T/997/90.

Módosító javaslat

dr.Áder János úrnak,
az Országgyûlés elnökének

Helyben

Tisztelt Elnök Úr!

A Házszabály 94. (1) bekezdése és 102. (1) bekezdése alapján A KÖZOKTATÁSRÓL SZÓLÓ 1993. ÉVI LXXIX. TÖRVÉNY módosítását indítványozó T/997. számú törvényjavaslathoz a következõ

módosító javaslatot

terjesztem elõ:

A törvényjavaslat 16. (1) bekezdése elmarad, a második bekezdés (2) jelölése értelemszerûen megszûnik.

16. .

[ (1) A Kt. 28. -ának (2) bekezdése a következõ harmadik mondattal egészül ki:

"A hat vagy nyolc évfolyammal mûködõ gimnáziumban - ha jogszabály elõírja - a nevelést-oktatást négy évfolyamon is meg kell szervezni, az (1) bekezdésben meghatározottak szerint."]

[ (2)] A Kt. 28. -a a következõ (3) bekezdéssel egészül ki, s egyidejûleg a jelenlegi (3)-(6) bekezdés jelölése (4)-(7) bekezdésre változik:

"(3) Amennyiben a többcélú intézmény gimnáziumi és szakközépiskolai feladatot is ellát - jogszabályban meghatározott esetben -, a gimnáziumi nevelés-oktatás kizárólag a kilencedik évfolyamon kezdõdhet."

Indoklás

A négy évfolyamos gimnáziumok indokolt és szükséges megerõsítésének nem megfelelõ módja a törvényjavaslat szerint a hat vagy nyolc évfolyamos gimnáziumok számára a négy évfolyamos oktatás kötelezõ elõírása. Ezekben az iskolákban adott esetben egy-egy négy évfolyamos osztály indítása a szükséges kapacitást nem feltétlenül teremti meg, ugyanakkor kialakult oktatási rendszerüktõl való eltérésre kényszeríti õket. Az igényeknek megfelelõ négy évfolyamos gimnáziumi helyeket önkormányzati, iskolafenntartói koordinációval célszerû megoldani.

Budapest, 1999. május 7.

Balczó Zoltán
Magyar Igazság és Élet Pártja