Vissza a törvényjavaslat fõoldalára

 

AZ INDOKOLÁS MELLÉKLETEI

Makrogazdasági mutatók
A gazdasági fejlődés főbb jellemzői
Az államháztartás főbb jellemzői (pénzforgalmi szemléletben)
Az államháztartás mérlegei
közgazdasági mérlege, konszolidált kiadásai, megoszlása és GDP arányos adatai,
funkcionális mérlege, konszolidált funkcionális kiadásai, megoszlása és GDP arányos adatai.
A központi alrendszer mérlegei
költségvetési mérlege,
törvényi módosított előirányzata és teljesítése,
közgazdasági mérlege, konszolidált kiadásai, megoszlása és GDP arányos adatai,
funkcionális mérlege, konszolidált funkcionális kiadásai, megoszlása és GDP arányos adatai.
Az előirányzatok funkcionális csoportosítása összesítve és részletesen.
Az önkormányzati alrendszer mérlegei
közgazdasági mérlege, konszolidált kiadásai, megoszlása és GDP arányos adatai,
funkcionális mérlege, konszolidált funkcionális kiadásai, megoszlása és GDP arányos adatai.
A helyi és nemzetiségi önkormányzatok költségvetési mérlege
A 2017. évi európai uniós költségvetési kapcsolatok
Egyéb adatok
    Költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok
Költségvetési szervek. szakmai fejezeti kezelésű sorok előirányzatainak funkcionális összesítője és részletei
A költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok maradványa
Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és rendszeres személyi juttatása
    Adósság és finanszírozás
A központi költségvetés bruttó adósságának alakulása 2014-2017 között
A központi költségvetés bruttó adósságának változása
A központi költségvetés finanszírozási és adósságműveletei
A nem teljesítő kölcsönkövetelések állománya
Az önkormányzati alrendszerből nyújtott, nem teljesülő hitel- és egyéb követelések állománya 2017-ben
    A szakpolitikai célú nemzetpolitikai/határon túli feladatokra fordított források
    Adókedvezmények, támogatások
Az egyes adónemeknél becsült kedvezmények
Kimutatás az engedélyezett fizetési kedvezményi ügyekről
    Kezességek
Az állam által vállalt kezességek/garanciák állományi adatai
Kiállítási garanciavállalások
Az önkormányzatok kezesség- és garanciavállalása 2016. és 2017. év végi állományának alakulása
    Vagyoni adatok
Központi költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok könyvviteli mérlege
Nemzetgazdasági elszámolások könyvviteli mérlege (tulajdonosi joggyakorlók nélkül)
Tulajdonosi joggyakorlók könyvviteli mérlege
Az állam tulajdonában álló, működő gazdasági társaságok állami részesedései, eredményeik és kötelezettség-állományuk alakulása 2016-2017. években
Az önkormányzatok tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és a részesedések alakulása
    Tartalékok
Kimutatás a rendkívüli kormányzati intézkedések előirányzatról
Kimutatás az Országvédelmi Alap előirányzat felhasználásáról
    Kincstári adatok
Napi kimutatás az Egészségbiztosítási és Nyugdíjbiztosítási alapok által a KESZ-ről igénybe vett összegekről
Kimutatás a munkáltatói befizetésekből finanszírozott korengedményes nyugdíj kincstári célelszámolási számlák forgalmáról
Központi letéti számlák
A kormányzati szektor uniós statisztikai adatai
A kormányzati szektor főbb mutatóinak alakulása a 2018. szeptemberi EDP-Jelentés adatai alapján
A kormányzati szektor adatai az EU országaiban, Izlandon és Norvégiában