T/1220/809.

Az Országgyűlés

Költségvetési és pénzügyi
bizottságának

Alkotmány- és igazságügyi
bizottságának

Egészségügyi
bizottságának

Emberi jogi, kisebbségi és vallásügyi
bizottságának

Európai integrációs ügyek
bizottságának

Foglalkoztatási és munkaügyi
bizottságának

Gazdasági
bizottságának

Honvédelmi
bizottságának

Idegenforgalmi
bizottságának

Ifjúsági és sport
bizottságának

Informatikai és távközlési
bizottságának

Környezetvédelmi
bizottságának

Kulturális és sajtó
bizottságának

Külügyi
bizottságának

Mezőgazdasági
bizottságának

Nemzetbiztonsági
bizottságának

Oktatási és tudományos
bizottságának

Önkormányzati
bizottságának

Rendészeti
bizottságának

Számvevőszéki
bizottságának

Szociális és családügyi
bizottságának

Társadalmi szervezetek
bizottságának

Területfejlesztési
bizottságának

ajánlása

a Magyar Köztársaság 2003. évi költségvetéséről szóló
T/1220. sz. törvényjavaslat
részletes vitájához

I. rész
1. kötet

I. ORSZÁGGYŰLÉS fejezet

II. KÖZTÁRSASÁGI ELNÖKSÉG fejezet

III. ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG fejezet

IV. ORSZÁGGYŰLÉSI BIZTOSOK HIVATALA fejezet

VI. BÍRÓSÁGOK fejezet

X. MINISZTERELNÖKSÉG fejezet

XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM fejezet

XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM fejezet

XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM fejezet

XIV. IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM fejezet

XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM fejezet

XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM fejezet

XVIII. KÜLÜGYMINISZTÉRIUM fejezet

XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM fejezet

XXI. EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS CSALÁDÜGYI MINISZTÉRIUM fejezet

XXII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM fejezet

XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA fejezet

XXIV. GYERMEK-, IFJÚSÁGI ÉS SPORTMINISZTÉRIUM fejezet

XXV. INFORMATIKAI ÉS HÍRKÖZLÉSI MINISZTÉRIUM fejezet

XXVI. FOGLALKOZTATÁSPOLITIKAI ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM fejezet

XLI. A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS KAMATELSZÁMOLÁSAI, TŐKEVISSZATÉRÜLÉSEI, AZ ADÓSSÁG- ÉS KÖVETELÉS-KEZELÉS KÖLTSÉGEI fejezet

Tisztelt Országgyűlés!

Az Országgyűlés Költségvetési és pénzügyi bizottsága (a továbbiakban: Költségvetési bizottság) - mint első helyen kijelölt bizottság -, Alkotmány- és igazságügyi bizottsága (a továbbiakban: Alkotmányügyi bizottság), Egészségügyi bizottsága, Emberi jogi, kisebbségi és vallásügyi bizottsága (a továbbiakban: Emberi jogi bizottság), Európai integrációs ügyek bizottsága (a továbbiakban: Integrációs bizottság), Foglalkoztatási és munkaügyi bizottsága (a továbbiakban: Foglalkoztatási bizottság), Gazdasági bizottsága, Honvédelmi bizottsága, Idegenforgalmi bizottsága, Ifjúsági és sport bizottsága (a továbbiakban: Ifjúsági bizottság), Informatikai és távközlési bizottsága (a továbbiakban: Informatikai bizottság), Környezetvédelmi bizottsága, Kulturális és sajtó bizottsága (a továbbiakban: Kulturális bizottság), Külügyi bizottsága, Mezőgazdasági bizottsága, Nemzetbiztonsági bizottsága, Oktatási és tudományos bizottsága (a továbbiakban: Oktatási bizottság), Önkormányzati bizottsága, Rendészeti bizottsága, Számvevőszéki bizottsága, Szociális és családügyi bizottsága (a továbbiakban: Szociális bizottság), Társadalmi szervezetek bizottsága és Területfejlesztési bizottsága megvitatta a Magyar Köztársaság 2003. évi költségvetéséről szóló T/1220. számú törvényjavaslatot, valamint az ahhoz benyújtott T/1220/5., /9., /11., /12., /13., /15., /16., /17., /18., /19., /20., /24., /25., /26., /27., /28., /29., /30., /31., /32., /33., /34., /35., /36., /37., /38., /49., /50., /53., /54., /62., /64., /65., /66., /67., /68., /69., /71., /73., /74., /75., /76., /77., /78., /79., /81., /82., /84., /85., /86., /87., /88., /89., /90., /91., /92., /93., /106., /107., /108., /109., /110., /111., /112., /118., /119., /120., /121., /122., /123., /124., /127., /128., /129., /130., /132., /134., /135., /136., /137., /138., /139., /142., /143., /144., /145., /146., /147., /149., /150., /151., /152., /153., /154., /155., /156., /157., /158., /159., /160., /161., /162., /163., /164., /165., /166., /167., /168., /170., /171., /172., /174., /175., /176., /177., /179., /181., /182., /183., /184., /185., /186., /187., /188., /189., /190., /191., /192., /194., /196., /198., /199., /200., /202., /203., /204., /205., /206., /207., /208., /209., /210., /211., /212., /213., /215., /216., /217., /218., /219., /220., /221., /222., /232., /233., /235., /236., /237., /238., /241., /243., /246., /247., /248., /250., /251., /254., /255., /256., /257., /258., /259., /260., /261., /262., /263., /264., /265., /267., /268., /269., /270., /272., /273., /274., /275., /276., /278., /279., /280., /282., /285., /286., /287., /288., /289., /290., /291., /292., /293., /294., /295., /296., /297., /298., /299., /300., /301., /302., /303., /304., /305., /306., /307., /309., /311., /312., /313., /316., /317., /318., /319., /320., /321., /322., /323., /324., /325., /326., /327., /330., /331., /332., /333., /335., /336., /337., /338., /340., /341., /342., /343., /344., /345., /346., /347., /348., /349., /350., /351., /352., /353., /354., /355., /356., /357., /360., /361., /365., /366., /367., /368., /379., /380., /381., /383., /385., /386., /387., /388., /391., /392., /394., /397., /398., /399., /400., /401., /402., /403., /405., /406., /408., /409., /410., /411., /412., /413., /414., /415., /416., /417., /418., /419., /420., /421., /422., /424., /425., /426., /427., /428., /429., /430., /431., /432., /433., /435., /436., /437., /438., /439., /440., /441., /442., /456., /457., /459., /460., /467., /471., /475., /476., /479., /484., /485., /488., /489., /490., /491., /492., /493., /496., /502., /505., /515., /518., /519., /521., /523., /525., /526., /530., /532., /535., /536., /537., /540., /541., /542., /543., /545., /546., /547., /548., /549., /553., /554., /555., /556., /557., /560., /561., /562., /563., /564., /565., /566., /567., /568., /569., /572., /573., /574., /575., /576., /579., /580., /581., /582., /583., /584., /585., /586., /587., /588., /590., /591., /592., /593., /594., /595., /596., /598., /600., /601., /602., /603., /604., /605., /606., /607., /608., /609., /610., /611., /612., /613., /614., /615., /616., /617., /619., /621., /622., /623., /624., /625., /626., /627., /628., /629., /630., /631., /632., /633., /634., /635., /636., /637., /638., /639., /640., /641., /642., /643., /644., /645., /646., /647., /648., /650., /651., /654., /655., /656., /657., /658., /659., /660., /661., /662., /663., /664., /665., /666., /667., /668., /669., /670., /671., /672., /673., /674., /675., /676., /677., /678., /679., /682., /683., /685., /686., /687., /688., /689., /690., /691., /692., /693., /694., /695., /696., /697., /698., /699., /701., /702., /703., /704., /705., /706., /708., /709., /710., /711., /712., /714., /715., /716., /717., /718., /719., /720., /721., /722., /723., /724., /725., /726., /727., /728., /729., /730., /731., /732., /734., /735., /736., /737., /738., /739., /740., /741., /742., /743., /744., /745., /746., /748., /749., /750., /751., /754., /755., /757., /758., /759., /760., /761., /762., /763., /764., /775., /776., /777., /778., /780., /783., /791., /794., /796., /797., /798., /799., /800., /801., /802., /803., /804., /805. számú módosító javaslatokat.

Új változatban benyújtott módosító javaslatok: T/1220/8. (Csampa Zsolt), T/1220/63. (Csampa Zsolt, Pettkó András, Pichler Imre László, Ékes József), T/1220/94-105. (Lezsák Sándor).

Visszavont módosító javaslatok: T/1220/396. (Endre Sándor), T/1220/513. (Béki Gabriella, dr. Mézes Éva), T/1220/713. (Selmeczi Gabriella, dr. Bartha László, dr. Frajna Imre, dr. Gógl Árpád, dr. Horváth Zsolt, dr. Tiba István, dr. Surján László)

Ezeket a módosító indítványokat az ajánlás nem tartalmazza.

Az Alkotmányügyi bizottság megállapítja, hogy a törvényjavaslat egyes §-ainak elfogadásához - az Alkotmány hivatkozott rendelkezései szerint - a jelenlévő országgyűlési képviselők kétharmadának szavazata szükséges:

  1. a törvényjavaslat 75. §-a (az országgyűlési képviselők tiszteletdíjáról, költségtérítéséről és kedvezményeiről szóló 1990. évi LVI. törvény módosítása) az Alkotmány 20. §-ának (4) bekezdése alapján;
  2. a törvényjavaslat 89. §-a és a kapcsolódó 103. § m) pontja (A rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény módosítása) az Alkotmány 61. §-nak (4) bekezdése alapján;
  3. a törvényjavaslat 98. § (1) bekezdése (a köztársasági elnök, a miniszterelnök, az Országgyűlés elnöke, az Alkotmánybíróság elnöke és a Legfelsőbb Bíróság elnöke tiszteletdíjáról és juttatásairól szóló 2000. évi XXXIX. törvény módosítása) az Alkotmány 30. § (2) bekezdése alapján; valamint
  4. az a)-c) pontokban foglalt törvénymódosításokhoz benyújtott módosító javaslatok az Alkotmány fenti rendelkezései alapján.

Megjegyzés: A törvényjavaslat szövegéből elhagyni javasolt részeket [ ] zárójel közé téve, vastag betűvel szedve, az új szövegrészeket pedig aláhúzással jelöltük. Ha a javaslatban ettől eltérő jelölési mód szerepel - az egységes elbírálás megkönnyítése érdekében - az ajánlásban a módosító javaslatot ehhez a jelölési módhoz igazítottuk, annak szó szerinti tartalmára figyelemmel.

Ahol az ajánlás a bizottságok állásfoglalásaként a "nem támogatja" megjegyzést használja, ott a módosító javaslat a jelenlévő képviselők egyharmadának támogatását megkapta. Ahol az ajánlás a bizottság nevét nem tartalmazza, ott az adott bizottság a módosító javaslatról nem foglalt állást.

Amennyiben a módosító javaslat a törvényjavaslat §-ainak, illetve a §-ok bekezdéseinek számozására, vagy a pontok jelölésére is vonatkozik, a javaslat elfogadása esetén ezek értelemszerűen megváltoznak a törvényjavaslat minden érintett rendelkezésében, hivatkozásában, arra történő külön utalás nélkül is.

A Házszabály 145. § (1) bekezdés b) pontja szerinti, a módosító javaslatokra vonatkozó észrevételeket az ajánlás érintett pontjához fűzött megjegyzés tartalmazza.

Módosításra irányuló törvényjavaslat esetén az ajánlás-tervezet akkor tartalmaz utalást a HSZ. 94. § (3) bekezdésére, ha a benyújtott módosító javaslat a módosítandó törvény törvényjavaslattal nem érintett §-ára vonatkozik, és ezért a módosító javaslat házszabályszerűségéről bizottsági döntés szükséges.

Az ajánlás abban az esetben tartalmazza a fenti joghelyre történő utalást, ha az első helyen kijelölt bizottság megállapítja, hogy a módosító javaslat ellentétes a HSZ. 94. § (3) bekezdésében foglaltakkal.

A módosító javaslatok közötti összefüggésekre akkor utalunk, ha ugyanazon képviselő által benyújtott módosító javaslatokról vagy több képviselő által közösen benyújtott módosító javaslatokról egyszerre célszerű dönteni.

1. Font Sándor képviselő a törvényjavaslat 9. § (3) bekezdés módosítását javasolja:

"(3) A Szerencsejáték Felügyelet éves szinten - havi bontásban - [1020,0] 1120,0 millió forintot köteles befizetni a bevételeiből a központi költségvetés részére a tárgyhó 20. napjáig."

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 19. (391. sz. jav. - 28.§ (19) b)), 412. (391. sz. jav. - 1.mell. XI. 19.cím 14.alc), 823. (391. sz. jav. - 1.mell. XXII. 2.cím 1.alc) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1220/391. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2. Herbály Imre, Farkas Imre és Kis Péter képviselők a törvényjavaslat 9. § (3) bekezdés módosítását javasolják:

"(3) A Szerencsejáték Felügyelet éves szinten - havi bontásban - [1020,0] 1220,0 millió forintot köteles befizetni a bevételeiből a központi költségvetés részére a tárgyhó 20. napjáig."

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 697. (179. sz. jav. - 1.mell. XVI. 10.cím 1.alc 7.jcs 4.jogc), 917. (179. sz. jav. - 1.mell. XXII. 22.cím 1.alc 10.jcs) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1220/179. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Környezetvédelmi bizottság támogatja,

- a Mezőgazdasági bizottság támogatja,

- az Önkormányzati bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Területfejlesztési bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

3. Font Sándor képviselő a törvényjavaslat 9. § (3) bekezdés módosítását javasolja:

"(3) A Szerencsejáték Felügyelet éves szinten - havi bontásban - [1020,0] 1096,2 millió forintot köteles befizetni a bevételeiből a központi költségvetés részére a tárgyhó 20. napjáig."

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 500. (392. sz. jav. - 1.mell. XII. 10.cím 2.alc 7.jcs), 824. (392. sz. jav. - 1.mell. XXII. 2.cím 1.alc) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1220/392. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Mezőgazdasági bizottság nem támogatja,

- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

4. Dr. Pósán László képviselő a törvényjavaslat 11. § (1) bekezdés módosítását javasolja:

"(1) A felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény (a továbbiakban: Feot.) 9/A. §-ának (2) bekezdése szerinti, egy főre megállapított hallgatói normatíva 91 000,0 Ft/év, a doktori képzésben részt vevők egy főre megállapított támogatási normatívája 950 400,0 Ft/év, a köztársasági ösztöndíjban részesülők normatívája 302 500,0 Ft/év, a diákotthoni elhelyezés, illetve az ezt kiváltó lakhatási támogatás normatívája [33 000,0] 41 000,0 Ft/év, a tankönyv- és jegyzettámogatás normatívája 7000,0 Ft/év."

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 757. (174. sz. jav. - 1.mell. XX. 2.cím), 773. (174. sz. jav. - 1.mell. XX. 11.cím 2.alc 12.jcs), 782. (174. sz. jav. - 1.mell. XX. 11.cím 4.alc 8.jcs), 1028. (174. sz. jav. - 1.mell. XXV. 5.cím 4.alc) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1220/174. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,

- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- az Informatikai bizottság nem támogatja,

- az Oktatási bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

5. Dr. Pósán László képviselő a törvényjavaslat 11. § (1) bekezdés módosítását javasolja:

"(1) A felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény (a továbbiakban: Feot.) 9/A. §-ának (2) bekezdése szerinti, egy főre megállapított hallgatói normatíva 91 000,0 Ft/év, a doktori képzésben részt vevők egy főre megállapított támogatási normatívája 950 400,0 Ft/év, a köztársasági ösztöndíjban részesülők normatívája 302 500,0 Ft/év, a diákotthoni elhelyezés, illetve az ezt kiváltó lakhatási támogatás normatívája [33 000,0] 41 000 Ft/év, a tankönyv- és jegyzettámogatás normatívája [7000,0] 10 000 Ft/év."

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 5. (175. sz. jav. - 11.§ (1)), 759. (175. sz. jav. - 1.mell. XX. 2.cím), 774. (175. sz. jav. - 1.mell. XX. 11.cím 2.alc 13.jcs), 1029. (175. sz. jav. - 1.mell. XXV. 5.cím 4.alc) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1220/175. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,

- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- az Informatikai bizottság nem támogatja,

- az Oktatási bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

6. Dr. Pósán László képviselő a törvényjavaslat 11. § (1) bekezdés módosítását javasolja:

"(1) A felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény (a továbbiakban: Feot.) 9/A. §-ának (2) bekezdése szerinti, egy főre megállapított hallgatói normatíva 91 000,0 Ft/év, a doktori képzésben részt vevők egy főre megállapított támogatási normatívája 950 400,0 Ft/év, a köztársasági ösztöndíjban részesülők normatívája 302 500,0 Ft/év, a diákotthoni elhelyezés, illetve az ezt kiváltó lakhatási támogatás normatívája 33 000,0 Ft/év, a tankönyv- és jegyzettámogatás normatívája [7000,0] 10 000,0 Ft/év."

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 758. (176. sz. jav. - 1.mell. XX. 2.cím), 775. (176. sz. jav. - 1.mell. XX. 11.cím 2.alc 13.jcs), 1024. (176. sz. jav. - 1.mell. XXV. 5.cím 4.alc) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1220/176. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,

- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- az Informatikai bizottság nem támogatja,

- az Oktatási bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

7. Dr. Pósán László, Tóth Ferenc és Birkás Tivadar képviselők a törvényjavaslat 11. § (3) bekezdés módosítását javasolják:

"(3) A Feot. 9/D. §-ának (1) bekezdése szerinti sport- és kulturális tevékenység normatívája [820,0] 1500,0 forint/fő/év, melynek elosztásáról miniszteri rendelet rendelkezik."

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 777. (204. sz. jav. - 1.mell. XX. 11.cím 2.alc 14.jcs), 972. (204. sz. jav. - 1.mell. XXIII. 10.cím 12.alc) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1220/204. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- az Ifjúsági bizottság nem támogatja,

- a Kulturális bizottság nem támogatja,

- az Oktatási bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

8. Dr. Bóka István képviselő a törvényjavaslat 11. § (3) bekezdés módosítását javasolja:

"(3) A Feot. 9/D. §-ának (1) bekezdése szerinti sport- és kulturális tevékenység normatívája [820,0] 1 000,0 forint/fő/év, melynek elosztásáról miniszteri rendelet rendelkezik."

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 445. (688. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 24.jcs), 546. (688. sz. jav. - 1.mell. XIII. 1.cím 3.alc), 1126. (688. sz. jav. - 3.mell. 24. c) fajl) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1220/688. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Honvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Ifjúsági bizottság nem támogatja,

- a Kulturális bizottság nem támogatja,

- az Oktatási bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

9. Gulyás József és dr. Veres János képviselők a törvényjavaslat 24. § (2) bekezdés módosítását javasolják:

"(2) Az e törvény 5. számú melléklet 7., 10., 13. és 18. pontja, a 6. számú melléklet 1. pontjában, a 7. számú mellékletben, valamint a 8. számú melléklet I. rész 1., 5., 7. pontjában, II. rész 3. pontjában, továbbá a III. és IV. része alapján számított előirányzatok folyósítása az Áht. 101. §-ának (6) bekezdésében foglaltak szerint, nettó finanszírozás keretében történik."

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 23. (476. sz. jav. - 42.§ (1) c) újcd)), 157. (476. sz. jav. - 1.mell. X. 9.cím 2.alc 16.jcs), 463. (476. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 5.jcs), 471. (476. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc új18.jcs), 583. (476. sz. jav. - 1.mell. XIII. 2.cím 1.alc), 603. (476. sz. jav. - 1.mell. XIII. 8.cím 2.alc 5.jcs), 1172. (476. sz. jav. - 5.mell. 5.), 1180. (476. sz. jav. - 5.mell. új18.) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1220/476. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság támogatja,

- az Emberi jogi bizottság támogatja,

- a Foglalkoztatási bizottság támogatja,

- a Gazdasági bizottság támogatja,

- a Honvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Oktatási bizottság támogatja,

- az Önkormányzati bizottság támogatja,

- a Szociális bizottság támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

10. Az Emberi jogi bizottság a törvényjavaslat 28. § (1) bekezdés a) pont módosítását javasolja:

"(1) Az Országgyűlés a szociális, a közoktatási, a külön törvényben meghatározott felsőoktatási, kulturális és egészségügyi közfeladatokat (a továbbiakban: humánszolgáltatások) ellátó egyházi jogi személyek, társadalmi szervezetek, alapítványok, közalapítványok, országos kisebbségi önkormányzatok, közhasznú társaságok, gazdasági társaságok és a humánszolgáltatásokat főtevékenységként végző, a személyi jövedelemadóról szóló törvény hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók (a továbbiakban együtt: nem állami intézmények fenntartói) részére normatív és egyéb állami hozzájárulást állapít meg a következők szerint:

a) a közoktatási feladatokat ellátó nem állami intézmények fenntartóit normatív hozzájárulás illeti meg e törvény 3. számú melléklet 19-23., 24. a)-e) és g) pontjában, továbbá a 8. számú melléklet I. részének 1-5. és 7. pontjában megállapított, a helyi önkormányzatok normatív hozzájárulásaival azonos jogcímeken és feltételek mellett. Nem vonatkozik rájuk a 3. számú melléklet kiegészítő szabályainak a 4-8. pontja;Országos kiseebbségi önkormányzat által átvett közoktatási intézmény eetében az intézmények fenntartóját megilleti az e törvény 3. sz. melléklet 24. h) pontjában megállapított normatív hozzájárulás."

| Megjegyzés: A módosító javaslat költségvetési kihatása vizsgálandó.

Indokolás: Lásd a T/1220/797. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

11. Dobó László képviselő a törvényjavaslat 28. § (1) bekezdés b) pont módosítását javasolja:

/(1) Az Országgyűlés a szociális, a közoktatási, a külön törvényben meghatározott felsőoktatási, kulturális és egészségügyi közfeladatokat (a továbbiakban: humánszolgáltatások) ellátó egyházi jogi személyek, társadalmi szervezetek, alapítványok, közalapítványok, országos kisebbségi önkormányzatok, közhasznú társaságok, gazdasági társaságok és a humánszolgáltatásokat főtevékenységként végző, a személyi jövedelemadóról szóló törvény hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók (a továbbiakban együtt: nem állami intézmények fenntartói) részére normatív és egyéb állami hozzájárulást állapít meg a következők szerint:/

"b) a közoktatási feladatokat ellátó, a társasági és az osztalékadóról szóló1996. évi LXXXI. törvény hatálya alá tartozó gazdálkodó szervezeteket, továbbá a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXIlII. törvény hatálya alá tartozó egyéni vállalkozókat az a) pont szerinti normatíva 30%-ának megfelelő hozzájárulás, míg a közhasznú társaságokat továbbá a személyi jövedelemadóról szóló 1995 . évi CXVII. törvény hatálya alá tartozó egyéni vállalkozókat a normatív 100-ának megfelelő hozzájárulás illeti meg;"

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 12. (124. sz. jav. - 28.§ (1) g)), 67. (123. sz. jav. - 109.§) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1220/122. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,

- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Oktatási bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Szociális bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

12. Dobó László képviselő a törvényjavaslat 28. § (1) bekezdés g) pont módosítását javasolja:

/(1) Az Országgyűlés a szociális, a közoktatási, a külön törvényben meghatározott felsőoktatási, kulturális és egészségügyi közfeladatokat (a továbbiakban: humánszolgáltatások) ellátó egyházi jogi személyek, társadalmi szervezetek, alapítványok, közalapítványok, országos kisebbségi önkormányzatok, közhasznú társaságok, gazdasági társaságok és a humánszolgáltatásokat főtevékenységként végző, a személyi jövedelemadóról szóló törvény hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók (a továbbiakban együtt: nem állami intézmények fenntartói) részére normatív és egyéb állami hozzájárulást állapít meg a következők szerint:/

"g) a szociális, gyermekjóléti, gyermekvédelmi közfeladatot ellátó, a társasági és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény hatálya alá tartozó gazdálkodó szervezeteket, [továbbá a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény hatálya alá tartozó egyéni vállalkozókat] a h) pont szerinti normatíva

30%-árak megfelelő hozzájárulás, míg a közhasznú társaságokat, továbbá a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény hatálya alá tartozó egyéni vállalkozókat a normatív 100%-árak megfelelő hozzájárulás illeti meg;"

Megjegyzés: A módosító javaslat költségvetési kihatása vizsgálandó.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 11. (122. sz. jav. - 28.§ (1) b)), 67. (123. sz. jav. - 109.§) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1220/124. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,

- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Oktatási bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Szociális bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

13. Harrach Péter, dr. Semjén Zsolt és dr. Mátrai Márta képviselők, valamint Lezsák Sándor képviselő a törvényjavaslat 28. § (1) bekezdés h) pont módosítását javasolja:

/(1) Az Országgyűlés a szociális, a közoktatási, a külön törvényben meghatározott felsőoktatási, kulturális és egészségügyi közfeladatokat (a továbbiakban: humánszolgáltatások) ellátó egyházi jogi személyek, társadalmi szervezetek, alapítványok, közalapítványok, országos kisebbségi önkormányzatok, közhasznú társaságok, gazdasági társaságok és a humánszolgáltatásokat főtevékenységként végző, a személyi jövedelemadóról szóló törvény hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók (a továbbiakban együtt: nem állami intézmények fenntartói) részére normatív és egyéb állami hozzájárulást állapít meg a következők szerint:/

"h) a személyes gondoskodást nyújtó, szociális, gyermekjóléti, gyermekvédelmi közfeladatot ellátó nem állami, egyházi intézmények fenntartóit normatív hozzájárulás illeti meg a helyi önkormányzatok e törvény 3. számú melléklet 12. a), b), c), [13-16 és 17/a) ] 13-18. pontjában, továbbá a 8. számú melléklet II. részének 3. pontjában megállapított normatív hozzájárulásaival azonos jogcímeken, összegben és feltételek mellett."

| Megjegyzés: A módosító javaslat költségvetési kihatása vizsgálandó.

Indokolás: Lásd a T/1220/260., 677. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,

- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,

- a Szociális bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

14. Harrach Péter, dr. Semjén Zsolt és dr. Mátrai Márta képviselők, valamint Lezsák Sándor képviselő a törvényjavaslat 28. § (1) bekezdés kiegészítését javasolja a következő új i) pont felvételével:

/(1) Az Országgyűlés a szociális, a közoktatási, a külön törvényben meghatározott felsőoktatási, kulturális és egészségügyi közfeladatokat (a továbbiakban: humánszolgáltatások) ellátó egyházi jogi személyek, társadalmi szervezetek, alapítványok, közalapítványok, országos kisebbségi önkormányzatok, közhasznú társaságok, gazdasági társaságok és a humánszolgáltatásokat főtevékenységként végző, a személyi jövedelemadóról szóló törvény hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók (a továbbiakban együtt: nem állami intézmények fenntartói) részére normatív és egyéb állami hozzájárulást állapít meg a következők szerint:/

"i) A 3. számú melléklet 11. pontjában meghatározott alapszolgáltatási feladatokat ellátó egyházak további támogatásra jogosultak, amelynek igénylése és elszámolása a szakminisztériummal kötött megállapodás alapján történik."

Megjegyzés: A módosító javaslat költségvetési kihatása vizsgálandó.

Indokolás: Lásd a T/1220/256., 676. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,

- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,

- a Szociális bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

15. Harrach Péter, dr. Semjén Zsolt és dr. Mátrai Márta képviselők, valamint Lezsák Sándor képviselő a törvényjavaslat 28. § (1) bekezdés kiegészítését javasolja a következő új j) pont felvételével:

/(1) Az Országgyűlés a szociális, a közoktatási, a külön törvényben meghatározott felsőoktatási, kulturális és egészségügyi közfeladatokat (a továbbiakban: humánszolgáltatások) ellátó egyházi jogi személyek, társadalmi szervezetek, alapítványok, közalapítványok, országos kisebbségi önkormányzatok, közhasznú társaságok, gazdasági társaságok és a humánszolgáltatásokat főtevékenységként végző, a személyi jövedelemadóról szóló törvény hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók (a továbbiakban együtt: nem állami intézmények fenntartói) részére normatív és egyéb állami hozzájárulást állapít meg a következők szerint:/

"j) Az 5. számú melléklet 6. pontjában meghatározott gyermek és ifjúsági feladatokat ellátó egyházak az ott megjelölt támogatásra jogosultak, amelynek igénylése és elszámolása a szakminisztériummal kötött megállapodás alapján történik."

Megjegyzés: A módosító javaslat költségvetési kihatása vizsgálandó.

Indokolás: Lásd a T/1220/255., 678. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,

- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- az Oktatási bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,

- a Szociális bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

16. Harrach Péter, dr. Semjén Zsolt és dr. Mátrai Márta képviselők, valamint Lezsák Sándor képviselő a törvényjavaslat 28. § (1) bekezdés kiegészítését javasolja a következő új k) pont felvételével:

/(1) Az Országgyűlés a szociális, a közoktatási, a külön törvényben meghatározott felsőoktatási, kulturális és egészségügyi közfeladatokat (a továbbiakban: humánszolgáltatások) ellátó egyházi jogi személyek, társadalmi szervezetek, alapítványok, közalapítványok, országos kisebbségi önkormányzatok, közhasznú társaságok, gazdasági társaságok és a humánszolgáltatásokat főtevékenységként végző, a személyi jövedelemadóról szóló törvény hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók (a továbbiakban együtt: nem állami intézmények fenntartói) részére normatív és egyéb állami hozzájárulást állapít meg a következők szerint:/

"k) az 5. számú melléklet 7. pontjában a nemzetiségi óvodákat és iskolákat fenntartó egyházak kiegészítő támogatásra jogosultak, amelynek igénylése és elszámolása az 5. számú mellékletben meghatározottak szerint történik."

Megjegyzés: A módosító javaslat költségvetési kihatása vizsgálandó.

Indokolás: Lásd a T/1220/254., 679. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,

- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- az Oktatási bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,

- a Szociális bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

17. Harrach Péter, dr. Semjén Zsolt és dr. Mátrai Márta képviselők, valamint Lezsák Sándor képviselő a törvényjavaslat 28. § (14) bekezdés a) pont módosítását javasolja:

/(14) A közoktatási közfeladatot ellátó egyházak a normatív hozzájáruláson és támogatáson túl az egyházak hitéleti és közcélú tevékenységének anyagi feltételeiről szóló 1997. évi CXXIV. törvény (a továbbiakban: az egyházak támogatásáról szóló törvény) feltételei szerint kiegészítő támogatásra jogosultak:/

"a) Az egyházak támogatásáról szóló törvény 6. § (3) bekezdése alapján kiszámított támogatási összeg - az iskolai közoktatást nem végző alapfokú művészeti oktatási intézmények kivételével - [129 193,0] 140 000,0 forint/valós oktatott tanuló - függetlenül az általuk igénybe vett közoktatási szolgáltatások számától -, amely a fenntartó egyházakat egyházanként illeti meg az így figyelembe vehető óvodai ellátottak, iskolai közismereti oktatásban, szakképzési elméleti oktatásban, gyógypedagógiai oktatásban résztvevők létszáma alapján."

Megjegyzés: A mód. indítvánnyal összefüggésben a törvényjavaslat 1. sz. melléklet XX/11/2/3/2 előirányzatát is módosítani kell.

Indokolás: Lásd a T/1220/251., 682. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,

- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- az Oktatási bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

18. Harrach Péter, dr. Semjén Zsolt és dr. Mátrai Márta képviselők, valamint Lezsák Sándor képviselő a törvényjavaslat 28. § (15) bekezdés módosítását javasolja:

"(15) A szociális és gyermekjóléti, gyermekvédelmi közfeladatot ellátó egyházi intézmények fenntartói a normatív hozzájáruláson túl az egyházak támogatásáról szóló törvény feltételei szerint kiegészítő támogatásra jogosultak. Ennek mértéke a 3. számú melléklet 11., 12. a), b), c), 13-16.[ és], 17/a) és 17/b) pontjában megállapított normatíva [47,7] 48,8 %-a."

Indokolás: Lásd a T/1220/250., 683. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,

- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,

- a Szociális bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

19. Font Sándor képviselő a törvényjavaslat 28. § (19) bekezdés b) pont módosítását javasolja:

/(19) A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Tüo.tv.) alapján a köztestületként működő önkéntes tűzoltóságokat fenntartó helyi önkormányzatok, a köztestületi önkéntes tűzoltóságok fenntartásához és működéséhez az átvállalt feladattal arányos állami támogatást a Tüo.tv. 41. §-ának (6) bekezdése, illetve 34. §-ának (3) bekezdése értelmében az e törvény 1. számú melléklete, XI. Belügyminisztérium fejezet 19. cím, 14. Köztestületi tűzoltóságok normatív támogatása alcímének előirányzatából a következő feltételek és normatívák alapján vehetik igénybe:/

"b) valamennyi köztestületi önkéntes tűzoltóság a készenléti szolgálat működéséhez azonos összegű, [7,0] 8,0 millió forint alaptámogatásra jogosult;"

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1. (391. sz. jav. - 9.§ (3)), 412. (391. sz. jav. - 1.mell. XI. 19.cím 14.alc), 823. (391. sz. jav. - 1.mell. XXII. 2.cím 1.alc) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1220/391. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

20. Az Emberi jogi bizottság a törvényjavaslat 28. § (20) bekezdés módosítását javasolja:

"(20) A nyilvános könyvtárat és közművelődési intézményt üzemeltető egyházi fenntartó és országos kisebbségi önkormányzat az 5. számú melléklet 8. pontjában meghatározott támogatásra jogosult - az ott megjelölt 13/2002.(IV.13.) NKÖM rendeletben foglalt feltételek szerint - a szakminisztérium által e célra elkülönített keret terhére."

| Megjegyzés: A módosító javaslat költségvetési kihatása vizsgálandó.

Indokolás: Lásd a T/1220/799. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

21. Az Emberi jogi bizottság a törvényjavaslat 28. § (21) bekezdés módosítását javasolja:

"(21) A közfeladatot ellátó egyházi szervezet és országos kisebbségi önkormányzat - az önkormányzati intézményekhez hasonlóan - a feladata ellátásához kapcsolódóan fejlesztési, ingatlanfelújítási és egyéb támogatásban részesülhet a szaktárcák költségvetéséből."

| Megjegyzés: A módosító javaslat költségvetési kihatása vizsgálandó.

Indokolás: Lásd a T/1220/800. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

22. Halász János és dr. Martonosi György képviselők a törvényjavaslat 30. § kiegészítését javasolják a következő új (3) bekezdés felvételével:

"(3) A civil szervezetek támogatására előirányzott keret (I. Országgyűlés fejezet 9. cím) felhasználásáról - kijelölt bizottsága javaslata alapján - az Országgyűlés dönt."

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 73. (421. sz. jav. - 1.mell. I. új9.), 304. (421. sz. jav. - 1.mell. X. 9.cím 2.alc 88.jcs) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1220/421. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- az Egészségügyi bizottság nem támogatja,

- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,

- a Szociális bizottság nem támogatja,

- a Társadalmi szervezetek bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

23. Gulyás József és dr. Veres János képviselők a törvényjavaslat 42. § (1) bekezdés c) pont kiegészítését javasolják a következő új cd) alpont felvételével:

/(1) A 2. §-ban meghatározott kiadási és bevételi előirányzatok közül:

c) a helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatok (XI. Belügyminisztérium fejezet 23. cím, 2. alcím) közül:/

"cd) 18. Kiegészítő támogatás a helyi önkormányzatok bérkiadásaihoz,"

/amennyiben a 43. § (3) bekezdésében foglalt átcsoportosítási lehetőség már kimerült,/

Megjegyzés: A módosító javaslat pontosítást igényel.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 9. (476. sz. jav. - 24.§ (2)), 157. (476. sz. jav. - 1.mell. X. 9.cím 2.alc 16.jcs), 463. (476. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 5.jcs), 471. (476. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc új18.jcs), 583. (476. sz. jav. - 1.mell. XIII. 2.cím 1.alc), 603. (476. sz. jav. - 1.mell. XIII. 8.cím 2.alc 5.jcs), 1172. (476. sz. jav. - 5.mell. 5.), 1180. (476. sz. jav. - 5.mell. új18.) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1220/476. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság támogatja,

- az Emberi jogi bizottság támogatja,

- a Foglalkoztatási bizottság támogatja,

- a Gazdasági bizottság támogatja,

- a Honvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Oktatási bizottság támogatja,

- az Önkormányzati bizottság támogatja,

- a Szociális bizottság támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

24. Dr. Bőhm András képviselő a törvényjavaslat 44. § (8) bekezdés lezáró szöveg módosítását javasolja:

/Az Országgyűlés felhatalmazza a földművelésügyi és vidékfejlesztési minisztert, hogy a pénzügyminiszterrel egyetértésben a XII. Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium fejezeten belül/

"indokolt esetben átcsoportosítást hajthasson végre azzal a megszorítással, hogy a Nemzeti Agrár-környezetvédelmi Program végrehajtása során 2 500 Ft-ot integrált gyümölcs- és zöldségtermesztés, halastavi gazdálkodás, gyep- és legelőgazdálkodás fejlesztése céljára, illetve legeltetési berendezések beszerzésének, talajvíz kezeléséhez szükséges berendezések beszerzésének támogatására; 3 000 Ft-ot feldolgozási, marketing támogatása, piacrajutás támogatása, saját értékesítési és piackutató hálózat kiépítése céljából történő segítségnyújtás érdekében; 4 000 Ft-ot a mintagazdaságok létrehozásának és a meglévők fejlesztésének, szaktanácsadási hálózat kiépítésének, ellenőrző hálózat kiépítésének támogatása céljából történő segítségnyújtás érdekében kell felhasználni."

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 508. (588. sz. jav. - 1.mell. XII. 10.cím 4.alc 1.jcs 1.jogc), 520. (588. sz. jav. - 1.mell. XII. 10.cím 4.alc 2.jcs 1.jogc), 528. (588. sz. jav. - 1.mell. XII. 11.cím 1.alc), 529. (588. sz. jav. - 1.mell. XII. 11.cím 3.alc) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1220/588. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Eu. integrációs bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja,

- a Mezőgazdasági bizottság nem támogatja,

- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

25. Dobó László képviselő, valamint Nagy Kálmán és Szalai Annamária képviselők, valamint Szita Károly és Nógrádi Zoltán képviselők a törvényjavaslat 46. § (1) bekezdés módosítását javasolják:

"(1) A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 43. §-ának (1) bekezdésében foglalt illetményalap [33 000,0] 35 000,0 forint."

Megjegyzés: A módosító javaslat költségvetési kihatása vizsgálandó.

Indokolás: Lásd a T/1220/127., 269., 637. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- az Egészségügyi bizottság nem támogatja,

- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,

- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,

- a Rendészeti bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

26. Dr. Répássy Róbert képviselő a törvényjavaslat 46. § (1) bekezdés módosítását javasolja:

"(1) A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 43. §-ának (1) bekezdésében foglalt illetményalap [33 000,0] 36 500,0 forint."

Megjegyzés: A módosító javaslat költségvetési kihatása vizsgálandó.

Indokolás: Lásd a T/1220/84. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- az Egészségügyi bizottság nem támogatja,

- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,

- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,

- a Rendészeti bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

27. Sisák Imre János, Herényi Károly, Pichler Imre László és Pettkó András képviselők, valamint Dr. Bóka István képviselő a törvényjavaslat 46. § (1) bekezdés módosítását javasolja:

"(1) A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 43. §-ának (1) bekezdésében foglalt illetményalap [33 000,0] 36 000,0 forint."

Megjegyzés: A módosító javaslat költségvetési kihatása vizsgálandó.

Indokolás: Lásd a T/1220/69., 687., 705. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Egészségügyi bizottság nem támogatja,

- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,

- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,

- a Szociális bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

28. Nagy Kálmán és Szalai Annamária képviselők a törvényjavaslat 47. § módosítását javasolják:

"47. § A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 69. §-ában foglalt illetménypótlék számítási alapja 2003. január 1-jétől [17 100,0] 18 200 forint."

Megjegyzés: A módosító javaslat költségvetési kihatása vizsgálandó.

Indokolás: Lásd a T/1220/270. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Egészségügyi bizottság nem támogatja,

- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- az Oktatási bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,

- a Rendészeti bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

29. Révész Máriusz, Pánczél Károly, Kuzma László, Stolár Mihály, Tóth Ferenc és Sági József képviselők a törvényjavaslat 47. § módosítását javasolják:

"47. § A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 69. §-ában foglalt illetménypótlék számítási alapja 2003. január 1-jétől 17 100,0 forint a közoktatási törvény hatálya alá tartozó közalkalmazottak esetében 35 000,0 forint."

Megjegyzés: A módosító javaslat indokolása utal arra, hogy a módosítás forrását az emelt összegű normatíva fedezi.

Indokolás: Lásd a T/1220/212. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- az Oktatási bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,

- a Rendészeti bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

30. Dobó László képviselő a törvényjavaslat 47. § módosítását javasolja:

"47. § A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 69. §-ában foglalt illetménypótlék számítási alapja 2003. január 1-jétől [17 100,0] 34 000 forint."

Megjegyzés: A módosító javaslat költségvetési kihatása vizsgálandó.

Indokolás: Lásd a T/1220/130. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,

- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Szociális bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

31. Pánczél Károly képviselő a törvényjavaslat 51. § módosítását javasolja:

"51. § A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 118. §-ának (10) bekezdésében meghatározott, kiemelt munkavégzésért járó kereset-kiegészítés számítási alapja [3900,0] 6000 forint/fő/hónap."

Megjegyzés: A módosító javaslat költségvetési kihatása vizsgálandó.

Indokolás: Lásd a T/1220/192. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- az Oktatási bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,

- a Rendészeti bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

32. Dobó László képviselő a törvényjavaslat 51. § módosítását javasolja:

"51. § A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 118. §-ának (10) bekezdésében meghatározott, kiemelt munkavégzésért járó kereset-kiegészítés számítási alapja [3900,0 forint/fő/hónap] 2003. augusztus 31-ig 4250 forint/hónap/fő, 2003. szeptember 1-jétől 4600 forint/hónap/fő."

Megjegyzés: A módosító javaslat költségvetési kihatása vizsgálandó.

Indokolás: Lásd a T/1220/128. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,

- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- az Ifjúsági bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,

- a Szociális bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

33. Sági József képviselő a törvényjavaslat 51. § módosítását javasolja:

"51. § A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 118. §-ának (10) bekezdésében meghatározott, kiemelt munkavégzésért járó kereset-kiegészítés számítási alapja [3900,0] 5000 forint/fő/hónap."

Megjegyzés: A módosító javaslat költségvetési kihatása vizsgálandó.

Indokolás: Lásd a T/1220/191. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- az Oktatási bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

34. Kuzma László képviselő a törvényjavaslat 51. § módosítását javasolja:

"51. § A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 118. §-ának (10) bekezdésében meghatározott, kiemelt munkavégzésért járó kereset-kiegészítés számítási alapja [3900,0] 4500 forint/fő/hónap."

Megjegyzés: A módosító javaslat költségvetési kihatása vizsgálandó.

Indokolás: Lásd a T/1220/190. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,

- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- az Oktatási bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

35. A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 75. § (4) bekezdésben az Ok. Tv. 5. § (1) bekezdés módosítását javasolja:

"(4) Az Ok. Tv. 5. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A pártok képviselőcsoportja a működésükkel járó kiadásokra havonta képviselőcsoportonként húsz képviselő alapdíjának, valamint - képviselőnként - kormánypárt esetében az alapdíj [25] 30 %-ának megfelelő, ellenzéki párt esetében az alapdíj [50] 60 %-ának megfelelő összeget jogosultak igénybe venni az Országgyűlés hivatali szervezete költségvetéséből.""

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 36. (783-1. sz. jav. - 75.§ (5) Ok.Tv.6.§ (1)), 37. (783-1. sz. jav. - 75.§ (5) Ok.Tv.6.§ (3)) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1220/783-1. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

36. A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 75. § (5) bekezdésben az Ok. Tv. 6. § (1) bekezdés módosítását javasolja:

"(5) Az Ok.Tv. 6. §-ának (1)-(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A pártok képviselőcsoportjai, valamint a képviselők számára az Országgyűlés hivatali szervezete az Országgyűlés épületében vagy ahhoz közeli épületben - térítésmentesen - munkavégzésre alkalmas irodahelyiségeket és a képviselőcsoportok működéséhez, illetőleg a képviselők munkájához szükséges alapellátást (irodai berendezést, felszerelést stb.) biztosít. A képviselőcsoportok számára biztosított irodahelyiségekben kell elhelyezni a munkájukat segítő köztisztviselőket is, illetve a képviselőcsoport illetménykerete terhére foglalkoztatott köztisztviselőnek nem minősülő munkavállalókat is. A képviselőcsoport - képviselőnként - és a független képviselő a hivatali feladatok folyamatos ellátására havonta a képviselői alapdíj [15] 25%-ának megfelelő ellátási keretet jogosult felhasználni az Országgyűlés hivatali szervezete költségvetéséből."

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 35. (783-1. sz. jav. - 75.§ (4) Ok.Tv.5.§ (1)), 37. (783-1. sz. jav. - 75.§ (5) Ok.Tv.6.§ (3)) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1220/783-1. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

37. A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 75. § (5) bekezdésben az Ok. Tv. 6. § (3) bekezdés módosítását javasolja:

/(5) Az Ok.Tv. 6. §-ának (1)-(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:/

"(3) A képviselők részére az Országgyűlés hivatali szervezete - irodahelyiség rendelkezésre bocsátása nélkül - képviselőnként egy személy alkalmazásának pénzügyi feltételeit (személyi juttatásokat és annak járulékait) biztosítja. A képviselő az alkalmazottját határozott idejű szerződéssel, mandátuma időtartama alatt munkajogi jogviszonyban, vagy polgári jogi jogviszonyban foglalkoztathatja. A képviselő vállalkozóval is megállapodhat képviselői munkája segítéséről. A képviselő az alapdíjának [50] 60%-a erejéig számolhat el alkalmazottra, illetőleg vállalkozóra vonatkozó kiadást, amely nem tartalmazza a kifizetett összeg társadalombiztosítási járulékát vagy általános forgalmi adóját. A feladat ellátására, illetőleg vállalkozásra vonatkozó szerződést - az Országgyűlés hivatali szervezete előzetes ellenjegyzésével - a képviselő köti meg az alkalmazottal, illetőleg a vállalkozóval. Az alkalmazással, illetőleg a vállalkozással járó, jogszabályon alapuló nyilvántartási, bejelentési és elszámolási kötelezettségeket az Országgyűlés hivatali szervezete teljesíti."

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 35. (783-1. sz. jav. - 75.§ (4) Ok.Tv.5.§ (1)), 36. (783-1. sz. jav. - 75.§ (5) Ok.Tv.6.§ (1)) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1220/783-1. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

38. Halász János képviselő a törvényjavaslat 75. § (5) bekezdésben az Ok. Tv. 6. § (3) bekezdés módosítását javasolja:

/(5) Az Ok.Tv. 6. §-ának (1)-(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:/

"(3) A képviselők részére az Országgyűlés hivatali szervezete - irodahelyiség rendelkezésre bocsátása nélkül - képviselőnként egy személy alkalmazásának pénzügyi feltételeit (személyi juttatásokat és annak járulékait) biztosítja. A képviselő az alkalmazottját határozott idejű szerződéssel, mandátuma időtartama alatt munkajogi jogviszonyban, vagy polgári jogi jogviszonyban foglalkoztathatja. A képviselő vállalkozóval is megállapodhat képviselői munkája segítéséről. A képviselő az alapdíjának [50%-a] 80%-a erejéig számolhat el alkalmazottra, illetőleg vállalkozóra vonatkozó kiadást, amely nem tartalmazza a kifizetett összeg társadalombiztosítási járulékát vagy általános forgalmi adóját. A feladat ellátására, illetőleg vállalkozásra vonatkozó szerződést - az Országgyűlés hivatali szervezete előzetes ellenjegyzésével - a képviselő köti meg az alkalmazottal, illetőleg a vállalkozóval. Az alkalmazással, illetőleg a vállalkozással járó, jogszabályon alapuló nyilvántartási, bejelentési és elszámolási kötelezettségeket az Országgyűlés hivatali szervezete teljesíti."

Indokolás: Lásd a T/1220/424. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

39. Farkas Imre képviselő a törvényjavaslat kiegészítését javasolja a következő új 76-80. §-ban a Fat. felvételével:

"A fogyasztási adóról és a fogyasztói árkiegészítésről szóló 1991. évi LXXVIII. törvény módosítása

76. § A fogyasztási adóról és a fogyasztói árkiegészítésről szóló 1991. évi LXXVIII törvény (a továbbiakban: Fat.) 3 . §-a b) pontjának utolsó mondatrésze helyébe a következő rendelkezés lép:

" vagy a 12. § (1) bekezdése, illetve a 12/A. §-a árkiegészítés igénylésére jogosít. ""

77.§ A Fat. a következő 12/A. §-sal egészül ki:

"12/A. § Árkiegészítést igényelhet az, aki a Magyar Energia Hivatal engedélye alapján lakossági fogyasztó részére vezetékes PB gázszolgáltatást nyújt,"

78.§ A Fat. 14. §-a a következő c) ponttal egészül ki:

/Az árkiegészítés alapja/

"c) vezetékes PB a gázszolgáltatás általános forgalmi adóval növelt díjtétele."

79.§ A Fat. 15 . §-ának helyébe a következő rendelkezés lép:

"15.§ Az árkiegészítés mértéke:

a) a személyszállítás, szolgáltatás árkiegészítés alapjának meghatározott százaléka (árkiegészítési kulcs),

b) a vezetékes PB gáz lakossági fogyasztó részére történő szolgáltatása esetén külön jogszabályban megállapított összeg."

80.§ A Fat. 2. számú melléklete a következő új 19. ponttal egészül ki:

/Azon szolgáltatások köre, amelyek után fogyasztói árkiegészítés vehető igénybe/

/Sorszám | A szolgáltatás megnevezése és SZJ száma

Fogyasztói árkiegészítés mértéke/

19. Lakossági fogyasztó részére vezetékes PB gázszolgáltatás jogszabály által megállapított áron (SZJ: )

Külön jogszabályban meghatározott"

Megjegyzés: A módosító javaslat 76. §-át jogtechnikailag pontosítottuk, jogszabályszerkesztési szempontokra figyelemmel. A 2. számú mellékletre vonatkozó rész nem tartalmazza az SZJ számot.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 654. (86. sz. jav. - 1.mell. XV. 25.cím 12.alc 2.jcs), 839. (86. sz. jav. - 1.mell. XXII. 15.cím) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1220/86. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Gazdasági bizottság támogatja,

- az Önkormányzati bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Területfejlesztési bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

40. Dr. Répássy Róbert képviselő a törvényjavaslat 76. § (2) bekezdésben a Ktv. 44. § (5) bekezdés módosítását javasolja:

/(2) A Ktv. 44. §-ának (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:/

"(5) Az Országgyűlés Hivatalánál, a Köztársasági Elnök Hivatalánál, az Alkotmánybíróság Hivatalánál, az országgyűlési biztos hivatalaiban és az Állami Számvevőszéknél az illetménykiegészítés mértéke a felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselő esetében az alapilletményének 80 %-a, a középiskolai végzettségű köztisztviselő esetében az alapilletményének [35] 45 %-a."

Megjegyzés: A módosító javaslat költségvetési kihatása vizsgálandó.

Indokolás: Lásd a T/1220/85. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,

- a Foglalkoztatási bizottság támogatja,

- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,

- a Rendészeti bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

41. Gulyás József és Jauernik István képviselők a törvényjavaslat 76. § (4) bekezdésben a Ktv. 47. § (1) bekezdés módosítását javasolják:

"(4) A Ktv. 47. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Az e törvényben meghatározottak alapján a köztisztviselő - a miniszter és a politikai államtitkár kivételével - illetménypótlékra jogosult. Ha az I. besorolási osztályba sorolt felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselőnek az e törvény szerint megállapított illetménye nem éri el a százezer forintos mértéket, akkor azt arra ki kell egészíteni."""

Megjegyzés: A módosító javaslat költségvetési kihatása vizsgálandó.

Indokolás: Lásd a T/1220/519. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,

- a Foglalkoztatási bizottság támogatja,

- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság támogatja,

- a Rendészeti bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

42. Dr. Gémesi György, Németh Zsolt és Sisák Imre János képviselők a törvényjavaslat 76. § kiegészítését javasolják a következő új (5) bekezdés felvételével:

"(5) A Ktv. 2001. évi XXXVI. törvénnyel megállapított 4. számú melléklete 2003 január 1-vel hatályát veszti."

Megjegyzés: A módosító javaslat költségvetési kihatása vizsgálandó.

Indokolás: Lásd a T/1220/65. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság állásfoglalása szerint a módosító javaslat nem házszabályszerű,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- a Foglalkoztatási bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- az Oktatási bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

43. Glattfelder Béla, Czerván György, Kékkői Zoltán József, Balogh Gyula, Balogh József, dr. Turi-Kovács Béla, Járvás István, Farkas Sándor, dr. Szabó József Andor, dr. Martonosi György és Vincze László képviselők a törvényjavaslat 81. § elhagyását javasolják:

"[A földrendező és a földkiadó bizottságokról szóló 1993. évi II. törvény módosítása

81. § (1) A földrendező és a földkiadó bizottságokról szóló - módosított - 1993. évi II. törvény (a továbbiakban: Fkbt.) 9/C. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A sorsolási jegyzőkönyv alapján 2004. január 1-jétől kezdődően az illetékes körzeti földhivatal - az állami költségvetés terhére - változási vázrajzot készít."

(2) Az Fkbt. 12/F. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Az ingatlannyilvántartásba osztatlan közös tulajdonként bejegyzett ingatlanok esetében a megosztások költségeit 2004. január 1-jétől kezdődően az állam viseli. A körzeti földhivatal illetékességi területén lefolytatott eljárás során elsőbbséget élvez az a kérelmező, aki a megosztással kialakított önálló ingatlanát sajátjaként műveli. A megosztás költségeit a kérelmező megelőlegezheti. A költségek viselésének és megtérítésének módját a Kormány rendeletben szabályozza."

(3) Az Fkbt. a következő 15. §-sal egészül ki:

"15. § Felhatalmazást kap a Kormány, hogy az egységes eljárás érdekében az osztatlan közös tulajdon megszüntetésével kapcsolatos földhivatali eljárás részletes szabályait, az Fkbt. 12/F. § (1) bekezdése szerint 2002. március 1-ig benyújtott kérelmek teljesítésének ütemezése érdekében szükséges intézkedésekre vonatkozó szabályokat, a költségviselés és megtérítés szabályait rendeletben megállapítsa."] "

Megjegyzés: A mód. indítvány elfogadása esetén a §-ok számozása értelemszerűen változik.

Indokolás: Lásd a T/1220/330. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Mezőgazdasági bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

44. Révész Máriusz, Pánczél Károly, Kuzma László, Tóth Ferenc, Sági József és Stolár Mihály képviselők a törvényjavaslat 83. § (1) bekezdésben a Kt. 32. § (2) bekezdés módosítását javasolják:

"(1) A közoktatásról szóló - módosított - 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: Kt.) 32. §-a a következő (2) bekezdéssel egészül ki, s egyidejűleg a jelenlegi (2)-(3) bekezdés jelölése (3)-(4) bekezdésre módosul:

"(2) A kollégiumban externátusi ellátás biztosítható annak a tanulónak, akinek férőhely hiányában nem lehet kollégiumi elhelyezést biztosítani, illetve annak a tanulónak, akinek éjszakai elhelyezéséről a szülő gondoskodik, de a tanuláshoz megfelelő feltételek nem biztosítottak.""

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 139. (210. sz. jav. - 1.mell. X. 9.cím 2.alc 16.jcs), 217. (210. sz. jav. - 1.mell. X. 9.cím 2.alc 44.jcs), 343. (210. sz. jav. - 1.mell. X. 12.cím 2.alc), 442. (210. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 23.jcs), 1111. (210. sz. jav. - 3.mell. 23. a)), 1115. (210. sz. jav. - 3.mell. 23. b) fajl) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1220/210. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,

- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- az Oktatási bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

45. Révész Máriusz, Pánczél Károly, Kuzma László, Stolár Mihály, Tóth Ferenc és Sági József képviselők a törvényjavaslat 83. § (2) bekezdésben a Kt. 52. § (3) bekezdés elhagyását javasolják:

"(2) [A Kt. 52. §-ának (3) bekezdés a)-f) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:]

/A tanuló kötelező tanórai foglalkoztatása - a (4) és (6) bekezdés kivételével - nem lehet több/

"a) az első-harmadik évfolyamon napi négy tanítási óránál;

b) a negyedik-hatodik évfolyamon napi négy vagy öt (heti átlagban négy és fél) tanítási óránál;

c) a hetedik-nyolcadik évfolyamon napi öt tanítási óránál;

d) a kilencedik-tizedik évfolyamon napi öt vagy hat (heti átlagban öt és fél) tanítási óránál;

e) középiskolában - az f)-g) pontban meghatározott kivétellel - a tizenegyedik évfolyamtól napi hat tanítási óránál;

f) a szakképzésben az iskolai és iskolán kívüli gyakorlati képzés a szakképzési törvényben meghatározott időnél;"]"

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 63. (213. sz. jav. - 101.§ (4)) pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1220/213. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság támogatja,

- a Rendészeti bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

46. Pánczél Károly képviselő a törvényjavaslat 83. § (3) bekezdésben a Kt. 124. § (24) bekezdés módosítását javasolja:

"(3) A Kt. 124. §-ának (24) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(24) A könyvtáros tanárok (tanítók) alkalmazására vonatkozó rendelkezéseket 2003. szeptember 1-jétől kötelező.[fokozatosan kell bevezetni az általános iskolákban, középiskolákban és szakiskolákban. A kollégiumokban és az] Az alapfokú művészetoktatási intézményekben a könyvtáros tanárok (tanítók) alkalmazására vonatkozó rendelkezéseket [2004.] 2003. szeptember 1-jétől fokozatosan kell bevezetni. Ezektől az időpontoktól kezdődően a számított létszámból egy, ezt követően tanévenként további fél-fél fő létszám biztosítása kötelező. Ha a közoktatási intézményekben a vezető beosztásban foglalkoztatottak száma eggyel kevesebb, mint amennyit az e törvény 1. számú mellékletének Harmadik része meghatároz, e megbízás kiadása [2004.] 2003. szeptember 1-jéig nem kötelező. Ha az iskolában, kollégiumban a szabadidő-szervező munkakör nincs betöltve, e munkakör betöltése [2004.] 2003. szeptember 1-jéig nem kötelező. A 2002/2003. és a 2003/2004. tanévben az e törvény 52. §-ának (7) bekezdése alapján kiszámított időkeret nyolcvan százalékának biztosítása kötelező az általános iskolákban és a szakiskolák kilencedik-tizedik évfolyamán, illetve kilencven százalékának biztosítása kötelező a középiskolák kilencedik-tizenharmadik évfolyamán.""

| Megjegyzés: A módosító javaslat költségvetési kihatása vizsgálandó.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 47. (198. sz. jav. - 83.§ (5) Kt.1.mell. er. P.fej. i.k.alf. 2,2.m.) pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1220/198. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,

- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,

- a Szociális bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

47. Pánczél Károly képviselő a törvényjavaslat 83. § (5) bekezdésben a Kt. 1. számú melléklet Első rész "Pedagógusok" fejezet "Iskolában és kollégiumban" alcím 2. pont második mondat módosítását javasolja:

(5) A Kt. 1.számú melléklet Első rész "Pedagógusok" fejezet "Iskolában és kollégiumban" alcím 2. pontja a következő második mondattal egészül ki:

"Kollégiumban, ha azt legalább [kettőszáz] százötven és legfeljebb négyszáz tanuló befogadására létesítették egy, ha négyszáznál több tanuló befogadására létesítették további egy könyvtáros tanárt (tanítót) kell alkalmazni."

Indokolás: Lásd a T/1220/198. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Kulturális bizottság nem támogatja,

- az Oktatási bizottság támogatja,

- az Önkormányzati bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

48. Stolár Mihály képviselő a törvényjavaslat 83. § (6) bekezdésben a Kt. 1. számú melléklet Második rész "A költségvetési hozzájárulás megállapításának elvei" 1. pont módosítását javasolja:

/(6) A Kt. 1.számú melléklet Második rész "A költségvetési hozzájárulás megállapításának elvei" 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:/

"1. A költségvetési törvényben meghatározott normatív költségvetési hozzájárulásokon felül

a) normatív, kötött felhasználású előirányzattal a Belügyminisztérium fejezet Helyi önkormányzatok támogatásai, hozzájárulásai cím alatt megtervezett összeggel kell támogatni

- a helyi önkormányzati közoktatási intézményben pedagógus-munkakörben foglalkoztatott közalkalmazottak részére a pedagógus-továbbképzés és -átképzés szervezését,

- a fővárosi és a megyei közalapítványok szakmai tevékenységét, és

- az Arany János Tehetséggondozó Programban résztvevők után igénybe vehető kiegészítő támogatást,

- a taneszköz-fejlesztést.

b) Az Oktatási Minisztérium fejezet "Humán szolgáltatás és egyházi kiegészítő támogatás" alcím alatt kell megtervezni az a) pont első gondolatjelében meghatározott célok igénybevételének fedezetét a nem helyi önkormányzati fenntartású közoktatási intézmények számára.

c) Az Oktatási Minisztérium költségvetési fejezetében elkülönített előirányzatként kell megtervezni

- az a) pont első gondolatjeles bekezdésében meghatározott célok igénybevételének fedezetét az állami felsőoktatási intézmények által fenntartott közoktatási intézmények számára,

- a közoktatás fejlesztését, megújítását szolgáló tevékenységet, a közoktatás számítógépes hálózatának kiépítését, fejlesztését, működtetését."

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 434. (300. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 20.jcs), 444. (300. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 23.jcs), 485. (300. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 5.alc 1.jcs új8.jogc), 1086. (300. sz. jav. - 3.mell. 20. c) igény), 1113. (300. sz. jav. - 3.mell. 23. a) igény), 1192. (300. sz. jav. - 8.mell. I. új8.) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1220/300. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- az Oktatási bizottság támogatja,

- az Önkormányzati bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

49. Dr. Orosz Sándor és Gulyás József képviselők a törvényjavaslat 88. § (1) bekezdésben a Kttv. 2. § (3) bekezdés módosítását javasolják:

/(1) A környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról szóló - módosított - 1995. évi LVI. törvényt (a továbbiakban: Kttv.) 2. §-ának (2)-(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:/

"(3) E törvény alkalmazásában termékdíjköteles termék:

a) üzemanyag és egyéb kőolajtermék,

b) gumiabroncs,

c) hűtőberendezés, hűtőközeg,

d) csomagolás,

e) akkumulátor,

f) festékek, lakkok hígítói és oldószerei (a továbbiakban: hígítók és oldószerek),

g) az információhordozó papírok (20. § p) pont) közül a reklámhordozó papír (20. § s) pont)

/a továbbiakban: a) és f): közvetlenül szennyező termék; b)-e) és g) együtt: hulladékképző termék/."

Megjegyzés: A mód. javaslat költségvetési kihatása vizsgálandó.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 50. (479. sz. jav. - 88.§ (7) kttv. VIII.), 51. (479. sz. jav. - 88.§ (9) kttv.20.§ p)) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1220/479. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság támogatja,

- az Emberi jogi bizottság támogatja,

- a Gazdasági bizottság támogatja,

- a Kulturális bizottság támogatja,

- az Önkormányzati bizottság támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

50. Dr. Orosz Sándor és Gulyás József képviselők a törvényjavaslat 88. § (7) bekezdésben a Kttv. VIII. fejezet módosítását javasolják:

"(7) A Kttv. a következő új VIII. fejezettel egészül ki:

"VIII. Fejezet

Reklámhordozó papírok környezetvédelmi termékdíja

19/C. § [Termékdíjat azok után a reklámhordozó papírok után kell fizetni, amelyek legalább hasznos alapterületük 75 %-ában reklámot tartalmaznak (a továbbiakban: Pkt)] A reklámhordozó papírok után termékdíjat kell fizetni (a továbbiakban: Pkt).

19/D. § (1) A termékdíj alapja a reklámhordozó papír tömege.

(2) Az Pkt. termékdíjtételeit a 8. számú melléklet tartalmazza.""

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 49. (479. sz. jav. - 88.§ (1) kttv.2.§ (3)), 51. (479. sz. jav. - 88.§ (9) kttv.20.§ p)) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1220/479. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság támogatja,

- az Emberi jogi bizottság támogatja,

- a Gazdasági bizottság támogatja,

- a Kulturális bizottság támogatja,

- az Önkormányzati bizottság támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

51. Dr. Orosz Sándor és Gulyás József képviselők a törvényjavaslat 88. § (9) bekezdésben a Kttv. 20. § p) pont módosítását javasolják:

"(9) A Kttv. 20. §-a a következő p)-s) ponttal egészül ki:

/E törvény alkalmazásában/

"p) információhordozó papír: a sajtóról szóló 1986. évi II. törvény 20. § b) pontja által meghatározott sajtótermékek közül az időszaki lap egyes lapszámai, a röplap és az egyéb szöveges kiadvány - ide nem értve a bankjegyet, értékpapírt, könyvet és tankönyvet -, valamint azokat az időszaki lapokat amelyek a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma nyilvántartásában szerepelnek és az Országos Széchenyi Könyvtár által kiadott ISSN számmal rendelkeznek -, grafikát, rajzot vagy fotót tartalmazó kiadvány, valamint a térkép;"

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 49. (479. sz. jav. - 88.§ (1) kttv.2.§ (3)), 50. (479. sz. jav. - 88.§ (7) kttv. VIII.) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1220/479. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság támogatja,

- az Emberi jogi bizottság támogatja,

- a Gazdasági bizottság támogatja,

- a Kulturális bizottság támogatja,

- az Önkormányzati bizottság támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

52. Dr. Pető Iván képviselő a törvényjavaslat 89. § (5) bekezdésben az Rtv. 79. § (3) bekezdés módosítását javasolja:

/(5) Az Rtv. 79. §-a és az azt megelőző 2. cím helyébe a következő rendelkezés lép:/

"(3) A műsorszolgáltatási költségvetési támogatás mindenkori költségvetési előirányzata a (2) szerinti alapösszegnek a tervévet megelőző év augusztusa és 2001 augusztusa közötti átlagos - a Központi Statisztikai Hivatal által közölt - fogyasztói árindexváltozással megnövelt összege azzal, hogy a Magyar Köztársaság költségvetéséről szóló törvény - célhoz kötött támogatással növelve - ennél magasabb összeget is megállapíthat."

Indokolás: Lásd a T/1220/279. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Kulturális bizottság támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

53. Dr. Szabó Zoltán képviselő a törvényjavaslat 89. § (5) bekezdésben az Rtv. 79. § (4) bekezdés módosítását javasolja:

/(5) Az Rtv. 79. §-a és az azt megelőző 2. cím helyébe a következő rendelkezés lép:/

"(4) A műsorszolgáltatási költségvetési támogatás

a) negyvenöt százaléka a Magyar Televízió Részvénytársaságot,

b) huszon[nyolc] három százaléka a Magyar Rádió Részvénytársaságot,

c) huszonnégy százaléka a Duna Televízió Részvénytársaságot

illeti,

d) egy százaléka a Testület,

e) egy százaléka - egymás közt egyenlő arányba - a Magyar Rádió Közalapítvány, a Magyar Televízió Közalapítvány és a Hungária Televízió Közalapítvány működési költségeinek

fedezetére,

f) hat százaléka a közszolgálati műsorok támogatására kiírandó pályázatok céljaira

szolgál."

Indokolás: Lásd a T/1220/484. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Kulturális bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

54. Dr. Szabó Zoltán képviselő a törvényjavaslat 89. § (5) bekezdésben az Rtv. 79. § (5) bekezdés módosítását javasolja:

/(5) Az Rtv. 79. §-a és az azt megelőző 2. cím helyébe a következő rendelkezés lép:/

"(5) A műsorszolgáltatási költségvetési támogatás [négy] hat százalékáig terjedően a Testület, három százalékáig terjedően a kuratóriumok költségvetését az Országgyűlés az Alap terhére kiegészítheti. A kuratóriumok erre vonatkozó együttes javaslatukat az Országgyűlés költségvetési ügyekben illetékes bizottságához terjeszthetik elő."

Indokolás: Lásd a T/1220/485. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

55. Dobó László képviselő a törvényjavaslat 92. § elhagyását javasolja:

"[Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény módosításáról, valamint a hiteles tulajdonilap-másolat igazgatási szolgáltatási díjáról szóló 1996. évi LXXXV. törvény módosítása]

92. § [(1) Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény módosításáról, valamint a hiteles tulajdonilap-másolat igazgatási szolgáltatási díjáról szóló - 1998. évi XC. és 1999. évi CXXV. törvénnyel módosított - 1996. évi LXXXV. törvény (a továbbiakban: Ittv.) 28. §-ának (1)-(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A hiteles másolatért 3000,0 forint összegű díjat kell fizetni, mely összeg az általános forgalmi adót tartalmazza.

(2) Kilencven napnál régebben kiadott hiteles másolat felülhitelesítéséért az (1) bekezdés szerint járó díj felét kell fizetni, a hiteles másolat kiadását elutasító határozat elleni fellebbezés díja pedig az (1) bekezdésben megállapított díj

kétszerese."

(2) Az Ittv. 31. §-ának (1) bekezdése a következő g)-h) ponttal egészül ki:

/Tárgyánál fogva díjmentes a hiteles másolat kiadása, ha az/

"g) helyi önkormányzat külön jogszabályban meghatározott feladatai ellátásához a tulajdonában lévő ingatlanokról,

h) helyi önkormányzat hatósági feladatai ellátásához, amennyiben jogszabály kötelezővé teszi számára a tulajdoni lap beszerzését"

/kéri./ ]"

Megjegyzés: A mód. indítvány elfogadása esetén a §-ok számozása értelemszerűen változik.

Megjegyzés: A módosító javaslattal összefüggésben a törvényjavaslat 111. §-át is el kell hagyni, továbbá költségvetési kihatása vizsgálandó.

Indokolás: Lásd a T/1220/129. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Mezőgazdasági bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

56. Font Sándor képviselő a törvényjavaslat 92. § (1) bekezdésben az Ittv. 28. § (1)-(2) bekezdés elhagyását javasolja:

"[(1)] Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény módosításáról, valamint a hiteles tulajdonilap-másolat igazgatási szolgáltatási díjáról szóló - 1998. évi XC. és 1999. évi CXXV. törvénnyel módosított - 1996. évi LXXXV. törvény [(a továbbiakban: Ittv.) 28. §-ának (1)-(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A hiteles másolatért 3000,0 forint összegű díjat kell fizetni, mely összeg az általános forgalmi adót tartalmazza."

"(2) Kilencven napnál régebben kiadott hiteles másolat felülhitelesítéséért az (1) bekezdés szerint járó díj felét kell fizetni, a hiteles másolat kiadását elutasító határozat elleni fellebbezés díja pedig az (1) bekezdésben megállapított díj kétszerese."

(2) Az Ittv.]

Megjegyzés: A módosító javaslatot jogtechnikailag pontosítottuk. A javaslattal összefüggésben a törvényjavaslat 111. §-t is módosítani kell. A javaslat költségvetési kihatása vizsgálandó.

Indokolás: Lásd a T/1220/387. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Mezőgazdasági bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

57. Pánczél Károly és Kuzma László képviselők a törvényjavaslat 94. §-ban a Gyvt. 148. § kiegészítését javasolják a következő új (5)-(6) bekezdés felvételével:

/A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló - módosított - 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 148. §-ának (5)-(6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép./

"[(5) Gyermekétkeztetés esetén a gyermek és a tanuló nappali rendszerű oktatásban történő részvételéig

a) a rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülő gyermek és tanuló után az intézményi térítési díj 50 %-át,

b) három- vagy többgyermekes családoknál gyermekenként az intézményi térítési díj 50 %-át,

c) tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek, tanuló után az intézményi térítési díj 50 %-át kedvezményként kell biztosítani (az a)-c) pont a továbbiakban együtt: normatív kedvezmény). A normatív kedvezmény csak egy jogcímen vehető igénybe. Nem jár a tanulónak kedvezmény azon étkeztetésére, amely kedvezményre - a szakképzésre vonatkozó rendelkezések szerint létrejött - tanulói szerződése alapján már jogosult.]

[(6) Az (5) bekezdés a) pontjában meghatározott óvodás gyermek után az intézményi térítés díj további 50 %-át kedvezményként kell biztosítani.]

(5) Gyermekétkeztetés esetén

a) diákotthonban, kollégiumban, gyógypedagógiai nevelési-oktatási intézményben elhelyezett

aa) óvodás gyermek,

ab) általános iskolai tanuló után az intézményi térítési díj 50%-át,

b) diákotthonban, kollégiumban, gyógypedagógiai nevelési-oktatási intézményben elhelyezett és externátusi ellátásban részesülő

ba) szakmunkásképző iskolai és szakiskolai tanuló

bb) gimnáziumi, szakközépiskolai tanuló

után az intézményi térítési díj 30%-át,

c) három- és többgyermekes családoknál gyermekenként az intézményi térítési díj 50%-át

d) fogyatékos gyermek és fogyatékos tanuló után (feltéve hogy az a)-c) pont szerinti kedvezményben nem részesül) az intézményi térítési díj 30%-át kedvezményként az a)-d) pont (a továbbiakban együtt: normatív kedvezmény) kell biztosítani.

(6) A normatív kedvezmény csak egy jogcímen vehető igénybe. Nem jár a tanulónak az (5) bekezdés ba)-bb) pontja alatti kedvezmény azon étkezésére, amely kedvezményre a - szakképzésre vonatkozó rendelkezések szerint létrejött - tanulói szerződése alapján már jogosult."

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 449. (609. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 24.jcs), 910. (609. sz. jav. - 1.mell. XXII. 21.cím 4.alc), 1131. (609. sz. jav. - 3.mell. 24. d)) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1220/609. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Egészségügyi bizottság nem támogatja,

- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- az Oktatási bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,

- a Szociális bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

58. Dr. Vojnik Mária, dr. Mézes Éva, Béki Gabriella és dr. Schvarcz Tibor képviselők a törvényjavaslat kiegészítését javasolják a következő új 95. § felvételével:

"A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény módosítása

95. § A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 22. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki, és egyidejűleg a jelenlegi (5)-(7) bekezdés számozása (6)-(8) bekezdésre változik:

"(5) A betegségek megelőzését és korai felismerését szolgáló szervezett szűrővizsgálat igénybevételével kapcsolatban felmerült utazási költséghez támogatás jár. A biztosított a támogatásra akkor jogosult, ha a jogszabályban meghatározott szűrővizsgálatot behívás alapján vette igénybe.""

Megjegyzés: A módosító javaslatot jogtechnikailag pontosítottuk.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1208. (505. sz. jav. - 11.mell. LXXII. 2.cím 3.alc 6.jcs), 1209. (505. sz. jav. - 11.mell. LXXII. 2.cím 4.alc 4.jcs 2.jogc) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1220/505. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság támogatja,

- az Egészségügyi bizottság támogatja,

- az Emberi jogi bizottság támogatja,

- a Gazdasági bizottság támogatja,

- az Önkormányzati bizottság támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

59. Harrach Péter, dr. Semjén Zsolt és dr. Mátrai Márta képviselők, valamint Lezsák Sándor képviselő a törvényjavaslat 96. § (2) bekezdésben az Eftv. 3. § (2) bekezdés módosítását javasolja:

"(2) Az Eftv. 3. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A járadékalap és a kiegészítő járadék összege évente a költségvetésben tervezett éves átlagos fogyasztói árindex változása alapján valorizálásra kerül. Az éves járadék összegét - a költségvetés végrehajtásáról szóló törvény elfogadását követően - a KSH által közzétett előző évi átlagos fogyasztói árindex alapján korrigálni kell, azzal, hogy amennyiben a KSH által közzétett előző évi átlagos fogyasztói árindex az építőipari árindexnél alacsonyabb akkor az utóbbit kell figyelembe venni.""

Indokolás: Lásd a T/1220/257., 685. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

60. Révész Máriusz, Pánczél Károly, Kuzma László, Stolár Mihály, Tóth Ferenc és Sági József képviselők a törvényjavaslat 100. §-ban a Tpr. módosítását javasolják:

"100. § (1) A tankönyvpiac rendjéről szóló 2001. évi XXXVII. törvény (a továbbiakban: Tpr.) 8. §-a a következő (4)-(5) bekezdéssel egészül ki:

"(4) Az iskolai tankönyvrendelésnek biztosítania kell, hogy - az iskolától történő kölcsönzés, a napköziben, tanulószobában elhelyezett tankönyvek igénybe vétele, illetőleg a tankönyvek megvásárlásához nyújtott támogatás útján - a nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő

[a) tartósan beteg vagy fogyatékos,

b) három vagy többgyermekes családban élő, egyedül álló szülő által nevelt, és

c) rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülő]

tanulók részére a tankönyvek ingyenesen álljanak rendelkezésre [(normatív kedvezmények)].

(5) [A normatív kedvezményeken túl az iskola további kedvezményeket állapíthat meg] A (4) bekezdésben foglaltak kizárólag az oktatási miniszter által kiadott Közoktatási Tankönyvjegyzékben szereplő könyvek esetében alkalmazhatók."

(2) A Tpr. 32. §-a a következő (9)-(10) bekezdéssel egészül ki:

"(9) A 8. § (4) bekezdésében szabályozott [normatív kedvezmények bevezetése fokozatosan történik, a következők szerint:

a) az a)-b) pont hatálya alá tartozók teljes körére a 2003/2004. tanévtől kezdődően,

b) a c) pont hatálya alá tartozóknál

ba) az első-negyedik évfolyamra járó tanulók esetében a 2003/2004. tanévtől kezdődően,

bb) az ötödik-nyolcadik évfolyamra járó tanulók esetében a 2004/2005 tanévtől kezdődően,

bc) a kilencedik-tizenharmadik és a szakképzési évfolyamokra járó tanulók esetében a 2005/2006. tanévtől kezdődően] ingyenes tankönyvellátásra a tanulók a 2003/2004. tanévtől jogosultak.

(10) [A 8. § (4) bekezdésének b) pontjának alkalmazásában az élettársi kapcsolatban nevelt gyermek nem tekinthető egyedülálló szülő által nevelt tanulónak]Az éves költségvetési törvényben kell meghatározni annak a támogatásnak az összegét, amelyet az iskolafenntartó - tanulói létszám alapján számítva - más célra fel nem használható támogatásként kap a Közoktatási Tankönyvjegyzékben szereplő, az e törvény 19.§ (1) bekezdés c) pontjában megfogalmazott módon megválasztott tanulói tankönyvek megvásárlásának támogatásához. A támogatás összegét a közoktatási törvényben meghatározott nevelés-oktatási szakaszokhoz igazodva az 1-4. évfolyamra, az 5-8. évfolyamra, illetve a 9-12. évfolyamra differenciáltan kell megállapítani. A támogatás összege a 2003/2004-es tanév vonatkozásában nem lehet kevesebb az 1-4. évfolyamon 6600 Ft/tanuló, az 5-8. évfolyamon 8800 Ft/tanuló, a 9-12. évfolyamon 13,200 Ft/tanuló összegnél. A támogatás az intézményen belül az évfolyamok között átcsoportosítható. Az átcsoportosításhoz a nevelőtestület döntése, illetve az iskolaszék, az iskolai szülői szervezet egyetértése szükséges. A támogatás felhasználható a tankönyvek

iskolai könyvtári elhelyezés céljára történő beszerzésére, valamint - az iskolaszék, az iskolai szülői szervezet egyetértése esetén - az iskola helyi tantervében szereplő kötelező olvasmányok beszerzésére, ha könyvtári kölcsönzéssel biztosítják a tanulók ingyenes tankönyvellátását. A kölcsönzésért térítési díj nem számolható fel. Az iskolának a támogatás meghatározott részét jogszabályban foglaltak szerint tartós tankönyv vásárlására kell fordítani. A Közoktatási Tankönyvjegyzékben nem szereplő könyvek kiválasztása kizárólag az iskolaszék, az iskolai szülői szervezet (közösség) egyetértésével történhet. A Közoktatási Tankönyvjegyzékben nem szereplő könyvek beszerzési árát a szülők térítik. A könyvek beszerzésének költségét az intézmény, illetve a fenntartó saját költségvetésének terhére átvállalhatja"."

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 477. (211. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 5.alc 1.jcs 4.jogc), 1023. (211. sz. jav. - 1.mell. XXV. 5.cím 4.alc), 1188. (211. sz. jav. - 8.mell. I. 4.) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1220/211. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- az Informatikai bizottság nem támogatja,

- az Oktatási bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,

- a Szociális bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

61. A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 101. § (1) bekezdés módosítását javasolja:

"(1) Ez a törvény (2)-[(7)](9) bekezdésében foglaltak kivételével 2003. január 1-jén lép hatályba."

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 64. (794. sz. jav. - 101.§ új(8)), 66. (794. sz. jav. - 101.§ új(9)) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1220/794. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

62. A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 101. § (3) bekezdés módosítását javasolja:

"(3) A e törvény 75. §-ával megállapított, az országgyűlési képviselők tiszteletdíjáról, költségtérítéséről és kedvezményeiről szóló 1990. évi LVI. törvény 1. §-ának (2) bekezdése[, 2. §-ának (3) bekezdése, 4. §-a, 5. §-ának (1) bekezdése, valamint 6. §-ának (1) és (3) bekezdése] 2003. július 1-jén lép hatályba."

Indokolás: Lásd a T/1220/783-2. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

63. Révész Máriusz, Pánczél Károly, Kuzma László, Stolár Mihály, Tóth Ferenc és Sági József képviselők a törvényjavaslat 101. § (4) bekezdés elhagyását javasolják:

"(4) [Az e törvény 83. §-ával megállapított, a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 52. §-ának (3) bekezdése 2003. szeptember 1-jén lép hatályba az első, ötödik és a kilencedik évfolyamokon, ezt követően pedig felmenő rendszerben.]"

Megjegyzés: A mód. indítvánnyal összefüggésben a § (1) bekezdését is módosítani szükséges.

Megjegyzés: A mód. indítvány elfogadása esetén a § bekezdéseinek számozása értelemszerűen változik.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 45. (213. sz. jav. - 83.§ (2) Kt.52.§ (3)) pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1220/213. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- az Oktatási bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

64. A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 101. § kiegészítését javasolja a következő új (8) bekezdés felvételével:

"(8) Az e törvény 14. § (1) bekezdésével megállapított 21. számú melléklet vízkészletjárulékra vonatkozó rendelkezése 2003. február 15-én lép hatályba."

| Megjegyzés: A módosító javaslat költségvetési kihatása vizsgálandó.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 61. (794. sz. jav. - 101.§ (1)), 66. (794. sz. jav. - 101.§ új(9)) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1220/794. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

65. Gulyás József képviselő a törvényjavaslat 101. § kiegészítését javasolja a következő új (8) bekezdés felvételével:

"(8) Az Országgyűlés felhívja a Kormányt, hogy teremtse meg a feltételeit, hogy 2004 január 1-től

a) a közoktatásban a minőségi munkavégzés után járó kereset-kiegészítés összegének 3 600 forintról 7 000 forintra történő emelésének,

b) a pedagógus bérpótlékok és a pedagógus továbbképzés forrásainak 20 százalékponttal történő emelésének, ezen belül

c) az osztályfőnöki pótlék minimálisan 9 000 forintra történő emelésének."

Indokolás: Lásd a T/1220/459. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Foglalkoztatási bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Oktatási bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

66. A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 101. § kiegészítését javasolja a következő új (9) bekezdés felvételével:

"(9) Az e törvény 92. §-ának (1) bekezdésével megállapított az illetékről szóló 1990. évi XCIII. törvény módosításáról, valamint a hiteles tulajdonilap-másolat igazgatási szolgáltatási díjáról szóló 1996. évi LXXXV. törvény 28. §-ának (1)-(2) bekezdése 2003. február 15-én lép hatályba."

| Megjegyzés: A módosító javaslat költségvetési kihatása vizsgálandó.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 61. (794. sz. jav. - 101.§ (1)), 64. (794. sz. jav. - 101.§ új(8)) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1220/794. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

67. Dobó László képviselő a törvényjavaslat 109. § elhagyását javasolja:

"109. § [(1) A közoktatási feladatok ellátásánál a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók a 28. §-a (1) bekezdésének a) pontja szerinti normatívára jogosultak. A képzésbe 2003-2004. tanévtol belépők tekintetében a 28. §-a (1) bekezdésének b) pontjában foglalt normatíva mértékeket kell alkalmazniuk.

(2) A személyes gondoskodást nyújtó szociális, gyermekjóléti, gyermekvédelmi közfeladatot ellátó, a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók 2003. december 31-éig a 28. §-a (1) bekezdésének h) pontja szerinti, ezt követően a 28. § (1) bekezdés g) pontjában megjelölt mértékű normatívára jogosultak.]"

Megjegyzés: A mód. indítvány elfogadása esetén a §-ok számozása értelemszerűen változik.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 11. (122. sz. jav. - 28.§ (1) b)), 12. (124. sz. jav. - 28.§ (1) g)) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1220/123. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,

- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Oktatási bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Szociális bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

68. Szabó József és dr. Veres János képviselők a törvényjavaslat 118. § kiegészítését javasolják a következő új (2) bekezdés felvételével:

"(2) Az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény 19/A. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A felügyeleti díj éves mértéke:

a) atomerőmű és kutatóreaktor esetén a névleges hőteljesítmény (MWth) és a számítási alap szorzata, a számítási alap 176 390 Ft/MWth/év;

b) az atomerőművi kiégett üzemanyag átmeneti tárolója esetén az előző év végén tárolt kiégett kazetták darabszáma és a számítási alap szorzata, a számítási alap 75 000 Ft/db.""

Megjegyzés: A mód. indítvány elfogadása esetén a § jelenlegi normaszövegének jelölése (1) bekezdésre változik.

| Megjegyzés: A módosító javaslat költségvetési kihatása vizsgálandó.

Indokolás: Lásd a T/1220/515. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- az Egészségügyi bizottság nem támogatja,

- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,

- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,

- a Rendészeti bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1. számú melléklet: A központi költségvetés előirányzatai

I. ORSZÁGGYŰLÉS fejezet

69. Pettkó András képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet I. fejezet 1. cím 1. alcím módosítását javasolja:

I. ORSZÁGGYŰLÉS

1 Országgyűlés Hivatala

1 Országgyűlés hivatali szervei | [11 700,1] | 11 725,1 | /+25,0 tám./

1 Működési költségvetés | ... | 550,0 bev.

3 Dologi kiadások | [2 411,8] | 2 436,8 | /+25,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 781. (62. sz. jav. - 1.mell. XX. 11.cím 4.alc 3.jcs) pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1220/62. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Informatikai bizottság nem támogatja,

- a Kulturális bizottság nem támogatja,

- az Oktatási bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

70. Dr. Hargitai János képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet I. fejezet 6. cím módosítását javasolja:

I. ORSZÁGGYŰLÉS

6 Nemzeti és etnikai kisebbségi szervezetek támogatása | [ 110,0] | 160,0 | /+50,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 137. (584. sz. jav. - 1.mell. X. 9.cím 2.alc 16.jcs) pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1220/584. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- az Emberi jogi bizottság támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

71. Az Emberi jogi bizottság a törvényjavaslat 1. számú melléklet I. fejezet 6. cím módosítását javasolja:

I. ORSZÁGGYŰLÉS

6 Nemzeti és etnikai kisebbségi szervezetek

támogatása | [ 110,0] | 150,0 | /+40,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 144. (802. sz. jav. - 1.mell. X. 9.cím 2.alc 16.jcs) pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1220/802. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

72. Pettkó András képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet I. fejezet kiegészítését javasolja a következő új 8. cím 1. alcím 1. jogcím-csoport felvételével:

I. ORSZÁGGYŰLÉS

8 Társadalmi önszerveződések támogatása

1 Társadalmi és karitatív feladatok támogatása

1 Társadalmi és karitatív szervezetek működési

támogatása | ... | 348,1 /+348,1 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 303. (5. sz. jav. - 1.mell. X. 9.cím 2.alc 88.jcs) pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1220/5. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- az Egészségügyi bizottság nem támogatja,

- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,

- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,

- a Rendészeti bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

73. Halász János és dr. Martonosi György képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet I. fejezet kiegészítését javasolják a következő új 9. cím felvételével:

I. ORSZÁGGYŰLÉS

9 Civil szervezetek támogatása | ... | 348,1 /+348,1 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 22. (421. sz. jav. - 30.§ új(3)), 304. (421. sz. jav. - 1.mell. X. 9.cím 2.alc 88.jcs) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1220/421. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- az Egészségügyi bizottság nem támogatja,

- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,

- a Szociális bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

74. Lezsák Sándor képviselő, valamint Lezsák Sándor képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet I. fejezet 12. cím 1. alcím módosítását javasolja:

I. ORSZÁGGYŰLÉS

12 Duna Televízió támogatása

1 Duna Televízió műsorterjesztési költségeire | [1 096,4] | 1 196,4 | /+100,0 kiad./

Megjegyzés: A mód. indítvány az előirányzat-növelés forrásaként a költségvetés általános tartalékát jelöli meg. A Hsz. 120. § (3) bekezdése alapján a központi költségvetés általános tartalékának összegére kizárólag a Költségvetési bizottság nyújthat be módosító javaslatot.

Indokolás: Lásd a T/1220/658., 671. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Kulturális bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

75. A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 1. számú melléklet I. fejezet kiegészítését javasolja a következő új 15. cím felvételével:

I. ORSZÁGGYŰLÉS

15 Műsorszolgáltatási költségvetési

támogatás | ... | 20 788,8 /+20788,8 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 844. (791. sz. jav. - 1.mell. XXII. 17.cím 2.alc) pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1220/791. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

II. KÖZTÁRSASÁGI ELNÖKSÉG fejezet

76. Lezsák Sándor képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet II. fejezet 2. cím 2. alcím 1. jogcím-csoport módosítását javasolja:

II. KÖZTÁRSASÁGI ELNÖKSÉG

2 Fejezeti kezelésű előirányzatok

2 Célelőirányzatok

1 Állami kitüntetések | [ 144,0] | 169,0 | /+25,0 tám./

1 Működési költségvetés

3 Dologi kiadások | [ 42,0] | 67,0 | /+25,0 kiad./

Megjegyzés: A mód. indítvány az előirányzat-növelés forrásaként a költségvetés általános tartalékát jelöli meg. A Hsz. 120. § (3) bekezdése alapján a központi költségvetés általános tartalékának összegére kizárólag a Költségvetési bizottság nyújthat be módosító javaslatot.

Indokolás: Lásd a T/1220/663. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

III. ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG fejezet

77. Lezsák Sándor képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet III. fejezet 1. cím módosítását javasolja:

III. ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG

1 Alkotmánybíróság | [1 057,1] | 1 065,8 | /+8,7 tám./

1 Működési költségvetés | [ 8,7] | ... | /-8,7 bev./

Megjegyzés: A mód. indítvány az előirányzat-növelés forrásaként a költségvetés általános tartalékát jelöli meg. A Hsz. 120. § (3) bekezdése alapján a központi költségvetés általános tartalékának összegére kizárólag a Költségvetési bizottság nyújthat be módosító javaslatot.

Indokolás: Lásd a T/1220/667. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

IV. ORSZÁGGYŰLÉSI BIZTOSOK HIVATALA fejezet

78. Az Alkotmányügyi bizottság a törvényjavaslat 1. számú melléklet IV. fejezet 1. cím módosítását javasolja:

IV. ORSZÁGGYŰLÉSI BIZTOSOK HIVATALA

1 Országgyűlési Biztos Hivatala | [ 981,6] | 1 031,6 | /+50,0 tám./

1 Működési költségvetés

1 Személyi juttatások | [ 546,2] | 565,1 | /+18,9 kiad./

2 Munkaadókat terhelő járulékok | [ 176,2] | 182,3 | /+6,1 kiad./

3 Dologi kiadások | [ 255,5] | 280,5 | /+25,0 kiad./

Indokolás: Lásd a T/1220/796. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- az Emberi jogi bizottság támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

VI. BÍRÓSÁGOK fejezet

79. Dr. Répássy Róbert és dr. Vitányi István képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet VI. fejezet 1. cím módosítását javasolják:

VI. BÍRÓSÁGOK

1 Bíróságok | [40 248,7] | 51 686,1 | /+11437,4 tám./

1 Működési költségvetés | ... | 4 121,1 bev.

1 Személyi juttatások | [28 303,6] | 36 968,1 | /+8664,5 kiad./

2 Munkaadókat terhelő járulékok | [8 923,8] | 11 696,7 | /+2772,9 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 94. (54. sz. jav. - 1.mell. X. 1.cím 1.alc), 141. (54. sz. jav. - 1.mell. X. 9.cím 2.alc 16.jcs), 218. (54. sz. jav. - 1.mell. X. 9.cím 2.alc 44.jcs), 278. (54. sz. jav. - 1.mell. X. 9.cím 2.alc 87.jcs) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1220/54. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,

- a Területfejlesztési bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

80. Dr. Répássy Róbert és dr. Vitányi István képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet VI. fejezet 2. cím 1. alcím 1. jogcím-csoport módosítását javasolják:

VI. BÍRÓSÁGOK

2 Fejezeti kezelésű előirányzatok

1 Beruházás

1 Igazságszolgáltatás beruházásai | [3 070,0] | 6 738,0 | /+3668,0 tám./

2 Felhalmozási költségvetés

4 Kormányzati beruházás | [3 070,0] | 6 738,0 | /+3668,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 153. (53. sz. jav. - 1.mell. X. 9.cím 2.alc 16.jcs), 219. (53. sz. jav. - 1.mell. X. 9.cím 2.alc 44.jcs), 287. (53. sz. jav. - 1.mell. X. 9.cím 2.alc 87.jcs) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1220/53. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,

- a Területfejlesztési bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

81. Lezsák Sándor képviselő, valamint Lezsák Sándor képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet VI. fejezet 2. cím 5. alcím módosítását javasolja:

VI. BÍRÓSÁGOK

2 Fejezeti kezelésű előirányzatok

5 Szabálysértési törvény módosításából eredő létszámfejlesztések | [ 860,8] | 969,2 | /+108,4 tám./

1 Működési költségvetés

1 Személyi juttatások | [ 404,2] | 485,0 | /+80,8 kiad./

2 Munkaadókat terhelő járulékok | [ 138,0] | 165,6 | /+27,6 kiad./

Megjegyzés: A mód. indítvány az eloirányzat-növelés forrásaként a költségvetés általános tartalékát jelöli meg. A Hsz. 120. § (3) bekezdése alapján a központi költségvetés általános tartalékának összegére kizárólag a Költségvetési bizottság nyújthat be módosító javaslatot.

Indokolás: Lásd a T/1220/656., 657. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

X. MINISZTERELNÖKSÉG fejezet

82. Steinerné Vasvári Éva képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 1. cím 1. alcím módosítását javasolja:

X. MINISZTERELNÖKSÉG

1 Miniszterelnöki Hivatal

1 Miniszterelnöki Hivatal igazgatás | [7 089,0] | 6 489,0 | /-600,0 tám./

1 Működési költségvetés | ... | 4,0 bev.

3 Dologi kiadások | [1 670,8] | 1 070,8 | /-600,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 677. (580. sz. jav. - 1.mell. XV. 25.cím 27.alc új 7.jcs) pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1220/580. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,

- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

83. Pánczél Károly és Sági József képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 1. cím 1. alcím módosítását javasolják:

X. MINISZTERELNÖKSÉG

1 Miniszterelnöki Hivatal

1 Miniszterelnöki Hivatal igazgatás | [7 089,0] | 6 209,0 | /-880,0 tám./

1 Működési költségvetés | ... | 4,0 bev.

1 Személyi juttatások | [4 127,9] | 3 457,4 | /-670,5 kiad./

2 Munkaadókat terhelő járulékok | [1 286,9] | 1 077,4 | /-209,5 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 475. (183. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 5.alc 1.jcs 1.jogc), 1185. (183. sz. jav. - 8.mell. I. 1.) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1220/183. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- az Oktatási bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

84. Dr. Hargitai János és Bánki Erik képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 1. cím 1. alcím módosítását javasolják:

X. MINISZTERELNÖKSÉG

1 Miniszterelnöki Hivatal

1 Miniszterelnöki Hivatal igazgatás | [7 089,0] | 6 879,0 | /-210,0 tám./

1 Működési költségvetés | ... | 4,0 bev.

3 Dologi kiadások | [1 670,8] | 1 460,8 | /-210,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 462. (76. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 3.jcs), 1171. (76. sz. jav. - 5.mell. 3. előir) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1220/76. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

85. Kuzma László és Stolár Mihály képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 1. cím 1. alcím módosítását javasolják:

X. MINISZTERELNÖKSÉG

1 Miniszterelnöki Hivatal

1 Miniszterelnöki Hivatal igazgatás | [7 089,0] | 6 209,0 | /-880 tám./

1 Működési költségvetés | ... | 4,0 bev.

1 Személyi juttatások | [4 127,9] | 3 457,4 | /-670,5 kiad./

2 Munkaadókat terhelő járulékok | [1 286,9] | 1 077,4 | /-209,5 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 166. (189. sz. jav. - 1.mell. X. 9.cím 2.alc 16.jcs), 439. (189. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 22.jcs), 1106. (189. sz. jav. - 3.mell. 22.) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1220/189. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Kulturális bizottság nem támogatja,

- az Oktatási bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

86. Dr. Ódor Ferenc és dr. Hörcsik Richárd képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 1. cím 1. alcím módosítását javasolják:

X. MINISZTERELNÖKSÉG

1 Miniszterelnöki Hivatal

1 Miniszterelnöki Hivatal igazgatás | [7 089,0] | 6 939,0 | /-150,0 tám./

1 Működési költségvetés | ... | 4,0 bev.

3 Dologi kiadások | [1 670,8] | 1 520,8 | /-150,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 937. (297. sz. jav. - 1.mell. XXIII. 10.cím 1.alc új14.jcs) pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1220/297. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Kulturális bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

87. Stolár Mihály és Tóth Ferenc képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 1. cím 1. alcím módosítását javasolják:

X. MINISZTERELNÖKSÉG

1 Miniszterelnöki Hivatal

1 Miniszterelnöki Hivatal igazgatás | [7 089,0] | 6 147,0 | /-942,0 tám./

1 Működési költségvetés | ... | 4,0 bev.

1 Személyi juttatások | [4 127,9] | 3 415,4 | /-712,5 kiad./

2 Munkaadókat terhelő járulékok | [1 286,9] | 1 057,4 | /-229,5 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 476. (182. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 5.alc 1.jcs 2.jogc), 1186. (182. sz. jav. - 8.mell. I. 2.) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1220/182. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Kulturális bizottság nem támogatja,

- az Oktatási bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

88. Ivanics Ferenc képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 1. cím 1. alcím módosítását javasolja:

X. MINISZTERELNÖKSÉG

1 Miniszterelnöki Hivatal

1 Miniszterelnöki Hivatal igazgatás | [7 089,0] | 6 611,0 | /-478,0 tám./

1 Működési költségvetés | ... | 4,0 bev.

3 Dologi kiadások | [1 670,8] | 1 192,8 | /-478,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 816. (167. sz. jav. - 1.mell. XXI. 10.cím 2.alc új80.jcs) pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1220/167. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- az Egészségügyi bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,

- a Szociális bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

89. Balla György és Szalay Ferenc képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 1. cím 1. alcím módosítását javasolják:

X. MINISZTERELNÖKSÉG

1 Miniszterelnöki Hivatal

1 Miniszterelnöki Hivatal igazgatás | [7 089,0] | 6 258,8 | /-830,2 tám./

1 Működési költségvetés | ... | 4,0 bev.

1 Személyi juttatások | [4 127,9] | 3 553,0 | /-574,9 kiad./

2 Munkaadókat terhelő járulékok | [1 286,9] | 1 099,3 | /-187,6 kiad./

3 Dologi kiadások | [1 670,8] | 1 603,5 | /-67,3 kiad./

5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások | [4,4] | 4,0 | /-0,4 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 376. (537. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 13.alc) pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1220/537. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- az Emberi jogi bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

90. Dr. Pósán László képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 1. cím 1. alcím módosítását javasolja:

X. MINISZTERELNÖKSÉG

1 Miniszterelnöki Hivatal

1 Miniszterelnöki Hivatal igazgatás | [7 089,0] | 5 334,2 | /-1754,8 tám./

1 Működési költségvetés | ... | 4,0 bev.

1 Személyi juttatások | [4 127,9] | 3 302,4 | /-825,5 kiad./

2 Munkaadókat terhelő járulékok | [1 286,9] | 1 029,6 | /-257,3 kiad./

3 Dologi kiadások | [1 670,8] | 1 000,8 | /-670,0 kiad./

Megjegyzés: A mód. indítvány számítási hibát tartalmaz (2 mFt az eltérés).

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 932. (171. sz. jav. - 1.mell. XXIII. 10.cím 1.alc új13.jcs) pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1220/171. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Kulturális bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

91. Csampa Zsolt képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 1. cím 1. alcím módosítását javasolja:

X. MINISZTERELNÖKSÉG

1 Miniszterelnöki Hivatal

1 Miniszterelnöki Hivatal igazgatás | [7 089,0] | 6 739,0 | /-350,0 tám./

1 Működési költségvetés | ... | 4,0 bev.

3 Dologi kiadások | [1 670,8] | 1 320,8 | /-350,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1013. (9. sz. jav. - 1.mell. XXIV. 5.cím 4.alc új15jcs) pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1220/9. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- az Ifjúsági bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

92. Czerván György képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 1. cím 1. alcím módosítását javasolja:

X. MINISZTERELNÖKSÉG

1 Miniszterelnöki Hivatal

1 Miniszterelnöki Hivatal igazgatás | [7 089,0] | 6 089,0 | /-1000,0 tám./

1 Működési költségvetés | ... | 4,0 bev.

1 Személyi juttatások | [4 127,9] | 3 127,9 | /-1000,0 kiad./

2 Munkaadókat terhelő járulékok | [1 286,9] | 975,2 | /-311,7 kiad./

3 Dologi kiadások | [1 670,8] | 1 070,8 | /-600,0 kiad./

Megjegyzés: A mód. indítvány számítási hibát tartalmaz ( 911,7 mFt az eltérés).

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 133. (338. sz. jav. - 1.mell. X. 9.cím 2.alc 16.jcs), 300. (338. sz. jav. - 1.mell. X. 9.cím 2.alc 87.jcs), 499. (338. sz. jav. - 1.mell. XII. 3.cím) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1220/338. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Mezőgazdasági bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,

- a Területfejlesztési bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

93. Stolár Mihály, Pánczél Károly és Kuzma László képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 1. cím 1. alcím módosítását javasolják:

X. MINISZTERELNÖKSÉG

1 Miniszterelnöki Hivatal

1 Miniszterelnöki Hivatal igazgatás | [7 089,0] | 6 209,0 | /-880,0 tám./

1 Működési költségvetés | ... | 4,0 bev.

1 Személyi juttatások | [4 127,9] | 3 457,4 | /-670,5 kiad./

2 Munkaadókat terhelő járulékok | [1 286,9] | 1 077,4 | /-209,5 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 783. (200. sz. jav. - 1.mell. XX. 11.cím 4.alc 12.jcs) pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1220/200. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- az Oktatási bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

94. Dr. Répássy Róbert és dr. Vitányi István képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 1. cím 1. alcím módosítását javasolják:

X. MINISZTERELNÖKSÉG

1 Miniszterelnöki Hivatal

1 Miniszterelnöki Hivatal igazgatás | [7 089,0] | 4 100,2 | /-2988,8 tám./

1 Működési költségvetés | ... | 4,0 bev.

1 Személyi juttatások | [4 127,9] | 2 381,5 | /-1746,4 kiad./

2 Munkaadókat terhelő járulékok | [1 286,9] | 544,5 | /-742,4 kiad./

3 Dologi kiadások | [1 670,8] | 1 170,8 | /-500,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 79. (54. sz. jav. - 1.mell. VI. 1.cím), 141. (54. sz. jav. - 1.mell. X. 9.cím 2.alc 16.jcs), 218. (54. sz. jav. - 1.mell. X. 9.cím 2.alc 44.jcs), 278. (54. sz. jav. - 1.mell. X. 9.cím 2.alc 87.jcs) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1220/54. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,

- a Területfejlesztési bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

95. Selmeczi Gabriella, Czerván György, Erdész Zoltán, dr. Frajna Imre, Hadházy Sándor, Harrach Péter, Imre Zsolt, Pánczél Károly, Pogácsás Tibor, dr. Salamon László, Szabó Ferenc, Szűcs Lajos, Tóth Gábor és dr. Vidoven Árpád képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 1. cím 1. alcím módosítását javasolják:

X. MINISZTERELNÖKSÉG

1 Miniszterelnöki Hivatal

1 Miniszterelnöki Hivatal igazgatás | [7 089,0] | 6 258,8 | /-830,2 tám./

1 Működési költségvetés | ... | 4,0 bev.

1 Személyi juttatások | [4 127,9] | 3 553,0 | /-574,9 kiad./

2 Munkaadókat terhelő járulékok | [1 286,9] | 1 099,3 | /-187,6 kiad./

3 Dologi kiadások | [1 670,8] | 1 603,5 | /-67,3 kiad./

5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások | [4,4] | 4,0 | /-0,4 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 382. (755. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 16.alc) pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1220/755. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- az Emberi jogi bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Rendészeti bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

96. Kovács Ferenc képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 4. cím módosítását javasolja:

X. MINISZTERELNÖKSÉG

4 Miniszterelnökség Központi Üdülési és Oktatási

Főigazgatósága | [1 653,4] | 1 048,7 | /-604,7 tám./

1 Működési költségvetés | ... | 70,8 bev.

5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások | [1 203,2] | 598,5 | /-604,7 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat számítási hibáját korrigáltuk.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 792. (107. sz. jav. - 1.mell. XXI. 8.cím) pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1220/107. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- az Egészségügyi bizottság nem támogatja,

- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,

- a Szociális bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

97. Rogán Antal képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 9. cím 1. alcím 1. jogcím-csoport elhagyását javasolja:

X. MINISZTERELNÖKSÉG

9 Fejezeti kezelésű előirányzatok

1 Beruházás

[1 Központi kormányzati informatikai infrastruktúra

fejlesztése] | [ 316,8] | ... | /-316,8 tám./

[2 Felhalmozási költségvetés]

[4 Kormányzati beruházás] | [ 316,8] | ... | /-316,8 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1033. (134. sz. jav. - 1.mell. XXV. 5.cím 4.alc) pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1220/134. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- az Informatikai bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

98. Rogán Antal képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 9. cím 1. alcím 2. jogcím-csoport elhagyását javasolja:

X. MINISZTERELNÖKSÉG

9 Fejezeti kezelésű előirányzatok

1 Beruházás

[2 Kormányzati távközlési célprogram] | [ 165,8] | ... | /-165,8 tám./

[2 Felhalmozási költségvetés]

[4 Kormányzati beruházás] | [ 165,8] | ... | /-165,8 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1032. (139. sz. jav. - 1.mell. XXV. 5.cím 4.alc) pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1220/139. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- az Informatikai bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

99. Dr. Kovács Zoltán és dr. Kontrát Károly képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 9. cím 2. alcím módosítását javasolják:

X. MINISZTERELNÖKSÉG

9 Fejezeti kezelésű előirányzatok

2 Célelőirányzatok

16 Ünnepi rendezvények támogatása | [1 400,0] | 1 090,0 | /-310,0 tám./

1 Működési költségvetés

3 Dologi kiadások | [1 400,0] | 1 090,0 | /-310,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 394. (82. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 21.alc) pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1220/82. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- az Emberi jogi bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Rendészeti bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

100. Körömi Attila képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 9. cím 2. alcím 14. jogcím-csoport módosítását javasolja:

X. MINISZTERELNÖKSÉG

9 Fejezeti kezelésű előirányzatok

2 Célelőirányzatok

16 Ünnepi rendezvények támogatása | [1 400,0] | 1 100,0 | /-300,0 tám./

1 Működési költségvetés

3 Dologi kiadások | [1 400,0] | 1 100,0 | /-300,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 662. (119. sz. jav. - 1.mell. XV. 25.cím 27.alc új7.jcs) pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1220/119. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,

- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

101. Imre Zsolt és Erdész Zoltán képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 9. cím 2. alcím 16. jogcím-csoport elhagyását javasolják:

X. MINISZTERELNÖKSÉG

9 Fejezeti kezelésű előirányzatok

2 Célelőirányzatok

[16 Ünnepi rendezvények támogatása] | [1 400,0] | ... | /-1400,0 tám./

[1 Működési költségvetés]

[3 Dologi kiadások] | [1 400,0] | ... | /-1400,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 622. (177. sz. jav. - 1.mell. XV. 25.cím 2.alc új7.) pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1220/177. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,

- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

102. Dr. Papcsák Ferenc képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 9. cím 2. alcím 16. jogcím-csoport módosítását javasolja:

X. MINISZTERELNÖKSÉG

9 Fejezeti kezelésű előirányzatok

2 Célelőirányzatok

16 Ünnepi rendezvények támogatása | [1 400,0] | 950,0 | /-450,0 tám./

1 Működési költségvetés

3 Dologi kiadások | [1 400,0] | 950,0 | /-450,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 628. (161. sz. jav. - 1.mell. XV. 25.cím 5.alc 1.jcs) pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1220/161. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,

- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

103. Dr. Deutsch Tamás, Birkás Tivadar, Cseresnyés Péter, Fehérvári Tamás, Gyürk András, Szakács Imre, Szalay Ferenc és Zsigó Róbert képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 9. cím 2. alcím 16. jogcím-csoport módosítását javasolják:

X. MINISZTERELNÖKSÉG

9 Fejezeti kezelésű előirányzatok

2 Célelőirányzatok

16 Ünnepi rendezvények támogatása | [1 400,0] | 200,0 | /-1200,0 tám./

1 Működési költségvetés

3 Dologi kiadások | [1 400,0] | 200,0 | /-1200,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 994. (156. sz. jav. - 1.mell. XXIV. 5.cím 2.alc 7.jcs 7.jogc) pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1220/156. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- az Ifjúsági bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

104. Gyürk András, Szíjjártó Péter, Rogán Antal, Erdős Norbert, dr. Nyitrai Zsolt, dr. Bagó Zoltán és Dobó László képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 9. cím 2. alcím 16. jogcím-csoport módosítását javasolják:

X. MINISZTERELNÖKSÉG

9 Fejezeti kezelésű előirányzatok

2 Célelőirányzatok

16 Ünnepi rendezvények támogatása | [1 400,0] | 1 370,0 | /-30,0 tám./

1 Működési költségvetés

3 Dologi kiadások | [1 400,0] | 1 370,0 | /-30,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1011. (288. sz. jav. - 1.mell. XXIV. 5.cím 4.alc új15.jcs) pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1220/288. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- az Ifjúsági bizottság támogatja,

- az Oktatási bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,

- a Rendészeti bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

105. Dr. Kovács Zoltán képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 9. cím 2. alcím 16. jogcím-csoport módosítását javasolja:

X. MINISZTERELNÖKSÉG

9 Fejezeti kezelésű előirányzatok

2 Célelőirányzatok

16 Ünnepi rendezvények támogatása | [1 400,0] | 1 160,0 | /-240,0 tám./

1 Működési költségvetés

3 Dologi kiadások | [1 400,0] | 1 160,0 | /-240,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 388. (709. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 18.alc) pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1220/709. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- az Emberi jogi bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Rendészeti bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

106. Nagy Kálmán képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 9. cím 2. alcím 16. jogcím-csoport módosítását javasolja:

X. MINISZTERELNÖKSÉG

9 Fejezeti kezelésű előirányzatok

2 Célelőirányzatok

16 Ünnepi rendezvények támogatása | [1 400,0] | 1 300,0 | /-100,0 tám./

1 Működési költségvetés

3 Dologi kiadások | [1 400,0] | 1 300,0 | /-100,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 395. (272. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 22.alc) pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1220/272. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- az Emberi jogi bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,

- a Rendészeti bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

107. Dr. Kovács Zoltán képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 9. cím 2. alcím 16. jogcím-csoport módosítását javasolja:

X. MINISZTERELNÖKSÉG

9 Fejezeti kezelésű előirányzatok

2 Célelőirányzatok

16 Ünnepi rendezvények támogatása | [1 400,0] | 1 190,0 | /-210,0 tám./

1 Működési költségvetés

3 Dologi kiadások | [1 400,0] | 1 190,0 | /-210,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 374. (592. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 13.alc) pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1220/592. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- az Emberi jogi bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Rendészeti bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

108. Dr. Nyitrai Zsolt és Szíjjártó Péter képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 9. cím 2. alcím 16. jogcím-csoport módosítását javasolják:

X. MINISZTERELNÖKSÉG

9 Fejezeti kezelésű előirányzatok

2 Célelőirányzatok

16 Ünnepi rendezvények támogatása | [1 400,0] | 1 050,0 | /-350,0 tám./

1 Működési költségvetés

3 Dologi kiadások | [1 400,0] | 1 050,0 | /-350,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 965. (631. sz. jav. - 1.mell. XXIII. 10.cím 5.alc 5.jcs) pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1220/631. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Kulturális bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

109. Dr. Papcsák Ferenc képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 9. cím 2. alcím 16. jogcím-csoport módosítását javasolja:

X. MINISZTERELNÖKSÉG

9 Fejezeti kezelésű előirányzatok

2 Célelőirányzatok

16 Ünnepi rendezvények támogatása | [1 400,0] | 1 200,0 | /-200,0 tám./

1 Működési költségvetés

3 Dologi kiadások | [1 400,0] | 1 200,0 | /-200,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 666. (163. sz. jav. - 1.mell. XV. 25.cím 27.alc új 7.jcs) pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1220/163. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,

- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

110. Dr. Nyitrai Zsolt és Szíjjártó Péter képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 9. cím 2. alcím 16. jogcím-csoport módosítását javasolják:

X. MINISZTERELNÖKSÉG

9 Fejezeti kezelésű előirányzatok

2 Célelőirányzatok

16 Ünnepi rendezvények támogatása | [1 400,0] | 1 050,0 | /-350,0 tám./

1 Működési költségvetés

3 Dologi kiadások | [1 400,0] | 1 050,0 | /-350,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 964. (216. sz. jav. - 1.mell. XXIII. 10.cím 5.alc 5.jcs) pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1220/216. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Kulturális bizottság nem támogatja,

- a Külügyi bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

111. Gyürk András, Szíjjártó Péter, Rogán Antal, Erdős Norbert, dr. Nyitrai Zsolt, dr. Bagó Zoltán és Dobó László képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 9. cím 2. alcím 16. jogcím-csoport módosítását javasolják:

X. MINISZTERELNÖKSÉG

9 Fejezeti kezelésű előirányzatok

2 Célelőirányzatok

16 Ünnepi rendezvények támogatása | [1 400,0] | 1 050,0 | /-350,0 tám./

1 Működési költségvetés

3 Dologi kiadások | [1 400,0] | 1 050,0 | /-350,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1012. (292. sz. jav. - 1.mell. XXIV. 5.cím 4.alc új15jcs) pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1220/292. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- az Ifjúsági bizottság támogatja,

- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

112. Dr. Deutsch Tamás, Birkás Tivadar, Cseresnyés Péter, Fehérvári Tamás, Gyürk András, Szakács Imre, Szalay Ferenc és Zsigó Róbert képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 9. cím 2. alcím 16. jogcím-csoport módosítását javasolják:

X. MINISZTERELNÖKSÉG

9 Fejezeti kezelésű előirányzatok

2 Célelőirányzatok

16 Ünnepi rendezvények támogatása | [1 400,0] | 1 200,0 | /-200,0 tám./

1 Működési költségvetés

3 Dologi kiadások | [1 400,0] | 1 200,0 | /-200,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 985. (155. sz. jav. - 1.mell. XXIV. 5.cím 2.alc 3.jcs 1.jogc) pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1220/155. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- az Ifjúsági bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

113. Gyürk András, Szíjjártó Péter, Rogán Antal, Erdős Norbert, dr. Nyitrai Zsolt, Dobó László és dr. Bagó Zoltán képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 9. cím 2. alcím 16. jogcím-csoport módosítását javasolják:

X. MINISZTERELNÖKSÉG

9 Fejezeti kezelésű előirányzatok

2 Célelőirányzatok

16 Ünnepi rendezvények támogatása | [1 400,0] | 1 170,0 | /-230,0 tám./

1 Működési költségvetés

3 Dologi kiadások | [1 400,0] | 1 170,0 | /-230,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1010. (291. sz. jav. - 1.mell. XXIV. 5.cím 4.alc 14.jcs) pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1220/291. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- az Ifjúsági bizottság támogatja,

- az Oktatási bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

114. Gyürk András, Szíjjártó Péter, Rogán Antal, Erdős Norbert, dr. Nyitrai Zsolt, dr. Bagó Zoltán és Dobó László képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 9. cím 2. alcím 16. jogcím-csoport módosítását javasolják:

X. MINISZTERELNÖKSÉG

9 Fejezeti kezelésű előirányzatok

2 Célelőirányzatok

16 Ünnepi rendezvények támogatása | [1 400,0] | 1 270,0 | /-130,0 tám./

1 Működési költségvetés

3 Dologi kiadások | [1 400,0] | 1 270,0 | /-130,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 975. (290. sz. jav. - 1.mell. XXIV. 4.cím) pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1220/290. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- az Ifjúsági bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

115. Dr. Deutsch Tamás, Birkás Tivadar, Cseresnyés Péter, Fehérvári Tamás, Gyürk András, Szakács Imre, Szalay Ferenc és Zsigó Róbert képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 9. cím 2. alcím 16. jogcím-csoport módosítását javasolják:

X. MINISZTERELNÖKSÉG

9 Fejezeti kezelésű előirányzatok

2 Célelőirányzatok

16 Ünnepi rendezvények támogatása | [1 400,0] | 900,0 | /-500,0 tám./

1 Működési költségvetés

3 Dologi kiadások | [1 400,0] | 900,0 | /-500,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 987. (157. sz. jav. - 1.mell. XXIV. 5.cím 2.alc 3.jcs új5.jogc) pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1220/157. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- az Ifjúsági bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

116. Dr. Deutsch Tamás, Birkás Tivadar, Cseresnyés Péter, Fehérvári Tamás, Szalay Ferenc, Szakács Imre, Gyürk András és Zsigó Róbert képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 9. cím 2. alcím 16. jogcím-csoport módosítását javasolják:

X. MINISZTERELNÖKSÉG

9 Fejezeti kezelésű előirányzatok

2 Célelőirányzatok

16 Ünnepi rendezvények támogatása | [1 400,0] | 1 150,0 | /-250,0 tám./

1 Működési költségvetés

3 Dologi kiadások | [1 400,0] | 1 150,0 | /-250,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1004. (152. sz. jav. - 1.mell. XXIV. 5.cím 2.alc 11.jcs 1.jogc) pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1220/152. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- az Ifjúsági bizottság támogatja,

- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

117. Dr. Deutsch Tamás képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 9. cím 2. alcím 16. jogcím-csoport módosítását javasolja:

X. MINISZTERELNÖKSÉG

9 Fejezeti kezelésű előirányzatok

2 Célelőirányzatok

16 Ünnepi rendezvények támogatása | [1 400,0] | 1 300,0 | /-100,0 tám./

1 Működési költségvetés

3 Dologi kiadások | [1 400,0] | 1 300,0 | /-100,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 929. (147. sz. jav. - 1.mell. XXIII. 10.cím 1.alc 11.jcs) pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1220/147. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Kulturális bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

118. Dr. Kovács Zoltán képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 9. cím 2. alcím 16. jogcím-csoport módosítását javasolja:

X. MINISZTERELNÖKSÉG

9 Fejezeti kezelésű előirányzatok

2 Célelőirányzatok

16 Ünnepi rendezvények támogatása | [1 400,0] | 1 100,0 | /-300,0 tám./

1 Működési költségvetés

3 Dologi kiadások | [1 400,0] | 1 100,0 | /-300,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 366. (711. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 9.alc) pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1220/711. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- az Emberi jogi bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Rendészeti bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

119. Dr. Nyitrai Zsolt képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 9. cím 2. alcím 16. jogcím-csoport módosítását javasolja:

X. MINISZTERELNÖKSÉG

9 Fejezeti kezelésű előirányzatok

2 Célelőirányzatok

16 Ünnepi rendezvények támogatása | [1 400,0] | 1 050,0 | /-350,0 tám./

1 Működési költségvetés

3 Dologi kiadások | [1 400,0] | 1 050,0 | /-350,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 372. (616. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 12.alc) pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1220/616. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- az Emberi jogi bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Rendészeti bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

120. Dr. Nyitrai Zsolt képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 9. cím 2. alcím 16. jogcím-csoport módosítását javasolja:

X. MINISZTERELNÖKSÉG

9 Fejezeti kezelésű előirányzatok

2 Célelőirányzatok

16 Ünnepi rendezvények támogatása | [1 400,0] | 1 300,0 | /-100,0 tám./

1 Működési költségvetés

3 Dologi kiadások | [1 400,0] | 1 300,0 | /-100,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 795. (615. sz. jav. - 1.mell. XXI. 10.cím 1.alc új9jcs) pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1220/615. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- az Egészségügyi bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

121. Dr. Nagy Gábor Tamás képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 9. cím 2. alcím 16. jogcím-csoport módosítását javasolja:

X. MINISZTERELNÖKSÉG

9 Fejezeti kezelésű előirányzatok

2 Célelőirányzatok

16 Ünnepi rendezvények támogatása | [1 400,0] | 1 100,0 | /-300,0 tám./

1 Működési költségvetés

3 Dologi kiadások | [1 400,0] | 1 100,0 | /-300,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 950. (611. sz. jav. - 1.mell. XXIII. 10.cím 2.alc 8.jcs) pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1220/611. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Kulturális bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

122. Dr. Bóka István képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 9. cím 2. alcím 16. jogcím-csoport módosítását javasolja:

X. MINISZTERELNÖKSÉG

9 Fejezeti kezelésű előirányzatok

2 Célelőirányzatok

16 Ünnepi rendezvények támogatása | [1 400,0] | 1 307,5 | /-92,5 tám./

1 Működési költségvetés

3 Dologi kiadások | [1 400,0] | 1 307,5 | /-92,5 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat 11. § (3) bekezdése változtatására irányuló előterjesztés nincs összefüggésben e javaslattal, ezért az feltehetően tévesen szerepel, így azt nem vezettük fel.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 438. (704. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 22.jcs), 1104. (704. sz. jav. - 3.mell. 22.) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1220/704. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Kulturális bizottság nem támogatja,

- az Oktatási bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

123. Lezsák Sándor képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 9. cím 2. alcím 16. jogcím-csoport módosítását javasolja:

X. MINISZTERELNÖKSÉG

9 Fejezeti kezelésű előirányzatok

2 Célelőirányzatok

16 Ünnepi rendezvények támogatása | [1 400,0] | 1 200,0 | /-200,0 tám./

1 Működési költségvetés

3 Dologi kiadások | [1 400,0] | 1 200,0 | /-200,0 kiad./

Megjegyzés: A mód. indítvány az előirányzat módosítással kapcsolatban a költségvetés általános tartalékát jelöli meg. A Hsz. 120. § (3) bekezdése alapján a központi költségvetés általános tartalékának összegére kizárólag a Költségvetési bizottság nyújthat be módosító javaslatot.

Indokolás: Lásd a T/1220/664. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

124. Dr. Kovács Zoltán képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 9. cím 2. alcím 16. jogcím-csoport módosítását javasolja:

X. MINISZTERELNÖKSÉG

9 Fejezeti kezelésű előirányzatok

2 Célelőirányzatok

16 Ünnepi rendezvények támogatása | [1 400,0] | 1 150,0 | /-250,0 tám./

1 Működési költségvetés

3 Dologi kiadások | [1 400,0] | 1 150,0 | /-250,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 390. (708. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 19.alc) pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1220/708. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- az Emberi jogi bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Rendészeti bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

125. Dr. Deutsch Tamás, Tirts Tamás, Gyürk András, dr. Illés Zoltán, Kosztolányi Dénes, dr. Nagy Gábor Tamás, Németh Zsolt, dr. Őry Csaba, Révész Máriusz, Rogán Antal, dr. Simicskó István, dr. Weszelovszky Zoltán és dr. Áder János képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 9. cím 2. alcím 16. jogcím-csoport módosítását javasolják:

X. MINISZTERELNÖKSÉG

9 Fejezeti kezelésű előirányzatok

2 Célelőirányzatok

16 Ünnepi rendezvények támogatása | [1 400,0] | 1 080,0 | /-320, tám./

1 Működési költségvetés

3 Dologi kiadások | [1 400,0] | 1 080,0 | /-320,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 999. (751. sz. jav. - 1.mell. XXIV. 5.cím 2.alc 7.jcs 7.jogc) pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1220/751. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- az Ifjúsági bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

126. Dr. Nyitrai Zsolt képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 9. cím 2. alcím 16. jogcím-csoport módosítását javasolja:

X. MINISZTERELNÖKSÉG

9 Fejezeti kezelésű előirányzatok

2 Célelőirányzatok

16 Ünnepi rendezvények támogatása | [1 400,0] | 1 380,0 | /-20,0 tám./

1 Működési költségvetés

3 Dologi kiadások | [1 400,0] | 1 380,0 | /-20,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 953. (613. sz. jav. - 1.mell. XXIII. 10.cím 2.alc új11.jcs) pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1220/613. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Kulturális bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

127. Dr. Deutsch Tamás, Birkás Tivadar, Cseresnyés Péter, Fehérvári Tamás, Gyürk András, Szakács Imre, Szalay Ferenc és Zsigó Róbert képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 9. cím 2. alcím 16. jogcím-csoport módosítását javasolják:

X. MINISZTERELNÖKSÉG

9 Fejezeti kezelésű előirányzatok

2 Célelőirányzatok

16 Ünnepi rendezvények támogatása | [1 400,0] | 1 397,0 | /-3,0 tám./

1 Működési költségvetés

3 Dologi kiadások | [1 400,0] | 1 397,0 | /-3,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 778. (153. sz. jav. - 1.mell. XX. 11.cím 2.alc 14.jcs) pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1220/153. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- az Ifjúsági bizottság nem támogatja,

- a Kulturális bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

128. Dr. Kovács Zoltán képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 9. cím 2. alcím 16. jogcím-csoport módosítását javasolja:

X. MINISZTERELNÖKSÉG

9 Fejezeti kezelésű előirányzatok

2 Célelőirányzatok

16 Ünnepi rendezvények támogatása | [1 400,0] | 1 180,0 | /-220,0 tám./

1 Működési költségvetés

3 Dologi kiadások | [1 400,0] | 1 180,0 | /-220,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 392. (235. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 20.alc) pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1220/235. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- az Emberi jogi bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Rendészeti bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

129. Dr. Nagy Gábor Tamás képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 9. cím 2. alcím 16. jogcím-csoport módosítását javasolja:

X. MINISZTERELNÖKSÉG

9 Fejezeti kezelésű előirányzatok

2 Célelőirányzatok

16 Ünnepi rendezvények támogatása | [1 400,0] | 1 000,0 | /-400,0 tám./

1 Működési költségvetés

3 Dologi kiadások | [1 400,0] | 1 000,0 | /-400,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 806. (264. sz. jav. - 1.mell. XXI. 10.cím 1.alc új16.jcs) pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1220/264. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- az Egészségügyi bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,

- a Szociális bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

130. Dr. Nyitrai Zsolt képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 9. cím 2. alcím 16. jogcím-csoport módosítását javasolja:

X. MINISZTERELNÖKSÉG

9 Fejezeti kezelésű előirányzatok

2 Célelőirányzatok

16 Ünnepi rendezvények támogatása | [1 400,0] | 1 300,0 | /-100,0 tám./

1 Működési költségvetés

3 Dologi kiadások | [1 400,0] | 1 300,0 | /-100,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 977. (614. sz. jav. - 1.mell. XXIV. 5.cím 1.alc új3jcs) pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1220/614. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- az Ifjúsági bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

131. Dr. Papcsák Ferenc képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 9. cím 2. alcím 16. jogcím-csoport módosítását javasolja:

X. MINISZTERELNÖKSÉG

9 Fejezeti kezelésű előirányzatok

2 Célelőirányzatok

16 Ünnepi rendezvények támogatása | [1 400,0] | 1 200,0 | /-200,0 tám./

1 Működési költségvetés

3 Dologi kiadások | [1 400,0] | 1 200,0 | /-200,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 667. (164. sz. jav. - 1.mell. XV. 25.cím 27.alc új 7.jcs) pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1220/164. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,

- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

132. Dr. Nagy Gábor Tamás képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 9. cím 2. alcím 16. jogcím-csoport módosítását javasolja:

X. MINISZTERELNÖKSÉG

9 Fejezeti kezelésű előirányzatok

2 Célelőirányzatok

16 Ünnepi rendezvények támogatása | [1 400,0] | 1 325,0 | /-75,0 tám./

1 Működési költségvetés

3 Dologi kiadások | [1 400,0] | 1 325,0 | /-75,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 927. (265. sz. jav. - 1.mell. XXIII. 10.cím 1.alc 11.jcs) pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1220/265. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Kulturális bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

133. Czerván György képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 9. cím 2. alcím 16. jogcím-csoport módosítását javasolja:

X. MINISZTERELNÖKSÉG

9 Fejezeti kezelésű előirányzatok

2 Célelőirányzatok

16 Ünnepi rendezvények támogatása | [1 400,0] | 400,0 | /-1000,0 tám./

1 Működési költségvetés

3 Dologi kiadások | [1 400,0] | 400,0 | /-1000,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 92. (338. sz. jav. - 1.mell. X. 1.cím 1.alc), 300. (338. sz. jav. - 1.mell. X. 9.cím 2.alc 87.jcs), 499. (338. sz. jav. - 1.mell. XII. 3.cím) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1220/338. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Mezőgazdasági bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,

- a Területfejlesztési bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

134. Dr. Deutsch Tamás, Birkás Tivadar, Cseresnyés Péter, Fehérvári Tamás, Gyürk András, Szakács Imre, Szalay Ferenc és Zsigó Róbert képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 9. cím 2. alcím 16. jogcím-csoport módosítását javasolják:

X. MINISZTERELNÖKSÉG

9 Fejezeti kezelésű előirányzatok

2 Célelőirányzatok

16 Ünnepi rendezvények támogatása | [1 400,0] | 1 300,0 | /-100,0 tám./

1 Működési költségvetés

3 Dologi kiadások | [1 400,0] | 1 300,0 | /-100,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 978. (154. sz. jav. - 1.mell. XXIV. 5.cím 2.alc 1.jcs 1.jogc) pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1220/154. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- az Ifjúsági bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

135. Dr. Kovács Zoltán képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 9. cím 2. alcím 16. jogcím-csoport módosítását javasolja:

X. MINISZTERELNÖKSÉG

9 Fejezeti kezelésű előirányzatok

2 Célelőirányzatok

16 Ünnepi rendezvények támogatása | [1 400,0] | 1 050,0 | /-350,0 tám./

1 Működési költségvetés

3 Dologi kiadások | [1 400,0] | 1 050,0 | /-350,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 386. (236. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 17.alc) pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1220/236. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- az Emberi jogi bizottság támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Rendészeti bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

136. Hadházy Sándor képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 9. cím 2. alcím 16. jogcím-csoport módosítását javasolja:

X. MINISZTERELNÖKSÉG

9 Fejezeti kezelésű előirányzatok

2 Célelőirányzatok

16 Ünnepi rendezvények támogatása | [1 400,0] | 1 300,0 | /-100,0 tám./

1 Működési költségvetés

3 Dologi kiadások | [1 400,0] | 1 300,0 | /-100,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 930. (420. sz. jav. - 1.mell. XXIII. 10.cím 1.alc 12.jcs) pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1220/420. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Kulturális bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

137. Dr. Hargitai János képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 9. cím 2. alcím 16. jogcím-csoport módosítását javasolja:

X. MINISZTERELNÖKSÉG

9 Fejezeti kezelésű előirányzatok

2 Célelőirányzatok

16 Ünnepi rendezvények támogatása | [1 400,0] | 1 350,0 | /-50,0 tám./

1 Működési költségvetés

3 Dologi kiadások | [1 400,0] | 1 350,0 | /-50,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 70. (584. sz. jav. - 1.mell. I. 6.cím) pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1220/584. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- az Emberi jogi bizottság támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

138. Lasztovicza Jenő és Bánki Erik képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 9. cím 2. alcím 16. jogcím-csoport módosítását javasolják:

X. MINISZTERELNÖKSÉG

9 Fejezeti kezelésű előirányzatok

2 Célelőirányzatok

16 Ünnepi rendezvények támogatása | [1 400,0] | 1 330,8 | /-69,2 tám./

1 Működési költségvetés

3 Dologi kiadások | [1 400,0] | 1 330,8 | /-69,2 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 653. (556. sz. jav. - 1.mell. XV. 25.cím 11.alc) pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1220/556. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Külügyi bizottság nem támogatja,

- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

139. Révész Máriusz, Pánczél Károly, Kuzma László, Tóth Ferenc, Sági József és Stolár Mihály képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 9. cím 2. alcím 16. jogcím-csoport módosítását javasolják:

X. MINISZTERELNÖKSÉG

9 Fejezeti kezelésű előirányzatok

2 Célelőirányzatok

16 Ünnepi rendezvények támogatása | [1 400,0] | 1 065,2 | /-334,8 tám./

1 Működési költségvetés

3 Dologi kiadások | [1 400,0] | 1 065,2 | /-334,8 kiad./

| Megjegyzés: A módosító javaslatot pontosítottuk.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 44. (210. sz. jav. - 83.§ (1) Kt.32.§ (2)), 217. (210. sz. jav. - 1.mell. X. 9.cím 2.alc 44.jcs), 343. (210. sz. jav. - 1.mell. X. 12.cím 2.alc), 442. (210. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 23.jcs), 1111. (210. sz. jav. - 3.mell. 23. a)), 1115. (210. sz. jav. - 3.mell. 23. b) fajl) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1220/210. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- az Oktatási bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

140. Lasztovicza Jenő és Bánki Erik képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 9. cím 2. alcím 16. jogcím-csoport módosítását javasolják:

X. MINISZTERELNÖKSÉG

9 Fejezeti kezelésű előirányzatok

2 Célelőirányzatok

16 Ünnepi rendezvények támogatása | [1 400,0] | 779,0 | /-621,0 tám./

1 Működési költségvetés

3 Dologi kiadások | [1 400,0] | 779,0 | /-621,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 656. (555. sz. jav. - 1.mell. XV. 25.cím 12.alc 3.jcs) pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1220/555. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

141. Dr. Répássy Róbert és dr. Vitányi István képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 9. cím 2. alcím 16. jogcím-csoport módosítását javasolják:

X. MINISZTERELNÖKSÉG

9 Fejezeti kezelésű előirányzatok

2 Célelőirányzatok

16 Ünnepi rendezvények támogatása | [1 400,0] | 400,0 | /-1000,0 tám./

1 Működési költségvetés

3 Dologi kiadások | [1 400,0] | 400,0 | /-1000,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 79. (54. sz. jav. - 1.mell. VI. 1.cím), 94. (54. sz. jav. - 1.mell. X. 1.cím 1.alc), 218. (54. sz. jav. - 1.mell. X. 9.cím 2.alc 44.jcs), 278. (54. sz. jav. - 1.mell. X. 9.cím 2.alc 87.jcs) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1220/54. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,

- a Területfejlesztési bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

142. Pettkó András, Font Sándor és Ékes József képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 9. cím 2. alcím 16. jogcím-csoport módosítását javasolják:

X. MINISZTERELNÖKSÉG

9 Fejezeti kezelésű előirányzatok

2 Célelőirányzatok

16 Ünnepi rendezvények támogatása | [1 400,0] | 1 300,0 | /-100,0 tám./

1 Működési költségvetés

3 Dologi kiadások | [1 400,0] | 1 300,0 | /-100,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1007. (383. sz. jav. - 1.mell. XXIV. 5.cím 4.alc 2.jcs) pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1220/383. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Ifjúsági bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,

- a Társadalmi szervezetek bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

143. Font Sándor képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 9. cím 2. alcím 16. jogcím-csoport módosítását javasolja:

X. MINISZTERELNÖKSÉG

9 Fejezeti kezelésű előirányzatok

2 Célelőirányzatok

16 Ünnepi rendezvények támogatása | [1 400,0] | 1 350,0 | /-50,0 tám./

1 Működési költségvetés

3 Dologi kiadások | [1 400,0] | 1 350,0 | /-50,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 404. (386. sz. jav. - 1.mell. XI. 19.cím 2.alc 7.jcs) pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1220/386. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,

- a Rendészeti bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

144. Az Emberi jogi bizottság a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 9. cím 2. alcím 16. jogcím-csoport módosítását javasolja:

X. MINISZTERELNÖKSÉG

9 Fejezeti kezelésű előirányzatok

2 Célelőirányzatok

16 Ünnepi rendezvények támogatása | [1 400,0] | 1 360,0 | /-40,0 tám./

1 Működési költségvetés

3 Dologi kiadások | [1 400,0] | 1 360,0 | /-40,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 71. (802. sz. jav. - 1.mell. I. 6.cím) pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1220/802. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

145. Dr. Mikes Éva képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 9. cím 2. alcím 16. jogcím-csoport módosítását javasolja:

X. MINISZTERELNÖKSÉG

9 Fejezeti kezelésű előirányzatok

2 Célelőirányzatok

16 Ünnepi rendezvények támogatása | [1 400,0] | 1 150,0 | /-250,0 tám./

1 Működési költségvetés

3 Dologi kiadások | [1 400,0] | 1 150,0 | /-250,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 943. (399. sz. jav. - 1.mell. XXIII. 10.cím 1.alc új15.jcs) pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1220/399. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Kulturális bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

146. Dr. Kovács Zoltán képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 9. cím 2. alcím 16. jogcím-csoport módosítását javasolja:

X. MINISZTERELNÖKSÉG

9 Fejezeti kezelésű előirányzatok

2 Célelőirányzatok

16 Ünnepi rendezvények támogatása | [1 400,0] | 1 200,0 | /-200,0 tám./

1 Működési költségvetés

3 Dologi kiadások | [1 400,0] | 1 200,0 | /-200,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 359. (642. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 6.alc) pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1220/642. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- az Emberi jogi bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Rendészeti bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

147. Balla György és Szalay Ferenc képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 9. cím 2. alcím 16. jogcím-csoport módosítását javasolják:

X. MINISZTERELNÖKSÉG

9 Fejezeti kezelésű előirányzatok

2 Célelőirányzatok

16 Ünnepi rendezvények támogatása | [1 400,0] | 400,0 | /-1000,0 tám./

1 Működési költségvetés

3 Dologi kiadások | [1 400,0] | 400,0 | /-1000,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 250. (542. sz. jav. - 1.mell. X. 9.cím 2.alc 44.jcs), 699. (542. sz. jav. - 1.mell. XVI. 10.cím 1.alc 7.jcs 4.jogc) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1220/542. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,

- a Területfejlesztési bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

148. Halász János, Szalai Annamária, Vígh Ilona, dr. Juhos Katalin, Homa János, Sági József és Kiss Attila képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 9. cím 2. alcím 16. jogcím-csoport módosítását javasolják:

X. MINISZTERELNÖKSÉG

9 Fejezeti kezelésű előirányzatok

2 Célelőirányzatok

16 Ünnepi rendezvények támogatása | [1 400,0] | 300,0 | /-1100,0 tám./

1 Működési költségvetés

3 Dologi kiadások | [1 400,0] | 300,0 | /-1100,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 969. (402. sz. jav. - 1.mell. XXIII. 10.cím 7.alc 1.jcs) pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1220/402. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Kulturális bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

149. Tóth István és dr. Turi-Kovács Béla képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 9. cím 2. alcím 16. jogcím-csoport módosítását javasolják:

X. MINISZTERELNÖKSÉG

9 Fejezeti kezelésű előirányzatok

2 Célelőirányzatok

16 Ünnepi rendezvények támogatása | [1 400,0] | 1 200,0 | /-200,0 tám./

1 Működési költségvetés

3 Dologi kiadások | [1 400,0] | 1 200,0 | /-200,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 718. (561. sz. jav. - 1.mell. XVI. 10.cím 2.alc 4.jcs) pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1220/561. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Környezetvédelmi bizottság támogatja,

- a Társadalmi szervezetek bizottság nem támogatja,

- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

150. Halász János, Szalai Annamária, Vígh Ilona, dr. Juhos Katalin, Homa János, Sági József és Kiss Attila képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 9. cím 2. alcím 16. jogcím-csoport módosítását javasolják:

X. MINISZTERELNÖKSÉG

9 Fejezeti kezelésű előirányzatok

2 Célelőirányzatok

16 Ünnepi rendezvények támogatása | [1 400,0] | 140,0 | /-1260,0 tám./

1 Működési költségvetés

3 Dologi kiadások | [1 400,0] | 140,0 | /-1260,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 922. (419. sz. jav. - 1.mell. XXIII. 10.cím 1.alc 2.jcs) pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1220/419. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Kulturális bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

151. Dr. Turi-Kovács Béla és Tóth István képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 9. cím 2. alcím 16. jogcím-csoport módosítását javasolják:

X. MINISZTERELNÖKSÉG

9 Fejezeti kezelésű előirányzatok

2 Célelőirányzatok

16 Ünnepi rendezvények támogatása | [1 400,0] | 1 300,0 | /-100,0 tám./

1 Működési költségvetés

3 Dologi kiadások | [1 400,0] | 1 300,0 | /-100,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 706. (562. sz. jav. - 1.mell. XVI. 10.cím 1.alc 14.jcs) pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1220/562. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,

- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

152. Homa János, Halász János, Szalai Annamária, Vígh Ilona, dr. Juhos Katalin, Sági József és Kiss Attila képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 9. cím 2. alcím 16. jogcím-csoport módosítását javasolják:

X. MINISZTERELNÖKSÉG

9 Fejezeti kezelésű előirányzatok

2 Célelőirányzatok

16 Ünnepi rendezvények támogatása | [1 400,0] | 300,0 | /-1100,0 tám./

1 Működési költségvetés

3 Dologi kiadások | [1 400,0] | 300,0 | /-1100,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 941. (405. sz. jav. - 1.mell. XXIII. 10.cím 1.alc új14.jcs) pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1220/405. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Kulturális bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

153. Dr. Répássy Róbert és dr. Vitányi István képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 9. cím 2. alcím 16. jogcím-csoport módosítását javasolják:

X. MINISZTERELNÖKSÉG

9 Fejezeti kezelésű előirányzatok

2 Célelőirányzatok

16 Ünnepi rendezvények támogatása | [1 400,0] | 400,0 | /-1000,0 tám./

1 Működési költségvetés

3 Dologi kiadások | [1 400,0] | 400,0 | /-1000,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 80. (53. sz. jav. - 1.mell. VI. 2.cím 1.alc 1.jcs), 219. (53. sz. jav. - 1.mell. X. 9.cím 2.alc 44.jcs), 287. (53. sz. jav. - 1.mell. X. 9.cím 2.alc 87.jcs) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1220/53. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,

- a Területfejlesztési bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

154. Szíjjártó Péter képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 9. cím 2. alcím 16. jogcím-csoport módosítását javasolja:

X. MINISZTERELNÖKSÉG

9 Fejezeti kezelésű előirányzatok

2 Célelőirányzatok

16 Ünnepi rendezvények támogatása | [1 400,0] | 1 380,0 | /-20,0 tám./

1 Működési költségvetés

3 Dologi kiadások | [1 400,0] | 1 380,0 | /-20,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 952. (536. sz. jav. - 1.mell. XXIII. 10.cím 2.alc új10.jcs) pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1220/536. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Kulturális bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

155. Szíjjártó Péter képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 9. cím 2. alcím 16. jogcím-csoport módosítását javasolja:

X. MINISZTERELNÖKSÉG

9 Fejezeti kezelésű előirányzatok

2 Célelőirányzatok

16 Ünnepi rendezvények támogatása | [1 400,0] | 1 334,5 | /-65,5 tám./

1 Működési költségvetés

3 Dologi kiadások | [1 400,0] | 1 334,5 | /-65,5 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 368. (535. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 10.alc) pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1220/535. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- az Emberi jogi bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Rendészeti bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

156. Szíjjártó Péter képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 9. cím 2. alcím 16. jogcím-csoport módosítását javasolja:

X. MINISZTERELNÖKSÉG

9 Fejezeti kezelésű előirányzatok

2 Célelőirányzatok

16 Ünnepi rendezvények támogatása | [1 400,0] | 1 300,0 | /-100,0 tám./

1 Működési költségvetés

3 Dologi kiadások | [1 400,0] | 1 300,0 | /-100,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 794. (532. sz. jav. - 1.mell. XXI. 10.cím 1.alc új8.jcs) pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1220/532. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- az Egészségügyi bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

157. Gulyás József és dr. Veres János képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 9. cím 2. alcím 16. jogcím-csoport módosítását javasolják:

X. MINISZTERELNÖKSÉG

9 Fejezeti kezelésű előirányzatok

2 Célelőirányzatok

16 Ünnepi rendezvények támogatása | [1 400,0] | 1 198,0 | /-202,0 tám./

1 Működési költségvetés

3 Dologi kiadások | [1 400,0] | 1 198,0 | /-202,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 9. (476. sz. jav. - 24.§ (2)), 23. (476. sz. jav. - 42.§ (1) c) újcd)), 463. (476. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 5.jcs), 471. (476. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc új18.jcs), 583. (476. sz. jav. - 1.mell. XIII. 2.cím 1.alc), 603. (476. sz. jav. - 1.mell. XIII. 8.cím 2.alc 5.jcs), 1172. (476. sz. jav. - 5.mell. 5.), 1180. (476. sz. jav. - 5.mell. új18.) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1220/476. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság támogatja,

- az Emberi jogi bizottság támogatja,

- a Foglalkoztatási bizottság támogatja,

- a Gazdasági bizottság támogatja,

- a Honvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Oktatási bizottság támogatja,

- az Önkormányzati bizottság támogatja,

- a Szociális bizottság támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

158. Szíjjártó Péter képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 9. cím 2. alcím 16. jogcím-csoport módosítását javasolja:

X. MINISZTERELNÖKSÉG

9 Fejezeti kezelésű előirányzatok

2 Célelőirányzatok

16 Ünnepi rendezvények támogatása | [1 400,0] | 1 375,0 | /-25,0 tám./

1 Működési költségvetés

3 Dologi kiadások | [1 400,0] | 1 375,0 | /-25,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 976. (530. sz. jav. - 1.mell. XXIV. 5.cím 1.alc új1.jcs) pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1220/530. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- az Ifjúsági bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

159. Birkás Tivadar és Szakács Imre képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 9. cím 2. alcím 16. jogcím-csoport módosítását javasolják:

X. MINISZTERELNÖKSÉG

9 Fejezeti kezelésű előirányzatok

2 Célelőirányzatok

16 Ünnepi rendezvények támogatása | [1 400,0] | 400,0 | /-1000,0 tám./

1 Működési költségvetés

3 Dologi kiadások | [1 400,0] | 400,0 | /-1000,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 995. (49. sz. jav. - 1.mell. XXIV. 5.cím 2.alc 7.jcs 7.jogc) pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1220/49. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

160. Dr. Kovács Zoltán képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 9. cím 2. alcím 16. jogcím-csoport módosítását javasolja:

X. MINISZTERELNÖKSÉG

9 Fejezeti kezelésű előirányzatok

2 Célelőirányzatok

16 Ünnepi rendezvények támogatása | [1 400,0] | 1 280,0 | /-120,0 tám./

1 Működési költségvetés

3 Dologi kiadások | [1 400,0] | 1 280,0 | /-120,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 381. (643. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 15.alc) pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1220/643. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- az Emberi jogi bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Rendészeti bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

161. Dr. Kovács Zoltán képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 9. cím 2. alcím 16. jogcím-csoport módosítását javasolja:

X. MINISZTERELNÖKSÉG

9 Fejezeti kezelésű előirányzatok

2 Célelőirányzatok

16 Ünnepi rendezvények támogatása | [1 400,0] | 1 150,0 | /-250,0 tám./

1 Működési költségvetés

3 Dologi kiadások | [1 400,0] | 1 150,0 | /-250,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 364. (644. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 8.alc) pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1220/644. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- az Emberi jogi bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Rendészeti bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

162. Glattfelder Béla képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 9. cím 2. alcím 16. jogcím-csoport módosítását javasolja:

X. MINISZTERELNÖKSÉG

9 Fejezeti kezelésű előirányzatok

2 Célelőirányzatok

16 Ünnepi rendezvények támogatása | [1 400,0] | 1 000,0 | /-400,0 tám./

1 Működési költségvetés

3 Dologi kiadások | [1 400,0] | 1 000,0 | /-400,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 983. (441. sz. jav. - 1.mell. XXIV. 5.cím 2.alc 2.jcs új5.jogc) pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1220/441. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- az Ifjúsági bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

163. Dr. Deutsch Tamás, dr. Juhos Katalin, Tirts Tamás, dr. Nagy Gábor Tamás, dr. Weszelovszky Zoltán és Soltész Miklós képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 9. cím 2. alcím 16. jogcím-csoport módosítását javasolják:

. MINISZTERELNÖKSÉG

9 Fejezeti kezelésű előirányzatok

2 Célelőirányzatok

16 Ünnepi rendezvények támogatása | [1 400,0] | 1 350,0 | /-50,0 tám./

1 Működési költségvetés

3 Dologi kiadások | [1 400,0] | 1 350,0 | /-50,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 715. (743. sz. jav. - 1.mell. XVI. 10.cím 1.alc új17.jcs) pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1220/743. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Környezetvédelmi bizottság támogatja,

- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,

- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

164. Borkó Károly képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 9. cím 2. alcím 16. jogcím-csoport módosítását javasolja:

X. MINISZTERELNÖKSÉG

9 Fejezeti kezelésű előirányzatok

2 Célelőirányzatok

16 Ünnepi rendezvények támogatása | [1 400,0] | 700,0 | /-700,0 tám./

1 Működési költségvetés

3 Dologi kiadások | [1 400,0] | 700,0 | /-700,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 511. (437. sz. jav. - 1.mell. XII. 10.cím 4.alc 1.jcs 2.jogc) pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1220/437. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Mezőgazdasági bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,

- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

165. Kiss Attila, Halász János, Szalai Annamária, Vígh Ilona, dr. Juhos Katalin, Homa János és Sági József képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 9. cím 2. alcím 16. jogcím-csoport módosítását javasolják:

X. MINISZTERELNÖKSÉG

9 Fejezeti kezelésű előirányzatok

2 Célelőirányzatok

16 Ünnepi rendezvények támogatása | [1 400,0] | 1 210,0 | /-190,0 tám./

1 Működési költségvetés

3 Dologi kiadások | [1 400,0] | 1 210,0 | /-190,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 466. (403. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 8.jcs), 1175. (403. sz. jav. - 5.mell. 8. előir) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1220/403. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Kulturális bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

166. Kuzma László és Stolár Mihály képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 9. cím 2. alcím 16. jogcím-csoport módosítását javasolják:

X. MINISZTERELNÖKSÉG

9 Fejezeti kezelésű előirányzatok

2 Célelőirányzatok

16 Ünnepi rendezvények támogatása | [1 400,0] | 1 034,8 | /-365,2 tám./

1 Működési költségvetés

3 Dologi kiadások | [1 400,0] | 1 034,8 | /-365,2 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 85. (189. sz. jav. - 1.mell. X. 1.cím 1.alc), 439. (189. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 22.jcs), 1106. (189. sz. jav. - 3.mell. 22.) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1220/189. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Kulturális bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

167. Gyürk András, Szíjjártó Péter, Rogán Antal, Erdős Norbert, dr. Nyitrai Zsolt, dr. Bagó Zoltán és Dobó László képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 9. cím 2. alcím 16. jogcím-csoport módosítását javasolják:

X. MINISZTERELNÖKSÉG

9 Fejezeti kezelésű előirányzatok

2 Célelőirányzatok

16 Ünnepi rendezvények támogatása | [1 400,0] | 1 240,0 | /-160,0 tám./

1 Működési költségvetés

3 Dologi kiadások | [1 400,0] | 1 240,0 | /-160,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1008. (294. sz. jav. - 1.mell. XXIV. 5.cím 4.alc 2.jcs) pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1220/294. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- az Ifjúsági bizottság támogatja,

- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

168. Gyürk András, Szíjjártó Péter, Rogán Antal, Erdős Norbert, dr. Nyitrai Zsolt, dr. Bagó Zoltán és Dobó László képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 9. cím 2. alcím 16. jogcím-csoport módosítását javasolják:

X. MINISZTERELNÖKSÉG

9 Fejezeti kezelésű előirányzatok

2 Célelőirányzatok

16 Ünnepi rendezvények támogatása | [1 400,0] | 1 270,0 | /-130,0 tám./

1 Működési költségvetés

3 Dologi kiadások | [1 400,0] | 1 270,0 | /-130,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1009. (295. sz. jav. - 1.mell. XXIV. 5.cím 4.alc új13.jcs) pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1220/295. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- az Ifjúsági bizottság támogatja,

- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

169. Gyürk András, Szíjjártó Péter, Rogán Antal, Erdős Norbert, dr. Nyitrai Zsolt, dr. Bagó Zoltán és Dobó László képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 9. cím 2. alcím 16. jogcím-csoport módosítását javasolják:

X. MINISZTERELNÖKSÉG

9 Fejezeti kezelésű előirányzatok

2 Célelőirányzatok

16 Ünnepi rendezvények támogatása | [1 400,0] | 1 285,0 | /-115,0 tám./

1 Működési költségvetés

3 Dologi kiadások | [1 400,0] | 1 285,0 | /-115,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1014. (296. sz. jav. - 1.mell. XXIV. 5.cím 4.alc új15.jcs) pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1220/296. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- az Ifjúsági bizottság támogatja,

- a Kulturális bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

170. Soltész Miklós és dr. Fónagy János képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 9. cím 2. alcím 16. jogcím-csoport módosítását javasolják:

X. MINISZTERELNÖKSÉG

9 Fejezeti kezelésű előirányzatok

2 Célelőirányzatok

16 Ünnepi rendezvények támogatása | [1 400,0] | 1 250,0 | /-150,0 tám./

1 Működési költségvetés

3 Dologi kiadások | [1 400,0] | 1 250,0 | /-150,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 617. (275. sz. jav. - 1.mell. XV. 25.cím 1.alc 20.jcs) pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1220/275. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,

- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

171. Dr. Deutsch Tamás, Tirts Tamás, Gyürk András, dr. Illés Zoltán, Kosztolányi Dénes, dr. Nagy Gábor Tamás, Németh Zsolt, dr. Őry Csaba, Révész Máriusz, Rogán Antal, dr. Simicskó István és dr. Weszelovszky Zoltán képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 9. cím 2. alcím 16. jogcím-csoport módosítását javasolják:

X. MINISZTERELNÖKSÉG

9 Fejezeti kezelésű előirányzatok

2 Célelőirányzatok

16 Ünnepi rendezvények támogatása | [1 400,0] | 1 280,0 | /-120,0 tám./

1 Működési költségvetés

3 Dologi kiadások | [1 400,0] | 1 280,0 | /-120,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 996. (750. sz. jav. - 1.mell. XXIV. 5.cím 2.alc 7.jcs 7.jogc) pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1220/750. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- az Ifjúsági bizottság nem támogatja,

- az Oktatási bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

172. Dr. Simicskó István képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 9. cím 2. alcím 16. jogcím-csoport módosítását javasolja:

X. MINISZTERELNÖKSÉG

9 Fejezeti kezelésű előirányzatok

2 Célelőirányzatok

16 Ünnepi rendezvények támogatása | [1 400,0] | 1 100,0 | /-300,0 tám./

1 Működési költségvetés

3 Dologi kiadások | [1 400,0] | 1 100,0 | /-300,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 621. (298. sz. jav. - 1.mell. XV. 25.cím 1.alc új36.jcs) pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1220/298. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Környezetvédelmi bizottság támogatja,

- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,

- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

173. Dr. Kovács Zoltán képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 9. cím 2. alcím 16. jogcím-csoport módosítását javasolja:

X. MINISZTERELNÖKSÉG

9 Fejezeti kezelésű előirányzatok

2 Célelőirányzatok

16 Ünnepi rendezvények támogatása | [1 400,0] | 1 100,0 | /-300,0 tám./

1 Működési költségvetés

3 Dologi kiadások | [1 400,0] | 1 100,0 | /-300,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 362. (645. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 7.alc) pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1220/645. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- az Emberi jogi bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Rendészeti bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

174. Dr. Hargitai János képviselő, valamint Bánki Erik és dr. Hargitai János képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 9. cím 2. alcím 16. jogcím-csoport módosítását javasolják:

X. MINISZTERELNÖKSÉG

9 Fejezeti kezelésű előirányzatok

2 Célelőirányzatok

16 Ünnepi rendezvények támogatása | [1 400,0] | 400,0 | /-1000,0 tám./

1 Működési költségvetés

3 Dologi kiadások | [1 400,0] | 400,0 | /-1000,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 609. (586. sz. jav. - 1.mell. XV. 25.cím 1.alc 4.jcs 4.jogc) pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1220/586., 587. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

175. Dr. Hargitai János képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 9. cím 2. alcím 16. jogcím-csoport módosítását javasolja:

X. MINISZTERELNÖKSÉG

9 Fejezeti kezelésű előirányzatok

2 Célelőirányzatok

16 Ünnepi rendezvények támogatása | [1 400,0] | 1 340,0 | /-60,0 tám./

1 Működési költségvetés

3 Dologi kiadások | [1 400,0] | 1 340,0 | /-60,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 465. (585. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 7.jcs), 1174. (585. sz. jav. - 5.mell. 7. előir) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1220/585. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- az Oktatási bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

176. Domokos László, Végh László, Babák Mihály, Erdős Norbert, Vígh Ilona és dr. Dancsó József képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 9. cím 2. alcím 16. jogcím-csoport módosítását javasolják:

X. MINISZTERELNÖKSÉG

9 Fejezeti kezelésű előirányzatok

2 Célelőirányzatok

16 Ünnepi rendezvények támogatása | [1 400,0] | 755,0 | /-645,0 tám./

1 Működési költségvetés

3 Dologi kiadások | [1 400,0] | 755,0 | /-645,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 769. (317. sz. jav. - 1.mell. XX. 11.cím 1.alc új8.jcs) pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1220/317. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- az Oktatási bizottság támogatja,

- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

177. Parragh Dénes, Borkó Károly és dr. Karakó László képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 9. cím 2. alcím 16. jogcím-csoport módosítását javasolják:

X. MINISZTERELNÖKSÉG

9 Fejezeti kezelésű előirányzatok

2 Célelőirányzatok

16 Ünnepi rendezvények támogatása | [1 400,0] | 1 029,0 | /-371,0 tám./

1 Működési költségvetés

3 Dologi kiadások | [1 400,0] | 1 029,0 | /-371,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 696. (764. sz. jav. - 1.mell. XVI. 10.cím 1.alc 7.jcs 2.jogc) pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1220/764. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,

- a Területfejlesztési bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

178. Dr. Kovács Zoltán képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 9. cím 2. alcím 16. jogcím-csoport módosítását javasolja:

X. MINISZTERELNÖKSÉG

9 Fejezeti kezelésű előirányzatok

2 Célelőirányzatok

16 Ünnepi rendezvények támogatása | [1 400,0] | 1 080,0 | /-320,0 tám./

1 Működési költségvetés

3 Dologi kiadások | [1 400,0] | 1 080,0 | /-320,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 367. (301. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 10.alc) pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1220/301. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- az Emberi jogi bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Rendészeti bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

179. Dr. Deutsch Tamás, dr. Juhos Katalin, Tirts Tamás, dr. Nagy Gábor Tamás, dr. Weszelovszky Zoltán és Soltész Miklós képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 9. cím 2. alcím 16. jogcím-csoport módosítását javasolják:

X. MINISZTERELNÖKSÉG

9 Fejezeti kezelésű előirányzatok

2 Célelőirányzatok

16 Ünnepi rendezvények támogatása | [1 400,0] | 400,0 | /-1000,0 tám./

1 Működési költségvetés

3 Dologi kiadások | [1 400,0] | 400,0 | /-1000,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 205. (734. sz. jav. - 1.mell. X. 9.cím 2.alc 30.jcs), 686. (734. sz. jav. - 1.mell. XV. 25.cím 27.alc új 14.jcs) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1220/734. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- az Informatikai bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,

- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

180. Dr. Kovács Zoltán képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 9. cím 2. alcím 16. jogcím-csoport módosítását javasolja:

X. MINISZTERELNÖKSÉG

9 Fejezeti kezelésű előirányzatok

2 Célelőirányzatok

16 Ünnepi rendezvények támogatása | [1 400,0] | 1 150,0 | /-250,0 tám./

1 Működési költségvetés

3 Dologi kiadások | [1 400,0] | 1 150,0 | /-250,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 371. (303. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 11.alc) pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1220/303. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Rendészeti bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

181. Gyürk András, Szíjjártó Péter, Rogán Antal, Erdős Norbert, dr. Nyitrai Zsolt, dr. Bagó Zoltán és Dobó László képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 9. cím 2. alcím 16. jogcím-csoport módosítását javasolják:

X. MINISZTERELNÖKSÉG

9 Fejezeti kezelésű előirányzatok

2 Célelőirányzatok

16 Ünnepi rendezvények támogatása | [1 400,0] | 1 150,0 | /-250,0 tám./

1 Működési költségvetés

3 Dologi kiadások | [1 400,0] | 1 150,0 | /-250,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1015. (293. sz. jav. - 1.mell. XXIV. 5.cím 4.alc új16.jcs) pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1220/293. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- az Ifjúsági bizottság támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

182. Dr. Hargitai János képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 9. cím 2. alcím 16. jogcím-csoport módosítását javasolja:

X. MINISZTERELNÖKSÉG

9 Fejezeti kezelésű előirányzatok

2 Célelőirányzatok

16 Ünnepi rendezvények támogatása | [1 400,0] | 1 050,0 | /-350,0 tám./

1 Működési költségvetés

3 Dologi kiadások | [1 400,0] | 1 050,0 | /-350,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 464. (581. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 5.jcs), 1173. (581. sz. jav. - 5.mell. 5. előir) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1220/581. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

183. Dr. Nagy Gábor Tamás képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 9. cím 2. alcím 16. jogcím-csoport módosítását javasolja:

X. MINISZTERELNÖKSÉG

9 Fejezeti kezelésű előirányzatok

2 Célelőirányzatok

16 Ünnepi rendezvények támogatása | [1 400,0] | 900,0 | /-500,0 tám./

1 Működési költségvetés

3 Dologi kiadások | [1 400,0] | 900,0 | /-500,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 938. (601. sz. jav. - 1.mell. XXIII. 10.cím 1.alc új14.jcs) pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1220/601. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Kulturális bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

184. Glattfelder Béla, Czerván György, Kékkői Zoltán József, Balogh Gyula, Balogh József, dr. Turi-Kovács Béla, Járvás István, Farkas Sándor, dr. Szabó József Andor és Vincze László képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 9. cím 2. alcím 16. jogcím-csoport módosítását javasolják:

X. MINISZTERELNÖKSÉG

9 Fejezeti kezelésű előirányzatok

2 Célelőirányzatok

16 Ünnepi rendezvények támogatása | [1 400,0] | 1 100,0 | /-300,0 tám./

1 Működési költségvetés

3 Dologi kiadások | [1 400,0] | 1 100,0 | /-300,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 502. (327. sz. jav. - 1.mell. XII. 10.cím 2.alc új10.jcs), 503. (327. sz. jav. - 1.mell. XII. 10.cím 2.alc új11.jcs) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1220/327. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Mezőgazdasági bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

185. Dr. Turi-Kovács Béla és Parragh Dénes képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 9. cím 2. alcím 16. jogcím-csoport módosítását javasolják:

X. MINISZTERELNÖKSÉG

9 Fejezeti kezelésű előirányzatok

2 Célelőirányzatok

16 Ünnepi rendezvények támogatása | [1 400,0] | 900,0 | /-500,0 tám./

1 Működési költségvetés

3 Dologi kiadások | [1 400,0] | 900,0 | /-500,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 719. (575. sz. jav. - 1.mell. XVI. 10.cím 2.alc 8.jcs) pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1220/575. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,

- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

186. Pichler Imre László képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 9. cím 2. alcím 16. jogcím-csoport módosítását javasolja:

X. MINISZTERELNÖKSÉG

9 Fejezeti kezelésű előirányzatok

2 Célelőirányzatok

16 Ünnepi rendezvények támogatása | [1 400,0] | 1 100,0 | /-300,0 tám./

1 Működési költségvetés

3 Dologi kiadások | [1 400,0] | 1 100,0 | /-300,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 663. (91. sz. jav. - 1.mell. XV. 25.cím 27.alc új7.jcs) pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1220/91. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,

- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

187. Dr. Kovács Zoltán képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 9. cím 2. alcím 16. jogcím-csoport módosítását javasolja:

X. MINISZTERELNÖKSÉG

9 Fejezeti kezelésű előirányzatok

2 Célelőirányzatok

16 Ünnepi rendezvények támogatása | [1 400,0] | 1 100,0 | /-300,0 tám./

1 Működési költségvetés

3 Dologi kiadások | [1 400,0] | 1 100,0 | /-300,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 352. (594. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 4.alc) pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1220/594. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- az Emberi jogi bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Rendészeti bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

188. Dr. Deutsch Tamás, dr. Juhos Katalin, Tirts Tamás, dr. Nagy Gábor Tamás, dr. Weszelovszky Zoltán és Soltész Miklós képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 9. cím 2. alcím 16. jogcím-csoport módosítását javasolják:

X. MINISZTERELNÖKSÉG

9 Fejezeti kezelésű előirányzatok

2 Célelőirányzatok

16 Ünnepi rendezvények támogatása | [1 400,0] | 400,0 | /-1000,0 tám./

1 Működési költségvetés

3 Dologi kiadások | [1 400,0] | 400,0 | /-1000,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 226. (729. sz. jav. - 1.mell. X. 9.cím 2.alc 44.jcs), 701. (729. sz. jav. - 1.mell. XVI. 10.cím 1.alc 7.jcs új5.jogc), 828. (729. sz. jav. - 1.mell. XXII. 13.cím 2.alc 10.jcs) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1220/729. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Környezetvédelmi bizottság támogatja,

- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,

- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

189. Dr. Kovács Zoltán képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 9. cím 2. alcím 16. jogcím-csoport módosítását javasolja:

X. MINISZTERELNÖKSÉG

9 Fejezeti kezelésű előirányzatok

2 Célelőirányzatok

16 Ünnepi rendezvények támogatása | [1 400,0] | 1 250,0 | /-150,0 tám./

1 Működési költségvetés

3 Dologi kiadások | [1 400,0] | 1 250,0 | /-150,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 378. (593. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 14.alc) pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1220/593. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- az Emberi jogi bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Rendészeti bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

190. Manninger Jenő képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 9. cím 2. alcím 16. jogcím-csoport módosítását javasolja:

X. MINISZTERELNÖKSÉG

9 Fejezeti kezelésű előirányzatok

2 Célelőirányzatok

16 Ünnepi rendezvények támogatása | [1 400,0] | 1 347,5 | /-52,5 tám./

1 Működési költségvetés

3 Dologi kiadások | [1 400,0] | 1 347,5 | /-52,5 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 721. (568. sz. jav. - 1.mell. XVI. 10.cím 2.alc új14.jcs) pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1220/568. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,

- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

191. Dr. Hargitai János, Bánki Erik és Pichler Imre László képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 9. cím 2. alcím 16. jogcím-csoport módosítását javasolják:

X. MINISZTERELNÖKSÉG

9 Fejezeti kezelésű előirányzatok

2 Célelőirányzatok

16 Ünnepi rendezvények támogatása | [1 400,0] | 1 100,0 | /-300,0 tám./

1 Működési költségvetés

3 Dologi kiadások | [1 400,0] | 1 100,0 | /-300,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 685. (77. sz. jav. - 1.mell. XV. 25.cím 27.alc új 13.jcs) pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1220/77. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,

- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

192. Manninger Jenő képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 9. cím 2. alcím 16. jogcím-csoport módosítását javasolja:

X. MINISZTERELNÖKSÉG

9 Fejezeti kezelésű előirányzatok

2 Célelőirányzatok

16 Ünnepi rendezvények támogatása | [1 400,0] | 1 029,0 | /-371,0 tám./

1 Működési költségvetés

3 Dologi kiadások | [1 400,0] | 1 029,0 | /-371,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 694. (567. sz. jav. - 1.mell. XVI. 10.cím 1.alc 7.jcs 2.jogc) pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1220/567. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,

- a Területfejlesztési bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

193. Manninger Jenő képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 9. cím 2. alcím 16. jogcím-csoport módosítását javasolja:

X. MINISZTERELNÖKSÉG

9 Fejezeti kezelésű előirányzatok

2 Célelőirányzatok

16 Ünnepi rendezvények támogatása | [1 400,0] | 1 291,0 | /-109,0 tám./

1 Működési költségvetés

3 Dologi kiadások | [1 400,0] | 1 291,0 | /-109,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 705. (565. sz. jav. - 1.mell. XVI. 10.cím 1.alc 11.jcs) pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1220/565. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,

- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

194. Nógrádi Zoltán képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 9. cím 2. alcím 16. jogcím-csoport módosítását javasolja:

X. MINISZTERELNÖKSÉG

9 Fejezeti kezelésű előirányzatok

2 Célelőirányzatok

16 Ünnepi rendezvények támogatása | [1 400,0] | 1 300,0 | /-100,0 tám./

1 Működési költségvetés

3 Dologi kiadások | [1 400,0] | 1 300,0 | /-100,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 413. (636. sz. jav. - 1.mell. XI. 19.cím 14.alc) pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1220/636. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,

- a Rendészeti bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

195. Dr. Kovács Zoltán képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 9. cím 2. alcím 16. jogcím-csoport módosítását javasolja:

X. MINISZTERELNÖKSÉG

9 Fejezeti kezelésű előirányzatok

2 Célelőirányzatok

16 Ünnepi rendezvények támogatása | [1 400,0] | 1 100,0 | /-300,0 tám./

1 Működési költségvetés

3 Dologi kiadások | [1 400,0] | 1 100,0 | /-300,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 358. (302. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 5.alc) pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1220/302. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- az Emberi jogi bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Rendészeti bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

196. Rogán Antal képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 9. cím 2. alcím 17. jogcím-csoport elhagyását javasolja:

X. MINISZTERELNÖKSÉG

9 Fejezeti kezelésű előirányzatok

2 Célelőirányzatok

[17 Központi kormányzati informatikai rendszerek]

[üzemeltetése és egyéb kapcsolódó feladatok]

[támogatása] | [ 527,7] | ... | /-527,7 tám./

[1 Működési költségvetés]

[1 Személyi juttatások] | [ 30,0] | ... | /-30,0 kiad./

[2 Munkaadókat terhelő járulékok] | [ 12,0] | ... | /-12,0 kiad./

[3 Dologi kiadások] | [ 365,7] | ... | /-365,7 kiad./

[2 Felhalmozási költségvetés]

[1 Intézményi beruházási kiadások] | [ 120,0] | ... | /-120,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1034. (138. sz. jav. - 1.mell. XXV. 5.cím új6.alc) pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1220/138. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság támogatja,

- az Önkormányzati bizottság támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

197. Lasztovicza Jenő és Bánki Erik képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 9. cím 2. alcím 18. jogcím-csoport módosítását javasolják:

X. MINISZTERELNÖKSÉG

9 Fejezeti kezelésű előirányzatok

2 Célelőirányzatok

18 Balatonnal kapcsolatos feladatok támogatása | [ 500,0] | 1 870,0 | /+1370,0 tám./

1 Működési költségvetés

1 Személyi juttatások | [ 30,0] | 90,0 | /+60,0 kiad./

2 Munkaadókat terhelő járulékok | [ 10,0] | 30,0 | /+20,0 kiad./

3 Dologi kiadások | [ 63,0] | 189,0 | /+126,0 kiad./

5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások | [ 30,0] | 90,0 | /+60,0 kiad./

2 Felhalmozási költségvetés

3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | [ 367,0] | 1 471,0 | /+1104,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 560. (554. sz. jav. - 1.mell. XIII. 1.cím 3.alc) pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1220/554. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Honvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Idegenforgalmi bizottság támogatja,

- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,

- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

198. Rogán Antal képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 9. cím 2. alcím 30. jogcím-csoport elhagyását javasolja:

X. MINISZTERELNÖKSÉG

9 Fejezeti kezelésű előirányzatok

2 Célelőirányzatok

[30 Kormányzati Informatika támogatása] | [2 980,8] | ... | /-2980,8 tám./

[1 Működési költségvetés]

[3 Dologi kiadások] | [1 632,8] | ... | /-1632,8 kiad./

[2 Felhalmozási költségvetés]

[1 Intézményi beruházási kiadások] | [1 348,0] | ... | /-1348,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1036. (135. sz. jav. - 1.mell. XXV. 5.cím új6.alc) pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1220/135. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- az Informatikai bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

199. Dr. Deutsch Tamás, dr. Juhos Katalin, Tirts Tamás, dr. Nagy Gábor Tamás, dr. Weszelovszky Zoltán és Soltész Miklós képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 9. cím 2. alcím 30. jogcím-csoport módosítását javasolják:

X. MINISZTERELNÖKSÉG

9 Fejezeti kezelésű előirányzatok

2 Célelőirányzatok

30 Kormányzati Informatika támogatása | [2 980,8] | 1 980,8 | /-1000,0 tám./

2 Felhalmozási költségvetés

1 Intézményi beruházási kiadások | [1 348,0] | 348,0 | /-1000,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 808. (728. sz. jav. - 1.mell. XXI. 10.cím 1.alc új16.jcs) pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1220/728. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- az Egészségügyi bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- az Informatikai bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

200. Kékkői Zoltán József, Bánki Erik, dr. Hargitai János és Pichler Imre László képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 9. cím 2. alcím 30. jogcím-csoport módosítását javasolják:

X. MINISZTERELNÖKSÉG

9 Fejezeti kezelésű előirányzatok

2 Célelőirányzatok

30 Kormányzati Informatika támogatása | [2 980,8] | 2 480,8 | /-500,0 tám./

1 Működési költségvetés

3 Dologi kiadások | [1 632,8] | 1 132,8 | /-500,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 659. (442. sz. jav. - 1.mell. XV. 25.cím 27.alc új 6.jcs) pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1220/442. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- az Informatikai bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,

- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

201. Sági József képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 9. cím 2. alcím 30. jogcím-csoport módosítását javasolja:

X. MINISZTERELNÖKSÉG

9 Fejezeti kezelésű előirányzatok

2 Célelőirányzatok

30 Kormányzati Informatika támogatása | [2 980,8] | 2 180,8 | /-800,0 tám./

1 Működési költségvetés

3 Dologi kiadások | [1 632,8] | 832,8 | /-800,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 401. (428. sz. jav. - 1.mell. XI. 19.cím 1.alc új7jcs) pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1220/428. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- az Emberi jogi bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- az Informatikai bizottság nem támogatja,

- a Rendészeti bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

202. Sági József képviselő, valamint Sági József képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 9. cím 2. alcím 30. jogcím-csoport módosítását javasolja:

X. MINISZTERELNÖKSÉG

9 Fejezeti kezelésű előirányzatok

2 Célelőirányzatok

30 Kormányzati Informatika támogatása | [2 980,8] | 1 780,8 | /-1200,0 tám./

1 Működési költségvetés

3 Dologi kiadások | [1 632,8] | 432,8 | /-1200,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 772. (427. sz. jav. - 1.mell. XX. 11.cím 1.alc új9.jcs) pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1220/427., 429. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- az Informatikai bizottság nem támogatja,

- az Oktatási bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

203. Sági József, Halász János, Szalai Annamária, Vígh Ilona, dr. Juhos Katalin, Homa János és Kiss Attila képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 9. cím 2. alcím 30. jogcím-csoport módosítását javasolják:

X. MINISZTERELNÖKSÉG

9 Fejezeti kezelésű előirányzatok

2 Célelőirányzatok

30 Kormányzati Informatika támogatása | [2 980,8] | 2 280,8 | /-700,0 tám./

1 Működési költségvetés

3 Dologi kiadások | [1 632,8] | 932,8 | /-700,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 954. (401. sz. jav. - 1.mell. XXIII. 10.cím 2.alc 16.jcs) pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1220/401. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- az Informatikai bizottság nem támogatja,

- a Kulturális bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

204. Dr. Deutsch Tamás, dr. Juhos Katalin, Tirts Tamás, dr. Nagy Gábor Tamás, dr. Weszelovszky Zoltán és Soltész Miklós képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 9. cím 2. alcím 30. jogcím-csoport módosítását javasolják:

X. MINISZTERELNÖKSÉG

9 Fejezeti kezelésű előirányzatok

2 Célelőirányzatok

30 Kormányzati Informatika támogatása | [2 980,8] | 1 980,8 | /-1000,0 tám./

1 Működési költségvetés

3 Dologi kiadások | [1 632,8] | 632,8 | /-1000,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 409. (744. sz. jav. - 1.mell. XI. 19.cím 2.alc új62.jcs) pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1220/744. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- az Informatikai bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,

- a Rendészeti bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

205. Dr. Deutsch Tamás, dr. Juhos Katalin, Tirts Tamás, dr. Nagy Gábor Tamás, dr. Weszelovszky Zoltán és Soltész Miklós képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 9. cím 2. alcím 30. jogcím-csoport módosítását javasolják:

X. MINISZTERELNÖKSÉG

9 Fejezeti kezelésű előirányzatok

2 Célelőirányzatok

30 Kormányzati Informatika támogatása | [2 980,8] | 2 180,8 | /-800,0 tám./

1 Működési költségvetés

3 Dologi kiadások | [1 632,8] | 1 132,8 | /-500,0 kiad./

2 Felhalmozási költségvetés

1 Intézményi beruházási kiadások | [1 348,0] | 1 048,0 | /-300,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 179. (734. sz. jav. - 1.mell. X. 9.cím 2.alc 16.jcs), 686. (734. sz. jav. - 1.mell. XV. 25.cím 27.alc új 14.jcs) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1220/734. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- az Informatikai bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,

- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

206. Dr. Turi-Kovács Béla, Tóth István és Tóth Gábor képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 9. cím 2. alcím 30. jogcím-csoport módosítását javasolják:

X. MINISZTERELNÖKSÉG

9 Fejezeti kezelésű előirányzatok

2 Célelőirányzatok

30 Kormányzati Informatika támogatása | [2 980,8] | 2 840,8 | /-140,0 tám./

1 Működési költségvetés

3 Dologi kiadások | [1 632,8] | 1 492,8 | /-140,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 691. (563. sz. jav. - 1.mell. XVI. 10.cím 1.alc 4.jcs) pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1220/563. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- az Informatikai bizottság nem támogatja,

- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

207. Dr. Deutsch Tamás, dr. Juhos Katalin, dr. Weszelovszky Zoltán, Soltész Miklós és Tirts Tamás képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 9. cím 2. alcím 30. jogcím-csoport módosítását javasolják:

X. MINISZTERELNÖKSÉG

9 Fejezeti kezelésű előirányzatok

2 Célelőirányzatok

30 Kormányzati Informatika támogatása | [2 980,8] | 1 980,8 | /-1000,0 tám./

2 Felhalmozási költségvetés

1 Intézményi beruházási kiadások | [1 348,0] | 348,0 | /-1000,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 817. (723. sz. jav. - 1.mell. XXI. 10.cím 2.alc új80.jcs) pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1220/723. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- az Egészségügyi bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- az Informatikai bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

208. Szabó István képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 9. cím 2. alcím 30. jogcím-csoport módosítását javasolja:

X. MINISZTERELNÖKSÉG

9 Fejezeti kezelésű előirányzatok

2 Célelőirányzatok

30 Kormányzati Informatika támogatása | [2 980,8] | 1 980,8 | /-1000,0 tám./

2 Felhalmozási költségvetés

1 Intézményi beruházási kiadások | [1 348,0] | 348,0 | /-1000,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 804. (142. sz. jav. - 1.mell. XXI. 10.cím 1.alc új16.jcs) pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1220/142. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- az Egészségügyi bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- az Informatikai bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

209. Dr. Deutsch Tamás képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 9. cím 2. alcím 30. jogcím-csoport módosítását javasolja:

X. MINISZTERELNÖKSÉG

9 Fejezeti kezelésű előirányzatok

2 Célelőirányzatok

30 Kormányzati Informatika támogatása | [2 980,8] | 2 480,8 | /-500,0 tám./

2 Felhalmozási költségvetés

1 Intézményi beruházási kiadások | [1 348,0] | 848,0 | /-500,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 805. (146. sz. jav. - 1.mell. XXI. 10.cím 1.alc új16.jcs) pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1220/146. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- az Egészségügyi bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

210. Lasztovicza Jenő, Domokos László, dr. Őry Csaba, Tállai András és dr. Fónagy János képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 9. cím 2. alcím 31. jogcím-csoport módosítását javasolják:

X. MINISZTERELNÖKSÉG

9 Fejezeti kezelésű előirányzatok

2 Célelőirányzatok

31 Turisztikai célelőirányzat | [19 000,0] | 29 000,0 | /+10000,0 tám./

2 Felhalmozási költségvetés

3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | [10 000,0] | 18 000,0 | /+8000,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 623. (754. sz. jav. - 1.mell. XV. 25.cím 3.alc 1.jcs), 626. (754. sz. jav. - 1.mell. XV. 25.cím 3.alc 3.jcs), 632. (754. sz. jav. - 1.mell. XV. 25.cím 5.alc 1.jcs), 657. (754. sz. jav. - 1.mell. XV. 25.cím 27.alc 1.jcs) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1220/754. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- az Idegenforgalmi bizottság támogatja,

- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

211. Pettkó András, Ékes József, Herényi Károly és Font Sándor képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 9. cím 2. alcím 31. jogcím-csoport módosítását javasolják:

X. MINISZTERELNÖKSÉG

9 Fejezeti kezelésű előirányzatok

2 Célelőirányzatok

31 Turisztikai célelőirányzat | [19 000,0] | 15 793,1 | /-3206,9 tám./

2 Felhalmozási költségvetés

3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | [10 000,0] | 6 793,1 | /-3206,9 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 348. (286. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 1.alc) pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1220/286. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- az Egészségügyi bizottság nem támogatja,

- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- az Idegenforgalmi bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Rendészeti bizottság nem támogatja,

- a Területfejlesztési bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

212. Balsay István képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 9. cím 2. alcím 35. jogcím-csoport módosítását javasolja:

X. MINISZTERELNÖKSÉG

9 Fejezeti kezelésű előirányzatok

2 Célelőirányzatok

35 Vállalkozási övezetek támogatása | [1 000,0] | 2 000,0 | /+1000,0 tám./

1 Működési költségvetés

5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások | [1 000,0] | 2 000,0 | /+1000,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 596. (625. sz. jav. - 1.mell. XIII. 2.cím 3.alc) pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1220/625. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Honvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,

- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

213. Ékes József képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 9. cím 2. alcím 36. jogcím-csoport elhagyását javasolja:

X. MINISZTERELNÖKSÉG

9 Fejezeti kezelésű előirányzatok

2 Célelőirányzatok

[36 Kistérségi támogatási alap] | [2 000,0] | ... | /-2000,0 tám./

[1 Működési költségvetés]

[5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások] | [2 000,0] | ... | /-2000,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslatot pontosítottuk, a támogatással összefüggésben a kiadási előirányzatot is módosítani szükséges.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 486. (89. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 5.alc 1.jcs új10.jogc), 493. (89. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 8.alc 1.jcs), 1049. (89. sz. jav. - 3.mell. új10.) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1220/89. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,

- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

214. Balsay István képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 9. cím 2. alcím 36. jogcím-csoport módosítását javasolja:

X. MINISZTERELNÖKSÉG

9 Fejezeti kezelésű előirányzatok

2 Célelőirányzatok

36 Kistérségi támogatási alap | [2 000,0] | 3 000,0 | /+1000,0 tám./

1 Működési költségvetés

5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások | [2 000,0] | 3 000,0 | /+1000,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 598. (624. sz. jav. - 1.mell. XIII. 2.cím 3.alc) pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1220/624. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Honvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,

- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

215. Dr. Braun Márton, Fehérvári Tamás, Koltai Tamás, Potápi Árpád és Tóth Ferenc képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 9. cím 2. alcím 36. jogcím-csoport módosítását javasolják:

X. MINISZTERELNÖKSÉG

9 Fejezeti kezelésű előirányzatok

2 Célelőirányzatok

36 Kistérségi támogatási alap | [2 000,0] | 1 000,0 | /-1000,0 tám./

1 Működési költségvetés

5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások | [2 000,0] | 1 000,0 | /-1000,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 459. (761. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc új25.jcs), 1157. (761. sz. jav. - 3.mell. új25.), 1164. (761. sz. jav. - 4.mell. B) I.) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1220/761. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,

- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

216. Dr. Pap János képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 9. cím 2. alcím 41. jogcím-csoport elhagyását javasolja:

X. MINISZTERELNÖKSÉG

9 Fejezeti kezelésű előirányzatok

2 Célelőirányzatok

[41 Szigetközi térség rehabilitációjával

kapcsolatos feladatok] | [ 99,2] | ... | /-99,2 tám./

[1 Működési költségvetés]

[1 Személyi juttatások] | [ 10,0] | ... | /-10,0 kiad./

[2 Munkaadókat terhelő járulékok] | [ 3,5] | ... | /-3,5 kiad./

[3 Dologi kiadások] | [ 85,7] | ... | /-85,7 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 334. (35. sz. jav. - 1.mell. X. 9.cím 8.alc 1.jcs), 722. (35. sz. jav. - 1.mell. XVI. 10.cím 2.alc új32.jcs) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1220/35. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,

- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

217. Révész Máriusz, Pánczél Károly, Kuzma László, Tóth Ferenc, Sági József és Stolár Mihály képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 9. cím 2. alcím 44. jogcím-csoport elhagyását javasolják:

X. MINISZTERELNÖKSÉG

9 Fejezeti kezelésű előirányzatok

2 Célelőirányzatok

[44 Lakossági tájékoztatáshoz kapcsolódó]

[kiadások] | [1 079,0] | ... | /-1079,0 tám./

[1 Működési költségvetés]

[3 Dologi kiadások] | [1 079,0] | ... | /-1079,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 44. (210. sz. jav. - 83.§ (1) Kt.32.§ (2)), 139. (210. sz. jav. - 1.mell. X. 9.cím 2.alc 16.jcs), 343. (210. sz. jav. - 1.mell. X. 12.cím 2.alc), 442. (210. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 23.jcs), 1111. (210. sz. jav. - 3.mell. 23. a)), 1115. (210. sz. jav. - 3.mell. 23. b) fajl) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1220/210. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- az Oktatási bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

218. Dr. Répássy Róbert és dr. Vitányi István képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 9. cím 2. alcím 44. jogcím-csoport elhagyását javasolják:

X. MINISZTERELNÖKSÉG

9 Fejezeti kezelésű előirányzatok

2 Célelőirányzatok

[44 Lakossági tájékoztatáshoz kapcsolódó]

[ kiadások] | [1 079,0] | ... | /-1079,0 tám./

[1 Működési költségvetés]

[3 Dologi kiadások] | [1 079,0] | ... | /-1079,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 79. (54. sz. jav. - 1.mell. VI. 1.cím), 94. (54. sz. jav. - 1.mell. X. 1.cím 1.alc), 141. (54. sz. jav. - 1.mell. X. 9.cím 2.alc 16.jcs), 278. (54. sz. jav. - 1.mell. X. 9.cím 2.alc 87.jcs) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1220/54. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,

- a Területfejlesztési bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

219. Dr. Répássy Róbert és dr. Vitányi István képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 9. cím 2. alcím 44. jogcím-csoport elhagyását javasolják:

X. MINISZTERELNÖKSÉG

9 Fejezeti kezelésű előirányzatok

2 Célelőirányzatok

[44 Lakossági tájékoztatáshoz kapcsolódó]

[kiadások] | [1 079,0] | ... | /-1079,0 tám./

[1 Működési költségvetés]

[3 Dologi kiadások] | [1 079,0] | ... | /-1079,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 80. (53. sz. jav. - 1.mell. VI. 2.cím 1.alc 1.jcs), 153. (53. sz. jav. - 1.mell. X. 9.cím 2.alc 16.jcs), 287. (53. sz. jav. - 1.mell. X. 9.cím 2.alc 87.jcs) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1220/53. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,

- a Területfejlesztési bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal a Költségvetési bizottság ülésén egyetért, az Alkotmányügyi bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bizottság, a Területfejlesztési bizottság ülésén nem ért egyet.

220. Vígh Ilona, Domokos László, Babák Mihály, dr. Dancsó József, Erdős Norbert és Végh László képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 9. cím 2. alcím 44. jogcím-csoport módosítását javasolják:

X. MINISZTERELNÖKSÉG

9 Fejezeti kezelésű előirányzatok

2 Célelőirányzatok

44 Lakossági tájékoztatáshoz kapcsolódó

kiadások | [1 079,0] | 979,0 | /-100,0 tám./

1 Működési költségvetés

3 Dologi kiadások | [1 079,0] | 979,0 | /-100,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 646. (218. sz. jav. - 1.mell. XV. 25.cím 5.alc új3.jcs) pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1220/218. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,

- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

221. Vígh Ilona, Domokos László, Babák Mihály, dr. Dancsó József, Erdős Norbert és Végh László képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 9. cím 2. alcím 44. jogcím-csoport módosítását javasolják:

X. MINISZTERELNÖKSÉG

9 Fejezeti kezelésű előirányzatok

2 Célelőirányzatok

44 Lakossági tájékoztatáshoz kapcsolódó

kiadások | [1 079,0] | 879,0 | /-200,0 tám./

1 Működési költségvetés

3 Dologi kiadások | [1 079,0] | 879,0 | /-200,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 643. (217. sz. jav. - 1.mell. XV. 25.cím 5.alc új3.jcs) pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1220/217. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Területfejlesztési bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

222. Dr. Bóka István képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 9. cím 2. alcím 44. jogcím-csoport módosítását javasolja:

X. MINISZTERELNÖKSÉG

9 Fejezeti kezelésű előirányzatok

2 Célelőirányzatok

44 Lakossági tájékoztatáshoz kapcsolódó

kiadások | [1 079,0] | 674,0 | /-405,0 tám./

1 Működési költségvetés

3 Dologi kiadások | [1 079,0] | 674,0 | /-405,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 703. (693. sz. jav. - 1.mell. XVI. 10.cím 1.alc 9.jcs) pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1220/693. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,

- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

223. Dr. Nagy Gábor Tamás képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 9. cím 2. alcím 44. jogcím-csoport módosítását javasolja:

X. MINISZTERELNÖKSÉG

9 Fejezeti kezelésű előirányzatok

2 Célelőirányzatok

44 Lakossági tájékoztatáshoz kapcsolódó

kiadások | [1 079,0] | 929,0 | /-150,0 tám./

1 Működési költségvetés

3 Dologi kiadások | [1 079,0] | 929,0 | /-150,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 970. (610. sz. jav. - 1.mell. XXIII. 10.cím 7.alc új21.jcs) pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1220/610. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Kulturális bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

224. Gyürk András, Szíjjártó Péter, Rogán Antal, Erdős Norbert, dr. Nyitrai Zsolt, dr. Bagó Zoltán és Dobó László képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 9. cím 2. alcím 44. jogcím-csoport módosítását javasolják:

X. MINISZTERELNÖKSÉG

9 Fejezeti kezelésű előirányzatok

2 Célelőirányzatok

44 Lakossági tájékoztatáshoz kapcsolódó

kiadások | [1 079,0] | 754,0 | /-325,0 tám./

1 Működési költségvetés

3 Dologi kiadások | [1 079,0] | 754,0 | /-325,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1016. (289. sz. jav. - 1.mell. XXIV. 5.cím 4.alc új16.jcs) pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1220/289. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- az Ifjúsági bizottság támogatja,

- az Oktatási bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

225. Vígh Ilona, Domokos László, Babák Mihály, dr. Dancsó József, Erdős Norbert és Végh László képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 9. cím 2. alcím 44. jogcím-csoport módosítását javasolják:

X. MINISZTERELNÖKSÉG

9 Fejezeti kezelésű előirányzatok

2 Célelőirányzatok

44 Lakossági tájékoztatáshoz kapcsolódó

kiadások | [1 079,0] | 974,0 | /-105,0 tám./

1 Működési költségvetés

3 Dologi kiadások | [1 079,0] | 974,0 | /-105,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 649. (221. sz. jav. - 1.mell. XV. 25.cím 5.alc új3.jcs) pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1220/221. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,

- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

226. Dr. Deutsch Tamás, dr. Juhos Katalin, Tirts Tamás, dr. Nagy Gábor Tamás, dr. Weszelovszky Zoltán és Soltész Miklós képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 9. cím 2. alcím 44. jogcím-csoport módosítását javasolják:

X. MINISZTERELNÖKSÉG

9 Fejezeti kezelésű előirányzatok

2 Célelőirányzatok

44 Lakossági tájékoztatáshoz kapcsolódó

kiadások | [1 079,0] | 79,0 | /-1000,0 tám./

1 Működési költségvetés

3 Dologi kiadások | [1 079,0] | 79,0 | /-1000,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 188. (729. sz. jav. - 1.mell. X. 9.cím 2.alc 16.jcs), 701. (729. sz. jav. - 1.mell. XVI. 10.cím 1.alc 7.jcs új5.jogc), 828. (729. sz. jav. - 1.mell. XXII. 13.cím 2.alc 10.jcs) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1220/729. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Környezetvédelmi bizottság támogatja,

- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,

- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

227. Borkó Károly képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 9. cím 2. alcím 44. jogcím-csoport módosítását javasolja:

X. MINISZTERELNÖKSÉG

9 Fejezeti kezelésű előirányzatok

2 Célelőirányzatok

44 Lakossági tájékoztatáshoz kapcsolódó

kiadások | [1 079,0] | 579,0 | /-500,0 tám./

1 Működési költségvetés

3 Dologi kiadások | [1 079,0] | 579,0 | /-500,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 519. (439. sz. jav. - 1.mell. XII. 10.cím 4.alc 2.jcs 1.jogc) pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1220/439. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Környezetvédelmi bizottság támogatja,

- a Mezőgazdasági bizottság nem támogatja,

- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

228. Lenártek András és Becsó Zsolt képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 9. cím 2. alcím 44. jogcím-csoport módosítását javasolják:

X. MINISZTERELNÖKSÉG

9 Fejezeti kezelésű előirányzatok

2 Célelőirányzatok

44 Lakossági tájékoztatáshoz kapcsolódó

kiadások | [1 079,0] | 322,9 | /-756,1 tám./

1 Működési költségvetés

3 Dologi kiadások | [1 079,0] | 322,9 | /-756,1 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 496. (381. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 8.alc 2.jcs) pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1220/381. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,

- a Szociális bizottság nem támogatja,

- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

229. Tóth András képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 9. cím 2. alcím 44. jogcím-csoport módosítását javasolja:

X. MINISZTERELNÖKSÉG

9 Fejezeti kezelésű előirányzatok

2 Célelőirányzatok

44 Lakossági tájékoztatáshoz kapcsolódó

kiadások | [1 079,0] | 679,0 | /-400,0 tám./

1 Működési költségvetés

3 Dologi kiadások | [1 079,0] | 679,0 | /-400,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1000. (553. sz. jav. - 1.mell. XXIV. 5.cím 2.alc 7.jcs új8.jc) pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1220/553. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- az Ifjúsági bizottság nem támogatja,

- az Oktatási bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

230. Glattfelder Béla, Czerván György, Kékkői Zoltán József, Balogh Gyula, Balogh József, dr. Turi-Kovács Béla, Járvás István, Farkas Sándor, dr. Szabó József Andor és Vincze László képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 9. cím 2. alcím 44. jogcím-csoport módosítását javasolják:

X. MINISZTERELNÖKSÉG

9 Fejezeti kezelésű előirányzatok

2 Célelőirányzatok

44 Lakossági tájékoztatáshoz kapcsolódó

kiadások | [1 079,0] | 579,0 | /-500,0 tám./

1 Működési költségvetés

3 Dologi kiadások | [1 079,0] | 579,0 | /-500,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 515. (336. sz. jav. - 1.mell. XII. 10.cím 4.alc 1.jcs 4.jogc) pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1220/336. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Mezőgazdasági bizottság nem támogatja,

- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

231. Tóth Imre, Domokos László, Babák Mihály, dr. Dancsó József, Erdős Norbert, Vígh Ilona és Végh László képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 9. cím 2. alcím 44. jogcím-csoport módosítását javasolják:

X. MINISZTERELNÖKSÉG

9 Fejezeti kezelésű előirányzatok

2 Célelőirányzatok

44 Lakossági tájékoztatáshoz kapcsolódó

kiadások | [1 079,0] | 993,0 | /-86,0 tám./

1 Működési költségvetés

3 Dologi kiadások | [1 079,0] | 993,0 | /-86,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 647. (219. sz. jav. - 1.mell. XV. 25.cím 5.alc új3.jcs) pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1220/219. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,

- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

232. Parragh Dénes képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 9. cím 2. alcím 44. jogcím-csoport módosítását javasolja:

X. MINISZTERELNÖKSÉG

9 Fejezeti kezelésű előirányzatok

2 Célelőirányzatok

44 Lakossági tájékoztatáshoz kapcsolódó

kiadások | [1 079,0] | 979,0 | /-100,0 tám./

1 Működési költségvetés

3 Dologi kiadások | [1 079,0] | 979,0 | /-100,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 676. (573. sz. jav. - 1.mell. XV. 25.cím 27.alc új7.jcs) pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1220/573. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,

- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

233. Halász János, Szalai Annamária, Vígh Ilona, dr. Juhos Katalin, Homa János, Sági József és Kiss Attila képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 9. cím 2. alcím 44. jogcím-csoport módosítását javasolják:

X. MINISZTERELNÖKSÉG

9 Fejezeti kezelésű előirányzatok

2 Célelőirányzatok

44 Lakossági tájékoztatáshoz kapcsolódó

kiadások | [1 079,0] | 749,0 | /-330,0 tám./

1 Működési költségvetés

3 Dologi kiadások | [1 079,0] | 749,0 | /-330,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 968. (417. sz. jav. - 1.mell. XXIII. 10.cím 6.alc új15.jcs) pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1220/417. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- az Emberi jogi bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Kulturális bizottság nem támogatja,

- az Oktatási bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

234. Sági József, Halász János, Szalai Annamária, Vígh Ilona, dr. Juhos Katalin, Homa János és Kiss Attila képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 9. cím 2. alcím 44. jogcím-csoport módosítását javasolják:

X. MINISZTERELNÖKSÉG

9 Fejezeti kezelésű előirányzatok

2 Célelőirányzatok

44 Lakossági tájékoztatáshoz kapcsolódó

kiadások | [1 079,0] | 1 064,0 | /-15,0 tám./

1 Működési költségvetés

3 Dologi kiadások | [1 079,0] | 1 064,0 | /-15,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 957. (414. sz. jav. - 1.mell. XXIII. 10.cím 4.alc 7.jcs) pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1220/414. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Kulturális bizottság nem támogatja,

- az Oktatási bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

235. Gyürk András, Szíjjártó Péter, Rogán Antal, Erdős Norbert, dr. Nyitrai Zsolt, dr. Bagó Zoltán, Dobó László és Zsigó Róbert képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 9. cím 2. alcím 44. jogcím-csoport módosítását javasolják:

X. MINISZTERELNÖKSÉG

9 Fejezeti kezelésű előirányzatok

2 Célelőirányzatok

44 Lakossági tájékoztatáshoz kapcsolódó

kiadások | [1 079,0] | 585,1 | /-493,9 tám./

1 Működési költségvetés

3 Dologi kiadások | [1 079,0] | 585,1 | /-493,9 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1005. (287. sz. jav. - 1.mell. XXIV. 5.cím 3.alc 3.jcs) pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1220/287. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- az Ifjúsági bizottság támogatja,

- az Oktatási bizottság nem támogatja,

- a Rendészeti bizottság nem támogatja,

- a Szociális bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

236. Manninger Jenő képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 9. cím 2. alcím 44. jogcím-csoport módosítását javasolja:

X. MINISZTERELNÖKSÉG

9 Fejezeti kezelésű előirányzatok

2 Célelőirányzatok

44 Lakossági tájékoztatáshoz kapcsolódó

kiadások | [1 079,0] | 579,0 | /-500,0 tám./

1 Működési költségvetés

3 Dologi kiadások | [1 079,0] | 579,0 | /-500,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 704. (566. sz. jav. - 1.mell. XVI. 10.cím 1.alc 10.jcs 2.jogc) pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1220/566. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,

- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

237. Pogácsás Tibor képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 9. cím 2. alcím 44. jogcím-csoport módosítását javasolja:

X. MINISZTERELNÖKSÉG

9 Fejezeti kezelésű előirányzatok

2 Célelőirányzatok

44 Lakossági tájékoztatáshoz kapcsolódó

kiadások | [1 079,0] | 579,0 | /-500,0 tám./

1 Működési költségvetés

3 Dologi kiadások | [1 079,0] | 579,0 | /-500,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 383. (357. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 16.alc) pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1220/357. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Rendészeti bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

238. Sági József, Halász János, Szalai Annamária, Vígh Ilona, dr. Juhos Katalin, Homa János és Kiss Attila képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 9. cím 2. alcím 44. jogcím-csoport módosítását javasolják:

X. MINISZTERELNÖKSÉG

9 Fejezeti kezelésű előirányzatok

2 Célelőirányzatok

44 Lakossági tájékoztatáshoz kapcsolódó

kiadások | [1 079,0] | 1 029,0 | /-50,0 tám./

1 Működési költségvetés

3 Dologi kiadások | [1 079,0] | 1 029,0 | /-50,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 956. (413. sz. jav. - 1.mell. XXIII. 10.cím 4.alc 6.jcs) pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1220/413. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Kulturális bizottság nem támogatja,

- az Oktatási bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

239. Balsay István képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 9. cím 2. alcím 44. jogcím-csoport módosítását javasolja:

X. MINISZTERELNÖKSÉG

9 Fejezeti kezelésű előirányzatok

2 Célelőirányzatok

44 Lakossági tájékoztatáshoz kapcsolódó

kiadások | [1 079,0] | 79,0 | /-1000,0 tám./

1 Működési költségvetés

3 Dologi kiadások | [1 079,0] | 79,0 | /-1000,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 923. (622. sz. jav. - 1.mell. XXIII. 10.cím 1.alc 2.jcs) pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1220/622. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Kulturális bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

240. Tóth István képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 9. cím 2. alcím 44. jogcím-csoport módosítását javasolja:

X. MINISZTERELNÖKSÉG

9 Fejezeti kezelésű előirányzatok

2 Célelőirányzatok

44 Lakossági tájékoztatáshoz kapcsolódó

kiadások | [1 079,0] | 739,0 | /-340,0 tám./

1 Működési költségvetés

3 Dologi kiadások | [1 079,0] | 739,0 | /-340,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 356. (560. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 5.alc) pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1220/560. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Rendészeti bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

241. Erdős Norbert, Domokos László, Babák Mihály, dr. Dancsó József, Végh László és Vígh Ilona képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 9. cím 2. alcím 44. jogcím-csoport módosítását javasolják:

X. MINISZTERELNÖKSÉG

9 Fejezeti kezelésű előirányzatok

2 Célelőirányzatok

44 Lakossági tájékoztatáshoz kapcsolódó

kiadások | [1 079,0] | 1 009,0 | /-70,0 tám./

1 Működési költségvetés

3 Dologi kiadások | [1 079,0] | 1 009,0 | /-70,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 648. (220. sz. jav. - 1.mell. XV. 25.cím 5.alc új3.jcs) pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1220/220. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,

- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

242. Borkó Károly képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 9. cím 2. alcím 44. jogcím-csoport módosítását javasolja:

X. MINISZTERELNÖKSÉG

9 Fejezeti kezelésű előirányzatok

2 Célelőirányzatok

44 Lakossági tájékoztatáshoz kapcsolódó

kiadások | [1 079,0] | 1 000,0 | /-79,0 tám./

1 Működési költségvetés

3 Dologi kiadások | [1 079,0] | 1 000,0 | /-79,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 960. (436. sz. jav. - 1.mell. XXIII. 10.cím 5.alc 3.jcs) pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1220/436. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Kulturális bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

243. Borkó Károly képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 9. cím 2. alcím 44. jogcím-csoport módosítását javasolja:

X. MINISZTERELNÖKSÉG

9 Fejezeti kezelésű előirányzatok

2 Célelőirányzatok

44 Lakossági tájékoztatáshoz kapcsolódó

kiadások | [1 079,0] | 579,0 | /-500,0 tám./

1 Működési költségvetés

3 Dologi kiadások | [1 079,0] | 579,0 | /-500,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 524. (438. sz. jav. - 1.mell. XII. 10.cím 5.alc 1.jcs) pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1220/438. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Mezőgazdasági bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,

- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

244. Sági József, Halász János, Szalai Annamária, Vígh Ilona, dr. Juhos Katalin, Homa János és Kiss Attila képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 9. cím 2. alcím 44. jogcím-csoport módosítását javasolják:

X. MINISZTERELNÖKSÉG

9 Fejezeti kezelésű előirányzatok

2 Célelőirányzatok

44 Lakossági tájékoztatáshoz kapcsolódó

kiadások | [1 079,0] | 1 064,0 | /-15,0 tám./

1 Működési költségvetés

3 Dologi kiadások | [1 079,0] | 1 064,0 | /-15,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 967. (411. sz. jav. - 1.mell. XXIII. 10.cím 5.alc 13.jcs) pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1220/411. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Kulturális bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

245. Sági József, Halász János, Szalai Annamária, Vígh Ilona, dr. Juhos Katalin, Homa János és Kiss Attila képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 9. cím 2. alcím 44. jogcím-csoport módosítását javasolják:

X. MINISZTERELNÖKSÉG

9 Fejezeti kezelésű előirányzatok

2 Célelőirányzatok

44 Lakossági tájékoztatáshoz kapcsolódó

kiadások | [1 079,0] | 829,0 | /-250,0 tám./

1 Működési költségvetés

3 Dologi kiadások | [1 079,0] | 829,0 | /-250,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 974. (418. sz. jav. - 1.mell. XXIII. 10.cím 12.alc) pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1220/418. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Kulturális bizottság nem támogatja,

- a Társadalmi szervezetek bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

246. Sági József, Halász János, Szalai Annamária, Vígh Ilona, dr. Juhos Katalin, Homa János és Kiss Attila képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 9. cím 2. alcím 44. jogcím-csoport módosítását javasolják:

X. MINISZTERELNÖKSÉG

9 Fejezeti kezelésű előirányzatok

2 Célelőirányzatok

44 Lakossági tájékoztatáshoz kapcsolódó

kiadások | [1 079,0] | 1 049,0 | /-30,0 tám./

1 Működési költségvetés

3 Dologi kiadások | [1 079,0] | 1 049,0 | /-30,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 962. (416. sz. jav. - 1.mell. XXIII. 10.cím 5.alc 4.jcs) pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1220/416. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Kulturális bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

247. Homa János, Halász János, Szalai Annamária, Vígh Ilona, dr. Juhos Katalin, Sági József és Kiss Attila képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 9. cím 2. alcím 44. jogcím-csoport módosítását javasolják:

X. MINISZTERELNÖKSÉG

9 Fejezeti kezelésű előirányzatok

2 Célelőirányzatok

44 Lakossági tájékoztatáshoz kapcsolódó

kiadások | [1 079,0] | 629,0 | /-450,0 tám./

1 Működési költségvetés

3 Dologi kiadások | [1 079,0] | 629,0 | /-450,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 947. (406. sz. jav. - 1.mell. XXIII. 10.cím 1.alc új19.jcs) pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1220/406. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Kulturális bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

248. Dr. Frajna Imre képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 9. cím 2. alcím 44. jogcím-csoport módosítását javasolja:

X. MINISZTERELNÖKSÉG

9 Fejezeti kezelésű előirányzatok

2 Célelőirányzatok

44 Lakossági tájékoztatáshoz kapcsolódó

kiadások | [1 079,0] | 899,0 | /-180,0 tám./

1 Működési költségvetés

3 Dologi kiadások | [1 079,0] | 899,0 | /-180,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 788. (650. sz. jav. - 1.mell. XX. 11.cím 10.alc) pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1220/650. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- az Oktatási bizottság nem támogatja,

- a Társadalmi szervezetek bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

249. Homa János, Halász János, Szalai Annamária, Vígh Ilona, dr. Juhos Katalin, Kiss Attila és Sági József képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 9. cím 2. alcím 44. jogcím-csoport módosítását javasolják:

X. MINISZTERELNÖKSÉG

9 Fejezeti kezelésű előirányzatok

2 Célelőirányzatok

44 Lakossági tájékoztatáshoz kapcsolódó

kiadások | [1 079,0] | 1 009,0 | /-70,0 tám./

1 Működési költségvetés

3 Dologi kiadások | [1 079,0] | 1 009,0 | /-70,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 961. (415. sz. jav. - 1.mell. XXIII. 10.cím 5.alc 3.jcs) pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1220/415. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Kulturális bizottság nem támogatja,

- a Külügyi bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

250. Balla György és Szalay Ferenc képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 9. cím 2. alcím 44. jogcím-csoport módosítását javasolják:

X. MINISZTERELNÖKSÉG

9 Fejezeti kezelésű előirányzatok

2 Célelőirányzatok

44 Lakossági tájékoztatáshoz kapcsolódó

kiadások | [1 079,0] | 79,0 | /-1000,0 tám./

1 Működési költségvetés

3 Dologi kiadások | [1 079,0] | 79,0 | /-1000,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 147. (542. sz. jav. - 1.mell. X. 9.cím 2.alc 16.jcs), 699. (542. sz. jav. - 1.mell. XVI. 10.cím 1.alc 7.jcs 4.jogc) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1220/542. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,

- a Területfejlesztési bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

251. Domokos László, Babák Mihály, dr. Dancsó József, Erdős Norbert, Vígh Ilona és Végh László képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 9. cím 2. alcím 44. jogcím-csoport módosítását javasolják:

X. MINISZTERELNÖKSÉG

9 Fejezeti kezelésű előirányzatok

2 Célelőirányzatok

44 Lakossági tájékoztatáshoz kapcsolódó

kiadások | [1 079,0] | 695,0 | /-384,0 tám./

1 Működési költségvetés

3 Dologi kiadások | [1 079,0] | 695,0 | /-384,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 651. (311. sz. jav. - 1.mell. XV. 25.cím 5.alc új3.jcs) pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1220/311. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,

- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

252. Glattfelder Béla képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 9. cím 2. alcím 44. jogcím-csoport módosítását javasolja:

X. MINISZTERELNÖKSÉG

9 Fejezeti kezelésű előirányzatok

2 Célelőirányzatok

44 Lakossági tájékoztatáshoz kapcsolódó

kiadások | [1 079,0] | 679,0 | /-400,0 tám./

1 Működési költségvetés

3 Dologi kiadások | [1 079,0] | 679,0 | /-400,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 802. (340. sz. jav. - 1.mell. XXI. 10.cím 1.alc új12.jcs) pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1220/340. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- az Emberi jogi bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

253. Tóth András képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 9. cím 2. alcím 44. jogcím-csoport módosítását javasolja:

X. MINISZTERELNÖKSÉG

9 Fejezeti kezelésű előirányzatok

2 Célelőirányzatok

44 Lakossági tájékoztatáshoz kapcsolódó

kiadások | [1 079,0] | 779,0 | /-300,0 tám./

1 Működési költségvetés

3 Dologi kiadások | [1 079,0] | 779,0 | /-300,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1001. (576. sz. jav. - 1.mell. XXIV. 5.cím 2.alc 7.jcs új9jc) pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1220/576. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- az Ifjúsági bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

254. Németh Zsolt, Rockenbauer Zoltán és Potápi Árpád képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 9. cím 2. alcím 44. jogcím-csoport módosítását javasolják:

X. MINISZTERELNÖKSÉG

9 Fejezeti kezelésű előirányzatok

2 Célelőirányzatok

44 Lakossági tájékoztatáshoz kapcsolódó

kiadások | [1 079,0] | 489,0 | /-590,0 tám./

1 Működési költségvetés

3 Dologi kiadások | [1 079,0] | 489,0 | /-590,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 270. (282. sz. jav. - 1.mell. X. 9.cím 2.alc 75.jcs), 557. (282. sz. jav. - 1.mell. XIII. 1.cím 3.alc) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1220/282. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Honvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Külügyi bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

255. Endre Sándor képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 9. cím 2. alcím 44. jogcím-csoport módosítását javasolja:

X. MINISZTERELNÖKSÉG

9 Fejezeti kezelésű előirányzatok

2 Célelőirányzatok

44 Lakossági tájékoztatáshoz kapcsolódó

kiadások | [1 079,0] | 914,0 | /-165,0 tám./

1 Működési költségvetés

3 Dologi kiadások | [1 079,0] | 914,0 | /-165,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 707. (81. sz. jav. - 1.mell. XVI. 10.cím 1.alc 14.jcs 7.jogc) pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1220/81. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,

- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

256. Becsó Zsolt képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 9. cím 2. alcím 44. jogcím-csoport módosítását javasolja:

X. MINISZTERELNÖKSÉG

9 Fejezeti kezelésű előirányzatok

2 Célelőirányzatok

44 Lakossági tájékoztatáshoz kapcsolódó

kiadások | [1 079,0] | 1 059,0 | /-20,0 tám./

1 Működési költségvetés

3 Dologi kiadások | [1 079,0] | 1 059,0 | /-20,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 955. (79. sz. jav. - 1.mell. XXIII. 10.cím 2.alc új26.jcs) pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1220/79. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Kulturális bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

257. Kozma Péter és Tóth András képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 9. cím 2. alcím 44. jogcím-csoport módosítását javasolják:

X. MINISZTERELNÖKSÉG

9 Fejezeti kezelésű előirányzatok

2 Célelőirányzatok

44 Lakossági tájékoztatáshoz kapcsolódó

kiadások | [1 079,0] | 79,0 | /-1000,0 tám./

1 Működési költségvetés

3 Dologi kiadások | [1 079,0] | 79,0 | /-1000,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 693. (548. sz. jav. - 1.mell. XVI. 10.cím 1.alc 7.jcs 2.jogc) pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1220/548. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,

- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

258. Vígh Ilona, Domokos László, Babák Mihály, dr. Dancsó József, Erdős Norbert és Végh László képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 9. cím 2. alcím 44. jogcím-csoport módosítását javasolják:

X. MINISZTERELNÖKSÉG

9 Fejezeti kezelésű előirányzatok

2 Célelőirányzatok

44 Lakossági tájékoztatáshoz kapcsolódó

kiadások | [1 079,0] | 779,0 | /-300,0 tám./

1 Működési költségvetés

3 Dologi kiadások | [1 079,0] | 779,0 | /-300,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 650. (222. sz. jav. - 1.mell. XV. 25.cím 5.alc új3.jcs) pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1220/222. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,

- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

259. Sági József, Halász János, Szalai Annamária, Vígh Ilona, dr. Juhos Katalin, Homa János és Kiss Attila képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 9. cím 2. alcím 44. jogcím-csoport módosítását javasolják:

X. MINISZTERELNÖKSÉG

9 Fejezeti kezelésű előirányzatok

2 Célelőirányzatok

44 Lakossági tájékoztatáshoz kapcsolódó

kiadások | [1 079,0] | 979,0 | /-100,0 tám./

1 Működési költségvetés

3 Dologi kiadások | [1 079,0] | 979,0 | /-100,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 966. (412. sz. jav. - 1.mell. XXIII. 10.cím 5.alc 5.jcs) pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1220/412. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Kulturális bizottság nem támogatja,

- a Külügyi bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

260. Dr. Mikes Éva képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 9. cím 2. alcím 44. jogcím-csoport módosítását javasolja:

X. MINISZTERELNÖKSÉG

9 Fejezeti kezelésű előirányzatok

2 Célelőirányzatok

44 Lakossági tájékoztatáshoz kapcsolódó

kiadások | [1 079,0] | 909,0 | /-170,0 tám./

1 Működési költségvetés

3 Dologi kiadások | [1 079,0] | 909,0 | /-170,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 939. (400. sz. jav. - 1.mell. XXIII. 10.cím 1.alc új14.jcs) pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1220/400. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Kulturális bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

261. Dr. Deutsch Tamás, dr. Juhos Katalin, dr. Nagy Gábor Tamás, dr. Weszelovszky Zoltán, Soltész Miklós és Tirts Tamás képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 9. cím 2. alcím 44. jogcím-csoport módosítását javasolják:

X. MINISZTERELNÖKSÉG

9 Fejezeti kezelésű előirányzatok

2 Célelőirányzatok

44 Lakossági tájékoztatáshoz kapcsolódó

kiadások | [1 079,0] | 779,0 | /-300,0 tám./

1 Működési költségvetés

3 Dologi kiadások | [1 079,0] | 779,0 | /-300,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 809. (739. sz. jav. - 1.mell. XXI. 10.cím 1.alc új16.jcs) pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1220/739. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- az Egészségügyi bizottság nem támogatja,

- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,

- a Szociális bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

262. Sági József, Halász János, Szalai Annamária, Vígh Ilona, dr. Juhos Katalin, Homa János és Kiss Attila képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 9. cím 2. alcím 44. jogcím-csoport módosítását javasolják:

X. MINISZTERELNÖKSÉG

9 Fejezeti kezelésű előirányzatok

2 Célelőirányzatok

44 Lakossági tájékoztatáshoz kapcsolódó

kiadások | [1 079,0] | 1 064,0 | /-15,0 tám./

1 Működési költségvetés

3 Dologi kiadások | [1 079,0] | 1 064,0 | /-15,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 959. (397. sz. jav. - 1.mell. XXIII. 10.cím 4.alc 8.jcs) pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1220/397. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Kulturális bizottság nem támogatja,

- az Oktatási bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

263. Selmeczi Gabriella képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 9. cím 2. alcím 44. jogcím-csoport módosítását javasolja:

X. MINISZTERELNÖKSÉG

9 Fejezeti kezelésű előirányzatok

2 Célelőirányzatok

44 Lakossági tájékoztatáshoz kapcsolódó

kiadások | [1 079,0] | 979,0 | /-100,0 tám./

1 Működési költségvetés

3 Dologi kiadások | [1 079,0] | 979,0 | /-100,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 673. (493. sz. jav. - 1.mell. XV. 25.cím 27.alc új7.jcs) pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1220/493. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,

- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

264. Végh László, Domokos László, Babák Mihály, dr. Dancsó József, Erdős Norbert és Vígh Ilona képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 9. cím 2. alcím 44. jogcím-csoport módosítását javasolják:

X. MINISZTERELNÖKSÉG

9 Fejezeti kezelésű előirányzatok

2 Célelőirányzatok

44 Lakossági tájékoztatáshoz kapcsolódó

kiadások | [1 079,0] | 957,0 | /-122,0 tám./

1 Működési költségvetés

3 Dologi kiadások | [1 079,0] | 957,0 | /-122,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 644. (233. sz. jav. - 1.mell. XV. 25.cím 5.alc új3.jcs) pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1220/233. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,

- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

265. Tóth Imre, Domokos László, Babák Mihály, dr. Dancsó József, Végh László, Erdős Norbert és Vígh Ilona képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 9. cím 2. alcím 44. jogcím-csoport módosítását javasolják:

X. MINISZTERELNÖKSÉG

9 Fejezeti kezelésű előirányzatok

2 Célelőirányzatok

44 Lakossági tájékoztatáshoz kapcsolódó

kiadások | [1 079,0] | 848,0 | /-231,0 tám./

1 Működési költségvetés

3 Dologi kiadások | [1 079,0] | 848,0 | /-231,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 645. (232. sz. jav. - 1.mell. XV. 25.cím 5.alc új3.jcs) pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1220/232. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,

- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

266. Parragh Dénes, Borkó Károly és dr. Karakó László képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 9. cím 2. alcím 54. jogcím-csoport módosítását javasolják:

X. MINISZTERELNÖKSÉG

9 Fejezeti kezelésű előirányzatok

2 Célelőirányzatok

54 Állami vezetők egészségügyi ellátása | [ 47,0] | 22,0 | /-25,0 tám./

1 Működési költségvetés

3 Dologi kiadások | [ 47,0] | 22,0 | /-25,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 702. (763. sz. jav. - 1.mell. XVI. 10.cím 1.alc 7.jcs új5.jogc) pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1220/763. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Környezetvédelmi bizottság támogatja,

- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,

- a Területfejlesztési bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

267. Halász János és dr. Martonosi György képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 9. cím 2. alcím 60. jogcím-csoport módosítását javasolják:

X. MINISZTERELNÖKSÉG

9 Fejezeti kezelésű előirányzatok

2 Célelőirányzatok

60 Civil szervezetek és kapcsolódó feladatok

támogatása | [ 448,1] | 498,1 | /+50,0 tám./

1 Működési költségvetés

5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások | [ 331,6] | 381,6 | /+50,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 589. (422. sz. jav. - 1.mell. XIII. 2.cím 1.alc) pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1220/422. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Honvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,

- a Szociális bizottság nem támogatja,

- a Társadalmi szervezetek bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

268. Demeter Ervin és dr. Hörcsik Richárd képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 9. cím 2. alcím 62. jogcím-csoport módosítását javasolják:

X. MINISZTERELNÖKSÉG

9 Fejezeti kezelésű előirányzatok

2 Célelőirányzatok

62 Kistérségi megbízott hálózat működtetése | [ 600,0] | 550,0 | /-50,0 tám./

1 Működési költségvetés

1 Személyi juttatások | [ 402,0] | 363,0 | /-39,0 kiad./

2 Munkaadókat terhelő járulékok | [ 113,4] | 102,4 | /-11,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 946. (316. sz. jav. - 1.mell. XXIII. 10.cím 1.alc új19.jcs) pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1220/316. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Kulturális bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,

- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

269. Dr. Mikes Éva képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 9. cím 2. alcím 62. jogcím-csoport módosítását javasolja:

X. MINISZTERELNÖKSÉG

9 Fejezeti kezelésű előirányzatok

2 Célelőirányzatok

62 Kistérségi megbízott hálózat működtetése | [ 600,0] | 550,0 | /-50,0 tám./

1 Működési költségvetés

1 Személyi juttatások | [ 402,0] | 363,0 | /-39,0 kiad./

2 Munkaadókat terhelő járulékok | [ 113,4] | 102,4 | /-11,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 944. (398. sz. jav. - 1.mell. XXIII. 10.cím 1.alc új16.jcs) pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1220/398. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Kulturális bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,

- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

270. Németh Zsolt, Rockenbauer Zoltán és Potápi Árpád képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 9. cím 2. alcím 75. jogcím-csoport módosítását javasolják:

X. MINISZTERELNÖKSÉG

9 Fejezeti kezelésű előirányzatok

2 Célelőirányzatok

75 A szomszédos országokban élő magyarok

támogatása | [1 200,0] | 4 190,0 | /+2990,0 tám./

2 Felhalmozási költségvetés

3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | [1 200,0] | 4 190,0 | /+2990,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 254. (282. sz. jav. - 1.mell. X. 9.cím 2.alc 44.jcs), 557. (282. sz. jav. - 1.mell. XIII. 1.cím 3.alc) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1220/282. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Honvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Külügyi bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

271. Dr. Deutsch Tamás, dr. Juhos Katalin, Tirts Tamás, dr. Nagy Gábor Tamás, dr. Weszelovszky Zoltán és Soltész Miklós képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 9. cím 2. alcím 87. jogcím-csoport elhagyását javasolják:

X. MINISZTERELNÖKSÉG

9 Fejezeti kezelésű előirányzatok

2 Célelőirányzatok

[87 Térség- és település-felzárkóztatási]

[célelőirányzat] | [12 000,0] | ... | /-12000,0 tám./

[1 Működési költségvetés]

[1 Személyi juttatások] | [1 199,7] | ... | /-1199,7 kiad./

[2 Munkaadókat terhelő járulékok] | [ 385,0] | ... | /-385,0 kiad./

[2 Felhalmozási költségvetés]

[3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások] | [10 415,3] | ... | /-10415,3 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 810. (742. sz. jav. - 1.mell. XXI. 10.cím 2.alc 58.jcs) pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1220/742. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- az Egészségügyi bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

272. Parragh Dénes, Gyapay Zoltán és dr. Turi-Kovács Béla képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 9. cím 2. alcím 87. jogcím-csoport módosítását javasolják:

X. MINISZTERELNÖKSÉG

9 Fejezeti kezelésű előirányzatok

2 Célelőirányzatok

87 Térség- és település-felzárkóztatási célelőirányzat | [12 000,0] | 9 200,0 | /-2800,0 tám./

2 Felhalmozási költségvetés

3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | [10 415,3] | 7 615,3 | /-2800,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 468. (762. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 12.jcs), 1177. (762. sz. jav. - 5.mell. 12. előir) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1220/762. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,

- a Területfejlesztési bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

273. Dr. Hargitai János képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 9. cím 2. alcím 87. jogcím-csoport módosítását javasolja:

X. MINISZTERELNÖKSÉG

9 Fejezeti kezelésű előirányzatok

2 Célelőirányzatok

87 Térség- és település-felzárkóztatási célelőirányzat | [12 000,0] | 11 700,0 | /-300,0 tám./

2 Felhalmozási költségvetés

3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | [10 415,3] | 10 115,3 | /-300,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 501. (78. sz. jav. - 1.mell. XII. 10.cím 2.alc új10.jcs) pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1220/78. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Mezőgazdasági bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,

- a Területfejlesztési bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

274. Mádi László képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 9. cím 2. alcím 87. jogcím-csoport módosítását javasolja:

X. MINISZTERELNÖKSÉG

9 Fejezeti kezelésű előirányzatok

2 Célelőirányzatok

87 Térség- és település-felzárkóztatási célelőirányzat | [12 000,0] | 7 000,0 | /-5000,0 tám./

2 Felhalmozási költségvetés

3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | [10 415,3] | 5 415,3 | /-5000,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 490. (525. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 6.alc) pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1220/525. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,

- a Területfejlesztési bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

275. Selmeczi Gabriella képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 9. cím 2. alcím 87. jogcím-csoport módosítását javasolja:

X. MINISZTERELNÖKSÉG

9 Fejezeti kezelésű előirányzatok

2 Célelőirányzatok

87 Térség- és település-felzárkóztatási célelőirányzat | [12 000,0] | 11 200,0 | /-800,0 tám./

2 Felhalmozási költségvetés

3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | [10 415,3] | 9 615,3 | /-800,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 672. (492. sz. jav. - 1.mell. XV. 25.cím 27.alc új7.jcs) pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1220/492. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,

- a Területfejlesztési bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

276. Mádi László képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 9. cím 2. alcím 87. jogcím-csoport módosítását javasolja:

X. MINISZTERELNÖKSÉG

9 Fejezeti kezelésű előirányzatok

2 Célelőirányzatok

87 Térség- és település-felzárkóztatási célelőirányzat | [12 000,0] | 10 800,0 | /-1200,0 tám./

2 Felhalmozási költségvetés

3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | [10 415,3] | 9 215,3 | /-1200,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 487. (526. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 5.alc 2.jcs 2.jogc), 1196. (526. sz. jav. - 8.mell. II. 2.) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1220/526. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,

- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,

- a Területfejlesztési bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

277. Balla György és Szalay Ferenc képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 9. cím 2. alcím 87. jogcím-csoport módosítását javasolják:

X. MINISZTERELNÖKSÉG

9 Fejezeti kezelésű előirányzatok

2 Célelőirányzatok

87 Térség- és település-felzárkóztatási célelőirányzat | [12 000,0] | 11 678,0 | /-322,0 tám./

2 Felhalmozási költségvetés

3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | [10 415,3] | 10 093,3 | /-322,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 674. (543. sz. jav. - 1.mell. XV. 25.cím 27.alc új 7.jcs) pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1220/543. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,

- a Területfejlesztési bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

278. Dr. Répássy Róbert és dr. Vitányi István képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 9. cím 2. alcím 87. jogcím-csoport módosítását javasolják:

X. MINISZTERELNÖKSÉG

9 Fejezeti kezelésű előirányzatok

2 Célelőirányzatok

87 Térség- és település-felzárkóztatási célelőirányzat | [12 000,0] | 5 630,4 | /-6369,6 tám./

2 Felhalmozási költségvetés

3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | [10 415,3] | 4 045,7 | /-6369,6 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 79. (54. sz. jav. - 1.mell. VI. 1.cím), 94. (54. sz. jav. - 1.mell. X. 1.cím 1.alc), 141. (54. sz. jav. - 1.mell. X. 9.cím 2.alc 16.jcs), 218. (54. sz. jav. - 1.mell. X. 9.cím 2.alc 44.jcs) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1220/54. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,

- a Területfejlesztési bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

279. Mádi László képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 9. cím 2. alcím 87. jogcím-csoport módosítását javasolja:

X. MINISZTERELNÖKSÉG

9 Fejezeti kezelésű előirányzatok

2 Célelőirányzatok

87 Térség- és település-felzárkóztatási célelőirányzat | [12 000,0] | 11 270,0 | /-730,0 tám./

2 Felhalmozási költségvetés

3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | [10 415,3] | 9 685,3 | /-730,0 kiad./

Megjegyzés: A mód. indítvány számítási hibáját korrigáltuk.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 512. (267. sz. jav. - 1.mell. XII. 10.cím 4.alc 1.jcs 2.jogc) pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1220/267. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Mezőgazdasági bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,

- a Területfejlesztési bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

280. Balla György és Szalay Ferenc képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 9. cím 2. alcím 87. jogcím-csoport módosítását javasolják:

X. MINISZTERELNÖKSÉG

9 Fejezeti kezelésű előirányzatok

2 Célelőirányzatok

87 Térség- és település-felzárkóztatási célelőirányzat | [12 000,0] | 10 500,0 | /-1500,0 tám./

2 Felhalmozási költségvetés

3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | [10 415,3] | 8 915,3 | /-1500,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 670. (540. sz. jav. - 1.mell. XV. 25.cím 27.alc új 7.jcs) pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1220/540. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,

- a Területfejlesztési bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

281. Kovács Ferenc képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 9. cím 2. alcím 87. jogcím-csoport módosítását javasolja:

X. MINISZTERELNÖKSÉG

9 Fejezeti kezelésű előirányzatok

2 Célelőirányzatok

87 Térség- és település-felzárkóztatási célelőirányzat | [12 000,0] | 11 658,2 | /-341,8 tám./

2 Felhalmozási költségvetés

3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | [10 415,3] | 10 073,5 | /-341,8 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 760. (109. sz. jav. - 1.mell. XX. 7.cím 2.alc) pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1220/109. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- az Oktatási bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,

- a Területfejlesztési bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

282. Dr. Kovács Zoltán képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 9. cím 2. alcím 87. jogcím-csoport módosítását javasolja:

X. MINISZTERELNÖKSÉG

9 Fejezeti kezelésű előirányzatok

2 Célelőirányzatok

87 Térség- és település-felzárkóztatási célelőirányzat | [12 000,0] | 10 000,0 | /-2000,0 tám./

2 Felhalmozási költségvetés

3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | [10 415,3] | 8 415,3 | /-2000,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 349. (710. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 2.alc) pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1220/710. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Rendészeti bizottság nem támogatja,

- a Területfejlesztési bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

283. Glattfelder Béla, Czerván György, Kékkői Zoltán József, Balogh Gyula, Balogh József, dr. Turi-Kovács Béla, Járvás István, Farkas Sándor, dr. Szabó József Andor és Vincze László képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 9. cím 2. alcím 87. jogcím-csoport módosítását javasolják:

X. MINISZTERELNÖKSÉG

9 Fejezeti kezelésű előirányzatok

2 Célelőirányzatok

87 Térség- és település-felzárkóztatási célelőirányzat | [12 000,0] | 2 000,0 | /-10000,0 tám./

2 Felhalmozási költségvetés

3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | [10 415,3] | 415,3 | /-10000,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 505. (333. sz. jav. - 1.mell. XII. 10.cím 3.alc új6.jcs), 542. (333. sz. jav. - 1.mell. XIII. 1.cím 3.alc), 887. (333. sz. jav. - 1.mell. XXII. 21.cím 4.alc) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1220/333. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Honvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Mezőgazdasági bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,

- a Területfejlesztési bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

284. Kovács Ferenc képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 9. cím 2. alcím 87. jogcím-csoport módosítását javasolja:

X. MINISZTERELNÖKSÉG

9 Fejezeti kezelésű előirányzatok

2 Célelőirányzatok

87 Térség- és település-felzárkóztatási célelőirányzat | [12 000,0] | 11 000,0 | /-1000,0 tám./

2 Felhalmozási költségvetés

3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | [10 415,3] | 9 415,3 | /-1000,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 935. (110. sz. jav. - 1.mell. XXIII. 10.cím 1.alc új14.jcs) pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1220/110. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Kulturális bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,

- a Területfejlesztési bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

285. Kovács Ferenc képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 9. cím 2. alcím 87. jogcím-csoport módosítását javasolja:

X. MINISZTERELNÖKSÉG

9 Fejezeti kezelésű előirányzatok

2 Célelőirányzatok

87 Térség- és település-felzárkóztatási célelőirányzat | [12 000,0] | 10 610,0 | /-1390,0 tám./

2 Felhalmozási költségvetés

3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | [10 415,3] | 9 025,3 | /-1390,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 931. (112. sz. jav. - 1.mell. XXIII. 10.cím 1.alc új13.jcs) pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1220/112. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Kulturális bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,

- a Területfejlesztési bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

286. Dr. Simicskó István képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 9. cím 2. alcím 87. jogcím-csoport módosítását javasolja:

X. MINISZTERELNÖKSÉG

9 Fejezeti kezelésű előirányzatok

2 Célelőirányzatok

87 Térség- és település-felzárkóztatási célelőirányzat | [12 000,0] | 11 500,0 | /-500,0 tám./

2 Felhalmozási költségvetés

3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | [10 415,3] | 9 915,3 | /-500,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 618. (299. sz. jav. - 1.mell. XV. 25.cím 1.alc új35.jcs) pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1220/299. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,

- a Területfejlesztési bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

287. Dr. Répássy Róbert és dr. Vitányi István képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 9. cím 2. alcím 87. jogcím-csoport módosítását javasolják:

X. MINISZTERELNÖKSÉG

9 Fejezeti kezelésű előirányzatok

2 Célelőirányzatok

87 Térség- és település-felzárkóztatási célelőirányzat | [12 000,0] | 10 411,0 | /-1589,0 tám./

2 Felhalmozási költségvetés

3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | [10 415,3] | 8 826,3 | /-1589,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 80. (53. sz. jav. - 1.mell. VI. 2.cím 1.alc 1.jcs), 153. (53. sz. jav. - 1.mell. X. 9.cím 2.alc 16.jcs), 219. (53. sz. jav. - 1.mell. X. 9.cím 2.alc 44.jcs) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1220/53. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,

- a Területfejlesztési bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

288. Kovács Ferenc képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 9. cím 2. alcím 87. jogcím-csoport módosítását javasolja:

X. MINISZTERELNÖKSÉG

9 Fejezeti kezelésű előirányzatok

2 Célelőirányzatok

87 Térség- és település-felzárkóztatási célelőirányzat | [12 000,0] | 8 374,8 | /-3625,2 tám./

2 Felhalmozási költségvetés

3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | [10 415,3] | 6 790,1 | /-3625,2 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 803. (111. sz. jav. - 1.mell. XXI. 10.cím 1.alc új13.jcs) pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1220/111. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- az Egészségügyi bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,

- a Területfejlesztési bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

289. Dr. Deutsch Tamás, dr. Juhos Katalin, Tirts Tamás, dr. Nagy Gábor Tamás, Soltész Miklós és dr. Weszelovszky Zoltán képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 9. cím 2. alcím 87. jogcím-csoport módosítását javasolják:

X. MINISZTERELNÖKSÉG

9 Fejezeti kezelésű előirányzatok

2 Célelőirányzatok

87 Térség- és település-felzárkóztatási célelőirányzat | [12 000,0] | 2 000,0 | /-10000,0 tám./

2 Felhalmozási költségvetés

3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | [10 415,3] | 415,3 | /-10000,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 634. (726. sz. jav. - 1.mell. XV. 25.cím 5.alc 1.jcs), 913. (726. sz. jav. - 1.mell. XXII. 21.cím 4.alc) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1220/726. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,

- a Területfejlesztési bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

290. Mádi László képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 9. cím 2. alcím 87. jogcím-csoport módosítását javasolja:

X. MINISZTERELNÖKSÉG

9 Fejezeti kezelésű előirányzatok

2 Célelőirányzatok

87 Térség- és település-felzárkóztatási célelőirányzat | [12 000,0] | 11 870,0 | /-130,0 tám./

2 Felhalmozási költségvetés

3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | [10 415,3] | 10 285,3 | /-130,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 525. (268. sz. jav. - 1.mell. XII. 10.cím 5.alc 1.jcs) pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1220/268. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Mezőgazdasági bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,

- a Területfejlesztési bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

291. Hadházy Sándor képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 9. cím 2. alcím 87. jogcím-csoport módosítását javasolja:

X. MINISZTERELNÖKSÉG

9 Fejezeti kezelésű előirányzatok

2 Célelőirányzatok

87 Térség- és település-felzárkóztatási célelőirányzat | [12 000,0] | 11 600,0 | /-400,0 tám./

2 Felhalmozási költségvetés

3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | [10 415,3] | 10 015,3 | /-400,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 700. (238. sz. jav. - 1.mell. XVI. 10.cím 1.alc 7.jcs új5.jogc) pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1220/238. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,

- a Területfejlesztési bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

292. Balsay István képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 9. cím 2. alcím 87. jogcím-csoport módosítását javasolja:

X. MINISZTERELNÖKSÉG

9 Fejezeti kezelésű előirányzatok

2 Célelőirányzatok

87 Térség- és település-felzárkóztatási célelőirányzat | [12 000,0] | 9 000,0 | /-3000,0 tám./

2 Felhalmozási költségvetés

3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | [10 415,3] | 7 415,3 | /-3000,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 998. (621. sz. jav. - 1.mell. XXIV. 5.cím 2.alc 7.jcs 7.jogc) pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1220/621. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- az Ifjúsági bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,

- a Területfejlesztési bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

293. Dr. Deutsch Tamás, Birkás Tivadar, Cseresnyés Péter, Fehérvári Tamás, Gyürk András, Szakács Imre, Szalay Ferenc és Zsigó Róbert képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 9. cím 2. alcím 87. jogcím-csoport módosítását javasolják:

X. MINISZTERELNÖKSÉG

9 Fejezeti kezelésű előirányzatok

2 Célelőirányzatok

87 Térség- és település-felzárkóztatási célelőirányzat | [12 000,0] | 11 590,5 | /-409,5 tám./

2 Felhalmozási költségvetés

3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | [10 415,3] | 10 005,8 | /-409,5 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 479. (150. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 5.alc 1.jcs 5.jogc), 1190. (150. sz. jav. - 8.mell. I. 5.) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1220/150. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- az Ifjúsági bizottság nem támogatja,

- az Oktatási bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,

- a Területfejlesztési bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

294. Dr. Deutsch Tamás, dr. Juhos Katalin, dr. Nagy Gábor Tamás, dr. Weszelovszky Zoltán és Soltész Miklós képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 9. cím 2. alcím 87. jogcím-csoport módosítását javasolják:

X. MINISZTERELNÖKSÉG

9 Fejezeti kezelésű előirányzatok

2 Célelőirányzatok

87 Térség- és település-felzárkóztatási célelőirányzat | [12 000,0] | 8 500,0 | /-3500,0 tám./

2 Felhalmozási költségvetés

3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | [10 415,3] | 6 915,3 | /-3500,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 680. (736. sz. jav. - 1.mell. XV. 25.cím 27.alc új 7.jcs) pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1220/736. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,

- a Területfejlesztési bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

295. Mádi László képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 9. cím 2. alcím 87. jogcím-csoport módosítását javasolja:

X. MINISZTERELNÖKSÉG

9 Fejezeti kezelésű előirányzatok

2 Célelőirányzatok

87 Térség- és település-felzárkóztatási célelőirányzat | [12 000,0] | 10 000,0 | /-2000,0 tám./

2 Felhalmozási költségvetés

3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | [10 415,3] | 8 415,3 | /-2000,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 406. (523. sz. jav. - 1.mell. XI. 19.cím 2.alc 58.jcs) pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1220/523. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,

- a Rendészeti bizottság nem támogatja,

- a Szociális bizottság nem támogatja,

- a Területfejlesztési bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

296. Dr. Latorcai János képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 9. cím 2. alcím 87. jogcím-csoport módosítását javasolja:

X. MINISZTERELNÖKSÉG

9 Fejezeti kezelésű előirányzatok

2 Célelőirányzatok

87 Térség- és település-felzárkóztatási

célelőirányzat | [12 000,0] | 11 000,0 | /-1000,0 tám./

2 Felhalmozási költségvetés

3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | [10 415,3] | 9 415,3 | /-1000,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 610. (304. sz. jav. - 1.mell. XV. 25.cím 1.alc 4.jcs új5jogc) pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1220/304. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,

- a Területfejlesztési bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

297. Becsó Zsolt és Lenártek András képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 9. cím 2. alcím 87. jogcím-csoport módosítását javasolják:

X. MINISZTERELNÖKSÉG

9 Fejezeti kezelésű előirányzatok

2 Célelőirányzatok

87 Térség- és település-felzárkóztatási célelőirányzat | [12 000,0] | 10 800,0 | /-1200,0 tám./

2 Felhalmozási költségvetés

3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | [10 415,3] | 9 215,3 | /-1200,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 495. (379. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 8.alc 1.jcs) pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1220/379. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,

- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

298. Dr. Szabó Erika képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 9. cím 2. alcím 87. jogcím-csoport módosítását javasolja:

X. MINISZTERELNÖKSÉG

9 Fejezeti kezelésű előirányzatok

2 Célelőirányzatok

87 Térség- és település-felzárkóztatási célelőirányzat | [12 000,0] | 7 400,0 | /-4600,0 tám./

2 Felhalmozási költségvetés

3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | [10 415,3] | 5 815,3 | /-4600,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 664. (237. sz. jav. - 1.mell. XV. 25.cím 27.alc új 7.jcs) pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1220/237. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,

- a Területfejlesztési bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

299. Dr. Deutsch Tamás, dr. Juhos Katalin, dr. Nagy Gábor Tamás, dr. Weszelovszky Zoltán, Tirts Tamás és Soltész Miklós képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 9. cím 2. alcím 87. jogcím-csoport módosítását javasolják:

X. MINISZTERELNÖKSÉG

9 Fejezeti kezelésű előirányzatok

2 Célelőirányzatok

87 Térség- és település-felzárkóztatási célelőirányzat | [12 000,0] | 11 000,0 | /-1000,0 tám./

2 Felhalmozási költségvetés

3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | [10 415,3] | 9 415,3 | /-1000,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 642. (748. sz. jav. - 1.mell. XV. 25.cím 5.alc új2.jcs) pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1220/748. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- az Ifjúsági bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,

- a Területfejlesztési bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

300. Czerván György képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 9. cím 2. alcím 87. jogcím-csoport módosítását javasolja:

X. MINISZTERELNÖKSÉG

9 Fejezeti kezelésű előirányzatok

2 Célelőirányzatok

87 Térség- és település-felzárkóztatási célelőirányzat | [12 000,0] | 11 000,0 | /-1000,0 tám./

2 Felhalmozási költségvetés

3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | [10 415,3] | 9 415,3 | /-1000,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 92. (338. sz. jav. - 1.mell. X. 1.cím 1.alc), 133. (338. sz. jav. - 1.mell. X. 9.cím 2.alc 16.jcs), 499. (338. sz. jav. - 1.mell. XII. 3.cím) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1220/338. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Mezőgazdasági bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,

- a Területfejlesztési bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

301. Kovács Ferenc képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 9. cím 2. alcím 87. jogcím-csoport módosítását javasolja:

X. MINISZTERELNÖKSÉG

9 Fejezeti kezelésű előirányzatok

2 Célelőirányzatok

87 Térség- és település-felzárkóztatási célelőirányzat | [12 000,0] | 10 873,0 | /-1127,0 tám./

2 Felhalmozási költségvetés

3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | [10 415,3] | 9 288,3 | /-1127,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 797. (108. sz. jav. - 1.mell. XXI. 10.cím 1.alc új12.jcs) pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1220/108. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- az Egészségügyi bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,

- a Területfejlesztési bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

302. Becsó Zsolt és Lenártek András képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 9. cím 2. alcím 87. jogcím-csoport módosítását javasolják:

X. MINISZTERELNÖKSÉG

9 Fejezeti kezelésű előirányzatok

2 Célelőirányzatok

87 Térség- és település-felzárkóztatási célelőirányzat | [12 000,0] | 10 573,0 | /-1427,0 tám./

2 Felhalmozási költségvetés

3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | [10 415,3] | 8 988,3 | /-1427,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 491. (380. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 7.alc) pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1220/380. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,

- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

303. Pettkó András képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 9. cím 2. alcím 88. jogcím-csoport elhagyását javasolja:

X. MINISZTERELNÖKSÉG

9 Fejezeti kezelésű előirányzatok

2 Célelőirányzatok

[88 Társadalmi önszerveződések támogatása] | [ 348,1] | ... | /-348,1 tám./

[1 Működési költségvetés]

[5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások] | [ 348,1] | ... | /-348,1 kiad./

Megjegyzés: A mód. javaslatot pontosítottuk (a kiadási előirányzathoz kapcsolódó támogatás összegét is el kell hagyni).

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 72. (5. sz. jav. - 1.mell. I. új8.cím 1.alc. 1.jcs.) pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1220/5. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- az Egészségügyi bizottság támogatja,

- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

304. Halász János és dr. Martonosi György képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 9. cím 2. alcím 88. jogcím-csoport elhagyását javasolják:

X. MINISZTERELNÖKSÉG

9 Fejezeti kezelésű előirányzatok

2 Célelőirányzatok

[88 Társadalmi önszerveződések támogatása] | [ 348,1] | ... | /-348,1 tám./

[1 Működési költségvetés]

[5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások] | [ 348,1] | ... | /-348,1 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 22. (421. sz. jav. - 30.§ új(3)), 73. (421. sz. jav. - 1.mell. I. új9.) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1220/421. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- az Egészségügyi bizottság nem támogatja,

- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,

- a Szociális bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

305. Balsay István képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 9. cím 2. alcím 94. jogcím-csoport módosítását javasolja:

X. MINISZTERELNÖKSÉG

9 Fejezeti kezelésű előirányzatok

2 Célelőirányzatok

94 Területi információs rendszer működtetése | [ 120,0] | 220,0 | /+100,0 tám./

1 Működési költségvetés

5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások | [ 120,0] | 220,0 | /+100,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 576. (629. sz. jav. - 1.mell. XIII. 1.cím 3.alc) pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1220/629. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Honvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,

- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

306. Tóth Gábor képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 9. cím 4. alcím 4. jogcím-csoport módosítását javasolja:

X. MINISZTERELNÖKSÉG

9 Fejezeti kezelésű előirányzatok

4 Államháztartáson kívüli szervezetek támogatása

4 EU Kommunikációs Közalapítvány | [1 500,0] | 500,0 | /-1000,0 tám./

[1 Működési költségvetés]

[5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások] | [1 000,0] | ... | /-1000,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 687. (572. sz. jav. - 1.mell. XVI. 6.cím) pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1220/572. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,

- az Eu. integrációs bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

307. Glattfelder Béla képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 9. cím 4. alcím 4. jogcím-csoport módosítását javasolja:

X. MINISZTERELNÖKSÉG

9 Fejezeti kezelésű előirányzatok

4 Államháztartáson kívüli szervezetek támogatása

4 EU Kommunikációs Közalapítvány | [1 500,0] | 1 300,0 | /-200,0 tám./

1 Működési költségvetés

5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások | [1 000,0] | 800,0 | /-200,0 kiad./

Megjegyzés: A mód. indítvány számítási hibáját korrigáltuk.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 982. (341. sz. jav. - 1.mell. XXIV. 5.cím 2.alc 2.jcs új4.jogc) pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1220/341. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Ifjúsági bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

308. Manninger Jenő képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 9. cím 4. alcím 4. jogcím-csoport módosítását javasolja:

X. MINISZTERELNÖKSÉG

9 Fejezeti kezelésű előirányzatok

4 Államháztartáson kívüli szervezetek támogatása

4 EU Kommunikációs Közalapítvány | [1 500,0] | 1 400,0 | /-100,0 tám./

1 Működési költségvetés

5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások | [1 000,0] | 900,0 | /-100,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 613. (564. sz. jav. - 1.mell. XV. 25.cím 1.alc 9.jcs) pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1220/564. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- az Egészségügyi bizottság nem támogatja,

- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,

- az Eu. integrációs bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,

- a Szociális bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

309. Dr. Fónagy János képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 9. cím 4. alcím kiegészítését javasolja a következő új 5. jogcím-csoport felvételével:

X. MINISZTERELNÖKSÉG

9 Fejezeti kezelésű előirányzatok

4 Államháztartáson kívüli szervezetek támogatása

5 Sajóvárkonyi ÁMK Fejlesztéséért Alapítvány | ... | 750,0 | /+750,0 tám./

1 Működési költségvetés

5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások | ... | 750,0 | /+750,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 787. (547. sz. jav. - 1.mell. XX. 11.cím 10.alc) pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1220/547. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság támogatja,

- az Oktatási bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

310. Az Emberi jogi bizottság a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 9. cím 4. alcím 6. jogcím-csoport módosítását javasolja:

X. MINISZTERELNÖKSÉG

9 Fejezeti kezelésű előirányzatok

4 Államháztartáson kívüli szervezetek támogatása

6 Illyés Közalapítvány támogatása | [ 966,2] | 1 166,2 | /+200,0 tám./

1 Működési költségvetés

5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások | [ 966,2] | 1 166,2 | /+200,0 kiad./

Indokolás: Lásd a T/1220/803. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

311. Potápi Árpád és dr. Nagy Gábor Tamás képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 9. cím 4. alcím 6. jogcím-csoport módosítását javasolják:

X. MINISZTERELNÖKSÉG

9 Fejezeti kezelésű előirányzatok

4 Államháztartáson kívüli szervezetek támogatása

6 Illyés Közalapítvány támogatása | [ 966,2] | 1 100,0 | /+133,8 tám./

1 Működési költségvetés

5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások | [ 966,2] | 1 100,0 | /+133,8 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 755. (215. sz. jav. - 1.mell. XVIII. 5.cím 9.alc) pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1220/215. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Kulturális bizottság nem támogatja,

- a Külügyi bizottság nem támogatja,

- az Oktatási bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

312. Balla Mihály Tibor képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 9. cím 4. alcím 6. jogcím-csoport módosítását javasolja:

X. MINISZTERELNÖKSÉG

9 Fejezeti kezelésű előirányzatok

4 Államháztartáson kívüli szervezetek támogatása

6 Illyés Közalapítvány támogatása | [ 966,2] | 1 021,3 | /+55,1 tám./

1 Működési költségvetés

5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások | [ 966,2] | 1 021,3 | /+55,1 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 748. (132. sz. jav. - 1.mell. XVIII. 1.cím 1.alc) pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1220/132. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Kulturális bizottság nem támogatja,

- a Külügyi bizottság nem támogatja,

- az Oktatási bizottság nem támogatja,

- a Társadalmi szervezetek bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

313. Körömi Attila képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 9. cím 4. alcím 10. jogcím-csoport módosítását javasolja:

X. MINISZTERELNÖKSÉG

9 Fejezeti kezelésű előirányzatok

4 Államháztartáson kívüli szervezetek támogatása

10 Modernizációs és Euro-atlanti Integrációs Projektiroda

támogatása | [ 225,0] | 75,0 | /-150,0 tám./

1 Működési költségvetés

5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások | [ 225,0] | 75,0 | /-150,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 408. (121. sz. jav. - 1.mell. XI. 19.cím 2.alc 59.jcs) pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1220/121. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,

- az Eu. integrációs bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,

- a Rendészeti bizottság nem támogatja,

- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

314. Dr. Pető Iván képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 9. cím 4. alcím 15. jogcím-csoport elhagyását javasolja:

X. MINISZTERELNÖKSÉG

9 Fejezeti kezelésű előirányzatok

4 Államháztartáson kívüli szervezetek támogatása

[15 Természet- és Társadalombarát Fejlődésért

Közalapítvány] | [ 50,0] | ... | /-50,0 tám./

[1 Működési költségvetés]

[5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások] | [ 50,0] | ... | /-50,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslatot pontosítottuk, mivel a kiadási előirányzatot is el kell hagyni kiemelt előirányzatra lebontva.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 948. (278. sz. jav. - 1.mell. XXIII. 10.cím 2.alc 1.jcs) pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1220/278. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Kulturális bizottság támogatja,

- a Társadalmi szervezetek bizottság támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal a Társadalmi szervezetek bizottság ülésén egyetért, a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizottság, a Kulturális bizottság ülésén nem ért egyet.

315. Dr. Medgyasszay László képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 9. cím 4. alcím kiegészítését javasolja a következő új 18. jogcím-csoport felvételével:

X. MINISZTERELNÖKSÉG

9 Fejezeti kezelésű előirányzatok

4 Államháztartáson kívüli szervezetek támogatása

18 Magyar Műhely Alapítvány | ... | 60,0 | /+60,0 tám./

2 Felhalmozási költségvetés

1 Intézményi beruházások | ... | 60,0 | /+60,0 kiad./

Megjegyzés: A mód. indítvány az előirányzat forrásaként a költségvetés általános tartalékát jelöli meg. A Hsz. 120. § (3) bekezdése alapján a központi költségvetés általános tartalékának összegére kizárólag a Költségvetési bizottság nyújthat be módosító javaslatot.

Indokolás: Lásd a T/1220/50. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság állásfoglalása szerint a módosító javaslat nem házszabályszerű,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,

- a Kulturális bizottság nem támogatja,

- az Oktatási bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

316. Homa János, Halász János, Szalai Annamária, Vígh Ilona, dr. Juhos Katalin, Sági József és Kiss Attila képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 9. cím 5. alcím 2. jogcím-csoport módosítását javasolják:

X. MINISZTERELNÖKSÉG

9 Fejezeti kezelésű előirányzatok

5 Egyházak támogatása

2 Egyházi kulturális örökség értékeinek rekonstrukciója és

egyéb beruházások | [ 500,0] | 3 500,0 | /+3000,0 tám./

3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | [ 500,0] | 3 500,0 | /+3000,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 582. (408. sz. jav. - 1.mell. XIII. 2.cím 1.alc) pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1220/408. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Honvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Kulturális bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

317. Lezsák Sándor képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 9. cím 5. alcím 2. jogcím-csoport módosítását javasolja:

X. MINISZTERELNÖKSÉG

9 Fejezeti kezelésű előirányzatok

5 Egyházak támogatása

2 Egyházi kulturális örökség értékeinek rekonstrukciója

és egyéb beruházások | [ 500,0] | 4 000,0 | /+3500,0 tám./

2 Felhalmozási költségvetés

3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | [ 500,0] | 4 000,0 | /+3500,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 846. (780. sz. jav. - 1.mell. XXII. 20.cím 1.alc) pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1220/780. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Kulturális bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

318. Harrach Péter, dr. Semjén Zsolt és dr. Mátrai Márta képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 9. cím 5. alcím 2. jogcím-csoport módosítását javasolják:

X. MINISZTERELNÖKSÉG

9 Fejezeti kezelésű előirányzatok

5 Egyházak támogatása

2 Egyházi kulturális örökség értékeinek rekonstrukciója

és egyéb beruházások | [ 500,0] | 4 000,0 | /+3500,0 tám./

2 Felhalmozási költségvetés

3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | [ 500,0] | 4 000,0 | /+3500,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 903. (258. sz. jav. - 1.mell. XXII. 21.cím 4.alc) pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1220/258. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Kulturális bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

319. Harrach Péter, dr. Semjén Zsolt és dr. Mátrai Márta képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 9. cím 5. alcím 5. jogcím-csoport módosítását javasolják:

X. MINISZTERELNÖKSÉG

9 Fejezeti kezelésű előirányzatok

5 Egyházak támogatása

5 Egyházi alapintézmény-működés, Szja rendelkezése és

kiegészítése | [8 891,0] | 10 184,0 | /+1293,0 tám./

1 Működési költségvetés

5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások | [8 891,0] | 10 184,0 | /+1293,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 905. (259. sz. jav. - 1.mell. XXII. 21.cím 4.alc) pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1220/259. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

320. Donáth László, dr. Suchman Tamás Gábor és dr. Fodor Gábor képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 9. cím 5. alcím kiegészítését javasolják a következő új 10. jogcím-csoport felvételével:

X. MINISZTERELNÖKSÉG

9 Fejezeti kezelésű előirányzatok

5 Egyházak támogatása

10 Egyházi alapintézmények korrekciós támogatása | ... | 140,0 | /+140,0 tám./

1 Működési költségvetés

5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások | ... | 140,0 | /+140,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 321. (757. sz. jav. - 1.mell. X. 9.cím 5.alc új11.jcs), 924. (757. sz. jav. - 1.mell. XXIII. 10.cím 1.alc 3.jcs) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1220/757. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- az Emberi jogi bizottság támogatja,

- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Kulturális bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

321. Donáth László, dr. Suchman Tamás Gábor és dr. Fodor Gábor képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 9. cím 5. alcím kiegészítését javasolják a következő új 11. jogcím-csoport felvételével:

X. MINISZTERELNÖKSÉG

9 Fejezeti kezelésű előirányzatok

5 Egyházak támogatása

11 Budapesti Mátyás-templom rekonstrukciója | ... | 750,0 | /+750,0 tám./

2 Felhalmozási költségvetés

5 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | ... | 750,0 | /+750,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 320. (757. sz. jav. - 1.mell. X. 9.cím 5.alc új10.jcs), 924. (757. sz. jav. - 1.mell. XXIII. 10.cím 1.alc 3.jcs) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1220/757. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- az Emberi jogi bizottság támogatja,

- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Idegenforgalmi bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Kulturális bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

322. Dr. Hargitai János képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 9. cím 6. alcím 4. jogcím-csoport módosítását javasolja:

X. MINISZTERELNÖKSÉG

9 Fejezeti kezelésű előirányzatok

6 Országos kisebbségi önkormányzatok támogatása

4 Németek Magyarországi Országos Önkormányzata | [ 165,6] | 185,6 | /+20,0 tám./

1 Működési költségvetés

5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások | [ 165,6] | 185,6 | /+20,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 831. (583. sz. jav. - 1.mell. XXII. 13.cím 2.alc 10.jcs) pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1220/583. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- az Emberi jogi bizottság támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

323. Körömi Attila képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 9. cím 7. alcím 2. jogcím-csoport 2. jogcím módosítását javasolja:

X. MINISZTERELNÖKSÉG

9 Fejezeti kezelésű előirányzatok

7 EU-hoz való csatlakozás miniszterelnökségi nemzeti programja és kormányzati feladatai

2 ACQUIS átvételének nemzeti programja

2 Decentralizációs eljárásra történő

intézményi felkészülés | [1 257,0] | 557,0 | /-700,0 tám./

1 Működési költségvetés

3 Dologi kiadások | [ 857,0] | 157,0 | /-700,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 798. (120. sz. jav. - 1.mell. XXI. 10.cím 1.alc új12.jcs) pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1220/120. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- az Egészségügyi bizottság nem támogatja,

- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,

- az Eu. integrációs bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

324. Kovács Ferenc képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 9. cím 8. alcím 1. jogcím-csoport módosítását javasolja:

X. MINISZTERELNÖKSÉG

9 Fejezeti kezelésű előirányzatok

8 Támogatási célprogram

1 Területfejlesztési célfeladatok támogatással

fedezett kiadásai | [7 465,1] | 3 965,1 | /-3500,0 tám./

2 Felhalmozási költségvetés

3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | [7 000,0] | 3 500,0 | /-3500,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 683. (106. sz. jav. - 1.mell. XV. 25.cím 27.alc új8.jcs) pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1220/106. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,

- a Területfejlesztési bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

325. Csampa Zsolt, Ékes József, Pichler Imre László, Pettkó András és Fülöp István képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 9. cím 8. alcím 1. jogcím-csoport módosítását javasolják:

X. MINISZTERELNÖKSÉG

9 Fejezeti kezelésű előirányzatok

8 Támogatási célprogram

1 Területfejlesztési célfeladatok támogatással

fedezett kiadásai | [7 465,1] | 5 465,1 | /-2000,0 tám./

2 Felhalmozási költségvetés

3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | [7 000,0] | 5 000,0 | /-2000,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslatot pontosítottuk, a kiadás csökkentésével a támogatási előirányzatot is változtatni kell.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 478. (64. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 5.alc 1.jcs 5.jogc), 539. (64. sz. jav. - 1.mell. XIII. 1.cím 3.alc) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1220/64. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Honvédelmi bizottság nem támogatja,

- az Ifjúsági bizottság nem támogatja,

- az Oktatási bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,

- a Területfejlesztési bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

326. Körömi Attila képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 9. cím 8. alcím 1. jogcím-csoport módosítását javasolja:

X. MINISZTERELNÖKSÉG

9 Fejezeti kezelésű előirányzatok

8 Támogatási célprogram

1 Területfejlesztési célfeladatok támogatással fedezett

kiadásai | [7 465,1] | 5 065,1 | /-2400,0 tám./

2 Felhalmozási költségvetés

3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | [7 000,0] | 4 600,0 | /-2400,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 684. (118. sz. jav. - 1.mell. XV. 25.cím 27.alc új8.jcs) pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1220/118. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,

- a Területfejlesztési bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

327. Dr. Pap János képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 9. cím 8. alcím 1. jogcím-csoport módosítását javasolja:

X. MINISZTERELNÖKSÉG

9 Fejezeti kezelésű előirányzatok

8 Támogatási célprogram

1 Területfejlesztési célfeladatok támogatással fedezett

kiadásai | [7 465,1] | 4 665,1 | /-2800,0 tám./

2 Felhalmozási költségvetés

3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | [7 000,0] | 4 200,0 | /-2800,0 kiad./

Megjegyzés: A mód. javaslat számítási hibáját korrigáltuk.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 636. (30. sz. jav. - 1.mell. XV. 25.cím 5.alc új2.jcs) pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1220/30. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,

- a Területfejlesztési bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

328. Dr. Pap János képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 9. cím 8. alcím 1. jogcím-csoport módosítását javasolja:

X. MINISZTERELNÖKSÉG

9 Fejezeti kezelésű előirányzatok

8 Támogatási célprogram

1 Területfejlesztési célfeladatok támogatással fedezett

kiadásai | [7 465,1] | 6 465,1 | /-1000,0 tám./

2 Felhalmozási költségvetés

3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | [7 000,0] | 6 000,0 | /-1000,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 637. (29. sz. jav. - 1.mell. XV. 25.cím 5.alc új2.jcs) pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1220/29. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,

- a Területfejlesztési bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

329. Dr. Pap János képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 9. cím 8. alcím 1. jogcím-csoport módosítását javasolja:

X. MINISZTERELNÖKSÉG

9 Fejezeti kezelésű előirányzatok

8 Támogatási célprogram

1 Területfejlesztési célfeladatok támogatással fedezett

kiadásai | [7 465,1] | 7 265,1 | /-200,0 tám./

2 Felhalmozási költségvetés

3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | [7 000,0] | 6 800,0 | /-200,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 638. (32. sz. jav. - 1.mell. XV. 25.cím 5.alc új2.jcs) pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1220/32. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,

- a Területfejlesztési bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

330. Dr. Pap János képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 9. cím 8. alcím 1. jogcím-csoport módosítását javasolja:

X. MINISZTERELNÖKSÉG

9 Fejezeti kezelésű előirányzatok

8 Támogatási célprogram

1 Területfejlesztési célfeladatok támogatással fedezett

kiadásai | [7 465,1] | 6 465,1 | /-1000,0 tám./

2 Felhalmozási költségvetés

3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | [7 000,0] | 6 000,0 | /-1000,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 720. (33. sz. jav. - 1.mell. XVI. 10.cím 2.alc új10jcs) pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1220/33. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,

- a Területfejlesztési bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

331. Dr. Pap János képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 9. cím 8. alcím 1. jogcím-csoport módosítását javasolja:

X. MINISZTERELNÖKSÉG

9 Fejezeti kezelésű előirányzatok

8 Támogatási célprogram

1 Területfejlesztési célfeladatok támogatással fedezett

kiadásai | [7 465,1] | 4 965,1 | /-2500,0 tám./

2 Felhalmozási költségvetés

3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | [7 000,0] | 4 500,0 | /-2500,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 521. (38. sz. jav. - 1.mell. XII. 10.cím 4.alc 2.jcs 1.jogc) pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1220/38. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Környezetvédelmi bizottság támogatja,

- a Mezőgazdasági bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,

- a Területfejlesztési bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

332. Dr. Pap János képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 9. cím 8. alcím 1. jogcím-csoport módosítását javasolja:

X. MINISZTERELNÖKSÉG

9 Fejezeti kezelésű előirányzatok

8 Támogatási célprogram

1 Területfejlesztési célfeladatok támogatással fedezett

kiadásai | [7 465,1] | 7 118,1 | /-347,0 tám./

2 Felhalmozási költségvetés

3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | [7 000,0] | 6 653,0 | /-347,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 723. (37. sz. jav. - 1.mell. XVI. 10.cím 2.alc új35.jcs) pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1220/37. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Környezetvédelmi bizottság támogatja,

- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,

- a Területfejlesztési bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

333. Dr. Pap János képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 9. cím 8. alcím 1. jogcím-csoport módosítását javasolja:

X. MINISZTERELNÖKSÉG

9 Fejezeti kezelésű előirányzatok

8 Támogatási célprogram

1 Területfejlesztési célfeladatok támogatással fedezett

kiadásai | [7 465,1] | 7 165,1 | /-300,0 tám./

2 Felhalmozási költségvetés

3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | [7 000,0] | 6 700,0 | /-300,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 639. (36. sz. jav. - 1.mell. XV. 25.cím 5.alc új2.jcs) pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1220/36. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,

- a Területfejlesztési bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

334. Dr. Pap János képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 9. cím 8. alcím 1. jogcím-csoport módosítását javasolja:

X. MINISZTERELNÖKSÉG

9 Fejezeti kezelésű előirányzatok

8 Támogatási célprogram

1 Területfejlesztési célfeladatok támogatással

fedezett kiadásai | [7 465,1] | 7 065,1 | /-400,0 tám./

1 Működési költségvetés | ... | 200,0 bev.

5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások | [ 465,1] | 65,1 | /-400,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 216. (35. sz. jav. - 1.mell. X. 9.cím 2.alc 41.jcs), 722. (35. sz. jav. - 1.mell. XVI. 10.cím 2.alc új32.jcs) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1220/35. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,

- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

335. Dr. Pap János képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 9. cím 8. alcím 1. jogcím-csoport módosítását javasolja:

X. MINISZTERELNÖKSÉG

9 Fejezeti kezelésű előirányzatok

8 Támogatási célprogram

1 Területfejlesztési célfeladatok támogatással fedezett

kiadásai | [7 465,1] | 7 155,1 | /-310,0 tám./

2 Felhalmozási költségvetés

3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | [7 000,0] | 6 690,0 | /-310,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 717. (34. sz. jav. - 1.mell. XVI. 10.cím 2.alc 2.jcs) pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1220/34. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,

- a Területfejlesztési bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

336. Gulyás József és dr. Veres János képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 10. cím 1. alcím módosítását javasolják:

X. MINISZTERELNÖKSÉG

10 Kormányzati Ellenőrzési Hivatal

1 Kormányzati Ellenőrzési Hivatal | ... | 1 075,9 tám.

1 Működési költségvetés | [ 393,5] | 6,0 | /-387,5 bev./

3 Dologi kiadások | [ 603,8] | 216,3 | /-387,5 kiad./

Indokolás: Lásd a T/1220/475. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság támogatja,

- az Emberi jogi bizottság támogatja,

- a Gazdasági bizottság támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

337. Demeter Ervin és dr. Kovács Zoltán képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 11. cím 1. alcím módosítását javasolják:

X. MINISZTERELNÖKSÉG

11 Polgári Nemzetbiztonsági Szolgálatok

1 Nemzetbiztonsági Hivatal | [7 608,4] | 7 619,9 | /+11,5 tám./

2 Felhalmozási költségvetés

5 Lakástámogatás | [ 18,5] | 30,0 | /+11,5 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 751. (321. sz. jav. - 1.mell. XVIII. 5.cím 1.alc 1.jcs) pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1220/321. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Nemzetbiztonsági bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

338. Demeter Ervin és dr. Kovács Zoltán képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 11. cím 2. alcím módosítását javasolják:

X. MINISZTERELNÖKSÉG

11 Polgári Nemzetbiztonsági Szolgálatok

2 Információs Hivatal | [7 548,5] | 7 556,3 | /+7,8 tám./

2 Felhalmozási költségvetés

5 Lakástámogatás | [ 12,2] | 20,0 | /+7,8 kiad./

Megjegyzés: A mód. indítvány számítási hibáját korrigáltuk.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 752. (322. sz. jav. - 1.mell. XVIII. 5.cím 1.alc 1.jcs) pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1220/322. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- az Emberi jogi bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Külügyi bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Nemzetbiztonsági bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

339. Kozma Péter és Tóth András képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 11. cím 3. alcím módosítását javasolják:

X. MINISZTERELNÖKSÉG

11 Polgári Nemzetbiztonsági Szolgálatok

3 Nemzetbiztonsági Szakszolgálat | [12 932,9] | 11 932,9 | /-1000,0 tám./

2 Felhalmozási költségvetés

1 Intézményi beruházási kiadások | [1 386,5] | 386,5 | /-1000,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 695. (549. sz. jav. - 1.mell. XVI. 10.cím 1.alc 7.jcs 2.jogc) pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1220/549. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- az Emberi jogi bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja,

- a Nemzetbiztonsági bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,

- a Területfejlesztési bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

340. Demeter Ervin és dr. Kovács Zoltán képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 11. cím 3. alcím módosítását javasolják:

X. MINISZTERELNÖKSÉG

11 Polgári Nemzetbiztonsági Szolgálatok

3 Nemzetbiztonsági Szakszolgálat | [12 932,9] | 12 946,6 | /+13,7 tám./

2 Felhalmozási költségvetés

5 Lakástámogatás | [ 22,3] | 36,0 | /+13,7 kiad./

Megjegyzés: A mód. indítvány tévesen jelöli meg a támogatási előirányzat összegét, melyet korrigáltunk.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 754. (320. sz. jav. - 1.mell. XVIII. 5.cím 1.alc 1.jcs) pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1220/320. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- az Emberi jogi bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Külügyi bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Nemzetbiztonsági bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

341. Demeter Ervin és dr. Kovács Zoltán képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 11. cím 3. alcím módosítását javasolják:

X. MINISZTERELNÖKSÉG

11 Polgári Nemzetbiztonsági Szolgálatok

3 Nemzetbiztonsági Szakszolgálat | [12 932,9] | 13 632,9 | /+700,0 tám./

2 Felhalmozási költségvetés

1 Intézményi beruházási kiadások | [1 386,5] | 2 086,5 | /+700,0 kiad./

Megjegyzés: A mód. indítvány tévesen jelöli meg a törvényjavaslat szerinti támogatási előirányzat összegét, melyet korrigáltunk.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 753. (318. sz. jav. - 1.mell. XVIII. 5.cím 1.alc 1.jcs) pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1220/318. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- az Emberi jogi bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Külügyi bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Nemzetbiztonsági bizottság nem támogatja,

- a Rendészeti bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

342. Demeter Ervin és dr. Kovács Zoltán képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 11. cím kiegészítését javasolják a következő új 4. alcím 1. jogcím-csoport 1. jogcím felvételével:

X. MINISZTERELNÖKSÉG

11 Polgári Nemzetbiztonsági Szolgálatok

4 Fejezeti kezelésű előirányzatok

1 Beruházás

1 Rend és közbiztonsági beruházás | ... | 1 764,0 | /+1764,0 tám./

2 Felhalmozási költségvetés

4 Kormányzati beruházás | ... | 1 764,0 | /+1764,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 605. (319. sz. jav. - 1.mell. XV. 1.cím 1.alc) pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1220/319. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- az Emberi jogi bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Nemzetbiztonsági bizottság nem támogatja,

- a Rendészeti bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

343. Révész Máriusz, Pánczél Károly, Kuzma László, Tóth Ferenc, Sági József és Stolár Mihály képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 12. cím 2. alcím módosítását javasolják:

X. MINISZTERELNÖKSÉG

12 Tartalékok

2 Céltartalékok

1 Különféle személyi kifizetések | [11 400,0] | 10 217,3 | /-1182,7 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 44. (210. sz. jav. - 83.§ (1) Kt.32.§ (2)), 139. (210. sz. jav. - 1.mell. X. 9.cím 2.alc 16.jcs), 217. (210. sz. jav. - 1.mell. X. 9.cím 2.alc 44.jcs), 442. (210. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 23.jcs), 1111. (210. sz. jav. - 3.mell. 23. a)), 1115. (210. sz. jav. - 3.mell. 23. b) fajl) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1220/210. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- az Oktatási bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

344. Szita Károly képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 12. cím 2. alcím kiegészítését javasolja a következő új 2. jogcím-csoport felvételével:

X. MINISZTERELNÖKSÉG

12 Tartalékok

2 Céltartalékok

2 Közalkalmazotti illetményrendszer módosításához

kapcsolódó kiadások | ... | 50 000,0 /+50 000,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 855. (595. sz. jav. - 1.mell. XXII. 21.cím 1.alc) pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1220/595. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- az Oktatási bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,

- a Rendészeti bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM fejezet

345. Dr. Veres János, Jauernik István és Gulyás József képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 1. cím 4. alcím módosítását javasolják:

XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM

1 Belügyminisztérium igazgatása

4 Területi Főépítészi Irodák | [ 321,5] | 329,5 | /+8,0 tám./

1 Működési költségvetés

1 Személyi juttatások | [ 154,7] | 160,7 | /+6,0 kiad./

2 Munkaadókat terhelő járulékok | [ 54,0] | 56,0 | /+2,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 498. (521. sz. jav. - 1.mell. XII. 2.cím 1.alc) pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1220/521. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság támogatja,

- a Gazdasági bizottság támogatja,

- a Mezőgazdasági bizottság támogatja,

- az Önkormányzati bizottság támogatja,

- a Rendészeti bizottság támogatja,

- a Területfejlesztési bizottság támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

346. Dr. Weszelovszky Zoltán képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 4. cím módosítását javasolja:

XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM

4 BM Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal | [3 885,8] | 4 285,8 | /+400,0 tám./

1 Működési költségvetés | ... | 162,4 bev.

3 Dologi kiadások | [1 380,7] | 1 780,7 | /+400,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 467. (365. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 9.jcs), 1176. (365. sz. jav. - 5.mell. 9. előir) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1220/365. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Kulturális bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,

- a Rendészeti bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

347. Gulyás József és dr. Veres János képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 5. cím 1. alcím módosítását javasolják:

XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM

5 Rendőrség

1 Országos Rendőr-főkapitányság és háttérintézményei | [17 839,0] | 20 612,5 | /+2773,5 tám./

1 Működési költségvetés | ... | 996,3 bev.

1 Személyi juttatások | [7 350,6] | 8 846,4 | /+1495,8 kiad./

2 Munkaadókat terhelő járulékok | [2 367,2] | 2 814,0 | /+446,8 kiad./

3 Dologi kiadások | [2 985,5] | 3 816,4 | /+830,9 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 825. (471. sz. jav. - 1.mell. XXII. 3.cím) pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1220/471. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság támogatja,

- az Emberi jogi bizottság támogatja,

- a Gazdasági bizottság támogatja,

- a Rendészeti bizottság támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

348. Pettkó András, Ékes József, Herényi Károly és Font Sándor képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 5. cím 1. alcím módosítását javasolják:

XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM

5 Rendőrség

1 Országos Rendőr-főkapitányság és háttérintézményei | [17 839,0] | 21 045,9 | /+3206,9 tám./

1 Működési költségvetés | ... | 996,3 bev.

1 Személyi juttatások | [7 350,6] | 9 776,3 | /+2425,7 kiad./

2 Munkaadókat terhelő járulékok | [2 367,2] | 3 148,4 | /+781,2 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 211. (286. sz. jav. - 1.mell. X. 9.cím 2.alc 31.jcs) pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1220/286. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- az Egészségügyi bizottság nem támogatja,

- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Rendészeti bizottság nem támogatja,

- a Területfejlesztési bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

349. Dr. Kovács Zoltán képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 5. cím 2. alcím módosítását javasolja:

XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM

5 Rendőrség

2 Budapesti Rendőr-főkapitányság | [27 537,5] | 29 537,5 | /+2000,0 tám./

1 Működési költségvetés | [1 987,4] | 987,4 | /-1000,0 bev./

3 Dologi kiadások | [3 735,6] | 4 735,6 | /+1000,0 kiad./

Megjegyzés: A mód. indítvány számítási hibáját korrigáltuk. és a kiadáshoz kapcsolódó támogatás előirányzatát is növeltük.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 282. (710. sz. jav. - 1.mell. X. 9.cím 2.alc 87.jcs) pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1220/710. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Rendészeti bizottság nem támogatja,

- a Területfejlesztési bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

350. Gulyás József és dr. Gál Zoltán képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 5. cím 2. alcím módosítását javasolják:

XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM

5 Rendőrség

2 Budapesti Rendőr-főkapitányság | [27 537,5] | 28 700,5 | /+1163,0 tám./

1 Működési költségvetés | ... | 1 987,4 bev.

3 Dologi kiadások | [3 735,6] | 4 898,6 | /+1163,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 353. (280. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 4.alc), 355. (280. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 5.alc), 360. (280. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 6.alc), 361. (280. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 7.alc), 363. (280. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 8.alc), 365. (280. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 9.alc), 369. (280. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 10.alc), 370. (280. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 11.alc), 373. (280. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 12.alc), 375. (280. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 13.alc), 377. (280. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 14.alc), 380. (280. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 15.alc), 384. (280. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 16.alc), 385. (280. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 17.alc), 387. (280. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 18.alc), 389. (280. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 19.alc), 391. (280. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 20.alc), 393. (280. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 21.alc), 396. (280. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 22.alc), 397. (280. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 23.alc), 398. (280. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 24.alc), 1039. (280. sz. jav. - 1.mell. XLI. 2.cím) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1220/280. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság támogatja,

- az Emberi jogi bizottság támogatja,

- a Gazdasági bizottság támogatja,

- az Önkormányzati bizottság támogatja,

- a Rendészeti bizottság támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

351. Bánki Erik, dr. Hargitai János, dr. Mikes Éva és Pichler Imre László képviselők, valamint Dr. Hargitai János képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 5. cím 4. alcím módosítását javasolja:

XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM

5 Rendőrség

4 Baranya megyei Rendőr-főkapitányság | [4 068,0] | 4 268,0 | /+200,0 tám./

1 Működési költségvetés | ... | 201,0 bev.

3 Dologi kiadások | [ 300,3] | 500,3 | /+200,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 832. (776. sz. jav. - 1.mell. XXII. 13.cím 2.alc 10.jcs) pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1220/776., 777. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Rendészeti bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

352. Dr. Kovács Zoltán képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 5. cím 4. alcím módosítását javasolja:

XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM

5 Rendőrség

4 Baranya megyei Rendőr-főkapitányság | [4 068,0] | 4 368,0 | /+300,0 tám./

1 Működési költségvetés | [ 201,0] | 51,0 | /-150,0 bev./

3 Dologi kiadások | [ 300,3] | 450,3 | /+150,0 kiad./

Megjegyzés: A mód. indítványt pontosítottuk (a kiadásnöveléshez kapcsolódó támogatási előirányzatot is növeltük.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 187. (594. sz. jav. - 1.mell. X. 9.cím 2.alc 16.jcs) pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1220/594. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- az Emberi jogi bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Rendészeti bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

353. Gulyás József és dr. Gál Zoltán képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 5. cím 4. alcím módosítását javasolják:

XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM

5 Rendőrség

4 Baranya megyei Rendőr-főkapitányság | [4 068,0] | 4 235,5 | /+167,5 tám./

1 Működési költségvetés | ... | 201,0 bev.

3 Dologi kiadások | [ 300,3] | 467,8 | /+167,5 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 350. (280. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 2.alc), 355. (280. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 5.alc), 360. (280. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 6.alc), 361. (280. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 7.alc), 363. (280. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 8.alc), 365. (280. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 9.alc), 369. (280. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 10.alc), 370. (280. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 11.alc), 373. (280. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 12.alc), 375. (280. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 13.alc), 377. (280. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 14.alc), 380. (280. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 15.alc), 384. (280. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 16.alc), 385. (280. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 17.alc), 387. (280. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 18.alc), 389. (280. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 19.alc), 391. (280. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 20.alc), 393. (280. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 21.alc), 396. (280. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 22.alc), 397. (280. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 23.alc), 398. (280. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 24.alc), 1039. (280. sz. jav. - 1.mell. XLI. 2.cím) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1220/280. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság támogatja,

- az Emberi jogi bizottság támogatja,

- a Gazdasági bizottság támogatja,

- az Önkormányzati bizottság támogatja,

- a Rendészeti bizottság támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

354. Lezsák Sándor képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 5. cím 5. alcím módosítását javasolja:

XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM

5 Rendőrség

5 Bács-Kiskun megyei Rendőr-főkapitányság | [5 260,7] | 5 368,5 | /+107,8 tám./

1 Működési költségvetés | [ 207,8] | 100,0 | /-107,8 bev./

Megjegyzés: A mód. javaslat az alcím előirányzatát tévesen jelölte meg. Felvezetés során a törvényjavaslat szerinti összeget vettük figyelembe.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 414. (12. sz. jav. - 1.mell. XI. 19.cím 16.alc) pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1220/12. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Emberi jogi bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Rendészeti bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

355. Gulyás József és dr. Gál Zoltán képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 5. cím 5. alcím módosítását javasolják:

XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM

5 Rendőrség

5 Bács-Kiskun megyei Rendőr-főkapitányság | [5 260,7] | 5 479,7 | /+219,0 tám./

1 Működési költségvetés | ... | 207,8 bev.

3 Dologi kiadások | [ 396,6] | 615,6 | /+219,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 350. (280. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 2.alc), 353. (280. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 4.alc), 360. (280. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 6.alc), 361. (280. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 7.alc), 363. (280. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 8.alc), 365. (280. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 9.alc), 369. (280. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 10.alc), 370. (280. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 11.alc), 373. (280. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 12.alc), 375. (280. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 13.alc), 377. (280. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 14.alc), 380. (280. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 15.alc), 384. (280. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 16.alc), 385. (280. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 17.alc), 387. (280. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 18.alc), 389. (280. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 19.alc), 391. (280. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 20.alc), 393. (280. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 21.alc), 396. (280. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 22.alc), 397. (280. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 23.alc), 398. (280. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 24.alc), 1039. (280. sz. jav. - 1.mell. XLI. 2.cím) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1220/280. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság támogatja,

- az Emberi jogi bizottság támogatja,

- a Gazdasági bizottság támogatja,

- az Önkormányzati bizottság támogatja,

- a Rendészeti bizottság támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

356. Tóth István képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 5. cím 5. alcím módosítását javasolja:

XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM

5 Rendőrség

5 Bács-Kiskun megyei Rendőr-főkapitányság | [5 260,7] | 5 600,7 | /+340,0 tám./

1 Működési költségvetés | ... | 207,8 bev.

3 Dologi kiadások | [ 396,6] | 696,6 | /+300,0 kiad./

5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások | [ 1,0] | 41,0 | /+40,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 240. (560. sz. jav. - 1.mell. X. 9.cím 2.alc 44.jcs) pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1220/560. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Rendészeti bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

357. Ivanics István képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 5. cím 5. alcím módosítását javasolja:

XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM

5 Rendőrség

5 Bács-Kiskun megyei Rendőr-főkapitányság | [5 260,7] | 5 464,1 | /+203,4 tám./

1 Működési költségvetés | ... | 207,8 bev.

3 Dologi kiadások | [ 396,6] | 600,0 | /+203,4 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 750. (435. sz. jav. - 1.mell. XVIII. 5.cím 1.alc 1.jcs) pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1220/435. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Emberi jogi bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Külügyi bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Rendészeti bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

358. Dr. Kovács Zoltán képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 5. cím 5. alcím módosítását javasolja:

XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM

5 Rendőrség

5 Bács-Kiskun megyei Rendőr-főkapitányság | [5 260,7] | 5 560,7 | /+300,0 tám./

1 Működési költségvetés | [ 207,8] | 107,8 | /-100,0 bev./

3 Dologi kiadások | [ 396,6] | 596,6 | /+200,0 kiad./

Megjegyzés: A mód. indítványt pontosítottuk.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 195. (302. sz. jav. - 1.mell. X. 9.cím 2.alc 16.jcs) pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1220/302. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- az Emberi jogi bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Rendészeti bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

359. Dr. Kovács Zoltán képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 5. cím 6. alcím módosítását javasolja:

XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM

5 Rendőrség

6 Békés megyei Rendőr-főkapitányság | [3 607,4] | 3 807,4 | /+200,0 tám./

1 Működési költségvetés | [ 159,0] | 59,0 | /-100,0 bev./

3 Dologi kiadások | [ 284,5] | 384,5 | /+100, kiad./

Megjegyzés: A mód. indítványt pontosítottuk (a kiadáshoz kapcsolódó támogatás összegét is növeltük).

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 146. (642. sz. jav. - 1.mell. X. 9.cím 2.alc 16.jcs) pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1220/642. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- az Emberi jogi bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Rendészeti bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

360. Gulyás József és dr. Gál Zoltán képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 5. cím 6. alcím módosítását javasolják:

XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM

5 Rendőrség

6 Békés megyei Rendőr-főkapitányság | [3 607,4] | 3 761,9 | /+154,5 tám./

1 Működési költségvetés | ... | 159,0 bev.

3 Dologi kiadások | [ 293,9] | 448,4 | /+154,5 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 350. (280. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 2.alc), 353. (280. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 4.alc), 355. (280. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 5.alc), 361. (280. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 7.alc), 363. (280. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 8.alc), 365. (280. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 9.alc), 369. (280. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 10.alc), 370. (280. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 11.alc), 373. (280. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 12.alc), 375. (280. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 13.alc), 377. (280. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 14.alc), 380. (280. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 15.alc), 384. (280. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 16.alc), 385. (280. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 17.alc), 387. (280. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 18.alc), 389. (280. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 19.alc), 391. (280. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 20.alc), 393. (280. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 21.alc), 396. (280. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 22.alc), 397. (280. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 23.alc), 398. (280. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 24.alc), 1039. (280. sz. jav. - 1.mell. XLI. 2.cím) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1220/280. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság támogatja,

- az Emberi jogi bizottság támogatja,

- a Gazdasági bizottság támogatja,

- az Önkormányzati bizottság támogatja,

- a Rendészeti bizottság támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

361. Gulyás József és dr. Gál Zoltán képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 5. cím 7. alcím módosítását javasolják:

XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM

5 Rendőrség

7 Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Rendőr-

főkapitányság | [6 652,1] | 6 933,1 | /+281,0 tám./

1 Működési költségvetés | ... | 293,4 bev.

3 Dologi kiadások | [ 479,3] | 760,3 | /+281,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 350. (280. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 2.alc), 353. (280. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 4.alc), 355. (280. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 5.alc), 360. (280. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 6.alc), 363. (280. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 8.alc), 365. (280. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 9.alc), 369. (280. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 10.alc), 370. (280. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 11.alc), 373. (280. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 12.alc), 375. (280. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 13.alc), 377. (280. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 14.alc), 380. (280. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 15.alc), 384. (280. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 16.alc), 385. (280. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 17.alc), 387. (280. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 18.alc), 389. (280. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 19.alc), 391. (280. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 20.alc), 393. (280. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 21.alc), 396. (280. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 22.alc), 397. (280. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 23.alc), 398. (280. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 24.alc), 1039. (280. sz. jav. - 1.mell. XLI. 2.cím) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1220/280. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság támogatja,

- az Emberi jogi bizottság támogatja,

- a Gazdasági bizottság támogatja,

- az Önkormányzati bizottság támogatja,

- a Rendészeti bizottság támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

362. Dr. Kovács Zoltán képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 5. cím 7. alcím módosítását javasolja:

XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM

5 Rendőrség

7 Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Rendőr-

főkapitányság | [6 652,1] | 6 952,1 | /+300,0 tám./

1 Működési költségvetés | [ 293,4] | 193,4 | /-100,0 bev./

3 Dologi kiadások | [ 479,3] | 679,3 | /+200,0 kiad./

Megjegyzés: A mód. indítványt pontosítottuk (a kiadáshoz kapcsolódó támogatás összegét is növeltük).

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 173. (645. sz. jav. - 1.mell. X. 9.cím 2.alc 16.jcs) pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1220/645. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- az Emberi jogi bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Rendészeti bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

363. Gulyás József és dr. Gál Zoltán képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 5. cím 8. alcím módosítását javasolják:

XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM

5 Rendőrség

8 Csongrád megyei Rendőr-főkapitányság | [3 882,1] | 4 051,6 | /+169,5 tám./

1 Működési költségvetés | ... | 180,0 bev.

3 Dologi kiadások | [ 312,3] | 481,8 | /+169,5 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 350. (280. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 2.alc), 353. (280. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 4.alc), 355. (280. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 5.alc), 360. (280. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 6.alc), 361. (280. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 7.alc), 365. (280. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 9.alc), 369. (280. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 10.alc), 370. (280. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 11.alc), 373. (280. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 12.alc), 375. (280. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 13.alc), 377. (280. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 14.alc), 380. (280. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 15.alc), 384. (280. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 16.alc), 385. (280. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 17.alc), 387. (280. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 18.alc), 389. (280. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 19.alc), 391. (280. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 20.alc), 393. (280. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 21.alc), 396. (280. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 22.alc), 397. (280. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 23.alc), 398. (280. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 24.alc), 1039. (280. sz. jav. - 1.mell. XLI. 2.cím) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1220/280. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság támogatja,

- az Emberi jogi bizottság támogatja,

- a Gazdasági bizottság támogatja,

- az Önkormányzati bizottság támogatja,

- a Rendészeti bizottság támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

364. Dr. Kovács Zoltán képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 5. cím 8. alcím módosítását javasolja:

XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM

5 Rendőrség

8 Csongrád megyei Rendőr-főkapitányság | [3 882,1] | 4 132,1 | /+250,0 tám./

1 Működési költségvetés | [ 180,0] | 80,0 | /-100,0 bev./

3 Dologi kiadások | [ 312,3] | 462,3 | /+150,0 kiad./

Megjegyzés: A mód. indítványt pontosítottuk (a kiadáshoz kapcsolódó támogatás összegét is növeltük).

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 161. (644. sz. jav. - 1.mell. X. 9.cím 2.alc 16.jcs) pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1220/644. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- az Emberi jogi bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Rendészeti bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

365. Gulyás József és dr. Gál Zoltán képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 5. cím 9. alcím módosítását javasolják:

XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM

5 Rendőrség

9 Fejér megyei Rendőr-főkapitányság | [4 072,6] | 4 265,1 | /+192,5 tám./

1 Működési költségvetés | ... | 199,9 bev.

3 Dologi kiadások | [ 266,8] | 459,3 | /+192,5 kiad./

Megjegyzés: A mód. indítványt pontosítottuk (a kiadáshoz kapcsolódó támogatás összegét is növeltük).

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 350. (280. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 2.alc), 353. (280. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 4.alc), 355. (280. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 5.alc), 360. (280. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 6.alc), 361. (280. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 7.alc), 363. (280. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 8.alc), 369. (280. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 10.alc), 370. (280. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 11.alc), 373. (280. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 12.alc), 375. (280. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 13.alc), 377. (280. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 14.alc), 380. (280. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 15.alc), 384. (280. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 16.alc), 385. (280. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 17.alc), 387. (280. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 18.alc), 389. (280. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 19.alc), 391. (280. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 20.alc), 393. (280. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 21.alc), 396. (280. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 22.alc), 397. (280. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 23.alc), 398. (280. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 24.alc), 1039. (280. sz. jav. - 1.mell. XLI. 2.cím) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1220/280. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság támogatja,

- az Emberi jogi bizottság támogatja,

- a Gazdasági bizottság támogatja,

- az Önkormányzati bizottság támogatja,

- a Rendészeti bizottság támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

366. Dr. Kovács Zoltán képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 5. cím 9. alcím módosítását javasolja:

XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM

5 Rendőrség

9 Fejér megyei Rendőr-főkapitányság | [4 072,6] | 4 372,6 | /+300,0 tám./

1 Működési költségvetés | [ 199,9] | 99,9 | /-100,0 bev./

3 Dologi kiadások | [ 266,8] | 466,8 | /+200,0 kiad./

Megjegyzés: A mód. indítványt pontosítottuk (a kiadáshoz kapcsolódó támogatás összegét is növeltük).

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 118. (711. sz. jav. - 1.mell. X. 9.cím 2.alc 16.jcs) pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1220/711. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- az Emberi jogi bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Rendészeti bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

367. Dr. Kovács Zoltán képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 5. cím 10. alcím módosítását javasolja:

XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM

5 Rendőrség

10 Győr-Moson-Sopron megyei Rendőr-

főkapitányság | [3 735,8] | 4 055,8 | /+320,0 tám./

1 Működési költségvetés | [ 203,4] | 103,4 | /-100,0 bev./

3 Dologi kiadások | [ 284,5] | 504,5 | /+220,0 kiad./

Megjegyzés: A mód. indítványt pontosítottuk (a kiadáshoz kapcsolódó támogatás összegét is növeltük).

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 178. (301. sz. jav. - 1.mell. X. 9.cím 2.alc 16.jcs) pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1220/301. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Emberi jogi bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Rendészeti bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

368. Szíjjártó Péter képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 5. cím 10. alcím módosítását javasolja:

XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM

5 Rendőrség

10 Győr-Moson-Sopron megyei Rendőr-

főkapitányság | [3 735,8] | 3 801,3 | /+65,5 tám./

1 Muködési költségvetés | ... | 203,4 bev.

3 Dologi kiadások | [ 284,5] | 350,0 | /+65,5 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 155. (535. sz. jav. - 1.mell. X. 9.cím 2.alc 16.jcs) pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1220/535. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- az Emberi jogi bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Rendészeti bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

369. Gulyás József és dr. Gál Zoltán képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 5. cím 10. alcím módosítását javasolják:

XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM

5 Rendőrség

10 Győr-Moson-Sopron megyei Rendőr-főkapitányság | [3 735,8] | 3 891,8 | /+156,0 tám./

1 Működési költségvetés | ... | 203,4 bev.

3 Dologi kiadások | [ 284,5] | 440,5 | /+156,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 350. (280. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 2.alc), 353. (280. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 4.alc), 355. (280. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 5.alc), 360. (280. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 6.alc), 361. (280. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 7.alc), 363. (280. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 8.alc), 365. (280. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 9.alc), 370. (280. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 11.alc), 373. (280. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 12.alc), 375. (280. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 13.alc), 377. (280. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 14.alc), 380. (280. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 15.alc), 384. (280. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 16.alc), 385. (280. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 17.alc), 387. (280. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 18.alc), 389. (280. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 19.alc), 391. (280. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 20.alc), 393. (280. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 21.alc), 396. (280. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 22.alc), 397. (280. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 23.alc), 398. (280. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 24.alc), 1039. (280. sz. jav. - 1.mell. XLI. 2.cím) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1220/280. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság támogatja,

- az Emberi jogi bizottság támogatja,

- a Gazdasági bizottság támogatja,

- az Önkormányzati bizottság támogatja,

- a Rendészeti bizottság támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

370. Gulyás József és dr. Gál Zoltán képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 5. cím 11. alcím módosítását javasolják:

XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM

5 Rendőrség

11 Hajdú-Bihar megyei Rendőr-főkapitányság | [4 812,8] | 5 022,8 | /+210,0 tám./

1 Működési költségvetés | ... | 202,4 bev.

3 Dologi kiadások | [ 374,4] | 584,4 | /+210,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 350. (280. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 2.alc), 353. (280. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 4.alc), 355. (280. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 5.alc), 360. (280. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 6.alc), 361. (280. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 7.alc), 363. (280. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 8.alc), 365. (280. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 9.alc), 369. (280. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 10.alc), 373. (280. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 12.alc), 375. (280. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 13.alc), 377. (280. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 14.alc), 380. (280. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 15.alc), 384. (280. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 16.alc), 385. (280. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 17.alc), 387. (280. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 18.alc), 389. (280. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 19.alc), 391. (280. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 20.alc), 393. (280. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 21.alc), 396. (280. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 22.alc), 397. (280. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 23.alc), 398. (280. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 24.alc), 1039. (280. sz. jav. - 1.mell. XLI. 2.cím) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1220/280. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság támogatja,

- az Emberi jogi bizottság támogatja,

- a Gazdasági bizottság támogatja,

- az Önkormányzati bizottság támogatja,

- a Rendészeti bizottság támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

371. Dr. Kovács Zoltán képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 5. cím 11. alcím módosítását javasolja:

XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM

5 Rendőrség

11 Hajdú-Bihar megyei Rendőr-

főkapitányság | [4 812,8] | 5 062,8 | /+250,0 tám./

1 Működési költségvetés | [ 202,4] | 52,4 | /-150,0 bev./

3 Dologi kiadások | [ 374,4] | 474,4 | /+100,0 kiad./

| Megjegyzés: A mód. indítványt pontosítottuk (a kiadáshoz kapcsolódó támogatás összegét is növeltük).

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 180. (303. sz. jav. - 1.mell. X. 9.cím 2.alc 16.jcs) pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1220/303. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Rendészeti bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

372. Dr. Nyitrai Zsolt képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 5. cím 12. alcím módosítását javasolja:

XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM

5 Rendőrség

12 Heves megyei Rendőr-főkapitányság | [2 804,4] | 3 154,4 | /+350,0 tám./

1 Működési költségvetés | ... | 115,2 bev.

1 Személyi juttatások | [2 035,3] | 2 235,3 | /+200,0 kiad./

3 Dologi kiadások | [ 219,7] | 369,7 | /+150,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 119. (616. sz. jav. - 1.mell. X. 9.cím 2.alc 16.jcs) pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1220/616. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- az Emberi jogi bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Rendészeti bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

373. Gulyás József és dr. Gál Zoltán képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 5. cím 12. alcím módosítását javasolják:

XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM

5 Rendőrség

12 Heves megyei Rendőr-főkapitányság | [2 804,4] | 2 920,4 | /+116,0 tám./

1 Működési költségvetés | ... | 115,2 bev.

3 Dologi kiadások | [ 219,7] | 335,7 | /+116,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 350. (280. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 2.alc), 353. (280. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 4.alc), 355. (280. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 5.alc), 360. (280. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 6.alc), 361. (280. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 7.alc), 363. (280. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 8.alc), 365. (280. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 9.alc), 369. (280. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 10.alc), 370. (280. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 11.alc), 375. (280. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 13.alc), 377. (280. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 14.alc), 380. (280. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 15.alc), 384. (280. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 16.alc), 385. (280. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 17.alc), 387. (280. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 18.alc), 389. (280. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 19.alc), 391. (280. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 20.alc), 393. (280. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 21.alc), 396. (280. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 22.alc), 397. (280. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 23.alc), 398. (280. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 24.alc), 1039. (280. sz. jav. - 1.mell. XLI. 2.cím) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1220/280. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság támogatja,

- az Emberi jogi bizottság támogatja,

- a Gazdasági bizottság támogatja,

- az Önkormányzati bizottság támogatja,

- a Rendészeti bizottság támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

374. Dr. Kovács Zoltán képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 5. cím 13. alcím módosítását javasolja:

XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM

5 Rendőrség

13 Jász-Nagykun-Szolnok megyei Rendőr-

főkapitányság | [3 794,6] | 4 104,6 | /+310,0 tám./

1 Működési költségvetés | [ 273,7] | 73,7 | /-200,0 bev./

3 Dologi kiadások | [ 305,6] | 415,6 | /+110,0 kiad./

Megjegyzés: A mód. indítványt pontosítottuk (a kiadáshoz kapcsolódó támogatás összegét is növeltük).

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 107. (592. sz. jav. - 1.mell. X. 9.cím 2.alc 16.jcs) pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1220/592. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- az Emberi jogi bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Rendészeti bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

375. Gulyás József és dr. Gál Zoltán képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 5. cím 13. alcím módosítását javasolják:

XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM

5 Rendőrség

13 Jász-Nagykun-Szolnok megyei Rendőr-

főkapitányság | [3 794,6] | 3 973,6 | /+179,0 tám./

1 Működési költségvetés | ... | 273,7 bev.

3 Dologi kiadások | [ 305,6] | 484,6 | /+179,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 350. (280. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 2.alc), 353. (280. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 4.alc), 355. (280. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 5.alc), 360. (280. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 6.alc), 361. (280. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 7.alc), 363. (280. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 8.alc), 365. (280. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 9.alc), 369. (280. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 10.alc), 370. (280. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 11.alc), 373. (280. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 12.alc), 377. (280. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 14.alc), 380. (280. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 15.alc), 384. (280. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 16.alc), 385. (280. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 17.alc), 387. (280. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 18.alc), 389. (280. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 19.alc), 391. (280. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 20.alc), 393. (280. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 21.alc), 396. (280. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 22.alc), 397. (280. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 23.alc), 398. (280. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 24.alc), 1039. (280. sz. jav. - 1.mell. XLI. 2.cím) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1220/280. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság támogatja,

- az Emberi jogi bizottság támogatja,

- a Gazdasági bizottság támogatja,

- az Önkormányzati bizottság támogatja,

- a Rendészeti bizottság támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

376. Balla György és Szalay Ferenc képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 5. cím 13. alcím módosítását javasolják:

XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM

5 Rendőrség

13 Jász-Nagykun-Szolnok megyei Rendőr-

főkapitányság | [3 794,6] | 4 624,8 | /+830,2 tám./

1 Működési költségvetés | ... | 273,7 bev.

1 Személyi juttatások | [2 810,3] | 3 385,2 | /+574,9 kiad./

2 Munkaadókat terhelő járulékok | [ 917,9] | 1 105,5 | /+187,6 kiad./

3 Dologi kiadások | [ 305,6] | 372,9 | /+67,3 kiad./

5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások | [1,5] | 1,9 | /+0,4 kiad./

Megjegyzés: A mód. indítvány számítási hibáját korrigáltuk.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 89. (537. sz. jav. - 1.mell. X. 1.cím 1.alc) pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1220/537. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- az Emberi jogi bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

377. Gulyás József és dr. Gál Zoltán képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 5. cím 14. alcím módosítását javasolják:

XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM

5 Rendőrség

14 Komárom-Esztergom megyei Rendőr-főkapitányság | [2 924,0] | 3 044,0 | /+120,0 tám./

1 Működési költségvetés | ... | 149,8 bev.

3 Dologi kiadások | [ 285,6] | 405,6 | /+120,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 350. (280. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 2.alc), 353. (280. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 4.alc), 355. (280. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 5.alc), 360. (280. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 6.alc), 361. (280. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 7.alc), 363. (280. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 8.alc), 365. (280. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 9.alc), 369. (280. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 10.alc), 370. (280. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 11.alc), 373. (280. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 12.alc), 375. (280. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 13.alc), 380. (280. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 15.alc), 384. (280. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 16.alc), 385. (280. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 17.alc), 387. (280. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 18.alc), 389. (280. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 19.alc), 391. (280. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 20.alc), 393. (280. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 21.alc), 396. (280. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 22.alc), 397. (280. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 23.alc), 398. (280. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 24.alc), 1039. (280. sz. jav. - 1.mell. XLI. 2.cím) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1220/280. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság támogatja,

- az Emberi jogi bizottság támogatja,

- a Gazdasági bizottság támogatja,

- az Önkormányzati bizottság támogatja,

- a Rendészeti bizottság támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

378. Dr. Kovács Zoltán képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 5. cím 14. alcím módosítását javasolja:

XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM

5 Rendőrség

14 Komárom-Esztergom megyei Rendőr-főkapitányság | [2 924,0] | 3 074,0 | /+150,0 tám./

1 Működési költségvetés | [ 149,8] | 49,8 | /-100,0 bev./

3 Dologi kiadások | [ 285,6] | 335,6 | /+50,0 kiad./

Megjegyzés: A mód. indítványt pontosítottuk (a kiadáshoz kapcsolódó támogatás összegét is növeltük).

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 189. (593. sz. jav. - 1.mell. X. 9.cím 2.alc 16.jcs) pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1220/593. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- az Emberi jogi bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Rendészeti bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

379. Dr. Surján László képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 5. cím 15. alcím módosítását javasolja:

XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM

5 Rendőrség

15 Nógrád megyei Rendőr-főkapitányság | ... | 2 479,0 tám.

1 Működési költségvetés | [ 102,4] | 50,0 | /-52,4 bev./

Megjegyzés: A bevétel csökkentésével vagy a támogatási előirányzat növekszik, vagy a kiadásokat kell csökkenteni.

Indokolás: Lásd a T/1220/243. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Emberi jogi bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Rendészeti bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

380. Gulyás József és dr. Gál Zoltán képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 5. cím 15. alcím módosítását javasolják:

XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM

5 Rendőrség

15 Nógrád megyei Rendőr-főkapitányság | [2 479,0] | 2 592,5 | /+113,5 tám./

1 Működési költségvetés | ... | 102,4 bev.

3 Dologi kiadások | [ 183,5] | 297,0 | /+113,5 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 350. (280. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 2.alc), 353. (280. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 4.alc), 355. (280. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 5.alc), 360. (280. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 6.alc), 361. (280. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 7.alc), 363. (280. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 8.alc), 365. (280. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 9.alc), 369. (280. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 10.alc), 370. (280. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 11.alc), 373. (280. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 12.alc), 375. (280. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 13.alc), 377. (280. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 14.alc), 384. (280. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 16.alc), 385. (280. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 17.alc), 387. (280. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 18.alc), 389. (280. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 19.alc), 391. (280. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 20.alc), 393. (280. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 21.alc), 396. (280. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 22.alc), 397. (280. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 23.alc), 398. (280. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 24.alc), 1039. (280. sz. jav. - 1.mell. XLI. 2.cím) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1220/280. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság támogatja,

- az Emberi jogi bizottság támogatja,

- a Gazdasági bizottság támogatja,

- az Önkormányzati bizottság támogatja,

- a Rendészeti bizottság támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

381. Dr. Kovács Zoltán képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 5. cím 15. alcím módosítását javasolja:

XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM

5 Rendőrség

15 Nógrád megyei Rendőr-főkapitányság | [2 479,0] | 2 579,0 | /+100,0 tám./

1 Működési költségvetés | [ 102,4] | 52,4 | /-50,0 bev./

3 Dologi kiadások | [ 183,5] | 253,5 | /+70,0 kiad./

Megjegyzés: A mód. indítványt pontosítottuk (a kiadáshoz kapcsolódó támogatás összegét is növeltük).

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 160. (643. sz. jav. - 1.mell. X. 9.cím 2.alc 16.jcs) pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1220/643. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- az Emberi jogi bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Rendészeti bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

382. Selmeczi Gabriella, Czerván György, Erdész Zoltán, dr. Frajna Imre, Hadházy Sándor, Harrach Péter, Imre Zsolt, Pánczél Károly, Pogácsás Tibor, dr. Salamon László, Szabó Ferenc, Szűcs Lajos, Tóth Gábor és dr. Vidoven Árpád képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 5. cím 16. alcím módosítását javasolják:

XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM

5 Rendőrség

16 Pest megyei Rendőr-főkapitányság | [7 950,8] | 8 781,0 | /+830,2 tám./

1 Működési költségvetés | ... | 350,9 bev.

1 Személyi juttatások | [5 749,4] | 6 324,3 | /+574,9 kiad./

2 Munkaadókat terhelő járulékok | [1 875,9] | 2 063,5 | /+187,6 kiad./

3 Dologi kiadások | [ 672,9] | 740,2 | /+67,3 kiad./

5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások | [3,5] | 3,9 | /0,4kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 95. (755. sz. jav. - 1.mell. X. 1.cím 1.alc) pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1220/755. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- az Emberi jogi bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Rendészeti bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

383. Pogácsás Tibor képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 5. cím 16. alcím módosítását javasolja:

XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM

5 Rendőrség

16 Pest megyei Rendőr-főkapitányság | [7 950,8] | 8 450,8 | /+500,0 tám./

1 Működési költségvetés | ... | 350,9 bev.

3 Dologi kiadások | [ 672,9] | 1 172,9 | /+500,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 237. (357. sz. jav. - 1.mell. X. 9.cím 2.alc 44.jcs) pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1220/357. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Rendészeti bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

384. Gulyás József és dr. Gál Zoltán képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 5. cím 16. alcím módosítását javasolják:

XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM

5 Rendőrség

16 Pest megyei Rendőr-főkapitányság | [7 950,8] | 8 283,3 | /+332,5 tám./

1 Működési költségvetés | ... | 350,9 bev.

3 Dologi kiadások | [ 672,9] | 1 005,4 | /+332,5 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 350. (280. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 2.alc), 353. (280. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 4.alc), 355. (280. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 5.alc), 360. (280. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 6.alc), 361. (280. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 7.alc), 363. (280. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 8.alc), 365. (280. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 9.alc), 369. (280. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 10.alc), 370. (280. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 11.alc), 373. (280. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 12.alc), 375. (280. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 13.alc), 377. (280. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 14.alc), 380. (280. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 15.alc), 385. (280. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 17.alc), 387. (280. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 18.alc), 389. (280. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 19.alc), 391. (280. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 20.alc), 393. (280. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 21.alc), 396. (280. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 22.alc), 397. (280. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 23.alc), 398. (280. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 24.alc), 1039. (280. sz. jav. - 1.mell. XLI. 2.cím) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1220/280. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság támogatja,

- az Emberi jogi bizottság támogatja,

- a Gazdasági bizottság támogatja,

- az Önkormányzati bizottság támogatja,

- a Rendészeti bizottság támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

"

"385. Gulyás József és dr. Gál Zoltán képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 5. cím 17. alcím módosítását javasolják:

XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM

5 Rendőrség

17 Somogy megyei Rendőr-főkapitányság | [4 055,7] | 4 223,7 | /+168,0 tám./

1 Működési költségvetés | ... | 190,1 bev.

3 Dologi kiadások | [ 366,2] | 534,2 | /+168,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 350. (280. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 2.alc), 353. (280. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 4.alc), 355. (280. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 5.alc), 360. (280. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 6.alc), 361. (280. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 7.alc), 363. (280. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 8.alc), 365. (280. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 9.alc), 369. (280. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 10.alc), 370. (280. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 11.alc), 373. (280. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 12.alc), 375. (280. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 13.alc), 377. (280. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 14.alc), 380. (280. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 15.alc), 384. (280. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 16.alc), 387. (280. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 18.alc), 389. (280. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 19.alc), 391. (280. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 20.alc), 393. (280. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 21.alc), 396. (280. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 22.alc), 397. (280. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 23.alc), 398. (280. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 24.alc), 1039. (280. sz. jav. - 1.mell. XLI. 2.cím) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1220/280. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság támogatja,

- az Emberi jogi bizottság támogatja,

- a Gazdasági bizottság támogatja,

- az Önkormányzati bizottság támogatja,

- a Rendészeti bizottság támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

"

"386. Dr. Kovács Zoltán képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 5. cím 17. alcím módosítását javasolja:

XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM

5 Rendőrség

17 Somogy megyei Rendőr-főkapitányság | ... | 350,0 | /+350,0 kiad./ | ... | 4 055,7 tám.

1 Működési költségvetés | [ 190,1] | 40,1 | /-150,0 bev./

3 Dologi kiadások | [ 366,2] | 566,2 | /+200,0 kiad./

Megjegyzés: A mód. indítványt pontosítottuk (a kiadáshoz kapcsolódó támogatás összegét is növeltük).

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 135. (236. sz. jav. - 1.mell. X. 9.cím 2.alc 16.jcs) pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1220/236. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- az Emberi jogi bizottság támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Rendészeti bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

387. Gulyás József és dr. Gál Zoltán képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 5. cím 18. alcím módosítását javasolják:

XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM

5 Rendőrség

18 Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Rendőr-

főkapitányság | [4 812,4] | 5 012,9 | /+200,5 tám./

1 Működési költségvetés | ... | 189,6 bev.

3 Dologi kiadások | [ 367,3] | 567,8 | /+200,5 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 350. (280. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 2.alc), 353. (280. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 4.alc), 355. (280. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 5.alc), 360. (280. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 6.alc), 361. (280. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 7.alc), 363. (280. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 8.alc), 365. (280. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 9.alc), 369. (280. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 10.alc), 370. (280. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 11.alc), 373. (280. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 12.alc), 375. (280. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 13.alc), 377. (280. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 14.alc), 380. (280. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 15.alc), 384. (280. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 16.alc), 385. (280. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 17.alc), 389. (280. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 19.alc), 391. (280. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 20.alc), 393. (280. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 21.alc), 396. (280. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 22.alc), 397. (280. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 23.alc), 398. (280. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 24.alc), 1039. (280. sz. jav. - 1.mell. XLI. 2.cím) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1220/280. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság támogatja,

- az Emberi jogi bizottság támogatja,

- a Gazdasági bizottság támogatja,

- az Önkormányzati bizottság támogatja,

- a Rendészeti bizottság támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

388. Dr. Kovács Zoltán képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 5. cím 18. alcím módosítását javasolja:

XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM

5 Rendőrség

18 Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Rendőr-

főkapitányság | [4 812,4] | 5 052,4 | /+240,0 tám./

1 Működési költségvetés | [ 189,6] | 69,6 | /-120,0 bev./

3 Dologi kiadások | [ 367,3] | 487,3 | /+120,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslatban a Budapesti Rendőrfőkapitányság kiemelt előirányzat szerepel, de a kiadási és a bevételi előirányzat számok a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei rendőrfőkapitánysáhgoz tartoznak.

Megjegyzés: A mód. indítványt pontosítottuk (a kiadáshoz kapcsolódó támogatás összegét is növeltük).

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 105. (709. sz. jav. - 1.mell. X. 9.cím 2.alc 16.jcs) pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1220/709. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- az Emberi jogi bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Rendészeti bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

389. Gulyás József és dr. Gál Zoltán képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 5. cím 19. alcím módosítását javasolják:

XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM

5 Rendőrség

19 Tolna megyei Rendőr-főkapitányság | [2 871,8] | 3 005,8 | /+134,0 tám./

1 Működési költségvetés | ... | 174,4 bev.

3 Dologi kiadások | [ 214,3] | 348,3 | /+134,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 350. (280. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 2.alc), 353. (280. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 4.alc), 355. (280. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 5.alc), 360. (280. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 6.alc), 361. (280. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 7.alc), 363. (280. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 8.alc), 365. (280. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 9.alc), 369. (280. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 10.alc), 370. (280. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 11.alc), 373. (280. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 12.alc), 375. (280. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 13.alc), 377. (280. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 14.alc), 380. (280. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 15.alc), 384. (280. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 16.alc), 385. (280. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 17.alc), 387. (280. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 18.alc), 391. (280. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 20.alc), 393. (280. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 21.alc), 396. (280. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 22.alc), 397. (280. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 23.alc), 398. (280. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 24.alc), 1039. (280. sz. jav. - 1.mell. XLI. 2.cím) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1220/280. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság támogatja,

- az Emberi jogi bizottság támogatja,

- a Gazdasági bizottság támogatja,

- az Önkormányzati bizottság támogatja,

- a Rendészeti bizottság támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

390. Dr. Kovács Zoltán képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 5. cím 19. alcím módosítását javasolja:

XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM

5 Rendőrség

19 Tolna megyei Rendőr-főkapitányság | [2 871,8] | 3 121,8 | /+250,0 tám./

1 Működési költségvetés | [ 174,4] | 74,4 | /-100,0 bev./

3 Dologi kiadások | [ 214,3] | 364,3 | /+150,0 kiad./

Megjegyzés: A mód. indítványt pontosítottuk (a kiadáshoz kapcsolódó támogatás összegét is növeltük).

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 124. (708. sz. jav. - 1.mell. X. 9.cím 2.alc 16.jcs) pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1220/708. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- az Emberi jogi bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Rendészeti bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

391. Gulyás József és dr. Gál Zoltán képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 5. cím 20. alcím módosítását javasolják:

XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM

5 Rendőrség

20 Vas megyei Rendőr-főkapitányság | [2 826,3] | 2 944,3 | /+118,0 tám./

1 Működési költségvetés | ... | 170,9 bev.

3 Dologi kiadások | [ 279,3] | 397,3 | /+118,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 350. (280. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 2.alc), 353. (280. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 4.alc), 355. (280. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 5.alc), 360. (280. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 6.alc), 361. (280. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 7.alc), 363. (280. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 8.alc), 365. (280. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 9.alc), 369. (280. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 10.alc), 370. (280. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 11.alc), 373. (280. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 12.alc), 375. (280. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 13.alc), 377. (280. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 14.alc), 380. (280. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 15.alc), 384. (280. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 16.alc), 385. (280. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 17.alc), 387. (280. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 18.alc), 389. (280. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 19.alc), 393. (280. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 21.alc), 396. (280. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 22.alc), 397. (280. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 23.alc), 398. (280. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 24.alc), 1039. (280. sz. jav. - 1.mell. XLI. 2.cím) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1220/280. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság támogatja,

- az Emberi jogi bizottság támogatja,

- a Gazdasági bizottság támogatja,

- az Önkormányzati bizottság támogatja,

- a Rendészeti bizottság támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

392. Dr. Kovács Zoltán képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 5. cím 20. alcím módosítását javasolja:

XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM

5 Rendőrség

20 Vas megyei Rendőr-főkapitányság | ... | 220,0 | /+220,0 kiad./ | ... | 2 826,3 tám.

1 Működési költségvetés | [ 170,9] | 70,9 | /-100,0 bev./

3 Dologi kiadások | [ 279,3] | 399,3 | /+120,0 kiad./

Megjegyzés: A mód. javaslathoz kapcsolódóan a támogatás összegét módosítottuk.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 128. (235. sz. jav. - 1.mell. X. 9.cím 2.alc 16.jcs) pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1220/235. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- az Emberi jogi bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Rendészeti bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

393. Gulyás József és dr. Gál Zoltán képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 5. cím 21. alcím módosítását javasolják:

XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM

5 Rendőrség

21 Veszprém megyei Rendőr-főkapitányság | [3 665,3] | 3 813,8 | /+148,5 tám./

1 Működési költségvetés | ... | 166,1 bev.

3 Dologi kiadások | [ 293,6] | 442,1 | /+148,5 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 350. (280. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 2.alc), 353. (280. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 4.alc), 355. (280. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 5.alc), 360. (280. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 6.alc), 361. (280. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 7.alc), 363. (280. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 8.alc), 365. (280. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 9.alc), 369. (280. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 10.alc), 370. (280. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 11.alc), 373. (280. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 12.alc), 375. (280. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 13.alc), 377. (280. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 14.alc), 380. (280. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 15.alc), 384. (280. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 16.alc), 385. (280. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 17.alc), 387. (280. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 18.alc), 389. (280. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 19.alc), 391. (280. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 20.alc), 396. (280. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 22.alc), 397. (280. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 23.alc), 398. (280. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 24.alc), 1039. (280. sz. jav. - 1.mell. XLI. 2.cím) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1220/280. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság támogatja,

- az Emberi jogi bizottság támogatja,

- a Gazdasági bizottság támogatja,

- az Önkormányzati bizottság támogatja,

- a Rendészeti bizottság támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

394. Dr. Kovács Zoltán és dr. Kontrát Károly képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 5. cím 21. alcím módosítását javasolják:

XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM

5 Rendőrség

21 Veszprém megyei Rendőr-főkapitányság | ... | 310,0 | /+310,0 kiad./ | ... | 3 665,3 tám.

1 Működési költségvetés | [ 166,1] | 76,1 | /-90,0 bev./

3 Dologi kiadások | [ 293,6] | 513,6 | /+220,0 kiad./

| Megjegyzés: A mód. indítványt pontosítottuk (a kiadáshoz kapcsolódó támogatás összegét is növeltük).

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 99. (82. sz. jav. - 1.mell. X. 9.cím 2.alc) pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1220/82. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- az Emberi jogi bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Rendészeti bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

395. Nagy Kálmán képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 5. cím 22. alcím módosítását javasolja:

XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM

5 Rendőrség

22 Zala megyei Rendőr-főkapitányság | [2 962,4] | 3 062,4 | /+100,0 tám./

1 Működési költségvetés | ... | 167,0 bev.

3 Dologi kiadások | [ 252,6] | 352,6 | /+100,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 106. (272. sz. jav. - 1.mell. X. 9.cím 2.alc 16.jcs) pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1220/272. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- az Emberi jogi bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,

- a Rendészeti bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

396. Gulyás József és dr. Gál Zoltán képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 5. cím 22. alcím módosítását javasolják:

XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM

5 Rendőrség

22 Zala megyei Rendőr-főkapitányság | [2 962,4] | 3 086,4 | /+124,0 tám./

1 Működési költségvetés | ... | 167,0 bev.

3 Dologi kiadások | [ 252,6] | 376,6 | /+124,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 350. (280. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 2.alc), 353. (280. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 4.alc), 355. (280. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 5.alc), 360. (280. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 6.alc), 361. (280. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 7.alc), 363. (280. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 8.alc), 365. (280. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 9.alc), 369. (280. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 10.alc), 370. (280. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 11.alc), 373. (280. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 12.alc), 375. (280. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 13.alc), 377. (280. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 14.alc), 380. (280. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 15.alc), 384. (280. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 16.alc), 385. (280. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 17.alc), 387. (280. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 18.alc), 389. (280. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 19.alc), 391. (280. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 20.alc), 393. (280. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 21.alc), 397. (280. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 23.alc), 398. (280. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 24.alc), 1039. (280. sz. jav. - 1.mell. XLI. 2.cím) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1220/280. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság támogatja,

- az Emberi jogi bizottság támogatja,

- a Gazdasági bizottság támogatja,

- az Önkormányzati bizottság támogatja,

- a Rendészeti bizottság támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

397. Gulyás József és dr. Gál Zoltán képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 5. cím 23. alcím módosítását javasolják:

XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM

5 Rendőrség

23 Készenléti Rendőrség | [6 910,2] | 7 201,7 | /+291,5 tám./

1 Működési költségvetés | ... | 638,7 bev.

3 Dologi kiadások | [ 954,2] | 1 245,7 | /+291,5 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 350. (280. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 2.alc), 353. (280. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 4.alc), 355. (280. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 5.alc), 360. (280. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 6.alc), 361. (280. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 7.alc), 363. (280. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 8.alc), 365. (280. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 9.alc), 369. (280. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 10.alc), 370. (280. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 11.alc), 373. (280. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 12.alc), 375. (280. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 13.alc), 377. (280. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 14.alc), 380. (280. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 15.alc), 384. (280. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 16.alc), 385. (280. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 17.alc), 387. (280. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 18.alc), 389. (280. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 19.alc), 391. (280. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 20.alc), 393. (280. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 21.alc), 396. (280. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 22.alc), 398. (280. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 24.alc), 1039. (280. sz. jav. - 1.mell. XLI. 2.cím) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1220/280. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság támogatja,

- az Emberi jogi bizottság támogatja,

- a Gazdasági bizottság támogatja,

- az Önkormányzati bizottság támogatja,

- a Rendészeti bizottság támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

398. Gulyás József és dr. Gál Zoltán képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 5. cím 24. alcím módosítását javasolják:

XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM

5 Rendőrség

24 Köztársasági Őrezred | [5 678,5] | 5 920,0 | /+241,5 tám./

1 Működési költségvetés | ... | 239,6 bev.

3 Dologi kiadások | [ 312,6] | 554,1 | /+241,5 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 350. (280. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 2.alc), 353. (280. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 4.alc), 355. (280. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 5.alc), 360. (280. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 6.alc), 361. (280. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 7.alc), 363. (280. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 8.alc), 365. (280. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 9.alc), 369. (280. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 10.alc), 370. (280. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 11.alc), 373. (280. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 12.alc), 375. (280. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 13.alc), 377. (280. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 14.alc), 380. (280. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 15.alc), 384. (280. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 16.alc), 385. (280. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 17.alc), 387. (280. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 18.alc), 389. (280. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 19.alc), 391. (280. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 20.alc), 393. (280. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 21.alc), 396. (280. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 22.alc), 397. (280. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 23.alc), 1039. (280. sz. jav. - 1.mell. XLI. 2.cím) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1220/280. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság támogatja,

- az Emberi jogi bizottság támogatja,

- a Gazdasági bizottság támogatja,

- az Önkormányzati bizottság támogatja,

- a Rendészeti bizottság támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

399. Dr. Weszelovszky Zoltán képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 7. cím módosítását javasolja:

XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM

7 BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság | [8 491,5] | 10 491,5 | /+2000,0 tám./

1 Működési költségvetés | ... | 400,7 bev.

3 Dologi kiadások | [1 191,1] | 3 191,1 | /+2000,0 kiad./

Megjegyzés: A mód. indítvány számítási hibáját korrigáltuk.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 484. (361. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 5.alc 1.jcs 7.jogc) pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1220/361. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- az Oktatási bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,

- a Rendészeti bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

400. Domokos László, Végh László, Babák Mihály, Erdős Norbert, Vígh Ilona és dr. Dancsó József képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 19. cím 1. alcím kiegészítését javasolják a következő új 7. jogcím-csoport felvételével:

XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM

19 Fejezeti kezelésű előirányzatok

1 Beruházás

7 Békés Megyei Rendőrkapitányság felújítása,

bővítése | ... | 1 000,0 | /+1000,0 tám./

2 Felhalmozási költségvetés

4 Kormányzati beruházás | ... | 1 000,0 | /+1000,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 535. (312. sz. jav. - 1.mell. XIII. 1.cím 3.alc) pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1220/312. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Honvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Rendészeti bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

401. Sági József képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 19. cím 1. alcím kiegészítését javasolja a következő új 7. jogcím-csoport felvételével:

XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM

19 Fejezeti kezelésű előirányzatok

1 Beruházás

7 Vas megyei rendőrkapitányság épületének felújítása | ... | 800,0 | /+800,0 tám./

2 Felhalmozási költségvetés

4 Kormányzati beruházás | ... | 800,0 | /+800,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 201. (428. sz. jav. - 1.mell. X. 9.cím 2.alc 30.jcs) pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1220/428. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- az Emberi jogi bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- az Informatikai bizottság nem támogatja,

- a Rendészeti bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

402. Sisák Imre János és Font Sándor képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 19. cím 2. alcím 3. jogcím-csoport módosítását javasolják:

XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM

19 Fejezeti kezelésű előirányzatok

2 Ágazati célfeladatok

3 Tűzvédelmi bírság és biztosítók tűzvédelmi hozzájárulása

2 Felhalmozási költségvetés | [4 308,3] | 4 408,3 | /+100,0 bev./

Megjegyzés: A mód. javaslattal kapcsolatban a kiadási előirányzat összegét is módosítani szükséges.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 403. (93. sz. jav. - 1.mell. XI. 19.cím 2.alc 7.jcs) pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1220/93. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,

- a Rendészeti bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

403. Sisák Imre János és Font Sándor képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 19. cím 2. alcím 7. jogcím-csoport módosítását javasolják:

XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM

19 Fejezeti kezelésű előirányzatok

2 Ágazati célfeladatok

7 Önkéntes tűzoltóegyesületek támogatása | [ 200,0] | 300,0 | /+100,0 tám./

1 Működési költségvetés

5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások | [ 120,0] | 180,0 | /+60,0 kiad./

2 Felhalmozási költségvetés

3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | [ 80,0] | 120,0 | /+40,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 402. (93. sz. jav. - 1.mell. XI. 19.cím 2.alc 3.jcs) pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1220/93. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,

- a Rendészeti bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

404. Font Sándor képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 19. cím 2. alcím 7. jogcím-csoport módosítását javasolja:

XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM

19 Fejezeti kezelésű előirányzatok

2 Ágazati célfeladatok

7 Önkéntes tűzoltóegyesületek támogatása | [ 200,0] | 250,0 | /+50,0 tám./

1 Működési költségvetés

5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások | [ 120,0] | 150,0 | /+30,0 kiad./

2 Felhalmozási költségvetés

3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | [ 80,0] | 100,0 | /+20,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 143. (386. sz. jav. - 1.mell. X. 9.cím 2.alc 16.jcs) pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1220/386. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,

- a Rendészeti bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

405. Dr. Weszelovszky Zoltán képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 19. cím 2. alcím 58. jogcím-csoport módosítását javasolja:

XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM

19 Fejezeti kezelésű előirányzatok

2 Ágazati célfeladatok

58 Állami Támogatású Bérlakás Program | [10 000,0] | 11 000,0 | /+1000,0 tám./

2 Felhalmozási költségvetés

3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | [10 000,0] | 11 000,0 | /+1000,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 483. (360. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 5.alc 1.jcs 7.jogc) pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1220/360. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- az Oktatási bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,

- a Rendészeti bizottság nem támogatja,

- a Szociális bizottság nem támogatja,

- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

406. Mádi László képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 19. cím 2. alcím 58. jogcím-csoport módosítását javasolja:

XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM

19 Fejezeti kezelésű előirányzatok

2 Ágazati célfeladatok

58 Állami Támogatású Bérlakás Program | [10 000,0] | 12 000,0 | /+2000,0 tám./

2 Felhalmozási költségvetés

3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | [10 000,0] | 12 000,0 | /+2000,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 295. (523. sz. jav. - 1.mell. X. 9.cím 2.alc 87.jcs) pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1220/523. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,

- a Rendészeti bizottság nem támogatja,

- a Szociális bizottság nem támogatja,

- a Területfejlesztési bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

407. Csabai Lászlóné és dr. Csiha Judit képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 19. cím 2. alcím 59. jogcím-csoport módosítását javasolják:

XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM

19 Fejezeti kezelésű előirányzatok

2 Ágazati célfeladatok

59 Lakóépületek energiamegtakarítási programja | [1 500,0] | 3 000,0 | /+1500,0 tám./

2 Felhalmozási költségvetés

3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | [1 500,0] | 3 000,0 | /+1500,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1021. (518. sz. jav. - 1.mell. XXV. 5.cím 4.alc) pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1220/518. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság támogatja,

- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság támogatja,

- az Informatikai bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság támogatja,

- a Rendészeti bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

408. Körömi Attila képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 19. cím 2. alcím 59. jogcím-csoport módosítását javasolja:

XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM

19 Fejezeti kezelésu eloirányzatok

2 Ágazati célfeladatok

59 Lakóépületek energiamegtakarítási

programja | [1 500,0] | 1 650,0 | /+150,0 tám./

2 Felhalmozási költségvetés

3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | [1 500,0] | 1 650,0 | /+150,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 313. (121. sz. jav. - 1.mell. X. 9.cím 4.alc 10.jcs) pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1220/121. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,

- a Rendészeti bizottság nem támogatja,

- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

409. Dr. Deutsch Tamás, dr. Juhos Katalin, Tirts Tamás, dr. Nagy Gábor Tamás, dr. Weszelovszky Zoltán és Soltész Miklós képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 19. cím 2. alcím kiegészítését javasolják a következő új 62. jogcím-csoport felvételével:

XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM

19 Fejezeti kezelésű előirányzatok

2 Ágazati célfeladatok

62 Budapesti térfigyelő rendszer fejlesztésének és

üzemeltetésének támogatása | ... | 1 000,0 | /+1000,0 tám./

1 Működési költségvetés

5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások | ... | 1 000,0 | /+1000,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 204. (744. sz. jav. - 1.mell. X. 9.cím 2.alc 30.jcs) pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1220/744. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- az Informatikai bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,

- a Rendészeti bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

410. Ivanics Ferenc képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 19. cím 2. alcím kiegészítését javasolja a következő új 63. jogcím-csoport felvételével:

XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM

19 Fejezeti kezelésű előirányzatok

2 Ágazati célfeladatok

63 Választás, népszavazás | ... | 1 911,8 | /+1911,8 tám./

1 Működési költségvetés

5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások | ... | 1 911,8 | /+1911,8 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 565. (166. sz. jav. - 1.mell. XIII. 1.cím 3.alc) pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1220/166. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,

- az Eu. integrációs bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Honvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

411. Endre Sándor képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 19. cím 2. alcím kiegészítését javasolja a következő új 63. jogcím-csoport felvételével:

XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM

19 Fejezeti kezelésű előirányzatok

2 Ágazati célfeladatok

63 Tanyavédelmi program Bács-Kiskun megyében | ... | 500,0 | /+500,0 tám./

1 Működési költségvetés

5 Egyéb működési támogatások, kiadások | ... | 500,0 | /+500,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 577. (263. sz. jav. - 1.mell. XIII. 1.cím 3.alc) pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1220/263. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Honvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,

- a Rendészeti bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

412. Font Sándor képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 19. cím 14. alcím módosítását javasolja:

XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM

19 Fejezeti kezelésű előirányzatok

14 Köztestületi tűzoltóságok normatív támogatása | [ 570,0] | 670,0 | /+100,0 tám./

1 Működési költségvetés

5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások | [ 570,0] | 670,0 | /+100,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1. (391. sz. jav. - 9.§ (3)), 19. (391. sz. jav. - 28.§ (19) b)), 823. (391. sz. jav. - 1.mell. XXII. 2.cím 1.alc) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1220/391. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

413. Nógrádi Zoltán képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 19. cím 14. alcím módosítását javasolja:

XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM

19 Fejezeti kezelésű előirányzatok

14 Köztestületi tűzoltóságok normatív támogatása | [ 570,0] | 670,0 | /+100,0 tám./

1 Működési költségvetés

5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások | [ 570,0] | 670,0 | /+100,0 kiad./

Megjegyzés: A mód. indítványt a kiadási előirányzat tekintetében pontosítottuk.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 194. (636. sz. jav. - 1.mell. X. 9.cím 2.alc 16.jcs) pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1220/636. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,

- a Rendészeti bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

414. Lezsák Sándor képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 19. cím 16. alcím módosítását javasolja:

XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM

19 Fejezeti kezelésű előirányzatok

16 Fejezeti tartalék | [ 173,5] | 65,7 | /-107,8 kiad./

| [ 173,5] | 65,7 | /-107,8 tám./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 354. (12. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 5.alc) pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1220/12. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Emberi jogi bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Rendészeti bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

415. Dr. Czira Szabolcs képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 23. cím 1. alcím 11. jogcím-csoport módosítását javasolja:

XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM

23 Helyi önkormányzatok támogatásai, hozzájárulásai

1 Normatív hozzájárulások

11 Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatási

feladatok | [14 742,6] | 15 885,1 | /+1142,5 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 874. (356. sz. jav. - 1.mell. XXII. 21.cím 1.alc), 1050. (356. sz. jav. - 3.mell. 11. a) fajl.), 1051. (356. sz. jav. - 3.mell. 11. b) ba) fajl.), 1053. (356. sz. jav. - 3.mell. 11. b) bb) fajl.), 1055. (356. sz. jav. - 3.mell. 11. b) bc) fajl), 1057. (356. sz. jav. - 3.mell. 11. b) bd fajl.) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1220/356. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- az Ifjúsági bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,

- a Szociális bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

416. Dr. Czira Szabolcs képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 23. cím 1. alcím 12. jogcím-csoport módosítását javasolja:

XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM

23 Helyi önkormányzatok támogatásai, hozzájárulásai

1 Normatív hozzájárulások

12 Gyermekvédelmi szakellátás | [12 446,4] | 13 410,5 | /+964,1 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 862. (354. sz. jav. - 1.mell. XXII. 21.cím 1.alc), 1058. (354. sz. jav. - 3.mell. 12. a) fajl.), 1059. (354. sz. jav. - 3.mell. 12. b) fajl.), 1060. (354. sz. jav. - 3.mell. 12. c) fajl.), 1061. (354. sz. jav. - 3.mell. 12. d) fajl.) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1220/354. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- az Ifjúsági bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,

- a Szociális bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

417. Dr. Czira Szabolcs képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 23. cím 1. alcím 13. jogcím-csoport módosítását javasolja:

XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM

23 Helyi önkormányzatok támogatásai, hozzájárulásai

1 Normatív hozzájárulások

13 Bentlakásos és átmeneti intézményi ellátás | [17 875,7] | 19 261,0 | /+1385,3 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 856. (353. sz. jav. - 1.mell. XXII. 21.cím 1.alc), 1062. (353. sz. jav. - 3.mell. 13. fajl.) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1220/353. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,

- a Szociális bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

418. Dr. Czira Szabolcs képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 23. cím 1. alcím 14. jogcím-csoport módosítását javasolja:

XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM

23 Helyi önkormányzatok támogatásai, hozzájárulásai

1 Normatív hozzájárulások

14 Nappali szociális intézményi ellátás | [5 735,7] | 6 180,2 | /+444,5 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 867. (348. sz. jav. - 1.mell. XXII. 21.cím 1.alc), 1063. (348. sz. jav. - 3.mell. 14. a) fajl.), 1064. (348. sz. jav. - 3.mell. 14. b) fajl.) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1220/348. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Egészségügyi bizottság nem támogatja,

- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,

- a Szociális bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

419. Dr. Czira Szabolcs képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 23. cím 1. alcím 15. jogcím-csoport módosítását javasolja:

XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM

23 Helyi önkormányzatok támogatásai, hozzájárulásai

1 Normatív hozzájárulások

15 Hajléktalanok átmeneti intézményei | [1 149,9] | 1 239,0 | /+89,1 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 853. (346. sz. jav. - 1.mell. XXII. 21.cím), 1065. (346. sz. jav. - 3.mell. 15.) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1220/346. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Egészségügyi bizottság nem támogatja,

- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,

- a Szociális bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

420. Dr. Czira Szabolcs képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 23. cím 1. alcím 16. jogcím-csoport módosítását javasolja:

XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM

23 Helyi önkormányzatok támogatásai, hozzájárulásai

1 Normatív hozzájárulások

16 Fogyatékos személyek, pszichiátriai- és szenvedélybetegek

bentlakásos intézményi ellátása | [12 575,8] | 13 550,4 | /+974,6 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 871. (352. sz. jav. - 1.mell. XXII. 21.cím 1.alc), 1066. (352. sz. jav. - 3.mell. 16. fajl.) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1220/352. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Egészségügyi bizottság nem támogatja,

- az Emberi jogi bizottság támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- az Ifjúsági bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,

- a Szociális bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

421. Dr. Czira Szabolcs képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 23. cím 1. alcím 17. jogcím-csoport módosítását javasolja:

XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM

23 Helyi önkormányzatok támogatásai, hozzájárulásai

1 Normatív hozzájárulások

17 Gyermekek napközbeni ellátása | [4 927,1] | 5 308,9 | /+381,8 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 866. (349. sz. jav. - 1.mell. XXII. 21.cím 1.alc), 1068. (349. sz. jav. - 3.mell. 17. a) fajl), 1069. (349. sz. jav. - 3.mell. 17. b) fajl) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1220/349. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Egészségügyi bizottság nem támogatja,

- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- az Oktatási bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

422. Dr. Bóka István képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 23. cím 1. alcím 17. jogcím-csoport módosítását javasolja:

XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM

23 Helyi önkormányzatok támogatásai, hozzájárulásai

1 Normatív hozzájárulások

17 Gyermekek napközbeni ellátása | [4 927,1] | 5 671,4 | /+744,3 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 876. (692. sz. jav. - 1.mell. XXII. 21.cím 1.alc), 1067. (692. sz. jav. - 3.mell. 17.) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1220/692. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Egészségügyi bizottság nem támogatja,

- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- az Oktatási bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

423. Dr. Czira Szabolcs képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 23. cím 1. alcím 18. jogcím-csoport módosítását javasolja:

XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM

23 Helyi önkormányzatok támogatásai, hozzájárulásai

1 Normatív hozzájárulások

18 Szociális intézményi módszertani feladatok | [ 293,5] | 316,2 | /+22,7 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 854. (345. sz. jav. - 1.mell. XXII. 21.cím), 1070. (345. sz. jav. - 3.mell. 18.) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1220/345. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,

- a Szociális bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

424. Dr. Czira Szabolcs képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 23. cím 1. alcím 19. jogcím-csoport módosítását javasolja:

XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM

23 Helyi önkormányzatok támogatásai, hozzájárulásai

1 Normatív hozzájárulások

19 Óvodai nevelés | [54 740,0] | 60 214,0 | /+5474,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 873. (355. sz. jav. - 1.mell. XXII. 21.cím 1.alc), 1073. (355. sz. jav. - 3.mell. 19. fajl) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1220/355. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- az Oktatási bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

425. Révész Máriusz, Pánczél Károly, Kuzma László, Stolár Mihály, Tóth Ferenc és Sági József képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 23. cím 1. alcím 19. jogcím-csoport módosítását javasolják:

XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM

23 Helyi önkormányzatok támogatásai, hozzájárulásai

1 Normatív hozzájárulások

19 Óvodai nevelés | [54 740,0] | 64 431,8 | /+9691,8 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 870. (209. sz. jav. - 1.mell. XXII. 21.cím 1.alc), 1075. (209. sz. jav. - 3.mell. 19. fajl) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1220/209. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- az Oktatási bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

426. Dr. Bóka István képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 23. cím 1. alcím 19. jogcím-csoport módosítását javasolja:

XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM

23 Helyi önkormányzatok támogatásai, hozzájárulásai

1 Normatív hozzájárulások

19 Óvodai nevelés | [54 740,0] | 65 688,0 | /+10948,0 kiad./

Megjegyzés: A mód. indítvány számítási hibáját korrigáltuk.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 864. (701. sz. jav. - 1.mell. XXII. 21.cím 1.alc), 1072. (701. sz. jav. - 3.mell. 19. fajl) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1220/701. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- az Oktatási bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

427. Kósa Lajos képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 23. cím 1. alcím 19. jogcím-csoport módosítását javasolja:

XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM

23 Helyi önkormányzatok támogatásai, hozzájárulásai

1 Normatív hozzájárulások

19 Óvodai nevelés | [54 740,0] | 65 688,0 | /+10948,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 429. (605. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 20.jcs), 455. (605. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 24.jcs), 859. (605. sz. jav. - 1.mell. XXII. 21.cím 1.alc), 1071. (605. sz. jav. - 3.mell. 19.), 1076. (605. sz. jav. - 3.mell. 20.), 1132. (605. sz. jav. - 3.mell. 24. d)), 1167. (606. sz. jav. - 4.mell. B) III. 3.) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1220/605. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- az Oktatási bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,

- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

428. Révész Máriusz, Pánczél Károly, Kuzma László, Stolár Mihály, Tóth Ferenc, Sági József és Pichler Imre László képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 23. cím 1. alcím 19. jogcím-csoport módosítását javasolják:

XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM

23 Helyi önkormányzatok támogatásai, hozzájárulásai

1 Normatív hozzájárulások

19 Óvodai nevelés | [54 740,0] | 64 431,8 | /+9691,8 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 431. (205. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 20.jcs), 435. (205. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 21.jcs), 441. (205. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 22.jcs), 443. (205. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 23.jcs), 456. (205. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 24.jcs), 872. (205. sz. jav. - 1.mell. XXII. 21.cím 1.alc), 1074. (205. sz. jav. - 3.mell. 19. fajl), 1080. (205. sz. jav. - 3.mell. 20. a) fajl), 1082. (205. sz. jav. - 3.mell. 20. c) fajl.), 1089. (205. sz. jav. - 3.mell. 20. d) fajl.), 1091. (205. sz. jav. - 3.mell. 20. e) fajl.), 1095. (205. sz. jav. - 3.mell. 21. a) fajl), 1098. (205. sz. jav. - 3.mell. 21. b) fajl), 1101. (205. sz. jav. - 3.mell. 21. c) fajl), 1107. (205. sz. jav. - 3.mell. 22. a) fajl), 1108. (205. sz. jav. - 3.mell. 22. b) fajl), 1110. (205. sz. jav. - 3.mell. 23. a)), 1114. (205. sz. jav. - 3.mell. 23. b) fajl), 1116. (205. sz. jav. - 3.mell. 24. a) fajl), 1122. (205. sz. jav. - 3.mell. 24. b) fajl), 1125. (205. sz. jav. - 3.mell. 24. c) fajl), 1139. (205. sz. jav. - 3.mell. 24. e) fajl), 1144. (205. sz. jav. - 3.mell. 24. f) fajl), 1150. (205. sz. jav. - 3.mell. 24. g) igény), 1151. (205. sz. jav. - 3.mell. 24. h) fajl) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1220/205. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Kulturális bizottság nem támogatja,

- az Oktatási bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

429. Kósa Lajos képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 23. cím 1. alcím 20. jogcím-csoport módosítását javasolja:

XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM

23 Helyi önkormányzatok támogatásai, hozzájárulásai

1 Normatív hozzájárulások

20 Iskolai oktatás | [276 520,6] | 317 998,6 | /+41478,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 427. (605. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 19.jcs), 455. (605. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 24.jcs), 859. (605. sz. jav. - 1.mell. XXII. 21.cím 1.alc), 1071. (605. sz. jav. - 3.mell. 19.), 1076. (605. sz. jav. - 3.mell. 20.), 1132. (605. sz. jav. - 3.mell. 24. d)), 1167. (606. sz. jav. - 4.mell. B) III. 3.) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1220/605. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- az Oktatási bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,

- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

430. Révész Máriusz, Pánczél Károly, Kuzma László, Stolár Mihály, Tóth Ferenc és Sági József képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 23. cím 1. alcím 20. jogcím-csoport módosítását javasolják:

XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM

23 Helyi önkormányzatok támogatásai, hozzájárulásai

1 Normatív hozzájárulások

20 Iskolai oktatás | [276 520,6] | 302 104,7 | /+25584,1 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 868. (208. sz. jav. - 1.mell. XXII. 21.cím 1.alc), 1079. (208. sz. jav. - 3.mell. 20. a) fajl), 1084. (208. sz. jav. - 3.mell. 20. c) fajl.), 1087. (208. sz. jav. - 3.mell. 20. d) fajl.), 1090. (208. sz. jav. - 3.mell. 20. e) fajl.) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1220/208. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- az Oktatási bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

431. Révész Máriusz, Pánczél Károly, Kuzma László, Stolár Mihály, Tóth Ferenc, Sági József és Pichler Imre László képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 23. cím 1. alcím 20. jogcím-csoport módosítását javasolják:

XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM

23 Helyi önkormányzatok támogatásai, hozzájárulásai

1 Normatív hozzájárulások

20 Iskolai oktatás | [276 520,6] | 302 104,7 | /+25584,1 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 428. (205. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 19.jcs), 435. (205. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 21.jcs), 441. (205. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 22.jcs), 443. (205. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 23.jcs), 456. (205. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 24.jcs), 872. (205. sz. jav. - 1.mell. XXII. 21.cím 1.alc), 1074. (205. sz. jav. - 3.mell. 19. fajl), 1080. (205. sz. jav. - 3.mell. 20. a) fajl), 1082. (205. sz. jav. - 3.mell. 20. c) fajl.), 1089. (205. sz. jav. - 3.mell. 20. d) fajl.), 1091. (205. sz. jav. - 3.mell. 20. e) fajl.), 1095. (205. sz. jav. - 3.mell. 21. a) fajl), 1098. (205. sz. jav. - 3.mell. 21. b) fajl), 1101. (205. sz. jav. - 3.mell. 21. c) fajl), 1107. (205. sz. jav. - 3.mell. 22. a) fajl), 1108. (205. sz. jav. - 3.mell. 22. b) fajl), 1110. (205. sz. jav. - 3.mell. 23. a)), 1114. (205. sz. jav. - 3.mell. 23. b) fajl), 1116. (205. sz. jav. - 3.mell. 24. a) fajl), 1122. (205. sz. jav. - 3.mell. 24. b) fajl), 1125. (205. sz. jav. - 3.mell. 24. c) fajl), 1139. (205. sz. jav. - 3.mell. 24. e) fajl), 1144. (205. sz. jav. - 3.mell. 24. f) fajl), 1150. (205. sz. jav. - 3.mell. 24. g) igény), 1151. (205. sz. jav. - 3.mell. 24. h) fajl) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1220/205. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Kulturális bizottság nem támogatja,

- az Oktatási bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

432. Dr. Bóka István képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 23. cím 1. alcím 20. jogcím-csoport módosítását javasolja:

XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM

23 Helyi önkormányzatok támogatásai, hozzájárulásai

1 Normatív hozzájárulások

20 Iskolai oktatás | [276 520,6] | 331 824,7 | /+55304,1 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 877. (691. sz. jav. - 1.mell. XXII. 21.cím 1.alc), 1077. (691. sz. jav. - 3.mell. 20.) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1220/691. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- az Oktatási bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

433. Dr. Czira Szabolcs képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 23. cím 1. alcím 20. jogcím-csoport módosítását javasolja:

XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM

23 Helyi önkormányzatok támogatásai, hozzájárulásai

1 Normatív hozzájárulások

20 Iskolai oktatás | [276 520,6] | 304 172,6 | /+27652,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 858. (351. sz. jav. - 1.mell. XXII. 21.cím 1.alc), 1078. (351. sz. jav. - 3.mell. 20. a) fajl), 1081. (351. sz. jav. - 3.mell. 20. b) fajl), 1083. (351. sz. jav. - 3.mell. 20. c) fajl.), 1088. (351. sz. jav. - 3.mell. 20. d) fajl.), 1092. (351. sz. jav. - 3.mell. 20. e) fajl.) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1220/351. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- az Oktatási bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

434. Stolár Mihály képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 23. cím 1. alcím 20. jogcím-csoport módosítását javasolja:

XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM

23 Helyi önkormányzatok támogatásai, hozzájárulásai

1 Normatív hozzájárulások

20 Iskolai oktatás | [276 520,6] | 276 490,6 | /-30,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 48. (300. sz. jav. - 83.§ (6) Kt.1.mell. M.rész Khm. 1.), 444. (300. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 23.jcs), 485. (300. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 5.alc 1.jcs új8.jogc), 1086. (300. sz. jav. - 3.mell. 20. c) igény), 1113. (300. sz. jav. - 3.mell. 23. a) igény), 1192. (300. sz. jav. - 8.mell. I. új8.) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1220/300. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- az Oktatási bizottság támogatja,

- az Önkormányzati bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

435. Révész Máriusz, Pánczél Károly, Kuzma László, Stolár Mihály, Tóth Ferenc, Sági József és Pichler Imre László képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 23. cím 1. alcím 21. jogcím-csoport módosítását javasolják:

XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM

23 Helyi önkormányzatok támogatásai, hozzájárulásai

1 Normatív hozzájárulások

21 Különleges gondozás keretében nyújtott ellátás | [24 697,0] | 25 550,7 | /+853,7 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 428. (205. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 19.jcs), 431. (205. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 20.jcs), 441. (205. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 22.jcs), 443. (205. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 23.jcs), 456. (205. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 24.jcs), 872. (205. sz. jav. - 1.mell. XXII. 21.cím 1.alc), 1074. (205. sz. jav. - 3.mell. 19. fajl), 1080. (205. sz. jav. - 3.mell. 20. a) fajl), 1082. (205. sz. jav. - 3.mell. 20. c) fajl.), 1089. (205. sz. jav. - 3.mell. 20. d) fajl.), 1091. (205. sz. jav. - 3.mell. 20. e) fajl.), 1095. (205. sz. jav. - 3.mell. 21. a) fajl), 1098. (205. sz. jav. - 3.mell. 21. b) fajl), 1101. (205. sz. jav. - 3.mell. 21. c) fajl), 1107. (205. sz. jav. - 3.mell. 22. a) fajl), 1108. (205. sz. jav. - 3.mell. 22. b) fajl), 1110. (205. sz. jav. - 3.mell. 23. a)), 1114. (205. sz. jav. - 3.mell. 23. b) fajl), 1116. (205. sz. jav. - 3.mell. 24. a) fajl), 1122. (205. sz. jav. - 3.mell. 24. b) fajl), 1125. (205. sz. jav. - 3.mell. 24. c) fajl), 1139. (205. sz. jav. - 3.mell. 24. e) fajl), 1144. (205. sz. jav. - 3.mell. 24. f) fajl), 1150. (205. sz. jav. - 3.mell. 24. g) igény), 1151. (205. sz. jav. - 3.mell. 24. h) fajl) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1220/205. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Kulturális bizottság nem támogatja,

- az Oktatási bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

436. Révész Máriusz, Pánczél Károly, Kuzma László, Stolár Mihály, Tóth Ferenc és Sági József képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 23. cím 1. alcím 21. jogcím-csoport módosítását javasolják:

XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM

23 Helyi önkormányzatok támogatásai, hozzájárulásai

1 Normatív hozzájárulások

21 Különleges gondozás keretében nyújtott ellátás | [24 697,0] | 25 550,7 | /+853,7 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 909. (207. sz. jav. - 1.mell. XXII. 21.cím 4.alc), 1093. (207. sz. jav. - 3.mell. 21. a) fajl), 1096. (207. sz. jav. - 3.mell. 21. b) fajl), 1099. (207. sz. jav. - 3.mell. 21. c) fajl) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1220/207. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- az Oktatási bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

437. Dr. Czira Szabolcs képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 23. cím 1. alcím 21. jogcím-csoport módosítását javasolja:

XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM

23 Helyi önkormányzatok támogatásai, hozzájárulásai

1 Normatív hozzájárulások

21 Különleges gondozás keretében nyújtott ellátás | [24 697,0] | 27 166,7 | /+2469,7 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 865. (350. sz. jav. - 1.mell. XXII. 21.cím 1.alc), 1094. (350. sz. jav. - 3.mell. 21. a) fajl), 1097. (350. sz. jav. - 3.mell. 21. b) fajl), 1100. (350. sz. jav. - 3.mell. 21. c) fajl), 1103. (350. sz. jav. - 3.mell. 21. d) fajl) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1220/350. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- az Oktatási bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

438. Dr. Bóka István képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 23. cím 1. alcím 22. jogcím-csoport módosítását javasolja:

XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM

23 Helyi önkormányzatok támogatásai, hozzájárulásai

1 Normatív hozzájárulások

22 Alapfokú művészetoktatás | [10 749,3] | 10 841,8 | /+92,5 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 122. (704. sz. jav. - 1.mell. X. 9.cím 2.alc 16.jcs), 1104. (704. sz. jav. - 3.mell. 22.) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1220/704. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Kulturális bizottság nem támogatja,

- az Oktatási bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

439. Kuzma László és Stolár Mihály képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 23. cím 1. alcím 22. jogcím-csoport módosítását javasolják:

XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM

23 Helyi önkormányzatok támogatásai, hozzájárulásai

1 Normatív hozzájárulások

22 Alapfokú művészetoktatás | [10 749,3] | 11 914,5 | /+1165,2 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 85. (189. sz. jav. - 1.mell. X. 1.cím 1.alc), 166. (189. sz. jav. - 1.mell. X. 9.cím 2.alc 16.jcs), 1106. (189. sz. jav. - 3.mell. 22.) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1220/189. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Kulturális bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

440. Dr. Czira Szabolcs képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 23. cím 1. alcím 22. jogcím-csoport módosítását javasolja:

XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM

23 Helyi önkormányzatok támogatásai, hozzájárulásai

1 Normatív hozzájárulások

22 Alapfokú művészetoktatás | [10 749,3] | 11 824,2 | /+1074,9 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 878. (344. sz. jav. - 1.mell. XXII. 21.cím 1.alc), 1105. (344. sz. jav. - 3.mell. 22.) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1220/344. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Kulturális bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

441. Révész Máriusz, Pánczél Károly, Kuzma László, Stolár Mihály, Tóth Ferenc, Sági József és Pichler Imre László képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 23. cím 1. alcím 22. jogcím-csoport módosítását javasolják:

XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM

23 Helyi önkormányzatok támogatásai, hozzájárulásai

1 Normatív hozzájárulások

22 Alapfokú művészetoktatás | [10 749,3] | 11 914,5 | /+1165,2 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 428. (205. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 19.jcs), 431. (205. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 20.jcs), 435. (205. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 21.jcs), 443. (205. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 23.jcs), 456. (205. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 24.jcs), 872. (205. sz. jav. - 1.mell. XXII. 21.cím 1.alc), 1074. (205. sz. jav. - 3.mell. 19. fajl), 1080. (205. sz. jav. - 3.mell. 20. a) fajl), 1082. (205. sz. jav. - 3.mell. 20. c) fajl.), 1089. (205. sz. jav. - 3.mell. 20. d) fajl.), 1091. (205. sz. jav. - 3.mell. 20. e) fajl.), 1095. (205. sz. jav. - 3.mell. 21. a) fajl), 1098. (205. sz. jav. - 3.mell. 21. b) fajl), 1101. (205. sz. jav. - 3.mell. 21. c) fajl), 1107. (205. sz. jav. - 3.mell. 22. a) fajl), 1108. (205. sz. jav. - 3.mell. 22. b) fajl), 1110. (205. sz. jav. - 3.mell. 23. a)), 1114. (205. sz. jav. - 3.mell. 23. b) fajl), 1116. (205. sz. jav. - 3.mell. 24. a) fajl), 1122. (205. sz. jav. - 3.mell. 24. b) fajl), 1125. (205. sz. jav. - 3.mell. 24. c) fajl), 1139. (205. sz. jav. - 3.mell. 24. e) fajl), 1144. (205. sz. jav. - 3.mell. 24. f) fajl), 1150. (205. sz. jav. - 3.mell. 24. g) igény), 1151. (205. sz. jav. - 3.mell. 24. h) fajl) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1220/205. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Kulturális bizottság nem támogatja,

- az Oktatási bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

442. Révész Máriusz, Pánczél Károly, Kuzma László, Tóth Ferenc, Sági József és Stolár Mihály képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 23. cím 1. alcím 23. jogcím-csoport módosítását javasolják:

XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM

23 Helyi önkormányzatok támogatásai, hozzájárulásai

1 Normatív hozzájárulások

23 Bentlakásos közoktatási intézményi ellátás

támogatása | [24 633,0] | 27 229,5 | /+2596,5 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 44. (210. sz. jav. - 83.§ (1) Kt.32.§ (2)), 139. (210. sz. jav. - 1.mell. X. 9.cím 2.alc 16.jcs), 217. (210. sz. jav. - 1.mell. X. 9.cím 2.alc 44.jcs), 343. (210. sz. jav. - 1.mell. X. 12.cím 2.alc), 1111. (210. sz. jav. - 3.mell. 23. a)), 1115. (210. sz. jav. - 3.mell. 23. b) fajl) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1220/210. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- az Oktatási bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

443. Révész Máriusz, Pánczél Károly, Kuzma László, Stolár Mihály, Tóth Ferenc, Sági József és Pichler Imre László képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 23. cím 1. alcím 23. jogcím-csoport módosítását javasolják:

XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM

23 Helyi önkormányzatok támogatásai, hozzájárulásai

1 Normatív hozzájárulások

23 Bentlakásos közoktatási intézményi ellátás

támogatása | [24 633,0] | 27 229,5 | /+2596,5 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 428. (205. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 19.jcs), 431. (205. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 20.jcs), 435. (205. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 21.jcs), 441. (205. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 22.jcs), 456. (205. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 24.jcs), 872. (205. sz. jav. - 1.mell. XXII. 21.cím 1.alc), 1074. (205. sz. jav. - 3.mell. 19. fajl), 1080. (205. sz. jav. - 3.mell. 20. a) fajl), 1082. (205. sz. jav. - 3.mell. 20. c) fajl.), 1089. (205. sz. jav. - 3.mell. 20. d) fajl.), 1091. (205. sz. jav. - 3.mell. 20. e) fajl.), 1095. (205. sz. jav. - 3.mell. 21. a) fajl), 1098. (205. sz. jav. - 3.mell. 21. b) fajl), 1101. (205. sz. jav. - 3.mell. 21. c) fajl), 1107. (205. sz. jav. - 3.mell. 22. a) fajl), 1108. (205. sz. jav. - 3.mell. 22. b) fajl), 1110. (205. sz. jav. - 3.mell. 23. a)), 1114. (205. sz. jav. - 3.mell. 23. b) fajl), 1116. (205. sz. jav. - 3.mell. 24. a) fajl), 1122. (205. sz. jav. - 3.mell. 24. b) fajl), 1125. (205. sz. jav. - 3.mell. 24. c) fajl), 1139. (205. sz. jav. - 3.mell. 24. e) fajl), 1144. (205. sz. jav. - 3.mell. 24. f) fajl), 1150. (205. sz. jav. - 3.mell. 24. g) igény), 1151. (205. sz. jav. - 3.mell. 24. h) fajl) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1220/205. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Kulturális bizottság nem támogatja,

- az Oktatási bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

444. Stolár Mihály képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 23. cím 1. alcím 23. jogcím-csoport módosítását javasolja:

XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM

23 Helyi önkormányzatok támogatásai, hozzájárulásai

1 Normatív hozzájárulások

23 Bentlakásos közoktatási intézményi ellátás

támogatása | [24 633,0] | 24 573,0 | /-60,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 48. (300. sz. jav. - 83.§ (6) Kt.1.mell. M.rész Khm. 1.), 434. (300. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 20.jcs), 485. (300. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 5.alc 1.jcs új8.jogc), 1086. (300. sz. jav. - 3.mell. 20. c) igény), 1113. (300. sz. jav. - 3.mell. 23. a) igény), 1192. (300. sz. jav. - 8.mell. I. új8.) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1220/300. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- az Oktatási bizottság támogatja,

- az Önkormányzati bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

445. Dr. Bóka István képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 23. cím 1. alcím 24. jogcím-csoport módosítását javasolja:

XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM

23 Helyi önkormányzatok támogatásai, hozzájárulásai

1 Normatív hozzájárulások

24 Kiegészítő hozzájárulás egyéb közoktatási

feladatokhoz | [54 191,7] | 63 946,2 | /+9754,5 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 8. (688. sz. jav. - 11.§ (3)), 546. (688. sz. jav. - 1.mell. XIII. 1.cím 3.alc), 1126. (688. sz. jav. - 3.mell. 24. c) fajl) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1220/688. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Honvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Ifjúsági bizottság nem támogatja,

- a Kulturális bizottság nem támogatja,

- az Oktatási bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

446. Dr. Bóka István képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 23. cím 1. alcím 24. jogcím-csoport módosítását javasolja:

XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM

23 Helyi önkormányzatok támogatásai, hozzájárulásai

1 Normatív hozzájárulások

24 Kiegészítő hozzájárulás egyéb közoktatási

feladatokhoz | [54 191,7] | 68 552,5 | /+14360,8 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat 11. § (3) bekezdése változtatására irányuló előterjesztés nincs összefüggésben e javaslattal, ezért az feltehetően tévesen szerepel, így azt nem vezettük fel.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 547. (689. sz. jav. - 1.mell. XIII. 1.cím 3.alc), 1120. (689. sz. jav. - 3.mell. 24. b) fajl) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1220/689. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Honvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Oktatási bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

447. Dr. Czira Szabolcs képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 23. cím 1. alcím 24. jogcím-csoport módosítását javasolja:

XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM

23 Helyi önkormányzatok támogatásai, hozzájárulásai

1 Normatív hozzájárulások

24 Kiegészítő hozzájárulás egyéb közoktatási

feladatokhoz | [54 191,7] | 59 610,8 | /+5419,1 kiad./

Megjegyzés: A mód. indítvány számítási hibáját korrigáltuk.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 879. (347. sz. jav. - 1.mell. XXII. 21.cím 1.alc), 1117. (347. sz. jav. - 3.mell. 24. a) fajl), 1121. (347. sz. jav. - 3.mell. 24. b) fajl), 1128. (347. sz. jav. - 3.mell. 24. c) fajl), 1135. (347. sz. jav. - 3.mell. 24. d) fajl), 1140. (347. sz. jav. - 3.mell. 24. e) fajl), 1142. (347. sz. jav. - 3.mell. 24. f) fajl), 1148. (347. sz. jav. - 3.mell. 24. g) fajl), 1155. (347. sz. jav. - 3.mell. 24. h) fajl) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1220/347. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- az Oktatási bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

448. Dr. Bóka István képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 23. cím 1. alcím 24. jogcím-csoport módosítását javasolja:

XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM

23 Helyi önkormányzatok támogatásai, hozzájárulásai

1 Normatív hozzájárulások

24 Kiegészítő hozzájárulás egyéb közoktatási

feladatokhoz | [54 191,7] | 65 030,0 | /+10838,3 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat 11. § (3) bekezdése változtatására irányuló előterjesztés nincs összefüggésben e javaslattal, ezért az feltehetően tévesen szerepel, így azt nem vezettük fel.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 562. (698. sz. jav. - 1.mell. XIII. 1.cím 3.alc), 1145. (698. sz. jav. - 3.mell. 24. f) fajl) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1220/698. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Honvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Oktatási bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

449. Pánczél Károly és Kuzma László képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 23. cím 1. alcím 24. jogcím-csoport módosítását javasolják:

XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM

23 Helyi önkormányzatok támogatásai, hozzájárulásai

1 Normatív hozzájárulások

24 Kiegészítő hozzájárulás egyéb közoktatási

feladatokhoz | [54 191,7] | 54 893,7 | /+702,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 57. (609. sz. jav. - 94.§ Gyvt.148.§ új(5)-(6)), 910. (609. sz. jav. - 1.mell. XXII. 21.cím 4.alc), 1131. (609. sz. jav. - 3.mell. 24. d)) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1220/609. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Egészségügyi bizottság nem támogatja,

- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- az Oktatási bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,

- a Szociális bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

450. Dr. Bóka István képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 23. cím 1. alcím 24. jogcím-csoport módosítását javasolja:

XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM

23 Helyi önkormányzatok támogatásai, hozzájárulásai

1 Normatív hozzájárulások

24 Kiegészítő hozzájárulás egyéb közoktatási

feladatokhoz | [54 191,7] | 65 030,0 | /+10838,3 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat 11. § (3) bekezdése változtatására irányuló előterjesztés nincs összefüggésben e javaslattal, ezért az feltehetően tévesen szerepel, így azt nem vezettük fel.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 536. (690. sz. jav. - 1.mell. XIII. 1.cím 3.alc), 1119. (690. sz. jav. - 3.mell. 24. a) fajl) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1220/690. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Honvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Oktatási bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

451. Dr. Bóka István képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 23. cím 1. alcím 24. jogcím-csoport módosítását javasolja:

XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM

23 Helyi önkormányzatok támogatásai, hozzájárulásai

1 Normatív hozzájárulások

24 Kiegészítő hozzájárulás egyéb közoktatási

feladatokhoz | [54 191,7] | 65 842,9 | /+11651,2 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat 11. § (3) bekezdése változtatására irányuló előterjesztés nincs összefüggésben e javaslattal, ezért az feltehetően tévesen szerepel, így azt nem vezettük fel.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 561. (696. sz. jav. - 1.mell. XIII. 1.cím 3.alc), 1138. (696. sz. jav. - 3.mell. 24. e)) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1220/696. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Honvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Oktatási bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

452. Dr. Bóka István képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 23. cím 1. alcím 24. jogcím-csoport módosítását javasolja:

XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM

23 Helyi önkormányzatok támogatásai, hozzájárulásai

1 Normatív hozzájárulások

24 Kiegészítő hozzájárulás egyéb közoktatási

feladatokhoz | [54 191,7] | 65 571,9 | /+11380,2 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat 11. § (3) bekezdése változtatására irányuló előterjesztés nincs összefüggésben e javaslattal, ezért az feltehetően tévesen szerepel, így azt nem vezettük fel.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 553. (697. sz. jav. - 1.mell. XIII. 1.cím 3.alc), 1153. (697. sz. jav. - 3.mell. 24. h) fajl) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1220/697. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Honvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Oktatási bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

453. Révész Máriusz, Pánczél Károly, Kuzma László, Stolár Mihály, Tóth Ferenc és Sági József képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 23. cím 1. alcím 24. jogcím-csoport módosítását javasolják:

XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM

23 Helyi önkormányzatok támogatásai, hozzájárulásai

1 Normatív hozzájárulások

24 Kiegészítő hozzájárulás egyéb közoktatási

feladatokhoz | [54 191,7] | 65 434,1 | /+11242,4 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 860. (206. sz. jav. - 1.mell. XXII. 21.cím 1.alc), 1118. (206. sz. jav. - 3.mell. 24. a) fajl), 1123. (206. sz. jav. - 3.mell. 24. b) fajl), 1124. (206. sz. jav. - 3.mell. 24. c) fajl), 1141. (206. sz. jav. - 3.mell. 24. e) fajl), 1143. (206. sz. jav. - 3.mell. 24. f) fajl), 1149. (206. sz. jav. - 3.mell. 24. g) igény), 1152. (206. sz. jav. - 3.mell. 24. h) fajl) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1220/206. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- az Oktatási bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

454. Kuzma László képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 23. cím 1. alcím 24. jogcím-csoport módosítását javasolja:

XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM

23 Helyi önkormányzatok támogatásai, hozzájárulásai

1 Normatív hozzájárulások

24 Kiegészítő hozzájárulás egyéb közoktatási

feladatokhoz | [54 191,7] | 54 535,9 | /+344,2 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 785. (607. sz. jav. - 1.mell. XX. 11.cím 7.alc 4.jcs), 1129. (607. sz. jav. - 3.mell. 24. c) igény ca)) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1220/607. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- az Oktatási bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

455. Kósa Lajos képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 23. cím 1. alcím 24. jogcím-csoport módosítását javasolja:

XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM

23 Helyi önkormányzatok támogatásai, hozzájárulásai

1 Normatív hozzájárulások

24 Kiegészítő hozzájárulás egyéb közoktatási

feladatokhoz | [54 191,7] | 62 320,5 | /+8128,8 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 427. (605. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 19.jcs), 429. (605. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 20.jcs), 859. (605. sz. jav. - 1.mell. XXII. 21.cím 1.alc), 1071. (605. sz. jav. - 3.mell. 19.), 1076. (605. sz. jav. - 3.mell. 20.), 1132. (605. sz. jav. - 3.mell. 24. d)), 1167. (606. sz. jav. - 4.mell. B) III. 3.) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1220/605. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- az Oktatási bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,

- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

456. Révész Máriusz, Pánczél Károly, Kuzma László, Stolár Mihály, Tóth Ferenc, Sági József és Pichler Imre László képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 23. cím 1. alcím 24. jogcím-csoport módosítását javasolják:

XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM

23 Helyi önkormányzatok támogatásai, hozzájárulásai

1 Normatív hozzájárulások

24 Kiegészítő hozzájárulás egyéb közoktatási

feladatokhoz | [54 191,7] | 65 434,1 | /+11242,4 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 428. (205. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 19.jcs), 431. (205. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 20.jcs), 435. (205. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 21.jcs), 441. (205. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 22.jcs), 443. (205. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 23.jcs), 872. (205. sz. jav. - 1.mell. XXII. 21.cím 1.alc), 1074. (205. sz. jav. - 3.mell. 19. fajl), 1080. (205. sz. jav. - 3.mell. 20. a) fajl), 1082. (205. sz. jav. - 3.mell. 20. c) fajl.), 1089. (205. sz. jav. - 3.mell. 20. d) fajl.), 1091. (205. sz. jav. - 3.mell. 20. e) fajl.), 1095. (205. sz. jav. - 3.mell. 21. a) fajl), 1098. (205. sz. jav. - 3.mell. 21. b) fajl), 1101. (205. sz. jav. - 3.mell. 21. c) fajl), 1107. (205. sz. jav. - 3.mell. 22. a) fajl), 1108. (205. sz. jav. - 3.mell. 22. b) fajl), 1110. (205. sz. jav. - 3.mell. 23. a)), 1114. (205. sz. jav. - 3.mell. 23. b) fajl), 1116. (205. sz. jav. - 3.mell. 24. a) fajl), 1122. (205. sz. jav. - 3.mell. 24. b) fajl), 1125. (205. sz. jav. - 3.mell. 24. c) fajl), 1139. (205. sz. jav. - 3.mell. 24. e) fajl), 1144. (205. sz. jav. - 3.mell. 24. f) fajl), 1150. (205. sz. jav. - 3.mell. 24. g) igény), 1151. (205. sz. jav. - 3.mell. 24. h) fajl) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1220/205. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Kulturális bizottság nem támogatja,

- az Oktatási bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

457. Dr. Gémesi György képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 23. cím 1. alcím kiegészítését javasolja a következő új 25. jogcím-csoport felvételével:

XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM

23 Helyi önkormányzatok támogatásai, hozzájárulásai

1 Normatív hozzájárulások

25 Sportfeladatok | ... | 20 000,0 /+20000,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 847. (67. sz. jav. - 1.mell. XXII. 20.cím 1.alc), 1160. (67. sz. jav. - 3.mell. új 27.) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1220/67. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- az Ifjúsági bizottság támogatja,

- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

458. Ékes József képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 23. cím 1. alcím kiegészítését javasolja a következő új 25. jogcím-csoport felvételével:

XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM

23 Helyi önkormányzatok támogatásai, hozzájárulásai

1 Normatív hozzájárulások

25 Hulladékgazdálkodási alapszolgáltatási feladatok | ... | 12 000,0 /+12000,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1156. (90. sz. jav. - 3.mell. új25.) pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1220/90. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Környezetvédelmi bizottság támogatja,

- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,

- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

459. Dr. Braun Márton, Fehérvári Tamás, Koltai Tamás, Potápi Árpád és Tóth Ferenc képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 23. cím 1. alcím kiegészítését javasolják a következő új 25. jogcím-csoport felvételével:

XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM

23 Helyi önkormányzatok támogatásai, hozzájárulásai

1 Normatív hozzájárulások

25 Megyei (fővárosi) önkormányzatok igazgatási

támogatása | ... | 1 000,0 /+1000,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 215. (761. sz. jav. - 1.mell. X. 9.cím 2.alc 36.jcs), 1157. (761. sz. jav. - 3.mell. új25.), 1164. (761. sz. jav. - 4.mell. B) I.) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1220/761. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,

- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

460. Ékes József, Pettkó András, Font Sándor és Herényi Károly képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 23. cím 1. alcím kiegészítését javasolják a következő új 27. jogcím-csoport felvételével:

XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM

23 Helyi önkormányzatok támogatásai, hozzájárulásai

1 Normatív hozzájárulások

27 Települési sportfeladatokhoz | ... | 1 032,9 /+1032,9 kiad./

Megjegyzés: A mód. indítvánnyal összefüggésben a törvényjavaslat 3. sz. mellékletét is ki kell egészíteni.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 474. (496. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 3.alc), 480. (496. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 5.alc 1.jcs 5.jogc), 541. (496. sz. jav. - 1.mell. XIII. 1.cím 3.alc), 588. (496. sz. jav. - 1.mell. XIII. 2.cím 1.alc), 880. (496. sz. jav. - 1.mell. XXII. 21.cím 1.alc) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1220/496. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Honvédelmi bizottság nem támogatja,

- az Ifjúsági bizottság nem támogatja,

- az Oktatási bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,

- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

461. Selmeczi Gabriella, dr. Bartha László, dr. Frajna Imre, dr. Gógl Árpád, dr. Tiba István, dr. Surján László és dr. Horváth Zsolt képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 23. cím 2. alcím 2. jogcím-csoport módosítását javasolják:

XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM

23 Helyi önkormányzatok támogatásai, hozzájárulásai

2 Központosított előirányzatok

2 Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása | [5 100,0] | 6 600,0 | /+1500,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslattal összefüggésben az 5. számú mellékletet is módosítani kell.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 889. (718. sz. jav. - 1.mell. XXII. 21.cím 4.alc) pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1220/718. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,

- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

462. Dr. Hargitai János és Bánki Erik képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 23. cím 2. alcím 3. jogcím-csoport módosítását javasolják:

XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM

23 Helyi önkormányzatok támogatásai, hozzájárulásai

2 Központosított előirányzatok

3 Kompok, révek fenntartásának, felújításának

támogatása | [ 210,0] | 420,0 | /+210,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 84. (76. sz. jav. - 1.mell. X. 1.cím 1.alc), 1171. (76. sz. jav. - 5.mell. 3. előir) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1220/76. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- az Idegenforgalmi bizottság támogatja,

- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

463. Gulyás József és dr. Veres János képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 23. cím 2. alcím 5. jogcím-csoport módosítását javasolják:

XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM

23 Helyi önkormányzatok támogatásai, hozzájárulásai

2 Központosított előirányzatok

5 Helyi kisebbségi önkormányzatok működésének általános

támogatása | [ 950,0] | 1 252,0 | /+302,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 9. (476. sz. jav. - 24.§ (2)), 23. (476. sz. jav. - 42.§ (1) c) újcd)), 157. (476. sz. jav. - 1.mell. X. 9.cím 2.alc 16.jcs), 471. (476. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc új18.jcs), 583. (476. sz. jav. - 1.mell. XIII. 2.cím 1.alc), 603. (476. sz. jav. - 1.mell. XIII. 8.cím 2.alc 5.jcs), 1172. (476. sz. jav. - 5.mell. 5.), 1180. (476. sz. jav. - 5.mell. új18.) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1220/476. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság támogatja,

- az Emberi jogi bizottság támogatja,

- a Foglalkoztatási bizottság támogatja,

- a Gazdasági bizottság támogatja,

- a Honvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Oktatási bizottság támogatja,

- az Önkormányzati bizottság támogatja,

- a Szociális bizottság támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

464. Dr. Hargitai János képviselő, valamint Az Emberi jogi bizottság a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 23. cím 2. alcím 5. jogcím-csoport módosítását javasolja:

XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM

23 Helyi önkormányzatok támogatásai, hozzájárulásai

2 Központosított előirányzatok

5 Helyi kisebbségi önkormányzatok működésének általános

támogatása | [ 950,0] | 1 300,0 | /+350,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 182. (581. sz. jav. - 1.mell. X. 9.cím 2.alc 16.jcs), 1173. (581. sz. jav. - 5.mell. 5. előir) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1220/581., 801. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

465. Dr. Hargitai János képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 23. cím 2. alcím 7. jogcím-csoport módosítását javasolja:

XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM

23 Helyi önkormányzatok támogatásai, hozzájárulásai

2 Központosított előirányzatok

7 Kiegészítő támogatás nemzetiségi óvodák és iskolák

fenntartásához | [ 340,0] | 400,0 | /+60,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 175. (585. sz. jav. - 1.mell. X. 9.cím 2.alc 16.jcs), 1174. (585. sz. jav. - 5.mell. 7. előir) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1220/585. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- az Oktatási bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

466. Kiss Attila, Halász János, Szalai Annamária, Vígh Ilona, dr. Juhos Katalin, Homa János és Sági József képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 23. cím 2. alcím 8. jogcím-csoport módosítását javasolják:

XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM

23 Helyi önkormányzatok támogatásai, hozzájárulásai

2 Központosított előirányzatok

8 Könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő

támogatás | [ 630,0] | 820,0 | /+190,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 165. (403. sz. jav. - 1.mell. X. 9.cím 2.alc 16.jcs), 1175. (403. sz. jav. - 5.mell. 8. előir) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1220/403. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Kulturális bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

467. Dr. Weszelovszky Zoltán képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 23. cím 2. alcím 9. jogcím-csoport módosítását javasolja:

XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM

23 Helyi önkormányzatok támogatásai, hozzájárulásai

2 Központosított előirányzatok

9 Helyi önkormányzatok hivatásos zenekari és énekkari

támogatása | [ 990,0] | 590,0 | /-400,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 346. (365. sz. jav. - 1.mell. XI. 4.cím), 1176. (365. sz. jav. - 5.mell. 9. előir) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1220/365. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Kulturális bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,

- a Rendészeti bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

468. Parragh Dénes, Gyapay Zoltán és dr. Turi-Kovács Béla képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 23. cím 2. alcím 12. jogcím-csoport módosítását javasolják:

XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM

23 Helyi önkormányzatok támogatásai, hozzájárulásai

2 Központosított előirányzatok

12 Települési hulladék közszolgáltatás fejlesztéseinek

támogatása | [2 000,0] | 4 800,0 | /+2800,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 272. (762. sz. jav. - 1.mell. X. 9.cím 2.alc 87.jcs), 1177. (762. sz. jav. - 5.mell. 12. előir) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1220/762. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Környezetvédelmi bizottság támogatja,

- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,

- a Területfejlesztési bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

469. Dr. Gémesi György, Németh Zsolt és dr. Kovács Zoltán képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 23. cím 2. alcím kiegészítését javasolják a következő új 18. jogcím-csoport felvételével:

XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM

23 Helyi önkormányzatok támogatásai, hozzájárulásai

2 Központosított előirányzatok

18 Közalkalmazottak bérpolititkai támogatása | ... | 120 000,0 /+120000,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 857. (158. sz. jav. - 1.mell. XXII. 21.cím 1.alc), 1178. (158. sz. jav. - 5.mell. új18.) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1220/158. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,

- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- az Oktatási bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,

- a Rendészeti bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

470. Tóth Ferenc képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 23. cím 2. alcím kiegészítését javasolja a következő új 18. jogcím-csoport felvételével:

XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM

23 Helyi önkormányzatok támogatásai, hozzájárulásai

2 Központosított előirányzatok

18 A gyermek és ifjúsági közművelődés fejlesztésének

támogatására | ... | 150,0 /+150,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1006. (196. sz. jav. - 1.mell. XXIV. 5.cím 4.alc 1.jcs), 1179. (196. sz. jav. - 5.mell. új18.) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1220/196. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- az Ifjúsági bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Kulturális bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

471. Gulyás József és dr. Veres János képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 23. cím 2. alcím kiegészítését javasolják a következő új 18. jogcím-csoport felvételével:

XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM

23 Helyi önkormányzatok támogatásai, hozzájárulásai

2 Központosított előirányzatok

18 Kiegészítő támogatás az önkormányzatok

bérkiadásaihoz | ... | 3 000,0 /+3000,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 9. (476. sz. jav. - 24.§ (2)), 23. (476. sz. jav. - 42.§ (1) c) újcd)), 157. (476. sz. jav. - 1.mell. X. 9.cím 2.alc 16.jcs), 463. (476. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 5.jcs), 583. (476. sz. jav. - 1.mell. XIII. 2.cím 1.alc), 603. (476. sz. jav. - 1.mell. XIII. 8.cím 2.alc 5.jcs), 1172. (476. sz. jav. - 5.mell. 5.), 1180. (476. sz. jav. - 5.mell. új18.) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1220/476. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság támogatja,

- az Emberi jogi bizottság támogatja,

- a Foglalkoztatási bizottság támogatja,

- a Gazdasági bizottság támogatja,

- a Honvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Oktatási bizottság támogatja,

- az Önkormányzati bizottság támogatja,

- a Szociális bizottság támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

472. Dr. Deutsch Tamás, dr. Juhos Katalin, Tirts Tamás, dr. Nagy Gábor Tamás, dr. Weszelovszky Zoltán és Soltész Miklós képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 23. cím 2. alcím kiegészítését javasolják a következő új 33. jogcím-csoport felvételével:

XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM

23 Helyi önkormányzatok támogatásai, hozzájárulásai

2 Központosított előirányzatok

33 Fővárosi kerületek tömb-rehabilitációs programjának

támogatása | ... | 10 000,0 /+10000,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 884. (738. sz. jav. - 1.mell. XXII. 21.cím 4.alc), 1181. (738. sz. jav. - 5.mell. új33.) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1220/738. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,

- a Területfejlesztési bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

473. Dr. Deutsch Tamás, dr. Juhos Katalin, Tirts Tamás, dr. Nagy Gábor Tamás, dr. Weszelovszky Zoltán és Soltész Miklós képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 23. cím 2. alcím kiegészítését javasolják a következő új 33. jogcím-csoport felvételével:

XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM

23 Helyi önkormányzatok támogatásai, hozzájárulásai

2 Központosított előirányzatok

33 Városi önkormányzatok fásítási és véderdő-telepítési

feladatainak támogatása | ... | 3 000,0 /+3000,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 899. (749. sz. jav. - 1.mell. XXII. 21.cím 4.alc), 1182. (749. sz. jav. - 5.mell. új33.) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1220/749. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,

- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

474. Ékes József, Pettkó András, Font Sándor és Herényi Károly képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 23. cím 3. alcím módosítását javasolják:

XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM

23 Helyi önkormányzatok támogatásai, hozzájárulásai

3 A helyi önkormányzatok működőképességének megőrzését

szolgáló kiegészítő támogatások

1 Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő helyi önkormányzatok

támogatása | [11 500,0] | 13 300,0 | /+1800,0 kiad./

2 Tartósan fizetésképtelen helyzetbe került helyi önkormányzatok

támogatása | [ 300,0] | 500,0 | /+200,0 kiad./

3 Működésképtelen önkormányzatok egyéb

támogatása | [1 200,0] | 1 757,6 | /+557,6 kiad./

Megjegyzés: A mód. indítvánnyal összefüggésben a törvényjavaslat 6. sz. mellékletét is módosítani szükséges.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 460. (496. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc új27.jcs), 480. (496. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 5.alc 1.jcs 5.jogc), 541. (496. sz. jav. - 1.mell. XIII. 1.cím 3.alc), 588. (496. sz. jav. - 1.mell. XIII. 2.cím 1.alc), 880. (496. sz. jav. - 1.mell. XXII. 21.cím 1.alc) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1220/496. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Honvédelmi bizottság nem támogatja,

- az Ifjúsági bizottság nem támogatja,

- az Oktatási bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,

- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

475. Pánczél Károly és Sági József képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 23. cím 5. alcím 1. jogcím-csoport 1. jogcím módosítását javasolják:

XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM

23 Helyi önkormányzatok támogatásai, hozzájárulásai

5 Normatív, kötött felhasználású támogatások

1 Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatok ellátásához

1 Pedagógus szakvizsga és továbbképzés | [2 320,0] | 3 200,0 | /+880,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 83. (183. sz. jav. - 1.mell. X. 1.cím 1.alc), 1185. (183. sz. jav. - 8.mell. I. 1.) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1220/183. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- az Oktatási bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

476. Stolár Mihály és Tóth Ferenc képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 23. cím 5. alcím 1. jogcím-csoport 2. jogcím módosítását javasolják:

XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM

23 Helyi önkormányzatok támogatásai, hozzájárulásai

5 Normatív, kötött felhasználású támogatások

1 Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatok ellátásához

2 Pedagógusok szakkönyv-vásárlása | [2 198,0] | 3 140,0 | /+942,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 87. (182. sz. jav. - 1.mell. X. 1.cím 1.alc), 1186. (182. sz. jav. - 8.mell. I. 2.) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1220/182. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Kulturális bizottság nem támogatja,

- az Oktatási bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

477. Révész Máriusz, Pánczél Károly, Kuzma László, Stolár Mihály, Tóth Ferenc és Sági József képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 23. cím 5. alcím 1. jogcím-csoport 4. jogcím módosítását javasolják:

XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM

23 Helyi önkormányzatok támogatásai, hozzájárulásai

5 Normatív, kötött felhasználású támogatások

1 Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatok ellátásához

4 Tanulók tankönyv-vásárlása | [5 236,0] | 12 236,0 | /+7000,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 60. (211. sz. jav. - 100. §), 1023. (211. sz. jav. - 1.mell. XXV. 5.cím 4.alc), 1188. (211. sz. jav. - 8.mell. I. 4.) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1220/211. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- az Informatikai bizottság nem támogatja,

- az Oktatási bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,

- a Szociális bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

478. Csampa Zsolt, Ékes József, Pichler Imre László, Pettkó András és Fülöp István képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 23. cím 5. alcím 1. jogcím-csoport 5. jogcím módosítását javasolják:

XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM

23 Helyi önkormányzatok támogatásai, hozzájárulásai

5 Normatív, kötött felhasználású támogatások

1 Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatok ellátásához

5 Diáksporttal kapcsolatos feladatok támogatása | [1 638,0] | 2 047,5 | /+409,5 kiad./

Megjegyzés: A mód. indítvánnyal összefüggésben a 8. sz. mellékletet is módosítani szükséges.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 325. (64. sz. jav. - 1.mell. X. 9.cím 8.alc 1.jcs), 539. (64. sz. jav. - 1.mell. XIII. 1.cím 3.alc) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1220/64. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Honvédelmi bizottság nem támogatja,

- az Ifjúsági bizottság nem támogatja,

- az Oktatási bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,

- a Területfejlesztési bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

479. Dr. Deutsch Tamás, Birkás Tivadar, Cseresnyés Péter, Fehérvári Tamás, Gyürk András, Szakács Imre, Szalay Ferenc és Zsigó Róbert képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 23. cím 5. alcím 1. jogcím-csoport 5. jogcím módosítását javasolják:

XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM

23 Helyi önkormányzatok támogatásai, hozzájárulásai

5 Normatív, kötött felhasználású támogatások

1 Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatok ellátásához

5 Diáksporttal kapcsolatos feladatok támogatása | [1 638,0] | 2 047,5 | /+409,5 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 293. (150. sz. jav. - 1.mell. X. 9.cím 2.alc 87.jcs), 1190. (150. sz. jav. - 8.mell. I. 5.) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1220/150. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- az Ifjúsági bizottság nem támogatja,

- az Oktatási bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,

- a Területfejlesztési bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

480. Ékes József, Pettkó András, Font Sándor és Herényi Károly képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 23. cím 5. alcím 1. jogcím-csoport 5. jogcím módosítását javasolják:

XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM

23 Helyi önkormányzatok támogatásai, hozzájárulásai

5 Normatív, kötött felhasználású támogatások

1 Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatok ellátásához

5 Diáksporttal kapcsolatos feladatok támogatása | [1 638,0] | 2 047,5 | /+409,5 kiad./

Megjegyzés: A mód. indítvánnyal összefüggésben a törvényjavaslat 8. sz. mellékletét is módosítani szükséges.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 460. (496. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc új27.jcs), 474. (496. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 3.alc), 541. (496. sz. jav. - 1.mell. XIII. 1.cím 3.alc), 588. (496. sz. jav. - 1.mell. XIII. 2.cím 1.alc), 880. (496. sz. jav. - 1.mell. XXII. 21.cím 1.alc) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1220/496. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Honvédelmi bizottság nem támogatja,

- az Ifjúsági bizottság nem támogatja,

- az Oktatási bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,

- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

481. Stolár Mihály képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 23. cím 5. alcím 1. jogcím-csoport 5. jogcím módosítását javasolja:

XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM

23 Helyi önkormányzatok támogatásai, hozzájárulásai

5 Normatív, kötött felhasználású támogatások

1 Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatok ellátásához

5 Diáksporttal kapcsolatos feladatok támogatása | [1 638,0] | 1 774,0 | /+136,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 971. (186. sz. jav. - 1.mell. XXIII. 10.cím 12.alc), 1189. (186. sz. jav. - 8.mell. I. 5.) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1220/186. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Emberi jogi bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- az Ifjúsági bizottság nem támogatja,

- a Kulturális bizottság nem támogatja,

- az Oktatási bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

482. Stolár Mihály képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 23. cím 5. alcím 1. jogcím-csoport 6. jogcím módosítását javasolja:

XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM

23 Helyi önkormányzatok támogatásai, hozzájárulásai

5 Normatív, kötött felhasználású támogatások

1 Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatok ellátásához

6 A fővárosi és megyei közalapítványok szakmai

tevékenysége | [2 000,0] | 3 000,0 | /+1000,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 688. (185. sz. jav. - 1.mell. XVI. 10.cím 1.alc 1.jcs), 1191. (185. sz. jav. - 8.mell. I. 6.) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1220/185. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

483. Dr. Weszelovszky Zoltán képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 23. cím 5. alcím 1. jogcím-csoport 7. jogcím módosítását javasolja:

XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM

23 Helyi önkormányzatok támogatásai, hozzájárulásai

5 Normatív, kötött felhasználású támogatások

1 Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatok ellátásához

7 Szakmai fejlesztés | [4 000,0] | 3 000,0 | /-1000,0 kiad./

Megjegyzés: A mód. indítvánnyal összefüggésben a törvényjavaslat 8. sz. mellékletét is módosítani szükséges.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 405. (360. sz. jav. - 1.mell. XI. 19.cím 2.alc 58.jcs) pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1220/360. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- az Oktatási bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,

- a Rendészeti bizottság nem támogatja,

- a Szociális bizottság nem támogatja,

- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

484. Dr. Weszelovszky Zoltán képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 23. cím 5. alcím 1. jogcím-csoport 7. jogcím módosítását javasolja:

XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM

23 Helyi önkormányzatok támogatásai, hozzájárulásai

5 Normatív, kötött felhasználású támogatások

1 Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatok ellátásához

7 Szakmai fejlesztés | [4 000,0] | 2 000,0 | /-2000,0 kiad./

Megjegyzés: A mód. indítvánnyal összefüggésben a törvényjavaslat 8. sz. mellékletét is módosítani szükséges.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 399. (361. sz. jav. - 1.mell. XI. 7.cím) pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1220/361. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- az Oktatási bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,

- a Rendészeti bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

485. Stolár Mihály képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 23. cím 5. alcím 1. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 8. jogcím felvételével:

XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM

23 Helyi önkormányzatok támogatásai, hozzájárulásai

5 Normatív, kötött felhasználású támogatások

1 Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatok ellátásához

8 Arany János Tehetséggondozó Program támogatása | ... | 90,0 /+90,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 48. (300. sz. jav. - 83.§ (6) Kt.1.mell. M.rész Khm. 1.), 434. (300. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 20.jcs), 444. (300. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 23.jcs), 1086. (300. sz. jav. - 3.mell. 20. c) igény), 1113. (300. sz. jav. - 3.mell. 23. a) igény), 1192. (300. sz. jav. - 8.mell. I. új8.) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1220/300. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- az Oktatási bizottság támogatja,

- az Önkormányzati bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

486. Ékes József képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 23. cím 5. alcím 1. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 10. jogcím felvételével:

XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM

23 Helyi önkormányzatok támogatásai, hozzájárulásai

5 Normatív, kötött felhasználású támogatások

1 Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatok ellátásához

10 Kistérségi intézményi, fejlesztési és szolgáltatási

feladatok ellátása | ... | 6 000,0 /+6000,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 213. (89. sz. jav. - 1.mell. X. 9.cím 2.alc 36.jcs), 493. (89. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 8.alc 1.jcs), 1049. (89. sz. jav. - 3.mell. új10.) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1220/89. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,

- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

487. Mádi László képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 23. cím 5. alcím 2. jogcím-csoport 2. jogcím módosítását javasolja:

XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM

23 Helyi önkormányzatok támogatásai, hozzájárulásai

5 Normatív, kötött felhasználású támogatások

2 Egyes szociális feladatok kiegészítő támogatása

2 Önkormányzat által szervezett közcélú foglalkoztatás

támogatása | [13 000,0] | 14 200,0 | /+1200,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 276. (526. sz. jav. - 1.mell. X. 9.cím 2.alc 87.jcs), 1196. (526. sz. jav. - 8.mell. II. 2.) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1220/526. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,

- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,

- a Területfejlesztési bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

488. Dr. Gémesi György, Szászfalvi László és Sisák Imre János képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 23. cím 6. alcím módosítását javasolják:

XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM

23 Helyi önkormányzatok támogatásai, hozzájárulásai

6 Címzett- és céltámogatások | [57 300,0] | 67 300,0 | /+10000,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 848. (66. sz. jav. - 1.mell. XXII. 20.cím 1.alc) pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1220/66. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,

- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

489. Szita Károly képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 23. cím 6. alcím módosítását javasolja:

XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM

23 Helyi önkormányzatok támogatásai, hozzájárulásai

6 Címzett- és céltámogatások | [57 300,0] | 63 030,0 | /+5730,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 492. (600. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 7.alc), 494. (600. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 8.alc 1.jcs), 497. (600. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 8.alc 2.jcs) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1220/600. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,

- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

490. Mádi László képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 23. cím 6. alcím módosítását javasolja:

XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM

23 Helyi önkormányzatok támogatásai, hozzájárulásai

6 Címzett- és céltámogatások | [57 300,0] | 62 300,0 | /+5000,0 kiad./

Megjegyzés: A mód. indítvány számítási hibáját korrigáltuk.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 274. (525. sz. jav. - 1.mell. X. 9.cím 2.alc 87.jcs) pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1220/525. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,

- a Területfejlesztési bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

491. Becsó Zsolt és Lenártek András képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 23. cím 7. alcím módosítását javasolják:

XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM

23 Helyi önkormányzatok támogatásai, hozzájárulásai

7 Területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési célú

támogatás | [10 573,0] | 12 000,0 | /+1427,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 302. (380. sz. jav. - 1.mell. X. 9.cím 2.alc 87.jcs) pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1220/380. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,

- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

492. Szita Károly képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 23. cím 7. alcím módosítását javasolja:

XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM

23 Helyi önkormányzatok támogatásai, hozzájárulásai

7 Területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési célú

támogatás | [10 573,0] | 10 678,7 | /+105,7 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 489. (600. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 6.alc), 494. (600. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 8.alc 1.jcs), 497. (600. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 8.alc 2.jcs) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1220/600. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,

- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

493. Ékes József képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 23. cím 8. alcím 1. jogcím-csoport módosítását javasolja:

XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM

23 Helyi önkormányzatok támogatásai, hozzájárulásai

8 Céljellegű decentralizált támogatás

1 Területfejlesztési tanácsok és a Fővárosi Közgyűlés normatív

kerete | [6 300,0] | 2 300,0 | /-4000,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 213. (89. sz. jav. - 1.mell. X. 9.cím 2.alc 36.jcs), 486. (89. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 5.alc 1.jcs új10.jogc), 1049. (89. sz. jav. - 3.mell. új10.) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1220/89. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,

- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

494. Szita Károly képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 23. cím 8. alcím 1. jogcím-csoport módosítását javasolja:

XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM

23 Helyi önkormányzatok támogatásai, hozzájárulásai

8 Céljellegű decentralizált támogatás

1 Területfejlesztési tanácsok és a Fővárosi Közgyűlés

normatív kerete | [6 300,0] | 6 363,0 | /+63,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 489. (600. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 6.alc), 492. (600. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 7.alc), 497. (600. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 8.alc 2.jcs) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1220/600. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,

- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

495. Becsó Zsolt és Lenártek András képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 23. cím 8. alcím 1. jogcím-csoport módosítását javasolják:

XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM

23 Helyi önkormányzatok támogatásai, hozzájárulásai

8 Céljellegű decentralizált támogatás

1 Területfejlesztési tanácsok és a Fővárosi Közgyűlés normatív

kerete | [6 300,0] | 7 500,0 | /+1200,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 297. (379. sz. jav. - 1.mell. X. 9.cím 2.alc 87.jcs) pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1220/379. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,

- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

496. Lenártek András és Becsó Zsolt képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 23. cím 8. alcím 2. jogcím-csoport módosítását javasolják:

XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM

23 Helyi önkormányzatok támogatásai, hozzájárulásai

8 Céljellegű decentralizált támogatás

2 Vis maior tartalék | [ 243,9] | 1 000,0 | /+756,1 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 228. (381. sz. jav. - 1.mell. X. 9.cím 2.alc 44.jcs) pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1220/381. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,

- a Szociális bizottság nem támogatja,

- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

497. Szita Károly képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 23. cím 8. alcím 2. jogcím-csoport módosítását javasolja:

XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM

23 Helyi önkormányzatok támogatásai, hozzájárulásai

8 Céljellegű decentralizált támogatás

2 Vis maior tartalék | [ 243,9] | 246,3 | /+2,4 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 489. (600. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 6.alc), 492. (600. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 7.alc), 494. (600. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 8.alc 1.jcs) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1220/600. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,

- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

tovább