Egészségügyi és szociális
bizottság

T/1658/703.

Kapcsolódó módosító javaslat!

DR. ÁDER JÁNOS úrnak,
az Országgyûlés elnökének

Helyben

Tisztelt Elnök Úr!

A Magyar Köztársaság 2000. évi költségvetésérõl szóló T/1658. számú törvényjavaslat költségvetési elõirányzatához - a Házszabály 102. -a (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelõen - az Egészségügyi és szociális bizottság

kapcsolódó módosító javaslatot
(T/1658/298. számú módosító javaslathoz kapcsolódva)

terjeszt elõ.

- A törvényjavaslat - alábbiakban részletezett - költségvetési elõirányzatának változásaként, a törvényjavaslat következõ módosítását javasolom:

- A módosító javaslat összegszerûségében - a túloldali részletezés szerint - növeli a törvényjavaslat

1. számú mellékletének XXI/9/14/6/1/5 kiadási elõirányzatát 100,0 mFt-tal,

1. számú mellékleténekXXI/9/14/6 támogatási elõirányzatát 100,0 mFt-tal.

- A módosító javaslat összegszerûségében - a túloldali részletezés szerint - csökkenti a törvényjavaslat

1. számú mellékletének XXI/9/2/21/1/3 kiadási elõirányzatát 100,0 mFt-tal,

1. számú mellékletének XXI/9/2/21 támogatási elõirányzatát 100,0 mFt-tal. Javaslat a költségvetési elõirányzatok módosítására

1. számú melléklet az 1999. évi .........számú törvényhez(Millió forintban, egy tizedessel)

Fej

Cím

Alc. sz

Jogc1

Jogc2

Ei

Kiem

F neve

Cím

Alc

Jogc. cs.

Jogc. név

Elõi

Kiem

Elõirányzat

Elõirányzat-módosítás
+/-

Módosított elõirányzat

Kiad

Bev

Tám

Kiad

Bev

Tám

Kiad

Bev

Tám

XXI.

 

 

 

 

 

 

EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

Fejezeti kezelésû elõirányzatok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

 

 

 

 

Társadalmi szervezetek címzett támogatása

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

Lánc Szövetség

 

 

 

 

 

+ 100,0

 

 

100,0

 

 

 

 

 

1

 

Mûködési költségvetés

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Egyéb mûködési célú támogatások

 

 

 

+ 100,0

 

 

100,0

 

 

XXI.

 

 

 

 

 

 

EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

Fejezeti kezelésû elõirányzatok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

Ágazati célelõirányzatok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21

 

 

 

PHARE programokhoz való hozzájárulás

 

 

[1,055,5]

 

 

- 100,0

 

 

955,5

 

 

 

 

 

1

 

Mûködési költségvetés

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Dologi kiadások

[1.100]

 

 

- 100,0

 

 

1.000,0

 

 

Indokolás

A kapcsolódó módosító javaslat célja, hogy az egészségügy ágazati költségvetésében a Társadalmi szervezetek címzett támogatásai között a LÁNC Szövetség (Egészségkárosodott Emberek Szervezeteinek Szövetsége) új jogcímszám alatt felvételre kerüljön és mûködési feltételei biztosítva legyenek.

Budapest, 1999. november

Dr. Kökény Mihály
elnök