K/4083/1.

Halász János képviselő úr

részére

Tisztelt Képviselő Úr!

K/4083. számú, "Felállítják-e újra Lenint?" címmel beadott írásbeli kérdésére az alábbi választ adom: 1970-ben avatták fel a kérdésében jelzett Lenin szobrot, ezzel adva át Dunaújváros főterét, pontot téve egy 20 éven át tartó folyamat végére. Ezzel helytörténeti emlékké vált. Több szakértői vélemény szerint is a szobor művészeti alkotás, mivel alkotója, Kiss István egy akkor nemcsak hazánkban, de Európában is új, ún. lemez-domborításos technikával készítette. Bizonyíték erre az is, hogy komoly külföldi érdeklődés mutatkozott megvásárlására. Azt gondolom, úgy kell rá tekintenünk, mint műtárgyra. Az a korszak, melyet idéz elmúlt, ám múltunk szerves része. (A történelem generációk megélt múltja, emlékeit nem szabad sem "lakkoznunk", sem eltüntetnünk.)

A monumentális művet 1990-ben, a rendszerváltáskor elbontották. Hosszú évekig hányódott mérete miatt, ezért tulajdonosa, Dunaújváros Önkormányzatának képviselőtestülete úgy szavazott, hogy állagmegóvásának érdekében a városi múzeum közgyűjteményébe kell helyezni. Ehhez a döntéshez az intézmény fenntartója, a megyei közgyűlés is hozzájárult.

Nem tisztem, nem is feladatom önkormányzatok döntését felülbírálni. Egyébként is úgy ítélem meg, az hogy, a város történetének részét képező szobrot a helyi múzeumban kiállítsanak rendjén lévő dolog.

Budapest, 2003. május 28.

Tisztelettel:
Dr. Hiller István