T/1610/220.

Dr. Áder János úrnak
az Országgyûlés elnöke

részére

Helyben

Tisztelt Elnök Úr !

A házszabály 94. (1) bekezdése és a 102. (1) bekezdése alapján a gazdasági kamarákról szóló törvény módosításáról szóló T/1610. számú törvényjavaslathoz a következõ

módosító javaslatot

terjesztem elõ:

A törvényjavaslat 49. elsõ mondata az alábbiak szerint kiegészül:

"49. A Magyar kereskedelmi és Iparkamara mellett mûködõ nemzetközi kereskedelmi ügyekben is eljáró Állandó Választottbíróság - változatlan szervezeti és eljárási rendben - a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara mellet mûködõ Állandó Választottbíróság néven mûködik tovább."

Indokolás

A választottbíróság nemcsak nemzetközi, hanem belföldiek egymás közötti kereskedelmi ügyeiben is eljárhat. Az "is" szócska feltehetõen tévedésbõl maradt ki a szövegbõl.

Budapest, 1999. november 12.

( Ékes József )
MDF

( Herényi Károly )
MDF