ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ
Fidesz - Magyar Polgári Párt

H/3709.

Képviselői önálló indítvány

Dr. Szili Katalin asszonynak

a Magyar Országgyűlés elnöke

Helyben

......../2003. (........) OGY határozat
a védett őshonos állatfajták
nemzeti kinccsé nyilvánításáról

A magyar nép történetéből ismert, hogy ősidőktől fogva milyen szoros volt kötődésünk az állattartáshoz, állattenyésztéshez. Hazánkban a Kárpát-medencében őshonosnak mondott fajták fenntartása kapott védelmet az Állattenyésztési Törvényben. A régi magyar háziállatfajták köre azonban ennél nagyobb sugarú, mert az "őshonos" fajtákon túl számos olyan, hosszú időn keresztül tenyésztett fajta él hazánk területén, amely állatfajták a magyar nemzeti kultúra részét képezik.

A régi magyar háziállatok az emberi munka több évszázados eredményei. Történelmi múltunkhoz tartoznak, nemcsak az állattenyésztés történetéhez, hanem a teljes magyar történetiséghez is. Hozzátartoznak a magyar tájhoz, részei nemzeti identitásunknak. Nemzeti állataink ma is élő, eleven örökségünk.

Az Európai Uniós csatlakozás küszöbén, a Magyar Országgyűlés megkülönböztetett figyelmet fordít arra, hogy nemzeti létünk 1100 éves értékeit, eredményeit megőrizzük, és Európában ezzel is kifejezzük nemzeti karakterünket.

Ennek szellemében a Magyar Országgyűlés a régi magyar állatfajtákat

nemzeti kinccsé nyilvánítja.

 1. A régi magyar állatfajták tenyésztését az állam felkarolja.
 2. A régi magyar tenyésztett állatfajták megőrzése nemcsak állami feladat, nemzeti kinccsé nyilvánításuk a civil szervezetek és magánszemélyek összefogására buzdít.
 3. A régi magyar állatfajtáknak szerepe van az oktatásban, a művészetekben. Esztétikai értéket képeznek, a bennük rejlő génvagyon gazdasági jelentőséggel bír.
 4. A nemzeti kinccsé nyilvánított állatfajták:

  1. Kutyák (Kuvasz, Komondor, Puli, Pumi, Mudi, Rövidszőrű magyar vizsla, Drótszőrű magyar vizsla, Magyar agár, Erdélyi kopó)
  2. Lovak (Nóniusz, Gidrán, Furioso, Kisbéri félvér, Magyar lipicai, Shagya-arab, Hucul, Magyar hidegvérű)
  3. Juhok (Magyar /hortobágyi/ rackajuh, Gyimesi racka, Cikta juh, Cigája vagy berke)
  4. Magyar bivaly
  5. Szarvasmarhák (Magyar szürke marha, Magyar tarka fajta)
  6. Sertések (Szőke mangalica, Fecskehasú mangalica, Vörös mangalica)
  7. Magyar kecske
  8. Magyar óriás nyúl
  9. Magyar tyúkfajták (Fehér magyar, Fehér kopasznyakú, Sárga magyar, Kendermagos magyar, Kopasznyakú kendermagos, Fogolyszínű magyar tyúk, Erdélyi kopasznyakú)
  10. Fodros tollú magyar lúd
  11. Pulykák (Bronzpulyka, Rézpulyka)
  12. Magyar galambfajták (Budapesti magasröptű keringő, Budapesti tollaslábú keringő, Budapesti tükrös keringő, Budapesti bíbic, Csepeli magasröptű hófehér keringő, Kiskunfélegyházi fésűs keringő, Szegedi magasszálló keringő, Alföldi /kőrösi/ keringő, Komáromi bukó, Kecskeméti keringő, Egri kék keringő, Dunakeszi magasröptű keringő, Bácskai keringő, Debreceni pergő, Magyar szarka keringő, Alföldi buga, Magyar csirkegalamb, Magyar tyúktarka, Magyar óriás, Szolnoki bagdetta, Magyar páva, Magyar óriás begyes, Magyar fodros, Budapesti rövidcsőrű, Budai kék)
  13. Pontyok (Szarvasi pikkelyes nemes ponty, Dinnyési tükrösponty, Nyurgaponty)

 1. A határozatban felsorolt állatfajtákat nemzeti állatainknak tekintjük, amelyek egyben - nevükben és képi megjelenésükben - Magyarország szimbólumai.

Indokolás

A régi magyar állatfajták, nemzeti kincseink elidegeníthetetlenül eggyé forrtak a magyarsággal. Tenyésztésük, tartásuk a szellemi és fizikai munka egységében hozta létre azt az érzelmi viszonyulást, amely által magyar háziállatokká váltak. Globalizálódó világunkban - kiváltképp tekintettel Európai Uniós csatlakozásunkra - egyre fontosabbá válik, hogy jobban odafigyeljünk mindarra, ami sajátosan magyar, hogy ezek által is elősegítsük népünk nemzeti identitásának megőrzését.

Őshonos állatok nemzeti kinccsé nyilvánítása a nemzetközi gyakorlatban megtalálható (pl. Japán, Kanada). A nemzeti kincs fogalma a magyar jogalkotásban precedenssel bír (2001. évi LXXX. törvény).

A nemzeti kinccsé nyilvánított állatfajták esetleges kipusztulással való fenyegetettségük esetén mind védetté nyilváníthatók, mint ahogy némelyek közülük már azok. Jelen korunk felelőssége, hogy gyermekeink, unokáink - a sok ezer kipusztult állatfajtához hasonlóan - ne csak könyvekből és mesékből alkothassanak képet az egykori őshonos magyar állatokról.

Az Európai Unióhoz történő csatlakozáskor növekszik a magyar állatfajták jelentősége. Az Unióban ugyanis a fajta bölcsőjének számító országnak jogai vannak a tenyésztési szabályok, és a fajta ismérveinek meghatározásában.

A magyar állatfajták nem csupán a mi büszkeségeink, hanem a világnak is tartozunk azzal, hogy megőrizzük őket a Föld genetikai sokszínűsége fenntartása érdekében. A magyar kutyák, lovak, szarvasmarhák, juhok, galambok, stb. pótolhatatlan értéket képviselnek, nemzeti örökségünk részét képezik, ezért nemzeti kincsként vigyázzunk rájuk!

Budapest, 2003. április 9.

Dr. Simicskó István