K/1714/1.

Szám: 18-13/88/3/2002.
Válasz a K/1714. sz. írásbeli kérdésre: "Folytatódik-e tovább a megyei jogú városokat illetően az intézményépületek felújítására irányuló program?"

Végh László úr

országgyűlési képviselő

Budapest

Tisztelt Képviselő Úr!

Békéscsaba, mint megyei jogú város, térségi feladatot ellátva kiterjedt intézményhálózat fenntartásáért és működtetéséért felelős. A közoktatási és szociális feladatokat ellátó intézmények felújítására, karbantartására rendelkezésre álló 2003. évi költségvetési támogatásokról az alábbiakban tájékoztatom.

Valamennyi, a korábbi években rendelkezésre álló fejlesztési forrás a 2003. költségvetési évben is szolgálja az önkormányzati fejlesztések megvalósítását. A közoktatási és szociális feladatokat ellátó önkormányzati intézmények fejlesztésének és rekonstrukciójának elsődleges forrását továbbra is a helyi önkormányzatok címzett támogatása biztosítja.

A címzett támogatási igények elbírálása során valamennyi ágazatban prioritásként kezelik a térségi feladatot ellátó intézmények fejlesztési elképzeléseit. A szociális intézmények rekonstrukciós programjáról 2001. évben egy kormányhatározat is született, mely egy 2001-2009. évi időszakot érintő programot irányzott elő. A programban is rögzített alapelv, hogy a helyi önkormányzatok címzett támogatási igényeinek elbírálásakor prioritásban részesülnek a megyei, fővárosi, megyei jogú városi önkormányzatok szociális intézményei. Ennek az irányelvnek megfelelően Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat 2003. évi indításra tervezett, szociális ágazatban benyújtott beruházási koncepciója - Idősek Otthona rekonstrukciója - a Kormány döntése értelmében szerepel a címzett támogatásra javasolt beruházások között.

A központi forrásokon kívül a decentralizált források is hatékonyan szolgálják a kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények kisebb mértékű fejlesztési elképzeléseinek megvalósítását. A Megyei Területfejlesztési Tanács döntése alapján Békéscsaba Megyei Jogú Város két középiskola rekonstrukciójához is részesült céljellegű decentralizált támogatásban az elmúlt években. Ez a támogatási forrás - egy széleskörű helyi ismeretekkel rendelkező szervezet döntési jogosultságával - a jövőben is az önkormányzatok rendelkezésére áll.

Tovább folytatódik a leghátrányosabb helyzetű megyék - köztük Békés megye -támogatása is a költségvetési törvényjavaslatban meghatározott, kiemelt fejezeti kezelésű előirányzatokból.

Összességében tehát elmondható, hogy a megkezdett fejlesztési programok 2003. évben is folytatódnak.

Budapest, 2002. december " "
 

Üdvözlettel:

Dr. Lamperth Mónika