A Parlament képe

IROMÁNYOK

Az iromány fogalma

Az Országgyűlésben hagyományosan irománynak nevezik az Országgyűlésnek benyújtott iratot, amelyet folyó sorszámozással iktatnak. Az irományok és a plenáris valamint a bizottsági ülésekről készült szószerinti jegyzőkönyvek (naplók) együtt teszik megismerhetővé az Országgyűlés munkáját. Indítványnak nevezi a Házszabály azokat az iratokat, amelyek a tárgysorozatába kerülnek, magyarán amelyeket az Országgyűlés megtárgyal és (többnyire) dönt is róluk. A parlamenti köznyelvben az indítványokat és az irományokat azonos fogalomnak tekintik. Lényegében ez így is van. Az irományok döntő többségét az indítványok teszik ki. (Egy példa a különbségre: A kormány egy ülésszakra szóló törvényalkotási programja iromány, bekerül a rendszerbe, hogy a képviselők is megismerhessék, de nem indítvány, mivel sem az Országgyűlés, sem a bizottságai nem tárgyalják meg.) A Parlamenti Információs Rendszer (PAIR) is a könnyebb eligazodás érdekében használja azonos fogalomként az irományt és az indítványt.

Az indítványok a Házszabály szerint kétfélék lehetnek. önálló és nem önálló indítványok.

Teljeskörű felsorolásuk a honlapon megtalálható. Önálló indítvány, amely az Országgyűlés ülésén önálló napirendi pont lehet (például a törvényjavaslat, a határozati javaslat, a beszámoló,az interpelláció), míg minden, ami az önálló indítványhoz illetve tárgyalásához kapcsolódhat, nem önálló indítványnak tekinthető. (Így például a módosító javaslat vagy a sürgősségi javaslat.) A PAIR-ban megtalálható nem önálló indítványok köre jóval szélesebb, mint ami a házszabályi meghatározásból következne. A Rendszer minden olyan iratot e fogalom alá rendelt, amely az önálló indítvány parlamenti tárgyalása során keletkezett (egységes javaslat, főtitkári tájékoztató, háttéranyag, pontosítás stb.). Ez a teljesebb körű tájékoztatás elsősorban a képviselők munkáját kívánja elősegíteni.

Az irományok iktatását az Országgyűlés Hivatala Főtitkárságának Irománynyilvántartó osztálya végzi. (Országház, fszt. 30.) Az Országgyűlés elnökéhez címzett indítványokat itt lehet benyújtani. Iktatás után az irományok rövid időn belül megjelennek az Országgyűlés honlapján. (http://www.parlament.hu/internet/plsql/internet_irom).

Az e-parlamentre való áttéréssel az országgyűlési képviselők fő információ-forrásává az Országgyűlés internetes honlapja vált, legfontosabb munkaeszközükké pedig a számítógép. A honlap azonban széleskörű nyilvánosságot biztosít. Amit a képviselők ily módon megismerhetnek, ahhoz a világhálón bárki hozzáférhet. Az irományok szövege, a plenáris és bizottsági ülések szószerinti jegyzőkönyvei a Parlament Információs Rendszer segítségével a honlapon teljeskörűen és szövegszerűen hozzáférhetők és letölthetők. A PAIR-ban a parlamenti tárgyalás során keletkező minden iromány beazonosítható, visszakereshető és különböző szempontok szerint rendszerezhető.


Vissza a honlapra