T/541/62.

Az Országgyűlés

Honvédelmi bizottságának

Nemzetbiztonsági
bizottságának

m á s o d i k k i e g é s z í t ő a j á n l á s a

az elmúlt rendszer titkosszolgálati tevékenységének feltárásáról és az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára létrehozásáról szóló T/541. számú törvényjavaslat

vitájához

(Együtt kezelendő a T/541/61. sz. kiegészítő ajánlással)

Tisztelt Országgyűlés!

Az Országgyűlés a Honvédelmi bizottsága valamint a Nemzetbiztonsági bizottsága megvitatta az elmúlt rendszer titkosszolgálati tevékenységének feltárásáról és az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára létrehozásáról szóló, T/541. számon beterjesztett törvényjavaslatot, továbbá az ahhoz benyújtott T/541/46-48. és 50-60. számú kapcsolódó módosító javaslatokat.

A T/541/61. sz. kiegészítő ajánlásban foglalt módosító javaslatokról a Honvédelmi bizottság, illetve az előterjesztő képviselője az alábbi állásfoglalásokat alakította ki:

Pont

Bizottság

Előterjesztő

1.

támogatja

egyetért

2.

egyharmada sem támogatja

nem ért egyet

3.

támogatja

egyetért

4.

támogatja

egyetért

5.

támogatja

egyetért

6.

egyharmada sem támogatja

nem ért egyet

7.

támogatja

egyetért

8.

támogatja

egyetért

9.

támogatja

egyetért

10.

támogatja

egyetért

11.

egyharmada sem támogatja

nem ért egyet

12.

egyharmada sem támogatja

nem ért egyet

13.

egyharmada sem támogatja

nem ért egyet

14.

támogatja

egyetért

A T/541/61. sz. kiegészítő ajánlásban foglalt módosító javaslatokról a Nemzetbiztonsági bizottság, illetve az előterjesztő képviselője az alábbi állásfoglalásokat alakította ki:

Pont

Bizottság

Előterjesztő

1.

támogatja

egyetért

2.

nem támogatja

nem ért egyet

3.

támogatja

egyetért

4.

támogatja

egyetért

5.

támogatja

egyetért

6.

egyharmada sem támogatja

nem ért egyet

7.

támogatja

egyetért

8.

támogatja

egyetért

9.

támogatja

egyetért

10.

támogatja

egyetért

11.

egyharmada sem támogatja

nem ért egyet

12.

egyharmada sem támogatja

nem ért egyet

13.

egyharmada sem támogatja

nem ért egyet

14.

támogatja

egyetért

Összeállította: az Országgyűlés Jogi Főosztálya

Budapest, 2002. december 9.

Keleti György s.k.,
a Honvédelmi bizottság elnöke

Dr. Kövér László s.k.,
a Nemzetbiztonsági bizottság elnöke