T/3560/113.

Az Országgyűlés

Alkotmány- és igazságügyi
bizottságának

Egészségügyi
bizottságának

Emberi jogi, kisebbségi és vallásügyi bizottságának

Foglalkoztatási és munkaügyi
bizottságának

Honvédelmi
bizottságának

Költségvetési és pénzügyi
bizottságának

Nemzetbiztonsági
bizottságának

Önkormányzati
bizottságának

Rendészeti
bizottságának

Szociális és családügyi
bizottságának

k i e g é s z í t ő a j á n l á s a

a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény, a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény, a Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses állományú katonáinak jogállásáról szóló 2001. évi XCV. törvény, valamint egyéb törvények módosításáról szóló T/3560. sz. törvényjavaslat

v i t á j á h o z

(Együtt kezelendő a T/3560/84. számú ajánlással!)

Tisztelt Országgyűlés!

Az Országgyűlés Alkotmány- és igazságügyi bizottsága (továbbiakban: Alkotmányügyi bizottság) - mint első helyen kijelölt bizottság -, Egészségügyi bizottsága, Emberi jogi, kisebbségi és vallásügyi bizottsága (továbbiakban: Emberi jogi bizottság), Foglalkoztatási és munkaügyi bizottsága (továbbiakban: Foglalkoztatási bizottság), Honvédelmi bizottsága, Költségvetési és pénzügyi bizottsága (továbbiakban: Költségvetési bizottság), Nemzetbiztonsági bizottsága, Önkormányzati bizottsága, Rendészeti bizottsága, valamint Szociális és családügyi bizottsága (továbbiakban: Szociális bizottság) megvitatta a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény, a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény, a Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses állományú katonáinak jogállásáról szóló 2001. évi XCV. törvény, valamint egyéb törvények módosításáról szóló, T/3560. számon beterjesztett törvényjavaslatot, továbbá az ahhoz benyújtott T/3560/85-112. számú kapcsolódó módosító javaslatokat.

Dr. Tóth József képviselő a T/3560/84. számú ajánlás 34. pontjában szereplő T/3560/61. számú módosító indítványát a visszavonta.

Dr. Juhászné Lévai Katalin képviselő a T/3560/84. számú ajánlás 5. pontjában szereplő T/3560/57. számú módosító indítványát visszavonta.

Az Önkormányzati bizottság 2003. június 4-i ülésén a T/3560/81. és a T/3560/83. számú módosító indítványait visszavonta.

I.

 1. Dr. Kontrát Károly képviselő - kapcsolódva Dr. Kovács Zoltán képviselő a T/3560/68. számú módosító javaslatához (a T/3560/84. sz. ajánlás 2. pontja) - a törvényjavaslat 3. §-ában a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény (a továbbiakban: Ktv.) 7. § (1) bekezdés első mondatának a következő módosítását javasolja:
 2. /A Ktv. 7. §-a (1) bekezdésének első mondata helyébe a következő rendelkezés lép:/

  "Közszolgálati jogviszony büntetlen előéletű, cselekvőképes és legalább középiskolai végzettséggel, ügykezelői feladatkörre legalább középfokú szakképesítéssel, vagy gyors- és gépírói szakiskolai végzettséggel és legalább három éves közigazgatási gyakorlattal rendelkező magyar állampolgárral létesíthető és tartható fenn."

  Indokolás: Lásd a T/3560/98. sz. kapcsolódó módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz. nem támogatja

  - az Egészségügyi biz. nem támogatja

  - a Foglalkoztatási biz. nem támogatja

  - a Költségvetési biz. nem támogatja

  - az Önkormányzati biz. nem támogatja

  - az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 3. Dr. Juhászné Lévai Katalin képviselő - kapcsolódva T/3560/57. számú módosító javaslatához (a T/3560/84. sz. ajánlás 5. pontja) - a törvényjavaslat 16. §-ában a Ktv. 31. § (6) bekezdésének a következő módosítását javasolja:
 4. /A Ktv. 31. §-ának (6)-(8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:/

  "(6) A vezetői megbízásról történt lemondás esetén a köztisztviselőnek az (5) bekezdésben meghatározott időtartam alatt a közigazgatási szervnél - feltéve, ha felajánlható munkakörrel rendelkezik - végzettségének, képzettségének [megfelelő másik vezetői vagy ennek hiányában] köztisztviselői munkakört kell felajánlani. A köztisztviselő a felajánlott munkakör elfogadásáról vagy elutasításáról a felajánlástól számított [öt] nyolc munkanapon belül írásban nyilatkozik. A nyilatkozat hiányát a munkakör elutasításának kell tekinteni, kivéve, ha a késedelem a köztisztviselő önhibáján kívül eső okból következett be. A köztisztviselő elfogadó nyilatkozata esetén őt az új munkakörének megfelelően kell besorolni és besorolásának megfelelő illetményre jogosult.

  Indokolás: Lásd a T/3560/97. sz. kapcsolódó módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz. nem támogatja

  - az Egészségügyi biz. egyharmada sem támogatja

  - az Emberi jogi biz. nem támogatja

  - a Foglalkoztatási biz. egyharmada sem támogatja

  - a Költségvetési biz. nem támogatja

  - az Önkormányzati biz. egyharmada sem támogatja

  - az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 5. Dr. Magda Sándor, Karakas János, Pásztohy András, Gőgös Zoltán, Gráf József, Godó Lajos, Herbály Imre, Dr. Karsai József, Kis Péter, Dr. Orosz Sándor, Zatykó János és Vadász István képviselők - kapcsolódva Göndör István képviselő a T/3560/75. számú módosító javaslatához (a T/3560/84. sz. ajánlás 8. pontja) - a törvényjavaslat 22. §-ában a Ktv. 44. § (1) bekezdésének a következő módosítását javasolja:
 6. /A Ktv. 44. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:/

  "(1) Az Országos Rádió és Televízió Testület Irodájánál, a Gazdasági Versenyhivatalnál, a Magyar Tudományos Akadémia Titkárságánál, a Miniszterelnöki Hivatalban, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatalnál, a Közbeszerzések Tanácsánál, a minisztériumokban, a költségvetési fejezet felügyeletét ellátó szervezeteknél, a Közigazgatásszervezési és Közszolgálati Hivatalnál, az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatalnál - a területi szervei kivételével -, a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeleténél, az Államháztartási Hivatalnál, a Szerencsejáték Felügyeletnél, a Nemzeti Földalapkezelő Szervezetnél, a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalnál, az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltáránál, az Országos Rendőr-főkapitányság pénzügyi nyomozó szervénél, továbbá jogszabály által országos hatáskörű szervnek nyilvánított, a Kormány közvetlen felügyelete alatt álló, illetve a Kormány által irányított központi költségvetési szerveknél, valamint - a belső igazgatási szervei kivételével - az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóságnál és az Országos Egészségbiztosítási Pénztárnál az illetménykiegészítés mértéke a felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselő esetében az alapilletményének 50%-a, középiskolai végzettségű köztisztviselő esetében az alapilletményének 15%-a."

  Indokolás: Lásd a T/3560/95. sz. kapcsolódó módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz. támogatja

  - a Foglalkoztatási biz. támogatja

  - a Költségvetési biz. támogatja

  - az Önkormányzati biz. támogatja

  - a Rendészeti biz. egyharmada sem támogatja

  - az Előterjesztő képviselője a Foglalkoztatási bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, az Önkormányzati bizottság ülésén egyetért, a Rendészeti bizottság ülésén nem ért egyet

 7. Papp József és Csabai Lászlóné képviselők - kapcsolódva Göndör István képviselő a T/3560/75. számú módosító javaslatához (a T/3560/84. sz. ajánlás 8. pontja) - a törvényjavaslat 22. §-ában a Ktv. 44. § (1) bekezdésének a következő módosítását javasolják:
 8. A Ktv. 44. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

  "(1) Az Országos Rádió és Televízió Testület Irodájánál, a Gazdasági Versenyhivatalnál, a Magyar Tudományos Akadémia Titkárságánál, a Miniszterelnöki Hivatalban, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatalnál, a Közbeszerzések Tanácsánál, a minisztériumokban, a költségvetési fejezet felügyeletét ellátó szervezeteknél, a Közigazgatásszervezési és Közszolgálati Hivatalnál, az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatalnál - a területi szervei kivételével -, a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeleténél, az Államháztartási Hivatalnál, a Szerencsejáték Felügyeletnél, a Nemzeti Földalapkezelő Szervezetnél, a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalnál - a területi szervezeti egységei kivételével -, az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltáránál, az Országos Rendőr-főkapitányság pénzügyi nyomozó szervénél, továbbá jogszabály által országos hatáskörű szervnek nyilvánított, a Kormány közvetlen felügyelete alatt álló, illetve a Kormány által irányított központi költségvetési szerveknél, valamint - a belső igazgatási szervei kivételével - az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóságnál és az Országos Egészségbiztosítási Pénztárnál az illetménykiegészítés mértéke a felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselő esetében az alapilletményének 50%-a, középiskolai végzettségű köztisztviselő esetében az alapilletményének 15%-a."

  Indokolás: Lásd a T/3560/106. sz. kapcsolódó módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz. támogatja

  - a Foglalkoztatási biz. támogatja

  - a Költségvetési biz. támogatja

  - az Önkormányzati biz. támogatja

  - a Rendészeti biz. támogatja

  - az Előterjesztő képviselője egyetért

 9. Dr. Mester László képviselő - kapcsolódva T/3560/58. számú módosító javaslatához (a T/3560/84. sz. ajánlás 13. pontja) - a törvényjavaslat 23. §-át új (3) bekezdéssel a Ktv-t 44/B. §-sal kiegészíteni javasolja:
 10. "(3) A Ktv. a következő 44/B. §-sal egészül ki:

  "44/B. § Az önkormányzati hivatalnál, teljesítményértékeléssel alátámasztott, kimagasló teljesítményt nyújtó köztisztviselőnek az e törvényben meghatározott illetményrendszerre vonatkozó szabályoktól eltérő - az éves költségvetésben megállapított létszám legfeljebb 20%-áig - személyi illetményt állapíthat meg - a polgármester, a főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke jóváhagyásával - a jegyző, illetve a főjegyző.""

  Indokolás: Lásd a T/3560/96. sz. kapcsolódó módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz. egyharmada sem támogatja

  - az Emberi jogi biz. egyharmada sem támogatja

  - a Foglalkoztatási biz. egyharmada sem támogatja

  - a Költségvetési biz. egyharmada sem támogatja

  - az Önkormányzati biz. támogatja

  - az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

   

   

 11. Papp József és Csabai Lászlóné képviselők - kapcsolódva Dr. Kovács Zoltán képviselő T/3560/79. számú módosító javaslatához, valamint Füle István képviselő T/3560/23. számú módosító javaslatához (a T/3560/84. sz. ajánlás 14., valamint 15. pontjai) - a törvényjavaslat 27. § (4) bekezdésében a Ktv. 48. § (8) bekezdésének a következő módosítását javasolják:
 12. "(4) A Ktv. 48. §-ának (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

  "(8) Ha a köztisztviselő ugyanazon idegen nyelvből azonos típusú, de különböző fokozatú, illetve különböző típusú és különböző fokozatú nyelvvizsgával rendelkezik, a magasabb mértékű pótlékra jogosult.""

  Indokolás: Lásd a T/3560/107. sz. kapcsolódó módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz. támogatja

  - az Emberi jogi biz. nem támogatja

  - a Foglalkoztatási biz. támogatja

  - az Önkormányzati biz. támogatja

  - a Rendészeti biz. támogatja

  - az Előterjesztő képviselője egyetért

 13. Dr. Bóka István képviselő - kapcsolódva Csabai Lászlóné képviselő T/3560/47. számú módosító javaslatához (a T/3560/84. sz. ajánlás 17. pontja) - a törvényjavaslat 30. §-ában a Ktv. 49/I. § (2) bekezdés b) pontjának a következő módosítását javasolja:
 14. /A Ktv. 49/I. §-a helyébe a következő rendelkezés lép

  (2) Az állam készfizető kezességet az (1) bekezdésben foglaltakon túl annál a köztisztviselőnél vállalhat, aki:/

  "b) legalább [három] két éves közigazgatási gyakorlattal rendelkezik;"

  Indokolás: Lásd a T/3560/100. sz. kapcsolódó módosító javaslat indokolását.

   

   

  A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz. nem támogatja

  - az Emberi jogi biz. nem támogatja

  - a Foglalkoztatási biz. nem támogatja

  - a Költségvetési biz. nem támogatja

  - az Önkormányzati biz. támogatja

  - az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 15. A Rendészeti bizottság a törvényjavaslat 31. §-ában a Ktv. 67. § (1) bekezdésének a következő módosítását javasolja:
 16. /A Ktv. a következő VIII. fejezettel egészül ki:

  "VIII. fejezet

  AZ ÜGYKEZELŐK KÖZSZOLGÁLATI JOGVISZONYÁRA

  VONATKOZÓ SZABÁLYOK/

  "67. § (1) Az ügykezelők közszolgálati jogviszonyában az e törvény 4-7. §-aiban, 9. §-ában, 11. §-ában, 11/B. §-ában, 12-19/A. §-aiban, 21-22/B. §-aiban, 33. §-ában, 37-40/B. §-aiban, 41. § (7)-(9) bekezdésében, 41/A.-42. §-aiban, 43. § (1)-(3) és (7) bekezdéseiben, 47. §-ában, 48. § (1)-(5) bekezdésében, 49-49/N. §-aiban, a IV., V., VI. és IX. fejezetében, továbbá az e fejezetében foglalt rendelkezéseket megfelelően kell alkalmazni. A 44. § (1)-(3) és (5) bekezdésében meghatározott szerveknél kinevezett ügykezelő a középiskolai végzettségű köztisztviselőre irányadó illetménykiegészítésre jogosult. A 44/A. § (2) és (4) bekezdésében meghatározott önkormányzatoknál kinevezett ügykezelő részére a középiskolai végzettségű köztisztviselőre irányadó szabályok szerint állapítható meg illetménykiegészítés."

  Indokolás: Lásd a T/3560/87. sz. kapcsolódó módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz. támogatja

  - az Emberi jogi biz. támogatja

  - a Foglalkoztatási biz. támogatja

  - a Költségvetési biz. támogatja

  - az Önkormányzati biz. támogatja

  - az Előterjesztő képviselője egyetért

   

   

 17. Az Önkormányzati bizottság a törvényjavaslat 38. § (2) bekezdésének a következő módosítását javasolja:
 18. "(2) A Ptv. 3. §-a (2) bekezdése [bekezdésének első mondata] helyébe a következő rendelkezés lép:

  "A képviselő-testület a polgármester illetményét a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 43. §-ának (1) bekezdése szerint megállapított illetményalap és az alábbi keretek között meghatározott szorzószám szorzataként, összegszerűen állapítja meg:"

  szorzószám

  - 1000-nél kevesebb lakosú település esetén 7,0-9,0

  - 1000-2999 lakosú település esetén 8,5-11,0

  - 3000-10.000 lakosú település esetén 11,0-12,5

  - 10.000-nél több lakosú település, valamint körzetközponti feladatokat ellátó önkormányzat esetén 12,5-13,5

  - a fővárosi kerületi önkormányzat esetén 13,5-14,5

  - a megyei jogú városi önkormányzat és megyei önkormányzat esetén 14,0-15,0

  - a fővárosi önkormányzat esetén 15,0-16,5."

  Indokolás: Lásd a T/3560/112/1. sz. kapcsolódó módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz. támogatja

  - az Előterjesztő képviselője egyetért

 19. Az Önkormányzati bizottság a törvényjavaslat 38. § (4) bekezdésének a következő módosítását javasolja:

(4) A Ptv. 4. §-ának [(4)] (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

["(4) A tiszteletdíj emeléséről a képviselő-testület dönt. A tiszteletdíj összege az (1) bekezdésben meghatározott mértéket legfeljebb 5 %-al haladhatja meg. A polgármester illetménye, tiszteletdíja és egyéb juttatása közérdekű adat."]

 

 

"(1) A társadalmi megbízatású polgármester tiszteletdíját a képviselő-testület összegszerűen állapítja meg az alakuló, illetve a polgármester megválasztását követő ülésen a 3. § (2) bekezdésében megállapított illetményalap és az alábbi keretek között meghatározott szorzószám szorzataként:

Indokolás: Lásd a T/3560/112/2. sz. kapcsolódó módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz. támogatja

- az Előterjesztő képviselője egyetért

 1. Az Önkormányzati bizottság a törvényjavaslat 38. § (5) bekezdésének a következő módosítását javasolja:
 2. "(5) A Ptv. 13. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

  "(1) A polgármesteri foglalkoztatási jogviszonyra - a (2)-(3) bekezdés kivételével - megfelelően alkalmazni kell a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény (Ktv.) következő rendelkezéseit: 37. §-át; 39. § (1)-(3), (5) bekezdését; 47. § (1)-(2), (4) bekezdését; 48. §-át; 49. §-át; 49/A. §-át; 49/C. §-át; 49/E-49/H. §-át; 51. § (1)-(4) bekezdését; 51/A. § (2)-(6) bekezdését; 52. § (1)-(2) bekezdését (az 51-51/A. § és az 52. § alkalmazásánál a vizsgálóbiztos helyett vizsgálóbizottság jár el); 54-55. §-át; 55/A. § (1) bekezdését [az 54. és 55/A. § (1) bekezdés alkalmazásánál a fegyelmi tanácson képviselő-testület értendő]; 56. § (1) bekezdését; 58. §-át; 59. § (1)-(4) bekezdését; 71. § (2) bekezdését, kivéve a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvénynek a bekezdésben felsorolt következő rendelkezéseit: 85. §-át; 90. §-ának (1)-(2) bekezdését; 105-106. §-át; 132. § (1) bekezdését; 140. §-át; 167-168. §-át."

  (2) A felsőfokú iskolai végzettségű, foglalkoztatási jogviszonyban álló polgármester esetében a Ktv. 25. § (3) bekezdését azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a polgármester - megválasztását követően legalább egy év foglalkoztatási jogviszony eltöltése után - közigazgatási alapvizsgát tehet."

  Indokolás: Lásd a T/3560/111. sz. kapcsolódó módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz. támogatja

  - az Előterjesztő képviselője egyetért

 3. Az Önkormányzati bizottság a törvényjavaslat 38. §-át új (6) bekezdéssel kiegészíteni javasolja: (a módosító javaslat elfogadása esetén a további bekezdések számozása értelemszerűen változik)
 4. "(6) A Ptv. 13. § (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

  "(2) A társadalmi megbízatású polgármester nem jogosult jubileumi jutalomra, napidíjra, közszolgálati járadékra, valamint az egyéb juttatásokra."

  Indokolás: Lásd a T/3560/112/5. sz. kapcsolódó módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz. támogatja

  - az Előterjesztő képviselője egyetért

 5. Az Önkormányzati bizottság a törvényjavaslat 38. § (6) bekezdésének a következő módosítását javasolja:

"(6) A Ptv. 13/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"13/A. § (1) Öregségi nyugdíjra jogosult az a polgármester - az egyéb jogosultsági feltételek [fennállása] esetén - akinek a [foglalkoztatási jogviszonya] megbízatása a 2. § (1) bekezdés a) pontja szerint szűnik meg feltéve, hogy [folyamatosan]

 1. folyamatosan legalább három éve polgármesteri tisztséget tölt be, és a [foglalkoztatási jogviszonyának] tisztségének megszűnését követő [második] harmadik naptári év végéig a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény (továbbiakban: Tny.) 7. §-ának (1), (4) és (5) bekezdésében meghatározott öregségi nyugdíjkorhatárt, illetve a korkedvezménnyel csökkentett, reá irányadó korhatárt eléri.
 2. két választási ciklus - de legalább hét év - során [legalább tizenkét éve] polgármesteri, vagy alpolgármesteri tisztséget tölt be, és a [foglalkoztatási jogviszonyának] tisztségének megszűnését követő ötödik naptári év végéig az a) pontban meghatározott [társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 7. §-ának (1), (4) és (5) bekezdésében meghatározott] öregségi nyugdíjkorhatárt, illetve a korkedvezménnyel csökkentett, reá irányadó korhatárt eléri[.],
 3. három vagy ennél több választási ciklus - de legalább tizenegy év - során polgármesteri, vagy alpolgármesteri tisztséget tölt be, és a tisztségének megszűnését követő hetedik naptári év végéig az a) pontban meghatározott öregségi nyugdíjkorhatárt, illetve a korkedvezménnyel csökkentett, reá irányadó korhatárt eléri.

(2) Az (1) bekezdés [a) pontja] szerinti nyugdíjkorhatár eléréséig a polgármester nyugdíjának megfelelő összeget a központi költségvetés biztosítja.

(3) [Az (1) bekezdés b) pontja szerinti nyugdíjkorhatár eléréséig a polgármester nyugdíjának megfelelő összeg 70 %-át a központi költségvetés - eltérő megállapodás hiányában - 20 %-át az önkormányzat, 10 %-át pedig az érintett polgármester biztosítja.] Az (1) bekezdésben foglalt jogosultság igénybevételéről a polgármester a tisztségének megszűnésétől számított három hónapon belül dönthet."

Indokolás: Lásd a T/3560/112/3. sz. kapcsolódó módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz. támogatja

- az Előterjesztő képviselője egyetért

 1. Az Önkormányzati bizottság a törvényjavaslat 38. §-át új (7) bekezdéssel kiegészíteni javasolja: (a módosító javaslat elfogadása esetén a további bekezdések számozása értelemszerűen változik)

"(7) A Ptv. a következő 13/B. §-sal egészül ki:

"13/B (1) Közszolgálati járadékra jogosult az a foglalkoztatási jogviszonyban álló polgármester, akinek a megbízatása a 2. § (1) bekezdés ) pontja szerint szűnik meg, feltéve, hogy legalább három választási ciklus - de legalább tizenegy év - során foglalkoztatási jogviszonyban polgármesteri, vagy foglalkoztatási jogviszonyban alpolgármesteri tisztséget tölt be, és a foglalkoztatási jogviszonyának megszűnését követő tizenkettedik naptári év végéig a Tny. 7. § (1), (4) és (5) bekezdésében meghatározott öregségi nyugdíjkorhatárt, illetve a korkedvezménnyel csökkentett, reá irányadó korhatárt eléri, s megfelel a Tny. egyéb jogosultsági feltételeinek.

(2) A közszolgálati járadék összege:

 1. három választási ciklust - de legalább tizenegy évet - követően a polgármesternek kiszámítható öregségi nyugdíj 50 %-a,
 2. négy választási ciklust - de legalább tizenöt évet - követően a polgármesternek kiszámítható öregségi nyugdíj 60 %-a,
 3. öt, vagy ennél több választási ciklust - de legalább tizenkilenc évet - követően a polgármesternek kiszámítható öregségi nyugdíj 70 %-a.

(3) A közszolgálati járadék a személyi jövedelemadó, valamint a társadalombiztosítási járulékok és hozzájárulások szempontjából az öregségi nyugdíjjal esik egy tekintet alá.

(4) A közszolgálati járadék folyósítását meg kell szűntetni, ha a volt polgármester

 1. bármilyen munkavégzésre irányuló jogviszonyt létesít, vagy
 2. öregségi, rokkantsági (baleseti rokkantsági) nyugdíjban részesül.

(5) Az (1) bekezdésben foglalt jogosultság igénybevételéről a polgármester a tisztségének megszűnésétől számított három hónapon belül dönthet.

(6) A közszolgálati járadék összegét a központi költségvetés biztosítja."

Indokolás: Lásd a T/3560/112/4. sz. kapcsolódó módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz. támogatja

- az Előterjesztő képviselője egyetért

 1. Az Önkormányzati bizottság a törvényjavaslat 38. §-át új (7) bekezdéssel kiegészíteni javasolja: (a módosító javaslat elfogadása esetén a további bekezdések számozása értelemszerűen változik)

"(7) A Ptv. 15. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"15. § (1) A képviselő havi tiszteletdíja (alapdíj) nem haladhatja meg a Ktv. 43. §-ának (1) bekezdése szerint megállapított illetményalap, és az alább meghatározott szorzószám szorzatát:

- 1000-nél kevesebb lakosú település esetén 1,2

- 1000-2999 lakosú település esetén 1,6

- 3000-10000 lakosú település esetén 2,2

- 10000-nél több lakosú település, valamint körzetközponti feladatot ellátó önkormányzat esetén 2,8

- fővárosi kerületi önkormányzat esetén 3,4

Indokolás: Lásd a T/3560/112/6. sz. kapcsolódó módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz. támogatja

- az Előterjesztő képviselője egyetért

 1. Az Önkormányzati bizottság a törvényjavaslat 38. § (7) bekezdésének a következő módosítását javasolja:

"(7) A Ptv. 18. §-a helyébe a következő rendelkezés[sel egészül ki] lép:

 1. A polgármesternek a polgármesteri tisztsége ellátásával összefüggő, a képviselőnek a képviselő-testület képviseletében vagy megbízásából végzett tevékenységgel összefüggő, általa előlegezett, számlával igazolt, szükséges költségét meg kell téríteni. A képviselői költségek kifizetését a polgármester engedélyezi.
 2. A polgármestert választása szerint - az (1) bekezdésben foglaltaktól eltérően - költségátalány illeti meg. A költségátalány mértéke - a képviselőtestület döntése alapján - a polgármester illetménye, illetve tiszteletdíja 20-30%-ának megfelelő összeg. Az alpolgármester esetében a költségátalány mértéke az illetménye, illetve tiszteletdíja 10-20 %-ának megfelelő összeg."

Ha a polgármester kéri a költségátalány megállapítását, annak mértékéről a képviselőtestület a következő ülésén köteles határozni. Ha a képviselőtestület bármely okból nem hoz határozatot, a polgármestert a képviselőtestület ülésének napjától a határozat meghozataláig a költségátalány (2) bekezdésben meghatározott minimális összege illeti meg."

Indokolás: Lásd a T/3560/112/7. sz. kapcsolódó módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz. támogatja

- az Előterjesztő képviselője egyetért

 1. A Rendészeti bizottság a törvényjavaslat 45. §-ának a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Hszt.) 64. § új (6) bekezdésének elhagyását javasolja:
 2. "A Hszt. 64. § (1) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép [és a következő új (6) bekezdéssel egészül ki]:

  "(1) Akinek szolgálati viszonyát az 53. § a) pontja, vagy az 56. § (1) bekezdés a)-c) pontja, illetve az 56. § (2) bekezdés c) pontja alapján felmentéssel szüntették meg, a szolgálat érdekében - kérelmére - hivatásos állományba visszavehető. A visszavételre legfeljebb egy alkalommal kerülhet sor."

  ["(6) Akit az (1) bekezdés alapján hivatásos állományba visszavettek, a szolgálati viszonya korábbi megszüntetésekor megállapított szolgálati nyugdíja folyósítására a szolgálati viszonya fennállása alatt nem jogosult."]"

  Indokolás: Lásd a T/3560/90. sz. kapcsolódó módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz. támogatja

  - az Egészségügyi biz. támogatja

  - az Emberi jogi biz. támogatja

  - a Költségvetési biz. támogatja

  - a Nemzetbiztonsági biz. nem támogatja

  - az Önkormányzati biz. támogatja

  - a Szociális biz. támogatja

  - az Előterjesztő képviselője egyetért

 3. A Rendészeti bizottság a törvényjavaslat 46. §-ában a Hszt. 79. § (1) bekezdés a) pontjának a következő módosítását javasolja:
 4. "A Hszt. 79. §- a helyébe a következő rendelkezés lép:

  "79. § (1) Nem léptethető elő a hivatásos állomány tagja

  a) a rendfokozatot érintő fegyelmi büntetés, [illetve] vagy bírósági ítélet végrehajtásanak tartama alatt,""

  Indokolás: Lásd a T/3560/91. sz. kapcsolódó módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz. támogatja

  - a Nemzetbiztonsági biz. nem támogatja

  - az Önkormányzati biz. támogatja

  - az Előterjesztő képviselője egyetért

   

   

 5. Dr. Bóka István képviselő - kapcsolódva Kovács Zoltán és Kontrát Károly képviselők T/3560/69. számú módosító javaslatához (a T/3560/84. sz. ajánlás 47. pontja) - a törvényjavaslat 54. §-ában a Hszt. 103. § (2) bekezdés d) pontjának a következő módosítását javasolja:
 6. /A Hszt. 103. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

  (2) A felsőfokú iskolai végzettséggel rendelkező hivatásos állomány illetménykiegészítésének mértéke;/

  "d) helyi szerveknél, alegységeknél a beosztási illetmény [8] 20 %-a."

  T/3560/99.

  Megjegyzés: Ez a módosító javaslat tartalmilag összefügg az ajánlás 20. számú pontjában foglaltakkal.

  Indokolás: Lásd a T/3560/99. sz. kapcsolódó módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz. nem támogatja

  - a Költségvetési biz. nem támogatja

  - a Nemzetbiztonsági biz. támogatja

  - az Önkormányzati biz. nem támogatja

  - a Rendészeti biz. egyharmada sem támogatja

  - az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 7. Dr. Bóka István képviselő -kapcsolódva Kovács Zoltán és Kontrát Károly képviselők T/3560/69. számú módosító javaslatához (a T/3560/84. sz. ajánlás 47. pontja) - a törvényjavaslat 54. §-ában a Hszt. 103. § (3) bekezdés c) pontjának a következő módosítását javasolja:
 8. /A Hszt. 103. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

  (3) A középfokú iskolai végzettséggel rendelkező hivatásos állomány illetménykiegészítésének mértéke,/

  "c) helyi szerveknél, alegységeknél a beosztási illetmény [6] 20 %-a.""

  T/3560/99.

  Megjegyzés: Ez a módosító javaslat tartalmilag összefügg az ajánlás 19. számú pontjában foglaltakkal.

  Indokolás: Lásd a T/3560/99. sz. kapcsolódó módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz. nem támogatja

  - a Költségvetési biz. nem támogatja

  - a Nemzetbiztonsági biz. támogatja

  - az Önkormányzati biz. nem támogatja

  - a Rendészeti biz. egyharmada sem támogatja

  - az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 9. A Rendészeti bizottság a törvényjavaslat 57. §-ában a Hszt. 115/A. § (6) bekezdésének a következő módosítását javasolja:
 10. /A Hszt. a következő 115/A. §-al egészül ki:/

  "(6) Amennyiben a hivatásos állomány tagjának szolgálati viszonya az 53. § a)-b), [továbbá] és e)-f), [vagy h)] valamint az 56. § (2) bekezdés a)-b) pontja, továbbá az 59. § (1) bekezdés b), d) pontja alapján szűnik meg, a még fennálló állami kezesség után a központi költségvetés javára - a hitelintézet útján - egyszeri kezességvállalási díjat kell fizetnie. A kezességvállalási díj mértéke a kezességgel biztosított kötelezettség összegének 2 %-a."

  Indokolás: Lásd a T/3560/89. sz. kapcsolódó módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz. támogatja

  - a Költségvetési biz. támogatja

  - a Nemzetbiztonsági biz. nem támogatja

  - az Önkormányzati biz. támogatja

  - az Előterjesztő képviselője egyetért

 11. A Rendészeti bizottság a törvényjavaslat 69. § (2) bekezdésében a Hszt. 149. § (3) bekezdésének a következő módosítását javasolja:
 12. /(2) A Hszt. 149. §-ának (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:/

  "(3) Ha a hivatásos állomány tagja a terhére rótt bűncselekmény elkövetését a büntetőeljárás során beismerte vagy tetten érték, és megfelelő bizonyítékok állnak rendelkezésre, a hivatásos szolgálatra méltatlanná válást az 56. § (6) bekezdés c) pontja alapján a büntetőeljárás jogerős befejezése előtt is meg lehet állapítani."

  Indokolás: Lásd a T/3560/93. sz. kapcsolódó módosító javaslat indokolását.

   

   

  A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz. támogatja

  - a Nemzetbiztonsági biz. nem támogatja

  - az Önkormányzati biz. támogatja

  - az Előterjesztő képviselője egyetért

 13. Tóth Károly képviselő - kapcsolódva Karsai Péter, Németh Zsolt és Csampa Zsolt képviselők T/3560/30. számú módosító javaslatához (a T/3560/84. sz. ajánlás 59. pontja) - a törvényjavaslatot új 76. §-sal a Hszt. 245/J. §-át új (1) bekezdéssel kiegészíteni javasolja: (a módosító javaslat elfogadása esetén a további §-ok számozása értelemszerűen változik)
 14. "76. §

  A Hszt. 245/J. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

  "(1) A központi tisztikart olyan hivatásos állományú tisztek, főtisztek, tábornokok alkotják, akiknek a miniszterelnök "központi tiszt" címet adományozott. A központi tisztikar létszáma - ide nem értve a 245/K. § (1) bekezdésében meghatározottakat és a rendelkezési állományba helyezetteket - nem haladhatja meg a 150 főt.""

  Megjegyzés: Jogszabály-szerkesztési szempontból célszerű lenne 77. §-nak számozni a módosító javaslatot.

  Indokolás: Lásd a T/3560/85. sz. kapcsolódó módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz. egyharmada sem támogatja

  - a Költségvetési biz. egyharmada sem támogatja

  - a Nemzetbiztonsági biz. támogatja

  - az Önkormányzati biz. egyharmada sem támogatja

  - a Rendészeti biz. egyharmada sem támogatja

  - az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 15. A Rendészeti bizottság a törvényjavaslat 79. §-ában a Hszt. 256/A. § (3) bekezdésének elhagyását javasolja: (a módosító javaslat elfogadása esetén a Hszt. 256/A. §-ában a további bekezdések számozása értelemszerűen változik)
 16. /A Hszt a következő új alcímmel egészül ki és a 255. - 256. § és 256/A. § helyébe a következő rendelkezés lép és új 256/B-256/D. §-al egészül ki:/

  "[(3) A szerződéses szolgálati viszony létesítésének további feltétele, férfiak esetében - a Hvt.114. § (2) bekezdés j) pontja szerinti kivétellel - a sorkatonai szolgálatát letöltése.]"

  Indokolás: Lásd a T/3560/94. sz. kapcsolódó módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz. támogatja

  - az Emberi jogi biz. támogatja

  - a Nemzetbiztonsági biz. támogatja

  - az Önkormányzati biz. támogatja

  - az Előterjesztő képviselője egyetért

 17. Mécs Imre és Dr. Világosi Gábor képviselők - kapcsolódva Karsai Péter és Csampa Zsolt képviselők T/3560/45. számú módosító javaslatához (a T/3560/84. sz. ajánlás 65. pontja) - a törvényjavaslat 97. § (3) bekezdésében a Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses állományú katonáinak jogállásáról szóló 2001. évi XCV. törvény (a továbbiakban: Hjt.) 59. § (3) bekezdésének elhagyását javasolják:
 18. "[(3) A Hjt. 59.§-ának (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

  "(3) Az (1) bekezdés a) és b) pontja esetén az állomány tagja akkor menthető fel, ha iskolai végzettségének (szakképesítésének) és rendfokozatának megfelelő más - akár átképzés után - betölthető beosztás, illetőleg más helységben levő ilyen beosztás nem biztosítható számára, továbbá, ha az átképzéshez, illetve a más helységbe, illetőleg más beosztásba való áthelyezéséhez - figyelemmel az 51.§ (1) és (4) bekezdésére is - nem járult hozzá."]"

  Megjegyzés: A kapcsolódó módosító javaslat megegyezik az eredeti módosító javaslattal.

  Indokolás: Lásd a T/3560/105. sz. kapcsolódó módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz. egyharmada sem támogatja

  - a Foglalkoztatási biz. egyharmada sem támogatja

  - a Honvédelmi biz. egyharmada sem támogatja

  - a Nemzetbiztonsági biz. egyharmada sem támogatja

  - az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 19. Mécs Imre és Dr. Világosi Gábor képviselők - kapcsolódva Németh Zsolt, Karsai Péter és Csampa Zsolt, valamint Szabó Lajos és Dr. Pusztai Gyula képviselők T/3560/56. számú módosító javaslatához (a T/3560/84. sz. ajánlás 69. pontja) - a törvényjavaslat 103. §-ának a következő módosítását javasolják:
 20. "A Hjt. 87. §-ának (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép és a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

  "(1) A hivatásos állomány legalább századosi vagy főtörzsőrmesteri rendfokozatot elért tagját, aki az adott rendfokozatban a maximális várakozási időt letöltötte, de szolgálati nyugdíjra való jogosultságot nem szerzett, annak megszerzéséig - beleegyezésével - beosztásában kell tartani. A hivatásos állomány speciális beosztást betöltő tagja - beleegyezésével - a hivatásos szolgálat felső határáig tartható beosztásában."

  "(4) A nyugállományba helyezéssel egyidejűleg vagy később eggyel magasabb rendfokozatba lehet előléptetni a hivatásos állomány tagját, ha a nyugállományba helyezésére a hivatásos szolgálat felső korhatárának elérésével vagy azt követően, illetőleg 20 évi szolgálat után szolgálati kötelmekkel összefüggő rokkantság miatt került sor, és szolgálati feladatait kiemelkedő eredményességgel látta el."

  Indokolás: Lásd a T/3560/109. sz. kapcsolódó módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz. egyharmada sem támogatja

  - a Honvédelmi biz. egyharmada sem támogatja

  - a Költségvetési biz. egyharmada sem támogatja

  - a Nemzetbiztonsági biz. egyharmada sem támogatja

  - a Szociális biz. egyharmada sem támogatja

  - az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 21. Mécs Imre és Dr. Világosi Gábor képviselők - kapcsolódva Bernáth Ildikó képviselő T/3560/65. számú módosító javaslatához (a T/3560/84. sz. ajánlás 72. pontja) - a törvényjavaslat 106. §-ának a Hjt. 92. § (3)-(4) bekezdéseinek elhagyását javasolják: (a módosító javaslat elfogadása esetén a további §-ok számozása értelemszerűen változik)
 22. "[106. § A Hjt. 92. §-ának (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, és a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

   

   

  "(3) A 24 órás őr- és ügyeleti szolgálat után egy nap pihenőidőt, a pihenőnapon és a munkaszüneti napon teljesített szolgálat után ezen túlmenően még egy szabadnapot kell biztosítani. A legalább 24 órás lakáson kívül teljesített készenléti szolgálat első 24 órája után egy nap, ezen túl 48 óránként további egy-egy nap szabadnapot kell biztosítani. Amennyiben a lakáson kívül töltött készenlét legalább egyik napja pihenő- vagy munkaszüneti napra esik, azért még egy szabadnapot kell biztosítani. Az állomány külföldi szolgálatot ellátó tagjai részére a külföldi szolgálati helyen teljesített 24 órás őr- és ügyeleti szolgálat után egy nap pihenőidőt kell biztosítani, készenléti szolgálat után viszont sem pihenőidő, sem szabadnap nem jár.

  (4) A pihenőidőt a szolgálat leadása után, a szabadnapot pedig legkésőbb 30 napon belül kell kiadni. Amennyiben a szolgálati elfoglaltság miatt a szabadnapot, illetve az 58. § (1) bekezdésében, illetve külön jogszabályban meghatározott rendkívüli esetekben a pihenőidőt kiadni nem lehet, az ezekre járó távolléti díjat legkésőbb a tárgyhónapot követő második havi illetménnyel együtt kell kifizetni."]"

  Megjegyzés: A kapcsolódó módosító javaslat megegyezik az eredeti módosító javaslattal.

  Indokolás: Lásd a T/3560/103. sz. kapcsolódó módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz. egyharmada sem támogatja

  - az Emberi jogi biz. egyharmada sem támogatja

  - a Foglalkoztatási biz. egyharmada sem támogatja

  - a Honvédelmi biz. egyharmada sem támogatja

  - a Költségvetési biz. egyharmada sem támogatja

  - a Nemzetbiztonsági biz. egyharmada sem támogatja

  - az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 23. Mécs Imre és Dr. Világosi Gábor képviselők - kapcsolódva Bernáth Ildikó képviselő T/3560/65. számú módosító javaslatához (a T/3560/84. sz. ajánlás 72. pontja) - a törvényjavaslat 106. §-ában a Hjt. 92. § (4) bekezdésének a következő módosítását javasolják:
 24. /A Hjt. 92. §-ának (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, és a következő (4) bekezdéssel egészül ki:/

   

   

  "(4) A pihenőidőt a szolgálat leadása után, a szabadnapot pedig legkésőbb [30] 90 napon belül kell kiadni. Amennyiben a szolgálati elfoglaltság miatt a szabadnapot, illetve az 58. § (1) bekezdésében, illetve külön jogszabályban meghatározott rendkívüli esetekben a pihenőidőt kiadni nem lehet, az ezekre járó távolléti díjat legkésőbb a tárgyhónapot követő második havi illetménnyel együtt kell kifizetni."

  Indokolás: Lásd a T/3560/101. sz. kapcsolódó módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz. egyharmada sem támogatja

  - az Emberi jogi biz. egyharmada sem támogatja

  - a Foglalkoztatási biz. egyharmada sem támogatja

  - a Honvédelmi biz. egyharmada sem támogatja

  - a Nemzetbiztonsági biz. egyharmada sem támogatja

  - az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 25. A Honvédelmi bizottság a törvényjavaslat 106. §-ában a Hjt. 92. § (4) bekezdésének a következő módosítását javasolja:
 26. /A Hjt. 92. §-ának (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, és a következő (4) bekezdéssel egészül ki:/

  "(4) A pihenőidőt a szolgálat leadása után, a szabadnapot pedig legkésőbb [30] 90 napon belül kell kiadni. Amennyiben a szolgálati elfoglaltság miatt a szabadnapot, illetve az 58. § (1) bekezdésében, illetve külön jogszabályban meghatározott rendkívüli esetekben a pihenőidőt kiadni nem lehet, az ezekre járó távolléti díjat legkésőbb a tárgyhónapot követő [második] negyedik havi illetménnyel együtt kell kifizetni."

  Indokolás: Lásd a T/3560/110. sz. kapcsolódó módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz. támogatja

  - a Nemzetbiztonsági biz. támogatja

  - az Előterjesztő képviselője egyetért

   

   

 27. Mécs Imre és Dr. Világosi Gábor képviselők - kapcsolódva Bernáth Ildikó képviselő a T/3560/63. számú módosító javaslatához (a T/3560/84. sz. ajánlás 63. pontja) - a törvényjavaslatot új 122. §-sal kiegészíteni javasolják: (a módosító javaslat elfogadása esetén a további §-ok számozása értelemszerűen változik)
 28. "A Hjt. 287. §-a a következő (2) bekezdéssel egészül ki és a jelenlegi számozatlan bekezdés jelölése (1) bekezdésre módosul:

  "(2) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben állapítsa meg az állomány nyugállományú tagjainak kivételes esetben történő rendfokozatban való előléptetésének szabályait.""

  Indokolás: Lásd a T/3560/102. sz. kapcsolódó módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz. egyharmada sem támogatja

  - a Foglalkoztatási biz. egyharmada sem támogatja

  - a Honvédelmi biz. nem támogatja

  - a Nemzetbiztonsági biz. egyharmada sem támogatja

  - a Szociális biz. egyharmada sem támogatja

  - az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 29. Mécs Imre és Dr. Világosi Gábor képviselők - kapcsolódva Bernáth Ildikó képviselő T/3560/63. számú módosító javaslatához (a T/3560/84. sz. ajánlás 77. pontja) - a törvényjavaslatot új 122. §-sal kiegészíteni javasolják: (a módosító javaslat elfogadása esetén a további §-ok számozása értelemszerűen változik)
 30. "A Hjt. 287. §-a a következő (2) bekezdéssel egészül ki és a jelenlegi számozatlan bekezdés jelölése (1) bekezdésre módosul:

  "(2) Felhatalmazást kap a miniszter, hogy rendeletben állapítsa meg az állomány nyugállományú tagjainak kivételes esetben történő rendfokozatban való előléptetésének szabályait.""

  Indokolás: Lásd a T/3560/104. sz. kapcsolódó módosító javaslat indokolását.

   

  A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz. egyharmada sem támogatja

  - a Foglalkoztatási biz. egyharmada sem támogatja

  - a Honvédelmi biz. nem támogatja

  - a Nemzetbiztonsági biz. egyharmada sem támogatja

  - a Szociális biz. egyharmada sem támogatja

  - az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 31. A Rendészeti bizottság a törvényjavaslat 125. §-ában a honvédelemről szóló 1993. évi CX. törvény (a továbbiakban: Hvt.). 103. § (1) bekezdés n) pontjának a következő módosítását javasolja:
 32. /A honvédelemről szóló 1993. évi CX. törvény (a továbbiakban: Hvt.) 103. §-a (1) bekezdésének n) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

  /Nem hívható be sorkatonai szolgálatra az a hadköteles, aki//

  "n) a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény [(a továbbiakban: Hszt.)] hatálya alá tartozó fegyveres szervek, valamint a Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses állományú katonáinak jogállásáról szóló 2001. évi XCV. törvény [(a továbbiakban: Hjt.)] szerinti fegyveres erő[, illetve szerv] hivatásos vagy szerződéses állományú tagja, illetve e szervek hivatásos vagy szerződéses állományában legalább egy évet eltöltött."

  Indokolás: Lásd a T/3560/92. sz. kapcsolódó módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz. támogatja

  - az Emberi jogi biz. támogatja

  - a Honvédelmi biz. támogatja

  - a Nemzetbiztonsági biz. támogatja

  - az Előterjesztő képviselője egyetért

 33. A Rendészeti bizottság a törvényjavaslat 127. § (4) bekezdésének a következő módosítását javasolja:
 34. "(4) E törvény 71. §-ával megállapított Hszt. 187. §-ának (3) bekezdése, valamint e törvény 127. §-a (6) bekezdésének c) pontjával módosított Hszt. 190. §-ának (6) bekezdése 2003. november 1-jén lép hatályba."

  Indokolás: Lásd a T/3560/88/1. sz. kapcsolódó módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz. támogatja

  - a Nemzetbiztonsági biz. támogatja

  - az Önkormányzati biz. támogatja

  - az Előterjesztő képviselője egyetért

 35. A Rendészeti bizottság a törvényjavaslat 127. § (5) bekezdésének a következő módosítását javasolja:
 36. "(5) A Hjt. 209. §-ának (3) bekezdésében a "...24 %-a..." szövegrész helyébe "...30 %-a..." szövegrész, 211. §-ának (6) bekezdésében a "...28 %-a..." szövegrész helyébe "...[35] 50 %-a..." szövegrész 2003. november 1-jén lép."

  Indokolás: Lásd a T/3560/88/2. sz. kapcsolódó módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz. támogatja

  - a Foglalkoztatási biz. támogatja

  - a Honvédelmi biz. támogatja

  - a Költségvetési biz. támogatja

  - a Nemzetbiztonsági biz. támogatja

  - az Önkormányzati biz. támogatja

  - az Előterjesztő képviselője egyetért

 37. A Rendészeti bizottság a törvényjavaslat 127. § (6) bekezdését új c) ponttal kiegészíteni javasolja: (a módosító javaslat elfogadása esetén a további pontok számozása értelemszerűen változik)
 38. /(6) Az e törvény hatálybalépésével egyidejűleg/

  "c) a Hszt. 32. §-a (2) bekezdésének első mondata helyébe "A munkaidő-kedvezmény mértéke valamennyi tisztségviselőt figyelembe véve összesen - eltérő megállapodás hiányában - minden 3, a szervezeti egységnél szolgálati viszonyban álló szakszervezeti tag után havi két óra.", továbbá a 190. §-a (6) bekezdésében a "...28 százaléka..." szövegrész helyébe a "...50 százaléka..." szövegrész""

  /lép./

  Indokolás: Lásd a T/3560/88/3. sz. kapcsolódó módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz. támogatja

  - az Emberi jogi biz. nem támogatja

  - a Foglalkoztatási biz. támogatja

  - a Költségvetési biz. támogatja

  - a Nemzetbiztonsági biz. támogatja

  - az Önkormányzati biz. támogatja

  - az Előterjesztő képviselője egyetért

 39. Az Önkormányzati bizottság a törvényjavaslat 127. §-át új (8) bekezdéssel kiegészíteni javasolja:
 40. "(8) Az e törvényben szereplő Ptv. módosítások költségtérítésre, díjazásra és közszolgálati járadékra vonatkozó rendelkezéseit 2004. január 1. napjától kell kötelezően alkalmazni, a helyi önkormányzat képviselő-testülete a rendelkezéseket e törvény hatályba lépésének napjától is alkalmazhatja."

  Indokolás: Lásd a T/3560/112/8. sz. kapcsolódó módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz. támogatja

  - az Előterjesztő képviselője egyetért

 41. Az Önkormányzati bizottság a törvényjavaslat 128. §-ának a következő módosítását javasolja:
 42. "128. §

  Ha e törvény hatálybalépésekor a helyi önkormányzat képviselő-testülete által megállapított illetményalap meghaladja az e törvény hatálybalépésekor az államigazgatásban érvényes illetményalapot, akkor annak mértéke nem csökkenthető[, s a] A polgármester illetményének (Ptv. 3. § (2) bekezdés), tiszteletdíjának (Ptv. 4. § (1) bekezdés), továbbá az önkormányzati képviselő tiszteletdíjának (Ptv. 15. § (1) bekezdés) [megállapításánál] megállapítása során mindaddig a helyi önkormányzat képviselő-testülete által megállapított illetményalapot kell alkalmazni, [érvényesnek kell tekinteni,] amíg az államigazgatásban érvényes [megállapított] illetményalap azt el nem éri.

  Indokolás: Lásd a T/3560/112/10. sz. kapcsolódó módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz. támogatja

  - az Előterjesztő képviselője egyetért

 43. A Rendészeti bizottság a törvényjavaslat 129. § (5) bekezdésének a következő módosítását javasolja:
 44. "(5) Ha a vezető és a köztisztviselő 2001. július 1-jét megelőzően megállapított személyi illetménye - figyelembevéve az azóta bekövetkezett emeléseket is - magasabb, mint az e törvény szerint megállapítható illetménye, akkor a korábbi illetményére jogosult, s az nem csökkenthető azon közszolgálati jogviszonya fennállásáig, amely alapján a személyi illetményre jogosultságot szerzett. [Ha a személyi illetmény összege meghaladja az ily módon számított illetményét,] Ez esetben az illetményemelés mértékét (%-át) az éves költségvetési törvény állapítja meg. Az illetmény-megállapítás során mindaddig így kell eljárni, ameddig a korábban megállapított személyi illetmény összege az illetményrendszer szerint megállapítható illetményét el nem éri."

  T/3560/86/1.

  Megjegyzés: Ez a módosító javaslat tartalmilag összefügg az ajánlás 40. számú pontjában foglaltakkal.

  Indokolás: Lásd a T/3560/86/1. sz. kapcsolódó módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz. támogatja

  - az Egészségügyi biz. támogatja

  - az Emberi jogi biz. nem támogatja

  - a Foglalkoztatási biz. támogatja

  - a Költségvetési biz. támogatja

  - az Önkormányzati biz. támogatja

  - az Előterjesztő képviselője egyetért

 45. Papp József és Csabai Lászlóné képviselők - kapcsolódva Dr. Mikes Éva képviselő T/3560/36. számú módosító javaslatához (a T/3560/84. sz. ajánlás 89. pontja) - a törvényjavaslat 129. §-át új (6) bekezdéssel kiegészíteni javasolják: (a módosító javaslat elfogadása esetén a további bekezdések számozása értelemszerűen változik)
 46.  

   

  "(6) Az e törvény hatálybalépésétől kezdődően a főtisztviselői, központi tiszti alapilletményt a Ktv. 31/C. § (2) bekezdés, Hszt. 245/L. § (2) bekezdés szerint kell megállapítani azzal, hogy az illetményrendszer szerinti alapilletményt évente - a köztisztviselői illetményalap emelés hiánya esetén - a Központi Statisztikai Hivatal adatainak figyelembevételével legfeljebb az előző évi infláció mértéke egészével és a bruttó hazai össztermék együttes százalékos növekedése felével kell megemelni."

  Indokolás: Lásd a T/3560/108. sz. kapcsolódó módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz. egyharmada sem támogatja

  - az Egészségügyi biz. nem támogatja

  - az Emberi jogi biz. egyharmada sem támogatja

  - a Foglalkoztatási biz. támogatja

  - a Költségvetési biz. egyharmada sem támogatja

  - a Nemzetbiztonsági biz. egyharmada sem támogatja

  - az Önkormányzati biz. egyharmada sem támogatja

  - a Rendészeti biz. támogatja

  - az Előterjesztő képviselője a Foglalkoztatási bizottság, a Rendészeti bizottság ülésén egyetért, az Egészségügyi bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Költségvetési bizottság, a Nemzetbiztonsági bizottság, az Önkormányzati bizottság ülésén nem ért egyet

 47. A Rendészeti bizottság a törvényjavaslat 129. § (8) bekezdésének a következő módosítását javasolja:
 48. "(8) Ha e törvény hatálybalépésekor a jegyző, vezető és köztisztviselő az (6) bekezdés szerinti illetményalap és a 2001. június 30-án hatályos Ktv. 45. §-a és a 2. számú melléklete szerinti szorzószámmal számított alapilletménye - figyelembevéve az azóta bekövetkezett emeléseket is - magasabb az e törvény szerint megállapítható alapilletményénél, akkor a magasabb alapilletményre jogosult. Ez esetben az illetményemelés mértékét (%-át) az éves költségvetési törvény állapítja meg. Az alapilletmény-megállapítás során mindaddig így kell eljárni, ameddig a korábban megállapított alapilletmény összege az illetményrendszer szerint megállapítható alapilletményt el nem éri."

  T/3560/86/1.

  Megjegyzés: Ez a módosító javaslat tartalmilag összefügg az ajánlás 38. számú pontjában foglaltakkal.

  Indokolás: Lásd a T/3560/86/1. sz. kapcsolódó módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz. támogatja

  - az Egészségügyi biz. támogatja

  - az Emberi jogi biz. nem támogatja

  - a Foglalkoztatási biz. támogatja

  - a Költségvetési biz. támogatja

  - az Önkormányzati biz. támogatja

  - az Előterjesztő képviselője egyetért

 49. A Rendészeti bizottság a törvényjavaslat 131. § (3)-(4) bekezdéseinek a következő módosítását javasolja:
 50. "(3) Az (1)-(2) bekezdés szerinti kinevezésben rendelkezni kell a munkaviszony közszolgálati jogviszonnyá történő átalakulásáról azzal, hogy az átalakulás időpontjában érvényes alapilletmény és - ha erre jogosult - az illetménykiegészítés összege a személyi alapbérnél nem lehet kevesebb. Az ügykezelő alapilletményét az államigazgatásban érvényes illetményalap és az e törvény 2. számú mellékletében meghatározott szorzószámok [alapulvételével] figyelembevételével kell megállapítani. A helyi önkormányzat képviselőtestülete hivatalában az illetményalaphoz kötődő illetményelemeket és juttatásokat az e törvény 129. § (6) bekezdés szerinti illetményalap figyelembevételével kell megállapítani Ha az ügykezelő 2003. június 30-án érvényes személyi alapbére magasabb az e törvény szerint megállapítható illetményénél, az illetményemelés mértékét (%-át) az éves költségvetési törvény állapítja meg. Az illetmény-megállapítás során mindaddig így kell eljárni, ameddig a korábban megállapított személyi alapbér összege az illetményrendszer szerint megállapítható illetményt el nem éri.

  (4) Az e törvény hatálybalépésétől a helyi önkormányzat képviselő-testülete hivatalába kinevezett ügykezelő alapilletményét [- a (3) bekezdés esetét kivéve -] az államigazgatásban érvényes illetményalappal és az e törvény 2. számú mellékletében meghatározott szorzószámok figyelembevételével, az illetményalaphoz kötődő illetményelemeket és juttatásokat az e törvény 129. § (6) bekezdés szerinti illetményalap figyelembevételével kell megállapítani."

  Indokolás: Lásd a T/3560/86/2. sz. kapcsolódó módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz. támogatja

  - az Emberi jogi biz. nem támogatja

  - a Foglalkoztatási biz. támogatja

  - a Költségvetési biz. támogatja

  - az Önkormányzati biz. támogatja

  - az Előterjesztő képviselője egyetért

 51. Az Önkormányzati bizottság a törvényjavaslatot új 139. §-sal kiegészíteni javasolja:

"139. §

 1. Öregségi nyugdíjra jogosult az a polgármester- az egyéb jogosultsági feltételek esetén - akinek a megbízatása a 2002. október 20-ai polgármesteri választások során a 2. § (1) bekezdés a) pontja szerint szűnt meg, feltéve, hogy legalább három választási ciklus során - de legalább tizenegy évig - foglalkoztatási jogviszonyban polgármesteri, vagy alpolgármesteri tisztséget töltött be, és a tisztségének megszűnését követő hetedik naptári év végéig a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXI. törvény 7. §-ának (1), (4) és (5) bekezdésében meghatározott öregségi nyugdíjkorhatárt, illetve a korkedvezménnyel csökkentett, reá irányuló korhatárt elérte.
 2. Az (1) bekezdés hatálya nem terjed ki arra a társadalmi megbízatású polgármesterre, foglalkoztatási jogviszonyban álló, vagy társadalmi megbízatású alpolgármesterre, akinek a megbízatása a 2002. október 20-ai polgármesteri választások során szűnt meg.
 3. Az (1) bekezdésben foglalt jogosultság igénybevételéről a polgármester e törvény hatálybalépésétől számított három hónapon belül dönthet."

Indokolás: Lásd a T/3560/112/9. sz. kapcsolódó módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz. támogatja

- az Előterjesztő képviselője egyetért

II.

A Rendészeti bizottság állásfoglalása a T/3560/84. számú ajánláshoz.

Ajánláspont

Bizottság állásfoglalása

Előterjesztő képviselője

6.

támogatja

egyetért

7.

támogatja

egyetért

8.

egyharmada sem támogatja

nem ért egyet

21.

nem támogatja

nem ért egyet

36.

nem támogatja

nem ért egyet

37.

támogatja

egyetért

38.

nem támogatja

nem ért egyet

39.

egyharmada sem támogatja

nem ért egyet

40.

támogatja

egyetért

41.

támogatja

egyetért

42.

nem támogatja

nem ért egyet

43.

nem támogatja

nem ért egyet

44.

támogatja

egyetért

45.

nem támogatja

nem ért egyet

46.

támogatja

egyetért

47.

nem támogatja

nem ért egyet

48.

támogatja

egyetért

49.

nem támogatja

nem ért egyet

50.

nem támogatja

nem ért egyet

51.

nem támogatja

nem ért egyet

52.

támogatja

egyetért

53.

nem támogatja

nem ért egyet

54.

nem támogatja

nem ért egyet

55.

támogatja

egyetért

56.

egyharmada sem támogatja

nem ért egyet

57.

támogatja

egyetért

58.

támogatja

egyetért

59.

nem támogatja

nem ért egyet

60.

támogatja

egyetért

61.

nem támogatja

nem ért egyet

62.

nem támogatja

nem ért egyet

75.

nem támogatja

nem ért egyet

76.

nem támogatja

nem ért egyet

78.

nem támogatja

nem ért egyet

79.

nem támogatja

nem ért egyet

82.

támogatja

egyetért

83.

nem támogatja

nem ért egyet

88.

nem támogatja

nem ért egyet

89.

nem támogatja

nem ért egyet

A Foglalkoztatási bizottság állásfoglalása a T/3560/84. számú ajánláshoz.

Ajánláspont

Bizottság állásfoglalása

Előterjesztő képviselője

6.

támogatja

egyetért

86.

támogatja

egyetért

Az Alkotmányügyi bizottság állásfoglalása a T/3560/84. számú ajánláshoz.

Ajánláspont

Bizottság állásfoglalása

Előterjesztő képviselője

6.

támogatja

egyetért

44.

támogatja

egyetért

80.

támogatja

egyetért

86.

támogatja

egyetért

A Költségvetési bizottság állásfoglalása a T/3560/84. számú ajánláshoz.

Ajánláspont

Bizottság állásfoglalása

Előterjesztő képviselője

44.

támogatja

egyetért

Összeállította: az Országgyűlés Jogi Főosztálya

Budapest, 2003. június 10.

Dr. Vastagh Pál s.k.,
az Alkotmány- és igazságügyi bizottság elnöke

Dr. Vojnik Mária s.k.,
az Egészségügyi bizottság elnöke

Szászfalvi László s.k.,
az Emberi jogi, kisebbségi és vallásügyi bizottság elnöke

Dr. Medgyasszay László s.k.,
a Foglalkoztatási és munkaügyi bizottság elnöke

Keleti György s.k.,
a Honvédelmi bizottság elnöke

Varga Mihály s.k.,
a Költségvetési és pénzügyi bizottság elnöke

Kövér László s.k.,
a Nemzetbiztonsági bizottság elnöke

Szita Károly s.k.,
az Önkormányzati bizottság elnöke

Dr. Gál Zoltán s.k.,
a Rendészeti bizottság elnöke

Dr. Mátrai Márta s.k.,
a Szociális és családügyi bizottság elnöke