Az Országgyûlés Alkotmány- és
igazságügyi bizottsága

T/1757/1.

Bizottsági ajánlás általános vitához

Az Országgyûlés
Alkotmány- és igazságügyi
bizottságának

a j á n l á s a

a tervezõ- és szakértõ mérnökök, valamint építészek szakmai kamaráiról szóló 1996. évi LVIII. törvény módosítására készült T/1757. számú törvényjavaslathoz

Tisztelt Országgyûlés!

Az Országgyûlés Alkotmány- és igazságügyi bizottsága az 1999. november 3-i ülésén a törvényjavaslatot megvitatta, és ahhoz a Házszabály 95. § (2) bekezdése alapján az alábbi általános vitát elõkészítõ ajánlást nyújtja be:

A bizottság a törvényjavaslat általános vitára bocsátását többségi szavazattal támogatja.

Budapest, 1999. november 3.

Dr. Rubovszky György
a bizottság alelnöke