H/1923/1.

Módosító javaslat!

Dr. Áder János úrnak

az Országgyûlés elnökének

Helyben

Tisztelt Elnök Úr !

A Házszabály 94. (1) bekezdése és a 102. (1) bekezdése alapján a Magyar Köztársaság és a NATO közötti 2000. évi Egyéni Partnerségi Program tervezetének jóváhagyásáról szóló H/1923. számú országgyûlési határozati javaslathoz a következõ

módosító javaslatot

terjesztem elõ:

A határozat 1./ pontja a következõképpen módosul:

"1./ Az e határozat mellékletében (a mellékletben) foglaltak szerint jóváhagyja a Magyar Köztársaság és a NATO közötti 2000. évi Egyéni Partnerségi Program (a továbbiakban: EPP) tervezetét. A jóváhagyás a magyar fegyveres erõk melléklet szerinti békepartnerségi és a NATO gyakorlatokon való részvételének, a gyakorlatokon résztvevõ külföldi fegyveres erõk országhatáron való átlépésének és átvonulásának engedélyezését is jelenti, az Alkotmány 40/B (1) és a 40/C (1) bekezdésének megfelelõen."

Indoklás

A módosítás a késõbbi viták elkerülése végett, egyértelmûvé teszi a határozati javaslatot.

Budapest, 1999. november 30.

Szili Sándor

országgyûlési képviselõ

MSZP