< Magyar Köztársaság Országgyûlése HEAD>

T/1086/5.

Módosító javaslat

Áder János úrnak
az Országgyûlés elnökének

Budapest

Tisztelt Elnök Úr!

A Házszabály 94. (1) bekezdése és a 102. (1) bekezdése alapján a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló T/1086. számú törvényjavaslathoz a következõ

módosító javaslatot

terjesztem elõ:

A 33. (2) bekezdés b.) pontja az alábbiak szerint módosul:

"b) a biztosítóintézet a jármû azonosító adatait, ha a kárrendezési eljárásban [ megállapította] úgy ítéli meg, hogy a jármû üzemeltetése mûszaki állapota miatt véglegesen megszûntnek tekinthetõ."

Indokolás:

A biztosító társaságok döntéseit gazdasági érdekek motiváljak. Egy gazdasági társaság javaslatot tehet a jármû mûszaki állapot miatti végleges kivonására, azonban a végleges kivonást csak közlekedési hatóság, vagy igazságügyi mûszaki szakértõ véleménye alapján lehessen végrehajtani.

Budapest, 1999. június 3.

Németh Zsolt
MDF