H/3814/11.

Az Országgyűlés

Honvédelmi
bizottságának

Költségvetési és pénzügyi
bizottságának

Külügyi
bizottságának

k i e g é s z í t ő a j á n l á s a

az iraki válság rendezése érdekében tett erőfeszítésekhez történő magyar katonai hozzájárulásról szóló H/3814. sz. határozati javaslat

v i t á j á h o z

(Együtt kezelendő a H/3814/7. számú ajánlással!)

Tisztelt Országgyűlés!

Az Országgyűlés Honvédelmi bizottsága - mint első helyen kijelölt bizottság -, Költségvetési és pénzügyi bizottsága (továbbiakban: Költségvetési bizottság), valamint

Külügyi bizottsága megvitatta az iraki válság rendezése érdekében tett erőfeszítésekhez történő magyar katonai hozzájárulásról szóló, H/3814. számon beterjesztett határozati javaslatot, továbbá az ahhoz benyújtott H/3814/8-9. számú kapcsolódó módosító javaslatokat.

A Költségvetési bizottság közlése szerint az ajánlás nem tartalmaz a bizottság feladatkörébe tartozó kapcsolódó módosító javaslatot.

 1. Németh Zsolt képviselő - kapcsolódva Keleti György képviselő a H/3814/6. számú módosító javaslatához (a H/3814/7. sz. ajánlás 1-3. pontja) - a határozati javaslat címének a következő módosítását javasolja:
 2. "az iraki [válság rendezése érdekében tett erőfeszítésekhez történő magyar katonai hozzájárulásról] stabilitás megteremtésében és az Iraknak szánt humanitárius segítségnyújtásban való magyar katonai részvételről"

  Indokolás: Lásd a H/3814/8. sz. kapcsolódó módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal): - a Honvédelmi biz. nem támogatja

  - a Külügyi biz. nem támogatja

  - az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 3. Németh Zsolt képviselő - kapcsolódva Keleti György képviselő a H/3814/6. számú módosító javaslatához (a H/3814/7. sz. ajánlás 1. pontja) - a határozati javaslat 1. pontjának következő módosítását javasolja:

/Az Országgyűlés az Alkotmány 19. § (3) bekezdésének j) pontjában foglalt jogkörében eljárva/

"1. hozzájárulását adja ahhoz, hogy [az iraki válság rendezése érdekében folytatott] Irak demokratikus újjáépítéséhez szükséges stabilizációs és humanitárius műveletek elősegítése érdekében egy legfeljebb 300 - váltási időszakban 600 - fős, a szükséges technikai eszközökkel, fegyverzettel, felszereléssel ellátott műszaki, egészségügyi katonai kontingens (a továbbiakban: Kontingens) kerüljön létrehozásra [katonai rendfenntartó és humanitárius feladatok ellátására] és az iraki műveleti területre kitelepítésre. A hozzájárulás kiterjed az iraki [rendezést] újjáépítést és stabilizációt szolgáló műveletek katonai parancsnokságain a műveleteket irányító katonai szervek igényei szerinti számú törzs- és biztosító beosztásoknak - a Kontingens állományának terhére történő - betöltésére is. [A Kontingens tagjai feladataikat 2004. június 30-ig láthatják el] A Kontingens feladatát 2004. december 31-ig terjedő időszakban, de legfeljebb 6 hónapos időtartamban láthatja el;"

Indokolás: Lásd a H/3814/9. sz. kapcsolódó módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot(tal): - a Honvédelmi biz. nem támogatja

- a Külügyi biz. nem támogatja

- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

Összeállította: az Országgyűlés Jogi Főosztálya

Budapest, 2003. május 26.

Keleti György s.k.,
a Honvédelmi bizottság elnöke

Varga Mihály s.k.,
a Költségvetési és pénzügyi bizottság elnöke

Németh Zsolt s.k.,
a Külügyi bizottság elnöke