T/1501/78.

Módosító javaslat

Dr. Áder János úrnak
a Magyar Országgyûlés elnökének

H e l y b e n

Tisztelt Elnök Úr!

A Házszabály 94. . (1) bekezdése alapján az adókra, járulékokra és egyéb költségvetési befizetésekre vonatkozó egyes törvények módosításáról szóló T/1501 sz. törvényjavaslathoz az alábbi

módosító javaslatot

terjesztem elõ:

A törvényjavaslat 1. sz. melléklete kiegészül

"1. sz. melléklet az 1992. évi LXXIV. törvényhez"

I. rész

2. Szolgáltatások felsorolása a 99. és 100. pont alatt a "verseny- és élsport" (SZJ 19411), valamint a "verseny- és élsport" lebonyolítása (SZJ 194150-bõl) szolgáltatásokkal.

Indokolás

A sportszférában az országban zajló gazdasági-társadalmi átalakulás késleltetett formában jelentkezik. A sportban újonnan lendületet kapó piaci típusú átalakulást a kormányzati tevékenység is igyekszik katalizálni piacépítõ intézkedések által. Ezen intézkedések kiterjednek a sportpiac kínálati oldalának a fejlesztésére, pl. a sportvállalkozások fejlesztésének támogatása, illetve a létesítménymodernizáció és multifunkcionálissá tétel tevékenységei által. Az épülõ sportpiacon jelenlévõ források egy jelentõs részének az elvonása az alkalmazott általános forgalmi adó kulcsának emelése súlyosan csökkenti a piacépítésben felhasznált kormányzati eszközök hatékonyságát. Hosszabb távon - mintegy 3-5 év múlva - a sportpiaci tevékenységekre vonatkozó általános forgalmi adó kedvezmény megszüntetése indokolt lehet - a sportpiac fejlettségének megfelelõen -, de mindaddig az adórendszer és a kormányprogram szinergiájának a hiányát mutatná a sportpiaci közvetett adózás növelése és a sportpiac építés együttes megléte.

Budapest, 1999. szeptember 9.

Horváth László
Fidesz-Magyar Polgári Párt

Tállai András
Fidesz-Magyar Polgári Párt