Országgyűlési Képviselő

T/4185.

képviselői önálló indítvány

Dr. Szili Katalin asszonynak

az Országgyűlés Elnökének

Helyben

Tisztelt Elnök Asszony!

A Házszabály 85. § alapján a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény módosítására az alábbi

t ö r v é n y j a v a s l a t o t

terjesztjük elő:

Az 1990. évi C. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat

1. Az 1990. évi C. törvény 37. §. az alábbi (2) bekezdéssel egészül ki:

(2) Nem minősül iparűzési tevékenységnek a külföldön bejegyzett telephellyel rendelkező vállalkozás külföldön végzett olyan vállalkozási tevékenysége, amely után a vállalkozás a telephely szerinti országban az iparűzési adót megfizette.

2. Ez a rendelkezés 2004 január 1-én lép hatályba

Indoklás:

A helyi iparűzési adóról szóló jelenleg hatályos rendelkezés nem tesz különbséget, hogy az iparűzési adó fizetésére kötelezett vállalkozás az adó alapjául szolgáló tevékenységét Magyarországon vagy külföldön végzi.

A Magyarországon bejegyzett, de külföldön is hivatalosan nyilvántartott telephelyet fenntartó vállalkozások külföldön végzett tevékenysége alapvetően a külföldi telephely szerinti jogszabályok szerint fizeti az iparűzési adót. Méltánytalan és az egyenlő elbírálás és versenysemlegesség elvét sérti, ha egy ugyanazon vállalkozási tevékenység után mind külföldön az ottani telephely, mind a belföldi székhely vagy telephely szerint is iparűzési adót kell fizetni.

A javaslat szerint a külföldön is bejegyzett telephellyel rendelkező vállalkozások Magyarországon csak akkor kötelesek adót fizetni, ha ezen a címen külföldön iparűzési adót nem kötelesek fizetni, függetlenül annak tényleges mértékétől.

Eddig, ha egy vállalkozás két különböző önkormányzat területén végzett vállalkozási tevékenységet, úgy az önkormányzatok között az iparűzési adót - a tevékenység és árbevétel arányában - meg lehet osztani. Ez a megosztási lehetőség azonban - jogszabályi felhatalmazás hiányában - a belföldi és külföldi munkavégzés között nem volt egyértelműen megállapítható. A javaslat elfogadása esetén ez az anomália egyértelműen és kétséget kizáró módon megszűntethető, és ezzel az ugyanazon tevékenység miatt kétszeres adófizetés kötelezettsége megszűntethető.

A módosító javaslat elfogadása esetén változik a 37. §. bekezdéseinek számozása is. A korábbi két bekezdés helyett most három kerül alkalmazásra, erre tekintettel a jelenleg érvényben lévő (2) bekezdés bekezdésszáma (3).-ra változik, míg (2) bekezdés alatt kerül be a törvénybe maga a javasolt módosítás.

Budapest, 2003. június 2.

Dr. Wekler Ferenc
SzDSz

Dr. Dávid Gyula
MSzP