ORSZÁGGYÛLÉSI KÉPVISELÕ
Fidesz - Magyar Polgári Párt
Képviselõcsoportja

H/3107.

Képviselõi önálló indítvány

......./2000. (......)
ORSZÁGGYÛLÉSI HATÁROZATI JAVASLAT
a Nemzetõrség létrehozásáról

A Magyar Köztársaság Országgyûlése a Nemzetõrség létrehozása érdekében az alábbi határozatot hozza:

  1. Az Országgyûlés a haderõreform végrehajtásával párhuzamosan szükségesnek tartja létrehozni önálló fegyveres erõként a Nemzetõrséget.
  2. Az Országgyûlés felkéri a Kormányt, hogy 2001. április 15-ig terjessze az Országgyûlés elé a Nemzetõrségrõl szóló törvényjavaslatot, továbbá a Nemzetõrség létrehozásával kapcsolatos további törvénymódosításokat, amelyekben megszabja annak feladatait, irányítási rendjét, szervezetét és a többi fegyveres erõhöz való viszonyát. A javaslat tegye lehetõvé, hogy a Nemzetõrség parancsnokságának törzse, valamint egy nemzetõr egység már 2001-ben megalakuljon, majd a haderõreform elõrehaladtával megyénként további egy-egy nemzetõr egység jöjjön létre.

Indokolás

A Magyar Honvédség a haderõreform elõrehaladtával kis létszámú professzionális haderõvé alakul át. Magyarország azonban nem mondhat le arról, hogy a honvédelem össznemzeti ügy maradjon, és hogy mindenki részt vállalhasson a haza fegyveres védelmében. Ehhez azonban meg kell teremteni a feltételeket. Elsõként azt, hogy minden fiatal férfi olyan katonai kiképzésben részesüljön, amely alkalmassá teszi, hogy megvédje szûkebb pátriáját, családját, vagyonát és ezen keresztül hazáját. Ezt a célt szolgálja a Nemzetõrség felállítása. A Nemzetõrség, mint új fegyveres erõ a honvédelmi miniszter irányítása alatt a Magyar Köztársaság jelenlegi védelmi rendszerét szükségszerûen kiegészíti, és erõsíti az ország honvédelmi képességét.

A javaslat szükségesnek tartja, hogy a Kormány dolgozza ki a Nemzetõrség létrehozásának feladatait, hangolja össze a haderõreformmal, és a Magyar Honvédségben felszabaduló hivatásos állományt, ingatlanokat és fegyverzettechnikai eszközöket, akik és amelyek hasznosíthatók a Nemzetõrségben, csoportosítsa át a megalakuló új fegyveres erõbe. A Nemzetõrség megalakításával egyidejûleg célszerû áttekinteni a védelmi felkészítés egész rendszerét, a tartalékos képzést, a területvédelmi erõk felállításának és alkalmazásának jövõbeni rendszerét, valamint a többi fegyveres erõ és a rendvédelmi szervezetek állományával szemben támasztott követelményeket.

Budapest, 2000. szeptember 8.

Simicskó István
Fidesz - Magyar Polgári Párt