Az Országgyûlés
Alkotmány- és igazságügyi bizottsága

H/1663/1.

Bizottsági ajánlás általános vitához

Az Országgyûlés
Alkotmány- és igazságügyi
bizottságának

a j á n l á s a

a Magyar Köztársaság Országgyûlésének Házszabályáról szóló
46/1994.(IX.30.) OGY határozat módosításáról szóló
H/1663. számú országgyûlési határozati javaslathoz

Tisztelt Országgyûlés!

Az Országgyûlés Alkotmány- és igazságügyi bizottsága az 1999. október 13-i ülésén a határozati javaslatot megvitatta, és ahhoz a Házszabály 95. § (2) bekezdése alapján az alábbi általános vitát elõkészítõ ajánlást nyújtja be:

A bizottság a határozati javaslatot többségi döntéssel általános vitára alkalmasnak találta.

Budapest, 1999. október 13.

Dr. Pokol Béla
a Bizottság elnöke