T/1823/3.

Bizottsági ajánlás általános vitához

Az Országgyûlés
Alkotmány- és igazságügyi
bizottságának
a j á n l á s a

a büntetõ jogszabályok módosításáról szóló T/1823. számú törvényjavaslathoz

Tisztelt Országgyûlés!

Az Országgyûlés Alkotmány- és igazságügyi bizottsága az 1999. november 24-i ülésén a törvényjavaslatot megvitatta, és ahhoz a Házszabály 95. § (2) bekezdése alapján az alábbi általános vitát elõkészítõ ajánlást nyújtja be.

A Bizottság a törvényjavaslat általános vitára bocsátását támogatja.

Budapest, 1999. november 24.

Dr. Pokol Béla s.k.
a bizottság elnöke