ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ

Kapcsolódó módosító javaslat!

T/1658/650.

Dr. Áder János úrnak,
az Országgyűlés elnökének

Helyben

Tisztelt Elnök Úr!

A Magyar Köztársaság 2000. évi költségvetéséről szóló, T/1658. számú törvényjavaslat költségvetési előirányzataihoz a Házszabály 94. §-ában, 102. §-a (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően – a T/1658/213. számú módosító javaslathoz kapcsolódva - az alábbi

kapcsolódó módosító javaslatot

terjesztjük elő:

- A módosító javaslat összegszerűségében - a túloldali részletezés szerint - növeli a törvényjavaslat**

1. számú mellékletének XIII/8/1/5/ /2/6 kiadási előirányzatát 200,0 mFt-tal,

  1. számú mellékletének XIII/8/1/5 támogatási előirányzatát 200,0 mFt-tal.

- A módosító javaslat összegszerűségében - a túloldali részletezés szerint - csökkenti a törvényjavaslat**

1. számú mellékletének XIII/8/2/13/ /2/1 kiadási előirányzatát 200,0 mFt-tal,

1. számú mellékletének XIII/8/2/13 támogatási előirányzatát 200,0 mFt-tal.

1. számú melléklet az 1999. évi ......... törvényhez (Millió forintban, egy tizedessel)

JAVASLAT A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA

Fej. sz.

Cím sz.

Alc. sz.

Jogc. csop. sz.

Jogc. szám

Előir. csop sz.

Kiem. sz.

Fej. neve

Cím név

Alc. név

Jogc. csop. név

Jogc. név

Előir. csop. név

Kiem. előir. neve

ELŐIRÁNYZAT

ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS
+/-

MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT

KIAD

BEV

TÁM

KIAD

BEV

TÁM

KIAD

BEV

TÁM

XIII

Honvédelmi Minisztérium

8

Fejezeti kezelésű előirányzatok

2

Ágazati célelőirányzatok

13

Frekvenciasáv átrendezési feladatok

1 000,

-200,0

800,0

2

Felhalmozási költségvetés

1

Intézményi beruházási kiadások

1 000,0

-200,0

800,0

XIII.

Honvédelmi Minisztérium

8

Fejezeti kezelésű előirányzatok

1

Beruházás

5

Központilag kezelt lakástámogatási előirányzatok

2 570,0

+200,0

2 770,0

2

Felhalmozási költségvetés

6

Lakásépítés

1 670,0

+200,0

1 870,0

Indokolás

A költségvetés készítésekor még nem voltak láthatóak a haderő-átalakítás feladatai és ezeknek költségvetésben nem lehetett érvényt szerezni. A felülvizsgálat befejezését követően azonban szükségessé váltak a fejezeten belüli prioritások korrekciója.

Budapest, 1999. december 7.

Juhász Ferenc
MSZP

Iváncsik Imre
MSZP

dr. Molnár János
MSZP