ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ

T/3852.

Képviselői önálló indítvány

2003. évi ... törvény

a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Tervének elfogadásáról és a Balatoni Területrendezési Szabályzat megállapításáról szóló 2000. évi CXII. törvény
módosításáról

1.§

A Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Tervének elfogadásáról és a Balatoni Területrendezési Szabályzat megállapításáról szóló 2000. évi CXII. törvény 38. § e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

/38. § A tómeder alövezetén (D-1):/

"e) a tómeder nádasaiban, valamint a védett természeti területeken lévő nádasok területén tilos minden olyan mechanikai beavatkozás (pl. kotrás, feltöltés, építés, vízi állás, csónakút, horgászhely létesítése), amely a nádas állományát, annak minőségét károsítja, illetőleg a nádas pusztulását eredményezheti, kivéve az engedéllyel létesített közhasználatú csónakkikötők és a törvény hatálybalépésekor meglévő engedély nélkül létesített, legalább 20 csónak befogadását biztosító közhasználatú csónakkikötők esetén valamint a meglévő közhasználatú strandok előtt, ahol fövényes strandszakasz kialakítása érdekében a IV. és V. osztályú nádasokban, legfeljebb 30 m széles bejáró az illetékes természet- és a környezetvédelmi hatóság szakhatósági hozzájárulására alapozott vízügyi hatósági engedéllyel létesíthető;"

2.§

E törvény a kihirdetését követő hónap első napján lép hatályba.

INDOKOLÁS

Számos horgászegyesület és horgász érdekét sérti a Balatonon az eredeti törvényi rendelkezés, mert sok csónakmenhely engedély nélkül létesült évtizedek óta és a szabályozás ezek "legalizálását" nem teszi lehetővé.

A 22/1998. (II. 13.) Kormányrendelet 9. §-ának módosítása szükséges az önálló indítvány elfogadása esetén.

A módosítás indokolt és szükséges, mert a többségében rendezett csónakmenhelyek felszámolása katasztrofális következménnyel jár, hiszen a horgász ekkor is megtalálja a lehetőséget, de egyedileg fogja a nádasban a Balaton megközelítését biztosítani.

Budapest, 2003. április 28.

Dr. Bóka István
Fidesz - Magyar Polgári Párt

Lasztovicza Jenő
Fidesz - Magyar Polgári Párt

Manninger Jenő
Fidesz - Magyar Polgári Párt

Dr. Gruber Attila
Fidesz - Magyar Polgári Párt

Nagy Jenő
Magyar Szocialista Párt

Herényi Károly
Magyar Demokrata Fórum