T/1658/100.

Módosító javaslat

Dr. Áder János Úrnak
az Országgyûlés elnökének

Helyben

Tisztelt Elnök Úr!

A Házszabály 94. (1) bekezdése és 102. (1) bekezdése alapján a Magyar Köztársaság 2000. évi költségvetésérõl szóló T/1658 számú törvényjavaslathoz a következõ

módosító javaslatot

terjesztem elõ:

"1.

Az Országgyûlés a 2000. évi központi költségvetés

a) kiadási fõösszegét - a 3. szerinti hiteltörlesztési és államkötvényvisszavásárlási kiadások nélkül - [3 792 826,8] 3 793 126,8 millió forintban, azaz [hárommillió-hétszázkilencvenkettõezer-nyolcszázhuszonhat egész nyolctized] hárommillió-hétszázkilencvenháromezer-egyszázhuszonhat egész nyolctized millió forintban,

b) bevételi fõösszegét - a 3. szerinti hitelfelvételbõl és állampapírok értékesítésébõl származó bevételek nélkül - [3 397 206,8] 3 490 806,8 millió forintban, azaz [hárommillió-háromszázkilencvenhétezer-kettõszázhat egész nyolctized] hárommillió négyszázkilencvenezer-nyolcszázhat egész nyolctized millió forintban,

c) hiányát 395 620,0 millió forintban, azaz háromszázkilencvenötezer-hatszázhúsz millió forintban állapítja meg."

1. számú mellékletének XIV/6/2/4 kiadási elõirányzatát 50,0 M Ft-tal

1. számú mellékletének XIV/6/3/3 kiadási elõirányzatát 160,0 M Ft-tal,

1. számú mellékletének XXIII/10/5/4/3 kiadási elõirányzatát 90,0 M Ft-tal,

1. számú mellékletének XXII/19/5 bevételi elõirányzatát 300,0 M Ft-tal

A törvényjavaslat 1. számú mellékletének az Igazságügyi Minisztérium címû XIV. fejezetet az alábbiak szerint javaslom módosítani. Az Országos Cigány Kisebbségi Önkormányzat Szociális Építõ KHT-jának támogatását javaslom 6/2/4 szám alatt 50 millió forinttal. A Magyarországi Cigányokért Közalapítvány támogatását 6/3/3 szám alatt 160 millió forinttal javaslom növelni, így a támogatás összege 440 millió forintra nõ.

A törvényjavaslat 1. számú mellékletének Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma címû XXIII. fejezetében 10/5/4/3 szám alatt az Országos Cigány Információs és Mûvelõdési Központ KHT mûködésére 90 millió forintos támogatást javaslok.

A törvényjavaslat 1. számú mellékletének Pénzügyminisztérium nevû XXII. fejezetének 19/5 szám alatti játékadó bevételi elõirányzatát 300 millió forinttal javaslom növelni.

I n d o k l á s

A cigány fiatalok számára a meghirdetett ösztöndíj pályázatok lebonyolítása során a pályázó cigány tanulók közül mintegy ezren nem kaptak támogatást, holott számukra a támogatás megítélése indokolt lett volna. A Magyarországi Cigányokért Közalapítvány támogatásának növelése 80 millió forinttal ennek a problémának a kezelését szolgálja. A közalapítvány támogatásának további emelése 80 millió forinttal pedig a roma kulturális és közélet a korábbiakhoz képest fokozott támogatásának fedezetéül szolgál.

Az Országos Cigány Információs és Mûvelõdési Központ KHT 1999-ben költségvetési forrásból új épülethez jutott. A millennium során az intézményben zajló mûvelõdési programok a magyarországi cigányság felzárkóztatásában rendkívül fontos szerepet játszanak. Az intézmény említett programjának és mûködésének támogatása érdekében elõirányzatát 90 millió forintra kell emelni.

Az Országos Cigány Önkormányzat Szociális Építõ Közhasznú Társasága a polgári kormányzat lakáspolitikai célkitûzéseivel összhangban végzi tevékenységét. A társaság által végzett szociális lakásprogram nagymértékben hozzájárul a magyarországi roma lakosság életkörülményeinek jelentõs javításához. Ennek elõsegítésére a program támogatása a közhasznú társaság támogatásán keresztül minimálisan 50 millió forinttal indokolt.

A játékadóból befolyt bevételek az adózási feltételek változtatása nélkül, szigorúbb adóbehajtással reálisan 300 millió forinttal nagyobb bevételt hozhatnak a 2000. költségvetési évben.

Budapest, 1999. október 20.

Rogán Antal
országgyûlési képviselõ

 

Javaslat a költségvetési elõirányzatok módosítására

.... számú melléklet az ......... évi ......... törvényhez (Millió forintban, egy tizedessel)

JAVASLAT A KÖLTSÉGVETÉSI ELÕIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA

Fej. sz.

Cím sz.

Alc. sz.

Jogc. csop. sz.

Jog-cím szám

Elõir. csop sz.

Ki-em. sz.

Fej. neve

Cím név

Alc. név

Jog-c. csop. név

Jog-c. név

Elõir. csop. név

Kiemelt elõirányzat neve

ELÕIRÁNYZAT

ELÕIRÁNYZAT-MÓDOSÍTÁS
+/-

MÓDOSÍTOTT ELÕIRÁNYZAT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KIAD

BEV

TÁM

KIAD

BEV

TÁM

KIAD

BEV

TÁM

XIV

 

 

 

 

 

 

Igazságügyi Minisztérium

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

Fejezeti kezelésû elõirányzatok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

Ágazati célfeladatok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

Országos Cigány Kisebbségi Önkormányzat Szociális Építõ Kht.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

Felhalmozási költségvetés

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Egyéb intézményi felhalmozási kiadások

0

 

 

+50

 

 

50

 

81,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

Fejezeti kezelésû elõirányzatok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

Alapítványok támogatása

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

Magyarországi Cigányokért Közalapítvány támogatása

 

 

280

 

 

+160

 

 

440

 

 

 

 

 

1

 

Mûködési költségvetés

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások

280

 

 

+160

 

 

440

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XXIII

 

 

 

 

 

 

Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

Fejezeti kezelésû elõirányzatok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

Egyéb feladatfinanszírozás

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

Magyarországi nemzeti, etnikai, kisebbségi, kulturális feladatok tám.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

Mûködési költségvetés

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások

87

 

 

+90

 

 

177

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Megjegyzés: az ûrlapon egyetlen tartalmilag-logikailag összetartozó, részelemeiben egymástól elválaszthatatlan elõirányzat-módosítás tüntethetõ fel (a kiadás növelésével vagy csökkentésével összefüggésben az elõirányzathoz kapcsolódó bevétel vagy a támogatás összegét is módosítani szükséges). A kiadásokat, bevételeket és támogatásokat/egyenleget részletezõ (1., ill. 2. számú) melléklet módosítására irányuló javaslat összefüggésben állhat a törvényjavaslat más mellékleteivel. A részelõirányzatokat, normatívákat tartalmazó mellékletek összefüggésben állhatnak a kiadásokat, bevételeket (támogatásokat) részletezõ mellékletekkel, továbbá a normaszövegben szereplõ rendelkezésekkel.

 

 

 

Javaslat a költségvetési elõirányzatok módosítására

.... számú melléklet az ......... évi ......... törvényhez (Millió forintban, egy tizedessel)

Feje-zet szám

Cím szám

Alcím szám

Jog-cím-csop. szám

Jog-cím szám

Elõir. csop szám

Ki-emelt ei. szám

Feje-zet neve

Cím név

Al-cím név

Jog-cím-csop. név

Jog-cím név

Elõir. csop. név

 

Kiemelt elõirányzat neve

ELÕIRÁNYZAT

ELÕIRÁNYZAT-MÓDOSÍTÁS
+/-

MÓDOSÍTOTT ELÕIRÁNYZAT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KIADÁS

BEVÉTEL

TÁMOGA-TÁS

KIADÁS

BEVÉTEL

TÁMOGA-TÁS

KIADÁS

BEVÉTEL

TÁMOGA-TÁS

XXII

 

 

 

 

 

 

Pénzügyminisztérium

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

 

 

 

 

 

Vállalkozások költségvetési befizetései

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

Játékadó-bevétel

 

27 500

 

 

+300

 

 

27 800

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Megjegyzés: az ûrlapon egyetlen tartalmilag-logikailag összetartozó, részelemeiben egymástól elválaszthatatlan elõirányzat-módosítás tüntethetõ fel (a kiadás növelésével vagy csökkentésével összefüggésben az elõirányzathoz kapcsolódó bevétel vagy a támogatás összegét is módosítani szükséges). A kiadásokat, bevételeket és támogatásokat/egyenleget részletezõ (1., ill. 2. számú) melléklet módosítására irányuló javaslat összefüggésben állhat a törvényjavaslat más mellékleteivel. A részelõirányzatokat, normatívákat tartalmazó mellékletek összefüggésben állhatnak a kiadásokat, bevételeket (támogatásokat) részletezõ mellékletekkel, továbbá a normaszövegben szereplõ rendelkezésekkel.