ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ
Fidesz - Magyar Polgári Szövetség

Képviselőcsoportja

K/5450.

Írásbeli kérdés

Dr. Szili Katalin

az Országgyűlés Elnöke részére

Helyben

Tisztelt Elnök Asszony!

A Házszabály 91. § alapján "Kinek a feladata az uszadék eltávolítása a Rába folyóból, avagy melyik hatóság illetékes az ügyben?" címmel kérdést kívánunk benyújtani Dr. Csillag István Miniszter Úr felé. A kérdésre a választ írásba kérjük.

Tisztelt Miniszter Úr!

A nyár folyamán kérdésekkel fordultunk a Környezetvédelmi Miniszterhez "Valóban az évtized folyója a Rába?" továbbá "Kinek a feladata az uszadék eltávolítása a Rába folyóból?" címmel. A miniszter Úr első kérdésünkre adott válaszát elolvasva nem kaptunk egyértelmű és megnyugtató választ arra a kérdésre, hogy a folyóban felhalmozódott uszadék és vízi szeméttelep eltávolításában valójában ki az illetékes. A második kérdésünkre adott válaszban Persányi miniszter úr a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvényre hivatkozott. (Az ezt érintő szövegrész alább olvasható). A teljes tisztánlátás érdekében fordulunk most Önhöz megnyugtató választ remélve.

A Rába folyóval kapcsolatosan korábban jelzett komoly gondok továbbra is fennállnak: a víz minőségét nagymértékben rontja a folyóban felhalmozódott uszadék és a rajta lévő szemét, valamint dögök garmadája, mely komoly fertőzés és betegség forrása lehet. A folyó mellől elmaradtak a horgászok, egyre több helyen tilos a fürdőzés. Ezek mind olyan tényezők, melyek akadályozzák a turizmus fellendítését, a Rába folyó egyedi adottságaira alapozható idegenforgalom fejlesztését.

A Rába folyó hazai vízfolyásaink közül kiemelkedő természeti értéket képvisel. A Rába magyarországi szakasza természetvédelmi szempontból az egyik legváltozatosabb állapotában megmaradt folyó, amely zöld folyosóként köti össze az Őrség és a Kisalföld eltérő jellegű, változatos karakterű tájait. Olyan fajok előfordulása is jellemző a területre, amelyek csak itt találhatók meg vagy fokozottan védettek (pl. kis lile, magyar bucó, vidra).

Nagyobb figyelmet kellene fordítani az Ausztriából érkező víz minőségére, a Rába folyó "vadvíz jellegének" megőrzésére, horgászparadicsomok kiépítésére.

Jelenleg a vízhiány mellett valós és a legnagyobb problémát a Rába folyóban felhalmozódott uszadék jelenti, melynek eltávolítására ezidáig még nem történt intézkedés.

A hatályos vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. tv. 7. § (1) bek. értelmében az állami tulajdonban lévő vizekről és vízilétesítményekről a közérdek mértékéig a központi költségvetés, illetve vízgazdálkodási társulat útján kell gondoskodni.

Ugyanezen § (2) bek. b) pontja értelmében ehhez tartozó feladat a vízfolyások medrében a víz, a hordalék, a jég zavartalan levonulási lehetőségének megteremtése.

A jogszabály 3. § (3) bek. szerint a vízügyi igazgatási szervezet látja el azoknak az állam tulajdonában lévő vizeknek és vízilétesítményeknek a kezelését, melyek nem minősülnek az állam vállalkozói vagyonának, és így más gazdálkodó szervezet használatába nem adhatók.

A Polgári Törvénykönyv 172. § szerint a folyók az állam kizárólagos tulajdonában vannak, így álláspontunk szerint az uszadék és vízi szeméttelepek eltávolítása a tulajdonos feladata, jelen esetben vízügyi és nem önkormányzati feladat.

Miniszter Úr válaszában a következőket fejtette ki: "Az uszadék keletkezése és levonulása a folyó életének természetes része. A hidaknál feltorlódott uszadék eltávolítása a híd kezelőjének feladata, nem a tárca hatáskörébe tartozik. A közúti közlekedésről szóló 1988. Évi I. törvény 47. §j. pontja szerint a híd az út műtárgya, a 8. § (1) bekezdés h. pontja szerint padig a közúthálózat fenntartása és üzemeltetése a közlekedéssel összefüggő állami és önkormányzati feladat."

A Környezetvédelmi tárca álláspontját figyelembe véve fordulunk Önhöz kimerítő választ igényelve.

Tisztelt Miniszter Úr!

Kinek a feladata az uszadék eltávolítása a Rába folyóból?

Válaszát tisztelettel várjuk.

Budapest, 2003. szeptember 16.

Tisztelettel:

dr. Kontrát Károly
Fidesz

dr. Kovács Zoltán
Fidesz