T/6334/170.

Az Országgyűlés

Gazdasági
bizottságának

Idegenforgalmi
bizottságának

Költségvetési és pénzügyi
bizottságának

Környezetvédelmi
bizottságának

Önkormányzati
bizottságának

Területfejlesztési
bizottságának

k i e g é s z í t ő a j á n l á s a

a Magyar Köztársaság gyorsforgalmi közúthálózatának fejlesztéséről

szóló T/6334. sz. törvényjavaslat

v i t á j á h o z

(Együtt kezelendő a T/6334/105. számú ajánlással!)

Tisztelt Országgyűlés!

Az Országgyűlés Gazdasági bizottsága - első helyen kijelölt bizottságként - ,Idegenforgalmi bizottsága, Költségvetési és pénzügyi bizottsága (továbbiakban: Költségvetési bizottság), Környezetvédelmi bizottsága, Önkormányzati bizottsága valamint Területfejlesztési bizottsága, megvitatta a Magyar Köztársaság gyorsforgalmi közúthálózatának fejlesztéséről szóló, T/6334. számon beterjesztett törvényjavaslatot, továbbá az ahhoz benyújtott T/6334/101-104 és 106-165. számú kapcsolódó módosító javaslatokat, valamint a 166 - 169. számú bizottsági módosító javaslatokat.

A T/6334/ 113, 114, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140. számú indítványok a Házszabály 142. § 8. pontjára tekintettel az első helyen kijelölt bizottság állásfoglalása szerint nem házszabályszerűek, ezért ezeket az ajánlás nem tartalmazza.

Soltész Miklós képviselő a Gazdasági bizottság ülésén a T/6334/159-160 számú kapcsolódó módosító indítványait visszavonta, ezért az ajánlás nem tartalmazza.

I.

A T/6334/105. számú ajánlás nem tartalmazza a T/6334/10. számú módosító javaslatot:

Bebes István és Németh Zsolt képviselők a törvényjavaslat mellékletének a következő kiegészítését javasolják (a módosító javaslat elfogadása esetén a táblázat vonatkozó részei értelemszerűen változnak):

/A 2006. december végéig átadásra kerülő gyorsforgalmi utak

2007. végéig átadásra kerülő szakaszok

szakasz

kiépítés

sáv

km

sáv

km/

M8 Körmend elkerülő

160,1 - 168,2

autópályává

fejleszthető

autóút

2x1

8

   
           
           

Indokolás: Lásd a T/6334/10. sz. módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot(tal): - a Gazdasági biz. nem támogatja

- az Idegenforgalmi biz. nem támogatja

- a Környezetvédelmi biz. nem támogatja

- az Önkormányzati biz. nem támogatja

- a Területfejlesztési biz. egyharmada sem támogatja

- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

II.

1. Dr. Fónagy János, Balsay István és Soltész Miklós képviselők - kapcsolódva Balsay István képviselő T/6334/58. számú módosító javaslatához (a T/6334/105. sz. ajánlás 1. pontja) - a törvényjavaslat címének a következő módosítását javasolja:

"2003. évi. ... törvény

az útépítés közérdekűségére vonatkozó szabályokról, valamint a Magyar Köztársaság gyorsforgalmi közúthálózatának fejlesztéséről"

Indokolás: Lásd a T/6334/153. sz. kapcsolódó módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot(tal): - a Gazdasági biz. nem támogatja

- az Idegenforgalmi biz. nem támogatja

- a Környezetvédelmi biz. nem támogatja

- az Önkormányzati biz. nem támogatja

- a Területfejlesztési biz. nem támogatja

- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

2. Szalay Gábor képviselő - kapcsolódva Balsay István képviselő T/6334/58. számú módosító javaslatához (a T/6334/105. sz. ajánlás 1. pontja) - a törvényjavaslat címének a következő módosítását javasolja:

"2003. évi. ... törvény

a Magyar Köztársaság gyorsforgalmi közúthálózatának közérdekűségéről és fejlesztéséről"

Indokolás: Lásd a T/6334/146. sz. kapcsolódó módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot(tal): - a Gazdasági biz. támogatja

- az Idegenforgalmi biz. nem támogatja

- a Környezetvédelmi biz. egyharmada sem támogatja

- az Önkormányzati biz. nem támogatja

- a Területfejlesztési biz. nem támogatja

- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

3. Dr. Fónagy János, Balsay István és Soltész Miklós képviselők - kapcsolódva Balsay István képviselő T/6334/57. számú módosító javaslatához (a T/6334/105. sz. ajánlás 3. pontja) - a törvényjavaslat preambulumának a következő módosítását javasolják:

"Az Európai Unió egészére kiterjedő közös közlekedési stratégia megvalósításában kiemelt szerepet kapott a Transz-európai Közlekedési Hálózat. Az Európai Unióhoz való csatlakozás gazdasági-társadalmi követelményként állítja hazánk elé az egységes európai közlekedési hálózathoz való kapcsolódásunkat, a hazai közúthálózatnak a hazánkat érintő pán-európai folyosók mentén történő fejlesztését. A hálózatok kiépítése, nyomvonalvezetése és működtetése a gazdaságpolitikai és területfejlesztési, környezet és természetvédelmi elképzelések megvalósításának eszköze.

A Transz-európai hálózatokhoz megfelelő színvonalon kapcsolódni képes közlekedési hálózatnak [a lehető legrövidebb] optimális időn belüli kiépítése, az országhatárokon is átnyúló regionális együttműködés fejlesztése, a szomszédos országokkal való kapcsolatok elősegítése, a regionális fejlettségbeli különbségek csökkentése, a hátrányos helyzetű térségek elérhetőségének javítása, a kiegyensúlyozottabb térségi fejlődés elősegítése, a foglalkoztatás szintjének növelése, a településhiányos térségek életminőségének javítása, valamint a belső gazdasági és társadalmi kohézió erősítése érdekében az Országgyűlés a következő törvényt alkotja: "

Indokolás: Lásd a T/6334/154. sz. kapcsolódó módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot(tal): - a Gazdasági biz. nem támogatja

- a Környezetvédelmi biz. egyharmada sem támogatja

- az Önkormányzati biz. nem támogatja

- a Területfejlesztési biz. nem támogatja

4. Dr. Fónagy János, Ivanics István, Dr. Latorcai János és Márton Attila képviselők - kapcsolódva Molnár László képviselő T/6334/67/1. számú módosító javaslatához (a T/6334/105. sz. ajánlás 5. pontja) - a törvényjavaslat 2. § (1) bekezdésének a következő módosítását javasolják:

"(1) A törvényt a 2007. december 31-éig terjedő időszakban, az autópályák és autóutak (a továbbiakban együtt: gyorsforgalmi utak) tervezésével, előkészítésével és megvalósításával kapcsolatos feladatokra [és] valamint tevékenységekre kell alkalmazni."

Indokolás: Lásd a T/6334/115. sz. kapcsolódó módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot(tal): - a Gazdasági biz. támogatja

- az Idegenforgalmi biz. támogatja

- a Költségvetési biz. támogatja

- a Környezetvédelmi biz. támogatja

- az Önkormányzati biz. támogatja

- a Területfejlesztési biz. támogatja

- az Előterjesztő képviselője egyetért

5. A Gazdasági bizottság a törvényjavaslat 2. § (2) bekezdésének a következő módosítását, valamint új (3) bekezdéssel történő kiegészítését javasolja:

"(2) A 2007. december hó 31.-éig átadandó gyorsforgalmi utak felsorolását az 1. számú melléklet tartalmazza.

(3) A 2003-2007. között előkészítés alatt álló gyorsforgalmi utak felsorolását a 2. számú melléklet tartalmazza."

Megjegyzés: Ez a módosító javaslat tartalmilag összefügg az ajánlás 41. pontjába foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/6334/168/1. sz. kapcsolódó módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot(tal): - az Előterjesztő képviselője nem foglalt állást

6. Szalay Gábor képviselő - kapcsolódva Ivanics Ferenc képviselő T/6334/96/1. számú módosító javaslatához (a T/6334/105. sz. ajánlás 7. pontja) - a törvényjavaslat 2. § (2) bekezdésének a következő módosítását, valamint új (3) bekezdéssel való kiegészítését javasolja:

"(2) A 2007. december hó 31.-éig átadandó gyorsforgalmi utak felsorolását az 1. számú melléklet tartalmazza.

(3) A 2003-2007. között előkészítés alatt álló gyorsforgalmi utak felsorolását a 2. számú melléklet tartalmazza."

Megjegyzés: Ez a módosító javaslat tartalmilag összefügg az ajánlás 40. számú pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/6334/147/1. sz. kapcsolódó módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot(tal): - a Gazdasági biz. támogatja

- az Idegenforgalmi biz. támogatja

- a Környezetvédelmi biz. támogatja

- az Önkormányzati biz. támogatja

- a Területfejlesztési biz. támogatja

- az Előterjesztő képviselője egyetért

7. Dr. Fónagy János, Balsay István és Soltész Miklós képviselők - kapcsolódva Soltész Miklós képviselő T/6334/27. számú módosító javaslatához (a T/6334/105. sz. ajánlás 11. pontja) - a törvényjavaslat 3. § (1) bekezdésének a következő módosítását javasolják:

" (1) A gyorsforgalmi utak tervezéséhez és építéséhez szükséges pénzeszközökről,

  1. 2005. évben legalább [327] 330 Mrd. forintról,
  2. 2006. évben legalább [347] 350 Mrd. forintról,
  3. 2007. évben legalább [415] 415 Mrd. forintról

- a központi költségvetésből (a közlekedésért felelős minisztérium költségvetési fejezetében, az e célra megnevezett fejezeti kezelésű központi beruházási előirányzatban), az Európai Unió támogatási alapjaiból megkapott pénzeszközökből, illetve a magántőke bevonása alapján rendelkezésre álló pénzeszközökből - a Kormány gondoskodik. "

Indokolás: Lásd a T/6334/155. sz. kapcsolódó módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot(tal): - a Gazdasági biz. nem támogatja

- az Idegenforgalmi biz. nem támogatja

- a Költségvetési biz. nem támogatja

- a Környezetvédelmi biz. nem támogatja

- az Önkormányzati biz. nem támogatja

- a Területfejlesztési biz. nem támogatja

- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

8. Dr. Fónagy János, Balsay István, Ivanics Ferenc és Soltész Miklós képviselők - kapcsolódva Ivanics Ferenc képviselő T/6334/75. számú módosító javaslatához (a T/6334/105. sz. ajánlás 16. pontja) - a törvényjavaslat 3. § (3) bekezdésének a következő módosítását javasolják:

" (3) A Kormány - a közlekedésért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) és a pénzügyminiszter útján - évente[, az Országgyűlés őszi ülésszakának első hónapjában beszámol] jelentést tesz az Országgyűlésnek [illetékes bizottságainak] a gyorsforgalmi úthálózat építésének előrehaladásáról, valamint a költségvetési források és egyéb támogatási eszközök felhasználásáról."

Indokolás: Lásd a T/6334/156. sz. kapcsolódó módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot(tal): - a Gazdasági biz. nem támogatja

- az Idegenforgalmi biz. nem támogatja

- a Környezetvédelmi biz. nem támogatja

- az Önkormányzati biz. nem támogatja

- a Területfejlesztési biz. nem támogatja

- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

9. Dr. Fónagy János, Balsay István, Ivanics István, Ivanics Ferenc és Soltész Miklós képviselők - kapcsolódva Ivanics István és Ivanics Ferenc képviselő T/6334/77. számú módosító javaslatához (a T/6334/105. sz. ajánlás 17. pontja) - a törvényjavaslat 3. §-át új (4) bekezdéssel kiegészíteni javasolják:

" (4) A jelen törvény rendelkezései alapján megvalósuló autópályák csak az egységes autópályadíj-rendszerben működtethetők."

Indokolás: Lásd a T/6334/157. sz. kapcsolódó módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot(tal): - a Gazdasági biz. nem támogatja

- az Idegenforgalmi biz. nem támogatja

- a Költségvetési biz. támogatja

- a Környezetvédelmi biz. nem támogatja

- az Önkormányzati biz. nem támogatja

- a Területfejlesztési biz. nem támogatja

- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

10. A Gazdasági bizottság a törvényjavaslat 4. § (2) bekezdésének a következő módosítását javasolja:

"(2) A hatósági és az egyéb igazgatási eljárások során az építtető (vagy megbízottja) a gyorsforgalmi útnak a Kincstári Vagyoni Igazgatóság részére történő átadásáig a Magyar Állam helyett és nevében, annak képviseletében jár el."

Indokolás: Lásd a T/6334/169. sz. kapcsolódó módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot(tal): - az Előterjesztő képviselője nem foglalt állást

11. Dr. Fónagy János, Balsay István, Dr. Pap János és Soltész Miklós képviselők - kapcsolódva Balsay István képviselő T/6334/56. számú módosító javaslatához (a T/6334/105. sz. ajánlás 20. pontja) - a törvényjavaslat 5. § (3) bekezdésének a következő módosítását javasolják:

"(3) A (2) bekezdésben megjelölt tanulmány és dokumentáció előkészítése során a tervező a környezetvédelmi hatósággal, az érintett szakhatóságokkal és helyi önkormányzatokkal [kapcsolatot tart] egyeztetési kötelezettség terheli. "

Indokolás: Lásd a T/6334/158. sz. kapcsolódó módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot(tal): - a Gazdasági biz. nem támogatja

- az Idegenforgalmi biz. nem támogatja

- a Környezetvédelmi biz. nem támogatja

- az Önkormányzati biz. nem támogatja

- a Területfejlesztési biz. nem támogatja

- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

12. Dr. Fónagy János, Ivanics István, Dr. Latorcai János és Márton Attila képviselők - kapcsolódva Sági József képviselő T/6334/15. számú módosító javaslatához (a T/6334/105. sz. ajánlás 21. pontja) - a törvényjavaslat 5. § (3) bekezdésének a következő módosítását javasolják:

"(3) A (2) bekezdésben megjelölt tanulmány és dokumentáció előkészítése során a tervező a környezetvédelmi hatósággal, az érintett szakhatóságokkal és helyi önkormányzatokkal kapcsolatot tart, továbbá a lakosságot lakossági fórumokon tájékoztatja. "

Indokolás: Lásd a T/6334/116. sz. kapcsolódó módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot(tal): - a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja

- az Idegenforgalmi biz. nem támogatja

- a Környezetvédelmi biz. nem támogatja

- az Önkormányzati biz. nem támogatja

- a Területfejlesztési biz. nem támogatja

- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

13. Kovács Tibor, dr. Tompa Sándor, Káli Sándor, Toller László és Wekler Ferenc képviselők - kapcsolódva Domokos László képviselő T/6334/26. számú módosító javaslatához (a T/6334/105. sz. ajánlás 64. pontja) - a törvényjavaslat 5. §-át új (5) bekezdéssel kiegészíteni javasolják:

"(5) A kiemelt közérdekre és a környezetvédelmi prioritásokra tekintettel a környezet és termőföld, valamint a primer ásványvagyon védelme kiemelt hangsúlyt kapjon a tervezés, engedélyezés és a megvalósítás valamennyi fázisában. Ennek érdekében a másodlagos nyersanyagok - elsősorban a pernye, kohósalak, bányameddők és építési - bontási hulladékok - felhasználása a közbeszerzési eljárásoknál az erre vonatkozó előzetes szakértői vizsgálatok figyelembevételével, továbbá a hasznosításban érintettek (a felhasználandó anyagok tulajdonosai és az út építtetője) gazdasági együttműködése esetén kötelező érvénnyel írható elő.

Indokolás: Lásd a T/6334/103. és 111. sz. kapcsolódó módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot(tal): - a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja

- az Idegenforgalmi biz. támogatja

- a Környezetvédelmi biz. támogatja

- az Önkormányzati biz. nem támogatja

- a Területfejlesztési biz. nem támogatja

- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

14. A Gazdasági bizottság a törvényjavaslat 5. §-át új (5) bekezdéssel kiegészíteni javasolja:

"(5) A kiemelt közérdekre és a környezetvédelmi prioritásokra tekintettel a környezet és termőföld, valamint a primer ásványvagyon védelme kiemelt hangsúlyt kell, hogy kapjon a tervezés, engedélyezés és a megvalósítás valamennyi fázisában. Ennek érdekében a másodlagos nyersanyagok - elsősorban a pernye, kohászati salak, bányameddők, építési és bontási hulladékok - felhasználása a közbeszerzési eljárásoknál az erre vonatkozó előzetes szakértői vizsgálatok figyelembevételével, továbbá a hasznosításban érintettek (a felhasználandó anyagok tulajdonosai és az út építtetője) gazdasági együttműködése esetén írható elő."

Indokolás: Lásd a T/6334/167. sz. kapcsolódó módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot(tal): - az Előterjesztő képviselője nem foglalt állást

15. Dr. Fónagy János, Balsay István, Dr. Pap János és Soltész Miklós képviselők - kapcsolódva Dr. Pap János képviselő a T/6334/48. számú módosító javaslatához (a T/6334/105. sz. ajánlás 31. pontja) - a törvényjavaslat 7. § (3) bekezdésének a következő módosítását javasolják:

" (3) A nyomvonal területének megszerzése céljából kezdeményezett kisajátítási eljárás közérdeket szolgál. [Azt, hogy a cél közérdekű, a kisajátítási eljárás során az erre egyébként hatáskörrel rendelkező szerv nem vizsgálja] A cél közérdekűségét a közlekedésért és a környezetvédelemért felelős miniszter javaslatára az országgyűlés állapítja meg."

Indokolás: Lásd a T/6334/161. sz. kapcsolódó módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot(tal): - a Gazdasági biz. nem támogatja

- az Idegenforgalmi biz. nem támogatja

- a Környezetvédelmi biz. nem támogatja

- az Önkormányzati biz. nem támogatja

- a Területfejlesztési biz. nem támogatja

- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

16. A Környezetvédelmi bizottság a törvényjavaslat 9. § (1) bekezdésének a következő módosítását javasolja:

"(1) A gyorsforgalmi út építése során a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Kt.) szerinti környezetvédelmi engedélyezési eljárásokban (előzetes engedélyezési szakasz, részletes engedélyezési szakasz) első fokon az [Környezet- és Természetvédelmi Főfelügyelőség] Országos Környezet- és Vízügyi Főfelügyelőség (a továbbiakban: környezetvédelmi hatóság) rendelkezik hatáskörrel és illetékességgel. Ezekben az eljárásokban szakhatóságként a külön jogszabályban másodfokú szakhatóságként megjelölt szervek járnak el."

Indokolás: Lásd a T/6334/166. sz. kapcsolódó módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot(tal): - a Gazdasági biz. támogatja

- az Önkormányzati biz. támogatja

- az Előterjesztő képviselője egyetért

17. Dr. Fónagy János, Balsay István és Soltész Miklós képviselők - kapcsolódva Balsay István képviselő a T/6334/54. számú módosító javaslatához (a T/6334/105. sz. ajánlás 35. pontja) - a törvényjavaslat 9. § (4) bekezdésének a következő módosítását javasolják:

"(4) Egyszámjegyű országos közút gyorsforgalmi úttá, valamint autóútnak autópályává fejlesztésekor a környezetvédelmi engedélyezési eljárásban előzetes környezetvédelmi tanulmányt nem kell készíteni [,]. [a] A környezetvédelmi engedélyezési eljárás a részletes környezetvédelmi tanulmány benyújtásával indul."

Indokolás: Lásd a T/6334/162. sz. kapcsolódó módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot(tal): - a Gazdasági biz. nem támogatja

- a Környezetvédelmi biz. nem támogatja

- az Önkormányzati biz. nem támogatja

- a Területfejlesztési biz. nem támogatja

- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

18. Dr. Fónagy János, Balsay István és Soltész Miklós képviselők - kapcsolódva Ivanics István és Dr Illés Zoltán képviselők a T/6334/50. számú módosító javaslatához (a T/6334/105. sz. ajánlás 44. pontja) - a törvényjavaslat 10. § (1) bekezdésének a következő módosítását javasolják:

" (1) A környezetvédelmi hatóság mind a hatósági, mind a szakhatósági állásfoglalásának kialakítása előtt - az útépítés közérdekűségére, a környezet- és természetvédelmi érdekekre, valamint az úthasználat előre jelzett gazdasági és társadalmi hatására is figyelemmel - egységes álláspontot és megoldási javaslatot ad a tervezéshez; kijelöli a megépítendő - természetrajzi és ökológiai szempontok szerint indokolt - vadátjárók helyét és méretét."

Indokolás: Lásd a T/6334/163. sz. kapcsolódó módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot(tal): - a Gazdasági biz. nem támogatja

- az Idegenforgalmi biz. támogatja

- a Környezetvédelmi biz. nem támogatja

- az Önkormányzati biz. nem támogatja

- a Területfejlesztési biz. nem támogatja

- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

19. Herbály Imre képviselő - kapcsolódva Végh László és Glattfelder Béla képviselők T/6334/88. számú módosító javaslatához (a T/6334/105. sz. ajánlás 45. pontja) - a törvényjavaslat 10. §-át új (4) bekezdéssel kiegészíteni javasolja:

"(4) Az építtető a gyorsforgalmi út tervezett nyomvonala által érintett terület vadászatra jogosultja részére véleményezés céljából megküldi az 5. § (2) bekezdésben meghatározott tanulmányokat."

Indokolás: Lásd a T/6334/102. sz. kapcsolódó módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot(tal): - a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja

- az Idegenforgalmi biz. támogatja

- a Környezetvédelmi biz. egyharmada sem támogatja

- az Önkormányzati biz. támogatja

- a Területfejlesztési biz. nem támogatja

- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

20. Dr. Fónagy János, Balsay István, Ivanics Ferenc és Soltész Miklós képviselők - kapcsolódva Ivanics Ferenc képviselő T/6334/68. számú módosító javaslatához (a T/6334/105. sz. ajánlás 50. pontja) - a törvényjavaslat 17. § (2) bekezdésének a következő módosítását javasolják:

"(2) A miniszter a 6. §-ban említett rendeletben - amennyiben a műszaki feltételek ezt lehetővé teszik - az (1) bekezdésben meghatározottnál keskenyebb területsávot is megállapíthat. Ebben az esetben a rendelet kiadásához az egészségügyért, a környezetvédelemért felelős miniszter valamint a belügyminiszter egyetértése is szükséges."

Indokolás: Lásd a T/6334/164. sz. kapcsolódó módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot(tal): - a Gazdasági biz. nem támogatja

- az Idegenforgalmi biz. nem támogatja

- a Környezetvédelmi biz. nem támogatja

- az Önkormányzati biz. nem támogatja

- a Területfejlesztési biz. nem támogatja

- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

21. Dr. Fónagy János, Balsay István és Soltész Miklós képviselők - kapcsolódva Ivanics Ferenc képviselő T/6334/68. számú módosító javaslatához (a T/6334/105. sz. ajánlás 50. pontja) - a törvényjavaslat 18. § (7) bekezdésének a következő módosítását javasolják:

"(7) Felhatalmazást kap a miniszter, hogy a gyorsforgalmi út nyomvonalát az Országos Területrendezési Terv keretei között- a környezetvédelemért és a területfejlesztésért felelős miniszterekkel egyetértésben - rendelettel [meg]állapítsa meg."

Indokolás: Lásd a T/6334/165. sz. kapcsolódó módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot(tal): - a Gazdasági biz. nem támogatja

- a Környezetvédelmi biz. nem támogatja

- az Önkormányzati biz. nem támogatja

- a Területfejlesztési biz. nem támogatja

- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

22. Tóth Sándor képviselő - kapcsolódva Dr. Fónagy János, Manninger Jenő és Soltész Miklós képviselők T/6334/23. számú módosító javaslatához (a T/6334/105. sz. ajánlás 54. pontja) - a törvényjavaslat mellékletének a következő módosítását javasolja:

A 2004. december végéig átadásra kerülő

gyorsforgalmi utak

2005. végéig átadásra kerülő szakaszok

2006. végéig átadásra kerülő szakaszok

2007. végéig átadásra kerülő szakaszok

Szakasz

kiépítés

sáv

km

sáv

km

sáv

km

sáv

km

M0 Kelet, M5-4.sz. főút között

autópálya

   

2x2

12

[2x2]

[12]

   

29,5-42,2

                 
       

2x2

13

[2x2]

[13]

   

M0 Kelet, 4. sz.-31. sz. főút

autópálya

           

2x2

6

42,2-48,193

                 
                   

M0 Kelet, 31. sz.-3. sz. főút

autópálya

           

2x2

11,5

48,193-59,675 km

                 
                   

M0 Kelet 3.sz. főút-M3

autópálya

           

2x2

8,5

                   
                   

M0 Gödöllői átkötés (M31)

autópálya

           

2x2

12

                   
                   

M0 Dél, M1-M5 között

autópálya

           

3+1

30

                   
                   

M0 Észak M2-11 sz. út között

autópálya

       

2x2

3

   

(M0 Északi-híd)

                 

10-es főút fejlesztése

főút

       

2x2

8

   

M3 Polgár - Görbeháza

autópálya

2x2

12

   

[2x2]

[12]

   

174,8-187,5 km

                 
                   

M3 Görbeháza-Nyíregyháza 4.sz.főút

autópálya

       

2x2

37

   
                   

M3 Görbeháza-Nyíregyháza

autópálya

       

2x2

8

   

4.sz.főút-4911.sz.út

                 

Nyíregyháza elkerülő főút

         

2x2

16

   

M30 ("A", "B") Emőd-Miskolc

autópálya

2x2

24

   

[2x2]

[24]

   

5,5-29,3 km (építése az előző ciklusban elkezdődőtt)

                 
                   

M35 Görbeháza-Debrecen

autópálya

       

2x2

36

   

0,0-36,0 km (354.sz.útig)

                 
                   

M35 Görbeháza-Debrecen

autópálya

       

2x2

7

   

354.sz.út - 4.sz.útig

                 

Debrecen elkerülő főút

főút

       

2x2

4

   

M43 5. sz. út-Maroslele elkerülő

autópálya

           

2x2

20

3,0-23 km

                 
                   

M43 Maroslele-Makó elkerülő

autóút

           

2x1

15

23-34,8 km

                 

Makó elk. 4 km

                 

M5 Kiskunfélegyháza-Szeged

autópálya

       

2x2

45

   

113,5-159,2 km

                 
                   

M6 M0-Dunaújváros

autópálya

       

2x2

60

   

0-60 km

                 
                   

M6 Szekszárd-Bóly

autópályává

           

2x2

47

127-174 km

fejleszthető autóút

               
                   

M6 Pécsi bekötés

autópályává

           

2x2

55

0,0-55 km

fejleszthető autóút

               
                   

M7 Zamárdi-Balatonszárszó

autópálya

       

2x2

14

   

110,678-125,35 km

                 

Kőröshegyi völgyhíd

                 

M7 Balatonszárszó-Ordacsehi

autópálya

   

2x2

19

[2x2]

[19]

   

125,35-145,0 km

                 
                   

M7 Ordacsehi-Balatonkeresztúr

autópálya

       

2x2

25

   

145,0-170,7 km

                 
                   

M7 Nagykanizsa-Becsehely

autópálya

       

2x2

17

   

205,247-222,55 km

                 
                   

M7 Becsehely-Letenye

autópálya

2x2

9

   

[2x2]

[9]

   

222,55-231,316 km

                 

(M7/M70 csomópont közötti

szakasz)

                 

M7 Letenye-országhatár

autópálya

       

2x2

1

   

231,3-232,6 km

                 
                   

M70 Letenye-Tornyiszentmiklós

autópályává

2x1

20

   

[2x1]

[20]

   

0,0-18,61 km

fejleszthető autóút

               
                   

M70 Tornyiszentmiklós-országhatár

autópályává

       

2x1

1

   

18,61-19,76 km

fejleszthető autóút

               
                   

M8 Dunaújvárosi híd

[autópálya]

       

2x2

[9]

   

223,0-232,0 km

                 

Dunaújváros (M6) - Dunavecse (51. sz. főút) közötti szakasz

autópálya

       

2x2

9

   

M9 Szekszárdi Duna-híd (átadva),

autóút

       

2x1

31

   

51sz főút-54.sz főút 20,6-30,4 km

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Összesen:

 

65

 

44

[431]

322

 

205

Indokolás: Lásd a T/6334/110. sz. kapcsolódó módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot(tal): - a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja

- a Költségvetési biz. támogatja

- a Környezetvédelmi biz. nem támogatja

- az Önkormányzati biz. nem támogatja

- a Területfejlesztési biz. nem támogatja

- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

23. Czerván György képviselő - kapcsolódva Mádi László képviselő T/6334/80. számú módosító javaslatához (a T/6334/105. sz. ajánlás 96. pontja) - a törvényjavaslat melléklete alábbi sorának következő módosítását, valamint alábbi új oszloppal történő kiegészítését javasolja:

 

A 2006. december végéig átadásra kerülő

gyorsforgalmi utak

2005. végéig átadásra kerülő szakaszok

szakasz

kiépítés

sáv

km

sáv

km

M0 Kelet, M5 - 4.sz. főút között

29,5 - 42,2

4-es sz. főút Üllő Vecsés elkerülő

autópálya

főút

[2x2

[2x2

12]

13]

2x2

2x2

12

13

           
           

 

Indokolás: Lásd a T/6334/109. sz. kapcsolódó módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot(tal): - a Gazdasági biz. nem támogatja

- az Idegenforgalmi biz. nem támogatja

- a Környezetvédelmi biz. nem támogatja

- az Önkormányzati biz. nem támogatja

- a Területfejlesztési biz. nem támogatja

- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

24. Glattfelder Béla képviselő - kapcsolódva Mádi László képviselő T/6334/80. számú módosító javaslatához (a T/6334/105. sz. ajánlás 96. pontja) - a törvényjavaslat melléklete alábbi sorának következő módosítását javasolja:

 

/A 2006. december végéig átadásra kerülő

gyorsforgalmi utak

2007. végéig átadásra kerülő szakaszok

szakasz

kiépítés

sáv

km

sáv

km/

M0 Kelet 3. sz. főút - M3

autópálya

2x2

8,5

[2x2

11]

           
           

 

Indokolás: Lásd a T/6334/106. sz. kapcsolódó módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot(tal): - a Gazdasági biz. nem támogatja

- az Idegenforgalmi biz. nem támogatja

- a Környezetvédelmi biz. nem támogatja

- az Önkormányzati biz. nem támogatja

- a Területfejlesztési biz. nem támogatja

- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

25. Glattfelder Béla képviselő - kapcsolódva Mádi László képviselő T/6334/80. számú módosító javaslatához (a T/6334/105. sz. ajánlás 96. pontja) - a törvényjavaslat melléklete alábbi sorának következő módosítását javasolja:

 

/A 2006. december végéig átadásra kerülő

gyorsforgalmi utak

2007. végéig átadásra kerülő szakaszok

szakasz

kiépítés

sáv

km

sáv

km/

M0 Kelet, 31. sz. - 3. sz. főút

48,193 - 59,675 km

autópálya

2x2

11,5

[2x2

11,5]

           
           

 

Indokolás: Lásd a T/6334/107. sz. kapcsolódó módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot(tal): - a Gazdasági biz. nem támogatja

- az Idegenforgalmi biz. nem támogatja

- a Környezetvédelmi biz. nem támogatja

- az Önkormányzati biz. nem támogatja

- a Területfejlesztési biz. nem támogatja

- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

26. Czerván György képviselő - kapcsolódva Mádi László képviselő T/6334/80. számú módosító javaslatához (a T/6334/105. sz. ajánlás 96. pontja) - a törvényjavaslat melléklete alábbi sorának következő módosítását javasolja:

 

/A 2006. december végéig átadásra kerülő

gyorsforgalmi utak

2007. végéig átadásra kerülő szakaszok

szakasz

kiépítés

sáv

km

sáv

km/

M0 Kelet, 4. sz. - 31. sz. főút

42,2 - 48,193

autópálya

2x2

6

[2x2

6]

           
           

 

Indokolás: Lásd a T/6334/108. sz. kapcsolódó módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot(tal): - a Gazdasági biz. nem támogatja

- az Idegenforgalmi biz. nem támogatja

- a Környezetvédelmi biz. nem támogatja

- az Önkormányzati biz. nem támogatja

- a Területfejlesztési biz. nem támogatja

- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

27. Balla Mihály képviselő - kapcsolódva Dr. Hargitai János és Bánki Erik képviselők T/6334/11. számú módosító javaslatához (a T/6334/105. sz. ajánlás 58. pontja) - a törvényjavaslat mellékletének a következő kiegészítését javasolja (a módosító javaslat elfogadása esetén a táblázat vonatkozó részei értelemszerűen változnak):

 

/A 2006. december végéig átadásra kerülő gyorsforgalmi utak

2007. végéig átadásra kerülő szakaszok

szakasz

kiépítés

sáv

km

sáv

km/

M2 Vác - Parassapuszta

47-86 km

autópályává

fejleszthető

autóút

   

2x2

39

           
           

 

Indokolás: Lásd a T/6334/101. sz. kapcsolódó módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot(tal): - a Gazdasági biz. nem támogatja

- az Idegenforgalmi biz. nem támogatja

- a Környezetvédelmi biz. nem támogatja

- az Önkormányzati biz. nem támogatja

- a Területfejlesztési biz. nem támogatja

- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

28. Dr. Kövér László képviselő - kapcsolódva Márton Attila, Kocsis Róbert, Halász János képviselők T/6334/42. számú módosító javaslatához (a T/6334/105. sz. ajánlás 76. pontja) - a törvényjavaslat mellékletének a következő kiegészítését javasolja (a módosító javaslat elfogadása esetén a táblázat vonatkozó részei értelemszerűen változnak):

 

/A 2006. december végéig átadásra kerülő

gyorsforgalmi utak

2007. végéig átadásra kerülő szakaszok

szakasz

kiépítés

sáv

km

sáv

km/

5101. j. összekötőút ("csepeli

gerincút") új nyomvonalon

történő kiépítése

főút

   

2x2

11

           
           

 

Indokolás: Lásd a T/6334/104. sz. kapcsolódó módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot(tal): - a Gazdasági biz. nem támogatja

- a Környezetvédelmi biz. nem támogatja

- az Önkormányzati biz. nem támogatja

- a Területfejlesztési biz. nem támogatja

- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

29. Molnár László és Farkas Imre képviselők - kapcsolódva Molnár László képviselő T/6334/67/6. számú módosító javaslatához (a T/6334/105. sz. ajánlás 83. pontja) - a törvényjavaslat mellékletének a következő kiegészítését javasolja (a módosító javaslat elfogadása esetén a táblázat vonatkozó részei értelemszerűen változnak):

 

/A 2006. december végéig átadásra kerülő

gyorsforgalmi utak

2007. végéig átadásra kerülő szakaszok

szakasz

kiépítés

sáv

km

sáv

km/

M44 Szarvas - Tiszakürt elkerülő

autóút

2x1

12

2x1

33

           
           

 

Indokolás: Lásd a T/6334/112. sz. kapcsolódó módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot(tal): - a Gazdasági biz. támogatja

- az Idegenforgalmi biz. támogatja

- a Környezetvédelmi biz. támogatja

- az Önkormányzati biz. nem támogatja

- a Területfejlesztési biz. nem támogatja

- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

30. Búsi Lajos képviselő - kapcsolódva Balla György, Szalay Ferenc és Búsi Lajos képviselők T/6334/28. számú módosító javaslatához (a T/6334/105. sz. ajánlás 65. pontja) - a törvényjavaslat mellékletének a következő kiegészítését javasolja (a módosító javaslat elfogadása esetén a táblázat vonatkozó részei értelemszerűen változnak):

 

/A 2006. december végéig átadásra kerülő gyorsforgalmi utak

2007. végéig átadásra kerülő szakaszok

szakasz

kiépítés

sáv

km

sáv

km/

4-es sz. főút Törökszentmiklós -

Szapárfalu

autópályává

fejleszthető

autóút

2x2

5,7

   
           

 

Megjegyzés: Ez a módosító javaslat tartalmilag összefügg az ajánlás 31.pontjába foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/6334/141. sz. kapcsolódó módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot(tal): - a Gazdasági biz. nem támogatja

- az Idegenforgalmi biz. támogatja

- a Környezetvédelmi biz. nem támogatja

- az Önkormányzati biz. nem támogatja

- a Területfejlesztési biz. nem támogatja

- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

31. Búsi Lajos képviselő - kapcsolódva Balla György, Szalay Ferenc és Búsi Lajos képviselők T/6334/28. számú módosító javaslatához (a T/6334/105. sz. ajánlás 65. pontja) - a törvényjavaslat mellékletének a következő kiegészítését javasolja (a módosító javaslat elfogadása esetén a táblázat vonatkozó részei értelemszerűen változnak):

 

/A 2006. december végéig átadásra kerülő gyorsforgalmi utak

2007. végéig átadásra kerülő szakaszok

szakasz

kiépítés

sáv

km

sáv

km/

4-es sz. főút Szapárfalu - Karcag

autópályává

fejleszthető

autóút

2x2

36,3

   
           

 

Megjegyzés: Ez a módosító javaslat tartalmilag összefügg az ajánlás 30. pontjába foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/6334/142. sz. kapcsolódó módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot(tal): - a Gazdasági biz. nem támogatja

- az Idegenforgalmi biz. nem támogatja

- a Költségvetési biz. nem támogatja

- a Környezetvédelmi biz. nem támogatja

- az Önkormányzati biz. nem támogatja

- a Területfejlesztési biz. nem támogatja

- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

32. Búsi Lajos képviselő - kapcsolódva Balla György, Szalay Ferenc és Búsi Lajos képviselők T/6334/28. számú módosító javaslatához (a T/6334/105. sz. ajánlás 65. pontja) - a törvényjavaslat mellékletének a következő kiegészítését javasolja (a módosító javaslat elfogadása esetén a táblázat vonatkozó részei értelemszerűen változnak):

/A 2006. december végéig átadásra kerülő gyorsforgalmi utak

2007. végéig átadásra kerülő szakaszok

szakasz

kiépítés

sáv

km

sáv

km/

4-es sz. főút Kisújszállás elkerülő

autópályává

fejleszthető

autóút

2x2

10,3

   
           

Indokolás: Lásd a T/6334/143. sz. kapcsolódó módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot(tal): - a Gazdasági biz. nem támogatja

- a Környezetvédelmi biz. nem támogatja

- az Önkormányzati biz. nem támogatja

- a Területfejlesztési biz. nem támogatja

- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

33. Búsi Lajos képviselő - kapcsolódva Balla György, Szalay Ferenc és Búsi Lajos képviselők T/6334/28. számú módosító javaslatához (a T/6334/105. sz. ajánlás 65. pontja) - a törvényjavaslat mellékletének a következő kiegészítését javasolják (a módosító javaslat elfogadása esetén a táblázat vonatkozó részei értelemszerűen változnak):

/A 2006. december végéig átadásra kerülő gyorsforgalmi utak

2007. végéig átadásra kerülő szakaszok

szakasz

kiépítés

sáv

km

sáv

km/

4-es sz. főút Kenderes elkerülő

autópályává

fejleszthető

autóút

2x2

6,2

   
           

Indokolás: Lásd a T/6334/144. sz. kapcsolódó módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot(tal): - a Gazdasági biz. nem támogatja

- a Környezetvédelmi biz. nem támogatja

- az Önkormányzati biz. nem támogatja

- a Területfejlesztési biz. nem támogatja

- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

34. Gyapay Zoltán és Schmidt Ferenc képviselők - kapcsolódva saját T/6334/41. számú módosító javaslatához (a T/6334/105. sz. ajánlás 74. pontja) - a törvényjavaslat mellékletének a következő kiegészítését javasolják (a módosító javaslat elfogadása esetén a táblázat vonatkozó részei értelemszerűen változnak):

/A 2006. december végéig átadásra kerülő gyorsforgalmi utak

2007. végéig átadásra kerülő szakaszok

szakasz

kiépítés

sáv

km

sáv

km/

M80 Székesfehérvár - Veszprém

Várpalota elkerülő

autópálya

főút

   

 

2x2

8

           
           

Indokolás: Lásd a T/6334/145. sz. kapcsolódó módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot(tal): - a Gazdasági biz. nem támogatja

- az Idegenforgalmi biz. támogatja

- a Környezetvédelmi biz. nem támogatja

- az Önkormányzati biz. nem támogatja

- a Területfejlesztési biz. nem támogatja

- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

35. Dr. Áder János képviselő - kapcsolódva Mádi László T/6334/80. számú módosító javaslatához (a T/6334/105. sz. ajánlás 96. pontja) - a törvényjavaslat mellékletének a következő kiegészítését javasolja (a módosító javaslat elfogadása esetén a táblázat vonatkozó részei értelemszerűen változnak):

/A 2006. december végéig átadásra kerülő gyorsforgalmi utak

2007. végéig átadásra kerülő szakaszok

szakasz

kiépítés

sáv

km

sáv

km/

86. sz. főút Csorna elkerülő

főút

2x2

5

 

 

 

 

 

Megjegyzés: Ez a módosító javaslat tartalmilag összefügg az ajánlás 36. pontjába foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/6334/148. sz. kapcsolódó módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot(tal): - a Gazdasági biz. nem támogatja

- az Idegenforgalmi biz. nem támogatja

- a Költségvetési biz. nem támogatja

- a Környezetvédelmi biz. nem támogatja

- az Önkormányzati biz. nem támogatja

- a Területfejlesztési biz. nem támogatja

- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

36. Dr. Áder János képviselő - kapcsolódva Mádi László T/6334/80. számú módosító javaslatához (a T/6334/105. sz. ajánlás 96. pontja) - a törvényjavaslat mellékletének a következő kiegészítését javasolja (a módosító javaslat elfogadása esetén a táblázat vonatkozó részei értelemszerűen változnak):

/A 2006. december végéig átadásra kerülő gyorsforgalmi utak

2007. végéig átadásra kerülő szakaszok

szakasz

kiépítés

sáv

km

sáv

km/

85. sz. főút Csorna elkerülő

főút

2x2

7

2x2

2

 

Megjegyzés: Ez a módosító javaslat tartalmilag összefügg az ajánlás 35. pontjába foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/6334/149. sz. kapcsolódó módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot(tal): - a Gazdasági biz. nem támogatja

- az Idegenforgalmi biz. nem támogatja

- a Költségvetési biz. nem támogatja

- a Környezetvédelmi biz. nem támogatja

- az Önkormányzati biz. nem támogatja

- a Területfejlesztési biz. nem támogatja

- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

37. Dr. Kovács Zoltán képviselő - kapcsolódva Balla György, Szalay Ferenc és Búsi Lajos T/6334/28. számú módosító javaslatához (a T/6334/105. sz. ajánlás 65. pontja) - a törvényjavaslat mellékletének a következő kiegészítését javasolja (a módosító javaslat elfogadása esetén a táblázat vonatkozó részei értelemszerűen változnak):

/A 2006. december végéig átadásra kerülő gyorsforgalmi utak

2007. végéig átadásra kerülő szakaszok

szakasz

kiépítés

sáv

km

sáv

km/

M83 Győr-Pápa

autóút

2x2

48

 

 

 

 

Indokolás: Lásd a T/6334/150. sz. kapcsolódó módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot(tal): - a Gazdasági biz. nem támogatja

- az Idegenforgalmi biz. támogatja

- a Környezetvédelmi biz. nem támogatja

- az Önkormányzati biz. nem támogatja

- a Területfejlesztési biz. nem támogatja

- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

38. Dr. Kovács Zoltán képviselő - kapcsolódva Balla György, Szalay Ferenc és Búsi Lajos T/6334/28. számú módosító javaslatához (a T/6334/105. sz. ajánlás 65. pontja) - a törvényjavaslat mellékletének a következő kiegészítését javasolja (a módosító javaslat elfogadása esetén a táblázat vonatkozó részei értelemszerűen változnak):

/A 2006. december végéig átadásra kerülő gyorsforgalmi utak

2007. végéig átadásra kerülő szakaszok

szakasz

kiépítés

sáv

km

sáv

km/

M83 Győr-Városlőd

autóút

2x2

75

 

 

 

 

Indokolás: Lásd a T/6334/151. sz. kapcsolódó módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot(tal): - a Gazdasági biz. nem támogatja

- az Idegenforgalmi biz. támogatja

- a Környezetvédelmi biz. nem támogatja

- az Önkormányzati biz. nem támogatja

- a Területfejlesztési biz. nem támogatja

- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

39. Dr. Lázár János képviselő - kapcsolódva Balla György, Szalay Ferenc és Búsi Lajos T/6334/28. számú módosító javaslatához (a T/6334/105. sz. ajánlás 65. pontja) - a törvényjavaslat mellékletének a következő kiegészítését javasolja (a módosító javaslat elfogadása esetén a táblázat vonatkozó részei értelemszerűen változnak):

/A 2006. december végéig átadásra kerülő gyorsforgalmi utak

2007. végéig átadásra kerülő szakaszok

szakasz

kiépítés

sáv

km

sáv

km/

47. számú főút

202,45 - 207,0 km

autópályává

fejleszthető

autóút

2x2

4,55 km

 

 

 

 

Indokolás: Lásd a T/6334/152. sz. kapcsolódó módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot(tal): - a Gazdasági biz. nem támogatja

- az Idegenforgalmi biz. nem támogatja

- a Költségvetési biz. nem támogatja

- a Környezetvédelmi biz. nem támogatja

- az Önkormányzati biz. nem támogatja

- a Területfejlesztési biz. nem támogatja

- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

40. Szalay Gábor képviselő - kapcsolódva Ivanics Ferenc T/6334/96/2. számú módosító javaslatához (a T/6334/105. sz. ajánlás 103. pontja) - a törvényjavaslatot új 2. számú melléklettel kiegészíteni javasolja:

"2. számú melléklet

a 2003. évi ........ törvényhez

A 2003-2007. között előkészítés alatt álló gyorsforgalmi utak

M2 Budapest-Vác-országhatár autóút

 

M6 Dunaújváros-Szekszárd szakasz, autópályává fejleszthető autóút

 

M7 Balatonkeresztúr-Nagykanizsa szakasz, autópálya

 

M30 Miskolc-Tornyosnémeti szakasz, autópályává fejleszthető autóút

 

M43 Szeged-Makó-országhatár szakasz, autópályává fejleszthető autóút

 

10.sz. főút Dorog-Budapest közötti szakasz

 

M0 útgyűrű 11.sz. főút-1.sz. főút közötti szakasz a forgalom igénye szerinti keresztmetszettel

 

M3 Nyíregyháza-országhatár szakasz, autóút

 

M5 Szeged-Röszke-országhatár szakasz, autópálya

 

M4 Szolnok-országhatár szakasz, autóút

 

M8 Rábafüzes-Veszprém-Dunaújváros és Dunavecse-Szolnok autóút szakaszok

M9 Sopron-Kaposvár-Szekszárd-53.sz. főút közötti autóút szakaszok

M15 autópálya

M25 autóút M3-Eger között

M6 Bóly-országhatár szakasz, autópályává fejleszthető autóút

 

Megjegyzés: Ez a módosító javaslat tartalmilag összefügg az ajánlás 6. pontjába foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/6334/147/2. sz. kapcsolódó módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot(tal): - a Gazdasági biz. támogatja

- az Idegenforgalmi biz. támogatja

- a Környezetvédelmi biz. támogatja

- az Önkormányzati biz. nem támogatja

- a Területfejlesztési biz. támogatja

- az Előterjesztő képviselője egyetért

41. A Gazdasági bizottság a törvényjavaslatot új 2. számú melléklettel kiegészíteni javasolja:

"2. számú melléklet

a 2003. évi ........ törvényhez

A 2003-2007. között előkészítés alatt álló gyorsforgalmi utak

M2 Budapest-Vác-országhatár autóút

 

M6 Dunaújváros-Szekszárd szakasz, autópályává fejleszthető autóút

 

M7 Balatonkeresztúr-Nagykanizsa szakasz, autópálya

 

M30 Miskolc-Tornyosnémeti szakasz, autópályává fejleszthető autóút

 

M43 Szeged-Makó-országhatár szakasz, autópályává fejleszthető autóút

 

10.sz. főút Dorog-Budapest közötti szakasz

 

M0 útgyűrű 11.sz. főút-1.sz. főút közötti szakasz a forgalom igénye szerinti keresztmetszettel

 

M3 Nyíregyháza-országhatár szakasz, autóút

 

M5 Szeged-Röszke-országhatár szakasz, autópálya

 

M4 Szolnok-országhatár szakasz, autóút

 

M8 Rábafüzes-Veszprém-Dunaújváros és Dunavecse-Szolnok autóút szakaszok

M9 Sopron-Kaposvár-Szekszárd-53.sz. főút közötti autóút szakaszok

M15 autópálya

M25 autóút M3-Eger között

M6 Bóly-országhatár szakasz, autópályává fejleszthető autóút

M44 Szarvas - Tiszakürt elkerülő szakasz, autóút

 

Megjegyzés: Ez a módosító javaslat tartalmilag összefügg az ajánlás 5. pontjába foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/6334/168/2. sz. kapcsolódó módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot(tal): - az Előterjesztő képviselője nem foglalt állást

Összeállította: az Országgyűlés Jogi Főosztálya

Budapest, 2003. december 11.

Puch László s.k.,
a Gazdasági bizottság elnöke

Lasztovicza Jenő s.k.,
az Idegenforgalmi bizottság elnöke

Varga Mihálys.k.,
a Költségvetési és pénzügyi bizottság elnöke

Dr. Turi-Kovács Béla s.k.,
a Környezetvédelmi bizottság elnöke

Dr. Kovács Zoltán s.k.,
az Önkormányzati bizottság elnöke

Szabó György s.k.,
a Területfejlesztési bizottság elnöke