T/1914/21.

Az Országgyûlés

Költségvetési és pénzügyi
bizottságának

Gazdasági
bizottságának

Alkotmány- és igazságügyi bizottságának

Környezetvédelmi
bizottságának

második ajánlása
az állam tulajdonában lévõ vállalkozói vagyon értékesítésérõl szóló 1995. évi XXXIX. törvény módosításáról szóló T/1914. sz. törvényjavaslathoz

(Együtt kezelendõ a T/1914/20. számú ajánlással!)

1. A Költségvetési bizottság állásfoglalása a T/1914/20. számú ajánlás alábbi pontjánál:

pont bizottság állásfoglalása Elõterjesztõ állásfoglalása

14. egyharmada sem támogatja nem ért egyet

2. A Gazdasági bizottság állásfoglalása a T/1914/20. számú ajánlás alábbi pontjánál:

pont bizottság állásfoglalása Elõterjesztõ állásfoglalása

14. támogatja nem ért egyet

3. Az Alkotmányügyi bizottság állásfoglalása a T/1914/20. számú ajánlás alábbi pontjánál:

pont bizottság állásfoglalása Elõterjesztõ állásfoglalása

14. egyharmada sem támogatja nem ért egyet

4. A Környezetvédelmi bizottság állásfoglalása a T/1914/20. számú ajánlás alábbi pontjainál:

pont

bizottság állásfoglalása

Elõterjesztõ állásfoglalása

1.

nem támogatja

nem ért egyet

2.

nem támogatja

nem ért egyet

3.

nem támogatja

nem ért egyet

4.

egyharmada sem támogatja

nem ért egyet

5.

nem támogatja

nem ért egyet

6.

nem támogatja

nem ért egyet

7.

egyharmada sem támogatja

nem ért egyet

8.

egyharmada sem támogatja

nem ért egyet

9.

nem támogatja

nem ért egyet

10.

nem támogatja

nem ért egyet

11.

nem támogatja

nem ért egyet

12.

nem támogatja

nem ért egyet

13.

nem támogatja

nem ért egyet

14.

egyharmada sem támogatja

nem ért egyet

Összeállította: az Országgyûlés Jogi Fõosztálya

Budapest, 1999. december 16.

Dr. Szekeres Imre s.k.,
a Költségvetési és pénzügyi bizottság elnöke

Dr. Latorcai János s.k.,
a Gazdasági bizottság elnöke

Dr. Pokol Béla s.k.,
az Alkotmány- és igazságügyi bizottság elnöke

Dr. Illés Zoltán s.k.,
a Környezetvédelmi bizottság elnöke