T/1658/457.

Az Országgyűlés

Költségvetési és pénzügyi
bizottságának

Alkotmány- és igazságügyi
bizottságának

Egészségügyi és szociális
bizottságának

Emberi jogi, kisebbségi és vallásügyi
bizottságának

Európai Integrációs
bizottságának

Foglalkoztatási és munkaügyi
bizottságának

Gazdasági
bizottságának

Honvédelmi
bizottságának

Idegenforgalmi
bizottságának

Ifjúsági és Sport
bizottságának

Környezetvédelmi
bizottságának

Kulturális és sajtó
bizottságának

Külügyi
bizottságának

Mezőgazdasági
bizottságának

Nemzetbiztonsági
bizottságának

Oktatási és tudományos
bizottságának

Önkormányzati és rendészeti
bizottságának

Számvevőszéki
bizottságának

Társadalmi szervezetek
bizottságának

Területfejlesztési
bizottságának

ajánlása
a Magyar Köztársaság 2000. évi költségvetéséről szóló
T/1658. sz. törvényjavaslat
részletes vitájához (1-3. kötet)

I. rész

1. kötet


Tartalomjegyzék

1. számú melléklet: Fejezetek *

1. számú melléklet I. ORSZÁGGYŰLÉS *

1. számú melléklet II. KÖZTÁRSASÁGI ELNÖKSÉG *

1. számú melléklet III. ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG *

1. számú melléklet IV. ORSZÁGGYŰLÉSI BIZTOSOK HIVATALA *

1. számú melléklet V. ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK *

1. számú melléklet VI. BÍRÓSÁGOK *

1. számú melléklet VIII. MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ÜGYÉSZSÉGE *

1. számú melléklet X. MINISZTERELNÖKSÉG *

1. számú melléklet XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM *

1. számú melléklet XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM *

1. számú melléklet XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM *

1. számú melléklet XIV. IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM *

1. számú melléklet XV. GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM *

1. számú melléklet XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI MINISZTÉRIUM *

1. számú melléklet XVII. KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM *

1. számú melléklet XVIII. KÜLÜGYMINISZTÉRIUM *

1. számú melléklet XIX. SZOCIÁLIS ÉS CSALÁDÜGYI MINISZTÉRIUM *

1. számú melléklet XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM *

1. számú melléklet XXI. EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM *

1. számú melléklet XXII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM *

1. számú melléklet XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA *

1. számú melléklet XXIV. IFJÚSÁGI ÉS SPORTMINISZTÉRIUM *

1. számú melléklet XXX. GAZDASÁGI VERSENYHIVATAL *

1. számú melléklet XXXI. KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL *

1. számú melléklet XXXIII. MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA *

1. számú melléklet XXXIV. TÖRTÉNETI HIVATAL *

1. számú melléklet XLI. AZ ÁLLAMADÓSSÁG KÖLTSÉGVETÉSI ELSZÁMOLÁSAI *

1. számú melléklet XLIV. A KÖLTSÉGVETÉS HITELFELVÉTELEI ÉS ADÓSSÁGÁNAK TÖRLESZTÉSE *

2. számú melléklet: Alapok *

3. számú melléklet: A helyi önkormányzatok normatív állami hozzájárulásának és a normatív részesedésű átengedett személyi jövedelemadójának jogcímei és összegei *

4. számú melléklet: A helyi önkormányzatokat normatívan megillető személyi jövedelemadó jogcímei és összegei *

5. számú melléklet: A helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatok *

6. számú melléklet: A működésképtelenné vált helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása *

7. számú melléklet: Helyi önkormányzatok színházi támogatása *

8. számú melléklet: Normatív, kötött felhasználású támogatások *

10. számú melléklet: Az Állami Privatizációs és Vagyonkezelő Rt. költségvetési befizetési kötelezettségei és a privatizációval, a vagyonkezeléssel összefüggő ráfordításai *

12. számú melléklet: A fizetési osztályok első fizetési fokozata szerinti garantált illetmények havi összege forintban, valamint a fizetési fokozatokhoz tartozó legkisebb szorzószámok *

13. számú melléklet: mellékletek az 1995. évi LVI. törvényhez *

14. számú melléklet: Támogatható célok 1999-2001. évekre *


Tisztelt Országgyűlés!

Az Országgyűlés Költségvetési és pénzügyi bizottsága (a továbbiakban: Költségvetési bizottság) - első helyen kijelölt bizottságként -, Alkotmány- és igazságügyi bizottsága (a továbbiakban: Alkotmányügyi bizottság), Egészségügyi és szociális bizottsága (a továbbiakban: Egészségügyi bizottság), Emberi jogi, kisebbségi és vallásügyi bizottsága (a továbbiakban: Emberi jogi bizottság), Európai Integrációs Ügyek bizottsága (a továbbiakban: Integrációs bizottság), Foglalkoztatási és munkaügyi bizottsága (a továbbiakban: Foglalkoztatási bizottság), Gazdasági bizottsága, Honvédelmi bizottsága, Idegenforgalmi bizottsága, Ifjúsági és sport bizottsága (a továbbiakban: Ifjúsági bizottság), Környezetvédelmi bizottsága, Kulturális és sajtó bizottsága (a továbbiakban: Kulturális bizottság), Külügyi bizottsága, Mezőgazdasági bizottsága, Nemzetbiztonsági bizottsága, Oktatási és tudományos bizottsága (a továbbiakban: Oktatási bizottság), Önkormányzati és rendészeti bizottsága (a továbbiakban: Önkormányzati bizottság), Számvevőszéki bizottsága, Társadalmi szervezetek bizottsága és Területfejlesztési bizottsága megtárgyalta "a Magyar Köztársaság 2000. évi költségvetéséről" szóló T/1658. számú törvényjavaslatot, valamint az ahhoz benyújtott, alábbiakban felsorolt módosító javaslatokat: T/1658/ 3., / 19., / 25., / 26., / 29., / 32., / 34., / 35., / 38., / 41., / 43., / 53., / 54., / 56., / 57., / 58., / 61., / 62., / 64., / 65., / 66., / 67., / 76., / 77., / 80., / 81., / 84., / 86., / 89., / 92., / 93., / 94., / 95., / 96., / 97., / 98., / 99., /100., /101., /102., /103., /105., /106., /108., /119., /121., /122., /123., /124., /125., /127., /132., /133., /134., /135., /136., /137., /138., /140., /143., /145., /146., /148., /149., /151., /153., /155., /156., /158., /159., /160., /161., /162., /163., /164., /165., /166., /167., /174., /183., /188., /194., /196., /203., /208., /209., /215., /217., /218., /221., /224., /227., /228., /231., /245., /246., /247., /251., /252., /254., /255., /256., /257., /263., /264., /265., /267., /272., /274., /275., /276., /278., /279., /285., /286., /289., /290., /291., /292., /294., /298., /301., /303., /304., /305., /306., /307., /308., /309., /310., /311., /312., /313., /314., /315., /316., /317., /318., /319., /321., /322., /324., /325., /326., /327., /328., /329., /330., /331., /332., /333., /334., /335., /336., /337., /338., /342., /343., /344., /346., /347., /348., /350., /351., /355., /357., /359., /360., /361., /365., /366., /367., /368., /369., /370., /371., /372., /373., /374., /375., /377., /379., /380., /382., /383., /384., /385., /386., /387., /388., /389., /394., /399., /400., /402., /408., /409., /410., /411., /412., /413., /414., /415., /416., /417., /418., /422., /424., /425., /427., /428., /429., /430., /431., /441., /443., /444., /446., /447., /448., /451., /452.,

A T/1658/381. számú módosító javaslat átirányítva a T/1659/41. számra.

Visszavont módosító javaslat(ok): T/1658/ 24. (dr. Szekeres Imre), / 27. (dr. Boda Ilona), / 82.(dr. Wekler Ferenc), /268. (Jakab Róbertné és képviselőtársai), /269. (Kristyánné Aknai Erzsébet és képviselőtársai), /270. (dr. Tabajdi Csaba és képviselőtársai), /271. (dr. Tabajdi Csaba és képviselőtársai), /273. (Godó Lajos és képviselőtársai), /277. (Jakab Róbertné és képviselőtársai)

Új változatban benyújtott módosító javaslat(ok): T/1658/299. sz. helyett T/1659/409. sz. (dr. Wekler Ferenc).

A Költségvetési bizottság 1999. november 4-ei ülésén az előterjesztők nevében Csúcs László a T/1658/ 22. (Csatári József és képviselőtársai) módosító javaslatnak a törvényjavaslat 1. §-ára (főösszegekre) vonatkozó részét visszavonta. A Költségvetési bizottság úgy döntött, hogy a módosító javaslat többi eleméről - mivel azok összefüggnek a visszavont javaslattal - nem foglal állást.

Ezért a T/1658/22. módosító javaslatot az ajánlás 3. kötetében szerepeltetjük.

A Kormány benyújtó levelében jelezte, hogy az Alkotmány 32/C. § (4) bekezdése, valamint 20.§ (4) bekezdése alapján a jelenlévő országgyűlési képviselők kétharmadának szavazata szükséges az alábbi törvénymódosítások, valamint az ezekhez benyújtott módosító (kapcsolódó módosító) javaslatok elfogadásához:

- a törvényjavaslat 70. §-ában az Állami Számvevőszékről szóló 1989. évi XXXVIII. törvény módosítása;

- a törvényjavaslat 76. §-ában az Országgyűlési képviselők tiszteletdíjáról, költségtérítéséről, és kedvezményeiről szóló 1990. évi LVI. törvény módosítása

- az Alkotmányügyi bizottság: később foglal állást.

Megjegyzés: A törvényjavaslat szövegéből elhagyni javasolt részeket [ ] zárójel közé téve, vastag betűvel szedve, az új szövegrészeket pedig aláhúzással jelöltük. Ha a javaslatban ettől eltérő jelölési mód szerepel - az egységes elbírálás megkönnyítése érdekében - az ajánlásban a módosító javaslatot ehhez a jelölési módhoz igazítottuk, annak szó szerinti tartalmára figyelemmel.

Ahol az ajánlás a bizottságok állásfoglalásaként a "nem támogatja" megjegyzést használja, ott a módosító javaslat a jelenlévő képviselők egyharmadának támogatását megkapta. Ahol az ajánlás a bizottság nevét nem tartalmazza, ott az adott bizottság a módosító javaslatról nem foglalt állást.

Amennyiben a módosító javaslat a törvényjavaslat §-ainak, illetve a §-ok bekezdéseinek számozására, vagy a pontok jelölésére is vonatkozik, a javaslat elfogadása esetén ezek értelemszerűen megváltoznak a törvényjavaslat minden érintett rendelkezésében, hivatkozásában, arra történő külön utalás nélkül is.

Módosításra irányuló törvényjavaslat esetén az ajánlás-tervezet akkor tartalmaz utalást a Hsz. 94. § (3) bekezdésére, ha a benyújtott módosító javaslat a módosítandó törvény törvényjavaslattal nem érintett §-ára vonatkozik és ezért a módosító javaslat házszabályszerűségéről bizottsági döntés szükséges. Az ajánlás abban az esetben tartalmazza a fenti joghelyre történő utalást, ha az első helyen kijelölt bizottság megállapítja, hogy a módosító javaslat ellentétes a Hsz. 94. § (3) bekezdésében foglaltakkal.

Az ajánlás-tervezetben az egyes módosító javaslatokhoz a Hsz. 94. § (3) bekezdésére vonatkozó utalásoknál az első helyen kijelölt bizottság a házszabályszerűséget külön nem vizsgálta, csak a módosító javaslatokról alakította ki állásfoglalását.

A Házszabály 145. § (1) bekezdés b) pontja szerinti, a módosító javaslatokra vonatkozó észrevételeket az ajánlás érintett pontjához fűzött megjegyzés tartalmazza

Amennyiben a módosító javaslat a törvényjavaslat 1. sz., ill. 2. sz melléklete előirányzatainak változtatását célozza, /dőlt zárójelek között/ feltüntetjük a javasolt összeg előjeles értékét (millió forintban). Ugyanitt jelezzük, hogy az előirányzat kiadási (kiad.),bevételi (bev.), támogatási (tám.) költségvetési előirányzatnak minősül.

1. Rogán Antal képviselő a törvényjavaslat 1. § módosítását javasolja:

"1. § Az Országgyűlés a 2000. évi központi költségvetés

a) kiadási főösszegét - a 3. § szerinti hiteltörlesztési és államkötvény-visszavásárlási kiadások nélkül - [3 792 826,8] 3 793 126,8 millió forintban, azaz hárommillió-[hétszázkilencvenkettőezer-nyolcszázhuszonhat] hétszázkilencvenháromezer egyszázhuszonhat egész nyolctized millió forintban,

b) bevételi főösszegét - a 3. § szerinti hitelfelvételből és állampapírok értékesítéséből származó bevételek nélkül - [3 397 206,8] 3 490 806,8 millió forintban, azaz hárommillió-[háromszázkilencvenhétezer-kettőszázhat] háromszáznegyvenkilencezer-nyolcszázhat egész nyolctized millió forintban,

c) hiányát 395 620,0 millió forintban, azaz háromszázkilencvenötezer-hatszázhúsz millió forintban állapítja meg."

Megjegyzés: A mód. indítvány a költségvetés főösszegeinek módosítására irányul. A Hsz. 120. § (3) bekezdése alapján a központi költségvetés főösszegeire kizárólag a Költségvetési bizottság nyújthat be módosító javaslatot (nem Házszabályszerű).

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 383. (1.mell. XIV. 6.cím 2.alc új4.jcs), 388. (1.mell. XIV. 6.cím 3.alc 3.jogc), 650. (1.mell. XXII. 19.cím 5.alc), 706. (1.mell. XXIII. 10.cím 5.alc 4.jcs) számú pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1658/100. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A Költségvetési bizottság - mint első helyen kijelölt bizottság - döntése szerint a módosító javaslat a HSZ. 120. § (3) bekezdésére tekintettel nem házszabályszerű.

A módosító javaslatot:

- az Emberi jogi bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Kulturális bizottság támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

2. A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 5. § (4) bekezdés elhagyását javasolja:

"[(4) A Kormány a központi költségvetés általános tartaléka terhére - legfeljebb a biztosítási adó összege mértékéig - a katasztrófa-elhárítással közvetlenül kapcsolatos kiadásokat finanszírozhat.]"

Megjegyzés: A mód. indítvány elfogadása esetén a § bekezdéseinek számozása értelemszerűen változik.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 81. (1.mell. I. 1.cím 1.alc), 84. (1.mell. I. 5.cím), 85. (1.mell. I. 6.cím), 86. (1.mell. I. 7.cím 1.jcs 1.jogc), 87. (1.mell. I. 7.cím 1.jcs 2.jogc), 88. (1.mell. I. 7.cím 1.jcs 3.jogc), 89. (1.mell. I. 7.cím 1.jcs 4.jogc), 90. (1.mell. I. 7.cím 1.jcs 5.jogc), 91. (1.mell. I. 7.cím 2.jcs 1.jogc), 92. (1.mell. I. 7.cím 2.jcs 4.jogc), 93. (1.mell. I. 7.cím 2.jcs 5.jogc), 94. (1.mell. I. 7.cím 2.jcs 6.jogc), 95. (1.mell. I. 8.cím 1.jcs 1.jogc), 97. (1.mell. I. 10.cím 1.jcs), 101. (1.mell. I. 11.cím 1.jcs), 102. (1.mell. I. 12.cím 1.jcs), 103. (1.mell. I. 14.cím), 104. (1.mell. II. 1.cím 1.alc), 105. (1.mell. III. 1.cím), 110. (1.mell. IV. 1.cím), 112. (1.mell. V. 3.cím 1.alc 1.jcs), 116. (1.mell. VI. 2.cím 1.alc 1.jcs), 117. (1.mell. VIII. 1.cím), 133. (1.mell. X. 9.cím 1.alc 1.jcs), 134. (1.mell. X. 9.cím 1.alc 2.jcs), 135. (1.mell. X. 9.cím 1.alc 3.jcs), 136. (1.mell. X. 9.cím 1.alc 4.jcs), 137. (1.mell. X. 9.cím 1.alc 5.jcs), 171. (1.mell. X. 9.cím 2.alc 2.jcs), 175. (1.mell. X. 9.cím 2.alc 6.jcs), 176. (1.mell. X. 9.cím 2.alc 14.jcs), 177. (1.mell. X. 9.cím 2.alc 17.jcs), 178. (1.mell. X. 9.cím 2.alc 18.jcs), 179. (1.mell. X. 9.cím 2.alc 41.jcs), 180. (1.mell. X. 9.cím 2.alc 42.jcs), 181. (1.mell. X. 9.cím 2.alc 43.jcs), 182. (1.mell. X. 9.cím 2.alc 54.jcs), 184. (1.mell. X. 9.cím 2.alc 56.jcs), 185. (1.mell. X. 9.cím 2.alc 57.jcs), 186. (1.mell. X. 9.cím 2.alc 58.jcs), 187. (1.mell. X. 9.cím 2.alc 59.jcs), 189. (1.mell. X. 9.cím 2.alc 60.jcs), 191. (1.mell. X. 9.cím 2.alc 61.jcs), 197. (1.mell. X. 9.cím 10.alc), 200. (1.mell. X. 10.cím 1.alc), 201. (1.mell. X. 11.cím 1.alc), 203. (1.mell. X. 11.cím 2.alc), 210. (1.mell. X. 11.cím 3.alc), 225. (1.mell. XI. 1.cím 1.alc), 226. (1.mell. XI. 1.cím 2.alc), 227. (1.mell. XI. 2.cím), 229. (1.mell. XI. 3.cím), 231. (1.mell. XI. 4.cím), 234. (1.mell. XI. 5.cím 1.alc), 235. (1.mell. XI. 5.cím 2.alc), 236. (1.mell. XI. 5.cím 4.alc), 237. (1.mell. XI. 5.cím 5.alc), 238. (1.mell. XI. 5.cím 6.alc), 239. (1.mell. XI. 5.cím 7.alc), 240. (1.mell. XI. 5.cím 8.alc), 241. (1.mell. XI. 5.cím 9.alc), 242. (1.mell. XI. 5.cím 10.alc), 243. (1.mell. XI. 5.cím 11.alc), 244. (1.mell. XI. 5.cím 12.alc), 245. (1.mell. XI. 5.cím 13.alc), 246. (1.mell. XI. 5.cím 14.alc), 247. (1.mell. XI. 5.cím 15.alc), 250. (1.mell. XI. 5.cím 16.alc), 251. (1.mell. XI. 5.cím 17.alc), 252. (1.mell. XI. 5.cím 18.alc), 253. (1.mell. XI. 5.cím 19.alc), 254. (1.mell. XI. 5.cím 20.alc), 255. (1.mell. XI. 5.cím 21.alc), 256. (1.mell. XI. 5.cím 22.alc), 257. (1.mell. XI. 5.cím 23.alc), 258. (1.mell. XI. 5.cím 24.alc), 259. (1.mell. XI. 5.cím 25.alc), 261. (1.mell. XI. 6.cím 1.alc), 264. (1.mell. XI. 7.cím), 265. (1.mell. XI. 9.cím), 266. (1.mell. XI. 10.cím), 267. (1.mell. XI. 11.cím), 268. (1.mell. XI. 12.cím), 269. (1.mell. XI. 13.cím), 270. (1.mell. XI. 14.cím 1.alc), 272. (1.mell. XI. 14.cím 2.alc), 274. (1.mell. XI. 14.cím 3.alc), 275. (1.mell. XI. 15.cím), 345. (1.mell. XII. 10.cím 4.alc 1.jcs 1.jogc), 357. (1.mell. XII. 11.cím 1.alc), 361. (1.mell. XII. 11.cím 3.alc), 368. (1.mell. XIV. 1.cím), 370. (1.mell. XIV. 2.cím), 371. (1.mell. XIV. 3.cím), 374. (1.mell. XIV. 4.cím), 375. (1.mell. XIV. 5.cím), 378. (1.mell. XIV. 6.cím 1.alc 3.jcs), 379. (1.mell. XIV. 6.cím 1.alc 4.jcs), 380. (1.mell. XIV. 6.cím 2.alc 1.jcs), 382. (1.mell. XIV. 6.cím 2.alc 2.jcs), 384. (1.mell. XIV. 6.cím 3.alc 1.jogc), 385. (1.mell. XIV. 6.cím 3.alc 2.jogc), 387. (1.mell. XIV. 6.cím 3.alc 3.jogc), 403. (1.mell. XIV. 6.cím 10.alc), 408. (1.mell. XV. 25.cím 1.alc 1.jcs), 420. (1.mell. XV. 25.cím 4.alc), 430. (1.mell. XVI. 8.cím 1.alc 1.jcs), 436. (1.mell. XVI. 8.cím 4.alc 1.jcs), 440. (1.mell. XVII. 13.cím 1.alc 1.jcs), 442. (1.mell. XVII. 13.cím 1.alc 2.jcs), 449. (1.mell. XVII. 13.cím 1.alc 7.jcs 2.jogc), 456. (1.mell. XVII. 13.cím 1.alc 10.jcs), 459. (1.mell. XVII. 13.cím 1.alc 11.jcs), 461. (1.mell. XVII. 13.cím 1.alc 15.jcs), 477. (1.mell. XVII. 13.cím 6.alc 1.jcs), 483. (1.mell. XVIII. 5.cím 1.alc 1.jcs), 500. (1.mell. XIX. 15.cím 10.alc 27.jcs), 507. (1.mell. XIX. 15.cím 16.alc), 524. (1.mell. XX. 1.cím 1.alc), 527. (1.mell. XX. 2.cím), 533. (1.mell. XX. 10.cím 1.alc 5.jcs), 538. (1.mell. XX. 10.cím 2.alc 1.jcs), 544. (1.mell. XX. 10.cím 4.alc 12.jcs), 547. (1.mell. XX. 10.cím 5.alc 1.jcs), 553. (1.mell. XX. 10.cím 5.alc 5.jcs), 554. (1.mell. XX. 10.cím 5.alc 24.jcs), 558. (1.mell. XX. 10.cím 7.alc 7.jcs), 573. (1.mell. XX. 10.cím 11.alc 1.jcs), 575. (1.mell. XX. 10.cím 17.alc 5.jcs), 577. (1.mell. XX. 10.cím 20.alc), 584. (1.mell. XXI. 9.cím 1.alc 11.jcs), 608. (1.mell. XXII. 5.cím), 619. (1.mell. XXII. 13.cím 1.alc 7.jcs), 628. (1.mell. XXII. 14.cím 2.alc 1.jcs), 634. (1.mell. XXII. 17.cím 1.alc 11.jogc), 651. (1.mell. XXII. 19.cím 6.alc), 656. (1.mell. XXII. 20.cím 1.alc), 659. (1.mell. XXII. 20.cím 2.alc), 667. (1.mell. XXII. 21.cím 1.alc), 676. (1.mell. XXII. 21.cím 4.alc), 682. (1.mell. XXII. 26.cím 1.alc új2.jogc), 683. (1.mell. XXII. 26.cím 2.alc), 699. (1.mell. XXIII. 10.cím 2.alc 16.jcs), 701. (1.mell. XXIII. 10.cím 2.alc 24.jcs), 716. (1.mell. XXIII. 10.cím 20.alc), 723. (1.mell. XXIV. 5.cím 2.alc 1.jcs 2.jogc), 725. (1.mell. XXIV. 5.cím 2.alc 6.jcs 3.jogc), 726. (1.mell. XXIV. 5.cím 2.alc 7.jcs 2.jogc), 727. (1.mell. XXIV. 5.cím 2.alc 10.jcs), 728. (1.mell. XXIV. 5.cím 2.alc 11.jcs 1.jogc), 729. (1.mell. XXIV. 5.cím 3.alc 5.jcs), 730. (1.mell. XXIV. 5.cím 3.alc 6.jcs), 731. (1.mell. XXIV. 5.cím 3.alc 7.jcs), 732. (1.mell. XXIV. 5.cím 4.alc 1.jcs), 735. (1.mell. XXIV. 5.cím 4.alc 2.jcs), 737. (1.mell. XXIV. 5.cím 4.alc 4.jcs), 739. (1.mell. XXX. 1.cím), 740. (1.mell. XXXI. 1.cím 1.alc), 758. (1.mell. XXXIII. 8.cím), 767. (1.mell. XXXIII. 12.cím 1.alc 1.jcs), 768. (1.mell. XXXIII. 12.cím 2.alc 2.jcs), 769. (1.mell. XXXIII. 12.cím 2.alc 5.jcs), 770. (1.mell. XXXIII. 12.cím 2.alc 6.jcs), 775. (1.mell. XXXIV. 1.cím) számú pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1658/451. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

3. Podolák György, dr. Katona Béla és Kovács Tibor képviselők a törvényjavaslat 6. § elhagyását javasolják:

[AZ ÁLLAM VAGYONÁVAL ÉS A FELHALMOZÁSOKKAL KAPCSOLATOS RENDELKEZÉSEK]

"6. § [(1) Az Állami Privatizációs és Vagyonkezelő Részvénytársaság (a továbbiakban: ÁPV Rt.) 2000. évben a hozzá tartozó állami vagyon privatizációjának és kezelésének bevételét az e törvény 10. számú mellékletében részletezett kiadásokra fordíthatja. Az e kiadási előirányzatok teljesítése után fennmaradó bevételeknek 5000 millió forint záró pénzkészletet meghaladó részéből legfeljebb 25 000 millió forintot a privatizációs tartalék növelésére, az ezen felüli részt az államadósság törlesztésére kell fordítani.

(2) Az ÁPV Rt. az állami vagyon utáni részesedés és az adóskonszolidációs követelések ellenértékeként együttesen 14 400 millió forint befizetést teljesít a központi költségvetésbe. Amennyiben az ÁPV Rt.-hez a hozzárendelt állami vagyonnal kapcsolatosan befolyó osztalékbevételek és adóskonszolidációs követelések értékesítéséből származó bevételek együttesen nem érik el ezt a mértéket, összeget, az ÁPV Rt. a hozzárendelt állami vagyonból befolyó más bevételei terhére kiegészíti.

(3) Az ÁPV Rt. a privatizációs bevételek terhére 7000 millió forint értékben járul hozzá a területfejlesztés központi, regionális és megyei szerkezetátalakítási programjainak támogatásához, a vidékfejlesztési kistérségi programok végrehajtásához pedig 2500 millió forintot biztosít. A hozzájárulás módjáról és feltételeiről, a 47. § (13) bekezdésében foglaltakra is kiterjedően a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter, a pénzügyminiszter és a privatizációért felelős miniszter 2000. február 28-ig köt megállapodást.

(4) Az ÁPV Rt. a privatizációs bevételek terhére 500 millió forinttal járul hozzá a nem biztosítható mezőgazdasági elemi károk kezeléséhez.

(5) Az agrár-reorganizációs program kamatterheinek átvállalására 500 millió forintot fordít az ÁPV Rt. a privatizációs bevételek terhére.

(6) A nem az ÁPV Rt. hozzárendelt vagyonába tartozó volt szovjet ingatlanok környezetvédelmi kár elhárítására 800 millió forintot fordíthat az ÁPV Rt. a privatizációs bevételekből.

(7) A Honvédelmi Minisztérium a kezelésében lévő felesleges tárgyi eszközeit és készleteit zártkörű értékesítés (zártkörű elhelyezés) keretében az ÁPV Rt. részére köteles átadni. Az ÁPV Rt. részére 2000. évben ilyen módon átadásra kerülő vagyonelemek átadásával kapcsolatos költségeket az ÁPV Rt. előlegezi meg és fedezi.

(8) Az ÁPV Rt. a privatizációs bevételek terhére 1500 millió forinttal járul hozzá a gazdálkodók által okozott, a vállalkozókra át nem hárítható környezeti károk és veszélyeztetések elhárításának támogatásához.

(9) Az állam tulajdonában lévő vállalkozói vagyon értékesítéséről szóló 1995. évi XXXIX. törvény (a továbbiakban: Priv.tv.) 24. §-ának (1) bekezdésében meghatározott hitelfelvételre és kötvénykibocsátásra 2000. évben az ÁPV Rt. nem jogosult.

(10) Az ÁPV Rt. egyedi 500 millió forint feletti reorganizációs és válságkezelési, valamint üzleti célú befektetésekre vonatkozó döntéseihez a Kormány egyedi jóváhagyása szükséges.

(11) Az ÁPV Rt. a reorganizációs és válságkezelési célú döntéseinél, valamint a privatizációs tartalék (12) bekezdés a)-c) és l) pontjaiban meghatározott célokra történő felhasználása során figyelembe veszi a vállalkozásoknak nyújtott állami támogatások előzetes bejelentési kötelezettségéről és annak az Európai Megállapodással való összhangjának vizsgálatáról szóló 76/1999.(V. 26.) Korm. rendelet 3. §-ában valamint 9-13. §-ában meghatározott eljárást. A Magyar Köztársaság által az Európai Megállapodás 62. Cikkének 4. § b) pontjában vállalt információ-szolgáltatási kötelezettségek teljesítése érdekében az ÁPV Rt. a hatáskörébe tartozó döntésekről a pénzügyminiszternek a szükséges tájékoztatást megadja.

(12) A privatizációs tartalék a következő célokra használható fel:

a) jótállással, szavatossággal, kezességvállalással kapcsolatos kifizetések,

b) készfizető kezességek, illetve az átvállalt tartozások kiegyenlítése,

c) szerződéses kapcsolaton alapuló tartozás kiegyenlítése,

d) a belterületi föld értéke alapján, alapítói jogon, a volt szovjet ingatlanok értékesítése kapcsán kifizetendő, a helyi önkormányzatokat megillető kifizetések,

e) E-hitel garancialehívás teljesítése,

f) elvont ingatlan ok után beálló kezesi felelősség rendezése,

g) bírósági határozatok alapján történő kifizetések,

h) a "reverzális levelek" alapján történő kifizetések,

i) a villamosipari dolgozókkal az energiaszektor privatizációja kapcsán kötött megállapodás teljesítésének fedezete,

j) a gazdálkodó szervezetek és a gazdasági társaságok átalakulásáról szóló 1989. évi XIII. törvény alapján az átalakuló társaságoknak a privatizáció után visszautalásra kerülő 20 %-os részesedésigények (Privatizációs Ellenérték Hányad),

k) a gázközművekkel kapcsolatos önkormányzati igények rendezése,

l) a tartósan állami tulajdonú társaságok tőke-helyzetének rendezése,

m) a kárpótlási jegyek életjáradékra váltásával kapcsolatos kifizetések,

n) az a)-m) pontokban szereplő kifizetésekkel kapcsolatos ráfordítások.

(13) Az ÁPV Rt. a privatizációs tartalék (11) bekezdés k) pontja szerinti igények rendezését fedező államkötvények feletti részének legfeljebb 70 %-át, a privatizációért felelős miniszter és a pénzügyminiszter egyetértésével, a Priv.tv. 23. §-ának (2) bekezdése szerinti részvényekben tarthatja. Amennyiben a részvények aránya a privatizációs tartalékból történő kifizetések, illetve részvényárfolyam változások következtében két hónapon át meghaladja a 70 %-ot, az ÁPV Rt. köteles az előírt arányt helyreállítani.

(14) A Priv.tv. hatálya alá, de nem az ÁPV Rt. hozzárendelt vagyonába tartozó társaságokban az állami részesedés után 2000. évben kifizetésre kerülő osztalék és az állami vagyon más hozadéka, valamint az e társaságok értékesítéséből származó bevételnek a privatizáció költségeivel csökkentett része a központi költségvetést illeti meg.

(15) A Magyar Állam 100 %-os tulajdonában lévő Magyar Hivatalos Közlönykiadó Kft. 1999. évben keletkezett adózás utáni eredménye (nyeresége) a központi költségvetés központosított bevételét képezi.]"

Megjegyzés: A mód. indítvány elfogadása esetén a §-ok számozása értelemszerűen változik.

Indokolás: Lásd a T/1658/174. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Honvédelmi bizottság nem támogatja,

- a Területfejlesztési bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

4. Mádi László, Lenártek András, dr. Ódor Ferenc és Becsó Zsolt képviselők a törvényjavaslat 6. § (3) bekezdés módosítását javasolják:

'(3) Az ÁPV Rt. a privatizációs bevételek terhére [7000] 8000 millió forint értékben járul hozzá a területfejlesztés központi, regionális és megyei szerkezetátalakítási programjainak támogatásához, a vidékfejlesztési kistérségi programok végrehajtásához pedig [2500] 1500 millió forintot biztosít. A hozzájárulás módjáról és feltételeiről, a 47. § (13) bekezdésében foglaltakra is kiterjedően a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter, a pénzügyminiszter és a privatizációért felelős miniszter 2000. február 28-ig köt megállapodást."

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 841. (10.mell. II. 2. a)), 842. (10.mell. II. 2. b)) számú pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1658/221. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Mezőgazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

5. Dr. Kelemen András és Font Sándor képviselők a törvényjavaslat 12. § (4) bekezdés módosítását javasolják:

"(4) A Szerencsejáték Felügyelet éves szinten az (1) bekezdés szerinti jogcímen - havi bontásban - 1152 millió forintot a Hírközlési Főfelügyelet 195 millió forintot köteles befizetni a bevételeiből a központi költségvetés részére a tárgyhó 20. napjáig."

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 677. (1.mell. XXII. 23.cím 1.alc), 688. (1.mell. XXIII. 2.cím) számú pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1658/133. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Emberi jogi bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Kulturális bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

6. Dr. Füle István képviselő a törvényjavaslat 14. § (1) bekezdés módosítását javasolja:

"(1) A felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény (a továbbiakban: Feot.) 9/A. §-ának (2) bekezdése szerinti, egy főre megállapított hallgatói normatíva [70 000] 77 000 forint/év, a doktori képzésben résztvevők egy főre megállapított támogatási normatívája 540 000 forint/év, a köztársasági ösztöndíjban részesülők normatívája 225 000 forint/év, a diákotthoni elhelyezés, illetve az ezt kiváltó lakhatási támogatás normatívája [33 000] 36 300 forint/év, a tankönyv és jegyzettámogatás normatívája [7000] 7700 forint/év."

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 536. (1.mell. XX. 10.cím 2.alc 1.jcs), 539. (1.mell. XX. 10.cím 2.alc 12.jcs), 540. (1.mell. XX. 10.cím 2.alc 13.jcs) számú pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1658/77. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- az Oktatási bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

7. Juhász Gábor képviselő, valamint Juhász Gábor képviselő a törvényjavaslat 14. § (1) bekezdés módosítását javasolja:

"(1) A felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény (a továbbiakban: Feot.) 9/A. §-ának (2) bekezdése szerinti, egy főre megállapított hallgatói normatíva 70 000 forint/év, a távoktatásban résztvevő hallgatók egy főre megállapított normatívája 20 000 forint/év, a doktori képzésben résztvevők egy főre megállapított támogatási normatívája 540 000 forint/év, a köztársasági ösztöndíjban részesülők normatívája 225 000 forint/év, a diákotthoni elhelyezés, illetve az ezt kiváltó lakhatási támogatás normatívája 33 000 forint/év, a tankönyv és jegyzettámogatás normatívája 7000 forint/év."

Megjegyzés: A módosító indítvány költségvetési kihatása tisztázandó. A módosító indítvánnyal összefüggésben a fejezeti előirányzatot is meg kell határozni.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 10. (16.§) számú pontjában foglaltakkal. A módosító javaslat együtt kezelendő a T/1658/ 424. számú módosító javaslattal (ld. az ajánlás 53. (65.§ (6) 1.pont d)) pontjában).

Indokolás: Lásd a T/1658/422., 425. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Emberi jogi bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- az Oktatási bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

8. Nagyiványi Zoltán képviselő a törvényjavaslat 14. § (1) bekezdés módosítását javasolja:

"(1) A felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény (a továbbiakban: Feot.) 9/A. §-ának (2) bekezdése szerinti, egy főre megállapított hallgatói normatíva [70 000] 77 000 forint/év, a doktori képzésben résztvevők egy főre megállapított támogatási normatívája 540 000 forint/év, a köztársasági ösztöndíjban részesülők normatívája 225 000 forint/év, a diákotthoni elhelyezés, illetve az ezt kiváltó lakhatási támogatás normatívája 33 000 forint/év, a tankönyv és jegyzettámogatás normatívája 7000 forint/év."

Megjegyzés: A mód. indítvány költségvetési kihatása a fejezeti részben átvezetendő.

Indokolás: Lásd a T/1658/286. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- az Oktatási bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

9. Horn Gábor képviselő a törvényjavaslat 14. § (4) bekezdés elhagyását javasolja:

['(4) A Feot. 10/A. §-ában meghatározott Széchenyi professzori ösztöndíj 2000. évi összege 2 026 000 forint/fő."]

Megjegyzés: A mód. indítvánnyal összefüggésben a fejezet előirányzatát is el kell hagyni.

Indokolás: Lásd a T/1658/316. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Oktatási bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

10. Juhász Gábor képviselő, valamint Juhász Gábor képviselő a törvényjavaslat 16. § módosítását javasolja:

"16. § A fogvatartottakat foglalkoztató büntetés-végrehajtási gazdálkodó szervezetek (kivéve a büntetés-végrehajtási intézeteket) sajátos többletköltségei részbeni ellentételezésére [140 000] 120 000 forint/foglalkoztatott, fogvatartott/év, de 2000. évben összességében [545] 345 millió forint fordítható."

Megjegyzés: A módosító javaslattal összefüggésben a törvényjavaslat 1. számú melléklet XIV. fejezet 6. cím, 2. alcím, 1. jogcím-csoport módosítása szükséges.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 7. (14. § (1)) számú pontjában foglaltakkal. A módosító javaslat együtt kezelendő a T/1658/ 424. számú módosító javaslattal (ld. az ajánlás 53. (65.§ (6) 1.pont d)) pontjában).

Indokolás: Lásd a T/1658/422., 425. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Emberi jogi bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- az Oktatási bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

11. Dr. Wekler Ferenc képviselő a törvényjavaslat 18. § (1) bekezdés c) pont módosítását javasolja:

/Az Országgyűlés felhasználási kötöttséggel járó állami támogatást állapít meg:/

c) helyi önkormányzatok kiemelt fontosságú beruházási feladataira, a helyi önkormányzatok címzett és céltámogatási rendszeréről szóló 1992. évi LXXXIX. törvényben (a továbbiakban: Cct.) szabályozott címzett és céltámogatás formájában. A támogatási előirányzatból 2000 millió forint az ellenzéki vezetésű önkormányzatok 2000. évben új címzett támogatással kezdődő beruházásainak 2000. évi ütemére fordítandó,

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 335. (1.mell. XI. 23.cím 6.alc), 580. (1.mell. XXI. 3.cím) számú pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1658/409. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Oktatási bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Területfejlesztési bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

12. Szászfalvi László és Font Sándor képviselők a törvényjavaslat 18. § (1) bekezdés d) pont módosítását javasolják:

/Az Országgyűlés felhasználási kötöttséggel járó állami támogatást állapít meg:/

"d) egyes közoktatási feladatok kiegészítő támogatására, egyes jövedelempótló támogatások kiegészítésére, a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény alapján a hivatásos önkormányzati tűzoltóságot és/vagy az önkéntes tűzoltóegyesületeket és/vagy az önkéntes tűzoltóságokat fenntartó helyi önkormányzat részére, valamint a lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanításának támogatására az e törvény 8. számú mellékletében meghatározott feltételek szerint. E támogatásokat - a helyi önkormányzatok adatszolgáltatása szerinti feladatmutatók, illetve szakmai mutatók alapján - önkormányzatonként és jogcímenként a 17. § (2) bekezdésében meghatározott rendeletben kell közzétenni az egyes jövedelempótló támogatások kiegészítéséhez kapcsolódó támogatás kivételével;"

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 835. (8.mell. újIV.) számú pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1658/136. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Társadalmi szervezetek bizottság támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

13. Mádi László, Font Sándor és dr. Csúcs László képviselők a törvényjavaslat 18. § (1) bekezdés d) pont módosítását javasolják:

/Az Országgyűlés felhasználási kötöttséggel járó állami támogatást állapít meg:/

"d) egyes közoktatási feladatok kiegészítő támogatására, egyes jövedelempótló támogatások kiegészítésére és az önkormányzat által szervezett közcélú foglalkoztatás támogatására, a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény alapján a hivatásos önkormányzati tűzoltóságot fenntartó helyi önkormányzat részére, valamint a lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanításának támogatására az e törvény 8. számú mellékletében meghatározott feltételek szerint. E támogatásokat - a helyi önkormányzatok adatszolgáltatása szerinti feladatmutatók, illetve szakmai mutatók alapján - önkormányzatonként és jogcímenként a 17. § (2) bekezdésében meghatározott rendeletben kell közzétenni az egyes jövedelempótló támogatások kiegészítéséhez kapcsolódó támogatás kivételével;"

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 30. (27.§ (1)), 292. (1.mell. XI. 23.cím 1.alc 2.jcs), 330. (1.mell. XI. 23.cím 5.alc 3.jcs), 493. (1.mell. XIX. 10.cím), 498. (1.mell. XIX. 15.cím 6.alc), 678. (1.mell. XXII. 23.cím 3.alc 6.jcs), 781. (2.mell. LXIII. 1.cím 1.alc), 782. (2.mell. LXIII. 3.cím), 783. (2.mell. LXIII. 4.cím), 786. (2.mell. LXIII. 8.cím 1.alc), 787. (2.mell. LXIII. 8.cím 2.alc), 788. (2.mell. LXIII. új34.cím), 794. (3.mell. 9.), 834. (8.mell. II.) számú pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1658/245. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Egészségügyi bizottság támogatja,

- az Emberi jogi bizottság támogatja,

- a Foglalkoztatási bizottság támogatja,

- az Ifjúsági bizottság támogatja,

- az Önkormányzati bizottság támogatja,

- a Területfejlesztési bizottság támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

14. Szászfalvi László és Font Sándor képviselők a törvényjavaslat 18. § (1) bekezdés d) pont módosítását javasolják:

/Az Országgyűlés felhasználási kötöttséggel járó állami támogatást állapít meg:/

"d) egyes közoktatási feladatok kiegészítő támogatására, egyes jövedelempótló támogatások kiegészítésére, a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény alapján a hivatásos önkormányzati tűzoltóságot és/vagy az önkéntes tűzoltóegyesületeket és/vagy az önkéntes tűzoltóságokat fenntartó helyi önkormányzat részére, valamint a lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanításának támogatására az e törvény 8. számú mellékletében meghatározott feltételek szerint. E támogatásokat - a helyi önkormányzatok adatszolgáltatása szerinti feladatmutatók, illetve szakmai mutatók alapján - önkormányzatonként és jogcímenként a 17. § (2) bekezdésében meghatározott rendeletben kell közzétenni az egyes jövedelempótló támogatások kiegészítéséhez kapcsolódó támogatás kivételével;"

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 278. (1.mell. XI. 19.cím 2.alc 6.jcs), 424. (1.mell. XV. 25.cím 11.alc), 836. (8.mell. újIV.) számú pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1658/137. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Társadalmi szervezetek bizottság támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

15. Dr. Wekler Ferenc képviselő a törvényjavaslat 21. § (1) bekezdés módosítását javasolja:

21. § (1) A helyi önkormányzatokat együttesen az állandó lakosok által az 1998. évre bevallott - az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal (a továbbiakban: APEH) által településenként kimutatott - személyi jövedelemadó [40 %-a, 239 584] 50 %-a, összesen 299 480 millió forint illeti meg a (2)-(4) bekezdésben foglaltak szerint.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 19. (21.§ (2)), 29. (21.§ új(6)), 138. (1.mell. X. 9.cím 2.alc 2.jcs), 211. (1.mell. X. 11.cím 3.alc), 366. (1.mell. XIII. 4.cím 1.alc), 416. (1.mell. XV. 25.cím 4.alc), 574. (1.mell. XX. 10.cím 12.alc), 581. (1.mell. XXI. 4.cím), 611. (1.mell. XXII. 5.cím), 620. (1.mell. XXII. 13.cím 1.alc 17.jcs), 657. (1.mell. XXII. 20.cím 1.alc), 674. (1.mell. XXII. 21.cím 1.alc), 691. (1.mell. XXIII. 10.cím 1.alc 1.jcs), 693. (1.mell. XXIII. 10.cím 2.alc 10.jcs), 700. (1.mell. XXIII. 10.cím 2.alc 24.jcs) számú pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1658/301-1. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- a Honvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Idegenforgalmi bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Kulturális bizottság nem támogatja,

- a Nemzetbiztonsági bizottság nem támogatja,

- az Oktatási bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Számvevőszéki bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Területfejlesztési bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

16. Mádi László, Font Sándor és dr. Csúcs László képviselők a törvényjavaslat 21. § (1) bekezdés módosítását javasolják:

"(1) A helyi önkormányzatokat együttesen az állandó lakosok által az 1998. évre bevallott - az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal (a továbbiakban: APEH) által településenként kimutatott - személyi jövedelemadó 40 %-a, [239 584] 242 313,9 millió forint illeti meg a (2)-(4) bekezdésben foglaltak szerint."

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 21. (21.§ (2)), 23. (21.§ (3)), 25. (21.§ (3) b)), 27. (21.§ (4) felv.), 291. (1.mell. XI. 23.cím 1.alc 2.jcs), 666. (1.mell. XXII. 21.cím 1.alc), 793. (3.mell. 2.), 811. (3.mell. kieg. 1. 3.fr.) számú pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1658/247. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság támogatja,

- a Foglalkoztatási bizottság támogatja,

- az Ifjúsági bizottság támogatja,

- az Önkormányzati bizottság támogatja,

- a Számvevőszéki bizottság támogatja,

- a Területfejlesztési bizottság támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

17. Dr. Gémesi György, Ékes József és Font Sándor képviselők a törvényjavaslat 21. § (2) bekezdés módosítását javasolják:

"(2) Az önkormányzatot megilleti az (1) bekezdés szerint a közigazgatási területére kimutatott személyi jövedelemadó[5] 7,5%-a, összesen [29 948] 44 948 millió forint."

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 24. (21.§ (3)), 290. (1.mell. XI. 23.cím 1.alc 2.jcs), 302. (1.mell. XI. 23.cím 1.alc 18.jcs), 664. (1.mell. XXII. 21.cím 1.alc), 808. (3.mell. kieg. 1.) számú pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1658/138. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Emberi jogi bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Foglalkoztatási bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Ifjúsági bizottság támogatja,

- az Oktatási bizottság támogatja,

- az Önkormányzati bizottság támogatja,

- a Területfejlesztési bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

18. Burány Sándor és Kovács László képviselők a törvényjavaslat 21. § (2) bekezdés módosítását javasolják:

"(2) Az önkormányzatot megilleti az (1) bekezdés szerint a közigazgatási területére kimutatott személyi jövedelemadó [5] 11,1%-a, összesen [29 948] 66 484,6 millió forint."

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 26. (21.§ (4) felv.), 35. (48.§ (1)), 36. (48.§ (2)), 58. (73.§ (2)), 62. ( 78. § és az azt megelőző cím), 68. ( új 82. § és az azt megelőző cím), 76. (91.§ (1) i)), 77. (91.§ (1) újj)), 78. (új92.§), 122. (1.mell. X. 1.cím 1.alc), 126. (1.mell. X. 1.cím 2.alc), 129. (1.mell. X. 3.cím 1.alc), 130. (1.mell. X. 3.cím 2.alc), 131. (1.mell. X. 3.cím 3.alc), 170. (1.mell. X. 9.cím 2.alc 2.jcs), 190. (1.mell. X. 9.cím 2.alc 61.jcs), 192. (1.mell. X. 9.cím 10.alc), 217. (1.mell. X. 11.cím 3.alc), 224. (1.mell. XI. 1.cím 1.alc), 230. (1.mell. XI. 3.cím), 233. (1.mell. XI. 5.cím 1.alc), 271. (1.mell. XI. 14.cím 1.alc), 273. (1.mell. XI. 14.cím 2.alc), 280. (1.mell. XI. 19.cím 2.alc 14.jcs), 289. (1.mell. XI. 23.cím 1.alc 1.jcs), 294. (1.mell. XI. 23.cím 1.alc 2.jcs), 295. (1.mell. XI. 23.cím 1.alc 5.jcs), 296. (1.mell. XI. 23.cím 1.alc 6.jcs), 297. (1.mell. XI. 23.cím 1.alc 10.jcs), 308. (1.mell. XI. 23.cím 1.alc új22.jcs), 336. (1.mell. XII. 1.cím), 337. (1.mell. XII. 2.cím 1.alc), 338. (1.mell. XII. 2.cím 4.alc), 342. (1.mell. XII. 10.cím 2.alc 6.jcs), 344. (1.mell. XII. 10.cím 2.alc 40.jcs), 347. (1.mell. XII. 10.cím 4.alc 1.jcs 1.jogc), 350. (1.mell. XII. 10.cím 4.alc 1.jcs 1.jogc), 352. (1.mell. XII. 10.cím 4.alc 10.jcs 1.jogc), 356. (1.mell. XII. 11.cím 1.alc), 359. (1.mell. XII. 11.cím 2.alc), 364. (1.mell. XII. 11.cím 3.alc), 369. (1.mell. XIV. 1.cím), 373. (1.mell. XIV. 4.cím), 376. (1.mell. XIV. 5.cím), 404. (1.mell. XV. 1.cím 1.alc), 405. (1.mell. XV. 15.cím), 407. (1.mell. XV. 24.cím), 409. (1.mell. XV. 25.cím 1.alc 2.jcs), 428. (1.mell. XV. 25.cím 17.alc), 429. (1.mell. XVI. 1.cím), 431. (1.mell. XVI. 8.cím 1.alc 1.jcs), 434. (1.mell. XVI. 8.cím 4.alc 1.jcs), 437. (1.mell. XVI. 8.cím 10.alc), 439. (1.mell. XVII. 1.cím), 480. (1.mell. XVIII. 1.cím), 481. (1.mell. XVIII. 2.cím), 482. (1.mell. XVIII. 5.cím 1.alc 1.jcs), 521. (1.mell. XIX. 16.cím 1.alc 1.jcs), 525. (1.mell. XX. 1.cím 1.alc), 529. (1.mell. XX. 7.cím 2.alc), 530. (1.mell. XX. 9.cím), 531. (1.mell. XX. 10.cím 1.alc 1.jcs), 532. (1.mell. XX. 10.cím 1.alc 5.jcs), 537. (1.mell. XX. 10.cím 2.alc 1.jcs), 541. (1.mell. XX. 10.cím 2.alc 13.jcs), 542. (1.mell. XX. 10.cím 2.alc 14.jcs), 545. (1.mell. XX. 10.cím 4.alc 12.jcs), 572. (1.mell. XX. 10.cím 10.alc új39.jcs), 576. (1.mell. XX. 10.cím 20.alc), 598. (1.mell. XXI. 9.cím 2.alc 47.jcs), 599. (1.mell. XXI. 9.cím 2.alc 62.jcs), 600. (1.mell. XXI. 9.cím 2.alc 67.jcs), 604. (1.mell. XXII. 1.cím), 613. (1.mell. XXII. 5.cím), 618. (1.mell. XXII. 12.cím), 622. (1.mell. XXII. 13.cím 10.alc), 626. (1.mell. XXII. 14.cím 2.alc 1.jcs), 629. (1.mell. XXII. 14.cím 2.alc 2.jcs), 643. (1.mell. XXII. 19.cím 1.alc 1.jcs), 645. (1.mell. XXII. 19.cím 1.alc 2.jcs), 648. (1.mell. XXII. 19.cím 3.alc), 652. (1.mell. XXII. 19.cím 6.alc), 654. (1.mell. XXII. 20.cím 1.alc), 660. (1.mell. XXII. 20.cím 2.alc), 662. (1.mell. XXII. 21.cím 1.alc), 681. (1.mell. XXII. 26.cím 1.alc 1.jogc), 685. (1.mell. XXII. 28.cím 1.alc 3.jcs), 686. (1.mell. XXIII. 1.cím 1.alc), 690. (1.mell. XXIII. 3.cím), 695. (1.mell. XXIII. 10.cím 2.alc 10.jcs), 696. (1.mell. XXIII. 10.cím 2.alc 12.jcs), 697. (1.mell. XXIII. 10.cím 2.alc 15.jcs), 698. (1.mell. XXIII. 10.cím 2.alc 16.jcs), 708. (1.mell. XXIII. 10.cím 5.alc 12.jcs), 710. (1.mell. XXIII. 10.cím 12.alc 1.jcs), 711. (1.mell. XXIII. 10.cím 20.alc), 721. (1.mell. XXIV. 1.cím), 722. (1.mell. XXIV. 2.cím), 736. (1.mell. XXIV. 5.cím 4.alc 4.jcs), 741. (1.mell. XXXI. 1.cím 1.alc), 742. (1.mell. XXXI. 2.cím 1.alc), 743. (1.mell. XXXI. 6.cím 2.alc 2.jcs), 778. (1.mell. XLI. 2.cím 1.alc 1.jcs 1.jogc), 780. (1.mell. XLIV. 2.cím 1.alc 1.jcs 1.jogc), 789. (2.mell. újLXIV.), 806. (3.mell. új27.), 810. (3.mell. kieg. 1.), 815. (4.mell. I. 1. 1,3), 838. (10.mell. I. b)), 839. (10.mell. II. 1. c)), 840. (10.mell. II. 1. d)), 843. (10.mell. II. 3. b)), 844. (10.mell. II. 4.), 845. (10.mell. II. 5.) számú pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1658/351. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- az Egészségügyi bizottság nem támogatja,

- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,

- az Eu. Integrációs bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- az Idegenforgalmi bizottság nem támogatja,

- az Ifjúsági bizottság nem támogatja,

- a Kulturális bizottság nem támogatja,

- a Külügyi bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Mezőgazdasági bizottság támogatja,

- a Nemzetbiztonsági bizottság nem támogatja,

- az Oktatási bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,

- a Számvevőszéki bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

19. Dr. Wekler Ferenc képviselő a törvényjavaslat 21. § (2) bekezdés módosítását javasolja:

(2) Az önkormányzatot megilleti az (1) bekezdés szerint a közigazgatási területére kimutatott személyi jövedelemadó [5%-a, összesen 29 948] 15 %-a, összesen 89 844 millió forint.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 15. (21.§ (1)), 29. (21.§ új(6)), 138. (1.mell. X. 9.cím 2.alc 2.jcs), 211. (1.mell. X. 11.cím 3.alc), 366. (1.mell. XIII. 4.cím 1.alc), 416. (1.mell. XV. 25.cím 4.alc), 574. (1.mell. XX. 10.cím 12.alc), 581. (1.mell. XXI. 4.cím), 611. (1.mell. XXII. 5.cím), 620. (1.mell. XXII. 13.cím 1.alc 17.jcs), 657. (1.mell. XXII. 20.cím 1.alc), 674. (1.mell. XXII. 21.cím 1.alc), 691. (1.mell. XXIII. 10.cím 1.alc 1.jcs), 693. (1.mell. XXIII. 10.cím 2.alc 10.jcs), 700. (1.mell. XXIII. 10.cím 2.alc 24.jcs) számú pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1658/301-1. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- a Honvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Idegenforgalmi bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Kulturális bizottság nem támogatja,

- a Nemzetbiztonsági bizottság nem támogatja,

- az Oktatási bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Számvevőszéki bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Területfejlesztési bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

20. Dr. Kovács Zoltán képviselő a törvényjavaslat 21. § (2) bekezdés módosítását javasolja:

(2) Az önkormányzatot megilleti az (1) bekezdés szerint a közigazgatási területére kimutatott személyi jövedelemadó

a) 500 fő alatti községek esetében 15 %-a,

b) 500 - 10 000 fő közötti települések esetében 10 %-a,

c) 10 000 fő feletti városok - a főváros kivételével - esetében 7 %-a,

d) megyei jogú városok - a főváros kivételével - esetén 5 %-a

az összes személyi jövedelemadó 5%-a, összesen 29 948 millió forint.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 22. (21.§ új(3)), 334. (1.mell. XI. 23.cím 6.alc) számú pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1658/103. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Oktatási bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,

- a Területfejlesztési bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

21. Mádi László, Font Sándor és dr. Csúcs László képviselők a törvényjavaslat 21. § (2) bekezdés módosítását javasolják:

(2) Az önkormányzatot megilleti az (1) bekezdés szerint a közigazgatási területére kimutatott személyi jövedelemadó 5%-a, összesen [29 948] 30 289,2 millió forint.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 16. (21.§ (1)), 23. (21.§ (3)), 25. (21.§ (3) b)), 27. (21.§ (4) felv.), 291. (1.mell. XI. 23.cím 1.alc 2.jcs), 666. (1.mell. XXII. 21.cím 1.alc), 793. (3.mell. 2.), 811. (3.mell. kieg. 1. 3.fr.) számú pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1658/247. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság támogatja,

- a Foglalkoztatási bizottság támogatja,

- az Ifjúsági bizottság támogatja,

- az Önkormányzati bizottság támogatja,

- a Számvevőszéki bizottság támogatja,

- a Területfejlesztési bizottság támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

22. Dr. Kovács Zoltán képviselő a törvényjavaslat 21. § kiegészítését javasolja a következő új (3) bekezdés felvételével:

"(3) A személyi jövedelemadó (2) bekezdés a)-d) pontja szerinti felosztása után fennmaradó összeget a címzett- és céltámogatások körében kell felhasználni."

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 20. (21.§ (2)), 334. (1.mell. XI. 23.cím 6.alc) számú pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1658/103. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Oktatási bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,

- a Területfejlesztési bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

23. Mádi László, Font Sándor és dr. Csúcs László képviselők a törvényjavaslat 21. § (3) bekezdés módosítását javasolják:

(3) A helyi önkormányzatokat együttesen az (1) bekezdés szerint kimutatott személyi jövedelemadó [27,63] 27,71 %-a, összesen [165 496,9] 167 885,6 millió forint normatívan illeti meg az a)-b) pontban foglaltak szerint:

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 16. (21.§ (1)), 21. (21.§ (2)), 25. (21.§ (3) b)), 27. (21.§ (4) felv.), 291. (1.mell. XI. 23.cím 1.alc 2.jcs), 666. (1.mell. XXII. 21.cím 1.alc), 793. (3.mell. 2.), 811. (3.mell. kieg. 1. 3.fr.) számú pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1658/247. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság támogatja,

- a Foglalkoztatási bizottság támogatja,

- az Ifjúsági bizottság támogatja,

- az Önkormányzati bizottság támogatja,

- a Számvevőszéki bizottság támogatja,

- a Területfejlesztési bizottság támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

24. Dr. Gémesi György, Ékes József és Font Sándor képviselők a törvényjavaslat 21. § (3) bekezdés módosítását javasolják:

"(3) A helyi önkormányzatokat együttesen az (1) bekezdés szerint kimutatott személyi jövedelemadó [27,63] 25,13 %-a, összesen [165 496,9] 150 496,6 millió forint normatívan illeti meg az a)-b) pontban foglaltak szerint:

a) 11 747 millió forint a megyei önkormányzatokat személyi jövedelemadó részesedés jogcímén e törvény 4. számú mellékletének I. rész 2. pontja alapján,

b) [153 749,9] 138 749,9 millió forint e törvény 3. számú mellékletének jogcímeihez - a kiegészítő szabályok 1. pontjában, az ott meghatározott feltételek szerint - kapcsolódóan, a normatív állami hozzájárulás kiegészítéseként."

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 17. (21.§ (2)), 290. (1.mell. XI. 23.cím 1.alc 2.jcs), 302. (1.mell. XI. 23.cím 1.alc 18.jcs), 664. (1.mell. XXII. 21.cím 1.alc), 808. (3.mell. kieg. 1.) számú pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1658/138. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Emberi jogi bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Foglalkoztatási bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Ifjúsági bizottság támogatja,

- az Oktatási bizottság támogatja,

- az Önkormányzati bizottság támogatja,

- a Területfejlesztési bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

25. Mádi László, Font Sándor és dr. Csúcs László képviselők a törvényjavaslat 21. § (3) bekezdés b) pont módosítását javasolják:

"b) [153 749,9] 156 138,6 millió forint e törvény 3. számú mellékletének jogcímeihez - a kiegészítő szabályok 1. pontjában, az ott meghatározott feltételek szerint - kapcsolódóan, a normatív állami hozzájárulás kiegészítéseként."

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 16. (21.§ (1)), 21. (21.§ (2)), 23. (21.§ (3)), 27. (21.§ (4) felv.), 291. (1.mell. XI. 23.cím 1.alc 2.jcs), 666. (1.mell. XXII. 21.cím 1.alc), 793. (3.mell. 2.), 811. (3.mell. kieg. 1. 3.fr.) számú pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1658/247. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság támogatja,

- a Foglalkoztatási bizottság támogatja,

- az Ifjúsági bizottság támogatja,

- az Önkormányzati bizottság támogatja,

- a Számvevőszéki bizottság támogatja,

- a Területfejlesztési bizottság támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

26. Burány Sándor és Kovács László képviselők a törvényjavaslat 21. § (4) bekezdés felvezető szöveg módosítását javasolják:

"(4) Az (1) bekezdés szerinti adó [37] 7,37 %-a, összesen 44 139,1 millió forint felhasználásával - a bevételeikben meglévő aránytalanság mérséklése érdekében - a (2) bekezdés szerinti személyi jövedelemadónak és az iparűzési adóból elérhető bevétel meghatározott hányadának (adóerő-képességnek) az egy főre eső együttes összege alapján a települési önkormányzatok

a) kiegészítésre jogosultak, vagy

b) központi költségvetési kapcsolatokból származó forrásai csökkennek

az e törvény 4. számú melléklet I. rész 1. pontja szerint."

Megjegyzés: A módosító javaslat további összefüggéseit lásd az ajánlás 18. pontjában foglalt felsorolás szerint.

Indokolás: Lásd a T/1658/351. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- az Egészségügyi bizottság nem támogatja,

- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,

- az Eu. Integrációs bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- az Idegenforgalmi bizottság nem támogatja,

- az Ifjúsági bizottság nem támogatja,

- a Kulturális bizottság nem támogatja,

- a Külügyi bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Mezőgazdasági bizottság támogatja,

- a Nemzetbiztonsági bizottság nem támogatja,

- az Oktatási bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,

- a Számvevőszéki bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

27. Mádi László, Font Sándor és dr. Csúcs László képviselők a törvényjavaslat 21. § (4) bekezdés felvezető szöveg módosítását javasolják:

(4) Az (1) bekezdés szerinti adó [37] 7,29 %-a, összesen 44 139,1 millió forint felhasználásával - a bevételeikben meglévő aránytalanság mérséklése érdekében - a (2) bekezdés szerinti személyi jövedelemadónak és az iparűzési adóból elérhető bevétel meghatározott hányadának (adóerő-képességnek) az egy főre eső együttes összege alapján a települési önkormányzatok

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 16. (21.§ (1)), 21. (21.§ (2)), 23. (21.§ (3)), 25. (21.§ (3) b)), 291. (1.mell. XI. 23.cím 1.alc 2.jcs), 666. (1.mell. XXII. 21.cím 1.alc), 793. (3.mell. 2.), 811. (3.mell. kieg. 1. 3.fr.) számú pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1658/247. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság támogatja,

- a Foglalkoztatási bizottság támogatja,

- az Ifjúsági bizottság támogatja,

- az Önkormányzati bizottság támogatja,

- a Számvevőszéki bizottság támogatja,

- a Területfejlesztési bizottság támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

28. Dr. Wekler Ferenc képviselő a törvényjavaslat 21. § (4) bekezdés felvezető szöveg módosítását javasolja:

"(4) Az (1) bekezdés szerinti adó [37] 7,37 %-a, összesen 44 139,1 millió forint felhasználásával - a bevételeikben meglévő aránytalanság mérséklése érdekében - a (2) bekezdés szerinti személyi jövedelemadónak és az iparűzési adóból elérhető bevétel meghatározott hányadának (adóerő-képességnek) az egy főre eső együttes összege alapján a települési önkormányzatok"

Indokolás: Lásd a T/1658/301-2. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- az Oktatási bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Számvevőszéki bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Területfejlesztési bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

29. Dr. Wekler Ferenc képviselő a törvényjavaslat 21. § kiegészítését javasolja a következő új (6) bekezdés felvételével:

"(6) Az önkormányzatot a közigazgatási területére kimutatott személyi jövedelemadóból megillető, a (2) bekezdésben meghatározott arányú részesedést az alábbi ütemezésben és mértékben kell felemelni:

a) a 2001. évi költségvetésben 20 %-ra,

b) a 2002. évi költségvetésben 25 %-ra,

c) a 2003. évi költségvetésben 30 %-ra,

d) a 2004. évi költségvetésben 35 %-ra."

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 15. (21.§ (1)), 19. (21.§ (2)), 138. (1.mell. X. 9.cím 2.alc 2.jcs), 211. (1.mell. X. 11.cím 3.alc), 366. (1.mell. XIII. 4.cím 1.alc), 416. (1.mell. XV. 25.cím 4.alc), 574. (1.mell. XX. 10.cím 12.alc), 581. (1.mell. XXI. 4.cím), 611. (1.mell. XXII. 5.cím), 620. (1.mell. XXII. 13.cím 1.alc 17.jcs), 657. (1.mell. XXII. 20.cím 1.alc), 674. (1.mell. XXII. 21.cím 1.alc), 691. (1.mell. XXIII. 10.cím 1.alc 1.jcs), 693. (1.mell. XXIII. 10.cím 2.alc 10.jcs), 700. (1.mell. XXIII. 10.cím 2.alc 24.jcs) számú pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1658/301-1. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- a Honvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Idegenforgalmi bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Kulturális bizottság nem támogatja,

- a Nemzetbiztonsági bizottság nem támogatja,

- az Oktatási bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Számvevőszéki bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Területfejlesztési bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

30. Mádi László, Font Sándor és dr. Csúcs László képviselők a törvényjavaslat 27. § (1) bekezdés módosítását javasolják:

"(1) A rendszeres gyermekvédelmi támogatás, a rendszeres szociális segély, az időskorúak járadéka, az önkormányzat által szervezett közcélú foglalkoztatás támogatása, a lakáscélú adósságkezelési támogatás, valamint - a Munkaerőpiaci Alapból - a munkanélküliek jövedelempótló támogatása, továbbá a Szociális és Családügyi Minisztérium fejezetből a gyermektartásdíj megelőlegezése esetében a települési önkormányzat 2000. évben első alkalommal az őt megillető havi összeg legfeljebb kétszeresét igényelheti - külön jogszabály szerinti - éven belüli elszámolási kötelezettséggel."

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 13. (18.§ (1) d)), 292. (1.mell. XI. 23.cím 1.alc 2.jcs), 330. (1.mell. XI. 23.cím 5.alc 3.jcs), 493. (1.mell. XIX. 10.cím), 498. (1.mell. XIX. 15.cím 6.alc), 678. (1.mell. XXII. 23.cím 3.alc 6.jcs), 781. (2.mell. LXIII. 1.cím 1.alc), 782. (2.mell. LXIII. 3.cím), 783. (2.mell. LXIII. 4.cím), 786. (2.mell. LXIII. 8.cím 1.alc), 787. (2.mell. LXIII. 8.cím 2.alc), 788. (2.mell. LXIII. új34.cím), 794. (3.mell. 9.), 834. (8.mell. II.) számú pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1658/245. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Egészségügyi bizottság támogatja,

- az Emberi jogi bizottság támogatja,

- a Foglalkoztatási bizottság támogatja,

- az Ifjúsági bizottság támogatja,

- az Önkormányzati bizottság támogatja,

- a Területfejlesztési bizottság támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

31. Dr. Takács Imre képviselő a törvényjavaslat 30. § (2) bekezdés elhagyását javasolja:

"[(2) A pénzalapok év végi egyenlege nem térhet el a 2. számú mellékletben jóváhagyott összegtől.]"

Megjegyzés: A mód. indítvány elfogadása esetén a § bekezdéseinek számozása értelemszerűen változik.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 32. (30.§ új(6)), 464. (1.mell. XVII. 13.cím 1.alc 22.jcs) számú pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1658/34. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Számvevőszéki bizottság nem támogatja,

- a Területfejlesztési bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

32. Dr. Takács Imre képviselő a törvényjavaslat 30. § kiegészítését javasolja a következő új (6) bekezdés felvételével:

"(6) A Munkaerőpiaci Alap előző évi maradványából 865,0 millió forintot (visszapótlási kötelezettség mellett) a központi költségvetésnek a 4. sz. főút Hajdúszoboszlót elkerülő útszakasz építéséhez - a 2000. évre előirányzott 135,0 millió forint támogatás kiegészítéseként - átad. A központi költségvetés nevezett átvett forrást a Munkaerőpiaci Alapnak 2002. december 31-ig visszaadja."

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 31. (30.§ (2)), 464. (1.mell. XVII. 13.cím 1.alc 22.jcs) számú pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1658/34. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Számvevőszéki bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Területfejlesztési bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

33. Hegyi Gyula, dr. Bognár László, dr. Simon Miklós és dr. Salamon László képviselők a törvényjavaslat 31. § (15) bekezdés módosítását javasolják:

"(15) A közoktatási közfeladatot ellátó egyházak a normatív állami hozzájáruláson és támogatáson túl az egyházak hitéleti és közcélú tevékenységének anyagi feltételeiről szóló 1997. évi CXXIV. törvény (a továbbiakban: az egyházak támogatásáról szóló törvény) feltételei szerint kiegészítő támogatásra jogosultak. Az egyházak támogatásáról szóló törvény 6. § (3) bekezdése alapján számított támogatási összeg [51 415] 66 735 Ft/ellátott[, oktatott][- függetlenül az általuk igénybe vett közoktatási szolgáltatások számától -,] amely a fenntartó egyházakat egyházanként illeti meg az [így figyelembe vehető óvodai ellátottak, iskolai közismereti oktatásban, szakképzésben elméleti oktatásban, továbbá gyógypedagógiai] oktatásban résztvevők létszáma alapján."

Megjegyzés: A módosító indítvány költségvetési kihatása tisztázandó.

Indokolás: Lásd a T/1658/290-2. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Emberi jogi bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

34. Vincze László, Koncz Ferenc és Révész Máriusz képviselők a törvényjavaslat 31. § (15) bekezdés módosítását javasolják:

"(15) A közoktatási közfeladatot ellátó egyházak a normatív állami hozzájáruláson és támogatáson túl az egyházak hitéleti és közcélú tevékenységének anyagi feltételeiről szóló 1997. évi CXXIV. törvény (a továbbiakban: az egyházak támogatásáról szóló törvény) feltételei szerint kiegészítő támogatásra jogosultak. Az egyházak támogatásáról szóló törvény 6. § (3) bekezdése alapján számított támogatási összeg [51 415] 54 636 Ft/ellátott, oktatott fő - függetlenül az általuk igénybe vett közoktatási szolgáltatások számától -, amely a fenntartó egyházakat egyházanként illeti meg az így figyelembe vehető óvodai ellátottak, iskolai közismereti oktatásban, szakképzésben elméleti oktatásban, továbbá gyógypedagógiai oktatásban résztvevők létszáma alapján."

Indokolás: Lásd a T/1658/89. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Emberi jogi bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- az Oktatási bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

35. Burány Sándor és Kovács László képviselők a törvényjavaslat 48. § (1) bekezdés módosítását javasolják:

"48. § (1) A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény 24. §-ának (2) bekezdése szerinti járulékfizetési felső határ egy naptári napra jutó összege 2000. évben 5520 forint. A magánnyugdíjpénztár tagja a nyugdíjjárulék alapot képező jövedelme után 2000. január 1-től 8%-os tagdíjat fizet.

Megjegyzés: A módosító javaslat további összefüggéseit lásd az ajánlás 18. pontjában foglalt felsorolás szerint.

Indokolás: Lásd a T/1658/351. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- az Egészségügyi bizottság nem támogatja,

- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,

- az Eu. Integrációs bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- az Idegenforgalmi bizottság nem támogatja,

- az Ifjúsági bizottság nem támogatja,

- a Kulturális bizottság nem támogatja,

- a Külügyi bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Mezőgazdasági bizottság támogatja,

- a Nemzetbiztonsági bizottság nem támogatja,

- az Oktatási bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,

- a Számvevőszéki bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

36. Burány Sándor és Kovács László képviselők a törvényjavaslat 48. § (2) bekezdés módosítását javasolják:

(2) A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 62. §-a szerinti nyugdíjemelés számításánál 2000. évben 8,7 %-os országos nettó átlagkereset növekedést és 6,3 %-os fogyasztói árnövekedést kell figyelembe venni. Az ennek alapján kiszámított mértéket további 3,2 %-kal meg kell növelni."

Megjegyzés: A módosító javaslat további összefüggéseit lásd az ajánlás 18. pontjában foglalt felsorolás szerint.

Indokolás: Lásd a T/1658/351. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- az Egészségügyi bizottság nem támogatja,

- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,

- az Eu. Integrációs bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- az Idegenforgalmi bizottság nem támogatja,

- az Ifjúsági bizottság nem támogatja,

- a Kulturális bizottság nem támogatja,

- a Külügyi bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Mezőgazdasági bizottság támogatja,

- a Nemzetbiztonsági bizottság nem támogatja,

- az Oktatási bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,

- a Számvevőszéki bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

37. Kovács Tibor, Podolák György és Fritz Péter képviselők a törvényjavaslat 50. § módosítását javasolják:

"50. § A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény (a továbbiakban: Ktv.) 43. §-ának (1) bekezdésében foglalt, a II. besorolási osztály első fizetési fokozata szerinti illetményalap 2000. évben [28 150] 32 500 forint."

Megjegyzés: A módosító indítvány költségvetési kihatása tisztázandó.

Indokolás: Lásd a T/1658/183. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,

- a Számvevőszéki bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

38. Kósáné dr. Kovács Magda és Szabados Tamás képviselők a törvényjavaslat 50. § módosítását javasolják:

"50. § A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény (a továbbiakban: Ktv.) 43. §-ának (1) bekezdésében foglalt, a II. besorolási osztály első fizetési fokozata szerinti illetményalap 2000. évben [28 150] 29 453 forint."

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 161. (1.mell. X. 9.cím 2.alc 2.jcs), 320. (1.mell. XI. 23.cím 2.alc új17.jcs), 627. (1.mell. XXII. 14.cím 2.alc 1.jcs) számú pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1658/278. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Kulturális bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,

- a Számvevőszéki bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

39. Dr. Füle István képviselő a törvényjavaslat 50. § módosítását javasolja:

"50. § A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény (a továbbiakban: Ktv.) 43. §-ának (1) bekezdésében foglalt, a II. besorolási osztály első fizetési fokozata szerinti illetményalap 2000. évben [28 150] 28 500 forint."

Megjegyzés: A módosító indítvány költségvetési kihatása tisztázandó.

Indokolás: Lásd a T/1658/80. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,

- a Számvevőszéki bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

40. Filló Pál, Vargáné Kerékgyártó Ildikó, dr. Juhászné Lévai Katalin és Benedek Mihály képviselők a törvényjavaslat 50. § módosítását javasolják:

"50. § A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény (a továbbiakban: Ktv.) 43. §-ának (1) bekezdésében foglalt, a II. besorolási osztály első fizetési fokozata szerinti illetményalap 2000. évben [28 150] 31 500 forint."

Megjegyzés: A módosító indítvány költségvetési kihatása tisztázandó.

Indokolás: Lásd a T/1658/148. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,

- a Számvevőszéki bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

41. Dr. Kóródi Mária és dr. Hack Péter képviselők a törvényjavaslat 51. § módosítását javasolják:

"51. § A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 1997. évi LXVII. törvény 103. §-ának (2) bekezdése szerinti legalacsonyabb bírói alapilletmény - 1. fizetési fokozat - 2000. évben [173 200] 180 000 forint."

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 113. (1.mell. VI.) számú pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1658/322. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- a Foglalkoztatási bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

42. Vincze László, Kádas Mihály, Sági József, Révész Máriusz és Koncz Ferenc képviselők a törvényjavaslat 53. § módosítását javasolják:

"53. § A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 118. §-ának (10) bekezdésében meghatározott kiemelt munkavégzésért járó kereset-kiegészítés fedezetének számítási alapja 2000. január 1-étől [1620] 3000 forint/fő/hónap."

Megjegyzés: A módosító javaslat költségvetési kihatása tisztázandó.

Indokolás: Lásd a T/1658/94. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- az Oktatási bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

43. Vincze László, Koncz Ferenc, Révész Máriusz, Sági József és Kádas Mihály képviselők a törvényjavaslat 53. § módosítását javasolják:

"53. § A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 118. §-ának (10) bekezdésében meghatározott kiemelt munkavégzésért járó kereset-kiegészítés fedezetének számítási alapja 2000. szeptember 1-étől [1620] 3000 forint/fő/hónap."

Megjegyzés: A módosító javaslat költségvetési kihatása tisztázandó.

Indokolás: Lásd a T/1658/95. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Foglalkoztatási bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Oktatási bizottság támogatja,

- az Önkormányzati bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

44. Vincze László, Koncz Ferenc, Sági József, Révész Máriusz és Kádas Mihály képviselők a törvényjavaslat 53. § módosítását javasolják:

"53. § A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 118. §-ának (10) bekezdésében meghatározott kiemelt munkavégzésért járó kereset-kiegészítés fedezetének számítási alapja 2000. szeptember 1-étől 1620 forint/fő/hónap."

Megjegyzés: A módosító javaslat költségvetési kihatása tisztázandó.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 51. (65.§ új(3)) számú pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1658/96. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Oktatási bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

45. Vincze László és Koncz Ferenc képviselők a törvényjavaslat 53. § módosítását javasolják:

"53. § A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 118. §-ának (10) bekezdésében meghatározott kiemelt munkavégzésért járó kereset-kiegészítés fedezetének számítási alapja 2000. január 1-étől 1620 forint/fő/hónap."

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 52. (65.§ új(3)) számú pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1658/97. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Oktatási bizottság támogatja,

- az Önkormányzati bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

46. Szabados Tamás, Csizmár Gábor, Csige József, dr. Jánosi György és Zuschlag János képviselők a törvényjavaslat 53. § módosítását javasolják:

"53. § A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 118. §-ának (10) bekezdésében meghatározott kiemelt munkavégzésért járó kereset-kiegészítés fedezetének számítási alapja 1620 forint/fő/hónap e törvény 3. számú melléklete szerint, amely kiegészül 2880 forint/fő/hónap összeggel e törvény 8. számú melléklet 5. pontja szerint."

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 209. (1.mell. X. 11.cím 3.alc), 333. (1.mell. XI. 23.cím 5.alc új7.jcs), 414. (1.mell. XV. 25.cím 3.alc 1.jcs), 646. (1.mell. XXII. 19.cím 3.alc), 668. (1.mell. XXII. 21.cím 1.alc), 832. (8.mell. I. új5.) számú pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1658/163. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Nemzetbiztonsági bizottság nem támogatja,

- az Oktatási bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Területfejlesztési bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

47. Szabados Tamás, Csizmár Gábor, Csige József, dr. Jánosi György és Zuschlag János képviselők a törvényjavaslat 53. § módosítását javasolják:

"53. § A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 118. §-ának (10) bekezdésében meghatározott kiemelt munkavégzésért járó kereset-kiegészítés fedezetének számítási alapja 1620 forint/fő/hónap e törvény 3. számú melléklete szerint, amely kiegészül 1880 forint/fő/hónap összeggel e törvény 8. számú melléklet 5. pontja szerint."

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 205. (1.mell. X. 11.cím 3.alc), 332. (1.mell. XI. 23.cím 5.alc új7.jcs), 415. (1.mell. XV. 25.cím 3.alc 1.jcs), 647. (1.mell. XXII. 19.cím 3.alc), 673. (1.mell. XXII. 21.cím 1.alc), 833. (8.mell. I. új5.) számú pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1658/165. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Nemzetbiztonsági bizottság nem támogatja,

- az Oktatási bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Területfejlesztési bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

48. Juhász Gábor képviselő a törvényjavaslat 53. § módosítását javasolja:

"53. § A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 118. §-ának (10) bekezdésében meghatározott kiemelt munkavégzésért járó kereset-kiegészítés fedezetének számítási alapja [1620] 5000 forint/fő/hónap."

Megjegyzés: A módosító indítvány költségvetési kihatása tisztázandó.

Indokolás: Lásd a T/1658/418. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- az Oktatási bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

49. Kósáné dr. Kovács Magda, dr. Tabajdi Csaba, Jakab Róbertné, Godó Lajos, Kristyánné Aknai Erzsébet, Donáth László és dr. Kiss Gábor képviselők a törvényjavaslat kiegészítését javasolják a következő új 54. § felvételével:

"54. § (1) Az életüktől és szabadságuktól politikai okból jogtalanul megfosztottak kárpótlásáról szóló 1992. évi XXXII. törvény 2. §-ának (1) bekezdése alapján járó kárpótlás 2000-ben kifizetendő része jogosultakként 50 000 forint.

(2) A kárpótlást a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság a jogosultaknak a törvény hatályba lépésétől számított 30 napon belül fizeti ki."

Megjegyzés: A mód. indítvány elfogadása esetén a § bekezdéseinek számozása értelemszerűen változik.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 167. (1.mell. X. 9.cím 2.alc 2.jcs), 606. (1.mell. XXII. 5.cím), 680. (1.mell. XXII. 24.cím 2.alc 1.jcs) számú pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1658/274. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Kulturális bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

50. Kuncze Gábor, Bauer Tamás és Szalay Gábor képviselők a törvényjavaslat 59. § és az azt megelőző cím elhagyását javasolják:

["Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény módosítása]

59. § "[(1) Az államháztartásról szóló - módosított - 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 18/B. §-ának (10) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

...

(62) Az Áht. 124. §-a (4) bekezdésének g) pontja helyébe a következő rendelkezés lép és a következő h) ponttal egészül ki:

...

h) a központi költségvetési szervek működési feltételeinek, teljesítményeinek folyamatos figyelemmel kísérése, vizsgálata érdekében a fejezet felügyeletét ellátó szervekkel együttesen feladat-és teljesítménymutatókat, költségnormákat dolgozzon ki, és azokat együttes"

/rendeletben szabályozza./]"

Megjegyzés: Az elhagyásra javasolt normaszöveget nagy terjedelme miatt az ajánlásban nem tüntetjük fel. A módosító javaslat elfogadása esetén a §-ok számozása értelemszerűen változik.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 70. (82. § (2)), 71. (84. §), 75. (91.§ (1) e)) számú pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1658/359. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Számvevőszéki bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

51. Vincze László, Koncz Ferenc, Sági József, Révész Máriusz és Kádas Mihály képviselők a törvényjavaslat 65. § kiegészítését javasolják a következő új (3) bekezdés, a Kt. 118. § (11) bekezdés felvételével:

"(3) A Kt. 118. § (11) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(11) Az intézményfenntartó valamennyi közoktatási intézményét figyelembe véve megtervezi a kiemelt munkavégzésért járó keresetkiegészítés fedezetét. Az összeg meghatározásának számítási alapja az éves költségvetésről szóló törvényben egy főre meghatározott összeg és a nevelési-oktatási intézményekben, valamint a pedagógiai szakszolgáltatást ellátó intézményekben, a pedagógiai szakmai szolgáltató intézményekben foglalkoztatottak létszámának szorzata." "

Megjegyzés: A mód. indítványt kodifikációs szempontokra figyelemmel vezettük fel.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 44. (53. §) számú pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1658/96. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Oktatási bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

52. Vincze László és Koncz Ferenc képviselők a törvényjavaslat 65. § kiegészítését javasolják a következő új (3) bekezdés, a Kt. 118. § (11) bekezdés felvételével:

"(3) A Kt. 118. § (11) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(11) Az intézményfenntartó valamennyi közoktatási intézményét figyelembe véve megtervezi a kiemelt munkavégzésért járó keresetkiegészítés fedezetét. Az összeg meghatározásának számítási alapja az éves költségvetésről szóló törvényben egy főre meghatározott összeg és a nevelési-oktatási intézményekben, valamint a pedagógiai szakszolgáltatást ellátó intézményekben, a pedagógiai szakmai szolgáltató intézményekben foglalkoztatottak létszámának szorzata." "

Megjegyzés: A mód. indítványt kodifikációs szempontokra figyelemmel vezettük fel.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 45. (53. §) számú pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1658/97. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Oktatási bizottság támogatja,

- az Önkormányzati bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

53. Juhász Gábor képviselő a törvényjavaslat 65. § (6) bekezdésben a Kt. 1.sz. m. 2.rész "Ktgv. hozzájárulás..." cím Normatív hozzájárulás... alcím d) alpont módosítását javasolja:

/A normatív hozzájárulás meghatározásakor/

"d) a felnőtt oktatásban, a 78. § (6) bekezdése alapján, a nappali oktatás munkarendje szerint oktatott tanulót egy tanulóként, az esti oktatás munkarendje szerint tanulók számát kettővel, a levelező és a távoktatás munkarendje szerint öttel elosztva kell figyelembe venni; a más munkarend szerint oktatott tanulók létszámát a normatív állami hozzájárulás meghatározásakor nem lehet figyelembe venni;

Megjegyzés: A módosító javaslat együtt kezelendő a T/1658/ 422. számú módosító javaslattal (ld. az ajánlás 7. (14. § (1)), 10. (16.§) pontjában). A módosító javaslat együtt kezelendő a T/1658/ 425. számú módosító javaslattal.

Indokolás: Lásd a T/1658/424. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- az Oktatási bizottság támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

54. Kósáné dr. Kovács Magda és Szabados Tamás képviselők a törvényjavaslat 69. § (2) bekezdés módosítását javasolják:

"(2) A Kjt. 1. számú mellékletének helyébe e [törvény 12.] módosító javaslat 1. számú melléklete lép."

Megjegyzés: A módosító javaslattal összefüggésben e bekezdést nem kell módosítani.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 223. (1.mell. X. 12.cím 2.alc új2.jcs), 649. (1.mell. XXII. 19.cím 5.alc), 846. (12.mell.) számú pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1658/279. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- az Egészségügyi bizottság nem támogatja,

- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- az Oktatási bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

55. Koncz Ferenc, Révész Máriusz, Vincze László és Pánczél Károly képviselők a törvényjavaslat 69. § (2) bekezdés módosítását javasolják:

"(2) A Kjt. 1. számú mellékletének helyébe e törvény 12. számú melléklete lép, a Kjt. 2. számú mellékletének helyébe e törvény 13. számú melléklete lép."

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 847. (új13.mell.) számú pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1658/84. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság támogatja,

- az Egészségügyi bizottság támogatja,

- az Önkormányzati bizottság támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

56. Dr. Jánosi György, Szabados Tamás, Csizmár Gábor, Csige József és Zuschlag János képviselők a törvényjavaslat 69. § kiegészítését javasolják a következő új (3) bekezdés, a Kjt. 3. sz. melléklet felvételével:

"(3) A Kjt. 3. számú mellékletének helyébe e törvény 15. számú melléklete lép."

Megjegyzés: A módosító javaslat költségvetési kihatása vizsgálandó.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 850. (új15.mell.) számú pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1658/166. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Kulturális bizottság nem támogatja,

- az Oktatási bizottság támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

57. Dr. Jánosi György, Szabados Tamás, Csizmár Gábor, Csige József és Zuschlag János képviselők a törvényjavaslat 69. § kiegészítését javasolják a következő új (3) bekezdés, a Kjt. 3. sz. melléklet felvételével:

"(3) A Kjt. 3. számú mellékletének helyébe e törvény 15. számú melléklete lép."

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 851. (új15.mell.) számú pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1658/167. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- az Oktatási bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

58. Burány Sándor és Kovács László képviselők a törvényjavaslat 73. § (2) bekezdés elhagyását javasolják:

[(2) A Kult.jtv. 92. §-a (5) bekezdésének a)-b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

/A Művelődési és Közoktatási Minisztérium költségvetési fejezetén belül/

"a) az e törvényben és az Ltv.-ben meghatározott közvetlen állami feladatok ellátására, a közművelődési és a közgyűjteményi feladatfinanszírozásra, a közgyűjtemények és a közművelődési intézmények telematikai, információs feladatainak ellátására a (2) bekezdés szerinti normatív hozzájárulás 35 %-ának,

b) a 94. § (4) bekezdésében meghatározott képzés támogatására a (2) bekezdés szerinti normatív hozzájárulás 1,5 %-ának"

/megfelelő összeget kell biztosítani./]

Megjegyzés: A mód. indítvány elfogadása esetén a § bekezdéseinek számozása értelemszerűen változik.

Megjegyzés: A módosító javaslat további összefüggéseit lásd az ajánlás 18. pontjában foglalt felsorolás szerint.

Indokolás: Lásd a T/1658/351. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- az Egészségügyi bizottság nem támogatja,

- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,

- az Eu. Integrációs bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- az Idegenforgalmi bizottság nem támogatja,

- az Ifjúsági bizottság nem támogatja,

- a Kulturális bizottság nem támogatja,

- a Külügyi bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Mezőgazdasági bizottság támogatja,

- a Nemzetbiztonsági bizottság nem támogatja,

- az Oktatási bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,

- a Számvevőszéki bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

59. Kovács Tibor és Podolák György képviselők a törvényjavaslat 76. § (2) bekezdés módosítását javasolják:

"(2) Az Ogy.képv.költség.tv. 3. §-a (1) bekezdésének [d) pontja] helyébe a következő rendelkezés lép:

[/(1) A képviselő .....A költségtérítési átalány az alapdíjának - ha a képviselő nyilatkozata szerint lakóhelye/

"d) Budapesttől számított 190 kilométeren túl van - a 60 %-a."]

"(1) A képviselő havonta költségtérítési átalányra jogosult. A költségtérítési átalány az alapdíjnak - ha a képviselő nyilatkozata szerint lakóhelye

a) Budapest főváros területén van - az 50%-a.

b) Budapesttől számított 50 km-en belül van - az 55%-a.

c) Budapesttől számított 50 km-en túl, de 100 km-en belül van - a 60%-a.

d) Budapesttől számított 100 km-en túl, de 150 km-en belül van - a 65%-a.

e) Budapesttől számított 150 km-en túl, de 200 km-en belül van - a 70%-a.

f) Budapesttől számított 200 km-en túl, de 250 km-en belül van - a 75%-a.

g) Budapesttől számított 250 km-en túl van - a 80%-a."

Megjegyzés: A módosító indítvány költségvetési kihatása tisztázandó.

Indokolás: Lásd a T/1658/209. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság támogatja,

- az Önkormányzati bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

60. Kovács Tibor és Podolák György képviselők a törvényjavaslat 76. § (2) bekezdés módosítását javasolják:

"(2) Az Ogy.képv.költség.tv. 3. §-a (1) bekezdésének [d) pontja] helyébe a következő rendelkezés lép:

[/(1) A képviselő .....A költségtérítési átalány az alapdíjának - ha a képviselő nyilatkozata szerint lakóhelye/

"d) Budapesttől számított 190 kilométeren túl van - a 60 %-a."]

"(1) A képviselő havonta költségtérítési átalányra jogosult. A költségtérítési átalány, ha a képviselő nyilatkozata szerint lakóhelye Budapest főváros területén van az alapdíj 50%-a. Amennyiben a képviselő nyilatkozata szerint lakóhelye Budapest főváros területén kívül van, akkor a lakóhely Budapest fővárostól számított távolságának, minden megkezdett 50 km-e után az alapilletmény további 10%-a." "

Megjegyzés: A módosító indítvány költségvetési kihatása tisztázandó.

Indokolás: Lásd a T/1658/208. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

61. Burány Sándor képviselő a törvényjavaslat 76. § (2) bekezdésben az Ogy.képv.ktgv.tv. 3. § (1) bekezdés d) pont módosítását javasolja:

(2) Az Ogy.képv.költség.tv. 3. §-a (1) bekezdésének d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép, egyidejűleg a bekezdés a következő e) ponttal egészül ki:

((1) A képviselő .....A költségtérítési átalány az alapdíjának - ha a képviselő nyilatkozata szerint lakóhelye/

"d) Budapesttől számított 190 kilométeren túl van - a 60 %-a[.],

e) Budapesttől számított 280 kilométeren túl van - a 70 %-a."

Megjegyzés: A módosító indítvány költségvetési kihatása tisztázandó.

Indokolás: Lásd a T/1658/251. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

62. Burány Sándor és Kovács László képviselők a törvényjavaslat 78. § és az azt megelőző cím elhagyását javasolják:

"[A NEMZETI KULTURÁLIS ALAPPROGRAMRÓL SZÓLÓ 1993. ÉVI XXIII. TÖRVÉNY MÓDOSÍTÁSA

78. § A Nemzeti Kulturális Alapprogramról szóló - az 1996. évi XXIX. és az 1998. XC. törvénnyel módosított - 1993. évi XXIII. törvény 2. §-ának (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) Az alapprogram céljainak megvalósítása érdekében a miniszter:

a) az (1) bekezdés szerinti előirányzat - a 7. § f) pontjában foglalt költségekkel csökkentett - összegének legfeljebb 50 %-ában meghatározza az általa közvetlenül felhasználható keretet (a továbbiakban: miniszteri keret);

b) az elvi, irányító és koordináló döntések meghozatalára bizottságot létesít, amelynek elnöke a miniszter, illetve az általa kinevezett személy. A miniszter a bizottság hét tagját saját hatáskörében, további hét tagját pedig az érintett szakmai, illetve társadalmi szervezetek jelölése alapján bízza meg;

c) szakmai kollégiumokat hoz létre és kinevezi annak vezetőit. A szakmai kollégium - a miniszteri keret kivételével - a bizottság által meghatározott támogatási célok és prioritások alapján, a bizottság elnökének egyetértésével dönt a pályázatok kiírásáról és elbírálásáról. A bizottság elnökének egyetértése hiányában a pályázat kiírásáról és elbírálásáról a bizottság dönt. A miniszter a szakmai kollégiumok tagjainak felét saját hatáskörében kéri fel, másik felét pedig az érintett szakmai, illetve társadalmi szervezetek küldik;

d) meghatározott körben és feltételekkel szakmai kollégiumot ideiglenes jelleggel is létrehozhat."] "

Megjegyzés: A mód. indítvány elfogadása esetén a §-ok számozása értelemszerűen változik.

Megjegyzés: A módosító javaslat további összefüggéseit lásd az ajánlás 18. pontjában foglalt felsorolás szerint.

Indokolás: Lásd a T/1658/351. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- az Egészségügyi bizottság nem támogatja,

- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,

- az Eu. Integrációs bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- az Idegenforgalmi bizottság nem támogatja,

- az Ifjúsági bizottság nem támogatja,

- a Kulturális bizottság nem támogatja,

- a Külügyi bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Mezőgazdasági bizottság támogatja,

- a Nemzetbiztonsági bizottság nem támogatja,

- az Oktatási bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,

- a Számvevőszéki bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

63. Dr. Sáling József, Podolák György és Tóth Sándor képviselők a törvényjavaslat 80. § és az azt megelőző cím elhagyását javasolják:

"[A SZERENCSEJÁTÉK SZERVEZÉSÉRŐL SZÓLÓ 1991. ÉVI XXXIV. TÖRVÉNY MÓDOSÍTÁSA

80. § (1) A szerencsejáték szervezéséről szóló - módosított -1991. Évi XXXIV. Törvény (a továbbiakban: Szjtv.) 2. §-ának (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, egyidejűleg a jelenlegi (5) bekezdés megjelölése (6) bekezdésre változik:

"(5) Az SZF az engedély iránti kérelmet elutasítja, ha a kérelmezővel, illetve vezető tisztségviselőjével szemben az adóhatóság a kérelem benyújtását megelőző 5 éven belül jogerősen 1 millió forintot meghaladó adóbírságot, vagy 100 ezer forintot meghaladó mulasztási bírságot alkalmazott, vagy a kérelem benyújtását megelőző 1 éven belül a kérelmezőnek, illetve vezető tisztségviselőjének 1 millió forintot meghaladó köztartozása, vagy a kérelem benyújtásakor adótartozása volt."

(2) Az Szjtv. 26. § (2) bekezdése b) pontjának 1. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

/II. kategóriába tartozó pénznyerő automatának az a berendezés minősül, amelynél/

"1. az egy játékhelyen maximálisan megtehető tét 200 forint,"

(3) Az Szjtv. a következő 27/A. §-sal egészül ki:

"27/A. § (1) A játékkaszinóban a játékosok vendéglátásához és pénzváltásához szorosan kapcsolódó tevékenységen kívül más tevékenység nem folytatható. Pénzváltási tevékenység, mint kiegészítő pénzügyi szolgáltatás, kizárólag a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvényben előírt engedély birtokában végezhető.

(2) A játékkaszinó pénzváltási tevékenységére vonatkozó engedély kizárólag külföldi fizetőeszköznek természetes személy részére külföldi fizetőeszközre történő átváltására szólhat. Az SZF a játékkaszinó devizában történő üzemeltetését kizárólag a devizahatóság erre vonatkozó engedélye alapján engedélyezheti.

(3) Ha a koncessziós társaság rendelkezik a szerencsejáték szervező tevékenységnek konvertibilis pénznemben történő végzéséhez szükséges devizahatósági engedéllyel, köteles a téteket konvertibilis pénznemben feltüntetni."

(4) Az Szjtv. 30. §-ának (1)-(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) E törvény alkalmazása szempontjából a sorsolásos játékoknál nyereményalapnak minősül a kibocsátott sorsjegyek számának és fogyasztói árának szorzata. Folyamatosan szervezett sorsolásos játékok esetében nyerményalapnak minősül a játéktervben jóváhagyott játékra jogosító sorsjegyek számának és fogyasztói árának szorzata.

(2) Az e törvény 16. §-a szerinti sorsolásos játék kivételével a nem folyamatosan szervezett sorsolásos játékok nyereményalapjának legalább 55 %-át nyermények céljára kell fordítani. A folyamatosan szervezett szerencsejátékok esetében az SZF engedélyezheti a nyereményeknek meghatározott időszakon belüli halmozódását.

(3) Az e törvény 21. §-a szerinti sorsjáték havi nyereményalapja a tárgyhóban a játékosok részére értékesített sorsjegyek jóváhagyott játékterv szerinti árának megfelelő tétek összessége. Sorsjáték esetén a havi nyereményalap legalább 55 %-át nyeremények céljára kell fordítani."

(5) Az Szjtv. 30. § a következő (4)-(5) bekezdéssel egészül ki:

"(4) A számsorsjátékoknál - a bingójáték és a kenó kivételével - a nyereményalap legalább 45 %-át nyeremények céljára kell fordítani. A bingójáték esetén az e törvény 30. §-ának (1) bekezdése szerinti nyereményalap legalább 48 %-át, kenó játék esetén pedig a nyereményalap legalább 68 %-át kell nyeremények céljára fordítnai.

(5) Lottójáték esetén havi nyereményalapnak minősül a tárgyhónapban játékra jogosított sorsjegyek tétjeként a játékosok által megfizetett összeg."

(6) Az Szjtv. a következő 30/A. §-sal egészül ki:

"30/A. § A fogadás nyereményalapja a fogadásra fizetett tétek összessége. A bukmékeri rendszerű fogadás esetén a nyereményalapnak legalább 60 %-át, az állami játékszervező által szervezett totalizatőri rendszerű fogadásnál a nyereményalap legalább 45 %-át, a totalizatőri rendszerű agár- és lóversenyfogadás nyereményalapjának legalább 68 %-át nyeremények céljára kell fordítani. E feltételeknek a bukmékeri rendszerű fogadás esetén évente, a totalizatőri rendszerű fogadás esetén fogadásonként kell megfelelni. "

(7) Az Szjtv. 32. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"32. § (1) Az e törvény 16. §-ában foglaltak kivételével, más nem folyamatosan szervezett sorsolásos játékok játékadója a nyereményalap 16 %-a. A sorsjáték játékadója a 30. § (3) bekezdése szerinti havi nyereményalap 16 %-a, a lottójáték játékadója a 30. § (5) bekezdése szerinti havi nyereményalap 17 %-a, a bingójáték játékadója a havi nyereményalap 7%-a, a jokerjáték játékadója pedig a havi nyereményalap 17 %-a. A kenójáték játékadója a havi tiszta játékbevétel 24 %-a.

(2) A folyamatosan szervezett totalizatőri rendszerű fogadások játékadója a havi nyereményalap 17 %-a, a nem folyamatosan szervezett totalizatőri rendszerű fogadások játékadója pedig a nyereményalap 17 %-a.

(3) A bukmékeri rendszerű fogadás tiszta játékbevételét csökkenteni kell az érvénytelen fogadások miatt a tárgyhónapban visszafizetett tétek összegével. A bukmékeri rendszerű fogadás játékadója az így csökkentett tiszta játékbevétel 20 %-a.

(4) A 16. § szerinti sorsolásos játék, valamint a 23. § szerinti ajándéksorsolás, továbbá a totalizatőri rendszerű agár- és/vagy lóversenyfogadás a játékadó fizetési kötelezettség alól mentes ."

(8) Az Szjtv. 33. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A pénznyerő automata játékadója játékhelyenként - a játékkaszinóban üzemeltetett pénznyerő automata kivételével - az I. és a II. kategóriába tartozó pénznyerő automaták esetén havi 45 000 forint. A játékadót minden megkezdett hónap után meg kell fizetni."] "

Megjegyzés: A mód. indítvány elfogadása esetén a §-ok számozása értelemszerűen változik. A módosító javaslattal összefüggésben a törvényjavaslat 82. § (8) bekezdését, a 94. § (1) bekezdését, valamint a 94. § (3) bekezdését is módosítani szükséges.

Indokolás: Lásd a T/1658/188. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

64. Molnár László képviselő a törvényjavaslat 80. § (8) bekezdésben az Szjtv. 33. § (1) bekezdés módosítását javasolja:

"(8) Az Szjtv. 33. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A pénznyerő automata játékadója játékhelyenként - a játékkaszinóban üzemeltetett pénznyerő automata kivételével - az I. kategóriába tartozó pénznyerő automata esetén havi 30 000 forint, [és] a II. kategóriába tartozó pénznyerő automat[ák]a esetén havi [45 000] 25 000 forint. A játékadót minden megkezdett hónap után meg kell fizetni.""

Indokolás: Lásd a T/1658/29. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Foglalkoztatási bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

65. Dr. Horváth Balázs képviselő a törvényjavaslat 80. § (8) bekezdésben az Szjtv. 33. § (1) bekezdés módosítását javasolja:

"(8) Az Szjtv. 33. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A pénznyerő automata játékadója játékhelyenként - a játékkaszinóban üzemeltetett pénznyerő automata kivételével - az I. [és a II.] kategóriába tartozó pénznyerő automaták esetén havi [45 000] 30 000 forint, a II. kategóriába tartozó pénznyerő automata esetén havi 23 000 forint. A játékadót minden megkezdett hónap után meg kell fizetni.""

Indokolás: Lásd a T/1658/41. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

66. Juhász Gábor képviselő, valamint Juhász Gábor képviselő a törvényjavaslat 80. § (8) bekezdésben az Szjtv. 33. § (1) bekezdés módosítását javasolja:

"(8) Az Szjtv. 33. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A pénznyerő automata játékadója játékhelyenként - a játékkaszinóban üzemeltetett pénznyerő automata kivételével - az I. kategóriába tartozó pénznyerő automata esetén havi 30 000 forint [és] a II. kategóriába tartozó pénznyerő automaták esetén havi [45 000] 23 000 forint. A játékadót minden megkezdett hónap után meg kell fizetni.""

Indokolás: Lásd a T/1658/61., 62-2. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

67. Szalay Gábor képviselő a törvényjavaslat 81. § (15) bekezdés elhagyását javasolja:

["(15) A Cct. 4. számú mellékletének I. pontja az e törvény 14. számú melléklete szerint módosul."]

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 849. (14.mell.) számú pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1658/337. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Környezetvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

68. Burány Sándor és Kovács László képviselők a törvényjavaslat kiegészítését javasolják a következő új 82. § és az azt megelőző cím felvételével:

"A Magyar Köztársaság 1999. évi költségvetéséről szóló 1998. évi XC. törvény módosítása

82. § (1) A felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény (a továbbiakban: Ftv.) 9/A. §-ának (2) bekezdése szerint, egy főre megállapított hallgatói normatíva 75 000 forint/év, a doktori képzésben résztvevők egy főre megállapított támogatási normatívája 468 000 forint/év, a köztársasági ösztöndíjban részesülők normatívája 195 000 forint/év.

(2) A katonai és rendvédelmi felsőoktatási intézmények vezetőinek, oktatóinak és hallgatóinak jogállásáról szóló 1996. évi XLV. törvény 44. §-ának (1) bekezdése szerint, a Rendőrtiszti Főiskola nappali tagozatos ösztöndíjas hallgatói pénzbeli juttatásának normatívája 204 000 forint/fő/év."

Megjegyzés: A mód. indítvány elfogadása esetén a §-ok számozása értelemszerűen változik. A mód. javaslat jogtechnikai pontosítást, továbbá kiegészítést igényel (a tárgybani törvény 13. §-a szabályozza a kérdést, egy normatíva esetén van eltérés, ennek a költségvetési fedezetét is meg kell állapítani).

Megjegyzés: A módosító javaslat további összefüggéseit lásd az ajánlás 18. pontjában foglalt felsorolás szerint.

Indokolás: Lásd a T/1658/351. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- az Egészségügyi bizottság nem támogatja,

- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,

- az Eu. Integrációs bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- az Idegenforgalmi bizottság nem támogatja,

- az Ifjúsági bizottság nem támogatja,

- a Kulturális bizottság nem támogatja,

- a Külügyi bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Mezőgazdasági bizottság támogatja,

- a Nemzetbiztonsági bizottság nem támogatja,

- az Oktatási bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,

- a Számvevőszéki bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

69. Sasvári Szilárd képviselő a törvényjavaslat kiegészítését javasolja a következő új 82. § felvételével:

"A környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról szóló 1995. évi LVI. törvény módosítása

82. § (1) A környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról szóló 1995. évi LVI. törvény (a továbbiakban: Kt.) 2. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) E törvény alkalmazásában termékdíjköteles termék:

a) üzemanyag és egyéb kőolajtermék (közvetlenül szennyező termék),

b) gumiabroncs,

c) hűtőberendezés, hűtőközeg,

d) csomagolóeszköz,

e) akkumulátor,

f) bitumenes zsindely,"

(2) A Kt. a következő új VII. fejezettel egészül ki, egyidejűleg a 20. § és valamennyi további § számozása értelemszerűen megváltozik:

"VII. fejezet

A bitumenes zsindelyek termékdíja

20. § Termékdíjat kell fizetni a bitumenes zsindelyek után (a továbbiakban: Bkt.).

21. § (1) A termékdíj alapja a bitumenes zsindelyek területe.

(2) A Bkt. termékdíjtételeit a 7. számú melléklet tartalmazza." "

Megjegyzés: A mód. indítvány elfogadása esetén a §-ok számozása értelemszerűen változik.

Megjegyzés: A mód. indítvány költségvetési kihatása tisztázandó. A mód. javaslat ezen túlmenően jogtechnikai pontosítást igényel (A törvényjavaslatban már Kt. jelölés a Közoktatási törvényre alkalmazásra került, hatályos törvény szövegében §-ok számozásának változására nincs lehetőség, az újonnan felvett §-ok jelölése sorszám-ABC betűjelével törve).

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 79. (93.§), 848. (13.mell. új 4. rész) számú pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1658/108. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Környezetvédelmi bizottság támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

70. Kuncze Gábor, Bauer Tamás és Szalay Gábor képviselők a törvényjavaslat 82. § (2) bekezdés elhagyását javasolják:

["(2) Az e törvény 59. §-ával megállapított, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 102. §-ának (12) bekezdése a törvény kihirdetése napján lép hatályba."]

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 50. ( 59. § és az azt megelőző cím), 71. (84. §), 75. (91.§ (1) e)) számú pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1658/359. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Számvevőszéki bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

71. Kuncze Gábor, Bauer Tamás és Szalay Gábor képviselők a törvényjavaslat 84. § elhagyását javasolják:

["84. § Az e törvény 59. §-ának (17) bekezdésével megállapított, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 74/A. §-ának (3) bekezdésében foglalt - az e törvény hatálybalépésének időpontjában fennálló - összeférhetetlenséget a helyi kisebbségi önkormányzat testülete köteles az e törvény hatálybalépésétől számított 30 napon belül megszüntetni."]

Megjegyzés: A mód. indítvány elfogadása esetén a §-ok számozása értelemszerűen változik.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 50. ( 59. § és az azt megelőző cím), 70. (82. § (2)), 75. (91.§ (1) e)) számú pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1658/359. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Számvevőszéki bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

72. Herbály Imre képviselő a törvényjavaslat 86. § kiegészítését javasolja a következő új (4) bekezdés felvételével:

"(4) Felhatalmazást kap a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter, hogy rendeletben határozza meg - a Tej Terméktanáccsal egyeztetve - az iskolatej-program finanszírozásának részletes szabályait."

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 198. (1.mell. X. 9.cím 10.alc), 207. (1.mell. X. 11.cím 3.alc), 354. (1.mell. XII. 10.cím új11.alc), 717. (1.mell. XXIII. 10.cím 20.alc) számú pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1658/66. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- az Ifjúsági bizottság nem támogatja,

- a Kulturális bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Mezőgazdasági bizottság nem támogatja,

- a Nemzetbiztonsági bizottság nem támogatja,

- a Területfejlesztési bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

73. Herbály Imre képviselő a törvényjavaslat 86. § kiegészítését javasolja a következő új (4) bekezdés felvételével:

"(4) Felhatalmazást kap a szociális és családügyi miniszter, hogy rendeletben határozza meg - a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszterrel, valamint a Tej Terméktanáccsal egyeztetve - az iskolatej-program finanszírozásának részletes szabályait."

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 196. (1.mell. X. 9.cím 10.alc), 214. (1.mell. X. 11.cím 3.alc), 520. (1.mell. XIX. 15.cím új19.alc), 712. (1.mell. XXIII. 10.cím 20.alc) számú pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1658/65. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- az Egészségügyi bizottság nem támogatja,

- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- az Ifjúsági bizottság nem támogatja,

- a Kulturális bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Mezőgazdasági bizottság nem támogatja,

- a Nemzetbiztonsági bizottság nem támogatja,

- a Területfejlesztési bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

74. Dr. Nagy Sándor képviselő a törvényjavaslat 86. § kiegészítését javasolja a következő új (4) bekezdés felvételével:

"(4) Felhatalmazást kap a belügyminiszter, hogy rendeletben határozza meg - az Országgyűlés Önkormányzati és rendészeti bizottsága véleményének egyidejű kikérése mellett - a kistelepülések önerőpótló pályázati támogatásának részletes szabályait."

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 132. (1.mell. X. 4.cím), 199. (1.mell. X. 9.cím 10.alc), 216. (1.mell. X. 11.cím 3.alc), 324. (1.mell. XI. 23.cím 2.alc új31.jcs), 476. (1.mell. XVII. 13.cím 5.alc 1.jcs), 823. (5.mell. új13.) számú pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1658/264. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Mezőgazdasági bizottság nem támogatja,

- a Nemzetbiztonsági bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Területfejlesztési bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

75. Kuncze Gábor, Bauer Tamás és Szalay Gábor képviselők a törvényjavaslat 91. § (1) bekezdés e) pont elhagyását javasolják:

/E törvény hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti/

["e) az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 86/E. §-a és az annak szövegét megállapító 1996. évi CXXI. törvény 34. §-a és a 86/G. §-a és az annak szövegét megállapító 1998. évi XC. törvény 80. § (23) bekezdése,"]

Megjegyzés: A mód. indítvány elfogadása esetén a bekezdés pontjainak betűjelzése értelemszerűen változik.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 50. ( 59. § és az azt megelőző cím), 70. (82. § (2)), 71. (84. §) számú pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1658/359. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Számvevőszéki bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

76. Burány Sándor és Kovács László képviselők a törvényjavaslat 91. § (1) bekezdés i) pont módosítását javasolják:

/E törvény hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti /

"i) az Szjtv. 2. §-a (4) bekezdésének c), e) és f) pontja, a 26. §-ának (6) bekezdése, a 27. §-a (2) bekezdésének utolsó mondata [és] a 27. § (7) bekezdése és a 40. § (2)-(6) bekezdését."

Megjegyzés: A módosító javaslat további összefüggéseit lásd az ajánlás 18. pontjában foglalt felsorolás szerint.

Indokolás: Lásd a T/1658/351. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- az Egészségügyi bizottság nem támogatja,

- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,

- az Eu. Integrációs bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- az Idegenforgalmi bizottság nem támogatja,

- az Ifjúsági bizottság nem támogatja,

- a Kulturális bizottság nem támogatja,

- a Külügyi bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Mezőgazdasági bizottság támogatja,

- a Nemzetbiztonsági bizottság nem támogatja,

- az Oktatási bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,

- a Számvevőszéki bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

77. Burány Sándor és Kovács László képviselők a törvényjavaslat 91. § (1) bekezdés kiegészítését javasolják a következő új j) pont felvételével:

" /E törvény hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti /

"j) A Magyar Köztársaság 1999. évi költségvetéséről szóló 1998. évi XC. törvény 118. §-a." "

Megjegyzés: A módosító javaslat további összefüggéseit lásd az ajánlás 18. pontjában foglalt felsorolás szerint.

Indokolás: Lásd a T/1658/351. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- az Egészségügyi bizottság nem támogatja,

- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,

- az Eu. Integrációs bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- az Idegenforgalmi bizottság nem támogatja,

- az Ifjúsági bizottság nem támogatja,

- a Kulturális bizottság nem támogatja,

- a Külügyi bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Mezőgazdasági bizottság támogatja,

- a Nemzetbiztonsági bizottság nem támogatja,

- az Oktatási bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,

- a Számvevőszéki bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

78. Burány Sándor és Kovács László képviselők a törvényjavaslat kiegészítését javasolják a következő új 92. § felvételével:

92. § "(1) A XX. Oktatási Minisztériuma fejezet 10. cím, 10. alcím, 39. jogcím-csoport Nemzeti Tehetséggondozási Közalapítvány előirányzatát a közoktatásban résztvevő tanulók támogatására kell fordítani.

(2) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy a Közalapítványt 2000. január 31-ig hozza létre."

Megjegyzés: A mód. indítvány elfogadása esetén a §-ok számozása értelemszerűen változik.

Megjegyzés: A módosító javaslat további összefüggéseit lásd az ajánlás 18. pontjában foglalt felsorolás szerint.

Indokolás: Lásd a T/1658/351. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- az Egészségügyi bizottság nem támogatja,

- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,

- az Eu. Integrációs bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- az Idegenforgalmi bizottság nem támogatja,

- az Ifjúsági bizottság nem támogatja,

- a Kulturális bizottság nem támogatja,

- a Külügyi bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Mezőgazdasági bizottság támogatja,

- a Nemzetbiztonsági bizottság nem támogatja,

- az Oktatási bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,

- a Számvevőszéki bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

79. Sasvári Szilárd képviselő a törvényjavaslat 93. § módosítását javasolja:

"93. § A környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról szóló 1995. évi LVI. törvény 1., 5., [és] 6., és 7. számú mellékletei helyébe e törvény 13. melléklete lép."

Megjegyzés: A mód. javaslat jogtechnikai pontosítást igényel (a hatályos törvénynek nincs 7. sz. melléklete, tehát nem léphet helyébe, azt kiegészíteni indokolt).

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 69. (új82.§), 848. (13.mell. új 4. rész) számú pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1658/108. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Környezetvédelmi bizottság támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1. számú melléklet: Fejezetek

80. Burány Sándor képviselő a törvényjavaslat 1. sz. melléklet elhagyását javasolja:

Megjegyzés: A módosító javaslatot nagy terjedelme miatt az ajánlásban nem jelenítjük meg. A módosító javaslattal összefüggésben a törvényjavaslat további §-ait is módosítani szükséges.

Indokolás: Lásd a T/1658/252-1. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- az Emberi jogi bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Kulturális bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1. számú melléklet I. ORSZÁGGYŰLÉS

81. A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 1. sz. melléklet I. fejezet 1. cím 1. alcím módosítását javasolja:

I. ORSZÁGGYŰLÉS

1 Országgyűlés Hivatala

1 Országgyűlés hivatali szervei [7 274,9] 7 234,8 /-40,1 tám./

2 Felhalmozási költségvetés

2 Felújítás [ 880,0] 839,9 /-40,1 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat további összefüggéseit lásd az ajánlás 2. pontjában foglalt felsorolás szerint.

Indokolás: Lásd a T/1658/451. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

82. Mádai Péter, dr. Isépy Tamás, dr. Csapody Miklós, Erkel Tibor, dr. Gál Zoltán és Sasvári Szilárd képviselők a törvényjavaslat 1. sz. melléklet I. fejezet 1. cím 1. alcím módosítását javasolják:

I. ORSZÁGGYŰLÉS

1 Országgyűlés Hivatala

1 Országgyűlés hivatali szervei [7 274,9] 7 324,9 /+50,0 tám./

1 Működési költségvetés 340,5 bev.

1 Személyi juttatások [3 558,0] 3 563,5 /+5,5 kiad./

2 Munkaadókat terhelő járulékok [1 117,4] 1 119,2 /+1,8 kiad./

2 Felhalmozási költségvetés

1 Intézményi beruházási kiadások [ 345,0] 387,7 /+42,7 kiad./

Indokolás: Lásd a T/1658/3. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság támogatja,

- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja,

- a Kulturális bizottság támogatja,

- az Önkormányzati bizottság támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, a Kulturális bizottság, az Önkormányzati bizottság ülésén egyetértett, a Foglalkoztatási bizottság ülésén nem értett egyet.

83. Csizmár Gábor és Kiss Péter képviselők a törvényjavaslat 1. sz. melléklet I. fejezet 4. cím kiegészítését javasolják a következő új 4. alcím felvételével:

I. ORSZÁGGYŰLÉS

4 Fejezeti kezelésű előirányzatok

4 Civil tájékoztató iroda kiadásai 5,8 /+5,8 tám./

1 Működési költségvetés

1 Személyi juttatások 3,6 /+3,6 kiad./

2 Munkaadókat terhelő járulékok 1,2 /+1,2 kiad./

3 Dologi kiadások 1,0 /+1,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 605. (1.mell. XXII. 1.cím) számú pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1658/365. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,

- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Társadalmi szervezetek bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

84. A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 1. sz. melléklet I. fejezet 5. cím módosítását javasolja:

I. ORSZÁGGYŰLÉS

5 Közbeszerzések Tanácsa [ 52,2] 51,9 /-0,3 tám./

1 Működési költségvetés 245,8 bev.

3 Dologi kiadások [ 131,2] 130,9 /-0,3 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat további összefüggéseit lásd az ajánlás 2. pontjában foglalt felsorolás szerint.

Indokolás: Lásd a T/1658/451. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

85. A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 1. sz. melléklet I. fejezet 6. cím módosítását javasolja:

I. ORSZÁGGYŰLÉS

6 Nemzeti és etnikai kisebbségi szervezetek támogatása [ 95,1] 94,6 /-0,5 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat további összefüggéseit lásd az ajánlás 2. pontjában foglalt felsorolás szerint.

Indokolás: Lásd a T/1658/451. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

86. A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 1. sz. melléklet I. fejezet 7. cím 1. jogcím-csoport 1. jogcím módosítását javasolja:

I. ORSZÁGGYŰLÉS

7 Pártok támogatása

1 Országos listán mandátumot szerzett pártok támogatása

1 FIDESZ - Magyar Polgári Párt [ 638,5] 635,0 /-3,5 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat további összefüggéseit lásd az ajánlás 2. pontjában foglalt felsorolás szerint.

Indokolás: Lásd a T/1658/451. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

87. A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 1. sz. melléklet I. fejezet 7. cím 1. jogcím-csoport 2. jogcím módosítását javasolja:

I. ORSZÁGGYŰLÉS

7 Pártok támogatása

1 Országos listán mandátumot szerzett pártok támogatása

2 Független Kisgazda, Földmunkás és Polgári Párt [ 388,5] 386,4 /-2,1 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat további összefüggéseit lásd az ajánlás 2. pontjában foglalt felsorolás szerint.

Indokolás: Lásd a T/1658/451. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

88. A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 1. sz. melléklet I. fejezet 7. cím 1. jogcím-csoport 3. jogcím módosítását javasolja:

I. ORSZÁGGYŰLÉS

7 Pártok támogatása

1 Országos listán mandátumot szerzett pártok támogatása

3 Magyar Szocialista Párt [ 759,0] 754,9 /-4,1 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat további összefüggéseit lásd az ajánlás 2. pontjában foglalt felsorolás szerint.

Indokolás: Lásd a T/1658/451. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

89. A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 1. sz. melléklet I. fejezet 7. cím 1. jogcím-csoport 4. jogcím módosítását javasolja:

I. ORSZÁGGYŰLÉS

7 Pártok támogatása

1 Országos listán mandátumot szerzett pártok támogatása

4 Szabad Demokraták Szövetsége [ 296,6] 295,0 /-1,6 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat további összefüggéseit lásd az ajánlás 2. pontjában foglalt felsorolás szerint.

Indokolás: Lásd a T/1658/451. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

90. A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 1. sz. melléklet I. fejezet 7. cím 1. jogcím-csoport 5. jogcím módosítását javasolja:

I. ORSZÁGGYŰLÉS

7 Pártok támogatása

1 Országos listán mandátumot szerzett pártok támogatása

5 Magyar Igazság és Élet Pártja [ 235,3] 234,0 /-1,3 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat további összefüggéseit lásd az ajánlás 2. pontjában foglalt felsorolás szerint.

Indokolás: Lásd a T/1658/451. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

91. A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 1. sz. melléklet I. fejezet 7. cím 2. jogcím-csoport 1. jogcím módosítását javasolja:

I. ORSZÁGGYŰLÉS

7 Pártok támogatása

2 Országos listán mandátumot nem szerzett pártok támogatása

1 Munkáspárt [ 73,3] 72,9 /-0,4 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat további összefüggéseit lásd az ajánlás 2. pontjában foglalt felsorolás szerint.

Indokolás: Lásd a T/1658/451. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

92. A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 1. sz. melléklet I. fejezet 7. cím 2. jogcím-csoport 4. jogcím módosítását javasolja:

I. ORSZÁGGYŰLÉS

7 Pártok támogatása

2 Országos listán mandátumot nem szerzett pártok támogatása

4 Kereszténydemokrata Néppárt [ 45,7] 45,5 /-0,2 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat további összefüggéseit lásd az ajánlás 2. pontjában foglalt felsorolás szerint.

Indokolás: Lásd a T/1658/451. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

93. A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 1. sz. melléklet I. fejezet 7. cím 2. jogcím-csoport 5. jogcím módosítását javasolja:

I. ORSZÁGGYŰLÉS

7 Pártok támogatása

2 Országos listán mandátumot nem szerzett pártok támogatása

5 Magyar Demokrata Fórum [ 95,2] 94,7 /-0,5 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat további összefüggéseit lásd az ajánlás 2. pontjában foglalt felsorolás szerint.

Indokolás: Lásd a T/1658/451. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

94. A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 1. sz. melléklet I. fejezet 7. cím 2. jogcím-csoport 6. jogcím módosítását javasolja:

I. ORSZÁGGYŰLÉS

7 Pártok támogatása

2 Országos listán mandátumot nem szerzett pártok támogatása

6 Magyar Demokrata Néppárt [ 30,8] 30,6 /-0,2 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat további összefüggéseit lásd az ajánlás 2. pontjában foglalt felsorolás szerint.

Indokolás: Lásd a T/1658/451. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

95. A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 1. sz. melléklet I. fejezet 8. cím 1. jogcím-csoport 1. jogcím módosítását javasolja:

I. ORSZÁGGYŰLÉS

8 Társadalmi önszerveződések támogatása

1 Társadalmi és karitatív feladatok támogatása

1 Társadalmi és karitatív szervezetek működési támogatása [ 350,0] 348,1 /-1,9 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat további összefüggéseit lásd az ajánlás 2. pontjában foglalt felsorolás szerint.

Indokolás: Lásd a T/1658/451. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

96. Hegyi Gyula képviselő a törvényjavaslat 1. sz. melléklet I. fejezet 8. cím 1. jogcím-csoport 1. jogcím módosítását javasolja:

I. ORSZÁGGYŰLÉS

8 Társadalmi önszerveződések támogatása

1 Társadalmi és karitatív feladatok támogatása

1 Társadalmi és karitatív szervezetek működési

támogatása [ 350,0] 650,0 /+300,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 125. (1.mell. X. 1.cím 1.alc) számú pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1658/53. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,

- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Környezetvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Társadalmi szervezetek bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

97. A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 1. sz. melléklet I. fejezet 10. cím 1. jogcím-csoport módosítását javasolja:

I. ORSZÁGGYŰLÉS

10 Magyar Rádió támogatása

1 Magyar Rádió Rt. műsorterjesztési költségeire [3 294,9] 3 277,0 /-17,9 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat további összefüggéseit lásd az ajánlás 2. pontjában foglalt felsorolás szerint.

Indokolás: Lásd a T/1658/451. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

98. Pál Béla, Lendvai Ildikó és dr. Szabó Zoltán képviselők a törvényjavaslat 1. sz. melléklet I. fejezet 10. cím 1. jogcím-csoport kiegészítését javasolják a következő új 2. jogcím felvételével:

I. ORSZÁGGYŰLÉS

10 Magyar Rádió támogatása

1 Magyar Rádió Rt. műsorterjesztési költségeire

2 Magyar Rádió zenei együttesei 500,0 /+500,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 665. (1.mell. XXII. 21.cím 1.alc) számú pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1658/347. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Kulturális bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

99. Dr. Isépy Tamás és Révész Máriusz képviselők a törvényjavaslat 1. sz. melléklet I. fejezet 10. cím kiegészítését javasolják a következő új 2. jogcím-csoport felvételével:

I. ORSZÁGGYŰLÉS

10 Magyar Rádió támogatása

2 Magyar Rádió művészeti együtteseinek

támogatása 500,0 /+500,0 kiad./

Indokolás: Lásd a T/1658/106. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság támogatja,

- a Kulturális bizottság támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

100. Keller László képviselő a törvényjavaslat 1. sz. melléklet I. fejezet 10. cím kiegészítését javasolja a következő új 2. jogcím-csoport felvételével:

I. ORSZÁGGYŰLÉS

10 Magyar Rádió támogatása

2 Magyar Rádió művészeti együtteseinek támogatása 500,0 /+500,0 tám./

Megjegyzés: A fejezeti rész szerkezetével összhangban az előirányzatot kiadásként kell meghatározni.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 492. (1.mell. XVIII. 5.cím 15.alc) számú pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1658/121. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Kulturális bizottság nem támogatja,

- a Külügyi bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Oktatási bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

101. A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 1. sz. melléklet I. fejezet 11. cím 1. jogcím-csoport módosítását javasolja:

I. ORSZÁGGYŰLÉS

11 Magyar Televízió támogatása

1 Magyar Televízió műsorterjesztési költségeire [5 376,8] 5 347,7 /-29,1 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat további összefüggéseit lásd az ajánlás 2. pontjában foglalt felsorolás szerint.

Indokolás: Lásd a T/1658/451. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

102. A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 1. sz. melléklet I. fejezet 12. cím 1. jogcím-csoport módosítását javasolja:

I. ORSZÁGGYŰLÉS

12 Duna Televízió támogatása

1 Duna Televízió műsorterjesztési költségeire [1 188,7] 1 182,3 /-6,4 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat további összefüggéseit lásd az ajánlás 2. pontjában foglalt felsorolás szerint.

Indokolás: Lásd a T/1658/451. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

103. A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 1. sz. melléklet I. fejezet 14. cím módosítását javasolja:

I. ORSZÁGGYŰLÉS

14 Magyar Távirati Iroda Rt. támogatása [1 329,4] 1 322,2 /-7,2 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat további összefüggéseit lásd az ajánlás 2. pontjában foglalt felsorolás szerint.

Indokolás: Lásd a T/1658/451. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

1. számú melléklet II. KÖZTÁRSASÁGI ELNÖKSÉG

104. A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 1. sz. melléklet II. fejezet 1. cím 1. alcím módosítását javasolja:

II. KÖZTÁRSASÁGI ELNÖKSÉG

1 Köztársasági Elnöki Hivatal

1 Köztársasági Elnöki Hivatal [ 268,2] 265,5 /-2,7 tám./

1 Működési költségvetés

3 Dologi kiadások [ 114,8] 112,1 /-2,7 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat további összefüggéseit lásd az ajánlás 2. pontjában foglalt felsorolás szerint.

Indokolás: Lásd a T/1658/451. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

1. számú melléklet III. ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG

105. A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 1. sz. melléklet III. fejezet 1. cím módosítását javasolja:

III. ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG

1 Alkotmánybíróság [ 782,0] 777,1 /-4,9 tám./

1 Működési költségvetés

3 Dologi kiadások [ 220,3] 215,4 /-4,9 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat további összefüggéseit lásd az ajánlás 2. pontjában foglalt felsorolás szerint.

Indokolás: Lásd a T/1658/451. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

1. számú melléklet IV. ORSZÁGGYŰLÉSI BIZTOSOK HIVATALA

106. Dr. Szili Katalin és dr. Szájer József képviselők a törvényjavaslat 1. sz. melléklet IV. fejezet 1. cím módosítását javasolják:

IV. ORSZÁGGYŰLÉSI BIZTOSOK HIVATALA

1 Országgyűlési Biztos Hivatala [ 575,8] 606,9 /+31,1 tám./

1 Működési költségvetés

1 Személyi juttatások [ 320,3] 330,8 /+10,5 kiad./

2 Munkaadókat terhelő járulékok [ 123,2] 127,2 /+4,0 kiad./

3 Dologi kiadások [ 105,5] 122,1 /+16,6 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 714. (1.mell. XXIII. 10.cím 20.alc) számú pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1658/360. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság támogatja,

- az Emberi jogi bizottság támogatja,

- a Gazdasági bizottság támogatja,

- a Kulturális bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal az Emberi jogi bizottság ülésén egyetértett, a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Kulturális bizottság ülésén nem értett egyet.

107. Az Emberi jogi bizottság a törvényjavaslat 1. sz. melléklet IV. fejezet 1. cím módosítását javasolja:

IV. ORSZÁGGYŰLÉSI BIZTOSOK HIVATALA

1 Országgyűlési Biztos Hivatala [ 575,8] 606,9 /+31,1 tám./

1 Működési költségvetés

1 Személyi juttatások [ 320,3] 330,8 /+10,5 kiad./

2 Munkaadókat terhelő járulékok [ 123,2] 127,2 /+4,0 kiad./

3 Dologi kiadások [ 105,5] 122,1 /+16,6 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 715. (1.mell. XXIII. 10.cím 20.alc) számú pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1658/447. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal az Emberi jogi bizottság ülésén egyetértett, a Költségvetési bizottság ülésén nem értett egyet.

108. Dr. Kóródi Mária képviselő a törvényjavaslat 1. sz. melléklet IV. fejezet 1. cím módosítását javasolja:

IV. ORSZÁGGYŰLÉSI BIZTOSOK HIVATALA

1 Országgyűlési Biztos Hivatala [ 575,8] 615,3 /+39,5 tám./

1 Működési költségvetés

1 Személyi juttatások [ 320,3] 340,3 /+20,0 kiad./

2 Munkaadókat terhelő járulékok [ 123,2] 131,2 /+8,0 kiad./

3 Dologi kiadások [ 105,5] 115,0 /+9,5 kiad./

2 Felhalmozási költségvetés

1 Intézményi beruházási kiadások [ 26,8] 28,8 /+2,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 127. (1.mell. X. 1.cím 2.alc) számú pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1658/321. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

109. Nagyiványi Zoltán és Kertész István képviselők a törvényjavaslat 1. sz. melléklet IV. fejezet 1. cím módosítását javasolják:

IV. ORSZÁGGYŰLÉSI BIZTOSOK HIVATALA

1 Országgyűlési Biztos Hivatala [ 575,8] 625,8 /+50,0 tám./

1 Működési költségvetés

1 Személyi juttatások [ 320,3] 340,3 /+20,0 kiad./

2 Munkaadókat terhelő járulékok [ 123,2] 131,2 /+8,0 kiad./

3 Dologi kiadások [ 105,5] 127,5 /+22,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 140. (1.mell. X. 9.cím 2.alc 2.jcs) számú pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1658/285. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- az Emberi jogi bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Kulturális bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

110. A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 1. sz. melléklet IV. fejezet 1. cím módosítását javasolja:

IV. ORSZÁGGYŰLÉSI BIZTOSOK HIVATALA

1 Országgyűlési Biztos Hivatala [ 575,8] 572,7 /-3,1 tám./

1 Működési költségvetés

3 Dologi kiadások [ 105,5] 102,4 /-3,1 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat további összefüggéseit lásd az ajánlás 2. pontjában foglalt felsorolás szerint.

Indokolás: Lásd a T/1658/451. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

111. Dr. Szekeres Imre képviselő a törvényjavaslat 1. sz. melléklet IV. fejezet 1. cím módosítását javasolja:

IV. ORSZÁGGYŰLÉSI BIZTOSOK HIVATALA

1 Országgyűlési Biztos Hivatala [ 575,8] 618,1 /+42,3 tám./

1 Működési költségvetés

1 Személyi juttatások [ 320,3] 331,6 /+11,3 kiad./

2 Munkaadókat terhelő járulékok [ 123,2] 127,3 /+4,1 kiad./

3 Dologi kiadások [ 105,5] 132,5 /+27,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító indítvány számszaki pontosítást igényel a következők szerint: a működési költségvetésre növelésére vonatkozó javaslatok összege 42,4 millió forint.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 172. (1.mell. X. 9.cím 2.alc 2.jcs) számú pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1658/102. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- az Emberi jogi bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Kulturális bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1. számú melléklet V. ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK

112. A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 1. sz. melléklet V. fejezet 3. cím 1. alcím 1. jogcím-csoport módosítását javasolja:

V. ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK

3 Fejezeti kezelésű előirányzatok

1 Beruházás

1 Törvényhozó és végrehajtó szervek beruházásai [ 150,0] 136,0 /-14,0 tám./

2 Felhalmozási költségvetés

4 Központi beruházási kiadások [ 150,0] 136,0 /-14,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat további összefüggéseit lásd az ajánlás 2. pontjában foglalt felsorolás szerint.

Indokolás: Lásd a T/1658/451. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

1. számú melléklet VI. BÍRÓSÁGOK

113. Dr. Kóródi Mária és dr. Hack Péter képviselők a törvényjavaslat 1. sz. melléklet VI. fejezet módosítását javasolják:

VI. BÍRÓSÁGOK

1 Bíróságok [26 960,7] 29 092,3 /+2131,6 tám./

1 Működési költségvetés 3 395,9 bev.

1 Személyi juttatások [18 294,0] 19 815,6 /+1521,6 kiad./

2 Munkaadókat terhelő járulékok [6 711,9] 7 321,9 /+610,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 41. (51. §) számú pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1658/322. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- a Foglalkoztatási bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

114. Dr. Avarkeszi Dezső képviselő a törvényjavaslat 1. sz. melléklet VI. fejezet 1. cím módosítását javasolja:

VI. BÍRÓSÁGOK

1 Bíróságok [26 960,7] 27 792,4 /+831,7 tám./

1 Működési költségvetés 3 395,9 bev.

1 Személyi juttatások [18 294,0] 18 905,5 /+611,5 kiad./

2 Munkaadókat terhelő járulékok [6 711,9] 6 932,1 /+220,2 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 219. (1.mell. X. 11.cím 3.alc) számú pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1658/153. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- a Foglalkoztatási bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Nemzetbiztonsági bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

115. Dr. Isépy Tamás és dr. Rubovszky György képviselők a törvényjavaslat 1. sz. melléklet VI. fejezet 1. cím módosítását javasolják:

VI. BÍRÓSÁGOK

1 Bíróságok [26 960,7] 27 792,4 /+831,7 tám./

1 Működési költségvetés 3 395,9 bev.

1 Személyi juttatások [18 294,0] 18 905,5 /+611,5 kiad./

2 Munkaadókat terhelő járulékok [6 711,9] 6 932,1 /+220,2 kiad./

Indokolás: Lásd a T/1658/105. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- a Foglalkoztatási bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

116. A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 1. sz. melléklet VI. fejezet 2. cím 1. alcím 1. jogcím-csoport módosítását javasolja:

VI. BÍRÓSÁGOK

2 Fejezeti kezelésű előirányzatok

1 Beruházás

1 Igazságszolgáltatás beruházásai [2 800,0] 2 638,1 /-161,9 tám./

2 Felhalmozási költségvetés 810,0 bev.

4 Központi beruházási kiadások [3 610,0] 3 448,1 /-161,9 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat további összefüggéseit lásd az ajánlás 2. pontjában foglalt felsorolás szerint.

Indokolás: Lásd a T/1658/451. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

1. számú melléklet VIII. MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ÜGYÉSZSÉGE

117. A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 1. sz. melléklet VIII. fejezet 1. cím módosítását javasolja:

VIII. MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ÜGYÉSZSÉGE

1 Ügyészségek [11 497,0] 11 430,8 /-66,2 tám./

1 Működési költségvetés 29,2 bev.

1 Személyi juttatások [7 401,5] 7 352,8 /-48,7 kiad./

2 Munkaadókat terhelő járulékok [2 881,0] 2 863,5 /-17,5 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat további összefüggéseit lásd az ajánlás 2. pontjában foglalt felsorolás szerint.

Indokolás: Lásd a T/1658/451. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

118. Dr. Rubovszky György képviselő a törvényjavaslat 1. sz. melléklet VIII. fejezet 1. cím módosítását javasolja:

VIII. MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ÜGYÉSZSÉGE

1 Ügyészségek [11 497,0] 11 682,3 /+185,3 tám./

1 Működési költségvetés 29,2 bev.

1 Személyi juttatások [7 401,5] 7 539,8 /+138,3 kiad./

2 Munkaadókat terhelő járulékok [2 881,0] 2 928,0 /+47,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslatot javítottuk, mivel elírás történt (2928,0 helyett 1928,0 szerepel.)

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 119. (1.mell. VIII. 3.cím 1.alc 1.jcs) számú pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1658/292. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- a Foglalkoztatási bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

119. Dr. Rubovszky György képviselő a törvényjavaslat 1. sz. melléklet VIII. fejezet 3. cím 1. alcím 1. jogcím-csoport módosítását javasolja:

VIII. MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ÜGYÉSZSÉGE

3 Fejezeti kezelésű előirányzatok

1 Beruházás

1 Igazságszolgáltatás beruházásai [ 600,0] 900,0 /+300,0 tám./

2 Felhalmozási költségvetés

4 Központi beruházási kiadások [ 600,0] 900,0 /+300,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 118. (1.mell. VIII. 1.cím) számú pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1658/292. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- a Foglalkoztatási bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

120. Juhász Gábor képviselő a törvényjavaslat 1. sz. melléklet VIII. fejezet 3. cím 1. alcím 1. jogcím-csoport módosítását javasolja:

VIII. MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ÜGYÉSZSÉGE

3 Fejezeti kezelésű előirányzatok

1 Beruházás

1 Igazságszolgáltatás beruházásai [ 600,0] 1 100,0 /+500,0 tám./

2 Felhalmozási költségvetés

1 Intézményi beruházási kiadások 500,0 /+500,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 143. (1.mell. X. 9.cím 2.alc 2.jcs) számú pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1658/58. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- a Foglalkoztatási bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Kulturális bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1. számú melléklet X. MINISZTERELNÖKSÉG

121. Dr. Takács Imre képviselő a törvényjavaslat 1. sz. melléklet X. fejezet 1. cím módosítását javasolja:

X. MINISZTERELNÖKSÉG

1 Miniszterelnöki Hivatal

1 Miniszterelnöki Hivatal igazgatás [2 905,0] 2 605,0 /-300,0 tám./

1 Működési költségvetés 0,2 bev.

1 Személyi juttatások [1 607,7] 1 407,7 /-200,0 kiad./

2 Munkaadókat terhelő járulékok [ 598,5] 523,5 /-75,0 kiad./

3 Dologi kiadások [ 692,9] 667,9 /-25,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 128. (1.mell. X. 2.cím), 753. (1.mell. XXXIII. 6.cím) számú pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1658/57. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Kulturális bizottság nem támogatja,

- az Oktatási bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

122. Burány Sándor és Kovács László képviselők a törvényjavaslat 1. sz. melléklet X. fejezet 1. cím 1. alcím módosítását javasolják:

X. MINISZTERELNÖKSÉG

1 Miniszterelnöki Hivatal

1 Miniszterelnöki Hivatal igazgatás [2 905,0] 2 543,1 /-361,9 tám./

1 Működési költségvetés 0,2 bev.

1 Személyi juttatások [1 607,7] 1 407,0 /-200,7 kiad./

2 Munkaadókat terhelő járulékok [ 598,5] 523,8 /-74,7 kiad./

3 Dologi kiadások [ 692,9] 606,4 /-86,5 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat további összefüggéseit lásd az ajánlás 18. pontjában foglalt felsorolás szerint.

Indokolás: Lásd a T/1658/351. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- az Egészségügyi bizottság nem támogatja,

- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,

- az Eu. Integrációs bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- az Idegenforgalmi bizottság nem támogatja,

- az Ifjúsági bizottság nem támogatja,

- a Kulturális bizottság nem támogatja,

- a Külügyi bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Mezőgazdasági bizottság támogatja,

- a Nemzetbiztonsági bizottság nem támogatja,

- az Oktatási bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,

- a Számvevőszéki bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

123. Hegyi Gyula képviselő a törvényjavaslat 1. sz. melléklet X. fejezet 1. cím 1. alcím módosítását javasolja:

X. MINISZTERELNÖKSÉG

1 Miniszterelnöki Hivatal

1 Miniszterelnöki Hivatal igazgatás [2 905,0] 2 895,0 /-10,0 tám./

1 Működési költségvetés 0,2 bev.

1 Személyi juttatások [1 607,7] 1 597,7 /-10,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 283. (1.mell. XI. 19.cím 3.alc 3.jogc) számú pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1658/54. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Társadalmi szervezetek bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

124. Hegyi Gyula képviselő a törvényjavaslat 1. sz. melléklet X. fejezet 1. cím 1. alcím módosítását javasolja:

X. MINISZTERELNÖKSÉG

1 Miniszterelnöki Hivatal

1 Miniszterelnöki Hivatal igazgatás 2 905,0 tám.

1 Működési költségvetés 0,2 bev.

1 Személyi juttatások [1 607,7] 1 602,8 /-4,9 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslattal összefüggésben a támogaátsi és munkaadói járulék előirányzatot is módosítani szükséges.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 491. (1.mell. XVIII. 5.cím 14.alc) számú pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1658/56. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- az Emberi jogi bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Külügyi bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Társadalmi szervezetek bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

125. Hegyi Gyula képviselő a törvényjavaslat 1. sz. melléklet X. fejezet 1. cím 1. alcím módosítását javasolja:

X. MINISZTERELNÖKSÉG

1 Miniszterelnöki Hivatal

1 Miniszterelnöki Hivatal igazgatás 2 905,0 tám.

1 Működési költségvetés 0,2 bev.

1 Személyi juttatások [1 607,7] 1 307,7 /-300,0 kiad./

Megjegyzés: A mód. indítvánnyal összefüggésben a támogatási és a munkaadói járulék előirányzatot is módosítani szükséges.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 96. (1.mell. I. 8.cím 1.jcs 1.jogc) számú pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1658/53. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,

- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Környezetvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Társadalmi szervezetek bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

126. Burány Sándor és Kovács László képviselők a törvényjavaslat 1. sz. melléklet X. fejezet 1. cím 2. alcím módosítását javasolják:

X. MINISZTERELNÖKSÉG

1 Miniszterelnöki Hivatal

2 Miniszterelnökség Közbeszerzési és Gazdasági

Igazgatóság [2 293,2] 1 909,2 /-384,0 tám./

1 Működési költségvetés [ 264,0] 334,0 /+70,0 bev./

1 Személyi juttatások [ 486,8] 409,1 /-77,7 kiad./

2 Munkaadókat terhelő járulékok [ 186,3] 156,8 /-29,5 kiad./

3 Dologi kiadások [1 306,9] 1 100,1 /-206,8 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat további összefüggéseit lásd az ajánlás 18. pontjában foglalt felsorolás szerint.

Indokolás: Lásd a T/1658/351. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- az Egészségügyi bizottság nem támogatja,

- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,

- az Eu. Integrációs bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- az Idegenforgalmi bizottság nem támogatja,

- az Ifjúsági bizottság nem támogatja,

- a Kulturális bizottság nem támogatja,

- a Külügyi bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Mezőgazdasági bizottság támogatja,

- a Nemzetbiztonsági bizottság nem támogatja,

- az Oktatási bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,

- a Számvevőszéki bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

127. Dr. Kóródi Mária képviselő a törvényjavaslat 1. sz. melléklet X. fejezet 1. cím 2. alcím módosítását javasolja:

X. MINISZTERELNÖKSÉG

1 Miniszterelnöki Hivatal

2 Miniszterelnökség Közbeszerzési és Gazdasági

Igazgatóság [2 293,2] 2 253,7 /-39,5 tám./

1 Működési költségvetés 264,0 bev.

3 Dologi kiadások [1 306,9] 1 267,4 /-39,5 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 108. (1.mell. IV. 1.cím) számú pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1658/321. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- az Emberi jogi bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

128. Dr. Takács Imre képviselő a törvényjavaslat 1. sz. melléklet X. fejezet 2. cím módosítását javasolja:

X. MINISZTERELNÖKSÉG

1 Miniszterelnöki Hivatal

2 Miniszterelnökség Közbeszerzési és

Gazdasági Igazgatóság [2 293,2] 2 093,2 /-200,0 tám./

1 Működési költségvetés 264,0 bev.

1 Személyi juttatások [ 486,8] 416,8 /-70,0 kiad./

2 Munkaadókat terhelő járulékok [ 186,3] 156,3 /-30,0 kiad./

3 Dologi kiadások [1 306,9] 1 206,9 /-100,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 121. (1.mell. X. 1.cím), 753. (1.mell. XXXIII. 6.cím) számú pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1658/57. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Kulturális bizottság nem támogatja,

- az Oktatási bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

129. Burány Sándor és Kovács László képviselők a törvényjavaslat 1. sz. melléklet X. fejezet 3. cím 1. alcím módosítását javasolják:

X. MINISZTERELNÖKSÉG

3 Kincstári Vagyoni Igazgatóság

1 Kincstári Vagyoni Igazgatóság [1 431,4] 1 358,1 /-73,3 tám./

1 Működési költségvetés 10,0 bev.

1 Személyi juttatások [ 754,5] 714,5 /-40,0 kiad./

2 Munkaadókat terhelő járulékok [ 292,6] 277,3 /-15,3 kiad./

3 Dologi kiadások [ 327,4] 309,4 /-18,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat további összefüggéseit lásd az ajánlás 18. pontjában foglalt felsorolás szerint.

Indokolás: Lásd a T/1658/351. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- az Egészségügyi bizottság nem támogatja,

- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,

- az Eu. Integrációs bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- az Idegenforgalmi bizottság nem támogatja,

- az Ifjúsági bizottság nem támogatja,

- a Kulturális bizottság nem támogatja,

- a Külügyi bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Mezőgazdasági bizottság támogatja,

- a Nemzetbiztonsági bizottság nem támogatja,

- az Oktatási bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,

- a Számvevőszéki bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

130. Burány Sándor és Kovács László képviselők a törvényjavaslat 1. sz. melléklet X. fejezet 3. cím 2. alcím módosítását javasolják:

X. MINISZTERELNÖKSÉG

3 Kincstári Vagyoni Igazgatóság

2 Kincstári vagyonkezelés és hasznosítás [ 199,9] 126,0 /-73,9 tám./

1 Működési költségvetés [1 795,7] 1 921,7 /+126,0 bev./

Megjegyzés: A mód. indítvánnyal összefüggésben a kiadási előirányzatot is módosítani szükséges. A mód. indítvány számítási hibát tartalmaz ( 0,9 mFt az eltérés).

Megjegyzés: A módosító javaslat további összefüggéseit lásd az ajánlás 18. pontjában foglalt felsorolás szerint.

Indokolás: Lásd a T/1658/351. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- az Egészségügyi bizottság nem támogatja,

- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,

- az Eu. Integrációs bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- az Idegenforgalmi bizottság nem támogatja,

- az Ifjúsági bizottság nem támogatja,

- a Kulturális bizottság nem támogatja,

- a Külügyi bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Mezőgazdasági bizottság támogatja,

- a Nemzetbiztonsági bizottság nem támogatja,

- az Oktatási bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,

- a Számvevőszéki bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

131. Burány Sándor és Kovács László képviselők a törvényjavaslat 1. sz. melléklet X. fejezet 3. cím 3. alcím módosítását javasolják:

X. MINISZTERELNÖKSÉG

3 Kincstári Vagyoni Igazgatóság

3 Állami feladatellátással összefüggő

elhelyezési feladatok [ 567,0] /-567,0 tám./

1 Működési költségvetés 141,8 bev.

3 Dologi kiadások [ 106,4] 39,4 /-67,0 kiad./

2 Felhalmozási költségvetés

1 Intézményi beruházási kiadások [ 400,4] 0,4 /-400,0 kiad./

2 Felújítás [ 202,0] 102,0 /-100,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat további összefüggéseit lásd az ajánlás 18. pontjában foglalt felsorolás szerint.

Indokolás: Lásd a T/1658/351. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- az Egészségügyi bizottság nem támogatja,

- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,

- az Eu. Integrációs bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- az Idegenforgalmi bizottság nem támogatja,

- az Ifjúsági bizottság nem támogatja,

- a Kulturális bizottság nem támogatja,

- a Külügyi bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Mezőgazdasági bizottság támogatja,

- a Nemzetbiztonsági bizottság nem támogatja,

- az Oktatási bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,

- a Számvevőszéki bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

132. Dr. Nagy Sándor képviselő a törvényjavaslat 1. sz. melléklet X. fejezet 4. cím módosítását javasolja:

X. MINISZTERELNÖKSÉG

4 Miniszterelnökség Központi Üdülési és Oktatási

Főigazgatósága 800,0 tám.

1 Működési költségvetés 600,0 bev.

3 Dologi kiadások [1 304,2] 1 104,2 /-200,0 kiad./

Megjegyzés: A mód. indítvánnyal összefüggésben a támogatási előirányzatot is módosítani szükséges.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 74. (86.§ új(4)), 199. (1.mell. X. 9.cím 10.alc), 216. (1.mell. X. 11.cím 3.alc), 324. (1.mell. XI. 23.cím 2.alc új31.jcs), 476. (1.mell. XVII. 13.cím 5.alc 1.jcs), 823. (5.mell. új13.) számú pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1658/264. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Mezőgazdasági bizottság nem támogatja,

- a Nemzetbiztonsági bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Területfejlesztési bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

133. A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 1. sz. melléklet X. fejezet 9. cím 1. alcím 1. jogcím-csoport módosítását javasolja:

X. MINISZTERELNÖKSÉG

9 Fejezeti kezelésű előirányzatok

1 Beruházás

1 Központi kormányzati informatikai infrastruktúra

fejlesztése [ 450,0] 445,1 /-4,9 tám./

2 Felhalmozási költségvetés

4 Központi beruházási kiadások [ 450,0] 445,1 /-4,9 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat további összefüggéseit lásd az ajánlás 2. pontjában foglalt felsorolás szerint.

Indokolás: Lásd a T/1658/451. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

134. A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 1. sz. melléklet X. fejezet 9. cím 1. alcím 2. jogcím-csoport módosítását javasolja:

X. MINISZTERELNÖKSÉG

9 Fejezeti kezelésű előirányzatok

1 Beruházás

2 Kormányzati távközlési célprogram [ 235,5] 233,0 /-2,5 tám./

2 Felhalmozási költségvetés

4 Központi beruházási kiadások [ 235,5] 233,0 /-2,5 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat további összefüggéseit lásd az ajánlás 2. pontjában foglalt felsorolás szerint.

Indokolás: Lásd a T/1658/451. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

135. A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 1. sz. melléklet X. fejezet 9. cím 1. alcím 3. jogcím-csoport módosítását javasolja:

X. MINISZTERELNÖKSÉG

9 Fejezeti kezelésű előirányzatok

1 Beruházás

3 EXPO'96 lemondásával összefüggő területrendezési és egyéb

ingatlanfejlesztési feladatok [ 300,0] 296,8 /-3,2 tám./

2 Felhalmozási költségvetés

4 Központi beruházási kiadások [ 300,0] 296,8 /-3,2 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat további összefüggéseit lásd az ajánlás 2. pontjában foglalt felsorolás szerint.

Indokolás: Lásd a T/1658/451. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

136. A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 1. sz. melléklet X. fejezet 9. cím 1. alcím 4. jogcím-csoport módosítását javasolja:

X. MINISZTERELNÖKSÉG

9 Fejezeti kezelésű előirányzatok

1 Beruházás

4 Törvényhozó és végrehajtó szervek beruházásai [ 215,4] 213,1 /-2,3 tám./

2 Felhalmozási költségvetés

4 Központi beruházási kiadások [ 215,4] 213,1 /-2,3 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat további összefüggéseit lásd az ajánlás 2. pontjában foglalt felsorolás szerint.

Indokolás: Lásd a T/1658/451. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

137. A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 1. sz. melléklet X. fejezet 9. cím 1. alcím 5. jogcím-csoport módosítását javasolja:

X. MINISZTERELNÖKSÉG

9 Fejezeti kezelésű előirányzatok

1 Beruházás

5 Állami vagyonkezelési beruházások [ 300,0] 296,8 /-3,2 tám./

2 Felhalmozási költségvetés

4 Központi beruházási kiadások [ 300,0] 296,8 /-3,2 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat további összefüggéseit lásd az ajánlás 2. pontjában foglalt felsorolás szerint.

Indokolás: Lásd a T/1658/451. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

138. Dr. Wekler Ferenc képviselő a törvényjavaslat 1. sz. melléklet X. fejezet 9. cím 2. alcím 2. jogcím-csoport elhagyását javasolja:

X. MINISZTERELNÖKSÉG

9 Fejezeti kezelésű előirányzatok

2 Célelőirányzatok

[2 Országkép építés és kommunikációs feladatok] [4 363,0] /-4363,0 tám./

[1 Működési költségvetés]

[3 Dologi kiadások] [4 363,0] /-4363,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 15. (21.§ (1)), 19. (21.§ (2)), 29. (21.§ új(6)), 211. (1.mell. X. 11.cím 3.alc), 366. (1.mell. XIII. 4.cím 1.alc), 416. (1.mell. XV. 25.cím 4.alc), 574. (1.mell. XX. 10.cím 12.alc), 581. (1.mell. XXI. 4.cím), 611. (1.mell. XXII. 5.cím), 620. (1.mell. XXII. 13.cím 1.alc 17.jcs), 657. (1.mell. XXII. 20.cím 1.alc), 674. (1.mell. XXII. 21.cím 1.alc), 691. (1.mell. XXIII. 10.cím 1.alc 1.jcs), 693. (1.mell. XXIII. 10.cím 2.alc 10.jcs), 700. (1.mell. XXIII. 10.cím 2.alc 24.jcs) számú pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1658/301-1. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- a Honvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Idegenforgalmi bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Kulturális bizottság nem támogatja,

- a Nemzetbiztonsági bizottság nem támogatja,

- az Oktatási bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Számvevőszéki bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Területfejlesztési bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

139. Béki Gabriella és Kuncze Gábor képviselők a törvényjavaslat 1. sz. melléklet X. fejezet 9. cím 2. alcím 2. jogcím-csoport módosítását javasolják:

X. MINISZTERELNÖKSÉG

9 Fejezeti kezelésű előirányzatok

2 Célelőirányzatok

2 Országkép építés és kommunikációs feladatok [4 363,0] 4 333,0 /-30,0 tám./

1 Működési költségvetés

3 Dologi kiadások [4 363,0] 4 333,0 /-30,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 518. (1.mell. XIX. 15.cím 17.alc 2.jcs 2.jogc) számú pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1658/326. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- az Egészségügyi bizottság nem támogatja,

- az Emberi jogi bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja,

- a Kulturális bizottság nem támogatja,

- a Társadalmi szervezetek bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

140. Nagyiványi Zoltán és Kertész István képviselők a törvényjavaslat 1. sz. melléklet X. fejezet 9. cím 2. alcím 2. jogcím-csoport módosítását javasolják:

X. MINISZTERELNÖKSÉG

9 Fejezeti kezelésű előirányzatok

2 Célelőirányzatok

2 Országkép építés és kommunikációs feladatok [4 363,0] 4 313,0 /-50,0 tám./

1 Működési költségvetés

3 Dologi kiadások [4 363,0] 4 313,0 /-50,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 109. (1.mell. IV. 1.cím) számú pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1658/285. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- az Emberi jogi bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Kulturális bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

141. T. Asztalos Ildikó képviselő a törvényjavaslat 1. sz. melléklet X. fejezet 9. cím 2. alcím 2. jogcím-csoport módosítását javasolja:

X. MINISZTERELNÖKSÉG

9 Fejezeti kezelésű előirányzatok

2 Célelőirányzatok

2 Országkép építés és kommunikációs feladatok [4 363,0] 3 363,0 /-1000,0 tám./

1 Működési költségvetés

3 Dologi kiadások [4 363,0] 3 363,0 /-1000,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 406. (1.mell. XV. 18.cím) számú pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1658/335. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- a Kulturális bizottság nem támogatja,

- az Oktatási bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

142. Béki Gabriella és Kuncze Gábor képviselők a törvényjavaslat 1. sz. melléklet X. fejezet 9. cím 2. alcím 2. jogcím-csoport módosítását javasolják:

X. MINISZTERELNÖKSÉG

9 Fejezeti kezelésű előirányzatok

2 Célelőirányzatok

2 Országkép építés és kommunikációs feladatok [4 363,0] 4 077,0 /-286,0 tám./

1 Működési költségvetés

3 Dologi kiadások [4 363,0] 4 077,0 /-286,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 499. (1.mell. XIX. 15.cím 10.alc 11.jcs) számú pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1658/329. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- az Egészségügyi bizottság nem támogatja,

- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,

- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

143. Juhász Gábor képviselő a törvényjavaslat 1. sz. melléklet X. fejezet 9. cím 2. alcím 2. jogcím-csoport módosítását javasolja:

X. MINISZTERELNÖKSÉG

9 Fejezeti kezelésű előirányzatok

2 Célelőirányzatok

2 Országkép építés és kommunikációs feladatok [4 363,0] 3 863,0 /-500,0 tám./

1 Működési költségvetés

3 Dologi kiadások [4 363,0] 3 863,0 /-500,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 120. (1.mell. VIII. 3.cím 1.alc 1.jcs) számú pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1658/58. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- a Foglalkoztatási bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Kulturális bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

144. Benedek Mihály és dr. Csiha Judit képviselők a törvényjavaslat 1. sz. melléklet X. fejezet 9. cím 2. alcím 2. jogcím-csoport módosítását javasolják:

X. MINISZTERELNÖKSÉG

9 Fejezeti kezelésű előirányzatok

2 Célelőirányzatok

2 Országkép építés és kommunikációs feladatok [4 363,0] 3 063,0 /-1300,0 tám./

1 Működési költségvetés

3 Dologi kiadások [4 363,0] 3 063,0 /-1300,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 458. (1.mell. XVII. 13.cím 1.alc 11.jcs) számú pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1658/35. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Kulturális bizottság nem támogatja,

- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

145. Szabados Tamás, Csige József, Csizmár Gábor, dr. Jánosi György és Zuschlag János képviselők a törvényjavaslat 1. sz. melléklet X. fejezet 9. cím 2. alcím 2. jogcím-csoport módosítását javasolják:

X. MINISZTERELNÖKSÉG

9 Fejezeti kezelésű előirányzatok

2 Célelőirányzatok

2 Országkép építés és kommunikációs feladatok [4 363,0] 2 363,0 /-2000,0 tám./

1 Működési költségvetés

3 Dologi kiadások [4 363,0] 2 363,0 /-2000,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 329. (1.mell. XI. 23.cím 5.alc 1.jcs új7.jogc), 831. (8.mell. I. új5.) számú pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1658/159. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Kulturális bizottság nem támogatja,

- az Oktatási bizottság támogatja,

- az Önkormányzati bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

146. Szabados Tamás, Csige József, Csizmár Gábor, dr. Jánosi György és Zuschlag János képviselők a törvényjavaslat 1. sz. melléklet X. fejezet 9. cím 2. alcím 2. jogcím-csoport módosítását javasolják:

X. MINISZTERELNÖKSÉG

9 Fejezeti kezelésű előirányzatok

2 Célelőirányzatok

2 Országkép építés és kommunikációs feladatok [4 363,0] 3 363,0 /-1000,0 tám./

1 Működési költségvetés

3 Dologi kiadások [4 363,0] 3 363,0 /-1000,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 328. (1.mell. XI. 23.cím 5.alc 1.jcs 6.jogc), 830. (8.mell. I. 4. b) össz) számú pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1658/158. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Kulturális bizottság nem támogatja,

- az Oktatási bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

147. T. Asztalos Ildikó képviselő a törvényjavaslat 1. sz. melléklet X. fejezet 9. cím 2. alcím 2. jogcím-csoport módosítását javasolja:

X. MINISZTERELNÖKSÉG

9 Fejezeti kezelésű előirányzatok

2 Célelőirányzatok

2 Országkép építés és kommunikációs feladatok [4 363,0] 2 363,0 /-2000,0 tám./

1 Működési költségvetés

3 Dologi kiadások [4 363,0] 2 363,0 /-2000,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 418. (1.mell. XV. 25.cím 4.alc) számú pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1658/334. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- az Idegenforgalmi bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Kulturális bizottság nem támogatja,

- a Területfejlesztési bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

148. Horn Gábor képviselő a törvényjavaslat 1. sz. melléklet X. fejezet 9. cím 2. alcím 2. jogcím-csoport módosítását javasolja:

X. MINISZTERELNÖKSÉG

9 Fejezeti kezelésű előirányzatok

2 Célelőirányzatok

2 Országkép építés és kommunikációs feladatok [4 363,0] 3 065,3 /-1297,7 tám./

1 Működési költségvetés

3 Dologi kiadások [4 363,0] 3 065,3 /-1297,7 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 326. (1.mell. XI. 23.cím 5.alc 1.jcs 2.jogc) számú pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1658/305. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- a Foglalkoztatási bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Kulturális bizottság nem támogatja,

- az Oktatási bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

149. Horn Gábor képviselő a törvényjavaslat 1. sz. melléklet X. fejezet 9. cím 2. alcím 2. jogcím-csoport módosítását javasolja:

X. MINISZTERELNÖKSÉG

9 Fejezeti kezelésű előirányzatok

2 Célelőirányzatok

2 Országkép építés és kommunikációs feladatok [4 363,0] 2 363,0 /-2000,0 tám./

1 Működési költségvetés

3 Dologi kiadások [4 363,0] 2 363,0 /-2000,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 327. (1.mell. XI. 23.cím 5.alc 1.jcs 6.jogc) számú pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1658/306. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- a Kulturális bizottság nem támogatja,

- az Oktatási bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Területfejlesztési bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

150. Dr. Vojnik Mária képviselő a törvényjavaslat 1. sz. melléklet X. fejezet 9. cím 2. alcím 2. jogcím-csoport módosítását javasolja:

X. MINISZTERELNÖKSÉG

9 Fejezeti kezelésű előirányzatok

2 Célelőirányzatok

2 Országkép építés és kommunikációs feladatok [4 363,0] 3 000,0 /-1363,0 tám./

1 Működési költségvetés

3 Dologi kiadások [4 363,0] 3 000,0 /-1363,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 208. (1.mell. X. 11.cím 3.alc), 586. (1.mell. XXI. 9.cím 2.alc 1.jcs), 590. (1.mell. XXI. 9.cím 2.alc 3.jcs), 593. (1.mell. XXI. 9.cím 2.alc új5.jcs), 603. (1.mell. XXI. 9.cím 14.alc új 5.jogc) számú pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1658/298. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- az Egészségügyi bizottság nem támogatja,

- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Kulturális bizottság nem támogatja,

- a Nemzetbiztonsági bizottság nem támogatja,

- a Társadalmi szervezetek bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

151. Szabados Tamás, Csige József, Csizmár Gábor, dr. Jánosi György és Zuschlag János képviselők a törvényjavaslat 1. sz. melléklet X. fejezet 9. cím 2. alcím 2. jogcím-csoport módosítását javasolják:

X. MINISZTERELNÖKSÉG

9 Fejezeti kezelésű előirányzatok

2 Célelőirányzatok

2 Országkép építés és kommunikációs feladatok [4 363,0] 4 013,0 /-350,0 tám./

1 Működési költségvetés

3 Dologi kiadások [4 363,0] 4 013,0 /-350,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 301. (1.mell. XI. 23.cím 1.alc 17.jcs), 801. (3.mell. 23. b)) számú pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1658/164. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- az Egészségügyi bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Kulturális bizottság nem támogatja,

- az Oktatási bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

152. Csizmár Gábor, Tóbiás József, Juhász Gábor és Bakonyi Tibor képviselők a törvényjavaslat 1. sz. melléklet X. fejezet 9. cím 2. alcím 2. jogcím-csoport módosítását javasolják:

X. MINISZTERELNÖKSÉG

9 Fejezeti kezelésű előirányzatok

2 Célelőirányzatok

2 Országkép építés és kommunikációs feladatok [4 363,0] 3 851,0 /-512,0 tám./

1 Működési költségvetés

3 Dologi kiadások [4 363,0] 3 851,0 /-512,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 305. (1.mell. XI. 23.cím 1.alc új19.jcs), 805. (3.mell. új27.) számú pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1658/371. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- az Idegenforgalmi bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Ifjúsági bizottság nem támogatja,

- a Kulturális bizottság nem támogatja,

- az Oktatási bizottság támogatja,

- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

153. Horn Gábor és Kuncze Gábor képviselők a törvényjavaslat 1. sz. melléklet X. fejezet 9. cím 2. alcím 2. jogcím-csoport módosítását javasolják:

X. MINISZTERELNÖKSÉG

9 Fejezeti kezelésű előirányzatok

2 Célelőirányzatok

2 Országkép építés és kommunikációs feladatok [4 363,0] 4 263,0 /-100,0 tám./

1 Működési költségvetés

3 Dologi kiadások [4 363,0] 4 263,0 /-100,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 570. (1.mell. XX. 10.cím 10.alc 34.jcs) számú pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1658/312. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- az Emberi jogi bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Ifjúsági bizottság nem támogatja,

- a Kulturális bizottság nem támogatja,

- az Oktatási bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

154. Horn Gábor képviselő a törvényjavaslat 1. sz. melléklet X. fejezet 9. cím 2. alcím 2. jogcím-csoport módosítását javasolja:

X. MINISZTERELNÖKSÉG

9 Fejezeti kezelésű előirányzatok

2 Célelőirányzatok

2 Országkép építés és kommunikációs feladatok [4 363,0] 4 263,0 /-100,0 tám./

1 Működési költségvetés

3 Dologi kiadások [4 363,0] 4 263,0 /-100,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 562. (1.mell. XX. 10.cím 10.alc 5.jcs) számú pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1658/308. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- az Emberi jogi bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Kulturális bizottság nem támogatja,

- az Oktatási bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

155. Bajor Tibor képviselő a törvényjavaslat 1. sz. melléklet X. fejezet 9. cím 2. alcím 2. jogcím-csoport módosítását javasolja:

X. MINISZTERELNÖKSÉG

9 Fejezeti kezelésű előirányzatok

2 Célelőirányzatok

2 Országkép építés és kommunikációs feladatok [4 363,0] 3 913,0 /-450,0 tám./

1 Működési költségvetés

3 Dologi kiadások [4 363,0] 3 913,0 /-450,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 262. (1.mell. XI. 7.cím), 276. (1.mell. XI. 19.cím 1.alc 4.jcs), 277. (1.mell. XI. 19.cím 1.alc 5.jcs) számú pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1658/431. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Kulturális bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

156. Horn Gábor képviselő a törvényjavaslat 1. sz. melléklet X. fejezet 9. cím 2. alcím 2. jogcím-csoport módosítását javasolja:

X. MINISZTERELNÖKSÉG

9 Fejezeti kezelésű előirányzatok

2 Célelőirányzatok

2 Országkép építés és kommunikációs feladatok [4 363,0] 3 363,0 /-1000,0 tám./

1 Működési költségvetés

3 Dologi kiadások [4 363,0] 3 363,0 /-1000,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 528. (1.mell. XX. 2.cím) számú pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1658/313. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- a Kulturális bizottság nem támogatja,

- az Oktatási bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

157. Horn Gábor képviselő a törvényjavaslat 1. sz. melléklet X. fejezet 9. cím 2. alcím 2. jogcím-csoport módosítását javasolja:

X. MINISZTERELNÖKSÉG

9 Fejezeti kezelésű előirányzatok

2 Célelőirányzatok

2 Országkép építés és kommunikációs feladatok [4 363,0] 3 861,0 /-502,0 tám./

1 Működési költségvetés

3 Dologi kiadások [4 363,0] 3 861,0 /-502,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 548. (1.mell. XX. 10.cím 5.alc 3.jcs) számú pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1658/314. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- a Kulturális bizottság nem támogatja,

- az Oktatási bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

158. Horn Gábor képviselő a törvényjavaslat 1. sz. melléklet X. fejezet 9. cím 2. alcím 2. jogcím-csoport módosítását javasolja:

X. MINISZTERELNÖKSÉG

9 Fejezeti kezelésű előirányzatok

2 Célelőirányzatok

2 Országkép építés és kommunikációs feladatok [4 363,0] 3 553,0 /-810,0 tám./

1 Működési költségvetés

3 Dologi kiadások [4 363,0] 3 553,0 /-810,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 546. (1.mell. XX. 10.cím 5.alc 1.jcs) számú pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1658/315. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- a Foglalkoztatási bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Kulturális bizottság nem támogatja,

- az Oktatási bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

159. Horn Gábor képviselő a törvényjavaslat 1. sz. melléklet X. fejezet 9. cím 2. alcím 2. jogcím-csoport módosítását javasolja:

X. MINISZTERELNÖKSÉG

9 Fejezeti kezelésű előirányzatok

2 Célelőirányzatok

2 Országkép építés és kommunikációs feladatok [4 363,0] 4 303,0 /-60,0 tám./

1 Működési költségvetés

3 Dologi kiadások [4 363,0] 4 303,0 /-60,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 561. (1.mell. XX. 10.cím 10.alc 4.jcs) számú pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1658/307. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- a Kulturális bizottság nem támogatja,

- az Oktatási bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

160. Horn Gábor képviselő a törvényjavaslat 1. sz. melléklet X. fejezet 9. cím 2. alcím 2. jogcím-csoport módosítását javasolja:

X. MINISZTERELNÖKSÉG

9 Fejezeti kezelésű előirányzatok

2 Célelőirányzatok

2 Országkép építés és kommunikációs feladatok [4 363,0] 4 263,0 /-100,0 tám./

1 Működési költségvetés

3 Dologi kiadások [4 363,0] 4 263,0 /-100,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 569. (1.mell. XX. 10.cím 10.alc 26.jcs) számú pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1658/311. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- az Emberi jogi bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Kulturális bizottság nem támogatja,

- az Oktatási bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

161. Kósáné dr. Kovács Magda és Szabados Tamás képviselők a törvényjavaslat 1. sz. melléklet X. fejezet 9. cím 2. alcím 2. jogcím-csoport módosítását javasolják:

X. MINISZTERELNÖKSÉG

9 Fejezeti kezelésű előirányzatok

2 Célelőirányzatok

2 Országkép építés és kommunikációs feladatok [4 363,0] 663,0 /-3700,0 tám./

1 Működési költségvetés

3 Dologi kiadások [4 363,0] 663,0 /-3700,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 38. (50.§), 320. (1.mell. XI. 23.cím 2.alc új17.jcs), 627. (1.mell. XXII. 14.cím 2.alc 1.jcs) számú pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1658/278. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Kulturális bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,

- a Számvevőszéki bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

162. Horn Gábor képviselő a törvényjavaslat 1. sz. melléklet X. fejezet 9. cím 2. alcím 2. jogcím-csoport módosítását javasolja:

X. MINISZTERELNÖKSÉG

9 Fejezeti kezelésű előirányzatok

2 Célelőirányzatok

2 Országkép építés és kommunikációs feladatok [4 363,0] 4 335,0 /-28,0 tám./

1 Működési költségvetés

3 Dologi kiadások [4 363,0] 4 335,0 /-28,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 563. (1.mell. XX. 10.cím 10.alc 7.jcs) számú pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1658/310. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- az Emberi jogi bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Kulturális bizottság nem támogatja,

- az Oktatási bizottság támogatja,

- a Társadalmi szervezetek bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

163. Horn Gábor képviselő a törvényjavaslat 1. sz. melléklet X. fejezet 9. cím 2. alcím 2. jogcím-csoport módosítását javasolja:

X. MINISZTERELNÖKSÉG

9 Fejezeti kezelésű előirányzatok

2 Célelőirányzatok

2 Országkép építés és kommunikációs feladatok [4 363,0] 4 263,0 /-100,0 tám./

1 Működési költségvetés

3 Dologi kiadások [4 363,0] 4 263,0 /-100,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 566. (1.mell. XX. 10.cím 10.alc 8.jcs) számú pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1658/309. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- az Emberi jogi bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Kulturális bizottság nem támogatja,

- az Oktatási bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

164. Dr. Baja Ferenc képviselő a törvényjavaslat 1. sz. melléklet X. fejezet 9. cím 2. alcím 2. jogcím-csoport módosítását javasolja:

X. MINISZTERELNÖKSÉG

9 Fejezeti kezelésű előirányzatok

2 Célelőirányzatok

2 Országkép építés és kommunikációs feladatok [4 363,0] 3 363,0 /-1000,0 tám./

1 Működési költségvetés

3 Dologi kiadások [4 363,0] 3 363,0 /-1000,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 343. (1.mell. XII. 10.cím 2.alc 36.jcs új6.jogc) számú pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1658/81. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Kulturális bizottság nem támogatja,

- a Mezőgazdasági bizottság nem támogatja,

- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

165. Dr. Világosi Gábor, Kuncze Gábor és dr. Kóródi Mária képviselők a törvényjavaslat 1. sz. melléklet X. fejezet 9. cím 2. alcím 2. jogcím-csoport módosítását javasolják:

X. MINISZTERELNÖKSÉG

9 Fejezeti kezelésű előirányzatok

2 Célelőirányzatok

2 Országkép építés és kommunikációs feladatok [4 363,0] 1 363,0 /-3000,0 tám./

1 Működési költségvetés

3 Dologi kiadások [4 363,0] 1 363,0 /-3000,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 463. (1.mell. XVII. 13.cím 1.alc 21.jcs) számú pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1658/357. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

166. Csizmár Gábor képviselő a törvényjavaslat 1. sz. melléklet X. fejezet 9. cím 2. alcím 2. jogcím-csoport módosítását javasolja:

X. MINISZTERELNÖKSÉG

9 Fejezeti kezelésű előirányzatok

2 Célelőirányzatok

2 Országkép építés és kommunikációs feladatok [4 363,0] 4 338,0 /-25,0 tám./

1 Működési költségvetés

3 Dologi kiadások [4 363,0] 4 338,0 /-25,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 484. (1.mell. XVIII. 5.cím 2.alc új5.jcs) számú pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1658/375. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,

- az Eu. Integrációs bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Kulturális bizottság nem támogatja,

- a Külügyi bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

167. Kósáné dr. Kovács Magda, dr. Tabajdi Csaba, Jakab Róbertné, Godó Lajos, Kristyánné Aknai Erzsébet, Donáth László és dr. Kiss Gábor képviselők a törvényjavaslat 1. sz. melléklet X. fejezet 9. cím 2. alcím 2. jogcím-csoport módosítását javasolják:

X. MINISZTERELNÖKSÉG

9 Fejezeti kezelésű előirányzatok

2 Célelőirányzatok

2 Országkép építés és kommunikációs feladatok [4 363,0] 1 363,0 /-3000,0 tám./

1 Működési költségvetés

3 Dologi kiadások [4 363,0] 1 363,0 /-3000,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 49. (új54.§), 606. (1.mell. XXII. 5.cím), 680. (1.mell. XXII. 24.cím 2.alc 1.jcs) számú pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1658/274. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Kulturális bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

168. Dr. Lotz Károly képviselő a törvényjavaslat 1. sz. melléklet X. fejezet 9. cím 2. alcím 2. jogcím-csoport módosítását javasolja:

X. MINISZTERELNÖKSÉG

9 Fejezeti kezelésű előirányzatok

2 Célelőirányzatok

2 Országkép építés és kommunikációs feladatok [4 363,0] 2 603,0 /-1760,0 tám./

1 Működési költségvetés

3 Dologi kiadások [4 363,0] 2 603,0 /-1760,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 421. (1.mell. XV. 25.cím 7.alc 1.jcs) számú pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1658/319. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- a Kulturális bizottság nem támogatja,

- az Oktatási bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

169. Dr. Tabajdi Csaba, Jakab Róbertné, Godó Lajos, Kósáné dr. Kovács Magda, Kristyánné Aknai Erzsébet, Donáth László és dr. Kiss Gábor képviselők a törvényjavaslat 1. sz. melléklet X. fejezet 9. cím 2. alcím 2. jogcím-csoport módosítását javasolják:

X. MINISZTERELNÖKSÉG

9 Fejezeti kezelésű előirányzatok

2 Célelőirányzatok

2 Országkép építés és kommunikációs feladatok [4 363,0] 3 863,0 /-500,0 tám./

1 Működési költségvetés

3 Dologi kiadások [4 363,0] 3 863,0 /-500,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 535. (1.mell. XX. 10.cím 1.alc új6.jcs) számú pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1658/275. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Kulturális bizottság nem támogatja,

- az Oktatási bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

170. Burány Sándor és Kovács László képviselők a törvényjavaslat 1. sz. melléklet X. fejezet 9. cím 2. alcím 2. jogcím-csoport módosítását javasolják:

X. MINISZTERELNÖKSÉG

9 Fejezeti kezelésű előirányzatok

2 Célelőirányzatok

2 Országkép építés és kommunikációs feladatok [4 363,0] 1 363,0 /-3000,0 tám./

1 Működési költségvetés

3 Dologi kiadások [4 363,0] 1 363,0 /-3000,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat további összefüggéseit lásd az ajánlás 18. pontjában foglalt felsorolás szerint.

Indokolás: Lásd a T/1658/351. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- az Egészségügyi bizottság nem támogatja,

- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,

- az Eu. Integrációs bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- az Idegenforgalmi bizottság nem támogatja,

- az Ifjúsági bizottság nem támogatja,

- a Kulturális bizottság nem támogatja,

- a Külügyi bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Mezőgazdasági bizottság támogatja,

- a Nemzetbiztonsági bizottság nem támogatja,

- az Oktatási bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,

- a Számvevőszéki bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

171. A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 1. sz. melléklet X. fejezet 9. cím 2. alcím 2. jogcím-csoport módosítását javasolja:

X. MINISZTERELNÖKSÉG

9 Fejezeti kezelésű előirányzatok

2 Célelőirányzatok

2 Országkép építés és kommunikációs feladatok [4 363,0] 4 316,0 /-47,0 tám./

1 Működési költségvetés

3 Dologi kiadások [4 363,0] 4 316,0 /-47,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat további összefüggéseit lásd az ajánlás 2. pontjában foglalt felsorolás szerint.

Indokolás: Lásd a T/1658/451. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

172. Dr. Szekeres Imre képviselő a törvényjavaslat 1. sz. melléklet X. fejezet 9. cím 2. alcím 2. jogcím-csoport módosítását javasolja:

X. MINISZTERELNÖKSÉG

9 Fejezeti kezelésű előirányzatok

2 Célelőirányzatok

2 Országkép építés és kommunikációs feladatok [4 363,0] 4 320,7 /-42,3 tám./

1 Működési költségvetés

3 Dologi kiadások [4 363,0] 4 320,7 /-42,3 kiad./

Megjegyzés: A mód. indítvány számítási hibát tartalmaz ( 1 mFt az eltérés).

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 111. (1.mell. IV. 1.cím) számú pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1658/102. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- az Emberi jogi bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Kulturális bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

173. Filló Pál, Vargáné Kerékgyártó Ildikó, dr. Juhászné Lévai Katalin és Benedek Mihály képviselők a törvényjavaslat 1. sz. melléklet X. fejezet 9. cím 2. alcím 2. jogcím-csoport módosítását javasolják:

X. MINISZTERELNÖKSÉG

9 Fejezeti kezelésű előirányzatok

2 Célelőirányzatok

2 Országkép építés és kommunikációs feladatok [4 363,0] 2 363,0 /-2000,0 tám./

1 Működési költségvetés

3 Dologi kiadások [4 363,0] 2 363,0 /-2000,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 213. (1.mell. X. 11.cím 3.alc), 494. (1.mell. XIX. 15.cím 5.alc 1.jcs), 724. (1.mell. XXIV. 5.cím 2.alc 4.jcs 2.jogc) számú pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1658/149. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- az Egészségügyi bizottság nem támogatja,

- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,

- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- az Ifjúsági bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Kulturális bizottság nem támogatja,

- a Nemzetbiztonsági bizottság nem támogatja,

- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

174. Dr. Lamperth Mónika, Pozsgai Balázs és Jauernik István képviselők a törvényjavaslat 1. sz. melléklet X. fejezet 9. cím 2. alcím 2. jogcím-csoport módosítását javasolják:

X. MINISZTERELNÖKSÉG

9 Fejezeti kezelésű előirányzatok

2 Célelőirányzatok

[2 Országkép építés és kommunikációs feladatok] [4 363,0] /-4363,0 tám./

[1 Működési költségvetés]

[3 Dologi kiadások] [4 363,0] /-4363,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 281. (1.mell. XI. 19.cím 2.alc új24.jcs) számú pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1658/399. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Honvédelmi bizottság nem támogatja,

- a Kulturális bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

175. A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 1. sz. melléklet X. fejezet 9. cím 2. alcím 6. jogcím-csoport módosítását javasolja:

X. MINISZTERELNÖKSÉG

9 Fejezeti kezelésű előirányzatok

2 Célelőirányzatok

6 Európai Közigazgatási Képzési Ösztöndíj alapján

közszolgálati jogviszonyt létesítők kiadásaira [ 121,0] 119,7 /-1,3 tám./

1 Működési költségvetés

1 Személyi juttatások [ 89,0] 88,1 /-0,9 kiad./

2 Munkaadókat terhelő járulékok [ 32,0] 31,6 /-0,4 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat további összefüggéseit lásd az ajánlás 2. pontjában foglalt felsorolás szerint.

Indokolás: Lásd a T/1658/451. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

176. A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 1. sz. melléklet X. fejezet 9. cím 2. alcím 14. jogcím-csoport módosítását javasolja:

X. MINISZTERELNÖKSÉG

9 Fejezeti kezelésű előirányzatok

2 Célelőirányzatok

14 Modernizációs és Integrációs Program támogatása [ 132,9] 131,5 /-1,4 tám./

1 Működési költségvetés

3 Dologi kiadások [ 100,0] 98,6 /-1,4 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat további összefüggéseit lásd az ajánlás 2. pontjában foglalt felsorolás szerint.

Indokolás: Lásd a T/1658/451. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

177. A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 1. sz. melléklet X. fejezet 9. cím 2. alcím 17. jogcím-csoport módosítását javasolja:

X. MINISZTERELNÖKSÉG

9 Fejezeti kezelésű előirányzatok

2 Célelőirányzatok

17 Központi kormányzati informatikai rendszerek

üzemeltetése [ 200,0] 197,9 /-2,1 tám./

1 Működési költségvetés

3 Dologi kiadások [ 200,0] 197,9 /-2,1 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat további összefüggéseit lásd az ajánlás 2. pontjában foglalt felsorolás szerint.

Indokolás: Lásd a T/1658/451. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

178. A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 1. sz. melléklet X. fejezet 9. cím 2. alcím 18. jogcím-csoport módosítását javasolja:

X. MINISZTERELNÖKSÉG

9 Fejezeti kezelésű előirányzatok

2 Célelőirányzatok

18 Balatonnal kapcsolatos feladatok támogatása [ 250,0] 247,3 /-2,7 tám./

1 Működési költségvetés

3 Dologi kiadások [ 50,0] 47,3 /-2,7 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat további összefüggéseit lásd az ajánlás 2. pontjában foglalt felsorolás szerint.

Indokolás: Lásd a T/1658/451. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

179. A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 1. sz. melléklet X. fejezet 9. cím 2. alcím 41. jogcím-csoport módosítását javasolja:

X. MINISZTERELNÖKSÉG

9 Fejezeti kezelésű előirányzatok

2 Célelőirányzatok

41 Bős-Nagymaros feladatkörrel kapcsolatos kormányzati

feladatok koordinálása [ 94,6] 93,6 /-1,0 tám./

1 Működési költségvetés

3 Dologi kiadások [ 81,3] 80,3 /-1,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat további összefüggéseit lásd az ajánlás 2. pontjában foglalt felsorolás szerint.

Indokolás: Lásd a T/1658/451. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

180. A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 1. sz. melléklet X. fejezet 9. cím 2. alcím 42. jogcím-csoport módosítását javasolja:

X. MINISZTERELNÖKSÉG

9 Fejezeti kezelésű előirányzatok

2 Célelőirányzatok

42 Balaton Fejlesztési Tanács működésének támogatása [ 10,0] 9,9 /-0,1 tám./

1 Működési költségvetés

5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások [ 10,0] 9,9 /-0,1 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat további összefüggéseit lásd az ajánlás 2. pontjában foglalt felsorolás szerint.

Indokolás: Lásd a T/1658/451. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

181. A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 1. sz. melléklet X. fejezet 9. cím 2. alcím 43. jogcím-csoport módosítását javasolja:

X. MINISZTERELNÖKSÉG

9 Fejezeti kezelésű előirányzatok

2 Célelőirányzatok

43 Modernizációs és Euro-atlanti Integrációs Projektiroda

támogatása [ 87,3] 86,4 /-0,9 tám./

1 Működési költségvetés

5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások [ 87,3] 86,4 /-0,9 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat további összefüggéseit lásd az ajánlás 2. pontjában foglalt felsorolás szerint.

Indokolás: Lásd a T/1658/451. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

182. A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 1. sz. melléklet X. fejezet 9. cím 2. alcím 54. jogcím-csoport módosítását javasolja:

X. MINISZTERELNÖKSÉG

9 Fejezeti kezelésű előirányzatok

2 Célelőirányzatok

54 Állami vezetők egészségügyi ellátása [ 48,5] 48,0 /-0,5 tám./

1 Működési költségvetés

3 Dologi kiadások [ 48,5] 48,0 /-0,5 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat további összefüggéseit lásd az ajánlás 2. pontjában foglalt felsorolás szerint.

Indokolás: Lásd a T/1658/451. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

183. Csizmár Gábor, Kiss Péter és Juhász Gábor képviselők a törvényjavaslat 1. sz. melléklet X. fejezet 9. cím 2. alcím kiegészítését javasolják a következő új 55. jogcím-csoport felvételével:

X. MINISZTERELNÖKSÉG

9 Fejezeti kezelésű előirányzatok

2 Célelőirányzatok

55 Állami vezetők mentálhigiénés és pszichiátriai

ellátása 4,5 /+4,5 tám./

1 Működési költségvetés

3 Dologi kiadások 4,5 /+4,5 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 592. (1.mell. XXI. 9.cím 2.alc 3.jcs) számú pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1658/370. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

184. A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 1. sz. melléklet X. fejezet 9. cím 2. alcím 56. jogcím-csoport módosítását javasolja:

X. MINISZTERELNÖKSÉG

9 Fejezeti kezelésű előirányzatok

2 Célelőirányzatok

56 EU központi továbbképzés, oktatás, egyéb kapcsolódó

tevékenység támogatása [ 97,0] 95,9 /-1,1 tám./

1 Működési költségvetés

3 Dologi kiadások [ 67,0] 65,9 /-1,1 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat további összefüggéseit lásd az ajánlás 2. pontjában foglalt felsorolás szerint.

Indokolás: Lásd a T/1658/451. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

185. A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 1. sz. melléklet X. fejezet 9. cím 2. alcím 57. jogcím-csoport módosítását javasolja:

X. MINISZTERELNÖKSÉG

9 Fejezeti kezelésű előirányzatok

2 Célelőirányzatok

57 Európai Közigazgatási Képzési Ösztöndíj kiadásainak

támogatása [ 92,2] 91,2 /-1,0 tám./

1 Működési költségvetés

5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások [ 79,7] 78,7 /-1,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat további összefüggéseit lásd az ajánlás 2. pontjában foglalt felsorolás szerint.

Indokolás: Lásd a T/1658/451. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

186. A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 1. sz. melléklet X. fejezet 9. cím 2. alcím 58. jogcím-csoport módosítását javasolja:

X. MINISZTERELNÖKSÉG

9 Fejezeti kezelésű előirányzatok

2 Célelőirányzatok

58 Németh László Közép-európai Népi Akadémia támogatása [ 20,0] 19,8 /-0,2 tám./

1 Működési költségvetés

5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások [ 20,0] 19,8 /-0,2 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat további összefüggéseit lásd az ajánlás 2. pontjában foglalt felsorolás szerint.

Indokolás: Lásd a T/1658/451. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

187. A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 1. sz. melléklet X. fejezet 9. cím 2. alcím 59. jogcím-csoport módosítását javasolja:

X. MINISZTERELNÖKSÉG

9 Fejezeti kezelésű előirányzatok

2 Célelőirányzatok

59 Országmozgósítás gazdasági felkészülés központi

kiadásai [ 242,6] 240,0 /-2,6 tám./

1 Működési költségvetés

3 Dologi kiadások [ 104,0] 101,4 /-2,6 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat további összefüggéseit lásd az ajánlás 2. pontjában foglalt felsorolás szerint.

Indokolás: Lásd a T/1658/451. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

188. Csizmár Gábor képviselő a törvényjavaslat 1. sz. melléklet X. fejezet 9. cím 2. alcím 60. jogcím-csoport módosítását javasolja:

X. MINISZTERELNÖKSÉG

9 Fejezeti kezelésű előirányzatok

2 Célelőirányzatok

60 Civil szervezetek és kapcsolódó feladatok támogatása [ 499,7] 556,2 /+56,5 tám./

1 Működési költségvetés

3 Dologi kiadások [ 431,7] 68,0 /-363,7 kiad./

5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 438,2 /+438,2 kiad./

Megjegyzés: A mód. indítvány számítási hibát tartalmaz, a kiadási előirányzatok módosítása eltér a támogatási előirányzat módosításától (74,5 mFt és 56,5 mFt).

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 621. (1.mell. XXII. 13.cím 2.alc 24.jcs) számú pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1658/367. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,

- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Környezetvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

189. A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 1. sz. melléklet X. fejezet 9. cím 2. alcím 60. jogcím-csoport módosítását javasolja:

X. MINISZTERELNÖKSÉG

9 Fejezeti kezelésű előirányzatok

2 Célelőirányzatok

60 Civil szervezetek és kapcsolódó feladatok

támogatása [ 499,7] 494,3 /-5,4 tám./

1 Működési költségvetés

3 Dologi kiadások [ 431,7] 426,3 /-5,4 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat további összefüggéseit lásd az ajánlás 2. pontjában foglalt felsorolás szerint.

Indokolás: Lásd a T/1658/451. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

190. Burány Sándor és Kovács László képviselők a törvényjavaslat 1. sz. melléklet X. fejezet 9. cím 2. alcím 61. jogcím-csoport elhagyását javasolják:

X. MINISZTERELNÖKSÉG

9 Fejezeti kezelésű előirányzatok

2 Célelőirányzatok

[61 2000. év informatikai problémáinak (Y2K)

koordinációjára] [ 316,0] /-316,0 tám./

[1 Működési költségvetés]

[1 Személyi juttatások] [ 54,1] /-54,1 kiad./

[2 Munkaadókat terhelő járulékok] [ 19,4] /-19,4 kiad./

[3 Dologi kiadások] [ 142,5] /-142,5 kiad./

[2 Felhalmozási költségvetés]

[1 Intézményi beruházási kiadások] [ 100,0] /-100,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat további összefüggéseit lásd az ajánlás 18. pontjában foglalt felsorolás szerint.

Indokolás: Lásd a T/1658/351. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- az Egészségügyi bizottság nem támogatja,

- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,

- az Eu. Integrációs bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- az Idegenforgalmi bizottság nem támogatja,

- az Ifjúsági bizottság nem támogatja,

- a Kulturális bizottság nem támogatja,

- a Külügyi bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Mezőgazdasági bizottság támogatja,

- a Nemzetbiztonsági bizottság nem támogatja,

- az Oktatási bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,

- a Számvevőszéki bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

191. A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 1. sz. melléklet X. fejezet 9. cím 2. alcím 61. jogcím-csoport módosítását javasolja:

X. MINISZTERELNÖKSÉG

9 Fejezeti kezelésű előirányzatok

2 Célelőirányzatok

61 2000. év informatikai problémáinak (Y2K)

koordinációjára [ 316,0] 312,6 /-3,4 tám./

1 Működési költségvetés

3 Dologi kiadások [ 142,5] 139,1 /-3,4 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat további összefüggéseit lásd az ajánlás 2. pontjában foglalt felsorolás szerint.

Indokolás: Lásd a T/1658/451. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

192. Burány Sándor és Kovács László képviselők a törvényjavaslat 1. sz. melléklet X. fejezet 9. cím 10. alcím elhagyását javasolják:

X. MINISZTERELNÖKSÉG

9 Fejezeti kezelésű előirányzatok

[10 Fejezeti tartalék] [ 340,5] /-340,5 tám./

[ 340,5] /-340,5 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat további összefüggéseit lásd az ajánlás 18. pontjában foglalt felsorolás szerint.

Indokolás: Lásd a T/1658/351. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- az Egészségügyi bizottság nem támogatja,

- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,

- az Eu. Integrációs bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- az Idegenforgalmi bizottság nem támogatja,

- az Ifjúsági bizottság nem támogatja,

- a Kulturális bizottság nem támogatja,

- a Külügyi bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Mezőgazdasági bizottság támogatja,

- a Nemzetbiztonsági bizottság nem támogatja,

- az Oktatási bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,

- a Számvevőszéki bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

193. Csizmár Gábor, Tóbiás József, Juhász Gábor és Bakonyi Tibor képviselők a törvényjavaslat 1. sz. melléklet X. fejezet 9. cím 10. alcím módosítását javasolják:

X. MINISZTERELNÖKSÉG

9 Fejezeti kezelésű előirányzatok

10 Fejezeti tartalék [ 340,5] 330,5 /-10,0 tám./

[ 340,5] 330,5 /-10,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 738. (1.mell. XXIV. 5.cím 4.alc 8.jcs) számú pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1658/373. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- az Ifjúsági bizottság nem támogatja,

- az Oktatási bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

194. Dr. Gidai Erzsébet képviselő a törvényjavaslat 1. sz. melléklet X. fejezet 9. cím 10. alcím módosítását javasolja:

X. MINISZTERELNÖKSÉG

9 Fejezeti kezelésű előirányzatok

10 Fejezeti tartalék [ 340,5] 290,5 /-50,0 tám./

[ 340,5] 290,5 /-50,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 489. (1.mell. XVIII. 5.cím 13.alc 1.jogc) számú pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1658/384. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Emberi jogi bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Kulturális bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Külügyi bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

195. Csizmár Gábor képviselő a törvényjavaslat 1. sz. melléklet X. fejezet 9. cím 10. alcím módosítását javasolja:

X. MINISZTERELNÖKSÉG

9 Fejezeti kezelésű előirányzatok

10 Fejezeti tartalék [ 340,5] 335,5 /-5,0 tám./

[ 340,5] 335,5 /-5,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 543. (1.mell. XX. 10.cím 4.alc új7.jcs), 560. (1.mell. XX. 10.cím 8.alc 4.jcs) számú pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1658/374. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- az Ifjúsági bizottság nem támogatja,

- az Oktatási bizottság támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

196. Herbály Imre képviselő a törvényjavaslat 1. sz. melléklet X. fejezet 9. cím 10. alcím módosítását javasolja:

X. MINISZTERELNÖKSÉG

9 Fejezeti kezelésű előirányzatok

10 Fejezeti tartalék [ 340,5] 140,5 /-200,0 tám./

10 Fejezeti tartalék [ 340,5] 140,5 /-200,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 73. (86.§ új(4)), 214. (1.mell. X. 11.cím 3.alc), 520. (1.mell. XIX. 15.cím új19.alc), 712. (1.mell. XXIII. 10.cím 20.alc) számú pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1658/65. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- az Egészségügyi bizottság nem támogatja,

- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- az Ifjúsági bizottság nem támogatja,

- a Kulturális bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Mezőgazdasági bizottság nem támogatja,

- a Nemzetbiztonsági bizottság nem támogatja,

- a Területfejlesztési bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

197. A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 1. sz. melléklet X. fejezet 9. cím 10. alcím módosítását javasolja:

X. MINISZTERELNÖKSÉG

9 Fejezeti kezelésű előirányzatok

10 Fejezeti tartalék [ 340,5] 336,8 /-3,7 tám./

[ 340,5] 336,8 /-3,7 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat további összefüggéseit lásd az ajánlás 2. pontjában foglalt felsorolás szerint.

Indokolás: Lásd a T/1658/451. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

198. Herbály Imre képviselő a törvényjavaslat 1. sz. melléklet X. fejezet 9. cím 10. alcím módosítását javasolja:

X. MINISZTERELNÖKSÉG

9 Fejezeti kezelésű előirányzatok

10 Fejezeti tartalék [ 340,5] 140,5 /-200,0 kiad./

[ 340,5] 140,5 /-200,0 tám./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 72. (86.§ új(4)), 207. (1.mell. X. 11.cím 3.alc), 354. (1.mell. XII. 10.cím új11.alc), 717. (1.mell. XXIII. 10.cím 20.alc) számú pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1658/66. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- az Ifjúsági bizottság nem támogatja,

- a Kulturális bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Mezőgazdasági bizottság nem támogatja,

- a Nemzetbiztonsági bizottság nem támogatja,

- a Területfejlesztési bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

199. Dr. Nagy Sándor képviselő a törvényjavaslat 1. sz. melléklet X. fejezet 9. cím 10. alcím módosítását javasolja:

X. MINISZTERELNÖKSÉG

9 Fejezeti kezelésű előirányzatok

10 Fejezeti tartalék [ 340,5] 240,5 /-100,0 tám./

[ 340,5] 240,5 /-100,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 74. (86.§ új(4)), 132. (1.mell. X. 4.cím), 216. (1.mell. X. 11.cím 3.alc), 324. (1.mell. XI. 23.cím 2.alc új31.jcs), 476. (1.mell. XVII. 13.cím 5.alc 1.jcs), 823. (5.mell. új13.) számú pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1658/264. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Mezőgazdasági bizottság nem támogatja,

- a Nemzetbiztonsági bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Területfejlesztési bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

200. A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 1. sz. melléklet X. fejezet 10. cím 1. alcím módosítását javasolja:

X. MINISZTERELNÖKSÉG

10 Kormányzati Ellenőrzési Hivatal

1 Kormányzati Ellenőrzési Hivatal [ 363,3] 361,3 /-2,0 tám./

1 Működési költségvetés 13,9 bev.

3 Dologi kiadások [ 91,9] 89,9 /-2,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat további összefüggéseit lásd az ajánlás 2. pontjában foglalt felsorolás szerint.

Indokolás: Lásd a T/1658/451. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

201. A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 1. sz. melléklet X. fejezet 11. cím 1. alcím módosítását javasolja:

X. MINISZTERELNÖKSÉG

11 Polgári Nemzetbiztonsági Szolgálatok

1 Nemzetbiztonsági Hivatal [4 782,1] 4 753,9 /-28,2 tám./

79,7 bev.

1 Működési költségvetés

3 Dologi kiadások [ 775,7] 761,7 /-14,0 kiad./

2 Felhalmozási költségvetés

1 Intézményi beruházási kiadások [ 71,3] 64,2 /-7,1 kiad./

2 Felújítás [ 77,7] 70,6 /-7,1 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat további összefüggéseit lásd az ajánlás 2. pontjában foglalt felsorolás szerint.

Indokolás: Lásd a T/1658/451. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

202. Dr. Wekler Ferenc képviselő a törvényjavaslat 1. sz. melléklet X. fejezet 11. cím 2. alcím módosítását javasolja:

X. MINISZTERELNÖKSÉG

11 Polgári Nemzetbiztonsági Szolgálatok

2 Információs Hivatal [4 420,9] 3 420,9 /-1000,0 tám./

1 Működési költségvetés 120,0 bev.

3 Dologi kiadások [2 145,5] 1 145,5 /-1000,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 466. (1.mell. XVII. 13.cím 1.alc 24.jcs) számú pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1658/416. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- a Nemzetbiztonsági bizottság nem támogatja,

- a Területfejlesztési bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

203. A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 1. sz. melléklet X. fejezet 11. cím 2. alcím módosítását javasolja:

X. MINISZTERELNÖKSÉG

11 Polgári Nemzetbiztonsági Szolgálatok

2 Információs Hivatal [4 420,9] 4 394,8 /-26,1 tám./

1 Működési költségvetés 120,0 bev.

3 Dologi kiadások [2 145,5] 2 119,4 /-26,1 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat további összefüggéseit lásd az ajánlás 2. pontjában foglalt felsorolás szerint.

Indokolás: Lásd a T/1658/451. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

"

"204. T. Asztalos Ildikó képviselő a törvényjavaslat 1. sz. melléklet X. fejezet 11. cím 2. alcím módosítását javasolja:

X. MINISZTERELNÖKSÉG

11 Polgári Nemzetbiztonsági Szolgálatok

2 Információs Hivatal [4 420,9] 3 420,9 /-1000,0 tám./

1 Működési költségvetés 120,0 bev.

3 Dologi kiadások [2 145,5] 1 145,5 /-1000,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 465. (1.mell. XVII. 13.cím 1.alc 23.jcs), 612. (1.mell. XXII. 5.cím) számú pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1658/410. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- a Nemzetbiztonsági bizottság nem támogatja,

- a Területfejlesztési bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

205. Szabados Tamás, Csizmár Gábor, Csige József, dr. Jánosi György és Zuschlag János képviselők a törvényjavaslat 1. sz. melléklet X. fejezet 11. cím 3. alcím módosítását javasolják:

X. MINISZTERELNÖKSÉG

11 Polgári Nemzetbiztonsági Szolgálatok

3 Nemzetbiztonsági Szakszolgálat [9 546,1] 8 546,1 /-1000,0 tám./

235,3 bev.

2 Felhalmozási költségvetés

1 Intézményi beruházási kiadások [2 919,5] 1 919,5 /-1000,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 47. (53. §), 332. (1.mell. XI. 23.cím 5.alc új7.jcs), 415. (1.mell. XV. 25.cím 3.alc 1.jcs), 647. (1.mell. XXII. 19.cím 3.alc), 673. (1.mell. XXII. 21.cím 1.alc), 833. (8.mell. I. új5.) számú pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1658/165. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Nemzetbiztonsági bizottság nem támogatja,

- az Oktatási bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Területfejlesztési bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

206. Jauernik István képviselő a törvényjavaslat 1. sz. melléklet X. fejezet 11. cím 3. alcím módosítását javasolja:

X. MINISZTERELNÖKSÉG

11 Polgári Nemzetbiztonsági Szolgálatok

3 Nemzetbiztonsági Szakszolgálat [9 546,1] 6 626,6 /-2919,5 tám./

235,3 bev.

2 Felhalmozási költségvetés

[1 Intézményi beruházási kiadások] [2 919,5] /-2919,5 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 470. (1.mell. XVII. 13.cím 1.alc új45.jcs) számú pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1658/389. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Nemzetbiztonsági bizottság nem támogatja,

- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

207. Herbály Imre képviselő a törvényjavaslat 1. sz. melléklet X. fejezet 11. cím 3. alcím módosítását javasolja:

X. MINISZTERELNÖKSÉG

11 Polgári Nemzetbiztonsági Szolgálatok

3 Nemzetbiztonsági Szakszolgálat [9 546,1] 9 046,1 /-500,0 tám./

235,3 bev.

2 Felhalmozási költségvetés

1 Intézményi beruházási kiadások [2 919,5] 2 419,5 /-500,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 72. (86.§ új(4)), 198. (1.mell. X. 9.cím 10.alc), 354. (1.mell. XII. 10.cím új11.alc), 717. (1.mell. XXIII. 10.cím 20.alc) számú pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1658/66. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- az Ifjúsági bizottság nem támogatja,

- a Kulturális bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Mezőgazdasági bizottság nem támogatja,

- a Nemzetbiztonsági bizottság nem támogatja,

- a Területfejlesztési bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

208. Dr. Vojnik Mária képviselő a törvényjavaslat 1. sz. melléklet X. fejezet 11. cím 3. alcím módosítását javasolja:

X. MINISZTERELNÖKSÉG

11 Polgári Nemzetbiztonsági Szolgálatok

3 Nemzetbiztonsági Szakszolgálat [9 546,1] 9 309,1 /-237,0 tám./

235,3 bev.

Megjegyzés: A mód. indítvánnyal összefüggésben a kiadási előirányzatot is módosítani szükséges.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 150. (1.mell. X. 9.cím 2.alc 2.jcs), 586. (1.mell. XXI. 9.cím 2.alc 1.jcs), 590. (1.mell. XXI. 9.cím 2.alc 3.jcs), 593. (1.mell. XXI. 9.cím 2.alc új5.jcs), 603. (1.mell. XXI. 9.cím 14.alc új 5.jogc) számú pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1658/298. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- az Egészségügyi bizottság nem támogatja,

- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Kulturális bizottság nem támogatja,

- a Nemzetbiztonsági bizottság nem támogatja,

- a Társadalmi szervezetek bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

209. Szabados Tamás, Csizmár Gábor, Csige József, dr. Jánosi György és Zuschlag János képviselők a törvényjavaslat 1. sz. melléklet X. fejezet 11. cím 3. alcím módosítását javasolják:

X. MINISZTERELNÖKSÉG

11 Polgári Nemzetbiztonsági Szolgálatok

3 Nemzetbiztonsági Szakszolgálat [9 546,1] 8 546,1 /-1000,0 tám./

235,3 bev.

2 Felhalmozási költségvetés

1 Intézményi beruházási kiadások [2 919,5] 1 919,5 /-1000,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 46. (53. §), 333. (1.mell. XI. 23.cím 5.alc új7.jcs), 414. (1.mell. XV. 25.cím 3.alc 1.jcs), 646. (1.mell. XXII. 19.cím 3.alc), 668. (1.mell. XXII. 21.cím 1.alc), 832. (8.mell. I. új5.) számú pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1658/163. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Nemzetbiztonsági bizottság nem támogatja,

- az Oktatási bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Területfejlesztési bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

210. A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 1. sz. melléklet X. fejezet 11. cím 3. alcím módosítását javasolja:

X. MINISZTERELNÖKSÉG

11 Polgári Nemzetbiztonsági Szolgálatok

3 Nemzetbiztonsági Szakszolgálat [9 546,1] 9 489,9 /-56,2 tám./

235,3 bev.

1 Működési költségvetés

3 Dologi kiadások [1 251,8] 1 206,0 /-45,8 kiad./

2 Felhalmozási költségvetés

1 Intézményi beruházási kiadások [2 919,5] 2 909,1 /-10,4 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat további összefüggéseit lásd az ajánlás 2. pontjában foglalt felsorolás szerint.

Indokolás: Lásd a T/1658/451. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

211. Dr. Wekler Ferenc képviselő a törvényjavaslat 1. sz. melléklet X. fejezet 11. cím 3. alcím módosítását javasolja:

X. MINISZTERELNÖKSÉG

11 Polgári Nemzetbiztonsági Szolgálatok

3 Nemzetbiztonsági Szakszolgálat [9 546,1] 8 146,1 /-1400,0 tám./

235,3 bev.

2 Felhalmozási költségvetés

1 Intézményi beruházási kiadások [2 919,5] 1 519,5 /-1400,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 15. (21.§ (1)), 19. (21.§ (2)), 29. (21.§ új(6)), 138. (1.mell. X. 9.cím 2.alc 2.jcs), 366. (1.mell. XIII. 4.cím 1.alc), 416. (1.mell. XV. 25.cím 4.alc), 574. (1.mell. XX. 10.cím 12.alc), 581. (1.mell. XXI. 4.cím), 611. (1.mell. XXII. 5.cím), 620. (1.mell. XXII. 13.cím 1.alc 17.jcs), 657. (1.mell. XXII. 20.cím 1.alc), 674. (1.mell. XXII. 21.cím 1.alc), 691. (1.mell. XXIII. 10.cím 1.alc 1.jcs), 693. (1.mell. XXIII. 10.cím 2.alc 10.jcs), 700. (1.mell. XXIII. 10.cím 2.alc 24.jcs) számú pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1658/301-1. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- a Honvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Idegenforgalmi bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Kulturális bizottság nem támogatja,

- a Nemzetbiztonsági bizottság nem támogatja,

- az Oktatási bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Számvevőszéki bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Területfejlesztési bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

212. Herbály Imre képviselő a törvényjavaslat 1. sz. melléklet X. fejezet 11. cím 3. alcím módosítását javasolja:

X. MINISZTERELNÖKSÉG

11 Polgári Nemzetbiztonsági Szolgálatok

3 Nemzetbiztonsági Szakszolgálat [9 546,1] 9 046,1 /-500,0 tám./

235,3 bev.

2 Felhalmozási költségvetés

1 Intézményi beruházási kiadások [2 919,5] 2 419,5 /-500,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 692. (1.mell. XXIII. 10.cím 1.alc 4.jcs) számú pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1658/64. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- az Emberi jogi bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Kulturális bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Nemzetbiztonsági bizottság nem támogatja,

- a Területfejlesztési bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

213. Filló Pál, Vargáné Kerékgyártó Ildikó, dr. Juhászné Lévai Katalin és Benedek Mihály képviselők a törvényjavaslat 1. sz. melléklet X. fejezet 11. cím 3. alcím módosítását javasolják:

X. MINISZTERELNÖKSÉG

11 Polgári Nemzetbiztonsági Szolgálatok

3 Nemzetbiztonsági Szakszolgálat [9 546,1] 7 846,1 /-1700,0 tám./

235,3 bev.

2 Felhalmozási költségvetés

1 Intézményi beruházási kiadások [2 919,5] 1 219,5 /-1700,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 173. (1.mell. X. 9.cím 2.alc 2.jcs), 494. (1.mell. XIX. 15.cím 5.alc 1.jcs), 724. (1.mell. XXIV. 5.cím 2.alc 4.jcs 2.jogc) számú pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1658/149. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- az Egészségügyi bizottság nem támogatja,

- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,

- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- az Ifjúsági bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Kulturális bizottság nem támogatja,

- a Nemzetbiztonsági bizottság nem támogatja,

- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

214. Herbály Imre képviselő a törvényjavaslat 1. sz. melléklet X. fejezet 11. cím 3. alcím módosítását javasolja:

X. MINISZTERELNÖKSÉG

11 Polgári Nemzetbiztonsági Szolgálatok

3 Nemzetbiztonsági Szakszolgálat [9 546,1] 9 046,1 /-500,0 tám./

2 Felhalmozási költségvetés

1 Intézményi beruházási kiadások [2 919,5] 2 419,5 /-500,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 73. (86.§ új(4)), 196. (1.mell. X. 9.cím 10.alc), 520. (1.mell. XIX. 15.cím új19.alc), 712. (1.mell. XXIII. 10.cím 20.alc) számú pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1658/65. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- az Egészségügyi bizottság nem támogatja,

- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- az Ifjúsági bizottság nem támogatja,

- a Kulturális bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Mezőgazdasági bizottság nem támogatja,

- a Nemzetbiztonsági bizottság nem támogatja,

- a Területfejlesztési bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

215. Szabados Tamás, Csige József, Csizmár Gábor, dr. Jánosi György és Zuschlag János képviselők a törvényjavaslat 1. sz. melléklet X. fejezet 11. cím 3. alcím módosítását javasolják:

X. MINISZTERELNÖKSÉG

11 Polgári Nemzetbiztonsági Szolgálatok

3 Nemzetbiztonsági Szakszolgálat 9 546,1 tám.

235,3 bev.

2 Felhalmozási költségvetés

1 Intézményi beruházási kiadások [2 919,5] 2 406,5 /-513,0 kiad./

Megjegyzés: A mód. indítvánnyal összefüggésben a támogatási vagy bevételi előirányzatot is módosítani szükséges.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 303. (1.mell. XI. 23.cím 1.alc 18.jcs), 803. (3.mell. 24. g) össz) számú pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1658/160. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- az Emberi jogi bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- az Ifjúsági bizottság nem támogatja,

- a Nemzetbiztonsági bizottság nem támogatja,

- az Oktatási bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

216. Dr. Nagy Sándor képviselő a törvényjavaslat 1. sz. melléklet X. fejezet 11. cím 3. alcím módosítását javasolja:

X. MINISZTERELNÖKSÉG

11 Polgári Nemzetbiztonsági Szolgálatok

3 Nemzetbiztonsági Szakszolgálat [9 546,1] 9 046,1 /-500,0 tám./

235,3 bev.

2 Felhalmozási költségvetés

1 Intézményi beruházási kiadások [2 919,5] 2 419,5 /-500,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 74. (86.§ új(4)), 132. (1.mell. X. 4.cím), 199. (1.mell. X. 9.cím 10.alc), 324. (1.mell. XI. 23.cím 2.alc új31.jcs), 476. (1.mell. XVII. 13.cím 5.alc 1.jcs), 823. (5.mell. új13.) számú pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1658/264. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Mezőgazdasági bizottság nem támogatja,

- a Nemzetbiztonsági bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Területfejlesztési bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

217. Burány Sándor és Kovács László képviselők a törvényjavaslat 1. sz. melléklet X. fejezet 11. cím 3. alcím módosítását javasolják:

X. MINISZTERELNÖKSÉG

11 Polgári Nemzetbiztonsági Szolgálatok

3 Nemzetbiztonsági Szakszolgálat [9 546,1] 7 594,0 /-1952,1 tám./

235,3 bev.

3 Nemzetbiztonsági Szakszolgálat [ 235,3] 255,3 /+20,0 bev./

1 Működési költségvetés

1 Személyi juttatások [3 806,3] 3 010,5 /-795,8 kiad./

2 Munkaadókat terhelő járulékok [1 453,9] 1 149,9 /-304,0 kiad./

3 Dologi kiadások [1 251,8] 989,8 /-262,0 kiad./

2 Felhalmozási költségvetés

1 Intézményi beruházási kiadások [2 919,5] 2 309,2 /-610,3 kiad./

Megjegyzés: A mód. indítvány számítási hibát tartalmaz ( támogatási előirányzatnál 40 mFt az eltérés, a személyi juttatásoknál 68,4 mft ).

Megjegyzés: A módosító javaslat további összefüggéseit lásd az ajánlás 18. pontjában foglalt felsorolás szerint.

Indokolás: Lásd a T/1658/351. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- az Egészségügyi bizottság nem támogatja,

- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,

- az Eu. Integrációs bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- az Idegenforgalmi bizottság nem támogatja,

- az Ifjúsági bizottság nem támogatja,

- a Kulturális bizottság nem támogatja,

- a Külügyi bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Mezőgazdasági bizottság támogatja,

- a Nemzetbiztonsági bizottság nem támogatja,

- az Oktatási bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,

- a Számvevőszéki bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

218. Dr. Bazsa György, dr. Jánosi György és Zuschlag János képviselők a törvényjavaslat 1. sz. melléklet X. fejezet 11. cím 3. alcím módosítását javasolják:

X. MINISZTERELNÖKSÉG

11 Polgári Nemzetbiztonsági Szolgálatok

3 Nemzetbiztonsági Szakszolgálat [9 546,1] 9 046,1 /-500,0 tám./

235,3 bev.

2 Felhalmozási költségvetés

1 Intézményi beruházási kiadások [2 919,5] 2 419,5 /-500,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 551. (1.mell. XX. 10.cím 5.alc 3.jcs), 661. (1.mell. XXII. 21.cím 1.alc) számú pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1658/162. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Nemzetbiztonsági bizottság nem támogatja,

- az Oktatási bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

219. Dr. Avarkeszi Dezső képviselő a törvényjavaslat 1. sz. melléklet X. fejezet 11. cím 3. alcím módosítását javasolja:

X. MINISZTERELNÖKSÉG

11 Polgári Nemzetbiztonsági Szolgálatok

3 Nemzetbiztonsági Szakszolgálat [9 546,1] 8 714,4 /-831,7 tám./

235,3 bev.

2 Felhalmozási költségvetés

1 Intézményi beruházási kiadások [2 919,5] 2 087,8 /-831,7 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 114. (1.mell. VI. 1.cím) számú pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1658/153. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- a Foglalkoztatási bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Nemzetbiztonsági bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

220. Jauernik István és dr. Szabó Imre képviselők a törvényjavaslat 1. sz. melléklet X. fejezet 11. cím 4. alcím 1. jogcím-csoport 1. jogcím módosítását javasolják:

X. MINISZTERELNÖKSÉG

11 Polgári Nemzetbiztonsági Szolgálatok

4 Fejezeti kezelésű előirányzatok

1 Beruházás

1 Rend és közbiztonsági beruházások [1 654,1] 1 154,1 /-500,0 tám./

2 Felhalmozási költségvetés

4 Központi beruházási kiadások [1 654,1] 1 154,1 /-500,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 319. (1.mell. XI. 23.cím 2.alc új18.jcs.), 822. (5.mell. új13.) számú pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1658/394. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Nemzetbiztonsági bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

221. Csizmár Gábor, Tóbiás József, Juhász Gábor és Bakonyi Tibor képviselők a törvényjavaslat 1. sz. melléklet X. fejezet 11. cím 4. alcím 1. jogcím-csoport 1. jogcím módosítását javasolják:

X. MINISZTERELNÖKSÉG

11 Polgári Nemzetbiztonsági Szolgálatok

4 Fejezeti kezelésű előirányzatok

1 Beruházás

1 Rend és közbiztonsági beruházások [1 654,1] 1 384,1 /-270,0 tám./

2 Felhalmozási költségvetés

4 Központi beruházási kiadások [1 654,1] 1 384,1 /-270,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 733. (1.mell. XXIV. 5.cím 4.alc 1.jcs) számú pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1658/366. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- az Ifjúsági bizottság nem támogatja,

- a Nemzetbiztonsági bizottság nem támogatja,

- az Oktatási bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

222. Bajor Tibor képviselő a törvényjavaslat 1. sz. melléklet X. fejezet 12. cím 1. alcím elhagyását javasolja:

X. MINISZTERELNÖKSÉG

12 Tartalékok

[1 Költségvetés általános tartaléka] [20 000,0] /-20 000,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 287. (1.mell. XI. új23.cím), 349. (1.mell. XII. 10.cím 4.alc 1.jcs 1.jogc), 363. (1.mell. XII. 11.cím 3.alc) számú pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1658/429. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Mezőgazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

223. Kósáné dr. Kovács Magda és Szabados Tamás képviselők a törvényjavaslat 1. sz. melléklet X. fejezet 12. cím 2. alcím kiegészítését javasolják a következő új 2. jogcím-csoport felvételével:

X. MINISZTERELNÖKSÉG

12 Tartalékok

2 Céltartalékok

2 Közalkalmazottai tábla emeléséhez szükséges

bértömeg-növekmény 12 600,0 /+12600,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 54. (69.§ (2)), 649. (1.mell. XXII. 19.cím 5.alc), 846. (12.mell.) számú pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1658/279. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- az Egészségügyi bizottság nem támogatja,

- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- az Oktatási bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1. számú melléklet XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM

224. Burány Sándor és Kovács László képviselők a törvényjavaslat 1. sz. melléklet XI. fejezet 1. cím 1. alcím módosítását javasolják:

XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM

1 Belügyminisztérium igazgatása

1 Belügyminisztérium központi igazgatása [4 200,1] 3 484,9 /-715,2 tám./

1 Működési költségvetés 34,4 bev.

1 Személyi juttatások [1 707,9] 1 418,7 /-289,2 kiad./

2 Munkaadókat terhelő járulékok [ 640,4] 532,4 /-108,0 kiad./

3 Dologi kiadások [ 815,8] 678,2 /-137,6 kiad./

5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások [ 382,8] 318,2 /-64,6 kiad./

2 Felhalmozási költségvetés

1 Intézményi beruházási kiadások [ 368,4] 306,4 /-62,0 kiad./

2 Felújítás [ 319,2] 265,4 /-53,8 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat további összefüggéseit lásd az ajánlás 18. pontjában foglalt felsorolás szerint.

Indokolás: Lásd a T/1658/351. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- az Egészségügyi bizottság nem támogatja,

- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,

- az Eu. Integrációs bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- az Idegenforgalmi bizottság nem támogatja,

- az Ifjúsági bizottság nem támogatja,

- a Kulturális bizottság nem támogatja,

- a Külügyi bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Mezőgazdasági bizottság támogatja,

- a Nemzetbiztonsági bizottság nem támogatja,

- az Oktatási bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,

- a Számvevőszéki bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

225. A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 1. sz. melléklet XI. fejezet 1. cím 1. alcím módosítását javasolja:

XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM

1 Belügyminisztérium igazgatása

1 Belügyminisztérium központi igazgatása [4 200,1] 4 169,9 /-30,2 tám./

2 Felhalmozási költségvetés

1 Intézményi beruházási kiadások [ 368,4] 338,2 /-30,2 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat további összefüggéseit lásd az ajánlás 2. pontjában foglalt felsorolás szerint.

Indokolás: Lásd a T/1658/451. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

226. A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 1. sz. melléklet XI. fejezet 1. cím 2. alcím módosítását javasolja:

XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM

1 Belügyminisztérium igazgatása

2 Rendvédelmi Szervek Védelmi Szolgálata [ 719,4] 714,2 /-5,2 tám./

1 Működési költségvetés

3 Dologi kiadások [ 62,5] 57,3 /-5,2 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat további összefüggéseit lásd az ajánlás 2. pontjában foglalt felsorolás szerint.

Indokolás: Lásd a T/1658/451. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

227. A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 1. sz. melléklet XI. fejezet 2. cím módosítását javasolja:

XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM

2 Fővárosi és megyei közigazgatási hivatalok [4 095,1] 4 065,6 /-29,5 tám./

1 Működési költségvetés 471,9 bev.

3 Dologi kiadások [ 901,1] 897,4 /-3,7 kiad./

2 Felhalmozási költségvetés

1 Intézményi beruházási kiadások [ 166,6] 161,3 /-5,3 kiad./

2 Felújítás [ 160,4] 139,9 /-20,5 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat további összefüggéseit lásd az ajánlás 2. pontjában foglalt felsorolás szerint.

Indokolás: Lásd a T/1658/451. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

228. A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 1. sz. melléklet XI. fejezet 3. cím módosítását javasolja:

XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM

3 Területi Államháztartási és Közigazgatási Információs Szolgálatok [4 439,2] 4 539,2 /+100,0 tám./

1 Működési költségvetés 1 096,7 bev.

1 Személyi juttatások [2 676,9] 2 726,9 /+50,0 kiad./

2 Munkaadókat terhelő járulékok [1 079,4] 1 099,4 /+20,0 kiad./

3 Dologi kiadások [1 105,5] 1 135,5 /+30,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 631. (1.mell. XXII. 16.cím) számú pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1658/452. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

229. A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 1. sz. melléklet XI. fejezet 3. cím módosítását javasolja:

XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM

3 Területi Államháztartási és Közigazgatási Információs

Szolgálatok [4 439,2] 4 407,2 /-32,0 tám./

1 Működési költségvetés 1 096,7 bev.

3 Dologi kiadások [1 105,5] 1 095,4 /-10,1 kiad./

5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások [ 40,8] 33,7 /-7,1 kiad./

2 Felhalmozási költségvetés

1 Intézményi beruházási kiadások [ 498,6] 483,8 /-14,8 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat további összefüggéseit lásd az ajánlás 2. pontjában foglalt felsorolás szerint.

Indokolás: Lásd a T/1658/451. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

230. Burány Sándor és Kovács László képviselők a törvényjavaslat 1. sz. melléklet XI. fejezet 3. cím módosítását javasolják:

XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM

3 Területi Államháztartási és Közigazgatási Információs

Szolgálatok [4 439,2] 4 418,2 /-21,0 tám./

1 Működési költségvetés [1 096,7] 1 117,7 /+21,0 bev./

Megjegyzés: A módosító javaslat további összefüggéseit lásd az ajánlás 18. pontjában foglalt felsorolás szerint.

Indokolás: Lásd a T/1658/351. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- az Egészségügyi bizottság nem támogatja,

- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,

- az Eu. Integrációs bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- az Idegenforgalmi bizottság nem támogatja,

- az Ifjúsági bizottság nem támogatja,

- a Kulturális bizottság nem támogatja,

- a Külügyi bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Mezőgazdasági bizottság támogatja,

- a Nemzetbiztonsági bizottság nem támogatja,

- az Oktatási bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,

- a Számvevőszéki bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

231. A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 1. sz. melléklet XI. fejezet 4. cím módosítását javasolja:

XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM

4 BM Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal [1 296,3] 1 287,0 /-9,3 tám./

21,1 bev.

1 Működési költségvetés 15,4 bev.

3 Dologi kiadások [ 475,6] 466,3 /-9,3 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat további összefüggéseit lásd az ajánlás 2. pontjában foglalt felsorolás szerint.

Indokolás: Lásd a T/1658/451. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

232. Mádi László, Selmeczi Gabriella, Gyimesi István, Perlaki Jenő, dr. Kovács Zoltán, Czerván György, Hadházy Sándor, Hortobágyi Krisztina, Imre Zsolt, Pánczél Károly, Pogácsás Tibor, dr. Salamon László, Szabó Ferenc, Tóth Gábor, Várkonyi András és Vidoven Árpád képviselők a törvényjavaslat 1. sz. melléklet XI. fejezet 5. cím 1. alcím módosítását javasolják:

XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM

5 Rendőrség

1 Országos Rendőr-főkapitányság és háttérintézményei [16 154,0] 15 754,0 /-400,0 tám./

2 Felhalmozási költségvetés 28,2 bev.

1 Intézményi beruházási kiadások [5 283,7] 5 083,7 /-200,0 kiad./

2 Felújítás [1 209,2] 1 009,2 /-200,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 248. (1.mell. XI. 5.cím 16.alc), 453. (1.mell. XVII. 13.cím 1.alc 9.jcs 1.jogc) számú pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1658/227. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Emberi jogi bizottság támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság támogatja,

- a Területfejlesztési bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal az Emberi jogi bizottság ülésén egyetértett, a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bizottság, a Területfejlesztési bizottság ülésén nem értett egyet.

233. Burány Sándor és Kovács László képviselők a törvényjavaslat 1. sz. melléklet XI. fejezet 5. cím 1. alcím módosítását javasolják:

XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM

5 Rendőrség

1 Országos Rendőr-főkapitányság és háttérintézményei [16 154,0] 16 034,0 /-120,0 tám./

1 Működési költségvetés [ 435,2] 555,2 /+120,0 bev./

Megjegyzés: A módosító javaslat további összefüggéseit lásd az ajánlás 18. pontjában foglalt felsorolás szerint.

Indokolás: Lásd a T/1658/351. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- az Egészségügyi bizottság nem támogatja,

- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,

- az Eu. Integrációs bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- az Idegenforgalmi bizottság nem támogatja,

- az Ifjúsági bizottság nem támogatja,

- a Kulturális bizottság nem támogatja,

- a Külügyi bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Mezőgazdasági bizottság támogatja,

- a Nemzetbiztonsági bizottság nem támogatja,

- az Oktatási bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,

- a Számvevőszéki bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

234. A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 1. sz. melléklet XI. fejezet 5. cím 1. alcím módosítását javasolja:

XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM

5 Rendőrség

1 Országos Rendőr-főkapitányság és háttérintézményei [16 154,0] 15 576,1 /-577,9 tám./

2 Felhalmozási költségvetés 28,2 bev.

1 Intézményi beruházási kiadások [5 283,7] 4 917,5 /-366,2 kiad./

2 Felújítás [1 209,2] 997,5 /-211,7 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat további összefüggéseit lásd az ajánlás 2. pontjában foglalt felsorolás szerint.

Indokolás: Lásd a T/1658/451. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

235. A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 1. sz. melléklet XI. fejezet 5. cím 2. alcím módosítását javasolja:

XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM

5 Rendőrség

2 Budapesti Rendőr-főkapitányság [18 417,0] 18 381,8 /-35,2 tám./

2 Felhalmozási költségvetés 30,0 bev.

1 Intézményi beruházási kiadások [ 320,0] 284,8 /-35,2 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat további összefüggéseit lásd az ajánlás 2. pontjában foglalt felsorolás szerint.

Indokolás: Lásd a T/1658/451. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

236. A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 1. sz. melléklet XI. fejezet 5. cím 4. alcím módosítását javasolja:

XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM

5 Rendőrség

4 Baranya megyei Rendőr-főkapitányság [2 460,3] 2 458,4 /-1,9 tám./

2 Felhalmozási költségvetés

1 Intézményi beruházási kiadások [ 23,4] 21,5 /-1,9 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat további összefüggéseit lásd az ajánlás 2. pontjában foglalt felsorolás szerint.

Indokolás: Lásd a T/1658/451. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

237. A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 1. sz. melléklet XI. fejezet 5. cím 5. alcím módosítását javasolja:

XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM

5 Rendőrség

5 Bács-Kiskun megyei Rendőr-főkapitányság [3 105,9] 3 103,4 /-2,5 tám./

2 Felhalmozási költségvetés

1 Intézményi beruházási kiadások [ 30,3] 27,8 /-2,5 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat további összefüggéseit lásd az ajánlás 2. pontjában foglalt felsorolás szerint.

Indokolás: Lásd a T/1658/451. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

238. A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 1. sz. melléklet XI. fejezet 5. cím 6. alcím módosítását javasolja:

XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM

5 Rendőrség

6 Békés megyei Rendőr-főkapitányság [2 281,3] 2 279,5 /-1,8 tám./

2 Felhalmozási költségvetés

1 Intézményi beruházási kiadások [ 21,4] 19,6 /-1,8 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat további összefüggéseit lásd az ajánlás 2. pontjában foglalt felsorolás szerint.

Indokolás: Lásd a T/1658/451. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

239. A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 1. sz. melléklet XI. fejezet 5. cím 7. alcím módosítását javasolja:

XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM

5 Rendőrség

7 Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Rendőr-főkapitányság [4 222,6] 4 219,4 /-3,2 tám./

2 Felhalmozási költségvetés

1 Intézményi beruházási kiadások [ 38,6] 35,4 /-3,2 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat további összefüggéseit lásd az ajánlás 2. pontjában foglalt felsorolás szerint.

Indokolás: Lásd a T/1658/451. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

240. A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 1. sz. melléklet XI. fejezet 5. cím 8. alcím módosítását javasolja:

XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM

5 Rendőrség

8 Csongrád megyei Rendőr-főkapitányság [2 464,6] 2 462,7 /-1,9 tám./

2 Felhalmozási költségvetés

1 Intézményi beruházási kiadások [ 23,0] 21,1 /-1,9 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat további összefüggéseit lásd az ajánlás 2. pontjában foglalt felsorolás szerint.

Indokolás: Lásd a T/1658/451. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

241. A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 1. sz. melléklet XI. fejezet 5. cím 9. alcím módosítását javasolja:

XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM

5 Rendőrség

9 Fejér megyei Rendőr-főkapitányság [2 526,3] 2 524,5 /-1,8 tám./

2 Felhalmozási költségvetés

1 Intézményi beruházási kiadások [ 22,0] 20,2 /-1,8 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat további összefüggéseit lásd az ajánlás 2. pontjában foglalt felsorolás szerint.

Indokolás: Lásd a T/1658/451. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

242. A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 1. sz. melléklet XI. fejezet 5. cím 10. alcím módosítását javasolja:

XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM

5 Rendőrség

10 Győr-Moson-Sopron megyei Rendőr-főkapitányság [2 342,4] 2 340,7 /-1,7 tám./

2 Felhalmozási költségvetés 4,5 bev.

1 Intézményi beruházási kiadások [ 21,6] 19,9 /-1,7 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat további összefüggéseit lásd az ajánlás 2. pontjában foglalt felsorolás szerint.

Indokolás: Lásd a T/1658/451. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

243. A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 1. sz. melléklet XI. fejezet 5. cím 11. alcím módosítását javasolja:

XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM

5 Rendőrség

11 Hajdú-Bihar megyei Rendőr-főkapitányság [2 981,2] 2 978,9 /-2,3 tám./

2 Felhalmozási költségvetés

1 Intézményi beruházási kiadások [ 27,3] 25,0 /-2,3 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat további összefüggéseit lásd az ajánlás 2. pontjában foglalt felsorolás szerint.

Indokolás: Lásd a T/1658/451. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

244. A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 1. sz. melléklet XI. fejezet 5. cím 12. alcím módosítását javasolja:

XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM

5 Rendőrség

12 Heves megyei Rendőr-főkapitányság [1 824,8] 1 823,5 /-1,3 tám./

2 Felhalmozási költségvetés 1,5 bev.

1 Intézményi beruházási kiadások [ 16,0] 14,7 /-1,3 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat további összefüggéseit lásd az ajánlás 2. pontjában foglalt felsorolás szerint.

Indokolás: Lásd a T/1658/451. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

245. A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 1. sz. melléklet XI. fejezet 5. cím 13. alcím módosítását javasolja:

XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM

5 Rendőrség

13 Jász-Nagykun-Szolnok megyei Rendőr-főkapitányság [2 425,4] 2 423,6 /-1,8 tám./

2 Felhalmozási költségvetés 1,0 bev.

1 Intézményi beruházási kiadások [ 22,1] 20,3 /-1,8 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat további összefüggéseit lásd az ajánlás 2. pontjában foglalt felsorolás szerint.

Indokolás: Lásd a T/1658/451. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

246. A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 1. sz. melléklet XI. fejezet 5. cím 14. alcím módosítását javasolja:

XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM

5 Rendőrség

14 Komárom-Esztergom megyei Rendőr-főkapitányság [1 889,3] 1 887,9 /-1,4 tám./

2 Felhalmozási költségvetés

1 Intézményi beruházási kiadások [ 16,9] 15,5 /-1,4 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat további összefüggéseit lásd az ajánlás 2. pontjában foglalt felsorolás szerint.

Indokolás: Lásd a T/1658/451. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

247. A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 1. sz. melléklet XI. fejezet 5. cím 15. alcím módosítását javasolja:

XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM

5 Rendőrség

15 Nógrád megyei Rendőr-főkapitányság [1 577,8] 1 576,7 /-1,1 tám./

2 Felhalmozási költségvetés 2,0 bev.

1 Intézményi beruházási kiadások [ 14,0] 12,9 /-1,1 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat további összefüggéseit lásd az ajánlás 2. pontjában foglalt felsorolás szerint.

Indokolás: Lásd a T/1658/451. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

248. Mádi László, Selmeczi Gabriella, Gyimesi István, Perlaki Jenő, dr. Kovács Zoltán, Czerván György, Hadházy Sándor, Hortobágyi Krisztina, Imre Zsolt, Pánczél Károly, Pogácsás Tibor, dr. Salamon László, Szabó Ferenc, Tóth Gábor, Várkonyi András és Vidoven Árpád képviselők a törvényjavaslat 1. sz. melléklet XI. fejezet 5. cím 16. alcím módosítását javasolják:

XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM

5 Rendőrség

16 Pest megyei Rendőr-főkapitányság [4 815,1] 5 365,1 /+550,0 tám./

1 Működési költségvetés 159,0 bev.

1 Személyi juttatások [2 919,4] 3 120,0 /+200,6 kiad./

2 Munkaadókat terhelő járulékok [1 170,8] 1 248,0 /+77,2 kiad./

3 Dologi kiadások [ 770,1] 1 042,3 /+272,2 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 232. (1.mell. XI. 5.cím 1.alc), 453. (1.mell. XVII. 13.cím 1.alc 9.jcs 1.jogc) számú pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1658/227. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Emberi jogi bizottság támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság támogatja,

- a Területfejlesztési bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal az Emberi jogi bizottság ülésén egyetértett, a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bizottság, a Területfejlesztési bizottság ülésén nem értett egyet.

249. Keller László képviselő a törvényjavaslat 1. sz. melléklet XI. fejezet 5. cím 16. alcím módosítását javasolja:

XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM

5 Rendőrség

16 Pest megyei Rendőr-főkapitányság [4 815,1] 5 215,1 /+400,0 tám./

1 Működési költségvetés 159,0 bev.

1 Személyi juttatások [2 919,4] 3 119,4 /+200,0 kiad./

2 Munkaadókat terhelő járulékok [1 170,8] 1 270,8 /+100,0 kiad./

3 Dologi kiadások [ 770,1] 870,1 /+100,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 641. (1.mell. XXII. 18.cím 1.alc) számú pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1658/25. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

250. A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 1. sz. melléklet XI. fejezet 5. cím 16. alcím módosítását javasolja:

XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM

5 Rendőrség

16 Pest megyei Rendőr-főkapitányság [4 815,1] 4 811,4 /-3,7 tám./

2 Felhalmozási költségvetés

1 Intézményi beruházási kiadások [ 44,3] 40,6 /-3,7 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat további összefüggéseit lásd az ajánlás 2. pontjában foglalt felsorolás szerint.

Indokolás: Lásd a T/1658/451. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

251. A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 1. sz. melléklet XI. fejezet 5. cím 17. alcím módosítását javasolja:

XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM

5 Rendőrség

17 Somogy megyei Rendőr-főkapitányság [2 494,3] 2 492,4 /-1,9 tám./

2 Felhalmozási költségvetés

1 Intézményi beruházási kiadások [ 23,0] 21,1 /-1,9 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat további összefüggéseit lásd az ajánlás 2. pontjában foglalt felsorolás szerint.

Indokolás: Lásd a T/1658/451. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

252. A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 1. sz. melléklet XI. fejezet 5. cím 18. alcím módosítását javasolja:

XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM

5 Rendőrség

18 Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei

Rendőr-főkapitányság [2 920,0] 2 917,8 /-2,2 tám./

2 Felhalmozási költségvetés

1 Intézményi beruházási kiadások [ 26,4] 24,2 /-2,2 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat további összefüggéseit lásd az ajánlás 2. pontjában foglalt felsorolás szerint.

Indokolás: Lásd a T/1658/451. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

253. A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 1. sz. melléklet XI. fejezet 5. cím 19. alcím módosítását javasolja:

XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM

5 Rendőrség

19 Tolna megyei Rendőr-főkapitányság [1 820,0] 1 818,7 /-1,3 tám./

2 Felhalmozási költségvetés

1 Intézményi beruházási kiadások [ 16,3] 15,0 /-1,3 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat további összefüggéseit lásd az ajánlás 2. pontjában foglalt felsorolás szerint.

Indokolás: Lásd a T/1658/451. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

254. A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 1. sz. melléklet XI. fejezet 5. cím 20. alcím módosítását javasolja:

XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM

5 Rendőrség

20 Vas megyei Rendőr-főkapitányság [1 858,1] 1 856,8 /-1,3 tám./

2 Felhalmozási költségvetés

1 Intézményi beruházási kiadások [ 16,3] 15,0 /-1,3 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat további összefüggéseit lásd az ajánlás 2. pontjában foglalt felsorolás szerint.

Indokolás: Lásd a T/1658/451. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

255. A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 1. sz. melléklet XI. fejezet 5. cím 21. alcím módosítását javasolja:

XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM

5 Rendőrség

21 Veszprém megyei Rendőr-főkapitányság [2 112,7] 2 111,0 /-1,7 tám./

2 Felhalmozási költségvetés

1 Intézményi beruházási kiadások [ 20,3] 18,6 /-1,7 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat további összefüggéseit lásd az ajánlás 2. pontjában foglalt felsorolás szerint.

Indokolás: Lásd a T/1658/451. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

256. A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 1. sz. melléklet XI. fejezet 5. cím 22. alcím módosítását javasolja:

XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM

5 Rendőrség

22 Zala megyei Rendőr-főkapitányság [1 844,2] 1 842,8 /-1,4 tám./

2 Felhalmozási költségvetés

1 Intézményi beruházási kiadások [ 16,8] 15,4 /-1,4 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat további összefüggéseit lásd az ajánlás 2. pontjában foglalt felsorolás szerint.

Indokolás: Lásd a T/1658/451. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

257. A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 1. sz. melléklet XI. fejezet 5. cím 23. alcím módosítását javasolja:

XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM

5 Rendőrség

23 Készenléti Rendőrség [4 870,6] 4 866,5 /-4,1 tám./

2 Felhalmozási költségvetés 2,0 bev.

1 Intézményi beruházási kiadások [ 50,0] 45,9 /-4,1 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat további összefüggéseit lásd az ajánlás 2. pontjában foglalt felsorolás szerint.

Indokolás: Lásd a T/1658/451. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

258. A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 1. sz. melléklet XI. fejezet 5. cím 24. alcím módosítását javasolja:

XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM

5 Rendőrség

24 Köztársasági Őrezred [2 964,1] 2 960,0 /-4,1 tám./

2 Felhalmozási költségvetés 0,8 bev.

1 Intézményi beruházási kiadások [ 50,0] 45,9 /-4,1 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat további összefüggéseit lásd az ajánlás 2. pontjában foglalt felsorolás szerint.

Indokolás: Lásd a T/1658/451. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

259. A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 1. sz. melléklet XI. fejezet 5. cím 25. alcím módosítását javasolja:

XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM

5 Rendőrség

25 Híradástechnikai Szolgálat [1 891,2] 1 884,2 /-7,0 tám./

2 Felhalmozási költségvetés 20,0 bev.

1 Intézményi beruházási kiadások [ 50,3] 43,3 /-7,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat további összefüggéseit lásd az ajánlás 2. pontjában foglalt felsorolás szerint.

Indokolás: Lásd a T/1658/451. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

260. Dr. Lentner Csaba és Balczó Zoltán képviselők a törvényjavaslat 1. sz. melléklet XI. fejezet 5. cím kiegészítését javasolják a következő új 26. alcím felvételével:

XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM

5 Rendőrség

26 Rendőri állomány elmaradt készenléti

díjának megfizetése 5 200,0 /+5200,0 tám./

5 200,0 /+5200,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 658. (1.mell. XXII. 20.cím 1.alc) számú pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1658/380. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Emberi jogi bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

261. A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 1. sz. melléklet XI. fejezet 6. cím 1. alcím módosítását javasolja:

XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM

6 Határőrség

1 Határőrség Országos Parancsnokság és szervei [4 203,3] 4 044,0 /-159,3 tám./

2 Felhalmozási költségvetés 239,9 bev.

1 Intézményi beruházási kiadások [ 906,5] 799,9 /-106,6 kiad./

2 Felújítás [ 674,7] 622,0 /-52,7 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat további összefüggéseit lásd az ajánlás 2. pontjában foglalt felsorolás szerint.

Indokolás: Lásd a T/1658/451. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

262. Bajor Tibor képviselő a törvényjavaslat 1. sz. melléklet XI. fejezet 7. cím módosítását javasolja:

XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM

7 BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság [5 846,0] 6 046,0 /+200,0 tám./

1 Működési költségvetés 155,4 bev.

3 Dologi kiadások [ 935,1] 1 035,1 /+100,0 kiad./

2 Felhalmozási költségvetés 3,1 bev.

1 Intézményi beruházási kiadások [ 750,0] 850,0 /+100,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 155. (1.mell. X. 9.cím 2.alc 2.jcs), 276. (1.mell. XI. 19.cím 1.alc 4.jcs), 277. (1.mell. XI. 19.cím 1.alc 5.jcs) számú pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1658/431. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Környezetvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Kulturális bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

263. Kádas Mihály, Lenártek András és Halász János képviselők a törvényjavaslat 1. sz. melléklet XI. fejezet 7. cím módosítását javasolják:

XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM

7 BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság [5 846,0] 5 856,0 /+10,0 tám./

1 Működési költségvetés 155,4 bev.

5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások [ 4,6] 14,6 /+10,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 705. (1.mell. XXIII. 10.cím 4.alc 2.jcs) számú pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1658/265. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Környezetvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Kulturális bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

264. A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 1. sz. melléklet XI. fejezet 7. cím módosítását javasolja:

XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM

7 BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság [5 846,0] 5 803,9 /-42,1 tám./

2 Felhalmozási költségvetés 3,1 bev.

1 Intézményi beruházási kiadások [ 750,0] 729,0 /-21,0 kiad./

2 Felújítás [ 280,1] 259,0 /-21,1 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat további összefüggéseit lásd az ajánlás 2. pontjában foglalt felsorolás szerint.

Indokolás: Lásd a T/1658/451. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

265. A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 1. sz. melléklet XI. fejezet 9. cím módosítását javasolja:

XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM

9 BM Tűzvédelmi Kiképző Intézet [ 655,1] 650,4 /-4,7 tám./

2 Felhalmozási költségvetés

2 Felújítás [ 51,2] 46,5 /-4,7 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat további összefüggéseit lásd az ajánlás 2. pontjában foglalt felsorolás szerint.

Indokolás: Lásd a T/1658/451. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

266. A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 1. sz. melléklet XI. fejezet 10. cím módosítását javasolja:

XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM

10 Duna Palota és Kiadó [ 201,7] 200,2 /-1,5 tám./

2 Felhalmozási költségvetés

1 Intézményi beruházási kiadások [ 24,0] 22,5 /-1,5 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat további összefüggéseit lásd az ajánlás 2. pontjában foglalt felsorolás szerint.

Indokolás: Lásd a T/1658/451. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

267. A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 1. sz. melléklet XI. fejezet 11. cím módosítását javasolja:

XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM

11 Központi Adatfeldolgozó, Nyilvántartó és

Választási Hivatal [2 445,5] 2 427,9 /-17,6 tám./

2 Felhalmozási költségvetés

1 Intézményi beruházási kiadások [ 410,0] 392,4 /-17,6 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat további összefüggéseit lásd az ajánlás 2. pontjában foglalt felsorolás szerint.

Indokolás: Lásd a T/1658/451. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

268. A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 1. sz. melléklet XI. fejezet 12. cím módosítását javasolja:

XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM

12 Rendőrtiszti Főiskola [ 777,0] 771,4 /-5,6 tám./

2 Felhalmozási költségvetés

1 Intézményi beruházási kiadások [ 64,0] 58,4 /-5,6 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat további összefüggéseit lásd az ajánlás 2. pontjában foglalt felsorolás szerint.

Indokolás: Lásd a T/1658/451. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

269. A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 1. sz. melléklet XI. fejezet 13. cím módosítását javasolja:

XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM

13 BM Központi Kórház és intézményei [ 501,8] 498,2 /-3,6 tám./

2 Felhalmozási költségvetés 1,0 bev.

2 Felújítás [ 161,8] 158,2 /-3,6 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat további összefüggéseit lásd az ajánlás 2. pontjában foglalt felsorolás szerint.

Indokolás: Lásd a T/1658/451. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

270. A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 1. sz. melléklet XI. fejezet 14. cím 1. alcím módosítását javasolja:

XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM

14 Központi Gazdasági Főigazgatóság

1 Központi Gazdasági Főigazgatóság és háttérintézményei [2 304,6] 2 288,0 /-16,6 tám./

2 Felhalmozási költségvetés 11,3 bev.

2 Felújítás [ 301,6] 285,0 /-16,6 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat további összefüggéseit lásd az ajánlás 2. pontjában foglalt felsorolás szerint.

Indokolás: Lásd a T/1658/451. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

271. Burány Sándor és Kovács László képviselők a törvényjavaslat 1. sz. melléklet XI. fejezet 14. cím 1. alcím módosítását javasolják:

XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM

14 Központi Gazdasági Főigazgatóság

1 Központi Gazdasági Főigazgatóság és háttérintézményei [2 304,6] 1 904,6 /-400,0 tám./

2 Felhalmozási költségvetés 11,3 bev.

[6 Lakásépítés] [ 400,0] /-400,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat további összefüggéseit lásd az ajánlás 18. pontjában foglalt felsorolás szerint.

Indokolás: Lásd a T/1658/351. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- az Egészségügyi bizottság nem támogatja,

- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,

- az Eu. Integrációs bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- az Idegenforgalmi bizottság nem támogatja,

- az Ifjúsági bizottság nem támogatja,

- a Kulturális bizottság nem támogatja,

- a Külügyi bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Mezőgazdasági bizottság támogatja,

- a Nemzetbiztonsági bizottság nem támogatja,

- az Oktatási bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,

- a Számvevőszéki bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

272. A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 1. sz. melléklet XI. fejezet 14. cím 2. alcím módosítását javasolja:

XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM

14 Központi Gazdasági Főigazgatóság

2 BM Nemzetközi Oktatási Központ [ 120,3] 119,5 /-0,8 tám./

1 Működési költségvetés 159,4 bev.

3 Dologi kiadások [ 184,0] 183,2 /-0,8 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat további összefüggéseit lásd az ajánlás 2. pontjában foglalt felsorolás szerint.

Indokolás: Lásd a T/1658/451. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

273. Burány Sándor és Kovács László képviselők a törvényjavaslat 1. sz. melléklet XI. fejezet 14. cím 2. alcím módosítását javasolják:

XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM

14 Központi Gazdasági Főigazgatóság

2 BM Nemzetközi Oktatási Központ [ 120,3] 70,3 /-50,0 tám./

1 Működési költségvetés [ 159,4] 209,4 /+50,0 bev./

Megjegyzés: A módosító javaslat további összefüggéseit lásd az ajánlás 18. pontjában foglalt felsorolás szerint.

Indokolás: Lásd a T/1658/351. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- az Egészségügyi bizottság nem támogatja,

- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,

- az Eu. Integrációs bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- az Idegenforgalmi bizottság nem támogatja,

- az Ifjúsági bizottság nem támogatja,

- a Kulturális bizottság nem támogatja,

- a Külügyi bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Mezőgazdasági bizottság támogatja,

- a Nemzetbiztonsági bizottság nem támogatja,

- az Oktatási bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,

- a Számvevőszéki bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

274. A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 1. sz. melléklet XI. fejezet 14. cím 3. alcím módosítását javasolja:

XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM

14 Központi Gazdasági Főigazgatóság

3 Szakközépiskolák [3 479,3] 3 454,2 /-25,1 tám./

1 Működési költségvetés 206,4 bev.

3 Dologi kiadások [1 347,0] 1 321,9 /-25,1 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat további összefüggéseit lásd az ajánlás 2. pontjában foglalt felsorolás szerint.

Indokolás: Lásd a T/1658/451. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

275. A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 1. sz. melléklet XI. fejezet 15. cím módosítását javasolja:

XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM

15 BM Országos Közbeszerzési Főigazgatóság [ 285,8] 283,3 /-2,5 tám./

1 Működési költségvetés 536,3 bev.

3 Dologi kiadások [ 565,1] 562,6 /-2,5 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat további összefüggéseit lásd az ajánlás 2. pontjában foglalt felsorolás szerint.

Indokolás: Lásd a T/1658/451. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

276. Bajor Tibor képviselő a törvényjavaslat 1. sz. melléklet XI. fejezet 19. cím 1. alcím 4. jogcím-csoport módosítását javasolja:

XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM

19 Fejezeti kezelésű előirányzatok

1 Beruházás

4 Tűzvédelmi beruházások [ 699,2] 749,2 /+50,0 tám./

2 Felhalmozási költségvetés

4 Központi beruházási kiadások [ 699,2] 749,2 /+50,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 155. (1.mell. X. 9.cím 2.alc 2.jcs), 262. (1.mell. XI. 7.cím), 277. (1.mell. XI. 19.cím 1.alc 5.jcs) számú pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1658/431. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Kulturális bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

277. Bajor Tibor képviselő a törvényjavaslat 1. sz. melléklet XI. fejezet 19. cím 1. alcím 5. jogcím-csoport módosítását javasolja:

XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM

19 Fejezeti kezelésű előirányzatok

1 Beruházás

5 Tűzoltógépjármű fecskendő beszerzés [1 824,2] 2 024,2 /+200,0 tám./

2 Felhalmozási költségvetés

4 Központi beruházási kiadások [1 824,2] 2 024,2 /+200,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 155. (1.mell. X. 9.cím 2.alc 2.jcs), 262. (1.mell. XI. 7.cím), 276. (1.mell. XI. 19.cím 1.alc 4.jcs) számú pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1658/431. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Kulturális bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

278. Szászfalvi László és Font Sándor képviselők a törvényjavaslat 1. sz. melléklet XI. fejezet 19. cím 2. alcím 6. jogcím-csoport módosítását javasolják:

XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM

19 Fejezeti kezelésű előirányzatok

2 Ágazati célfeladatok

6 Önkéntes tűzoltóegyesületek és önkéntes tűzoltóságok

támogatása [ 400,0] 500,0 /+100,0 tám./

1 Működési költségvetés

5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások [ 250,0] 350,0 /+100,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 14. (18.§ (1) d)), 424. (1.mell. XV. 25.cím 11.alc), 836. (8.mell. újIV.) számú pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1658/137. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Társadalmi szervezetek bizottság támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

279. Dr. Világosi Gábor, Kuncze Gábor és dr. Kóródi Mária képviselők a törvényjavaslat 1. sz. melléklet XI. fejezet 19. cím 2. alcím 6. jogcím-csoport módosítását javasolják:

XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM

19 Fejezeti kezelésű előirányzatok

2 Ágazati célfeladatok

6 Önkéntes tűzoltóegyesületek és önkéntes tűzoltóságok

támogatása [ 400,0] 600,0 /+200,0 tám./

1 Működési költségvetés

5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások [ 250,0] 375,0 /+125,0 kiad./

2 Felhalmozási költségvetés

3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások [ 150,0] 225,0 /+75,0 kiad./

Indokolás: Lásd a T/1658/355. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Társadalmi szervezetek bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

280. Burány Sándor és Kovács László képviselők a törvényjavaslat 1. sz. melléklet XI. fejezet 19. cím 2. alcím 14. jogcím-csoport elhagyását javasolják:

XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM

19 Fejezeti kezelésű előirányzatok

2 Ágazati célfeladatok

14 BM és felügyelete alá tartozó szervek pénzügyi-gazdálkodási

rendszerének fejlesztése [1 102,6] /-1102,6 tám./

1 Működési költségvetés 10 562,1 bev.

5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások [10 562,1] 9 459,5 /-1102,6 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat további összefüggéseit lásd az ajánlás 18. pontjában foglalt felsorolás szerint.

Indokolás: Lásd a T/1658/351. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- az Egészségügyi bizottság nem támogatja,

- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,

- az Eu. Integrációs bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- az Idegenforgalmi bizottság nem támogatja,

- az Ifjúsági bizottság nem támogatja,

- a Kulturális bizottság nem támogatja,

- a Külügyi bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Mezőgazdasági bizottság támogatja,

- a Nemzetbiztonsági bizottság nem támogatja,

- az Oktatási bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,

- a Számvevőszéki bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

281. Dr. Lamperth Mónika, Pozsgai Balázs és Jauernik István képviselők a törvényjavaslat 1. sz. melléklet XI. fejezet 19. cím 2. alcím kiegészítését javasolják a következő új 24. jogcím-csopot felvételével:

XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM

19 Fejezeti kezelésű előirányzatok

2 Ágazati célfeladatok

24 Rendvédelmi szervek személyi juttatásának és járulékainak

egyszeri támogatása 4 363,0 /+4363,0 tám./

1 Működési költségvetés

1 Személyi juttatások 3 000,0 /+3000,0 kiad./

2 Munkaadókat terhelő járulék 1 363,0 /+1363,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 174. (1.mell. X. 9.cím 2.alc 2.jcs) számú pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1658/399. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Honvédelmi bizottság nem támogatja,

- a Kulturális bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

282. Bajor Tibor képviselő a törvényjavaslat 1. sz. melléklet XI. fejezet 19. cím 2. alcím kiegészítését javasolja a következő új 31. jogcím-csoport felvételével:

XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM

19 Fejezeti kezelésű előirányzatok

2 Ágazati célfeladatok

31 Katasztrófavédelmi irányítási rendszer bevezetése 1 000,0 /+1000,0 tám./

Megjegyzés: A mód. indítvánnyal összefüggésben a kiadási előirányzatot is meg kell határozni.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 341. (1.mell. XII. 10.cím 2.alc 6.jcs) számú pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1658/430. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,

- az Eu. Integrációs bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Környezetvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Mezőgazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Területfejlesztési bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

283. Hegyi Gyula képviselő a törvényjavaslat 1. sz. melléklet XI. fejezet 19. cím 3. alcím 3. jogcím módosítását javasolja:

XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM

19 Fejezeti kezelésű előirányzatok

3 Társadalmi önszerveződések támogatása

3 Szakszervezetek támogatása 10,0 tám.

1 Működési költségvetés

5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások [ 10,0] 20,0 /+10,0 kiad./

Megjegyzés: A mód. indítvánnyal összefüggésben a támogatási előirányzatot is módosítani szükséges.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 123. (1.mell. X. 1.cím 1.alc) számú pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1658/54. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Társadalmi szervezetek bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

284. Keller László képviselő a törvényjavaslat 1. sz. melléklet XI. fejezet 19. cím 3. alcím 5. jogcím módosítását javasolja:

XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM

19 Fejezeti kezelésű előirányzatok

3 Társadalmi önszerveződések támogatása

5 Szabadságharcosokért Alapítvány [ 75,0] 25,0 /-50,0 tám./

1 Működési költségvetés

5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások [ 75,0] 25,0 /-50,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 425. (1.mell. XV. 25.cím 14.alc új4.jcs) számú pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1658/119. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Egészségügyi bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Társadalmi szervezetek bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

285. Dr. Gémesi György képviselő a törvényjavaslat 1. sz. melléklet XI. fejezet 19. cím 3. alcím kiegészítését javasolja a következő új 6. jogcím felvételével:

XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM

19 Fejezeti kezelésű előirányzatok

3 Társadalmi önszerveződések támogatása

6 Önkormányzati szövetségek támogatása 50,0 /+50,0 tám./

1 Működési költségvetés

5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 50,0 /+50,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 779. (1.mell. XLI. 2.cím 2.alc 2.jcs 7.jogc) számú pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1658/132. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság támogatja,

- a Területfejlesztési bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

286. Csizmár Gábor képviselő a törvényjavaslat 1. sz. melléklet XI. fejezet 19. cím 13. alcím 3. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 8. jogcím felvételével:

XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM

19 Fejezeti kezelésű előirányzatok

13 Nem állami humánszolgáltatások normatív támogatása

3 Szociális célú humán szolgáltatások normatív állami támogatása

8 Nem állami bentlakásos szociális intézmények

tartalékalapja 269,0 /+269,0 tám./

1 Működési költségvetés

5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 269,0 /+269,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 624. (1.mell. XXII. 14.cím 2.alc 1.jcs) számú pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1658/377. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Egészségügyi bizottság nem támogatja,

- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal az Egészségügyi bizottság ülésén egyetértett, a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bizottság ülésén nem értett egyet.

287. Bajor Tibor képviselő a törvényjavaslat 1. sz. melléklet XI. fejezet kiegészítését javasolja a következő új23.cím felvételével:

XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM

23 Katasztrófavédelmi Alap 5 000,0 /+5 000,0 tám./

30 000,0 /+30 000,0 kiad./

Megjegyzés: A mód. indítvány számszaki eltérést tartalmaz. A módosító javaslatban a törvényjavaslat szerkezetét figyelembe véve a támogatási előirányzatot nem kell megadni.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 222. (1.mell. X. 12.cím 1.alc), 349. (1.mell. XII. 10.cím 4.alc 1.jcs 1.jogc), 363. (1.mell. XII. 11.cím 3.alc) számú pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1658/429. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Környezetvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Mezőgazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

288. Bodzás Ferenc Árpád, dr. Pusztai Gyula, Mayer Bertalan és Simon József képviselők a törvényjavaslat 1. sz. melléklet XI. fejezet 23. cím módosítását javasolják:

XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM

23 Helyi önkormányzatok támogatásai, hozzájárulásai 150,0 /+150,0 tám./

1 Normatív hozzájárulások

1 Községek általános feladatai 150,0 /+150,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 340. (1.mell. XII. 9.cím), 790. (3.mell. 1.) számú pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1658/342. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- az Ifjúsági bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Mezőgazdasági bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

289. Burány Sándor és Kovács László képviselők a törvényjavaslat 1. sz. melléklet XI. fejezet 23. cím 1. alcím 1. jogcím-csoport módosítását javasolják:

XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM

23 Helyi önkormányzatok támogatásai, hozzájárulásai

1 Normatív hozzájárulások

1 Üdülőhelyi feladatokhoz [1 578,8] 5 262,6 /+3683,8 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat további összefüggéseit lásd az ajánlás 18. pontjában foglalt felsorolás szerint.

Indokolás: Lásd a T/1658/351. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- az Egészségügyi bizottság nem támogatja,

- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,

- az Eu. Integrációs bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- az Idegenforgalmi bizottság nem támogatja,

- az Ifjúsági bizottság nem támogatja,

- a Kulturális bizottság nem támogatja,

- a Külügyi bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Mezőgazdasági bizottság támogatja,

- a Nemzetbiztonsági bizottság nem támogatja,

- az Oktatási bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,

- a Számvevőszéki bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

290. Dr. Gémesi György, Ékes József és Font Sándor képviselők a törvényjavaslat 1. sz. melléklet XI. fejezet 23. cím 1. alcím 2. jogcím-csoport módosítását javasolják:

XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM

23 Helyi önkormányzatok támogatásai, hozzájárulásai

1 Normatív hozzájárulások

2 Települési igazgatási, kommunális

és sportfeladatokhoz [4 251,7] 5 785,2 /+1533,5 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 17. (21.§ (2)), 24. (21.§ (3)), 302. (1.mell. XI. 23.cím 1.alc 18.jcs), 664. (1.mell. XXII. 21.cím 1.alc), 808. (3.mell. kieg. 1.) számú pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1658/138. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Emberi jogi bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Foglalkoztatási bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Ifjúsági bizottság támogatja,

- az Oktatási bizottság támogatja,

- az Önkormányzati bizottság támogatja,

- a Területfejlesztési bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

291. Mádi László, Font Sándor és dr. Csúcs László képviselők a törvényjavaslat 1. sz. melléklet XI. fejezet 23. cím 1. alcím 2. jogcím-csoport módosítását javasolják:

XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM

23 Helyi önkormányzatok támogatásai, hozzájárulásai

1 Normatív hozzájárulások

2 Települési igazgatási, kommunális és

sportfeladatokhoz [4 251,7] 1 521,8 /-2729,9 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 16. (21.§ (1)), 21. (21.§ (2)), 23. (21.§ (3)), 25. (21.§ (3) b)), 27. (21.§ (4) felv.), 666. (1.mell. XXII. 21.cím 1.alc), 793. (3.mell. 2.), 811. (3.mell. kieg. 1. 3.fr.) számú pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1658/247. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság támogatja,

- a Foglalkoztatási bizottság támogatja,

- az Ifjúsági bizottság támogatja,

- az Önkormányzati bizottság támogatja,

- a Számvevőszéki bizottság támogatja,

- a Területfejlesztési bizottság támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

292. Mádi László, Font Sándor és dr. Csúcs László képviselők a törvényjavaslat 1. sz. melléklet XI. fejezet 23. cím 1. alcím 2. jogcím-csoport módosítását javasolják:

XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM

23 Helyi önkormányzatok támogatásai, hozzájárulásai

1 Normatív hozzájárulások

2 Települési igazgatási, kommunális és

sportfeladatokhoz [4 251,7] 5 468,7 /+1217,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 13. (18.§ (1) d)), 30. (27.§ (1)), 330. (1.mell. XI. 23.cím 5.alc 3.jcs), 493. (1.mell. XIX. 10.cím), 498. (1.mell. XIX. 15.cím 6.alc), 678. (1.mell. XXII. 23.cím 3.alc 6.jcs), 781. (2.mell. LXIII. 1.cím 1.alc), 782. (2.mell. LXIII. 3.cím), 783. (2.mell. LXIII. 4.cím), 786. (2.mell. LXIII. 8.cím 1.alc), 787. (2.mell. LXIII. 8.cím 2.alc), 788. (2.mell. LXIII. új34.cím), 794. (3.mell. 9.), 834. (8.mell. II.) számú pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1658/245. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Egészségügyi bizottság támogatja,

- az Emberi jogi bizottság támogatja,

- a Foglalkoztatási bizottság támogatja,

- az Ifjúsági bizottság támogatja,

- az Önkormányzati bizottság támogatja,

- a Területfejlesztési bizottság támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

293. Mádi László, Font Sándor és dr. Csúcs László képviselők a törvényjavaslat 1. sz. melléklet XI. fejezet 23. cím 1. alcím 2. jogcím-csoport módosítását javasolják:

XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM

23 Helyi önkormányzatok támogatásai, hozzájárulásai

1 Normatív hozzájárulások

2 Települési igazgatási, kommunális és

sportfeladatokhoz [4 251,7] 5 051,7 /+800,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 633. (1.mell. XXII. 16.cím), 795. (3.mell. 10.) számú pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1658/246. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság támogatja,

- az Egészségügyi bizottság támogatja,

- az Ifjúsági bizottság támogatja,

- az Önkormányzati bizottság támogatja,

- a Területfejlesztési bizottság támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

294. Burány Sándor és Kovács László képviselők a törvényjavaslat 1. sz. melléklet XI. fejezet 23. cím 1. alcím 2. jogcím-csoport módosítását javasolják:

XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM

23 Helyi önkormányzatok támogatásai, hozzájárulásai

1 Normatív hozzájárulások

2 Települési igazgatási, kommunális és

sportfeladatokhoz [4 251,7] 12 740,4 /+8488,7 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat további összefüggéseit lásd az ajánlás 18. pontjában foglalt felsorolás szerint.

Indokolás: Lásd a T/1658/351. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- az Egészségügyi bizottság nem támogatja,

- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,

- az Eu. Integrációs bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- az Idegenforgalmi bizottság nem támogatja,

- az Ifjúsági bizottság nem támogatja,

- a Kulturális bizottság nem támogatja,

- a Külügyi bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Mezőgazdasági bizottság támogatja,

- a Nemzetbiztonsági bizottság nem támogatja,

- az Oktatási bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,

- a Számvevőszéki bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

295. Burány Sándor és Kovács László képviselők a törvényjavaslat 1. sz. melléklet XI. fejezet 23. cím 1. alcím 5. jogcím-csoport módosítását javasolják:

XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM

23 Helyi önkormányzatok támogatásai, hozzájárulásai

1 Normatív hozzájárulások

5 Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatási

feladatokhoz [4 106,5] 13 688,4 /+9581,9 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat további összefüggéseit lásd az ajánlás 18. pontjában foglalt felsorolás szerint.

Indokolás: Lásd a T/1658/351. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- az Egészségügyi bizottság nem támogatja,

- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,

- az Eu. Integrációs bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- az Idegenforgalmi bizottság nem támogatja,

- az Ifjúsági bizottság nem támogatja,

- a Kulturális bizottság nem támogatja,

- a Külügyi bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Mezőgazdasági bizottság támogatja,

- a Nemzetbiztonsági bizottság nem támogatja,

- az Oktatási bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,

- a Számvevőszéki bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

296. Burány Sándor és Kovács László képviselők a törvényjavaslat 1. sz. melléklet XI. fejezet 23. cím 1. alcím 6. jogcím-csoport módosítását javasolják:

XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM

23 Helyi önkormányzatok támogatásai, hozzájárulásai

1 Normatív hozzájárulások

6 Gyermekvédelmi szakellátás [3 429,0] 11 097,0 /+7668,0 kiad./

Megjegyzés: A mód. indítvány számítási hibát tartalmaz ( 333,0 mFt az eltérés).

Megjegyzés: A módosító javaslat további összefüggéseit lásd az ajánlás 18. pontjában foglalt felsorolás szerint.

Indokolás: Lásd a T/1658/351. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- az Egészségügyi bizottság nem támogatja,

- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,

- az Eu. Integrációs bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- az Idegenforgalmi bizottság nem támogatja,

- az Ifjúsági bizottság nem támogatja,

- a Kulturális bizottság nem támogatja,

- a Külügyi bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Mezőgazdasági bizottság támogatja,

- a Nemzetbiztonsági bizottság nem támogatja,

- az Oktatási bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,

- a Számvevőszéki bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

297. Burány Sándor és Kovács László képviselők a törvényjavaslat 1. sz. melléklet XI. fejezet 23. cím 1. alcím 10. jogcím-csoport módosítását javasolják:

XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM

23 Helyi önkormányzatok támogatásai, hozzájárulásai

1 Normatív hozzájárulások

10 Pszichiátriai és szenvedélybetegek, valamint fogyatékosok

ápoló-gondozó otthoni és gyógypedagógiai intézeti

ellátásához [3 048,9] 10 163,1 /+7114,2 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat további összefüggéseit lásd az ajánlás 18. pontjában foglalt felsorolás szerint.

Indokolás: Lásd a T/1658/351. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- az Egészségügyi bizottság nem támogatja,

- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,

- az Eu. Integrációs bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- az Idegenforgalmi bizottság nem támogatja,

- az Ifjúsági bizottság nem támogatja,

- a Kulturális bizottság nem támogatja,

- a Külügyi bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Mezőgazdasági bizottság támogatja,

- a Nemzetbiztonsági bizottság nem támogatja,

- az Oktatási bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,

- a Számvevőszéki bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

298. Béki Gabriella képviselő a törvényjavaslat 1. sz. melléklet XI. fejezet 23. cím 1. alcím 11. jogcím-csoport módosítását javasolja:

XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM

23 Helyi önkormányzatok támogatásai, hozzájárulásai

1 Normatív hozzájárulások

11 Bölcsődei ellátáshoz [ 779,7] 1 819,3 /+1039,6 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 809. (3.mell. kieg. 1.) számú pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1658/361. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

299. Szabados Tamás, Csizmár Gábor, Csige József, dr. Jánosi György és Zuschlag János képviselők a törvényjavaslat 1. sz. melléklet XI. fejezet 23. cím 1. alcím 14. jogcím-csoport módosítását javasolják:

XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM

23 Helyi önkormányzatok támogatásai, hozzájárulásai

1 Normatív hozzájárulások

14 Iskolai szakképzéshez [17 520,0] 21 340,0 /+3820,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 413. (1.mell. XV. 25.cím 3.alc 1.jcs), 798. (3.mell. 20. a)), 799. (3.mell. 20. b)) számú pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1658/156. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- az Oktatási bizottság támogatja,

- az Önkormányzati bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

300. Vígh Ilona képviselő a törvényjavaslat 1. sz. melléklet XI. fejezet 23. cím 1. alcím 16. jogcím-csoport módosítását javasolja:

XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM

23 Helyi önkormányzatok támogatásai, hozzájárulásai

1 Normatív hozzájárulások

16 Alapfokú művészetoktatáshoz [5 880,0] 6 430,0 /+550,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 713. (1.mell. XXIII. 10.cím 20.alc), 800. (3.mell. 22. a)) számú pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1658/294. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Kulturális bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Oktatási bizottság támogatja,

- az Önkormányzati bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

301. Szabados Tamás, Csige József, Csizmár Gábor, dr. Jánosi György és Zuschlag János képviselők a törvényjavaslat 1. sz. melléklet XI. fejezet 23. cím 1. alcím 17. jogcím-csoport módosítását javasolják:

XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM

23 Helyi önkormányzatok támogatásai, hozzájárulásai

1 Normatív hozzájárulások

17 Bentlakásos közoktatási intézményi ellátás [14 717,5] 15 067,5 /+350,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 151. (1.mell. X. 9.cím 2.alc 2.jcs), 801. (3.mell. 23. b)) számú pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1658/164. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- az Egészségügyi bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Kulturális bizottság nem támogatja,

- az Oktatási bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

302. Dr. Gémesi György, Ékes József és Font Sándor képviselők a törvényjavaslat 1. sz. melléklet XI. fejezet 23. cím 1. alcím 18. jogcím-csoport módosítását javasolják:

XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM

23 Helyi önkormányzatok támogatásai, hozzájárulásai

1 Normatív hozzájárulások

18 Kiegészítő hozzájárulás egyéb közoktatási

feladatokhoz [31 422,0] 44 888,5 /+13466,5 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 17. (21.§ (2)), 24. (21.§ (3)), 290. (1.mell. XI. 23.cím 1.alc 2.jcs), 664. (1.mell. XXII. 21.cím 1.alc), 808. (3.mell. kieg. 1.) számú pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1658/138. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Emberi jogi bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Foglalkoztatási bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Ifjúsági bizottság támogatja,

- az Oktatási bizottság támogatja,

- az Önkormányzati bizottság támogatja,

- a Területfejlesztési bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

303. Szabados Tamás, Csige József, Csizmár Gábor, dr. Jánosi György és Zuschlag János képviselők a törvényjavaslat 1. sz. melléklet XI. fejezet 23. cím 1. alcím 18. jogcím-csoport módosítását javasolják:

XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM

23 Helyi önkormányzatok támogatásai, hozzájárulásai

1 Normatív hozzájárulások

18 Kiegészítő hozzájárulás egyéb közoktatási

feladatokhoz [31 422,0] 31 935,0 /+513,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 215. (1.mell. X. 11.cím 3.alc), 803. (3.mell. 24. g) össz) számú pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1658/160. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- az Emberi jogi bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- az Ifjúsági bizottság nem támogatja,

- a Nemzetbiztonsági bizottság nem támogatja,

- az Oktatási bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

304. Dr. Tabajdi Csaba, Jakab Róbertné, Kósáné dr. Kovács Magda, Kristyánné Aknai Erzsébet, Godó Lajos, dr. Kiss Gábor és Donáth László képviselők a törvényjavaslat 1. sz. melléklet XI. fejezet 23. cím 1. alcím 18. jogcím-csoport módosítását javasolják:

XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM

23 Helyi önkormányzatok támogatásai, hozzájárulásai

1 Normatív hozzájárulások

18 Kiegészítő hozzájárulás egyéb közoktatási

feladatokhoz [31 422,0] 31 730,0 /+308,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 694. (1.mell. XXIII. 10.cím 2.alc 10.jcs), 804. (3.mell. 24. j)) számú pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1658/267. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Kulturális bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Oktatási bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

305. Csizmár Gábor, Tóbiás József, Juhász Gábor és Bakonyi Tibor képviselők a törvényjavaslat 1. sz. melléklet XI. fejezet 23. cím 1. alcím kiegészítését javasolják a következő új 19. jogcím-csoport felvételével:

XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM

23 Helyi önkormányzatok támogatásai, hozzájárulásai

1 Normatív hozzájárulások

19 Gyermeküdültetési feladatok 512,0 /+512,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 152. (1.mell. X. 9.cím 2.alc 2.jcs), 805. (3.mell. új27.) számú pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1658/371. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- az Idegenforgalmi bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Ifjúsági bizottság nem támogatja,

- a Kulturális bizottság nem támogatja,

- az Oktatási bizottság támogatja,

- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

306. Csizmár Gábor, Tóbiás József, Juhász Gábor és Bakonyi Tibor képviselők a törvényjavaslat 1. sz. melléklet XI. fejezet 23. cím 1. alcím kiegészítését javasolják a következő új 20. jogcím-csoport felvételével:

XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM

23 Helyi önkormányzatok támogatásai, hozzájárulásai

1 Normatív hozzájárulások

20 Gyermek és ifjúsági feladatok 541,4 /+541,4 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 316. (1.mell. XI. 23.cím 2.alc 12.jcs), 679. (1.mell. XXII. 24.cím 2.alc 1.jcs), 807. (3.mell. új28.) számú pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1658/372. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- az Ifjúsági bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

307. Csabai Lászlóné képviselő a törvényjavaslat 1. sz. melléklet XI. fejezet 23. cím 1. alcím kiegészítését javasolja a következő új 22. jogcím-csoport felvételével:

XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM

23 Helyi önkormányzatok támogatásai, hozzájárulásai

1 Normatív hozzájárulások

22 Lakáshoz jutás és lakásfenntartás feladatai 4 125,0 /+4125,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 632. (1.mell. XXII. 16.cím), 796. (3.mell. 10.), 812. (3.mell. kieg. 1. 5.fr.), 813. (3.mell. kieg. 1. új 6. fr.) számú pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1658/400. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Egészségügyi bizottság nem támogatja,

- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,

- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

308. Burány Sándor és Kovács László képviselők a törvényjavaslat 1. sz. melléklet XI. fejezet 23. cím 1. alcím kiegészítését javasolják a következő új 22. jogcím-csoport felvételével:

XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM

23 Helyi önkormányzatok támogatásai, hozzájárulásai

1 Normatív hozzájárulások

22 Egészségügyi ellátáshoz 1 000,0 /+1000,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat további összefüggéseit lásd az ajánlás 18. pontjában foglalt felsorolás szerint.

Indokolás: Lásd a T/1658/351. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- az Egészségügyi bizottság nem támogatja,

- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,

- az Eu. Integrációs bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- az Idegenforgalmi bizottság nem támogatja,

- az Ifjúsági bizottság nem támogatja,

- a Kulturális bizottság nem támogatja,

- a Külügyi bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Mezőgazdasági bizottság támogatja,

- a Nemzetbiztonsági bizottság nem támogatja,

- az Oktatási bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,

- a Számvevőszéki bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

309. Kovács Kálmán és Kuncze Gábor képviselők a törvényjavaslat 1. sz. melléklet XI. fejezet 23. cím 2. alcím 2. jogcím-csoport módosítását javasolják:

XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM

23 Helyi önkormányzatok támogatásai, hozzájárulásai

2 Központosított előirányzatok

2 Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása [ 80,1] 100,1 /+20,0 kiad./

Megjegyzés: A mód. indítvánnyal összefüggésben az 5. sz. mellékletet is módosítani szükséges.

Indokolás: Lásd a T/1658/414-1. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,

- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

310. Kovács Kálmán és Kuncze Gábor képviselők a törvényjavaslat 1. sz. melléklet XI. fejezet 23. cím 2. alcím 3. jogcím-csoport módosítását javasolják:

XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM

23 Helyi önkormányzatok támogatásai, hozzájárulásai

2 Központosított előirányzatok

3 Lakossági közműfejlesztés támogatása [1 500,0] 3 000,0 /+1500,0 kiad./

Megjegyzés: A mód. indítvánnyal összefüggésben az 5. sz. mellékletet is módosítani szükséges.

Indokolás: Lásd a T/1658/414-2. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Környezetvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

311. T. Asztalos Ildikó képviselő a törvényjavaslat 1. sz. melléklet XI. fejezet 23. cím 2. alcím kiegészítését javasolja a következő új 4. jogcím-csoport felvételével:

XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM

23 Helyi önkormányzatok támogatásai, hozzájárulásai

2 Központosított előirányzatok

4 Panellakások energiatakarékos rendszere

kialakításának támogatása 2 600,0 /+2600,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 412. (1.mell. XV. 25.cím 3.alc 1.jcs), 435. (1.mell. XVI. 8.cím 4.alc 1.jcs), 818. (5.mell. új4.) számú pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1658/333. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Környezetvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,

- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

312. Kovács Kálmán és Kuncze Gábor képviselők a törvényjavaslat 1. sz. melléklet XI. fejezet 23. cím 2. alcím 6. jogcím-csoport módosítását javasolják:

XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM

23 Helyi önkormányzatok támogatásai, hozzájárulásai

2 Központosított előirányzatok

6 Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása [4 100,0] 4 200,0 /+100,0 kiad./

Megjegyzés: A mód. indítvánnyal összefüggésben az 5. sz. mellékletet is módosítani szükséges.

Indokolás: Lásd a T/1658/414-3. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Környezetvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,

- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

313. Kovács Kálmán és Kuncze Gábor képviselők a törvényjavaslat 1. sz. melléklet XI. fejezet 23. cím 2. alcím 7. jogcím-csoport módosítását javasolják:

XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM

23 Helyi önkormányzatok támogatásai, hozzájárulásai

2 Központosított előirányzatok

7 Kompok, révek fenntartásának, felújításának

támogatása [ 200,0] 300,0 /+100,0 kiad./

Megjegyzés: A mód. indítvánnyal összefüggésben az 5. sz. mellékletet is módosítani szükséges.

Indokolás: Lásd a T/1658/414-4. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,

- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

314. Dr. Tabajdi Csaba, Jakab Róbertné, Kósáné dr. Kovács Magda, Godó Lajos, Kristyánné Aknai Erzsébet, Donáth László és dr. Kiss Gábor képviselők a törvényjavaslat 1. sz. melléklet XI. fejezet 23. cím 2. alcím 8. jogcím-csoport módosítását javasolják:

XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM

23 Helyi önkormányzatok támogatásai, hozzájárulásai

2 Központosított előirányzatok

8 Helyi kisebbségi önkormányzatok működésének

általános támogatása [ 852,6] 797,8 /-54,8 kiad./

Megjegyzés: A módosító indítványt egyeztetni szükséges. A javaslatot javítottuk, mivel az támogatás csökkentést is tartalmaz, de a törvényjavaslat szerint ezen előirányzatban nincs.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 381. (1.mell. XIV. 6.cím 2.alc új2jcs) számú pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1658/276. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

315. Mádi László, Láyer József és dr. Hargitai János képviselők a törvényjavaslat 1. sz. melléklet XI. fejezet 23. cím 2. alcím 8. jogcím-csoport módosítását javasolják:

XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM

23 Helyi önkormányzatok támogatásai, hozzájárulásai

2 Központosított előirányzatok

8 Helyi kisebbségi önkormányzatok működésének

általános támogatása [ 852,6] 803,0 /-49,6 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 386. (1.mell. XIV. 6.cím 3.alc 2.jogc), 390. (1.mell. XIV. 6.cím 4.alc 1.jogc), 391. (1.mell. XIV. 6.cím 4.alc 2.jogc), 392. (1.mell. XIV. 6.cím 4.alc 3.jogc), 393. (1.mell. XIV. 6.cím 4.alc 4.jogc), 394. (1.mell. XIV. 6.cím 4.alc 5.jogc), 395. (1.mell. XIV. 6.cím 4.alc 6.jogc), 396. (1.mell. XIV. 6.cím 4.alc 7.jogc), 397. (1.mell. XIV. 6.cím 4.alc 8.jogc), 398. (1.mell. XIV. 6.cím 4.alc 9.jogc), 399. (1.mell. XIV. 6.cím 4.alc 10.jogc), 400. (1.mell. XIV. 6.cím 4.alc 11.jogc), 401. (1.mell. XIV. 6.cím 4.alc 12.jogc), 402. (1.mell. XIV. 6.cím 4.alc 13.jogc), 819. (5.mell. 7.) számú pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1658/215. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság támogatja,

- az Emberi jogi bizottság támogatja,

- az Önkormányzati bizottság támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

316. Csizmár Gábor, Tóbiás József, Juhász Gábor és Bakonyi Tibor képviselők a törvényjavaslat 1. sz. melléklet XI. fejezet 23. cím 2. alcím 12. jogcím-csoport elhagyását javasolják:

XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM

23 Helyi önkormányzatok támogatásai, hozzájárulásai

2 Központosított előirányzatok

[12 Gyermek és ifjúsági feladatok] [ 160,0] /-160,0 kiad./

Megjegyzés: A mód. indítvánnyal összefüggésben a törvényjavaslat 5. számú melléklet 8. pontját is elhagyni szükséges.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 306. (1.mell. XI. 23.cím 1.alc új20jcs), 679. (1.mell. XXII. 24.cím 2.alc 1.jcs), 807. (3.mell. új28.) számú pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1658/372. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- az Ifjúsági bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

317. Lendvai Ildikó, Pál Béla és dr. Szabó Zoltán képviselők a törvényjavaslat 1. sz. melléklet XI. fejezet 23. cím 2. alcím 15. jogcím-csoport módosítását javasolják:

XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM

23 Helyi önkormányzatok támogatásai, hozzájárulásai

2 Központosított előirányzatok

15 Helyi önkormányzatok hivatásos zenekari és énekkari

támogatása [ 350,0] 400,0 /+50,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 675. (1.mell. XXII. 21.cím 1.alc), 820. (5.mell. 11.) számú pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1658/348. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Kulturális bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

318. Lezsák Sándor képviselő a törvényjavaslat 1. sz. melléklet XI. fejezet 23. cím 2. alcím új 17. jogcím-csoport javasolja:

XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM

23 Helyi önkormányzatok támogatásai, hozzájárulásai

2 Központosított előirányzatok

17. Az 1100 főnél kisebb településeken az oktatás

támogatása 1 000,0 /+1000,0 kiad./

Megjegyzés: A mód. indítvánnyal összefüggésben a törvényjavaslat 5. számú mellékletét is kiegészíteni szükséges.

Indokolás: Lásd a T/1658/257. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság támogatja,

- az Oktatási bizottság támogatja,

- az Önkormányzati bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

319. Jauernik István és dr. Szabó Imre képviselők a törvényjavaslat 1. sz. melléklet XI. fejezet 23. cím 2. alcím kiegészítését javasolják a következő új 18. jogcím-csoport felvételével:

XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM

23 Helyi önkormányzatok támogatásai, hozzájárulásai

2 Központosított előirányzatok

18 Tűzoltólaktanya létesítése 500,0 /-500,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 220. (1.mell. X. 11.cím 4.alc 1.jcs 1.jogc), 822. (5.mell. új13.) számú pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1658/394. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Nemzetbiztonsági bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

320. Kósáné dr. Kovács Magda és Szabados Tamás képviselők a törvényjavaslat 1. sz. melléklet XI. fejezet 23. cím 2. alcím kiegészítését javasolják a következő új 17. jogcím-csoport felvételével:

XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM

23 Helyi önkormányzatok támogatásai, hozzájárulásai

2 Központosított előirányzatok

17 Köztisztviselői illetményalap emeléséhez szükséges

bértömegnövekmény 4 700,0 /+4700,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 38. (50.§), 161. (1.mell. X. 9.cím 2.alc 2.jcs), 627. (1.mell. XXII. 14.cím 2.alc 1.jcs) számú pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1658/278. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Kulturális bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,

- a Számvevőszéki bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

321. Az Emberi jogi bizottság a törvényjavaslat 1. sz. melléklet XI. fejezet 23. cím 2. alcím 30. jogcím-csoport módosítását javasolja:

XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM

23 Helyi önkormányzatok támogatásai, hozzájárulásai

2 Központosított előirányzatok

30 Kiegészítő támogatás nemzetiségi óvodák és iskolák fenntartásához [ 300,0] 285,0 /-15,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító indítvánnyal összefüggésben a törvényjavaslat 5. sz. melléklet 9. pontját is módosítani szükséges.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 389. (1.mell. XIV. 6.cím 3.alc 3.jogc) számú pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1658/441. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

322. Az Emberi jogi bizottság a törvényjavaslat 1. sz. melléklet XI. fejezet 23. cím 2. alcím 30. jogcím-csoport módosítását javasolja:

XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM

23 Helyi önkormányzatok támogatásai, hozzájárulásai

2 Központosított előirányzatok

30 Kiegészítő támogatás nemzetiségi óvodák és iskolák

fenntartásához [ 300,0] 280,0 /-20,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslattal összefüggésben a törvényjavaslat 5. sz. mellékletének 9. pontját is módosítani szükséges.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 556. (1.mell. XX. 10.cím 7.alc új5.jcs) számú pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1658/443. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

323. Mádi László és dr. Buza Attila Zoltán képviselők a törvényjavaslat 1. sz. melléklet XI. fejezet 23. cím 2. alcím kiegészítését javasolják a következő új 31. jogcím-csoport felvételével:

XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM

23 Helyi önkormányzatok támogatásai, hozzájárulásai

2 Központosított előirányzatok

31 Közterület-felügyelet létrehozásának támogatása 100,0 /+100,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 451. (1.mell. XVII. 13.cím 1.alc 9.jcs 1.jogc), 821. (5.mell. új13.) számú pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1658/228. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Környezetvédelmi bizottság támogatja,

- az Önkormányzati bizottság támogatja,

- a Területfejlesztési bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

324. Dr. Nagy Sándor képviselő a törvényjavaslat 1. sz. melléklet XI. fejezet 23. cím 2. alcím kiegészítését javasolja a következő új 31. jogcím-csoport felvételével:

XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM

23 Helyi önkormányzatok támogatásai, hozzájárulásai

2 Központosított előirányzatok

31 Kistelepülések önerőpótló pályázati támogatása 1 000,0 /+1000,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 74. (86.§ új(4)), 132. (1.mell. X. 4.cím), 199. (1.mell. X. 9.cím 10.alc), 216. (1.mell. X. 11.cím 3.alc), 476. (1.mell. XVII. 13.cím 5.alc 1.jcs), 823. (5.mell. új13.) számú pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1658/264. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Mezőgazdasági bizottság nem támogatja,

- a Nemzetbiztonsági bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Területfejlesztési bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

325. Dr. Szabó Zoltán, Pál Béla és Lendvai Ildikó képviselők a törvényjavaslat 1. sz. melléklet XI. fejezet 23. cím 4. alcím 1. jogcím-csoport módosítását javasolják:

XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM

23 Helyi önkormányzatok támogatásai, hozzájárulásai

4 Helyi önkormányzatok színházi támogatása

1 Épületműködtetési hozzájárulás [3 165,5] 3 343,5 /+178,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 638. (1.mell. XXII. 18.cím 1.alc), 829. (7.mell. a)) számú pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1658/344. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Kulturális bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

326. Horn Gábor képviselő a törvényjavaslat 1. sz. melléklet XI. fejezet 23. cím 5. alcím 1. jogcím-csoport 2. jogcím módosítását javasolja:

XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM

23 Helyi önkormányzatok támogatásai, hozzájárulásai

5 Normatív módon elosztott kötött felhasználású támogatások

1 Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatok ellátásához

2 Pedagógus szakvizsgához és továbbképzéshez [2 502,3] 3 800,0 /+1297,7 kiad./

Megjegyzés: A módosító indítvánnyal összefüggésben a törvényjavaslat 8. sz. mellékletét is módosítani szükséges.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 148. (1.mell. X. 9.cím 2.alc 2.jcs) számú pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1658/305. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- a Foglalkoztatási bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Kulturális bizottság nem támogatja,

- az Oktatási bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

327. Horn Gábor képviselő a törvényjavaslat 1. sz. melléklet XI. fejezet 23. cím 5. alcím 1. jogcím-csoport 6. jogcím módosítását javasolja:

XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM

23 Helyi önkormányzatok támogatásai, hozzájárulásai

5 Normatív módon elosztott kötött felhasználású támogatások

1 Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatok ellátásához

6 Körzeti, térségi feladatokhoz [5 230,0] 7 230,0 /+2000,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító indítvánnyal összefüggésben a törvényjavaslat 8. sz. mellékletét is módosítani szükséges.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 149. (1.mell. X. 9.cím 2.alc 2.jcs) számú pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1658/306. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- a Kulturális bizottság nem támogatja,

- az Oktatási bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Területfejlesztési bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

328. Szabados Tamás, Csige József, Csizmár Gábor, dr. Jánosi György és Zuschlag János képviselők a törvényjavaslat 1. sz. melléklet XI. fejezet 23. cím 5. alcím 1. jogcím-csoport 6. jogcím módosítását javasolják:

XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM

23 Helyi önkormányzatok támogatásai, hozzájárulásai

5 Normatív módon elosztott kötött felhasználású támogatások

1 Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatok ellátásához

6 Körzeti, térségi feladatokhoz [5 230,0] 6 230,0 /+1000,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 146. (1.mell. X. 9.cím 2.alc 2.jcs), 830. (8.mell. I. 4. b) össz) számú pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1658/158. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Kulturális bizottság nem támogatja,

- az Oktatási bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

329. Szabados Tamás, Csige József, Csizmár Gábor, dr. Jánosi György és Zuschlag János képviselők a törvényjavaslat 1. sz. melléklet XI. fejezet 23. cím 5. alcím 1. jogcím-csoport kiegészítését javasolják a következő új 7. jogcím felvételével:

XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM

23 Helyi önkormányzatok támogatásai, hozzájárulásai

5 Normatív módon elosztott kötött felhasználású támogatások

1 Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatok ellátásához

7 Bejáró középiskolások támogatásához 2 000,0 /2000,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító indítvánnyal összefüggésben a törvényjavaslat 8. sz. mellékletét is kiegészíteni szükséges.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 145. (1.mell. X. 9.cím 2.alc 2.jcs), 831. (8.mell. I. új5.) számú pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1658/159. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Kulturális bizottság nem támogatja,

- az Oktatási bizottság támogatja,

- az Önkormányzati bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

330. Mádi László, Font Sándor és dr. Csúcs László képviselők a törvényjavaslat 1. sz. melléklet XI. fejezet 23. cím 5. alcím 3. jogcím-csoport módosítását javasolják:

XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM

23 Helyi önkormányzatok támogatásai, hozzájárulásai

5 Normatív módon elosztott kötött felhasználású támogatások

3 Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése

és az önkormányzat által szervezett közcélú foglalkoztatás

támogatása [35 692,8] /-35692,8 kiad./

1 Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése 37 519,8 /+37519,8 kiad./

2 Önkormányzat által szervezett közcélú foglalkoztatás

támogatása 3 773,0 /+3773,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 13. (18.§ (1) d)), 30. (27.§ (1)), 292. (1.mell. XI. 23.cím 1.alc 2.jcs), 493. (1.mell. XIX. 10.cím), 498. (1.mell. XIX. 15.cím 6.alc), 678. (1.mell. XXII. 23.cím 3.alc 6.jcs), 781. (2.mell. LXIII. 1.cím 1.alc), 782. (2.mell. LXIII. 3.cím), 783. (2.mell. LXIII. 4.cím), 786. (2.mell. LXIII. 8.cím 1.alc), 787. (2.mell. LXIII. 8.cím 2.alc), 788. (2.mell. LXIII. új34.cím), 794. (3.mell. 9.), 834. (8.mell. II.) számú pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1658/245. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Egészségügyi bizottság támogatja,

- az Emberi jogi bizottság támogatja,

- a Foglalkoztatási bizottság támogatja,

- az Ifjúsági bizottság támogatja,

- az Önkormányzati bizottság támogatja,

- a Területfejlesztési bizottság támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

331. Kovács Kálmán és Kuncze Gábor képviselők a törvényjavaslat 1. sz. melléklet XI. fejezet 23. cím 5. alcím 4. jogcím-csoport módosítását javasolják:

XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM

23 Helyi önkormányzatok támogatásai, hozzájárulásai

5 Normatív módon elosztott kötött felhasználású támogatások

4 Lakossági települési folyékony hulladék

ártalmatlanításának támogatása [ 350,0] 500,0 /+150,0 kiad./

Megjegyzés: A mód. indítvánnyal összefüggésben az 8. sz. mellékletet is módosítani szükséges.

Indokolás: Lásd a T/1658/414-5. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Környezetvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,

- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

332. Szabados Tamás, Csizmár Gábor, Csige József, dr. Jánosi György és Zuschlag János képviselők a törvényjavaslat 1. sz. melléklet XI. fejezet 23. cím 5. alcím kiegészítését javasolják a következő új 7. jogcím-csoport felvételével:

XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM

23 Helyi önkormányzatok támogatásai, hozzájárulásai

5 Normatív módon elosztott kötött felhasználású támogatások

7 Kiemelt munkavégzésért járó

kereset-kiegészítés 5 000,0 /+ 5000,0 kiad./

Megjegyzés: A mód. indítvány támogatási összeg megállapítását is javasolja, mely a törvényjavaslat 2. §-ában foglaltakkal nincs összhangban.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 47. (53. §), 205. (1.mell. X. 11.cím 3.alc), 415. (1.mell. XV. 25.cím 3.alc 1.jcs), 647. (1.mell. XXII. 19.cím 3.alc), 673. (1.mell. XXII. 21.cím 1.alc), 833. (8.mell. I. új5.) számú pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1658/165. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Nemzetbiztonsági bizottság nem támogatja,

- az Oktatási bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Területfejlesztési bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

333. Szabados Tamás, Csizmár Gábor, Csige József, dr. Jánosi György és Zuschlag János képviselők a törvényjavaslat 1. sz. melléklet XI. fejezet 23. cím 5. alcím kiegészítését javasolják a következő új 7. jogcím-csoport felvételével:

XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM

23 Helyi önkormányzatok támogatásai, hozzájárulásai

5 Normatív módon elosztott kötött felhasználású támogatások

7 Kiemelt munkavégzésért járó

kereset-kiegészítés 5 000,0 /+5000,0 kiad./

Megjegyzés: A mód. indítvány támogatási összeg megállapítását is javasolja, mely a törvényjavaslat 2. §-ában foglaltakkal nincs összhangban.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 46. (53. §), 209. (1.mell. X. 11.cím 3.alc), 414. (1.mell. XV. 25.cím 3.alc 1.jcs), 646. (1.mell. XXII. 19.cím 3.alc), 668. (1.mell. XXII. 21.cím 1.alc), 832. (8.mell. I. új5.) számú pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1658/163. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Nemzetbiztonsági bizottság nem támogatja,

- az Oktatási bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Területfejlesztési bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

334. Dr. Kovács Zoltán képviselő a törvényjavaslat 1. sz. melléklet XI. fejezet 23. cím 6. alcím módosítását javasolja:

XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM

23 Helyi önkormányzatok támogatásai, hozzájárulásai

6 Címzett- és céltámogatások [52 300,0] 52 396,8 /+96,8 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 20. (21.§ (2)), 22. (21.§ új(3)) számú pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1658/103. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Környezetvédelmi bizottság támogatja,

- az Oktatási bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,

- a Területfejlesztési bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

335. Dr. Wekler Ferenc képviselő a törvényjavaslat 1. sz. melléklet XI. fejezet 23. cím 6. alcím módosítását javasolja:

XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM

23 Helyi önkormányzatok támogatásai, hozzájárulásai

6 Címzett- és céltámogatások [52 300,0] 54 300,0 /+2000,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 11. (18.§ (1) c)), 580. (1.mell. XXI. 3.cím) számú pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1658/409. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Környezetvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Oktatási bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Területfejlesztési bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1. számú melléklet XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM

336. Burány Sándor és Kovács László képviselők a törvényjavaslat 1. sz. melléklet XII. fejezet 1. cím módosítását javasolják:

XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM

1 Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium

igazgatása [3 682,5] 3 574,7 /-107,8 tám./

1 Működési költségvetés 567,9 bev.

1 Személyi juttatások [1 790,5] 1 743,1 /-47,4 kiad./

2 Munkaadókat terhelő járulékok [ 752,7] 732,7 /-20,0 kiad./

3 Dologi kiadások [1 491,2] 1 450,8 /-40,4 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat további összefüggéseit lásd az ajánlás 18. pontjában foglalt felsorolás szerint.

Indokolás: Lásd a T/1658/351. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- az Egészségügyi bizottság nem támogatja,

- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,

- az Eu. Integrációs bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- az Idegenforgalmi bizottság nem támogatja,

- az Ifjúsági bizottság nem támogatja,

- a Kulturális bizottság nem támogatja,

- a Külügyi bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Mezőgazdasági bizottság támogatja,

- a Nemzetbiztonsági bizottság nem támogatja,

- az Oktatási bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,

- a Számvevőszéki bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

337. Burány Sándor és Kovács László képviselők a törvényjavaslat 1. sz. melléklet XII. fejezet 2. cím 1. alcím módosítását javasolják:

XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM

2 Szakigazgatási intézmények

1 Költségvetési Iroda [ 967,4] 801,6 /-165,8 tám./

1 Működési költségvetés 100,9 bev.

1 Személyi juttatások [ 462,3] 387,0 /-75,3 kiad./

2 Munkaadókat terhelő járulékok [ 198,3] 171,0 /-27,3 kiad./

3 Dologi kiadások [ 388,7] 325,5 /-63,2 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat további összefüggéseit lásd az ajánlás 18. pontjában foglalt felsorolás szerint.

Indokolás: Lásd a T/1658/351. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- az Egészségügyi bizottság nem támogatja,

- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,

- az Eu. Integrációs bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- az Idegenforgalmi bizottság nem támogatja,

- az Ifjúsági bizottság nem támogatja,

- a Kulturális bizottság nem támogatja,

- a Külügyi bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Mezőgazdasági bizottság támogatja,

- a Nemzetbiztonsági bizottság nem támogatja,

- az Oktatási bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,

- a Számvevőszéki bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

338. Burány Sándor és Kovács László képviselők a törvényjavaslat 1. sz. melléklet XII. fejezet 2. cím 4. alcím módosítását javasolják:

XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM

2 Szakigazgatási intézmények

4 Földművelésügyi szakigazgatási intézmények [2 579,9] 2 502,9 /-77,0 tám./

1 Működési költségvetés [ 983,8] 1 060,8 /+77,0 bev./

Megjegyzés: A módosító javaslat további összefüggéseit lásd az ajánlás 18. pontjában foglalt felsorolás szerint.

Indokolás: Lásd a T/1658/351. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- az Egészségügyi bizottság nem támogatja,

- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,

- az Eu. Integrációs bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- az Idegenforgalmi bizottság nem támogatja,

- az Ifjúsági bizottság nem támogatja,

- a Kulturális bizottság nem támogatja,

- a Külügyi bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Mezőgazdasági bizottság támogatja,

- a Nemzetbiztonsági bizottság nem támogatja,

- az Oktatási bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,

- a Számvevőszéki bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

339. Potápi Árpád és dr. Sáringer Gyula Ede képviselők a törvényjavaslat 1. sz. melléklet XII. fejezet 8. cím módosítását javasolják:

XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM

8 Agrárkutató intézetek [1 485,6] 1 535,6 /+50,0 tám./

1 Működési költségvetés 1 851,4 bev.

1 Személyi juttatások [1 140,2] 1 190,2 /+50,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 549. (1.mell. XX. 10.cím 5.alc 3.jcs), 718. (1.mell. XXIII. 10.cím 20.alc) számú pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1658/291. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Kulturális bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Mezőgazdasági bizottság nem támogatja,

- az Oktatási bizottság támogatja,

- a Területfejlesztési bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

340. Bodzás Ferenc Árpád, dr. Pusztai Gyula, Mayer Bertalan és Simon József képviselők a törvényjavaslat 1. sz. melléklet XII. fejezet 9. cím módosítását javasolják:

XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM

9 Továbbképző és sportlétesítmények [ 334,8] 184,8 /-150,0 tám./

1 Működési költségvetés 251,0 bev.

3 Dologi kiadások [ 295,2] 145,2 /-150,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 288. (1.mell. XI. 23.cím), 790. (3.mell. 1.) számú pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1658/342. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- az Ifjúsági bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Mezőgazdasági bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

341. Bajor Tibor képviselő a törvényjavaslat 1. sz. melléklet XII. fejezet 10. cím 2. alcím 6. jogcím-csoport módosítását javasolja:

XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM

10 Fejezeti kezelésű előirányzatok

2 Ágazati célelőirányzatok

6 Az Európai Unióhoz való csatlakozás Nemzeti

Programja [5 807,6] 4 807,6 /-1000,0 tám./

1 Működési költségvetés

3 Dologi kiadások [2 180,6] 1 680,6 /-500,0 kiad./

2 Felhalmozási költségvetés

1 Intézményi beruházási kiadások [2 534,0] 2 034,0 /-500,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 282. (1.mell. XI. 19.cím 2.alc új 31.jcs) számú pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1658/430. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,

- az Eu. Integrációs bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Mezőgazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Területfejlesztési bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

342. Burány Sándor és Kovács László képviselők a törvényjavaslat 1. sz. melléklet XII. fejezet 10. cím 2. alcím 6. jogcím-csoport módosítását javasolják:

XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM

10 Fejezeti kezelésű előirányzatok

2 Ágazati célelőirányzatok

6 Az Európai Unióhoz való csatlakozás Nemzeti

Programja [5 807,6] 2 607,6 /-3200,0 tám./

1 Működési költségvetés

3 Dologi kiadások [2 180,6] 680,6 /-1500,0 kiad./

2 Felhalmozási költségvetés

1 Intézményi beruházási kiadások [2 534,0] 834,0 /-1700,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat további összefüggéseit lásd az ajánlás 18. pontjában foglalt felsorolás szerint.

Indokolás: Lásd a T/1658/351. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- az Egészségügyi bizottság nem támogatja,

- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,

- az Eu. Integrációs bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- az Idegenforgalmi bizottság nem támogatja,

- az Ifjúsági bizottság nem támogatja,

- a Kulturális bizottság nem támogatja,

- a Külügyi bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Mezőgazdasági bizottság támogatja,

- a Nemzetbiztonsági bizottság nem támogatja,

- az Oktatási bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,

- a Számvevőszéki bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

343. Dr. Baja Ferenc képviselő a törvényjavaslat 1. sz. melléklet XII. fejezet 10. cím 2. alcím 36. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 6. jogcím felvételével:

XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM

10 Fejezeti kezelésű előirányzatok

2 Ágazati célelőirányzatok

36 Területfejlesztési intézményrendszeri feladatok

6 Kistérségek és városok alanyi programfinanszírozása 1 000,0 /+1000,0 tám./

1 Működési költségvetés

5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 1 000,0 /+1000,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 164. (1.mell. X. 9.cím 2.alc 2.jcs) számú pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1658/81. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Kulturális bizottság nem támogatja,

- a Mezőgazdasági bizottság nem támogatja,

- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

344. Burány Sándor és Kovács László képviselők a törvényjavaslat 1. sz. melléklet XII. fejezet 10. cím 2. alcím 40. jogcím-csoport módosítását javasolják:

XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM

10 Fejezeti kezelésű előirányzatok

2 Ágazati célelőirányzatok

40 Építésügyi célelőirányzatok

1 Működési költségvetés [ 220,0] 238,0 /+18,0 bev./

Megjegyzés: A mód. indítvánnyal összefüggésben a kiadási előirányzatot is módosítani szükséges.

Megjegyzés: A módosító javaslat további összefüggéseit lásd az ajánlás 18. pontjában foglalt felsorolás szerint.

Indokolás: Lásd a T/1658/351. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- az Egészségügyi bizottság nem támogatja,

- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,

- az Eu. Integrációs bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- az Idegenforgalmi bizottság nem támogatja,

- az Ifjúsági bizottság nem támogatja,

- a Kulturális bizottság nem támogatja,

- a Külügyi bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Mezőgazdasági bizottság támogatja,

- a Nemzetbiztonsági bizottság nem támogatja,

- az Oktatási bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,

- a Számvevőszéki bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

345. A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 1. sz. melléklet XII. fejezet 10. cím 4. alcím 1. jogcím-csoport 1. jogcím módosítását javasolja:

XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM

10 Fejezeti kezelésű előirányzatok

4 Támogatási célelőirányzatok

1 Agrárberuházások támogatása

1 Mezőgazdasági alaptevékenységek beruházásainak

támogatása [42 427,4] 41 922,5 /-504,9 tám./

500,0 bev.

2 Felhalmozási költségvetés

3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások [42 927,4] 42 422,5 /-504,9 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat további összefüggéseit lásd az ajánlás 2. pontjában foglalt felsorolás szerint.

Indokolás: Lásd a T/1658/451. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

346. Farkas Sándor, Bebes István, Czerván György és Mádi László képviselők a törvényjavaslat 1. sz. melléklet XII. fejezet 10. cím 4. alcím 1. jogcím-csoport 1. jogcím módosítását javasolják:

XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM

10 Fejezeti kezelésű előirányzatok

4 Támogatási célelőirányzatok

1 Agrárberuházások támogatása

1 Mezőgazdasági alaptevékenységek beruházásainak

támogatása [42 427,4] 46 927,4 /+4500,0 tám./

500,0 bev.

2 Felhalmozási költségvetés

3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások [42 927,4] 47 427,4 /+4500,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 358. (1.mell. XII. 11.cím 1.alc) számú pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1658/218. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Mezőgazdasági bizottság támogatja,

- a Területfejlesztési bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

347. Burány Sándor és Kovács László képviselők a törvényjavaslat 1. sz. melléklet XII. fejezet 10. cím 4. alcím 1. jogcím-csoport 1. jogcím módosítását javasolják:

XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM

10 Fejezeti kezelésű előirányzatok

4 Támogatási célelőirányzatok

1 Agrárberuházások támogatása

1 Mezőgazdasági alaptevékenységek beruházásainak

támogatása [42 427,4] 49 427,4 /+7000,0 tám./

500,0 bev.

2 Felhalmozási költségvetés

3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások [42 927,4] 49 927,4 /+7000,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat további összefüggéseit lásd az ajánlás 18. pontjában foglalt felsorolás szerint.

Indokolás: Lásd a T/1658/351. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- az Egészségügyi bizottság nem támogatja,

- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,

- az Eu. Integrációs bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- az Idegenforgalmi bizottság nem támogatja,

- az Ifjúsági bizottság nem támogatja,

- a Kulturális bizottság nem támogatja,

- a Külügyi bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Mezőgazdasági bizottság támogatja,

- a Nemzetbiztonsági bizottság nem támogatja,

- az Oktatási bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,

- a Számvevőszéki bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

348. Dr. Kis Zoltán képviselő a törvényjavaslat 1. sz. melléklet XII. fejezet 10. cím 4. alcím 1. jogcím-csoport 1. jogcím módosítását javasolja:

XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM

10 Fejezeti kezelésű előirányzatok

4 Támogatási célelőirányzatok

1 Agrárberuházások támogatása

1 Mezőgazdasági alaptevékenységek beruházásainak

támogatása [42 427,4] 47 427,4 /+5000,0 tám./

500,0 bev.

Megjegyzés: A mód. indítvánnyal összefüggésben a kiadási előirányzatot is módosítani szükséges.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 360. (1.mell. XII. 11.cím 3.alc) számú pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1658/19. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Mezőgazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

349. Bajor Tibor képviselő a törvényjavaslat 1. sz. melléklet XII. fejezet 10. cím 4. alcím 1. jogcím-csoport 1. jogcím módosítását javasolja:

XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM

10 Fejezeti kezelésű előirányzatok

4 Támogatási célelőirányzatok

1 Agrárberuházások támogatása

1 Mezőgazdasági alaptevékenységek beruházásainak

támogatása [42 427,4] 37 427,4 /-5000,0 tám./

500,0 bev.

2 Felhalmozási költségvetés

3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások [42 927,4] 37 927,4 /-5000,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 222. (1.mell. X. 12.cím 1.alc), 287. (1.mell. XI. új23.cím), 363. (1.mell. XII. 11.cím 3.alc) számú pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1658/429. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Mezőgazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

350. Burány Sándor és Kovács László képviselők a törvényjavaslat 1. sz. melléklet XII. fejezet 10. cím 4. alcím 1. jogcím-csoport 1. jogcím módosítását javasolják:

XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM

10 Fejezeti kezelésű előirányzatok

4 Támogatási célelőirányzatok

1 Agrárberuházások támogatása

1 Mezőgazdasági alaptevékenységek beruházásainak

támogatása [42 427,4] 42 377,4 /-50,0 tám./

1 Mezőgazdasági alaptevékenységek beruházásainak

támogatása [ 500,0] 550,0 /+50,0 bev./

Megjegyzés: A módosító javaslat további összefüggéseit lásd az ajánlás 18. pontjában foglalt felsorolás szerint.

Indokolás: Lásd a T/1658/351. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- az Egészségügyi bizottság nem támogatja,

- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,

- az Eu. Integrációs bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- az Idegenforgalmi bizottság nem támogatja,

- az Ifjúsági bizottság nem támogatja,

- a Kulturális bizottság nem támogatja,

- a Külügyi bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Mezőgazdasági bizottság támogatja,

- a Nemzetbiztonsági bizottság nem támogatja,

- az Oktatási bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,

- a Számvevőszéki bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

351. A Környezetvédelmi bizottság a törvényjavaslat 1. sz. melléklet XII. fejezet 10. cím 4. alcím 1. jogcím-csoport 1. jogcím módosítását javasolja:

XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM

10 Fejezeti kezelésű előirányzatok

4 Támogatási célelőirányzatok

1 Agrárberuházások támogatása

1 Mezőgazdasági alaptevékenységek beruházásainak

támogatása [42 427,4] 39 227,4 /-3200,0 tám./

500,0 bev.

Megjegyzés: A módosító javaslattal összefüggésben az előirányzathoz kapcsolódó kiadási előirányzatot is módosítani szükséges.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 362. (1.mell. XII. 11.cím 3.alc), 365. (1.mell. XII. 11.cím új 5.alc.) számú pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1658/448. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

352. Burány Sándor és Kovács László képviselők a törvényjavaslat 1. sz. melléklet XII. fejezet 10. cím 4. alcím 10. jogcím-csoport 1. jogcím módosítását javasolják:

XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM

10 Fejezeti kezelésű előirányzatok

4 Támogatási célelőirányzatok

10 Terület és vidékfejlesztési célfeladatok

1 Területfejlesztési célfeladatok támogatással fedezett

kiadásai [3 498,0] 3 398,0 /-100,0 tám./

1 Működési költségvetés [ 800,0] 900,0 /+100,0 bev./

Megjegyzés: A módosító javaslat további összefüggéseit lásd az ajánlás 18. pontjában foglalt felsorolás szerint.

Indokolás: Lásd a T/1658/351. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- az Egészségügyi bizottság nem támogatja,

- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,

- az Eu. Integrációs bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- az Idegenforgalmi bizottság nem támogatja,

- az Ifjúsági bizottság nem támogatja,

- a Kulturális bizottság nem támogatja,

- a Külügyi bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Mezőgazdasági bizottság támogatja,

- a Nemzetbiztonsági bizottság nem támogatja,

- az Oktatási bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,

- a Számvevőszéki bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

353. Mádi László, Lenártek András, Becsó Zsolt, dr. Ódor Ferenc és Tállai András képviselők a törvényjavaslat 1. sz. melléklet XII. fejezet 10. cím 4. alcím 10. jogcím-csoport 1. jogcím módosítását javasolják:

XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM

10 Fejezeti kezelésű előirányzatok

4 Támogatási célelőirányzatok

10 Terület és vidékfejlesztési célfeladatok

1 Területfejlesztési célfeladatok támogatással fedezett

kiadásai [3 498,0] 10 977,9 /+7479,9 tám./

2 Felhalmozási költségvetés

3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások [3 906,0] 11 385,9 /+7479,9 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 355. (1.mell. XII. 11.cím 1.alc) számú pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1658/231. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság támogatja,

- a Mezőgazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Területfejlesztési bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

354. Herbály Imre képviselő a törvényjavaslat 1. sz. melléklet XII. fejezet 10. cím kiegészítését javasolja a következő új 11 alcím felvételével:

XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM

10 Fejezeti kezelésű előirányzatok

11 Iskolatej-program 1 000,0 /+1000,0 tám./

1 000,0 /+1000,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 72. (86.§ új(4)), 198. (1.mell. X. 9.cím 10.alc), 207. (1.mell. X. 11.cím 3.alc), 717. (1.mell. XXIII. 10.cím 20.alc) számú pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1658/66. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- az Ifjúsági bizottság nem támogatja,

- a Kulturális bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Mezőgazdasági bizottság nem támogatja,

- a Nemzetbiztonsági bizottság nem támogatja,

- a Területfejlesztési bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

355. Mádi László, Lenártek András, Becsó Zsolt, dr. Ódor Ferenc és Tállai András képviselők a törvényjavaslat 1. sz. melléklet XII. fejezet 11. cím 1. alcím módosítását javasolják:

XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM

11 Vállalkozások folyó támogatása

1 Piacra-jutási támogatás [59 438,9] 51 959,0 /-7479,9 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 353. (1.mell. XII. 10.cím 4.alc 10.jcs 1.jogc) számú pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1658/231. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság támogatja,

- a Mezőgazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Területfejlesztési bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

356. Burány Sándor és Kovács László képviselők a törvényjavaslat 1. sz. melléklet XII. fejezet 11. cím 1. alcím módosítását javasolják:

XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM

11 Vállalkozások folyó támogatása

1 Piacra-jutási támogatás [59 438,9] 74 438,9 /+15000,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat további összefüggéseit lásd az ajánlás 18. pontjában foglalt felsorolás szerint.

Indokolás: Lásd a T/1658/351. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- az Egészségügyi bizottság nem támogatja,

- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,

- az Eu. Integrációs bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- az Idegenforgalmi bizottság nem támogatja,

- az Ifjúsági bizottság nem támogatja,

- a Kulturális bizottság nem támogatja,

- a Külügyi bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Mezőgazdasági bizottság támogatja,

- a Nemzetbiztonsági bizottság nem támogatja,

- az Oktatási bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,

- a Számvevőszéki bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

357. A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 1. sz. melléklet XII. fejezet 11. cím 1. alcím módosítását javasolja:

XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM

11 Vállalkozások folyó támogatása

1 Piacra-jutási támogatás [59 438,9] 58 927,5 /-511,4 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat további összefüggéseit lásd az ajánlás 2. pontjában foglalt felsorolás szerint.

Indokolás: Lásd a T/1658/451. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

358. Farkas Sándor, Bebes István, Czerván György és Mádi László képviselők a törvényjavaslat 1. sz. melléklet XII. fejezet 11. cím 1. alcím módosítását javasolják:

XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM

11 Vállalkozások folyó támogatása

1 Piacra-jutási támogatás [59 438,9] 54 938,9 /-4500,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 346. (1.mell. XII. 10.cím 4.alc 1.jcs 1.jogc) számú pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1658/218. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Mezőgazdasági bizottság támogatja,

- a Területfejlesztési bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

359. Burány Sándor és Kovács László képviselők a törvényjavaslat 1. sz. melléklet XII. fejezet 11. cím 2. alcím módosítását javasolják:

XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM

11 Vállalkozások folyó támogatása

2 Piacra-jutási támogatás megtérülése [10 000,0] 12 500,0 /+2500,0 bev./

Megjegyzés: A módosító javaslat további összefüggéseit lásd az ajánlás 18. pontjában foglalt felsorolás szerint.

Indokolás: Lásd a T/1658/351. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- az Egészségügyi bizottság nem támogatja,

- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,

- az Eu. Integrációs bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- az Idegenforgalmi bizottság nem támogatja,

- az Ifjúsági bizottság nem támogatja,

- a Kulturális bizottság nem támogatja,

- a Külügyi bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Mezőgazdasági bizottság támogatja,

- a Nemzetbiztonsági bizottság nem támogatja,

- az Oktatási bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,

- a Számvevőszéki bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

360. Dr. Kis Zoltán képviselő a törvényjavaslat 1. sz. melléklet XII. fejezet 11. cím 3. alcím módosítását javasolja:

XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM

11 Vállalkozások folyó támogatása

3 Agrártermelés költségeit csökkentő támogatás [34 728,0] 29 728,0 /-5000,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 348. (1.mell. XII. 10.cím 4.alc 1.jcs 1.jogc) számú pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1658/19. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Mezőgazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

361. A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 1. sz. melléklet XII. fejezet 11. cím 3. alcím módosítását javasolja:

XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM

11 Vállalkozások folyó támogatása

3 Agrártermelés költségeit csökkentő támogatás [34 728,0] 32 828,0 /-1900,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat további összefüggéseit lásd az ajánlás 2. pontjában foglalt felsorolás szerint.

Indokolás: Lásd a T/1658/451. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

362. A Környezetvédelmi bizottság a törvényjavaslat 1. sz. melléklet XII. fejezet 11. cím 3. alcím módosítását javasolja:

XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM

11 Vállalkozások folyó támogatása

3 Agrártermelés költségeit csökkentő támogatás [34 728,0] 31 428,0 /-3300,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 351. (1.mell. XII. 10.cím 4.alc 1.jcs 1.jogc), 365. (1.mell. XII. 11.cím új 5.alc.) számú pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1658/448. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

363. Bajor Tibor képviselő a törvényjavaslat 1. sz. melléklet XII. fejezet 11. cím 3. alcím módosítását javasolja:

XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM

11 Vállalkozások folyó támogatása

3 Agrártermelés költségeit csökkentő támogatás [34 728,0] 29 728,0 /-5000,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 222. (1.mell. X. 12.cím 1.alc), 287. (1.mell. XI. új23.cím), 349. (1.mell. XII. 10.cím 4.alc 1.jcs 1.jogc) számú pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1658/429. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Mezőgazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

364. Burány Sándor és Kovács László képviselők a törvényjavaslat 1. sz. melléklet XII. fejezet 11. cím 3. alcím módosítását javasolják:

XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM

11 Vállalkozások folyó támogatása

3 Agrártermelés költségeit csökkentő támogatás [34 728,0] 59 728,0 /+25000,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat további összefüggéseit lásd az ajánlás 18. pontjában foglalt felsorolás szerint.

Indokolás: Lásd a T/1658/351. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- az Egészségügyi bizottság nem támogatja,

- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,

- az Eu. Integrációs bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- az Idegenforgalmi bizottság nem támogatja,

- az Ifjúsági bizottság nem támogatja,

- a Kulturális bizottság nem támogatja,

- a Külügyi bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Mezőgazdasági bizottság támogatja,

- a Nemzetbiztonsági bizottság nem támogatja,

- az Oktatási bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,

- a Számvevőszéki bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

365. A Környezetvédelmi bizottság a törvényjavaslat 1. sz. melléklet XII. fejezet 11. cím kiegészítését javasolja a következő új 5. alcím felvételével:

XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM

11 Vállalkozások folyó támogatása

5 Agrár-környezetvédelmi támogatások 6 500,0 /6 500,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 351. (1.mell. XII. 10.cím 4.alc 1.jcs 1.jogc), 362. (1.mell. XII. 11.cím 3.alc) számú pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1658/448. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1. számú melléklet XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM

366. Dr. Wekler Ferenc képviselő a törvényjavaslat 1. sz. melléklet XIII. fejezet 4. cím 1. alcím módosítását javasolja:

XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM

4 MH Katonai Tanintézetek

1 Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem [8 863,5] 7 314,5 /-1549,0 tám./

1 Működési költségvetés

1 Személyi juttatások [3 700,0] 2 600,0 /-1100,0 kiad./

2 Munkaadókat terhelő járulékok [1 171,3] 722,3 /-449,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 15. (21.§ (1)), 19. (21.§ (2)), 29. (21.§ új(6)), 138. (1.mell. X. 9.cím 2.alc 2.jcs), 211. (1.mell. X. 11.cím 3.alc), 416. (1.mell. XV. 25.cím 4.alc), 574. (1.mell. XX. 10.cím 12.alc), 581. (1.mell. XXI. 4.cím), 611. (1.mell. XXII. 5.cím), 620. (1.mell. XXII. 13.cím 1.alc 17.jcs), 657. (1.mell. XXII. 20.cím 1.alc), 674. (1.mell. XXII. 21.cím 1.alc), 691. (1.mell. XXIII. 10.cím 1.alc 1.jcs), 693. (1.mell. XXIII. 10.cím 2.alc 10.jcs), 700. (1.mell. XXIII. 10.cím 2.alc 24.jcs) számú pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1658/301-1. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- a Honvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Idegenforgalmi bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Kulturális bizottság nem támogatja,

- a Nemzetbiztonsági bizottság nem támogatja,

- az Oktatási bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Számvevőszéki bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Területfejlesztési bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1. számú melléklet XIV. IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM

367. Dr. Lentner Csaba képviselő a törvényjavaslat 1. sz. melléklet XIV. fejezet 1. cím módosítását javasolja:

XIV. IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM

1 Igazságügyi Minisztérium igazgatása 2 235,7 tám.

1 Működési költségvetés 139,9 bev.

3 Dologi kiadások [ 989,2] 969,2 /-20,0 kiad./

5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások [ 115,0] 105,0 /-10,0 kiad./

Megjegyzés: A mód. indítvány számítási hibát tartalmaz ( 10 mFt az eltérés). A támogatási vagy bevételi előirányzatot módosítani szükséges.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 372. (1.mell. XIV. 3.cím), 377. (1.mell. XIV. 6.cím 1.alc 3.jcs) számú pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1658/383. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

368. A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 1. sz. melléklet XIV. fejezet 1. cím módosítását javasolja:

XIV. IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM

1 Igazságügyi Minisztérium igazgatása [2 235,7] 2 222,3 /-13,4 tám./

1 Működési költségvetés 139,9 bev.

3 Dologi kiadások [ 989,2] 975,8 /-13,4 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat további összefüggéseit lásd az ajánlás 2. pontjában foglalt felsorolás szerint.

Indokolás: Lásd a T/1658/451. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

369. Burány Sándor és Kovács László képviselők a törvényjavaslat 1. sz. melléklet XIV. fejezet 1. cím módosítását javasolják:

XIV. IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM

1 Igazságügyi Minisztérium igazgatása [2 235,7] 1 635,0 /-600,7 tám./

1 Működési költségvetés 139,9 bev.

1 Személyi juttatások [ 894,5] 662,3 /-232,2 kiad./

2 Munkaadókat terhelő járulékok [ 311,3] 230,5 /-80,8 kiad./

3 Dologi kiadások [ 989,2] 732,3 /-256,9 kiad./

5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások [ 115,0] 84,2 /-30,8 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat további összefüggéseit lásd az ajánlás 18. pontjában foglalt felsorolás szerint.

Indokolás: Lásd a T/1658/351. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- az Egészségügyi bizottság nem támogatja,

- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,

- az Eu. Integrációs bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- az Idegenforgalmi bizottság nem támogatja,

- az Ifjúsági bizottság nem támogatja,

- a Kulturális bizottság nem támogatja,

- a Külügyi bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Mezőgazdasági bizottság támogatja,

- a Nemzetbiztonsági bizottság nem támogatja,

- az Oktatási bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,

- a Számvevőszéki bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

370. A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 1. sz. melléklet XIV. fejezet 2. cím módosítását javasolja:

XIV. IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM

2 Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Hivatal [ 355,6] 353,7 /-1,9 tám./

2 Felhalmozási költségvetés

1 Intézményi beruházási kiadások [ 17,0] 15,1 /-1,9 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat további összefüggéseit lásd az ajánlás 2. pontjában foglalt felsorolás szerint.

Indokolás: Lásd a T/1658/451. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

371. A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 1. sz. melléklet XIV. fejezet 3. cím módosítását javasolja:

XIV. IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM

3 Szakértői Intézetek [ 843,4] 838,8 /-4,6 tám./

1 Működési költségvetés 38,4 bev.

3 Dologi kiadások [ 172,6] 168,0 /-4,6 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat további összefüggéseit lásd az ajánlás 2. pontjában foglalt felsorolás szerint.

Indokolás: Lásd a T/1658/451. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

372. Dr. Lentner Csaba képviselő a törvényjavaslat 1. sz. melléklet XIV. fejezet 3. cím módosítását javasolja:

XIV. IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM

3 Szakértői Intézetek 843,4 tám.

1 Működési költségvetés 38,4 bev.

1 Személyi juttatások [ 515,0] 525,0 /+10,0 kiad./

2 Munkaadókat terhelő járulékok [ 194,2] 199,2 /+5,0 kiad./

3 Dologi kiadások [ 172,6] 177,6 /+5,0 kiad./

Megjegyzés: A mód. indítvánnyal összefüggésben a támogatási vagy bevételi előirányzatot is módosítani szükséges.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 367. (1.mell. XIV. 1.cím), 377. (1.mell. XIV. 6.cím 1.alc 3.jcs) számú pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1658/383. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

373. Burány Sándor és Kovács László képviselők a törvényjavaslat 1. sz. melléklet XIV. fejezet 4. cím módosítását javasolják:

XIV. IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM

4 IM Büntetésvégrehajtás [17 977,5] 17 837,5 /-140,0 tám./

1 Működési költségvetés [1 797,1] 1 937,1 /+140,0 bev./

Megjegyzés: A módosító javaslat további összefüggéseit lásd az ajánlás 18. pontjában foglalt felsorolás szerint.

Indokolás: Lásd a T/1658/351. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- az Egészségügyi bizottság nem támogatja,

- az Emberi jogi bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Eu. Integrációs bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- az Idegenforgalmi bizottság nem támogatja,

- az Ifjúsági bizottság nem támogatja,

- a Kulturális bizottság nem támogatja,

- a Külügyi bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Mezőgazdasági bizottság támogatja,

- a Nemzetbiztonsági bizottság nem támogatja,

- az Oktatási bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,

- a Számvevőszéki bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

374. A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 1. sz. melléklet XIV. fejezet 4. cím módosítását javasolja:

XIV. IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM

4 IM Büntetésvégrehajtás [17 977,5] 17 880,2 /-97,3 tám./

1 Működési költségvetés 1 797,1 bev.

3 Dologi kiadások [6 354,4] 6 257,1 /-97,3 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat további összefüggéseit lásd az ajánlás 2. pontjában foglalt felsorolás szerint.

Indokolás: Lásd a T/1658/451. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

375. A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 1. sz. melléklet XIV. fejezet 5. cím módosítását javasolja:

XIV. IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM

5 Központi Kárrendezési Iroda [1 916,9] 1 906,5 /-10,4 tám./

1 Működési költségvetés

3 Dologi kiadások [1 153,6] 1 143,2 /-10,4 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat további összefüggéseit lásd az ajánlás 2. pontjában foglalt felsorolás szerint.

Indokolás: Lásd a T/1658/451. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

376. Burány Sándor és Kovács László képviselők a törvényjavaslat 1. sz. melléklet XIV. fejezet 5. cím módosítását javasolják:

XIV. IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM

5 Központi Kárrendezési Iroda [1 916,9] 745,9 /-1171,0 tám./

1 Működési költségvetés

1 Személyi juttatások [ 528,7] 204,2 /-324,5 kiad./

2 Munkaadókat terhelő járulékok [ 223,5] 86,5 /-137,0 kiad./

3 Dologi kiadások [1 153,6] 445,0 /-708,6 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat további összefüggéseit lásd az ajánlás 18. pontjában foglalt felsorolás szerint.

Indokolás: Lásd a T/1658/351. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- az Egészségügyi bizottság nem támogatja,

- az Emberi jogi bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Eu. Integrációs bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- az Idegenforgalmi bizottság nem támogatja,

- az Ifjúsági bizottság nem támogatja,

- a Kulturális bizottság nem támogatja,

- a Külügyi bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Mezőgazdasági bizottság támogatja,

- a Nemzetbiztonsági bizottság nem támogatja,

- az Oktatási bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,

- a Számvevőszéki bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

377. Dr. Lentner Csaba képviselő a törvényjavaslat 1. sz. melléklet XIV. fejezet 6. cím 1. alcím 3. jogcím-csoport módosítását javasolja:

XIV. IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM

6 Fejezeti kezelésű előirányzatok

1 Beruházás

3 Igazságügyi szakértői tevékenység beruházásai 113,2 tám.

2 Felhalmozási költségvetés

4 Központi beruházási kiadások [ 113,2] 123,2 /+10,0 kiad./

Megjegyzés: A mód. indítvánnyal összefüggésben a támogatási előirányzatot is módosítani szükséges.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 367. (1.mell. XIV. 1.cím), 372. (1.mell. XIV. 3.cím) számú pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1658/383. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

378. A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 1. sz. melléklet XIV. fejezet 6. cím 1. alcím 3. jogcím-csoport módosítását javasolja:

XIV. IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM

6 Fejezeti kezelésű előirányzatok

1 Beruházás

3 Igazságügyi szakértői tevékenység beruházásai [ 113,2] 112,6 /-0,6 tám./

2 Felhalmozási költségvetés

4 Központi beruházási kiadások [ 113,2] 112,6 /-0,6 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat további összefüggéseit lásd az ajánlás 2. pontjában foglalt felsorolás szerint.

Indokolás: Lásd a T/1658/451. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

379. A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 1. sz. melléklet XIV. fejezet 6. cím 1. alcím 4. jogcím-csoport módosítását javasolja:

XIV. IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM

6 Fejezeti kezelésű előirányzatok

1 Beruházás

4 Büntetés-végrehajtás beruházásai [1 777,3] 1 761,1 /-16,2 tám./

2 Felhalmozási költségvetés

4 Központi beruházási kiadások [1 777,3] 1 761,1 /-16,2 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat további összefüggéseit lásd az ajánlás 2. pontjában foglalt felsorolás szerint.

Indokolás: Lásd a T/1658/451. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

380. A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 1. sz. melléklet XIV. fejezet 6. cím 2. alcím 1. jogcím-csoport módosítását javasolja:

XIV. IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM

6 Fejezeti kezelésű előirányzatok

2 Ágazati célfeladatok

1 A fogvatartottakat foglalkoztató gazdálkodó szervezetek

támogatása [ 545,0] 542,0 /-3,0 tám./

1 Működési költségvetés

5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások [ 495,0] 492,0 /-3,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat további összefüggéseit lásd az ajánlás 2. pontjában foglalt felsorolás szerint.

Indokolás: Lásd a T/1658/451. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

381. Dr. Tabajdi Csaba, Jakab Róbertné, Kósáné dr. Kovács Magda, Godó Lajos, Kristyánné Aknai Erzsébet, Donáth László és dr. Kiss Gábor képviselők a törvényjavaslat 1. sz. melléklet XIV. fejezet 6. cím 2. alcím új 2. jogcím-csoport módosítását javasolják:

XIV. IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM

6 Fejezeti kezelésű előirányzatok

2 Ágazati célfeladatok

2 Kisebbségi kompenzációs keret 54,8 /+54,8 tám./

1 Működési költségvetés

5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 54,8 /+54,8 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 314. (1.mell. XI. 23.cím 2.alc 8.jcs) számú pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1658/276. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

382. A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 1. sz. melléklet XIV. fejezet 6. cím 2. alcím 2. jogcím-csoport módosítását javasolja:

XIV. IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM

6 Fejezeti kezelésű előirányzatok

2 Ágazati célfeladatok

2 Kisebbségi koordinációs és intervenciós keret [ 44,0] 43,8 /-0,2 tám./

1 Működési költségvetés

5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások [ 44,0] 43,8 /-0,2 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat további összefüggéseit lásd az ajánlás 2. pontjában foglalt felsorolás szerint.

Indokolás: Lásd a T/1658/451. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

383. Rogán Antal képviselő a törvényjavaslat 1. sz. melléklet XIV. fejezet 6. cím 2. alcím kiegészítését javasolja a következő új 4. jogcím-csoport felvételével:

XIV. IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM

6 Fejezeti kezelésű előirányzatok

2 Ágazati célfeladatok

4 Országos Cigány Kisebbségi Önkormányzat Szociális Építő Kht.

2 Felhalmozási költségvetés

3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 50,0 /+50,0 kiad./

Megjegyzés: A mód. indítvány feltehetően számítási hibát tartalmaz ( 31,4 mFt az eltérés). A mód. indítvánnyal összefüggésben a kiadáshoz kapcsolódó támogatási előirányzatot nem határoz meg.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1. (1.§), 388. (1.mell. XIV. 6.cím 3.alc 3.jogc), 650. (1.mell. XXII. 19.cím 5.alc), 706. (1.mell. XXIII. 10.cím 5.alc 4.jcs) számú pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1658/100. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Környezetvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Kulturális bizottság támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

384. A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 1. sz. melléklet XIV. fejezet 6. cím 3. alcím 1. jogcím módosítását javasolja:

XIV. IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM

6 Fejezeti kezelésű előirányzatok

3 Alapítványok támogatása

1 Emberi Jogok Magyar Központja Közalapítvány [ 10,0] 9,9 /-0,1 tám./

1 Működési költségvetés

5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások [ 10,0] 9,9 /-0,1 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat további összefüggéseit lásd az ajánlás 2. pontjában foglalt felsorolás szerint.

Indokolás: Lásd a T/1658/451. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

385. A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 1. sz. melléklet XIV. fejezet 6. cím 3. alcím 2. jogcím módosítását javasolja:

XIV. IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM

6 Fejezeti kezelésű előirányzatok

3 Alapítványok támogatása

2 Magyarországi Nemzeti és Etnikai Kisebbségekért

Közalapítvány támogatása [ 530,0] 527,1 /-2,9 tám./

1 Működési költségvetés

5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások [ 530,0] 527,1 /-2,9 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat további összefüggéseit lásd az ajánlás 2. pontjában foglalt felsorolás szerint.

Indokolás: Lásd a T/1658/451. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

386. Mádi László, Láyer József és dr. Hargitai János képviselők a törvényjavaslat 1. sz. melléklet XIV. fejezet 6. cím 3. alcím 2. jogcím módosítását javasolják:

XIV. IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM

6 Fejezeti kezelésű előirányzatok

3 Alapítványok támogatása

2 Magyarországi Nemzeti és Etnikai Kisebbségekért

Közalapítvány támogatása [ 530,0] 559,2 /+29,2 tám./

1 Működési költségvetés

5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások [ 530,0] 559,2 /+29,2 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 315. (1.mell. XI. 23.cím 2.alc 8.jcs), 390. (1.mell. XIV. 6.cím 4.alc 1.jogc), 391. (1.mell. XIV. 6.cím 4.alc 2.jogc), 392. (1.mell. XIV. 6.cím 4.alc 3.jogc), 393. (1.mell. XIV. 6.cím 4.alc 4.jogc), 394. (1.mell. XIV. 6.cím 4.alc 5.jogc), 395. (1.mell. XIV. 6.cím 4.alc 6.jogc), 396. (1.mell. XIV. 6.cím 4.alc 7.jogc), 397. (1.mell. XIV. 6.cím 4.alc 8.jogc), 398. (1.mell. XIV. 6.cím 4.alc 9.jogc), 399. (1.mell. XIV. 6.cím 4.alc 10.jogc), 400. (1.mell. XIV. 6.cím 4.alc 11.jogc), 401. (1.mell. XIV. 6.cím 4.alc 12.jogc), 402. (1.mell. XIV. 6.cím 4.alc 13.jogc), 819. (5.mell. 7.) számú pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1658/215. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság támogatja,

- az Emberi jogi bizottság támogatja,

- az Önkormányzati bizottság támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

387. A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 1. sz. melléklet XIV. fejezet 6. cím 3. alcím 3. jogcím módosítását javasolja:

XIV. IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM

6 Fejezeti kezelésű előirányzatok

3 Alapítványok támogatása

3 Magyarországi Cigányokért Közalapítvány támogatása [ 280,0] 278,5 /-1,5 tám./

1 Működési költségvetés

5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások [ 280,0] 278,5 /-1,5 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat további összefüggéseit lásd az ajánlás 2. pontjában foglalt felsorolás szerint.

Indokolás: Lásd a T/1658/451. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

388. Rogán Antal képviselő a törvényjavaslat 1. sz. melléklet XIV. fejezet 6. cím 3. alcím 3. jogcím módosítását javasolja:

XIV. IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM

6 Fejezeti kezelésű előirányzatok

3 Alapítványok támogatása

3 Magyarországi Cigányokért Közalapítvány

támogatása [ 280,0] 440,0 /+160,0 tám./

1 Működési költségvetés

5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások [ 280,0] 440,0 /+160,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1. (1.§), 383. (1.mell. XIV. 6.cím 2.alc új4.jcs), 650. (1.mell. XXII. 19.cím 5.alc), 706. (1.mell. XXIII. 10.cím 5.alc 4.jcs) számú pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1658/100. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Kulturális bizottság támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

389. Az Emberi jogi bizottság a törvényjavaslat 1. sz. melléklet XIV. fejezet 6. cím 3. alcím 3. jogcím módosítását javasolja:

XIV. IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM

6 Fejezeti kezelésű előirányzatok

3 Alapítványok támogatása

3 Magyarországi Cigányokért Közalapítvány

támogatása [ 280,0] 295,0 /+15,0 tám./

1 Működési költségvetés

5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások [ 280,0] 295,0 /+15,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 321. (1.mell. XI. 23.cím 2.alc 30.jcs) számú pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1658/441. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

390. Mádi László, Láyer József és dr. Hargitai János képviselők a törvényjavaslat 1. sz. melléklet XIV. fejezet 6. cím 4. alcím 1. jogcím módosítását javasolják:

XIV. IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM

6 Fejezeti kezelésű előirányzatok

4 Országos kisebbségi önkormányzatok támogatása

1 Bolgár Országos Önkormányzat [ 18,2] 19,0 /+0,8 tám./

1 Működési költségvetés

5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások [ 18,2] 19,0 /+0,8 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 315. (1.mell. XI. 23.cím 2.alc 8.jcs), 386. (1.mell. XIV. 6.cím 3.alc 2.jogc), 391. (1.mell. XIV. 6.cím 4.alc 2.jogc), 392. (1.mell. XIV. 6.cím 4.alc 3.jogc), 393. (1.mell. XIV. 6.cím 4.alc 4.jogc), 394. (1.mell. XIV. 6.cím 4.alc 5.jogc), 395. (1.mell. XIV. 6.cím 4.alc 6.jogc), 396. (1.mell. XIV. 6.cím 4.alc 7.jogc), 397. (1.mell. XIV. 6.cím 4.alc 8.jogc), 398. (1.mell. XIV. 6.cím 4.alc 9.jogc), 399. (1.mell. XIV. 6.cím 4.alc 10.jogc), 400. (1.mell. XIV. 6.cím 4.alc 11.jogc), 401. (1.mell. XIV. 6.cím 4.alc 12.jogc), 402. (1.mell. XIV. 6.cím 4.alc 13.jogc), 819. (5.mell. 7.) számú pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1658/215. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság támogatja,

- az Emberi jogi bizottság támogatja,

- az Önkormányzati bizottság támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

391. Mádi László, Láyer József és dr. Hargitai János képviselők a törvényjavaslat 1. sz. melléklet XIV. fejezet 6. cím 4. alcím 2. jogcím módosítását javasolják:

XIV. IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM

6 Fejezeti kezelésű előirányzatok

4 Országos kisebbségi önkormányzatok támogatása

2 Görög Országos Önkormányzat [ 17,7] 18,4 /+0,7 tám./

1 Működési költségvetés

5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások [ 17,7] 18,4 /+0,7 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 315. (1.mell. XI. 23.cím 2.alc 8.jcs), 386. (1.mell. XIV. 6.cím 3.alc 2.jogc), 390. (1.mell. XIV. 6.cím 4.alc 1.jogc), 392. (1.mell. XIV. 6.cím 4.alc 3.jogc), 393. (1.mell. XIV. 6.cím 4.alc 4.jogc), 394. (1.mell. XIV. 6.cím 4.alc 5.jogc), 395. (1.mell. XIV. 6.cím 4.alc 6.jogc), 396. (1.mell. XIV. 6.cím 4.alc 7.jogc), 397. (1.mell. XIV. 6.cím 4.alc 8.jogc), 398. (1.mell. XIV. 6.cím 4.alc 9.jogc), 399. (1.mell. XIV. 6.cím 4.alc 10.jogc), 400. (1.mell. XIV. 6.cím 4.alc 11.jogc), 401. (1.mell. XIV. 6.cím 4.alc 12.jogc), 402. (1.mell. XIV. 6.cím 4.alc 13.jogc), 819. (5.mell. 7.) számú pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1658/215. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság támogatja,

- az Emberi jogi bizottság támogatja,

- az Önkormányzati bizottság támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

392. Mádi László, Láyer József és dr. Hargitai János képviselők a törvényjavaslat 1. sz. melléklet XIV. fejezet 6. cím 4. alcím 3. jogcím módosítását javasolják:

XIV. IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM

6 Fejezeti kezelésű előirányzatok

4 Országos kisebbségi önkormányzatok támogatása

3 Horvátok Magyarországi Országos Önkormányzata [ 53,0] 55,0 /+2,0 tám./

1 Működési költségvetés

5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások [ 53,0] 55,0 /+2,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 315. (1.mell. XI. 23.cím 2.alc 8.jcs), 386. (1.mell. XIV. 6.cím 3.alc 2.jogc), 390. (1.mell. XIV. 6.cím 4.alc 1.jogc), 391. (1.mell. XIV. 6.cím 4.alc 2.jogc), 393. (1.mell. XIV. 6.cím 4.alc 4.jogc), 394. (1.mell. XIV. 6.cím 4.alc 5.jogc), 395. (1.mell. XIV. 6.cím 4.alc 6.jogc), 396. (1.mell. XIV. 6.cím 4.alc 7.jogc), 397. (1.mell. XIV. 6.cím 4.alc 8.jogc), 398. (1.mell. XIV. 6.cím 4.alc 9.jogc), 399. (1.mell. XIV. 6.cím 4.alc 10.jogc), 400. (1.mell. XIV. 6.cím 4.alc 11.jogc), 401. (1.mell. XIV. 6.cím 4.alc 12.jogc), 402. (1.mell. XIV. 6.cím 4.alc 13.jogc), 819. (5.mell. 7.) számú pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1658/215. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság támogatja,

- az Emberi jogi bizottság támogatja,

- az Önkormányzati bizottság támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

393. Mádi László, Láyer József és dr. Hargitai János képviselők a törvényjavaslat 1. sz. melléklet XIV. fejezet 6. cím 4. alcím 4. jogcím módosítását javasolják:

XIV. IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM

6 Fejezeti kezelésű előirányzatok

4 Országos kisebbségi önkormányzatok támogatása

4 Németek Magyarországi Országos Önkormányzata [ 102,9] 106,8 /+3,9 tám./

1 Működési költségvetés

5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások [ 102,9] 106,8 /+3,9 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 315. (1.mell. XI. 23.cím 2.alc 8.jcs), 386. (1.mell. XIV. 6.cím 3.alc 2.jogc), 390. (1.mell. XIV. 6.cím 4.alc 1.jogc), 391. (1.mell. XIV. 6.cím 4.alc 2.jogc), 392. (1.mell. XIV. 6.cím 4.alc 3.jogc), 394. (1.mell. XIV. 6.cím 4.alc 5.jogc), 395. (1.mell. XIV. 6.cím 4.alc 6.jogc), 396. (1.mell. XIV. 6.cím 4.alc 7.jogc), 397. (1.mell. XIV. 6.cím 4.alc 8.jogc), 398. (1.mell. XIV. 6.cím 4.alc 9.jogc), 399. (1.mell. XIV. 6.cím 4.alc 10.jogc), 400. (1.mell. XIV. 6.cím 4.alc 11.jogc), 401. (1.mell. XIV. 6.cím 4.alc 12.jogc), 402. (1.mell. XIV. 6.cím 4.alc 13.jogc), 819. (5.mell. 7.) számú pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1658/215. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság támogatja,

- az Emberi jogi bizottság támogatja,

- az Önkormányzati bizottság támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

394. Mádi László, Láyer József és dr. Hargitai János képviselők a törvényjavaslat 1. sz. melléklet XIV. fejezet 6. cím 4. alcím 5. jogcím módosítását javasolják:

XIV. IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM

6 Fejezeti kezelésű előirányzatok

4 Országos kisebbségi önkormányzatok támogatása

5 Románok Magyarországi Országos Önkormányzata [ 28,0] 29,1 /+1,1 tám./

1 Működési költségvetés

5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások [ 28,0] 29,1 /+1,1 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 315. (1.mell. XI. 23.cím 2.alc 8.jcs), 386. (1.mell. XIV. 6.cím 3.alc 2.jogc), 390. (1.mell. XIV. 6.cím 4.alc 1.jogc), 391. (1.mell. XIV. 6.cím 4.alc 2.jogc), 392. (1.mell. XIV. 6.cím 4.alc 3.jogc), 393. (1.mell. XIV. 6.cím 4.alc 4.jogc), 395. (1.mell. XIV. 6.cím 4.alc 6.jogc), 396. (1.mell. XIV. 6.cím 4.alc 7.jogc), 397. (1.mell. XIV. 6.cím 4.alc 8.jogc), 398. (1.mell. XIV. 6.cím 4.alc 9.jogc), 399. (1.mell. XIV. 6.cím 4.alc 10.jogc), 400. (1.mell. XIV. 6.cím 4.alc 11.jogc), 401. (1.mell. XIV. 6.cím 4.alc 12.jogc), 402. (1.mell. XIV. 6.cím 4.alc 13.jogc), 819. (5.mell. 7.) számú pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1658/215. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság támogatja,

- az Emberi jogi bizottság támogatja,

- az Önkormányzati bizottság támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

395. Mádi László, Láyer József és dr. Hargitai János képviselők a törvényjavaslat 1. sz. melléklet XIV. fejezet 6. cím 4. alcím 6. jogcím módosítását javasolják:

XIV. IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM

6 Fejezeti kezelésű előirányzatok

4 Országos kisebbségi önkormányzatok támogatása

6 Cigány Országos Kisebbségi Önkormányzat [ 143,5] 148,9 /+5,4 tám./

1 Működési költségvetés

5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások [ 143,5] 148,9 /+5,4 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 315. (1.mell. XI. 23.cím 2.alc 8.jcs), 386. (1.mell. XIV. 6.cím 3.alc 2.jogc), 390. (1.mell. XIV. 6.cím 4.alc 1.jogc), 391. (1.mell. XIV. 6.cím 4.alc 2.jogc), 392. (1.mell. XIV. 6.cím 4.alc 3.jogc), 393. (1.mell. XIV. 6.cím 4.alc 4.jogc), 394. (1.mell. XIV. 6.cím 4.alc 5.jogc), 396. (1.mell. XIV. 6.cím 4.alc 7.jogc), 397. (1.mell. XIV. 6.cím 4.alc 8.jogc), 398. (1.mell. XIV. 6.cím 4.alc 9.jogc), 399. (1.mell. XIV. 6.cím 4.alc 10.jogc), 400. (1.mell. XIV. 6.cím 4.alc 11.jogc), 401. (1.mell. XIV. 6.cím 4.alc 12.jogc), 402. (1.mell. XIV. 6.cím 4.alc 13.jogc), 819. (5.mell. 7.) számú pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1658/215. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság támogatja,

- az Emberi jogi bizottság támogatja,

- az Önkormányzati bizottság támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

396. Mádi László, Láyer József és dr. Hargitai János képviselők a törvényjavaslat 1. sz. melléklet XIV. fejezet 6. cím 4. alcím 7. jogcím módosítását javasolják:

XIV. IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM

6 Fejezeti kezelésű előirányzatok

4 Országos kisebbségi önkormányzatok támogatása

7 Lengyel Országos Önkormányzat [ 17,7] 18,4 /+0,7 tám./

1 Működési költségvetés

5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások [ 17,7] 18,4 /+0,7 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 315. (1.mell. XI. 23.cím 2.alc 8.jcs), 386. (1.mell. XIV. 6.cím 3.alc 2.jogc), 390. (1.mell. XIV. 6.cím 4.alc 1.jogc), 391. (1.mell. XIV. 6.cím 4.alc 2.jogc), 392. (1.mell. XIV. 6.cím 4.alc 3.jogc), 393. (1.mell. XIV. 6.cím 4.alc 4.jogc), 394. (1.mell. XIV. 6.cím 4.alc 5.jogc), 395. (1.mell. XIV. 6.cím 4.alc 6.jogc), 397. (1.mell. XIV. 6.cím 4.alc 8.jogc), 398. (1.mell. XIV. 6.cím 4.alc 9.jogc), 399. (1.mell. XIV. 6.cím 4.alc 10.jogc), 400. (1.mell. XIV. 6.cím 4.alc 11.jogc), 401. (1.mell. XIV. 6.cím 4.alc 12.jogc), 402. (1.mell. XIV. 6.cím 4.alc 13.jogc), 819. (5.mell. 7.) számú pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1658/215. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság támogatja,

- az Emberi jogi bizottság támogatja,

- az Önkormányzati bizottság támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

397. Mádi László, Láyer József és dr. Hargitai János képviselők a törvényjavaslat 1. sz. melléklet XIV. fejezet 6. cím 4. alcím 8. jogcím módosítását javasolják:

XIV. IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM

6 Fejezeti kezelésű előirányzatok

4 Országos kisebbségi önkormányzatok támogatása

8 Örmény Országos Önkormányzat [ 17,7] 18,4 /+0,7 tám./

1 Működési költségvetés

5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások [ 17,7] 18,4 /+0,7 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 315. (1.mell. XI. 23.cím 2.alc 8.jcs), 386. (1.mell. XIV. 6.cím 3.alc 2.jogc), 390. (1.mell. XIV. 6.cím 4.alc 1.jogc), 391. (1.mell. XIV. 6.cím 4.alc 2.jogc), 392. (1.mell. XIV. 6.cím 4.alc 3.jogc), 393. (1.mell. XIV. 6.cím 4.alc 4.jogc), 394. (1.mell. XIV. 6.cím 4.alc 5.jogc), 395. (1.mell. XIV. 6.cím 4.alc 6.jogc), 396. (1.mell. XIV. 6.cím 4.alc 7.jogc), 398. (1.mell. XIV. 6.cím 4.alc 9.jogc), 399. (1.mell. XIV. 6.cím 4.alc 10.jogc), 400. (1.mell. XIV. 6.cím 4.alc 11.jogc), 401. (1.mell. XIV. 6.cím 4.alc 12.jogc), 402. (1.mell. XIV. 6.cím 4.alc 13.jogc), 819. (5.mell. 7.) számú pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1658/215. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság támogatja,

- az Emberi jogi bizottság támogatja,

- az Önkormányzati bizottság támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

398. Mádi László, Láyer József és dr. Hargitai János képviselők a törvényjavaslat 1. sz. melléklet XIV. fejezet 6. cím 4. alcím 9. jogcím módosítását javasolják:

XIV. IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM

6 Fejezeti kezelésű előirányzatok

4 Országos kisebbségi önkormányzatok támogatása

9 Szlovák Országos Önkormányzat [ 53,5] 55,6 /+2,1 tám./

1 Működési költségvetés

5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások [ 53,5] 55,6 /+2,1 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 315. (1.mell. XI. 23.cím 2.alc 8.jcs), 386. (1.mell. XIV. 6.cím 3.alc 2.jogc), 390. (1.mell. XIV. 6.cím 4.alc 1.jogc), 391. (1.mell. XIV. 6.cím 4.alc 2.jogc), 392. (1.mell. XIV. 6.cím 4.alc 3.jogc), 393. (1.mell. XIV. 6.cím 4.alc 4.jogc), 394. (1.mell. XIV. 6.cím 4.alc 5.jogc), 395. (1.mell. XIV. 6.cím 4.alc 6.jogc), 396. (1.mell. XIV. 6.cím 4.alc 7.jogc), 397. (1.mell. XIV. 6.cím 4.alc 8.jogc), 399. (1.mell. XIV. 6.cím 4.alc 10.jogc), 400. (1.mell. XIV. 6.cím 4.alc 11.jogc), 401. (1.mell. XIV. 6.cím 4.alc 12.jogc), 402. (1.mell. XIV. 6.cím 4.alc 13.jogc), 819. (5.mell. 7.) számú pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1658/215. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság támogatja,

- az Emberi jogi bizottság támogatja,

- az Önkormányzati bizottság támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

399. Mádi László, Láyer József és dr. Hargitai János képviselők a törvényjavaslat 1. sz. melléklet XIV. fejezet 6. cím 4. alcím 10. jogcím módosítását javasolják:

XIV. IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM

6 Fejezeti kezelésű előirányzatok

4 Országos kisebbségi önkormányzatok támogatása

10 Szlovén Országos Kisebbségi Önkormányzat [ 20,8] 21,6 /+0,8 tám./

1 Működési költségvetés

5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások [ 20,8] 21,6 /+0,8 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 315. (1.mell. XI. 23.cím 2.alc 8.jcs), 386. (1.mell. XIV. 6.cím 3.alc 2.jogc), 390. (1.mell. XIV. 6.cím 4.alc 1.jogc), 391. (1.mell. XIV. 6.cím 4.alc 2.jogc), 392. (1.mell. XIV. 6.cím 4.alc 3.jogc), 393. (1.mell. XIV. 6.cím 4.alc 4.jogc), 394. (1.mell. XIV. 6.cím 4.alc 5.jogc), 395. (1.mell. XIV. 6.cím 4.alc 6.jogc), 396. (1.mell. XIV. 6.cím 4.alc 7.jogc), 397. (1.mell. XIV. 6.cím 4.alc 8.jogc), 398. (1.mell. XIV. 6.cím 4.alc 9.jogc), 400. (1.mell. XIV. 6.cím 4.alc 11.jogc), 401. (1.mell. XIV. 6.cím 4.alc 12.jogc), 402. (1.mell. XIV. 6.cím 4.alc 13.jogc), 819. (5.mell. 7.) számú pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1658/215. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság támogatja,

- az Emberi jogi bizottság támogatja,

- az Önkormányzati bizottság támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

400. Mádi László, Láyer József és dr. Hargitai János képviselők a törvényjavaslat 1. sz. melléklet XIV. fejezet 6. cím 4. alcím 11. jogcím módosítását javasolják:

XIV. IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM

6 Fejezeti kezelésű előirányzatok

4 Országos kisebbségi önkormányzatok támogatása

11 Szerb Országos Önkormányzat [ 26,0] 27,0 /+1,0 tám./

1 Működési költségvetés

5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások [ 26,0] 27,0 /+1,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 315. (1.mell. XI. 23.cím 2.alc 8.jcs), 386. (1.mell. XIV. 6.cím 3.alc 2.jogc), 390. (1.mell. XIV. 6.cím 4.alc 1.jogc), 391. (1.mell. XIV. 6.cím 4.alc 2.jogc), 392. (1.mell. XIV. 6.cím 4.alc 3.jogc), 393. (1.mell. XIV. 6.cím 4.alc 4.jogc), 394. (1.mell. XIV. 6.cím 4.alc 5.jogc), 395. (1.mell. XIV. 6.cím 4.alc 6.jogc), 396. (1.mell. XIV. 6.cím 4.alc 7.jogc), 397. (1.mell. XIV. 6.cím 4.alc 8.jogc), 398. (1.mell. XIV. 6.cím 4.alc 9.jogc), 399. (1.mell. XIV. 6.cím 4.alc 10.jogc), 401. (1.mell. XIV. 6.cím 4.alc 12.jogc), 402. (1.mell. XIV. 6.cím 4.alc 13.jogc), 819. (5.mell. 7.) számú pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1658/215. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság támogatja,

- az Emberi jogi bizottság támogatja,

- az Önkormányzati bizottság támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

401. Mádi László, Láyer József és dr. Hargitai János képviselők a törvényjavaslat 1. sz. melléklet XIV. fejezet 6. cím 4. alcím 12. jogcím módosítását javasolják:

XIV. IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM

6 Fejezeti kezelésű előirányzatok

4 Országos kisebbségi önkormányzatok támogatása

12 Ruszin Országos Önkormányzat [ 13,5] 14,0 /+0,5 tám./

1 Működési költségvetés

5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások [ 13,5] 14,0 /+0,5 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 315. (1.mell. XI. 23.cím 2.alc 8.jcs), 386. (1.mell. XIV. 6.cím 3.alc 2.jogc), 390. (1.mell. XIV. 6.cím 4.alc 1.jogc), 391. (1.mell. XIV. 6.cím 4.alc 2.jogc), 392. (1.mell. XIV. 6.cím 4.alc 3.jogc), 393. (1.mell. XIV. 6.cím 4.alc 4.jogc), 394. (1.mell. XIV. 6.cím 4.alc 5.jogc), 395. (1.mell. XIV. 6.cím 4.alc 6.jogc), 396. (1.mell. XIV. 6.cím 4.alc 7.jogc), 397. (1.mell. XIV. 6.cím 4.alc 8.jogc), 398. (1.mell. XIV. 6.cím 4.alc 9.jogc), 399. (1.mell. XIV. 6.cím 4.alc 10.jogc), 400. (1.mell. XIV. 6.cím 4.alc 11.jogc), 402. (1.mell. XIV. 6.cím 4.alc 13.jogc), 819. (5.mell. 7.) számú pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1658/215. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság támogatja,

- az Emberi jogi bizottság támogatja,

- az Önkormányzati bizottság támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

402. Mádi László, Láyer József és dr. Hargitai János képviselők a törvényjavaslat 1. sz. melléklet XIV. fejezet 6. cím 4. alcím 13. jogcím módosítását javasolják:

XIV. IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM

6 Fejezeti kezelésű előirányzatok

4 Országos kisebbségi önkormányzatok támogatása

13 Ukrán Országos Önkormányzat [ 13,5] 14,0 /+0,5 tám./

1 Működési költségvetés

5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások [ 13,5] 14,0 /+0,5 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 315. (1.mell. XI. 23.cím 2.alc 8.jcs), 386. (1.mell. XIV. 6.cím 3.alc 2.jogc), 390. (1.mell. XIV. 6.cím 4.alc 1.jogc), 391. (1.mell. XIV. 6.cím 4.alc 2.jogc), 392. (1.mell. XIV. 6.cím 4.alc 3.jogc), 393. (1.mell. XIV. 6.cím 4.alc 4.jogc), 394. (1.mell. XIV. 6.cím 4.alc 5.jogc), 395. (1.mell. XIV. 6.cím 4.alc 6.jogc), 396. (1.mell. XIV. 6.cím 4.alc 7.jogc), 397. (1.mell. XIV. 6.cím 4.alc 8.jogc), 398. (1.mell. XIV. 6.cím 4.alc 9.jogc), 399. (1.mell. XIV. 6.cím 4.alc 10.jogc), 400. (1.mell. XIV. 6.cím 4.alc 11.jogc), 401. (1.mell. XIV. 6.cím 4.alc 12.jogc), 819. (5.mell. 7.) számú pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1658/215. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság támogatja,

- az Emberi jogi bizottság támogatja,

- az Önkormányzati bizottság támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

403. A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 1. sz. melléklet XIV. fejezet 6. cím 10. alcím módosítását javasolja:

XIV. IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM

6 Fejezeti kezelésű előirányzatok

10 Fejezeti tartalék [ 10,0] 7,1 /-2,9 kiad./

[ 10,0] 7,1 /-2,9 tám./

Megjegyzés: A módosító javaslat további összefüggéseit lásd az ajánlás 2. pontjában foglalt felsorolás szerint.

Indokolás: Lásd a T/1658/451. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

1. számú melléklet XV. GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM

404. Burány Sándor és Kovács László képviselők a törvényjavaslat 1. sz. melléklet XV. fejezet 1. cím 1. alcím módosítását javasolják:

XV. GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM

1 Gazdasági Minisztérium központi igazgatása

1 Gazdasági Minisztérium igazgatása [4 072,5] 3 801,4 /-271,1 tám./

1 Működési költségvetés 97,0 bev.

3 Dologi kiadások [1 745,9] 1 625,9 /-120,0 kiad./

Megjegyzés: A mód. indítvány feltehetően számítási hibát tartalmaz, mivel a támogatási különbözet nagyobb mint a kiadási különbözet (151,1 millió forint).

Megjegyzés: A módosító javaslat további összefüggéseit lásd az ajánlás 18. pontjában foglalt felsorolás szerint.

Indokolás: Lásd a T/1658/351. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- az Egészségügyi bizottság nem támogatja,

- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,

- az Eu. Integrációs bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- az Idegenforgalmi bizottság nem támogatja,

- az Ifjúsági bizottság nem támogatja,

- a Kulturális bizottság nem támogatja,

- a Külügyi bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Mezőgazdasági bizottság támogatja,

- a Nemzetbiztonsági bizottság nem támogatja,

- az Oktatási bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,

- a Számvevőszéki bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

405. Burány Sándor és Kovács László képviselők a törvényjavaslat 1. sz. melléklet XV. fejezet 15. cím módosítását javasolják:

XV. GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM

15 Magyar Energia Hivatal

1 Működési költségvetés 913,3 bev.

1 Személyi juttatások [ 349,0] 287,2 /-61,8 kiad./

2 Munkaadókat terhelő járulékok [ 112,6] 92,7 /-19,9 kiad./

3 Dologi kiadások [ 392,7] 323,3 /-69,4 kiad./

Megjegyzés: A mód. indítvánnyal összefüggésben a bevételi előirányzat módosítását is feltüntetni szükséges.

Megjegyzés: A módosító javaslat további összefüggéseit lásd az ajánlás 18. pontjában foglalt felsorolás szerint.

Indokolás: Lásd a T/1658/351. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- az Egészségügyi bizottság nem támogatja,

- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,

- az Eu. Integrációs bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- az Idegenforgalmi bizottság nem támogatja,

- az Ifjúsági bizottság nem támogatja,

- a Környezetvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Kulturális bizottság nem támogatja,

- a Külügyi bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Mezőgazdasági bizottság támogatja,

- a Nemzetbiztonsági bizottság nem támogatja,

- az Oktatási bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,

- a Számvevőszéki bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

406. T. Asztalos Ildikó képviselő a törvényjavaslat 1. sz. melléklet XV. fejezet 18. cím módosítását javasolja:

XV. GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM

18 Országos Műszaki Fejlesztési Bizottság Hivatala [1 428,6] 2 428,6 /+1000,0 tám./

1 Működési költségvetés 261,8 bev.

1 Személyi juttatások [ 376,6] 802,6 /+426,0 kiad./

2 Munkaadókat terhelő járulékok [ 146,3] 320,3 /+174,0 kiad./

3 Dologi kiadások [ 858,3] 1 258,3 /+400,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 141. (1.mell. X. 9.cím 2.alc 2.jcs) számú pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1658/335. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- a Kulturális bizottság nem támogatja,

- az Oktatási bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

407. Burány Sándor és Kovács László képviselők a törvényjavaslat 1. sz. melléklet XV. fejezet 24. cím módosítását javasolják:

XV. GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM

24 Országos Atomenergia Hivatal [ 350,5] 250,5 /-100,0 tám./

1 Működési költségvetés [ 788,3] 888,3 /+100,0 bev./

Megjegyzés: A módosító javaslat további összefüggéseit lásd az ajánlás 18. pontjában foglalt felsorolás szerint.

Indokolás: Lásd a T/1658/351. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- az Egészségügyi bizottság nem támogatja,

- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,

- az Eu. Integrációs bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- az Idegenforgalmi bizottság nem támogatja,

- az Ifjúsági bizottság nem támogatja,

- a Környezetvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Kulturális bizottság nem támogatja,

- a Külügyi bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Mezőgazdasági bizottság támogatja,

- a Nemzetbiztonsági bizottság nem támogatja,

- az Oktatási bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,

- a Számvevőszéki bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

408. A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 1. sz. melléklet XV. fejezet 25. cím 1. alcím 1. jogcím-csoport módosítását javasolja:

XV. GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM

25 Fejezeti kezelésű előirányzatok

1 Beruházás

1 Mecseki Uránércbánya bezárása [4 266,0] 4 179,0 /-87,0 tám./

2 Felhalmozási költségvetés

4 Központi beruházási kiadások [4 266,0] 4 179,0 /-87,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat további összefüggéseit lásd az ajánlás 2. pontjában foglalt felsorolás szerint.

Indokolás: Lásd a T/1658/451. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

409. Burány Sándor és Kovács László képviselők a törvényjavaslat 1. sz. melléklet XV. fejezet 25. cím 1. alcím 2. jogcím-csoport módosítását javasolják:

XV. GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM

25 Fejezeti kezelésű előirányzatok

1 Beruházás

2 Törvényhozó és végrehajtó szervek beruházásai [ 209,0] 170,0 /-39,0 tám./

2 Felhalmozási költségvetés

4 Központi beruházási kiadások [ 209,0] 170,0 /-39,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat további összefüggéseit lásd az ajánlás 18. pontjában foglalt felsorolás szerint.

Indokolás: Lásd a T/1658/351. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- az Egészségügyi bizottság nem támogatja,

- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,

- az Eu. Integrációs bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- az Idegenforgalmi bizottság nem támogatja,

- az Ifjúsági bizottság nem támogatja,

- a Kulturális bizottság nem támogatja,

- a Külügyi bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Mezőgazdasági bizottság támogatja,

- a Nemzetbiztonsági bizottság nem támogatja,

- az Oktatási bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,

- a Számvevőszéki bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

410. Font Sándor képviselő a törvényjavaslat 1. sz. melléklet XV. fejezet 25. cím 2. alcím kiegészítését javasolja a következő új 1. jogcím-csoport felvételével:

XV. GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM

25 Fejezeti kezelésű előirányzatok

2 Ágazati célelőirányzatok

1 Alapítványok támogatása

2 Magyar Műhely Alapítvány 20,5 /+20,5 tám./

2 Felhalmozási költségvetés 20,5 /+20,5 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 422. (1.mell. XV. 25.cím 7.alc 2.jcs) számú pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1658/343. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Eu. Integrációs bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Oktatási bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Társadalmi szervezetek bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

411. Dr. Lotz Károly képviselő a törvényjavaslat 1. sz. melléklet XV. fejezet 25. cím 2. alcím 4. jogcím-csoport módosítását javasolja:

XV. GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM

25 Fejezeti kezelésű előirányzatok

2 Ágazati célelőirányzatok

4 Szabványosítási és akkreditálási nemzetközi feladatok [ 114,5] 170,0 /+55,5 tám./

1 Működési költségvetés

5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások [ 114,5] 170,0 /+55,5 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 609. (1.mell. XXII. 5.cím) számú pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1658/317. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

412. T. Asztalos Ildikó képviselő a törvényjavaslat 1. sz. melléklet XV. fejezet 25. cím 3. alcím 1. jogcím-csoport módosítását javasolja:

XV. GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM

25 Fejezeti kezelésű előirányzatok

3 Gazdaságfejlesztési célelőirányzatok

1 Gazdaságfejlesztési előirányzat [12 425,5] 11 125,5 /-1300,0 tám./

1 Működési költségvetés 200,0 bev.

5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások [4 225,0] 3 625,0 /-600,0 kiad./

2 Felhalmozási költségvetés

3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások [4 390,0] 3 690,0 /-700,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 311. (1.mell. XI. 23.cím 2.alc új4.jcs), 435. (1.mell. XVI. 8.cím 4.alc 1.jcs), 818. (5.mell. új4.) számú pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1658/333. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,

- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

413. Szabados Tamás, Csizmár Gábor, Csige József, dr. Jánosi György és Zuschlag János képviselők a törvényjavaslat 1. sz. melléklet XV. fejezet 25. cím 3. alcím 1. jogcím-csoport módosítását javasolják:

XV. GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM

25 Fejezeti kezelésű előirányzatok

3 Gazdaságfejlesztési célelőirányzatok

1 Gazdaságfejlesztési előirányzat [12 425,5] 8 605,5 /-3820,0 tám./

1 Működési költségvetés 200,0 bev.

5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások [4 225,0] 2 315,0 /-1910,0 kiad./

2 Felhalmozási költségvetés

3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások [4 390,0] 2 480,0 /-1910,0 kiad./

Megjegyzés: A mód. indítvány feltehetően számítási hibát tartalmaz ( 1000 mFt az eltérés).

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 299. (1.mell. XI. 23.cím 1.alc 14.jcs), 798. (3.mell. 20. a)), 799. (3.mell. 20. b)) számú pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1658/156. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- az Oktatási bizottság támogatja,

- az Önkormányzati bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

414. Szabados Tamás, Csizmár Gábor, Csige József, dr. Jánosi György és Zuschlag János képviselők a törvényjavaslat 1. sz. melléklet XV. fejezet 25. cím 3. alcím 1. jogcím-csoport módosítását javasolják:

XV. GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM

25 Fejezeti kezelésű előirányzatok

3 Gazdaságfejlesztési célelőirányzatok

1 Gazdaságfejlesztési előirányzat [12 425,5] 10 425,5 /-2000,0 tám./

1 Működési költségvetés 200,0 bev.

5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások [4 225,0] 3 225,0 /-1000,0 kiad./

2 Felhalmozási költségvetés

3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások [4 390,0] 3 390,0 /-1000,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 46. (53. §), 209. (1.mell. X. 11.cím 3.alc), 333. (1.mell. XI. 23.cím 5.alc új7.jcs), 646. (1.mell. XXII. 19.cím 3.alc), 668. (1.mell. XXII. 21.cím 1.alc), 832. (8.mell. I. új5.) számú pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1658/163. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Nemzetbiztonsági bizottság nem támogatja,

- az Oktatási bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Területfejlesztési bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

415. Szabados Tamás, Csizmár Gábor, Csige József, dr. Jánosi György és Zuschlag János képviselők a törvényjavaslat 1. sz. melléklet XV. fejezet 25. cím 3. alcím 1. jogcím-csoport módosítását javasolják:

XV. GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM

25 Fejezeti kezelésű előirányzatok

3 Gazdaságfejlesztési célelőirányzatok

1 Gazdaságfejlesztési előirányzat [12 425,5] 10 425,5 /-2000,0 tám./

1 Működési költségvetés 200,0 bev.

5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások [4 225,0] 3 225,0 /-1000,0 kiad./

2 Felhalmozási költségvetés

3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások [4 390,0] 3 390,0 /-1000,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 47. (53. §), 205. (1.mell. X. 11.cím 3.alc), 332. (1.mell. XI. 23.cím 5.alc új7.jcs), 647. (1.mell. XXII. 19.cím 3.alc), 673. (1.mell. XXII. 21.cím 1.alc), 833. (8.mell. I. új5.) számú pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1658/165. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Nemzetbiztonsági bizottság nem támogatja,

- az Oktatási bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Területfejlesztési bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

416. Dr. Wekler Ferenc képviselő a törvényjavaslat 1. sz. melléklet XV. fejezet 25. cím 4. alcím módosítását javasolja:

XV. GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM

25 Fejezeti kezelésű előirányzatok

4 Turisztikai célelőirányzat [4 090,0] 3 090,0 /-1000,0 tám./

1 Működési költségvetés 4 090,0 bev.

5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások [3 561,2] 2 561,2 /-1000,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 15. (21.§ (1)), 19. (21.§ (2)), 29. (21.§ új(6)), 138. (1.mell. X. 9.cím 2.alc 2.jcs), 211. (1.mell. X. 11.cím 3.alc), 366. (1.mell. XIII. 4.cím 1.alc), 574. (1.mell. XX. 10.cím 12.alc), 581. (1.mell. XXI. 4.cím), 611. (1.mell. XXII. 5.cím), 620. (1.mell. XXII. 13.cím 1.alc 17.jcs), 657. (1.mell. XXII. 20.cím 1.alc), 674. (1.mell. XXII. 21.cím 1.alc), 691. (1.mell. XXIII. 10.cím 1.alc 1.jcs), 693. (1.mell. XXIII. 10.cím 2.alc 10.jcs), 700. (1.mell. XXIII. 10.cím 2.alc 24.jcs) számú pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1658/301-1. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- a Honvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Idegenforgalmi bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Kulturális bizottság nem támogatja,

- a Nemzetbiztonsági bizottság nem támogatja,

- az Oktatási bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Számvevőszéki bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Területfejlesztési bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

417. Herbály Imre képviselő a törvényjavaslat 1. sz. melléklet XV. fejezet 25. cím 4. alcím módosítását javasolja:

XV. GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM

25 Fejezeti kezelésű előirányzatok

4 Turisztikai célelőirányzat [4 090,0] 4 590,0 /+500,0 tám./

1 Működési költségvetés [4 090,0] 4 590,0 /+500,0 bev./

5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások [3 561,2] 4 061,2 /+500,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 636. (1.mell. XXII. 18.cím 1.alc) számú pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1658/67. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- az Idegenforgalmi bizottság nem támogatja,

- a Mezőgazdasági bizottság nem támogatja,

- a Területfejlesztési bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

418. T. Asztalos Ildikó képviselő a törvényjavaslat 1. sz. melléklet XV. fejezet 25. cím 4. alcím módosítását javasolja:

XV. GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM

25 Fejezeti kezelésű előirányzatok

4 Turisztikai célelőirányzat [4 090,0] 6 090,0 /+2000,0 tám./

2 Felhalmozási költségvetés

3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások [1 834,0] 3 834,0 /+2000,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 147. (1.mell. X. 9.cím 2.alc 2.jcs) számú pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1658/334. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- az Idegenforgalmi bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Kulturális bizottság nem támogatja,

- a Területfejlesztési bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

419. Dr. Kelemen András és Font Sándor képviselők a törvényjavaslat 1. sz. melléklet XV. fejezet 25. cím 4. alcím módosítását javasolják:

XV. GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM

25 Fejezeti kezelésű előirányzatok

4 Turisztikai célelőirányzat [4 090,0] 3 895,0 /-195,0 tám./

1 Működési költségvetés 4 090,0 bev.

5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások [3 561,2] 3 366,2 /-195,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 689. (1.mell. XXIII. 2.cím) számú pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1658/134. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Emberi jogi bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Idegenforgalmi bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Kulturális bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Területfejlesztési bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

420. A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 1. sz. melléklet XV. fejezet 25. cím 4. alcím módosítását javasolja:

XV. GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM

25 Fejezeti kezelésű előirányzatok

4 Turisztikai célelőirányzat [4 090,0] 3 023,7 /-1066,3 tám./

1 Működési költségvetés 4 090,0 bev.

5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások [3 561,2] 2 494,9 /-1066,3 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat további összefüggéseit lásd az ajánlás 2. pontjában foglalt felsorolás szerint.

Indokolás: Lásd a T/1658/451. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

421. Dr. Lotz Károly képviselő a törvényjavaslat 1. sz. melléklet XV. fejezet 25. cím 7. alcím 1. jogcím-csoport módosítását javasolja:

XV. GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM

25 Fejezeti kezelésű előirányzatok

7 Műszaki fejlesztési célelőirányzatok

1 Műszaki fejlesztési alapprogram célelőirányzat [6 300,0] 8 060,0 /+1760,0 tám./

20,0 bev.

1 Működési költségvetés 40,0 bev.

1 Személyi juttatások [ 97,9] 119,7 /+21,8 kiad./

2 Munkaadókat terhelő járulékok [ 34,3] 41,9 /+7,6 kiad./

3 Dologi kiadások [1 193,1] 1 458,6 /+265,5 kiad./

5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások [4 317,7] 5 278,4 /+960,7 kiad./

2 Felhalmozási költségvetés

1 Intézményi beruházási kiadások [ 75,0] 91,7 /+16,7 kiad./

3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások [ 389,0] 475,5 /+86,5 kiad./

3 Kölcsönök [1 803,0] 2 204,2 /+401,2 kiad./

1 550,0 bev.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 168. (1.mell. X. 9.cím 2.alc 2.jcs) számú pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1658/319. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- a Kulturális bizottság nem támogatja,

- az Oktatási bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

422. Font Sándor képviselő a törvényjavaslat 1. sz. melléklet XV. fejezet 25. cím 7. alcím 2. jogcím-csoport módosítását javasolja:

XV. GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM

25 Fejezeti kezelésű előirányzatok

7 Műszaki fejlesztési célelőirányzatok

2 EU-FP 5 Keretprogram 1 762,0 tám.

1 Működési költségvetés 1 518,0 bev.

5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások [3 280,0] 3 259,5 /-20,5 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslattal összefüggésben a támogatási vagy bevételi előirányzatot is módosítani szükésges,

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 410. (1.mell. XV. 25.cím 2.alc új1.jcs) számú pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1658/343. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Eu. Integrációs bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Oktatási bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Társadalmi szervezetek bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

423. Dr. Kelemen András és Font Sándor képviselők a törvényjavaslat 1. sz. melléklet XV. fejezet 25. cím 11. alcím módosítását javasolják:

XV. GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM

25 Fejezeti kezelésű előirányzatok

11 ITD-H Kereskedelmi szolgálat [1 330,8] 1 135,8 /-195,0 tám./

1 Működési költségvetés

5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások [1 330,8] 1 135,8 /-195,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 687. (1.mell. XXIII. 2.cím) számú pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1658/135. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Emberi jogi bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Kulturális bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

424. Szászfalvi László és Font Sándor képviselők a törvényjavaslat 1. sz. melléklet XV. fejezet 25. cím 11. alcím módosítását javasolják:

XV. GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM

25 Fejezeti kezelésű előirányzatok

11 ITD-H Kereskedelmi szolgálat [1 330,8] 1 230,8 /-100,0 tám./

1 Működési költségvetés

5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások [1 330,8] 1 230,8 /-100,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 14. (18.§ (1) d)), 278. (1.mell. XI. 19.cím 2.alc 6.jcs), 836. (8.mell. újIV.) számú pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1658/137. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Társadalmi szervezetek bizottság támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

425. Keller László képviselő a törvényjavaslat 1. sz. melléklet XV. fejezet 25. cím 14. alcím kiegészítését javasolja a következő új 4. jogcím-csoport felvételével:

XV. GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM

25 Fejezeti kezelésű előirányzatok

14 Társadalmi szervezetek címzett támogatása

4 MOTESZ támogatása 50,0 /+50,0 tám./

1 Működési költségvetés

5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 50,0 /+50,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 284. (1.mell. XI. 19.cím 3.alc 5.jogc) számú pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1658/119. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Egészségügyi bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Társadalmi szervezetek bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

426. Szalay Gábor képviselő a törvényjavaslat 1. sz. melléklet XV. fejezet 25. cím 17. alcím módosítását javasolja:

XV. GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM

25 Fejezeti kezelésű előirányzatok

17 Kis- és középvállakozói célelőirányzat [5 230,0] 6 230,0 /+1000,0 tám./

1 Működési költségvetés 1 200,0 bev.

5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások [2 180,0] 2 430,0 /+250,0 kiad./

2 Felhalmozási költségvetés 600,0 bev.

3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások [4 750,0] 5 500,0 /+750,0 kiad./

Indokolás: Lásd a T/1658/338. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

427. Vincze László, Révész Máriusz és Koncz Ferenc képviselők a törvényjavaslat 1. sz. melléklet XV. fejezet 25. cím 17. alcím módosítását javasolják:

XV. GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM

25 Fejezeti kezelésű előirányzatok

17 Kis- és középvállakozói célelőirányzat [5 230,0] 5 119,0 /-111,0 tám./

1 Működési költségvetés 1 200,0 bev.

5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások [2 180,0] 2 069,0 /-111,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 557. (1.mell. XX. 10.cím 7.alc 5.jcs) számú pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1658/98. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Emberi jogi bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Kulturális bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Oktatási bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

428. Burány Sándor és Kovács László képviselők a törvényjavaslat 1. sz. melléklet XV. fejezet 25. cím 17. alcím módosítását javasolják:

XV. GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM

25 Fejezeti kezelésű előirányzatok

17 Kis- és középvállakozói célelőirányzat [5 230,0] 3 230,0 /-2000,0 tám./

1 Működési költségvetés 1 200,0 bev.

5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások [2 180,0] 1 680,0 /-500,0 kiad./

Megjegyzés: A mód. indítvány számszaki eltérést tartalmaz, a támogatási és a kiadási előirányzatok módosításának eltérése 1500,0 mft.

Megjegyzés: A módosító javaslat további összefüggéseit lásd az ajánlás 18. pontjában foglalt felsorolás szerint.

Indokolás: Lásd a T/1658/351. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- az Egészségügyi bizottság nem támogatja,

- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,

- az Eu. Integrációs bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- az Idegenforgalmi bizottság nem támogatja,

- az Ifjúsági bizottság nem támogatja,

- a Kulturális bizottság nem támogatja,

- a Külügyi bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Mezőgazdasági bizottság támogatja,

- a Nemzetbiztonsági bizottság nem támogatja,

- az Oktatási bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,

- a Számvevőszéki bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1. számú melléklet XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI MINISZTÉRIUM

429. Burány Sándor és Kovács László képviselők a törvényjavaslat 1. sz. melléklet XVI. fejezet 1. cím módosítását javasolják:

XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI MINISZTÉRIUM

1 Környezetvédelmi Minisztérium igazgatása [2 517,3] 1 536,5 /-980,8 tám./

1 Működési költségvetés 13,5 bev.

1 Személyi juttatások [ 788,2] 467,2 /-321,0 kiad./

2 Munkaadókat terhelő járulékok [ 300,7] 178,5 /-122,2 kiad./

3 Dologi kiadások [1 319,4] 782,1 /-537,3 kiad./

Megjegyzés: A mód. indítvány számszaki eltérést tartalmaz, a kiadási előirányzat módosításának eltérése 0,3 mft.

Megjegyzés: A módosító javaslat további összefüggéseit lásd az ajánlás 18. pontjában foglalt felsorolás szerint.

Indokolás: Lásd a T/1658/351. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- az Egészségügyi bizottság nem támogatja,

- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,

- az Eu. Integrációs bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- az Idegenforgalmi bizottság nem támogatja,

- az Ifjúsági bizottság nem támogatja,

- a Környezetvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Kulturális bizottság nem támogatja,

- a Külügyi bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Mezőgazdasági bizottság támogatja,

- a Nemzetbiztonsági bizottság nem támogatja,

- az Oktatási bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,

- a Számvevőszéki bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

430. A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 1. sz. melléklet XVI. fejezet 8. cím 1. alcím 1. jogcím-csoport módosítását javasolja:

XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI MINISZTÉRIUM

8 Fejezeti kezelésű előirányzatok

1 Beruházás

1 Törvényhozó és végrehajtó szervek beruházásai [ 850,0] 815,0 /-35,0 tám./

2 Felhalmozási költségvetés

4 Központi beruházási kiadások [ 850,0] 815,0 /-35,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat további összefüggéseit lásd az ajánlás 2. pontjában foglalt felsorolás szerint.

Indokolás: Lásd a T/1658/451. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

431. Burány Sándor és Kovács László képviselők a törvényjavaslat 1. sz. melléklet XVI. fejezet 8. cím 1. alcím 1. jogcím-csoport módosítását javasolják:

XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI MINISZTÉRIUM

8 Fejezeti kezelésű előirányzatok

1 Beruházás

1 Törvényhozó és végrehajtó szervek beruházásai [ 850,0] 42,0 /-808,0 tám./

2 Felhalmozási költségvetés

4 Központi beruházási kiadások [ 850,0] 250,0 /-600,0 kiad./

Megjegyzés: A mód. indítvány számszaki eltérést tartalmaz, a kiadási és a támogatási előirányzatok módosításai közötti eltérés 208,0 mft.

Megjegyzés: A módosító javaslat további összefüggéseit lásd az ajánlás 18. pontjában foglalt felsorolás szerint.

Indokolás: Lásd a T/1658/351. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- az Egészségügyi bizottság nem támogatja,

- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,

- az Eu. Integrációs bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- az Idegenforgalmi bizottság nem támogatja,

- az Ifjúsági bizottság nem támogatja,

- a Környezetvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Kulturális bizottság nem támogatja,

- a Külügyi bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Mezőgazdasági bizottság támogatja,

- a Nemzetbiztonsági bizottság nem támogatja,

- az Oktatási bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,

- a Számvevőszéki bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

432. Dr. Pap János képviselő a törvényjavaslat 1. sz. melléklet XVI. fejezet 8. cím 2. alcím 3. jogcím-csoport módosítását javasolja:

XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI MINISZTÉRIUM

8 Fejezeti kezelésű előirányzatok

2 Ágazati célelőirányzatok

3 Szigetközi térség kárainak mérséklése [ 120,0] /-120,0 tám./

1 Működési költségvetés 120,0 bev.

3 Dologi kiadások [ 75,6] 65,6 /-10,0 kiad./

5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások [ 110,0] /-110,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 438. (1.mell. XVI. 8.cím 10.alc), 471. (1.mell. XVII. 13.cím 2.alc új3.jcs), 479. (1.mell. XVII. 13.cím 10.alc) számú pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1658/43. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Környezetvédelmi bizottság támogatja,

- a Területfejlesztési bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

433. Dr. Szekeres Imre képviselő a törvényjavaslat 1. sz. melléklet XVI. fejezet 8. cím 2. alcím 16. jogcím-csoport elhagyását javasolja:

XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI MINISZTÉRIUM

8 Fejezeti kezelésű előirányzatok

2 Ágazati célelőirányzatok

[16 Hortobágyi Természetvédelmi és Génmegőrző KHT

támogatása] [ 5,0] /-5,0 tám./

[1 Működési költségvetés]

[5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások] [ 5,0] /-5,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 519. (1.mell. XIX. 15.cím 17.alc 2.jcs 3.jogc) számú pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1658/32. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Egészségügyi bizottság nem támogatja,

- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,

- a Foglalkoztatási bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- az Ifjúsági bizottság nem támogatja,

- a Környezetvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

434. Burány Sándor és Kovács László képviselők a törvényjavaslat 1. sz. melléklet XVI. fejezet 8. cím 4. alcím 1. jogcím-csoport módosítását javasolják:

XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI MINISZTÉRIUM

8 Fejezeti kezelésű előirányzatok

4 Környezetvédelmi alap célfeladatok

1 Környezetvédelmi feladatok [9 207,5] 8 207,5 /-1000,0 tám./

1 Működési költségvetés [16 058,3] 17 058,3 /+1000,0 bev./

Megjegyzés: A módosító javaslat további összefüggéseit lásd az ajánlás 18. pontjában foglalt felsorolás szerint.

Indokolás: Lásd a T/1658/351. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- az Egészségügyi bizottság nem támogatja,

- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,

- az Eu. Integrációs bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- az Idegenforgalmi bizottság nem támogatja,

- az Ifjúsági bizottság nem támogatja,

- a Környezetvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Kulturális bizottság nem támogatja,

- a Külügyi bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Mezőgazdasági bizottság támogatja,

- a Nemzetbiztonsági bizottság nem támogatja,

- az Oktatási bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,

- a Számvevőszéki bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

435. T. Asztalos Ildikó képviselő a törvényjavaslat 1. sz. melléklet XVI. fejezet 8. cím 4. alcím 1. jogcím-csoport módosítását javasolja:

XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI MINISZTÉRIUM

8 Fejezeti kezelésű előirányzatok

4 Környezetvédelmi alap célfeladatok

1 Környezetvédelmi feladatok [9 207,5] 7 907,5 /-1300,0 tám./

1 Működési költségvetés 16 058,3 bev.

5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások [9 268,2] 8 968,2 /-300,0 kiad./

2 Felhalmozási költségvetés 1 500,0 bev.

3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások [20 359,3] 19 359,3 /-1000,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 311. (1.mell. XI. 23.cím 2.alc új4.jcs), 412. (1.mell. XV. 25.cím 3.alc 1.jcs), 818. (5.mell. új4.) számú pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1658/333. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Környezetvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,

- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

436. A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 1. sz. melléklet XVI. fejezet 8. cím 4. alcím 1. jogcím-csoport módosítását javasolja:

XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI MINISZTÉRIUM

8 Fejezeti kezelésű előirányzatok

4 Környezetvédelmi alap célfeladatok

1 Környezetvédelmi feladatok [9 207,5] 9 133,0 /-74,5 tám./

1 Működési költségvetés 16 058,3 bev.

5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások [9 268,2] 9 193,7 /-74,5 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat további összefüggéseit lásd az ajánlás 2. pontjában foglalt felsorolás szerint.

Indokolás: Lásd a T/1658/451. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

437. Burány Sándor és Kovács László képviselők a törvényjavaslat 1. sz. melléklet XVI. fejezet 8. cím 10. alcím módosítását javasolják:

XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI MINISZTÉRIUM

8 Fejezeti kezelésű előirányzatok

10 Fejezeti tartalék [ 208,1] 0,1 /-208,0 kiad./

208,1 tám.

Megjegyzés: A mód. indítvánnyal összefüggésben a támogatási előirányzatot is módosítani szükséges.

Megjegyzés: A módosító javaslat további összefüggéseit lásd az ajánlás 18. pontjában foglalt felsorolás szerint.

Indokolás: Lásd a T/1658/351. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- az Egészségügyi bizottság nem támogatja,

- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,

- az Eu. Integrációs bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- az Idegenforgalmi bizottság nem támogatja,

- az Ifjúsági bizottság nem támogatja,

- a Környezetvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Kulturális bizottság nem támogatja,

- a Külügyi bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Mezőgazdasági bizottság támogatja,

- a Nemzetbiztonsági bizottság nem támogatja,

- az Oktatási bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,

- a Számvevőszéki bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

438. Dr. Pap János képviselő a törvényjavaslat 1. sz. melléklet XVI. fejezet 8. cím 10. alcím módosítását javasolja:

XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI MINISZTÉRIUM

8 Fejezeti kezelésű előirányzatok

10 Fejezeti tartalék [ 208,1] 173,1 /-35,0 tám./

10 Fejezeti tartalék [ 208,1] 173,1 /-35,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 432. (1.mell. XVI. 8.cím 2.alc 3.jcs), 471. (1.mell. XVII. 13.cím 2.alc új3.jcs), 479. (1.mell. XVII. 13.cím 10.alc) számú pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1658/43. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Környezetvédelmi bizottság támogatja,

- a Területfejlesztési bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1. számú melléklet XVII. KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM

439. Burány Sándor és Kovács László képviselők a törvényjavaslat 1. sz. melléklet XVII. fejezet 1. cím módosítását javasolják:

XVII. KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM

1 Közlekedési, Hírközlési és Vízügyi Minisztérium

igazgatása [1 446,1] 1 423,1 /-23,0 tám./

1 Működési költségvetés [ 284,8] 307,8 /+23,0 bev./

Megjegyzés: A módosító javaslat további összefüggéseit lásd az ajánlás 18. pontjában foglalt felsorolás szerint.

Indokolás: Lásd a T/1658/351. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- az Egészségügyi bizottság nem támogatja,

- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,

- az Eu. Integrációs bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- az Idegenforgalmi bizottság nem támogatja,

- az Ifjúsági bizottság nem támogatja,

- a Kulturális bizottság nem támogatja,

- a Külügyi bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Mezőgazdasági bizottság támogatja,

- a Nemzetbiztonsági bizottság nem támogatja,

- az Oktatási bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,

- a Számvevőszéki bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

440. A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 1. sz. melléklet XVII. fejezet 13. cím 1. alcím 1. jogcím-csoport módosítását javasolja:

XVII. KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM

13 Fejezeti kezelésű előirányzatok

1 Beruházás

1 Postai épületrekonstrukció [ 425,0] 335,0 /-90,0 tám./

2 Felhalmozási költségvetés

4 Központi beruházási kiadások [ 425,0] 335,0 /-90,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat további összefüggéseit lásd az ajánlás 2. pontjában foglalt felsorolás szerint.

Indokolás: Lásd a T/1658/451. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

441. Kovács Kálmán és Kuncze Gábor képviselők a törvényjavaslat 1. sz. melléklet XVII. fejezet 13. cím 1. alcím 2. jogcím-csoport módosítását javasolják:

XVII. KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM

13 Fejezeti kezelésű előirányzatok

1 Beruházás

2 Kiemelt városok szennyvízkezelése [1 578,0] 1 778,0 /+200,0 tám./

2 Felhalmozási költségvetés

4 Központi beruházási kiadások [1 578,0] 1 778,0 /+200,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 445. (1.mell. XVII. 13.cím 1.alc 5.jcs), 446. (1.mell. XVII. 13.cím 1.alc 6.jcs), 447. (1.mell. XVII. 13.cím 1.alc 7.jcs 1.jogc), 448. (1.mell. XVII. 13.cím 1.alc 7.jcs 2.jogc), 450. (1.mell. XVII. 13.cím 1.alc 8.jcs), 478. (1.mell. XVII. 13.cím 7.alc 1.jcs) számú pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1658/412. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Környezetvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Területfejlesztési bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

442. A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 1. sz. melléklet XVII. fejezet 13. cím 1. alcím 2. jogcím-csoport módosítását javasolja:

XVII. KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM

13 Fejezeti kezelésű előirányzatok

1 Beruházás

2 Kiemelt városok szennyvízkezelése [1 578,0] 1 453,0 /-125,0 tám./

2 Felhalmozási költségvetés

4 Központi beruházási kiadások [1 578,0] 1 453,0 /-125,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat további összefüggéseit lásd az ajánlás 2. pontjában foglalt felsorolás szerint.

Indokolás: Lásd a T/1658/451. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

443. Kovács Kálmán és Kuncze Gábor képviselők a törvényjavaslat 1. sz. melléklet XVII. fejezet 13. cím 1. alcím 3. jogcím-csoport 7. jogcím módosítását javasolják:

XVII. KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM

13 Fejezeti kezelésű előirányzatok

1 Beruházás

3 Vízkárelhárítás

7 Felső-Tisza vidéki árvízvédelmi rendszerek fejlesztése [2 800,0] 4 000,0 /+1200,0 tám./

2 Felhalmozási költségvetés

4 Központi beruházási kiadások [2 800,0] 4 000,0 /+1200,0 kiad./

Indokolás: Lásd a T/1658/415-1. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Környezetvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Mezőgazdasági bizottság nem támogatja,

- a Területfejlesztési bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

444. Kovács Kálmán és Kuncze Gábor képviselők a törvényjavaslat 1. sz. melléklet XVII. fejezet 13. cím 1. alcím 3. jogcím-csoport 9. jogcím módosítását javasolják:

XVII. KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM

13 Fejezeti kezelésű előirányzatok

1 Beruházás

3 Vízkárelhárítás

9 Bodrogközi árvízvédelmi rendszer fejlesztése [ 800,0] 1 000,0 /+200,0 tám./

2 Felhalmozási költségvetés

4 Központi beruházási kiadások [ 800,0] 1 000,0 /+200,0 kiad./

Indokolás: Lásd a T/1658/415-2. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Környezetvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Mezőgazdasági bizottság nem támogatja,

- a Területfejlesztési bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

445. Kovács Kálmán és Kuncze Gábor képviselők a törvényjavaslat 1. sz. melléklet XVII. fejezet 13. cím 1. alcím 5. jogcím-csoport módosítását javasolják:

XVII. KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM

13 Fejezeti kezelésű előirányzatok

1 Beruházás

5 Egyéb regionális víziközmű-hálózat fejlesztése [ 600,0] 700,0 /+100,0 tám./

2 Felhalmozási költségvetés

4 Központi beruházási kiadások [ 600,0] 700,0 /+100,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 441. (1.mell. XVII. 13.cím 1.alc 2.jcs), 446. (1.mell. XVII. 13.cím 1.alc 6.jcs), 447. (1.mell. XVII. 13.cím 1.alc 7.jcs 1.jogc), 448. (1.mell. XVII. 13.cím 1.alc 7.jcs 2.jogc), 450. (1.mell. XVII. 13.cím 1.alc 8.jcs), 478. (1.mell. XVII. 13.cím 7.alc 1.jcs) számú pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1658/412. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Környezetvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Területfejlesztési bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

446. Kovács Kálmán és Kuncze Gábor képviselők a törvényjavaslat 1. sz. melléklet XVII. fejezet 13. cím 1. alcím 6. jogcím-csoport módosítását javasolják:

XVII. KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM

13 Fejezeti kezelésű előirányzatok

1 Beruházás

6 Balatoni regionális víziközmű-hálózat fejlesztése [1 250,0] 1 350,0 /+100,0 tám./

2 Felhalmozási költségvetés

4 Központi beruházási kiadások [1 250,0] 1 350,0 /+100,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 441. (1.mell. XVII. 13.cím 1.alc 2.jcs), 445. (1.mell. XVII. 13.cím 1.alc 5.jcs), 447. (1.mell. XVII. 13.cím 1.alc 7.jcs 1.jogc), 448. (1.mell. XVII. 13.cím 1.alc 7.jcs 2.jogc), 450. (1.mell. XVII. 13.cím 1.alc 8.jcs), 478. (1.mell. XVII. 13.cím 7.alc 1.jcs) számú pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1658/412. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Környezetvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Területfejlesztési bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

447. Kovács Kálmán és Kuncze Gábor képviselők a törvényjavaslat 1. sz. melléklet XVII. fejezet 13. cím 1. alcím 7. jogcím-csoport 1. jogcím módosítását javasolják:

XVII. KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM

13 Fejezeti kezelésű előirányzatok

1 Beruházás

7 Egyéb vízminőség-védelem

1 Egyéb vízminőség-védelem [ 260,0] 310,0 /+50,0 tám./

2 Felhalmozási költségvetés

4 Központi beruházási kiadások [ 260,0] 310,0 /+50,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 441. (1.mell. XVII. 13.cím 1.alc 2.jcs), 445. (1.mell. XVII. 13.cím 1.alc 5.jcs), 446. (1.mell. XVII. 13.cím 1.alc 6.jcs), 448. (1.mell. XVII. 13.cím 1.alc 7.jcs 2.jogc), 450. (1.mell. XVII. 13.cím 1.alc 8.jcs), 478. (1.mell. XVII. 13.cím 7.alc 1.jcs) számú pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1658/412. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Környezetvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Területfejlesztési bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

448. Kovács Kálmán és Kuncze Gábor képviselők a törvényjavaslat 1. sz. melléklet XVII. fejezet 13. cím 1. alcím 7. jogcím-csoport 2. jogcím módosítását javasolják:

XVII. KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM

13 Fejezeti kezelésű előirányzatok

1 Beruházás

7 Egyéb vízminőség-védelem

2 Vízbázisvédelem [2 102,0] 2 202,0 /+100,0 tám./

2 Felhalmozási költségvetés

4 Központi beruházási kiadások [2 102,0] 2 202,0 /+100,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 441. (1.mell. XVII. 13.cím 1.alc 2.jcs), 445. (1.mell. XVII. 13.cím 1.alc 5.jcs), 446. (1.mell. XVII. 13.cím 1.alc 6.jcs), 447. (1.mell. XVII. 13.cím 1.alc 7.jcs 1.jogc), 450. (1.mell. XVII. 13.cím 1.alc 8.jcs), 478. (1.mell. XVII. 13.cím 7.alc 1.jcs) számú pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1658/412. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Környezetvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Területfejlesztési bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

449. A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 1. sz. melléklet XVII. fejezet 13. cím 1. alcím 7. jogcím-csoport 2. jogcím módosítását javasolja:

XVII. KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM

13 Fejezeti kezelésű előirányzatok

1 Beruházás

7 Egyéb vízminőség-védelem

2 Vízbázisvédelem [2 102,0] 1 997,0 /-105,0 tám./

2 Felhalmozási költségvetés

4 Központi beruházási kiadások [2 102,0] 1 997,0 /-105,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat további összefüggéseit lásd az ajánlás 2. pontjában foglalt felsorolás szerint.

Indokolás: Lásd a T/1658/451. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

450. Kovács Kálmán és Kuncze Gábor képviselők a törvényjavaslat 1. sz. melléklet XVII. fejezet 13. cím 1. alcím 8. jogcím-csoport módosítását javasolják:

XVII. KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM

13 Fejezeti kezelésű előirányzatok

1 Beruházás

8 Balatoni vízminőségvédelem [ 800,0] 1 000,0 /+200,0 tám./

2 Felhalmozási költségvetés

4 Központi beruházási kiadások [ 800,0] 1 000,0 /+200,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 441. (1.mell. XVII. 13.cím 1.alc 2.jcs), 445. (1.mell. XVII. 13.cím 1.alc 5.jcs), 446. (1.mell. XVII. 13.cím 1.alc 6.jcs), 447. (1.mell. XVII. 13.cím 1.alc 7.jcs 1.jogc), 448. (1.mell. XVII. 13.cím 1.alc 7.jcs 2.jogc), 478. (1.mell. XVII. 13.cím 7.alc 1.jcs) számú pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1658/412. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Környezetvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Területfejlesztési bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

451. Mádi László és dr. Buza Attila Zoltán képviselők a törvényjavaslat 1. sz. melléklet XVII. fejezet 13. cím 1. alcím 9. jogcím-csoport 1. jogcím módosítását javasolják:

XVII. KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM

13 Fejezeti kezelésű előirányzatok

1 Beruházás

9 Kombinált fuvarozás, logisztikai központok, kikötők fejlesztése

1 Kombinált fuvarozás fejlesztése [1 300,0] 1 200,0 /-100,0 tám./

2 Felhalmozási költségvetés

4 Központi beruházási kiadások [1 300,0] 1 200,0 /-100,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 323. (1.mell. XI. 23.cím 2.alc új31.jcs), 821. (5.mell. új13.) számú pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1658/228. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Környezetvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság támogatja,

- a Területfejlesztési bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

452. Kovács Kálmán és Kuncze Gábor képviselők a törvényjavaslat 1. sz. melléklet XVII. fejezet 13. cím 1. alcím 9. jogcím-csoport 1. jogcím módosítását javasolják:

XVII. KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM

13 Fejezeti kezelésű előirányzatok

1 Beruházás

9 Kombinált fuvarozás, logisztikai központok, kikötők fejlesztése

1 Kombinált fuvarozás fejlesztése [1 300,0] 1 400,0 /+100,0 tám./

2 Felhalmozási költségvetés

4 Központi beruházási kiadások [1 300,0] 1 400,0 /+100,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 454. (1.mell. XVII. 13.cím 1.alc 9.jcs 2.jogc), 455. (1.mell. XVII. 13.cím 1.alc 9.jcs 3.jogc) számú pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1658/411. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Környezetvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Területfejlesztési bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

453. Mádi László, Selmeczi Gabriella, Gyimesi István, Perlaki Jenő, dr. Kovács Zoltán, Czerván György, Hadházy Sándor, Hortobágyi Krisztina, Imre Zsolt, Pánczél Károly, Pogácsás Tibor, dr. Salamon László, Szabó Ferenc, Tóth Gábor, Várkonyi András és Vidoven Árpád képviselők a törvényjavaslat 1. sz. melléklet XVII. fejezet 13. cím 1. alcím 9. jogcím-csoport 1. jogcím módosítását javasolják:

XVII. KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM

13 Fejezeti kezelésű előirányzatok

1 Beruházás

9 Kombinált fuvarozás, logisztikai központok, kikötők fejlesztése

1 Kombinált fuvarozás fejlesztése [1 300,0] 1 150,0 /-150,0 tám./

2 Felhalmozási költségvetés

4 Központi beruházási kiadások [1 300,0] 1 150,0 /-150,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 232. (1.mell. XI. 5.cím 1.alc), 248. (1.mell. XI. 5.cím 16.alc) számú pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1658/227. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Emberi jogi bizottság támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság támogatja,

- a Területfejlesztési bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal az Emberi jogi bizottság ülésén egyetértett, a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Környezetvédelmi bizottság, az Önkormányzati bizottság, a Területfejlesztési bizottság ülésén nem értett egyet.

454. Kovács Kálmán és Kuncze Gábor képviselők a törvényjavaslat 1. sz. melléklet XVII. fejezet 13. cím 1. alcím 9. jogcím-csoport 2. jogcím módosítását javasolják:

XVII. KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM

13 Fejezeti kezelésű előirányzatok

1 Beruházás

9 Kombinált fuvarozás, logisztikai központok, kikötők fejlesztése

2 Logisztikai központ fejlesztése [ 330,0] 530,0 /+200,0 tám./

2 Felhalmozási költségvetés

4 Központi beruházási kiadások [ 330,0] 530,0 /+200,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 452. (1.mell. XVII. 13.cím 1.alc 9.jcs 1.jogc), 455. (1.mell. XVII. 13.cím 1.alc 9.jcs 3.jogc) számú pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1658/411. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Környezetvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Területfejlesztési bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

455. Kovács Kálmán és Kuncze Gábor képviselők a törvényjavaslat 1. sz. melléklet XVII. fejezet 13. cím 1. alcím 9. jogcím-csoport 3. jogcím módosítását javasolják:

XVII. KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM

13 Fejezeti kezelésű előirányzatok

1 Beruházás

9 Kombinált fuvarozás, logisztikai központok, kikötők fejlesztése

3 Kikötők fejlesztése [ 250,0] 350,0 /+100,0 tám./

2 Felhalmozási költségvetés

4 Központi beruházási kiadások [ 250,0] 350,0 /+100,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 452. (1.mell. XVII. 13.cím 1.alc 9.jcs 1.jogc), 454. (1.mell. XVII. 13.cím 1.alc 9.jcs 2.jogc) számú pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1658/411. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Környezetvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Területfejlesztési bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

456. A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 1. sz. melléklet XVII. fejezet 13. cím 1. alcím 10. jogcím-csoport módosítását javasolja:

XVII. KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM

13 Fejezeti kezelésű előirányzatok

1 Beruházás

10 Vasúthálózat fejlesztése [16 850,0] 16 710,0 /-140,0 tám./

2 Felhalmozási költségvetés

4 Központi beruházási kiadások [16 850,0] 16 710,0 /-140,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat további összefüggéseit lásd az ajánlás 2. pontjában foglalt felsorolás szerint.

Indokolás: Lásd a T/1658/451. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

457. Kovács Kálmán és Kuncze Gábor képviselők a törvényjavaslat 1. sz. melléklet XVII. fejezet 13. cím 1. alcím 10. jogcím-csoport módosítását javasolják:

XVII. KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM

13 Fejezeti kezelésű előirányzatok

1 Beruházás

10 Vasúthálózat fejlesztése [16 850,0] 18 850,0 /+2000,0 tám./

2 Felhalmozási költségvetés

4 Központi beruházási kiadások [16 850,0] 18 850,0 /+2000,0 kiad./

Indokolás: Lásd a T/1658/413-1. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Környezetvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Területfejlesztési bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

458. Benedek Mihály és dr. Csiha Judit képviselők a törvényjavaslat 1. sz. melléklet XVII. fejezet 13. cím 1. alcím 11. jogcím-csoport módosítását javasolják:

XVII. KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM

13 Fejezeti kezelésű előirányzatok

1 Beruházás

11 VOLÁN autóbusz-rekonstrukció [2 700,0] 4 000,0 /+1300,0 tám./

2 Felhalmozási költségvetés

4 Központi beruházási kiadások [2 700,0] 4 000,0 /+1300,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 144. (1.mell. X. 9.cím 2.alc 2.jcs) számú pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1658/35. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Környezetvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Kulturális bizottság nem támogatja,

- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

459. A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 1. sz. melléklet XVII. fejezet 13. cím 1. alcím 11. jogcím-csoport módosítását javasolja:

XVII. KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM

13 Fejezeti kezelésű előirányzatok

1 Beruházás

11 VOLÁN autóbusz-rekonstrukció [2 700,0] 2 630,0 /-70,0 tám./

2 Felhalmozási költségvetés

4 Központi beruházási kiadások [2 700,0] 2 630,0 /-70,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat további összefüggéseit lásd az ajánlás 2. pontjában foglalt felsorolás szerint.

Indokolás: Lásd a T/1658/451. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

460. Kovács Kálmán és Kuncze Gábor képviselők a törvényjavaslat 1. sz. melléklet XVII. fejezet 13. cím 1. alcím 11. jogcím-csoport módosítását javasolják:

XVII. KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM

13 Fejezeti kezelésű előirányzatok

1 Beruházás

11 VOLÁN autóbusz-rekonstrukció [2 700,0] 5 000,0 /+2300,0 tám./

2 Felhalmozási költségvetés

4 Központi beruházási kiadások [2 700,0] 5 000,0 /+2300,0 kiad./

Indokolás: Lásd a T/1658/413-2. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Környezetvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Területfejlesztési bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

461. A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 1. sz. melléklet XVII. fejezet 13. cím 1. alcím 15. jogcím-csoport módosítását javasolja:

XVII. KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM

13 Fejezeti kezelésű előirányzatok

1 Beruházás

15 Postai szállítóeszközpark feldolgozás, kapacitás és

kézbesítő rendszer fejlesztés [ 495,0] 427,5 /-67,5 tám./

2 Felhalmozási költségvetés

4 Központi beruházási kiadások [ 495,0] 427,5 /-67,5 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat további összefüggéseit lásd az ajánlás 2. pontjában foglalt felsorolás szerint.

Indokolás: Lásd a T/1658/451. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

462. Béki Gabriella és Kuncze Gábor képviselők a törvényjavaslat 1. sz. melléklet XVII. fejezet 13. cím 1. alcím 16. jogcím-csoport módosítását javasolják:

XVII. KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM

13 Fejezeti kezelésű előirányzatok

1 Beruházás

16 Akadálymentes közlekedés fejlesztése [ 180,0] 3 000,0 /+2820,0 tám./

2 Felhalmozási költségvetés

4 Központi beruházási kiadások [ 180,0] 3 000,0 /+2820,0 kiad./

Indokolás: Lásd a T/1658/327. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Környezetvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Területfejlesztési bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

463. Dr. Világosi Gábor, Kuncze Gábor és dr. Kóródi Mária képviselők a törvényjavaslat 1. sz. melléklet XVII. fejezet 13. cím 1. alcím 21. jogcím-csoport módosítását javasolják:

XVII. KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM

13 Fejezeti kezelésű előirányzatok

1 Beruházás

21 Székesfehérvárt elkerülő út építése [ 125,0] 3 125,0 /+3000,0 tám./

2 Felhalmozási költségvetés

4 Központi beruházási kiadások [ 125,0] 3 125,0 /+3000,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 165. (1.mell. X. 9.cím 2.alc 2.jcs) számú pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1658/357. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- a Környezetvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

464. Dr. Takács Imre képviselő a törvényjavaslat 1. sz. melléklet XVII. fejezet 13. cím 1. alcím 22. jogcím-csoport módosítását javasolja:

XVII. KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM

13 Fejezeti kezelésű előirányzatok

1 Beruházás

22 A 4. számú főút Hajdúszoboszlót elkerülő

útszakasz építése [ 135,0] 1 000,0 /+865,0 tám./

2 Felhalmozási költségvetés

4 Központi beruházási kiadások [ 135,0] 1 000,0 /+865,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 31. (30.§ (2)), 32. (30.§ új(6)) számú pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1658/34. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Környezetvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Számvevőszéki bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Területfejlesztési bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

465. T. Asztalos Ildikó képviselő a törvényjavaslat 1. sz. melléklet XVII. fejezet 13. cím 1. alcím 23. jogcím-csoport módosítását javasolja:

XVII. KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM

13 Fejezeti kezelésű előirányzatok

1 Beruházás

23 A 3. számú főút Miskolcot elkerülő útszakasz építése [ 415,0] 11 915,0 /+11500,0 tám./

2 Felhalmozási költségvetés

4 Központi beruházási kiadások [ 415,0] 11 915,0 /+11500,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 204. (1.mell. X. 11.cím 2.alc), 612. (1.mell. XXII. 5.cím) számú pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1658/410. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- a Környezetvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Nemzetbiztonsági bizottság nem támogatja,

- a Területfejlesztési bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

466. Dr. Wekler Ferenc képviselő a törvényjavaslat 1. sz. melléklet XVII. fejezet 13. cím 1. alcím 24. jogcím-csoport módosítását javasolja:

XVII. KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM

13 Fejezeti kezelésű előirányzatok

1 Beruházás

24 A 6. számú főútvonal tervezésének és kivitelezésének

előkészítése [ 100,0] 1 100,0 /+1000,0 tám./

2 Felhalmozási költségvetés

4 Központi beruházási kiadások [ 100,0] 1 100,0 /+1000,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 202. (1.mell. X. 11.cím 2.alc) számú pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1658/416. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- a Környezetvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Nemzetbiztonsági bizottság nem támogatja,

- a Területfejlesztési bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

467. Keller László képviselő a törvényjavaslat 1. sz. melléklet XVII. fejezet 13. cím 1. alcím kiegészítését javasolja a következő új 27. jogcím-csoport felvételével:

XVII. KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM

13 Fejezeti kezelésű előirányzatok

1 Beruházás

27 M7-es autópálya pusztazámori csomóponthoz

kapcsolódó útkapcsolat 300,0 /+300,0 tám./

2 Felhalmozási költségvetés

4 Központi beruházási kiadások 300,0 /+300,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 640. (1.mell. XXII. 18.cím 1.alc) számú pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1658/26. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Környezetvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Területfejlesztési bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

468. Csabai Lászlóné képviselő a törvényjavaslat 1. sz. melléklet XVII. fejezet 13. cím 1. alcím kiegészítését javasolja a következő új 27. jogcím-csoport felvételével:

XVII. KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM

13 Fejezeti kezelésű előirányzatok

1 Beruházás

27 Nyíregyháza 38-as úton Tokaji úti felüljáró építése 100,0 /+100,0 tám./

2 Felhalmozási költségvetés

4 Központi beruházási kiadások 100,0 /+100,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 672. (1.mell. XXII. 21.cím 1.alc) számú pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1658/151. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Környezetvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

469. Kovács Kálmán és Kuncze Gábor képviselők a törvényjavaslat 1. sz. melléklet XVII. fejezet 13. cím 1. alcím 43. jogcím-csoport módosítását javasolják:

XVII. KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM

13 Fejezeti kezelésű előirányzatok

1 Beruházás

43 Vízkárelhárítás egyéb beruházásai [4 850,0] 5 350,0 /+500,0 tám./

2 Felhalmozási költségvetés

4 Központi beruházási kiadások [4 850,0] 5 350,0 /+500,0 kiad./

Indokolás: Lásd a T/1658/415-3. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Környezetvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Mezőgazdasági bizottság nem támogatja,

- a Területfejlesztési bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

470. Jauernik István képviselő a törvényjavaslat 1. sz. melléklet XVII. fejezet 13. cím 1. alcím kiegészítését javasolja a következő új 45. jogcím-csoport felvételével:

XVII. KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM

13 Fejezeti kezelésű előirányzatok

1 Beruházás

45 Nagyvárosok tömegközlekedésének rekonstrukciója 2 919,5 /+2919,5 tám./

2 Felhalmozási költségvetés

4 Központi beruházási kiadások 2 919,5 /+2919,5 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 206. (1.mell. X. 11.cím 3.alc) számú pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1658/389. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Környezetvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Nemzetbiztonsági bizottság nem támogatja,

- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

471. Dr. Pap János képviselő a törvényjavaslat 1. sz. melléklet XVII. fejezet 13. cím 2. alcím kiegészítését javasolja a következő új 3. jogcím-csoport felvételével:

XVII. KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM

13 Fejezeti kezelésű előirányzatok

2 Ágazati célelőirányzatok

3 Szigetközi mellékágak rehabilitációja 205,0 /+205,0 tám./

1 Működési költségvetés

3 Dologi kiadások 205,0 /+205,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 432. (1.mell. XVI. 8.cím 2.alc 3.jcs), 438. (1.mell. XVI. 8.cím 10.alc), 479. (1.mell. XVII. 13.cím 10.alc) számú pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1658/43. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Környezetvédelmi bizottság támogatja,

- a Területfejlesztési bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

472. Kovács Tibor és Tompa Sándor képviselők a törvényjavaslat 1. sz. melléklet XVII. fejezet 13. cím 2. alcím 41. jogcím-csoport módosítását javasolják:

XVII. KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM

13 Fejezeti kezelésű előirányzatok

2 Ágazati célelőirányzatok

41 Gyorsforgalmi úthálózat fejlesztési program [20 000,0] 19 000,0 /-1000,0 tám./

2 Felhalmozási költségvetés

3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások [17 400,0] 16 400,0 /-1000,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 475. (1.mell. XVII. 13.cím 2.alc új42.jcs) számú pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1658/402. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Környezetvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Területfejlesztési bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

473. Kovács Tibor és Tompa Sándor képviselők a törvényjavaslat 1. sz. melléklet XVII. fejezet 13. cím 2. alcím 41. jogcím-csoport módosítását javasolják:

XVII. KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM

13 Fejezeti kezelésű előirányzatok

2 Ágazati célelőirányzatok

41 Gyorsforgalmi úthálózat fejlesztési program [20 000,0] 17 000,0 /-3000,0 tám./

2 Felhalmozási költségvetés

3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások [17 400,0] 14 400,0 /-3000,0 kiad./

Megjegyzés: A mód. indítvány számszaki eltérést tartalmaz, az eltérés 1000,0 mft.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 474. (1.mell. XVII. 13.cím 2.alc új42.jcs) számú pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1658/408. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Környezetvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Területfejlesztési bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

474. Kovács Tibor és Tompa Sándor képviselők a törvényjavaslat 1. sz. melléklet XVII. fejezet 13. cím 2. alcím kiegészítését javasolják a következő új 42. Jogcím-csoport felvételével:

XVII. KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM

13 Fejezeti kezelésű előirányzatok

2 Ágazati célelőirányzatok

42 Északkelet-Magyarországi Autópálya-fejlesztő és

üzemeltető Rt. Támogatása az M3 autópálya

építésére 3 000,0 /+3000,0 tám./

Megjegyzés: A mód. indítvánnyal összefüggésben a kiadási előirányzatot is módosítani szükséges.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 473. (1.mell. XVII. 13.cím 2.alc 41.jcs) számú pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1658/408. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Környezetvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Területfejlesztési bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

475. Kovács Tibor és Tompa Sándor képviselők a törvényjavaslat 1. sz. melléklet XVII. fejezet 13. cím 2. alcím kiegészítését javasolják a következő új 42. Jogcím-csoport felvételével:

XVII. KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM

13 Fejezeti kezelésű előirányzatok

2 Ágazati célelőirányzatok

42 Mellék- és bekötőút fejlesztése 1 000,0 /+1000,0 tám./

Megjegyzés: A mód. indítvánnyal összefüggésben a kiadási előirányzatot is módosítani szükséges.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 472. (1.mell. XVII. 13.cím 2.alc 41.jcs) számú pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1658/402. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Környezetvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Területfejlesztési bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

476. Dr. Nagy Sándor képviselő a törvényjavaslat 1. sz. melléklet XVII. fejezet 13. cím 5. alcím 1. jogcím-csoport módosítását javasolja:

XVII. KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM

13 Fejezeti kezelésű előirányzatok

5 Hírközlési célfeladatok

1 Távközlés-fejlesztési és frekvencia-gazdálkodási

feladatok 7 525,0 bev.

2 Felhalmozási költségvetés

3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások [5 780,0] 5 580,0 /-200,0 kiad./

Megjegyzés: A mód. indítvánnyal összefüggésben a bevételi előirányzatot is módosítani szükséges.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 74. (86.§ új(4)), 132. (1.mell. X. 4.cím), 199. (1.mell. X. 9.cím 10.alc), 216. (1.mell. X. 11.cím 3.alc), 324. (1.mell. XI. 23.cím 2.alc új31.jcs), 823. (5.mell. új13.) számú pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1658/264. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Mezőgazdasági bizottság nem támogatja,

- a Nemzetbiztonsági bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Területfejlesztési bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

477. A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 1. sz. melléklet XVII. fejezet 13. cím 6. alcím 1. jogcím-csoport módosítását javasolja:

XVII. KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM

13 Fejezeti kezelésű előirányzatok

6 Útfenntartási és fejlesztési célelőirányzat

1 Útfenntartás és fejlesztés [65 000,0] 64 823,7 /-176,3 tám./

10 800,0 bev.

1 Működési költségvetés

5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások [28 930,0] 28 753,7 /-176,3 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat további összefüggéseit lásd az ajánlás 2. pontjában foglalt felsorolás szerint.

Indokolás: Lásd a T/1658/451. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

478. Kovács Kálmán és Kuncze Gábor képviselők a törvényjavaslat 1. sz. melléklet XVII. fejezet 13. cím 7. alcím 1. jogcím-csoport módosítását javasolják:

XVII. KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM

13 Fejezeti kezelésű előirányzatok

7 Vízügyi célelőirányzat

1 Vízügyi alapfeladatok [5 550,0] 6 550,0 /+1000,0 bev./

2 Felhalmozási költségvetés 150,0 bev.

3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások [2 600,0] 3 600,0 /+1000,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 441. (1.mell. XVII. 13.cím 1.alc 2.jcs), 445. (1.mell. XVII. 13.cím 1.alc 5.jcs), 446. (1.mell. XVII. 13.cím 1.alc 6.jcs), 447. (1.mell. XVII. 13.cím 1.alc 7.jcs 1.jogc), 448. (1.mell. XVII. 13.cím 1.alc 7.jcs 2.jogc), 450. (1.mell. XVII. 13.cím 1.alc 8.jcs) számú pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1658/412. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Környezetvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Területfejlesztési bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

479. Dr. Pap János képviselő a törvényjavaslat 1. sz. melléklet XVII. fejezet 13. cím 10. alcím módosítását javasolja:

XVII. KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM

13 Fejezeti kezelésű előirányzatok

10 Fejezeti tartalék [ 180,0] 130,0 /-50,0 tám./

[ 180,0] 130,0 /-50,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 432. (1.mell. XVI. 8.cím 2.alc 3.jcs), 438. (1.mell. XVI. 8.cím 10.alc), 471. (1.mell. XVII. 13.cím 2.alc új3.jcs) számú pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1658/43. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Környezetvédelmi bizottság támogatja,

- a Területfejlesztési bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1. számú melléklet XVIII. KÜLÜGYMINISZTÉRIUM

480. Burány Sándor és Kovács László képviselők a törvényjavaslat 1. sz. melléklet XVIII. fejezet 1. cím módosítását javasolják:

XVIII. KÜLÜGYMINISZTÉRIUM

1 Külügyminisztérium igazgatása [3 394,2] 3 130,3 /-263,9 tám./

1 Működési költségvetés 28,3 bev.

1 Személyi juttatások [1 718,2] 1 570,9 /-147,3 kiad./

2 Munkaadókat terhelő járulékok [ 668,6] 611,3 /-57,3 kiad./

3 Dologi kiadások [ 695,1] 635,6 /-59,5 kiad./

Megjegyzés: A mód. indítvány számszaki eltérést tartalmaz (0,2 millió forint).

Megjegyzés: A módosító javaslat további összefüggéseit lásd az ajánlás 18. pontjában foglalt felsorolás szerint.

Indokolás: Lásd a T/1658/351. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- az Egészségügyi bizottság nem támogatja,

- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,

- az Eu. Integrációs bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- az Idegenforgalmi bizottság nem támogatja,

- az Ifjúsági bizottság nem támogatja,

- a Kulturális bizottság nem támogatja,

- a Külügyi bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Mezőgazdasági bizottság támogatja,

- a Nemzetbiztonsági bizottság nem támogatja,

- az Oktatási bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,

- a Számvevőszéki bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

481. Burány Sándor és Kovács László képviselők a törvényjavaslat 1. sz. melléklet XVIII. fejezet 2. cím módosítását javasolják:

XVIII. KÜLÜGYMINISZTÉRIUM

2 Külképviseletek [18 061,0] 17 738,0 /-323,0 tám./

1 Működési költségvetés [4 600,7] 4 923,7 /+323,0 bev./

Megjegyzés: A módosító javaslat további összefüggéseit lásd az ajánlás 18. pontjában foglalt felsorolás szerint.

Indokolás: Lásd a T/1658/351. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- az Egészségügyi bizottság nem támogatja,

- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,

- az Eu. Integrációs bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- az Idegenforgalmi bizottság nem támogatja,

- az Ifjúsági bizottság nem támogatja,

- a Kulturális bizottság nem támogatja,

- a Külügyi bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Mezőgazdasági bizottság támogatja,

- a Nemzetbiztonsági bizottság nem támogatja,

- az Oktatási bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,

- a Számvevőszéki bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

482. Burány Sándor és Kovács László képviselők a törvényjavaslat 1. sz. melléklet XVIII. fejezet 5. cím 1. alcím 1. jogcím-csoport elhagyását javasolják:

XVIII. KÜLÜGYMINISZTÉRIUM

5 Fejezeti kezelésű előirányzatok

1 Beruházás

[1 Törvényhozó és végrehajtó szervek beruházásai] [ 500,0] /-500,0 tám./

[2 Felhalmozási költségvetés]

[4 Központi beruházási kiadások] [ 500,0] /-500,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat további összefüggéseit lásd az ajánlás 18. pontjában foglalt felsorolás szerint.

Indokolás: Lásd a T/1658/351. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- az Egészségügyi bizottság nem támogatja,

- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,

- az Eu. Integrációs bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- az Idegenforgalmi bizottság nem támogatja,

- az Ifjúsági bizottság nem támogatja,

- a Kulturális bizottság nem támogatja,

- a Külügyi bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Mezőgazdasági bizottság támogatja,

- a Nemzetbiztonsági bizottság nem támogatja,

- az Oktatási bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,

- a Számvevőszéki bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

483. A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 1. sz. melléklet XVIII. fejezet 5. cím 1. alcím 1. jogcím-csoport módosítását javasolja:

XVIII. KÜLÜGYMINISZTÉRIUM

5 Fejezeti kezelésű előirányzatok

1 Beruházás

1 Törvényhozó és végrehajtó szervek beruházásai [ 500,0] 348,0 /-152,0 tám./

2 Felhalmozási költségvetés

4 Központi beruházási kiadások [ 500,0] 348,0 /-152,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat további összefüggéseit lásd az ajánlás 2. pontjában foglalt felsorolás szerint.

Indokolás: Lásd a T/1658/451. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

484. Csizmár Gábor képviselő a törvényjavaslat 1. sz. melléklet XVIII. fejezet 5. cím 2. alcím kiegészítését javasolja a következő új 5. jogcím-csoport felvételével:

XVIII. KÜLÜGYMINISZTÉRIUM

5 Fejezeti kezelésű előirányzatok

2 Az Európai Unióhoz való csatlakozás külügyi Nemzeti Programja

5 EU csatlakozáshoz kapcsolódó civil

kezdeményezések 25,0 /+25,0 tám./

1 Működési költségvetés

1 Személyi juttatások 6,0 /+6,0 kiad./

2 Munkaadókat terhelő járulékok 1,8 /+1,8 kiad./

3 Dologi kiadások 4,2 /+4,2 kiad./

5 Egyéb, működési célú támogatások, kiadások 13,0 /+13,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 166. (1.mell. X. 9.cím 2.alc 2.jcs) számú pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1658/375. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,

- az Eu. Integrációs bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Kulturális bizottság nem támogatja,

- a Külügyi bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

485. Rogán Antal és Mádi László képviselők a törvényjavaslat 1. sz. melléklet XVIII. fejezet 5. cím 12. alcím 3. jogcím módosítását javasolják:

XVIII. KÜLÜGYMINISZTÉRIUM

5 Fejezeti kezelésű előirányzatok

12 Alapítványok támogatása

3 Teleki László Alapítvány támogatása [ 62,2] 81,4 /+19,2 tám./

Megjegyzés: A mód. indítvánnyal összefüggésben a kiadási előirányzatot is módosítani szükséges.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 487. (1.mell. XVIII. 5.cím 12.alc 5.jogc) számú pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1658/101. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság támogatja,

- az Emberi jogi bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Kulturális bizottság támogatja,

- a Külügyi bizottság nem támogatja,

- a Társadalmi szervezetek bizottság támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

486. Az Emberi jogi bizottság a törvényjavaslat 1. sz. melléklet XVIII. fejezet 5. cím 12. alcím 4. jogcím elhagyását javasolja:

XVIII. KÜLÜGYMINISZTÉRIUM

5 Fejezeti kezelésű előirányzatok

12 Alapítványok támogatása

[4 Pro Hungaris Kulturális Értékközvetítő Alapítvány támogatása] [ 9,8] /-9,8 tám./

[1 Működési költségvetés]

[ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások] [ 9,8] /-9,8 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 568. (1.mell. XX. 10.cím 10.alc 8.jcs), 709. (1.mell. XXIII. 10.cím 6.alc új16.jcs.) számú pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1658/446. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

487. Rogán Antal és Mádi László képviselők a törvényjavaslat 1. sz. melléklet XVIII. fejezet 5. cím 12. alcím 5. jogcím módosítását javasolják:

XVIII. KÜLÜGYMINISZTÉRIUM

5 Fejezeti kezelésű előirányzatok

12 Alapítványok támogatása

5 Európai Összehasonlító Kisebbségkutatások

Közalapítvány [ 19,2] /-19,2 tám./

Megjegyzés: A mód. indítvánnyal összefüggésben a kiadási előirányzatot is módosítani szükséges.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 485. (1.mell. XVIII. 5.cím 12.alc 3.jogc) számú pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1658/101. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság támogatja,

- az Emberi jogi bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Kulturális bizottság támogatja,

- a Külügyi bizottság nem támogatja,

- a Társadalmi szervezetek bizottság támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

488. Jakab Róbertné, dr. Tabajdi Csaba, Kósáné dr. Kovács Magda, Godó Lajos, Kristyánné Aknai Erzsébet és Donáth László képviselők a törvényjavaslat 1. sz. melléklet XVIII. fejezet 5. cím 12. alcím 5. jogcím módosítását javasolják:

XVIII. KÜLÜGYMINISZTÉRIUM

5 Fejezeti kezelésű előirányzatok

12 Alapítványok támogatása

5 Európai Összehasonlító Kisebbségkutatások

Közalapítvány [ 19,2] 29,2 /+10,0 tám./

1 Működési költségvetés

5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások [ 19,2] 29,2 /+10,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 565. (1.mell. XX. 10.cím 10.alc 8.jcs) számú pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1658/272. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Kulturális bizottság nem támogatja,

- a Külügyi bizottság nem támogatja,

- az Oktatási bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

489. Dr. Gidai Erzsébet képviselő a törvényjavaslat 1. sz. melléklet XVIII. fejezet 5. cím 13. alcím 1. jogcím módosítását javasolja:

XVIII. KÜLÜGYMINISZTÉRIUM

5 Fejezeti kezelésű előirányzatok

13 Társadalmi szervezetek címzett támogatása

1 Magyarok Világszövetségének támogatása [ 212,4] 262,4 /+50,0 tám./

1 Működési költségvetés

5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások [ 212,4] 262,4 /+50,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 194. (1.mell. X. 9.cím 10.alc) számú pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1658/384. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Emberi jogi bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Kulturális bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Külügyi bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

490. Balogh László és Font Sándor képviselők a törvényjavaslat 1. sz. melléklet XVIII. fejezet 5. cím 13. alcím 1. jogcím módosítását javasolják:

XVIII. KÜLÜGYMINISZTÉRIUM

5 Fejezeti kezelésű előirányzatok

13 Társadalmi szervezetek címzett támogatása

1 Magyarok Világszövetségének támogatása [ 212,4] 262,4 /+50,0 tám./

1 Működési költségvetés

5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások [ 212,4] 262,4 /+50,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 639. (1.mell. XXII. 18.cím 1.alc) számú pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1658/140. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Emberi jogi bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Kulturális bizottság nem támogatja,

- a Külügyi bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

491. Hegyi Gyula képviselő a törvényjavaslat 1. sz. melléklet XVIII. fejezet 5. cím 14. alcím módosítását javasolja:

XVIII. KÜLÜGYMINISZTÉRIUM

5 Fejezeti kezelésű előirányzatok

14 Civil szervezetek támogatása

1 Magyar Atlanti Tanács [ 15,1] 20,0 /+4,9 tám./

Megjegyzés: A mód. indítvánnyal összefüggésben a kiadási előirányzatot is módosítani szükséges.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 124. (1.mell. X. 1.cím 1.alc) számú pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1658/56. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- az Emberi jogi bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Külügyi bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Társadalmi szervezetek bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

492. Keller László képviselő a törvényjavaslat 1. sz. melléklet XVIII. fejezet 5. cím 15. alcím módosítását javasolja:

XVIII. KÜLÜGYMINISZTÉRIUM

5 Fejezeti kezelésű előirányzatok

15 Határon túli magyar felsőoktatás fejlesztése [2 000,0] 1 500,0 /-500,0 tám./

1 Működési költségvetés

5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások [2 000,0] 1 500,0 /-500,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 100. (1.mell. I. 10.cím új2.jcs) számú pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1658/121. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Kulturális bizottság nem támogatja,

- a Külügyi bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Oktatási bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1. számú melléklet XIX. SZOCIÁLIS ÉS CSALÁDÜGYI MINISZTÉRIUM

493. Mádi László, Font Sándor és dr. Csúcs László képviselők a törvényjavaslat 1. sz. melléklet XIX. fejezet 10. cím módosítását javasolják:

XIX. SZOCIÁLIS ÉS CSALÁDÜGYI MINISZTÉRIUM

10 Munkaügyi Központok 905,5 tám.

1 Működési költségvetés [10 787,4] 10 637,4 /-150,0 bev./

3 Dologi kiadások [3 223,1] 3 073,1 /-150,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 13. (18.§ (1) d)), 30. (27.§ (1)), 292. (1.mell. XI. 23.cím 1.alc 2.jcs), 330. (1.mell. XI. 23.cím 5.alc 3.jcs), 498. (1.mell. XIX. 15.cím 6.alc), 678. (1.mell. XXII. 23.cím 3.alc 6.jcs), 781. (2.mell. LXIII. 1.cím 1.alc), 782. (2.mell. LXIII. 3.cím), 783. (2.mell. LXIII. 4.cím), 786. (2.mell. LXIII. 8.cím 1.alc), 787. (2.mell. LXIII. 8.cím 2.alc), 788. (2.mell. LXIII. új34.cím), 794. (3.mell. 9.), 834. (8.mell. II.) számú pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1658/245. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Egészségügyi bizottság támogatja,

- az Emberi jogi bizottság támogatja,

- a Foglalkoztatási bizottság támogatja,

- az Ifjúsági bizottság támogatja,

- az Önkormányzati bizottság támogatja,

- a Területfejlesztési bizottság támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

494. Filló Pál, Vargáné Kerékgyártó Ildikó, dr. Juhászné Lévai Katalin és Benedek Mihály képviselők a törvényjavaslat 1. sz. melléklet XIX. fejezet 15. cím 5. alcím 1. jogcím-csoport módosítását javasolják:

XIX. SZOCIÁLIS ÉS CSALÁDÜGYI MINISZTÉRIUM

15 Fejezeti kezelésű előirányzatok

5 Közmunkavégzés támogatása

1 Egyéb közmunkaprogramok támogatása [2 000,0] 6 000,0 /+4000,0 tám./

1 Működési költségvetés

5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások [2 000,0] 6 000,0 /+4000,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 173. (1.mell. X. 9.cím 2.alc 2.jcs), 213. (1.mell. X. 11.cím 3.alc), 724. (1.mell. XXIV. 5.cím 2.alc 4.jcs 2.jogc) számú pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1658/149. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- az Egészségügyi bizottság nem támogatja,

- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,

- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- az Ifjúsági bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Kulturális bizottság nem támogatja,

- a Nemzetbiztonsági bizottság nem támogatja,

- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

495. Dr. Veres János képviselő a törvényjavaslat 1. sz. melléklet XIX. fejezet 15. cím 5. alcím 1. jogcím-csoport módosítását javasolja:

XIX. SZOCIÁLIS ÉS CSALÁDÜGYI MINISZTÉRIUM

15 Fejezeti kezelésű előirányzatok

5 Közmunkavégzés támogatása

1 Egyéb közmunkaprogramok támogatása [2 000,0] 10 000,0 /+8000,0 tám./

1 Működési költségvetés

5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások [2 000,0] 10 000,0 /+8000,0 kiad./

Indokolás: Lásd a T/1658/38. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Egészségügyi bizottság nem támogatja,

- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,

- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

496. Dr. Füle István képviselő a törvényjavaslat 1. sz. melléklet XIX. fejezet 15. cím 5. alcím 1. jogcím-csoport módosítását javasolja:

XIX. SZOCIÁLIS ÉS CSALÁDÜGYI MINISZTÉRIUM

15 Fejezeti kezelésű előirányzatok

5 Közmunkavégzés támogatása

1 Egyéb közmunkaprogramok támogatása [2 000,0] 3 000,0 /+1000,0 tám./

1 Működési költségvetés

5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások [2 000,0] 3 000,0 /+1000,0 kiad./

Indokolás: Lásd a T/1658/76. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Egészségügyi bizottság nem támogatja,

- az Emberi jogi bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Területfejlesztési bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

497. Dr. Sáling József, dr. Sándor László és Filló Pál képviselők a törvényjavaslat 1. sz. melléklet XIX. fejezet 15. cím 5. alcím 1. jogcím-csoport módosítását javasolják:

XIX. SZOCIÁLIS ÉS CSALÁDÜGYI MINISZTÉRIUM

15 Fejezeti kezelésű előirányzatok

5 Közmunkavégzés támogatása

1 Egyéb közmunkaprogramok támogatása [2 000,0] 3 000,0 /+1000,0 tám./

Megjegyzés: A mód. indítvánnyal összefüggésben a kiadási előirányzatot is módosítani szükséges.

Indokolás: Lásd a T/1658/127. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Egészségügyi bizottság nem támogatja,

- az Emberi jogi bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Területfejlesztési bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

498. Mádi László, Font Sándor és dr. Csúcs László képviselők a törvényjavaslat 1. sz. melléklet XIX. fejezet 15. cím 6. alcím módosítását javasolják:

XIX. SZOCIÁLIS ÉS CSALÁDÜGYI MINISZTÉRIUM

15 Fejezeti kezelésű előirányzatok

6 Munkaerőpiaci szervezet fejlesztési program

2 Felhalmozási költségvetés [1 200,0] 850,0 /-350,0 bev./

3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások [1 200,0] 850,0 /-350,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 13. (18.§ (1) d)), 30. (27.§ (1)), 292. (1.mell. XI. 23.cím 1.alc 2.jcs), 330. (1.mell. XI. 23.cím 5.alc 3.jcs), 493. (1.mell. XIX. 10.cím), 678. (1.mell. XXII. 23.cím 3.alc 6.jcs), 781. (2.mell. LXIII. 1.cím 1.alc), 782. (2.mell. LXIII. 3.cím), 783. (2.mell. LXIII. 4.cím), 786. (2.mell. LXIII. 8.cím 1.alc), 787. (2.mell. LXIII. 8.cím 2.alc), 788. (2.mell. LXIII. új34.cím), 794. (3.mell. 9.), 834. (8.mell. II.) számú pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1658/245. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Egészségügyi bizottság támogatja,

- az Emberi jogi bizottság támogatja,

- a Foglalkoztatási bizottság támogatja,

- az Ifjúsági bizottság támogatja,

- az Önkormányzati bizottság támogatja,

- a Területfejlesztési bizottság támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

499. Béki Gabriella és Kuncze Gábor képviselők a törvényjavaslat 1. sz. melléklet XIX. fejezet 15. cím 10. alcím 11. jogcím-csoport módosítását javasolják:

XIX. SZOCIÁLIS ÉS CSALÁDÜGYI MINISZTÉRIUM

15 Fejezeti kezelésű előirányzatok

10 Ágazati célelőirányzatok

11 Mozgáskorlátozottak támogatása [4 086,0] 4 372,0 /+286,0 tám./

1 Működési költségvetés

5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások [2 076,0] 2 221,3 /+145,3 kiad./

2 Felhalmozási költségvetés

3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások [2 010,0] 2 150,7 /+140,7 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 142. (1.mell. X. 9.cím 2.alc 2.jcs) számú pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1658/329. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- az Egészségügyi bizottság nem támogatja,

- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,

- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

500. A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 1. sz. melléklet XIX. fejezet 15. cím 10. alcím 27. jogcím-csoport módosítását javasolja:

XIX. SZOCIÁLIS ÉS CSALÁDÜGYI MINISZTÉRIUM

15 Fejezeti kezelésű előirányzatok

10 Ágazati célelőirányzatok

27 Nemzeti Üdülési Alapítvány [ 534,0] 394,0 /-140,0 tám./

1 Működési költségvetés

5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások [ 534,0] 394,0 /-140,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat további összefüggéseit lásd az ajánlás 2. pontjában foglalt felsorolás szerint.

Indokolás: Lásd a T/1658/451. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

501. Dr. Sáling József, dr. Sándor László és Filló Pál képviselők a törvényjavaslat 1. sz. melléklet XIX. fejezet 15. cím 10. alcím 27. jogcím-csoport módosítását javasolják:

XIX. SZOCIÁLIS ÉS CSALÁDÜGYI MINISZTÉRIUM

15 Fejezeti kezelésű előirányzatok

10 Ágazati célelőirányzatok

27 Nemzeti Üdülési Alapítvány [ 534,0] 1 000,0 /+466,0 tám./

Megjegyzés: A mód. indítvánnyal összefüggésben a kiadási előirányzatot is módosítani szükséges.

Indokolás: Lásd a T/1658/125. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Egészségügyi bizottság nem támogatja,

- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- az Idegenforgalmi bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

502. Kovács Ferenc képviselő a törvényjavaslat 1. sz. melléklet XIX. fejezet 15. cím 10. alcím 27. jogcím-csoport módosítását javasolja:

XIX. SZOCIÁLIS ÉS CSALÁDÜGYI MINISZTÉRIUM

15 Fejezeti kezelésű előirányzatok

10 Ágazati célelőirányzatok

27 Nemzeti Üdülési Alapítvány [ 534,0] 734,0 /+200,0 tám./

Megjegyzés: A mód. indítvány nem jelöli a kiemelt előirányzat kiadási összegének változását.

Indokolás: Lásd a T/1658/217. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Egészségügyi bizottság nem támogatja,

- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja,

- az Idegenforgalmi bizottság támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

503. Béki Gabriella és Kuncze Gábor képviselők a törvényjavaslat 1. sz. melléklet XIX. fejezet 15. cím 10. alcím 29. jogcím-csoport módosítását javasolják:

XIX. SZOCIÁLIS ÉS CSALÁDÜGYI MINISZTÉRIUM

15 Fejezeti kezelésű előirányzatok

10 Ágazati célelőirányzatok

29 Fogyatékosügyi program támogatása [ 200,0] 4 000,0 /+3800,0 tám./

1 Működési költségvetés

5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások [ 200,0] 4 000,0 /+3800,0 kiad./

Indokolás: Lásd a T/1658/331. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Egészségügyi bizottság nem támogatja,

- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,

- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

504. Dr. Wekler Ferenc képviselő a törvényjavaslat 1. sz. melléklet XIX. fejezet 15. cím 14. alcím 7. jogcím módosítását javasolja:

XIX. SZOCIÁLIS ÉS CSALÁDÜGYI MINISZTÉRIUM

15 Fejezeti kezelésű előirányzatok

14 Alapítványok támogatása

7 Hozzájárulás a hadigondozásról szóló törvényt végrehajtó

közalapítványhoz [4 200,0] 5 056,0 /+856,0 tám./

1 Működési költségvetés

5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások [4 200,0] 5 056,0 /+856,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 607. (1.mell. XXII. 5.cím) számú pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1658/303. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Egészségügyi bizottság nem támogatja,

- az Emberi jogi bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Foglalkoztatási bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

505. Béki Gabriella és Kuncze Gábor képviselők a törvényjavaslat 1. sz. melléklet XIX. fejezet 15. cím 14. alcím 9. jogcím módosítását javasolják:

XIX. SZOCIÁLIS ÉS CSALÁDÜGYI MINISZTÉRIUM

15 Fejezeti kezelésű előirányzatok

14 Alapítványok támogatása

9 Fogyatékosok Esélye Közalapítvány [ 300,0] 500,0 /+200,0 tám./

1 Működési költségvetés

5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások [ 300,0] 500,0 /+200,0 kiad./

Indokolás: Lásd a T/1658/328. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Egészségügyi bizottság nem támogatja,

- az Emberi jogi bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Foglalkoztatási bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

506. Lezsák Sándor képviselő a törvényjavaslat 1. sz. melléklet XIX. fejezet 15. cím 14. alcím kiegészítését javasolja a következő új 10. jogcím felvételével:

XIX. SZOCIÁLIS ÉS CSALÁDÜGYI MINISZTÉRIUM

15 Fejezeti kezelésű előirányzatok

14 Alapítványok támogatása

10 Házat-Hazát Alapítvány 300,0 /+300,0 tám./

Megjegyzés: A mód. indítvánnyal összefüggésben a kiadási előirányzatot is módosítani szükséges.

Indokolás: Lásd a T/1658/256. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Egészségügyi bizottság nem támogatja,

- a Foglalkoztatási bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Társadalmi szervezetek bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal az Egészségügyi bizottság ülésén egyetértett, a Költségvetési bizottság, a Foglalkoztatási bizottság, a Társadalmi szervezetek bizottság ülésén nem értett egyet.

507. A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 1. sz. melléklet XIX. fejezet 15. cím 16. alcím módosítását javasolja:

XIX. SZOCIÁLIS ÉS CSALÁDÜGYI MINISZTÉRIUM

15 Fejezeti kezelésű előirányzatok

16 TV készülék üzembentartási díj átalánya [4 600,0] 4 580,6 /-19,4 tám./

1 Működési költségvetés

5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások [4 600,0] 4 580,6 /-19,4 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat további összefüggéseit lásd az ajánlás 2. pontjában foglalt felsorolás szerint.

Indokolás: Lásd a T/1658/451. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

508. Béki Gabriella és Kuncze Gábor képviselők a törvényjavaslat 1. sz. melléklet XIX. fejezet 15. cím 17. alcím 1. jogcím-csoport 1. jogcím módosítását javasolják:

XIX. SZOCIÁLIS ÉS CSALÁDÜGYI MINISZTÉRIUM

15 Fejezeti kezelésű előirányzatok

17 Társadalmi szervezetek támogatása

1 Fogyatékosokat képviselő és segítő szervezetek támogatása

1 Értelmi Fogyatékosok és Segítőik Országos Érdekvédelmi

Szövetsége [ 91,2] 98,5 /+7,3 tám./

1 Működési költségvetés

5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások [ 91,2] 98,5 /+7,3 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 511. (1.mell. XIX. 15.cím 17.alc 1.jcs 2.jogc), 513. (1.mell. XIX. 15.cím 17.alc 1.jcs 3.jogc), 514. (1.mell. XIX. 15.cím 17.alc 1.jcs 4.jogc), 516. (1.mell. XIX. 15.cím 17.alc 1.jcs 5.jogc) számú pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1658/330. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Egészségügyi bizottság nem támogatja,

- az Emberi jogi bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- az Ifjúsági bizottság nem támogatja,

- a Társadalmi szervezetek bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

509. Béki Gabriella és Kuncze Gábor képviselők a törvényjavaslat 1. sz. melléklet XIX. fejezet 15. cím 17. alcím 1. jogcím-csoport 1. jogcím módosítását javasolják:

XIX. SZOCIÁLIS ÉS CSALÁDÜGYI MINISZTÉRIUM

15 Fejezeti kezelésű előirányzatok

17 Társadalmi szervezetek támogatása

1 Fogyatékosokat képviselő és segítő szervezetek támogatása

1 Értelmi Fogyatékosok és Segítőik Országos Érdekvédelmi

Szövetsége [ 91,2] 96,7 /+5,5 tám./

1 Működési költségvetés

5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások [ 91,2] 96,7 /+5,5 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 510. (1.mell. XIX. 15.cím 17.alc 1.jcs 2.jogc), 512. (1.mell. XIX. 15.cím 17.alc 1.jcs 3.jogc), 515. (1.mell. XIX. 15.cím 17.alc 1.jcs 4.jogc), 517. (1.mell. XIX. 15.cím 17.alc 1.jcs 5.jogc) számú pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1658/332. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Egészségügyi bizottság nem támogatja,

- az Emberi jogi bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Társadalmi szervezetek bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal az Egészségügyi bizottság ülésén egyetértett, a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Foglalkoztatási bizottság, a Gazdasági bizottság, a Társadalmi szervezetek bizottság ülésén nem értett egyet.

510. Béki Gabriella és Kuncze Gábor képviselők a törvényjavaslat 1. sz. melléklet XIX. fejezet 15. cím 17. alcím 1. jogcím-csoport 2. jogcím módosítását javasolják:

XIX. SZOCIÁLIS ÉS CSALÁDÜGYI MINISZTÉRIUM

15 Fejezeti kezelésű előirányzatok

17 Társadalmi szervezetek támogatása

1 Fogyatékosokat képviselő és segítő szervezetek támogatása

2 Hallássérültek Országos Szövetsége [ 116,1] 123,1 /+7,0 tám./

1 Működési költségvetés

5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások [ 116,1] 123,1 /+7,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 509. (1.mell. XIX. 15.cím 17.alc 1.jcs 1.jogc), 512. (1.mell. XIX. 15.cím 17.alc 1.jcs 3.jogc), 515. (1.mell. XIX. 15.cím 17.alc 1.jcs 4.jogc), 517. (1.mell. XIX. 15.cím 17.alc 1.jcs 5.jogc) számú pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1658/332. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Egészségügyi bizottság nem támogatja,

- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,

- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Társadalmi szervezetek bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal az Egészségügyi bizottság ülésén egyetértett, a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Foglalkoztatási bizottság, a Gazdasági bizottság, a Társadalmi szervezetek bizottság ülésén nem értett egyet.

511. Béki Gabriella és Kuncze Gábor képviselők a törvényjavaslat 1. sz. melléklet XIX. fejezet 15. cím 17. alcím 1. jogcím-csoport 2. jogcím módosítását javasolják:

XIX. SZOCIÁLIS ÉS CSALÁDÜGYI MINISZTÉRIUM

15 Fejezeti kezelésű előirányzatok

17 Társadalmi szervezetek támogatása

1 Fogyatékosokat képviselő és segítő szervezetek támogatása

2 Hallássérültek Országos Szövetsége [ 116,1] 125,4 /+9,3 tám./

1 Működési költségvetés

5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások [ 116,1] 125,4 /+9,3 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 508. (1.mell. XIX. 15.cím 17.alc 1.jcs 1.jogc), 513. (1.mell. XIX. 15.cím 17.alc 1.jcs 3.jogc), 514. (1.mell. XIX. 15.cím 17.alc 1.jcs 4.jogc), 516. (1.mell. XIX. 15.cím 17.alc 1.jcs 5.jogc) számú pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1658/330. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Egészségügyi bizottság nem támogatja,

- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,

- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- az Ifjúsági bizottság nem támogatja,

- a Társadalmi szervezetek bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

512. Béki Gabriella és Kuncze Gábor képviselők a törvényjavaslat 1. sz. melléklet XIX. fejezet 15. cím 17. alcím 1. jogcím-csoport 3. jogcím módosítását javasolják:

XIX. SZOCIÁLIS ÉS CSALÁDÜGYI MINISZTÉRIUM

15 Fejezeti kezelésű előirányzatok

17 Társadalmi szervezetek támogatása

1 Fogyatékosokat képviselő és segítő szervezetek támogatása

3 Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos

Szövetsége [ 101,6] 107,7 /+6,1 tám./

1 Működési költségvetés

5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások [ 101,6] 107,7 /+6,1 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 509. (1.mell. XIX. 15.cím 17.alc 1.jcs 1.jogc), 510. (1.mell. XIX. 15.cím 17.alc 1.jcs 2.jogc), 515. (1.mell. XIX. 15.cím 17.alc 1.jcs 4.jogc), 517. (1.mell. XIX. 15.cím 17.alc 1.jcs 5.jogc) számú pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1658/332. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Egészségügyi bizottság nem támogatja,

- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,

- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Társadalmi szervezetek bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal az Egészségügyi bizottság ülésén egyetértett, a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Foglalkoztatási bizottság, a Gazdasági bizottság, a Társadalmi szervezetek bizottság ülésén nem értett egyet.

513. Béki Gabriella és Kuncze Gábor képviselők a törvényjavaslat 1. sz. melléklet XIX. fejezet 15. cím 17. alcím 1. jogcím-csoport 3. jogcím módosítását javasolják:

XIX. SZOCIÁLIS ÉS CSALÁDÜGYI MINISZTÉRIUM

15 Fejezeti kezelésű előirányzatok

17 Társadalmi szervezetek támogatása

1 Fogyatékosokat képviselő és segítő szervezetek támogatása

3 Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos

Szövetsége [ 101,6] 109,7 /+8,1 tám./

1 Működési költségvetés

5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások [ 101,6] 109,7 /+8,1 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 508. (1.mell. XIX. 15.cím 17.alc 1.jcs 1.jogc), 511. (1.mell. XIX. 15.cím 17.alc 1.jcs 2.jogc), 514. (1.mell. XIX. 15.cím 17.alc 1.jcs 4.jogc), 516. (1.mell. XIX. 15.cím 17.alc 1.jcs 5.jogc) számú pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1658/330. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Egészségügyi bizottság nem támogatja,

- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,

- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- az Ifjúsági bizottság nem támogatja,

- a Társadalmi szervezetek bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

514. Béki Gabriella és Kuncze Gábor képviselők a törvényjavaslat 1. sz. melléklet XIX. fejezet 15. cím 17. alcím 1. jogcím-csoport 4. jogcím módosítását javasolják:

XIX. SZOCIÁLIS ÉS CSALÁDÜGYI MINISZTÉRIUM

15 Fejezeti kezelésű előirányzatok

17 Társadalmi szervezetek támogatása

1 Fogyatékosokat képviselő és segítő szervezetek támogatása

4 Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége [ 137,2] 148,2 /+11,0 tám./

1 Működési költségvetés

5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások [ 137,2] 148,2 /+11,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 508. (1.mell. XIX. 15.cím 17.alc 1.jcs 1.jogc), 511. (1.mell. XIX. 15.cím 17.alc 1.jcs 2.jogc), 513. (1.mell. XIX. 15.cím 17.alc 1.jcs 3.jogc), 516. (1.mell. XIX. 15.cím 17.alc 1.jcs 5.jogc) számú pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1658/330. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Egészségügyi bizottság nem támogatja,

- az Emberi jogi bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- az Ifjúsági bizottság nem támogatja,

- a Társadalmi szervezetek bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

515. Béki Gabriella és Kuncze Gábor képviselők a törvényjavaslat 1. sz. melléklet XIX. fejezet 15. cím 17. alcím 1. jogcím-csoport 4. jogcím módosítását javasolják:

XIX. SZOCIÁLIS ÉS CSALÁDÜGYI MINISZTÉRIUM

15 Fejezeti kezelésű előirányzatok

17 Társadalmi szervezetek támogatása

1 Fogyatékosokat képviselő és segítő szervezetek támogatása

4 Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége [ 137,2] 145,4 /+8,2 tám./

1 Működési költségvetés

5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások [ 137,2] 145,4 /+8,2 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 509. (1.mell. XIX. 15.cím 17.alc 1.jcs 1.jogc), 510. (1.mell. XIX. 15.cím 17.alc 1.jcs 2.jogc), 512. (1.mell. XIX. 15.cím 17.alc 1.jcs 3.jogc), 517. (1.mell. XIX. 15.cím 17.alc 1.jcs 5.jogc) számú pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1658/332. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Egészségügyi bizottság nem támogatja,

- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,

- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Társadalmi szervezetek bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal az Egészségügyi bizottság ülésén egyetértett, a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Foglalkoztatási bizottság, a Gazdasági bizottság, a Társadalmi szervezetek bizottság ülésén nem értett egyet.

516. Béki Gabriella és Kuncze Gábor képviselők a törvényjavaslat 1. sz. melléklet XIX. fejezet 15. cím 17. alcím 1. jogcím-csoport 5. jogcím módosítását javasolják:

XIX. SZOCIÁLIS ÉS CSALÁDÜGYI MINISZTÉRIUM

15 Fejezeti kezelésű előirányzatok

17 Társadalmi szervezetek támogatása

1 Fogyatékosokat képviselő és segítő szervezetek támogatása

5 Magyar Szervátültetettek Országos Sport, Kulturális és

Érdekvédelmi Szövetsége [ 10,0] 10,8 /+0,8 tám./

1 Működési költségvetés

5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások [ 10,0] 10,8 /+0,8 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 508. (1.mell. XIX. 15.cím 17.alc 1.jcs 1.jogc), 511. (1.mell. XIX. 15.cím 17.alc 1.jcs 2.jogc), 513. (1.mell. XIX. 15.cím 17.alc 1.jcs 3.jogc), 514. (1.mell. XIX. 15.cím 17.alc 1.jcs 4.jogc) számú pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1658/330. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Egészségügyi bizottság nem támogatja,

- az Emberi jogi bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- az Ifjúsági bizottság nem támogatja,

- a Társadalmi szervezetek bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

517. Béki Gabriella és Kuncze Gábor képviselők a törvényjavaslat 1. sz. melléklet XIX. fejezet 15. cím 17. alcím 1. jogcím-csoport 5. jogcím módosítását javasolják:

XIX. SZOCIÁLIS ÉS CSALÁDÜGYI MINISZTÉRIUM

15 Fejezeti kezelésű előirányzatok

17 Társadalmi szervezetek támogatása

1 Fogyatékosokat képviselő és segítő szervezetek támogatása

5 Magyar Szervátültetettek Országos Sport, Kulturális és

Érdekvédelmi Szövetsége [ 10,0] 10,6 /+0,6 tám./

1 Működési költségvetés

5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások [ 10,0] 10,6 /+0,6 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 509. (1.mell. XIX. 15.cím 17.alc 1.jcs 1.jogc), 510. (1.mell. XIX. 15.cím 17.alc 1.jcs 2.jogc), 512. (1.mell. XIX. 15.cím 17.alc 1.jcs 3.jogc), 515. (1.mell. XIX. 15.cím 17.alc 1.jcs 4.jogc) számú pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1658/332. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Egészségügyi bizottság nem támogatja,

- az Emberi jogi bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- az Ifjúsági bizottság nem támogatja,

- a Társadalmi szervezetek bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal az Egészségügyi bizottság ülésén egyetértett, a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Foglalkoztatási bizottság, a Gazdasági bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Társadalmi szervezetek bizottság ülésén nem értett egyet.

518. Béki Gabriella és Kuncze Gábor képviselők a törvényjavaslat 1. sz. melléklet XIX. fejezet 15. cím 17. alcím 2. jogcím-csoport 2. jogcím módosítását javasolják:

XIX. SZOCIÁLIS ÉS CSALÁDÜGYI MINISZTÉRIUM

15 Fejezeti kezelésű előirányzatok

17 Társadalmi szervezetek támogatása

2 Társadalmi szervezetek címzett támogatása

2 Magyar-Máltai Szeretetszolgálat [ 170,0] 200,0 /+30,0 tám./

1 Működési költségvetés

5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások [ 170,0] 200,0 /+30,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 139. (1.mell. X. 9.cím 2.alc 2.jcs) számú pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1658/326. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- az Egészségügyi bizottság nem támogatja,

- az Emberi jogi bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja,

- a Kulturális bizottság nem támogatja,

- a Társadalmi szervezetek bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

519. Dr. Szekeres Imre képviselő a törvényjavaslat 1. sz. melléklet XIX. fejezet 15. cím 17. alcím 2. jogcím-csoport 3. jogcím módosítását javasolja:

XIX. SZOCIÁLIS ÉS CSALÁDÜGYI MINISZTÉRIUM

15 Fejezeti kezelésű előirányzatok

17 Társadalmi szervezetek támogatása

2 Társadalmi szervezetek címzett támogatása

3 Nagycsaládosok Országos Egyesülete [ 25,0] 30,0 /+5,0 tám./

1 Működési költségvetés

5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások [ 25,0] 30,0 /+5,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 433. (1.mell. XVI. 8.cím 2.alc 16.jcs) számú pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1658/32. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Egészségügyi bizottság nem támogatja,

- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,

- a Foglalkoztatási bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- az Ifjúsági bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

520. Herbály Imre képviselő a törvényjavaslat 1. sz. melléklet XIX. fejezet 15. cím kiegészítését javasolja a következő új 19. alcím felvételével:

XIX. SZOCIÁLIS ÉS CSALÁDÜGYI MINISZTÉRIUM

15 Fejezeti kezelésű előirányzatok

19 Iskolatej-program finanszírozása 1 000,0 /+1000,0 tám./

1 000,0 /+1000,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 73. (86.§ új(4)), 196. (1.mell. X. 9.cím 10.alc), 214. (1.mell. X. 11.cím 3.alc), 712. (1.mell. XXIII. 10.cím 20.alc) számú pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1658/65. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- az Egészségügyi bizottság nem támogatja,

- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- az Ifjúsági bizottság nem támogatja,

- a Kulturális bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Mezőgazdasági bizottság nem támogatja,

- a Nemzetbiztonsági bizottság nem támogatja,

- a Területfejlesztési bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

521. Burány Sándor és Kovács László képviselők a törvényjavaslat 1. sz. melléklet XIX. fejezet 16. cím 1. alcím 1. jogcím-csoport módosítását javasolják:

XIX. SZOCIÁLIS ÉS CSALÁDÜGYI MINISZTÉRIUM

16 A társadalombiztosítási szervezetek által folyósított ellátások

1 Családi támogatások

1 Családi pótlék [133 800,0] 193 800,0 /+60 000,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat további összefüggéseit lásd az ajánlás 18. pontjában foglalt felsorolás szerint.

Indokolás: Lásd a T/1658/351. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- az Egészségügyi bizottság nem támogatja,

- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,

- az Eu. Integrációs bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- az Idegenforgalmi bizottság nem támogatja,

- az Ifjúsági bizottság nem támogatja,

- a Kulturális bizottság nem támogatja,

- a Külügyi bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Mezőgazdasági bizottság támogatja,

- a Nemzetbiztonsági bizottság nem támogatja,

- az Oktatási bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,

- a Számvevőszéki bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

522. Béki Gabriella, Bauer Tamás és Kuncze Gábor képviselők a törvényjavaslat 1. sz. melléklet XIX. fejezet 16. cím 1. alcím 1. jogcím-csoport módosítását javasolják:

XIX. SZOCIÁLIS ÉS CSALÁDÜGYI MINISZTÉRIUM

16 A társadalombiztosítási szervezetek által folyósított ellátások

1 Családi támogatások

1 Családi pótlék [133 800,0] 183 800,0 /+50 000,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 671. (1.mell. XXII. 21.cím 1.alc) számú pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1658/324. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Egészségügyi bizottság nem támogatja,

- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,

- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- az Ifjúsági bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

523. Dr. Sáling József, dr. Sándor László és Filló Pál képviselők a törvényjavaslat 1. sz. melléklet XIX. fejezet 16. cím 1. alcím 1. jogcím-csoport módosítását javasolják:

XIX. SZOCIÁLIS ÉS CSALÁDÜGYI MINISZTÉRIUM

16 A társadalombiztosítási szervezetek által folyósított ellátások

1 Családi támogatások

1 Családi pótlék [133 800,0] 144 500,0 /+10700,0 kiad./

Indokolás: Lásd a T/1658/123. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Egészségügyi bizottság nem támogatja,

- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,

- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- az Ifjúsági bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1. számú melléklet XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM

524. A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 1. sz. melléklet XX. fejezet 1. cím 1. alcím módosítását javasolja:

XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM

1 Oktatási Minisztérium igazgatása

1 Oktatási Minisztérium igazgatása [2 454,8] 2 432,8 /-22,0 tám./

1 Működési költségvetés 125,3 bev.

3 Dologi kiadások [ 551,6] 529,6 /-22,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat további összefüggéseit lásd az ajánlás 2. pontjában foglalt felsorolás szerint.

Indokolás: Lásd a T/1658/451. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

525. Burány Sándor és Kovács László képviselők a törvényjavaslat 1. sz. melléklet XX. fejezet 1. cím 1. alcím módosítását javasolják:

XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM

1 Oktatási Minisztérium igazgatása

1 Oktatási Minisztérium igazgatása [2 454,8] 2 404,8 /-50,0 tám./

1 Működési költségvetés [ 125,3] 175,3 /+50,0 bev./

Megjegyzés: A módosító javaslat további összefüggéseit lásd az ajánlás 18. pontjában foglalt felsorolás szerint.

Indokolás: Lásd a T/1658/351. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- az Egészségügyi bizottság nem támogatja,

- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,

- az Eu. Integrációs bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- az Idegenforgalmi bizottság nem támogatja,

- az Ifjúsági bizottság nem támogatja,

- a Kulturális bizottság nem támogatja,

- a Külügyi bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Mezőgazdasági bizottság támogatja,

- a Nemzetbiztonsági bizottság nem támogatja,

- az Oktatási bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,

- a Számvevőszéki bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

526. Dr. Gidai Erzsébet képviselő a törvényjavaslat 1. sz. melléklet XX. fejezet 2. cím módosítását javasolja:

XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM

2 Egyetemek, főiskolák 89 036,7 tám.

1 Működési költségvetés 77 221,4 bev.

1 Személyi juttatások [61 918,3] 63 496,8 /+1578,5 kiad./

Megjegyzés: A mód. indítvány számszaki eltérést tartalmaz, 10,2 mft az eltérés. A mód. indítvánnyal összefüggésben a támogatási vagy bevételi előirányzatot, valamint a munkadói járulékot is módosítani szükséges.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 552. (1.mell. XX. 10.cím 5.alc 4.jcs) számú pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1658/386. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Gazdasági bizottság támogatja,

- az Oktatási bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

527. A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 1. sz. melléklet XX. fejezet 2. cím módosítását javasolja:

XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM

2 Egyetemek, főiskolák [89 036,7] 88 849,7 /-187,0 tám./

2 Felhalmozási költségvetés 4 997,0 bev.

1 Intézményi beruházási kiadások [6 659,2] 6 472,2 /-187,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat további összefüggéseit lásd az ajánlás 2. pontjában foglalt felsorolás szerint.

Indokolás: Lásd a T/1658/451. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

528. Horn Gábor képviselő a törvényjavaslat 1. sz. melléklet XX. fejezet 2. cím módosítását javasolja:

XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM

2 Egyetemek, főiskolák [89 036,7] 90 036,7 /+1000,0 tám./

2 Felhalmozási költségvetés 4 997,0 bev.

2 Felújítás [1 199,1] 2 199,1 /+1000,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 156. (1.mell. X. 9.cím 2.alc 2.jcs) számú pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1658/313. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- a Kulturális bizottság nem támogatja,

- az Oktatási bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

529. Burány Sándor és Kovács László képviselők a törvényjavaslat 1. sz. melléklet XX. fejezet 7. cím 2. alcím módosítását javasolják:

XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM

7 Egyéb oktatási intézmények

2 Egyéb oktatási intézmények [ 384,1] 334,1 /-50,0 tám./

1 Működési költségvetés [ 213,4] 263,4 /+50,0 bev./

Megjegyzés: A módosító javaslat további összefüggéseit lásd az ajánlás 18. pontjában foglalt felsorolás szerint.

Indokolás: Lásd a T/1658/351. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- az Egészségügyi bizottság nem támogatja,

- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,

- az Eu. Integrációs bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- az Idegenforgalmi bizottság nem támogatja,

- az Ifjúsági bizottság nem támogatja,

- a Kulturális bizottság nem támogatja,

- a Külügyi bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Mezőgazdasági bizottság támogatja,

- a Nemzetbiztonsági bizottság nem támogatja,

- az Oktatási bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,

- a Számvevőszéki bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

530. Burány Sándor és Kovács László képviselők a törvényjavaslat 1. sz. melléklet XX. fejezet 9. cím módosítását javasolják:

XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM

9 Kutató és szolgáltató intézetek [2 055,7] 958,5 /-1097,2 tám./

1 Működési költségvetés 2 404,4 bev.

1 Személyi juttatások [1 013,5] 760,5 /-253,0 kiad./

2 Munkaadókat terhelő járulékok [ 376,7] 282,5 /-94,2 kiad./

3 Dologi kiadások [2 501,3] 1 876,7 /-624,6 kiad./

5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások [ 501,9] 376,5 /-125,4 kiad./

Megjegyzés: A mód. indítvány számítási hibát tartalmaz (a támogatási előirányzat esetében 0,7 mFt az eltérés).

Megjegyzés: A módosító javaslat további összefüggéseit lásd az ajánlás 18. pontjában foglalt felsorolás szerint.

Indokolás: Lásd a T/1658/351. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- az Egészségügyi bizottság nem támogatja,

- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,

- az Eu. Integrációs bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- az Idegenforgalmi bizottság nem támogatja,

- az Ifjúsági bizottság nem támogatja,

- a Kulturális bizottság nem támogatja,

- a Külügyi bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Mezőgazdasági bizottság támogatja,

- a Nemzetbiztonsági bizottság nem támogatja,

- az Oktatási bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,

- a Számvevőszéki bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

531. Burány Sándor és Kovács László képviselők a törvényjavaslat 1. sz. melléklet XX. fejezet 10. cím 1. alcím 1. jogcím-csoport elhagyását javasolják:

XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM

10 Fejezeti kezelésű előirányzatok

1 Beruházás

[1 Törvényhozó és végrehajtó szervek beruházásai] [ 260,0] /-260,0 tám./

[2 Felhalmozási költségvetés]

[4 Központi beruházási kiadások] [ 260,0] /-260,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat további összefüggéseit lásd az ajánlás 18. pontjában foglalt felsorolás szerint.

Indokolás: Lásd a T/1658/351. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- az Egészségügyi bizottság nem támogatja,

- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,

- az Eu. Integrációs bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- az Idegenforgalmi bizottság nem támogatja,

- az Ifjúsági bizottság nem támogatja,

- a Kulturális bizottság nem támogatja,

- a Külügyi bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Mezőgazdasági bizottság támogatja,

- a Nemzetbiztonsági bizottság nem támogatja,

- az Oktatási bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,

- a Számvevőszéki bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

532. Burány Sándor és Kovács László képviselők a törvényjavaslat 1. sz. melléklet XX. fejezet 10. cím 1. alcím 5. jogcím-csoport elhagyását javasolják:

XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM

10 Fejezeti kezelésű előirányzatok

1 Beruházás

[5 Egyéb oktatási tevékenységek és szolgáltatások

beruházásai] [2 340,0] /-2340,0 tám./

[2 Felhalmozási költségvetés]

[4 Központi beruházási kiadások] [2 340,0] /-2340,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat további összefüggéseit lásd az ajánlás 18. pontjában foglalt felsorolás szerint.

Indokolás: Lásd a T/1658/351. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- az Egészségügyi bizottság nem támogatja,

- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,

- az Eu. Integrációs bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- az Idegenforgalmi bizottság nem támogatja,

- az Ifjúsági bizottság nem támogatja,

- a Kulturális bizottság nem támogatja,

- a Külügyi bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Mezőgazdasági bizottság támogatja,

- a Nemzetbiztonsági bizottság nem támogatja,

- az Oktatási bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,

- a Számvevőszéki bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

533. A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 1. sz. melléklet XX. fejezet 10. cím 1. alcím 5. jogcím-csoport módosítását javasolja:

XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM

10 Fejezeti kezelésű előirányzatok

1 Beruházás

5 Egyéb oktatási tevékenységek és szolgáltatások

beruházásai [2 340,0] 2 164,0 /-176,0 tám./

2 Felhalmozási költségvetés

4 Központi beruházási kiadások [2 340,0] 2 164,0 /-176,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat további összefüggéseit lásd az ajánlás 2. pontjában foglalt felsorolás szerint.

Indokolás: Lásd a T/1658/451. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

534. Vincze László és Koncz Ferenc képviselők a törvényjavaslat 1. sz. melléklet XX. fejezet 10. cím 1. alcím 5. jogcím-csoport módosítását javasolják:

XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM

10 Fejezeti kezelésű előirányzatok

1 Beruházás

5 Egyéb oktatási tevékenységek és szolgáltatások

beruházásai [2 340,0] 3 940,0 /+1600,0 tám./

2 Felhalmozási költségvetés

4 Központi beruházási kiadások [2 340,0] 3 940,0 /+1600,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 625. (1.mell. XXII. 14.cím 2.alc 1.jcs), 703. (1.mell. XXIII. 10.cím 3.alc 2.jcs) számú pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1658/99. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Emberi jogi bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Kulturális bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Oktatási bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

535. Dr. Tabajdi Csaba, Jakab Róbertné, Godó Lajos, Kósáné dr. Kovács Magda, Kristyánné Aknai Erzsébet, Donáth László és dr. Kiss Gábor képviselők a törvényjavaslat 1. sz. melléklet XX. fejezet 10. cím 1. alcím kiegészítését javasolják a következő új 6. jogcím-csoport felvételével:

XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM

10 Fejezeti kezelésű előirányzatok

1 Beruházás

6 Cigány kollégium építése 500,0 /+500,0 tám./

500,0 /+500,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 169. (1.mell. X. 9.cím 2.alc 2.jcs) számú pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1658/275. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Kulturális bizottság nem támogatja,

- az Oktatási bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

536. Dr. Füle István képviselő a törvényjavaslat 1. sz. melléklet XX. fejezet 10. cím 2. alcím 1. jogcím-csoport módosítását javasolja:

XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM

10 Fejezeti kezelésű előirányzatok

2 Normatív finanszírozás

1 Felsőoktatási intézmények hallgatóinak pénzbeli

juttatásai központi előirányzata [1 410,0] 1 551,0 /+141,0 tám./

1 Működési költségvetés

4 Ellátottak pénzbeli juttatásai [ 100,0] 110,0 /+10,0 kiad./

5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások [1 310,0] 1 441,0 /+131,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 6. (14. § (1)), 539. (1.mell. XX. 10.cím 2.alc 12.jcs), 540. (1.mell. XX. 10.cím 2.alc 13.jcs) számú pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1658/77. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- az Oktatási bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

537. Burány Sándor és Kovács László képviselők a törvényjavaslat 1. sz. melléklet XX. fejezet 10. cím 2. alcím 1. jogcím-csoport módosítását javasolják:

XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM

10 Fejezeti kezelésű előirányzatok

2 Normatív finanszírozás

1 Felsőoktatási intézmények hallgatóinak pénzbeli juttatásai

központi előirányzata [1 410,0] 2 210,0 /+800,0 tám./

1 Működési költségvetés

4 Ellátottak pénzbeli juttatásai [ 100,0] 108,0 /+8,0 kiad./

5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások [1 310,0] 2 102,0 /+792,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat további összefüggéseit lásd az ajánlás 18. pontjában foglalt felsorolás szerint.

Indokolás: Lásd a T/1658/351. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- az Egészségügyi bizottság nem támogatja,

- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,

- az Eu. Integrációs bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- az Idegenforgalmi bizottság nem támogatja,

- az Ifjúsági bizottság nem támogatja,

- a Kulturális bizottság nem támogatja,

- a Külügyi bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Mezőgazdasági bizottság támogatja,

- a Nemzetbiztonsági bizottság nem támogatja,

- az Oktatási bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,

- a Számvevőszéki bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

538. A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 1. sz. melléklet XX. fejezet 10. cím 2. alcím 1. jogcím-csoport módosítását javasolja:

XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM

10 Fejezeti kezelésű előirányzatok

2 Normatív finanszírozás

1 Felsőoktatási intézmények hallgatóinak pénzbeli juttatásai

központi előirányzata [1 410,0] 1 366,0 /-44,0 tám./

1 Működési költségvetés

5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások [1 310,0] 1 266,0 /-44,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat további összefüggéseit lásd az ajánlás 2. pontjában foglalt felsorolás szerint.

Indokolás: Lásd a T/1658/451. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

539. Dr. Füle István képviselő a törvényjavaslat 1. sz. melléklet XX. fejezet 10. cím 2. alcím 12. jogcím-csoport módosítását javasolja:

XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM

10 Fejezeti kezelésű előirányzatok

2 Normatív finanszírozás

12 Felsőoktatási hallgatók lakhatási támogatása [ 208,5] 229,4 /+20,9 tám./

1 Működési költségvetés

4 Ellátottak pénzbeli juttatásai [ 45,0] 49,5 /+4,5 kiad./

5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások [ 163,5] 179,9 /+16,4 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 6. (14. § (1)), 536. (1.mell. XX. 10.cím 2.alc 1.jcs), 540. (1.mell. XX. 10.cím 2.alc 13.jcs) számú pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1658/77. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- az Oktatási bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

540. Dr. Füle István képviselő a törvényjavaslat 1. sz. melléklet XX. fejezet 10. cím 2. alcím 13. jogcím-csoport módosítását javasolja:

XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM

10 Fejezeti kezelésű előirányzatok

2 Normatív finanszírozás

13 Hallgatók tankönyv, jegyzet támogatása [ 105,6] 122,2 /+16,6 tám./

1 Működési költségvetés

4 Ellátottak pénzbeli juttatásai [ 47,6] 52,4 /+4,8 kiad./

5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások [ 58,0] 63,8 /+5,8 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 6. (14. § (1)), 536. (1.mell. XX. 10.cím 2.alc 1.jcs), 539. (1.mell. XX. 10.cím 2.alc 12.jcs) számú pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1658/77. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- az Oktatási bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

541. Burány Sándor és Kovács László képviselők a törvényjavaslat 1. sz. melléklet XX. fejezet 10. cím 2. alcím 13. jogcím-csoport módosítását javasolják:

XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM

10 Fejezeti kezelésű előirányzatok

2 Normatív finanszírozás

13 Hallgatók tankönyv, jegyzet támogatása [ 105,6] 605,6 /+500,0 tám./

1 Működési költségvetés

4 Ellátottak pénzbeli juttatásai [ 47,6] 297,6 /+250,0 kiad./

5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások [ 58,0] 308,0 /+250,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat további összefüggéseit lásd az ajánlás 18. pontjában foglalt felsorolás szerint.

Indokolás: Lásd a T/1658/351. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- az Egészségügyi bizottság nem támogatja,

- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,

- az Eu. Integrációs bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- az Idegenforgalmi bizottság nem támogatja,

- az Ifjúsági bizottság nem támogatja,

- a Kulturális bizottság nem támogatja,

- a Külügyi bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Mezőgazdasági bizottság támogatja,

- a Nemzetbiztonsági bizottság nem támogatja,

- az Oktatási bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,

- a Számvevőszéki bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

542. Burány Sándor és Kovács László képviselők a törvényjavaslat 1. sz. melléklet XX. fejezet 10. cím 2. alcím 14. jogcím-csoport módosítását javasolják:

XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM

10 Fejezeti kezelésű előirányzatok

2 Normatív finanszírozás

14 Hallgatók közéleti, [K]kulturális és tömegsport

támogatása [ 104,0] 664,0 /+560,0 tám./

1 Működési költségvetés

3 Dologi kiadások [ 87,0] 94,0 /+7,0 kiad./

5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások [ 17,0] 570,0 /+553,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat további összefüggéseit lásd az ajánlás 18. pontjában foglalt felsorolás szerint.

Indokolás: Lásd a T/1658/351. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- az Egészségügyi bizottság nem támogatja,

- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,

- az Eu. Integrációs bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- az Idegenforgalmi bizottság nem támogatja,

- az Ifjúsági bizottság nem támogatja,

- a Kulturális bizottság nem támogatja,

- a Külügyi bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Mezőgazdasági bizottság támogatja,

- a Nemzetbiztonsági bizottság nem támogatja,

- az Oktatási bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,

- a Számvevőszéki bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

543. Csizmár Gábor képviselő a törvényjavaslat 1. sz. melléklet XX. fejezet 10. cím 4. alcím kiegészítését javasolja a következő új 7. jogcím-csoport felvételével:

XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM

10 Fejezeti kezelésű előirányzatok

4 Közoktatási feladatfinanszírozás

7 Országos Diákjogi Tanács 10,0 /+10,0 tám./

1 Működési költségvetés

1 Személyi juttatások 6,0 /+6,0 kiad./

2 Munkaadókat terhelő járulékok 2,0 /+2,0 kiad./

3 Dologi kiadások 2,0 /+2,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 195. (1.mell. X. 9.cím 10.alc), 560. (1.mell. XX. 10.cím 8.alc 4.jcs) számú pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1658/374. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- az Ifjúsági bizottság nem támogatja,

- az Oktatási bizottság támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

544. A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 1. sz. melléklet XX. fejezet 10. cím 4. alcím 12. jogcím-csoport módosítását javasolja:

XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM

10 Fejezeti kezelésű előirányzatok

4 Közoktatási feladatfinanszírozás

12 Értékelési és minőségbiztosítási programok [1 850,0] 1 784,0 /-66,0 tám./

1 Működési költségvetés

5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások [1 600,0] 1 534,0 /-66,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat további összefüggéseit lásd az ajánlás 2. pontjában foglalt felsorolás szerint.

Indokolás: Lásd a T/1658/451. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

545. Burány Sándor és Kovács László képviselők a törvényjavaslat 1. sz. melléklet XX. fejezet 10. cím 4. alcím 12. jogcím-csoport módosítását javasolják:

XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM

10 Fejezeti kezelésű előirányzatok

4 Közoktatási feladatfinanszírozás

12 Értékelési és minőségbiztosítási programok [1 850,0] 650,0 /-1200,0 tám./

1 Működési költségvetés

5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások [1 600,0] 400,0 /-1200,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat további összefüggéseit lásd az ajánlás 18. pontjában foglalt felsorolás szerint.

Indokolás: Lásd a T/1658/351. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- az Egészségügyi bizottság nem támogatja,

- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,

- az Eu. Integrációs bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- az Idegenforgalmi bizottság nem támogatja,

- az Ifjúsági bizottság nem támogatja,

- a Kulturális bizottság nem támogatja,

- a Külügyi bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Mezőgazdasági bizottság támogatja,

- a Nemzetbiztonsági bizottság nem támogatja,

- az Oktatási bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,

- a Számvevőszéki bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

546. Horn Gábor képviselő a törvényjavaslat 1. sz. melléklet XX. fejezet 10. cím 5. alcím 1. jogcím-csoport módosítását javasolja:

XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM

10 Fejezeti kezelésű előirányzatok

5 Felsőoktatási feladatfinanszírozás

1 Felsőoktatási programfinanszírozások [ 810,0] 1 620,0 /+810,0 tám./

1 Működési költségvetés

1 Személyi juttatások [ 185,0] 370,0 /+185,0 kiad./

2 Munkaadókat terhelő járulékok [ 66,6] 133,2 /+66,6 kiad./

3 Dologi kiadások [ 200,0] 400,0 /+200,0 kiad./

5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások [ 103,0] 206,0 /+103,0 kiad./

2 Felhalmozási költségvetés

1 Intézményi beruházási kiadások [ 255,4] 510,8 /+255,4 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 158. (1.mell. X. 9.cím 2.alc 2.jcs) számú pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1658/315. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- a Foglalkoztatási bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Kulturális bizottság nem támogatja,

- az Oktatási bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

547. A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 1. sz. melléklet XX. fejezet 10. cím 5. alcím 1. jogcím-csoport módosítását javasolja:

XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM

10 Fejezeti kezelésű előirányzatok

5 Felsőoktatási feladatfinanszírozás

1 Felsőoktatási programfinanszírozások [ 810,0] 744,0 /-66,0 tám./

2 Felhalmozási költségvetés

1 Intézményi beruházási kiadások [ 255,4] 189,4 /-66,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat további összefüggéseit lásd az ajánlás 2. pontjában foglalt felsorolás szerint.

Indokolás: Lásd a T/1658/451. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

548. Horn Gábor képviselő a törvényjavaslat 1. sz. melléklet XX. fejezet 10. cím 5. alcím 3. jogcím-csoport módosítását javasolja:

XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM

10 Fejezeti kezelésű előirányzatok

5 Felsőoktatási feladatfinanszírozás

3 Felsőoktatási központi kutatási előirányzat [1 004,0] 1 506,0 /+502,0 tám./

1 Működési költségvetés

1 Személyi juttatások [ 220,0] 330,0 /+110,0 kiad./

2 Munkaadókat terhelő járulékok [ 79,2] 118,8 /+39,6 kiad./

3 Dologi kiadások [ 554,8] 754,8 /+200,0 kiad./

5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások [ 50,0] 75,0 /+25,0 kiad./

2 Felhalmozási költségvetés

1 Intézményi beruházási kiadások [ 100,0] 150,0 /+50,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat a támogatási és a kiadási előirányzatok változását számszakilag eltérő módon tünteti fel.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 157. (1.mell. X. 9.cím 2.alc 2.jcs) számú pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1658/314. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- a Kulturális bizottság nem támogatja,

- az Oktatási bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

549. Potápi Árpád és dr. Sáringer Gyula Ede képviselők a törvényjavaslat 1. sz. melléklet XX. fejezet 10. cím 5. alcím 3. jogcím-csoport módosítását javasolják:

XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM

10 Fejezeti kezelésű előirányzatok

5 Felsőoktatási feladatfinanszírozás

3 Felsőoktatási központi kutatási előirányzat [1 004,0] 1 104,0 /+100,0 tám./

1 Működési költségvetés

1 Személyi juttatások [ 220,0] 320,0 /+100,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 339. (1.mell. XII. 8.cím), 718. (1.mell. XXIII. 10.cím 20.alc) számú pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1658/291. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Kulturális bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Mezőgazdasági bizottság nem támogatja,

- az Oktatási bizottság támogatja,

- a Területfejlesztési bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

550. Vincze László, dr. Sáringer Gyula Ede, dr. Pósán László, Révész Máriusz és Koncz Ferenc képviselők a törvényjavaslat 1. sz. melléklet XX. fejezet 10. cím 5. alcím 3. jogcím-csoport módosítását javasolják:

XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM

10 Fejezeti kezelésű előirányzatok

5 Felsőoktatási feladatfinanszírozás

3 Felsőoktatási központi kutatási előirányzat [1 004,0] 2 000,0 /+996,0 tám./

1 Működési költségvetés

1 Személyi juttatások [ 220,0] 400,0 /+180,0 kiad./

2 Munkaadókat terhelő járulékok [ 79,2] 144,0 /+64,8 kiad./

3 Dologi kiadások [ 554,8] 1 150,0 /+595,2 kiad./

5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások [ 50,0] 106,0 /+56,0 kiad./

2 Felhalmozási költségvetés

1 Intézményi beruházási kiadások [ 100,0] 200,0 /+100,0 kiad./

Indokolás: Lásd a T/1658/86. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Oktatási bizottság támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

551. Dr. Bazsa György, dr. Jánosi György és Zuschlag János képviselők a törvényjavaslat 1. sz. melléklet XX. fejezet 10. cím 5. alcím 3. jogcím-csoport módosítását javasolják:

XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM

10 Fejezeti kezelésű előirányzatok

5 Felsőoktatási feladatfinanszírozás

3 Felsőoktatási központi kutatási előirányzat [1 004,0] 2 004,0 /+1000,0 tám./

1 Működési költségvetés

5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások [ 50,0] 1 050,0 /+1000,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 218. (1.mell. X. 11.cím 3.alc), 661. (1.mell. XXII. 21.cím 1.alc) számú pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1658/162. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Nemzetbiztonsági bizottság nem támogatja,

- az Oktatási bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

552. Dr. Gidai Erzsébet képviselő a törvényjavaslat 1. sz. melléklet XX. fejezet 10. cím 5. alcím 4. jogcím-csoport elhagyását javasolja:

XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM

10 Fejezeti kezelésű előirányzatok

5 Felsőoktatási feladatfinanszírozás

[4 Széchenyi professzori ösztöndíj] [1 578,5] /-1578,5 tám./

Megjegyzés: A mód. indítvánnyal összefüggésben a kiadási előirányzatot is módosítani szükséges.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 526. (1.mell. XX. 2.cím) számú pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1658/386. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Gazdasági bizottság támogatja,

- az Oktatási bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

553. A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 1. sz. melléklet XX. fejezet 10. cím 5. alcím 5. jogcím-csoport módosítását javasolja:

XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM

10 Fejezeti kezelésű előirányzatok

5 Felsőoktatási feladatfinanszírozás

5 Szakmai könyvek, folyóiratok beszerzése a

felsőoktatásban [ 170,0] 137,0 /-33,0 tám./

1 Működési költségvetés

3 Dologi kiadások [ 150,0] 117,0 /-33,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat további összefüggéseit lásd az ajánlás 2. pontjában foglalt felsorolás szerint.

Indokolás: Lásd a T/1658/451. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

554. A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 1. sz. melléklet XX. fejezet 10. cím 5. alcím 24. jogcím-csoport módosítását javasolja:

XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM

10 Fejezeti kezelésű előirányzatok

5 Felsőoktatási feladatfinanszírozás

24 Felsőoktatási informatikai fejlesztés [ 100,0] 70,0 /-30,0 tám./

2 Felhalmozási költségvetés

1 Intézményi beruházási kiadások [ 50,0] 20,0 /-30,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat további összefüggéseit lásd az ajánlás 2. pontjában foglalt felsorolás szerint.

Indokolás: Lásd a T/1658/451. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

555. Dr. Bazsa György, dr. Jánosi György és Zuschlag János képviselők a törvényjavaslat 1. sz. melléklet XX. fejezet 10. cím 5. alcím kiegészítését javasolják a következő új 37. jogcím-csoport felvételével:

XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM

10 Fejezeti kezelésű előirányzatok

5 Felsőoktatási feladatfinanszírozás

37 Kutatói bérelmaradás csökkentése 3 500,0 /+3500,0 tám./

1 Működési költségvetés

1 Személyi juttatások 2 700,0 /+2700,0 kiad./

2 Munkaadókat terhelő járulékok 800,0 /+800,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 617. (1.mell. XXII. 5.cím) számú pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1658/161. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- az Oktatási bizottság támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

556. Az Emberi jogi bizottság a törvényjavaslat 1. sz. melléklet XX. fejezet 10. cím 7. alcím kiegészítését javasolja a következő új 5. jogcím-csoport felvételével:

XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM

10 Fejezeti kezelésű előirányzatok

7 Egyéb feladatfinanszírozás

5 Magyarországi kisebbségi tudományos kutatóintézetek

működésének támogatása 20,0 /+20,0 tám./

20,0 /+20,0 kiad./

Megjegyzés: A törvényjavaslat szerkezetével összhangban a kiadási előirányzatot is meg kell bontani.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 322. (1.mell. XI. 23.cím 2.alc 30.jcs) számú pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1658/443. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

557. Vincze László, Révész Máriusz és Koncz Ferenc képviselők a törvényjavaslat 1. sz. melléklet XX. fejezet 10. cím 7. alcím 5. jogcím-csoport módosítását javasolják:

XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM

10 Fejezeti kezelésű előirányzatok

7 Egyéb feladatfinanszírozás

5 Határon túli magyarok oktatási és kulturális

támogatása [ 400,0] 511,0 /+111,0 tám./

1 Működési költségvetés

4 Ellátottak pénzbeli juttatásai [ 245,0] 356,0 /+111,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 427. (1.mell. XV. 25.cím 17.alc) számú pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1658/98. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Emberi jogi bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Kulturális bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Oktatási bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

558. A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 1. sz. melléklet XX. fejezet 10. cím 7. alcím 7. jogcím-csoport módosítását javasolja:

XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM

10 Fejezeti kezelésű előirányzatok

7 Egyéb feladatfinanszírozás

7 Beruházásból belépő létesítmények [ 70,0] 48,0 /-22,0 tám./

1 Működési költségvetés

3 Dologi kiadások [ 33,8] 11,8 /-22,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat további összefüggéseit lásd az ajánlás 2. pontjában foglalt felsorolás szerint.

Indokolás: Lásd a T/1658/451. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

559. Csizmár Gábor és Kiss Péter képviselők a törvényjavaslat 1. sz. melléklet XX. fejezet 10. cím 8. alcím 1. jogcím-csoport módosítását javasolják:

XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM

10 Fejezeti kezelésű előirányzatok

8 Társadalmi szervezetek támogatása

1 Országos szövetségek, társaságok és egyesületek

támogatása [ 60,0] 228,5 /+168,5 tám./

1 Működési költségvetés

5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások [ 60,0] 228,5 /+168,5 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 635. (1.mell. XXII. 17.cím 1.alc 11.jogc) számú pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1658/369. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- az Oktatási bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Társadalmi szervezetek bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

560. Csizmár Gábor képviselő a törvényjavaslat 1. sz. melléklet XX. fejezet 10. cím 8. alcím 4. jogcím-csoport elhagyását javasolja:

XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM

10 Fejezeti kezelésű előirányzatok

8 Társadalmi szervezetek támogatása

[4 Országos Diákjogi Tanács] [ 5,0] /-5,0 tám./

[1 Működési költségvetés]

[1 Személyi juttatások] [ 3,0] /-3,0 kiad./

[2 Munkaadókat terhelő járulékok] [ 1,0] /-1,0 kiad./

[3 Dologi kiadások] [ 1,0] /-1,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 195. (1.mell. X. 9.cím 10.alc), 543. (1.mell. XX. 10.cím 4.alc új7.jcs) számú pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1658/374. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- az Ifjúsági bizottság nem támogatja,

- az Oktatási bizottság támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

561. Horn Gábor képviselő a törvényjavaslat 1. sz. melléklet XX. fejezet 10. cím 10. alcím 4. jogcím-csoport módosítását javasolja:

XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM

10 Fejezeti kezelésű előirányzatok

10 Alapítványok támogatása

4 Nemzetközi Pető András Közalapítvány [ 540,0] 600,0 /+60,0 tám./

1 Működési költségvetés

5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások [ 540,0] 600,0 /+60,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 159. (1.mell. X. 9.cím 2.alc 2.jcs) számú pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1658/307. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- a Kulturális bizottság nem támogatja,

- az Oktatási bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

562. Horn Gábor képviselő a törvényjavaslat 1. sz. melléklet XX. fejezet 10. cím 10. alcím 5. jogcím-csoport módosítását javasolja:

XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM

10 Fejezeti kezelésű előirányzatok

10 Alapítványok támogatása

5 Gandhi Közalapítvány [ 200,0] 300,0 /+100,0 tám./

1 Működési költségvetés

5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások [ 200,0] 300,0 /+100,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 154. (1.mell. X. 9.cím 2.alc 2.jcs) számú pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1658/308. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- az Emberi jogi bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Kulturális bizottság nem támogatja,

- az Oktatási bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

563. Horn Gábor képviselő a törvényjavaslat 1. sz. melléklet XX. fejezet 10. cím 10. alcím 7. jogcím-csoport módosítását javasolja:

XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM

10 Fejezeti kezelésű előirányzatok

10 Alapítványok támogatása

7 Autizmus Alapítvány [ 72,0] 100,0 /+28,0 tám./

1 Működési költségvetés

5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások [ 72,0] 100,0 /+28,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 162. (1.mell. X. 9.cím 2.alc 2.jcs) számú pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1658/310. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- az Emberi jogi bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Kulturális bizottság nem támogatja,

- az Oktatási bizottság támogatja,

- a Társadalmi szervezetek bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

564. Lezsák Sándor képviselő a törvényjavaslat 1. sz. melléklet XX. fejezet 10. cím 10. alcím 8. jogcím-csoport módosítását javasolja:

XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM

10 Fejezeti kezelésű előirányzatok

10 Alapítványok támogatása

8 Közoktatási Modernizációs Közalapítvány [ 300,0] 600,0 /+300,0 tám./

Megjegyzés: A mód. indítvánnyal összefüggésben a kiadási előirányzatot is módosítani szükséges.

Indokolás: Lásd a T/1658/254. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Emberi jogi bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Oktatási bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

565. Jakab Róbertné, dr. Tabajdi Csaba, Kósáné dr. Kovács Magda, Godó Lajos, Kristyánné Aknai Erzsébet és Donáth László képviselők a törvényjavaslat 1. sz. melléklet XX. fejezet 10. cím 10. alcím 8. jogcím-csoport módosítását javasolják:

XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM

10 Fejezeti kezelésű előirányzatok

10 Alapítványok támogatása

8 Közoktatási Modernizációs Közalapítvány [ 300,0] 290,0 /-10,0 tám./

1 Működési költségvetés

5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások [ 300,0] 290,0 /-10,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 488. (1.mell. XVIII. 5.cím 12.alc 5.jogc) számú pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1658/272. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Kulturális bizottság nem támogatja,

- a Külügyi bizottság nem támogatja,

- az Oktatási bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

566. Horn Gábor képviselő a törvényjavaslat 1. sz. melléklet XX. fejezet 10. cím 10. alcím 8. jogcím-csoport módosítását javasolja:

XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM

10 Fejezeti kezelésű előirányzatok

10 Alapítványok támogatása

8 Közoktatási Modernizációs Közalapítvány [ 300,0] 400,0 /+100,0 tám./

1 Működési költségvetés

5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások [ 300,0] 400,0 /+100,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 163. (1.mell. X. 9.cím 2.alc 2.jcs) számú pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1658/309. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- az Emberi jogi bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Kulturális bizottság nem támogatja,

- az Oktatási bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

567. Az Emberi jogi bizottság a törvényjavaslat 1. sz. melléklet XX. fejezet 10. cím 10. alcím 8. jogcím-csoport módosítását javasolja:

XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM

10 Fejezeti kezelésű előirányzatok

10 Alapítványok támogatása

8 Közoktatási Modernizációs Közalapítvány [ 300,0] 270,0 /-30,0 tám./

1 Működési költségvetés

5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások [ 300,0] 270,0 /-30,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 707. (1.mell. XXIII. 10.cím 5.alc 4.jcs) számú pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1658/444. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

568. Az Emberi jogi bizottság a törvényjavaslat 1. sz. melléklet XX. fejezet 10. cím 10. alcím 8. jogcím-csoport módosítását javasolja:

XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM

10 Fejezeti kezelésű előirányzatok

10 Alapítványok támogatása

8 Közoktatási Modernizációs Közalapítvány [ 300,0] 294,8 /-5,2 tám./

1 Működési költségvetés

5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások [ 300,0] 294,8 /-5,2 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 486. (1.mell. XVIII. 5.cím 12.alc 4.jogc), 709. (1.mell. XXIII. 10.cím 6.alc új16.jcs.) számú pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1658/446. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

569. Horn Gábor képviselő a törvényjavaslat 1. sz. melléklet XX. fejezet 10. cím 10. alcím 26. jogcím-csoport módosítását javasolja:

XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM

10 Fejezeti kezelésű előirányzatok

10 Alapítványok támogatása

26 Esélyt a Tanulásra Közalapítvány [ 400,0] 500,0 /+100,0 tám./

1 Működési költségvetés

5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások [ 400,0] 500,0 /+100,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 160. (1.mell. X. 9.cím 2.alc 2.jcs) számú pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1658/311. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- az Emberi jogi bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Kulturális bizottság nem támogatja,

- az Oktatási bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

570. Horn Gábor és Kuncze Gábor képviselők a törvényjavaslat 1. sz. melléklet XX. fejezet 10. cím 10. alcím 34. jogcím-csoport módosítását javasolják:

XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM

10 Fejezeti kezelésű előirányzatok

10 Alapítványok támogatása

34 A Fogyatékos Gyermekek, Tanulók Felzárkóztatásáért

Országos Közalapítvány [ 200,0] 300,0 /+100,0 tám./

1 Működési költségvetés

5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások [ 200,0] 300,0 /+100,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 153. (1.mell. X. 9.cím 2.alc 2.jcs) számú pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1658/312. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- az Emberi jogi bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Ifjúsági bizottság nem támogatja,

- a Kulturális bizottság nem támogatja,

- az Oktatási bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

571. Vincze László és Koncz Ferenc képviselők a törvényjavaslat 1. sz. melléklet XX. fejezet 10. cím 10. alcím kiegészítését javasolják a következő új 39. jogcím-csoport felvételével:

XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM

10 Fejezeti kezelésű előirányzatok

10 Alapítványok támogatása

39 Cigány kollégiumok létesítése 200,0 /+200,0 tám./

1 Működési költségvetés

5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 200,0 /+200,0 kiad./

Indokolás: Lásd a T/1658/92. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,

- az Oktatási bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

572. Burány Sándor és Kovács László képviselők a törvényjavaslat 1. sz. melléklet XX. fejezet 10. cím 10. alcím kiegészítését javasolják a következő új 39. jogcím-csoport felvételével:

XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM

10 Fejezeti kezelésű előirányzatok

10 Alapítványok támogatása

39 Nemzeti Tehetséggondozási Közalapítvány 2 600,0 /+2600,0 tám./

1 Működési költségvetés

5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 2 600,0 /+2600,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat további összefüggéseit lásd az ajánlás 18. pontjában foglalt felsorolás szerint.

Indokolás: Lásd a T/1658/351. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- az Egészségügyi bizottság nem támogatja,

- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,

- az Eu. Integrációs bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- az Idegenforgalmi bizottság nem támogatja,

- az Ifjúsági bizottság nem támogatja,

- a Kulturális bizottság nem támogatja,

- a Külügyi bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Mezőgazdasági bizottság támogatja,

- a Nemzetbiztonsági bizottság nem támogatja,

- az Oktatási bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,

- a Számvevőszéki bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

573. A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 1. sz. melléklet XX. fejezet 10. cím 11. alcím 1. jogcím-csoport módosítását javasolja:

XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM

10 Fejezeti kezelésű előirányzatok

11 Euro-atlanti oktatási programok

1 Integrációs és multilaterális oktatási feladatok [1 372,0] 1 328,0 /-44,0 tám./

1 Működési költségvetés

5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások [ 920,0] 876,0 /-44,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat további összefüggéseit lásd az ajánlás 2. pontjában foglalt felsorolás szerint.

Indokolás: Lásd a T/1658/451. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

574. Dr. Wekler Ferenc képviselő a törvényjavaslat 1. sz. melléklet XX. fejezet 10. cím 12. alcím elhagyását javasolja:

XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM

10 Fejezeti kezelésű előirányzatok

[12 Felújítások központi támogatása] [2 655,0] /-2655,0 tám./

[2 Felhalmozási költségvetés]

[2 Felújítás] [2 655,0] /-2655,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 15. (21.§ (1)), 19. (21.§ (2)), 29. (21.§ új(6)), 138. (1.mell. X. 9.cím 2.alc 2.jcs), 211. (1.mell. X. 11.cím 3.alc), 366. (1.mell. XIII. 4.cím 1.alc), 416. (1.mell. XV. 25.cím 4.alc), 581. (1.mell. XXI. 4.cím), 611. (1.mell. XXII. 5.cím), 620. (1.mell. XXII. 13.cím 1.alc 17.jcs), 657. (1.mell. XXII. 20.cím 1.alc), 674. (1.mell. XXII. 21.cím 1.alc), 691. (1.mell. XXIII. 10.cím 1.alc 1.jcs), 693. (1.mell. XXIII. 10.cím 2.alc 10.jcs), 700. (1.mell. XXIII. 10.cím 2.alc 24.jcs) számú pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1658/301-1. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- a Honvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Idegenforgalmi bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Kulturális bizottság nem támogatja,

- a Nemzetbiztonsági bizottság nem támogatja,

- az Oktatási bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Számvevőszéki bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Területfejlesztési bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

575. A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 1. sz. melléklet XX. fejezet 10. cím 17. alcím 5. jogcím-csoport módosítását javasolja:

XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM

10 Fejezeti kezelésű előirányzatok

17 Szakképzés támogatása

5 Szakképzési programok támogatása [ 210,0] 166,0 /-44,0 tám./

1 Működési költségvetés

3 Dologi kiadások [ 186,4] 142,4 /-44,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat további összefüggéseit lásd az ajánlás 2. pontjában foglalt felsorolás szerint.

Indokolás: Lásd a T/1658/451. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

576. Burány Sándor és Kovács László képviselők a törvényjavaslat 1. sz. melléklet XX. fejezet 10. cím 20. alcím elhagyását javasolják:

XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM

10 Fejezeti kezelésű előirányzatok

[20 Fejezeti tartalék] [ 200,0] /-200,0 kiad./

[ 200,0] /-200,0 tám./

Megjegyzés: A módosító javaslat további összefüggéseit lásd az ajánlás 18. pontjában foglalt felsorolás szerint.

Indokolás: Lásd a T/1658/351. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- az Egészségügyi bizottság nem támogatja,

- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,

- az Eu. Integrációs bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- az Idegenforgalmi bizottság nem támogatja,

- az Ifjúsági bizottság nem támogatja,

- a Kulturális bizottság nem támogatja,

- a Külügyi bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Mezőgazdasági bizottság támogatja,

- a Nemzetbiztonsági bizottság nem támogatja,

- az Oktatási bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,

- a Számvevőszéki bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

577. A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 1. sz. melléklet XX. fejezet 10. cím 20. alcím módosítását javasolja:

XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM

10 Fejezeti kezelésű előirányzatok

20 Fejezeti tartalék [ 200,0] 164,1 /-35,9 kiad./

[ 200,0] 164,1 /-35,9 tám./

Megjegyzés: A módosító javaslat további összefüggéseit lásd az ajánlás 2. pontjában foglalt felsorolás szerint.

Indokolás: Lásd a T/1658/451. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

1. számú melléklet XXI. EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM

578. Dr. Csáky András képviselő a törvényjavaslat 1. sz. melléklet XXI. fejezet 1. cím módosítását javasolja:

XXI. EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM

1 Egészségügyi Minisztérium igazgatása 1 724,0 tám.

1 Működési költségvetés 65,0 bev.

1 Személyi juttatások [ 801,8] 723,2 /-78,6 kiad./

2 Munkaadókat terhelő járulékok [ 302,5] 275,7 /-26,8 kiad./

Megjegyzés: A mód. indítvánnyal összefüggésben a támogatási előirányzatot is módosítani szükséges.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 597. (1.mell. XXI. 9.cím 2.alc 36.jcs) számú pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1658/387. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Egészségügyi bizottság nem támogatja,

- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal az Egészségügyi bizottság ülésén egyetértett, a Költségvetési bizottság, a Foglalkoztatási bizottság ülésén nem értett egyet.

579. Szalay Gábor képviselő a törvényjavaslat 1. sz. melléklet XXI. fejezet 2. cím módosítását javasolja:

XXI. EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM

2 Népegészségügyi Intézetek [13 763,4] 14 263,4 /+500,0 tám./

1 Működési költségvetés 4 820,1 bev.

1 Személyi juttatások [8 392,3] 8 752,3 /+360,0 kiad./

2 Munkaadókat terhelő járulékok [3 309,1] 3 449,1 /+140,0 kiad./

Indokolás: Lásd a T/1658/417-2. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Egészségügyi bizottság nem támogatja,

- az Emberi jogi bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

580. Dr. Wekler Ferenc képviselő a törvényjavaslat 1. sz. melléklet XXI. fejezet 3. cím módosítását javasolja:

XXI. EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM

3 Szak- és továbbképző intézmények, könyvtárak,

dokumentációs központok [5 081,9] 3 081,9 /-2000,0 tám./

1 Működési költségvetés 208,1 bev.

5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások [3 974,1] 1 974,1 /-2000,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 11. (18.§ (1) c)), 335. (1.mell. XI. 23.cím 6.alc) számú pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1658/409. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Oktatási bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Területfejlesztési bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

581. Dr. Wekler Ferenc képviselő a törvényjavaslat 1. sz. melléklet XXI. fejezet 4. cím módosítását javasolja:

XXI. EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM

4 Gyógyító-megelőző ellátás országos szakintézetei [6 417,1] 1 417,1 /-5000,0 tám./

3 Dologi kiadások [20 007,5] 15 007,5 /-5000,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 15. (21.§ (1)), 19. (21.§ (2)), 29. (21.§ új(6)), 138. (1.mell. X. 9.cím 2.alc 2.jcs), 211. (1.mell. X. 11.cím 3.alc), 366. (1.mell. XIII. 4.cím 1.alc), 416. (1.mell. XV. 25.cím 4.alc), 574. (1.mell. XX. 10.cím 12.alc), 611. (1.mell. XXII. 5.cím), 620. (1.mell. XXII. 13.cím 1.alc 17.jcs), 657. (1.mell. XXII. 20.cím 1.alc), 674. (1.mell. XXII. 21.cím 1.alc), 691. (1.mell. XXIII. 10.cím 1.alc 1.jcs), 693. (1.mell. XXIII. 10.cím 2.alc 10.jcs), 700. (1.mell. XXIII. 10.cím 2.alc 24.jcs) számú pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1658/301-1. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- a Honvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Idegenforgalmi bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Kulturális bizottság nem támogatja,

- a Nemzetbiztonsági bizottság nem támogatja,

- az Oktatási bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Számvevőszéki bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Területfejlesztési bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

582. Dr. Lentner Csaba képviselő a törvényjavaslat 1. sz. melléklet XXI. fejezet 5. cím módosítását javasolja:

XXI. EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM

5 Országos Mentőszolgálat 9 114,5 tám.

1 Működési költségvetés

3 Dologi kiadások [3 956,0] 4 056,0 /+100,0 kiad./

Megjegyzés: A mód. indítvánnyal összefüggésben a támogatási előirányzatot is módosítani szükséges.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 585. (1.mell. XXI. 9.cím 2.alc 1.jcs), 588. (1.mell. XXI. 9.cím 2.alc 2.jcs), 596. (1.mell. XXI. 9.cím 2.alc 21.jcs) számú pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1658/382. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Emberi jogi bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Eu. Integrációs bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

583. Szalay Gábor képviselő a törvényjavaslat 1. sz. melléklet XXI. fejezet 5. cím módosítását javasolja:

XXI. EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM

5 Országos Mentőszolgálat [9 114,5] 9 714,5 /+600,0 tám./

1 Működési költségvetés

1 Személyi juttatások [6 235,8] 6 661,8 /+426,0 kiad./

2 Munkaadókat terhelő járulékok [2 561,4] 2 735,4 /+174,0 kiad./

Indokolás: Lásd a T/1658/336. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Egészségügyi bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

584. A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 1. sz. melléklet XXI. fejezet 9. cím 1. alcím 11. jogcím-csoport módosítását javasolja:

XXI. EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM

9 Fejezeti kezelésű előirányzatok

1 Beruházás

11 Egészségügy beruházásai [2 180,4] 1 875,8 /-304,6 tám./

2 Felhalmozási költségvetés

4 Központi beruházási kiadások [2 180,4] 1 875,8 /-304,6 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat további összefüggéseit lásd az ajánlás 2. pontjában foglalt felsorolás szerint.

Indokolás: Lásd a T/1658/451. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

585. Dr. Lentner Csaba képviselő a törvényjavaslat 1. sz. melléklet XXI. fejezet 9. cím 2. alcím 1. jogcím-csoport módosítását javasolja:

XXI. EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM

9 Fejezeti kezelésű előirányzatok

2 Ágazati célelőirányzatok

1 Az AIDS-program kiemelt feladatainak

támogatása 50,0 tám.

1 Működési költségvetés

3 Dologi kiadások [ 29,0] 79,0 /+50,0 kiad./

Megjegyzés: A mód. indítvánnyal összefüggésben a támogatási előirányzatot is módosítani szükséges.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 582. (1.mell. XXI. 5.cím), 588. (1.mell. XXI. 9.cím 2.alc 2.jcs), 596. (1.mell. XXI. 9.cím 2.alc 21.jcs) számú pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1658/382. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Emberi jogi bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Eu. Integrációs bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

586. Dr. Vojnik Mária képviselő a törvényjavaslat 1. sz. melléklet XXI. fejezet 9. cím 2. alcím 1. jogcím-csoport módosítását javasolja:

XXI. EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM

9 Fejezeti kezelésű előirányzatok

2 Ágazati célelőirányzatok

1 Az AIDS-program kiemelt feladatainak támogatása [ 50,0] 150,0 /+100,0 tám./

Megjegyzés: A mód. indítvány jelöli a kiadási előirányzatok változásának összegét, de nem bontja le kiemelt előirányzatokra.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 150. (1.mell. X. 9.cím 2.alc 2.jcs), 208. (1.mell. X. 11.cím 3.alc), 590. (1.mell. XXI. 9.cím 2.alc 3.jcs), 593. (1.mell. XXI. 9.cím 2.alc új5.jcs), 603. (1.mell. XXI. 9.cím 14.alc új 5.jogc) számú pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1658/298. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- az Egészségügyi bizottság nem támogatja,

- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Kulturális bizottság nem támogatja,

- a Nemzetbiztonsági bizottság nem támogatja,

- a Társadalmi szervezetek bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

587. Szalay Gábor képviselő a törvényjavaslat 1. sz. melléklet XXI. fejezet 9. cím 2. alcím 1. jogcím-csoport módosítását javasolja:

XXI. EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM

9 Fejezeti kezelésű előirányzatok

2 Ágazati célelőirányzatok

1 Az AIDS-program kiemelt feladatainak támogatása [ 50,0] 200,0 /+150,0 tám./

1 Működési költségvetés

1 Személyi juttatások [ 15,0] 115,0 /+100,0 kiad./

2 Munkaadókat terhelő járulékok [ 6,0] 46,0 /+40,0 kiad./

3 Dologi kiadások [ 29,0] 39,0 /+10,0 kiad./

Indokolás: Lásd a T/1658/417-3. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Egészségügyi bizottság nem támogatja,

- az Emberi jogi bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

588. Dr. Lentner Csaba képviselő a törvényjavaslat 1. sz. melléklet XXI. fejezet 9. cím 2. alcím 2. jogcím-csoport módosítását javasolja:

XXI. EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM

9 Fejezeti kezelésű előirányzatok

2 Ágazati célelőirányzatok

2 Állami egészségügyi intézmények ügyeleti díjának

rendezése 2 000,0 tám.

1 Működési költségvetés

1 Személyi juttatások [1 470,6] 1 495,6 /+25,0 kiad./

2 Munkaadókat terhelő járulékok [ 529,4] 539,4 /+10,0 kiad./

Megjegyzés: A mód. indítvánnyal összefüggésben a támogatási előirányzatot is módosítani szükséges.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 582. (1.mell. XXI. 5.cím), 585. (1.mell. XXI. 9.cím 2.alc 1.jcs), 596. (1.mell. XXI. 9.cím 2.alc 21.jcs) számú pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1658/382. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Emberi jogi bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Eu. Integrációs bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

589. Béki Gabriella és Kuncze Gábor képviselők a törvényjavaslat 1. sz. melléklet XXI. fejezet 9. cím 2. alcím 3. jogcím-csoport módosítását javasolják:

XXI. EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM

9 Fejezeti kezelésű előirányzatok

2 Ágazati célelőirányzatok

3 Egészségfejlesztési és mentálhigiéniás célok [ 600,0] 950,0 /+350,0 tám./

Megjegyzés: A módosító javaslat nem jelöli meg a kiadási előirányzatváltozást.

Indokolás: Lásd a T/1658/325. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Egészségügyi bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

590. Dr. Vojnik Mária képviselő a törvényjavaslat 1. sz. melléklet XXI. fejezet 9. cím 2. alcím 3. jogcím-csoport módosítását javasolja:

XXI. EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM

9 Fejezeti kezelésű előirányzatok

2 Ágazati célelőirányzatok

3 Egészségfejlesztési és mentálhigiéniás célok [ 600,0] 800,0 /+200,0 tám./

Megjegyzés: A mód. indítvány jelöli a kiadási előirányzatok változásának összegét, de nem bontja le kiemelt előirányzatokra.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 150. (1.mell. X. 9.cím 2.alc 2.jcs), 208. (1.mell. X. 11.cím 3.alc), 586. (1.mell. XXI. 9.cím 2.alc 1.jcs), 593. (1.mell. XXI. 9.cím 2.alc új5.jcs), 603. (1.mell. XXI. 9.cím 14.alc új 5.jogc) számú pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1658/298. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- az Egészségügyi bizottság nem támogatja,

- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Kulturális bizottság nem támogatja,

- a Nemzetbiztonsági bizottság nem támogatja,

- a Társadalmi szervezetek bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

591. Herényi Károly és dr. Csáky András képviselők a törvényjavaslat 1. sz. melléklet XXI. fejezet 9. cím 2. alcím 3. jogcím-csoport módosítását javasolják:

XXI. EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM

9 Fejezeti kezelésű előirányzatok

2 Ágazati célelőirányzatok

3 Egészségfejlesztési és mentálhigiéniás célok [ 600,0] 1 100,0 /+500,0 tám./

1 Működési költségvetés

1 Személyi juttatások [ 140,0] 280,0 /+140,0 kiad./

2 Munkaadókat terhelő járulékok [ 56,0] 112,0 /+56,0 kiad./

3 Dologi kiadások [ 279,0] 458,0 /+179,0 kiad./

2 Felhalmozási költségvetés

1 Intézményi beruházási kiadások [ 25,0] 50,0 /+25,0 kiad./

3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások [ 100,0] 200,0 /+100,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 616. (1.mell. XXII. 5.cím) számú pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1658/146. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Egészségügyi bizottság nem támogatja,

- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal az Egészségügyi bizottság ülésén egyetértett, a Költségvetési bizottság, a Foglalkoztatási bizottság ülésén nem értett egyet.

592. Csizmár Gábor, Kiss Péter és Juhász Gábor képviselők a törvényjavaslat 1. sz. melléklet XXI. fejezet 9. cím 2. alcím 3. jogcím-csoport módosítását javasolják:

XXI. EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM

9 Fejezeti kezelésű előirányzatok

2 Ágazati célelőirányzatok

3 Egészségfejlesztési és mentálhigiéniás célok [ 600,0] 595,5 /-4,5 tám./

1 Működési költségvetés

3 Dologi kiadások [ 279,0] 274,5 /-4,5 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 183. (1.mell. X. 9.cím 2.alc új55.jcs) számú pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1658/370. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

593. Dr. Vojnik Mária képviselő a törvényjavaslat 1. sz. melléklet XXI. fejezet 9. cím 2. alcím kiegészítését javasolja a következő új 5. jogcím-csoport felvételével:

XXI. EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM

9 Fejezeti kezelésű előirányzatok

2 Ágazati célelőirányzatok

5 Háziorvosi és fogorvosi praxisok létesítése 1 200,0 /+1200,0 tám./

Megjegyzés: A mód. indítvány jelöli a kiadási előirányzatok változásának összegét, de nem bontja le kiemelt előirányzatokra.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 150. (1.mell. X. 9.cím 2.alc 2.jcs), 208. (1.mell. X. 11.cím 3.alc), 586. (1.mell. XXI. 9.cím 2.alc 1.jcs), 590. (1.mell. XXI. 9.cím 2.alc 3.jcs), 603. (1.mell. XXI. 9.cím 14.alc új 5.jogc) számú pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1658/298. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- az Egészségügyi bizottság nem támogatja,

- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Kulturális bizottság nem támogatja,

- a Nemzetbiztonsági bizottság nem támogatja,

- a Társadalmi szervezetek bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

594. Szalay Gábor képviselő a törvényjavaslat 1. sz. melléklet XXI. fejezet 9. cím 2. alcím 10. jogcím-csoport módosítását javasolja:

XXI. EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM

9 Fejezeti kezelésű előirányzatok

2 Ágazati célelőirányzatok

10 Ápolási eszközfejlesztés, home care program [ 100,0] 300,0 /+200,0 tám./

1 Működési költségvetés

1 Személyi juttatások [ 8,0] 23,0 /+15,0 kiad./

2 Munkaadókat terhelő járulékok [ 3,0] 9,0 /+6,0 kiad./

2 Felhalmozási költségvetés

1 Intézményi beruházási kiadások [ 89,0] 268,0 /+179,0 kiad./

Indokolás: Lásd a T/1658/417-4. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Egészségügyi bizottság nem támogatja,

- az Emberi jogi bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

595. Szalay Gábor képviselő a törvényjavaslat 1. sz. melléklet XXI. fejezet 9. cím 2. alcím 14. jogcím-csoport módosítását javasolja:

XXI. EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM

9 Fejezeti kezelésű előirányzatok

2 Ágazati célelőirányzatok

14 Drogbeteg-ellátás feltételeinek javítása [ 50,0] 100,0 /+50,0 tám./

1 Működési költségvetés

5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások [ 50,0] 100,0 /+50,0 kiad./

Indokolás: Lásd a T/1658/417-5. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Egészségügyi bizottság nem támogatja,

- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,

- az Ifjúsági bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

596. Dr. Lentner Csaba képviselő a törvényjavaslat 1. sz. melléklet XXI. fejezet 9. cím 2. alcím 21. jogcím-csoport módosítását javasolja:

XXI. EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM

9 Fejezeti kezelésű előirányzatok

2 Ágazati célelőirányzatok

21 PHARE programokhoz való hozzájárulás 1 055,5 tám.

1 Működési költségvetés

1 Személyi juttatások [ 350,0] 325,0 /-25,0 kiad./

2 Munkaadókat terhelő járulékok [ 140,0] 130,0 /-10,0 kiad./

3 Dologi kiadások [1 100,0] 1 050,0 /-50,0 kiad./

2 Felhalmozási költségvetés 2 477,0 bev.

3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások [1 942,5] 1 842,5 /-100,0 kiad./

Megjegyzés: A mód. indítvánnyal összefüggésben a támogatási előirányzatot is módosítani szükséges.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 582. (1.mell. XXI. 5.cím), 585. (1.mell. XXI. 9.cím 2.alc 1.jcs), 588. (1.mell. XXI. 9.cím 2.alc 2.jcs) számú pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1658/382. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Emberi jogi bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Eu. Integrációs bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

597. Dr. Csáky András képviselő a törvényjavaslat 1. sz. melléklet XXI. fejezet 9. cím 2. alcím 36. jogcím-csoport módosítását javasolja:

XXI. EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM

9 Fejezeti kezelésű előirányzatok

2 Ágazati célelőirányzatok

36 Sürgősségi betegellátás, mentés feltételeinek javítása 1 600,0 tám.

2 Felhalmozási költségvetés

3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások [ 600,0] 705,4 /+105,4 kiad./

Megjegyzés: A mód. indítvánnyal összefüggésben a támogatási előirányzatot is módosítani szükséges.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 578. (1.mell. XXI. 1.cím) számú pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1658/387. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Egészségügyi bizottság nem támogatja,

- az Emberi jogi bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal az Egészségügyi bizottság ülésén egyetértett, a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Foglalkoztatási bizottság ülésén nem értett egyet.

598. Burány Sándor és Kovács László képviselők a törvényjavaslat 1. sz. melléklet XXI. fejezet 9. cím 2. alcím 47. jogcím-csoport módosítását javasolják:

XXI. EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM

9 Fejezeti kezelésű előirányzatok

2 Ágazati célelőirányzatok

47 Alapradiológiai géppark korszerűsítése [ 600,0] 2 600,0 /+2000,0 tám./

2 Felhalmozási költségvetés

3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások [ 600,0] 2 600,0 /+2000,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat további összefüggéseit lásd az ajánlás 18. pontjában foglalt felsorolás szerint.

Indokolás: Lásd a T/1658/351. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- az Egészségügyi bizottság nem támogatja,

- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,

- az Eu. Integrációs bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- az Idegenforgalmi bizottság nem támogatja,

- az Ifjúsági bizottság nem támogatja,

- a Kulturális bizottság nem támogatja,

- a Külügyi bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Mezőgazdasági bizottság támogatja,

- a Nemzetbiztonsági bizottság nem támogatja,

- az Oktatási bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,

- a Számvevőszéki bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

599. Burány Sándor és Kovács László képviselők a törvényjavaslat 1. sz. melléklet XXI. fejezet 9. cím 2. alcím 62. jogcím-csoport módosítását javasolják:

XXI. EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM

9 Fejezeti kezelésű előirányzatok

2 Ágazati célelőirányzatok

62 Az onkológiai sugárterápia feltételeinek javítása [ 600,0] 2 600,0 /+2000,0 tám./

2 Felhalmozási költségvetés

3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások [ 600,0] 2 600,0 /+2000,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat további összefüggéseit lásd az ajánlás 18. pontjában foglalt felsorolás szerint.

Indokolás: Lásd a T/1658/351. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- az Egészségügyi bizottság nem támogatja,

- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,

- az Eu. Integrációs bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- az Idegenforgalmi bizottság nem támogatja,

- az Ifjúsági bizottság nem támogatja,

- a Kulturális bizottság nem támogatja,

- a Külügyi bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Mezőgazdasági bizottság támogatja,

- a Nemzetbiztonsági bizottság nem támogatja,

- az Oktatási bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,

- a Számvevőszéki bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

600. Burány Sándor és Kovács László képviselők a törvényjavaslat 1. sz. melléklet XXI. fejezet 9. cím 2. alcím 67. jogcím-csoport módosítását javasolják:

XXI. EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM

9 Fejezeti kezelésű előirányzatok

2 Ágazati célelőirányzatok

67 Aneszteziológiai és intenzív ellátás minimum-

követelményeinek biztosítása [ 250,0] 1 250,0 /+1000,0 tám./

2 Felhalmozási költségvetés

3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások [ 250,0] 1 250,0 /+1000,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat további összefüggéseit lásd az ajánlás 18. pontjában foglalt felsorolás szerint.

Indokolás: Lásd a T/1658/351. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- az Egészségügyi bizottság nem támogatja,

- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,

- az Eu. Integrációs bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- az Idegenforgalmi bizottság nem támogatja,

- az Ifjúsági bizottság nem támogatja,

- a Kulturális bizottság nem támogatja,

- a Külügyi bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Mezőgazdasági bizottság támogatja,

- a Nemzetbiztonsági bizottság nem támogatja,

- az Oktatási bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,

- a Számvevőszéki bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

601. Font Sándor képviselő a törvényjavaslat 1. sz. melléklet XXI. fejezet 9. cím 2. alcím kiegészítését javasolja a következő új 68. jogcím-csoport felvételével:

XXI. EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM

9 Fejezeti kezelésű előirányzatok

2 Ágazati célelőirányzatok

68 Influenza elleni oltóanyag beszerzés 600,0 /+600,0 tám./

1 Működési költségvetés

3 Dologi kiadások 600,0 /+600,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 614. (1.mell. XXII. 5.cím) számú pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1658/145. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Egészségügyi bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

602. Szalay Gábor képviselő a törvényjavaslat 1. sz. melléklet XXI. fejezet 9. cím 14. alcím 1. jogcím módosítását javasolja:

XXI. EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM

9 Fejezeti kezelésű előirányzatok

14 Társadalmi szervezetek címzett támogatása

1 Magyar Vöröskereszt támogatása [ 470,0] 570,0 /+100,0 tám./

1 Működési költségvetés

5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások [ 470,0] 570,0 /+100,0 kiad./

Indokolás: Lásd a T/1658/417-1. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Egészségügyi bizottság nem támogatja,

- az Emberi jogi bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

603. Dr. Vojnik Mária képviselő a törvényjavaslat 1. sz. melléklet XXI. fejezet 9. cím 14. alcím kiegészítését javasolja a következő új 5. jogcím felvételével:

XXI. EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM

9 Fejezeti kezelésű előirányzatok

14 Társadalmi szervezetek címzett támogatása

5 Lánc Egészségkárosodott Emberek Szervezeteinek

Szövetsége 100,0 /+100,0 tám./

100,0 /+100,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 150. (1.mell. X. 9.cím 2.alc 2.jcs), 208. (1.mell. X. 11.cím 3.alc), 586. (1.mell. XXI. 9.cím 2.alc 1.jcs), 590. (1.mell. XXI. 9.cím 2.alc 3.jcs), 593. (1.mell. XXI. 9.cím 2.alc új5.jcs) számú pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1658/298. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- az Egészségügyi bizottság nem támogatja,

- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Kulturális bizottság nem támogatja,

- a Nemzetbiztonsági bizottság nem támogatja,

- a Társadalmi szervezetek bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1. számú melléklet XXII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM

604. Burány Sándor és Kovács László képviselők a törvényjavaslat 1. sz. melléklet XXII. fejezet 1. cím módosítását javasolják:

XXII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM

1 Pénzügyminisztérium igazgatása [2 625,5] 2 470,9 /-154,6 tám./

1 Működési költségvetés

356,5 bev.

1 Személyi juttatások [1 456,1] 1 378,3 /-77,8 kiad./

2 Munkaadókat terhelő járulékok [ 516,7] 489,1 /-27,6 kiad./

3 Dologi kiadások [ 923,1] 873,9 /-49,2 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat további összefüggéseit lásd az ajánlás 18. pontjában foglalt felsorolás szerint.

Indokolás: Lásd a T/1658/351. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- az Egészségügyi bizottság nem támogatja,

- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,

- az Eu. Integrációs bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- az Idegenforgalmi bizottság nem támogatja,

- az Ifjúsági bizottság nem támogatja,

- a Kulturális bizottság nem támogatja,

- a Külügyi bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Mezőgazdasági bizottság támogatja,

- a Nemzetbiztonsági bizottság nem támogatja,

- az Oktatási bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,

- a Számvevőszéki bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

605. Csizmár Gábor és Kiss Péter képviselők a törvényjavaslat 1. sz. melléklet XXII. fejezet 1. cím módosítását javasolják:

XXII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM

1 Pénzügyminisztérium igazgatása [2 625,5] 2 619,7 /-5,8 tám./

1 Működési költségvetés 356,5 bev.

1 Személyi juttatások [1 456,1] 1 452,5 /-3,6 kiad./

2 Munkaadókat terhelő járulékok [ 516,7] 515,5 /-1,2 kiad./

3 Dologi kiadások [ 923,1] 922,1 /-1,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 83. (1.mell. I. 4.cím új4.alc) számú pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1658/365. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,

- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Társadalmi szervezetek bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

606. Kósáné dr. Kovács Magda, dr. Tabajdi Csaba, Jakab Róbertné, Godó Lajos, Kristyánné Aknai Erzsébet, Donáth László és dr. Kiss Gábor képviselők a törvényjavaslat 1. sz. melléklet XXII. fejezet 5. cím módosítását javasolják:

XXII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM

5 Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal 55 587,7 tám.

1 Működési költségvetés 190,3 bev.

1 Személyi juttatások [22 677,8] 20 677,8 /-2000,0 kiad./

Megjegyzés: A mód. indítvánnyal összefüggésben a támogatási előirányzatot is módosítani szükséges.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 49. (új54.§), 167. (1.mell. X. 9.cím 2.alc 2.jcs), 680. (1.mell. XXII. 24.cím 2.alc 1.jcs) számú pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1658/274. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Kulturális bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

607. Dr. Wekler Ferenc képviselő a törvényjavaslat 1. sz. melléklet XXII. fejezet 5. cím módosítását javasolja:

XXII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM

5 Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal 55 587,7 tám.

2 Felhalmozási költségvetés 22,0 bev.

1 Intézményi beruházási kiadások [9 178,0] 8 322,0 /-856,0 kiad./

Megjegyzés: A mód. indítvánnyal összefüggésben a támogatási vagy bevételi előirányzatot is módosítani szükséges.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 504. (1.mell. XIX. 15.cím 14.alc 7.jogc) számú pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1658/303. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Egészségügyi bizottság nem támogatja,

- az Emberi jogi bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Foglalkoztatási bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

608. A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 1. sz. melléklet XXII. fejezet 5. cím módosítását javasolja:

XXII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM

5 Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal [55 587,7] 55 297,2 /-290,5 tám./

1 Működési költségvetés 190,3 bev.

3 Dologi kiadások [14 003,2] 13 712,7 /-290,5 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat további összefüggéseit lásd az ajánlás 2. pontjában foglalt felsorolás szerint.

Indokolás: Lásd a T/1658/451. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

609. Dr. Lotz Károly képviselő a törvényjavaslat 1. sz. melléklet XXII. fejezet 5. cím módosítását javasolja:

XXII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM

5 Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal [55 587,7] 55 532,2 /-55,5 tám./

1 Működési költségvetés 190,3 bev.

3 Dologi kiadások [14 003,2] 13 947,7 /-55,5 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 411. (1.mell. XV. 25.cím 2.alc 4.jcs) számú pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1658/317. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

610. Dr. Lotz Károly képviselő a törvényjavaslat 1. sz. melléklet XXII. fejezet 5. cím módosítását javasolja:

XXII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM

5 Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal [55 587,7] 55 319,7 /-268,0 tám./

1 Működési költségvetés 190,3 bev.

3 Dologi kiadások [14 003,2] 13 735,2 /-268,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 774. (1.mell. XXXIII. 12.cím 3.alc 1.jcs) számú pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1658/318. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Oktatási bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

611. Dr. Wekler Ferenc képviselő a törvényjavaslat 1. sz. melléklet XXII. fejezet 5. cím módosítását javasolja:

XXII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM

5 Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal [55 587,7] 44 787,7 /-10800,0 tám./

1 Működési költségvetés 190,3 bev.

1 Személyi juttatások [22 677,8] 20 677,8 /-2000,0 kiad./

2 Munkaadókat terhelő járulékok [8 473,4] 7 673,4 /-800,0 kiad./

3 Dologi kiadások [14 003,2] 9 003,2 /-5000,0 kiad./

2 Felhalmozási költségvetés 22,0 bev.

1 Intézményi beruházási kiadások [9 178,0] 6 178,0 /-3000,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 15. (21.§ (1)), 19. (21.§ (2)), 29. (21.§ új(6)), 138. (1.mell. X. 9.cím 2.alc 2.jcs), 211. (1.mell. X. 11.cím 3.alc), 366. (1.mell. XIII. 4.cím 1.alc), 416. (1.mell. XV. 25.cím 4.alc), 574. (1.mell. XX. 10.cím 12.alc), 581. (1.mell. XXI. 4.cím), 620. (1.mell. XXII. 13.cím 1.alc 17.jcs), 657. (1.mell. XXII. 20.cím 1.alc), 674. (1.mell. XXII. 21.cím 1.alc), 691. (1.mell. XXIII. 10.cím 1.alc 1.jcs), 693. (1.mell. XXIII. 10.cím 2.alc 10.jcs), 700. (1.mell. XXIII. 10.cím 2.alc 24.jcs) számú pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1658/301-1. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- a Honvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Idegenforgalmi bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Kulturális bizottság nem támogatja,

- a Nemzetbiztonsági bizottság nem támogatja,

- az Oktatási bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Számvevőszéki bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Területfejlesztési bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

612. T. Asztalos Ildikó képviselő a törvényjavaslat 1. sz. melléklet XXII. fejezet 5. cím módosítását javasolja:

XXII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM

5 Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal [55 587,7] 45 087,7 /-10500,0 tám./

1 Működési költségvetés 190,3 bev.

3 Dologi kiadások [14 003,2] 8 003,2 /-6000,0 kiad./

2 Felhalmozási költségvetés 22,0 bev.

1 Intézményi beruházási kiadások [9 178,0] 4 678,0 /-4500,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 204. (1.mell. X. 11.cím 2.alc), 465. (1.mell. XVII. 13.cím 1.alc 23.jcs) számú pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1658/410. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- a Nemzetbiztonsági bizottság nem támogatja,

- a Területfejlesztési bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

613. Burány Sándor és Kovács László képviselők a törvényjavaslat 1. sz. melléklet XXII. fejezet 5. cím módosítását javasolják:

XXII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM

5 Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal [55 587,7] 42 587,7 /-13000,0 tám./

1 Működési költségvetés 190,3 bev.

1 Személyi juttatások [22 677,8] 17 394,8 /-5283,0 kiad./

2 Munkaadókat terhelő járulékok [8 473,4] 6 499,4 /-1974,0 kiad./

3 Dologi kiadások [14 003,2] 10 741,2 /-3262,0 kiad./

2 Felhalmozási költségvetés 22,0 bev.

1 Intézményi beruházási kiadások [9 178,0] 6 697,0 /-2481,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat további összefüggéseit lásd az ajánlás 18. pontjában foglalt felsorolás szerint.

Indokolás: Lásd a T/1658/351. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- az Egészségügyi bizottság nem támogatja,

- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,

- az Eu. Integrációs bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- az Idegenforgalmi bizottság nem támogatja,

- az Ifjúsági bizottság nem támogatja,

- a Kulturális bizottság nem támogatja,

- a Külügyi bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Mezőgazdasági bizottság támogatja,

- a Nemzetbiztonsági bizottság nem támogatja,

- az Oktatási bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,

- a Számvevőszéki bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

614. Font Sándor képviselő a törvényjavaslat 1. sz. melléklet XXII. fejezet 5. cím módosítását javasolja:

XXII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM

5 Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal [55 587,7] 54 987,7 /-600,0 tám./

1 Működési költségvetés 190,3 bev.

1 Személyi juttatások [22 677,8] 22 077,8 /-600,0 kiad./

Megjegyzés: A mód. indítvánnyal összefüggésben a munkaadói járulék előirányzatát is módosítani szükséges.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 601. (1.mell. XXI. 9.cím 2.alc új68.jcs) számú pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1658/145. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Egészségügyi bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

615. Font Sándor és Szászfalvi László képviselők a törvényjavaslat 1. sz. melléklet XXII. fejezet 5. cím módosítását javasolják:

XXII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM

5 Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal [55 587,7] 54 587,7 /-1000,0 tám./

1 Működési költségvetés 190,3 bev.

1 Személyi juttatások [22 677,8] 21 677,8 /-1000,0 kiad./

Megjegyzés: A mód. indítvánnyal összefüggésben a munkaadói járulék előirányzatát is módosítani szükséges.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 642. (1.mell. XXII. 18.cím 1.alc), 720. (1.mell. XXIII. 13.cím 1.alc) számú pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1658/143. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Emberi jogi bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Kulturális bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

616. Herényi Károly és dr. Csáky András képviselők a törvényjavaslat 1. sz. melléklet XXII. fejezet 5. cím módosítását javasolják:

XXII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM

5 Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal [55 587,7] 55 087,7 /-500,0 tám./

1 Működési költségvetés 190,3 bev.

3 Dologi kiadások [14 003,2] 13 503,2 /-500,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 591. (1.mell. XXI. 9.cím 2.alc 3.jcs) számú pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1658/146. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Egészségügyi bizottság nem támogatja,

- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal az Egészségügyi bizottság ülésén egyetértett, a Költségvetési bizottság, a Foglalkoztatási bizottság ülésén nem értett egyet.

617. Dr. Bazsa György, dr. Jánosi György és Zuschlag János képviselők a törvényjavaslat 1. sz. melléklet XXII. fejezet 5. cím módosítását javasolják:

XXII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM

5 Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal [55 587,7] 52 087,7 /-3500,0 tám./

2 Felhalmozási költségvetés [ 22,0] /-22,0 bev./

1 Intézményi beruházási kiadások [9 178,0] 5 700,0 /-3478,0 kiad./

Megjegyzés: A mód. indítvány feltehetően számítási hibát tartalmaz (44,0 mFt az eltérés).

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 555. (1.mell. XX. 10.cím 5.alc új37.jcs) számú pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1658/161. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- az Oktatási bizottság támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

618. Burány Sándor és Kovács László képviselők a törvényjavaslat 1. sz. melléklet XXII. fejezet 12. cím módosítását javasolják:

XXII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM

12 Magyar Államkincstár [5 827,7] 5 018,7 /-809,0 tám./

1 Működési költségvetés 787,8 bev.

1 Személyi juttatások [2 568,9] 2 222,1 /-346,8 kiad./

2 Munkaadókat terhelő járulékok [ 971,9] 840,7 /-131,2 kiad./

3 Dologi kiadások [2 450,0] 2 119,0 /-331,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat további összefüggéseit lásd az ajánlás 18. pontjában foglalt felsorolás szerint.

Indokolás: Lásd a T/1658/351. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- az Egészségügyi bizottság nem támogatja,

- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,

- az Eu. Integrációs bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- az Idegenforgalmi bizottság nem támogatja,

- az Ifjúsági bizottság nem támogatja,

- a Kulturális bizottság nem támogatja,

- a Külügyi bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Mezőgazdasági bizottság támogatja,

- a Nemzetbiztonsági bizottság nem támogatja,

- az Oktatási bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,

- a Számvevőszéki bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

619. A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 1. sz. melléklet XXII. fejezet 13. cím 1. alcím 7. jogcím-csoport módosítását javasolja:

XXII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM

13 Fejezeti kezelésű előirányzatok

1 Beruházás

7 Gyula határátkelőhely [ 390,0] 77,4 /-312,6 tám./

2 Felhalmozási költségvetés

4 Központi beruházási kiadások [ 390,0] 77,4 /-312,6 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat további összefüggéseit lásd az ajánlás 2. pontjában foglalt felsorolás szerint.

Indokolás: Lásd a T/1658/451. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

620. Dr. Wekler Ferenc képviselő a törvényjavaslat 1. sz. melléklet XXII. fejezet 13. cím 1. alcím 17. jogcím-csoport elhagyását javasolja:

XXII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM

13 Fejezeti kezelésű előirányzatok

1 Beruházás

[17 Pénzügyi és költségvetési tevékenységek és szolgáltatások

beruházásai] [1 134,0] /-1134,0 tám./

[2 Felhalmozási költségvetés]

[4 Központi beruházási kiadások] [1 134,0] /-1134,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 15. (21.§ (1)), 19. (21.§ (2)), 29. (21.§ új(6)), 138. (1.mell. X. 9.cím 2.alc 2.jcs), 211. (1.mell. X. 11.cím 3.alc), 366. (1.mell. XIII. 4.cím 1.alc), 416. (1.mell. XV. 25.cím 4.alc), 574. (1.mell. XX. 10.cím 12.alc), 581. (1.mell. XXI. 4.cím), 611. (1.mell. XXII. 5.cím), 657. (1.mell. XXII. 20.cím 1.alc), 674. (1.mell. XXII. 21.cím 1.alc), 691. (1.mell. XXIII. 10.cím 1.alc 1.jcs), 693. (1.mell. XXIII. 10.cím 2.alc 10.jcs), 700. (1.mell. XXIII. 10.cím 2.alc 24.jcs) számú pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1658/301-1. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- a Honvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Idegenforgalmi bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Kulturális bizottság nem támogatja,

- a Nemzetbiztonsági bizottság nem támogatja,

- az Oktatási bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Számvevőszéki bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Területfejlesztési bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

621. Csizmár Gábor képviselő a törvényjavaslat 1. sz. melléklet XXII. fejezet 13. cím 2. alcím 24. jogcím-csoport módosítását javasolja:

XXII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM

13 Fejezeti kezelésű előirányzatok

2 Ágazati célelőirányzatok

24 Adójegyek előállítási költségeire [1 200,0] 1 143,5 /-56,5 tám./

1 Működési költségvetés

3 Dologi kiadások [1 200,0] 1 143,5 /-56,5 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 188. (1.mell. X. 9.cím 2.alc 60.jcs) számú pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1658/367. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,

- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Környezetvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

622. Burány Sándor és Kovács László képviselők a törvényjavaslat 1. sz. melléklet XXII. fejezet 13. cím 10. alcím elhagyását javasolják:

XXII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM

13 Fejezeti kezelésű előirányzatok

[10 Fejezeti tartalék] [ 554,8] /-554,8 kiad./

[ 554,8] /-554,8 tám./

Megjegyzés: A módosító javaslat további összefüggéseit lásd az ajánlás 18. pontjában foglalt felsorolás szerint.

Indokolás: Lásd a T/1658/351. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- az Egészségügyi bizottság nem támogatja,

- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,

- az Eu. Integrációs bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- az Idegenforgalmi bizottság nem támogatja,

- az Ifjúsági bizottság nem támogatja,

- a Kulturális bizottság nem támogatja,

- a Külügyi bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Mezőgazdasági bizottság támogatja,

- a Nemzetbiztonsági bizottság nem támogatja,

- az Oktatási bizottság nem támogatja,

- a Számvevőszéki bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

623. Csizmár Gábor, Tóbiás József, Juhász Gábor és Bakonyi Tibor képviselők a törvényjavaslat 1. sz. melléklet XXII. fejezet 13. cím 10. alcím módosítását javasolják:

XXII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM

13 Fejezeti kezelésű előirányzatok

10 Fejezeti tartalék [ 554,8] 470,8 /-84,0 tám./

[ 554,8] 470,8 /-84,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 734. (1.mell. XXIV. 5.cím 4.alc 2.jcs) számú pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1658/368. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- az Ifjúsági bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

624. Csizmár Gábor képviselő a törvényjavaslat 1. sz. melléklet XXII. fejezet 14. cím 2. alcím 1. jogcím-csoport módosítását javasolja:

XXII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM

14 Vállalkozások folyó támogatása

2 Egyedi támogatások

1 Termelési támogatás [51 100,0] 50 831,0 /-269,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 286. (1.mell. XI. 19.cím 13.alc 3.jcs új8.jogc) számú pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1658/377. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Egészségügyi bizottság nem támogatja,

- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal az Egészségügyi bizottság ülésén egyetértett, a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bizottság ülésén nem értett egyet.

625. Vincze László és Koncz Ferenc képviselők a törvényjavaslat 1. sz. melléklet XXII. fejezet 14. cím 2. alcím 1. jogcím-csoport módosítását javasolják:

XXII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM

14 Vállalkozások folyó támogatása

2 Egyedi támogatások

1 Termelési támogatás [51 100,0] 50 100,0 /-1000,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 534. (1.mell. XX. 10.cím 1.alc 5.jcs), 703. (1.mell. XXIII. 10.cím 3.alc 2.jcs) számú pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1658/99. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Emberi jogi bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Kulturális bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Oktatási bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

626. Burány Sándor és Kovács László képviselők a törvényjavaslat 1. sz. melléklet XXII. fejezet 14. cím 2. alcím 1. jogcím-csoport módosítását javasolják:

XXII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM

14 Vállalkozások folyó támogatása

2 Egyedi támogatások

1 Termelési támogatás [51 100,0] 49 300,0 /-1800,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat további összefüggéseit lásd az ajánlás 18. pontjában foglalt felsorolás szerint.

Indokolás: Lásd a T/1658/351. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- az Egészségügyi bizottság nem támogatja,

- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,

- az Eu. Integrációs bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- az Idegenforgalmi bizottság nem támogatja,

- az Ifjúsági bizottság nem támogatja,

- a Kulturális bizottság nem támogatja,

- a Külügyi bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Mezőgazdasági bizottság támogatja,

- a Nemzetbiztonsági bizottság nem támogatja,

- az Oktatási bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,

- a Számvevőszéki bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

627. Kósáné dr. Kovács Magda és Szabados Tamás képviselők a törvényjavaslat 1. sz. melléklet XXII. fejezet 14. cím 2. alcím 1. jogcím-csoport módosítását javasolják:

XXII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM

14 Vállalkozások folyó támogatása

2 Egyedi támogatások

1 Termelési támogatás [51 100,0] 50 100,0 /-1000,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 38. (50.§), 161. (1.mell. X. 9.cím 2.alc 2.jcs), 320. (1.mell. XI. 23.cím 2.alc új17.jcs) számú pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1658/278. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Kulturális bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,

- a Számvevőszéki bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

628. A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 1. sz. melléklet XXII. fejezet 14. cím 2. alcím 1. jogcím-csoport módosítását javasolja:

XXII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM

14 Vállalkozások folyó támogatása

2 Egyedi támogatások

1 Termelési támogatás [51 100,0] 50 739,0 /-361,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat további összefüggéseit lásd az ajánlás 2. pontjában foglalt felsorolás szerint.

Indokolás: Lásd a T/1658/451. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

629. Burány Sándor és Kovács László képviselők a törvényjavaslat 1. sz. melléklet XXII. fejezet 14. cím 2. alcím 2. jogcím-csoport elhagyását javasolják:

XXII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM

14 Vállalkozások folyó támogatása

2 Egyedi támogatások

2 Eximbank Rt. kamatkiegyenlítése [1 300,0] 650,0 /-650,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat további összefüggéseit lásd az ajánlás 18. pontjában foglalt felsorolás szerint.

Indokolás: Lásd a T/1658/351. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

630. Várkonyi András képviselő a törvényjavaslat 1. sz. melléklet XXII. fejezet 16. cím módosítását javasolja:

XXII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM

16 Lakástámogatások [71 350,0] 74 350,0 /+3000,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 653. (1.mell. XXII. 20.cím 1.alc) számú pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1658/224. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság támogatja,

- a Területfejlesztési bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

631. A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 1. sz. melléklet XXII. fejezet 16. cím módosítását javasolja:

XXII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM

16 Lakástámogatások [71 350,0] 71 250,0 /-100,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 228. (1.mell. XI. 3.cím) számú pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1658/452. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

632. Csabai Lászlóné képviselő a törvényjavaslat 1. sz. melléklet XXII. fejezet 16. cím módosítását javasolja:

XXII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM

16 Lakástámogatások [71 350,0] 67 225,0 /-4125,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 307. (1.mell. XI. 23.cím 1.alc új22jcs), 796. (3.mell. 10.), 812. (3.mell. kieg. 1. 5.fr.), 813. (3.mell. kieg. 1. új 6. fr.) számú pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1658/400. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Egészségügyi bizottság nem támogatja,

- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,

- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

633. Mádi László, Font Sándor és dr. Csúcs László képviselők a törvényjavaslat 1. sz. melléklet XXII. fejezet 16. cím módosítását javasolják:

XXII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM

16 Lakástámogatások [71 350,0] 70 550,0 /-800,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 293. (1.mell. XI. 23.cím 1.alc 2.jcs), 795. (3.mell. 10.) számú pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1658/246. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság támogatja,

- az Egészségügyi bizottság támogatja,

- az Ifjúsági bizottság támogatja,

- az Önkormányzati bizottság támogatja,

- a Területfejlesztési bizottság támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

634. A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 1. sz. melléklet XXII. fejezet 17. cím 1. alcím 11. jogcím módosítását javasolja:

XXII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM

17 Egyéb költségvetési kiadások

1 Vegyes kiadások

11 Egyéb vegyes kiadások [1 410,0] 1 373,1 /-36,9 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat további összefüggéseit lásd az ajánlás 2. pontjában foglalt felsorolás szerint.

Indokolás: Lásd a T/1658/451. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

635. Csizmár Gábor és Kiss Péter képviselők a törvényjavaslat 1. sz. melléklet XXII. fejezet 17. cím 1. alcím 11. jogcím módosítását javasolják:

XXII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM

17 Egyéb költségvetési kiadások

1 Vegyes kiadások

11 Egyéb vegyes kiadások [1 410,0] 1 241,5 /-168,5 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 559. (1.mell. XX. 10.cím 8.alc 1.jcs) számú pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1658/369. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- az Oktatási bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Társadalmi szervezetek bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

636. Herbály Imre képviselő a törvényjavaslat 1. sz. melléklet XXII. fejezet 18. cím 1. alcím módosítását javasolja:

XXII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM

18 Állam által vállalt kezesség és viszontgarancia érvényesítése

1 Jogszabályi és Kormány által vállalt egyedi

kezességekből eredő fizetési kötelezettség [10 200,0] 9 700,0 /-500,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 417. (1.mell. XV. 25.cím 4.alc) számú pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1658/67. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- az Idegenforgalmi bizottság nem támogatja,

- a Mezőgazdasági bizottság nem támogatja,

- a Területfejlesztési bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

637. Dr. Bazsa György, dr. Jánosi György és Zuschlag János képviselők a törvényjavaslat 1. sz. melléklet XXII. fejezet 18. cím 1. alcím módosítását javasolják:

XXII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM

18 Állam által vállalt kezesség és viszontgarancia érvényesítése

1 Jogszabályi és Kormány által vállalt egyedi

kezességekből eredő fizetési kötelezettség [10 200,0] 9 700,0 /-500,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 773. (1.mell. XXXIII. 12.cím 3.alc 1.jcs) számú pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1658/155. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- az Oktatási bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

638. Dr. Szabó Zoltán, Pál Béla és Lendvai Ildikó képviselők a törvényjavaslat 1. sz. melléklet XXII. fejezet 18. cím 1. alcím módosítását javasolják:

XXII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM

18 Állam által vállalt kezesség és viszontgarancia érvényesítése

1 Jogszabályi és Kormány által vállalt egyedi

kezességekből eredő fizetési kötelezettség [10 200,0] 10 022,0 /-178,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 325. (1.mell. XI. 23.cím 4.alc 1.jcs), 829. (7.mell. a)) számú pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1658/344. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Kulturális bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

639. Balogh László és Font Sándor képviselők a törvényjavaslat 1. sz. melléklet XXII. fejezet 18. cím 1. alcím módosítását javasolják:

XXII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM

18 Állam által vállalt kezesség és viszontgarancia érvényesítése

1 Jogszabályi és Kormány által vállalt egyedi

kezességekből eredő fizetési kötelezettség [10 200,0] 10 150,0 /-50,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 490. (1.mell. XVIII. 5.cím 13.alc 1.jogc) számú pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1658/140. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Emberi jogi bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Kulturális bizottság nem támogatja,

- a Külügyi bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

640. Keller László képviselő a törvényjavaslat 1. sz. melléklet XXII. fejezet 18. cím 1. alcím módosítását javasolja:

XXII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM

18 Állam által vállalt kezesség és viszontgarancia érvényesítése

1 Jogszabályi és Kormány által vállalt egyedi kezességekből

eredő fizetési kötelezettség [10 200,0] 9 900,0 /-300,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 467. (1.mell. XVII. 13.cím 1.alc új27.jcs) számú pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1658/26. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Területfejlesztési bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

641. Keller László képviselő a törvényjavaslat 1. sz. melléklet XXII. fejezet 18. cím 1. alcím módosítását javasolja:

XXII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM

18 Állam által vállalt kezesség és viszontgarancia érvényesítése

1 Jogszabályi és Kormány által vállalt egyedi kezességekből

eredő fizetési kötelezettség [10 200,0] 9 800,0 /-400,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 249. (1.mell. XI. 5.cím 16.alc) számú pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1658/25. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

642. Font Sándor és Szászfalvi László képviselők a törvényjavaslat 1. sz. melléklet XXII. fejezet 18. cím 1. alcím módosítását javasolják:

XXII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM

18 Állam által vállalt kezesség és viszontgarancia érvényesítése

1 Jogszabályi és Kormány által vállalt egyedi kezességekből

eredő fizetési kötelezettség [10 200,0] 9 200,0 /-1000,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 615. (1.mell. XXII. 5.cím), 720. (1.mell. XXIII. 13.cím 1.alc) számú pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1658/143. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Emberi jogi bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Kulturális bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

643. Burány Sándor és Kovács László képviselők a törvényjavaslat 1. sz. melléklet XXII. fejezet 19. cím 1. alcím 1. jogcím-csoport módosítását javasolják:

XXII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM

19 Vállalkozások költségvetési befizetései

1 Társasági adó

1 Társasági adó (pénzintézetek nélkül) [277 000,0] 280 000,0 /+3000,0 bev./

Megjegyzés: A módosító javaslat további összefüggéseit lásd az ajánlás 18. pontjában foglalt felsorolás szerint.

Indokolás: Lásd a T/1658/351. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- az Egészségügyi bizottság nem támogatja,

- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,

- az Eu. Integrációs bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- az Idegenforgalmi bizottság nem támogatja,

- az Ifjúsági bizottság nem támogatja,

- a Kulturális bizottság nem támogatja,

- a Külügyi bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Mezőgazdasági bizottság támogatja,

- a Nemzetbiztonsági bizottság nem támogatja,

- az Oktatási bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,

- a Számvevőszéki bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

644. Dr. Lentner Csaba és Balczó Zoltán képviselők a törvényjavaslat 1. sz. melléklet XXII. fejezet 19. cím 1. alcím 2. jogcím-csoport módosítását javasolják:

XXII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM

19 Vállalkozások költségvetési befizetései

1 Társasági adó

2 Pénzintézetek társasági adója [22 000,0] 24 000,0 /+2000,0 bev./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 684. (1.mell. XXII. 27.cím 1.alc), 746. (1.mell. XXXIII. 2.cím), 748. (1.mell. XXXIII. 3.cím), 750. (1.mell. XXXIII. 4.cím), 752. (1.mell. XXXIII. 5.cím), 755. (1.mell. XXXIII. 6.cím), 756. (1.mell. XXXIII. 7.cím), 760. (1.mell. XXXIII. 8.cím), 761. (1.mell. XXXIII. 9.cím), 764. (1.mell. XXXIII. 10.cím), 766. (1.mell. XXXIII. 11.cím), 772. (1.mell. XXXIII. 12.cím 3.alc 1.jcs) számú pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1658/427. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Kulturális bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Oktatási bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

645. Burány Sándor és Kovács László képviselők a törvényjavaslat 1. sz. melléklet XXII. fejezet 19. cím 1. alcím 2. jogcím-csoport módosítását javasolják:

XXII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM

19 Vállalkozások költségvetési befizetései

1 Társasági adó

2 Pénzintézetek társasági adója [22 000,0] 22 200,0 /+200,0 bev./

Megjegyzés: A módosító javaslat további összefüggéseit lásd az ajánlás 18. pontjában foglalt felsorolás szerint.

Indokolás: Lásd a T/1658/351. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- az Egészségügyi bizottság nem támogatja,

- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,

- az Eu. Integrációs bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- az Idegenforgalmi bizottság nem támogatja,

- az Ifjúsági bizottság nem támogatja,

- a Kulturális bizottság nem támogatja,

- a Külügyi bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Mezőgazdasági bizottság támogatja,

- a Nemzetbiztonsági bizottság nem támogatja,

- az Oktatási bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,

- a Számvevőszéki bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

646. Szabados Tamás, Csizmár Gábor, Csige József, dr. Jánosi György és Zuschlag János képviselők a törvényjavaslat 1. sz. melléklet XXII. fejezet 19. cím 3. alcím módosítását javasolják:

XXII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM

19 Vállalkozások költségvetési befizetései

3 Vám és importbefizetések [118 000,0] 118 500,0 /+500,0 bev./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 46. (53. §), 209. (1.mell. X. 11.cím 3.alc), 333. (1.mell. XI. 23.cím 5.alc új7.jcs), 414. (1.mell. XV. 25.cím 3.alc 1.jcs), 668. (1.mell. XXII. 21.cím 1.alc), 832. (8.mell. I. új5.) számú pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1658/163. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Nemzetbiztonsági bizottság nem támogatja,

- az Oktatási bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Területfejlesztési bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

647. Szabados Tamás, Csizmár Gábor, Csige József, dr. Jánosi György és Zuschlag János képviselők a törvényjavaslat 1. sz. melléklet XXII. fejezet 19. cím 3. alcím módosítását javasolják:

XXII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM

19 Vállalkozások költségvetési befizetései

3 Vám és importbefizetések [118 000,0] 118 500,0 /+500,0 bev./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 47. (53. §), 205. (1.mell. X. 11.cím 3.alc), 332. (1.mell. XI. 23.cím 5.alc új7.jcs), 415. (1.mell. XV. 25.cím 3.alc 1.jcs), 673. (1.mell. XXII. 21.cím 1.alc), 833. (8.mell. I. új5.) számú pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1658/165. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Nemzetbiztonsági bizottság nem támogatja,

- az Oktatási bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Területfejlesztési bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

648. Burány Sándor és Kovács László képviselők a törvényjavaslat 1. sz. melléklet XXII. fejezet 19. cím 3. alcím módosítását javasolják:

XXII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM

19 Vállalkozások költségvetési befizetései

3 Vám és importbefizetések [118 000,0] 121 000,0 /+3000,0 bev./

Megjegyzés: A módosító javaslat további összefüggéseit lásd az ajánlás 18. pontjában foglalt felsorolás szerint.

Indokolás: Lásd a T/1658/351. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- az Egészségügyi bizottság nem támogatja,

- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,

- az Eu. Integrációs bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- az Idegenforgalmi bizottság nem támogatja,

- az Ifjúsági bizottság nem támogatja,

- a Kulturális bizottság nem támogatja,

- a Külügyi bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Mezőgazdasági bizottság támogatja,

- a Nemzetbiztonsági bizottság nem támogatja,

- az Oktatási bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,

- a Számvevőszéki bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

649. Kósáné dr. Kovács Magda és Szabados Tamás képviselők a törvényjavaslat 1. sz. melléklet XXII. fejezet 19. cím 5. alcím módosítását javasolják:

XXII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM

19 Vállalkozások költségvetési befizetései

5 Játékadó-bevétel [27 500,0] 40 100,0 /+12600,0 bev./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 54. (69.§ (2)), 223. (1.mell. X. 12.cím 2.alc új2.jcs), 846. (12.mell.) számú pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1658/279. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- az Egészségügyi bizottság nem támogatja,

- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- az Oktatási bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

650. Rogán Antal képviselő a törvényjavaslat 1. sz. melléklet XXII. fejezet 19. cím 5. alcím módosítását javasolja:

XXII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM

19 Vállalkozások költségvetési befizetései

5 Játékadó-bevétel [27 500,0] 27 800,0 /+300,0 bev./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1. (1.§), 383. (1.mell. XIV. 6.cím 2.alc új4.jcs), 388. (1.mell. XIV. 6.cím 3.alc 3.jogc), 706. (1.mell. XXIII. 10.cím 5.alc 4.jcs) számú pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1658/100. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Kulturális bizottság támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

651. A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 1. sz. melléklet XXII. fejezet 19. cím 6. alcím elhagyását javasolja:

XXII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM

19 Vállalkozások költségvetési befizetései

[6 Biztosítási adó] [3 000,0] /-3000,0 bev./

Megjegyzés: A módosító javaslat további összefüggéseit lásd az ajánlás 2. pontjában foglalt felsorolás szerint.

Indokolás: Lásd a T/1658/451. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

652. Burány Sándor és Kovács László képviselők a törvényjavaslat 1. sz. melléklet XXII. fejezet 19. cím 6. alcím elhagyását javasolják:

XXII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM

19 Vállalkozások költségvetési befizetései

[6 Biztosítási adó] [3 000,0] /-3000,0 bev./

Megjegyzés: A módosító javaslat további összefüggéseit lásd az ajánlás 18. pontjában foglalt felsorolás szerint.

Indokolás: Lásd a T/1658/351. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- az Egészségügyi bizottság nem támogatja,

- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,

- az Eu. Integrációs bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- az Idegenforgalmi bizottság nem támogatja,

- az Ifjúsági bizottság nem támogatja,

- a Kulturális bizottság nem támogatja,

- a Külügyi bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Mezőgazdasági bizottság támogatja,

- a Nemzetbiztonsági bizottság nem támogatja,

- az Oktatási bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,

- a Számvevőszéki bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

653. Várkonyi András képviselő a törvényjavaslat 1. sz. melléklet XXII. fejezet 20. cím 1. alcím módosítását javasolja:

XXII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM

20 Fogyasztáshoz kapcsolt adók

1 Általános forgalmi adó [1020 000,0] 1023 000,0 /+3000,0 bev./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 630. (1.mell. XXII. 16.cím) számú pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1658/224. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság támogatja,

- a Területfejlesztési bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

654. Burány Sándor és Kovács László képviselők a törvényjavaslat 1. sz. melléklet XXII. fejezet 20. cím 1. alcím módosítását javasolják:

XXII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM

20 Fogyasztáshoz kapcsolt adók

1 Általános forgalmi adó [1 020 000,0] 1 031 000,0 /+11000,0 bev./

Megjegyzés: A módosító javaslat további összefüggéseit lásd az ajánlás 18. pontjában foglalt felsorolás szerint.

Indokolás: Lásd a T/1658/351. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- az Egészségügyi bizottság nem támogatja,

- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,

- az Eu. Integrációs bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- az Idegenforgalmi bizottság nem támogatja,

- az Ifjúsági bizottság nem támogatja,

- a Kulturális bizottság nem támogatja,

- a Külügyi bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Mezőgazdasági bizottság támogatja,

- a Nemzetbiztonsági bizottság nem támogatja,

- az Oktatási bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,

- a Számvevőszéki bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

655. Ughy Attila képviselő a törvényjavaslat 1. sz. melléklet XXII. fejezet 20. cím 1. alcím módosítását javasolja:

XXII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM

20 Fogyasztáshoz kapcsolt adók

1 Általános forgalmi adó [1020 000,0] 1021 000,0 /+1000,0 bev./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 663. (1.mell. XXII. 21.cím 1.alc), 702. (1.mell. XXIII. 10.cím 3.alc 2.jcs), 719. (1.mell. XXIII. 13.cím 1.alc) számú pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1658/289. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Emberi jogi bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Kulturális bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

656. A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 1. sz. melléklet XXII. fejezet 20. cím 1. alcím módosítását javasolja:

XXII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM

20 Fogyasztáshoz kapcsolt adók

1 Általános forgalmi adó [1020 000,0] 1019 500,0 /-500,0 bev./

Megjegyzés: A módosító javaslat további összefüggéseit lásd az ajánlás 2. pontjában foglalt felsorolás szerint.

Indokolás: Lásd a T/1658/451. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

657. Dr. Wekler Ferenc képviselő a törvényjavaslat 1. sz. melléklet XXII. fejezet 20. cím 1. alcím módosítását javasolja:

XXII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM

20 Fogyasztáshoz kapcsolt adók

1 Általános forgalmi adó [1020 000,0] 1035 896,0 /+15896,0 bev./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 15. (21.§ (1)), 19. (21.§ (2)), 29. (21.§ új(6)), 138. (1.mell. X. 9.cím 2.alc 2.jcs), 211. (1.mell. X. 11.cím 3.alc), 366. (1.mell. XIII. 4.cím 1.alc), 416. (1.mell. XV. 25.cím 4.alc), 574. (1.mell. XX. 10.cím 12.alc), 581. (1.mell. XXI. 4.cím), 611. (1.mell. XXII. 5.cím), 620. (1.mell. XXII. 13.cím 1.alc 17.jcs), 674. (1.mell. XXII. 21.cím 1.alc), 691. (1.mell. XXIII. 10.cím 1.alc 1.jcs), 693. (1.mell. XXIII. 10.cím 2.alc 10.jcs), 700. (1.mell. XXIII. 10.cím 2.alc 24.jcs) számú pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1658/301-1. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- a Honvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Idegenforgalmi bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Kulturális bizottság nem támogatja,

- a Nemzetbiztonsági bizottság nem támogatja,

- az Oktatási bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Számvevőszéki bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Területfejlesztési bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

658. Dr. Lentner Csaba és Balczó Zoltán képviselők a törvényjavaslat 1. sz. melléklet XXII. fejezet 20. cím 1. alcím módosítását javasolják:

XXII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM

20 Fogyasztáshoz kapcsolt adók

1 Általános forgalmi adó [1020 000,0] 1025 200,0 /+5200,0 bev./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 260. (1.mell. XI. 5.cím új26.alc) számú pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1658/380. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Emberi jogi bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

659. A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 1. sz. melléklet XXII. fejezet 20. cím 2. alcím módosítását javasolja:

XXII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM

20 Fogyasztáshoz kapcsolt adók

2 Fogyasztási és jövedéki adó [499 000,0] 496 700,0 /-2300,0 bev./

Megjegyzés: A módosító javaslat további összefüggéseit lásd az ajánlás 2. pontjában foglalt felsorolás szerint.

Indokolás: Lásd a T/1658/451. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

660. Burány Sándor és Kovács László képviselők a törvényjavaslat 1. sz. melléklet XXII. fejezet 20. cím 2. alcím módosítását javasolják:

XXII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM

20 Fogyasztáshoz kapcsolt adók

2 Fogyasztási és jövedéki adó [499 000,0] 517 000,0 /+18000,0 bev./

Megjegyzés: A módosító javaslat további összefüggéseit lásd az ajánlás 18. pontjában foglalt felsorolás szerint.

Indokolás: Lásd a T/1658/351. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- az Egészségügyi bizottság nem támogatja,

- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,

- az Eu. Integrációs bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- az Idegenforgalmi bizottság nem támogatja,

- az Ifjúsági bizottság nem támogatja,

- a Kulturális bizottság nem támogatja,

- a Külügyi bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Mezőgazdasági bizottság támogatja,

- a Nemzetbiztonsági bizottság nem támogatja,

- az Oktatási bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,

- a Számvevőszéki bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

661. Dr. Bazsa György, dr. Jánosi György és Zuschlag János képviselők a törvényjavaslat 1. sz. melléklet XXII. fejezet 21. cím 1. alcím módosítását javasolják:

XXII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM

21 Lakosság költségvetési befizetései

1 Személyi jövedelemadó [639 200,0] 639 700,0 /+500,0 bev./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 218. (1.mell. X. 11.cím 3.alc), 551. (1.mell. XX. 10.cím 5.alc 3.jcs) számú pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1658/162. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Nemzetbiztonsági bizottság nem támogatja,

- az Oktatási bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

662. Burány Sándor és Kovács László képviselők a törvényjavaslat 1. sz. melléklet XXII. fejezet 21. cím 1. alcím módosítását javasolják:

XXII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM

21 Lakosság költségvetési befizetései

1 Személyi jövedelemadó [639 200,0] 710 800,0 /+71600,0 bev./

Megjegyzés: A módosító javaslat további összefüggéseit lásd az ajánlás 18. pontjában foglalt felsorolás szerint.

Indokolás: Lásd a T/1658/351. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- az Egészségügyi bizottság nem támogatja,

- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,

- az Eu. Integrációs bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- az Idegenforgalmi bizottság nem támogatja,

- az Ifjúsági bizottság nem támogatja,

- a Kulturális bizottság nem támogatja,

- a Külügyi bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Mezőgazdasági bizottság támogatja,

- a Nemzetbiztonsági bizottság nem támogatja,

- az Oktatási bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,

- a Számvevőszéki bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

663. Ughy Attila képviselő a törvényjavaslat 1. sz. melléklet XXII. fejezet 21. cím 1. alcím módosítását javasolja:

XXII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM

21 Lakosság költségvetési befizetései

1 Személyi jövedelemadó [639 200,0] 642 200,0 /+3000,0 bev./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 655. (1.mell. XXII. 20.cím 1.alc), 702. (1.mell. XXIII. 10.cím 3.alc 2.jcs), 719. (1.mell. XXIII. 13.cím 1.alc) számú pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1658/289. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Emberi jogi bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Kulturális bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

664. Dr. Gémesi György, Ékes József és Font Sándor képviselők a törvényjavaslat 1. sz. melléklet XXII. fejezet 21. cím 1. alcím módosítását javasolják:

XXII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM

21 Lakosság költségvetési befizetései

1 Személyi jövedelemadó [639 200,0] 654 200,0 /+15000,0 bev./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 17. (21.§ (2)), 24. (21.§ (3)), 290. (1.mell. XI. 23.cím 1.alc 2.jcs), 302. (1.mell. XI. 23.cím 1.alc 18.jcs), 808. (3.mell. kieg. 1.) számú pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1658/138. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Emberi jogi bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Foglalkoztatási bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Ifjúsági bizottság támogatja,

- az Oktatási bizottság támogatja,

- az Önkormányzati bizottság támogatja,

- a Területfejlesztési bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

665. Pál Béla, Lendvai Ildikó és dr. Szabó Zoltán képviselők a törvényjavaslat 1. sz. melléklet XXII. fejezet 21. cím 1. alcím módosítását javasolják:

XXII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM

21 Lakosság költségvetési befizetései

1 Személyi jövedelemadó [639 200,0] 639 700,0 /+500,0 bev./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 98. (1.mell. I. 10.cím 1.jcs új2.jc) számú pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1658/347. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Kulturális bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

666. Mádi László, Font Sándor és dr. Csúcs László képviselők a törvényjavaslat 1. sz. melléklet XXII. fejezet 21. cím 1. alcím módosítását javasolják:

XXII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM

21 Lakosság költségvetési befizetései

1 Személyi jövedelemadó [639 200,0] 636 470,1 /-2729,9 bev./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 16. (21.§ (1)), 21. (21.§ (2)), 23. (21.§ (3)), 25. (21.§ (3) b)), 27. (21.§ (4) felv.), 291. (1.mell. XI. 23.cím 1.alc 2.jcs), 793. (3.mell. 2.), 811. (3.mell. kieg. 1. 3.fr.) számú pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1658/247. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság támogatja,

- a Foglalkoztatási bizottság támogatja,

- az Ifjúsági bizottság támogatja,

- az Önkormányzati bizottság támogatja,

- a Számvevőszéki bizottság támogatja,

- a Területfejlesztési bizottság támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

667. A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 1. sz. melléklet XXII. fejezet 21. cím 1. alcím módosítását javasolja:

XXII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM

21 Lakosság költségvetési befizetései

1 Személyi jövedelemadó [639 200,0] 638 100,0 /-1100,0 bev./

Megjegyzés: A módosító javaslat további összefüggéseit lásd az ajánlás 2. pontjában foglalt felsorolás szerint.

Indokolás: Lásd a T/1658/451. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

668. Szabados Tamás, Csizmár Gábor, Csige József, dr. Jánosi György és Zuschlag János képviselők a törvényjavaslat 1. sz. melléklet XXII. fejezet 21. cím 1. alcím módosítását javasolják:

XXII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM

21 Lakosság költségvetési befizetései

1 Személyi jövedelemadó [639 200,0] 640 700,0 /+1500,0 bev./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 46. (53. §), 209. (1.mell. X. 11.cím 3.alc), 333. (1.mell. XI. 23.cím 5.alc új7.jcs), 414. (1.mell. XV. 25.cím 3.alc 1.jcs), 646. (1.mell. XXII. 19.cím 3.alc), 832. (8.mell. I. új5.) számú pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1658/163. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Nemzetbiztonsági bizottság nem támogatja,

- az Oktatási bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Területfejlesztési bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

669. Dr. Lentner Csaba és Balczó Zoltán képviselők a törvényjavaslat 1. sz. melléklet XXII. fejezet 21. cím 1. alcím módosítását javasolják:

XXII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM

21 Lakosság költségvetési befizetései

1 Személyi jövedelemadó [639 200,0] 642 700,0 /+3500,0 bev./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 745. (1.mell. XXXIII. 2.cím), 747. (1.mell. XXXIII. 3.cím), 749. (1.mell. XXXIII. 4.cím), 751. (1.mell. XXXIII. 5.cím), 754. (1.mell. XXXIII. 6.cím), 757. (1.mell. XXXIII. 7.cím), 759. (1.mell. XXXIII. 8.cím), 762. (1.mell. XXXIII. 9.cím), 763. (1.mell. XXXIII. 10.cím), 765. (1.mell. XXXIII. 11.cím), 771. (1.mell. XXXIII. 12.cím 3.alc 1.jcs) számú pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1658/428. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Kulturális bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Oktatási bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

670. Pál Béla, dr. Szabó Zoltán és Lendvai Ildikó képviselők a törvényjavaslat 1. sz. melléklet XXII. fejezet 21. cím 1. alcím módosítását javasolják:

XXII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM

21 Lakosság költségvetési befizetései

1 Személyi jövedelemadó [639 200,0] 639 240,0 /+40,0 bev./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 704. (1.mell. XXIII. 10.cím 4.alc 2.jcs) számú pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1658/346. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Kulturális bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

671. Béki Gabriella, Bauer Tamás és Kuncze Gábor képviselők a törvényjavaslat 1. sz. melléklet XXII. fejezet 21. cím 1. alcím módosítását javasolják:

XXII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM

21 Lakosság költségvetési befizetései

1 Személyi jövedelemadó [639 200,0] 689 200,0 /+50 000,0 bev./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 522. (1.mell. XIX. 16.cím 1.alc 1.jcs) számú pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1658/324. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Egészségügyi bizottság nem támogatja,

- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,

- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- az Ifjúsági bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

672. Csabai Lászlóné képviselő a törvényjavaslat 1. sz. melléklet XXII. fejezet 21. cím 1. alcím módosítását javasolja:

XXII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM

21 Lakosság költségvetési befizetései

1 Személyi jövedelemadó [639 200,0] 639 300,0 /+100,0 bev./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 468. (1.mell. XVII. 13.cím 1.alc új27.jcs) számú pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1658/151. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

673. Szabados Tamás, Csizmár Gábor, Csige József, dr. Jánosi György és Zuschlag János képviselők a törvényjavaslat 1. sz. melléklet XXII. fejezet 21. cím 1. alcím módosítását javasolják:

XXII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM

21 Lakosság költségvetési befizetései

1 Személyi jövedelemadó [639 200,0] 640 700,0 /+1500,0 bev./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 47. (53. §), 205. (1.mell. X. 11.cím 3.alc), 332. (1.mell. XI. 23.cím 5.alc új7.jcs), 415. (1.mell. XV. 25.cím 3.alc 1.jcs), 647. (1.mell. XXII. 19.cím 3.alc), 833. (8.mell. I. új5.) számú pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1658/165. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Nemzetbiztonsági bizottság nem támogatja,

- az Oktatási bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Területfejlesztési bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

674. Dr. Wekler Ferenc képviselő a törvényjavaslat 1. sz. melléklet XXII. fejezet 21. cím 1. alcím módosítását javasolja:

XXII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM

21 Lakosság költségvetési befizetései

1 Személyi jövedelemadó [639 200,0] 649 200,0 /+10 000,0 bev./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 15. (21.§ (1)), 19. (21.§ (2)), 29. (21.§ új(6)), 138. (1.mell. X. 9.cím 2.alc 2.jcs), 211. (1.mell. X. 11.cím 3.alc), 366. (1.mell. XIII. 4.cím 1.alc), 416. (1.mell. XV. 25.cím 4.alc), 574. (1.mell. XX. 10.cím 12.alc), 581. (1.mell. XXI. 4.cím), 611. (1.mell. XXII. 5.cím), 620. (1.mell. XXII. 13.cím 1.alc 17.jcs), 657. (1.mell. XXII. 20.cím 1.alc), 691. (1.mell. XXIII. 10.cím 1.alc 1.jcs), 693. (1.mell. XXIII. 10.cím 2.alc 10.jcs), 700. (1.mell. XXIII. 10.cím 2.alc 24.jcs) számú pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1658/301-1. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- a Honvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Idegenforgalmi bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Kulturális bizottság nem támogatja,

- a Nemzetbiztonsági bizottság nem támogatja,

- az Oktatási bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Számvevőszéki bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Területfejlesztési bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

675. Lendvai Ildikó, Pál Béla és dr. Szabó Zoltán képviselők a törvényjavaslat 1. sz. melléklet XXII. fejezet 21. cím 1. alcím módosítását javasolják:

XXII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM

21 Lakosság költségvetési befizetései

1 Személyi jövedelemadó [639 200,0] 639 250,0 /+50,0 bev./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 317. (1.mell. XI. 23.cím 2.alc 15.jcs), 820. (5.mell. 11.) számú pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1658/348. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Kulturális bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

676. A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 1. sz. melléklet XXII. fejezet 21. cím 4. alcím módosítását javasolja:

XXII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM

21 Lakosság költségvetési befizetései

4 Lakossági illetékek [58 700,0] 56 700,0 /-2000,0 bev./

Megjegyzés: A módosító javaslat további összefüggéseit lásd az ajánlás 2. pontjában foglalt felsorolás szerint.

Indokolás: Lásd a T/1658/451. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

677. Dr. Kelemen András és Font Sándor képviselők a törvényjavaslat 1. sz. melléklet XXII. fejezet 23. cím 1. alcím módosítását javasolják:

XXII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM

23 Költségvetési befizetések

1 Központi költségvetési szervek [31 114,9] 31 309,9 /+195,0 bev./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 5. (12.§ (4)), 688. (1.mell. XXIII. 2.cím) számú pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1658/133. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Emberi jogi bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Kulturális bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

678. Mádi László, Font Sándor és dr. Csúcs László képviselők a törvényjavaslat 1. sz. melléklet XXII. fejezet 23. cím 3. alcím 6. jogcím-csoport módosítását javasolják:

XXII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM

23 Költségvetési befizetések

3 Elkülönített állami pénzalapok befizetései

6 Munkaerőpiaci Alap [13 000,0] 19 817,0 /+6817,0 bev./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 13. (18.§ (1) d)), 30. (27.§ (1)), 292. (1.mell. XI. 23.cím 1.alc 2.jcs), 330. (1.mell. XI. 23.cím 5.alc 3.jcs), 493. (1.mell. XIX. 10.cím), 498. (1.mell. XIX. 15.cím 6.alc), 781. (2.mell. LXIII. 1.cím 1.alc), 782. (2.mell. LXIII. 3.cím), 783. (2.mell. LXIII. 4.cím), 786. (2.mell. LXIII. 8.cím 1.alc), 787. (2.mell. LXIII. 8.cím 2.alc), 788. (2.mell. LXIII. új34.cím), 794. (3.mell. 9.), 834. (8.mell. II.) számú pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1658/245. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Egészségügyi bizottság támogatja,

- az Emberi jogi bizottság támogatja,

- a Foglalkoztatási bizottság támogatja,

- az Ifjúsági bizottság támogatja,

- az Önkormányzati bizottság támogatja,

- a Területfejlesztési bizottság támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

679. Csizmár Gábor, Tóbiás József, Juhász Gábor és Bakonyi Tibor képviselők a törvényjavaslat 1. sz. melléklet XXII. fejezet 24. cím 2. alcím 1. jogcím-csoport módosítását javasolják:

XXII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM

24 Kormányzati rendkívüli kiadások

2 Pénzbeli kárpótlás

1 Pénzbeli kárpótlás [6 600,0] 6 218,6 /-381,4 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 306. (1.mell. XI. 23.cím 1.alc új20jcs), 316. (1.mell. XI. 23.cím 2.alc 12.jcs), 807. (3.mell. új28.) számú pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1658/372. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- az Ifjúsági bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

680. Kósáné dr. Kovács Magda, dr. Tabajdi Csaba, Jakab Róbertné, Godó Lajos, Kristyánné Aknai Erzsébet, Donáth László és dr. Kiss Gábor képviselők a törvényjavaslat 1. sz. melléklet XXII. fejezet 24. cím 2. alcím 1. jogcím-csoport módosítását javasolják:

XXII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM

24 Kormányzati rendkívüli kiadások

2 Pénzbeli kárpótlás

1 Pénzbeli kárpótlás [6 600,0] 11 600,0 /+5000,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 49. (új54.§), 167. (1.mell. X. 9.cím 2.alc 2.jcs), 606. (1.mell. XXII. 5.cím) számú pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1658/274. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Kulturális bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

681. Burány Sándor és Kovács László képviselők a törvényjavaslat 1. sz. melléklet XXII. fejezet 26. cím 1. alcím 1. jogcím módosítását javasolják:

XXII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM

26 Garancia és hozzájárulás a társadalombiztosítási ellátásokhoz

1 A Nyugdíjbiztosítási Alap támogatása

1 Magánnyugdíjpénztárba átlépők miatti járulékkiesés

és nyugdíjemelés miatti hiány pótlására [69 074,0] 117 074,0 /+48000,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat további összefüggéseit lásd az ajánlás 18. pontjában foglalt felsorolás szerint.

Indokolás: Lásd a T/1658/351. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- az Egészségügyi bizottság nem támogatja,

- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,

- az Eu. Integrációs bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- az Idegenforgalmi bizottság nem támogatja,

- az Ifjúsági bizottság nem támogatja,

- a Kulturális bizottság nem támogatja,

- a Külügyi bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Mezőgazdasági bizottság támogatja,

- a Nemzetbiztonsági bizottság nem támogatja,

- az Oktatási bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,

- a Számvevőszéki bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

682. A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 1. sz. melléklet XXII. fejezet 26. cím 1. alcím kiegészítését javasolja a következő új 2. jogcím felvételével:

XXII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM

26 Garancia és hozzájárulás a társadalombiztosítási ellátásokhoz

1 A Nyugdíjbiztosítási Alap támogatása

2 Nyugdíjbiztosítási Alap kiadásainak támogatása 400,0 /+400,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat további összefüggéseit lásd az ajánlás 2. pontjában foglalt felsorolás szerint.

Indokolás: Lásd a T/1658/451. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

683. A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 1. sz. melléklet XXII. fejezet 26. cím 2. alcím módosítását javasolja:

XXII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM

26 Garancia és hozzájárulás a társadalombiztosítási ellátásokhoz

2 [Az ]Egészségbiztosítási Alap támogatása [26 700,0] 26 900,0 /+200,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat további összefüggéseit lásd az ajánlás 2. pontjában foglalt felsorolás szerint.

Indokolás: Lásd a T/1658/451. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

684. Dr. Lentner Csaba és Balczó Zoltán képviselők a törvényjavaslat 1. sz. melléklet XXII. fejezet 27. cím 1. alcím módosítását javasolják:

XXII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM

27 MNB költségvetési kapcsolatainak elszámolása

1 MNB befizetése [20 100,0] 21 600,0 /+1500,0 bev./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 644. (1.mell. XXII. 19.cím 1.alc 2.jcs), 746. (1.mell. XXXIII. 2.cím), 748. (1.mell. XXXIII. 3.cím), 750. (1.mell. XXXIII. 4.cím), 752. (1.mell. XXXIII. 5.cím), 755. (1.mell. XXXIII. 6.cím), 756. (1.mell. XXXIII. 7.cím), 760. (1.mell. XXXIII. 8.cím), 761. (1.mell. XXXIII. 9.cím), 764. (1.mell. XXXIII. 10.cím), 766. (1.mell. XXXIII. 11.cím), 772. (1.mell. XXXIII. 12.cím 3.alc 1.jcs) számú pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1658/427. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Kulturális bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Oktatási bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

685. Burány Sándor és Kovács László képviselők a törvényjavaslat 1. sz. melléklet XXII. fejezet 28. cím 1. alcím 3. jogcím-csoport módosítását javasolják:

XXII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM

28 Nemzetközi elszámolások kiadásai

1 Nemzetközi tagdíjak

3 IDA [1 086,0] 936,0 /-150,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat további összefüggéseit lásd az ajánlás 18. pontjában foglalt felsorolás szerint.

Indokolás: Lásd a T/1658/351. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- az Egészségügyi bizottság nem támogatja,

- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,

- az Eu. Integrációs bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- az Idegenforgalmi bizottság nem támogatja,

- az Ifjúsági bizottság nem támogatja,

- a Kulturális bizottság nem támogatja,

- a Külügyi bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Mezőgazdasági bizottság támogatja,

- a Nemzetbiztonsági bizottság nem támogatja,

- az Oktatási bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,

- a Számvevőszéki bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1. számú melléklet XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA

686. Burány Sándor és Kovács László képviselők a törvényjavaslat 1. sz. melléklet XXIII. fejezet 1. cím 1. alcím módosítását javasolják:

XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA

1 Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma igazgatása

1 Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma igazgatása [2 060,1] 1 882,8 /-177,3 tám./

1 Működési költségvetés 13,0 bev.

1 Személyi juttatások [ 777,4] 700,4 /-77,0 kiad./

2 Munkaadókat terhelő járulékok [ 284,0] 255,8 /-28,2 kiad./

3 Dologi kiadások [ 728,4] 656,3 /-72,1 kiad./

Megjegyzés: A mód. indítvány számítási hibát tartalmaz ( 0,4 mFt az eltérés).

Megjegyzés: A módosító javaslat további összefüggéseit lásd az ajánlás 18. pontjában foglalt felsorolás szerint.

Indokolás: Lásd a T/1658/351. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- az Egészségügyi bizottság nem támogatja,

- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,

- az Eu. Integrációs bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- az Idegenforgalmi bizottság nem támogatja,

- az Ifjúsági bizottság nem támogatja,

- a Kulturális bizottság nem támogatja,

- a Külügyi bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Mezőgazdasági bizottság támogatja,

- a Nemzetbiztonsági bizottság nem támogatja,

- az Oktatási bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,

- a Számvevőszéki bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

687. Dr. Kelemen András és Font Sándor képviselők a törvényjavaslat 1. sz. melléklet XXIII. fejezet 2. cím módosítását javasolják:

XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA

2 NKÖM Közgyűjtemények [5 005,6] 5 200,6 /+195,0 tám./

1 Működési költségvetés 1 390,5 bev.

1 Személyi juttatások [2 587,9] 2 597,9 /+10,0 kiad./

3 Dologi kiadások [2 461,5] 2 501,5 /+40,0 kiad./

2 Felhalmozási költségvetés 36,0 bev.

1 Intézményi beruházási kiadások [ 118,1] 263,1 /+145,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 423. (1.mell. XV. 25.cím 11.alc) számú pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1658/135. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Emberi jogi bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Kulturális bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

688. Dr. Kelemen András és Font Sándor képviselők a törvényjavaslat 1. sz. melléklet XXIII. fejezet 2. cím módosítását javasolják:

XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA

2 NKÖM Közgyűjtemények [5 005,6] 5 200,6 /+195,0 tám./

1 Működési költségvetés 1 390,5 bev.

1 Személyi juttatások [2 587,9] 2 597,9 /+10,0 kiad./

3 Dologi kiadások [2 461,5] 2 501,5 /+40,0 kiad./

2 Felhalmozási költségvetés 36,0 bev.

1 Intézményi beruházási kiadások [ 118,1] 263,1 /+145,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 5. (12.§ (4)), 677. (1.mell. XXII. 23.cím 1.alc) számú pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1658/133. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Emberi jogi bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Kulturális bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

689. Dr. Kelemen András és Font Sándor képviselők a törvényjavaslat 1. sz. melléklet XXIII. fejezet 2. cím módosítását javasolják:

XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA

2 NKÖM Közgyűjtemények [5 005,6] 5 200,6 /+195,0 tám./

1 Működési költségvetés 1 390,5 bev.

1 Személyi juttatások [2 587,9] 2 597,9 /+10. kiad./

3 Dologi kiadások [2 461,5] 2 501,5 /+40,0 kiad./

2 Felhalmozási költségvetés 36,0 bev.

1 Intézményi beruházási kiadások [ 118,1] 263,1 /+145,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 419. (1.mell. XV. 25.cím 4.alc) számú pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1658/134. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Emberi jogi bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Idegenforgalmi bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Kulturális bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Területfejlesztési bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

690. Burány Sándor és Kovács László képviselők a törvényjavaslat 1. sz. melléklet XXIII. fejezet 3. cím módosítását javasolják:

XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA

3 Művészeti intézmények [3 907,8] 3 757,8 /-150,0 tám./

1 Működési költségvetés [1 281,1] 1 431,1 /+150,0 bev./

Megjegyzés: A módosító javaslat további összefüggéseit lásd az ajánlás 18. pontjában foglalt felsorolás szerint.

Indokolás: Lásd a T/1658/351. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- az Egészségügyi bizottság nem támogatja,

- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,

- az Eu. Integrációs bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- az Idegenforgalmi bizottság nem támogatja,

- az Ifjúsági bizottság nem támogatja,

- a Kulturális bizottság nem támogatja,

- a Külügyi bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Mezőgazdasági bizottság támogatja,

- a Nemzetbiztonsági bizottság nem támogatja,

- az Oktatási bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,

- a Számvevőszéki bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

691. Dr. Wekler Ferenc képviselő a törvényjavaslat 1. sz. melléklet XXIII. fejezet 10. cím 1. alcím 1. jogcím-csoport elhagyását javasolja:

XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA

10 Fejezeti kezelésű előirányzatok

1 Beruházás

[1 Millenniumi beruházások] [4 149,0] /-4149,0 tám./

[2 Felhalmozási költségvetés]

[4 Központi beruházási kiadások] [4 149,0] /-4149,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 15. (21.§ (1)), 19. (21.§ (2)), 29. (21.§ új(6)), 138. (1.mell. X. 9.cím 2.alc 2.jcs), 211. (1.mell. X. 11.cím 3.alc), 366. (1.mell. XIII. 4.cím 1.alc), 416. (1.mell. XV. 25.cím 4.alc), 574. (1.mell. XX. 10.cím 12.alc), 581. (1.mell. XXI. 4.cím), 611. (1.mell. XXII. 5.cím), 620. (1.mell. XXII. 13.cím 1.alc 17.jcs), 657. (1.mell. XXII. 20.cím 1.alc), 674. (1.mell. XXII. 21.cím 1.alc), 693. (1.mell. XXIII. 10.cím 2.alc 10.jcs), 700. (1.mell. XXIII. 10.cím 2.alc 24.jcs) számú pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1658/301-1. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- a Honvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Idegenforgalmi bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Kulturális bizottság nem támogatja,

- a Nemzetbiztonsági bizottság nem támogatja,

- az Oktatási bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Számvevőszéki bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Területfejlesztési bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

692. Herbály Imre képviselő a törvényjavaslat 1. sz. melléklet XXIII. fejezet 10. cím 1. alcím 4. jogcím-csoport módosítását javasolja:

XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA

10 Fejezeti kezelésű előirányzatok

1 Beruházás

4 Épített örökség újjáépítése [1 000,0] 1 500,0 /+500,0 tám./

2 Felhalmozási költségvetés

4 Központi beruházási kiadások [1 000,0] 1 500,0 /+500,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 212. (1.mell. X. 11.cím 3.alc) számú pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1658/64. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- az Emberi jogi bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Kulturális bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Nemzetbiztonsági bizottság nem támogatja,

- a Területfejlesztési bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

693. Dr. Wekler Ferenc képviselő a törvényjavaslat 1. sz. melléklet XXIII. fejezet 10. cím 2. alcím 10. jogcím-csoport elhagyását javasolja:

XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA

10 Fejezeti kezelésű előirányzatok

2 Kulturális feladatfinanszírozás

[10 Millenniumi filmprodukciók támogatása] [1 050,0] /-1050,0 tám./

[1 Működési költségvetés]

[5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások] [1 050,0] /-1050,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 15. (21.§ (1)), 19. (21.§ (2)), 29. (21.§ új(6)), 138. (1.mell. X. 9.cím 2.alc 2.jcs), 211. (1.mell. X. 11.cím 3.alc), 366. (1.mell. XIII. 4.cím 1.alc), 416. (1.mell. XV. 25.cím 4.alc), 574. (1.mell. XX. 10.cím 12.alc), 581. (1.mell. XXI. 4.cím), 611. (1.mell. XXII. 5.cím), 620. (1.mell. XXII. 13.cím 1.alc 17.jcs), 657. (1.mell. XXII. 20.cím 1.alc), 674. (1.mell. XXII. 21.cím 1.alc), 691. (1.mell. XXIII. 10.cím 1.alc 1.jcs), 700. (1.mell. XXIII. 10.cím 2.alc 24.jcs) számú pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1658/301-1. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- a Honvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Idegenforgalmi bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Kulturális bizottság nem támogatja,

- a Nemzetbiztonsági bizottság nem támogatja,

- az Oktatási bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Számvevőszéki bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Területfejlesztési bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

694. Dr. Tabajdi Csaba, Jakab Róbertné, Kósáné dr. Kovács Magda, Kristyánné Aknai Erzsébet, Godó Lajos, dr. Kiss Gábor és Donáth László képviselők a törvényjavaslat 1. sz. melléklet XXIII. fejezet 10. cím 2. alcím 10. jogcím-csoport módosítását javasolják:

XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA

10 Fejezeti kezelésű előirányzatok

2 Kulturális feladatfinanszírozás

10 Millenniumi filmprodukciók támogatása [1 050,0] 742,0 /-308,0 tám./

1 Működési költségvetés

5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások [1 050,0] 742,0 /-308,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 304. (1.mell. XI. 23.cím 1.alc 18.jcs), 804. (3.mell. 24. j)) számú pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1658/267. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Kulturális bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Oktatási bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

695. Burány Sándor és Kovács László képviselők a törvényjavaslat 1. sz. melléklet XXIII. fejezet 10. cím 2. alcím 10. jogcím-csoport módosítását javasolják:

XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA

10 Fejezeti kezelésű előirányzatok

2 Kulturális feladatfinanszírozás

10 Millenniumi filmprodukciók támogatása [1 050,0] 700,0 /-350,0 tám./

1 Működési költségvetés

5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások [1 050,0] 700,0 /-350,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat további összefüggéseit lásd az ajánlás 18. pontjában foglalt felsorolás szerint.

Indokolás: Lásd a T/1658/351. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- az Egészségügyi bizottság nem támogatja,

- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,

- az Eu. Integrációs bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- az Idegenforgalmi bizottság nem támogatja,

- az Ifjúsági bizottság nem támogatja,

- a Kulturális bizottság nem támogatja,

- a Külügyi bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Mezőgazdasági bizottság támogatja,

- a Nemzetbiztonsági bizottság nem támogatja,

- az Oktatási bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,

- a Számvevőszéki bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

696. Burány Sándor és Kovács László képviselők a törvényjavaslat 1. sz. melléklet XXIII. fejezet 10. cím 2. alcím 12. jogcím-csoport módosítását javasolják:

XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA

10 Fejezeti kezelésű előirányzatok

2 Kulturális feladatfinanszírozás

12 Ezeréves államiságunk megünneplése [1 500,0] 598,9 /-901,1 tám./

1 Működési költségvetés

5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások [ 951,6] 251,6 /-700,0 kiad./

2 Felhalmozási költségvetés

[3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások] [ 201,1] /-201,1 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat további összefüggéseit lásd az ajánlás 18. pontjában foglalt felsorolás szerint.

Indokolás: Lásd a T/1658/351. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- az Egészségügyi bizottság nem támogatja,

- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,

- az Eu. Integrációs bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- az Idegenforgalmi bizottság nem támogatja,

- az Ifjúsági bizottság nem támogatja,

- a Kulturális bizottság nem támogatja,

- a Külügyi bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Mezőgazdasági bizottság támogatja,

- a Nemzetbiztonsági bizottság nem támogatja,

- az Oktatási bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,

- a Számvevőszéki bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

697. Burány Sándor és Kovács László képviselők a törvényjavaslat 1. sz. melléklet XXIII. fejezet 10. cím 2. alcím 15. jogcím-csoport módosítását javasolják:

XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA

10 Fejezeti kezelésű előirányzatok

2 Kulturális feladatfinanszírozás

15 Kulturális szaktörvényekből adódó feladatok [1 183,0] 1 463,0 /+280,0 tám./

1 Működési költségvetés

5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások [ 418,3] 698,3 /+280,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat további összefüggéseit lásd az ajánlás 18. pontjában foglalt felsorolás szerint.

Indokolás: Lásd a T/1658/351. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- az Egészségügyi bizottság nem támogatja,

- az Emberi jogi bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Eu. Integrációs bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- az Idegenforgalmi bizottság nem támogatja,

- az Ifjúsági bizottság nem támogatja,

- a Kulturális bizottság nem támogatja,

- a Külügyi bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Mezőgazdasági bizottság támogatja,

- a Nemzetbiztonsági bizottság nem támogatja,

- az Oktatási bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,

- a Számvevőszéki bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

698. Burány Sándor és Kovács László képviselők a törvényjavaslat 1. sz. melléklet XXIII. fejezet 10. cím 2. alcím 16. jogcím-csoport módosítását javasolják:

XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA

10 Fejezeti kezelésű előirányzatok

2 Kulturális feladatfinanszírozás

16 Közgyűjteményi és közművelődési

telematikai fejlesztés [ 506,1] 1 606,1 /+1100,0 tám./

1 Működési költségvetés

5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások [ 129,1] 1 229,1 /+1100,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat további összefüggéseit lásd az ajánlás 18. pontjában foglalt felsorolás szerint.

Indokolás: Lásd a T/1658/351. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- az Egészségügyi bizottság nem támogatja,

- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,

- az Eu. Integrációs bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- az Idegenforgalmi bizottság nem támogatja,

- az Ifjúsági bizottság nem támogatja,

- a Kulturális bizottság nem támogatja,

- a Külügyi bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Mezőgazdasági bizottság támogatja,

- a Nemzetbiztonsági bizottság nem támogatja,

- az Oktatási bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,

- a Számvevőszéki bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

699. A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 1. sz. melléklet XXIII. fejezet 10. cím 2. alcím 16. jogcím-csoport módosítását javasolja:

XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA

10 Fejezeti kezelésű előirányzatok

2 Kulturális feladatfinanszírozás

16 Közgyűjteményi és közművelődési telematikai fejlesztés [ 506,1] 456,1 /-50,0 tám./

2 Felhalmozási költségvetés

3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások [ 270,0] 220,0 /-50,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat további összefüggéseit lásd az ajánlás 2. pontjában foglalt felsorolás szerint.

Indokolás: Lásd a T/1658/451. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

700. Dr. Wekler Ferenc képviselő a törvényjavaslat 1. sz. melléklet XXIII. fejezet 10. cím 2. alcím 24. jogcím-csoport elhagyását javasolja:

XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA

10 Fejezeti kezelésű előirányzatok

2 Kulturális feladatfinanszírozás

[24 Milleniumi közgyűjteményi és közművelődési

feladatok] [ 900,0] /-900,0 tám./

[1 Működési költségvetés]

[1 Személyi juttatások] [ 20,0] /-20,0 kiad./

[2 Munkaadókat terhelő járulékok] [ 7,2] /-7,2 kiad./

[3 Dologi kiadások] [ 522,8] /-522,8 kiad./

[5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások] [ 350,0] /-350,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 15. (21.§ (1)), 19. (21.§ (2)), 29. (21.§ új(6)), 138. (1.mell. X. 9.cím 2.alc 2.jcs), 211. (1.mell. X. 11.cím 3.alc), 366. (1.mell. XIII. 4.cím 1.alc), 416. (1.mell. XV. 25.cím 4.alc), 574. (1.mell. XX. 10.cím 12.alc), 581. (1.mell. XXI. 4.cím), 611. (1.mell. XXII. 5.cím), 620. (1.mell. XXII. 13.cím 1.alc 17.jcs), 657. (1.mell. XXII. 20.cím 1.alc), 674. (1.mell. XXII. 21.cím 1.alc), 691. (1.mell. XXIII. 10.cím 1.alc 1.jcs), 693. (1.mell. XXIII. 10.cím 2.alc 10.jcs) számú pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1658/301-1. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- a Honvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Idegenforgalmi bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Kulturális bizottság nem támogatja,

- a Nemzetbiztonsági bizottság nem támogatja,

- az Oktatási bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Számvevőszéki bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Területfejlesztési bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

701. A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 1. sz. melléklet XXIII. fejezet 10. cím 2. alcím 24. jogcím-csoport módosítását javasolja:

XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA

10 Fejezeti kezelésű előirányzatok

2 Kulturális feladatfinanszírozás

24 Milleniumi közgyűjteményi és közművelődési feladatok [ 900,0] 850,0 /-50,0 tám./

1 Működési költségvetés

5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások [ 350,0] 300,0 /-50,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat további összefüggéseit lásd az ajánlás 2. pontjában foglalt felsorolás szerint.

Indokolás: Lásd a T/1658/451. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

702. Ughy Attila képviselő a törvényjavaslat 1. sz. melléklet XXIII. fejezet 10. cím 3. alcím 2. jogcím-csoport módosítását javasolja:

XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA

10 Fejezeti kezelésű előirányzatok

3 Egyházak támogatása

2 Egyházi kulturális örökség értékeinek rekonstrukciója

és egyéb beruházások [1 007,4] 4 007,4 /+3000,0 tám./

2 Felhalmozási költségvetés

3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások [1 007,4] 4 007,4 /+3000,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 655. (1.mell. XXII. 20.cím 1.alc), 663. (1.mell. XXII. 21.cím 1.alc), 719. (1.mell. XXIII. 13.cím 1.alc) számú pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1658/289. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Emberi jogi bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Kulturális bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

703. Vincze László és Koncz Ferenc képviselők a törvényjavaslat 1. sz. melléklet XXIII. fejezet 10. cím 3. alcím 2. jogcím-csoport módosítását javasolják:

XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA

10 Fejezeti kezelésű előirányzatok

3 Egyházak támogatása

2 Egyházi kulturális örökség értékeinek rekonstrukciója és egyéb

beruházások [1 007,4] 407,4 /-600,0 tám./

2 Felhalmozási költségvetés

3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások [1 007,4] 407,4 /-600,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 534. (1.mell. XX. 10.cím 1.alc 5.jcs), 625. (1.mell. XXII. 14.cím 2.alc 1.jcs) számú pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1658/99. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Emberi jogi bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Kulturális bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Oktatási bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

704. Pál Béla, dr. Szabó Zoltán és Lendvai Ildikó képviselők a törvényjavaslat 1. sz. melléklet XXIII. fejezet 10. cím 4. alcím 2. jogcím-csoport módosítását javasolják:

XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA

10 Fejezeti kezelésű előirányzatok

4 Társadalmi szervezetek támogatása

2 Szakszervezeti és Munkahelyi Művelődési Intézmények

Egyesülete Önigazgató Szakmai Szervezete működési

támogatása [ 380,0] 420,0 /+40,0 tám./

1 Működési költségvetés

5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások [ 380,0] 420,0 /+40,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 670. (1.mell. XXII. 21.cím 1.alc) számú pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1658/346. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Kulturális bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

705. Kádas Mihály, Lenártek András és Halász János képviselők a törvényjavaslat 1. sz. melléklet XXIII. fejezet 10. cím 4. alcím 2. jogcím-csoport módosítását javasolják:

XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA

10 Fejezeti kezelésű előirányzatok

4 Társadalmi szervezetek támogatása

2 Szakszervezeti és Munkahelyi Művelődési Intézmények

Egyesülete Önigazgató Szakmai Szervezete működési

támogatása [ 380,0] 370,0 /-10,0 tám./

1 Működési költségvetés

5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások [ 380,0] 370,0 /-10,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 263. (1.mell. XI. 7.cím) számú pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1658/265. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Kulturális bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

706. Rogán Antal képviselő a törvényjavaslat 1. sz. melléklet XXIII. fejezet 10. cím 5. alcím 4. jogcím-csoport módosítását javasolja:

XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA

10 Fejezeti kezelésű előirányzatok

5 Egyéb feladatfinanszírozás

4 Magyarországi nemzeti, etnikai kisebbségi kulturális feladatok

támogatása 100,0 tám.

1 Működési költségvetés

5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások [ 87,0] 177,0 /+90,0 kiad./

Megjegyzés: A mód. indítvánnyal összefüggésben a támogatási előirányzatot is módosítani szükséges.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1. (1.§), 383. (1.mell. XIV. 6.cím 2.alc új4.jcs), 388. (1.mell. XIV. 6.cím 3.alc 3.jogc), 650. (1.mell. XXII. 19.cím 5.alc) számú pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1658/100. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- az Emberi jogi bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Kulturális bizottság támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

707. Az Emberi jogi bizottság a törvényjavaslat 1. sz. melléklet XXIII. fejezet 10. cím 5. alcím 4. jogcím-csoport módosítását javasolja:

XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA

10 Fejezeti kezelésű előirányzatok

5 Egyéb feladatfinanszírozás

4 Magyarországi nemzeti, etnikai kisebbségi kulturális feladatok támogatása

3 Országos Cigány Információs Művelődési Központ Kht.

működtetésére 30,0 /+30,0 tám./

30,0 /+30,0 kiad../

Megjegyzés: A javasolt jogcímet a címrendben a XXIII/10/05 alcím alatt javasoljuk szerepeltetni. A törvényjavaslat szerkezetével összhangban a kiadási előirányzatot is meg kell bontani.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 567. (1.mell. XX. 10.cím 10.alc 8.jcs) számú pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1658/444. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

708. Burány Sándor és Kovács László képviselők a törvényjavaslat 1. sz. melléklet XXIII. fejezet 10. cím 5. alcím 12. jogcím-csoport elhagyását javasolják:

XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA

10 Fejezeti kezelésű előirányzatok

5 Egyéb feladatfinanszírozás

[12 Intézményi üzemeltetési feladatok előirányzata] [ 270,9] /-270,9 tám./

[1 Működési költségvetés]

[3 Dologi kiadások] [ 270,9] /-270,9 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat további összefüggéseit lásd az ajánlás 18. pontjában foglalt felsorolás szerint.

Indokolás: Lásd a T/1658/351. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- az Egészségügyi bizottság nem támogatja,

- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,

- az Eu. Integrációs bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- az Idegenforgalmi bizottság nem támogatja,

- az Ifjúsági bizottság nem támogatja,

- a Kulturális bizottság nem támogatja,

- a Külügyi bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Mezőgazdasági bizottság támogatja,

- a Nemzetbiztonsági bizottság nem támogatja,

- az Oktatási bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,

- a Számvevőszéki bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

709. Az Emberi jogi bizottság a törvényjavaslat 1. sz. melléklet XXIII. fejezet 10. cím 6. alcím kiegészítését javasolja a következő új 16. jogcím-csoport felvételével:

XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA

10 Fejezeti kezelésű előirányzatok

6 Alapítványok támogatása

16 Pro Hungaris Kulturális Értékközvetítő Alapítvány 15,0 /+15,0 tám./

1 Működési költségvetés

5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 15,0 /+15,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 486. (1.mell. XVIII. 5.cím 12.alc 4.jogc), 568. (1.mell. XX. 10.cím 10.alc 8.jcs) számú pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1658/446. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

710. Burány Sándor és Kovács László képviselők a törvényjavaslat 1. sz. melléklet XXIII. fejezet 10. cím 12. alcím 1. jogcím-csoport elhagyását javasolják:

XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA

10 Fejezeti kezelésű előirányzatok

12 Nemzeti kulturális alapprogram

[1 Nemzeti kulturális alapprogram célelőirányzat] [4 612,0] /-4612,0 bev./

[1 Működési költségvetés] [ 16,0] /-16,0 bev./

[5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások] [4 499,4] /-4499,4 kiad./

[2 Felhalmozási költségvetés]

[3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások] [ 128,6] /-128,6 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat további összefüggéseit lásd az ajánlás 18. pontjában foglalt felsorolás szerint.

Indokolás: Lásd a T/1658/351. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- az Egészségügyi bizottság nem támogatja,

- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,

- az Eu. Integrációs bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- az Idegenforgalmi bizottság nem támogatja,

- az Ifjúsági bizottság nem támogatja,

- a Kulturális bizottság nem támogatja,

- a Külügyi bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Mezőgazdasági bizottság támogatja,

- a Nemzetbiztonsági bizottság nem támogatja,

- az Oktatási bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,

- a Számvevőszéki bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

711. Burány Sándor és Kovács László képviselők a törvényjavaslat 1. sz. melléklet XXIII. fejezet 10. cím 20. alcím elhagyását javasolják:

XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA

10 Fejezeti kezelésű előirányzatok

[20 Fejezeti tartalék] [ 559,4] /-559,4 kiad./

[ 559,4] /-559,4 tám./

Megjegyzés: A módosító javaslat további összefüggéseit lásd az ajánlás 18. pontjában foglalt felsorolás szerint.

Indokolás: Lásd a T/1658/351. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- az Egészségügyi bizottság nem támogatja,

- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,

- az Eu. Integrációs bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- az Idegenforgalmi bizottság nem támogatja,

- az Ifjúsági bizottság nem támogatja,

- a Kulturális bizottság nem támogatja,

- a Külügyi bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Mezőgazdasági bizottság támogatja,

- a Nemzetbiztonsági bizottság nem támogatja,

- az Oktatási bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,

- a Számvevőszéki bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

712. Herbály Imre képviselő a törvényjavaslat 1. sz. melléklet XXIII. fejezet 10. cím 20. alcím módosítását javasolja:

XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA

10 Fejezeti kezelésű előirányzatok

20 Fejezeti tartalék [ 559,4] 259,4 /-300,0 tám./

[ 559,4] 259,4 /-300,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 73. (86.§ új(4)), 196. (1.mell. X. 9.cím 10.alc), 214. (1.mell. X. 11.cím 3.alc), 520. (1.mell. XIX. 15.cím új19.alc) számú pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1658/65. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- az Egészségügyi bizottság nem támogatja,

- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- az Ifjúsági bizottság nem támogatja,

- a Kulturális bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Mezőgazdasági bizottság nem támogatja,

- a Nemzetbiztonsági bizottság nem támogatja,

- a Területfejlesztési bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

713. Vígh Ilona képviselő a törvényjavaslat 1. sz. melléklet XXIII. fejezet 10. cím 20. alcím módosítását javasolja:

XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA

10 Fejezeti kezelésű előirányzatok

20 Fejezeti tartalék [ 559,4] 9,4 /-550,0 tám./

[ 559,4] 9,4 /-550,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 300. (1.mell. XI. 23.cím 1.alc 16.jcs), 800. (3.mell. 22. a)) számú pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1658/294. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Kulturális bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Oktatási bizottság támogatja,

- az Önkormányzati bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

714. Dr. Szili Katalin és dr. Szájer József képviselők a törvényjavaslat 1. sz. melléklet XXIII. fejezet 10. cím 20. alcím módosítását javasolják:

XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA

10 Fejezeti kezelésű előirányzatok

20 Fejezeti tartalék [ 559,4] 528,3 /-31,1 tám./

[ 559,4] 528,3 /-31,1 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 106. (1.mell. IV. 1.cím) számú pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1658/360. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság ET nem foglalt állást,

- az Emberi jogi bizottság támogatja,

- a Gazdasági bizottság támogatja,

- a Kulturális bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal az Alkotmányügyi bizottság, az Emberi jogi bizottság ülésén egyetértett, a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Kulturális bizottság ülésén nem értett egyet.

715. Az Emberi jogi bizottság a törvényjavaslat 1. sz. melléklet XXIII. fejezet 10. cím 20. alcím módosítását javasolja:

XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA

10 Fejezeti kezelésű előirányzatok

20 Fejezeti tartalék [ 559,4] 528,3 /-31,1 tám./

[ 559,4] 528,3 /-31,1 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 107. (1.mell. IV. 1.cím) számú pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1658/447. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal az Emberi jogi bizottság ülésén egyetértett, a Költségvetési bizottság ülésén nem értett egyet.

716. A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 1. sz. melléklet XXIII. fejezet 10. cím 20. alcím módosítását javasolja:

XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA

10 Fejezeti kezelésű előirányzatok

20 Fejezeti tartalék [ 559,4] 316,0 /-243,4 tám./

[ 559,4] 316,0 /-243,4 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat további összefüggéseit lásd az ajánlás 2. pontjában foglalt felsorolás szerint.

Indokolás: Lásd a T/1658/451. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

717. Herbály Imre képviselő a törvényjavaslat 1. sz. melléklet XXIII. fejezet 10. cím 20. alcím módosítását javasolja:

XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA

10 Fejezeti kezelésű előirányzatok

20 Fejezeti tartalék [ 559,4] 259,4 /-300,0 kiad./

[ 559,4] 259,4 /-300,0 tám./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 72. (86.§ új(4)), 198. (1.mell. X. 9.cím 10.alc), 207. (1.mell. X. 11.cím 3.alc), 354. (1.mell. XII. 10.cím új11.alc) számú pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1658/66. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- az Ifjúsági bizottság nem támogatja,

- a Kulturális bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Mezőgazdasági bizottság nem támogatja,

- a Nemzetbiztonsági bizottság nem támogatja,

- a Területfejlesztési bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

718. Potápi Árpád és dr. Sáringer Gyula Ede képviselők a törvényjavaslat 1. sz. melléklet XXIII. fejezet 10. cím 20. alcím módosítását javasolják:

XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA

10 Fejezeti kezelésű előirányzatok

20 Fejezeti tartalék [ 559,4] 409,4 /-150,0 tám./

[ 559,4] 409,4 /-150,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 339. (1.mell. XII. 8.cím), 549. (1.mell. XX. 10.cím 5.alc 3.jcs) számú pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1658/291. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Kulturális bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Mezőgazdasági bizottság nem támogatja,

- az Oktatási bizottság támogatja,

- a Területfejlesztési bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

719. Ughy Attila képviselő a törvényjavaslat 1. sz. melléklet XXIII. fejezet 13. cím 1. alcím módosítását javasolja:

XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA

13 Kormányzati rendkívüli kiadások

1 Volt egyházi ingatlanok tulajdoni helyzetének

rendezése [5 000,0] 6 000,0 /+1000,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 655. (1.mell. XXII. 20.cím 1.alc), 663. (1.mell. XXII. 21.cím 1.alc), 702. (1.mell. XXIII. 10.cím 3.alc 2.jcs) számú pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1658/289. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Emberi jogi bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Kulturális bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

720. Font Sándor és Szászfalvi László képviselők a törvényjavaslat 1. sz. melléklet XXIII. fejezet 13. cím 1. alcím módosítását javasolják:

XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA

13 Kormányzati rendkívüli kiadások

1 Volt egyházi ingatlanok tulajdoni helyzetének

rendezése [5 000,0] 7 000,0 /+2000,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 615. (1.mell. XXII. 5.cím), 642. (1.mell. XXII. 18.cím 1.alc) számú pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1658/143. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Emberi jogi bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Kulturális bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1. számú melléklet XXIV. IFJÚSÁGI ÉS SPORTMINISZTÉRIUM

721. Burány Sándor és Kovács László képviselők a törvényjavaslat 1. sz. melléklet XXIV. fejezet 1. cím módosítását javasolják:

XXIV. IFJÚSÁGI és SPORTMINISZTÉRIUM

1 Ifjúsági és Sportminisztérium igazgatása [ 811,1] 523,7 /-287,4 tám./

1 Működési költségvetés 17,2 bev.

1 Személyi juttatások [ 342,8] 218,6 /-124,2 kiad./

2 Munkaadókat terhelő járulékok [ 130,1] 83,1 /-47,0 kiad./

3 Dologi kiadások [ 321,6] 205,4 /-116,2 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat további összefüggéseit lásd az ajánlás 18. pontjában foglalt felsorolás szerint.

Indokolás: Lásd a T/1658/351. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- az Egészségügyi bizottság nem támogatja,

- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,

- az Eu. Integrációs bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- az Idegenforgalmi bizottság nem támogatja,

- az Ifjúsági bizottság nem támogatja,

- a Kulturális bizottság nem támogatja,

- a Külügyi bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Mezőgazdasági bizottság támogatja,

- a Nemzetbiztonsági bizottság nem támogatja,

- az Oktatási bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,

- a Számvevőszéki bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

722. Burány Sándor és Kovács László képviselők a törvényjavaslat 1. sz. melléklet XXIV. fejezet 2. cím módosítását javasolják:

XXIV. IFJÚSÁGI és SPORTMINISZTÉRIUM

2 Központi sportintézmények és sportlétesítmények [1 194,7] 822,0 /-372,7 tám./

1 Működési költségvetés [1 971,2] 2 116,2 /+145,0 bev./

3 Dologi kiadások [1 676,4] 1 448,7 /-227,7 kiad./

Megjegyzés: A mód. indítvány számítási hibát tartalmaz (helyiérték elírás).

Megjegyzés: A módosító javaslat további összefüggéseit lásd az ajánlás 18. pontjában foglalt felsorolás szerint.

Indokolás: Lásd a T/1658/351. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- az Egészségügyi bizottság nem támogatja,

- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,

- az Eu. Integrációs bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- az Idegenforgalmi bizottság nem támogatja,

- az Ifjúsági bizottság nem támogatja,

- a Kulturális bizottság nem támogatja,

- a Külügyi bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Mezőgazdasági bizottság támogatja,

- a Nemzetbiztonsági bizottság nem támogatja,

- az Oktatási bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,

- a Számvevőszéki bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

723. A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 1. sz. melléklet XXIV. fejezet 5. cím 2. alcím 1. jogcím-csoport 2. jogcím módosítását javasolja:

XXIV. IFJÚSÁGI és SPORTMINISZTÉRIUM

5 Fejezeti kezelésű előirányzatok

2 Sporttámogatási előirányzatok

1 Sportszervezetek támogatása

2 Sydney 2000. olimpiai támogatása [ 788,0] 767,6 /-20,4 tám./

1 Működési költségvetés

5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások [ 788,0] 767,6 /-20,4 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat további összefüggéseit lásd az ajánlás 2. pontjában foglalt felsorolás szerint.

Indokolás: Lásd a T/1658/451. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

724. Filló Pál, Vargáné Kerékgyártó Ildikó, dr. Juhászné Lévai Katalin és Benedek Mihály képviselők a törvényjavaslat 1. sz. melléklet XXIV. fejezet 5. cím 2. alcím 4. jogcím-csoport 2. jogcím módosítását javasolják:

XXIV. IFJÚSÁGI és SPORTMINISZTÉRIUM

5 Fejezeti kezelésű előirányzatok

2 Sporttámogatási előirányzatok

4 Kiemelt sportprogramok támogatása

2 Futball-fejlesztési program [ 405,0] 105,0 /-300,0 tám./

Megjegyzés: A mód. indítvánnyal összefüggésben a kiadási előirányzatot is módosítani szükséges.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 173. (1.mell. X. 9.cím 2.alc 2.jcs), 213. (1.mell. X. 11.cím 3.alc), 494. (1.mell. XIX. 15.cím 5.alc 1.jcs) számú pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1658/149. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- az Egészségügyi bizottság nem támogatja,

- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,

- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- az Ifjúsági bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Kulturális bizottság nem támogatja,

- a Nemzetbiztonsági bizottság nem támogatja,

- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

725. A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 1. sz. melléklet XXIV. fejezet 5. cím 2. alcím 6. jogcím-csoport 3. jogcím módosítását javasolja:

XXIV. IFJÚSÁGI és SPORTMINISZTÉRIUM

5 Fejezeti kezelésű előirányzatok

2 Sporttámogatási előirányzatok

6 Fogyatékosok sportjának támogatása

3 Fogyatékosok sportjának fejlesztése [ 60,0] 59,4 /-0,6 tám./

1 Működési költségvetés

5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások [ 45,0] 44,4 /-0,6 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat további összefüggéseit lásd az ajánlás 2. pontjában foglalt felsorolás szerint.

Indokolás: Lásd a T/1658/451. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

"

"726. A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 1. sz. melléklet XXIV. fejezet 5. cím 2. alcím 7. jogcím-csoport 2. jogcím módosítását javasolja:

XXIV. IFJÚSÁGI és SPORTMINISZTÉRIUM

5 Fejezeti kezelésű előirányzatok

2 Sporttámogatási előirányzatok

7 Sporttámogatási célelőirányzatok

2 Sporttudomány [ 40,0] 30,0 /-10,0 tám./

1 Működési költségvetés

5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások [ 30,0] 20,0 /-10,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat további összefüggéseit lásd az ajánlás 2. pontjában foglalt felsorolás szerint.

Indokolás: Lásd a T/1658/451. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

727. A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 1. sz. melléklet XXIV. fejezet 5. cím 2. alcím 10. jogcím-csoport módosítását javasolja:

XXIV. IFJÚSÁGI és SPORTMINISZTÉRIUM

5 Fejezeti kezelésű előirányzatok

2 Sporttámogatási előirányzatok

10 Sportlétesítmény-kezelés intézményi rendszerének megújítása [ 304,9] 298,1 /-6,8 tám./

1 Működési költségvetés

3 Dologi kiadások [ 75,0] 68,2 /-6,8 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat további összefüggéseit lásd az ajánlás 2. pontjában foglalt felsorolás szerint.

Indokolás: Lásd a T/1658/451. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

728. A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 1. sz. melléklet XXIV. fejezet 5. cím 2. alcím 11. jogcím-csoport 1. jogcím módosítását javasolja:

XXIV. IFJÚSÁGI és SPORTMINISZTÉRIUM

5 Fejezeti kezelésű előirányzatok

2 Sporttámogatási előirányzatok

11 Sportesemények támogatása

1 Hazai rendezésű sportesemények támogatása [ 253,0] 243,0 /-10,0 tám./

1 Működési költségvetés

5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások [ 253,0] 243,0 /-10,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat további összefüggéseit lásd az ajánlás 2. pontjában foglalt felsorolás szerint.

Indokolás: Lásd a T/1658/451. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

729. A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 1. sz. melléklet XXIV. fejezet 5. cím 3. alcím 5. jogcím-csoport módosítását javasolja:

XXIV. IFJÚSÁGI és SPORTMINISZTÉRIUM

5 Fejezeti kezelésű előirányzatok

3 Kábítószerfogyasztás megelőzéséhez kötődő előirányzatok

5 Drogkutatások, vizsgálatok támogatása [ 50,0] 48,0 /-2,0 tám./

1 Működési költségvetés

5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások [ 50,0] 48,0 /-2,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat további összefüggéseit lásd az ajánlás 2. pontjában foglalt felsorolás szerint.

Indokolás: Lásd a T/1658/451. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

730. A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 1. sz. melléklet XXIV. fejezet 5. cím 3. alcím 6. jogcím-csoport módosítását javasolja:

XXIV. IFJÚSÁGI és SPORTMINISZTÉRIUM

5 Fejezeti kezelésű előirányzatok

3 Kábítószerfogyasztás megelőzéséhez kötődő előirányzatok

6 Alacsony küszöbű intézmények szolgáltatásainak fejlesztési

támogatása [ 89,0] 85,0 /-4,0 tám./

1 Működési költségvetés

5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások [ 89,0] 85,0 /-4,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat további összefüggéseit lásd az ajánlás 2. pontjában foglalt felsorolás szerint.

Indokolás: Lásd a T/1658/451. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

731. A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 1. sz. melléklet XXIV. fejezet 5. cím 3. alcím 7. jogcím-csoport módosítását javasolja:

XXIV. IFJÚSÁGI és SPORTMINISZTÉRIUM

5 Fejezeti kezelésű előirányzatok

3 Kábítószerfogyasztás megelőzéséhez kötődő előirányzatok

7 Kábítószerügyi Koordinációs Bizottság és kábítószerügyi egyeztető fórumok működésének

támogatása [ 60,0] 58,0 /-2,0 tám./

1 Működési költségvetés

5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások [ 15,5] 13,5 /-2,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat további összefüggéseit lásd az ajánlás 2. pontjában foglalt felsorolás szerint.

Indokolás: Lásd a T/1658/451. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

732. A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 1. sz. melléklet XXIV. fejezet 5. cím 4. alcím 1. jogcím-csoport módosítását javasolja:

XXIV. IFJÚSÁGI és SPORTMINISZTÉRIUM

5 Fejezeti kezelésű előirányzatok

4 Ifjúsági előirányzatok

1 Gyermek- és ifjúsági alapprogramok támogatása [ 450,0] 447,0 /-3,0 tám./

1 Működési költségvetés

5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások [ 450,0] 447,0 /-3,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat további összefüggéseit lásd az ajánlás 2. pontjában foglalt felsorolás szerint.

Indokolás: Lásd a T/1658/451. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

733. Csizmár Gábor, Tóbiás József, Juhász Gábor és Bakonyi Tibor képviselők a törvényjavaslat 1. sz. melléklet XXIV. fejezet 5. cím 4. alcím 1. jogcím-csoport módosítását javasolják:

XXIV. IFJÚSÁGI és SPORTMINISZTÉRIUM

5 Fejezeti kezelésű előirányzatok

4 Ifjúsági előirányzatok

1 Gyermek- és ifjúsági alapprogramok támogatása [ 450,0] 720,0 /+270,0 tám./

1 Működési költségvetés

5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások [ 450,0] 720,0 /+270,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 221. (1.mell. X. 11.cím 4.alc 1.jcs 1.jogc) számú pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1658/366. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- az Ifjúsági bizottság nem támogatja,

- a Nemzetbiztonsági bizottság nem támogatja,

- az Oktatási bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

734. Csizmár Gábor, Tóbiás József, Juhász Gábor és Bakonyi Tibor képviselők a törvényjavaslat 1. sz. melléklet XXIV. fejezet 5. cím 4. alcím 2. jogcím-csoport módosítását javasolják:

XXIV. IFJÚSÁGI és SPORTMINISZTÉRIUM

5 Fejezeti kezelésű előirányzatok

4 Ifjúsági előirányzatok

2 Nemzeti Gyermek és Ifjúsági Közalapítvány [ 162,0] 246,0 /+84,0 tám./

1 Működési költségvetés

5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások [ 162,0] 246,0 /+84,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 623. (1.mell. XXII. 13.cím 10.alc) számú pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1658/368. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- az Ifjúsági bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

735. A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 1. sz. melléklet XXIV. fejezet 5. cím 4. alcím 2. jogcím-csoport módosítását javasolja:

XXIV. IFJÚSÁGI és SPORTMINISZTÉRIUM

5 Fejezeti kezelésű előirányzatok

4 Ifjúsági előirányzatok

2 Nemzeti Gyermek és Ifjúsági Közalapítvány [ 162,0] 156,0 /-6,0 tám./

1 Működési költségvetés

5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások [ 162,0] 156,0 /-6,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat további összefüggéseit lásd az ajánlás 2. pontjában foglalt felsorolás szerint.

Indokolás: Lásd a T/1658/451. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

736. Burány Sándor és Kovács László képviselők a törvényjavaslat 1. sz. melléklet XXIV. fejezet 5. cím 4. alcím 4. jogcím-csoport módosítását javasolják:

XXIV. IFJÚSÁGI és SPORTMINISZTÉRIUM

5 Fejezeti kezelésű előirányzatok

4 Ifjúsági előirányzatok

4 Két- és többoldalú nemzetközi csereprogramok

és Youth Program [ 324,0] 138,2 /-185,8 tám./

1 Működési költségvetés

5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások [ 324,0] 138,2 /-185,8 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat további összefüggéseit lásd az ajánlás 18. pontjában foglalt felsorolás szerint.

Indokolás: Lásd a T/1658/351. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- az Egészségügyi bizottság nem támogatja,

- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,

- az Eu. Integrációs bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- az Idegenforgalmi bizottság nem támogatja,

- az Ifjúsági bizottság nem támogatja,

- a Kulturális bizottság nem támogatja,

- a Külügyi bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Mezőgazdasági bizottság támogatja,

- a Nemzetbiztonsági bizottság nem támogatja,

- az Oktatási bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,

- a Számvevőszéki bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

737. A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 1. sz. melléklet XXIV. fejezet 5. cím 4. alcím 4. jogcím-csoport módosítását javasolja:

XXIV. IFJÚSÁGI és SPORTMINISZTÉRIUM

5 Fejezeti kezelésű előirányzatok

4 Ifjúsági előirányzatok

4 Két- és többoldalú nemzetközi csereprogramok és Youth

Program [ 324,0] 318,0 /-6,0 tám./

1 Működési költségvetés

5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások [ 324,0] 318,0 /-6,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat további összefüggéseit lásd az ajánlás 2. pontjában foglalt felsorolás szerint.

Indokolás: Lásd a T/1658/451. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

738. Csizmár Gábor, Tóbiás József, Juhász Gábor és Bakonyi Tibor képviselők a törvényjavaslat 1. sz. melléklet XXIV. fejezet 5. cím 4. alcím 8. jogcím-csoport módosítását javasolják:

XXIV. IFJÚSÁGI és SPORTMINISZTÉRIUM

5 Fejezeti kezelésű előirányzatok

4 Ifjúsági előirányzatok

8 Ifjúságtudományi kutatások támogatása [ 10,0] 20,0 /+10,0 tám./

1 Működési költségvetés

5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások [ 10,0] 20,0 /+10,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 193. (1.mell. X. 9.cím 10.alc) számú pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1658/373. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- az Ifjúsági bizottság nem támogatja,

- az Oktatási bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1. számú melléklet XXX. GAZDASÁGI VERSENYHIVATAL

739. A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 1. sz. melléklet XXX. fejezet 1. cím módosítását javasolja:

XXX. GAZDASÁGI VERSENYHIVATAL

1 Gazdasági Versenyhivatal igazgatása [ 553,7] 550,6 /-3,1 tám./

1 Működési költségvetés

3 Dologi kiadások [ 83,0] 79,9 /-3,1 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat további összefüggéseit lásd az ajánlás 2. pontjában foglalt felsorolás szerint.

Indokolás: Lásd a T/1658/451. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

1. számú melléklet XXXI. KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL

740. A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 1. sz. melléklet XXXI. fejezet 1. cím 1. alcím módosítását javasolja:

XXXI. KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL

1 KSH Igazgatás

1 KSH Központi Igazgatás [3 528,0] 3 467,2 /-60,8 tám./

1 Működési költségvetés 452,8 bev.

3 Dologi kiadások [1 424,5] 1 363,7 /-60,8 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat további összefüggéseit lásd az ajánlás 2. pontjában foglalt felsorolás szerint.

Indokolás: Lásd a T/1658/451. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

741. Burány Sándor és Kovács László képviselők a törvényjavaslat 1. sz. melléklet XXXI. fejezet 1. cím 1. alcím módosítását javasolják:

XXXI. KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL

1 KSH Igazgatás

1 KSH Központi Igazgatás [3 528,0] 3 179,0 /-349,0 tám./

1 Működési költségvetés 452,8 bev.

1 Személyi juttatások [1 635,5] 1 482,5 /-153,0 kiad./

2 Munkaadókat terhelő járulékok [ 670,8] 608,0 /-62,8 kiad./

3 Dologi kiadások [1 424,5] 1 291,3 /-133,2 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat további összefüggéseit lásd az ajánlás 18. pontjában foglalt felsorolás szerint.

Indokolás: Lásd a T/1658/351. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- az Egészségügyi bizottság nem támogatja,

- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,

- az Eu. Integrációs bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- az Idegenforgalmi bizottság nem támogatja,

- az Ifjúsági bizottság nem támogatja,

- a Kulturális bizottság nem támogatja,

- a Külügyi bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Mezőgazdasági bizottság támogatja,

- a Nemzetbiztonsági bizottság nem támogatja,

- az Oktatási bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,

- a Számvevőszéki bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

742. Burány Sándor és Kovács László képviselők a törvényjavaslat 1. sz. melléklet XXXI. fejezet 2. cím 1. alcím módosítását javasolják:

XXXI. KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL

2 KSH Megyei Igazgatás

1 KSH Megyei Igazgatóságai [2 750,9] 2 257,8 /-493,1 tám./

1 Működési költségvetés 208,3 bev.

1 Személyi juttatások [1 680,0] 1 392,2 /-287,8 kiad./

2 Munkaadókat terhelő járulékok [ 665,4] 551,4 /-114,0 kiad./

3 Dologi kiadások [ 532,8] 441,5 /-91,3 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat további összefüggéseit lásd az ajánlás 18. pontjában foglalt felsorolás szerint.

Indokolás: Lásd a T/1658/351. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- az Egészségügyi bizottság nem támogatja,

- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,

- az Eu. Integrációs bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- az Idegenforgalmi bizottság nem támogatja,

- az Ifjúsági bizottság nem támogatja,

- a Kulturális bizottság nem támogatja,

- a Külügyi bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Mezőgazdasági bizottság támogatja,

- a Nemzetbiztonsági bizottság nem támogatja,

- az Oktatási bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,

- a Számvevőszéki bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

743. Burány Sándor és Kovács László képviselők a törvényjavaslat 1. sz. melléklet XXXI. fejezet 6. cím 2. alcím 2. jogcím-csoport módosítását javasolják:

XXXI. KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL

6 Fejezeti kezelésű előirányzatok

2 Célelőirányzatok

2 EU csatlakozás "Statisztika" Nemzeti Program [2 500,0] 1 500,0 /-1000,0 tám./

1 Működési költségvetés

1 Személyi juttatások [1 345,0] 695,0 /-650,0 kiad./

2 Munkaadókat terhelő járulékok [ 462,0] 112,0 /-350,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat további összefüggéseit lásd az ajánlás 18. pontjában foglalt felsorolás szerint.

Indokolás: Lásd a T/1658/351. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- az Egészségügyi bizottság nem támogatja,

- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,

- az Eu. Integrációs bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- az Idegenforgalmi bizottság nem támogatja,

- az Ifjúsági bizottság nem támogatja,

- a Kulturális bizottság nem támogatja,

- a Külügyi bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Mezőgazdasági bizottság támogatja,

- a Nemzetbiztonsági bizottság nem támogatja,

- az Oktatási bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,

- a Számvevőszéki bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1. számú melléklet XXXIII. MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA

744. Lezsák Sándor képviselő a törvényjavaslat 1. sz. melléklet XXXIII. fejezet módosítását javasolja:

XXXIII. MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA

[18 775,6] 21 775,6 /+3 000,0 tám./

Megjegyzés: A mód. indítvány a költségvetés fejezeti összegének módosítására irányul. A Hsz. 120. § (3) bekezdése alapján a központi költségvetés főösszegeire kizárólag a Költségvetési bizottság nyújthat be módosító javaslatot.A javaslat nem Házszabályszerű.

Indokolás: Lásd a T/1658/255. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

745. Dr. Lentner Csaba és Balczó Zoltán képviselők a törvényjavaslat 1. sz. melléklet XXXIII. fejezet 2. cím módosítását javasolják:

XXXIII. MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA

2 MTA Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémia [ 10,3] 12,5 /+2,2 tám./

1 Működési költségvetés

1 Személyi juttatások [ 4,8] 5,8 /+1,0 kiad./

2 Munkaadókat terhelő járulékok [ 1,4] 1,7 /+0,3 kiad./

3 Dologi kiadások [ 3,8] 4,6 /+0,8 kiad./

2 Felhalmozási költségvetés

1 Intézményi beruházási kiadások [ 0,3] 0,4 /+0,1 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 669. (1.mell. XXII. 21.cím 1.alc), 747. (1.mell. XXXIII. 3.cím), 749. (1.mell. XXXIII. 4.cím), 751. (1.mell. XXXIII. 5.cím), 754. (1.mell. XXXIII. 6.cím), 757. (1.mell. XXXIII. 7.cím), 759. (1.mell. XXXIII. 8.cím), 762. (1.mell. XXXIII. 9.cím), 763. (1.mell. XXXIII. 10.cím), 765. (1.mell. XXXIII. 11.cím), 771. (1.mell. XXXIII. 12.cím 3.alc 1.jcs) számú pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1658/428. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Kulturális bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Oktatási bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

746. Dr. Lentner Csaba és Balczó Zoltán képviselők a törvényjavaslat 1. sz. melléklet XXXIII. fejezet 2. cím módosítását javasolják:

XXXIII. MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA

2 MTA Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémia [ 10,3] 12,5 /+2,2 tám./

1 Működési költségvetés

1 Személyi juttatások [ 4,8] 5,8 /+1,0 kiad./

2 Munkaadókat terhelő járulékok [ 1,4] 1,7 /+0,3 kiad./

3 Dologi kiadások [ 3,8] 4,6 /+0,8 kiad./

2 Felhalmozási költségvetés

1 Intézményi beruházási kiadások [ 0,3] 0,4 /+0,1 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 644. (1.mell. XXII. 19.cím 1.alc 2.jcs), 684. (1.mell. XXII. 27.cím 1.alc), 748. (1.mell. XXXIII. 3.cím), 750. (1.mell. XXXIII. 4.cím), 752. (1.mell. XXXIII. 5.cím), 755. (1.mell. XXXIII. 6.cím), 756. (1.mell. XXXIII. 7.cím), 760. (1.mell. XXXIII. 8.cím), 761. (1.mell. XXXIII. 9.cím), 764. (1.mell. XXXIII. 10.cím), 766. (1.mell. XXXIII. 11.cím), 772. (1.mell. XXXIII. 12.cím 3.alc 1.jcs) számú pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1658/427. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Kulturális bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Oktatási bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

747. Dr. Lentner Csaba és Balczó Zoltán képviselők a törvényjavaslat 1. sz. melléklet XXXIII. fejezet 3. cím módosítását javasolják:

XXXIII. MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA

3 MTA Könyvtára [ 292,1] 352,9 /+60,8 tám./

1 Működési költségvetés 12,0 bev.

1 Személyi juttatások [ 118,8] 142,6 /+23,8 kiad./

2 Munkaadókat terhelő járulékok [ 48,7] 58,4 /+9,7 kiad./

3 Dologi kiadások [ 135,6] 162,7 /+27,1 kiad./

2 Felhalmozási költségvetés

1 Intézményi beruházási kiadások [ 1,0] 1,2 /+0,2 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 669. (1.mell. XXII. 21.cím 1.alc), 745. (1.mell. XXXIII. 2.cím), 749. (1.mell. XXXIII. 4.cím), 751. (1.mell. XXXIII. 5.cím), 754. (1.mell. XXXIII. 6.cím), 757. (1.mell. XXXIII. 7.cím), 759. (1.mell. XXXIII. 8.cím), 762. (1.mell. XXXIII. 9.cím), 763. (1.mell. XXXIII. 10.cím), 765. (1.mell. XXXIII. 11.cím), 771. (1.mell. XXXIII. 12.cím 3.alc 1.jcs) számú pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1658/428. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Kulturális bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Oktatási bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

748. Dr. Lentner Csaba és Balczó Zoltán képviselők a törvényjavaslat 1. sz. melléklet XXXIII. fejezet 3. cím módosítását javasolják:

XXXIII. MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA

3 MTA Könyvtára [ 292,1] 352,9 /+60,8 tám./

1 Működési költségvetés 12,0 bev.

1 Személyi juttatások [ 118,8] 142,6 /+23,8 kiad./

2 Munkaadókat terhelő járulékok [ 48,7] 58,4 /+9,7 kiad./

3 Dologi kiadások [ 135,6] 162,7 /+27,1 kiad./

2 Felhalmozási költségvetés

1 Intézményi beruházási kiadások [ 1,0] 1,2 /+0,2 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 644. (1.mell. XXII. 19.cím 1.alc 2.jcs), 684. (1.mell. XXII. 27.cím 1.alc), 746. (1.mell. XXXIII. 2.cím), 750. (1.mell. XXXIII. 4.cím), 752. (1.mell. XXXIII. 5.cím), 755. (1.mell. XXXIII. 6.cím), 756. (1.mell. XXXIII. 7.cím), 760. (1.mell. XXXIII. 8.cím), 761. (1.mell. XXXIII. 9.cím), 764. (1.mell. XXXIII. 10.cím), 766. (1.mell. XXXIII. 11.cím), 772. (1.mell. XXXIII. 12.cím 3.alc 1.jcs) számú pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1658/427. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Kulturális bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Oktatási bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

749. Dr. Lentner Csaba és Balczó Zoltán képviselők a törvényjavaslat 1. sz. melléklet XXXIII. fejezet 4. cím módosítását javasolják:

XXXIII. MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA

4 MTA Matematikai és természettudományi

kutatóintézetek [3 719,2] 5 035,0 /+1315,8 tám./

1 Működési költségvetés 2 794,5 bev.

1 Személyi juttatások [2 561,2] 3 073,4 /+512,2 kiad./

2 Munkaadókat terhelő járulékok [ 955,8] 1 147,0 /+191,2 kiad./

3 Dologi kiadások [2 728,1] 3 273,7 /+545,6 kiad./

5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások [ 98,6] 118,3 /+19,7 kiad./

2 Felhalmozási költségvetés 84,1 bev.

1 Intézményi beruházási kiadások [ 230,1] 272,4 /+42,3 kiad./

2 Felújítás [ 24,0] 28,8 /+4,8 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 669. (1.mell. XXII. 21.cím 1.alc), 745. (1.mell. XXXIII. 2.cím), 747. (1.mell. XXXIII. 3.cím), 751. (1.mell. XXXIII. 5.cím), 754. (1.mell. XXXIII. 6.cím), 757. (1.mell. XXXIII. 7.cím), 759. (1.mell. XXXIII. 8.cím), 762. (1.mell. XXXIII. 9.cím), 763. (1.mell. XXXIII. 10.cím), 765. (1.mell. XXXIII. 11.cím), 771. (1.mell. XXXIII. 12.cím 3.alc 1.jcs) számú pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1658/428. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Kulturális bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Oktatási bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

750. Dr. Lentner Csaba és Balczó Zoltán képviselők a törvényjavaslat 1. sz. melléklet XXXIII. fejezet 4. cím módosítását javasolják:

XXXIII. MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA

4 MTA Matematikai és természettudományi

kutatóintézetek [3 719,2] 5 035,0 /+1315,8 tám./

1 Működési költségvetés 2 794,5 bev.

1 Személyi juttatások [2 561,2] 3 073,4 /+512,2 kiad./

2 Munkaadókat terhelő járulékok [ 955,8] 1 147,0 /+191,2 kiad./

3 Dologi kiadások [2 728,1] 3 273,7 /+545,6 kiad./

5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások [ 98,6] 118,3 /+19,7 kiad./

2 Felhalmozási költségvetés 84,1 bev.

1 Intézményi beruházási kiadások [ 230,1] 272,4 /+42,3 kiad./

2 Felújítás [ 24,0] 28,8 /+4,8 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 644. (1.mell. XXII. 19.cím 1.alc 2.jcs), 684. (1.mell. XXII. 27.cím 1.alc), 746. (1.mell. XXXIII. 2.cím), 748. (1.mell. XXXIII. 3.cím), 752. (1.mell. XXXIII. 5.cím), 755. (1.mell. XXXIII. 6.cím), 756. (1.mell. XXXIII. 7.cím), 760. (1.mell. XXXIII. 8.cím), 761. (1.mell. XXXIII. 9.cím), 764. (1.mell. XXXIII. 10.cím), 766. (1.mell. XXXIII. 11.cím), 772. (1.mell. XXXIII. 12.cím 3.alc 1.jcs) számú pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1658/427. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Kulturális bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Oktatási bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

751. Dr. Lentner Csaba és Balczó Zoltán képviselők a törvényjavaslat 1. sz. melléklet XXXIII. fejezet 5. cím módosítását javasolják:

XXXIII. MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA

5 MTA Élettudományi kutatóintézetek [1 973,3] 2 592,5 /+619,2 tám./

1 Működési költségvetés 1 087,1 bev.

1 Személyi juttatások [1 257,5] 1 509,0 /+251,5 kiad./

2 Munkaadókat terhelő járulékok [ 491,6] 589,9 /+98,3 kiad./

3 Dologi kiadások [1 208,2] 1 449,8 /+241,6 kiad./

5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások [ 30,8] 37,0 /+6,2 kiad./

2 Felhalmozási költségvetés 35,4 bev.

1 Intézményi beruházási kiadások [ 95,6] 114,7 /+19,1 kiad./

2 Felújítás [ 12,0] 14,4 /+2,4 kiad./

3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások [ 0,1] 0,2 /+0,1 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 669. (1.mell. XXII. 21.cím 1.alc), 745. (1.mell. XXXIII. 2.cím), 747. (1.mell. XXXIII. 3.cím), 749. (1.mell. XXXIII. 4.cím), 754. (1.mell. XXXIII. 6.cím), 757. (1.mell. XXXIII. 7.cím), 759. (1.mell. XXXIII. 8.cím), 762. (1.mell. XXXIII. 9.cím), 763. (1.mell. XXXIII. 10.cím), 765. (1.mell. XXXIII. 11.cím), 771. (1.mell. XXXIII. 12.cím 3.alc 1.jcs) számú pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1658/428. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Kulturális bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Oktatási bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

752. Dr. Lentner Csaba és Balczó Zoltán képviselők a törvényjavaslat 1. sz. melléklet XXXIII. fejezet 5. cím módosítását javasolják:

XXXIII. MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA

5 MTA Élettudományi kutatóintézetek [1 973,3] 2 592,5 /+619,2 tám./

1 Működési költségvetés 1 087,1 bev.

1 Személyi juttatások [1 257,5] 1 509,0 /+251,5 kiad./

2 Munkaadókat terhelő járulékok [ 491,6] 589,9 /+98,3 kiad./

3 Dologi kiadások [1 208,2] 1 449,8 /+241,6 kiad./

5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások [ 30,8] 37,0 /+6,2 kiad./

2 Felhalmozási költségvetés 35,4 bev.

1 Intézményi beruházási kiadások [ 95,6] 114,7 /+19,1 kiad./

2 Felújítás [ 12,0] 14,4 /+2,4 kiad./

3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások [ 0,1] 0,2 /+0,1 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 644. (1.mell. XXII. 19.cím 1.alc 2.jcs), 684. (1.mell. XXII. 27.cím 1.alc), 746. (1.mell. XXXIII. 2.cím), 748. (1.mell. XXXIII. 3.cím), 750. (1.mell. XXXIII. 4.cím), 755. (1.mell. XXXIII. 6.cím), 756. (1.mell. XXXIII. 7.cím), 760. (1.mell. XXXIII. 8.cím), 761. (1.mell. XXXIII. 9.cím), 764. (1.mell. XXXIII. 10.cím), 766. (1.mell. XXXIII. 11.cím), 772. (1.mell. XXXIII. 12.cím 3.alc 1.jcs) számú pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1658/427. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Kulturális bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Oktatási bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

753. Dr. Takács Imre képviselő a törvényjavaslat 1. sz. melléklet XXXIII. fejezet 6. cím módosítását javasolja:

XXXIII. MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA

6 MTA Társadalomtudományi kutatóintézetek [1 573,4] 2 073,4 /+500,0 tám./

1 Működési költségvetés 545,6 bev.

1 Személyi juttatások [1 154,7] 1 454,7 /+300,0 kiad./

2 Munkaadókat terhelő járulékok [ 441,8] 551,8 /+110,0 kiad./

3 Dologi kiadások [ 509,7] 599,7 /+90,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 121. (1.mell. X. 1.cím), 128. (1.mell. X. 2.cím) számú pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1658/57. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Kulturális bizottság nem támogatja,

- az Oktatási bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

754. Dr. Lentner Csaba és Balczó Zoltán képviselők a törvényjavaslat 1. sz. melléklet XXXIII. fejezet 6. cím módosítását javasolják:

XXXIII. MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA

6 MTA Társadalomtudományi kutatóintézetek [1 573,4] 1 997,6 /+424,2 tám./

1 Működési költségvetés 545,6 bev.

1 Személyi juttatások [1 154,7] 1 385,6 /+230,9 kiad./

2 Munkaadókat terhelő járulékok [ 441,8] 530,2 /+88,4 kiad./

3 Dologi kiadások [ 509,7] 611,6 /+101,9 kiad./

5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások [ 0,5] 0,6 /+0,1 kiad./

2 Felhalmozási költségvetés 2,3 bev.

1 Intézményi beruházási kiadások [ 14,1] 16,9 /+2,8 kiad./

2 Felújítás [ 0,5] 0,6 /+0,1 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 669. (1.mell. XXII. 21.cím 1.alc), 745. (1.mell. XXXIII. 2.cím), 747. (1.mell. XXXIII. 3.cím), 749. (1.mell. XXXIII. 4.cím), 751. (1.mell. XXXIII. 5.cím), 757. (1.mell. XXXIII. 7.cím), 759. (1.mell. XXXIII. 8.cím), 762. (1.mell. XXXIII. 9.cím), 763. (1.mell. XXXIII. 10.cím), 765. (1.mell. XXXIII. 11.cím), 771. (1.mell. XXXIII. 12.cím 3.alc 1.jcs) számú pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1658/428. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Kulturális bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Oktatási bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

755. Dr. Lentner Csaba és Balczó Zoltán képviselők a törvényjavaslat 1. sz. melléklet XXXIII. fejezet 6. cím módosítását javasolják:

XXXIII. MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA

6 MTA Társadalomtudományi kutatóintézetek [1 573,4] 1 997,6 /+424,2 tám./

1 Működési költségvetés 545,6 bev.

1 Személyi juttatások [1 154,7] 1 385,6 /+230,9 kiad./

2 Munkaadókat terhelő járulékok [ 441,8] 530,2 /+88,4 kiad./

3 Dologi kiadások [ 509,7] 611,6 /+101,9 kiad./

5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások [ 0,5] 0,6 /+0,1 kiad./

2 Felhalmozási költségvetés 2,3 bev.

1 Intézményi beruházási kiadások [ 14,1] 16,9 /+2,8 kiad./

2 Felújítás [ 0,5] 0,6 /+0,1 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 644. (1.mell. XXII. 19.cím 1.alc 2.jcs), 684. (1.mell. XXII. 27.cím 1.alc), 746. (1.mell. XXXIII. 2.cím), 748. (1.mell. XXXIII. 3.cím), 750. (1.mell. XXXIII. 4.cím), 752. (1.mell. XXXIII. 5.cím), 756. (1.mell. XXXIII. 7.cím), 760. (1.mell. XXXIII. 8.cím), 761. (1.mell. XXXIII. 9.cím), 764. (1.mell. XXXIII. 10.cím), 766. (1.mell. XXXIII. 11.cím), 772. (1.mell. XXXIII. 12.cím 3.alc 1.jcs) számú pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1658/427. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Kulturális bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Oktatási bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

756. Dr. Lentner Csaba és Balczó Zoltán képviselők a törvényjavaslat 1. sz. melléklet XXXIII. fejezet 7. cím módosítását javasolják:

XXXIII. MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA

7 MTA Területi akadémiai központok [ 90,2] 112,2 /+22,0 tám./

1 Működési költségvetés 19,9 bev.

1 Személyi juttatások [ 43,2] 51,8 /+8,6 kiad./

2 Munkaadókat terhelő járulékok [ 17,9] 21,5 /+3,6 kiad./

3 Dologi kiadások [ 32,7] 39,2 /+6,5 kiad./

5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások [ 0,3] 0,4 /+0,1 kiad./

2 Felhalmozási költségvetés

2 Felújítás [ 16,0] 19,2 /+3,2 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 644. (1.mell. XXII. 19.cím 1.alc 2.jcs), 684. (1.mell. XXII. 27.cím 1.alc), 746. (1.mell. XXXIII. 2.cím), 748. (1.mell. XXXIII. 3.cím), 750. (1.mell. XXXIII. 4.cím), 752. (1.mell. XXXIII. 5.cím), 755. (1.mell. XXXIII. 6.cím), 760. (1.mell. XXXIII. 8.cím), 761. (1.mell. XXXIII. 9.cím), 764. (1.mell. XXXIII. 10.cím), 766. (1.mell. XXXIII. 11.cím), 772. (1.mell. XXXIII. 12.cím 3.alc 1.jcs) számú pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1658/427. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Kulturális bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Oktatási bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

757. Dr. Lentner Csaba és Balczó Zoltán képviselők a törvényjavaslat 1. sz. melléklet XXXIII. fejezet 7. cím módosítását javasolják:

XXXIII. MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA

7 MTA Területi akadémiai központok [ 90,2] 112,2 /+22,0 tám./

1 Működési költségvetés 19,9 bev.

1 Személyi juttatások [ 43,2] 51,8 /+8,6 kiad./

2 Munkaadókat terhelő járulékok [ 17,9] 21,5 /+3,6 kiad./

3 Dologi kiadások [ 32,7] 39,2 /+6,5 kiad./

5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások [ 0,3] 0,4 /+0,1 kiad./

2 Felhalmozási költségvetés

2 Felújítás [ 16,0] 19,2 /+3,2 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 669. (1.mell. XXII. 21.cím 1.alc), 745. (1.mell. XXXIII. 2.cím), 747. (1.mell. XXXIII. 3.cím), 749. (1.mell. XXXIII. 4.cím), 751. (1.mell. XXXIII. 5.cím), 754. (1.mell. XXXIII. 6.cím), 759. (1.mell. XXXIII. 8.cím), 762. (1.mell. XXXIII. 9.cím), 763. (1.mell. XXXIII. 10.cím), 765. (1.mell. XXXIII. 11.cím), 771. (1.mell. XXXIII. 12.cím 3.alc 1.jcs) számú pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1658/428. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Kulturális bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Oktatási bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

758. A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 1. sz. melléklet XXXIII. fejezet 8. cím módosítását javasolja:

XXXIII. MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA

8 MTA Kutatást kiszolgáló szervek [ 673,0] 662,2 /-10,8 tám./

1 Működési költségvetés 138,9 bev.

3 Dologi kiadások [ 384,6] 373,8 /-10,8 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat további összefüggéseit lásd az ajánlás 2. pontjában foglalt felsorolás szerint.

Indokolás: Lásd a T/1658/451. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

759. Dr. Lentner Csaba és Balczó Zoltán képviselők a törvényjavaslat 1. sz. melléklet XXXIII. fejezet 8. cím módosítását javasolják:

XXXIII. MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA

8 MTA Kutatást kiszolgáló szervek [ 673,0] 835,4 /+162,4 tám./

1 Működési költségvetés 138,9 bev.

1 Személyi juttatások [ 224,3] 269,2 /+44,9 kiad./

2 Munkaadókat terhelő járulékok [ 90,5] 108,6 /+18,1 kiad./

3 Dologi kiadások [ 384,6] 461,5 /+76,9 kiad./

5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások [ 12,0] 14,4 /+2,4 kiad./

2 Felhalmozási költségvetés

1 Intézményi beruházási kiadások [ 0,4] 0,5 /+0,1 kiad./

2 Felújítás [ 100,1] 120,1 /+20,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 669. (1.mell. XXII. 21.cím 1.alc), 745. (1.mell. XXXIII. 2.cím), 747. (1.mell. XXXIII. 3.cím), 749. (1.mell. XXXIII. 4.cím), 751. (1.mell. XXXIII. 5.cím), 754. (1.mell. XXXIII. 6.cím), 757. (1.mell. XXXIII. 7.cím), 762. (1.mell. XXXIII. 9.cím), 763. (1.mell. XXXIII. 10.cím), 765. (1.mell. XXXIII. 11.cím), 771. (1.mell. XXXIII. 12.cím 3.alc 1.jcs) számú pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1658/428. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Kulturális bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Oktatási bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

760. Dr. Lentner Csaba és Balczó Zoltán képviselők a törvényjavaslat 1. sz. melléklet XXXIII. fejezet 8. cím módosítását javasolják:

XXXIII. MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA

8 MTA Kutatást kiszolgáló szervek [ 673,0] 835,4 /+162,4 tám./

1 Működési költségvetés 138,9 bev.

1 Személyi juttatások [ 224,3] 269,2 /+44,9 kiad./

2 Munkaadókat terhelő járulékok [ 90,5] 108,6 /+18,1 kiad./

3 Dologi kiadások [ 384,6] 461,5 /+76,9 kiad./

5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások [ 12,0] 14,4 /+2,4 kiad./

2 Felhalmozási költségvetés

1 Intézményi beruházási kiadások [ 0,4] 0,5 /+0,1 kiad./

2 Felújítás [ 100,1] 120,1 /+20,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 644. (1.mell. XXII. 19.cím 1.alc 2.jcs), 684. (1.mell. XXII. 27.cím 1.alc), 746. (1.mell. XXXIII. 2.cím), 748. (1.mell. XXXIII. 3.cím), 750. (1.mell. XXXIII. 4.cím), 752. (1.mell. XXXIII. 5.cím), 755. (1.mell. XXXIII. 6.cím), 756. (1.mell. XXXIII. 7.cím), 761. (1.mell. XXXIII. 9.cím), 764. (1.mell. XXXIII. 10.cím), 766. (1.mell. XXXIII. 11.cím), 772. (1.mell. XXXIII. 12.cím 3.alc 1.jcs) számú pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1658/427. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Kulturális bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Oktatási bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

761. Dr. Lentner Csaba és Balczó Zoltán képviselők a törvényjavaslat 1. sz. melléklet XXXIII. fejezet 9. cím módosítását javasolják:

XXXIII. MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA

9 MTA Támogatott kutatóhelyek Irodája [ 889,8] 1 072,4 /+182,6 tám./

1 Működési költségvetés 19,6 bev.

1 Személyi juttatások [ 583,0] 699,6 /+116,6 kiad./

2 Munkaadókat terhelő járulékok [ 226,2] 271,4 /+45,2 kiad./

3 Dologi kiadások [ 92,1] 110,5 /+18,4 kiad./

5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások [ 3,1] 3,7 /+0,6 kiad./

2 Felhalmozási költségvetés 3,9 bev.

1 Intézményi beruházási kiadások [ 8,9] 10,7 /+1,8 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 644. (1.mell. XXII. 19.cím 1.alc 2.jcs), 684. (1.mell. XXII. 27.cím 1.alc), 746. (1.mell. XXXIII. 2.cím), 748. (1.mell. XXXIII. 3.cím), 750. (1.mell. XXXIII. 4.cím), 752. (1.mell. XXXIII. 5.cím), 755. (1.mell. XXXIII. 6.cím), 756. (1.mell. XXXIII. 7.cím), 760. (1.mell. XXXIII. 8.cím), 764. (1.mell. XXXIII. 10.cím), 766. (1.mell. XXXIII. 11.cím), 772. (1.mell. XXXIII. 12.cím 3.alc 1.jcs) számú pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1658/427. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Kulturális bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Oktatási bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

762. Dr. Lentner Csaba és Balczó Zoltán képviselők a törvényjavaslat 1. sz. melléklet XXXIII. fejezet 9. cím módosítását javasolják:

XXXIII. MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA

9 MTA Támogatott kutatóhelyek Irodája [ 889,8] 1 072,4 /+182,6 tám./

1 Működési költségvetés 19,6 bev.

1 Személyi juttatások [ 583,0] 699,6 /+116,6 kiad./

2 Munkaadókat terhelő járulékok [ 226,2] 271,4 /+45,2 kiad./

3 Dologi kiadások [ 92,1] 110,5 /+18,4 kiad./

5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások [ 3,1] 3,7 /+0,6 kiad./

2 Felhalmozási költségvetés 3,9 bev.

1 Intézményi beruházási kiadások [ 8,9] 10,7 /+1,8 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 669. (1.mell. XXII. 21.cím 1.alc), 745. (1.mell. XXXIII. 2.cím), 747. (1.mell. XXXIII. 3.cím), 749. (1.mell. XXXIII. 4.cím), 751. (1.mell. XXXIII. 5.cím), 754. (1.mell. XXXIII. 6.cím), 757. (1.mell. XXXIII. 7.cím), 759. (1.mell. XXXIII. 8.cím), 763. (1.mell. XXXIII. 10.cím), 765. (1.mell. XXXIII. 11.cím), 771. (1.mell. XXXIII. 12.cím 3.alc 1.jcs) számú pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1658/428. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Kulturális bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Oktatási bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

763. Dr. Lentner Csaba és Balczó Zoltán képviselők a törvényjavaslat 1. sz. melléklet XXXIII. fejezet 10. cím módosítását javasolják:

XXXIII. MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA

10 MTA Jóléti intézmények [ 132,1] 187,7 /+55,6 tám./

1 Működési költségvetés 146,2 bev.

1 Személyi juttatások [ 89,0] 106,8 /+17,8 kiad./

2 Munkaadókat terhelő járulékok [ 38,4] 46,0 /+7,6 kiad./

3 Dologi kiadások [ 121,0] 145,2 /+24,2 kiad./

2 Felhalmozási költségvetés

1 Intézményi beruházási kiadások [ 3,0] 3,6 /+0,6 kiad./

2 Felújítás [ 26,9] 32,3 /+5,4 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 669. (1.mell. XXII. 21.cím 1.alc), 745. (1.mell. XXXIII. 2.cím), 747. (1.mell. XXXIII. 3.cím), 749. (1.mell. XXXIII. 4.cím), 751. (1.mell. XXXIII. 5.cím), 754. (1.mell. XXXIII. 6.cím), 757. (1.mell. XXXIII. 7.cím), 759. (1.mell. XXXIII. 8.cím), 762. (1.mell. XXXIII. 9.cím), 765. (1.mell. XXXIII. 11.cím), 771. (1.mell. XXXIII. 12.cím 3.alc 1.jcs) számú pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1658/428. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Kulturális bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Oktatási bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

764. Dr. Lentner Csaba és Balczó Zoltán képviselők a törvényjavaslat 1. sz. melléklet XXXIII. fejezet 10. cím módosítását javasolják:

XXXIII. MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA

10 MTA Jóléti intézmények [ 132,1] 187,7 /+55,6 tám./

1 Működési költségvetés 146,2 bev.

1 Személyi juttatások [ 89,0] 106,8 /+17,8 kiad./

2 Munkaadókat terhelő járulékok [ 38,4] 46,0 /+7,6 kiad./

3 Dologi kiadások [ 121,0] 145,2 /+24,2 kiad./

2 Felhalmozási költségvetés

1 Intézményi beruházási kiadások [ 3,0] 3,6 /+0,6 kiad./

2 Felújítás [ 26,9] 32,3 /+5,4 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 644. (1.mell. XXII. 19.cím 1.alc 2.jcs), 684. (1.mell. XXII. 27.cím 1.alc), 746. (1.mell. XXXIII. 2.cím), 748. (1.mell. XXXIII. 3.cím), 750. (1.mell. XXXIII. 4.cím), 752. (1.mell. XXXIII. 5.cím), 755. (1.mell. XXXIII. 6.cím), 756. (1.mell. XXXIII. 7.cím), 760. (1.mell. XXXIII. 8.cím), 761. (1.mell. XXXIII. 9.cím), 766. (1.mell. XXXIII. 11.cím), 772. (1.mell. XXXIII. 12.cím 3.alc 1.jcs) számú pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1658/427. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Kulturális bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Oktatási bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

765. Dr. Lentner Csaba és Balczó Zoltán képviselők a törvényjavaslat 1. sz. melléklet XXXIII. fejezet 11. cím módosítását javasolják:

XXXIII. MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA

11 OTKA Iroda [ 175,9] 211,1 /+35,2 tám./

1 Működési költségvetés

1 Személyi juttatások [ 92,1] 110,5 /+18,4 kiad./

2 Munkaadókat terhelő járulékok [ 32,8] 39,4 /+6,6 kiad./

3 Dologi kiadások [ 46,0] 55,2 /+9,2 kiad./

2 Felhalmozási költségvetés

1 Intézményi beruházási kiadások [ 5,0] 6,0 /+1,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 669. (1.mell. XXII. 21.cím 1.alc), 745. (1.mell. XXXIII. 2.cím), 747. (1.mell. XXXIII. 3.cím), 749. (1.mell. XXXIII. 4.cím), 751. (1.mell. XXXIII. 5.cím), 754. (1.mell. XXXIII. 6.cím), 757. (1.mell. XXXIII. 7.cím), 759. (1.mell. XXXIII. 8.cím), 762. (1.mell. XXXIII. 9.cím), 763. (1.mell. XXXIII. 10.cím), 771. (1.mell. XXXIII. 12.cím 3.alc 1.jcs) számú pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1658/428. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Kulturális bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Oktatási bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

766. Dr. Lentner Csaba és Balczó Zoltán képviselők a törvényjavaslat 1. sz. melléklet XXXIII. fejezet 11. cím módosítását javasolják:

XXXIII. MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA

11 OTKA Iroda [ 175,9] 211,1 /+35,2 tám./

1 Működési költségvetés

1 Személyi juttatások [ 92,1] 110,5 /+18,4 kiad./

2 Munkaadókat terhelő járulékok [ 32,8] 39,4 /+6,6 kiad./

3 Dologi kiadások [ 46,0] 55,2 /+9,2 kiad./

2 Felhalmozási költségvetés

1 Intézményi beruházási kiadások [ 5,0] 6,0 /+1,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 644. (1.mell. XXII. 19.cím 1.alc 2.jcs), 684. (1.mell. XXII. 27.cím 1.alc), 746. (1.mell. XXXIII. 2.cím), 748. (1.mell. XXXIII. 3.cím), 750. (1.mell. XXXIII. 4.cím), 752. (1.mell. XXXIII. 5.cím), 755. (1.mell. XXXIII. 6.cím), 756. (1.mell. XXXIII. 7.cím), 760. (1.mell. XXXIII. 8.cím), 761. (1.mell. XXXIII. 9.cím), 764. (1.mell. XXXIII. 10.cím), 772. (1.mell. XXXIII. 12.cím 3.alc 1.jcs) számú pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1658/427. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Kulturális bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Oktatási bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

767. A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 1. sz. melléklet XXXIII. fejezet 12. cím 1. alcím 1. jogcím-csoport módosítását javasolja:

XXXIII. MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA

12 Fejezeti kezelésű előirányzatok

1 Beruházás

1 Alapkutatás beruházásai [ 620,0] 564,4 /-55,6 tám./

2 Felhalmozási költségvetés

4 Központi beruházási kiadások [ 620,0] 564,4 /-55,6 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat további összefüggéseit lásd az ajánlás 2. pontjában foglalt felsorolás szerint.

Indokolás: Lásd a T/1658/451. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

768. A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 1. sz. melléklet XXXIII. fejezet 12. cím 2. alcím 2. jogcím-csoport módosítását javasolja:

XXXIII. MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA

12 Fejezeti kezelésű előirányzatok

2 Ágazati célelőirányzatok

2 Tudományos könyv- és folyóirat kiadás [ 107,1] 97,5 /-9,6 tám./

1 Működési költségvetés

5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások [ 87,1] 77,5 /-9,6 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat további összefüggéseit lásd az ajánlás 2. pontjában foglalt felsorolás szerint.

Indokolás: Lásd a T/1658/451. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

769. A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 1. sz. melléklet XXXIII. fejezet 12. cím 2. alcím 5. jogcím-csoport módosítását javasolja:

XXXIII. MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA

12 Fejezeti kezelésű előirányzatok

2 Ágazati célelőirányzatok

5 Nemzeti Stratégiai Kutatások [ 120,0] 109,2 /-10,8 tám./

1 Működési költségvetés

1 Személyi juttatások [ 75,0] 67,2 /-7,8 kiad./

2 Munkaadókat terhelő járulékok [ 25,0] 22,0 /-3,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat további összefüggéseit lásd az ajánlás 2. pontjában foglalt felsorolás szerint.

Indokolás: Lásd a T/1658/451. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

770. A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 1. sz. melléklet XXXIII. fejezet 12. cím 2. alcím 6. jogcím-csoport módosítását javasolja:

XXXIII. MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA

12 Fejezeti kezelésű előirányzatok

2 Ágazati célelőirányzatok

6 Akadémiai Kutatási Pályázatok Forrása [ 166,3] 151,4 /-14,9 tám./

1 Működési költségvetés

3 Dologi kiadások [ 63,5] 48,6 /-14,9 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat további összefüggéseit lásd az ajánlás 2. pontjában foglalt felsorolás szerint.

Indokolás: Lásd a T/1658/451. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

771. Dr. Lentner Csaba és Balczó Zoltán képviselők a törvényjavaslat 1. sz. melléklet XXXIII. fejezet 12. cím 3. alcím 1. jogcím-csoport módosítását javasolják:

XXXIII. MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA

12 Fejezeti kezelésű előirányzatok

3 Országos Tudományos Kutatási Alapprogramok

1 Kutatási témapályázatok [2 832,0] 3 452,0 /+620,0 tám./

1 Működési költségvetés

5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások [2 832,0] 3 452,0 /+620,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 669. (1.mell. XXII. 21.cím 1.alc), 745. (1.mell. XXXIII. 2.cím), 747. (1.mell. XXXIII. 3.cím), 749. (1.mell. XXXIII. 4.cím), 751. (1.mell. XXXIII. 5.cím), 754. (1.mell. XXXIII. 6.cím), 757. (1.mell. XXXIII. 7.cím), 759. (1.mell. XXXIII. 8.cím), 762. (1.mell. XXXIII. 9.cím), 763. (1.mell. XXXIII. 10.cím), 765. (1.mell. XXXIII. 11.cím) számú pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1658/428. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Kulturális bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Oktatási bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

772. Dr. Lentner Csaba és Balczó Zoltán képviselők a törvényjavaslat 1. sz. melléklet XXXIII. fejezet 12. cím 3. alcím 1. jogcím-csoport módosítását javasolják:

XXXIII. MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA

12 Fejezeti kezelésű előirányzatok

3 Országos Tudományos Kutatási Alapprogramok

1 Kutatási témapályázatok [2 832,0] 3 452,0 /+620,0 tám./

1 Működési költségvetés

5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások [2 832,0] 3 452,0 /+620,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 644. (1.mell. XXII. 19.cím 1.alc 2.jcs), 684. (1.mell. XXII. 27.cím 1.alc), 746. (1.mell. XXXIII. 2.cím), 748. (1.mell. XXXIII. 3.cím), 750. (1.mell. XXXIII. 4.cím), 752. (1.mell. XXXIII. 5.cím), 755. (1.mell. XXXIII. 6.cím), 756. (1.mell. XXXIII. 7.cím), 760. (1.mell. XXXIII. 8.cím), 761. (1.mell. XXXIII. 9.cím), 764. (1.mell. XXXIII. 10.cím), 766. (1.mell. XXXIII. 11.cím) számú pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1658/427. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Kulturális bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Oktatási bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

773. Dr. Bazsa György, dr. Jánosi György és Zuschlag János képviselők a törvényjavaslat 1. sz. melléklet XXXIII. fejezet 12. cím 3. alcím 1. jogcím-csoport módosítását javasolják:

XXXIII. MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA

12 Fejezeti kezelésű előirányzatok

3 Országos Tudományos Kutatási Alapprogramok

1 Kutatási témapályázatok [2 832,0] 3 332,0 /+500,0 tám./

1 Működési költségvetés

5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások [2 832,0] 3 332,0 /+500,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 637. (1.mell. XXII. 18.cím 1.alc) számú pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1658/155. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- az Oktatási bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

774. Dr. Lotz Károly képviselő a törvényjavaslat 1. sz. melléklet XXXIII. fejezet 12. cím 3. alcím 1. jogcím-csoport módosítását javasolja:

XXXIII. MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA

12 Fejezeti kezelésű előirányzatok

3 Országos Tudományos Kutatási Alapprogramok

1 Kutatási témapályázatok [2 832,0] 3 100,0 /+268,0 tám./

1 Működési költségvetés

5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások [2 832,0] 3 100,0 /+268,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 610. (1.mell. XXII. 5.cím) számú pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1658/318. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Oktatási bizottság nem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

1. számú melléklet XXXIV. TÖRTÉNETI HIVATAL

775. A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 1. sz. melléklet XXXIV. fejezet 1. cím módosítását javasolja:

XXXIV. TÖRTÉNETI HIVATAL

1 Történeti Hivatal igazgatása [ 416,9] 414,6 /-2,3 tám./

2 Felhalmozási költségvetés

1 Intézményi beruházási kiadások [ 87,0] 84,7 /-2,3 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat további összefüggéseit lásd az ajánlás 2. pontjában foglalt felsorolás szerint.

Indokolás: Lásd a T/1658/451. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.

1. számú melléklet XLI. AZ ÁLLAMADÓSSÁG KÖLTSÉGVETÉSI ELSZÁMOLÁSAI

776. Dr. Gidai Erzsébet képviselő a törvényjavaslat 1. sz. melléklet XLI. fejezet 1. cím 1. alcím 2. jogcím-csoport 1. jogcím módosítását javasolja:

XLI. AZ ÁLLAMADÓSSÁG KÖLTSÉGVETÉSI ELSZÁMOLÁSAI

1 A devizában fennálló adósság kamatkiadásai

1 Devizahitelek kamata

2 Belföldi devizahitelek kamata

1 1997-ben átváltott devizaadósság kamata [132 348,0] 82 348,0 /-50 000,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat a kiadáscsökkentést a T/1659. sz. TB költségvetési törvényjavaslatban foglalt előirányzat forrásaként jelöli meg.

Indokolás: Lásd a T/1658/379. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

777. Dr. Gidai Erzsébet képviselő a törvényjavaslat 1. sz. melléklet XLI. fejezet 1. cím 1. alcím 2. jogcím-csoport 1. jogcím módosítását javasolja:

XLI. AZ ÁLLAMADÓSSÁG KÖLTSÉGVETÉSI ELSZÁMOLÁSAI

1 A devizában fennálló adósság kamatkiadásai

1 Devizahitelek kamata

2 Belföldi devizahitelek kamata

1 1997-ben átváltott devizaadósság kamata [132 348,0] 107 348,0 /-25000,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat a kiadáscsökkentést a T/1659. sz. TB költségvetési törvényjavaslatban foglalt előirányzat forrásaként jelöli meg.

Indokolás: Lásd a T/1658/385. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.

778. Burány Sándor és Kovács László képviselők a törvényjavaslat 1. sz. melléklet XLI. fejezet 2. cím 1. alcím 1. jogcím-csoport 1. jogcím módosítását javasolják:

XLI. AZ ÁLLAMADÓSSÁG KÖLTSÉGVETÉSI ELSZÁMOLÁSAI

2 A