K/3490/1.

Tárgy: Írásbeli válasz Végh László (Fidesz) országgyűlési képviselő K/3490 számú
"Mikor és mit kívánnak tenni, az Európai Unió közös-határ, pénzügyi-személyi forrásainak megteremtése érdekében"
című írásbeli kérdésére.

Végh László úr

országgyűlési képviselő

Budapest

Tisztelt Képviselő Úr!

Az Európai Uniós tagság megszerzésére vonatkozó csatlakozási szándéknyilatkozat benyújtását követően a hatáskörömbe tartozó közúti határfejlesztések esetében a fejlesztéseket végző Vám- és Pénzügyőrség folyamatosan figyelembe vette és veszi az uniós elvárásokat. A határfejlesztést szolgáló PHARE támogatások megpályázása esetén is elsődleges szempont volt azon határátkelők fejlesztése, amelyek a rendelkezésre álló információk alapján majdan külső határként funkcionálnak.

Az uniós elvárásnak való megfelelés érdekében szervezeti belső átalakítások is történtek. A Vám- és Pénzügyőrség volt az első a közigazgatásban, amely kialakította a régiós szervezeti felépítést. Az elmúlt közel tíz év alatt a majdani külső közúti határátkelők fejlesztése folyamatos volt, részben PHARE támogatásból (kiegészítve fejezet által biztosított magyar résszel), részben intézményi keretekből valósult meg.

Határátkelőhely fejlesztési programok:

Az 1998. évi PHARE Nemzeti Programot megelőzően a határátkelőhely-fejlesztések több szakaszban, egy-egy határátkelőhely vonatkozásában is több PHARE program keretében valósultak meg. Az eddig lezárult PHARE programok a következő határátkelőhelyek modernizációját eredményezték:

Román határszakasz:

Nagylak

Ártánd

Gyula

Ukrán határszakasz:

Záhony

Beregsurány

Jugoszláv határszakasz:

Röszke

Horvát határszakasz:

Letenye

A beruházások összesen 16,642 milliárd forint értékben valósultak meg, a társfinanszírozás összegét a magyar költségvetés minden esetben biztosította.

A fentiekben felsorolt befejezett beruházásokon túlmenően jelenleg még PHARE támogatással folyamatban lévő beruházások a következők:

Beregsurány (ukrán)

Csengersima (román)

Tompa (jugoszláv)

Barcs (horvát)

Drávaszabolcs (horvát)

A határellenőrzési rendszer fejlesztése folyamatos, a 2013/2001. (I. 17.) Kormányhatározatban, valamint a 2365/2002. (XII. 13.) Kormányhatározatban megfogalmazott határfejlesztési koncepcióban foglaltaknak megfelelően. Így jelenleg már megkezdődtek, illetve folyamatban vannak - a PHARE támogatással megvalósuló beruházásokon túlmenően - az alábbi határátkelőhely beruházások is.

Román határszakaszon:

Vállaj

Nyírábrány

Ukrán határszakaszon:

Barabás

Lónya

Jugoszláv határszakaszon:

Röszke

Bácsalmás

Tiszasziget

Hercegszántó

Horvát határszakaszon:

Letenye

Beremend

Osztrák határszakaszon:

Rábafüzes (állagmegóvás)

Szlovén határszakaszon:

Tornyiszentmiklós,

Felsőszölnök

Rédics (felújítás).

Azon beruházások esetében, ahol a nemzetközi megállapodások rendelkezésre állnak, a megvalósításhoz szükséges pénzügyi forrásokat 2003. évre a magyar költségvetés biztosította, így a munkálatok várhatóan a csatlakozás időpontjára befejeződnek.

A korszerű infrastruktúra adta kapacitás optimális kihasználásához és az Európai Unió által elvárt hatékonyságú ellenőrzéshez szükséges létszám biztosíthatósága érdekében kérésemre a Vám- és Pénzügyőrség teljes körű helyzetelemzést végez. Az elemzés eredményeként a feladatokhoz rendelt igényekkel alátámasztva rendelkezésre fognak állni azok a paraméterek, amelyek a megfelelő humánerőforrás átcsoportosításához szükségesek. Folyamatban van tehát annak felmérése, hogy a nyugati határszakaszról felszabaduló létszám mennyiben csoportosítható át a belterületi vámhivatalokhoz, vagy a majdani külső határként megnövekedő feladatokat ellátó keleti és déli határszakaszra. A felmérés befejezése után, a csatlakozás időpontjának közelében tisztázódhat, hogy mennyi munkalehetőség, szabad álláshely keletkezik, amelyeket a helybeli lakosok tölthetnek be.

Tekintettel arra a tényre, hogy a Vám- és Pénzügyőrségnek a jogszabályokban meghatározott feladatait a csatlakozásig folyamatosan teljesítenie kell, a belső határokról felszabaduló létszám tényleges átcsoportosítására csak az Európai Unióhoz történő csatlakozás időpontjától kerülhet sor.

A csatlakozási felkészülés során a határellenőrzésben érintett Vám- és Pénzügyőrség vezetése folyamatosan törekszik arra, hogy a majdani külső határszakaszt humánerőforrás oldaláról erősítse, melyhez a kapcsolódó költségekre a Vám- és Pénzügyőrség 2003. évi költségvetésében a fedezet a szükséges mértékig rendelkezésre áll.

A létszámmozgások biztosítása érdekében a szolgálati lakásvásárlásokra fenntartott keretek felhasználásának az érintett térségekbe történő koncentrálása is folyamatosan valósul meg.

Budapest, 2003. április .......

Üdvözlettel:
dr. László Csaba