T/1870/32.

Módosító javaslat

dr. Szili Katalinnak

az Országgyűlés elnökének

Helyben

Tisztelt Elnök asszony!

A Házszabály 94. § (1) bekezdése és 102. § (1) bekezdése alapján az agrárpiaci rendtartásról szóló T/1870. számú törvényjavaslathoz a következő

módosító javaslatot

terjesztjük elő:

  1. A törvényjavaslat 3. §-a új bekezdésekkel egészül ki:

"3. §

(1) Az agrárpiaci rendtartás irányításával, szervezésével és szabályozásával kapcsolatos tevékenységet a miniszter, a működtetésével kapcsolatos tevékenységet az Agrárintervenciós Központ (a továbbiakban AIK), valamint a termékpálya bizottságok látják el, e törvény rendelkezései alapján.

(2) Az AIK a miniszter felügyelete alatt álló, önállóan gazdálkodó központi költségvetési szerv.

(3) Az AIK szervezeti és működési szabályzatát a miniszter hagyja jóvá.

(4) Az AIK intervenciós tevékenységével kapcsolatosan jogosult közrektárjegy felvásárlására és értékesítésére."

Indokolás

Az Agrárintervenciós Központ gyakorlatilag részt vesz a termékek, termények állami felvásárlásában.

Budapest, 2003. február 18.

 

Vadász István
MSZP

Karakas János
MSZP

Pásztohy András
MSZP

Gőgös Zoltán
MSZP

Gráf József
MSZP

Godó Lajos
MSZP

Herbály Imre
MSZP

dr. Karsai József
MSZP

Kis Péter
MSZP

 

dr. Orosz Sándor
MSZP