< Magyar Köztársaság Országgyûlése HEAD>

T/1086/6.

Módosító javaslat

Áder János úrnak
az Országgyûlés elnökének

Budapest

Tisztelt Elnök Úr!

A Házszabály 94. (1) bekezdése és a 102. (1) bekezdése alapján a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló T /1086. számú törvényjavaslathoz a következõ

módosító javaslatot

terjesztem elõ:

A 23. az alábbiak szerint módosul:

"23.. A nyilvántartó a 9. (2) bekezdésben megjelölt adatokról a jármûazonosító adatok kivételével nem szolgáltat adatot, ha az érintett személy a személyes adatainak szolgáltatását megtiltotta."

Indokolás:

A javaslat szövegében nyilvánvalóan elírás történt. A "nem" szó beszúrásával érvényesül a törvényalkotó szándéka.

Budapest, 1999. június 3.

Németh Zsolt
MDF