Az Országgyûlés Alkotmány- és
igazságügyi bizottsága

T/1816/49.

Dr. Áder János
az Országgyûlés elnöke

Helyben

Tisztelt Elnök Úr!

Az Alkotmányügyi bizottság a Szent István-i államalapítás emlékének megörökítésérõl és a Szent Koronáról szóló T/1816. számú törvényjavaslathoz az alábbi

bizottsági módosító javaslatot

terjeszti elõ.

    1. Az Alkotmányügyi bizottság - Lezsák Sándor képviselõ, dr. Wiener György, dr. Kiss Gábor és dr. Vastagh Pál képviselõ, valamint dr. Turi-Kovács Béla képviselõ módosító indítványait figyelembevéve - a törvényjavaslat 5. § (1) bekezdésének a következõ módosítását javasolja:

"(1) A Testület tagja a köztársasági elnök, a miniszterelnök, az Országgyûlés elnöke, az Alkotmánybíróság elnöke és a Magyar Tudományos Akadémia elnöke. A Testület [az] elnök[ét]e [a tagjai közül maga választja] a köztársasági elnök. A Testület elnökének akadályoztatása esetén az elnöki feladatokat a Testület korelnöke látja el."

I N D O K O L Á S

Lásd az Alkotmányügyi bizottság 1999. december 8-i ülésének jegyzõkönyvét.

Budapest, 1999. december 8.

Dr. Pokol Béla s.k.,
a bizottság elnöke