T/1207/42.

módosító javaslat

dr. Áder János
az Országgyûlés elnökének

HELYBEN

Tisztelt Elnök Úr!

A Házszabály 94. (1) bekezdése és 102. (1) bekezdése alapján a "területfejlesztésrõl és a területrendezésrõl szóló 1996. évi XXI. törvény módosításáról szóló T/1207. számú törvény javaslathoz a következõ

módosító javaslatot

terjesztem elõ:

A törvényjavaslat 1. alábbi módosítását javaslom:

1.

A területfejlesztésrõl és a területrendezésrõl szóló 1996. évi XXI. törvény (a továbbiakban: Tf. tv.) 8. -a (2) bekezdésének a) és g) pontjai helyébe a következõ rendelkezések lépnek, és az alábbi h) ponttal egészül ki:

/A Tanács munkájában/

"a) a regionális fejlesztési tanácsok elnökei, vagy állandó meghatalmazott képviselõik"

"g) az Országos Mûszaki Fejlesztési Bizottság elnöke,

h) [az ifjúsági és sportminiszter, a külügyminiszter,] a PHARE programok koordinálásáért felelõs miniszter, a Balaton Fejlesztési Tanács elnöke, a Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány kuratóriumának elnöke, a Magyar Fejlesztési Bank Rt elnöke, a Magyar Tudományos Akadémia elnöke, a Központi Statisztikai Hivatal elnöke és a Nemzeti Etnikai és Kisebbségi Hivatal elnöke tanácskozási joggal"

/vesznek részt./

Indokolás:

A területfejlesztési tanácsok elnökei a megyei közgyûlések elnökei is. Ezek általában olyan idõbeni kötöttséget jelentenek számukra amely nem teszi lehetõvé az érdemi résztvételt a tanács munkájában. Ezért lehetõvé kell tenni a helyettesítésüket állandó, meghatalmazott képviselõvel.

Az ISM és a KÜM részvétele a tanácsban nem indokolt.

Budapest,1999. június 21.

Kovács Tibor
országgyûlési képviselõ