Vissza a törvényjavaslat fõoldalára

AZ INDOKOLÁS MELLÉKLETEI

 

Makrogazdasági mutatók

      A gazdasági fejlődés főbb jellemzői

      Az államháztartás főbb jellemzői (pénzforgalmi szemléletben)

Az államháztartás funkcionális és közgazdasági kiadásai

      Az államháztartás funkcionális kiadásai (millió forintban)

      Az államháztartás konszolidált funkcionális kiadásai (millió forintban)

      Az államháztartás konszolidált funkcionális kiadásai (megoszlás %-ában)

      Az államháztartás konszolidált funkcionális kiadásai (GDP %-ában)

      Az államháztartás kiadásai (közgazdasági osztályozás szerint) (millió forintban)

      Az államháztartás konszolidált kiadásai (közgazdasági osztályozás szerint) (millió forintban)

      Az államháztartás konszolidált kiadásai (közgazdasági osztályozás szerint) (megoszlás %-ában)

A központi alrendszer adatai

      A központi alrendszer funkcionális kiadásai (millió forintban)

      A központi alrendszer konszolidált funkcionális kiadásai (millió forintban)

      A központi alrendszer konszolidált funkcionális kiadásai (megoszlás %-ában)

      A központi alrendszer konszolidált funkcionális kiadásai (GDP %-ában)

      A központi alrendszerkiadásai (közgazdasági osztályozás szerint) (millió forintban)

      A központi alrendszer konszolidált kiadásai (közgazdasági osztályozás szerint) (millió forintban)

      A központi alrendszer konszolidált kiadásai (közgazdasági osztályozás szerint) (megoszlás %-ában)

A központi alrendszer előirányzatai funkcionális szerkezetben       összesítve és       részletesen

      A központi költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok maradványának levezetése

      A központi alrendszer kiterjesztett mérlege

Az Európai Unióval kapcsolatos adatok

      A 2011. évi európai uniós költségvetési kapcsolatok

      Az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból nyújtott közvetlen termelői és agrárpiaci támogatások és az ahhoz nyújtott nemzeti kiegészítés alakulása

      Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program intézkedései szerinti kötelezettségvállalási keret-előirányzatok, és a pénzügyi teljesülés alakulása

      A Halászati Operatív Program intézkedései szerinti kötelezettségvállalási keret-előirányzatok, és a pénzügyi teljesülés alakulása

      Az Új Magyarország Fejlesztési Terv operatív programjainak prioritásai szerinti kötelezettségvállalások és a pénzügyi teljesülés alakulása

      A Norvég Finanszírozási Mechanizmus és az EGT Finanszírozási Mechanizmus forrásaiból rendelkezésre álló kötelezettségvállalási keret-előirányzatok, és a pénzügyi teljesülés alakulása

      A Svájci-Magyar Együttműködési Program forrásaiból rendelkezésre álló kötelezettségvállalási keret-előirányzatok, és a pénzügyi teljesülés alakulása

      Az I. Nemzeti Fejlesztési Terv

      Közösségi kezdeményezések és területi együttműködést elősegítő strukturális támogatások

      Az Új Magyarország Fejlesztési Terv

      A Kohéziós Alap projektjei

      Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program

      A Halászati Operatív Program

      Nemzeti Vidékfejlesztési Terv

      SAPARD intézkedések

      Az Átmeneti Támogatás programjai

      Egyéb Uniós programok

A központi alrendszer egyéb adatai

      2011. évi agrár- és vidékfejlesztési támogatások

      Napi kimutatás az Egészségbiztosítási és Nyugdíjbiztosítási alapok által a KESZ-ről igénybe vett összegekről

      Tájékoztató a Különféle kifizetések alakulásáról

      A 2011. évi rendkívüli kormányzati  intézkedésekkel kapcsolatos adatok 

      Az állam által vállalt kezességek/garanciák 2010. évi záró és 2011. évi állományi adatai

      Kiállítási garanciavállalások a 2011. évben

      MEHIB kárkintlévőségi állomány alakulása

      A központi költségvetés hitel-, kölcsön- és betéti ügyleteiből származó követelései 2011-ben

      Központi letéti számlák

      Központi beruházások fejezetenként

      Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai

      Humánszolgáltatást ellátó nem költségvetési intézményeknek juttatott normatív és kiegészítő állami hozzájárulások és támogatások

      A központi költségvetés finanszírozási és adósságműveletei 2011-ben

      A központi költségvetés bruttó adósságának alakulása 2008-2011 között

      A központi költségvetés bruttó adósságának alakulása  2011-ben

      Nemzetgazdasági elszámolások könyvviteli mérlege

      A központi költségvetési szervek és a fejezeti kezelésű előirányzatok 2011. évi könyvviteli mérlege

      Az elkülönített állami pénzalapok 2011. évi könyvviteli mérlege

      A társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak 2011. évi eszköz-forrás mérlege

      Az MFB Zrt. rábízott vagyonába tartozó társaságok eredményének alakulása

      Az MNV Zrt. portfóliójába tartozó társaságok adózás előtti eredményének alakulása

      Az MFB Zrt-nél lévő állami vagyon mérlege

      Az MNV Zrt-nél lévő állami vagyon mérlege

Az önkormányzati alrendszer

      Az önkormányzatok funkcionális kiadásai (millió forintban)

      Az önkormányzatok konszolidált funkcionális kiadásai (millió forintban)

      Az önkormányzatok konszolidált funkcionális kiadásai (megoszlás %-ában)

      Az önkormányzatok konszolidált funkcionális kiadásai (GDP %-ában)

      Az önkormányzatok kiadásai (közgazdasági osztályozás szerint) (millió forintban)

      Az önkormányzatok konszolidált kiadásai (közgazdasági osztályozás szerint) (millió forintban)

      Az önkormányzatok konszolidált kiadásai (közgazdasági osztályozás szerint) (megoszlás %-ában)

      A helyi önkormányzatok és a települési kisebbségi önkormányzatok költségvetési mérlege

A kormányzati szektor uniós statisztikai adatai (2012. áprilisi Notifikáció alapján)

      A kormányzati szektor főbb mutatóinak alakulása a 2012. áprilisi Notifikáció alapján

      Magyarország összefoglaló kormányzati pénzügyi statisztikai adatai az EU adatszolgáltatásokban - a GDP %-ában

      A kormányzati szektor bevételeinek és kiadásainak alakulása (2008-2011) (magánnyugdíjpénztári korrekció nélkül) - Md Ft-ban és a GDP %-ában

      Az államháztartási egyenleg és a kormányzati szektor uniós statisztikai egyenlegének eltérése (2008-2011)  (az ún. ESA/EDP-híd)  - a GDP %-ában

      A kormányzati szektor bevételei és kiadásai az EU országaiban (a GDP %-ában)

      A kormányzati szektor funkcionális kiadásai az EU országaiban (a GDP %-ában)