T/1501/139.

Módosító javaslat

dr. Áder János úrnak,
az Országgyûlés elnökének

Helyben

Tisztelt Elnök úr!

A Házszabály 94. (1) bekezdése és 102. (1) bekezdése alapján az adókra, járulékokra és egyéb költségvetési befizetésekre vonatkozó egyes törvények módosításáról szóló T/1501. számú törvényjavaslathoz a következõ

módosító javaslatot

A törvényjavaslat 49. -ának (2) bekezdése törlõdik, ennek megfelelõen a 49. (1) bekezdése 49. -ra változik:

"49. [(1)] A Jöt. 59. -ának (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

"(2) Az adó mértéke

139.a) a habzó köztes alkoholtermékre literenként 77,00 forint,

b) a nem habzó köztes alkoholtermékre - a (3) bekezdésben foglalt eltéréssel - literenként 97,70 forint.""

[ (2) A Jöt. 59. -a kiegészül a következõ (3) bekezdéssel:

"(3) Az adó mértéke az 58. (3) bekezdésének b) pontja szerinti nem habzó köztes alkoholtermékre literenként 10 forint.""]

Indokolás

Amennyiben a hivatkozott a gyümölcsborokra vonatkozik semmi sem indokolja azt, hogy a nem habzó köztes alkohol termékekre meghatározott literenként 97,70 forintos adómértéknél kedvezõbb adótétel szerepeljen.

Budapest, 1999. szeptember 8.

Karakas János
MSZP

Herbály Imre sk.
MSZP

Herczog Edit sk.
MSZP

Kocsi László sk.
MSZP

Karl Imre sk.
MSZP

Kovács Tibor sk.
MSZP

Orosz Sándor sk.
MSZP

Pásztohy András sk.
MSZP

Simon József sk.
MSZP

Solymosi József sk.
MSZP

Soós Gyõzõ sk.
MSZP

Németh Imre sk.
MSZP