T/6230/7.

Az Országgyűlés

Honvédelmi
bizottságának

k i e g é s z í t ő a j á n l á s a

a Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses állományú katonáinak jogállásáról szóló 2001. évi XCV. törvény módosításáról szóló T/6230. számú törvényjavaslat

vitájához

(Együtt kezelendő a T/6230/5. sz. ajánlással!)

Tisztelt Országgyűlés!

Az Országgyűlés Honvédelmi bizottsága - első helyen kijelölt bizottságként -, megvitatta a Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses állományú katonáinak jogállásáról szóló 2001. évi XCV. törvény módosításáról szóló, T/6230. számon beterjesztett törvényjavaslatot, továbbá az ahhoz benyújtott T/6230/6. számú kapcsolódó módosító javaslatot.

1. Ecsődi László képviselő a törvényjavaslat 1. §-ának a következő módosítását javasolja:

/48. § (1) A Honvédség személyi állományába tartozó, de a Honvédségnél szolgálati beosztást be nem töltő személyt rendelkezési állományba kell helyezni. Ennek megfelelően a Honvédség rendelkezési állományába tartozik,/]

"b) akinek a beosztása létszámcsökkentés vagy átszervezés miatt megszűnt, a szolgálat felső korhatárának betöltését megelőző 1 éven belül beleegyezésével, a korhatár betöltéséig, illetve akinek a beosztása a jelzett okok miatt szűnt meg, de más beosztásba tervezett, beleegyezésével legfeljebb 3 évig;"

Indokolás: Lásd a T/6230/6. számú módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot(tal): - a Honvédelmi biz. támogatja

- Az Előterjesztő képviselője egyetért

Összeállította: az Országgyűlés Jogi Főosztálya

Budapest, 2003.november 26.

Keleti György s.k.,
a Honvédelmi bizottság elnöke