H/1338/1

Bizottsági ajánlás általános vitához

Az Országgyûlés
Alkotmány- és igazságügyi
bizottságának

a j á n l á s a

a nemzeti és etnikai kisebbségi jogok országgyûlési biztosának tevékenységérõl szóló beszámoló elfogadásáról szóló
H/1338. számú országgyûlési határozati javaslathoz

Tisztelt Országgyûlés!

Az Országgyûlés Alkotmány- és igazságügyi bizottsága az 1999. június 9-i ülésén a határozati javaslatot megvitatta, és a Házszabály 95. § (2) bekezdése alapján a határozati javaslat általános vitára bocsátását támogatja.

Budapest, 1999. június 9.

Dr. Rubovszky György
alelnök