T/2380/38.

Módosító javaslat

Dr. Szili Katalin úrhölgynek

az Országgyűlés Elnökének

Helyben

Tisztelt Elnök Asszony!

A Házszabály 94. § (1) bekezdése és 102. § (1) bekezdése alapján "A földgázellátás"-ról szóló T/2380/2003 számú törvényjavaslathoz a következő

módosító javaslatot

terjesztem elő:

A törvényjavaslat 22. §. (5) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

"22.§ (5) A csatlakozóvezeték és a fogyasztói vezeték üzembe helyezéséről az elosztói engedélyköteles gondoskodni. A[z üzembe helyezés díját] csatlakozási díjat a 25. § szerinti külön jogszabály tartalmazza. A gázfogyasztó készülék és gázfelhasználó technológia üzembe helyezésére a készülék gyártója, vagy a gyártó feljogosított megbízottja is jogosult. Az elosztói engedélyes a gázkészülék üzembe helyezése nélkül is köteles a fogyasztói vezeték üzembe helyezését elvégezni, ha a berendezés a műszaki-biztonsági előírásoknak megfelel."

Indokolás

A 22. § (5) bekezdés üzembe helyezési díjról a hivatkozott 25. § csatlakozási díjról szól. A módosítás kiküszöböli a zavart keltő kettős elnevezés használatát.

Budapest, 2003. március 31.

Németh Zsolt

MDF országgyűlési képviselő