T/1610/230.

Dr. Áder János úrnak
az Országgyûlés elnöke

részére

Helyben

Tisztelt Elnök Úr !

A házszabály 94. (1) bekezdése és a 102. (1) bekezdése alapján a gazdasági kamarákról szóló törvény módosításáról szóló T/1610. számú törvényjavaslathoz a következõ

módosító javaslatot

terjesztem elõ:

A törvényjavaslat 19. (4) bekezdés c) pontja törlendõ.

["c) a tagozati autonómiát érintõ döntésekhez;"]

Indokolás

A törvényjavaslat kifogásolt rendelkezése értelmezhetetlen, nem nyújt semmiféle támpontot arra vonatkozóan, hogy az adott körben melyek a 2/3-os szavazattöbbséget igénylõ kérdések.

Budapest, 1999. november 12.

( Ékes József )
MDF

( Herényi Károly )
MDF