Az Országgyűlés
Ügyrendi bizottsága

H/434/2.

Bizottsági ajánlás általános vitához

Az Országgyűlés
Ügyrendi bizottságának

a j á n l á s a

a rendszerváltás utáni első, szabadon választott magyar Országgyűlés megalakulását követően kormányzati politikai szerepet betöltő személyeknek az előző politikai rendszer állambiztonsági tevékenységében való részvételének tényeit és körülményeit vizsgáló bizottság felállításáról szóló H/434. számú országgyűlési határozati javaslat

Tisztelt Országgyűlés!

Az Országgyűlés Ügyrendi bizottsága a 2002. július 1-jei ülésén az országgyűlési határozati javaslatot megvitatta, és ahhoz a Házszabály 79. § (1) és 95. § (1) bekezdése alapján az alábbi általános vitát előkészítő ajánlást nyújtja be.

A Bizottság az országgyűlési határozati javaslat általános vitára bocsátását támogatja.

Budapest, 2002. július 1.

Dr. Csiha Judit
a Bizottság elnöke