ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ
Fidesz - Magyar Polgári Párt

T/945/65.

Módosító javaslat

Dr. Szili Katalin Asszonynak

az Országgyűlés Elnöke részére

Helyben

Tisztelt Elnök Asszony!

A Házszabály 94. §-ának (1) bekezdése alapján az "adókról, járulékokról és egyéb költségvetési befizetésekről szóló törvények módosításáról " szóló T/945. számon benyújtott törvényjavaslathoz a következő

m ó d o s í t ó j a v a s l a t o t

terjesztem elő:

A törvényjavaslat 60.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"60. § Az Áfa tv. 33.§ (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

"(2) Nem vonható le az előzetesen felszámított adó továbbá:

a) ólmozott és ólmozatlan motorbenzin (vtsz. 2710 11 41, 2710 11 45, 2710 11 49, 2710 11 59) beszerzése,

b) személygépkocsi[, 125 cm3-nél nagyobb hengerűrtartalmú motorkerékpár (vtsz. 8711-ből), jacht és sport- vagy szórakozási célú hajó (vtsz. 8903)] beszerzése,

[c) élelmiszerek és italok beszerzése,]

[d) szállodai szolgáltatások, egyéb kereskedelmi és korlátozottan igénybevehető szálláshely szolgáltatások, éttermi, cukrászati és egyéb nyílt árusítású vendéglátóipari szolgáltatások igénybevétele],

[e) szórakoztatási szolgáltatások igénybevétele,]

[f) személygépkocsi üzemeltetéséhez, fenntartásához kapcsolódó termékek beszerzése és szolgáltatások igénybe vétele],

g) távolsági és helyi személytaxi-közlekedés (SZJ 60.22.11) igénybevétele,

[h) parkolási szolgáltatás igénybevétele, illetve úthasználati díj fizetése,]

[i) lakóingatlan építéséhez, felújításához kapcsolódó beszerzések,]

[j) a 2. számú melléklet 2. pontja alapján tárgyi adómentesnek nem minősülő lakóingatlan beszerzése]

esetén feltéve, hogy a beszerzés nem továbbértékesítési [, vagy nyilvántartásában közvetlen anyagként való felhasználási, vagy a 8. § (4) bekezdése szerinti ]céllal történik."

I n d o k o l á s

Az előzetesen felszámított adó levonása tilalmi körének bővítése a vállalkozási tevékenységhez kapcsolódó szolgáltatásokkal hátrányosan érintik a vállalkozókat. Az Áfa törvény 33.§ (1) bekezdés a) pontjában megfogalmazásra kerül a magáncélú felhasználás tilalma, ebből következően a törvényjavaslat kifejezetten a vállalkozási célból igénybe vett szolgáltatásokra és termékekre akarja kiterjeszteni a tilalmat, amelynek elhagyását javaslom.

Budapest, 2002. 10. 03.

Tállai András
Fidesz - Magyar Polgári Párt