ORSZÁGGYÛLÉSI KÉPVISELÕ

T/1501/241.

Módosító javaslat

Dr. Áder János úrnak
az Országgyûlés Elnökének

Helyben

Tisztelt Elnök Úr!

A Házszabály 94. (1) bekezdése és 102. (1) bekezdése alapján az adókra, járulékokra és egyéb költségvetési befizetésekre vonatkozó egyes törvények módosításáról szóló T/1501. számú törvényjavaslathoz az alábbi

módosító javaslatot

terjesztem elõ:

A törvényjavaslat 13. (5) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

"A negatív elszámolandó adót - legfeljebb annak összegéig - csökkenteni kell azon beszerzésekre, a 6. (2) bekezdés a.) pontja szerinti beszerzés esetén a részletekre jutó adóval, amelyeknek adóval növelt ellenértékét az adóalany a visszaigénylési kérelmet tartalmazó bevallás benyújtására elõírt idõpontig nem fizette meg, és azt részben vagy egészben követelés mérséklése útján sem egyenlítette ki. A negatív elszámolandó adó vissza nem téríthetõ részét az adóalany a (3) bekezdés a) pontja szerint veheti figyelembe."

I n d o k o l á s:

Ha az adózó zárt végû lízing keretében szerezte be a terméket, vagy a beszerzés kapcsán eleve részletfizetésben állapodott meg, indokolt, hogy a megfizetett rész erejéig a visszaigénylés biztosított legyen. Szükséges ugyanakkor rendelkezni arról is, hogy a megfizetettségre vonatkozó feltétel abban az esetben is teljesül, ha az adózó beszámítással, ún. kompenzálás útján egyenlítette ki az ellenértéket. A módosító javaslat ezek megoldását célozza.

Budapest, 1999. szeptember

Tállai András
országgyûlési képviselõ