Vissza a főoldalra


A TÖRVÉNYJAVASLAT MELLÉKLETEI

1. melléklet: A központi alrendszer kiadásai és bevételei

2. melléklet: A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása

3. melléklet: A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

4. melléklet: A központi alrendszer azon előirányzatai, melyek teljesülése módosítás nélkül eltérhet az előirányzattól

5. melléklet: Uniós kötelezettségvállalási keret-előirányzatok a 2014-2020-as programozási időszakra

6. melléklet: A közalkalmazotti fizetési osztályok első fizetési fokozata szerinti garantált illetmények havi összege forintban, valamint a fizetési fokozatokhoz tartozó legkisebb szorzószámok 2017. évben

7. melléklet: Az egyházi jogi személyek, a nemzetiségi önkormányzatok és a magán köznevelési intézmények fenntartói köznevelési feladatainak és a bevett egyházak hit- és erkölcstan oktatás után járó támogatása

8. melléklet: Egyes a személyes gondoskodást nyújtó szociális, gyermekvédelmi közfeladatot ellátó intézmény fenntartóját megillető támogatások

9. melléklet: A nemzetiségi önkormányzatok támogatásai