T/998/21.

Az Országgyûlés

Önkormányzati és rendészeti
bizottságának

Költségvetési és pénzügyi
bizottságának

Gazdasági
bizottságának

Egészségügyi és szociális
bizottságának

kiegészítõ ajánlása

a helyi önkormányzatok 1999. évi új címzett támogatásáról, a helyi önkormányzatok címzett és céltámogatási rendszerérõl szóló 1992. évi LXXXIX. törvény kiegészítésérõl, valamint az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény módosításáról szóló
T/998. sz. törvényjavaslathoz

(Együtt kezelendõ a T/998/19. számú ajánlással!)

Tisztelt Országgyûlés!

Az Országgyûlés Önkormányzati és rendészeti bizottsága (a továbbiakban: Önkormányzati bizottság) - elsõ helyen kijelölt bizottságként -, Költségvetési és pénzügyi bizottsága (a továbbiakban: Költségvetési bizottság), Gazdasági bizottsága, valamint Egészségügyi és szociális bizottsága (a továbbiakban: Egészségügyi bizottság) megvitatta a helyi önkormányzatok 1999. évi új címzett támogatásáról, a helyi önkormányzatok címzett és céltámogatási rendszerérõl szóló 1992. évi LXXXIX. törvény kiegészítésérõl, valamint az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény módosításáról szóló, T/998. számon beterjesztett törvényjavaslatot, továbbá az ahhoz benyújtott T/998/20. számú módosító javaslatot.

Az ajánlás lezárásig az Egészségügyi bizottság nem tárgyalta.

Megjegyzés: A törvényjavaslat szövegébõl elhagyni javasolt szöveget [  ] zárójel közé téve, az új szövegrészeket pedig aláhúzással jelöljük. Ha a módosító javaslatban ettõl eltérõ jelölési mód szerepel - az egységes elbírálás megkönnyítése érdekében - az ajánlásban a javaslatot ehhez a jelölési módhoz igazítottuk annak szó szerinti tartalmára figyelemmel.
Ahol az ajánlás a bizottságok állásfoglalásaként a "nem támogatja" megjegyzést használja, ott a módosító javaslat a jelenlévõ képviselõk egyharmadának támogatását megkapta.
Ahol az ajánlás a bizottság nevét nem tartalmazza, ott az adott bizottság a módosító javaslatról nem foglalt állást.

Amennyiben a módosító javaslat a törvényjavaslat -ainak, illetve a -ok bekezdéseinek számozására, vagy a pontok jelölésére is vonatkozik, a javaslat elfogadása esetén ezek értelemszerûen megváltoznak a törvényjavaslat minden érintett rendelkezésében, hivatkozásában, az erre történõ külön utalás nélkül is.

A Házszabály 145. (1) bekezdés b) pontja szerinti, a módosító javaslatokra vonatkozó észrevételeket az ajánlás érintett pontjaihoz fûzött keretes megjegyzések tartalmazzák.

Módosításra irányuló törvényjavaslat (HSZ. 94. (3) bek.) esetén e házszabályi rendelkezésre utalunk, ha a benyújtott módosító javaslat a törvényjavaslattal nem érintett szakaszra vonatkozik.

A módosító javaslatok közötti összefüggésekre akkor utalunk, ha ugyanazon képviselõ által benyújtott módosító javaslatokról vagy több képviselõ által közösen benyújtott módosító javaslatokról egyszerre célszerû dönteni.

  1. Zakó László képviselõ - kapcsolódva Göndör István képviselõ a T/998/17. számú módosító javaslatához (a T/998/19. sz. ajánlás 11. pontja) - a törvényjavaslat 1. számú melléklet 4. sorszámú Önkormányzat támogatási javaslatának a következõ módosítását javasolja:

4.

"1999. évi támogatás

2001. évi támogatás

Budapest Fõváros

[150 000] 125 000

[164 706] 189 706"

Megjegyzés: Ez a módosító javaslat tartalmilag összefügg az ajánlás 2., 3., 4. számú pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/998/20. sz. kapcsolódó módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot(tal): - az Önkormányzati biz. egyharmada sem támogatja

- a Költségvetési biz. egyharmada sem támogatja

- a Gazdasági biz. támogatja

- az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

 1. Zakó László képviselõ - kapcsolódva Göndör István képviselõ a T/998/17. számú módosító javaslatához (a T/998/19. sz. ajánlás 12. pontja) - a törvényjavaslat 1. számú melléklet 7. sorszámú Önkormányzat támogatási javaslatának a következõ módosítását javasolja:
 2. "1999. évi támogatás 2002. évi támogatás

  7. Hajdúsámson [190 000] 165 000 [200 000] 225 000

  Indokolás: Lásd a T/998/20. sz. kapcsolódó módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal): - az Önkormányzati biz. egyharmada sem támogatja

  - a Költségvetési biz. egyharmada sem támogatja

  - a Gazdasági biz. támogatja

  - az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

 3. Zakó László képviselõ - kapcsolódva Göndör István képviselõ a T/998/17. számú módosító javaslatához (a T/998/19. sz. ajánlás 19. pontja) - a törvényjavaslat 1. számú mellékletét új 29. sorszámú Önkormányzat támogatási javaslatával kiegészíteni javasolja: (a módosító javaslat elfogadása esetén a további sorszámok számozása értelemszerûen változik)
 4. "29. Nagykanizsa új városi könyvtár építése az életveszélyessé vált nem megfelelõ elhelyezési feltételek kiváltására, az ideiglenes elhelyezés megszüntetésére

  917 840

  91 784

  826 057

  50 000

  519 702

  256 355

  Indokolás: Lásd a T/998/20. sz. kapcsolódó módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal): - az Önkormányzati biz. egyharmada sem támogatja

  - a Költségvetési biz. egyharmada sem támogatja

  - a Gazdasági biz. támogatja

  - az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

 5. Zakó László képviselõ - kapcsolódva Göndör István képviselõ a T/998/17. számú módosító javaslatához (a T/998/19. sz. ajánlás 24. pontja) - a törvényjavaslat 2. számú melléklet 8. sorszámú Önkormányzat elutasításra javasolt támogatási igényének elhagyását javasolja: (a módosító javaslat elfogadása esetén a további sorszámok számozása értelemszerûen változik)

"[8. Nagykanizsa új városi könyvtár építése az életveszélyessé vált nem megfelelõ elhelyezési feltételek kiváltására, az ideiglenes elhelyezés megszüntetésére

917 841

91 784

826 057

306 355

519 702 ]"

Indokolás: Lásd a T/998/20. sz. kapcsolódó módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot(tal): - az Önkormányzati biz. egyharmada sem támogatja

- a Költségvetési biz. egyharmada sem támogatja

- a Gazdasági biz. támogatja

- az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

II.

1. A Gazdasági bizottság a T/998/31. számú ajánlásának - az alábbiakban felsorolt pontjához - tett állásfoglalása:

pont

Bizottság

Elõterjesztõ képviselõje

6.

támogatja

egyetért

Összeállította: az Országgyûlés Jogi Fõosztálya

Budapest, 1999. május 19.

Dr. Bernáth Varga Balázs s.k.,
az Önkormányzati bizottság elnöke

Dr. Szekeres Imre s.k.,
a Költségvetési bizottság elnöke

Dr. Latorcai János s.k.,
a Gazdasági bizottság elnöke

Dr. Kökény Mihály s.k.,
az Egészségügyi bizottság elnöke