T/1845/2.

Bizottsági ajánlás általános vitához

Az Országgyûlés
Alkotmány- és igazságügyi
bizottságának
a j á n l á s a

a Kossuth-díjról és a Széchenyi-díjról szóló 1990. évi XII. törvény, valamint a Magyar Köztársaság kitüntetéseirõl szóló 1991. évi XXXI. törvény módosításáról szóló T/1845. számú törvényjavaslathoz

Tisztelt Országgyûlés!

Az Országgyûlés Alkotmány- és igazságügyi bizottsága az 1999. november 23-i ülésén a törvényjavaslatot megvitatta, és ahhoz a Házszabály 95. § (2) bekezdése alapján az alábbi általános vitát elõkészítõ ajánlást nyújtja be.

A Bizottság a törvényjavaslat általános vitára bocsátását támogatja.

Budapest, 1999. november 23.

Dr. Pokol Béla s.k.
a bizottság elnöke