/1220/1190.

Az Országgyűlés

Költségvetési és pénzügyi
bizottságának

Alkotmány- és igazságügyi
bizottságának

Egészségügyi
bizottságának

Emberi jogi, kisebbségi és vallásügyi
bizottságának

Európai integrációs ügyek
bizottságának

Foglalkoztatási és munkaügyi
bizottságának

Gazdasági
bizottságának

Honvédelmi
bizottságának

Idegenforgalmi
bizottságának

Ifjúsági és sport
bizottságának

Informatikai és távközlési
bizottságának

Környezetvédelmi
bizottságának

Kulturális és sajtó
bizottságának

Külügyi
bizottságának

Mezőgazdasági
bizottságának

Nemzetbiztonsági
bizottságának

Oktatási és tudományos
bizottságának

Önkormányzati
bizottságának

Rendészeti
bizottságának

Számvevőszéki
bizottságának

Szociális és családügyi
bizottságának

Társadalmi szervezetek
bizottságának

Területfejlesztési
bizottságának

kiegészítő ajánlása

a Magyar Köztársaság 2003. évi költségvetéséről szóló
T/1220. sz. törvényjavaslat vitájához

1. számú melléklet: A központi költségvetés előirányzatai*

I. ORSZÁGGYŰLÉS fejezet*

II. KÖZTÁRSASÁGI ELNÖKSÉG fejezet*

III. ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG fejezet*

IV. ORSZÁGGYŰLÉSI BIZTOSOK HIVATALA fejezet*

X. MINISZTERELNÖKSÉG fejezet*

XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM fejezet*

XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM fejezet*

XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM fejezet*

XIV. IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM fejezet*

XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM fejezet*

XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM fejezet*

XVIII. KÜLÜGYMINISZTÉRIUM fejezet*

XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM fejezet*

XXI. EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS CSALÁDÜGYI MINISZTÉRIUM fejezet*

XXII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM fejezet*

XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA fejezet*

XXIV. GYERMEK-, IFJÚSÁGI ÉS SPORTMINISZTÉRIUM fejezet*

XXV. INFORMATIKAI ÉS HÍRKÖZLÉSI MINISZTÉRIUM fejezet*

XXVI. FOGLALKOZTATÁSPOLITIKAI ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM fejezet*

XLI. A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS KAMATELSZÁMOLÁSAI, TŐKEVISSZATÉRÜLÉSEI, AZ ADÓSSÁG- ÉS KÖVETELÉS-KEZELÉS KÖLTSÉGEI fejezet|*

3. számú melléklet: A helyi önkormányzatok normatív hozzájárulásai*

4. számú melléklet: A helyi önkormányzatokat megillető személyi jövedelemadó megosztása*

5. számú melléklet: A helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatok*

6. számú melléklet: A helyi önkormányzatok működőképességének megőrzését szolgáló kiegészítő támogatások*

7. számú melléklet: A helyi önkormányzatok színházi támogatása*

8. számú melléklet: A helyi önkormányzatok normatív, kötött felhasználású támogatásai*

10. számú melléklet: A Nyugdíjbiztosítási Alap kiadásai és bevételei*

11. számú melléklet: Az Egészségbiztosítási Alap kiadásai és bevételei*

I. rész

(Együtt kezelendő a T/1220/809. számú ajánlással)

Tisztelt Országgyűlés!

Az Országgyűlés Költségvetési és pénzügyi bizottsága (a továbbiakban: Költségvetési bizottság) - mint első helyen kijelölt bizottság -, Alkotmány- és igazságügyi bizottsága (a továbbiakban: Alkotmányügyi bizottság), Egészségügyi bizottsága, Emberi jogi, kisebbségi és vallásügyi bizottsága (a továbbiakban: Emberi jogi bizottság), Európai integrációs ügyek bizottsága (a továbbiakban: Integrációs bizottság), Foglalkoztatási és munkaügyi bizottsága (a továbbiakban: Foglalkoztatási bizottság), Gazdasági bizottsága, Honvédelmi bizottsága, Idegenforgalmi bizottsága, Ifjúsági és sport bizottsága (a továbbiakban: Ifjúsági bizottság), Informatikai és távközlési bizottsága (a továbbiakban: Informatikai bizottság), Környezetvédelmi bizottsága, Kulturális és sajtó bizottsága (a továbbiakban: Kulturális bizottság), Külügyi bizottsága, Mezőgazdasági bizottsága, Nemzetbiztonsági bizottsága, Oktatási és tudományos bizottsága (a továbbiakban: Oktatási bizottság), Önkormányzati bizottsága, Rendészeti bizottsága, Számvevőszéki bizottsága, Szociális és családügyi bizottsága (a továbbiakban: Szociális bizottság), Társadalmi szervezetek bizottsága és Területfejlesztési bizottsága megvitatta a Magyar Köztársaság 2003. évi költségvetéséről szóló T/1220. számú törvényjavaslatot, valamint az ahhoz benyújtott T/1220/813., /814., /815., /816., /817., /818., /819., /820., /821., /822., /823., /824., /825., /826., /827., /828., /829., /830., /831., /832., /833., /839., /844., /846., /847., /848., /850., /852., /853., /854., /855., /856., /857., /859., /861., /862., /863., /864., /865., /866., /867., /868., /869., /870., /871., /872., /873., /874., /875., /876., /877., /881., /882., /884., /885., /886., /887., /888., /889., /890., /891., /892., /893., /894., /895., /896., /897., /898., /899., /900., /901., /902., /903., /904., /905., /910., /911., /912., /913., /914., /915., /916., /917., /918., /919., /921., /922., /923., /924., /925., /926., /927., /928., /929., /930., /931., /932., /933., /934., /938., /939., /943., /944., /945., /946., /947., /948., /949., /950., /951., /952., /953., /954., /955., /956., /957., /958., /959., /960., /961., /962., /963., /964., /965., /966., /967., /968., /969., /970., /971., /972., /973., /974., /975., /976., /977., /978., /979., /980., /981., /982., /983., /984., /985., /986., /987., /988., /989., /990., /991., /992., /993., /994., /995., /996., /997., /998., /999., /1000., /1001., /1002., /1003., /1004., /1005., /1006., /1007., /1008., /1009., /1010., /1011., /1012., /1013., /1014., /1015., /1016., /1017., /1018., /1019., /1021., /1022., /1023., /1024., /1025., /1026., /1027., /1028., /1029., /1030., /1031., /1032., /1033., /1034., /1035., /1036., /1037., /1038., /1039., /1040., /1041., /1042., /1043., /1044., /1045., /1046., /1047., /1048., /1049., /1050., /1051., /1052., /1053., /1054., /1056., /1057., /1058., /1059., /1060., /1061., /1062., /1063., /1064., /1065., /1066., /1069., /1070., /1071., /1072., /1073., /1074., /1075., /1076., /1077., /1078., /1079., /1080., /1081., /1082., /1083., /1084., /1086., /1087., /1088., /1089., /1090., /1091., /1092., /1093., /1094., /1095., /1096., /1097., /1098., /1099., /1100., /1101., /1102., /1103., /1104., /1105., /1106., /1109., /1110., /1111., /1112., /1113., /1114., /1115., /1116., /1117., /1118., /1119., /1120., /1121., /1122., /1123., /1124., /1125., /1126., /1127., /1128., /1129., /1130., /1131., /1132., /1133., /1134., /1135., /1136., /1137., /1138., /1139., /1140., /1141., /1142., /1143., /1144., /1145., /1146., /1147., /1148., /1149., /1150., /1151., /1155., /1159., /1161., /1163., /1164., /1166., /1167., /1168., /1169., /1170., /1171., /1172., /1173., /1174., /1189. számú módosító javaslatokat.

Új változatban benyújtott módosító javaslatok: T/1220/8. (Csampa Zsolt), T/1220/63. (Csampa Zsolt és képviselő társai), T/1220/94-105. (Lezsák Sándor). T/1220/909. (dr. Wekler Ferenc)

Visszavont módosító javaslatok: T/1220/364. (Weszelovszky Zoltán), T/1220/396. (Endre Sándor), T/1220/464. (Gulyás József, dr. Veres János), T/1220/465. (Gulyás József, dr. Veres János), T/1220/468. (Gulyás József, dr. Veres János), T/1220/513. (Béki Gabriella, dr. Mézes Éva), T/1220/713. (Selmeczi Gabriella és képviselő társai), T/1220/836. (Jauernik István, Farkas Imre), T/1220/837. (Jauernik István, Farkas Imre), T/1220/841. (Jauernik István és képviselő társai), T/1220/843. (Jauernik István és képviselő társai).

Ezeket a módosító indítványokat az ajánlás nem tartalmazza.

Az Alkotmányügyi bizottság megállapítja, hogy a törvényjavaslat egyes §-ainak elfogadásához - az Alkotmány hivatkozott rendelkezései szerint - a jelenlévő országgyűlési képviselők kétharmadának szavazata szükséges:

  1. a törvényjavaslat 75. §-a (az országgyűlési képviselők tiszteletdíjáról, költségtérítéséről és kedvezményeiről szóló 1990. évi LVI. törvény módosítása) az Alkotmány 20. §-ának (4) bekezdése alapján;
  2. a törvényjavaslat 89. §-a és a kapcsolódó 103. § m) pontja (A rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény módosítása) az Alkotmány 61. §-nak (4) bekezdése alapján;
  3. a törvényjavaslat 98. § (1) bekezdése (a köztársasági elnök, a miniszterelnök, az Országgyűlés elnöke, az Alkotmánybíróság elnöke és a Legfelsőbb Bíróság elnöke tiszteletdíjáról és juttatásairól szóló 2000. évi XXXIX. törvény módosítása) az Alkotmány 30. § (2) bekezdése alapján; valamint
  4. az a)-c) pontokban foglalt törvénymódosításokhoz benyújtott módosító javaslatok az Alkotmány fenti rendelkezései alapján.

3/ 2. Dr. Pósán László képviselő kapcsolódva Herbály Imre, Farkas Imre és Kis Péter képviselők T/1220/179. számú módosító javaslatához (T/1220/809. sz. ajánlás 2., 697. és 917. pontjai), a törvényjavaslat 11. § (1) bekezdés módosítását javasolja:

"(1) A felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény (a továbbiakban: Feot.) 9/A. §-ának (2) bekezdése szerinti, egy főre megállapított hallgatói normatíva 91 000,0 Ft/év, a doktori képzésben részt vevők egy főre megállapított támogatási normatívája 950 400,0 Ft/év, a köztársasági ösztöndíjban részesülők normatívája 302 500,0 Ft/év, a diákotthoni elhelyezés, illetve az ezt kiváltó lakhatási támogatás normatívája 33 000,0 Ft/év, a tankönyv- és jegyzettámogatás normatívája [7000,0] 10 000,0 Ft/év."

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 226/ 5. (857. sz. jav. - 1.mell. X. 9.cím 2.alc 44.jcs), 758/ 1. (857. sz. jav. - 1.mell. XX. 2.cím), 774/ 1. (857. sz. jav. - 1.mell. XX. 11.cím 2.alc 13.jcs) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1220/857. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,

- a Foglalkoztatási bizottság támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- az Oktatási bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

3/ 3. Dr. Pósán László képviselő kapcsolódva a T/1220/174. számú módosító javaslatához (T/1220/809. sz. ajánlás 4., 757., 773., 782. és 1028. pontjai), a törvényjavaslat 11. § (1) bekezdés módosítását javasolja:

"(1) A felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény (a továbbiakban: Feot.) 9/A. §-ának (2) bekezdése szerinti, egy főre megállapított hallgatói normatíva 91 000,0 Ft/év, a doktori képzésben részt vevők egy főre megállapított támogatási normatívája 950 400,0 Ft/év, a köztársasági ösztöndíjban részesülők normatívája 302 500,0 Ft/év, a diákotthoni elhelyezés, illetve az ezt kiváltó lakhatási támogatás normatívája [33 000,0] 2003. szeptember 1-jétől 41 000,0 Ft/év, a tankönyv- és jegyzettámogatás normatívája 7000,0 Ft/év."

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 758/ 2. (1017. sz. jav. - 1.mell. XX. 2.cím), 1020/ 2. (1017. sz. jav. - 1.mell. XXV. 5.cím 4.alc) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1220/1017. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Emberi jogi bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- az Informatikai bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Oktatási bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

6/ 1. Dr. Pósán László, Tóth Ferenc és Birkás Tivadar képviselők kapcsolódva a T/1220/204. számon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/1220/809. sz. ajánlás 7., 777. és 972. pontjai), a törvényjavaslat 11. § (3) bekezdés módosítását javasolják:

"(3) A Feot. 9/D. §-ának (1) bekezdése szerinti sport- és kulturális tevékenység normatívája [820,0] 1400,0 forint/fő/év, melynek elosztásáról miniszteri rendelet rendelkezik."

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 777/ 1. (859. sz. jav. - 1.mell. XX. 11.cím 2.alc 14.jcs), 974/ 1. (859. sz. jav. - 1.mell. XXIII. 10.cím 12.alc) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1220/859. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Emberi jogi bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- az Ifjúsági bizottság nem támogatja,

- a Kulturális bizottság nem támogatja,

- az Oktatási bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

9/ 1. Stolár Mihály, Tóth Ferenc, Kuzma László és Pánczél Károly képviselők kapcsolódva Gulyás József és dr. Veres János képviselők T/1220/476. számú módosító javaslatához (T/1220/809. sz. ajánlás 9., 23., 157., 463., 471., 583., 603., 1172. és 1180. pontjai), a törvényjavaslat 24. § (2) bekezdés módosítását javasolják:

"(2) Az e törvény 5. számú melléklet 7., 10., 13. és 18. pontja, a 6. számú melléklet 1.[ pontjában] pontja, a 7. számú melléklet[ben], valamint a 8. számú melléklet I. rész 1., 5., 7. [pontjában] pontja, II. rész 3. [pontjában] pontja, továbbá a III. és IV. része alapján számított előirányzatok folyósítása az Áht. 101. §-ának (6) bekezdésében foglaltak szerint, nettó [finanszírozás keretében] fizetéssel történik."

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 23/ 1. (848. sz. jav. - 42.§ (1) c) újcd)), 144/ 20. (848. sz. jav. - 1.mell. X. 9.cím 2.alc 16.jcs), 464/ 1. (848. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 5.jcs), 471/ 1. (848. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc új18.jcs), 580/ 1. (848. sz. jav. - 1.mell. XIII. 2.cím 1.alc), 603/ 1. (848. sz. jav. - 1.mell. XIII. 8.cím 2.alc 5.jcs), 1172/ 1. (848. sz. jav. - 5.mell. 5.), 1180/ 1. (848. sz. jav. - 5.mell. új18.) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1220/848. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- az Emberi jogi bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Honvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Oktatási bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

9/ 2. A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 24. § (2) bekezdés módosítását javasolja:

(2) Az e törvény 5. számú melléklet 7., 10., 13. és 18. pontja, a 6. számú melléklet 1. pontjában, a 7. számú mellékletben, valamint a 8. számú melléklet I. rész 1., 5., 7. pontjában, II. rész 3. pontjában, továbbá a III. és IV. része alapján számított előirányzatok folyósítása az Áht. 101. §-ának (6) bekezdésében foglaltak szerint, nettó finanszírozás keretében történik.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 23/ 2. (1189. sz. jav. - 42.§ (1) c) újcd)), 417/ 1. (1189. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 13.jcs), 444/ 7. (1189. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 24.jcs), 464/ 3. (1189. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 5.jcs), 471/ 2. (1189. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc új18.jcs), 876/ 9. (1189. sz. jav. - 1.mell. XXII. 21.cím 1.alc), 1133/ 1. (1189. sz. jav. - 3.mell. 24. d)), 1140/ 2. (1189. sz. jav. - 3.mell. 24. e) fajl), 1145/ 2. (1189. sz. jav. - 3.mell. 24. f) fajl), 1163/ 1. (1189. sz. jav. - 3.mell. kieg. 1. k)), 1165/ 1. (1189. sz. jav. - 4.mell. B) I.), 1165/ 2. (1189. sz. jav. - 4.mell. B) II. meghat. lez.), 1165/ 3. (1189. sz. jav. - 4.mell. B) III. felv.), 1166/ 1. (1189. sz. jav. - 4.mell. B) III. 2. 2.), 1169/ 1. (1189. sz. jav. - 4.mell. B) III. 4.), 1171/ 1. (1189. sz. jav. - 5.mell. 5.), 1180/ 2. (1189. sz. jav. - 5.mell. új18.), 1182/ 2. (1189. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 2. 3), 1184/ 1. (1189. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 7. 2.) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1220/1189. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

15/ 1. A Költségvetési bizottság kapcsolódva Kuncze Gábor és dr. Veres János képviselők T/1220/906. számú módosító javaslatához (), a törvényjavaslat 28. § (1) bekezdés kiegészítését javasolja a következő új i) pont felvételével:

/(1) Az Országgyűlés a szociális, a közoktatási, a külön törvényben meghatározott felsőoktatási, kulturális és egészségügyi közfeladatokat (a továbbiakban: humánszolgáltatások) ellátó egyházi jogi személyek, társadalmi szervezetek, alapítványok, közalapítványok, országos kisebbségi önkormányzatok, közhasznú társaságok, gazdasági társaságok és a humánszolgáltatásokat főtevékenységként végző, a személyi jövedelemadóról szóló törvény hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók (a továbbiakban együtt: nem állami intézmények fenntartói) részére normatív és egyéb állami hozzájárulást állapít meg a következők szerint:/

"i) az oktatási, valamint az egészségügyi, szociális és családügyi miniszter egyedi megállapodást köthet állami támogatásra rászoruló alapítványokkal közoktatási és szociális közfeladatot ellátó intézményeik tevékenységének támogatására. A rászorultsági feltételek megállapítására, a kiegészítő támogatás folyósítására és a felhasználásának ellenőrzésére a megállapodást aláíró miniszter jogosult. E célra a XX. Oktatási Minisztérium fejezet, 11. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 2. Normatív finanszírozás alcím, 3. Humánszolgáltatás és egyházi kiegészítő támogatás jogcím-csoport, 1. Oktatási célú humánszolgáltatások normatív állami támogatása jogcím előirányzata terhére 1500 millió forint, míg a XXI. Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium fejezet, 10. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 19. Szociális célú humánszolgáltatások normatív állami támogatás alcím megfelelő jogcím-csoportjai terhére 400 millió forint használható fel."

Indokolás: Lásd a T/1220/1173. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

19/ 2. Font Sándor, Lezsák Sándor, Karsai Péter, Püski András, Szászfalvi László és Sisák Imre János képviselők kapcsolódva Font Sándor képviselő T/1220/391. számú módosító javaslatához (T/1220/809. sz. ajánlás 1., 19., 412. és 823. pontjai), a törvényjavaslat 28. § (19) bekezdés b) pont módosítását javasolják:

/(19) A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Tüo.tv.) alapján a köztestületként működő önkéntes tűzoltóságokat fenntartó helyi önkormányzatok, a köztestületi önkéntes tűzoltóságok fenntartásához és működéséhez az átvállalt feladattal arányos állami támogatást a Tüo.tv. 41. §-ának (6) bekezdése, illetve 34. §-ának (3) bekezdése értelmében az e törvény 1. számú melléklete, XI. Belügyminisztérium fejezet 19. cím, 14. Köztestületi tűzoltóságok normatív támogatása alcímének előirányzatából a következő feltételek és normatívák alapján vehetik igénybe:/

"b) valamennyi köztestületi önkéntes tűzoltóság a készenléti szolgálat működéséhez azonos összegű, [7,0] 8,0 millió forint alaptámogatásra jogosult;"

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 412/ 2. (921. sz. jav. - 1.mell. XI. 19.cím 14.alc), 846/ 23. (921. sz. jav. - 1.mell. XXII. 20.cím 1.alc) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1220/921. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Rendészeti bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

22/ 1. Halász János és dr. Martonosi György képviselők kapcsolódva a T/1220/421. számon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/1220/809. sz. ajánlás 22., 73. és 304. pontjai), a törvényjavaslat 30. § kiegészítését javasolják a következő új (3) bekezdés felvételével:

"(3) A civil szervezetek támogatására előirányzott keret (I. Országgyűlés fejezet, 9. cím) felhasználásáról - kijelölt bizottságának javaslata alapján - az Országgyűlés dönt."

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 73/ 1. (1052. sz. jav. - 1.mell. I. új9.), 226/ 6. (1052. sz. jav. - 1.mell. X. 9.cím 2.alc 44.jcs), 294/ 42. (1052. sz. jav. - 1.mell. X. 9.cím 2.alc 88.jcs) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1220/1052. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- az Egészségügyi bizottság nem támogatja,

- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Társadalmi szervezetek bizottság nem támogatja,

- a Területfejlesztési bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

23/ 1. Stolár Mihály, Tóth Ferenc, Kuzma László és Pánczél Károly képviselők kapcsolódva Gulyás József és dr. Veres János képviselők T/1220/476. számú módosító javaslatához (T/1220/809. sz. ajánlás 9., 23., 157., 463., 471., 583., 603., 1172. és 1180. pontjai), a törvényjavaslat 42. § (1) bekezdés c) pont kiegészítését javasolják a következő új cd) alpont felvételével:

/(1) A 2. §-ban meghatározott kiadási és bevételi előirányzatok közül:

c) a helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatok (XI. Belügyminisztérium fejezet 23. cím, 2. alcím) közül:/

"cd) 18. Kiegészítő támogatás a helyi önkormányzatok bérkiadásaihoz,"

/amennyiben a 43. § (3) bekezdésében foglalt átcsoportosítási lehetőség már kimerült,/

Megjegyzés: A módosító javaslat pontosítást igényel.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 9/ 1. (848. sz. jav. - 24.§ (2)), 144/ 20. (848. sz. jav. - 1.mell. X. 9.cím 2.alc 16.jcs), 464/ 1. (848. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 5.jcs), 471/ 1. (848. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc új18.jcs), 580/ 1. (848. sz. jav. - 1.mell. XIII. 2.cím 1.alc), 603/ 1. (848. sz. jav. - 1.mell. XIII. 8.cím 2.alc 5.jcs), 1172/ 1. (848. sz. jav. - 5.mell. 5.), 1180/ 1. (848. sz. jav. - 5.mell. új18.) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1220/848. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- az Emberi jogi bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Honvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Oktatási bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

23/ 2. A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 42. § (1) bekezdés c) pont kiegészítését javasolja a következő új cd) alpont felvételével:

/(1) A 2. §-ban meghatározott kiadási és bevételi előirányzatok közül:

"c) a helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatok (XI. Belügyminisztérium fejezet 23. cím, 2. alcím) közül:/

"cd) 18. Kiegészítő támogatás a helyi önkormányzatok bérkiadásaihoz,"

/amennyiben a 43. § (3) bekezdésében foglalt átcsoportosítási lehetőség már kimerült,/

Megjegyzés: A mód. javaslatot az (1) bekezdés szerkezeti felépítésével összhangban indokolt felvezetni.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 9/ 2. (1189. sz. jav. - 24.§ (2)), 417/ 1. (1189. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 13.jcs), 444/ 7. (1189. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 24.jcs), 464/ 3. (1189. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 5.jcs), 471/ 2. (1189. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc új18.jcs), 876/ 9. (1189. sz. jav. - 1.mell. XXII. 21.cím 1.alc), 1133/ 1. (1189. sz. jav. - 3.mell. 24. d)), 1140/ 2. (1189. sz. jav. - 3.mell. 24. e) fajl), 1145/ 2. (1189. sz. jav. - 3.mell. 24. f) fajl), 1163/ 1. (1189. sz. jav. - 3.mell. kieg. 1. k)), 1165/ 1. (1189. sz. jav. - 4.mell. B) I.), 1165/ 2. (1189. sz. jav. - 4.mell. B) II. meghat. lez.), 1165/ 3. (1189. sz. jav. - 4.mell. B) III. felv.), 1166/ 1. (1189. sz. jav. - 4.mell. B) III. 2. 2.), 1169/ 1. (1189. sz. jav. - 4.mell. B) III. 4.), 1171/ 1. (1189. sz. jav. - 5.mell. 5.), 1180/ 2. (1189. sz. jav. - 5.mell. új18.), 1182/ 2. (1189. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 2. 3), 1184/ 1. (1189. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 7. 2.) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1220/1189. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

24/ 1. Tóth Imre képviselő kapcsolódva dr. Répássy Róbert képviselő T/1220/84. számú módosító javaslatához (T/1220/809. sz. ajánlás 26. pontja), a törvényjavaslat 46. § (1) bekezdés módosítását javasolja:

"(1) A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 43. §-ának (1) bekezdésében foglalt illetményalap [33 000,0] 37 000 forint."

Megjegyzés: A módosító javaslat költségvetési kihatása vizsgálandó.

Indokolás: Lásd a T/1220/869. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- az Egészségügyi bizottság nem támogatja,

- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,

- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

30/ 1. Révész Máriusz, Pánczél Károly, Kuzma László, Stolár Mihály, Tóth Ferenc és Sági József képviselők kapcsolódva a T/1220/212. számon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/1220/809. sz. ajánlás 29. pontja), a törvényjavaslat 47. § módosítását javasolják:

"47. § A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 69. §-ában foglalt illetménypótlék számítási alapja 2003. január 1-jétől 17 100,0 forint, a közoktatási törvény hatálya alá tartozó közalkalmazottak esetében 30 000,0 forint."

Megjegyzés: A módosító javaslat indokolása utal arra, hogy a módosítás forrását az emelt összegű normatíva fedezi.

Indokolás: Lásd a T/1220/855. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- az Oktatási bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

30/ 2. A Költségvetési bizottság kapcsolódva Gulyás József és dr. Veres János képviselők T/1220/464. számú módosító javaslatához (), a törvényjavaslat 50. § kiegészítését javasolja a következő új (3) bekezdés felvételével:

"(3) A gyermekgondozási díj havi összege 2003. évben legfeljebb 83 000 forint lehet."

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 34/ 7. (1172. sz. jav. - 60.§ (1)), 34/ 8. (1172. sz. jav. - 62.§ (1)), 814/ 1. (1172. sz. jav. - 1.mell. XXI. 10.cím 2.alc 74.jcs), 818/ 3. (1172. sz. jav. - 1.mell. XXI. 10.cím 16.alc új1-11jcs), 818/ 4. (1172. sz. jav. - 1.mell. XXI. 10.cím 17.alc új1-2jcs), 818/ 5. (1172. sz. jav. - 1.mell. XXI. 10.cím 18.alc), 818/ 6. (1172. sz. jav. - 1.mell. XXI. 10.cím új20alc), 819/ 1. (1172. sz. jav. - 1.mell. XXI. 11.cím 1.alc 3.jcs), 822/ 1. (1172. sz. jav. - 1.mell. XXI. 11.cím 5.alc), 921/ 1. (1172. sz. jav. - 1.mell. XXII. 26.cím 1.alc 2.jcs), 1199/ 1. (1172. sz. jav. - 10.mell. LXXI. 1.cím 6.alc), 1200/ 2. (1172. sz. jav. - 11.mell. LXXII. 1.cím 6.alc 8.jcs), 1200/ 3. (1172. sz. jav. - 11.mell. LXXII. 2.cím 2.alc 6.jcs) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1220/1172. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

31/ 1. Pánczél Károly képviselő a törvényjavaslat 51. § módosítását javasolja:

"51. § A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 118. §-ának (10) bekezdésében meghatározott, kiemelt munkavégzésért járó kereset-kiegészítés számítási alapja [3900,0] 6000 forint/fő/hónap."

Megjegyzés: A módosító javaslat költségvetési kihatása vizsgálandó.

Indokolás: Lásd a T/1220/983. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- az Oktatási bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

34/ 7. A Költségvetési bizottság kapcsolódva Gulyás József és dr. Veres János képviselők T/1220/464. számú módosító javaslatához (), a törvényjavaslat 60. § (1) bekezdés módosítását javasolja:

"(1) Az Országgyűlés a társadalombiztosítási alrendszernek az Ny. Alap és az E. Alap költségvetése összegzéséből adódó 2003. évi

a) bevételi főösszegét [2 492 351,7] 2 490 351,7 millió forintban, azaz [kettőmillió négyszázkilencvenkettőezer háromszázötvenegy egész héttized] kettőmillió-négyszázkilencvenezer-háromszázötvenegy egész héttized millió forintban,

b) kiadási főösszegét [2 769 501,6] 2 767 501,6 millió forintban, azaz [kettőmillió hétszázhatvankilencezer ötszázegy egész hattized] kettőmillió-hétszázhatvanhétezer-ötszázegy egész hattized millió forintban,

c) hiányát 277 149,9 millió forintban, azaz kettőszázhetvenhétezer egyszáznegyvenkilenc egész kilenctized millió forintban

állapítja meg."

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 30/ 2. (1172. sz. jav. - 50.§ új(3)), 34/ 8. (1172. sz. jav. - 62.§ (1)), 814/ 1. (1172. sz. jav. - 1.mell. XXI. 10.cím 2.alc 74.jcs), 818/ 3. (1172. sz. jav. - 1.mell. XXI. 10.cím 16.alc új1-11jcs), 818/ 4. (1172. sz. jav. - 1.mell. XXI. 10.cím 17.alc új1-2jcs), 818/ 5. (1172. sz. jav. - 1.mell. XXI. 10.cím 18.alc), 818/ 6. (1172. sz. jav. - 1.mell. XXI. 10.cím új20alc), 819/ 1. (1172. sz. jav. - 1.mell. XXI. 11.cím 1.alc 3.jcs), 822/ 1. (1172. sz. jav. - 1.mell. XXI. 11.cím 5.alc), 921/ 1. (1172. sz. jav. - 1.mell. XXII. 26.cím 1.alc 2.jcs), 1199/ 1. (1172. sz. jav. - 10.mell. LXXI. 1.cím 6.alc), 1200/ 2. (1172. sz. jav. - 11.mell. LXXII. 1.cím 6.alc 8.jcs), 1200/ 3. (1172. sz. jav. - 11.mell. LXXII. 2.cím 2.alc 6.jcs) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1220/1172. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

34/ 8. A Költségvetési bizottság kapcsolódva Gulyás József és dr. Veres János képviselők T/1220/464. számú módosító javaslatához (), a törvényjavaslat 62. § (1) bekezdés módosítását javasolja:

"(1) Az Országgyűlés az E. Alap 2003. évi

a) bevételi főösszegét [990 890,4] 988 890,4 millió forintban, azaz [kilencszázkilencvenezer nyolcszázkilencven egész négytized] kilencszáznyolcvannyolcezer-nyolcszázkilencven egész négytized millió forintban,

b) kiadási főösszegét [1 268 040,3] 1 266 040,3 millió forintban, azaz [egymillió kettőszázhatvannyolcezer negyven egész háromtized] egymillió-kettőszázhatvanhatezer-negyven egész háromtized millió forintban,

c) hiányát 277 149,9 millió forintban, azaz kettőszázhetvenhétezer egyszáznegyvenkilenc egész kilenctized millió forintban

állapítja meg."

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 30/ 2. (1172. sz. jav. - 50.§ új(3)), 34/ 7. (1172. sz. jav. - 60.§ (1)), 814/ 1. (1172. sz. jav. - 1.mell. XXI. 10.cím 2.alc 74.jcs), 818/ 3. (1172. sz. jav. - 1.mell. XXI. 10.cím 16.alc új1-11jcs), 818/ 4. (1172. sz. jav. - 1.mell. XXI. 10.cím 17.alc új1-2jcs), 818/ 5. (1172. sz. jav. - 1.mell. XXI. 10.cím 18.alc), 818/ 6. (1172. sz. jav. - 1.mell. XXI. 10.cím új20alc), 819/ 1. (1172. sz. jav. - 1.mell. XXI. 11.cím 1.alc 3.jcs), 822/ 1. (1172. sz. jav. - 1.mell. XXI. 11.cím 5.alc), 921/ 1. (1172. sz. jav. - 1.mell. XXII. 26.cím 1.alc 2.jcs), 1199/ 1. (1172. sz. jav. - 10.mell. LXXI. 1.cím 6.alc), 1200/ 2. (1172. sz. jav. - 11.mell. LXXII. 1.cím 6.alc 8.jcs), 1200/ 3. (1172. sz. jav. - 11.mell. LXXII. 2.cím 2.alc 6.jcs) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1220/1172. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

34/ 12. A Gazdasági bizottság a törvényjavaslat 75. § (2) bekezdésben az Ok. Tv. 2. § kiegészítését javasolja a következő új (2) bekezdés felvételével:

"(2) Az Ok. Tv. 2. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Az Országgyűlés Alkotmány- és igazságügyi bizottságának, a Költségvetési és pénzügyi bizottságának, valamint a Gazdasági bizottságának tisztségviselője és tagja az (1) bekezdésben megállapított pótdíjon felül az alapdíj alapulvételével további 40 % pótdíjban részesül." "

Megjegyzés: A mód. indítvány elfogadása esetén a § bekezdéseinek számozása értelemszerűen változik.

Indokolás: Lásd a T/1220/1155. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

35/ 1. A Költségvetési bizottság kapcsolódva Halász János képviselő T/1220/424. számú módosító javaslatához (T/1220/809. sz. ajánlás 38. pontja), a törvényjavaslat 75. § (4) bekezdésben az Ok. Tv. 5. § (1) bekezdés módosítását javasolja:

"(4) Az Ok. Tv. 5. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A pártok képviselőcsoportja a működésükkel járó kiadásokra havonta képviselőcsoportonként húsz képviselő alapdíjának, valamint - képviselőnként - kormánypárt esetében az alapdíj [25] 30 %-ának megfelelő, ellenzéki párt esetében az alapdíj [50] 60 %-ának megfelelő összeget jogosultak igénybe venni az Országgyűlés hivatali szervezete költségvetéséből."

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 35/ 2. (1174. sz. jav. - 75.§ (5) Ok.Tv.6.§ (1)), 37/ 1. (1174. sz. jav. - 75.§ (5) Ok.Tv.6.§ (3)), 37/ 2. (1174. sz. jav. - 75.§ új(6)), 61/ 1. (1174. sz. jav. - 101.§ (3)), 69/ 1. (1174. sz. jav. - 1.mell. I. 1.cím 1.alc), 876/ 7. (1174. sz. jav. - 1.mell. XXII. 21.cím 1.alc) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1220/1174. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

35/ 2. A Költségvetési bizottság kapcsolódva Halász János képviselő T/1220/424. számú módosító javaslatához (T/1220/809. sz. ajánlás 38. pontja), a törvényjavaslat 75. § (5) bekezdésben az Ok. Tv. 6. § (1) bekezdés módosítását javasolja:

"(5) Az Ok.Tv. 6. §-ának (1)-(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A pártok képviselőcsoportjai, valamint a képviselők számára az Országgyűlés hivatali szervezete az Országgyűlés épületében vagy ahhoz közeli épületben - térítésmentesen - munkavégzésre alkalmas irodahelyiségeket és a képviselőcsoportok működéséhez, illetőleg a képviselők munkájához szükséges alapellátást (irodai berendezést, felszerelést stb.) biztosít. A képviselőcsoportok számára biztosított irodahelyiségekben kell elhelyezni a munkájukat segítő köztisztviselőket is, illetve a képviselőcsoport illetménykerete terhére foglalkoztatott köztisztviselőnek nem minősülő munkavállalókat is. A képviselőcsoport - képviselőnként - és a független képviselő a hivatali feladatok folyamatos ellátására havonta a képviselői alapdíj [15] 25%-ának megfelelő ellátási keretet jogosult felhasználni az Országgyűlés hivatali szervezete költségvetéséből."

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 35/ 1. (1174. sz. jav. - 75.§ (4) Ok.Tv.5.§ (1)), 37/ 1. (1174. sz. jav. - 75.§ (5) Ok.Tv.6.§ (3)), 37/ 2. (1174. sz. jav. - 75.§ új(6)), 61/ 1. (1174. sz. jav. - 101.§ (3)), 69/ 1. (1174. sz. jav. - 1.mell. I. 1.cím 1.alc), 876/ 7. (1174. sz. jav. - 1.mell. XXII. 21.cím 1.alc) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1220/1174. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

37/ 1. A Költségvetési bizottság kapcsolódva Halász János képviselő T/1220/424. számú módosító javaslatához (T/1220/809. sz. ajánlás 38. pontja), a törvényjavaslat 75. § (5) bekezdésben az Ok. Tv. 6. § (3) bekezdés módosítását javasolja:

/(5) Az Ok.Tv. 6. §-ának (1)-(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:/

"(3) A képviselők részére az Országgyűlés hivatali szervezete - irodahelyiség rendelkezésre bocsátása nélkül - képviselőnként egy személy alkalmazásának pénzügyi feltételeit (személyi juttatásokat és annak járulékait) biztosítja. A képviselő az alkalmazottját határozott idejű szerződéssel, mandátuma időtartama alatt munkajogi jogviszonyban, vagy polgári jogi jogviszonyban foglalkoztathatja. A képviselő vállalkozóval is megállapodhat képviselői munkája segítéséről. A képviselő az alapdíjának [50] 60%-a erejéig számolhat el alkalmazottra, illetőleg vállalkozóra vonatkozó kiadást, amely nem tartalmazza a kifizetett összeg társadalombiztosítási járulékát vagy általános forgalmi adóját. A feladat ellátására, illetőleg vállalkozásra vonatkozó szerződést - az Országgyűlés hivatali szervezete előzetes ellenjegyzésével - a képviselő köti meg az alkalmazottal, illetőleg a vállalkozóval. Az alkalmazással, illetőleg a vállalkozással járó, jogszabályon alapuló nyilvántartási, bejelentési és elszámolási kötelezettségeket az Országgyűlés hivatali szervezete teljesíti."

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 35/ 1. (1174. sz. jav. - 75.§ (4) Ok.Tv.5.§ (1)), 35/ 2. (1174. sz. jav. - 75.§ (5) Ok.Tv.6.§ (1)), 37/ 2. (1174. sz. jav. - 75.§ új(6)), 61/ 1. (1174. sz. jav. - 101.§ (3)), 69/ 1. (1174. sz. jav. - 1.mell. I. 1.cím 1.alc), 876/ 7. (1174. sz. jav. - 1.mell. XXII. 21.cím 1.alc) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1220/1174. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

37/ 2. A Költségvetési bizottság kapcsolódva Halász János képviselő T/1220/424. számú módosító javaslatához (T/1220/809. sz. ajánlás 38. pontja), a törvényjavaslat 75. § kiegészítését javasolja a következő új (6) bekezdés felvételével:

"(6) Az Ok.Tv. 8. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"8. § A miniszterelnöki, miniszteri vagy politikai államtitkári tisztséget betöltő képviselő az 1. § (2) bekezdésében meghatározott alapdíj 100%-ára jogosult; díjazására és egyéb juttatásaira a miniszterelnök esetében a köztársasági elnök, a miniszterelnök, az Országgyűlés elnöke, az Alkotmánybíróság elnöke és a Legfelsőbb Bíróság elnöke tiszteletdíjáról és juttatásairól szóló 2000. évi XXXIX. törvény, a miniszter és politikai államtitkár esetében a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról és felelősségéről szóló 1997. évi LXXIX. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni." "

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 35/ 1. (1174. sz. jav. - 75.§ (4) Ok.Tv.5.§ (1)), 35/ 2. (1174. sz. jav. - 75.§ (5) Ok.Tv.6.§ (1)), 37/ 1. (1174. sz. jav. - 75.§ (5) Ok.Tv.6.§ (3)), 61/ 1. (1174. sz. jav. - 101.§ (3)), 69/ 1. (1174. sz. jav. - 1.mell. I. 1.cím 1.alc), 876/ 7. (1174. sz. jav. - 1.mell. XXII. 21.cím 1.alc) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1220/1174. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

43/ 1. Glattfelder Béla, Czerván György, Kékkői Zoltán József, Balogh Gyula, Balogh József, dr. Turi-Kovács Béla, Járvás István, Farkas Sándor, dr. Szabó József Andor és dr. Martonosi György képviselők kapcsolódva Glattfelder Béla, Czerván György, Kékkői Zoltán József, Balogh Gyula, Balogh József, dr. Turi-Kovács Béla, Járvás István, Farkas Sándor, dr. Szabó József Andor, dr. Martonosi György és Vincze László képviselők T/1220/329. számú módosító javaslatához (), a törvényjavaslat 81. § (1)-(3) bekezdésben az Fkbt. módosítását javasolják:

"81. §

(1) A földrendező és a földkiadó bizottságokról szóló - módosított - 1993. évi II. törvény (a továbbiakban: Fkbt.) 9/C. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A sorsolási jegyzőkönyv alapján [2004. január 1-jétől] 2003. március 1-jétől kezdődően az illetékes körzeti földhivatal - az állami költségvetés terhére - változási vázrajzot készít. Az ingatlannyilvántartásba osztatlan közös tulajdonként bejegyzett ingatlanokra beérkezett igényekre a kiméréseket az Európai Unióhoz történő csatlakozásig elvégzi."

(2) Az Fkbt. 12/F. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Az ingatlannyilvántartásba osztatlan közös tulajdonként bejegyzett ingatlanok esetében a megosztások költségeit [2004. január 1-jétől] 2003. március 1-jétől kezdődően az állam viseli. A körzeti földhivatal illetékességi területén lefolytatott eljárás során elsőbbséget élvez az a kérelmező, aki a megosztással kialakított önálló ingatlanát sajátjaként műveli. A megosztás költségeit a kérelmező megelőlegezheti. A költségek viselésének és megtérítésének módját a Kormány rendeletben szabályozza."

(3) Az Fkbt. a következő 15. §-sal egészül ki:

"15. § Felhatalmazást kap a Kormány, hogy az egységes eljárás érdekében az osztatlan közös tulajdon megszüntetésével kapcsolatos földhivatali eljárás részletes szabályait, az Fkbt. 12/F. § (1) bekezdése szerint [2002. március 1-ig] 2003. március 1-ig benyújtott kérelmek teljesítésének ütemezése érdekében szükséges intézkedésekre vonatkozó szabályokat, a költségviselés és megtérítés szabályait rendeletben megállapítsa.""

Indokolás: Lásd a T/1220/884. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Mezőgazdasági bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

44/ 1. Révész Máriusz, Pánczél Károly, Kuzma László, Stolár Mihály, Tóth Ferenc és Sági József képviselők kapcsolódva Révész Máriusz, Pánczél Károly, Kuzma László, Tóth Ferenc, Sági József és Stolár Mihály képviselők T/1220/210. számú módosító javaslatához (T/1220/809. sz. ajánlás 44., 139., 217., 343., 442., 1111. és 1115. pontjai), a törvényjavaslat 83. § (1) bekezdésben a Kt. 32. § (2) bekezdés módosítását javasolják:

"(1) A közoktatásról szóló - módosított - 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: Kt.) 32. §-a a következő (2) bekezdéssel egészül ki, s egyidejűleg a jelenlegi (2)-(3) bekezdés jelölése (3)-(4) bekezdésre módosul:

"(2) A kollégiumban externátusi ellátás biztosítható annak a tanulónak, akinek férőhely hiányában nem lehet kollégiumi elhelyezést biztosítani, illetve annak a tanulónak, akinek éjszakai elhelyezéséről a szülő gondoskodik, de a tanuláshoz a megfelelő otthoni feltételek nem biztosítottak.""

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 144/ 33. (984. sz. jav. - 1.mell. X. 9.cím 2.alc 16.jcs), 217/ 1. (984. sz. jav. - 1.mell. X. 9.cím 2.alc 44.jcs), 343/ 1. (984. sz. jav. - 1.mell. X. 12.cím 2.alc 1.jcs), 444/ 3. (984. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 23.jcs), 1111/ 1. (984. sz. jav. - 3.mell. 23. a)), 1115/ 1. (984. sz. jav. - 3.mell. 23. b) fajl) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1220/984. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- az Oktatási bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Szociális bizottság támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

45/ 1. Pánczél Károly, Stolár Mihály, Kuzma László, Tóth Ferenc, Révész Máriusz és Sági József képviselők kapcsolódva Révész Máriusz, Pánczél Károly, Kuzma László, Stolár Mihály, Tóth Ferenc és Sági József képviselők T/1220/213. számú módosító javaslatához (T/1220/809. sz. ajánlás 45. és 63. pontjai), a törvényjavaslat 83. § (2) bekezdésben a Kt. 52. § (3) bekezdés módosítását javasolják:

(2) A Kt. 52. §-ának (3) bekezdés a)-f) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

/A tanuló kötelező tanórai foglalkoztatása - a (4) és (6) bekezdés kivételével - nem lehet több/

"a) az első-[harmadik] második évfolyamon napi négy tanítási óránál;

b) a harmadik-negyedik[-hatodik] évfolyamon napi négy vagy öt (heti átlagban négy és fél) tanítási óránál;

c) az[ hetedik-nyolcadik] ötödik-hatodik évfolyamon napi öt tanítási óránál;

d) a [kilencedik-tizedik] hetedik-nyolcadik évfolyamon napi öt vagy hat (heti átlagban öt és fél) tanítási óránál;

e) [középiskolában - az f)-g) pontban meghatározott kivétellel - a tizenegyedik] a kilencedik-tizenharmadik évfolyam[tól]on napi hat tanítási óránál;

f) a szakképzésben az iskolai és iskolán kívüli gyakorlati képzés a szakképzési törvényben meghatározott időnél;""

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 63/ 1. (854. sz. jav. - 101.§ (4)) pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1220/854. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- az Ifjúsági bizottság nem támogatja,

- az Oktatási bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

46/ 1. Pánczél Károly képviselő kapcsolódva a T/1220/198. számú módosító javaslatához (T/1220/809. sz. ajánlás 46. és 47. pontjai), a törvényjavaslat 83. § (3) bekezdésben a Kt. 124. § (24) bekezdés módosítását javasolja:

"(3) A Kt. 124. §-ának (24) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(24) A könyvtáros tanárok (tanítók) alkalmazására vonatkozó rendelkezéseket 2003. szeptember 1-jétől kötelező [fokozatosan kell ] bevezetni. [az általános iskolákban, középiskolákban és szakiskolákban. A kollégiumokban és az] Az alapfokú művészetoktatási intézményekben a könyvtáros tanárok (tanítók) alkalmazására vonatkozó rendelkezéseket 2004. szeptember [1-jétől] 1-jéig [fokozatosan] kell bevezetni. Ezektől az időpontoktól kezdődően a számított létszámból egy, ezt követően tanévenként további fél-fél fő létszám biztosítása kötelező. Ha a közoktatási intézményekben a vezető beosztásban foglalkoztatottak száma eggyel kevesebb, mint amennyit az e törvény 1. számú mellékletének Harmadik része meghatároz, e megbízás kiadása [2004.] 2003. szeptember 1-jéig nem kötelező. Ha az iskolában, kollégiumban a szabadidő-szervező munkakör nincs betöltve, e munkakör betöltése [2004.] 2003. szeptember 1-jéig nem kötelező. A 2002/2003. és a 2003/2004. tanévben az e törvény 52. §-ának (7) bekezdése alapján kiszámított időkeret nyolcvan százalékának biztosítása kötelező az általános iskolákban és a szakiskolák kilencedik-tizedik évfolyamán, illetve kilencven százalékának biztosítása kötelező a középiskolák kilencedik-tizenharmadik évfolyamán.""

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 46/ 2. (850. sz. jav. - 83.§ (5) Kt.1.mell. er.), 432/ 1. (850. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 20.jcs), 437/ 1. (850. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 21.jcs), 438/ 1. (850. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 22.jcs), 444/ 1. (850. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 23.jcs), 533/ 1. (850. sz. jav. - 1.mell. XIII. 1.cím 3.alc) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1220/850. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Honvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Kulturális bizottság nem támogatja,

- az Oktatási bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

46/ 2. Pánczél Károly képviselő kapcsolódva a T/1220/198. számú módosító javaslatához (T/1220/809. sz. ajánlás 46. és 47. pontjai), a törvényjavaslat 83. § (5) bekezdésben a Kt. 1. számú melléklet Első rész módosítását javasolja:

(5) A Kt. 1.számú melléklet Első rész "Pedagógusok" fejezet "Iskolában és kollégiumban" alcím 2. pontja a következő második mondattal egészül ki:

"Kollégiumban, ha azt legalább [kettőszáz] százötven és legfeljebb négyszáz tanuló befogadására létesítették egy, ha négyszáznál több tanuló befogadására létesítették, további egy könyvtáros tanárt (tanítót) kell alkalmazni."

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 46/ 1. (850. sz. jav. - 83.§ (3) Kt.124.§ (24)), 432/ 1. (850. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 20.jcs), 437/ 1. (850. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 21.jcs), 438/ 1. (850. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 22.jcs), 444/ 1. (850. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 23.jcs), 533/ 1. (850. sz. jav. - 1.mell. XIII. 1.cím 3.alc) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1220/850. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Honvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Kulturális bizottság nem támogatja,

- az Oktatási bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

48/ 1. Stolár Mihály képviselő kapcsolódva a T/1220/300. számú módosító javaslatához (T/1220/809. sz. ajánlás 48., 434., 444., 485., 1086., 1113. és 1192. pontjai), a törvényjavaslat 83. § (6) bekezdésben a Kt. 1. számú melléklet Második rész "A költségvetési hozzájárulás megállapításának elvei" 1. pont módosítását javasolja:

/(6) A Kt. 1.számú melléklet Második rész "A költségvetési hozzájárulás megállapításának elvei" 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:/

"1. A költségvetési törvényben meghatározott normatív költségvetési hozzájárulásokon felül

a) normatív, kötött felhasználású előirányzattal a Belügyminisztérium fejezet Helyi önkormányzatok támogatásai, hozzájárulásai cím alatt megtervezett összeggel kell támogatni

- a helyi önkormányzati közoktatási intézményben pedagógus-munkakörben foglalkoztatott közalkalmazottak részére a pedagógus-továbbképzés és -átképzés szervezését,

- a fővárosi és a megyei közalapítványok szakmai tevékenységét, és

- az Arany János Tehetséggondozó Programban résztvevők után igénybe vehető kiegészítő támogatást,

- a taneszköz-fejlesztést.

b) Az Oktatási Minisztérium fejezet "Humán szolgáltatás és egyházi kiegészítő támogatás" alcím alatt kell megtervezni az a) pont első gondolatjelében meghatározott célok igénybevételének fedezetét a nem helyi önkormányzati fenntartású közoktatási intézmények számára.

c) Az Oktatási Minisztérium költségvetési fejezetében elkülönített előirányzatként kell megtervezni

- az a) pont első gondolatjeles bekezdésében meghatározott célok igénybevételének fedezetét az állami felsőoktatási intézmények által fenntartott közoktatási intézmények számára,

- a közoktatás fejlesztését, megújítását szolgáló tevékenységet, a közoktatás számítógépes hálózatának kiépítését, fejlesztését, működtetését."

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 432/ 2. (979. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 20.jcs), 444/ 2. (979. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 23.jcs), 485/ 1. (979. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 5.alc 1.jcs új8.jogc), 1085/ 1. (979. sz. jav. - 3.mell. 20. c) igény), 1112/ 1. (979. sz. jav. - 3.mell. 23. a) igény), 1192/ 1. (979. sz. jav. - 8.mell. I. új8.) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1220/979. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Oktatási bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

51/ 1. Balogh László képviselő kapcsolódva dr. Szabó Zoltán képviselő T/1220/485. számú módosító javaslatához (T/1220/809. sz. ajánlás 54. pontja), a törvényjavaslat 89. § (5) bekezdésben az Rtv. 79. § (2) bekezdés módosítását javasolja:

/(5) Az Rtv. 79. §-a és az azt megelőző 2. cím helyébe a következő rendelkezés lép:/

"(2) A műsorszolgáltatási költségvetési támogatás alapja a költségvetés által térített díjátalányt is magában foglaló és beszedési költséggel csökkentett 2001. évi [tényleges üzemben tartási díj-bevételnek] valamennyi kötelezett befizetésével számolt üzemben tartási díjösszegnek a 2002. évi díj-emelés mértékével megnövelt összege."

Indokolás: Lásd a T/1220/890. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Kulturális bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

51/ 2. A Kulturális bizottság kapcsolódva Bakonyi Tibor, Gy. Németh Erzsébet, Lénárt László, Arató Gergely László és dr. Szabó Zoltán képviselők T/1220/520. számú módosító javaslatához (), a törvényjavaslat 89. § módosítását javasolja:

"(1) A rádiózásról és televíziózásról szóló - módosított - 1996. évi I. törvény (a továbbiakban: Rtv.) 59. §-a (1) bekezdésének c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

/A kuratórium jogköre:/

"c) a javaslattétel a Testületnek a közalapítvány Műsorszolgáltatási Alapból származó bevételeinek növelése érdekében,"

[(1)] (2) Az [rádiózásról és televíziózásról szóló - módosított - 1996. évi I. törvény (a továbbiakban:] Rtv.[)] 60. §-a (1) bekezdésének a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

/A közalapítvány bevételeit képezik:/

"a) a központi költségvetésből e törvény szerint teljesített műsorszolgáltatási költségvetési támogatás (79. §) e törvényben megállapított hányada."

[(2)] (3) Az Rtv. 60. §-ának (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) A közalapítványok a működési költségeiket a központi költségvetésből e törvény szerint tejesített műsorszolgáltatási költségvetési támogatás (79. §) őket megillető részéből fedezik, a fel nem használt összeget a közszolgálati műsorszolgáltatók támogatására kötelesek fordítani."

[(3)] (4) Az Rtv. 77. §-ának (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, ezzel egyidejűleg a § kiegészül a következő (5) bekezdéssel, az (5)-(7) bekezdés számozása pedig (6)-(8) bekezdésre változik:

"(3) Az Alap forrásai: a műsorszolgáltatási díj, a pályázati díj, a műsorszolgáltatási szerződésszegési kötbér és kártérítés, a bírság, továbbá az önkéntes befizetések."

[(4) Az Rtv. 77. §-ának (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, és a jelenlegi (5)-(7) bekezdés jelölése (6)-(8) bekezdésre változik:]

"(5) Az Alap kezeli a műsorszolgáltatási költségvetési támogatást a 79. § [(4)] (6) bekezdésé[ben]nek [foglaltaknak] megfelelően."

(5) Az Rtv. 79. §-a és az azt megelőző 2. cím helyébe a következő rendelkezés lép:

"2. Cím

A műsorszolgáltatási költségvetési támogatás

79. § (1) Az állam a közszolgálati műsorszolgáltatók versenyképes és takarékos működtetése céljából, valamint a műsorszolgáltatási rendszer fenntartása és a közszolgálati műsorok támogatási szükségletei teljesítése érdekében [miatt] az e §-ban foglaltak szerint meghatározott, és a Magyar Köztársaság költségvetéséről szóló törvényben évente előirányzott műsorszolgáltatási költségvetési támogatást nyújt, melyet időarányosan, havi egyenlő részletekben, a tárgyhó tizedik napjáig kell átutalni a Műsorszolgáltatási Alap számlájára.

(2) A műsorszolgáltatási költségvetési támogatás alapja a költségvetés által térített díjátalányt is magában foglaló és a beszedési költséggel csökkentett 2001. évi tényleges üzemben tartási díjbevételnek a 2002. évi díjemelés mértékével megnövelt összege. Ez 2 466 000 fizetésre kötelezett díjfizetésének tekintendő.

(3) E törvény alkalmazásában a fizetésre kötelezettek száma megegyezik a magyarországi önálló háztartások 2001. évi számával, azaz 3 837 000.

[(3)] (4) A műsorszolgáltatási költségvetési támogatás mindenkori alapösszege [költségvetési előirányzata] a (2) bekezdés szerinti [alapösszegnek a tervévet megelőző év augusztusa és 2001 augusztusa közötti átlagos - a Központi Statisztikai Hivatal által közölt - fogyasztói árindexváltozással megnövelt összege azzal, hogy a Magyar Köztársaság költségvetéséről szóló törvény ennél magasabb összeget is megállapíthat.] alapnak a díjfizetésre kötelezettek számával korrigálva, és a 2003. évben 65%-os, a 2004. évben 70%-os, a 2005. évben 75%-os, a 2006. évben és a további években 80%-os díjfizetési teljesítést feltételezve magállapított mértéke.

(5) A műsorszolgáltatási költségvetési támogatás mindenkori költségvetési előirányzata a tárgyévre a (4) bekezdés szerint megállapított alapösszegnek a tárgyévet megelőző második év július 1-e és a tárgyévet közvetlenül megelőző év június 30-a közötti időszakra a Központi Statisztikai Hivatal által megállapított és közzétett fogyasztói árindexváltozás éves átlagának megfelelően megnövelt összege.

[(4)] (6) A műsorszolgáltatási költségvetési támogatás

[a)] negyven százaléka a Magyar Televízió Részvénytársaságot,

[b)] huszonnyolc százaléka a Magyar Rádió Részvénytársaságot,

[c)] huszonnégy százaléka a Duna Televízió Részvénytársaságot

illeti, - a tulajdonos közalapítványon keresztül történő folyósítással -;

[d)] egy százaléka a Testület,

[e)] egy százaléka - egymás közt egyenlő arányba - a Magyar Rádió Közalapítvány, a Magyar Televízió Közalapítvány és a Hungária Televízió Közalapítvány működési költségeinek

fedezetére,

[f)] hat százaléka a közszolgálati műsorok támogatására kiírandó pályázatok céljaira szolgál.

[(5)] (7) [A műsorszolgáltatási költségvetési] Az Alapba a központi költségvetésből e cím alapján befolyt támogatás összegének négy százalékáig terjedően a Testület, három százalékáig terjedően a kuratóriumok költségvetését az Országgyűlés az Alap terhére kiegészítheti. A kuratóriumok erre vonatkozó együttes javaslatukat az Országgyűlés költségvetési ügyekben illetékes bizottságához terjeszthetik elő."

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 66/ 1. (1163. sz. jav. - 103.§ m)) pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1220/1163. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

51/ 3. A Kulturális bizottság a törvényjavaslat 89. § módosítását javasolja:

"(1) A rádiózásról és televíziózásról szóló - módosított - 1996. évi I. törvény (a továbbiakban: Rtv.) 59. §-a (1) bekezdésének c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

/A kuratórium jogköre:/

"c) a javaslattétel a Testületnek a közalapítvány Műsorszolgáltatási Alapból származó bevételeinek növelése érdekében,"

[(1)] (2) Az [rádiózásról és televíziózásról szóló - módosított - 1996. évi I. törvény (a továbbiakban:] Rtv.[)] 60. §-a (1) bekezdésének a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

/A közalapítvány bevételeit képezik:/

"a) a központi költségvetésből e törvény szerint teljesített műsorszolgáltatási költségvetési támogatás (79. §) e törvényben megállapított hányada."

[(2)] (3) Az Rtv. 60. §-ának (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) A közalapítványok működési költségeiket a központi költségvetésből e törvény szerint tejesített műsorszolgáltatási költségvetési támogatás (79. §) őket megillető részéből fedezik, a fel nem használt összeget a közszolgálati műsorszolgáltatók támogatására kötelesek fordítani."

[(3)] (4) Az Rtv. 77. §-ának (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, ezzel egyidejűleg a § kiegészül a következő (5) bekezdéssel, az (5)-(7) bekezdés számozása pedig (6)-(8) bekezdésre változik:

"(3) Az Alap forrásai: a műsorszolgáltatási díj, a pályázati díj, a műsorszolgáltatási szerződésszegési kötbér és kártérítés, a bírság, továbbá az önkéntes befizetések."

[(4) Az Rtv. 77. §-ának (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, és a jelenlegi (5)-(7) bekezdés jelölése (6)-(8) bekezdésre változik:]

"(5) Az Alap kezeli a műsorszolgáltatási költségvetési támogatást a 79. § [(4)] (6) bekezdésé[ben]nek [foglaltaknak] megfelelően."

(5) Az Rtv. 79. §-a és az azt megelőző 2. cím helyébe a következő rendelkezés lép:

"2. Cím

A műsorszolgáltatási költségvetési támogatás

79. § (1) Az állam a közszolgálati műsorszolgáltatók működéséhez [versenyképes és takarékos működtetése céljából, valamint a műsorszolgáltatási rendszer fenntartása és a közszolgálati műsorok támogatási szükséglete miatt] az e §-ban foglaltak szerint meghatározott, és a Magyar Köztársaság költségvetéséről szóló törvényben évente előirányzott műsorszolgáltatási költségvetési támogatást nyújt, melyet időarányosan, havi egyenlő részletekben a tárgyhó tizedik napjáig kell átutalni a Műsorszolgáltatási Alap számlájára.

(2) A műsorszolgáltatási költségvetési [támogatás alapja a költségvetés által térített díjátalányt is magában foglaló és beszedési költséggel csökkentett 2001. évi tényleges üzemben tartási díjbevételnek a 2002. évi díjemelés mértékével] támogatási alapdíja a 2003. évre 8335 forint. A műsorszolgáltatás költségvetési támogatási alapdíját a későbbi évekre a tárgyévet megelőző támogatási alapdíjból kiindulva a tárgyévre vonatkozó központi költségvetésről szóló törvény állapítja meg. Az alapdíj nem lehet kevesebb, mint az előző évre megállapított alapdíjnak a tárgyévet megelőző második év július 1-e és a tárgyévet közvetlenül megelőző év június 30-a közötti időszakra a Központi Statisztikai Hivatal által megállapított és közzétett fogyasztói árindexváltozás éves átlagának megfelelően megnövelt összege.

(3) A műsorszolgáltatás költségvetési támogatási alapdíját a közszolgálati műsorszolgáltatók versenyképes és takarékos működtetésének, a műsorszolgáltatási rendszer fenntartásának és a közszolgálati műsorok támogatási szükségleteinek figyelembe vételével kell megállapítani.

[(3)] (4) [A műsorszolgáltatási költségvetési támogatás mindenkori költségvetési előirányzata a (2) szerinti alapösszegnek a tervévet megelőző év augusztusa és 2001 augusztusa közötti átlagos - a Központi Statisztikai Hivatal által közölt - fogyasztói árindexváltozással megnövelt összege azzal, hogy a Magyar Köztársaság költségvetéséről szóló törvény ennél magasabb összeget is megállapíthat.] E törvény alkalmazásában a fizetésre kötelezettek száma minden évben megegyezik a magyarországi háztartásoknak a KSH által a tárgyévet megelőző második évre megállapított számával.

(5) A műsorszolgáltatási költségvetési támogatás mindenkori költségvetési előirányzatát a tárgyévre vonatkozó, (2) és (3) bekezdés szerinti támogatási alapdíjnak, és a fizetésre kötelezettek tárgyévre vonatkozó, (4) bekezdés szerinti számának szorzatából a 2003. évben 65%-os, a 2004. évben 70%-os, a 2005. évben 75%-os, a 2006. évben és a további években 80%-os díjfizetési teljesítést feltételezve kell megállapítani.

[(4)] (6) A műsorszolgáltatási költségvetési támogatás

[a)] negyven százaléka a Magyar Televízió Részvénytársaságot,

[b)] huszonnyolc százaléka a Magyar Rádió Részvénytársaságot,

[c)] huszonnégy százaléka a Duna Televízió Részvénytársaságot

illeti, - a tulajdonos közalapítványon keresztül történő folyósítással -;

[d)] egy százaléka a Testület,

[e)] egy százaléka - egymás közt egyenlő arányba - a Magyar Rádió Közalapítvány, a Magyar Televízió Közalapítvány és a Hungária Televízió Közalapítvány működési költségeinek

fedezetére,

[f)] hat százaléka a közszolgálati műsorok támogatására kiírandó pályázatok céljaira szolgál.

[(5)] (7) [A műsorszolgáltatási költségvetési] Az Alapba a központi költségvetésből e cím alapján befolyt támogatás összegének négy százalékáig terjedően a Testület, három százalékáig terjedően a kuratóriumok költségvetését az Országgyűlés az Alap terhére kiegészítheti. A kuratóriumok erre vonatkozó együttes javaslatukat az Országgyűlés költségvetési ügyekben illetékes bizottságához terjeszthetik elő."

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 66/ 2. (1164. sz. jav. - 103.§ m)) pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1220/1164. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

57/ 1. Pánczél Károly és Stolár Mihály képviselők kapcsolódva Gulyás József és dr. Veres János képviselők T/1220/474. számú módosító javaslatához (), a törvényjavaslat 94. §-ban a Gyvt. 148. § (5) bekezdés módosítását javasolják:

"A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló - módosított - 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 148. §-ának (5)-(6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép.

"(5) Gyermekétkeztetés esetén a gyermek és a tanuló nappali rendszerű oktatásban történő részvételéig

a) a rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülő gyermek és tanuló után az intézményi térítési díj 50 %-át,

b) három- vagy többgyermekes, illetve egyedül álló szülő által fenntartott családoknál gyermekenként az intézményi térítési díj 50 %-át,

c) tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek, tanuló után az intézményi térítési díj 50 %-át, a kollégiumi, externátusi ellátásban részesülő gyermek és tanuló után az intézményi térítési díj 30 %-át kedvezményként kell biztosítani (az a)-c) pont a továbbiakban együtt: normatív kedvezmény). A normatív kedvezmény csak egy jogcímen vehető igénybe. Nem jár a tanulónak kedvezmény azon étkeztetésére, amely kedvezményre - a szakképzésre vonatkozó rendelkezések szerint létrejött - tanulói szerződése alapján már jogosult."

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 66/ 3. (853. sz. jav. - 103.§ új n)), 444/ 4. (853. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 24.jcs), 898/ 1. (853. sz. jav. - 1.mell. XXII. 21.cím 4.alc), 1136/ 1. (853. sz. jav. - 3.mell. 24. d) igény) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1220/853. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- az Oktatási bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,

- a Szociális bizottság támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

60/ 1. Révész Máriusz, Pánczél Károly, Kuzma László és Tóth Ferenc képviselők kapcsolódva Révész Máriusz, Pánczél Károly, Kuzma László, Stolár Mihály, Tóth Ferenc és Sági József képviselők T/1220/211. számú módosító javaslatához (T/1220/809. sz. ajánlás 60., 477., 1023. és 1188. pontjai), a törvényjavaslat 100. §-ban a Tpr. módosítását javasolják:

"100. § (1) A tankönyvpiac rendjéről szóló 2001. évi XXXVII. törvény (a továbbiakban: Tpr.) 8. §-a a következő (4)-(5) bekezdéssel egészül ki:

"(4) Az iskolai tankönyvrendelésnek biztosítania kell, hogy - az iskolától történő kölcsönzés, a napköziben, tanulószobában elhelyezett tankönyvek igénybe vétele, illetőleg a tankönyvek megvásárlásához nyújtott támogatás útján - a nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő

[a) tartósan beteg vagy fogyatékos,

b) három vagy többgyermekes családban élő, egyedül álló szülő által nevelt, és

c) rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülő]

tanulók részére a tankönyvek ingyenesen álljanak rendelkezésre [(normatív kedvezmények)].

(5) [A normatív kedvezményeken túl az iskola további kedvezményeket állapíthat meg] A (4) bekezdésben foglaltak kizárólag az oktatási miniszter által kiadott Közoktatási Tankönyvjegyzékben szereplő könyvek esetében alkalmazhatók."

(2) A Tpr. 32. §-a a következő (9)-(10) bekezdéssel egészül ki:

"(9) A 8. § (4) bekezdésében szabályozott [normatív kedvezmények] ingyenes tankönyvellátásra a tanulók a 2003/2004. tanévtől jogosultak. [bevezetése fokozatosan történik, a következők szerint:

a) az a)-b) pont hatálya alá tartozók teljes körére a 2003/2004. tanévtől kezdődően,

b) a c) pont hatálya alá tartozóknál

ba) az első-negyedik évfolyamra járó tanulók esetében a 2003/2004. tanévtől kezdődően,

bb) az ötödik-nyolcadik évfolyamra járó tanulók esetében a 2004/2005 tanévtől kezdődően,

bc) a kilencedik-tizenharmadik és a szakképzési évfolyamokra járó tanulók esetében a 2005/2006. tanévtől kezdődően].

(10) [A 8. § (4) bekezdésének b) pontjának alkalmazásában az élettársi kapcsolatban nevelt gyermek nem tekinthető egyedülálló szülő által nevelt tanulónak] Az éves költségvetési törvényben kell meghatározni annak a támogatásnak az összegét, amelyet az iskolafenntartó - tanulói létszám alapján számítva - más célra fel nem használható támogatásként kap a Közoktatási Tankönyvjegyzékben szereplő, az e törvény 19.§ (1) bekezdés c) pontjában megfogalmazott módon megválasztott tanulói tankönyvek megvásárlásának támogatásához. A támogatás összegét a közoktatási törvényben meghatározott nevelés-oktatási szakaszokhoz igazodva az 1-4. évfolyamra, az 5-8. évfolyamra, illetve a 9-12. évfolyamra differenciáltan kell megállapítani. A támogatás összege a 2003/2004-es tanév vonatkozásában nem lehet kevesebb az 1-4. évfolyamon 6600 Ft/tanuló, az 5-8. évfolyamon 8800 Ft/tanuló, a 9-12. évfolyamon 13 200 Ft/tanuló összegnél. A támogatás az intézményen belül az évfolyamok között átcsoportosítható. Az átcsoportosításhoz a nevelőtestület döntése, illetve az iskolaszék, az iskolai szülői szervezet egyetértése szükséges. A támogatás felhasználható a tankönyvek

iskolai könyvtári elhelyezés céljára történő beszerzésére, valamint - az iskolaszék, az iskolai szülői szervezet egyetértése esetén - az iskola helyi tantervében szereplő kötelező olvasmányok beszerzésére, ha könyvtári kölcsönzéssel biztosítják a tanulók ingyenes tankönyvellátását. A kölcsönzésért térítési díj nem számolható fel. Az iskolának a támogatás meghatározott részét jogszabályban foglaltak szerint tartós tankönyv vásárlására kell fordítani. A Közoktatási Tankönyvjegyzékben nem szereplő könyvek kiválasztása kizárólag a nevelőtestület, az iskolaszék, az iskolai szülői szervezet (közösség) egyetértésével történhet. A Közoktatási Tankönyvjegyzékben nem szereplő könyvek beszerzési árát a szülők térítik. A könyvek beszerzésének költségét az intézmény, illetve a fenntartó saját költségvetésének terhére átvállalhatja"."

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 477/ 1. (856. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 5.alc 1.jcs 4.jogc), 1020/ 1. (856. sz. jav. - 1.mell. XXV. 5.cím 4.alc), 1188/ 1. (856. sz. jav. - 8.mell. I. 4.) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1220/856. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- az Informatikai bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Oktatási bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

61/ 1. A Költségvetési bizottság kapcsolódva Halász János képviselő T/1220/424. számú módosító javaslatához (T/1220/809. sz. ajánlás 38. pontja), a törvényjavaslat 101. § (3) bekezdés elhagyását javasolja:

"[(3) A e törvény 75. §-ával megállapított, az országgyűlési képviselők tiszteletdíjáról, költségtérítéséről és kedvezményeiről szóló 1990. évi LVI. törvény 1. §-ának (2) bekezdése, 2. §-ának (3) bekezdése, 4. §-a, 5. §-ának (1) bekezdése, valamint 6. §-ának (1) és (3) bekezdése 2003. július 1-jén lép hatályba.]"

A módosító javaslat elfogadása esetén a § bekezdéseinek számozása és az (1) bekezdés hivatkozása értelemszerűen módosul.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 35/ 1. (1174. sz. jav. - 75.§ (4) Ok.Tv.5.§ (1)), 35/ 2. (1174. sz. jav. - 75.§ (5) Ok.Tv.6.§ (1)), 37/ 1. (1174. sz. jav. - 75.§ (5) Ok.Tv.6.§ (3)), 37/ 2. (1174. sz. jav. - 75.§ új(6)), 69/ 1. (1174. sz. jav. - 1.mell. I. 1.cím 1.alc), 876/ 7. (1174. sz. jav. - 1.mell. XXII. 21.cím 1.alc) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1220/1174. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

63/ 1. Pánczél Károly, Stolár Mihály, Kuzma László, Tóth Ferenc, Révész Máriusz és Sági József képviselők kapcsolódva Révész Máriusz, Pánczél Károly, Kuzma László, Stolár Mihály, Tóth Ferenc és Sági József képviselők T/1220/213. számú módosító javaslatához (T/1220/809. sz. ajánlás 45. és 63. pontjai), a törvényjavaslat 101. § (4) bekezdés elhagyását javasolják:

"(4) [Az e törvény 83. §-ával megállapított, a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 52. §-ának (3) bekezdése 2003. szeptember 1-jén lép hatályba az első, ötödik és a kilencedik évfolyamokon, ezt követően pedig felmenő rendszerben.]"

Megjegyzés: A mód. indítvány elfogadása esetén a § bekezdéseinek számozása értelemszerűen változik.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 45/ 1. (854. sz. jav. - 83.§ (2) Kt.52.§ (3)) pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1220/854. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- az Ifjúsági bizottság nem támogatja,

- az Oktatási bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

63/ 5. Stolár Mihály, Tóth Ferenc és Kuzma László képviselők kapcsolódva Gulyás József képviselő T/1220/459. számú módosító javaslatához (T/1220/809. sz. ajánlás 65. pontja), a törvényjavaslat 101. § kiegészítését javasolják a következő új (8) bekezdés felvételével:

"101. § (8) Az Országgyűlés felhívja a kormányt, hogy 2003. szeptember 1-től teremtse meg a feltételeit

a) a közoktatásban a minőségi munkavégzés után járó kereset-kiegészítés összege 3 600 forintról 7000 forintra történő emelésének,

b) a 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet alapján a pedagógus munkakörökhöz járuló bérpótlékok 20%-os emelésének, ezen belül az osztályfőnöki pótlék 9000 forintra történő emelésének,

c) a pedagógus szakvizsga és továbbképzés fajlagos összege 17 400 forintra történő emelésének."

Megjegyzés: A módosító javaslat költségvetési kihatása vizsgálandó.

Indokolás: Lásd a T/1220/846. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- az Oktatási bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

66/ 1. A Kulturális bizottság kapcsolódva Bakonyi Tibor, Gy. Németh Erzsébet, Lénárt László, Arató Gergely László és dr. Szabó Zoltán képviselők T/1220/520. számú módosító javaslatához (), a törvényjavaslat 103. § m) pont módosítását javasolja:

/E törvény hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti:/

"m) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény [59. §-a (1) bekezdésének c) pontja,] 80.-81. §-a, 82/A. §-a, valamint az azt megállapító 1997. évi CXLVI. törvény 74. §-ának (3) bekezdése, 83. §-a, valamint az azt megállapító 1997. évi CXLVI. törvény 74. §-ának (4) bekezdése, 84. §-a, valamint az azt megállapító 1997. évi CXLVI. törvény 74. §-ának (5) bekezdése, 144. §-ának (3) bekezdése, valamint az azt megállapító 1996. évi CXXIV. törvény 90. §-ának (2) bekezdése, és a 148. §-a, valamint az azt megállapító 1997. évi CXLVI. törvény 74. §-ának (6) bekezdése."

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 51/ 2. (1163. sz. jav. - 89. §) pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1220/1163. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

66/ 2. A Kulturális bizottság a törvényjavaslat 103. § m) pont módosítását javasolja:

/E törvény hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti:/

"m) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény [59. §-a (1) bekezdésének c) pontja,] 80.-81. §-a, 82/A. §-a, valamint az azt megállapító 1997. évi CXLVI. törvény 74. §-ának (3) bekezdése, 83. §-a, valamint az azt megállapító 1997. évi CXLVI. törvény 74. §-ának (4) bekezdése, 84. §-a, valamint az azt megállapító 1997. évi CXLVI. törvény 74. §-ának (5) bekezdése, 144. §-ának (3) bekezdése, valamint az azt megállapító 1996. évi CXXIV. törvény 90. §-ának (2) bekezdése, és a 148. §-a, valamint az azt megállapító 1997. évi CXLVI. törvény 74. §-ának (6) bekezdése."

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 51/ 3. (1164. sz. jav. - 89. §) pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1220/1164. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

66/ 3. Pánczél Károly és Stolár Mihály képviselők kapcsolódva Gulyás József és dr. Veres János képviselők T/1220/474. számú módosító javaslatához (), a törvényjavaslat 103. § kiegészítését javasolják a következő új n) pont felvételével:

/E törvény hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti:/

"n) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény módosításáról szóló 2002. évi törvény 100. § (2) bekezdése."

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 57/ 1. (853. sz. jav. - 94.§ Gyvt.148.§ (5)), 444/ 4. (853. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 24.jcs), 898/ 1. (853. sz. jav. - 1.mell. XXII. 21.cím 4.alc), 1136/ 1. (853. sz. jav. - 3.mell. 24. d) igény) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1220/853. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- az Oktatási bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,

- a Szociális bizottság támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1. számú melléklet: A központi költségvetés előirányzatai

I. ORSZÁGGYŰLÉS fejezet

69/ 1. A Költségvetési bizottság kapcsolódva Halász János képviselő T/1220/424. számú módosító javaslatához (T/1220/809. sz. ajánlás 38. pontja), a törvényjavaslat 1. számú melléklet I. fejezet 1. cím 1. alcím módosítását javasolja:

I. ORSZÁGGYŰLÉS

1 Országgyűlés Hivatala

1 Országgyűlés hivatali szervei | [11 700,1] | 12 408,7 | /+708,6 tám./

1 Működési költségvetés | | 550,0 bev.

1 Személyi juttatások | [6 559,5] | 6 964,0 | /+404,5 kiad./

2 Munkaadókat terhelő járulékok | [1 652,8] | 1 741,4 | /+88,6 kiad./

3 Dologi kiadások | [2 411,8] | 2 627,3 | /+215,5 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 35/ 1. (1174. sz. jav. - 75.§ (4) Ok.Tv.5.§ (1)), 35/ 2. (1174. sz. jav. - 75.§ (5) Ok.Tv.6.§ (1)), 37/ 1. (1174. sz. jav. - 75.§ (5) Ok.Tv.6.§ (3)), 37/ 2. (1174. sz. jav. - 75.§ új(6)), 61/ 1. (1174. sz. jav. - 101.§ (3)), 876/ 7. (1174. sz. jav. - 1.mell. XXII. 21.cím 1.alc) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1220/1174. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

73/ 1. Halász János és dr. Martonosi György képviselők kapcsolódva a T/1220/421. számon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/1220/809. sz. ajánlás 22., 73. és 304. pontjai), a törvényjavaslat 1. számú melléklet I. fejezet kiegészítését javasolják a következő új 9. cím felvételével:

I. ORSZÁGGYŰLÉS

9 Civil szervezetek támogatása | | 398,1 | /+398,1 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 22/ 1. (1052. sz. jav. - 30.§ új(3)), 226/ 6. (1052. sz. jav. - 1.mell. X. 9.cím 2.alc 44.jcs), 294/ 42. (1052. sz. jav. - 1.mell. X. 9.cím 2.alc 88.jcs) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1220/1052. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- az Egészségügyi bizottság nem támogatja,

- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Társadalmi szervezetek bizottság nem támogatja,

- a Területfejlesztési bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

74/ 1. Lezsák Sándor és Font Sándor képviselők kapcsolódva Lezsák Sándor képviselő T/1220/658. számú módosító javaslatához (T/1220/809. sz. ajánlás 74. pontja), a törvényjavaslat 1. számú melléklet I. fejezet 12. cím 1. alcím módosítását javasolják:

I. ORSZÁGGYŰLÉS

12 Duna Televízió támogatása

1 Duna Televízió műsorterjesztési költségeire | [1 096,4] | 1 196,4 | /+100,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 846/ 15. (929. sz. jav. - 1.mell. XXII. 20.cím 1.alc) pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1220/929. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Kulturális bizottság nem támogatja,

- a Külügyi bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

II. KÖZTÁRSASÁGI ELNÖKSÉG fejezet

76/ 1. Lezsák Sándor és Font Sándor képviselők kapcsolódva Lezsák Sándor képviselő T/1220/663. számú módosító javaslatához (T/1220/809. sz. ajánlás 76. pontja), a törvényjavaslat 1. számú melléklet II. fejezet 2. cím 2. alcím 1. jogcím-csoport módosítását javasolják:

II. KÖZTÁRSASÁGI ELNÖKSÉG

2 Fejezeti kezelésű előirányzatok

2 Célelőirányzatok

1 Állami kitüntetések | [ 144,0] | 169,0 | /+25,0 tám./

1 Működési költségvetés

3 Dologi kiadások | [ 42,0] | 67,0 | /+25,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslatot pontosítottuk (a kiadási előirányzatot is meg kell határozni)).

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 846/ 27. (927. sz. jav. - 1.mell. XXII. 20.cím 1.alc) pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1220/927. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

III. ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG fejezet

77/ 1. Lezsák Sándor és Font Sándor képviselők kapcsolódva Lezsák Sándor képviselő T/1220/667. számú módosító javaslatához (T/1220/809. sz. ajánlás 77. pontja), a törvényjavaslat 1. számú melléklet III. fejezet 1. cím módosítását javasolják:

III. ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG

1 Alkotmánybíróság | [1 057,1] | 1 065,8 | /+8,7 tám./

1 Működési költségvetés | [ 8,7] | | /-8,7 bev./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 846/ 7. (932. sz. jav. - 1.mell. XXII. 20.cím 1.alc) pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1220/932. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

IV. ORSZÁGGYŰLÉSI BIZTOSOK HIVATALA fejezet

78/ 1. A Költségvetési bizottság kapcsolódva az Alkotmányügyi bizottság T/1220/796. számú módosító javaslatához (T/1220/809. sz. ajánlás 78. pontja), a törvényjavaslat 1. számú melléklet IV. fejezet 1. cím módosítását javasolja:

IV. ORSZÁGGYŰLÉSI BIZTOSOK HIVATALA

1 Országgyűlési Biztos Hivatala | [ 981,6] | 1 031,6 | /+50,0 tám./

1 Működési költségvetés

1 Személyi juttatások | [ 546,2] | 565,0 | /+18,8 kiad./

2 Munkaadókat terhelő járulékok | [ 176,2] | 182,4 | /+6,2 kiad./

3 Dologi kiadások | [ 255,5] | 280,5 | /+25,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 876/ 13. (1170. sz. jav. - 1.mell. XXII. 21.cím 1.alc) pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1220/1170. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

X. MINISZTERELNÖKSÉG fejezet

95/ 1. Stolár Mihály, Pánczél Károly és Kuzma László képviselők kapcsolódva a T/1220/200. számon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/1220/809. sz. ajánlás 93. és 783. pontjai), a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 1. cím 1. alcím módosítását javasolják:

X. MINISZTERELNÖKSÉG

1 Miniszterelnöki Hivatal

1 Miniszterelnöki Hivatal igazgatás | [7 089,0] | 6 109,0 | /-980,0 tám./

1 Működési költségvetés | | 4,0 bev.

1 Személyi juttatások | [4 127,9] | 3 457,4 | /-670,5 kiad./

2 Munkaadókat terhelő járulékok | [1 286,9] | 1 077,4 | /-209,5 kiad./

3 Dologi kiadások | [1 670,8] | 1 570,8 | /-100,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 783/ 1. (852. sz. jav. - 1.mell. XX. 11.cím 4.alc 12.jcs) pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1220/852. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- az Oktatási bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

95/ 2. Stolár Mihály és Tóth Ferenc képviselők kapcsolódva a T/1220/182. számon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/1220/809. sz. ajánlás 87., 476. és 1186. pontjai), a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 1. cím 1. alcím módosítását javasolják:

X. MINISZTERELNÖKSÉG

1 Miniszterelnöki Hivatal

1 Miniszterelnöki Hivatal igazgatás | [7 089,0] | 5 839,0 | /-1250,0 tám./

1 Működési költségvetés | | 4,0 bev.

1 Személyi juttatások | [4 127,9] | 3 177,9 | /-950,0 kiad./

2 Munkaadókat terhelő járulékok | [1 286,9] | 986,9 | /-300,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 476/ 1. (981. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 5.alc 1.jcs 2.jogc), 1186/ 1. (981. sz. jav. - 8.mell. I. 2.) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1220/981. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Kulturális bizottság nem támogatja,

- az Oktatási bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

95/ 3. Czerván György képviselő kapcsolódva a T/1220/338. számú módosító javaslatához (T/1220/809. sz. ajánlás 92., 133., 300. és 499. pontjai), a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 1. cím 1. alcím módosítását javasolja:

X. MINISZTERELNÖKSÉG

1 Miniszterelnöki Hivatal

1 Miniszterelnöki Hivatal igazgatás | [7 089,0] | 5 177,3 | /-1911,7 tám./

1 Működési költségvetés | | 4,0 bev.

1 Személyi juttatások | [4 127,9] | 3 127,9 | /-1000,0 kiad./

2 Munkaadókat terhelő járulékok | [1 286,9] | 975,2 | /-311,7 kiad./

3 Dologi kiadások | [1 670,8] | 1 070,8 | /-600,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 144/ 28. (985. sz. jav. - 1.mell. X. 9.cím 2.alc 16.jcs), 294/ 15. (985. sz. jav. - 1.mell. X. 9.cím 2.alc 87.jcs), 499/ 1. (985. sz. jav. - 1.mell. XII. 3.cím) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1220/985. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Mezőgazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Területfejlesztési bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

95/ 4. Pánczél Károly képviselő kapcsolódva Pánczél Károly és Sági József képviselők T/1220/183. számú módosító javaslatához (T/1220/809. sz. ajánlás 83., 475. és 1185. pontjai), a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 1. cím 1. alcím módosítását javasolja:

X. MINISZTERELNÖKSÉG

1 Miniszterelnöki Hivatal

1 Miniszterelnöki Hivatal igazgatás | [7 089,0] | 6 209,0 | /-880,0 tám./

1 Működési költségvetés | | 4,0 bev.

1 Személyi juttatások | [4 127,9] | 3 457,4 | /-670,5 kiad./

2 Munkaadókat terhelő járulékok | [1 286,9] | 1 077,4 | /-209,5 kiad./

Megjegyzés: A mód. indítványt pontosítottuk (a támogatási előirányzatot is változtatni kell).

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 475/ 1. (982. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 5.alc 1.jcs 1.jogc), 1185/ 1. (982. sz. jav. - 8.mell. I. 1.) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1220/982. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- az Oktatási bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

144/ 1. Dr. Kovács Zoltán és Kontrát Károly képviselők kapcsolódva dr. Kovács Zoltán képviselő T/1220/709. számú módosító javaslatához (T/1220/809. sz. ajánlás 105. és 388. pontjai), a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 9. cím 2. alcím 16. jogcím-csoport módosítását javasolják:

X. MINISZTERELNÖKSÉG

9 Fejezeti kezelésű előirányzatok

2 Célelőirányzatok

16 Ünnepi rendezvények támogatása | [1 400,0] | 1 100,0 | /-300,0 tám./

1 Működési költségvetés

3 Dologi kiadások | [1 400,0] | 1 100,0 | /-300,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 387/ 1. (826. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 18.alc) pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1220/826. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Rendészeti bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

144/ 2. Dr. Kovács Zoltán és Kontrát Károly képviselők kapcsolódva dr. Kovács Zoltán képviselő T/1220/594. számú módosító javaslatához (T/1220/809. sz. ajánlás 187. és 352. pontjai), a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 9. cím 2. alcím 16. jogcím-csoport módosítását javasolják:

X. MINISZTERELNÖKSÉG

9 Fejezeti kezelésű előirányzatok

2 Célelőirányzatok

16 Ünnepi rendezvények támogatása | [1 400,0] | 1 050,0 | /-350,0 tám./

1 Működési költségvetés

3 Dologi kiadások | [1 400,0] | 1 050,0 | /-350,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 353/ 1. (819. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 4.alc) pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1220/819. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Rendészeti bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

144/ 3. Dr. Kovács Zoltán és Kontrát Károly képviselők kapcsolódva dr. Kovács Zoltán képviselő T/1220/642. számú módosító javaslatához (T/1220/809. sz. ajánlás 146. és 359. pontjai), a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 9. cím 2. alcím 16. jogcím-csoport módosítását javasolják:

X. MINISZTERELNÖKSÉG

9 Fejezeti kezelésű előirányzatok

2 Célelőirányzatok

16 Ünnepi rendezvények támogatása | [1 400,0] | 1 080,0 | /-320,0 tám./

1 Működési költségvetés

3 Dologi kiadások | [1 400,0] | 1 080,0 | /-320,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 360/ 1. (817. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 6.alc) pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1220/817. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Rendészeti bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

144/ 4. Dr. Kovács Zoltán és Kontrát Károly képviselők kapcsolódva dr. Kovács Zoltán képviselő T/1220/593. számú módosító javaslatához (T/1220/809. sz. ajánlás 189. és 378. pontjai), a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 9. cím 2. alcím 16. jogcím-csoport módosítását javasolják:

X. MINISZTERELNÖKSÉG

9 Fejezeti kezelésű előirányzatok

2 Célelőirányzatok

16 Ünnepi rendezvények támogatása | [1 400,0] | 1 200,0 | /-200,0 tám./

1 Működési költségvetés

3 Dologi kiadások | [1 400,0] | 1 200,0 | /-200,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 377/ 1. (822. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 14.alc) pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1220/822. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Rendészeti bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

144/ 5. Dr. Kovács Zoltán és Kontrát Károly képviselők kapcsolódva dr. Kovács Zoltán képviselő T/1220/643. számú módosító javaslatához (T/1220/809. sz. ajánlás 160. és 381. pontjai), a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 9. cím 2. alcím 16. jogcím-csoport módosítását javasolják:

X. MINISZTERELNÖKSÉG

9 Fejezeti kezelésű előirányzatok

2 Célelőirányzatok

16 Ünnepi rendezvények támogatása | [1 400,0] | 1 200,0 | /-200,0 tám./

1 Működési költségvetés

3 Dologi kiadások | [1 400,0] | 1 200,0 | /-200,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 380/ 1. (823. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 15.alc) pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1220/823. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Rendészeti bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

144/ 6. Dr. Kovács Zoltán és Kontrát Károly képviselők kapcsolódva dr. Kovács Zoltán képviselő T/1220/645. számú módosító javaslatához (T/1220/809. sz. ajánlás 173. és 362. pontjai), a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 9. cím 2. alcím 16. jogcím-csoport módosítását javasolják:

X. MINISZTERELNÖKSÉG

9 Fejezeti kezelésű előirányzatok

2 Célelőirányzatok

16 Ünnepi rendezvények támogatása | [1 400,0] | 1 000,0 | /-400,0 tám./

1 Működési költségvetés

3 Dologi kiadások | [1 400,0] | 1 000,0 | /-400,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 361/ 1. (816. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 7.alc) pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1220/816. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Rendészeti bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

144/ 7. Dr. Kovács Zoltán és Kontrát Károly képviselők kapcsolódva Pogácsás Tibor képviselő T/1220/357. számú módosító javaslatához (T/1220/809. sz. ajánlás 237. és 383. pontjai), a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 9. cím 2. alcím 16. jogcím-csoport módosítását javasolják:

X. MINISZTERELNÖKSÉG

9 Fejezeti kezelésű előirányzatok

2 Célelőirányzatok

16 Ünnepi rendezvények támogatása | [1 400,0] | 850,0 | /-550,0 tám./

1 Működési költségvetés

3 Dologi kiadások | [1 400,0] | 850,0 | /-550,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 382/ 1. (824. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 16.alc) pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1220/824. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Rendészeti bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

144/ 8. Dr. Kovács Zoltán és Kontrát Károly képviselők kapcsolódva dr. Kovács Zoltán képviselő T/1220/236. számú módosító javaslatához (T/1220/809. sz. ajánlás 135. és 386. pontjai), a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 9. cím 2. alcím 16. jogcím-csoport módosítását javasolják:

X. MINISZTERELNÖKSÉG

9 Fejezeti kezelésű előirányzatok

2 Célelőirányzatok

16 Ünnepi rendezvények támogatása | [1 400,0] | 1 050,0 | /-350,0 tám./

1 Működési költségvetés

3 Dologi kiadások | [1 400,0] | 1 050,0 | /-350,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 385/ 1. (825. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 17.alc) pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1220/825. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Rendészeti bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

144/ 9. Dr. Kovács Zoltán és Kontrát Károly képviselők kapcsolódva dr. Kovács Zoltán képviselő T/1220/302. számú módosító javaslatához (T/1220/809. sz. ajánlás 195. és 358. pontjai), a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 9. cím 2. alcím 16. jogcím-csoport módosítását javasolják:

X. MINISZTERELNÖKSÉG

9 Fejezeti kezelésű előirányzatok

2 Célelőirányzatok

16 Ünnepi rendezvények támogatása | [1 400,0] | 1 050,0 | /-350,0 tám./

1 Működési költségvetés

3 Dologi kiadások | [1 400,0] | 1 050,0 | /-350,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 355/ 1. (818. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 5.alc) pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1220/818. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Rendészeti bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

144/ 10. Dr. Kovács Zoltán és Kontrát Károly képviselők kapcsolódva dr. Kovács Zoltán képviselő T/1220/644. számú módosító javaslatához (T/1220/809. sz. ajánlás 161. és 364. pontjai), a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 9. cím 2. alcím 16. jogcím-csoport módosítását javasolják:

X. MINISZTERELNÖKSÉG

9 Fejezeti kezelésű előirányzatok

2 Célelőirányzatok

16 Ünnepi rendezvények támogatása | [1 400,0] | 1 050,0 | /-350,0 tám./

1 Működési költségvetés

3 Dologi kiadások | [1 400,0] | 1 050,0 | /-350,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 363/ 1. (815. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 8.alc) pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1220/815. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Rendészeti bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

144/ 11. Dr. Kovács Zoltán és Kontrát Károly képviselők kapcsolódva dr. Kovács Zoltán képviselő T/1220/592. számú módosító javaslatához (T/1220/809. sz. ajánlás 107. és 374. pontjai), a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 9. cím 2. alcím 16. jogcím-csoport módosítását javasolják:

X. MINISZTERELNÖKSÉG

9 Fejezeti kezelésű előirányzatok

2 Célelőirányzatok

16 Ünnepi rendezvények támogatása | [1 400,0] | 1 050,0 | /-350,0 tám./

1 Működési költségvetés

3 Dologi kiadások | [1 400,0] | 1 050,0 | /-350,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 375/ 1. (821. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 13.alc) pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1220/821. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Rendészeti bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

144/ 12. Dr. Kovács Zoltán és Kontrát Károly képviselők kapcsolódva dr. Kovács Zoltán képviselő T/1220/708. számú módosító javaslatához (T/1220/809. sz. ajánlás 124. és 390. pontjai), a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 9. cím 2. alcím 16. jogcím-csoport módosítását javasolják:

X. MINISZTERELNÖKSÉG

9 Fejezeti kezelésű előirányzatok

2 Célelőirányzatok

16 Ünnepi rendezvények támogatása | [1 400,0] | 1 100,0 | /-300,0 tám./

1 Működési költségvetés

3 Dologi kiadások | [1 400,0] | 1 100,0 | /-300,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 390/ 1. (827. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 19.alc) pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1220/827. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Rendészeti bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

144/ 13. Dr. Kovács Zoltán és Kontrát Károly képviselők kapcsolódva dr. Kovács Zoltán képviselő T/1220/235. számú módosító javaslatához (T/1220/809. sz. ajánlás 128. és 392. pontjai), a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 9. cím 2. alcím 16. jogcím-csoport módosítását javasolják:

X. MINISZTERELNÖKSÉG

9 Fejezeti kezelésű előirányzatok

2 Célelőirányzatok

16 Ünnepi rendezvények támogatása | [1 400,0] | 1 100,0 | /-300,0 tám./

1 Működési költségvetés

3 Dologi kiadások | [1 400,0] | 1 100,0 | /-300,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 391/ 1. (831. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 20.alc) pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1220/831. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Rendészeti bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

144/ 14. Dr. Kovács Zoltán és Kontrát Károly képviselők kapcsolódva dr. Kovács Zoltán képviselő T/1220/711. számú módosító javaslatához (T/1220/809. sz. ajánlás 118. és 366. pontjai), a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 9. cím 2. alcím 16. jogcím-csoport módosítását javasolják:

X. MINISZTERELNÖKSÉG

9 Fejezeti kezelésű előirányzatok

2 Célelőirányzatok

16 Ünnepi rendezvények támogatása | [1 400,0] | 1 050,0 | /-350,0 tám./

1 Működési költségvetés

3 Dologi kiadások | [1 400,0] | 1 050,0 | /-350,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 365/ 1. (832. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 9.alc) pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1220/832. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Rendészeti bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

144/ 15. Dr. Kovács Zoltán és Kontrát Károly képviselők kapcsolódva dr. Kovács Zoltán képviselő T/1220/303. számú módosító javaslatához (T/1220/809. sz. ajánlás 180. és 371. pontjai), a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 9. cím 2. alcím 16. jogcím-csoport módosítását javasolják:

X. MINISZTERELNÖKSÉG

9 Fejezeti kezelésű előirányzatok

2 Célelőirányzatok

16 Ünnepi rendezvények támogatása | [1 400,0] | 1 000,0 | /-400,0 tám./

1 Működési költségvetés

3 Dologi kiadások | [1 400,0] | 1 000,0 | /-400,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 370/ 1. (813. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 11.alc) pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1220/813. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Rendészeti bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

144/ 16. Dr. Kovács Zoltán és Kontrát Károly képviselők kapcsolódva dr. Kovács Zoltán képviselő T/1220/301. számú módosító javaslatához (T/1220/809. sz. ajánlás 178. és 367. pontjai), a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 9. cím 2. alcím 16. jogcím-csoport módosítását javasolják:

X. MINISZTERELNÖKSÉG

9 Fejezeti kezelésű előirányzatok

2 Célelőirányzatok

16 Ünnepi rendezvények támogatása | [1 400,0] | 1 050,0 | /-350,0 tám./

1 Működési költségvetés

3 Dologi kiadások | [1 400,0] | 1 050,0 | /-350,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 369/ 1. (814. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 10.alc) pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1220/814. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Rendészeti bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

144/ 17. Dr. Kovács Zoltán és Kontrát Károly képviselők kapcsolódva dr. Nyitrai Zsolt képviselő T/1220/616. számú módosító javaslatához (T/1220/809. sz. ajánlás 119. és 372. pontjai), a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 9. cím 2. alcím 16. jogcím-csoport módosítását javasolják:

X. MINISZTERELNÖKSÉG

9 Fejezeti kezelésű előirányzatok

2 Célelőirányzatok

16 Ünnepi rendezvények támogatása | [1 400,0] | 1 200,0 | /-200,0 tám./

1 Működési költségvetés

3 Dologi kiadások | [1 400,0] | 1 200,0 | /-200,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 373/ 1. (830. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 12.alc) pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1220/830. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Rendészeti bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

144/ 18. Dr. Kovács Zoltán és Kontrát Károly képviselők kapcsolódva Nagy Kálmán képviselő T/1220/272. számú módosító javaslatához (T/1220/809. sz. ajánlás 106. és 395. pontjai), a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 9. cím 2. alcím 16. jogcím-csoport módosítását javasolják:

X. MINISZTERELNÖKSÉG

9 Fejezeti kezelésű előirányzatok

2 Célelőirányzatok

16 Ünnepi rendezvények támogatása | [1 400,0] | 1 100,0 | /-300,0 tám./

1 Működési költségvetés

3 Dologi kiadások | [1 400,0] | 1 100,0 | /-300,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 396/ 1. (829. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 22.alc) pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1220/829. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Rendészeti bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

144/ 19. Dr. Kovács Zoltán és Kontrát Károly képviselők kapcsolódva a T/1220/82. számon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/1220/809. sz. ajánlás 99. és 394. pontjai), a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 9. cím 2. alcím 16. jogcím-csoport módosítását javasolják:

X. MINISZTERELNÖKSÉG

9 Fejezeti kezelésű előirányzatok

2 Célelőirányzatok

16 Ünnepi rendezvények támogatása | [1 400,0] | 1 050,0 | /-350,0 tám./

1 Működési költségvetés

3 Dologi kiadások | [1 400,0] | 1 050,0 | /-350,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 393/ 1. (828. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 21.alc) pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1220/828. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Rendészeti bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

144/ 20. Stolár Mihály, Tóth Ferenc, Kuzma László és Pánczél Károly képviselők kapcsolódva Gulyás József és dr. Veres János képviselők T/1220/476. számú módosító javaslatához (T/1220/809. sz. ajánlás 9., 23., 157., 463., 471., 583., 603., 1172. és 1180. pontjai), a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 9. cím 2. alcím 16. jogcím-csoport módosítását javasolják:

X. MINISZTERELNÖKSÉG

9 Fejezeti kezelésű előirányzatok

2 Célelőirányzatok

16 Ünnepi rendezvények támogatása | [1 400,0] | 1 198,0 | /-202,0 tám./

1 Működési költségvetés

3 Dologi kiadások | [1 400,0] | 1 198,0 | /-202,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 9/ 1. (848. sz. jav. - 24.§ (2)), 23/ 1. (848. sz. jav. - 42.§ (1) c) újcd)), 464/ 1. (848. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 5.jcs), 471/ 1. (848. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc új18.jcs), 580/ 1. (848. sz. jav. - 1.mell. XIII. 2.cím 1.alc), 603/ 1. (848. sz. jav. - 1.mell. XIII. 8.cím 2.alc 5.jcs), 1172/ 1. (848. sz. jav. - 5.mell. 5.), 1180/ 1. (848. sz. jav. - 5.mell. új18.) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1220/848. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- az Emberi jogi bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Honvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Oktatási bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

144/ 21. Csampa Zsolt képviselő kapcsolódva Gyürk András, Szíjjártó Péter, Rogán Antal, Erdős Norbert, dr. Nyitrai Zsolt, dr. Bagó Zoltán és Dobó László képviselők T/1220/296. számú módosító javaslatához (T/1220/809. sz. ajánlás 169. és 1014. pontjai), a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 9. cím 2. alcím 16. jogcím-csoport módosítását javasolja:

X. MINISZTERELNÖKSÉG

9 Fejezeti kezelésű előirányzatok

2 Célelőirányzatok

16 Ünnepi rendezvények támogatása | [1 400,0] | 1 350,0 | /-50,0 tám./

1 Működési költségvetés

3 Dologi kiadások | [1 400,0] | 1 350,0 | /-50,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 404/ 2. (896. sz. jav. - 1.mell. XI. 19.cím 2.alc 53.jcs) pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1220/896. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- az Egészségügyi bizottság nem támogatja,

- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- az Ifjúsági bizottság nem támogatja,

- a Rendészeti bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Szociális bizottság támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

144/ 22. Glattfelder Béla, Czerván György, Kékkői Zoltán József, Balogh Gyula, Balogh József, dr. Turi-Kovács Béla, Járvás István, dr. Szabó József Andor és Farkas Sándor képviselők kapcsolódva Glattfelder Béla, Czerván György, Kékkői Zoltán József, Balogh Gyula, Balogh József, dr. Turi-Kovács Béla, Járvás István, Farkas Sándor, dr. Szabó József Andor és Vincze László képviselők T/1220/327. számú módosító javaslatához (T/1220/809. sz. ajánlás 184., 502. és 503. pontjai), a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 9. cím 2. alcím 16. jogcím-csoport módosítását javasolják:

X. MINISZTERELNÖKSÉG

9 Fejezeti kezelésű előirányzatok

2 Célelőirányzatok

16 Ünnepi rendezvények támogatása | [1 400,0] | 1 260,0 | /-140,0 tám./

1 Működési költségvetés

3 Dologi kiadások | [1 400,0] | 1 260,0 | /-140,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 503/ 1. (886. sz. jav. - 1.mell. XII. 10.cím 2.alc új11.jcs) pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1220/886. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Mezőgazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Területfejlesztési bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

144/ 24. Körömi Attila képviselő kapcsolódva a T/1220/119. számú módosító javaslatához (T/1220/809. sz. ajánlás 100. és 662. pontjai), a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 9. cím 2. alcím 16. jogcím-csoport módosítását javasolja:

X. MINISZTERELNÖKSÉG

9 Fejezeti kezelésű előirányzatok

2 Célelőirányzatok

16 Ünnepi rendezvények támogatása | [1 400,0] | 800,0 | /-600,0 tám./

1 Működési költségvetés

3 Dologi kiadások | [1 400,0] | 800,0 | /-600,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 620/ 2. (877. sz. jav. - 1.mell. XV. 25.cím 1.alc új35.jcs) pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1220/877. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Területfejlesztési bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

144/ 25. Glattfelder Béla, Czerván György, Kékkői Zoltán József, Balogh Gyula, Balogh József, dr. Turi-Kovács Béla, Járvás István, dr. Szabó József Andor és Farkas Sándor képviselők kapcsolódva Glattfelder Béla, Czerván György, Kékkői Zoltán József, Balogh Gyula, Balogh József, dr. Turi-Kovács Béla, Járvás István, Farkas Sándor, dr. Szabó József Andor és Vincze László képviselők T/1220/327. számú módosító javaslatához (T/1220/809. sz. ajánlás 184., 502. és 503. pontjai), a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 9. cím 2. alcím 16. jogcím-csoport módosítását javasolják:

X. MINISZTERELNÖKSÉG

9 Fejezeti kezelésű előirányzatok

2 Célelőirányzatok

16 Ünnepi rendezvények támogatása | [1 400,0] | 1 260,0 | /-140,0 tám./

1 Működési költségvetés

3 Dologi kiadások | [1 400,0] | 1 260,0 | /-140,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 502/ 1. (885. sz. jav. - 1.mell. XII. 10.cím 2.alc új10.jcs) pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1220/885. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Mezőgazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Területfejlesztési bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

144/ 26. Halász János képviselő kapcsolódva dr. Deutsch Tamás, dr. Juhos Katalin, dr. Nagy Gábor Tamás, dr. Weszelovszky Zoltán, Soltész Miklós és Tirts Tamás képviselők T/1220/739. számú módosító javaslatához (T/1220/809. sz. ajánlás 261. és 809. pontjai), a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 9. cím 2. alcím 16. jogcím-csoport módosítását javasolja:

X. MINISZTERELNÖKSÉG

9 Fejezeti kezelésű előirányzatok

2 Célelőirányzatok

16 Ünnepi rendezvények támogatása | [1 400,0] | 1 320,0 | /-80,0 tám./

1 Működési költségvetés

3 Dologi kiadások | [1 400,0] | 1 320,0 | /-80,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 809/ 1. (951. sz. jav. - 1.mell. XXI. 10.cím 1.alc új16.jcs) pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1220/951. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- az Egészségügyi bizottság nem támogatja,

- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Szociális bizottság támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

144/ 27. Erdős Norbert, Domokos László, Babák Mihály, dr. Dancsó József, Végh László és Vígh Ilona képviselők kapcsolódva dr. Kovács Zoltán képviselő T/1220/642. számú módosító javaslatához (T/1220/809. sz. ajánlás 146. és 359. pontjai), a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 9. cím 2. alcím 16. jogcím-csoport módosítását javasolják:

X. MINISZTERELNÖKSÉG

9 Fejezeti kezelésű előirányzatok

2 Célelőirányzatok

16 Ünnepi rendezvények támogatása | [1 400,0] | 1 080,0 | /-320,0 tám./

1 Működési költségvetés

3 Dologi kiadások | [1 400,0] | 1 080,0 | /-320,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 360/ 2. (1007. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 6.alc) pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1220/1007. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Rendészeti bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

144/ 28. Czerván György képviselő kapcsolódva a T/1220/338. számú módosító javaslatához (T/1220/809. sz. ajánlás 92., 133., 300. és 499. pontjai), a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 9. cím 2. alcím 16. jogcím-csoport módosítását javasolja:

X. MINISZTERELNÖKSÉG

9 Fejezeti kezelésű előirányzatok

2 Célelőirányzatok

16 Ünnepi rendezvények támogatása | [1 400,0] | 400,0 | /-1000,0 tám./

1 Működési költségvetés

3 Dologi kiadások | [1 400,0] | 400,0 | /-1000,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 95/ 3. (985. sz. jav. - 1.mell. X. 1.cím 1.alc), 294/ 15. (985. sz. jav. - 1.mell. X. 9.cím 2.alc 87.jcs), 499/ 1. (985. sz. jav. - 1.mell. XII. 3.cím) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1220/985. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Mezőgazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Területfejlesztési bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

144/ 29. Halász János képviselő kapcsolódva Domokos László, Végh László, Babák Mihály, Erdős Norbert, Vígh Ilona és dr. Dancsó József képviselők T/1220/317. számú módosító javaslatához (T/1220/809. sz. ajánlás 176. és 769. pontjai), a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 9. cím 2. alcím 16. jogcím-csoport módosítását javasolja:

X. MINISZTERELNÖKSÉG

9 Fejezeti kezelésű előirányzatok

2 Célelőirányzatok

16 Ünnepi rendezvények támogatása | [1 400,0] | 1 350,0 | /-50,0 tám./

1 Működési költségvetés

3 Dologi kiadások | [1 400,0] | 1 350,0 | /-50,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 771/ 9. (978. sz. jav. - 1.mell. XX. 11.cím 1.alc új8.jcs) pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1220/978. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- az Oktatási bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

144/ 30. Balla Mihály Tibor képviselő kapcsolódva dr. Kovács Zoltán képviselő T/1220/643. számú módosító javaslatához (T/1220/809. sz. ajánlás 160. és 381. pontjai), a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 9. cím 2. alcím 16. jogcím-csoport módosítását javasolja:

X. MINISZTERELNÖKSÉG

9 Fejezeti kezelésű előirányzatok

2 Célelőirányzatok

16 Ünnepi rendezvények támogatása | [1 400,0] | 1 200,0 | /-200,0 tám./

1 Működési költségvetés

3 Dologi kiadások | [1 400,0] | 1 200,0 | /-200,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 380/ 2. (993. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 15.alc) pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1220/993. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Rendészeti bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

144/ 31. Halász János képviselő kapcsolódva Domokos László, Végh László, Babák Mihály, Erdős Norbert, Vígh Ilona és dr. Dancsó József képviselők T/1220/317. számú módosító javaslatához (T/1220/809. sz. ajánlás 176. és 769. pontjai), a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 9. cím 2. alcím 16. jogcím-csoport módosítását javasolja:

X. MINISZTERELNÖKSÉG

9 Fejezeti kezelésű előirányzatok

2 Célelőirányzatok

16 Ünnepi rendezvények támogatása | [1 400,0] | 1 330,0 | /-70,0 tám./

1 Működési költségvetés

3 Dologi kiadások | [1 400,0] | 1 330,0 | /-70,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 771/ 15. (977. sz. jav. - 1.mell. XX. 11.cím 1.alc új8.jcs) pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1220/977. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- az Oktatási bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

144/ 32. Szabó István képviselő kapcsolódva Domokos László, Végh László, Babák Mihály, Erdős Norbert, Vígh Ilona és dr. Dancsó József képviselők T/1220/317. számú módosító javaslatához (T/1220/809. sz. ajánlás 176. és 769. pontjai), a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 9. cím 2. alcím 16. jogcím-csoport módosítását javasolja:

X. MINISZTERELNÖKSÉG

9 Fejezeti kezelésű előirányzatok

2 Célelőirányzatok

16 Ünnepi rendezvények támogatása | [1 400,0] | 1 005,0 | /-395,0 tám./

1 Működési költségvetés

3 Dologi kiadások | [1 400,0] | 1 005,0 | /-395,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 771/ 16. (976. sz. jav. - 1.mell. XX. 11.cím 1.alc új8.jcs) pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1220/976. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- az Oktatási bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

144/ 33. Révész Máriusz, Pánczél Károly, Kuzma László, Stolár Mihály, Tóth Ferenc és Sági József képviselők kapcsolódva Révész Máriusz, Pánczél Károly, Kuzma László, Tóth Ferenc, Sági József és Stolár Mihály képviselők T/1220/210. számú módosító javaslatához (T/1220/809. sz. ajánlás 44., 139., 217., 343., 442., 1111. és 1115. pontjai), a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 9. cím 2. alcím 16. jogcím-csoport módosítását javasolják:

X. MINISZTERELNÖKSÉG

9 Fejezeti kezelésű előirányzatok

2 Célelőirányzatok

16 Ünnepi rendezvények támogatása | [1 400,0] | 1 065,2 | /-334,8 tám./

1 Működési költségvetés

3 Dologi kiadások | [1 400,0] | 1 065,2 | /-334,8 kiad./

Megjegyzés: A mód. indítványt pontosítottuk (a támogatási előirányzatot is változtatni kell).

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 44/ 1. (984. sz. jav. - 83.§ (1) Kt.32.§ (2)), 217/ 1. (984. sz. jav. - 1.mell. X. 9.cím 2.alc 44.jcs), 343/ 1. (984. sz. jav. - 1.mell. X. 12.cím 2.alc 1.jcs), 444/ 3. (984. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 23.jcs), 1111/ 1. (984. sz. jav. - 3.mell. 23. a)), 1115/ 1. (984. sz. jav. - 3.mell. 23. b) fajl) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1220/984. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- az Oktatási bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Szociális bizottság támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

144/ 34. Domokos László, Végh László, Babák Mihály, Erdős Norbert, dr. Dancsó József és Vígh Ilona képviselők kapcsolódva Szíjjártó Péter képviselő T/1220/532. számú módosító javaslatához (T/1220/809. sz. ajánlás 156. és 794. pontjai), a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 9. cím 2. alcím 16. jogcím-csoport módosítását javasolják:

X. MINISZTERELNÖKSÉG

9 Fejezeti kezelésű előirányzatok

2 Célelőirányzatok

16 Ünnepi rendezvények támogatása | [1 400,0] | 1 000,0 | /-400,0 tám./

1 Működési költségvetés

3 Dologi kiadások | [1 400,0] | 1 000,0 | /-400,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 809/ 7. (1008. sz. jav. - 1.mell. XXI. 10.cím 1.alc új16.jcs) pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1220/1008. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- az Egészségügyi bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

144/ 35. Zsigó Róbert képviselő kapcsolódva Szíjjártó Péter képviselő T/1220/532. számú módosító javaslatához (T/1220/809. sz. ajánlás 156. és 794. pontjai), a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 9. cím 2. alcím 16. jogcím-csoport módosítását javasolja:

X. MINISZTERELNÖKSÉG

9 Fejezeti kezelésű előirányzatok

2 Célelőirányzatok

16 Ünnepi rendezvények támogatása | [1 400,0] | 1 370,0 | /-30,0 tám./

1 Működési költségvetés

3 Dologi kiadások | [1 400,0] | 1 370,0 | /-30,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 794/ 1. (996. sz. jav. - 1.mell. XXI. 10.cím 1.alc új8jcs) pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1220/996. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- az Egészségügyi bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

144/ 36. Lengyel Zoltán képviselő kapcsolódva dr. Kovács Zoltán képviselő T/1220/711. számú módosító javaslatához (T/1220/809. sz. ajánlás 118. és 366. pontjai), a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 9. cím 2. alcím 16. jogcím-csoport módosítását javasolja:

X. MINISZTERELNÖKSÉG

9 Fejezeti kezelésű előirányzatok

2 Célelőirányzatok

16 Ünnepi rendezvények támogatása | [1 400,0] | 1 050,0 | /-350,0 tám./

1 Működési költségvetés

3 Dologi kiadások | [1 400,0] | 1 050,0 | /-350,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 365/ 2. (994. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 9.alc) pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1220/994. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Rendészeti bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

144/ 37. Halász János, Szalai Annamária, dr. Juhos Katalin, Homa János és Sági József képviselők kapcsolódva Kiss Attila, Halász János, Szalai Annamária, Vígh Ilona, dr. Juhos Katalin, Homa János és Sági József képviselők T/1220/403. számú módosító javaslatához (T/1220/809. sz. ajánlás 165., 466. és 1175. pontjai), a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 9. cím 2. alcím 16. jogcím-csoport módosítását javasolják:

X. MINISZTERELNÖKSÉG

9 Fejezeti kezelésű előirányzatok

2 Célelőirányzatok

16 Ünnepi rendezvények támogatása | [1 400,0] | 1 250,0 | /-150,0 tám./

1 Működési költségvetés

3 Dologi kiadások | [1 400,0] | 1 250,0 | /-150,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 466/ 1. (1048. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 8.jcs), 1175/ 1. (1048. sz. jav. - 5.mell. 8. előir) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1220/1048. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Kulturális bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

144/ 38. Halász János, Szalai Annamária, dr. Juhos Katalin, Homa János és Sági József képviselők kapcsolódva Halász János, Szalai Annamária, Vígh Ilona, dr. Juhos Katalin, Homa János, Sági József és Kiss Attila képviselők T/1220/402. számú módosító javaslatához (T/1220/809. sz. ajánlás 148. és 969. pontjai), a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 9. cím 2. alcím 16. jogcím-csoport módosítását javasolják:

X. MINISZTERELNÖKSÉG

9 Fejezeti kezelésű előirányzatok

2 Célelőirányzatok

16 Ünnepi rendezvények támogatása | [1 400,0] | 800,0 | /-600,0 tám./

1 Működési költségvetés

3 Dologi kiadások | [1 400,0] | 800,0 | /-600,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 969/ 1. (1047. sz. jav. - 1.mell. XXIII. 10.cím 7.alc 1.jcs) pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1220/1047. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- az Idegenforgalmi bizottság támogatja,

- a Kulturális bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

144/ 39. Homa János, Halász János, Szalai Annamária, dr. Juhos Katalin és Sági József képviselők kapcsolódva Homa János, Halász János, Szalai Annamária, Vígh Ilona, dr. Juhos Katalin, Sági József és Kiss Attila képviselők T/1220/405. számú módosító javaslatához (T/1220/809. sz. ajánlás 152. és 941. pontjai), a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 9. cím 2. alcím 16. jogcím-csoport módosítását javasolják:

X. MINISZTERELNÖKSÉG

9 Fejezeti kezelésű előirányzatok

2 Célelőirányzatok

16 Ünnepi rendezvények támogatása | [1 400,0] | 400,0 | /-1000,0 tám./

1 Működési költségvetés

3 Dologi kiadások | [1 400,0] | 400,0 | /-1000,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 940/ 1. (1046. sz. jav. - 1.mell. XXIII. 10.cím 1.alc új14.jcs) pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1220/1046. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- az Idegenforgalmi bizottság támogatja,

- a Kulturális bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

144/ 40. Pogácsás Tibor képviselő kapcsolódva Glattfelder Béla képviselő T/1220/342. számú módosító javaslatához (T/1220/809. sz. ajánlás 597. és 620. pontjai), a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 9. cím 2. alcím 16. jogcím-csoport módosítását javasolja:

X. MINISZTERELNÖKSÉG

9 Fejezeti kezelésű előirányzatok

2 Célelőirányzatok

16 Ünnepi rendezvények támogatása | [1 400,0] | 950,0 | /-450,0 tám./

1 Működési költségvetés

3 Dologi kiadások | [1 400,0] | 950,0 | /-450,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 620/ 4. (1078. sz. jav. - 1.mell. XV. 25.cím 1.alc új35.jcs) pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1220/1078. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Területfejlesztési bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

144/ 41. Halász János, Szalai Annamária, dr. Juhos Katalin, Homa János és Sági József képviselők kapcsolódva Halász János, Szalai Annamária, Vígh Ilona, dr. Juhos Katalin, Homa János, Sági József és Kiss Attila képviselők T/1220/419. számú módosító javaslatához (T/1220/809. sz. ajánlás 150. és 922. pontjai), a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 9. cím 2. alcím 16. jogcím-csoport módosítását javasolják:

X. MINISZTERELNÖKSÉG

9 Fejezeti kezelésű előirányzatok

2 Célelőirányzatok

16 Ünnepi rendezvények támogatása | [1 400,0] | 140,0 | /-1260,0 tám./

1 Működési költségvetés

3 Dologi kiadások | [1 400,0] | 140,0 | /-1260,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 926/ 2. (1059. sz. jav. - 1.mell. XXIII. 10.cím 1.alc új7.jcs) pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1220/1059. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- az Idegenforgalmi bizottság támogatja,

- a Kulturális bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

144/ 42. Dr. Áder János, dr. Szájer József, Szakács Imre, Szíjjártó Péter, Ivanics Ferenc, dr. Pap János, Birkás Tivadar és Ágota Gábor képviselők kapcsolódva Glattfelder Béla képviselő T/1220/340. számú módosító javaslatához (T/1220/809. sz. ajánlás 252. és 802. pontjai), a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 9. cím 2. alcím 16. jogcím-csoport módosítását javasolják:

X. MINISZTERELNÖKSÉG

9 Fejezeti kezelésű előirányzatok

2 Célelőirányzatok

16 Ünnepi rendezvények támogatása | [1 400,0] | 420,0 | /-980,0 tám./

1 Működési költségvetés

3 Dologi kiadások | [1 400,0] | 420,0 | /-980,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 802/ 1. (1066. sz. jav. - 1.mell. XXI. 10.cím 1.alc új12.jcs) pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1220/1066. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- az Egészségügyi bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

205/ 1. Sági József, Halász János, Szalai Annamária, dr. Juhos Katalin, Homa János és Kiss Attila képviselők kapcsolódva Sági József, Halász János, Szalai Annamária, Vígh Ilona, dr. Juhos Katalin, Homa János és Kiss Attila képviselők T/1220/401. számú módosító javaslatához (T/1220/809. sz. ajánlás 203. és 954. pontjai), a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 9. cím 2. alcím 30. jogcím-csoport módosítását javasolják:

X. MINISZTERELNÖKSÉG

9 Fejezeti kezelésű előirányzatok

2 Célelőirányzatok

30 Kormányzati Informatika támogatása | [2 980,8] | 2 480,8 | /-500,0 tám./

1 Működési költségvetés

3 Dologi kiadások | [1 632,8] | 1 132,8 | /-500,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 954/ 1. (1044. sz. jav. - 1.mell. XXIII. 10.cím 2.alc 16.jcs) pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1220/1044. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- az Informatikai bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Kulturális bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

205/ 2. Balla Mihály Tibor, Becsó Zsolt és dr. Surján László képviselők kapcsolódva dr. Deutsch Tamás, dr. Juhos Katalin, Tirts Tamás, dr. Nagy Gábor Tamás, dr. Weszelovszky Zoltán és Soltész Miklós képviselők T/1220/728. számú módosító javaslatához (T/1220/809. sz. ajánlás 199. és 808. pontjai), a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 9. cím 2. alcím 30. jogcím-csoport módosítását javasolják:

X. MINISZTERELNÖKSÉG

9 Fejezeti kezelésű előirányzatok

2 Célelőirányzatok

30 Kormányzati Informatika támogatása | [2 980,8] | 2 730,8 | /-250,0 tám./

2 Felhalmozási költségvetés

1 Intézményi beruházási kiadások | [1 348,0] | 1 098,0 | /-250,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 809/ 13. (1110. sz. jav. - 1.mell. XXI. 10.cím 1.alc új16.jcs) pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1220/1110. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- az Egészségügyi bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- az Informatikai bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

205/ 3. Bánki Erik és dr. Hargitai János képviselők kapcsolódva dr. Deutsch Tamás, dr. Juhos Katalin, Tirts Tamás, dr. Nagy Gábor Tamás, dr. Weszelovszky Zoltán és Soltész Miklós képviselők T/1220/728. számú módosító javaslatához (T/1220/809. sz. ajánlás 199. és 808. pontjai), a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 9. cím 2. alcím 30. jogcím-csoport módosítását javasolják:

X. MINISZTERELNÖKSÉG

9 Fejezeti kezelésű előirányzatok

2 Célelőirányzatok

30 Kormányzati Informatika támogatása | [2 980,8] | 2 287,8 | /-693,0 tám./

2 Felhalmozási költségvetés

1 Intézményi beruházási kiadások | [1 348,0] | 655,0 | /-693,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 809/ 15. (1145. sz. jav. - 1.mell. XXI. 10.cím 1.alc új16.jcs) pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1220/1145. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- az Egészségügyi bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- az Informatikai bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

205/ 4. Bánki Erik és Kékkői Zoltán József képviselők kapcsolódva dr. Deutsch Tamás, dr. Juhos Katalin, Tirts Tamás, dr. Nagy Gábor Tamás, dr. Weszelovszky Zoltán és Soltész Miklós képviselők T/1220/728. számú módosító javaslatához (T/1220/809. sz. ajánlás 199. és 808. pontjai), a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 9. cím 2. alcím 30. jogcím-csoport módosítását javasolják:

X. MINISZTERELNÖKSÉG

9 Fejezeti kezelésű előirányzatok

2 Célelőirányzatok

30 Kormányzati Informatika támogatása | [2 980,8] | 2 380,8 | /-600,0 tám./

2 Felhalmozási költségvetés

1 Intézményi beruházási kiadások | [1 348,0] | 748,0 | /-600,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 809/ 16. (1146. sz. jav. - 1.mell. XXI. 10.cím 1.alc új16.jcs) pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1220/1146. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- az Egészségügyi bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- az Informatikai bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

217/ 1. Révész Máriusz, Pánczél Károly, Kuzma László, Stolár Mihály, Tóth Ferenc és Sági József képviselők kapcsolódva Révész Máriusz, Pánczél Károly, Kuzma László, Tóth Ferenc, Sági József és Stolár Mihály képviselők T/1220/210. számú módosító javaslatához (T/1220/809. sz. ajánlás 44., 139., 217., 343., 442., 1111. és 1115. pontjai), a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 9. cím 2. alcím 44. jogcím-csoport elhagyását javasolják:

X. MINISZTERELNÖKSÉG

9 Fejezeti kezelésű előirányzatok

2 Célelőirányzatok

[44 Lakossági tájékoztatáshoz kapcsolódó]

[kiadások] | [1 079,0] | | /-1079,0 tám./

[1 Működési költségvetés]

[3 Dologi kiadások] | [1 079,0] | | /-1079,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 44/ 1. (984. sz. jav. - 83.§ (1) Kt.32.§ (2)), 144/ 33. (984. sz. jav. - 1.mell. X. 9.cím 2.alc 16.jcs), 343/ 1. (984. sz. jav. - 1.mell. X. 12.cím 2.alc 1.jcs), 444/ 3. (984. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 23.jcs), 1111/ 1. (984. sz. jav. - 3.mell. 23. a)), 1115/ 1. (984. sz. jav. - 3.mell. 23. b) fajl) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1220/984. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- az Oktatási bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Szociális bizottság támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

226/ 1. Farkas Sándor képviselő kapcsolódva dr. Pósán László képviselő T/1220/172. számú módosító javaslatához (T/1220/809. sz. ajánlás 766. és 1025. pontjai), a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 9. cím 2. alcím 44. jogcím-csoport módosítását javasolja:

X. MINISZTERELNÖKSÉG

9 Fejezeti kezelésű előirányzatok

2 Célelőirányzatok

44 Lakossági tájékoztatáshoz kapcsolódó kiadások | [1 079,0] | 216,0 | /-863,0 tám./

1 Működési költségvetés

3 Dologi kiadások | [1 079,0] | 216,0 | /-863,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 771/ 3. (962. sz. jav. - 1.mell. XX. 11.cím 1.alc új8.jcs) pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1220/962. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Oktatási bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

226/ 2. Balsay István képviselő kapcsolódva a T/1220/622. számú módosító javaslatához (T/1220/809. sz. ajánlás 239. és 923. pontjai), a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 9. cím 2. alcím 44. jogcím-csoport módosítását javasolja:

X. MINISZTERELNÖKSÉG

9 Fejezeti kezelésű előirányzatok

2 Célelőirányzatok

44 Lakossági tájékoztatáshoz kapcsolódó kiadások | [1 079,0] | 929,0 | /-150,0 tám./

1 Működési költségvetés

3 Dologi kiadások | [1 079,0] | 929,0 | /-150,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 923/ 1. (964. sz. jav. - 1.mell. XXIII. 10.cím 1.alc 2.jcs) pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1220/964. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- az Idegenforgalmi bizottság támogatja,

- a Kulturális bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

226/ 4. Glattfelder Béla, Czerván György, Kékkői Zoltán József, Balogh József, Járvás István, Farkas Sándor, dr. Szabó József Andor, Balogh Gyula és dr. Turi-Kovács Béla képviselők kapcsolódva Borkó Károly képviselő T/1220/438. számú módosító javaslatához (T/1220/809. sz. ajánlás 243. és 524. pontjai), a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 9. cím 2. alcím 44. jogcím-csoport módosítását javasolják:

X. MINISZTERELNÖKSÉG

9 Fejezeti kezelésű előirányzatok

2 Célelőirányzatok

44 Lakossági tájékoztatáshoz kapcsolódó kiadások | [1 079,0] | 479,0 | /-600,0 tám./

1 Működési költségvetés

3 Dologi kiadások | [1 079,0] | 479,0 | /-600,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 524/ 1. (881. sz. jav. - 1.mell. XII. 10.cím 5.alc 1.jcs) pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1220/881. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Mezőgazdasági bizottság nem támogatja,

- a Területfejlesztési bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

226/ 5. Dr. Pósán László képviselő kapcsolódva Herbály Imre, Farkas Imre és Kis Péter képviselők T/1220/179. számú módosító javaslatához (T/1220/809. sz. ajánlás 2., 697. és 917. pontjai), a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 9. cím 2. alcím 44. jogcím-csoport módosítását javasolja:

X. MINISZTERELNÖKSÉG

9 Fejezeti kezelésű előirányzatok

2 Célelőirányzatok

44 Lakossági tájékoztatáshoz kapcsolódó kiadások | [1 079,0] | 181,0 | /-898,0 tám./

1 Működési költségvetés

3 Dologi kiadások | [1 079,0] | 181,0 | /-898,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 3/ 2. (857. sz. jav. - 11.§ (1)), 758/ 1. (857. sz. jav. - 1.mell. XX. 2.cím), 774/ 1. (857. sz. jav. - 1.mell. XX. 11.cím 2.alc 13.jcs) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1220/857. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,

- a Foglalkoztatási bizottság támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- az Oktatási bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

226/ 6. Halász János és dr. Martonosi György képviselők kapcsolódva a T/1220/421. számon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/1220/809. sz. ajánlás 22., 73. és 304. pontjai), a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 9. cím 2. alcím 44. jogcím-csoport módosítását javasolják:

X. MINISZTERELNÖKSÉG

9 Fejezeti kezelésű előirányzatok

2 Célelőirányzatok

44 Lakossági tájékoztatáshoz kapcsolódó kiadások | [1 079,0] | 1 029,0 | /-50,0 tám./

1 Működési költségvetés

3 Dologi kiadások | [1 079,0] | 1 029,0 | /-50,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 22/ 1. (1052. sz. jav. - 30.§ új(3)), 73/ 1. (1052. sz. jav. - 1.mell. I. új9.), 294/ 42. (1052. sz. jav. - 1.mell. X. 9.cím 2.alc 88.jcs) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1220/1052. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- az Egészségügyi bizottság nem támogatja,

- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Társadalmi szervezetek bizottság nem támogatja,

- a Területfejlesztési bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

226/ 7. Borkó Károly képviselő kapcsolódva dr. Pósán László képviselő T/1220/172. számú módosító javaslatához (T/1220/809. sz. ajánlás 766. és 1025. pontjai), a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 9. cím 2. alcím 44. jogcím-csoport módosítását javasolja:

X. MINISZTERELNÖKSÉG

9 Fejezeti kezelésű előirányzatok

2 Célelőirányzatok

44 Lakossági tájékoztatáshoz kapcsolódó kiadások | [1 079,0] | 719,0 | /-360,0 tám./

1 Működési költségvetés

3 Dologi kiadások | [1 079,0] | 719,0 | /-360,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 771/ 14. (988. sz. jav. - 1.mell. XX. 11.cím 1.alc új8.jcs) pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1220/988. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- az Oktatási bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

226/ 8. Szalai Annamária, Cseresnyés Péter és Nagy Kálmán képviselők kapcsolódva Homa János, Halász János, Szalai Annamária, Vígh Ilona, dr. Juhos Katalin, Sági József és Kiss Attila képviselők T/1220/408. számú módosító javaslatához (T/1220/809. sz. ajánlás 316. és 582. pontjai), a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 9. cím 2. alcím 44. jogcím-csoport módosítását javasolják:

X. MINISZTERELNÖKSÉG

9 Fejezeti kezelésű előirányzatok

2 Célelőirányzatok

44 Lakossági tájékoztatáshoz kapcsolódó kiadások | [1 079,0] | 929,0 | /-150,0 tám./

1 Működési költségvetés

3 Dologi kiadások | [1 079,0] | 929,0 | /-150,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 947/ 1. (1031. sz. jav. - 1.mell. XXIII. 10.cím 1.alc új19.jcs) pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1220/1031., 1043. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- az Idegenforgalmi bizottság támogatja,

- a Kulturális bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

226/ 9. Sági József, Halász János, Szalai Annamária, dr. Juhos Katalin és Homa János képviselők kapcsolódva Sági József, Halász János, Szalai Annamária, Vígh Ilona, dr. Juhos Katalin, Homa János és Kiss Attila képviselők T/1220/397. számú módosító javaslatához (T/1220/809. sz. ajánlás 262. és 959. pontjai), a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 9. cím 2. alcím 44. jogcím-csoport módosítását javasolják:

X. MINISZTERELNÖKSÉG

9 Fejezeti kezelésű előirányzatok

2 Célelőirányzatok

44 Lakossági tájékoztatáshoz kapcsolódó kiadások | [1 079,0] | 1 069,0 | /-10,0 tám./

1 Működési költségvetés

3 Dologi kiadások | [1 079,0] | 1 069,0 | /-10,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 958/ 2. (1037. sz. jav. - 1.mell. XXIII. 10.cím 4.alc 8.jcs) pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1220/1037. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Kulturális bizottság nem támogatja,

- az Oktatási bizottság nem támogatja,

- a Társadalmi szervezetek bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

226/ 10. Sági József, Halász János, Szalai Annamária, dr. Juhos Katalin és Homa János képviselők kapcsolódva Sági József, Halász János, Szalai Annamária, Vígh Ilona, dr. Juhos Katalin, Homa János és Kiss Attila képviselők T/1220/416. számú módosító javaslatához (T/1220/809. sz. ajánlás 246. és 962. pontjai), a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 9. cím 2. alcím 44. jogcím-csoport módosítását javasolják:

X. MINISZTERELNÖKSÉG

9 Fejezeti kezelésű előirányzatok

2 Célelőirányzatok

44 Lakossági tájékoztatáshoz kapcsolódó kiadások | [1 079,0] | 1 059,0 | /-20,0 tám./

1 Működési költségvetés

3 Dologi kiadások | [1 079,0] | 1 059,0 | /-20,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 963/ 1. (1034. sz. jav. - 1.mell. XXIII. 10.cím 5.alc 4.jcs) pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1220/1034. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Kulturális bizottság nem támogatja,

- a Társadalmi szervezetek bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

226/ 11. Halász János képviselő kapcsolódva dr. Pósán László képviselő T/1220/172. számú módosító javaslatához (T/1220/809. sz. ajánlás 766. és 1025. pontjai), a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 9. cím 2. alcím 44. jogcím-csoport módosítását javasolja:

X. MINISZTERELNÖKSÉG

9 Fejezeti kezelésű előirányzatok

2 Célelőirányzatok

44 Lakossági tájékoztatáshoz kapcsolódó kiadások | [1 079,0] | 879,0 | /-200,0 tám./

1 Működési költségvetés

3 Dologi kiadások | [1 079,0] | 879,0 | /-200,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 771/ 10. (957. sz. jav. - 1.mell. XX. 11.cím 1.alc új8.jcs) pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1220/957. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- az Oktatási bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

226/ 12. Halász János, Szalai Annamária, dr. Juhos Katalin, Homa János és Sági József képviselők kapcsolódva Halász János, Szalai Annamária, Vígh Ilona, dr. Juhos Katalin, Homa János, Sági József és Kiss Attila képviselők T/1220/417. számú módosító javaslatához (T/1220/809. sz. ajánlás 233. és 968. pontjai), a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 9. cím 2. alcím 44. jogcím-csoport módosítását javasolják:

X. MINISZTERELNÖKSÉG

9 Fejezeti kezelésű előirányzatok

2 Célelőirányzatok

44 Lakossági tájékoztatáshoz kapcsolódó kiadások | [1 079,0] | 979,0 | /-100,0 tám./

1 Működési költségvetés

3 Dologi kiadások | [1 079,0] | 979,0 | /-100,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 968/ 1. (1035. sz. jav. - 1.mell. XXIII. 10.cím 6.alc új15.jcs) pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1220/1035. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Kulturális bizottság nem támogatja,

- az Oktatási bizottság nem támogatja,

- a Társadalmi szervezetek bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

226/ 13. Sági József, Halász János, Szalai Annamária, dr. Juhos Katalin és Homa János képviselők kapcsolódva Sági József, Halász János, Szalai Annamária, Vígh Ilona, dr. Juhos Katalin, Homa János és Kiss Attila képviselők T/1220/412. számú módosító javaslatához (T/1220/809. sz. ajánlás 259. és 966. pontjai), a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 9. cím 2. alcím 44. jogcím-csoport módosítását javasolják:

X. MINISZTERELNÖKSÉG

9 Fejezeti kezelésű előirányzatok

2 Célelőirányzatok

44 Lakossági tájékoztatáshoz kapcsolódó kiadások | [1 079,0] | 1 029,0 | /-50,0 tám./

1 Működési költségvetés

3 Dologi kiadások | [1 079,0] | 1 029,0 | /-50,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 965/ 1. (1050. sz. jav. - 1.mell. XXIII. 10.cím 5.alc 5.jcs) pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1220/1050. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Kulturális bizottság nem támogatja,

- a Társadalmi szervezetek bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

226/ 14. Sági József, Halász János, Szalai Annamária, dr. Juhos Katalin és Homa János képviselők kapcsolódva Halász János, Szalai Annamária, Vígh Ilona, dr. Juhos Katalin, Homa János, Sági József és Kiss Attila képviselők T/1220/402. számú módosító javaslatához (T/1220/809. sz. ajánlás 148. és 969. pontjai), a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 9. cím 2. alcím 44. jogcím-csoport módosítását javasolják:

X. MINISZTERELNÖKSÉG

9 Fejezeti kezelésű előirányzatok

2 Célelőirányzatok

44 Lakossági tájékoztatáshoz kapcsolódó kiadások | [1 079,0] | 1 069,0 | /-10,0 tám./

1 Működési költségvetés

3 Dologi kiadások | [1 079,0] | 1 069,0 | /-10,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 967/ 1. (1049. sz. jav. - 1.mell. XXIII. 10.cím 5.alc 13.jcs) pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1220/1049. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Kulturális bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

226/ 15. Becsó Zsolt, Balla Mihály Tibor és dr. Surján László képviselők kapcsolódva dr. Deutsch Tamás, dr. Juhos Katalin, Tirts Tamás, dr. Nagy Gábor Tamás, dr. Weszelovszky Zoltán és Soltész Miklós képviselők T/1220/740. számú módosító javaslatához (T/1220/809. sz. ajánlás 552. és 714. pontjai), a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 9. cím 2. alcím 44. jogcím-csoport módosítását javasolják:

X. MINISZTERELNÖKSÉG

9 Fejezeti kezelésű előirányzatok

2 Célelőirányzatok

44 Lakossági tájékoztatáshoz kapcsolódó kiadások | [1 079,0] | 1 049,0 | /-30,0 tám./

1 Működési költségvetés

3 Dologi kiadások | [1 079,0] | 1 049,0 | /-30,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 714/ 13. (1109. sz. jav. - 1.mell. XVI. 10.cím 1.alc új17.jcs) pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1220/1109. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Területfejlesztési bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

226/ 16. Sági József, Halász János, Szalai Annamária, Vígh Ilona, dr. Juhos Katalin, Homa János és Kiss Attila képviselők kapcsolódva a T/1220/418. számon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/1220/809. sz. ajánlás 245. és 974. pontjai), a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 9. cím 2. alcím 44. jogcím-csoport módosítását javasolják:

X. MINISZTERELNÖKSÉG

9 Fejezeti kezelésű előirányzatok

2 Célelőirányzatok

44 Lakossági tájékoztatáshoz kapcsolódó kiadások | [1 079,0] | 879,0 | /-200,0 tám./

1 Működési költségvetés

3 Dologi kiadások | [1 079,0] | 879,0 | /-200,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 974/ 3. (1056. sz. jav. - 1.mell. XXIII. 10.cím 12.alc) pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1220/1056. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Kulturális bizottság nem támogatja,

- a Társadalmi szervezetek bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

226/ 17. Dr. Áder János, dr. Szájer József, Szakács Imre, Szíjjártó Péter, Ivanics Ferenc, dr. Pap János, Birkás Tivadar és Ágota Gábor képviselők kapcsolódva Halász János, Szalai Annamária, Vígh Ilona, dr. Juhos Katalin, Homa János, Sági József és Kiss Attila képviselők T/1220/419. számú módosító javaslatához (T/1220/809. sz. ajánlás 150. és 922. pontjai), a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 9. cím 2. alcím 44. jogcím-csoport módosítását javasolják:

X. MINISZTERELNÖKSÉG

9 Fejezeti kezelésű előirányzatok

2 Célelőirányzatok

44 Lakossági tájékoztatáshoz kapcsolódó kiadások | [1 079,0] | 519,0 | /-560,0 tám./

1 Működési költségvetés

3 Dologi kiadások | [1 079,0] | 519,0 | /-560,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 934/ 2. (1062. sz. jav. - 1.mell. XXIII. 10.cím 1.alc új13.jcs) pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1220/1062. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- az Idegenforgalmi bizottság támogatja,

- a Kulturális bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

226/ 18. Sági József, Halász János, Szalai Annamária, dr. Juhos Katalin és Homa János képviselők kapcsolódva Sági József, Halász János, Szalai Annamária, Vígh Ilona, dr. Juhos Katalin, Homa János és Kiss Attila képviselők T/1220/413. számú módosító javaslatához (T/1220/809. sz. ajánlás 238. és 956. pontjai), a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 9. cím 2. alcím 44. jogcím-csoport módosítását javasolják:

X. MINISZTERELNÖKSÉG

9 Fejezeti kezelésű előirányzatok

2 Célelőirányzatok

44 Lakossági tájékoztatáshoz kapcsolódó kiadások | [1 079,0] | 1 049,0 | /-30,0 tám./

1 Működési költségvetés

3 Dologi kiadások | [1 079,0] | 1 049,0 | /-30,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 956/ 1. (1053. sz. jav. - 1.mell. XXIII. 10.cím 4.alc 6.jcs) pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1220/1053. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Kulturális bizottság nem támogatja,

- az Oktatási bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Társadalmi szervezetek bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

226/ 19. Dr. Áder János, dr. Szájer József, Szakács Imre, Szíjjártó Péter, Ivanics Ferenc, dr. Pap János, Birkás Tivadar és Ágota Gábor képviselők kapcsolódva Halász János, Szalai Annamária, Vígh Ilona, dr. Juhos Katalin, Homa János, Sági József és Kiss Attila képviselők T/1220/419. számú módosító javaslatához (T/1220/809. sz. ajánlás 150. és 922. pontjai), a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 9. cím 2. alcím 44. jogcím-csoport módosítását javasolják:

X. MINISZTERELNÖKSÉG

9 Fejezeti kezelésű előirányzatok

2 Célelőirányzatok

44 Lakossági tájékoztatáshoz kapcsolódó kiadások | [1 079,0] | 729,0 | /-350,0 tám./

1 Működési költségvetés

3 Dologi kiadások | [1 079,0] | 729,0 | /-350,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 934/ 1. (1061. sz. jav. - 1.mell. XXIII. 10.cím 1.alc új13.jcs) pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1220/1061. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Kulturális bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

226/ 20. Pogácsás Tibor képviselő kapcsolódva Domokos László, Végh László, Babák Mihály, Erdős Norbert, Vígh Ilona és dr. Dancsó József képviselők T/1220/317. számú módosító javaslatához (T/1220/809. sz. ajánlás 176. és 769. pontjai), a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 9. cím 2. alcím 44. jogcím-csoport módosítását javasolja:

X. MINISZTERELNÖKSÉG

9 Fejezeti kezelésű előirányzatok

2 Célelőirányzatok

44 Lakossági tájékoztatáshoz kapcsolódó kiadások | [1 079,0] | 679,0 | /-400,0 tám./

1 Működési költségvetés

3 Dologi kiadások | [1 079,0] | 679,0 | /-400,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 771/ 38. (1079. sz. jav. - 1.mell. XX. 11.cím 1.alc új8.jcs) pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1220/1079. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- az Oktatási bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

226/ 21. Homa János, Halász János, Szalai Annamária, Vígh Ilona, dr. Juhos Katalin, Kiss Attila és Sági József képviselők kapcsolódva a T/1220/415. számon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/1220/809. sz. ajánlás 249. és 961. pontjai), a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 9. cím 2. alcím 44. jogcím-csoport módosítását javasolják:

X. MINISZTERELNÖKSÉG

9 Fejezeti kezelésű előirányzatok

2 Célelőirányzatok

44 Lakossági tájékoztatáshoz kapcsolódó kiadások | [1 079,0] | 1 029,0 | /-50,0 tám./

1 Működési költségvetés

3 Dologi kiadások | [1 079,0] | 1 029,0 | /-50,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 958/ 4. (1058. sz. jav. - 1.mell. XXIII. 10.cím 5.alc 3.jcs) pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1220/1058. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Kulturális bizottság nem támogatja,

- a Külügyi bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

226/ 22. Szita Károly, dr. Mátrai Márta, dr. Gruber Attila és dr. Szabó József Andor képviselők kapcsolódva Szabó István képviselő T/1220/144. számú módosító javaslatához (T/1220/809. sz. ajánlás 571. és 764. pontjai), a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 9. cím 2. alcím 44. jogcím-csoport módosítását javasolják:

X. MINISZTERELNÖKSÉG

9 Fejezeti kezelésű előirányzatok

2 Célelőirányzatok

44 Lakossági tájékoztatáshoz kapcsolódó kiadások | [1 079,0] | 227,0 | /-852,0 tám./

1 Működési költségvetés

3 Dologi kiadások | [1 079,0] | 227,0 | /-852,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 771/ 44. (1122. sz. jav. - 1.mell. XX. 11.cím 1.alc új8.jcs) pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1220/1122. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- az Oktatási bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

226/ 23. Zsigó Róbert képviselő kapcsolódva dr. Pósán László képviselő T/1220/172. számú módosító javaslatához (T/1220/809. sz. ajánlás 766. és 1025. pontjai), a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 9. cím 2. alcím 44. jogcím-csoport módosítását javasolja:

X. MINISZTERELNÖKSÉG

9 Fejezeti kezelésű előirányzatok

2 Célelőirányzatok

44 Lakossági tájékoztatáshoz kapcsolódó kiadások | [1 079,0] | 892,0 | /-187,0 tám./

1 Működési költségvetés

3 Dologi kiadások | [1 079,0] | 892,0 | /-187,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 771/ 49. (1126. sz. jav. - 1.mell. XX. 11.cím 1.alc új8.jcs) pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1220/1126. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- az Oktatási bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

226/ 24. Zsigó Róbert képviselő kapcsolódva dr. Pósán László képviselő T/1220/172. számú módosító javaslatához (T/1220/809. sz. ajánlás 766. és 1025. pontjai), a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 9. cím 2. alcím 44. jogcím-csoport módosítását javasolja:

X. MINISZTERELNÖKSÉG

9 Fejezeti kezelésű előirányzatok

2 Célelőirányzatok

44 Lakossági tájékoztatáshoz kapcsolódó kiadások | [1 079,0] | 679,0 | /-400,0 tám./

1 Működési költségvetés

3 Dologi kiadások | [1 079,0] | 679,0 | /-400,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 771/ 50. (1127. sz. jav. - 1.mell. XX. 11.cím 1.alc új8.jcs) pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1220/1127. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- az Oktatási bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

226/ 25. Szűcs Lajos képviselő kapcsolódva dr. Bóka István képviselő T/1220/693. számú módosító javaslatához (T/1220/809. sz. ajánlás 222. és 703. pontjai), a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 9. cím 2. alcím 44. jogcím-csoport módosítását javasolja:

X. MINISZTERELNÖKSÉG

9 Fejezeti kezelésű előirányzatok

2 Célelőirányzatok

44 Lakossági tájékoztatáshoz kapcsolódó kiadások | [1 079,0] | 579,0 | /-500,0 tám./

1 Működési költségvetés

3 Dologi kiadások | [1 079,0] | 579,0 | /-500,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 702/ 2. (1142. sz. jav. - 1.mell. XVI. 10.cím 1.alc 8.jcs) pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1220/1142. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Környezetvédelmi bizottság támogatja,

- az Önkormányzati bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Területfejlesztési bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

226/ 26. Becsó Zsolt, Balla Mihály Tibor és dr. Surján László képviselők kapcsolódva dr. Deutsch Tamás, dr. Juhos Katalin, Tirts Tamás, dr. Nagy Gábor Tamás, dr. Weszelovszky Zoltán és Soltész Miklós képviselők T/1220/740. számú módosító javaslatához (T/1220/809. sz. ajánlás 552. és 714. pontjai), a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 9. cím 2. alcím 44. jogcím-csoport módosítását javasolják:

X. MINISZTERELNÖKSÉG

9 Fejezeti kezelésű előirányzatok

2 Célelőirányzatok

44 Lakossági tájékoztatáshoz kapcsolódó kiadások | [1 079,0] | 1 049,0 | /-30,0 tám./

1 Működési költségvetés

3 Dologi kiadások | [1 079,0] | 1 049,0 | /-30,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 714/ 14. (1113. sz. jav. - 1.mell. XVI. 10.cím 1.alc új17.jcs) pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1220/1113. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Területfejlesztési bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

226/ 27. Becsó Zsolt, Balla Mihály Tibor és dr. Surján László képviselők kapcsolódva dr. Deutsch Tamás, dr. Juhos Katalin, Tirts Tamás, dr. Nagy Gábor Tamás, dr. Weszelovszky Zoltán és Soltész Miklós képviselők T/1220/740. számú módosító javaslatához (T/1220/809. sz. ajánlás 552. és 714. pontjai), a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 9. cím 2. alcím 44. jogcím-csoport módosítását javasolják:

X. MINISZTERELNÖKSÉG

9 Fejezeti kezelésű előirányzatok

2 Célelőirányzatok

44 Lakossági tájékoztatáshoz kapcsolódó kiadások | [1 079,0] | 1 049,0 | /-30,0 tám./

1 Működési költségvetés

3 Dologi kiadások | [1 079,0] | 1 049,0 | /-30,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 714/ 15. (1114. sz. jav. - 1.mell. XVI. 10.cím 1.alc új17.jcs) pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1220/1114. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Területfejlesztési bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

267/ 1. Halász János és dr. Martonosi György képviselők kapcsolódva a T/1220/422. számon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/1220/809. sz. ajánlás 267. és 589. pontjai), a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 9. cím 2. alcím 60. jogcím-csoport módosítását javasolják:

X. MINISZTERELNÖKSÉG

9 Fejezeti kezelésű előirányzatok

2 Célelőirányzatok

60 Civil szervezetek és kapcsolódó feladatok

támogatása | [ 448,1] | 548,1 | /+100,0 tám./

1 Működési költségvetés

5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások | [ 331,6] | 431,6 | /+100,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 580/ 9. (1051. sz. jav. - 1.mell. XIII. 2.cím 1.alc) pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1220/1051. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Honvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Társadalmi szervezetek bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

268/ 1. A Költségvetési bizottság kapcsolódva Sági József, Halász János, Szalai Annamária, Vígh Ilona, dr. Juhos Katalin, Homa János és Kiss Attila képviselők T/1220/412. számú módosító javaslatához (T/1220/809. sz. ajánlás 259. és 966. pontjai), a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 9. cím 2. alcím 70. jogcím-csoport módosítását javasolja:

X. MINISZTERELNÖKSÉG

9 Fejezeti kezelésű előirányzatok

2 Célelőirányzatok

70 Határon túli magyarok koordinációs kerete | [ 260,0] | 560,0 | /+300,0 tám./

1 Működési költségvetés

5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások | [ 260,0] | 560,0 | /+300,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 876/ 10. (1166. sz. jav. - 1.mell. XXII. 21.cím 1.alc) pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1220/1166. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

270/ 1. Pettkó András, dr. Kelemen András és Csampa Zsolt képviselők kapcsolódva Gulyás József és dr. Veres János képviselők T/1220/468. számú módosító javaslatához (), a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 9. cím 2. alcím 84. jogcím-csoport módosítását javasolják:

X. MINISZTERELNÖKSÉG

9 Fejezeti kezelésű előirányzatok

2 Célelőirányzatok

84 Határon túli magyar felsőoktatás fejlesztése | [1 859,3] | 2 869,3 | /+1010,0 tám./

2 Felhalmozási költségvetés

3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | [1 800,3] | 2 810,3 | /+1010,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 310/ 1. (910. sz. jav. - 1.mell. X. 9.cím 4.alc 6.jcs), 314/ 2. (910. sz. jav. - 1.mell. X. 9.cím 4.alc 16.jcs) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1220/910. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Kulturális bizottság nem támogatja,

- a Külügyi bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Oktatási bizottság nem támogatja,

- a Társadalmi szervezetek bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

294/ 1. Dr. Kovács Zoltán és Kontrát Károly képviselők kapcsolódva dr. Kovács Zoltán képviselő T/1220/710. számú módosító javaslatához (T/1220/809. sz. ajánlás 282. és 349. pontjai), a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 9. cím 2. alcím 87. jogcím-csoport módosítását javasolják:

X. MINISZTERELNÖKSÉG

9 Fejezeti kezelésű előirányzatok

2 Célelőirányzatok

87 Térség- és település-felzárkóztatási célelőirányzat | [12 000,0] | 9 500,0 | /-2500,0 tám./

2 Felhalmozási költségvetés

3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | [10 415,3] | 7 915,3 | /-2500,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 350/ 1. (820. sz. jav. - 1.mell. XI. 5.cím 2.alc) pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1220/820. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Rendészeti bizottság nem támogatja,

- a Területfejlesztési bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

294/ 2. Glattfelder Béla, Czerván György, Kékkői Zoltán József, Balogh Gyula, Balogh József, dr. Turi-Kovács Béla, Járvás István, dr. Szabó József Andor és Farkas Sándor képviselők kapcsolódva Borkó Károly képviselő T/1220/437. számú módosító javaslatához (T/1220/809. sz. ajánlás 164. és 511. pontjai), a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 9. cím 2. alcím 87. jogcím-csoport módosítását javasolják:

X. MINISZTERELNÖKSÉG

9 Fejezeti kezelésű előirányzatok

2 Célelőirányzatok

87 Térség- és település-felzárkóztatási

célelőirányzat | [12 000,0] | 10 500,0 | /-1500,0 tám./

2 Felhalmozási költségvetés

3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | [10 415,3] | 8 915,3 | /-1500,0 kiad./

Megjegyzés: A mód. indítvány számítási hibáját korrigáltuk.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 510/ 1. (882. sz. jav. - 1.mell. XII. 10.cím 4.alc 1.jcs 2.jogc) pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1220/882. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Mezőgazdasági bizottság nem támogatja,

- a Területfejlesztési bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

294/ 3. Farkas Sándor képviselő kapcsolódva dr. Deutsch Tamás, dr. Juhos Katalin, Tirts Tamás, dr. Nagy Gábor Tamás, dr. Weszelovszky Zoltán és Soltész Miklós képviselők T/1220/728. számú módosító javaslatához (T/1220/809. sz. ajánlás 199. és 808. pontjai), a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 9. cím 2. alcím 87. jogcím-csoport módosítását javasolja:

X. MINISZTERELNÖKSÉG

9 Fejezeti kezelésű előirányzatok

2 Célelőirányzatok

87 Térség- és település-felzárkóztatási célelőirányzat | [12 000,0] | 10 600,0 | /-1400,0 tám./

2 Felhalmozási költségvetés

3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | [10 415,3] | 9 015,3 | /-1400,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 795/ 1. (969. sz. jav. - 1.mell. XXI. 10.cím 1.alc új10.jcs) pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1220/969. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- az Egészségügyi bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Területfejlesztési bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

294/ 4. Szabó István képviselő kapcsolódva dr. Mikes Éva képviselő T/1220/187. számú módosító javaslatához (T/1220/809. sz. ajánlás 689. és 768. pontjai), a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 9. cím 2. alcím 87. jogcím-csoport módosítását javasolja:

X. MINISZTERELNÖKSÉG

9 Fejezeti kezelésű előirányzatok

2 Célelőirányzatok

87 Térség- és település-felzárkóztatási célelőirányzat | [12 000,0] | 11 610,0 | /-390,0 tám./

2 Felhalmozási költségvetés

3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | [10 415,3] | 10 025,3 | /-390,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 771/ 4. (968. sz. jav. - 1.mell. XX. 11.cím 1.alc új8.jcs) pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1220/968. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Oktatási bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Területfejlesztési bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

294/ 5. Halász János képviselő kapcsolódva dr. Deutsch Tamás, dr. Juhos Katalin, Tirts Tamás, dr. Nagy Gábor Tamás, dr. Weszelovszky Zoltán és Soltész Miklós képviselők T/1220/728. számú módosító javaslatához (T/1220/809. sz. ajánlás 199. és 808. pontjai), a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 9. cím 2. alcím 87. jogcím-csoport módosítását javasolja:

X. MINISZTERELNÖKSÉG

9 Fejezeti kezelésű előirányzatok

2 Célelőirányzatok

87 Térség- és település-felzárkóztatási célelőirányzat | [12 000,0] | 9 500,0 | /-2500,0 tám./

2 Felhalmozási költségvetés

3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | [10 415,3] | 7 915,3 | /-2500,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 809/ 6. (970. sz. jav. - 1.mell. XXI. 10.cím 1.alc új16.jcs) pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1220/970. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- az Egészségügyi bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Területfejlesztési bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

294/ 6. Glattfelder Béla, dr. Deutsch Tamás, dr. Juhos Katalin, Tirts Tamás, Gyürk András és dr. Őry Csaba képviselők kapcsolódva dr. Deutsch Tamás, Birkás Tivadar, Cseresnyés Péter, Fehérvári Tamás, Gyürk András, Szakács Imre, Szalay Ferenc és Zsigó Róbert képviselők T/1220/150. számú módosító javaslatához (T/1220/809. sz. ajánlás 293., 479. és 1190. pontjai), dr. Deutsch Tamás, dr. Juhos Katalin, Tirts Tamás, dr. Nagy Gábor Tamás, Soltész Miklós és dr. Weszelovszky Zoltán képviselők T/1220/726. számú módosító javaslatához (T/1220/809. sz. ajánlás 289., 634. és 913. pontjai), a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 9. cím 2. alcím 87. jogcím-csoport módosítását javasolják:

X. MINISZTERELNÖKSÉG

9 Fejezeti kezelésű előirányzatok

2 Célelőirányzatok

87 Térség- és település-felzárkóztatási célelőirányzat | [12 000,0] | 7 000,0 | /-5000,0 tám./

2 Felhalmozási költségvetés

3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | [10 415,3] | 5 415,3 | /-5000,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 487/ 2. (1015. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 5.alc új3.jcs), 1196/ 2. (1015. sz. jav. - 8.mell. újV.) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1220/1015. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Területfejlesztési bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

294/ 7. Halász János képviselő kapcsolódva Domokos László, Végh László, Babák Mihály, Erdős Norbert, Vígh Ilona és dr. Dancsó József képviselők T/1220/317. számú módosító javaslatához (T/1220/809. sz. ajánlás 176. és 769. pontjai), a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 9. cím 2. alcím 87. jogcím-csoport módosítását javasolja:

X. MINISZTERELNÖKSÉG

9 Fejezeti kezelésű előirányzatok

2 Célelőirányzatok

87 Térség- és település-felzárkóztatási célelőirányzat | [12 000,0] | 11 780,0 | /-220,0 tám./

2 Felhalmozási költségvetés

3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | [10 415,3] | 10 195,3 | /-220,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 771/ 17. (975. sz. jav. - 1.mell. XX. 11.cím 1.alc új8.jcs) pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1220/975. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Oktatási bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Területfejlesztési bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

294/ 8. Halász János képviselő kapcsolódva Domokos László, Végh László, Babák Mihály, Erdős Norbert, Vígh Ilona és dr. Dancsó József képviselők T/1220/317. számú módosító javaslatához (T/1220/809. sz. ajánlás 176. és 769. pontjai), a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 9. cím 2. alcím 87. jogcím-csoport módosítását javasolja:

X. MINISZTERELNÖKSÉG

9 Fejezeti kezelésű előirányzatok

2 Célelőirányzatok

87 Térség- és település-felzárkóztatási

célelőirányzat | [12 000,0] | 11 940,0 | /-60,0 tám./

2 Felhalmozási költségvetés

3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | [10 415,3] | 10 355,3 | /-60,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 771/ 5. (953. sz. jav. - 1.mell. XX. 11.cím 1.alc új8.jcs) pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1220/953. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Oktatási bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Területfejlesztési bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

294/ 9. Dr. Deutsch Tamás, dr. Juhos Katalin, Tirts Tamás, Glattfelder Béla, Gyürk András és dr. Őry Csaba képviselők kapcsolódva dr. Deutsch Tamás képviselő T/1220/147. számú módosító javaslatához (T/1220/809. sz. ajánlás 117. és 929. pontjai), a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 9. cím 2. alcím 87. jogcím-csoport módosítását javasolják:

X. MINISZTERELNÖKSÉG

9 Fejezeti kezelésű előirányzatok

2 Célelőirányzatok

87 Térség- és település-felzárkóztatási célelőirányzat | [12 000,0] | 7 500,0 | /-4500,0 tám./

2 Felhalmozási költségvetés

3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | [10 415,3] | 5 915,3 | /-4500,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 927/ 1. (1014. sz. jav. - 1.mell. XXIII. 10.cím 1.alc 11.jcs) pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1220/1014. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Kulturális bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Területfejlesztési bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

294/ 10. Farkas Sándor képviselő kapcsolódva Domokos László, Végh László, Babák Mihály, Erdős Norbert, Vígh Ilona és dr. Dancsó József képviselők T/1220/317. számú módosító javaslatához (T/1220/809. sz. ajánlás 176. és 769. pontjai), a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 9. cím 2. alcím 87. jogcím-csoport módosítását javasolja:

X. MINISZTERELNÖKSÉG

9 Fejezeti kezelésű előirányzatok

2 Célelőirányzatok

87 Térség- és település-felzárkóztatási célelőirányzat | [12 000,0] | 11 000,0 | /-1000,0 tám./

2 Felhalmozási költségvetés

3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | [10 415,3] | 9 415,3 | /-1000,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 771/ 18. (973. sz. jav. - 1.mell. XX. 11.cím 1.alc új8.jcs) pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1220/973. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Oktatási bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Szociális bizottság támogatja,

- a Területfejlesztési bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

294/ 11. Farkas Sándor képviselő kapcsolódva Kovács Ferenc képviselő T/1220/110. számú módosító javaslatához (T/1220/809. sz. ajánlás 284. és 935. pontjai), a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 9. cím 2. alcím 87. jogcím-csoport módosítását javasolja:

X. MINISZTERELNÖKSÉG

9 Fejezeti kezelésű előirányzatok

2 Célelőirányzatok

87 Térség- és település-felzárkóztatási célelőirányzat | [12 000,0] | 11 600,0 | /-400,0 tám./

2 Felhalmozási költségvetés

3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | [10 415,3] | 10 015,3 | /-400,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 938/ 1. (972. sz. jav. - 1.mell. XXIII. 10.cím 1.alc új14.jcs) pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1220/972. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Kulturális bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Területfejlesztési bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

294/ 12. Szabó István képviselő kapcsolódva Kovács Ferenc képviselő T/1220/110. számú módosító javaslatához (T/1220/809. sz. ajánlás 284. és 935. pontjai), a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 9. cím 2. alcím 87. jogcím-csoport módosítását javasolja:

X. MINISZTERELNÖKSÉG

9 Fejezeti kezelésű előirányzatok

2 Célelőirányzatok

87 Térség- és település-felzárkóztatási célelőirányzat | [12 000,0] | 11 790,0 | /-210,0 tám./

2 Felhalmozási költségvetés

3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | [10 415,3] | 10 205,3 | /-210,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 941/ 1. (971. sz. jav. - 1.mell. XXIII. 10.cím 1.alc új14.jcs) pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1220/971. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Kulturális bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Területfejlesztési bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

294/ 13. Halász János képviselő kapcsolódva Domokos László, Végh László, Babák Mihály, Erdős Norbert, Vígh Ilona és dr. Dancsó József képviselők T/1220/317. számú módosító javaslatához (T/1220/809. sz. ajánlás 176. és 769. pontjai), a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 9. cím 2. alcím 87. jogcím-csoport módosítását javasolja:

X. MINISZTERELNÖKSÉG

9 Fejezeti kezelésű előirányzatok

2 Célelőirányzatok

87 Térség- és település-felzárkóztatási célelőirányzat | [12 000,0] | 11 750,0 | /-250,0 tám./

2 Felhalmozási költségvetés

3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | [10 415,3] | 10 165,3 | /-250,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 771/ 7. (974. sz. jav. - 1.mell. XX. 11.cím 1.alc új8.jcs) pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1220/974. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Oktatási bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Területfejlesztési bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

294/ 14. Halász János képviselő kapcsolódva Domokos László, Végh László, Babák Mihály, Erdős Norbert, Vígh Ilona és dr. Dancsó József képviselők T/1220/317. számú módosító javaslatához (T/1220/809. sz. ajánlás 176. és 769. pontjai), a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 9. cím 2. alcím 87. jogcím-csoport módosítását javasolja:

X. MINISZTERELNÖKSÉG

9 Fejezeti kezelésű előirányzatok

2 Célelőirányzatok

87 Térség- és település-felzárkóztatási

célelőirányzat | [12 000,0] | 11 950,0 | /-50,0 tám./

2 Felhalmozási költségvetés

3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | [10 415,3] | 10 365,3 | /-50,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 771/ 6. (954. sz. jav. - 1.mell. XX. 11.cím 1.alc új8jcs) pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1220/954. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Oktatási bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Területfejlesztési bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

294/ 15. Czerván György képviselő kapcsolódva a T/1220/338. számú módosító javaslatához (T/1220/809. sz. ajánlás 92., 133., 300. és 499. pontjai), a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 9. cím 2. alcím 87. jogcím-csoport módosítását javasolja:

X. MINISZTERELNÖKSÉG

9 Fejezeti kezelésű előirányzatok

2 Célelőirányzatok

87 Térség- és település-felzárkóztatási célelőirányzat | [12 000,0] | 11 000,0 | /-1000,0 tám./

2 Felhalmozási költségvetés

3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | [10 415,3] | 9 415,3 | /-1000,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 95/ 3. (985. sz. jav. - 1.mell. X. 1.cím 1.alc), 144/ 28. (985. sz. jav. - 1.mell. X. 9.cím 2.alc 16.jcs), 499/ 1. (985. sz. jav. - 1.mell. XII. 3.cím) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1220/985. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Mezőgazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Területfejlesztési bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

294/ 16. Lenártek András és dr. Répássy Róbert képviselők kapcsolódva Domokos László, Végh László, Babák Mihály, Erdős Norbert, Vígh Ilona és dr. Dancsó József képviselők T/1220/317. számú módosító javaslatához (T/1220/809. sz. ajánlás 176. és 769. pontjai), a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 9. cím 2. alcím 87. jogcím-csoport módosítását javasolják:

X. MINISZTERELNÖKSÉG

9 Fejezeti kezelésű előirányzatok

2 Célelőirányzatok

87 Térség- és település-felzárkóztatási célelőirányzat | [12 000,0] | 11 900,0 | /-100,0 tám./

2 Felhalmozási költségvetés

3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | [10 415,3] | 10 315,3 | /-100,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 771/ 24. (1091. sz. jav. - 1.mell. XX. 11.cím 1.alc új8.jcs) pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1220/1091. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Oktatási bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Területfejlesztési bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

294/ 17. Lenártek András és dr. Répássy Róbert képviselők kapcsolódva Domokos László, Végh László, Babák Mihály, Erdős Norbert, Vígh Ilona és dr. Dancsó József képviselők T/1220/317. számú módosító javaslatához (T/1220/809. sz. ajánlás 176. és 769. pontjai), a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 9. cím 2. alcím 87. jogcím-csoport módosítását javasolják:

X. MINISZTERELNÖKSÉG

9 Fejezeti kezelésű előirányzatok

2 Célelőirányzatok

87 Térség- és település-felzárkóztatási célelőirányzat | [12 000,0] | 11 800,0 | /-200,0 tám./

2 Felhalmozási költségvetés

3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | [10 415,3] | 10 215,3 | /-200,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 771/ 30. (1095. sz. jav. - 1.mell. XX. 11.cím 1.alc új8.jcs) pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1220/1095. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Oktatási bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Területfejlesztési bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

294/ 18. Dr. Áder János, dr. Szájer József, Szakács Imre, Szíjjártó Péter, Ivanics Ferenc, dr. Pap János, Birkás Tivadar és Ágota Gábor képviselők kapcsolódva Lengyel Zoltán képviselő T/1220/159. számú módosító javaslatához (T/1220/809. sz. ajánlás 570. és 709. pontjai), a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 9. cím 2. alcím 87. jogcím-csoport módosítását javasolják:

X. MINISZTERELNÖKSÉG

9 Fejezeti kezelésű előirányzatok

2 Célelőirányzatok

87 Térség- és település-felzárkóztatási célelőirányzat | [12 000,0] | 11 780,0 | /-220,0 tám./

2 Felhalmozási költségvetés

3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | [10 415,3] | 10 195,3 | /-220,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 714/ 12. (1064. sz. jav. - 1.mell. XVI. 10.cím 1.alc új17.jcs) pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1220/1064. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Területfejlesztési bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

294/ 19. Dr. Áder János, dr. Szájer József, Szakács Imre, Szíjjártó Péter, Ivanics Ferenc, dr. Pap János, Birkás Tivadar és Ágota Gábor képviselők kapcsolódva Kovács Ferenc képviselő T/1220/109. számú módosító javaslatához (T/1220/809. sz. ajánlás 281. és 760. pontjai), a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 9. cím 2. alcím 87. jogcím-csoport módosítását javasolják:

X. MINISZTERELNÖKSÉG

9 Fejezeti kezelésű előirányzatok

2 Célelőirányzatok

87 Térség- és település-felzárkóztatási célelőirányzat | [12 000,0] | 11 730,0 | /-270,0 tám./

2 Felhalmozási költségvetés

3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | [10 415,3] | 10 145,3 | /-270,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 771/ 23. (1065. sz. jav. - 1.mell. XX. 11.cím 1.alc új8.jcs) pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1220/1065. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Ifjúsági bizottság nem támogatja,

- az Oktatási bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Területfejlesztési bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

294/ 20. Lenártek András és dr. Répássy Róbert képviselők kapcsolódva Endre Sándor képviselő T/1220/368. számú módosító javaslatához (T/1220/809. sz. ajánlás 601. és 801. pontjai), a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 9. cím 2. alcím 87. jogcím-csoport módosítását javasolják:

X. MINISZTERELNÖKSÉG

9 Fejezeti kezelésű előirányzatok

2 Célelőirányzatok

87 Térség- és település-felzárkóztatási célelőirányzat | [12 000,0] | 11 900,0 | /-100,0 tám./

2 Felhalmozási költségvetés

3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | [10 415,3] | 10 315,3 | /-100,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 802/ 2. (1102. sz. jav. - 1.mell. XXI. 10.cím 1.alc új12.jcs) pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1220/1102. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- az Egészségügyi bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Szociális bizottság támogatja,

- a Területfejlesztési bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

294/ 21. Lenártek András és dr. Répássy Róbert képviselők kapcsolódva dr. Deutsch Tamás, dr. Juhos Katalin, Tirts Tamás, dr. Nagy Gábor Tamás, dr. Weszelovszky Zoltán és Soltész Miklós képviselők T/1220/728. számú módosító javaslatához (T/1220/809. sz. ajánlás 199. és 808. pontjai), a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 9. cím 2. alcím 87. jogcím-csoport módosítását javasolják:

X. MINISZTERELNÖKSÉG

9 Fejezeti kezelésű előirányzatok

2 Célelőirányzatok

87 Térség- és település-felzárkóztatási célelőirányzat | [12 000,0] | 11 500,0 | /-500,0 tám./

2 Felhalmozási költségvetés

3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | [10 415,3] | 9 915,3 | /-500,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 809/ 11. (1103. sz. jav. - 1.mell. XXI. 10.cím 1.alc új16.jcs) pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1220/1103. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- az Egészségügyi bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Területfejlesztési bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

294/ 22. Lenártek András és dr. Répássy Róbert képviselők kapcsolódva Domokos László, Végh László, Babák Mihály, Erdős Norbert, Vígh Ilona és dr. Dancsó József képviselők T/1220/317. számú módosító javaslatához (T/1220/809. sz. ajánlás 176. és 769. pontjai), a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 9. cím 2. alcím 87. jogcím-csoport módosítását javasolják:

X. MINISZTERELNÖKSÉG

9 Fejezeti kezelésű előirányzatok

2 Célelőirányzatok

87 Térség- és település-felzárkóztatási célelőirányzat | [12 000,0] | 11 950,0 | /-50,0 tám./

2 Felhalmozási költségvetés

3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | [10 415,3] | 10 365,3 | /-50,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 771/ 29. (1094. sz. jav. - 1.mell. XX. 11.cím 1.alc új8.jcs) pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1220/1094. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Oktatási bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Szociális bizottság támogatja,

- a Területfejlesztési bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

294/ 23. Lenártek András és dr. Répássy Róbert képviselők kapcsolódva Szíjjártó Péter képviselő T/1220/536. számú módosító javaslatához (T/1220/809. sz. ajánlás 154. és 952. pontjai), a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 9. cím 2. alcím 87. jogcím-csoport módosítását javasolják:

X. MINISZTERELNÖKSÉG

9 Fejezeti kezelésű előirányzatok

2 Célelőirányzatok

87 Térség- és település-felzárkóztatási célelőirányzat | [12 000,0] | 11 980,0 | /-20,0 tám./

2 Felhalmozási költségvetés

3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | [10 415,3] | 10 395,3 | /-20,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 955/ 1. (1072. sz. jav. - 1.mell. XXIII. 10.cím 2.alc új32.jcs) pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1220/1072. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Idegenforgalmi bizottság támogatja,

- a Kulturális bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Területfejlesztési bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

294/ 24. Dobó László és dr. Rákos Tibor képviselők kapcsolódva dr. Deutsch Tamás, dr. Juhos Katalin, Tirts Tamás, dr. Nagy Gábor Tamás, dr. Weszelovszky Zoltán és Soltész Miklós képviselők T/1220/728. számú módosító javaslatához (T/1220/809. sz. ajánlás 199. és 808. pontjai), a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 9. cím 2. alcím 87. jogcím-csoport módosítását javasolják:

X. MINISZTERELNÖKSÉG

9 Fejezeti kezelésű előirányzatok

2 Célelőirányzatok

87 Térség- és település-felzárkóztatási célelőirányzat | [12 000,0] | 10 100,0 | /-1900,0 tám./

2 Felhalmozási költségvetés

3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | [10 415,3] | 8 515,3 | /-1900,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 809/ 9. (1073. sz. jav. - 1.mell. XXI. 10.cím 1.alc új16.jcs) pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1220/1073. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- az Egészségügyi bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Területfejlesztési bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

294/ 25. Lenártek András és dr. Répássy Róbert képviselők kapcsolódva Domokos László, Végh László, Babák Mihály, Erdős Norbert, Vígh Ilona és dr. Dancsó József képviselők T/1220/317. számú módosító javaslatához (T/1220/809. sz. ajánlás 176. és 769. pontjai), a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 9. cím 2. alcím 87. jogcím-csoport módosítását javasolják:

X. MINISZTERELNÖKSÉG

9 Fejezeti kezelésű előirányzatok

2 Célelőirányzatok

87 Térség- és település-felzárkóztatási célelőirányzat | [12 000,0] | 11 800,0 | /-200,0 tám./

2 Felhalmozási költségvetés

3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | [10 415,3] | 10 215,3 | /-200,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 771/ 25. (1092. sz. jav. - 1.mell. XX. 11.cím 1.alc új8.jcs) pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1220/1092. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Oktatási bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Területfejlesztési bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

294/ 26. Lenártek András és dr. Répássy Róbert képviselők kapcsolódva Domokos László, Végh László, Babák Mihály, Erdős Norbert, Vígh Ilona és dr. Dancsó József képviselők T/1220/317. számú módosító javaslatához (T/1220/809. sz. ajánlás 176. és 769. pontjai), a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 9. cím 2. alcím 87. jogcím-csoport módosítását javasolják:

X. MINISZTERELNÖKSÉG

9 Fejezeti kezelésű előirányzatok

2 Célelőirányzatok

87 Térség- és település-felzárkóztatási célelőirányzat | [12 000,0] | 11 950,0 | /-50,0 tám./

2 Felhalmozási költségvetés

3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | [10 415,3] | 10 365,3 | /-50,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 771/ 27. (1093. sz. jav. - 1.mell. XX. 11.cím 1.alc új8.jcs) pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1220/1093. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Oktatási bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Területfejlesztési bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

294/ 27. Dr. Áder János, dr. Szájer József, Szakács Imre, Szíjjártó Péter, Ivanics Ferenc, dr. Pap János, Birkás Tivadar és Ágota Gábor képviselők kapcsolódva Lengyel Zoltán képviselő T/1220/159. számú módosító javaslatához (T/1220/809. sz. ajánlás 570. és 709. pontjai), a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 9. cím 2. alcím 87. jogcím-csoport módosítását javasolják:

X. MINISZTERELNÖKSÉG

9 Fejezeti kezelésű előirányzatok

2 Célelőirányzatok

87 Térség- és település-felzárkóztatási célelőirányzat | [12 000,0] | 10 830,0 | /-1170,0 tám./

2 Felhalmozási költségvetés

3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | [10 415,3] | 9 245,3 | /-1170,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 714/ 11. (1063. sz. jav. - 1.mell. XVI. 10.cím 1.alc új17.jcs) pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1220/1063. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Területfejlesztési bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

294/ 28. Lenártek András és dr. Répássy Róbert képviselők kapcsolódva Domokos László, Végh László, Babák Mihály, Erdős Norbert, Vígh Ilona és dr. Dancsó József képviselők T/1220/317. számú módosító javaslatához (T/1220/809. sz. ajánlás 176. és 769. pontjai), a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 9. cím 2. alcím 87. jogcím-csoport módosítását javasolják:

X. MINISZTERELNÖKSÉG

9 Fejezeti kezelésű előirányzatok

2 Célelőirányzatok

87 Térség- és település-felzárkóztatási célelőirányzat | [12 000,0] | 11 900,0 | /-100,0 tám./

2 Felhalmozási költségvetés

3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | [10 415,3] | 10 315,3 | /-100,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 771/ 34. (1098. sz. jav. - 1.mell. XX. 11.cím 1.alc új8.jcs) pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1220/1098. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Oktatási bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Területfejlesztési bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

294/ 29. Lenártek András és dr. Répássy Róbert képviselők kapcsolódva Domokos László, Végh László, Babák Mihály, Erdős Norbert, Vígh Ilona és dr. Dancsó József képviselők T/1220/317. számú módosító javaslatához (T/1220/809. sz. ajánlás 176. és 769. pontjai), a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 9. cím 2. alcím 87. jogcím-csoport módosítását javasolják:

X. MINISZTERELNÖKSÉG

9 Fejezeti kezelésű előirányzatok

2 Célelőirányzatok

87 Térség- és település-felzárkóztatási célelőirányzat | [12 000,0] | 11 700,0 | /-300,0 tám./

2 Felhalmozási költségvetés

3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | [10 415,3] | 10 115,3 | /-300,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 771/ 35. (1099. sz. jav. - 1.mell. XX. 11.cím 1.alc új8.jcs) pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1220/1099. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Oktatási bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Területfejlesztési bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

294/ 30. Lenártek András és dr. Répássy Róbert képviselők kapcsolódva Domokos László, Végh László, Babák Mihály, Erdős Norbert, Vígh Ilona és dr. Dancsó József képviselők T/1220/317. számú módosító javaslatához (T/1220/809. sz. ajánlás 176. és 769. pontjai), a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 9. cím 2. alcím 87. jogcím-csoport módosítását javasolják:

X. MINISZTERELNÖKSÉG

9 Fejezeti kezelésű előirányzatok

2 Célelőirányzatok

87 Térség- és település-felzárkóztatási célelőirányzat | [12 000,0] | 11 750,0 | /-250,0 tám./

2 Felhalmozási költségvetés

3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | [10 415,3] | 10 165,3 | /-250,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 771/ 37. (1101. sz. jav. - 1.mell. XX. 11.cím 1.alc új8.jcs) pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1220/1101. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Oktatási bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Területfejlesztési bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

294/ 31. Lenártek András és dr. Répássy Róbert képviselők kapcsolódva Domokos László, Végh László, Babák Mihály, Erdős Norbert, Vígh Ilona és dr. Dancsó József képviselők T/1220/317. számú módosító javaslatához (T/1220/809. sz. ajánlás 176. és 769. pontjai), a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 9. cím 2. alcím 87. jogcím-csoport módosítását javasolják:

X. MINISZTERELNÖKSÉG

9 Fejezeti kezelésű előirányzatok

2 Célelőirányzatok

87 Térség- és település-felzárkóztatási célelőirányzat | [12 000,0] | 11 900,0 | /-100,0 tám./

2 Felhalmozási költségvetés

3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | [10 415,3] | 10 315,3 | /-100,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 771/ 32. (1096. sz. jav. - 1.mell. XX. 11.cím 1.alc új8.jcs) pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1220/1096. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Oktatási bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Területfejlesztési bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

294/ 32. Lenártek András és dr. Répássy Róbert képviselők kapcsolódva Domokos László, Végh László, Babák Mihály, Erdős Norbert, Vígh Ilona és dr. Dancsó József képviselők T/1220/317. számú módosító javaslatához (T/1220/809. sz. ajánlás 176. és 769. pontjai), a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 9. cím 2. alcím 87. jogcím-csoport módosítását javasolják:

X. MINISZTERELNÖKSÉG

9 Fejezeti kezelésű előirányzatok

2 Célelőirányzatok

87 Térség- és település-felzárkóztatási célelőirányzat | [12 000,0] | 11 900,0 | /-100,0 tám./

2 Felhalmozási költségvetés

3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | [10 415,3] | 10 315,3 | /-100,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 771/ 36. (1100. sz. jav. - 1.mell. XX. 11.cím 1.alc új8.jcs) pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1220/1100. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Oktatási bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Területfejlesztési bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

294/ 33. Lenártek András és dr. Répássy Róbert képviselők kapcsolódva Domokos László, Végh László, Babák Mihály, Erdős Norbert, Vígh Ilona és dr. Dancsó József képviselők T/1220/317. számú módosító javaslatához (T/1220/809. sz. ajánlás 176. és 769. pontjai), a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 9. cím 2. alcím 87. jogcím-csoport módosítását javasolják:

X. MINISZTERELNÖKSÉG

9 Fejezeti kezelésű előirányzatok

2 Célelőirányzatok

87 Térség- és település-felzárkóztatási célelőirányzat | [12 000,0] | 11 700,0 | /-300,0 tám./

2 Felhalmozási költségvetés

3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | [10 415,3] | 10 115,3 | /-300,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 771/ 33. (1097. sz. jav. - 1.mell. XX. 11.cím 1.alc új8.jcs) pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1220/1097. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Oktatási bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Területfejlesztési bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

294/ 34. Halász János képviselő kapcsolódva Domokos László, Végh László, Babák Mihály, Erdős Norbert, Vígh Ilona és dr. Dancsó József képviselők T/1220/317. számú módosító javaslatához (T/1220/809. sz. ajánlás 176. és 769. pontjai), a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 9. cím 2. alcím 87. jogcím-csoport módosítását javasolja:

X. MINISZTERELNÖKSÉG

9 Fejezeti kezelésű előirányzatok

2 Célelőirányzatok

87 Térség- és település-felzárkóztatási célelőirányzat | [12 000,0] | 11 950,0 | /-50,0 tám./

2 Felhalmozási költségvetés

3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | [10 415,3] | 10 365,3 | /-50,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 771/ 47. (1138. sz. jav. - 1.mell. XX. 11.cím 1.alc új8.jcs) pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1220/1138. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Oktatási bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Területfejlesztési bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

294/ 35. Bánki Erik képviselő kapcsolódva dr. Deutsch Tamás, dr. Juhos Katalin, Tirts Tamás, dr. Nagy Gábor Tamás, dr. Weszelovszky Zoltán és Soltész Miklós képviselők T/1220/728. számú módosító javaslatához (T/1220/809. sz. ajánlás 199. és 808. pontjai), a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 9. cím 2. alcím 87. jogcím-csoport módosítását javasolja:

X. MINISZTERELNÖKSÉG

9 Fejezeti kezelésű előirányzatok

2 Célelőirányzatok

87 Térség- és település-felzárkóztatási célelőirányzat | [12 000,0] | 7 000,0 | /-5000,0 tám./

2 Felhalmozási költségvetés

3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | [10 415,3] | 5 415,3 | /-5000,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 809/ 17. (1147. sz. jav. - 1.mell. XXI. 10.cím 1.alc új16.jcs) pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1220/1147. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- az Egészségügyi bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Területfejlesztési bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

294/ 36. Lenártek András és dr. Répássy Róbert képviselők kapcsolódva Kovács Ferenc képviselő T/1220/110. számú módosító javaslatához (T/1220/809. sz. ajánlás 284. és 935. pontjai), a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 9. cím 2. alcím 87. jogcím-csoport módosítását javasolják:

X. MINISZTERELNÖKSÉG

9 Fejezeti kezelésű előirányzatok

2 Célelőirányzatok

87 Térség- és település-felzárkóztatási célelőirányzat | [12 000,0] | 11 900,0 | /-100,0 tám./

2 Felhalmozási költségvetés

3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | [10 415,3] | 10 315,3 | /-100,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 941/ 3. (1089. sz. jav. - 1.mell. XXIII. 10.cím 1.alc új14.jcs) pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1220/1089. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Kulturális bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Területfejlesztési bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

294/ 37. Lenártek András és dr. Répássy Róbert képviselők kapcsolódva Kovács Ferenc képviselő T/1220/110. számú módosító javaslatához (T/1220/809. sz. ajánlás 284. és 935. pontjai), a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 9. cím 2. alcím 87. jogcím-csoport módosítását javasolják:

X. MINISZTERELNÖKSÉG

9 Fejezeti kezelésű előirányzatok

2 Célelőirányzatok

87 Térség- és település-felzárkóztatási célelőirányzat | [12 000,0] | 11 800,0 | /-200,0 tám./

2 Felhalmozási költségvetés

3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | [10 415,3] | 10 215,3 | /-200,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 941/ 2. (1088. sz. jav. - 1.mell. XXIII. 10.cím 1.alc új14.jcs) pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1220/1088. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Kulturális bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Területfejlesztési bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

294/ 38. Lenártek András és dr. Répássy Róbert képviselők kapcsolódva Kovács Ferenc képviselő T/1220/110. számú módosító javaslatához (T/1220/809. sz. ajánlás 284. és 935. pontjai), a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 9. cím 2. alcím 87. jogcím-csoport módosítását javasolják:

X. MINISZTERELNÖKSÉG

9 Fejezeti kezelésű előirányzatok

2 Célelőirányzatok

87 Térség- és település-felzárkóztatási célelőirányzat | [12 000,0] | 11 900,0 | /-100,0 tám./

2 Felhalmozási költségvetés

3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | [10 415,3] | 10 315,3 | /-100,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 941/ 4. (1090. sz. jav. - 1.mell. XXIII. 10.cím 1.alc új14.jcs) pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1220/1090. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Kulturális bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Területfejlesztési bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

294/ 39. Lenártek András és dr. Répássy Róbert képviselők kapcsolódva dr. Deutsch Tamás, dr. Juhos Katalin, Tirts Tamás, dr. Nagy Gábor Tamás, dr. Weszelovszky Zoltán és Soltész Miklós képviselők T/1220/728. számú módosító javaslatához (T/1220/809. sz. ajánlás 199. és 808. pontjai), a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 9. cím 2. alcím 87. jogcím-csoport módosítását javasolják:

X. MINISZTERELNÖKSÉG

9 Fejezeti kezelésű előirányzatok

2 Célelőirányzatok

87 Térség- és település-felzárkóztatási célelőirányzat | [12 000,0] | 11 500,0 | /-500,0 tám./

2 Felhalmozási költségvetés

3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | [10 415,3] | 9 915,3 | /-500,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 809/ 12. (1087. sz. jav. - 1.mell. XXI. 10.cím 1.alc új16.jcs) pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1220/1087. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- az Egészségügyi bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Területfejlesztési bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

294/ 40. Lenártek András és dr. Répássy Róbert képviselők kapcsolódva dr. Deutsch Tamás, dr. Juhos Katalin, Tirts Tamás, dr. Nagy Gábor Tamás, dr. Weszelovszky Zoltán és Soltész Miklós képviselők T/1220/728. számú módosító javaslatához (T/1220/809. sz. ajánlás 199. és 808. pontjai), a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 9. cím 2. alcím 87. jogcím-csoport módosítását javasolják:

X. MINISZTERELNÖKSÉG

9 Fejezeti kezelésű előirányzatok

2 Célelőirányzatok

87 Térség- és település-felzárkóztatási célelőirányzat | [12 000,0] | 11 000,0 | /-1000,0 tám./

2 Felhalmozási költségvetés

3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | [10 415,3] | 9 415,3 | /-1000,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 809/ 10. (1086. sz. jav. - 1.mell. XXI. 10.cím 1.alc új16.jcs) pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1220/1086. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- az Egészségügyi bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Területfejlesztési bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

294/ 41. Halász János képviselő kapcsolódva Domokos László, Végh László, Babák Mihály, Erdős Norbert, Vígh Ilona és dr. Dancsó József képviselők T/1220/317. számú módosító javaslatához (T/1220/809. sz. ajánlás 176. és 769. pontjai), a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 9. cím 2. alcím 87. jogcím-csoport módosítását javasolja:

X. MINISZTERELNÖKSÉG

9 Fejezeti kezelésű előirányzatok

2 Célelőirányzatok

87 Térség- és település-felzárkóztatási célelőirányzat | [12 000,0] | 11 850,0 | /-150,0 tám./

2 Felhalmozási költségvetés

3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | [10 415,3] | 10 265,3 | /-150,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 771/ 46. (1137. sz. jav. - 1.mell. XX. 11.cím 1.alc új8.jcs) pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1220/1137. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Oktatási bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Területfejlesztési bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

294/ 42. Halász János és dr. Martonosi György képviselők kapcsolódva a T/1220/421. számon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/1220/809. sz. ajánlás 22., 73. és 304. pontjai), a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 9. cím 2. alcím 88. jogcím-csoport elhagyását javasolják:

X. MINISZTERELNÖKSÉG

9 Fejezeti kezelésű előirányzatok

2 Célelőirányzatok

[88 Társadalmi önszerveződések támogatása] | [ 348,1] | | /-348,1 tám./

[1 Működési költségvetés]

[5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások] | [ 348,1] | | /-348,1 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 22/ 1. (1052. sz. jav. - 30.§ új(3)), 73/ 1. (1052. sz. jav. - 1.mell. I. új9.), 226/ 6. (1052. sz. jav. - 1.mell. X. 9.cím 2.alc 44.jcs) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1220/1052. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- az Egészségügyi bizottság nem támogatja,

- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Társadalmi szervezetek bizottság nem támogatja,

- a Területfejlesztési bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

308/ 1. Halász János képviselő kapcsolódva dr. Pósán László képviselő T/1220/172. számú módosító javaslatához (T/1220/809. sz. ajánlás 766. és 1025. pontjai), a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 9. cím 4. alcím 4. jogcím-csoport módosítását javasolja:

X. MINISZTERELNÖKSÉG

9 Fejezeti kezelésű előirányzatok

4 Államháztartáson kívüli szervezetek támogatása

4 EU Kommunikációs Közalapítvány | [1 500,0] | 1 410,0 | /-90,0 tám./

1 Működési költségvetés

5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások | [1 000,0] | 910,0 | /-90,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 771/ 2. (961. sz. jav. - 1.mell. XX. 11.cím 1.alc új8.jcs) pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1220/961. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,

- az Eu. integrációs bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- az Oktatási bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

308/ 2. Halász János képviselő kapcsolódva dr. Pósán László képviselő T/1220/172. számú módosító javaslatához (T/1220/809. sz. ajánlás 766. és 1025. pontjai), a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 9. cím 4. alcím 4. jogcím-csoport módosítását javasolja:

X. MINISZTERELNÖKSÉG

9 Fejezeti kezelésű előirányzatok

4 Államháztartáson kívüli szervezetek támogatása

4 EU Kommunikációs Közalapítvány | [1 500,0] | 1 410,0 | /-90,0 tám./

1 Működési költségvetés

5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások | [1 000,0] | 910,0 | /-90,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 771/ 13. (960. sz. jav. - 1.mell. XX. 11.cím 1.alc új8.jcs) pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1220/960. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- az Oktatási bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

310/ 1. Pettkó András, dr. Kelemen András és Csampa Zsolt képviselők kapcsolódva Gulyás József és dr. Veres János képviselők T/1220/468. számú módosító javaslatához (), a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 9. cím 4. alcím 6. jogcím-csoport módosítását javasolják:

X. MINISZTERELNÖKSÉG

9 Fejezeti kezelésű előirányzatok

4 Államháztartáson kívüli szervezetek támogatása

6 Illyés Közalapítvány támogatása | [ 966,2] | 1 032,5 | /+66,3 tám./

1 Működési költségvetés

5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások | [ 966,2] | 1 032,5 | /+66,3 kiad./

Megjegyzés: A mód. indítványban számszaki elírás történt, melyet pontosítottunk.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 270/ 1. (910. sz. jav. - 1.mell. X. 9.cím 2.alc 84.jcs), 314/ 2. (910. sz. jav. - 1.mell. X. 9.cím 4.alc 16.jcs) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1220/910. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Kulturális bizottság nem támogatja,

- az Oktatási bizottság nem támogatja,

- a Társadalmi szervezetek bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

313/ 1. Halász János képviselő kapcsolódva dr. Pósán László képviselő T/1220/172. számú módosító javaslatához (T/1220/809. sz. ajánlás 766. és 1025. pontjai), a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 9. cím 4. alcím 10. jogcím-csoport módosítását javasolja:

X. MINISZTERELNÖKSÉG

9 Fejezeti kezelésű előirányzatok

4 Államháztartáson kívüli szervezetek támogatása

10 Modernizációs és Euro-atlanti Integrációs Projektiroda

támogatása | [ 225,0] | 145,0 | /-80,0 tám./

1 Működési költségvetés

5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások | [ 225,0] | 145,0 | /-80,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 771/ 12. (959. sz. jav. - 1.mell. XX. 11.cím 1.alc új8.jcs) pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1220/959. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- az Oktatási bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

313/ 2. Halász János képviselő kapcsolódva dr. Pósán László képviselő T/1220/172. számú módosító javaslatához (T/1220/809. sz. ajánlás 766. és 1025. pontjai), a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 9. cím 4. alcím 10. jogcím-csoport módosítását javasolja:

X. MINISZTERELNÖKSÉG

9 Fejezeti kezelésű előirányzatok

4 Államháztartáson kívüli szervezetek támogatása

10 Modernizációs és Euro-atlanti Integrációs Projektiroda

támogatása | [ 225,0] | 145,0 | /-80,0 tám./

1 Működési költségvetés

5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások | [ 225,0] | 145,0 | /-80,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 771/ 8. (956. sz. jav. - 1.mell. XX. 11.cím 1.alc új8.jcs) pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1220/956. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- az Oktatási bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

313/ 3. Halász János képviselő kapcsolódva dr. Pósán László képviselő T/1220/172. számú módosító javaslatához (T/1220/809. sz. ajánlás 766. és 1025. pontjai), a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 9. cím 4. alcím 10. jogcím-csoport módosítását javasolja:

X. MINISZTERELNÖKSÉG

9 Fejezeti kezelésű előirányzatok

4 Államháztartáson kívüli szervezetek támogatása

10 Modernizációs és Euro-atlanti Integrációs Projektiroda

támogatása | [ 225,0] | 145,0 | /-80,0 tám./

1 Működési költségvetés

5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások | [ 225,0] | 145,0 | /-80,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 771/ 11. (958. sz. jav. - 1.mell. XX. 11.cím 1.alc új8.jcs) pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1220/958. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- az Oktatási bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Szociális bizottság támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

314/ 2. Pettkó András, dr. Kelemen András és Csampa Zsolt képviselők kapcsolódva Gulyás József és dr. Veres János képviselők T/1220/468. számú módosító javaslatához (), a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 9. cím 4. alcím 16. jogcím-csoport módosítását javasolják:

X. MINISZTERELNÖKSÉG

9 Fejezeti kezelésű előirányzatok

4 Államháztartáson kívüli szervezetek támogatása

16 Új Kézfogás Közalapítvány támogatása | [ 714,4] | 540,7 | /-173,7 tám./

1 Működési költségvetés

5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások | [ 714,4] | 540,7 | /-173,7 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 270/ 1. (910. sz. jav. - 1.mell. X. 9.cím 2.alc 84.jcs), 310/ 1. (910. sz. jav. - 1.mell. X. 9.cím 4.alc 6.jcs) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1220/910. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Kulturális bizottság nem támogatja,

- az Oktatási bizottság nem támogatja,

- a Társadalmi szervezetek bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

317/ 2. Homa János, Halász János, Vígh Ilona, dr. Juhos Katalin, Sági József és Kiss Attila képviselők kapcsolódva Homa János, Halász János, Szalai Annamária, Vígh Ilona, dr. Juhos Katalin, Sági József és Kiss Attila képviselők T/1220/408. számú módosító javaslatához (T/1220/809. sz. ajánlás 316. és 582. pontjai), a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 9. cím 5. alcím 2. jogcím-csoport módosítását javasolják:

X. MINISZTERELNÖKSÉG

9 Fejezeti kezelésű előirányzatok

5 Egyházak támogatása

2 Egyházi kulturális örökség értékeinek rekonstrukciója és

egyéb beruházások | [ 500,0] | 2 500,0 | /+2000,0 tám./

2 Felhalmozási költségvetés

3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | [ 500,0] | 2 500,0 | /+2000,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 580/ 13. (1057. sz. jav. - 1.mell. XIII. 2.cím 1.alc) pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1220/1057. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Honvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Kulturális bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

319/ 1. Révész Máriusz, Pánczél Károly, Kuzma László, Stolár Mihály és Tóth Ferenc képviselők kapcsolódva Gulyás József és dr. Veres János képviselők T/1220/476. számú módosító javaslatához (T/1220/809. sz. ajánlás 9., 23., 157., 463., 471., 583., 603., 1172. és 1180. pontjai), a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 9. cím 5. alcím 5. jogcím-csoport módosítását javasolják:

X. MINISZTERELNÖKSÉG

9 Fejezeti kezelésű előirányzatok

5 Egyházak támogatása

5 Egyházi alapintézmény-működés, Szja rendelkezése és

kiegészítése | [8 891,0] | 9 591,0 | /+700,0 tám./

1 Működési költségvetés

5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások | [8 891,0] | 9 591,0 | /+700,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 876/ 4. (1150. sz. jav. - 1.mell. XXII. 21.cím 1.alc) pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1220/1150. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,

- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

319/ 2. Révész Máriusz, Pánczél Károly, Kuzma László, Stolár Mihály és Tóth Ferenc képviselők kapcsolódva Gulyás József és dr. Veres János képviselők T/1220/476. számú módosító javaslatához (T/1220/809. sz. ajánlás 9., 23., 157., 463., 471., 583., 603., 1172. és 1180. pontjai), a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 9. cím 5. alcím 5. jogcím-csoport módosítását javasolják:

X. MINISZTERELNÖKSÉG

9 Fejezeti kezelésű előirányzatok

5 Egyházak támogatása

5 Egyházi alapintézmény-működés, Szja rendelkezése és

kiegészítése | [8 891,0] | 9 591,0 | /+700,0 tám./

1 Működési költségvetés

5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások | [8 891,0] | 9 591,0 | /+700,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 876/ 3. (1149. sz. jav. - 1.mell. XXII. 21.cím 1.alc) pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1220/1149. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

319/ 3. A Költségvetési bizottság kapcsolódva Donáth László, dr. Suchman Tamás Gábor és dr. Fodor Gábor képviselők T/1220/757. számú módosító javaslatához (T/1220/809. sz. ajánlás 320., 321. és 924. pontjai), a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 9. cím 5. alcím 5. jogcím-csoport módosítását javasolja:

X. MINISZTERELNÖKSÉG

9 Fejezeti kezelésű előirányzatok

5 Egyházak támogatása

5 Egyházi alapintézmény-működés, Szja rendelkezése

és kiegészítése | [8 891,0] | 8 933,3 | /+42,3 tám./

1 Működési költségvetés

5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások | [8 891,0] | 8 933,3 | /+42,3 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 320/ 1. (1168. sz. jav. - 1.mell. X. 9.cím 5.alc új10.jcs), 876/ 8. (1168. sz. jav. - 1.mell. XXII. 21.cím 1.alc), 924/ 1. (1168. sz. jav. - 1.mell. XXIII. 10.cím 1.alc 3.jcs) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1220/1168. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

320/ 1. A Költségvetési bizottság kapcsolódva Donáth László, dr. Suchman Tamás Gábor és dr. Fodor Gábor képviselők T/1220/757. számú módosító javaslatához (T/1220/809. sz. ajánlás 320., 321. és 924. pontjai), a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 9. cím 5. alcím kiegészítését javasolja a következő új 10. jogcím-csoport felvételével:

X. MINISZTERELNÖKSÉG

9 Fejezeti kezelésű előirányzatok

5 Egyházak támogatása

10 Egyházi alapintézmények korrekciós

támogatása | | 850,0 | /+850,0 tám./

1 Működési költségvetés

5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások | | 850,0 | /+850,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 319/ 3. (1168. sz. jav. - 1.mell. X. 9.cím 5.alc 5.jcs), 876/ 8. (1168. sz. jav. - 1.mell. XXII. 21.cím 1.alc), 924/ 1. (1168. sz. jav. - 1.mell. XXIII. 10.cím 1.alc 3.jcs) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1220/1168. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

321/ 1. Szalai Annamária, Cseresnyés Péter és Nagy Kálmán képviselők kapcsolódva Homa János, Halász János, Szalai Annamária, Vígh Ilona, dr. Juhos Katalin, Sági József és Kiss Attila képviselők T/1220/408. számú módosító javaslatához (T/1220/809. sz. ajánlás 316. és 582. pontjai), a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 9. cím 5. alcím kiegészítését javasolják a következő új 11. jogcím-csoport felvételével:

X. MINISZTERELNÖKSÉG

9 Fejezeti kezelésű előirányzatok

5 Egyházak támogatása

11 Nagykanizsai volt filmszínház rekonstrukciója | | 1 000,0 | /+1000,0 tám./

2 Felhalmozási költségvetés

3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | | 1 000,0 | /+1000,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 580/ 7. (1029. sz. jav. - 1.mell. XIII. 2.cím 1.alc) pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1220/1029. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Kulturális bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

323/ 1. Körömi Attila képviselő kapcsolódva a T/1220/120. számú módosító javaslatához (T/1220/809. sz. ajánlás 323. és 798. pontjai), a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 9. cím 7. alcím 2. jogcím-csoport 2. jogcím módosítását javasolja:

X. MINISZTERELNÖKSÉG

9 Fejezeti kezelésű előirányzatok

7 EU-hoz való csatlakozás miniszterelnökségi nemzeti programja és kormányzati feladatai

2 ACQUIS átvételének nemzeti programja

2 Decentralizációs eljárásra történő intézményi

felkészülés | [1 257,0] | 957,0 | /-300,0 tám./

1 Működési költségvetés

3 Dologi kiadások | [ 857,0] | 557,0 | /-300,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 797/ 2. (874. sz. jav. - 1.mell. XXI. 10.cím 1.alc új12.jcs) pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1220/874. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- az Egészségügyi bizottság nem támogatja,

- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,

- az Eu. integrációs bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

326/ 1. Körömi Attila képviselő kapcsolódva a T/1220/119. számú módosító javaslatához (T/1220/809. sz. ajánlás 100. és 662. pontjai), a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 9. cím 8. alcím 1. jogcím-csoport módosítását javasolja:

X. MINISZTERELNÖKSÉG

9 Fejezeti kezelésű előirányzatok

8 Támogatási célprogram

1 Területfejlesztési célfeladatok támogatással fedezett

kiadásai | [7 465,1] | 6 865,1 | /-600,0 tám./

2 Felhalmozási költségvetés

3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | [7 000,0] | 6 400,0 | /-600,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 620/ 1. (872. sz. jav. - 1.mell. XV. 25.cím 1.alc új35.jcs) pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1220/872. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Területfejlesztési bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

326/ 2. Körömi Attila képviselő kapcsolódva a T/1220/118. számú módosító javaslatához (T/1220/809. sz. ajánlás 326. és 684. pontjai), a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 9. cím 8. alcím 1. jogcím-csoport módosítását javasolja:

X. MINISZTERELNÖKSÉG

9 Fejezeti kezelésű előirányzatok

8 Támogatási célprogram

1 Területfejlesztési célfeladatok támogatással fedezett

kiadásai | [7 465,1] | 6 465,1 | /-1000,0 tám./

2 Felhalmozási költségvetés

3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | [7 000,0] | 6 000,0 | /-1000,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 620/ 3. (873. sz. jav. - 1.mell. XV. 25.cím 1.alc új35.jcs) pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1220/873. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Területfejlesztési bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

343/ 1. Révész Máriusz, Pánczél Károly, Kuzma László, Stolár Mihály, Tóth Ferenc és Sági József képviselők kapcsolódva Révész Máriusz, Pánczél Károly, Kuzma László, Tóth Ferenc, Sági József és Stolár Mihály képviselők T/1220/210. számú módosító javaslatához (T/1220/809. sz. ajánlás 44., 139., 217., 343., 442., 1111. és 1115. pontjai), a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 12. cím 2. alcím 1. jogcím-csoport módosítását javasolják:

X. MINISZTERELNÖKSÉG

12 Tartalékok

2 Céltartalékok

1 Különféle személyi kifizetések | [11 400,0] | 10 217,3 | /-1182,7 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 44/ 1. (984. sz. jav. - 83.§ (1) Kt.32.§ (2)), 144/ 33. (984. sz. jav. - 1.mell. X. 9.cím 2.alc 16.jcs), 217/ 1. (984. sz. jav. - 1.mell. X. 9.cím 2.alc 44.jcs), 444/ 3. (984. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 23.jcs), 1111/ 1. (984. sz. jav. - 3.mell. 23. a)), 1115/ 1. (984. sz. jav. - 3.mell. 23. b) fajl) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1220/984. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- az Oktatási bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Szociális bizottság támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM fejezet

350/ 1. Dr. Kovács Zoltán és Kontrát Károly képviselők kapcsolódva dr. Kovács Zoltán képviselő T/1220/710. számú módosító javaslatához (T/1220/809. sz. ajánlás 282. és 349. pontjai), a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 5. cím 2. alcím módosítását javasolják:

XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM

5 Rendőrség

2 Budapesti Rendőr-főkapitányság | [27 537,5] | 30 037,5 | /+2500,0 tám./

1 Működési költségvetés | [1 987,4] | 987,4 | /-1000,0 bev./

3 Dologi kiadások | [3 735,6] | 5 235,6 | /+1500,0 kiad./

Megjegyzés: A mód. indítvány számítási hibáját korrigáltuk.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 294/ 1. (820. sz. jav. - 1.mell. X. 9.cím 2.alc 87.jcs) pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1220/820. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Rendészeti bizottság nem támogatja,

- a Területfejlesztési bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

350/ 2. Csampa Zsolt, Pettkó András, Karsai Péter és dr. Csáky András képviselők kapcsolódva dr. Deutsch Tamás, dr. Juhos Katalin, Tirts Tamás, dr. Nagy Gábor Tamás, dr. Weszelovszky Zoltán és Soltész Miklós képviselők T/1220/729. számú módosító javaslatához (T/1220/809. sz. ajánlás 188., 226., 701. és 828. pontjai), a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 5. cím 2. alcím kiegészítését javasolják:

XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM

5 Rendőrség

2 Budapesti Rendőr-főkapitányság | [27 537,5] | 28 537,5 | /+1000,0 tám./

2 Felhalmozási költségvetés | | 30,0 bev.

5 Lakástámogatás | | 1 000,0 | /+1000,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 828/ 2. (891. sz. jav. - 1.mell. XXII. 13.cím 2.alc 10.jcs) pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1220/891. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Rendészeti bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

353/ 1. Dr. Kovács Zoltán és Kontrát Károly képviselők kapcsolódva dr. Kovács Zoltán képviselő T/1220/594. számú módosító javaslatához (T/1220/809. sz. ajánlás 187. és 352. pontjai), a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 5. cím 4. alcím módosítását javasolják:

XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM

5 Rendőrség

4 Baranya megyei Rendőr-főkapitányság | [4 068,0] | 4 418,0 | /+350,0 tám./

1 Működési költségvetés | [ 201,0] | 51,0 | /-150,0 bev./

3 Dologi kiadások | [ 300,3] | 500,3 | /+200,0 kiad./

Megjegyzés: A mód. indítvány az alcím számát tévesen jelöli meg.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 144/ 2. (819. sz. jav. - 1.mell. X. 9.cím 2.alc 16.jcs) pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1220/819. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Rendészeti bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

355/ 1. Dr. Kovács Zoltán és Kontrát Károly képviselők kapcsolódva dr. Kovács Zoltán képviselő T/1220/302. számú módosító javaslatához (T/1220/809. sz. ajánlás 195. és 358. pontjai), a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 5. cím 5. alcím módosítását javasolják:

XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM

5 Rendőrség

5 Bács-Kiskun megyei Rendőr-főkapitányság | [5 260,7] | 5 610,7 | /+350,0 tám./

1 Működési költségvetés | [ 207,8] | 57,8 | /-150,0 bev./

3 Dologi kiadások | [ 396,6] | 596,6 | /+200,0 kiad./

Megjegyzés: A mód. indítvány az alcím számát tévesen jelöli meg.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 144/ 9. (818. sz. jav. - 1.mell. X. 9.cím 2.alc 16.jcs) pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1220/818. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Rendészeti bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

360/ 1. Dr. Kovács Zoltán és Kontrát Károly képviselők kapcsolódva dr. Kovács Zoltán képviselő T/1220/642. számú módosító javaslatához (T/1220/809. sz. ajánlás 146. és 359. pontjai), a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 5. cím 6. alcím módosítását javasolják:

XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM

5 Rendőrség

6 Békés megyei Rendőr-főkapitányság | [3 607,4] | 3 927,4 | /+320,0 tám./

1 Működési költségvetés | [ 159,0] | 39,0 | /-120,0 bev./

3 Dologi kiadások | [ 293,9] | 493,9 | /+200,0 kiad./

Megjegyzés: A mód. indítvány az alcím számát tévesen jelöli meg, valamint számítási hibáját korrigáltuk.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 144/ 3. (817. sz. jav. - 1.mell. X. 9.cím 2.alc 16.jcs) pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1220/817. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Rendészeti bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

360/ 2. Erdős Norbert, Domokos László, Babák Mihály, dr. Dancsó József, Végh László és Vígh Ilona képviselők kapcsolódva dr. Kovács Zoltán képviselő T/1220/642. számú módosító javaslatához (T/1220/809. sz. ajánlás 146. és 359. pontjai), a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 5. cím 6. alcím módosítását javasolják:

XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM

5 Rendőrség

6 Békés megyei Rendőr-főkapitányság | [3 607,4] | 3 927,4 | /+320,0 tám./

1 Működési költségvetés | | 159,0 bev.

3 Dologi kiadások | [ 293,9] | 613,9 | /+320,0 kiad./

Megjegyzés: A mód. indítvány az alcím számát tévesen jelöli meg, valamint számítási hibáját korrigáltuk.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 144/ 27. (1007. sz. jav. - 1.mell. X. 9.cím 2.alc 16.jcs) pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1220/1007. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Rendészeti bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

361/ 1. Dr. Kovács Zoltán és Kontrát Károly képviselők kapcsolódva dr. Kovács Zoltán képviselő T/1220/645. számú módosító javaslatához (T/1220/809. sz. ajánlás 173. és 362. pontjai), a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 5. cím 7. alcím módosítását javasolják:

XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM

5 Rendőrség

7 Borsod-Abaúj-Zemplén megyei

Rendőr-főkapitányság | [6 652,1] | 7 052,1 | /+400,0 tám./

1 Működési költségvetés | [ 293,4] | 93,4 | /-200,0 bev./

3 Dologi kiadások | [ 479,3] | 679,3 | /+200,0 kiad./

Megjegyzés: A mód. indítvány az alcím számát tévesen jelöli meg.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 144/ 6. (816. sz. jav. - 1.mell. X. 9.cím 2.alc 16.jcs) pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1220/816. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Rendészeti bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

363/ 1. Dr. Kovács Zoltán és Kontrát Károly képviselők kapcsolódva dr. Kovács Zoltán képviselő T/1220/644. számú módosító javaslatához (T/1220/809. sz. ajánlás 161. és 364. pontjai), a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 5. cím 8. alcím módosítását javasolják:

XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM

5 Rendőrség

8 Csongrád megyei Rendőr-főkapitányság | [3 882,1] | 4 232,1 | /+350,0 tám./

1 Működési költségvetés | [ 180,0] | 30,0 | /-150,0 bev./

3 Dologi kiadások | [ 312,3] | 512,3 | /+200,0 kiad./

Megjegyzés: A mód. indítvány az alcím számát tévesen jelöli meg.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 144/ 10. (815. sz. jav. - 1.mell. X. 9.cím 2.alc 16.jcs) pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1220/815. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Rendészeti bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

365/ 1. Dr. Kovács Zoltán és Kontrát Károly képviselők kapcsolódva dr. Kovács Zoltán képviselő T/1220/711. számú módosító javaslatához (T/1220/809. sz. ajánlás 118. és 366. pontjai), a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 5. cím 9. alcím módosítását javasolják:

XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM

5 Rendőrség

9 Fejér megyei Rendőr-főkapitányság | [4 072,6] | 4 422,6 | /+350,0 tám./

1 Működési költségvetés | [ 199,9] | 99,9 | /-100,0 bev./

3 Dologi kiadások | [ 266,8] | 516,8 | /+250,0 kiad./

Megjegyzés: A mód. indítvány az alcím számát tévesen jelöli meg.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 144/ 14. (832. sz. jav. - 1.mell. X. 9.cím 2.alc 16.jcs) pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1220/832. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Rendészeti bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

365/ 2. Lengyel Zoltán képviselő kapcsolódva dr. Kovács Zoltán képviselő T/1220/711. számú módosító javaslatához (T/1220/809. sz. ajánlás 118. és 366. pontjai), a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 5. cím 9. alcím módosítását javasolja:

XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM

5 Rendőrség

9 Fejér megyei Rendőr-főkapitányság | [4 072,6] | 4 422,6 | /+350,0 tám./

1 Működési költségvetés | [ 199,9] | 99,9 | /-100,0 bev./

3 Dologi kiadások | [ 266,8] | 516,8 | /+250,0 kiad./

Megjegyzés: A mód. indítvány az alcím számát tévesen jelöli meg.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 144/ 36. (994. sz. jav. - 1.mell. X. 9.cím 2.alc 16.jcs) pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1220/994. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Rendészeti bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

369/ 1. Dr. Kovács Zoltán és Kontrát Károly képviselők kapcsolódva dr. Kovács Zoltán képviselő T/1220/301. számú módosító javaslatához (T/1220/809. sz. ajánlás 178. és 367. pontjai), a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 5. cím 10. alcím módosítását javasolják:

XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM

5 Rendőrség

10 Győr-Moson-Sopron megyei Rendőr-főkapitányság | [3 735,8] | 4 085,8 | /+350,0 tám./

1 Működési költségvetés | [ 203,4] | 103,4 | /-100,0 bev./

3 Dologi kiadások | [ 284,5] | 534,5 | /+250,0 kiad./

Megjegyzés: A mód. indítvány az alcím számát tévesen jelöli meg.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 144/ 16. (814. sz. jav. - 1.mell. X. 9.cím 2.alc 16.jcs) pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1220/814. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Rendészeti bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

370/ 1. Dr. Kovács Zoltán és Kontrát Károly képviselők kapcsolódva dr. Kovács Zoltán képviselő T/1220/303. számú módosító javaslatához (T/1220/809. sz. ajánlás 180. és 371. pontjai), a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 5. cím 11. alcím módosítását javasolják:

XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM

5 Rendőrség

11 Hajdú-Bihar megyei Rendőr-főkapitányság | [4 812,8] | 5 212,8 | /+400,0 tám./

1 Működési költségvetés | [ 202,4] | 52,4 | /-150,0 bev./

3 Dologi kiadások | [ 374,4] | 624,4 | /+250,0 kiad./

Megjegyzés: A mód. indítvány az alcím számát tévesen jelöli meg.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 144/ 15. (813. sz. jav. - 1.mell. X. 9.cím 2.alc 16.jcs) pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1220/813. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Rendészeti bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

373/ 1. Dr. Kovács Zoltán és Kontrát Károly képviselők kapcsolódva dr. Nyitrai Zsolt képviselő T/1220/616. számú módosító javaslatához (T/1220/809. sz. ajánlás 119. és 372. pontjai), a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 5. cím 12. alcím módosítását javasolják:

XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM

5 Rendőrség

12 Heves megyei Rendőr-főkapitányság | [2 804,4] | 3 004,4 | /+200,0 tám./

1 Működési költségvetés | [ 115,2] | 35,2 | /-80,0 bev./

3 Dologi kiadások | [ 219,7] | 339,7 | /+120,0 kiad./

Megjegyzés: A mód. indítvány az alcím számát tévesen jelöli meg.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 144/ 17. (830. sz. jav. - 1.mell. X. 9.cím 2.alc 16.jcs) pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1220/830. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Rendészeti bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

375/ 1. Dr. Kovács Zoltán és Kontrát Károly képviselők kapcsolódva dr. Kovács Zoltán képviselő T/1220/592. számú módosító javaslatához (T/1220/809. sz. ajánlás 107. és 374. pontjai), a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 5. cím 13. alcím módosítását javasolják:

XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM

5 Rendőrség

13 Jász-Nagykun-Szolnok megyei

Rendőr-főkapitányság | [3 794,6] | 4 144,6 | /+350,0 tám./

1 Működési költségvetés | [ 273,7] | 123,7 | /-150,0 bev./

3 Dologi kiadások | [ 305,6] | 505,6 | /+200,0 kiad./

Megjegyzés: A mód. indítvány az alcím számát tévesen jelöli meg.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 144/ 11. (821. sz. jav. - 1.mell. X. 9.cím 2.alc 16.jcs) pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1220/821. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Rendészeti bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

377/ 1. Dr. Kovács Zoltán és Kontrát Károly képviselők kapcsolódva dr. Kovács Zoltán képviselő T/1220/593. számú módosító javaslatához (T/1220/809. sz. ajánlás 189. és 378. pontjai), a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 5. cím 14. alcím módosítását javasolják:

XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM

5 Rendőrség

14 Komárom-Esztergom megyei Rendőr-főkapitányság | [2 924,0] | 3 124,0 | /+200,0 tám./

1 Működési költségvetés | [ 149,8] | 49,8 | /-100,0 bev./

3 Dologi kiadások | [ 285,6] | 385,6 | /+100,0 kiad./

Megjegyzés: A mód. indítvány az alcím számát tévesen jelöli meg.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 144/ 4. (822. sz. jav. - 1.mell. X. 9.cím 2.alc 16.jcs) pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1220/822. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Rendészeti bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

380/ 1. Dr. Kovács Zoltán és Kontrát Károly képviselők kapcsolódva dr. Kovács Zoltán képviselő T/1220/643. számú módosító javaslatához (T/1220/809. sz. ajánlás 160. és 381. pontjai), a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 5. cím 15. alcím módosítását javasolják:

XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM

5 Rendőrség

15 Nógrád megyei Rendőr-főkapitányság | [2 479,0] | 2 679,0 | /+200,0 tám./

1 Működési költségvetés | [ 102,4] | 52,4 | /-50,0 bev./

3 Dologi kiadások | [ 183,5] | 333,5 | /+150,0 kiad./

Megjegyzés: A mód. indítvány az alcím számát tévesen jelöli meg, valamint számítási hibáját korrigáltuk.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 144/ 5. (823. sz. jav. - 1.mell. X. 9.cím 2.alc 16.jcs) pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1220/823. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Rendészeti bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

380/ 2. Balla Mihály Tibor képviselő kapcsolódva dr. Kovács Zoltán képviselő T/1220/643. számú módosító javaslatához (T/1220/809. sz. ajánlás 160. és 381. pontjai), a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 5. cím 15. alcím módosítását javasolja:

XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM

5 Rendőrség

15 Nógrád megyei Rendőr-főkapitányság | [2 479,0] | 2 679,0 | /+200,0 tám./

1 Működési költségvetés | [ 102,4] | 52,4 | /-50,0 bev./

3 Dologi kiadások | [ 183,5] | 333,5 | /+150,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 144/ 30. (993. sz. jav. - 1.mell. X. 9.cím 2.alc 16.jcs) pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1220/993. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Rendészeti bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

382/ 1. Dr. Kovács Zoltán és Kontrát Károly képviselők kapcsolódva Pogácsás Tibor képviselő T/1220/357. számú módosító javaslatához (T/1220/809. sz. ajánlás 237. és 383. pontjai), a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 5. cím 16. alcím módosítását javasolják:

XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM

5 Rendőrség

16 Pest megyei Rendőr-főkapitányság | [7 950,8] | 8 500,8 | /+550,0 tám./

1 Működési költségvetés | [ 350,9] | 100,9 | /-250,0 bev./

3 Dologi kiadások | [ 672,9] | 972,9 | /+300,0 kiad./

Megjegyzés: A mód. indítvány az alcím számát tévesen jelöli meg.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 144/ 7. (824. sz. jav. - 1.mell. X. 9.cím 2.alc 16.jcs) pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1220/824. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Rendészeti bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

385/ 1. Dr. Kovács Zoltán és Kontrát Károly képviselők kapcsolódva dr. Kovács Zoltán képviselő T/1220/236. számú módosító javaslatához (T/1220/809. sz. ajánlás 135. és 386. pontjai), a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 5. cím 17. alcím módosítását javasolják:

XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM

5 Rendőrség

17 Somogy megyei Rendőr-főkapitányság | [4 055,7] | 4 405,7 | /+350,0 tám./

1 Működési költségvetés | [ 190,1] | 40,1 | /-150,0 bev./

3 Dologi kiadások | [ 366,2] | 566,2 | /+200,0 kiad./

Megjegyzés: A mód. indítvány az alcím számát tévesen jelöli meg.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 144/ 8. (825. sz. jav. - 1.mell. X. 9.cím 2.alc 16.jcs) pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1220/825. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Rendészeti bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

387/ 1. Dr. Kovács Zoltán és Kontrát Károly képviselők kapcsolódva dr. Kovács Zoltán képviselő T/1220/709. számú módosító javaslatához (T/1220/809. sz. ajánlás 105. és 388. pontjai), a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 5. cím 18. alcím módosítását javasolják:

XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM

5 Rendőrség

18 Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei

Rendőr-főkapitányság | [4 812,4] | 5 112,4 | /+300,0 tám./

1 Működési költségvetés | [ 189,6] | 89,6 | /-100,0 bev./

3 Dologi kiadások | [ 367,3] | 567,3 | /+200,0 kiad./

Megjegyzés: A mód. indítvány az alcím számát tévesen jelöli meg.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 144/ 1. (826. sz. jav. - 1.mell. X. 9.cím 2.alc 16.jcs) pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1220/826. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Rendészeti bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

390/ 1. Dr. Kovács Zoltán és Kontrát Károly képviselők kapcsolódva dr. Kovács Zoltán képviselő T/1220/708. számú módosító javaslatához (T/1220/809. sz. ajánlás 124. és 390. pontjai), a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 5. cím 19. alcím módosítását javasolják:

XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM

5 Rendőrség

19 Tolna megyei Rendőr-főkapitányság | [2 871,8] | 3 171,8 | /+300,0 tám./

1 Működési költségvetés | [ 174,4] | 74,4 | /-100,0 bev./

3 Dologi kiadások | [ 214,3] | 414,3 | /+200,0 kiad./

Megjegyzés: A mód. indítvány az alcím számát tévesen jelöli meg.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 144/ 12. (827. sz. jav. - 1.mell. X. 9.cím 2.alc 16.jcs) pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1220/827. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Rendészeti bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

391/ 1. Dr. Kovács Zoltán és Kontrát Károly képviselők kapcsolódva dr. Kovács Zoltán képviselő T/1220/235. számú módosító javaslatához (T/1220/809. sz. ajánlás 128. és 392. pontjai), a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 5. cím 20. alcím módosítását javasolják:

XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM

5 Rendőrség

20 Vas megyei Rendőr-főkapitányság | [2 826,3] | 3 126,3 | /+300,0 tám./

1 Működési költségvetés | [ 170,9] | 70,9 | /-100,0 bev./

3 Dologi kiadások | [ 279,3] | 479,3 | /+200,0 kiad./

Megjegyzés: A mód. indítvány az alcím számát tévesen jelöli meg.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 144/ 13. (831. sz. jav. - 1.mell. X. 9.cím 2.alc 16.jcs) pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1220/831. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Rendészeti bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

393/ 1. Dr. Kovács Zoltán és Kontrát Károly képviselők kapcsolódva a T/1220/82. számon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/1220/809. sz. ajánlás 99. és 394. pontjai), a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 5. cím 21. alcím módosítását javasolják:

XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM

5 Rendőrség

21 Veszprém megyei Rendőr-főkapitányság | [3 665,3] | 4 015,3 | /+350,0 tám./

1 Működési költségvetés | [ 166,1] | 66,1 | /-100,0 bev./

3 Dologi kiadások | [ 293,6] | 543,6 | /+250,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 144/ 19. (828. sz. jav. - 1.mell. X. 9.cím 2.alc 16.jcs) pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1220/828. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Rendészeti bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

396/ 1. Dr. Kovács Zoltán és Kontrát Károly képviselők kapcsolódva Nagy Kálmán képviselő T/1220/272. számú módosító javaslatához (T/1220/809. sz. ajánlás 106. és 395. pontjai), a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 5. cím 22. alcím módosítását javasolják:

XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM

5 Rendőrség

22 Zala megyei Rendőr-főkapitányság | [2 962,4] | 3 262,4 | /+300,0 tám./

1 Működési költségvetés | [ 167,0] | 67,0 | /-100,0 bev./

3 Dologi kiadások | [ 252,6] | 452,6 | /+200,0 kiad./

Megjegyzés: A mód. indítvány az alcím számát tévesen jelöli meg.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 144/ 18. (829. sz. jav. - 1.mell. X. 9.cím 2.alc 16.jcs) pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1220/829. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Rendészeti bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

404/ 1. Font Sándor, Szászfalvi László és Sisák Imre János képviselők kapcsolódva Font Sándor képviselő T/1220/386. számú módosító javaslatához (T/1220/809. sz. ajánlás 143. és 404. pontjai), a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 19. cím 2. alcím 7. jogcím-csoport módosítását javasolják:

XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM

19 Fejezeti kezelésű előirányzatok

2 Ágazati célfeladatok

7 Önkéntes tűzoltóegyesületek támogatása | [ 200,0] | 250,0 | /+50,0 tám./

1 Működési költségvetés

5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások | [ 120,0] | 150,0 | /+30,0 kiad./

2 Felhalmozási költségvetés

3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | [ 80,0] | 100,0 | /+20,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 846/ 30. (918. sz. jav. - 1.mell. XXII. 20.cím 1.alc) pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1220/918. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Rendészeti bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

404/ 2. Csampa Zsolt képviselő kapcsolódva Gyürk András, Szíjjártó Péter, Rogán Antal, Erdős Norbert, dr. Nyitrai Zsolt, dr. Bagó Zoltán és Dobó László képviselők T/1220/296. számú módosító javaslatához (T/1220/809. sz. ajánlás 169. és 1014. pontjai), a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 19. cím 2. alcím 53. jogcím-csoport módosítását javasolja:

XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM

19 Fejezeti kezelésű előirányzatok

2 Ágazati célfeladatok

53 ORFK D.A.D.A. Program támogatása | [ 5,0] | 55,0 | /+50,0 tám./

1 Működési költségvetés

5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások | [ 5,0] | 55,0 | /+50,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 144/ 21. (896. sz. jav. - 1.mell. X. 9.cím 2.alc 16.jcs) pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1220/896. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- az Egészségügyi bizottság nem támogatja,

- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- az Ifjúsági bizottság nem támogatja,

- a Rendészeti bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Szociális bizottság támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

407/ 1. A Költségvetési bizottság kapcsolódva dr. Deutsch Tamás, dr. Juhos Katalin, Tirts Tamás, dr. Nagy Gábor Tamás, dr. Weszelovszky Zoltán és Soltész Miklós képviselők T/1220/744. számú módosító javaslatához (T/1220/809. sz. ajánlás 204. és 409. pontjai), a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 19. cím 2. alcím 59. jogcím-csoport módosítását javasolja:

XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM

19 Fejezeti kezelésű előirányzatok

2 Ágazati célfeladatok

59 Lakóépületek energiamegtakarítási programja | [1 500,0] | 2 000,0 | /+500,0 tám./

2 Felhalmozási költségvetés

3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | [1 500,0] | 2 000,0 | /+500,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 876/ 6. (1167. sz. jav. - 1.mell. XXII. 21.cím 1.alc) pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1220/1167. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

411/ 1. Lezsák Sándor és Font Sándor képviselők kapcsolódva Endre Sándor képviselő T/1220/263. számú módosító javaslatához (T/1220/809. sz. ajánlás 411. és 577. pontjai), a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 19. cím 2. alcím kiegészítését javasolják a következő új 63. jogcím-csoport felvételével:

XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM

19 Fejezeti kezelésű előirányzatok

2 Ágazati célfeladatok

63 Tanyavédelmi program Bács-Kiskun megyében | | 600,0 | /+600,0 tám./

1 Működési költségvetés

5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások | | 600,0 | /+600,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 846/ 16. (947. sz. jav. - 1.mell. XXII. 20.cím 1.alc) pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1220/947. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Egészségügyi bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Rendészeti bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

412/ 2. Font Sándor, Lezsák Sándor, Karsai Péter, Püski András, Szászfalvi László és Sisák Imre János képviselők kapcsolódva Font Sándor képviselő T/1220/391. számú módosító javaslatához (T/1220/809. sz. ajánlás 1., 19., 412. és 823. pontjai), a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 19. cím 14. alcím módosítását javasolják:

XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM

19 Fejezeti kezelésű előirányzatok

14 Köztestületi tűzoltóságok normatív támogatása | [ 570,0] | 670,0 | /+100,0 tám./

1 Működési költségvetés

5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások | [ 570,0] | 670,0 | /+100,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 19/ 2. (921. sz. jav. - 28.§ (19) b)), 846/ 23. (921. sz. jav. - 1.mell. XXII. 20.cím 1.alc) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1220/921. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Rendészeti bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

417/ 1. A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 23. cím 1. alcím 13. jogcím-csoport módosítását javasolja:

XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM

23 Helyi önkormányzatok támogatásai, hozzájárulásai

1 Normatív hozzájárulások

13 Bentlakásos és átmeneti intézményi ellátás | [17 875,7] | 18 375,7 | /+500,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 9/ 2. (1189. sz. jav. - 24.§ (2)), 23/ 2. (1189. sz. jav. - 42.§ (1) c) újcd)), 444/ 7. (1189. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 24.jcs), 464/ 3. (1189. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 5.jcs), 471/ 2. (1189. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc új18.jcs), 876/ 9. (1189. sz. jav. - 1.mell. XXII. 21.cím 1.alc), 1133/ 1. (1189. sz. jav. - 3.mell. 24. d)), 1140/ 2. (1189. sz. jav. - 3.mell. 24. e) fajl), 1145/ 2. (1189. sz. jav. - 3.mell. 24. f) fajl), 1163/ 1. (1189. sz. jav. - 3.mell. kieg. 1. k)), 1165/ 1. (1189. sz. jav. - 4.mell. B) I.), 1165/ 2. (1189. sz. jav. - 4.mell. B) II. meghat. lez.), 1165/ 3. (1189. sz. jav. - 4.mell. B) III. felv.), 1166/ 1. (1189. sz. jav. - 4.mell. B) III. 2. 2.), 1169/ 1. (1189. sz. jav. - 4.mell. B) III. 4.), 1171/ 1. (1189. sz. jav. - 5.mell. 5.), 1180/ 2. (1189. sz. jav. - 5.mell. új18.), 1182/ 2. (1189. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 2. 3), 1184/ 1. (1189. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 7. 2.) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1220/1189. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

426/ 1. Dr. Kovács Zoltán képviselő kapcsolódva dr. Bóka István képviselő T/1220/701. számú módosító javaslatához (T/1220/809. sz. ajánlás 426., 864. és 1072. pontjai), a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 23. cím 1. alcím 19. jogcím-csoport módosítását javasolja:

XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM

23 Helyi önkormányzatok támogatásai, hozzájárulásai

1 Normatív hozzájárulások

19 Óvodai nevelés | [54 740,0] | 77 280,0 | /+22540,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 876/ 2. (955. sz. jav. - 1.mell. XXII. 21.cím 1.alc), 1072/ 1. (955. sz. jav. - 3.mell. 19. fajl) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1220/955. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Oktatási bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

426/ 2. Révész Máriusz, Pánczél Károly, Kuzma László, Stolár Mihály, Tóth Ferenc és Sági József képviselők kapcsolódva Révész Máriusz, Pánczél Károly, Kuzma László, Stolár Mihály, Tóth Ferenc, Sági József és Pichler Imre László képviselők T/1220/205. számú módosító javaslatához (T/1220/809. sz. ajánlás 428., 431., 435., 441., 443., 456., 872., 1074., 1080., 1082., 1089., 1091., 1095., 1098., 1101., 1107., 1108., 1110., 1114., 1116., 1122., 1125., 1139., 1144., 1150. és 1151. pontjai), a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 23. cím 1. alcím 19. jogcím-csoport módosítását javasolják:

XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM

23 Helyi önkormányzatok támogatásai, hozzájárulásai

1 Normatív hozzájárulások

19 Óvodai nevelés | [54 740,0] | 64 431,8 | /+9691,8 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 432/ 3. (1151. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 20.jcs), 437/ 2. (1151. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 21.jcs), 438/ 2. (1151. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 22.jcs), 441/ 1. (1151. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 23.jcs), 444/ 6. (1151. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 24.jcs), 876/ 5. (1151. sz. jav. - 1.mell. XXII. 21.cím 1.alc), 1072/ 2. (1151. sz. jav. - 3.mell. 19. fajl), 1078/ 1. (1151. sz. jav. - 3.mell. 20. a) fajl), 1083/ 1. (1151. sz. jav. - 3.mell. 20. c) fajl.), 1088/ 1. (1151. sz. jav. - 3.mell. 20. d) fajl.), 1092/ 1. (1151. sz. jav. - 3.mell. 20. e) fajl.), 1094/ 1. (1151. sz. jav. - 3.mell. 21. a) fajl), 1097/ 1. (1151. sz. jav. - 3.mell. 21. b) fajl), 1100/ 1. (1151. sz. jav. - 3.mell. 21. c) fajl), 1107/ 1. (1151. sz. jav. - 3.mell. 22. a) fajl), 1108/ 1. (1151. sz. jav. - 3.mell. 22. b) fajl), 1109/ 1. (1151. sz. jav. - 3.mell. 23. a)), 1112/ 2. (1151. sz. jav. - 3.mell. 23. b) fajl), 1119/ 1. (1151. sz. jav. - 3.mell. 24. a) fajl), 1120/ 1. (1151. sz. jav. - 3.mell. 24. b) fajl), 1127/ 1. (1151. sz. jav. - 3.mell. 24. c) fajl), 1140/ 1. (1151. sz. jav. - 3.mell. 24. e) fajl), 1145/ 1. (1151. sz. jav. - 3.mell. 24. f) fajl), 1149/ 1. (1151. sz. jav. - 3.mell. 24. g) igény), 1153/ 1. (1151. sz. jav. - 3.mell. 24. h) fajl) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1220/1151. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Kulturális bizottság nem támogatja,

- az Oktatási bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

432/ 1. Pánczél Károly képviselő kapcsolódva a T/1220/198. számú módosító javaslatához (T/1220/809. sz. ajánlás 46. és 47. pontjai), a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 23. cím 1. alcím 20. jogcím-csoport módosítását javasolja:

XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM

23 Helyi önkormányzatok támogatásai, hozzájárulásai

1 Normatív hozzájárulások

20 Iskolai oktatás | [276 520,6] | 276 880,6 | /+360,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslattal összefüggésben a törvényjavaslat 3. sz. mellékletét is módosítani szükséges.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 46/ 1. (850. sz. jav. - 83.§ (3) Kt.124.§ (24)), 46/ 2. (850. sz. jav. - 83.§ (5) Kt.1.mell. er.), 437/ 1. (850. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 21.jcs), 438/ 1. (850. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 22.jcs), 444/ 1. (850. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 23.jcs), 533/ 1. (850. sz. jav. - 1.mell. XIII. 1.cím 3.alc) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1220/850. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Honvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Kulturális bizottság nem támogatja,

- az Oktatási bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

432/ 2. Stolár Mihály képviselő kapcsolódva a T/1220/300. számú módosító javaslatához (T/1220/809. sz. ajánlás 48., 434., 444., 485., 1086., 1113. és 1192. pontjai), a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 23. cím 1. alcím 20. jogcím-csoport módosítását javasolja:

XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM

23 Helyi önkormányzatok támogatásai, hozzájárulásai

1 Normatív hozzájárulások

20 Iskolai oktatás | [276 520,6] | 276 480,6 | /-40,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 48/ 1. (979. sz. jav. - 83.§ (6) Kt.1.mell. M.rész Khm. 1.), 444/ 2. (979. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 23.jcs), 485/ 1. (979. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 5.alc 1.jcs új8.jogc), 1085/ 1. (979. sz. jav. - 3.mell. 20. c) igény), 1112/ 1. (979. sz. jav. - 3.mell. 23. a) igény), 1192/ 1. (979. sz. jav. - 8.mell. I. új8.) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1220/979. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,

- az Oktatási bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

432/ 3. Révész Máriusz, Pánczél Károly, Kuzma László, Stolár Mihály, Tóth Ferenc és Sági József képviselők kapcsolódva Révész Máriusz, Pánczél Károly, Kuzma László, Stolár Mihály, Tóth Ferenc, Sági József és Pichler Imre László képviselők T/1220/205. számú módosító javaslatához (T/1220/809. sz. ajánlás 428., 431., 435., 441., 443., 456., 872., 1074., 1080., 1082., 1089., 1091., 1095., 1098., 1101., 1107., 1108., 1110., 1114., 1116., 1122., 1125., 1139., 1144., 1150. és 1151. pontjai), a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 23. cím 1. alcím 20. jogcím-csoport módosítását javasolják:

XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM

23 Helyi önkormányzatok támogatásai, hozzájárulásai

1 Normatív hozzájárulások

20 Iskolai oktatás | [276 520,6] | 302 104,7 | /+25584,1 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 426/ 2. (1151. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 19.jcs), 437/ 2. (1151. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 21.jcs), 438/ 2. (1151. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 22.jcs), 441/ 1. (1151. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 23.jcs), 444/ 6. (1151. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 24.jcs), 876/ 5. (1151. sz. jav. - 1.mell. XXII. 21.cím 1.alc), 1072/ 2. (1151. sz. jav. - 3.mell. 19. fajl), 1078/ 1. (1151. sz. jav. - 3.mell. 20. a) fajl), 1083/ 1. (1151. sz. jav. - 3.mell. 20. c) fajl.), 1088/ 1. (1151. sz. jav. - 3.mell. 20. d) fajl.), 1092/ 1. (1151. sz. jav. - 3.mell. 20. e) fajl.), 1094/ 1. (1151. sz. jav. - 3.mell. 21. a) fajl), 1097/ 1. (1151. sz. jav. - 3.mell. 21. b) fajl), 1100/ 1. (1151. sz. jav. - 3.mell. 21. c) fajl), 1107/ 1. (1151. sz. jav. - 3.mell. 22. a) fajl), 1108/ 1. (1151. sz. jav. - 3.mell. 22. b) fajl), 1109/ 1. (1151. sz. jav. - 3.mell. 23. a)), 1112/ 2. (1151. sz. jav. - 3.mell. 23. b) fajl), 1119/ 1. (1151. sz. jav. - 3.mell. 24. a) fajl), 1120/ 1. (1151. sz. jav. - 3.mell. 24. b) fajl), 1127/ 1. (1151. sz. jav. - 3.mell. 24. c) fajl), 1140/ 1. (1151. sz. jav. - 3.mell. 24. e) fajl), 1145/ 1. (1151. sz. jav. - 3.mell. 24. f) fajl), 1149/ 1. (1151. sz. jav. - 3.mell. 24. g) igény), 1153/ 1. (1151. sz. jav. - 3.mell. 24. h) fajl) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1220/1151. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Kulturális bizottság nem támogatja,

- az Oktatási bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

437/ 1. Pánczél Károly képviselő kapcsolódva a T/1220/198. számú módosító javaslatához (T/1220/809. sz. ajánlás 46. és 47. pontjai), a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 23. cím 1. alcím 21. jogcím-csoport módosítását javasolja:

XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM

23 Helyi önkormányzatok támogatásai, hozzájárulásai

1 Normatív hozzájárulások

21 Különleges gondozás keretében nyújtott

ellátás | [24 697,0] | 24 742,0 | /+45,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslattal összefüggésben a törvényjavaslat 3. sz. mellékletét is módosítani szükséges.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 46/ 1. (850. sz. jav. - 83.§ (3) Kt.124.§ (24)), 46/ 2. (850. sz. jav. - 83.§ (5) Kt.1.mell. er.), 432/ 1. (850. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 20.jcs), 438/ 1. (850. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 22.jcs), 444/ 1. (850. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 23.jcs), 533/ 1. (850. sz. jav. - 1.mell. XIII. 1.cím 3.alc) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1220/850. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Honvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Kulturális bizottság nem támogatja,

- az Oktatási bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

437/ 2. Révész Máriusz, Pánczél Károly, Kuzma László, Stolár Mihály, Tóth Ferenc és Sági József képviselők kapcsolódva Révész Máriusz, Pánczél Károly, Kuzma László, Stolár Mihály, Tóth Ferenc, Sági József és Pichler Imre László képviselők T/1220/205. számú módosító javaslatához (T/1220/809. sz. ajánlás 428., 431., 435., 441., 443., 456., 872., 1074., 1080., 1082., 1089., 1091., 1095., 1098., 1101., 1107., 1108., 1110., 1114., 1116., 1122., 1125., 1139., 1144., 1150. és 1151. pontjai), a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 23. cím 1. alcím 21. jogcím-csoport módosítását javasolják:

XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM

23 Helyi önkormányzatok támogatásai, hozzájárulásai

1 Normatív hozzájárulások

21 Különleges gondozás keretében nyújtott ellátás | [24 697,0] | 25 550,7 | /+853,7 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 426/ 2. (1151. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 19.jcs), 432/ 3. (1151. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 20.jcs), 438/ 2. (1151. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 22.jcs), 441/ 1. (1151. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 23.jcs), 444/ 6. (1151. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 24.jcs), 876/ 5. (1151. sz. jav. - 1.mell. XXII. 21.cím 1.alc), 1072/ 2. (1151. sz. jav. - 3.mell. 19. fajl), 1078/ 1. (1151. sz. jav. - 3.mell. 20. a) fajl), 1083/ 1. (1151. sz. jav. - 3.mell. 20. c) fajl.), 1088/ 1. (1151. sz. jav. - 3.mell. 20. d) fajl.), 1092/ 1. (1151. sz. jav. - 3.mell. 20. e) fajl.), 1094/ 1. (1151. sz. jav. - 3.mell. 21. a) fajl), 1097/ 1. (1151. sz. jav. - 3.mell. 21. b) fajl), 1100/ 1. (1151. sz. jav. - 3.mell. 21. c) fajl), 1107/ 1. (1151. sz. jav. - 3.mell. 22. a) fajl), 1108/ 1. (1151. sz. jav. - 3.mell. 22. b) fajl), 1109/ 1. (1151. sz. jav. - 3.mell. 23. a)), 1112/ 2. (1151. sz. jav. - 3.mell. 23. b) fajl), 1119/ 1. (1151. sz. jav. - 3.mell. 24. a) fajl), 1120/ 1. (1151. sz. jav. - 3.mell. 24. b) fajl), 1127/ 1. (1151. sz. jav. - 3.mell. 24. c) fajl), 1140/ 1. (1151. sz. jav. - 3.mell. 24. e) fajl), 1145/ 1. (1151. sz. jav. - 3.mell. 24. f) fajl), 1149/ 1. (1151. sz. jav. - 3.mell. 24. g) igény), 1153/ 1. (1151. sz. jav. - 3.mell. 24. h) fajl) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1220/1151. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Kulturális bizottság nem támogatja,

- az Oktatási bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

438/ 1. Pánczél Károly képviselő kapcsolódva a T/1220/198. számú módosító javaslatához (T/1220/809. sz. ajánlás 46. és 47. pontjai), a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 23. cím 1. alcím 22. jogcím-csoport módosítását javasolja:

XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM

23 Helyi önkormányzatok támogatásai, hozzájárulásai

1 Normatív hozzájárulások

22 Alapfokú művészetoktatás | [10 749,3] | 10 799,3 | /+50,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslattal összefüggésben a törvényjavaslat 3. sz. mellékletét is módosítani szükséges.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 46/ 1. (850. sz. jav. - 83.§ (3) Kt.124.§ (24)), 46/ 2. (850. sz. jav. - 83.§ (5) Kt.1.mell. er.), 432/ 1. (850. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 20.jcs), 437/ 1. (850. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 21.jcs), 444/ 1. (850. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 23.jcs), 533/ 1. (850. sz. jav. - 1.mell. XIII. 1.cím 3.alc) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1220/850. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Honvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Kulturális bizottság nem támogatja,

- az Oktatási bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

438/ 2. Révész Máriusz, Pánczél Károly, Kuzma László, Stolár Mihály, Tóth Ferenc és Sági József képviselők kapcsolódva Révész Máriusz, Pánczél Károly, Kuzma László, Stolár Mihály, Tóth Ferenc, Sági József és Pichler Imre László képviselők T/1220/205. számú módosító javaslatához (T/1220/809. sz. ajánlás 428., 431., 435., 441., 443., 456., 872., 1074., 1080., 1082., 1089., 1091., 1095., 1098., 1101., 1107., 1108., 1110., 1114., 1116., 1122., 1125., 1139., 1144., 1150. és 1151. pontjai), a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 23. cím 1. alcím 22. jogcím-csoport módosítását javasolják:

XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM

23 Helyi önkormányzatok támogatásai, hozzájárulásai

1 Normatív hozzájárulások

22 Alapfokú művészetoktatás | [10 749,3] | 12 114,5 | /+1365,2 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 426/ 2. (1151. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 19.jcs), 432/ 3. (1151. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 20.jcs), 437/ 2. (1151. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 21.jcs), 441/ 1. (1151. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 23.jcs), 444/ 6. (1151. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 24.jcs), 876/ 5. (1151. sz. jav. - 1.mell. XXII. 21.cím 1.alc), 1072/ 2. (1151. sz. jav. - 3.mell. 19. fajl), 1078/ 1. (1151. sz. jav. - 3.mell. 20. a) fajl), 1083/ 1. (1151. sz. jav. - 3.mell. 20. c) fajl.), 1088/ 1. (1151. sz. jav. - 3.mell. 20. d) fajl.), 1092/ 1. (1151. sz. jav. - 3.mell. 20. e) fajl.), 1094/ 1. (1151. sz. jav. - 3.mell. 21. a) fajl), 1097/ 1. (1151. sz. jav. - 3.mell. 21. b) fajl), 1100/ 1. (1151. sz. jav. - 3.mell. 21. c) fajl), 1107/ 1. (1151. sz. jav. - 3.mell. 22. a) fajl), 1108/ 1. (1151. sz. jav. - 3.mell. 22. b) fajl), 1109/ 1. (1151. sz. jav. - 3.mell. 23. a)), 1112/ 2. (1151. sz. jav. - 3.mell. 23. b) fajl), 1119/ 1. (1151. sz. jav. - 3.mell. 24. a) fajl), 1120/ 1. (1151. sz. jav. - 3.mell. 24. b) fajl), 1127/ 1. (1151. sz. jav. - 3.mell. 24. c) fajl), 1140/ 1. (1151. sz. jav. - 3.mell. 24. e) fajl), 1145/ 1. (1151. sz. jav. - 3.mell. 24. f) fajl), 1149/ 1. (1151. sz. jav. - 3.mell. 24. g) igény), 1153/ 1. (1151. sz. jav. - 3.mell. 24. h) fajl) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1220/1151. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Kulturális bizottság nem támogatja,

- az Oktatási bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

441/ 1. Révész Máriusz, Pánczél Károly, Kuzma László, Stolár Mihály, Tóth Ferenc és Sági József képviselők kapcsolódva Révész Máriusz, Pánczél Károly, Kuzma László, Stolár Mihály, Tóth Ferenc, Sági József és Pichler Imre László képviselők T/1220/205. számú módosító javaslatához (T/1220/809. sz. ajánlás 428., 431., 435., 441., 443., 456., 872., 1074., 1080., 1082., 1089., 1091., 1095., 1098., 1101., 1107., 1108., 1110., 1114., 1116., 1122., 1125., 1139., 1144., 1150. és 1151. pontjai), a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 23. cím 1. alcím 23. jogcím-csoport módosítását javasolják:

XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM

23 Helyi önkormányzatok támogatásai, hozzájárulásai

1 Normatív hozzájárulások

23 Bentlakásos közoktatási intézményi ellátás

támogatása | [24 633,0] | 27 229,5 | /+2596,5 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 426/ 2. (1151. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 19.jcs), 432/ 3. (1151. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 20.jcs), 437/ 2. (1151. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 21.jcs), 438/ 2. (1151. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 22.jcs), 444/ 6. (1151. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 24.jcs), 876/ 5. (1151. sz. jav. - 1.mell. XXII. 21.cím 1.alc), 1072/ 2. (1151. sz. jav. - 3.mell. 19. fajl), 1078/ 1. (1151. sz. jav. - 3.mell. 20. a) fajl), 1083/ 1. (1151. sz. jav. - 3.mell. 20. c) fajl.), 1088/ 1. (1151. sz. jav. - 3.mell. 20. d) fajl.), 1092/ 1. (1151. sz. jav. - 3.mell. 20. e) fajl.), 1094/ 1. (1151. sz. jav. - 3.mell. 21. a) fajl), 1097/ 1. (1151. sz. jav. - 3.mell. 21. b) fajl), 1100/ 1. (1151. sz. jav. - 3.mell. 21. c) fajl), 1107/ 1. (1151. sz. jav. - 3.mell. 22. a) fajl), 1108/ 1. (1151. sz. jav. - 3.mell. 22. b) fajl), 1109/ 1. (1151. sz. jav. - 3.mell. 23. a)), 1112/ 2. (1151. sz. jav. - 3.mell. 23. b) fajl), 1119/ 1. (1151. sz. jav. - 3.mell. 24. a) fajl), 1120/ 1. (1151. sz. jav. - 3.mell. 24. b) fajl), 1127/ 1. (1151. sz. jav. - 3.mell. 24. c) fajl), 1140/ 1. (1151. sz. jav. - 3.mell. 24. e) fajl), 1145/ 1. (1151. sz. jav. - 3.mell. 24. f) fajl), 1149/ 1. (1151. sz. jav. - 3.mell. 24. g) igény), 1153/ 1. (1151. sz. jav. - 3.mell. 24. h) fajl) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1220/1151. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Kulturális bizottság nem támogatja,

- az Oktatási bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

444/ 1. Pánczél Károly képviselő kapcsolódva a T/1220/198. számú módosító javaslatához (T/1220/809. sz. ajánlás 46. és 47. pontjai), a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 23. cím 1. alcím 23. jogcím-csoport módosítását javasolja:

XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM

23 Helyi önkormányzatok támogatásai, hozzájárulásai

1 Normatív hozzájárulások

23 Bentlakásos közoktatási intézményi ellátás

támogatása | [24 633,0] | 24 703,0 | /+70,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslattal összefüggésben a törvényjavaslat 3. sz. mellékletét is módosítani szükséges.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 46/ 1. (850. sz. jav. - 83.§ (3) Kt.124.§ (24)), 46/ 2. (850. sz. jav. - 83.§ (5) Kt.1.mell. er.), 432/ 1. (850. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 20.jcs), 437/ 1. (850. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 21.jcs), 438/ 1. (850. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 22.jcs), 533/ 1. (850. sz. jav. - 1.mell. XIII. 1.cím 3.alc) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1220/850. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Honvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Kulturális bizottság nem támogatja,

- az Oktatási bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

444/ 2. Stolár Mihály képviselő kapcsolódva a T/1220/300. számú módosító javaslatához (T/1220/809. sz. ajánlás 48., 434., 444., 485., 1086., 1113. és 1192. pontjai), a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 23. cím 1. alcím 23. jogcím-csoport módosítását javasolja:

XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM

23 Helyi önkormányzatok támogatásai, hozzájárulásai

1 Normatív hozzájárulások

23 Bentlakásos közoktatási intézményi ellátás

támogatása | [24 633,0] | 24 553,0 | /-80,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 48/ 1. (979. sz. jav. - 83.§ (6) Kt.1.mell. M.rész Khm. 1.), 432/ 2. (979. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 20.jcs), 485/ 1. (979. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 5.alc 1.jcs új8.jogc), 1085/ 1. (979. sz. jav. - 3.mell. 20. c) igény), 1112/ 1. (979. sz. jav. - 3.mell. 23. a) igény), 1192/ 1. (979. sz. jav. - 8.mell. I. új8.) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1220/979. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,

- az Oktatási bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

444/ 3. Révész Máriusz, Pánczél Károly, Kuzma László, Stolár Mihály, Tóth Ferenc és Sági József képviselők kapcsolódva Révész Máriusz, Pánczél Károly, Kuzma László, Tóth Ferenc, Sági József és Stolár Mihály képviselők T/1220/210. számú módosító javaslatához (T/1220/809. sz. ajánlás 44., 139., 217., 343., 442., 1111. és 1115. pontjai), a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 23. cím 1. alcím 23. jogcím-csoport módosítását javasolják:

XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM

23 Helyi önkormányzatok támogatásai, hozzájárulásai

1 Normatív hozzájárulások

23 Bentlakásos közoktatási intézményi ellátás

támogatása | [24 633,0] | 27 229,5 | /+2596,5 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 44/ 1. (984. sz. jav. - 83.§ (1) Kt.32.§ (2)), 144/ 33. (984. sz. jav. - 1.mell. X. 9.cím 2.alc 16.jcs), 217/ 1. (984. sz. jav. - 1.mell. X. 9.cím 2.alc 44.jcs), 343/ 1. (984. sz. jav. - 1.mell. X. 12.cím 2.alc 1.jcs), 1111/ 1. (984. sz. jav. - 3.mell. 23. a)), 1115/ 1. (984. sz. jav. - 3.mell. 23. b) fajl) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1220/984. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- az Oktatási bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Szociális bizottság támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

444/ 4. Pánczél Károly és Stolár Mihály képviselők kapcsolódva Gulyás József és dr. Veres János képviselők T/1220/474. számú módosító javaslatához (), a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 23. cím 1. alcím 24. jogcím-csoport módosítását javasolják:

XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM

23 Helyi önkormányzatok támogatásai, hozzájárulásai

1 Normatív hozzájárulások

24 Kiegészítő hozzájárulás egyéb közoktatási

feladatokhoz | [54 191,7] | 54 893,7 | /+702,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 57/ 1. (853. sz. jav. - 94.§ Gyvt.148.§ (5)), 66/ 3. (853. sz. jav. - 103.§ új n)), 898/ 1. (853. sz. jav. - 1.mell. XXII. 21.cím 4.alc), 1136/ 1. (853. sz. jav. - 3.mell. 24. d) igény) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1220/853. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- az Oktatási bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,

- a Szociális bizottság támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

444/ 5. Kuzma László képviselő kapcsolódva a T/1220/607. számú módosító javaslatához (T/1220/809. sz. ajánlás 454., 785. és 1129. pontjai), a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 23. cím 1. alcím 24. jogcím-csoport módosítását javasolja:

XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM

23 Helyi önkormányzatok támogatásai, hozzájárulásai

1 Normatív hozzájárulások

24 Kiegészítő hozzájárulás egyéb közoktatási

feladatokhoz | [54 191,7] | 54 535,9 | /+344,2 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 785/ 1. (1019. sz. jav. - 1.mell. XX. 11.cím 7.alc 4.jcs), 1129/ 1. (1019. sz. jav. - 3.mell. 24. c) igény ca)) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1220/1019. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- az Oktatási bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

444/ 6. Révész Máriusz, Pánczél Károly, Kuzma László, Stolár Mihály, Tóth Ferenc és Sági József képviselők kapcsolódva Révész Máriusz, Pánczél Károly, Kuzma László, Stolár Mihály, Tóth Ferenc, Sági József és Pichler Imre László képviselők T/1220/205. számú módosító javaslatához (T/1220/809. sz. ajánlás 428., 431., 435., 441., 443., 456., 872., 1074., 1080., 1082., 1089., 1091., 1095., 1098., 1101., 1107., 1108., 1110., 1114., 1116., 1122., 1125., 1139., 1144., 1150. és 1151. pontjai), a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 23. cím 1. alcím 24. jogcím-csoport módosítását javasolják:

XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM

23 Helyi önkormányzatok támogatásai, hozzájárulásai

1 Normatív hozzájárulások

24 Kiegészítő hozzájárulás egyéb közoktatási

feladatokhoz | [54 191,7] | 65 434,1 | /+11242,4 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 426/ 2. (1151. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 19.jcs), 432/ 3. (1151. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 20.jcs), 437/ 2. (1151. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 21.jcs), 438/ 2. (1151. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 22.jcs), 441/ 1. (1151. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 23.jcs), 876/ 5. (1151. sz. jav. - 1.mell. XXII. 21.cím 1.alc), 1072/ 2. (1151. sz. jav. - 3.mell. 19. fajl), 1078/ 1. (1151. sz. jav. - 3.mell. 20. a) fajl), 1083/ 1. (1151. sz. jav. - 3.mell. 20. c) fajl.), 1088/ 1. (1151. sz. jav. - 3.mell. 20. d) fajl.), 1092/ 1. (1151. sz. jav. - 3.mell. 20. e) fajl.), 1094/ 1. (1151. sz. jav. - 3.mell. 21. a) fajl), 1097/ 1. (1151. sz. jav. - 3.mell. 21. b) fajl), 1100/ 1. (1151. sz. jav. - 3.mell. 21. c) fajl), 1107/ 1. (1151. sz. jav. - 3.mell. 22. a) fajl), 1108/ 1. (1151. sz. jav. - 3.mell. 22. b) fajl), 1109/ 1. (1151. sz. jav. - 3.mell. 23. a)), 1112/ 2. (1151. sz. jav. - 3.mell. 23. b) fajl), 1119/ 1. (1151. sz. jav. - 3.mell. 24. a) fajl), 1120/ 1. (1151. sz. jav. - 3.mell. 24. b) fajl), 1127/ 1. (1151. sz. jav. - 3.mell. 24. c) fajl), 1140/ 1. (1151. sz. jav. - 3.mell. 24. e) fajl), 1145/ 1. (1151. sz. jav. - 3.mell. 24. f) fajl), 1149/ 1. (1151. sz. jav. - 3.mell. 24. g) igény), 1153/ 1. (1151. sz. jav. - 3.mell. 24. h) fajl) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1220/1151. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Kulturális bizottság nem támogatja,

- az Oktatási bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

444/ 7. A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 23. cím 1. alcím 24. jogcím-csoport módosítását javasolja:

XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM

23 Helyi önkormányzatok támogatásai, hozzájárulásai

1 Normatív hozzájárulások

24 Kiegészítő hozzájárulás egyéb közoktatási

feladatokhoz | [54 191,7] | 56 591,7 | /+2400,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 9/ 2. (1189. sz. jav. - 24.§ (2)), 23/ 2. (1189. sz. jav. - 42.§ (1) c) újcd)), 417/ 1. (1189. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 13.jcs), 464/ 3. (1189. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 5.jcs), 471/ 2. (1189. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc új18.jcs), 876/ 9. (1189. sz. jav. - 1.mell. XXII. 21.cím 1.alc), 1133/ 1. (1189. sz. jav. - 3.mell. 24. d)), 1140/ 2. (1189. sz. jav. - 3.mell. 24. e) fajl), 1145/ 2. (1189. sz. jav. - 3.mell. 24. f) fajl), 1163/ 1. (1189. sz. jav. - 3.mell. kieg. 1. k)), 1165/ 1. (1189. sz. jav. - 4.mell. B) I.), 1165/ 2. (1189. sz. jav. - 4.mell. B) II. meghat. lez.), 1165/ 3. (1189. sz. jav. - 4.mell. B) III. felv.), 1166/ 1. (1189. sz. jav. - 4.mell. B) III. 2. 2.), 1169/ 1. (1189. sz. jav. - 4.mell. B) III. 4.), 1171/ 1. (1189. sz. jav. - 5.mell. 5.), 1180/ 2. (1189. sz. jav. - 5.mell. új18.), 1182/ 2. (1189. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 2. 3), 1184/ 1. (1189. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 7. 2.) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1220/1189. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

458/ 1. Devánszkiné dr. Molnár Katalin képviselő kapcsolódva Gulyás József és dr. Gál Zoltán képviselők T/1220/280. számú módosító javaslatához (T/1220/809. sz. ajánlás 350., 353., 355., 360., 361., 363., 365., 369., 370., 373., 375., 377., 380., 384., 385., 387., 389., 391., 393., 396., 397., 398. és 1039. pontjai), a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 23. cím 1. alcím kiegészítését javasolja a következő új 27. jogcím-csoport felvételével:

XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM

23 Helyi önkormányzatok támogatásai, hozzájárulásai

1 Normatív hozzájárulások

27 Hulladékgazdálkodási feladatok | | 10 170,0 | /+10170,0 kiad./

Megjegyzés: A jogcím-csoport számozását a 3. sz. mellékletre tett javaslattal összhangban vezettük fel.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1159/ 1. (938. sz. jav. - 3.mell. új27.) pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1220/938. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Környezetvédelmi bizottság támogatja,

- az Önkormányzati bizottság támogatja,

- a Területfejlesztési bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

464/ 1. Stolár Mihály, Tóth Ferenc, Kuzma László és Pánczél Károly képviselők kapcsolódva Gulyás József és dr. Veres János képviselők T/1220/476. számú módosító javaslatához (T/1220/809. sz. ajánlás 9., 23., 157., 463., 471., 583., 603., 1172. és 1180. pontjai), a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 23. cím 2. alcím 5. jogcím-csoport módosítását javasolják:

XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM

23 Helyi önkormányzatok támogatásai, hozzájárulásai

2 Központosított előirányzatok

5 Helyi kisebbségi önkormányzatok működésének

általános támogatása | [ 950,0] | 1 252,0 | /+302,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 9/ 1. (848. sz. jav. - 24.§ (2)), 23/ 1. (848. sz. jav. - 42.§ (1) c) újcd)), 144/ 20. (848. sz. jav. - 1.mell. X. 9.cím 2.alc 16.jcs), 471/ 1. (848. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc új18.jcs), 580/ 1. (848. sz. jav. - 1.mell. XIII. 2.cím 1.alc), 603/ 1. (848. sz. jav. - 1.mell. XIII. 8.cím 2.alc 5.jcs), 1172/ 1. (848. sz. jav. - 5.mell. 5.), 1180/ 1. (848. sz. jav. - 5.mell. új18.) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1220/848. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- az Emberi jogi bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Honvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Oktatási bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

464/ 2. Tóth Imre képviselő kapcsolódva Ékes József, Pettkó András, Font Sándor és Herényi Károly képviselők T/1220/496. számú módosító javaslatához (T/1220/809. sz. ajánlás 460., 474., 480., 541., 588. és 880. pontjai), a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 23. cím 2. alcím 5. jogcím-csoport módosítását javasolja:

XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM

23 Helyi önkormányzatok támogatásai, hozzájárulásai

2 Központosított előirányzatok

5 Helyi kisebbségi önkormányzatok működésének

általános támogatása | [ 950,0] | 1 300,0 | /+350,0 kiad./

Megjegyzés: A mód. indítvánnyal összefüggésben a törvényjavaslat 5. sz. mellékletét is módosítani kell.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 632/ 1. (871. sz. jav. - 1.mell. XV. 25.cím 5.alc 1.jcs) pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1220/871. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Területfejlesztési bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

464/ 3. A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 23. cím 2. alcím 5. jogcím-csoport módosítását javasolja:

XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM

23 Helyi önkormányzatok támogatásai, hozzájárulásai

2 Központosított előirányzatok

5 Helyi kisebbségi önkormányzatok működésének általános

támogatása | [ 950,0] | 1 263,5 | /+313,5 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 9/ 2. (1189. sz. jav. - 24.§ (2)), 23/ 2. (1189. sz. jav. - 42.§ (1) c) újcd)), 417/ 1. (1189. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 13.jcs), 444/ 7. (1189. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 24.jcs), 471/ 2. (1189. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc új18.jcs), 876/ 9. (1189. sz. jav. - 1.mell. XXII. 21.cím 1.alc), 1133/ 1. (1189. sz. jav. - 3.mell. 24. d)), 1140/ 2. (1189. sz. jav. - 3.mell. 24. e) fajl), 1145/ 2. (1189. sz. jav. - 3.mell. 24. f) fajl), 1163/ 1. (1189. sz. jav. - 3.mell. kieg. 1. k)), 1165/ 1. (1189. sz. jav. - 4.mell. B) I.), 1165/ 2. (1189. sz. jav. - 4.mell. B) II. meghat. lez.), 1165/ 3. (1189. sz. jav. - 4.mell. B) III. felv.), 1166/ 1. (1189. sz. jav. - 4.mell. B) III. 2. 2.), 1169/ 1. (1189. sz. jav. - 4.mell. B) III. 4.), 1171/ 1. (1189. sz. jav. - 5.mell. 5.), 1180/ 2. (1189. sz. jav. - 5.mell. új18.), 1182/ 2. (1189. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 2. 3), 1184/ 1. (1189. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 7. 2.) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1220/1189. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

466/ 1. Halász János, Szalai Annamária, dr. Juhos Katalin, Homa János és Sági József képviselők kapcsolódva Kiss Attila, Halász János, Szalai Annamária, Vígh Ilona, dr. Juhos Katalin, Homa János és Sági József képviselők T/1220/403. számú módosító javaslatához (T/1220/809. sz. ajánlás 165., 466. és 1175. pontjai), a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 23. cím 2. alcím 8. jogcím-csoport módosítását javasolják:

XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM

23 Helyi önkormányzatok támogatásai, hozzájárulásai

2 Központosított előirányzatok

8 Könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő

támogatás | [ 630,0] | 780,0 | /+150,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 144/ 37. (1048. sz. jav. - 1.mell. X. 9.cím 2.alc 16.jcs), 1175/ 1. (1048. sz. jav. - 5.mell. 8. előir) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1220/1048. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Kulturális bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

469/ 1. Dr. Gémesi György, dr. Kovács Zoltán, Szászfalvi László és Németh Zsolt képviselők kapcsolódva dr. Gémesi György, Németh Zsolt és dr. Kovács Zoltán képviselők T/1220/158. számú módosító javaslatához (T/1220/809. sz. ajánlás 469., 857. és 1178. pontjai), a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 23. cím 2. alcím kiegészítését javasolják a következő új 18. jogcím-csoport felvételével:

XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM

23 Helyi önkormányzatok támogatásai, hozzájárulásai

2 Központosított előirányzatok

18 Közalkalmazottak bérpolitikai támogatása | | 30 000,0 | /+30000,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 876/ 1. (889. sz. jav. - 1.mell. XXII. 21.cím 1.alc), 1178/ 1. (889. sz. jav. - 5.mell. új18.) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1220/889. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- az Oktatási bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

470/ 1. Tóth Ferenc képviselő kapcsolódva a T/1220/196. számú módosító javaslatához (T/1220/809. sz. ajánlás 470., 1006. és 1179. pontjai), a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 23. cím 2. alcím kiegészítését javasolja a következő új 18. jogcím-csoport felvételével:

XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM

23 Helyi önkormányzatok támogatásai, hozzájárulásai

2 Központosított előirányzatok

18 A gyermek és ifjúsági közművelődés fejlesztésének

támogatására | | 150,0 | /+150,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1006/ 1. (847. sz. jav. - 1.mell. XXIV. 5.cím 4.alc 1.jcs), 1179/ 1. (847. sz. jav. - 5.mell. új18.) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1220/847. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- az Ifjúsági bizottság nem támogatja,

- a Kulturális bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Szociális bizottság támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

471/ 1. Stolár Mihály, Tóth Ferenc, Kuzma László és Pánczél Károly képviselők kapcsolódva Gulyás József és dr. Veres János képviselők T/1220/476. számú módosító javaslatához (T/1220/809. sz. ajánlás 9., 23., 157., 463., 471., 583., 603., 1172. és 1180. pontjai), a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 23. cím 2. alcím kiegészítését javasolják a következő új 18. jogcím-csoport felvételével:

XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM

23 Helyi önkormányzatok támogatásai, hozzájárulásai

2 Központosított előirányzatok

18 Kiegészítő támogatás az önkormányzatok

bérkiadásaihoz | | 7 000,0 | /+7000,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 9/ 1. (848. sz. jav. - 24.§ (2)), 23/ 1. (848. sz. jav. - 42.§ (1) c) újcd)), 144/ 20. (848. sz. jav. - 1.mell. X. 9.cím 2.alc 16.jcs), 464/ 1. (848. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 5.jcs), 580/ 1. (848. sz. jav. - 1.mell. XIII. 2.cím 1.alc), 603/ 1. (848. sz. jav. - 1.mell. XIII. 8.cím 2.alc 5.jcs), 1172/ 1. (848. sz. jav. - 5.mell. 5.), 1180/ 1. (848. sz. jav. - 5.mell. új18.) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1220/848. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- az Emberi jogi bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Honvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Oktatási bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

471/ 2. A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 23. cím 2. alcím kiegészítését javasolja a következő új 18. jogcím-csoport felvételével:

XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM

23 Helyi önkormányzatok támogatásai, hozzájárulásai

2 Központosított előirányzatok

18 Kiegészítő támogatás az önkormányzatok

bérkiadásaihoz | | 3 000,0 | /+3000,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 9/ 2. (1189. sz. jav. - 24.§ (2)), 23/ 2. (1189. sz. jav. - 42.§ (1) c) újcd)), 417/ 1. (1189. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 13.jcs), 444/ 7. (1189. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 24.jcs), 464/ 3. (1189. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 5.jcs), 876/ 9. (1189. sz. jav. - 1.mell. XXII. 21.cím 1.alc), 1133/ 1. (1189. sz. jav. - 3.mell. 24. d)), 1140/ 2. (1189. sz. jav. - 3.mell. 24. e) fajl), 1145/ 2. (1189. sz. jav. - 3.mell. 24. f) fajl), 1163/ 1. (1189. sz. jav. - 3.mell. kieg. 1. k)), 1165/ 1. (1189. sz. jav. - 4.mell. B) I.), 1165/ 2. (1189. sz. jav. - 4.mell. B) II. meghat. lez.), 1165/ 3. (1189. sz. jav. - 4.mell. B) III. felv.), 1166/ 1. (1189. sz. jav. - 4.mell. B) III. 2. 2.), 1169/ 1. (1189. sz. jav. - 4.mell. B) III. 4.), 1171/ 1. (1189. sz. jav. - 5.mell. 5.), 1180/ 2. (1189. sz. jav. - 5.mell. új18.), 1182/ 2. (1189. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 2. 3), 1184/ 1. (1189. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 7. 2.) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1220/1189. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

474/ 1. Tóth Imre képviselő kapcsolódva Ékes József, Pettkó András, Font Sándor és Herényi Károly képviselők T/1220/496. számú módosító javaslatához (T/1220/809. sz. ajánlás 460., 474., 480., 541., 588. és 880. pontjai), a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 23. cím 3. alcím 1. jogcím-csoport módosítását javasolja:

XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM

23 Helyi önkormányzatok támogatásai, hozzájárulásai

3 A helyi önkormányzatok működőképességének megőrzését szolgáló kiegészítő támogatások

1 Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő helyi

önkormányzatok támogatása | [11 500,0] | 16 500,0 | /+5000,0 kiad./

Megjegyzés: A mód. indítvánnyal összefüggésben a törvényjavaslat 6. sz. mellékletét is módosítani kell.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 632/ 3. (870. sz. jav. - 1.mell. XV. 25.cím 5.alc 1.jcs) pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1220/870. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Területfejlesztési bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

474/ 2. A Kulturális bizottság a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 23. cím 4. alcím 2. jogcím-csoport módosítását javasolja:

XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM

23 Helyi önkormányzatok támogatásai, hozzájárulásai

4 Helyi önkormányzatok színházi támogatása

2 Művészeti tevékenység kiadásaihoz való

hozzájárulás | [2 500,0] | 2 420,0 | /-80,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 958/ 3. (1161. sz. jav. - 1.mell. XXIII. 10.cím 5.alc 3.jcs), 1184/ 2. (1161. sz. jav. - 7.mell. b)) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1220/1161. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

475/ 1. Pánczél Károly képviselő kapcsolódva Pánczél Károly és Sági József képviselők T/1220/183. számú módosító javaslatához (T/1220/809. sz. ajánlás 83., 475. és 1185. pontjai), a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 23. cím 5. alcím 1. jogcím-csoport 1. jogcím módosítását javasolja:

XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM

23 Helyi önkormányzatok támogatásai, hozzájárulásai

5 Normatív, kötött felhasználású támogatások

1 Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatok ellátásához

1 Pedagógus szakvizsga és továbbképzés | [2 320,0] | 3 200,0 | /+880,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 95/ 4. (982. sz. jav. - 1.mell. X. 1.cím 1.alc), 1185/ 1. (982. sz. jav. - 8.mell. I. 1.) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1220/982. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- az Oktatási bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

476/ 1. Stolár Mihály és Tóth Ferenc képviselők kapcsolódva a T/1220/182. számon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/1220/809. sz. ajánlás 87., 476. és 1186. pontjai), a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 23. cím 5. alcím 1. jogcím-csoport 2. jogcím módosítását javasolják:

XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM

23 Helyi önkormányzatok támogatásai, hozzájárulásai

5 Normatív, kötött felhasználású támogatások

1 Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatok ellátásához

2 Pedagógusok szakkönyv-vásárlása | [2 198,0] | 3 448,0 | /+1250,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 95/ 2. (981. sz. jav. - 1.mell. X. 1.cím 1.alc), 1186/ 1. (981. sz. jav. - 8.mell. I. 2.) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1220/981. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Kulturális bizottság nem támogatja,

- az Oktatási bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

477/ 1. Révész Máriusz, Pánczél Károly, Kuzma László és Tóth Ferenc képviselők kapcsolódva Révész Máriusz, Pánczél Károly, Kuzma László, Stolár Mihály, Tóth Ferenc és Sági József képviselők T/1220/211. számú módosító javaslatához (T/1220/809. sz. ajánlás 60., 477., 1023. és 1188. pontjai), a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 23. cím 5. alcím 1. jogcím-csoport 4. jogcím módosítását javasolják:

XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM

23 Helyi önkormányzatok támogatásai, hozzájárulásai

5 Normatív, kötött felhasználású támogatások

1 Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatok ellátásához

4 Tanulók tankönyv-vásárlása | [5 236,0] | 12 236,0 | /+7000,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 60/ 1. (856. sz. jav. - 100. §), 1020/ 1. (856. sz. jav. - 1.mell. XXV. 5.cím 4.alc), 1188/ 1. (856. sz. jav. - 8.mell. I. 4.) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1220/856. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- az Informatikai bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Oktatási bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

480/ 1. Stolár Mihály képviselő kapcsolódva Ékes József, Pettkó András, Font Sándor és Herényi Károly képviselők T/1220/496. számú módosító javaslatához (T/1220/809. sz. ajánlás 460., 474., 480., 541., 588. és 880. pontjai), a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 23. cím 5. alcím 1. jogcím-csoport 5. jogcím módosítását javasolja:

XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM

23 Helyi önkormányzatok támogatásai, hozzájárulásai

5 Normatív, kötött felhasználású támogatások

1 Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatok ellátásához

5 Diáksporttal kapcsolatos feladatok támogatása | [1 638,0] | 1 808,0 | /+170,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 974/ 2. (980. sz. jav. - 1.mell. XXIII. 10.cím 12.alc), 1189/ 1. (980. sz. jav. - 8.mell. I. 5.) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1220/980. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Ifjúsági bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Kulturális bizottság nem támogatja,

- az Oktatási bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

484/ 1. A Szociális bizottság a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 23. cím 5. alcím 1. jogcím-csoport 7. jogcím módosítását javasolja:

XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM

23 Helyi önkormányzatok támogatásai, hozzájárulásai

5 Normatív, kötött felhasználású támogatások

1 Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatok ellátásához

7 Szakmai fejlesztés | [4 000,0] | 2 000,0 | /-2000,0 kiad./

Megjegyzés: A mód. javaslattal összefüggésben a 8. sz. mellékletet is módosítani kell.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 811/ 1. (1159. sz. jav. - 1.mell. XXI. 10.cím 2.alc 71.jcs) pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1220/1159. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

485/ 1. Stolár Mihály képviselő kapcsolódva a T/1220/300. számú módosító javaslatához (T/1220/809. sz. ajánlás 48., 434., 444., 485., 1086., 1113. és 1192. pontjai), a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 23. cím 5. alcím 1. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 8. jogcím felvételével:

XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM

23 Helyi önkormányzatok támogatásai, hozzájárulásai

5 Normatív, kötött felhasználású támogatások

1 Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatok ellátásához

8 Arany János Tehetséggondozó Program

támogatása | | 120,0 | /+120,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 48/ 1. (979. sz. jav. - 83.§ (6) Kt.1.mell. M.rész Khm. 1.), 432/ 2. (979. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 20.jcs), 444/ 2. (979. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 23.jcs), 1085/ 1. (979. sz. jav. - 3.mell. 20. c) igény), 1112/ 1. (979. sz. jav. - 3.mell. 23. a) igény), 1192/ 1. (979. sz. jav. - 8.mell. I. új8.) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1220/979. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,

- az Oktatási bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

487/ 1. Devánszkiné dr. Molnár Katalin képviselő kapcsolódva dr. Weszelovszky Zoltán képviselő T/1220/361. számú módosító javaslatához (T/1220/809. sz. ajánlás 399. és 484. pontjai), a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 23. cím 5. alcím kiegészítését javasolja a következő új 3. jogcím-csoport felvételével:

XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM

23 Helyi önkormányzatok támogatásai, hozzájárulásai

5 Normatív, kötött felhasználású támogatások

3 Fővárosi kerületek belterületi útjainak szilárd burkolattal

való ellátása | | 3 000,0 | /+3000,0 kiad./

Megjegyzés: A mód. indítvány az előirányzat-növelés forrásaként a költségvetés általános tartalékát jelöli meg. A Hsz. 120. § (3) bekezdése alapján a központi költségvetés általános tartalékának összegére kizárólag a Költségvetési bizottság nyújthat be módosító javaslatot.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1196/ 1. (939. sz. jav. - 8.mell. újV.) pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1220/939. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

487/ 2. Glattfelder Béla, dr. Deutsch Tamás, dr. Juhos Katalin, Tirts Tamás, Gyürk András és dr. Őry Csaba képviselők kapcsolódva dr. Deutsch Tamás, Birkás Tivadar, Cseresnyés Péter, Fehérvári Tamás, Gyürk András, Szakács Imre, Szalay Ferenc és Zsigó Róbert képviselők T/1220/150. számú módosító javaslatához (T/1220/809. sz. ajánlás 293., 479. és 1190. pontjai), dr. Deutsch Tamás, dr. Juhos Katalin, Tirts Tamás, dr. Nagy Gábor Tamás, Soltész Miklós és dr. Weszelovszky Zoltán képviselők T/1220/726. számú módosító javaslatához (T/1220/809. sz. ajánlás 289., 634. és 913. pontjai), a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 23. cím 5. alcím kiegészítését javasolják a következő új 3. jogcím-csoport felvételével:

XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM

23 Helyi önkormányzatok támogatásai, hozzájárulásai

5 Normatív, kötött felhasználású támogatások

3 Fővárosi kerületek belterületi útjainak szilárd burkolattal

való ellátása | | 5 000,0 | /+5000,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 294/ 6. (1015. sz. jav. - 1.mell. X. 9.cím 2.alc 87.jcs), 1196/ 2. (1015. sz. jav. - 8.mell. újV.) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1220/1015. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Területfejlesztési bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

489/ 1. Tóth Imre képviselő kapcsolódva Szita Károly képviselő T/1220/600. számú módosító javaslatához (T/1220/809. sz. ajánlás 489., 492., 494. és 497. pontjai), a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 23. cím 6. alcím módosítását javasolja:

XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM

23 Helyi önkormányzatok támogatásai, hozzájárulásai

6 Címzett- és céltámogatások | [57 300,0] | 68 200,0 | /+10900,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 632/ 4. (868. sz. jav. - 1.mell. XV. 25.cím 5.alc 1.jcs) pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1220/868. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Területfejlesztési bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM fejezet

499/ 1. Czerván György képviselő kapcsolódva a T/1220/338. számú módosító javaslatához (T/1220/809. sz. ajánlás 92., 133., 300. és 499. pontjai), a törvényjavaslat 1. számú melléklet XII. fejezet 3. cím módosítását javasolja:

XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM

3 Földhivatalok, Földmérési és Távérzékelési Intézet | [10 943,0] | 14 854,7 | /+3911,7 tám./

1 Működési költségvetés | | 8 540,0 bev.

1 Személyi juttatások | [9 465,9] | 10 465,9 | /+1000,0 kiad./

2 Munkaadókat terhelő járulékok | [3 321,0] | 3 632,7 | /+311,7 kiad./

3 Dologi kiadások | [5 934,7] | 8 534,7 | /+2600,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 95/ 3. (985. sz. jav. - 1.mell. X. 1.cím 1.alc), 144/ 28. (985. sz. jav. - 1.mell. X. 9.cím 2.alc 16.jcs), 294/ 15. (985. sz. jav. - 1.mell. X. 9.cím 2.alc 87.jcs) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1220/985. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Mezőgazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Területfejlesztési bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

499/ 2. A Költségvetési bizottság kapcsolódva Glattfelder Béla, Czerván György, Kékkői Zoltán József, Balogh Gyula, Balogh József, dr. Turi-Kovács Béla, Járvás István, Farkas Sándor, dr. Szabó József Andor és Vincze László képviselők T/1220/327. számú módosító javaslatához (T/1220/809. sz. ajánlás 184., 502. és 503. pontjai), a törvényjavaslat 1. számú melléklet XII. fejezet 10. cím 2. alcím 3. jogcím-csoport módosítását javasolja:

XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM

10 Fejezeti kezelésű előirányzatok

2 Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok

3 Tanüzemek, tangazdaságok támogatása | [ 700,0] | 1 000,0 | /+300,0 tám./

2 Felhalmozási költségvetés

1 Intézményi beruházási kiadások | [ 700,0] | 1 000,0 | /+300,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 876/ 12. (1169. sz. jav. - 1.mell. XXII. 21.cím 1.alc) pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1220/1169. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

500/ 2. Font Sándor és Lezsák Sándor képviselők kapcsolódva Font Sándor képviselő T/1220/392. számú módosító javaslatához (T/1220/809. sz. ajánlás 3., 500. és 824. pontjai), a törvényjavaslat 1. számú melléklet XII. fejezet 10. cím 2. alcím 7. jogcím-csoport módosítását javasolják:

XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM

10 Fejezeti kezelésű előirányzatok

2 Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok

7 Hegyközségek állami feladatainak támogatása | [ 273,8] | 350,0 | /+76,2 tám./

1 Működési költségvetés

5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások | [ 273,8] | 350,0 | /+76,2 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 846/ 29. (933. sz. jav. - 1.mell. XXII. 20.cím 1.alc) pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1220/933. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Mezőgazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Területfejlesztési bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

502/ 1. Glattfelder Béla, Czerván György, Kékkői Zoltán József, Balogh Gyula, Balogh József, dr. Turi-Kovács Béla, Járvás István, dr. Szabó József Andor és Farkas Sándor képviselők kapcsolódva Glattfelder Béla, Czerván György, Kékkői Zoltán József, Balogh Gyula, Balogh József, dr. Turi-Kovács Béla, Járvás István, Farkas Sándor, dr. Szabó József Andor és Vincze László képviselők T/1220/327. számú módosító javaslatához (T/1220/809. sz. ajánlás 184., 502. és 503. pontjai), a törvényjavaslat 1. számú melléklet XII. fejezet 10. cím 2. alcím kiegészítését javasolják a következő új 10. jogcím-csoport felvételével:

XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM

10 Fejezeti kezelésű előirányzatok

2 Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok

10 Mezőgazdasági Szövetkezetek és Termelők

Országos Szövetsége | | 140,0 | /+140,0 tám./

1 Működési költségvetés

5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások | | 140,0 | /+140,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 144/ 25. (885. sz. jav. - 1.mell. X. 9.cím 2.alc 16.jcs) pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1220/885. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Mezőgazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Területfejlesztési bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

503/ 1. Glattfelder Béla, Czerván György, Kékkői Zoltán József, Balogh Gyula, Balogh József, dr. Turi-Kovács Béla, Járvás István, dr. Szabó József Andor és Farkas Sándor képviselők kapcsolódva Glattfelder Béla, Czerván György, Kékkői Zoltán József, Balogh Gyula, Balogh József, dr. Turi-Kovács Béla, Járvás István, Farkas Sándor, dr. Szabó József Andor és Vincze László képviselők T/1220/327. számú módosító javaslatához (T/1220/809. sz. ajánlás 184., 502. és 503. pontjai), a törvényjavaslat 1. számú melléklet XII. fejezet 10. cím 2. alcím kiegészítését javasolják a következő új 11. jogcím-csoport felvételével:

XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM

10 Fejezeti kezelésű előirányzatok

2 Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok

11 Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek

Országos Szövetsége | | 140,0 | /+140,0 tám./

1 Működési költségvetés

5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások | | 140,0 | /+140,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 144/ 22. (886. sz. jav. - 1.mell. X. 9.cím 2.alc 16.jcs) pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1220/886. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- a Mezőgazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Területfejlesztési bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

507/ 1. Font Sándor képviselő kapcsolódva a T/1220/604. számú módosító javaslatához (T/1220/809. sz. ajánlás 507. és 849. pontjai), a törvényjavaslat 1. számú melléklet XII. fejezet 10. cím 3. alcím kiegészítését javasolja a következő új 6. jogcím-csoport felvételével:

XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM

10 Fejezeti kezelésű előirányzatok

3 Az Európai Unióhoz való csatlakozás agrár nemzeti programja

6 Gazdák felkészítő tájékoztatása az EU-ról | | 2 000,0 | /+2000,0 tám./

1 Működési költségvetés

3 Dologi kiadások | | 2 000,0 | /+2000,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 846/ 17. (919. sz. jav. - 1.mell. XXII. 20.cím 1.alc) pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1220/919. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Eu. integrációs bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Mezőgazdasági bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

510/ 1. Glattfelder Béla, Czerván György, Kékkői Zoltán József, Balogh Gyula, Balogh József, dr. Turi-Kovács Béla, Járvás István, dr. Szabó József Andor és Farkas Sándor képviselők kapcsolódva Borkó Károly képviselő T/1220/437. számú módosító javaslatához (T/1220/809. sz. ajánlás 164. és 511. pontjai), a törvényjavaslat 1. számú melléklet XII. fejezet 10. cím 4. alcím 1. jogcím-csoport 2. jogcím módosítását javasolják:

XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM

10 Fejezeti kezelésű előirányzatok

4 Agrár- és Vidékfejlesztési szakmai előirányzatok

1 Mezőgazdasági termelés korszerűsítése

2 Erdőtelepítés, erdőszerkezet-átalakítás, fásítás | [5 540,0] | 7 040,0 | /+1500,0 tám./

2 Felhalmozási költségvetés

3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | [5 540,0] | 7 040,0 | /+1500,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 294/ 2. (882. sz. jav. - 1.mell. X. 9.cím 2.alc 87.jcs) pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1220/882. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Mezőgazdasági bizottság nem támogatja,

- a Területfejlesztési bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

510/ 2. Font Sándor képviselő kapcsolódva a T/1220/602. számú módosító javaslatához (T/1220/809. sz. ajánlás 514. és 875. pontjai), a törvényjavaslat 1. számú melléklet XII. fejezet 10. cím 4. alcím 1. jogcím-csoport 2. jogcím módosítását javasolja:

XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM

10 Fejezeti kezelésű előirányzatok

4 Agrár- és Vidékfejlesztési szakmai előirányzatok

1 Mezőgazdasági termelés korszerűsítése

2 Erdőtelepítés, erdőszerkezet-átalakítás, fásítás | [5 540,0] | 6 540,0 | /+1000,0 tám./

2 Felhalmozási költségvetés

3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | [5 540,0] | 6 540,0 | /+1000,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 846/ 22. (922. sz. jav. - 1.mell. XXII. 20.cím 1.alc) pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1220/922. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Mezőgazdasági bizottság nem támogatja,

- a Területfejlesztési bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

524/ 1. Glattfelder Béla, Czerván György, Kékkői Zoltán József, Balogh József, Járvás István, Farkas Sándor, dr. Szabó József Andor, Balogh Gyula és dr. Turi-Kovács Béla képviselők kapcsolódva Borkó Károly képviselő T/1220/438. számú módosító javaslatához (T/1220/809. sz. ajánlás 243. és 524. pontjai), a törvényjavaslat 1. számú melléklet XII. fejezet 10. cím 5. alcím 1. jogcím-csoport módosítását javasolják:

XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM

10 Fejezeti kezelésű előirányzatok

5 Támogatási célelőirányzatok

1 Erdészeti feladatok | [5 660,0] | 6 260,0 | /+600,0 tám./

1 Működési költségvetés

5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások | [5 650,0] | 6 250,0 | /+600,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 226/ 4. (881. sz. jav. - 1.mell. X. 9.cím 2.alc 44.jcs) pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1220/881. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Mezőgazdasági bizottság nem támogatja,

- a Területfejlesztési bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

524/ 2. Lezsák Sándor és Font Sándor képviselők kapcsolódva Lezsák Sándor képviselő T/1220/660. számú módosító javaslatához (T/1220/809. sz. ajánlás 526. pontja), Lezsák Sándor képviselő T/1220/675. számú módosító javaslatához (T/1220/809. sz. ajánlás 526. pontja), a törvényjavaslat 1. számú melléklet XII. fejezet 10. cím 5. alcím 4. jogcím-csoport módosítását javasolják:

XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM

10 Fejezeti kezelésű előirányzatok

5 Támogatási célelőirányzatok

4 Halgazdálkodási tevékenységek | [ 220,0] | 250,0 | /+30,0 tám./

1 Működési költségvetés

5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások | [ 220,0] | 250,0 | /+30,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 846/ 18. (924. sz. jav. - 1.mell. XXII. 20.cím 1.alc) pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1220/924. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Mezőgazdasági bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM fejezet

532/ 1. Balsay István képviselő kapcsolódva a T/1220/627. számú módosító javaslatához (T/1220/809. sz. ajánlás 531. és 713. pontjai), a törvényjavaslat 1. számú melléklet XIII. fejezet 1. cím 2. alcím módosítását javasolja:

XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM

1 Honvédelmi Minisztérium

2 HM hivatalai | [5 486,5] | 5 386,5 | /-100,0 tám./

1 Működési költségvetés

3 Dologi kiadások | [1 635,3] | 1 535,3 | /-100,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 713/ 1. (963. sz. jav. - 1.mell. XVI. 10.cím 1.alc új17.jcs) pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1220/963. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Honvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Idegenforgalmi bizottság támogatja,

- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Területfejlesztési bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

532/ 2. Balsay István képviselő kapcsolódva a T/1220/620. számú módosító javaslatához (), a törvényjavaslat 1. számú melléklet XIII. fejezet 1. cím 2. alcím módosítását javasolja:

XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM

1 Honvédelmi Minisztérium

2 HM hivatalai | [5 486,5] | 3 986,5 | /-1500,0 tám./

1 Működési költségvetés

3 Dologi kiadások | [1 635,3] | 135,3 | /-1500,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 677/ 2. (965. sz. jav. - 1.mell. XV. 25.cím 27.alc új7jcs) pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1220/965. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Honvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Területfejlesztési bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

533/ 1. Pánczél Károly képviselő kapcsolódva a T/1220/198. számú módosító javaslatához (T/1220/809. sz. ajánlás 46. és 47. pontjai), a törvényjavaslat 1. számú melléklet XIII. fejezet 1. cím 3. alcím módosítását javasolja:

XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM

1 Honvédelmi Minisztérium

3 HM háttérintézményei | [50 667,0] | 50 142,0 | /-525,0 tám./

1 Működési költségvetés

3 Dologi kiadások | [31 460,7] | 30 935,7 | /-525,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 46/ 1. (850. sz. jav. - 83.§ (3) Kt.124.§ (24)), 46/ 2. (850. sz. jav. - 83.§ (5) Kt.1.mell. er.), 432/ 1. (850. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 20.jcs), 437/ 1. (850. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 21.jcs), 438/ 1. (850. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 22.jcs), 444/ 1. (850. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 1.alc 23.jcs) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1220/850. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Honvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Kulturális bizottság nem támogatja,

- az Oktatási bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

533/ 2. Balsay István képviselő kapcsolódva a T/1220/618. számú módosító javaslatához (), a törvényjavaslat 1. számú melléklet XIII. fejezet 1. cím 3. alcím módosítását javasolja:

XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM

1 Honvédelmi Minisztérium

3 HM háttérintézményei | [50 667,0] | 49 667,0 | /-1000,0 tám./

1 Működési költségvetés

3 Dologi kiadások | [31 460,7] | 30 460,7 | /-1000,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 677/ 1. (966. sz. jav. - 1.mell. XV. 25.cím 27.alc új 7.jcs) pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1220/966. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Honvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Területfejlesztési bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

533/ 3. Balsay István képviselő kapcsolódva a T/1220/630. számú módosító javaslatához (T/1220/809. sz. ajánlás 569. és 607. pontjai), a törvényjavaslat 1. számú melléklet XIII. fejezet 1. cím 3. alcím módosítását javasolja:

XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM

1 Honvédelmi Minisztérium

3 HM háttérintézményei | [50 667,0] | 50 567,0 | /-100,0 tám./

1 Működési költségvetés

3 Dologi kiadások | [31 460,7] | 31 360,7 | /-100,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 607/ 1. (967. sz. jav. - 1.mell. XV. 25.cím 1.alc 4.jcs 2.jogc) pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1220/967. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Honvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Területfejlesztési bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

533/ 4. Farkas Sándor képviselő kapcsolódva dr. Turi-Kovács Béla, Tóth István és Tóth Gábor képviselők T/1220/563. számú módosító javaslatához (T/1220/809. sz. ajánlás 206. és 691. pontjai), a törvényjavaslat 1. számú melléklet XIII. fejezet 1. cím 3. alcím módosítását javasolja:

XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM

1 Honvédelmi Minisztérium

3 HM háttérintézményei | [50 667,0] | 48 667,0 | /-2000,0 tám./

1 Működési költségvetés

3 Dologi kiadások | [31 460,7] | 29 460,7 | /-2000,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 715/ 2. (949. sz. jav. - 1.mell. XVI. 10.cím 1.alc új17.jcs) pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1220/949. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Honvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Környezetvédelmi bizottság támogatja,

- az Önkormányzati bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Területfejlesztési bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

533/ 5. Halász János képviselő kapcsolódva dr. Deutsch Tamás, dr. Juhos Katalin, Tirts Tamás, dr. Nagy Gábor Tamás, dr. Weszelovszky Zoltán és Soltész Miklós képviselők T/1220/740. számú módosító javaslatához (T/1220/809. sz. ajánlás 552. és 714. pontjai), a törvényjavaslat 1. számú melléklet XIII. fejezet 1. cím 3. alcím módosítását javasolja:

XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM

1 Honvédelmi Minisztérium

3 HM háttérintézményei | [50 667,0] | 49 867,0 | /-800,0 tám./

1 Működési költségvetés

3 Dologi kiadások | [31 460,7] | 30 660,7 | /-800,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 715/ 3. (950. sz. jav. - 1.mell. XVI. 10.cím 1.alc új17.jcs) pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1220/950. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Honvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Területfejlesztési bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

533/ 6. Csampa Zsolt és Karsai Péter képviselők kapcsolódva Csampa Zsolt, Ékes József, Pichler Imre László, Pettkó András és Fülöp István képviselők T/1220/64. számú módosító javaslatához (T/1220/809. sz. ajánlás 325., 478. és 539. pontjai), a törvényjavaslat 1. számú melléklet XIII. fejezet 1. cím 3. alcím módosítását javasolják:

XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM

1 Honvédelmi Minisztérium

3 HM háttérintézményei | [50 667,0] | 51 667,0 | /+1000,0 tám./

2 Felhalmozási költségvetés

2 Felújítás | [7 181,0] | 8 181,0 | /+1000,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 828/ 3. (895. sz. jav. - 1.mell. XXII. 13.cím 2.alc 10.jcs) pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1220/895. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Honvédelmi bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

533/ 7. Zsigó Róbert képviselő kapcsolódva dr. Deutsch Tamás, dr. Juhos Katalin, Tirts Tamás, dr. Nagy Gábor Tamás, dr. Weszelovszky Zoltán és Soltész Miklós képviselők T/1220/740. számú módosító javaslatához (T/1220/809. sz. ajánlás 552. és 714. pontjai), a törvényjavaslat 1. számú melléklet XIII. fejezet 1. cím 3. alcím módosítását javasolja:

XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM

1 Honvédelmi Minisztérium

3 HM háttérintézményei | [50 667,0] | 50 367,0 | /-300,0 tám./

1 Működési költségvetés

3 Dologi kiadások | [31 460,7] | 31 160,7 | /-300,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 715/ 7. (1003. sz. jav. - 1.mell. XVI. 10.cím 1.alc új17.jcs) pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1220/1003. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Honvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Területfejlesztési bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

533/ 8. Szalai Annamária, Nagy Kálmán és Cseresnyés Péter képviselők kapcsolódva Donáth László, dr. Suchman Tamás Gábor és dr. Fodor Gábor képviselők T/1220/756. számú módosító javaslatához (), a törvényjavaslat 1. számú melléklet XIII. fejezet 1. cím 3. alcím módosítását javasolják:

XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM

1 Honvédelmi Minisztérium

3 HM háttérintézményei | [50 667,0] | 50 417,0 | /-250,0 tám./

1 Működési költségvetés

3 Dologi kiadások | [31 460,7] | 31 210,7 | /-250,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 772/ 4. (1041. sz. jav. - 1.mell. XX. 11.cím 1.alc új11.jcs) pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1220/1041. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Honvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Oktatási bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

533/ 9. Halász János képviselő kapcsolódva dr. Deutsch Tamás, dr. Juhos Katalin, Tirts Tamás, dr. Nagy Gábor Tamás, dr. Weszelovszky Zoltán és Soltész Miklós képviselők T/1220/740. számú módosító javaslatához (T/1220/809. sz. ajánlás 552. és 714. pontjai), a törvényjavaslat 1. számú melléklet XIII. fejezet 1. cím 3. alcím módosítását javasolja:

XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM

1 Honvédelmi Minisztérium

3 HM háttérintézményei | [50 667,0] | 49 467,0 | /-1200,0 tám./

1 Működési költségvetés

3 Dologi kiadások | [31 460,7] | 30 260,7 | /-1200,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 714/ 1. (952. sz. jav. - 1.mell. XVI. 10.cím 1.alc új17.jcs) pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1220/952. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Honvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Területfejlesztési bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

533/ 10. Domokos László, Végh László, Babák Mihály, Erdős Norbert, Vígh Ilona és dr. Dancsó József képviselők kapcsolódva dr. Deutsch Tamás, dr. Juhos Katalin, Tirts Tamás, dr. Nagy Gábor Tamás, dr. Weszelovszky Zoltán és Soltész Miklós képviselők T/1220/740. számú módosító javaslatához (T/1220/809. sz. ajánlás 552. és 714. pontjai), a törvényjavaslat 1. számú melléklet XIII. fejezet 1. cím 3. alcím módosítását javasolják:

XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM

1 Honvédelmi Minisztérium

3 HM háttérintézményei | [50 667,0] | 50 467,0 | /-200,0 tám./

1 Működési költségvetés

3 Dologi kiadások | [31 460,7] | 31 260,7 | /-200,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 715/ 6. (1006. sz. jav. - 1.mell. XVI. 10.cím 1.alc új17.jcs) pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1220/1006. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Honvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Területfejlesztési bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

533/ 11. Szalai Annamária, Nagy Kálmán, Cseresnyés Péter és dr. Gyimesi Endre József képviselők kapcsolódva Donáth László, dr. Suchman Tamás Gábor és dr. Fodor Gábor képviselők T/1220/756. számú módosító javaslatához (), a törvényjavaslat 1. számú melléklet XIII. fejezet 1. cím 3. alcím módosítását javasolják:

XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM

1 Honvédelmi Minisztérium

3 HM háttérintézményei | [50 667,0] | 50 017,0 | /-650,0 tám./

1 Működési költségvetés

3 Dologi kiadások | [31 460,7] | 30 810,7 | /-650,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 772/ 9. (1045. sz. jav. - 1.mell. XX. 11.cím 1.alc új14.jcs) pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1220/1045. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Honvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Oktatási bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

533/ 12. Domokos László, Végh László, Babák Mihály, Erdős Norbert, dr. Dancsó József és Vígh Ilona képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XIII. fejezet 1. cím 3. alcím módosítását javasolják:

XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM

1 Honvédelmi Minisztérium

3 HM háttérintézményei | [50 667,0] | 50 267,0 | /-400,0 tám./

1 Működési költségvetés

3 Dologi kiadások | [31 460,7] | 31 060,7 | /-400,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 715/ 12. (1009. sz. jav. - 1.mell. XVI. 10.cím 1.alc új17.jcs) pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1220/1009. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Honvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Területfejlesztési bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

533/ 13. Szalai Annamária, Nagy Kálmán és Cseresnyés Péter képviselők kapcsolódva Donáth László, dr. Suchman Tamás Gábor és dr. Fodor Gábor képviselők T/1220/756. számú módosító javaslatához (), a törvényjavaslat 1. számú melléklet XIII. fejezet 1. cím 3. alcím módosítását javasolják:

XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM

1 Honvédelmi Minisztérium

3 HM háttérintézményei | [50 667,0] | 50 267,0 | /-400,0 tám./

1 Működési költségvetés

3 Dologi kiadások | [31 460,7] | 31 060,7 | /-400,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 772/ 7. (1025. sz. jav. - 1.mell. XX. 11.cím 1.alc új13.jcs) pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1220/1025. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Honvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Oktatási bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

533/ 14. Zsigó Róbert képviselő kapcsolódva dr. Deutsch Tamás, dr. Juhos Katalin, Tirts Tamás, dr. Nagy Gábor Tamás, dr. Weszelovszky Zoltán és Soltész Miklós képviselők T/1220/740. számú módosító javaslatához (T/1220/809. sz. ajánlás 552. és 714. pontjai), a törvényjavaslat 1. számú melléklet XIII. fejezet 1. cím 3. alcím módosítását javasolja:

XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM

1 Honvédelmi Minisztérium

3 HM háttérintézményei | [50 667,0] | 47 667,0 | /-3000,0 tám./

1 Működési költségvetés

3 Dologi kiadások | [31 460,7] | 28 460,7 | /-3000,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 715/ 8. (1004. sz. jav. - 1.mell. XVI. 10.cím 1.alc új17.jcs) pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1220/1004. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Honvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Területfejlesztési bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

533/ 15. Szalai Annamária, Nagy Kálmán és Cseresnyés Péter képviselők kapcsolódva Donáth László, dr. Suchman Tamás Gábor és dr. Fodor Gábor képviselők T/1220/756. számú módosító javaslatához (), a törvényjavaslat 1. számú melléklet XIII. fejezet 1. cím 3. alcím módosítását javasolják:

XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM

1 Honvédelmi Minisztérium

3 HM háttérintézményei | [50 667,0] | 50 597,0 | /-70,0 tám./

1 Működési költségvetés

3 Dologi kiadások | [31 460,7] | 31 390,7 | /-70,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 772/ 2. (1026. sz. jav. - 1.mell. XX. 11.cím 1.alc új10.jcs) pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1220/1026. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Honvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Oktatási bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

533/ 16. Szalai Annamária és Nagy Kálmán képviselők kapcsolódva Donáth László, dr. Suchman Tamás Gábor és dr. Fodor Gábor képviselők T/1220/756. számú módosító javaslatához (), a törvényjavaslat 1. számú melléklet XIII. fejezet 1. cím 3. alcím módosítását javasolják:

XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM

1 Honvédelmi Minisztérium

3 HM háttérintézményei | [50 667,0] | 50 067,0 | /-600,0 tám./

1 Működési költségvetés

3 Dologi kiadások | [31 460,7] | 30 860,7 | /-600,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 772/ 5. (1027. sz. jav. - 1.mell. XX. 11.cím 1.alc új12.jcs) pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1220/1027. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Honvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Oktatási bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

533/ 17. Domokos László, Végh László, Babák Mihály, Erdős Norbert, Vígh Ilona és dr. Dancsó József képviselők kapcsolódva Donáth László, dr. Suchman Tamás Gábor és dr. Fodor Gábor képviselők T/1220/756. számú módosító javaslatához (), a törvényjavaslat 1. számú melléklet XIII. fejezet 1. cím 3. alcím módosítását javasolják:

XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM

1 Honvédelmi Minisztérium

3 HM háttérintézményei | [50 667,0] | 50 567,0 | /-100,0 tám./

1 Működési költségvetés

3 Dologi kiadások | [31 460,7] | 31 360,7 | /-100,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 772/ 3. (1106. sz. jav. - 1.mell. XX. 11.cím 1.alc új10.jcs) pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1220/1106. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Honvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Oktatási bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

533/ 18. Lázár János képviselő kapcsolódva dr. Hargitai János, dr. Dorkota Lajos és Cserna Gábor képviselők T/1220/778. számú módosító javaslatához (T/1220/809. sz. ajánlás 545. és 661. pontjai), a törvényjavaslat 1. számú melléklet XIII. fejezet 1. cím 3. alcím módosítását javasolja:

XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM

1 Honvédelmi Minisztérium

3 HM háttérintézményei | [50 667,0] | 46 167,0 | /-4500,0 tám./

1 Működési költségvetés

3 Dologi kiadások | [31 460,7] | 26 960,7 | /-4500,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 681/ 1. (1069. sz. jav. - 1.mell. XV. 25.cím 27.alc új 7.jcs) pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1220/1069. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Honvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Területfejlesztési bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

533/ 19. Domokos László, Végh László, Babák Mihály, Erdős Norbert, Vígh Ilona és dr. Dancsó József képviselők kapcsolódva Donáth László, dr. Suchman Tamás Gábor és dr. Fodor Gábor képviselők T/1220/756. számú módosító javaslatához (), a törvényjavaslat 1. számú melléklet XIII. fejezet 1. cím 3. alcím módosítását javasolják:

XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM

1 Honvédelmi Minisztérium

3 HM háttérintézményei | [50 667,0] | 50 567,0 | /-100,0 tám./

1 Működési költségvetés

3 Dologi kiadások | [31 460,7] | 31 360,7 | /-100,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 772/ 8. (1105. sz. jav. - 1.mell. XX. 11.cím 1.alc új13.jcs) pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1220/1105. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Honvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Oktatási bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

533/ 20. Dr. Juhos Katalin és Erdész Zoltán képviselők kapcsolódva dr. Deutsch Tamás, dr. Juhos Katalin, Tirts Tamás, dr. Weszelovszky Zoltán, Soltész Miklós és dr. Nagy Gábor Tamás képviselők T/1220/746. számú módosító javaslatához (T/1220/809. sz. ajánlás 559. és 692. pontjai), a törvényjavaslat 1. számú melléklet XIII. fejezet 1. cím 3. alcím módosítását javasolják:

XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM

1 Honvédelmi Minisztérium

3 HM háttérintézményei | [50 667,0] | 49 927,0 | /-740,0 tám./

1 Működési költségvetés

3 Dologi kiadások | [31 460,7] | 30 720,7 | /-740,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 772/ 6. (1071. sz. jav. - 1.mell. XX. 11.cím 1.alc új12.jcs) pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1220/1071. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Honvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Oktatási bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

533/ 21. Parragh Dénes és Mádi László képviselők kapcsolódva dr. Deutsch Tamás, dr. Juhos Katalin, Tirts Tamás, dr. Nagy Gábor Tamás, dr. Weszelovszky Zoltán és Soltész Miklós képviselők T/1220/740. számú módosító javaslatához (T/1220/809. sz. ajánlás 552. és 714. pontjai), a törvényjavaslat 1. számú melléklet XIII. fejezet 1. cím 3. alcím módosítását javasolják:

XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM

1 Honvédelmi Minisztérium

3 HM háttérintézményei | [50 667,0] | 49 267,0 | /-1400,0 tám./

1 Működési költségvetés

3 Dologi kiadások | [31 460,7] | 30 060,7 | /-1400,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 714/ 10. (1060. sz. jav. - 1.mell. XVI. 10.cím 1.alc új17.jcs) pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1220/1060. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Honvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Területfejlesztési bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

533/ 22. Szabó István képviselő kapcsolódva dr. Deutsch Tamás, dr. Juhos Katalin, Tirts Tamás, dr. Nagy Gábor Tamás, dr. Weszelovszky Zoltán és Soltész Miklós képviselők T/1220/740. számú módosító javaslatához (T/1220/809. sz. ajánlás 552. és 714. pontjai), a törvényjavaslat 1. számú melléklet XIII. fejezet 1. cím 3. alcím módosítását javasolja:

XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM

1 Honvédelmi Minisztérium

3 HM háttérintézményei | [50 667,0] | 49 427,0 | /-1240,0 tám./

1 Működési költségvetés

3 Dologi kiadások | [31 460,7] | 30 220,7 | /-1240,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 715/ 25. (1133. sz. jav. - 1.mell. XVI. 10.cím 1.alc új17.jcs) pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1220/1133. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Honvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Területfejlesztési bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

533/ 23. Halász János képviselő kapcsolódva dr. Deutsch Tamás, dr. Juhos Katalin, Tirts Tamás, dr. Nagy Gábor Tamás, dr. Weszelovszky Zoltán és Soltész Miklós képviselők T/1220/740. számú módosító javaslatához (T/1220/809. sz. ajánlás 552. és 714. pontjai), a törvényjavaslat 1. számú melléklet XIII. fejezet 1. cím 3. alcím módosítását javasolja:

XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM

1 Honvédelmi Minisztérium

3 HM háttérintézményei | [50 667,0] | 50 567,0 | /-100,0 tám./

1 Működési költségvetés

3 Dologi kiadások | [31 460,7] | 31 360,7 | /-100,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 715/ 20. (1135. sz. jav. - 1.mell. XVI. 10.cím 1.alc új17.jcs) pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1220/1135. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Honvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Területfejlesztési bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

533/ 24. Dr. Gruber Attila, Szita Károly, dr. Mátrai Márta és dr. Szabó József Andor képviselők kapcsolódva dr. Deutsch Tamás, dr. Juhos Katalin, Tirts Tamás, dr. Nagy Gábor Tamás, dr. Weszelovszky Zoltán és Soltész Miklós képviselők T/1220/740. számú módosító javaslatához (T/1220/809. sz. ajánlás 552. és 714. pontjai), a törvényjavaslat 1. számú melléklet XIII. fejezet 1. cím 3. alcím módosítását javasolják:

XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM

1 Honvédelmi Minisztérium

3 HM háttérintézményei | [50 667,0] | 50 510,8 | /-156,2 tám./

1 Működési költségvetés

3 Dologi kiadások | [31 460,7] | 31 304,5 | /-156,2 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 715/ 19. (1121. sz. jav. - 1.mell. XVI. 10.cím 1.alc új17.jcs) pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1220/1121. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Honvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Területfejlesztési bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

533/ 25. Halász János képviselő kapcsolódva dr. Deutsch Tamás, dr. Juhos Katalin, Tirts Tamás, dr. Nagy Gábor Tamás, dr. Weszelovszky Zoltán és Soltész Miklós képviselők T/1220/740. számú módosító javaslatához (T/1220/809. sz. ajánlás 552. és 714. pontjai), a törvényjavaslat 1. számú melléklet XIII. fejezet 1. cím 3. alcím módosítását javasolja:

XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM

1 Honvédelmi Minisztérium

3 HM háttérintézményei | [50 667,0] | 50 587,0 | /-80,0 tám./

1 Működési költségvetés

3 Dologi kiadások | [31 460,7] | 31 380,7 | /-80,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 715/ 18. (1134. sz. jav. - 1.mell. XVI. 10.cím 1.alc új17.jcs) pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1220/1134. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Honvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Területfejlesztési bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

533/ 26. Kontrát Károly és dr. Kovács Zoltán képviselők kapcsolódva dr. Deutsch Tamás, dr. Juhos Katalin, Tirts Tamás, dr. Nagy Gábor Tamás, dr. Weszelovszky Zoltán és Soltész Miklós képviselők T/1220/740. számú módosító javaslatához (T/1220/809. sz. ajánlás 552. és 714. pontjai), a törvényjavaslat 1. számú melléklet XIII. fejezet 1. cím 3. alcím módosítását javasolják:

XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM

1 Honvédelmi Minisztérium

3 HM háttérintézményei | [50 667,0] | 48 540,2 | /-2126,8 tám./

1 Működési költségvetés

3 Dologi kiadások | [31 460,7] | 29 333,9 | /-2126,8 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 715/ 17. (1119. sz. jav. - 1.mell. XVI. 10.cím 1.alc új17.jcs) pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1220/1119. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Honvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Területfejlesztési bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

533/ 27. Farkas Sándor képviselő kapcsolódva dr. Deutsch Tamás, dr. Juhos Katalin, Tirts Tamás, dr. Nagy Gábor Tamás, dr. Weszelovszky Zoltán és Soltész Miklós képviselők T/1220/740. számú módosító javaslatához (T/1220/809. sz. ajánlás 552. és 714. pontjai), a törvényjavaslat 1. számú melléklet XIII. fejezet 1. cím 3. alcím módosítását javasolja:

XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM

1 Honvédelmi Minisztérium

3 HM háttérintézményei | [50 667,0] | 46 667,0 | /-4000,0 tám./

1 Működési költségvetés

3 Dologi kiadások | [31 460,7] | 27 460,7 | /-4000,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 715/ 23. (1131. sz. jav. - 1.mell. XVI. 10.cím 1.alc új17.jcs) pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1220/1131. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Honvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Területfejlesztési bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

533/ 28. Szabó István képviselő kapcsolódva dr. Deutsch Tamás, dr. Juhos Katalin, Tirts Tamás, dr. Nagy Gábor Tamás, dr. Weszelovszky Zoltán és Soltész Miklós képviselők T/1220/740. számú módosító javaslatához (T/1220/809. sz. ajánlás 552. és 714. pontjai), a törvényjavaslat 1. számú melléklet XIII. fejezet 1. cím 3. alcím módosítását javasolja:

XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM

1 Honvédelmi Minisztérium

3 HM háttérintézményei | [50 667,0] | 51 262,0 | /+595,0 tám./

1 Működési költségvetés

3 Dologi kiadások | [31 460,7] | 32 055,7 | /+595,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat számítási hibáját korrigáltuk.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 715/ 26. (1132. sz. jav. - 1.mell. XVI. 10.cím 1.alc új17.jcs) pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1220/1132. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Honvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Területfejlesztési bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

533/ 29. Bánki Erik és dr. Hargitai János képviselők kapcsolódva dr. Deutsch Tamás, dr. Juhos Katalin, Tirts Tamás, dr. Nagy Gábor Tamás, dr. Weszelovszky Zoltán és Soltész Miklós képviselők T/1220/740. számú módosító javaslatához (T/1220/809. sz. ajánlás 552. és 714. pontjai), a törvényjavaslat 1. számú melléklet XIII. fejezet 1. cím 3. alcím módosítását javasolják:

XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM

1 Honvédelmi Minisztérium

3 HM háttérintézményei | [50 667,0] | 49 467,0 | /-1200,0 tám./

1 Működési költségvetés

3 Dologi kiadások | [31 460,7] | 30 260,7 | /-1200,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 715/ 24. (1144. sz. jav. - 1.mell. XVI. 10.cím 1.alc új17.jcs) pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1220/1144. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Honvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Területfejlesztési bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

533/ 30. Halász János képviselő kapcsolódva dr. Deutsch Tamás, dr. Juhos Katalin, Tirts Tamás, dr. Nagy Gábor Tamás, dr. Weszelovszky Zoltán és Soltész Miklós képviselők T/1220/740. számú módosító javaslatához (T/1220/809. sz. ajánlás 552. és 714. pontjai), a törvényjavaslat 1. számú melléklet XIII. fejezet 1. cím 3. alcím módosítását javasolja:

XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM

1 Honvédelmi Minisztérium

3 HM háttérintézményei | [50 667,0] | 50 167,0 | /-500,0 tám./

1 Működési költségvetés

3 Dologi kiadások | [31 460,7] | 30 960,7 | /-500,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 715/ 21. (1136. sz. jav. - 1.mell. XVI. 10.cím 1.alc új17.jcs) pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1220/1136. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Honvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Területfejlesztési bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

533/ 31. Bánki Erik, dr. Hargitai János és Kékkői Zoltán József képviselők kapcsolódva dr. Deutsch Tamás, dr. Juhos Katalin, Tirts Tamás, dr. Nagy Gábor Tamás, dr. Weszelovszky Zoltán és Soltész Miklós képviselők T/1220/728. számú módosító javaslatához (T/1220/809. sz. ajánlás 199. és 808. pontjai), a törvényjavaslat 1. számú melléklet XIII. fejezet 1. cím 3. alcím módosítását javasolják:

XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM

1 Honvédelmi Minisztérium

3 HM háttérintézményei | [50 667,0] | 48 687,0 | /-1980,0 tám./

1 Működési költségvetés

3 Dologi kiadások | [31 460,7] | 29 480,7 | /-1980,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 809/ 14. (1143. sz. jav. - 1.mell. XXI. 10.cím 1.alc új16.jcs) pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1220/1143. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Egészségügyi bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Honvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

580/ 1. Stolár Mihály, Tóth Ferenc, Kuzma László és Pánczél Károly képviselők kapcsolódva Gulyás József és dr. Veres János képviselők T/1220/476. számú módosító javaslatához (T/1220/809. sz. ajánlás 9., 23., 157., 463., 471., 583., 603., 1172. és 1180. pontjai), a törvényjavaslat 1. számú melléklet XIII. fejezet 2. cím 1. alcím módosítását javasolják:

XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM

2 Magyar Honvédség

1 Honvéd Vezérkar közvetlen szervezetei | [110 860,6] | 104 860,6 | /-6000,0 tám./

1 Működési költségvetés

3 Dologi kiadások | [47 599,6] | 41 599,6 | /-6000,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 9/ 1. (848. sz. jav. - 24.§ (2)), 23/ 1. (848. sz. jav. - 42.§ (1) c) újcd)), 144/ 20. (848. sz. jav. - 1.mell. X. 9.cím 2.alc 16.jcs), 464/ 1. (848. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 5.jcs), 471/ 1. (848. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc új18.jcs), 603/ 1. (848. sz. jav. - 1.mell. XIII. 8.cím 2.alc 5.jcs), 1172/ 1. (848. sz. jav. - 5.mell. 5.), 1180/ 1. (848. sz. jav. - 5.mell. új18.) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1220/848. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- az Emberi jogi bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Honvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Oktatási bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

580/ 2. Szalai Annamária, Cseresnyés Péter és Nagy Kálmán képviselők kapcsolódva Lengyel Zoltán képviselő T/1220/159. számú módosító javaslatához (T/1220/809. sz. ajánlás 570. és 709. pontjai), a törvényjavaslat 1. számú melléklet XIII. fejezet 2. cím 1. alcím módosítását javasolják:

XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM

2 Magyar Honvédség

1 Honvéd Vezérkar közvetlen szervezetei | [110 860,6] | 109 360,6 | /-1500,0 tám./

1 Működési költségvetés

3 Dologi kiadások | [47 599,6] | 46 099,6 | /-1500,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 716/ 1. (1042. sz. jav. - 1.mell. XVI. 10.cím 1.alc új18.jcs) pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1220/1042. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Honvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Területfejlesztési bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

580/ 3. Szalai Annamária, Cseresnyés Péter és Nagy Kálmán képviselők kapcsolódva Lengyel Zoltán képviselő T/1220/159. számú módosító javaslatához (T/1220/809. sz. ajánlás 570. és 709. pontjai), a törvényjavaslat 1. számú melléklet XIII. fejezet 2. cím 1. alcím módosítását javasolják:

XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM

2 Magyar Honvédség

1 Honvéd Vezérkar közvetlen szervezetei | [110 860,6] | 109 360,6 | /-1500,0 tám./

1 Működési költségvetés

3 Dologi kiadások | [47 599,6] | 46 099,6 | /-1500,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 714/ 9. (1033. sz. jav. - 1.mell. XVI. 10.cím 1.alc új17.jcs) pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1220/1033., 1038. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Honvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Területfejlesztési bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

580/ 4. Szalai Annamária, Cseresnyés Péter és Nagy Kálmán képviselők kapcsolódva dr. Deutsch Tamás, dr. Juhos Katalin, Tirts Tamás, dr. Nagy Gábor Tamás, dr. Weszelovszky Zoltán és Soltész Miklós képviselők T/1220/728. számú módosító javaslatához (T/1220/809. sz. ajánlás 199. és 808. pontjai), a törvényjavaslat 1. számú melléklet XIII. fejezet 2. cím 1. alcím módosítását javasolják:

XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM

2 Magyar Honvédség

1 Honvéd Vezérkar közvetlen szervezetei | [110 860,6] | 107 860,6 | /-3000,0 tám./

1 Működési költségvetés

3 Dologi kiadások | [47 599,6] | 44 599,6 | /-3000,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 809/ 8. (1032. sz. jav. - 1.mell. XXI. 10.cím 1.alc új16.jcs) pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1220/1032. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Egészségügyi bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Honvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

580/ 5. Szalai Annamária, Cseresnyés Péter és Nagy Kálmán képviselők kapcsolódva Lengyel Zoltán képviselő T/1220/159. számú módosító javaslatához (T/1220/809. sz. ajánlás 570. és 709. pontjai), a törvényjavaslat 1. számú melléklet XIII. fejezet 2. cím 1. alcím módosítását javasolják:

XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM

2 Magyar Honvédség

1 Honvéd Vezérkar közvetlen szervezetei | [110 860,6] | 109 360,6 | /-1500,0 tám./

1 Működési költségvetés

3 Dologi kiadások | [47 599,6] | 46 099,6 | /-1500,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 715/ 27. (1036. sz. jav. - 1.mell. XVI. 10.cím 1.alc új18.jcs) pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1220/1036. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Honvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Területfejlesztési bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

580/ 6. Szalai Annamária, Cseresnyés Péter és Nagy Kálmán képviselők kapcsolódva dr. Bóka István képviselő T/1220/693. számú módosító javaslatához (T/1220/809. sz. ajánlás 222. és 703. pontjai), a törvényjavaslat 1. számú melléklet XIII. fejezet 2. cím 1. alcím módosítását javasolják:

XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM

2 Magyar Honvédség

1 Honvéd Vezérkar közvetlen szervezetei | [110 860,6] | 110 800,6 | /-60,0 tám./

1 Működési költségvetés

3 Dologi kiadások | [47 599,6] | 47 539,6 | /-60,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 703/ 3. (1028. sz. jav. - 1.mell. XVI. 10.cím 1.alc 9.jcs új2jc) pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1220/1028. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Honvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Idegenforgalmi bizottság támogatja,

- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Területfejlesztési bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

580/ 7. Szalai Annamária, Cseresnyés Péter és Nagy Kálmán képviselők kapcsolódva Homa János, Halász János, Szalai Annamária, Vígh Ilona, dr. Juhos Katalin, Sági József és Kiss Attila képviselők T/1220/408. számú módosító javaslatához (T/1220/809. sz. ajánlás 316. és 582. pontjai), a törvényjavaslat 1. számú melléklet XIII. fejezet 2. cím 1. alcím módosítását javasolják:

XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM

2 Magyar Honvédség

1 Honvéd Vezérkar közvetlen szervezetei | [110 860,6] | 109 860,6 | /-1000,0 tám./

1 Működési költségvetés

3 Dologi kiadások | [47 599,6] | 46 599,6 | /-1000,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 321/ 1. (1029. sz. jav. - 1.mell. X. 9.cím 5.alc új11.jcs) pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1220/1029. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Honvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Kulturális bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

580/ 8. Szalai Annamária, Cseresnyés Péter és Nagy Kálmán képviselők kapcsolódva Homa János, Halász János, Szalai Annamária, Vígh Ilona, dr. Juhos Katalin, Sági József és Kiss Attila képviselők T/1220/408. számú módosító javaslatához (T/1220/809. sz. ajánlás 316. és 582. pontjai), a törvényjavaslat 1. számú melléklet XIII. fejezet 2. cím 1. alcím módosítását javasolják:

XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM

2 Magyar Honvédség

1 Honvéd Vezérkar közvetlen szervezetei | [110 860,6] | 110 780,6 | /-80,0 tám./

1 Működési költségvetés

3 Dologi kiadások | [47 599,6] | 47 519,6 | /-80,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 947/ 2. (1030. sz. jav. - 1.mell. XXIII. 10.cím 1.alc új21.jcs) pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1220/1030. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Honvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Kulturális bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

580/ 9. Halász János és dr. Martonosi György képviselők kapcsolódva a T/1220/422. számon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/1220/809. sz. ajánlás 267. és 589. pontjai), a törvényjavaslat 1. számú melléklet XIII. fejezet 2. cím 1. alcím módosítását javasolják:

XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM

2 Magyar Honvédség

1 Honvéd Vezérkar közvetlen szervezetei | [110 860,6] | 110 760,6 | /-100,0 tám./

1 Működési költségvetés

3 Dologi kiadások | [47 599,6] | 47 499,6 | /-100,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 267/ 1. (1051. sz. jav. - 1.mell. X. 9.cím 2.alc 60.jcs) pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1220/1051. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Honvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Társadalmi szervezetek bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

580/ 10. Szalai Annamária képviselő kapcsolódva dr. Bóka István képviselő T/1220/693. számú módosító javaslatához (T/1220/809. sz. ajánlás 222. és 703. pontjai), a törvényjavaslat 1. számú melléklet XIII. fejezet 2. cím 1. alcím módosítását javasolja:

XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM

2 Magyar Honvédség

1 Honvéd Vezérkar közvetlen szervezetei | [110 860,6] | 110 710,6 | /-150,0 tám./

1 Működési költségvetés

3 Dologi kiadások | [47 599,6] | 47 449,6 | /-150,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 703/ 1. (1039. sz. jav. - 1.mell. XVI. 10.cím 1.alc 9.jcs új1jc) pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1220/1039. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Honvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Idegenforgalmi bizottság támogatja,

- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Területfejlesztési bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

580/ 11. Szalai Annamária, Cseresnyés Péter és Nagy Kálmán képviselők kapcsolódva dr. Bóka István képviselő T/1220/693. számú módosító javaslatához (T/1220/809. sz. ajánlás 222. és 703. pontjai), a törvényjavaslat 1. számú melléklet XIII. fejezet 2. cím 1. alcím módosítását javasolják:

XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM

2 Magyar Honvédség

1 Honvéd Vezérkar közvetlen szervezetei | [110 860,6] | 110 710,6 | /-150,0 tám./

1 Működési költségvetés

3 Dologi kiadások | [47 599,6] | 47 449,6 | /-150,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 703/ 2. (1040. sz. jav. - 1.mell. XVI. 10.cím 1.alc 9.jcs új1jc) pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1220/1040. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Honvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Idegenforgalmi bizottság támogatja,

- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Területfejlesztési bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

580/ 12. Dr. Juhos Katalin képviselő kapcsolódva Kiss Attila, Halász János, Szalai Annamária, Vígh Ilona, dr. Juhos Katalin, Sági József és Homa János képviselők T/1220/409. számú módosító javaslatához (T/1220/809. sz. ajánlás 592. és 949. pontjai), a törvényjavaslat 1. számú melléklet XIII. fejezet 2. cím 1. alcím módosítását javasolja:

XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM

2 Magyar Honvédség

1 Honvéd Vezérkar közvetlen szervezetei | [110 860,6] | 110 760,6 | /-100,0 tám./

1 Működési költségvetés

3 Dologi kiadások | [47 599,6] | 47 499,6 | /-100,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 949/ 1. (1054. sz. jav. - 1.mell. XXIII. 10.cím 2.alc 2.jcs) pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1220/1054. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Honvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Kulturális bizottság nem támogatja,

- az Oktatási bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

580/ 13. Homa János, Halász János, Vígh Ilona, dr. Juhos Katalin, Sági József és Kiss Attila képviselők kapcsolódva Homa János, Halász János, Szalai Annamária, Vígh Ilona, dr. Juhos Katalin, Sági József és Kiss Attila képviselők T/1220/408. számú módosító javaslatához (T/1220/809. sz. ajánlás 316. és 582. pontjai), a törvényjavaslat 1. számú melléklet XIII. fejezet 2. cím 1. alcím módosítását javasolják:

XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM

2 Magyar Honvédség

1 Honvéd Vezérkar közvetlen szervezetei | [110 860,6] | 108 860,6 | /-2000,0 tám./

1 Működési költségvetés

3 Dologi kiadások | [47 599,6] | 45 599,6 | /-2000,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 317/ 2. (1057. sz. jav. - 1.mell. X. 9.cím 5.alc 2.jcs) pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1220/1057. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Honvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Kulturális bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

580/ 14. Csampa Zsolt és Karsai Péter képviselők kapcsolódva Rogán Antal képviselő T/1220/137. számú módosító javaslatához (T/1220/809. sz. ajánlás 829. és 1035. pontjai), a törvényjavaslat 1. számú melléklet XIII. fejezet 2. cím 2. alcím módosítását javasolják:

XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM

2 Magyar Honvédség

2 Magyar Honvédség Szárazföldi csapatai | [36 362,4] | 37 362,4 | /+1000,0 tám./

1 Működési költségvetés

3 Dologi kiadások | [3 365,3] | 4 365,3 | /+1000,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 828/ 1. (894. sz. jav. - 1.mell. XXII. 13.cím 2.alc 10.jcs) pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1220/894. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Honvédelmi bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

600/ 1. Borkó Károly képviselő kapcsolódva dr. Pósán László képviselő T/1220/172. számú módosító javaslatához (T/1220/809. sz. ajánlás 766. és 1025. pontjai), a törvényjavaslat 1. számú melléklet XIII. fejezet 2. cím 3. alcím módosítását javasolja:

XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM

2 Magyar Honvédség

3 Magyar Honvédség Repülő és légvédelmi

csapatai | [26 162,2] | 25 212,2 | /-950,0 tám./

1 Működési költségvetés

3 Dologi kiadások | [5 157,3] | 4 207,3 | /-950,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 772/ 1. (990. sz. jav. - 1.mell. XX. 11.cím 1.alc új9.jcs) pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1220/990. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Honvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Oktatási bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

600/ 2. Borkó Károly képviselő kapcsolódva Czerván György képviselő T/1220/337. számú módosító javaslatához (T/1220/809. sz. ajánlás 534. és 712. pontjai), a törvényjavaslat 1. számú melléklet XIII. fejezet 2. cím 3. alcím módosítását javasolja:

XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM

2 Magyar Honvédség

3 Magyar Honvédség Repülő és légvédelmi

csapatai | [26 162,2] | 24 182,2 | /-1980,0 tám./

1 Működési költségvetés

3 Dologi kiadások | [5 157,3] | 3 177,3 | /-1980,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 715/ 4. (987. sz. jav. - 1.mell. XVI. 10.cím 1.alc új17.jcs) pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1220/987. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Honvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Területfejlesztési bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

600/ 3. Szita Károly, dr. Mátrai Márta, dr. Szabó József Andor és dr. Gruber Attila képviselők kapcsolódva Szabó István képviselő T/1220/144. számú módosító javaslatához (T/1220/809. sz. ajánlás 571. és 764. pontjai), a törvényjavaslat 1. számú melléklet XIII. fejezet 2. cím 3. alcím módosítását javasolják:

XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM

2 Magyar Honvédség

3 Magyar Honvédség Repülő és légvédelmi csapatai | [26 162,2] | 25 259,9 | /-902,3 tám./

1 Működési költségvetés

3 Dologi kiadások | [5 157,3] | 4 255,0 | /-902,3 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 771/ 43. (1120. sz. jav. - 1.mell. XX. 11.cím 1.alc új8.jcs) pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1220/1120. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Honvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Oktatási bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

600/ 4. Szita Károly, dr. Mátrai Márta, dr. Szabó József Andor és dr. Gruber Attila képviselők kapcsolódva dr. Pósán László képviselő T/1220/171. számú módosító javaslatához (T/1220/809. sz. ajánlás 90. és 932. pontjai), a törvényjavaslat 1. számú melléklet XIII. fejezet 2. cím 3. alcím módosítását javasolják:

XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM

2 Magyar Honvédség

3 Magyar Honvédség Repülő és légvédelmi csapatai | [26 162,2] | 23 845,8 | /-2316,4 tám./

1 Működési költségvetés

3 Dologi kiadások | [5 157,3] | 2 840,9 | /-2316,4 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 934/ 5. (1125. sz. jav. - 1.mell. XXIII. 10.cím 1.alc új13.jcs) pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1220/1125. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Honvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Kulturális bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

600/ 5. Szita Károly, dr. Mátrai Márta, dr. Gruber Attila és dr. Szabó József Andor képviselők kapcsolódva Szabó István képviselő T/1220/144. számú módosító javaslatához (T/1220/809. sz. ajánlás 571. és 764. pontjai), a törvényjavaslat 1. számú melléklet XIII. fejezet 2. cím 3. alcím módosítását javasolják:

XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM

2 Magyar Honvédség

3 Magyar Honvédség Repülő és légvédelmi csapatai | [26 162,2] | 24 353,2 | /-1809,0 tám./

1 Működési költségvetés

3 Dologi kiadások | [5 157,3] | 3 348,3 | /-1809,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 771/ 45. (1123. sz. jav. - 1.mell. XX. 11.cím 1.alc új8.jcs) pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1220/1123. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Honvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Oktatási bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

600/ 6. Kontrát Károly és dr. Kovács Zoltán képviselők kapcsolódva Kovács Ferenc képviselő T/1220/110. számú módosító javaslatához (T/1220/809. sz. ajánlás 284. és 935. pontjai), a törvényjavaslat 1. számú melléklet XIII. fejezet 2. cím 3. alcím módosítását javasolják:

XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM

2 Magyar Honvédség

3 Magyar Honvédség Repülő és légvédelmi csapatai | [26 162,2] | 24 923,7 | /-1238,5 tám./

1 Működési költségvetés

3 Dologi kiadások | [5 157,3] | 3 918,8 | /-1238,5 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 934/ 3. (1116. sz. jav. - 1.mell. XXIII. 10.cím 1.alc új13.jcs) pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1220/1116. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Emberi jogi bizottság támogatja,

- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Honvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Kulturális bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

600/ 7. Kontrát Károly és dr. Kovács Zoltán képviselők kapcsolódva dr. Pósán László képviselő T/1220/171. számú módosító javaslatához (T/1220/809. sz. ajánlás 90. és 932. pontjai), a törvényjavaslat 1. számú melléklet XIII. fejezet 2. cím 3. alcím módosítását javasolják:

XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM

2 Magyar Honvédség

3 Magyar Honvédség Repülő és légvédelmi csapatai | [26 162,2] | 25 632,2 | /-530,0 tám./

1 Működési költségvetés

3 Dologi kiadások | [5 157,3] | 4 627,3 | /-530,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 934/ 4. (1117. sz. jav. - 1.mell. XXIII. 10.cím 1.alc új13.jcs) pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1220/1117. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Honvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Kulturális bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

600/ 8. Dr. Mátrai Márta, Szita Károly, dr. Gruber Attila és dr. Szabó József Andor képviselők kapcsolódva dr. Deutsch Tamás, dr. Juhos Katalin, Tirts Tamás, dr. Nagy Gábor Tamás, dr. Weszelovszky Zoltán és Soltész Miklós képviselők T/1220/728. számú módosító javaslatához (T/1220/809. sz. ajánlás 199. és 808. pontjai), a törvényjavaslat 1. számú melléklet XIII. fejezet 2. cím 3. alcím módosítását javasolják:

XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM

2 Magyar Honvédség

3 Magyar Honvédség Repülő és légvédelmi csapatai | [26 162,2] | 22 772,2 | /-3390,0 tám./

1 Működési költségvetés

3 Dologi kiadások | [5 157,3] | 1 767,3 | /-3390,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 802/ 5. (1124. sz. jav. - 1.mell. XXI. 10.cím 1.alc új12.jcs) pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1220/1124. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Egészségügyi bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Honvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

600/ 9. Kontrát Károly és dr. Kovács Zoltán képviselők kapcsolódva dr. Deutsch Tamás, dr. Juhos Katalin, Tirts Tamás, dr. Nagy Gábor Tamás, dr. Weszelovszky Zoltán és Soltész Miklós képviselők T/1220/728. számú módosító javaslatához (T/1220/809. sz. ajánlás 199. és 808. pontjai), a törvényjavaslat 1. számú melléklet XIII. fejezet 2. cím 3. alcím módosítását javasolják:

XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM

2 Magyar Honvédség

3 Magyar Honvédség Repülő és légvédelmi csapatai | [26 162,2] | 22 576,0 | /-3586,2 tám./

1 Működési költségvetés

3 Dologi kiadások | [5 157,3] | 1 571,1 | /-3586,2 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 802/ 4. (1118. sz. jav. - 1.mell. XXI. 10.cím 1.alc új12.jcs) pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1220/1118. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Egészségügyi bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Honvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

602/ 1. Lezsák Sándor, Karsai Péter és Csampa Zsolt képviselők kapcsolódva Lezsák Sándor képviselő T/1220/670. számú módosító javaslatához (T/1220/809. sz. ajánlás 602. pontja), a törvényjavaslat 1. számú melléklet XIII. fejezet 4. cím módosítását javasolják:

XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM

4 Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem | [7 880,9] | 8 080,9 | /+200,0 tám./

1 Működési költségvetés

3 Dologi kiadások | [1 776,4] | 1 976,4 | /+200,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 833/ 2. (893. sz. jav. - 1.mell. XXII. 13.cím 2.alc 10.jcs) pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1220/893. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Honvédelmi bizottság nem támogatja,

- az Oktatási bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

602/ 2. Lezsák Sándor és Font Sándor képviselők kapcsolódva Lezsák Sándor képviselő T/1220/670. számú módosító javaslatához (T/1220/809. sz. ajánlás 602. pontja), a törvényjavaslat 1. számú melléklet XIII. fejezet 4. cím módosítását javasolják:

XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM

4 Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem | [7 880,9] | 8 080,9 | /+200,0 tám./

1 Működési költségvetés

3 Dologi kiadások | [1 776,4] | 1 976,4 | /+200,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 846/ 5. (913. sz. jav. - 1.mell. XXII. 20.cím 1.alc) pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1220/913. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Honvédelmi bizottság nem támogatja,

- az Oktatási bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

603/ 1. Stolár Mihály, Tóth Ferenc, Kuzma László és Pánczél Károly képviselők kapcsolódva Gulyás József és dr. Veres János képviselők T/1220/476. számú módosító javaslatához (T/1220/809. sz. ajánlás 9., 23., 157., 463., 471., 583., 603., 1172. és 1180. pontjai), a törvényjavaslat 1. számú melléklet XIII. fejezet 8. cím 2. alcím 5. jogcím-csoport módosítását javasolják:

XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM

8 Fejezeti kezelésű előirányzatok

2 Ágazati célelőirányzatok

5 Közhasznú Társaságok által ellátott állami feladatok

finanszírozása | [7 311,9] | 6 211,9 | /-1100,0 tám./

1 Működési költségvetés

5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások | [7 311,9] | 6 211,9 | /-1100,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 9/ 1. (848. sz. jav. - 24.§ (2)), 23/ 1. (848. sz. jav. - 42.§ (1) c) újcd)), 144/ 20. (848. sz. jav. - 1.mell. X. 9.cím 2.alc 16.jcs), 464/ 1. (848. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 5.jcs), 471/ 1. (848. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc új18.jcs), 580/ 1. (848. sz. jav. - 1.mell. XIII. 2.cím 1.alc), 1172/ 1. (848. sz. jav. - 5.mell. 5.), 1180/ 1. (848. sz. jav. - 5.mell. új18.) pontjaiban foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1220/848. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- az Emberi jogi bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Honvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Oktatási bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

XIV. IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM fejezet

604/ 1. Lezsák Sándor és Font Sándor képviselők kapcsolódva Lezsák Sándor képviselő T/1220/665. számú módosító javaslatához (T/1220/809. sz. ajánlás 604. pontja), a törvényjavaslat 1. számú melléklet XIV. fejezet 6. cím 2. alcím 1. jogcím-csoport módosítását javasolják:

XIV. IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM

6 Fejezeti kezelésű előirányzatok

2 Ágazati célfeladatok

1 A fogvatartottakat foglalkoztató gazdálkodó szervezetek

támogatása | [ 530,6] | 560,6 | /+30,0 tám./

1 Működési költségvetés

5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások | [ 530,6] | 560,6 | /+30,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslattal összefüggésben a törvényjavaslat 13. §-át is módosítani kell.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 846/ 4. (914. sz. jav. - 1.mell. XXII. 20.cím 1.alc) pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1220/914. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- az Emberi jogi bizottság támogatja,

- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM fejezet

607/ 1. Balsay István képviselő kapcsolódva a T/1220/630. számú módosító javaslatához (T/1220/809. sz. ajánlás 569. és 607. pontjai), a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 25. cím 1. alcím 4. jogcím-csoport 2. jogcím módosítását javasolja:

XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM

25 Fejezeti kezelésű előirányzatok

1 Beruházás

4 Kombinált fuvarozás, logisztikai központok, kikötők fejlesztése

2 Logisztikai központ fejlesztése | [ 150,0] | 250,0 | /+100,0 tám./

2 Felhalmozási költségvetés

4 Kormányzati beruházás | [ 150,0] | 250,0 | /+100,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 533/ 3. (967. sz. jav. - 1.mell. XIII. 1.cím 3.alc) pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1220/967. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Honvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Területfejlesztési bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

616/ 1. Lezsák Sándor és Font Sándor képviselők kapcsolódva Lezsák Sándor képviselő T/1220/666. számú módosító javaslatához (T/1220/809. sz. ajánlás 615. pontja), a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 25. cím 1. alcím 9. jogcím-csoport módosítását javasolják:

XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM

25 Fejezeti kezelésű előirányzatok

1 Beruházás

9 Akadálymentes közlekedés fejlesztése | [ 100,0] | 300,0 | /+200,0 tám./

2 Felhalmozási költségvetés

4 Kormányzati beruházás | [ 100,0] | 300,0 | /+200,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 846/ 13. (928. sz. jav. - 1.mell. XXII. 20.cím 1.alc) pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1220/928. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Egészségügyi bizottság nem támogatja,

- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Szociális bizottság támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

620/ 1. Körömi Attila képviselő kapcsolódva a T/1220/119. számú módosító javaslatához (T/1220/809. sz. ajánlás 100. és 662. pontjai), a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 25. cím 1. alcím kiegészítését javasolja a következő új 35. jogcím-csoport felvételével:

XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM

25 Fejezeti kezelésű előirányzatok

1 Beruházás

35 6-os sz. főútvonal tervezése és kivitelezése | | 600,0 | /+600,0 tám./

2 Felhalmozási költségvetés

4 Kormányzati beruházás | | 600,0 | /+600,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 326/ 1. (872. sz. jav. - 1.mell. X. 9.cím 8.alc 1.jcs) pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1220/872. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Területfejlesztési bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

620/ 2. Körömi Attila képviselő kapcsolódva a T/1220/119. számú módosító javaslatához (T/1220/809. sz. ajánlás 100. és 662. pontjai), a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 25. cím 1. alcím kiegészítését javasolja a következő új 35. jogcím-csoport felvételével:

XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM

25 Fejezeti kezelésű előirányzatok

1 Beruházás

35 6-os sz. főútvonal tervezése és kivitelezése | | 600,0 | /+600,0 tám./

2 Felhalmozási költségvetés

4 Kormányzati beruházás | | 600,0 | /+600,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 144/ 24. (877. sz. jav. - 1.mell. X. 9.cím 2.alc 16.jcs) pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1220/877. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Területfejlesztési bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

620/ 3. Körömi Attila képviselő kapcsolódva a T/1220/118. számú módosító javaslatához (T/1220/809. sz. ajánlás 326. és 684. pontjai), a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 25. cím 1. alcím kiegészítését javasolja a következő új 35. jogcím-csoport felvételével:

XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM

25 Fejezeti kezelésű előirányzatok

1 Beruházás

35 Pécs-nyugat elkerülő út építése | | 1 000,0 | /+1000,0 tám./

2 Felhalmozási költségvetés

4 Kormányzati beruházás | | 1 000,0 | /+1000,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 326/ 2. (873. sz. jav. - 1.mell. X. 9.cím 8.alc 1.jcs) pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1220/873. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Területfejlesztési bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

620/ 4. Pogácsás Tibor képviselő kapcsolódva Glattfelder Béla képviselő T/1220/342. számú módosító javaslatához (T/1220/809. sz. ajánlás 597. és 620. pontjai), a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 25. cím 1. alcím kiegészítését javasolja a következő új 35. jogcím-csoport felvételével:

XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM

25 Fejezeti kezelésű előirányzatok

1 Beruházás

35 46102. sz. út és a 100a vasútvonal külön szintű

kereszteződésének kiépítése | | 450,0 | /+450,0 tám./

2 Felhalmozási költségvetés

4 Kormányzati beruházás | | 450,0 | /+450,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 144/ 40. (1078. sz. jav. - 1.mell. X. 9.cím 2.alc 16.jcs) pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1220/1078. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Területfejlesztési bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

632/ 1. Tóth Imre képviselő kapcsolódva Ékes József, Pettkó András, Font Sándor és Herényi Károly képviselők T/1220/496. számú módosító javaslatához (T/1220/809. sz. ajánlás 460., 474., 480., 541., 588. és 880. pontjai), a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 25. cím 5. alcím 1. jogcím-csoport módosítását javasolja:

XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM

25 Fejezeti kezelésű előirányzatok

5 Útfenntartási és fejlesztési célelőirányzat

1 Útfenntartás és fejlesztés | [55 000,0] | 54 650,0 | /-350,0 tám./

1 Működési költségvetés | | 200,0 bev.

5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások | [27 930,0] | 27 580,0 | /-350,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslatot pontosítottuk (a kiadási előirányzatot is csökkenteni kell).

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 464/ 2. (871. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 2.alc 5.jcs) pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1220/871. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Területfejlesztési bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

632/ 3. Tóth Imre képviselő kapcsolódva Ékes József, Pettkó András, Font Sándor és Herényi Károly képviselők T/1220/496. számú módosító javaslatához (T/1220/809. sz. ajánlás 460., 474., 480., 541., 588. és 880. pontjai), a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 25. cím 5. alcím 1. jogcím-csoport módosítását javasolja:

XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM

25 Fejezeti kezelésű előirányzatok

5 Útfenntartási és fejlesztési célelőirányzat

1 Útfenntartás és fejlesztés | [55 000,0] | 50 000,0 | /-5000,0 tám./

1 Működési költségvetés | | 200,0 bev.

5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások | [27 930,0] | 22 930,0 | /-5000,0 kiad./

Megjegyzés: A mód. indítványt pontosítottuk (a kiadási előirányzatot is csökkenteni kell).

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 474/ 1. (870. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 3.alc 1.jcs) pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1220/870. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Területfejlesztési bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

632/ 4. Tóth Imre képviselő kapcsolódva Szita Károly képviselő T/1220/600. számú módosító javaslatához (T/1220/809. sz. ajánlás 489., 492., 494. és 497. pontjai), a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 25. cím 5. alcím 1. jogcím-csoport módosítását javasolja:

XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM

25 Fejezeti kezelésű előirányzatok

5 Útfenntartási és fejlesztési célelőirányzat

1 Útfenntartás és fejlesztés | [55 000,0] | 44 100,0 | /-10900,0 tám./

1 Működési költségvetés | | 200,0 bev.

5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások | [27 930,0] | 17 030,0 | /-10900,0 kiad./

Megjegyzés: A mód. indítványt pontosítottuk (a kiadási előirányzatot is csökkenteni kell).

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 489/ 1. (868. sz. jav. - 1.mell. XI. 23.cím 6.alc) pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1220/868. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Területfejlesztési bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

632/ 5. Molnár László képviselő kapcsolódva dr. Deutsch Tamás, dr. Juhos Katalin, Tirts Tamás, dr. Nagy Gábor Tamás, dr. Weszelovszky Zoltán és Soltész Miklós képviselők T/1220/734. számú módosító javaslatához (T/1220/809. sz. ajánlás 179., 205. és 686. pontjai), a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 25. cím 5. alcím 1. jogcím-csoport módosítását javasolja:

XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM

25 Fejezeti kezelésű előirányzatok

5 Útfenntartási és fejlesztési célelőirányzat

1 Útfenntartás és fejlesztés | [55 000,0] | 53 500,0 | /-1500,0 tám./

2 Felhalmozási költségvetés | | 500,0 bev.

1 Intézményi beruházási kiadások | [19 370,0] | 17 870,0 | /-1500,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 642/ 1. (934. sz. jav. - 1.mell. XV. 25.cím 5.alc új2.jcs) pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1220/934. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság támogatja,

- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Területfejlesztési bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

642/ 1. Molnár László képviselő kapcsolódva dr. Deutsch Tamás, dr. Juhos Katalin, Tirts Tamás, dr. Nagy Gábor Tamás, dr. Weszelovszky Zoltán és Soltész Miklós képviselők T/1220/734. számú módosító javaslatához (T/1220/809. sz. ajánlás 179., 205. és 686. pontjai), a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 25. cím 5. alcím kiegészítését javasolja a következő új 2. jogcím-csoport felvételével:

XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM

25 Fejezeti kezelésű előirányzatok

5 Útfenntartási és fejlesztési célelőirányzat

2 A 44-es út négysávosításának tervezése | | 1 500,0 | /+1500,0 tám./

Megjegyzés: A módosító javaslat pontosítást igényel.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 632/ 5. (934. sz. jav. - 1.mell. XV. 25.cím 5.alc 1.jcs) pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1220/934. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság támogatja,

- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Területfejlesztési bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

657/ 1. Lázár Mózes képviselő kapcsolódva Szabó István képviselő T/1220/144. számú módosító javaslatához (T/1220/809. sz. ajánlás 571. és 764. pontjai), a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 25. cím 27. alcím 1. jogcím-csoport módosítását javasolja:

XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM

25 Fejezeti kezelésű előirányzatok

27 Felzárkóztatási Infrastrukturális Fejlesztési Alapprogram

1 Gyorsforgalmi úthálózat program | [79 400,0] | 79 000,0 | /-400,0 tám./

2 Felhalmozási költségvetés

3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | [79 400,0] | 79 000,0 | /-400,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 771/ 1. (862. sz. jav. - 1.mell. XX. 11.cím 1.alc új8.jcs) pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1220/862. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- az Oktatási bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Területfejlesztési bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

657/ 2. Lázár Mózes képviselő kapcsolódva Endre Sándor képviselő T/1220/368. számú módosító javaslatához (T/1220/809. sz. ajánlás 601. és 801. pontjai), a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 25. cím 27. alcím 1. jogcím-csoport módosítását javasolja:

XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM

25 Fejezeti kezelésű előirányzatok

27 Felzárkóztatási Infrastrukturális Fejlesztési Alapprogram

1 Gyorsforgalmi úthálózat program | [79 400,0] | 78 400,0 | /-1000,0 tám./

2 Felhalmozási költségvetés

3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | [79 400,0] | 78 400,0 | /-1000,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 797/ 1. (866. sz. jav. - 1.mell. XXI. 10.cím 1.alc új12.jcs) pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1220/866. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Egészségügyi bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Területfejlesztési bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

657/ 3. Lázár Mózes képviselő kapcsolódva dr. Deutsch Tamás, dr. Juhos Katalin, Tirts Tamás, dr. Nagy Gábor Tamás, dr. Weszelovszky Zoltán és Soltész Miklós képviselők T/1220/728. számú módosító javaslatához (T/1220/809. sz. ajánlás 199. és 808. pontjai), a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 25. cím 27. alcím 1. jogcím-csoport módosítását javasolja:

XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM

25 Fejezeti kezelésű előirányzatok

27 Felzárkóztatási Infrastrukturális Fejlesztési Alapprogram

1 Gyorsforgalmi úthálózat program | [79 400,0] | 79 150,0 | /-250,0 tám./

2 Felhalmozási költségvetés

3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | [79 400,0] | 79 150,0 | /-250,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 809/ 4. (865. sz. jav. - 1.mell. XXI. 10.cím 1.alc új16.jcs) pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1220/865. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Egészségügyi bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Területfejlesztési bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

657/ 5. Schmidt Ferenc, Balsay István, dr. Dorkota Lajos, Lengyel Zoltán, Cserna Gábor és dr. Gógl Árpád képviselők kapcsolódva dr. Deutsch Tamás, dr. Juhos Katalin, Tirts Tamás, dr. Nagy Gábor Tamás, dr. Weszelovszky Zoltán és Soltész Miklós képviselők T/1220/728. számú módosító javaslatához (T/1220/809. sz. ajánlás 199. és 808. pontjai), a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 25. cím 27. alcím 1. jogcím-csoport módosítását javasolják:

XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM

25 Fejezeti kezelésű előirányzatok

27 Felzárkóztatási Infrastrukturális Fejlesztési Alapprogram

1 Gyorsforgalmi úthálózat program | [79 400,0] | 79 220,0 | /-180,0 tám./

2 Felhalmozási költségvetés

3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | [79 400,0] | 79 220,0 | /-180,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 809/ 5. (887. sz. jav. - 1.mell. XXI. 10.cím 1.alc új16.jcs) pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1220/887. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Egészségügyi bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Területfejlesztési bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

657/ 6. Lázár Mózes képviselő kapcsolódva dr. Deutsch Tamás, dr. Juhos Katalin, Tirts Tamás, dr. Nagy Gábor Tamás, dr. Weszelovszky Zoltán és Soltész Miklós képviselők T/1220/728. számú módosító javaslatához (T/1220/809. sz. ajánlás 199. és 808. pontjai), a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 25. cím 27. alcím 1. jogcím-csoport módosítását javasolja:

XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM

25 Fejezeti kezelésű előirányzatok

27 Felzárkóztatási Infrastrukturális Fejlesztési Alapprogram

1 Gyorsforgalmi úthálózat program | [79 400,0] | 79 100,0 | /-300,0 tám./

2 Felhalmozási költségvetés

3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | [79 400,0] | 79 100,0 | /-300,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 809/ 2. (867. sz. jav. - 1.mell. XXI. 10.cím 1.alc új16.jcs) pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1220/867. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Egészségügyi bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Területfejlesztési bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

657/ 7. Lázár Mózes képviselő kapcsolódva dr. Deutsch Tamás, dr. Juhos Katalin, Tirts Tamás, dr. Nagy Gábor Tamás, dr. Weszelovszky Zoltán és Soltész Miklós képviselők T/1220/728. számú módosító javaslatához (T/1220/809. sz. ajánlás 199. és 808. pontjai), a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 25. cím 27. alcím 1. jogcím-csoport módosítását javasolja:

XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM

25 Fejezeti kezelésű előirányzatok

27 Felzárkóztatási Infrastrukturális Fejlesztési Alapprogram

1 Gyorsforgalmi úthálózat program | [79 400,0] | 78 400,0 | /-1000,0 tám./

2 Felhalmozási költségvetés

3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | [79 400,0] | 78 400,0 | /-1000,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 809/ 3. (864. sz. jav. - 1.mell. XXI. 10.cím 1.alc új16.jcs) pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1220/864. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Egészségügyi bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Területfejlesztési bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

657/ 9. Lázár Mózes képviselő kapcsolódva Szabó István képviselő T/1220/144. számú módosító javaslatához (T/1220/809. sz. ajánlás 571. és 764. pontjai), a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 25. cím 27. alcím 1. jogcím-csoport módosítását javasolja:

XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM

25 Fejezeti kezelésű előirányzatok

27 Felzárkóztatási Infrastrukturális Fejlesztési Alapprogram

1 Gyorsforgalmi úthálózat program | [79 400,0] | 79 000,0 | /-400,0 tám./

2 Felhalmozási költségvetés

3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | [79 400,0] | 79 000,0 | /-400,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 764/ 2. (863. sz. jav. - 1.mell. XX. 11.cím 1.alc új7.jcs) pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1220/863. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- az Oktatási bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Területfejlesztési bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

664/ 1. Schmidt Ferenc, Balsay István, dr. Dorkota Lajos, Lengyel Zoltán, Cserna Gábor és dr. Gógl Árpád képviselők kapcsolódva dr. Deutsch Tamás, dr. Juhos Katalin, Tirts Tamás, dr. Nagy Gábor Tamás, dr. Weszelovszky Zoltán és Soltész Miklós képviselők T/1220/740. számú módosító javaslatához (T/1220/809. sz. ajánlás 552. és 714. pontjai), a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 25. cím 27. alcím új 7. jogcím-csoport módosítását javasolják:

XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM

25 Fejezeti kezelésű előirányzatok

27 Felzárkóztatási Infrastrukturális Fejlesztési Alapprogram

1 Gyorsforgalmi úthálózat program | [79 400,0] | 79 200,0 | /-200,0 tám./

2 Felhalmozási költségvetés

3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | [79 400,0] | 79 200,0 | /-200,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 715/ 1. (888. sz. jav. - 1.mell. XVI. 10.cím 1.alc új17.jcs) pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1220/888. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Környezetvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Területfejlesztési bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

665/ 1. Fülöp István képviselő kapcsolódva Szabó István képviselő T/1220/143. számú módosító javaslatához (T/1220/809. sz. ajánlás 572. és 665. pontjai), a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 25. cím 27. alcím kiegészítését javasolja a következő új 7. jogcím-csoport felvételével:

XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM

25 Fejezeti kezelésű előirányzatok

27 Felzárkóztatási Infrastrukturális Fejlesztési Alapprogram

7 49. számú út Rohod-Csenger-Mátészalkát elkerülő

útszakasz építése | | 400,0 | /+400,0 tám./

2 Felhalmozási költségvetés

3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | | 400,0 | /+400,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 846/ 28. (905. sz. jav. - 1.mell. XXII. 20.cím 1.alc) pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1220/905. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Területfejlesztési bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

675/ 1. Fülöp István képviselő kapcsolódva Kozma Péter és Tóth András képviselők T/1220/549. számú módosító javaslatához (T/1220/809. sz. ajánlás 339. és 695. pontjai), a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 25. cím 27. alcím kiegészítését javasolja a következő új 7. jogcím-csoport felvételével:

XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM

25 Fejezeti kezelésű előirányzatok

27 Felzárkóztatási Infrastrukturális Fejlesztési Alapprogram

7 M3 autópálya Nyíregyházi elkerülő út előkészítése | | 1 500,0 | /+1500,0 tám./

2 Felhalmozási költségvetés

3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | | 1 500,0 | /+1500,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 846/ 26. (901. sz. jav. - 1.mell. XXII. 20.cím 1.alc) pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1220/901. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Nemzetbiztonsági bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Területfejlesztési bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

676/ 1. Fülöp István képviselő kapcsolódva Parragh Dénes képviselő T/1220/573. számú módosító javaslatához (T/1220/809. sz. ajánlás 232. és 676. pontjai), a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 25. cím 27. alcím kiegészítését javasolja a következő új 7. jogcím-csoport felvételével:

XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM

25 Fejezeti kezelésű előirányzatok

27 Felzárkóztatási Infrastrukturális Fejlesztési Alapprogram

7 Nyíregyházát elkerülő út tervezése, építése | | 150,0 | /+150,0 tám./

2 Felhalmozási költségvetés

3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | | 150,0 | /+150,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 846/ 37. (899. sz. jav. - 1.mell. XXII. 20.cím 1.alc) pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1220/899. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Területfejlesztési bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

677/ 1. Balsay István képviselő kapcsolódva a T/1220/618. számú módosító javaslatához (), a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 25. cím 27. alcím kiegészítését javasolja a következő új 7. jogcím-csoport felvételével:

XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM

25 Fejezeti kezelésű előirányzatok

27 Felzárkóztatási Infrastrukturális Fejlesztési Alapprogram

7 Székesfehérvárt elkerülő út | | 1 000,0 | /+1000,0 tám./

2 Felhalmozási költségvetés

3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | | 1 000,0 | /+1000,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 533/ 2. (966. sz. jav. - 1.mell. XIII. 1.cím 3.alc) pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1220/966. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Honvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Területfejlesztési bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

677/ 2. Balsay István képviselő kapcsolódva a T/1220/620. számú módosító javaslatához (), a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 25. cím 27. alcím kiegészítését javasolja a következő új 7. jogcím-csoport felvételével:

XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM

25 Fejezeti kezelésű előirányzatok

27 Felzárkóztatási Infrastrukturális Fejlesztési Alapprogram

7 Gárdony-Velence-Martonvásárt elkerülő út építése | | 1 500,0 | /+1500,0 tám./

2 Felhalmozási költségvetés

3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | | 1 500,0 | /+1500,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 532/ 2. (965. sz. jav. - 1.mell. XIII. 1.cím 2.alc) pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1220/965. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Honvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Területfejlesztési bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

681/ 1. Lázár János képviselő kapcsolódva dr. Hargitai János, dr. Dorkota Lajos és Cserna Gábor képviselők T/1220/778. számú módosító javaslatához (T/1220/809. sz. ajánlás 545. és 661. pontjai), a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 25. cím 27. alcím kiegészítését javasolja a következő új 7. jogcím-csoport felvételével:

XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM

25 Fejezeti kezelésű előirányzatok

27 Felzárkóztatási Infrastrukturális Fejlesztési Alapprogram

7 47-es út algyői híd és Hódmezővásárhely közötti

szakaszának négysávosítása | | 4 500,0 | /+4500,0 tám./

2 Felhalmozási költségvetés

3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | | 4 500,0 | /+4500,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 533/ 18. (1069. sz. jav. - 1.mell. XIII. 1.cím 3.alc) pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1220/1069. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Honvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Területfejlesztési bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM fejezet

688/ 1. Pokorni Zoltán képviselő kapcsolódva a T/1220/188. számú módosító javaslatához (T/1220/809. sz. ajánlás 690. és 926. pontjai), a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI. fejezet 10. cím 1. alcím 1. jogcím-csoport módosítását javasolja:

XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM

10 Fejezeti kezelésű előirányzatok

1 Beruházás

1 Törvényhozó és végrehajtó szervek beruházásai | [1 400,0] | 1 050,0 | /-350,0 tám./

2 Felhalmozási költségvetés

4 Kormányzati beruházás | [1 400,0] | 1 050,0 | /-350,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 926/ 1. (1023. sz. jav. - 1.mell. XXIII. 10.cím 1.alc új5.jcs) pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1220/1023. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja,

- a Kulturális bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

691/ 1. Fülöp István képviselő kapcsolódva dr. Turi-Kovács Béla, Tóth István és Tóth Gábor képviselők T/1220/563. számú módosító javaslatához (T/1220/809. sz. ajánlás 206. és 691. pontjai), a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI. fejezet 10. cím 1. alcím 4. jogcím-csoport módosítását javasolja:

XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM

10 Fejezeti kezelésű előirányzatok

1 Beruházás

4 Természetvédelem beruházásai | [ 220,0] | 370,0 | /+150,0 tám./

2 Felhalmozási költségvetés

4 Kormányzati beruházás | [ 220,0] | 370,0 | /+150,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 846/ 24. (900. sz. jav. - 1.mell. XXII. 20.cím 1.alc) pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1220/900. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Környezetvédelmi bizottság támogatja,

- az Önkormányzati bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

692/ 1. Fülöp István képviselő kapcsolódva dr. Deutsch Tamás, dr. Juhos Katalin, Tirts Tamás, dr. Weszelovszky Zoltán, Soltész Miklós és dr. Nagy Gábor Tamás képviselők T/1220/746. számú módosító javaslatához (T/1220/809. sz. ajánlás 559. és 692. pontjai), a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI. fejezet 10. cím 1. alcím 6. jogcím-csoport módosítását javasolja:

XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM

10 Fejezeti kezelésű előirányzatok

1 Beruházás

6 Kiemelt városok szennyvízkezelése | [2 367,0] | 5 367,0 | /+3000,0 tám./

2 Felhalmozási költségvetés

4 Kormányzati beruházás | [2 367,0] | 5 367,0 | /+3000,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 846/ 33. (898. sz. jav. - 1.mell. XXII. 20.cím 1.alc) pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1220/898. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Területfejlesztési bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

696/ 1. Fülöp István képviselő kapcsolódva Kozma Péter és Tóth András képviselők T/1220/548. számú módosító javaslatához (T/1220/809. sz. ajánlás 257. és 693. pontjai), a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI. fejezet 10. cím 1. alcím 7. jogcím-csoport 2. jogcím módosítását javasolja:

XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM

10 Fejezeti kezelésű előirányzatok

1 Beruházás

7 Vízkárelhárítás

2 Felső-Tisza vidéki árvízvédelmi rendszerek

fejlesztése | [2 629,0] | 4 129,0 | /+1500,0 tám./

2 Felhalmozási költségvetés

4 Kormányzati beruházás | [2 629,0] | 4 129,0 | /+1500,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat számítási hibáját korrigáltuk.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 846/ 31. (902. sz. jav. - 1.mell. XXII. 20.cím 1.alc) pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1220/902. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- az Idegenforgalmi bizottság támogatja,

- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Területfejlesztési bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

702/ 1. Fülöp István képviselő kapcsolódva Parragh Dénes, Borkó Károly és dr. Karakó László képviselők T/1220/763. számú módosító javaslatához (T/1220/809. sz. ajánlás 266. és 702. pontjai), a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI. fejezet 10. cím 1. alcím 7. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 5. jogcím felvételével:

XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM

10 Fejezeti kezelésű előirányzatok

1 Beruházás

7 Vízkárelhárítás

5 Tisza-Szamos revitalizáció | | 30,0 | /+30,0 tám./

2 Felhalmozási költségvetés

4 Kormányzati beruházás | | 30,0 | /+30,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 846/ 3. (897. sz. jav. - 1.mell. XXII. 20.cím 1.alc) pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1220/897. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Környezetvédelmi bizottság támogatja,

- az Önkormányzati bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Területfejlesztési bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

702/ 2. Szűcs Lajos képviselő kapcsolódva dr. Bóka István képviselő T/1220/693. számú módosító javaslatához (T/1220/809. sz. ajánlás 222. és 703. pontjai), a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI. fejezet 10. cím 1. alcím 8. jogcím-csoport módosítását javasolja:

XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM

10 Fejezeti kezelésű előirányzatok

1 Beruházás

8 Egyéb regionális víziközmű-hálózat fejlesztése | [ 406,0] | 906,0 | /+500,0 tám./

2 Felhalmozási költségvetés

4 Kormányzati beruházás | [ 406,0] | 906,0 | /+500,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 226/ 25. (1142. sz. jav. - 1.mell. X. 9.cím 2.alc 44.jcs) pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1220/1142. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Környezetvédelmi bizottság támogatja,

- az Önkormányzati bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Területfejlesztési bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

703/ 1. Szalai Annamária képviselő kapcsolódva dr. Bóka István képviselő T/1220/693. számú módosító javaslatához (T/1220/809. sz. ajánlás 222. és 703. pontjai), a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI. fejezet 10. cím 1. alcím 9. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 1. jogcím felvételével:

XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM

10 Fejezeti kezelésű előirányzatok

1 Beruházás

9 Balatoni regionális víziközmű-hálózat fejlesztése

1 Cserszegtomaj községi vízellátás fejlesztése | | 150,0 | /+150,0 tám./

2 Felhalmozási költségvetés

4 Kormányzati beruházás | | 150,0 | /+150,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 580/ 10. (1039. sz. jav. - 1.mell. XIII. 2.cím 1.alc) pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1220/1039. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Honvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Idegenforgalmi bizottság támogatja,

- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Területfejlesztési bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

703/ 2. Szalai Annamária, Cseresnyés Péter és Nagy Kálmán képviselők kapcsolódva dr. Bóka István képviselő T/1220/693. számú módosító javaslatához (T/1220/809. sz. ajánlás 222. és 703. pontjai), a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI. fejezet 10. cím 1. alcím 9. jogcím-csoport kiegészítését javasolják a következő új 1. jogcím felvételével:

XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM

10 Fejezeti kezelésű előirányzatok

1 Beruházás

9 Balatoni regionális víziközmű-hálózat fejlesztése

1 Keszthely belterületi vízrendezése | | 150,0 | /+150,0 tám./

2 Felhalmozási költségvetés

4 Kormányzati beruházás | | 150,0 | /+150,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 580/ 11. (1040. sz. jav. - 1.mell. XIII. 2.cím 1.alc) pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1220/1040. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Honvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Idegenforgalmi bizottság támogatja,

- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Területfejlesztési bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

703/ 3. Szalai Annamária, Cseresnyés Péter és Nagy Kálmán képviselők kapcsolódva dr. Bóka István képviselő T/1220/693. számú módosító javaslatához (T/1220/809. sz. ajánlás 222. és 703. pontjai), a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI. fejezet 10. cím 1. alcím 9. jogcím-csoport kiegészítését javasolják a következő új 2. jogcím felvételével:

XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM

10 Fejezeti kezelésű előirányzatok

1 Beruházás

9 Balatoni regionális víziközmű-hálózat fejlesztése

2 Gyenesdiás belterületi vízrendezése | | 60,0 | /+60,0 tám./

2 Felhalmozási költségvetés

4 Kormányzati beruházás | | 60,0 | /+60,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 580/ 6. (1028. sz. jav. - 1.mell. XIII. 2.cím 1.alc) pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1220/1028. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Honvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Idegenforgalmi bizottság támogatja,

- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Területfejlesztési bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

707/ 1. Lezsák Sándor és Font Sándor képviselők kapcsolódva dr. Turi-Kovács Béla és Tóth István képviselők T/1220/562. számú módosító javaslatához (T/1220/809. sz. ajánlás 151. és 706. pontjai), a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI. fejezet 10. cím 1. alcím 14. jogcím-csoport 7. jogcím módosítását javasolják:

XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM

10 Fejezeti kezelésű előirányzatok

1 Beruházás

14 Vízkárelhárítás egyéb beruházásai

7 Duna-Tisza közi homokhátság vízvisszatartása,

vízpótlása | [ 135,0] | 1 135,0 | /+1000,0 tám./

2 Felhalmozási költségvetés

4 Kormányzati beruházás | [ 135,0] | 1 135,0 | /+1000,0 kiad./

Megjegyzés: A mód. indítvány számítási hibáját korrigáltuk.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 846/ 21. (911. sz. jav. - 1.mell. XXII. 20.cím 1.alc) pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1220/911. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Környezetvédelmi bizottság támogatja,

- az Önkormányzati bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Területfejlesztési bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

707/ 2. Lezsák Sándor és Font Sándor képviselők kapcsolódva dr. Pap János képviselő T/1220/31. számú módosító javaslatához (T/1220/809. sz. ajánlás 523. és 708. pontjai), a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI. fejezet 10. cím 1. alcím kiegészítését javasolják a következő új 17. jogcím-csoport felvételével:

XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM

10 Fejezeti kezelésű előirányzatok

1 Beruházás

17 Holtág rehabilitáció támogatása | | 1 200,0 | /+1200,0 tám./

2 Felhalmozási költségvetés

4 Kormányzati beruházás | | 1 200,0 | /+1200,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 846/ 25. (943. sz. jav. - 1.mell. XXII. 20.cím 1.alc) pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1220/943. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Környezetvédelmi bizottság támogatja,

- az Önkormányzati bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Területfejlesztési bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

713/ 1. Balsay István képviselő kapcsolódva a T/1220/627. számú módosító javaslatához (T/1220/809. sz. ajánlás 531. és 713. pontjai), a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI. fejezet 10. cím 1. alcím kiegészítését javasolja a következő új 17. jogcím-csoport felvételével:

XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM

10 Fejezeti kezelésű előirányzatok

1 Beruházás

17 Velencei-tó vízminőségvédelme | | 100,0 | /+100,0 tám./

2 Felhalmozási költségvetés

4 Kormányzati beruházás | | 100,0 | /+100,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 532/ 1. (963. sz. jav. - 1.mell. XIII. 1.cím 2.alc) pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1220/963. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Honvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Idegenforgalmi bizottság támogatja,

- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Területfejlesztési bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

714/ 1. Halász János képviselő kapcsolódva dr. Deutsch Tamás, dr. Juhos Katalin, Tirts Tamás, dr. Nagy Gábor Tamás, dr. Weszelovszky Zoltán és Soltész Miklós képviselők T/1220/740. számú módosító javaslatához (T/1220/809. sz. ajánlás 552. és 714. pontjai), a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI. fejezet 10. cím 1. alcím kiegészítését javasolja a következő új 17. jogcím-csoport felvételével:

XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM

10 Fejezeti kezelésű előirányzatok

1 Beruházás

17 Balmazújvárosi szennyvízközmű építése | | 1 200,0 | /+1200,0 tám./

2 Felhalmozási költségvetés

4 Kormányzati beruházás | | 1 200,0 | /+1200,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 533/ 9. (952. sz. jav. - 1.mell. XIII. 1.cím 3.alc) pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1220/952. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Honvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Területfejlesztési bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

714/ 2. Borkó Károly képviselő kapcsolódva Czerván György képviselő T/1220/337. számú módosító javaslatához (T/1220/809. sz. ajánlás 534. és 712. pontjai), a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI. fejezet 10. cím 1. alcím kiegészítését javasolja a következő új 17. jogcím-csoport felvételével:

XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM

10 Fejezeti kezelésű előirányzatok

1 Beruházás

17 Kisvárda-Pap-Nyírlövő-Jéke-Rétközberencs települések

szennyvízcsatornázása és szennyvíztisztító-telep

bővítése | | 2 410,0 | /+2410,0 tám./

2 Felhalmozási költségvetés

4 Kormányzati beruházás | | 2 410,0 | /+2410,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 898/ 2. (989. sz. jav. - 1.mell. XXII. 21.cím 4.alc) pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1220/989. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Területfejlesztési bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

714/ 3. Zsigó Róbert képviselő kapcsolódva dr. Deutsch Tamás, dr. Juhos Katalin, Tirts Tamás, dr. Nagy Gábor Tamás, dr. Weszelovszky Zoltán és Soltész Miklós képviselők T/1220/740. számú módosító javaslatához (T/1220/809. sz. ajánlás 552. és 714. pontjai), a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI. fejezet 10. cím 1. alcím kiegészítését javasolja a következő új 17. jogcím-csoport felvételével:

XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM

10 Fejezeti kezelésű előirányzatok

1 Beruházás

17 Solt-Dunaegyháza-Dunatetétlen szennyvízcsatorna

hálózat kiépítése | | 380,0 | /+380,0 tám./

2 Felhalmozási költségvetés

4 Kormányzati beruházás | | 380,0 | /+380,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 833/ 13. (995. sz. jav. - 1.mell. XXII. 13.cím 2.alc 10.jcs) pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1220/995. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Területfejlesztési bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

714/ 4. Zsigó Róbert képviselő kapcsolódva dr. Deutsch Tamás, dr. Juhos Katalin, Tirts Tamás, dr. Nagy Gábor Tamás, dr. Weszelovszky Zoltán és Soltész Miklós képviselők T/1220/740. számú módosító javaslatához (T/1220/809. sz. ajánlás 552. és 714. pontjai), a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI. fejezet 10. cím 1. alcím kiegészítését javasolja a következő új 17. jogcím-csoport felvételével:

XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM

10 Fejezeti kezelésű előirányzatok

1 Beruházás

17 Kunszentmiklósi szennyvízelvezetés és

csatornaépítés | | 70,0 | /+70,0 tám./

2 Felhalmozási költségvetés

4 Kormányzati beruházás | | 70,0 | /+70,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 833/ 14. (997. sz. jav. - 1.mell. XXII. 13.cím 2.alc 10.jcs) pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1220/997. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Területfejlesztési bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

714/ 5. Zsigó Róbert képviselő kapcsolódva dr. Deutsch Tamás, dr. Juhos Katalin, Tirts Tamás, dr. Nagy Gábor Tamás, dr. Weszelovszky Zoltán és Soltész Miklós képviselők T/1220/740. számú módosító javaslatához (T/1220/809. sz. ajánlás 552. és 714. pontjai), a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI. fejezet 10. cím 1. alcím kiegészítését javasolja a következő új 17. jogcím-csoport felvételével:

XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM

10 Fejezeti kezelésű előirányzatok

1 Beruházás

17 Jánoshalma és Kisszállós szennyvízcsatorna hálózatfejlesztés

és szennyvíztisztító telep bővítése | | 350,0 | /+350,0 tám./

2 Felhalmozási költségvetés

4 Kormányzati beruházás | | 350,0 | /+350,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 833/ 15. (998. sz. jav. - 1.mell. XXII. 13.cím 2.alc 10.jcs) pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1220/998. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Területfejlesztési bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

714/ 6. Zsigó Róbert képviselő kapcsolódva dr. Deutsch Tamás, dr. Juhos Katalin, Tirts Tamás, dr. Nagy Gábor Tamás, dr. Weszelovszky Zoltán és Soltész Miklós képviselők T/1220/740. számú módosító javaslatához (T/1220/809. sz. ajánlás 552. és 714. pontjai), a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI. fejezet 10. cím 1. alcím kiegészítését javasolja a következő új 17. jogcím-csoport felvételével:

tovább