T/861/116.

Az Országgyûlés

Önkormányzati és rendészeti
bizottságának

Környezetvédelmi
bizottságának

Alkotmány- és igazságügyi
bizottságának

a j á n l á s a
a közterület-felügyeletrõl szóló T/861. sz. törvényjavaslat
r é s z l e t e s
vitájához

Tisztelt Országgyûlés!

Az Országgyûlés Önkormányzati és rendészeti bizottsága (továbbiakban: Önkormányzati bizottság) - mint elsõ helyen kijelölt bizottság -, Környezetvédelmi bizottsága, valamint Alkotmány- és igazságügyi bizottsága (továbbiakban: Alkotmányügyi bizottság), megvitatta a közterület-felügyeletrõl szóló, T/861. számon beterjesztett törvényjavaslatot, továbbá az ahhoz benyújtott T/861/2-5., 8-104.,108.,109.,112.,113.,114.,115. számú módosító javaslatokat.

Dr. Fenyvessy Zoltán képviselõ a T/861/20/3., T/861/20/7. számú

Lezsák Sándor képviselõ a T/861/50., 51. számú

Pozsgai Balázs képviselõ a T/861/70., 72., 74. számú

Pozsgai Balázs és Dr. Lampert Mónika képviselõ a T/861/77. számú

Gyárfás Ildikó, Pozsgai Balázs és Szabó György képviselõ a T/861/78., 79., 80. számú

Gyárfás Ildikó és Pozsgai Balázs képviselõ a T/861/81., 82. számú

Dr. Weszelovszky Zoltán képviselõ a T/861/87., T/861/90/1. számú

Dr. Gémesi György és Szászfalvi László képviselõ a T/861/102/5. számú módosító indítványát visszavonta, ezért az ajánlás nem tartalmazza.

Megjegyzés: A törvényjavaslat szövegébõl elhagyni javasolt szöveget [  ] zárójel közé téve, az új szövegrészeket pedig aláhúzással jelöljük. Ha a módosító javaslatban ettõl eltérõ jelölési mód szerepel - az egységes elbírálás megkönnyítése érdekében - az ajánlásban a javaslatot ehhez a jelölési módhoz igazítottuk annak szó szerinti tartalmára figyelemmel.
Ahol az ajánlás a bizottságok állásfoglalásaként a "nem támogatja" megjegyzést használja, ott a módosító javaslat a jelenlévõ képviselõk egyharmadának támogatását megkapta.
Ahol az ajánlás a bizottság nevét nem tartalmazza, ott az adott bizottság a módosító javaslatról nem foglalt állást.

Amennyiben a módosító javaslat a törvényjavaslat §-ainak, illetve a §-ok bekezdéseinek számozására, vagy a pontok jelölésére is vonatkozik, a javaslat elfogadása esetén ezek értelemszerûen megváltoznak a törvényjavaslat minden érintett rendelkezésében, hivatkozásában, az erre történõ külön utalás nélkül is.

A Házszabály 145. § (1) bekezdés b) pontja szerinti, a módosító javaslatokra vonatkozó észrevételeket az ajánlás érintett pontjaihoz fûzött keretes megjegyzések tartalmazzák.

Módosításra irányuló tövényjavaslat (HSZ 94. § (3) bek.) esetén e házszabályi rendelkezésre utalunk, ha a benyújtott módosító javaslat a törvényjavaslattal nem érintett szakaszra vonatkozik.

A módosító javaslatok közötti összefüggésekre akkor utalunk, ha ugyanazon képviselõ által benyújtott módosító javaslatokról vagy több képviselõ által közösen benyújtott módosító javaslatokról egyszerre célszerû dönteni.

 1. Dr. Weszelovszky Zoltán
 2. képviselõ a törvényjavaslat preambulumának a következõ módosítását javasolja:

  "Az Országgyûlés a közterületek rendjének és tisztaságának védelme, [a közterületen elkövetett kisebb súlyú] valamint annak rendjét megbontó jogsértések hatékonyabb megelõzése, megakadályozása, szankcionálása, az önkormányzati vagyon védelme, e feladatok ellátásához szükséges szervezeti keretek megteremtése, [továbbá] az ezekkel összefüggõ közszolgálati feladatokat ellátó személyek jogállásának meghatározása érdekében a következõ törvényt alkotja:"

  Indokolás: Lásd a T/861/84. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal):- az Önkormányzati biz. támogatja

  - a Környezetvédelmi biz. támogatja

  - az Alkotmányügyi biz. támogatja

  - az Elõterjesztõ képviselõje egyetért

 3. Zakó László
 4. képviselõ a törvényjavaslat preambulumának a következõ kiegészítését javasolja:

  "Az Országgyûlés a közterületek rendjének és tisztaságának védelme, a közterületen elkövetett kisebb súlyú jogsértések hatékonyabb megelõzése, megakadályozása, szankcionálása, az önkormányzati vagyon védelme, e feladatok ellátásához szükséges szervezeti keretek megteremtése, továbbá a feladatokat ellátó személyek jogállásának meghatározása érdekében a következõ törvényt alkotja:"

  Indokolás: Lásd a T/861/60. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal):- az Önkormányzati biz. egyharmada sem támogatja

  - a Környezetvédelmi biz. egyharmada sem támogatja

  - az Alkotmányügyi biz. egyharmada sem támogatja

  - az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

 5. Molnár László
 6. képviselõ a törvényjavaslat 1. § (2) bekezdésének a következõ módosítását javasolja:

  "(2) Közterület-felügyeletet a községi, a városi képviselõ-testület, a megyei jogú városi [közgyûlés, a fõvárosban - a helyi önkormányzatokról szóló törvény keretei között - a fõvárosi kerületi képviselõ-testület és a közgyûlés (a továbbiakban együtt: képviselõ-testület) hozhat létre a polgármesteri (fõpolgármesteri) hivatal belsõ szervezeti egységeként, közterület-felügyelet elnevezéssel] a fõvárosi közgyûlés belsõ szervezeti egységeként, továbbá közterület - felügyelet elnevezéssel költségvetési szervként vagy annak részeként hozhat létre."

  Indokolás: Lásd a T/861/40. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal):- az Önkormányzati biz. egyharmada sem támogatja

  - a Környezetvédelmi biz. nem támogatja

  - az Alkotmányügyi biz. egyharmada sem támogatja

  - az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

 7. Pozsgai Balázs
 8. képviselõ a törvényjavaslat 1. § (2) bekezdésének a következõ módosítását javasolja:

  "(2) Közterület-felügyeletet a községi, a városi képviselõ-testület, a megyei jogú városi közgyûlés, a fõvárosi[ban - a helyi önkormányzatokról szóló törvény keretei között - a fõvárosi kerületi képviselõ-testület és a] közgyûlés (a továbbiakban együtt: képviselõ-testület) hozhat létre a polgármesteri (fõpolgármesteri) hivatal belsõ szervezeti egységeként, továbbá költségvetési szervként, vagy annak részeként közterület-felügyelet elnevezéssel. Közterület-felügyeletet több önkormányzat társulásos formában is mûködtethet."

  Indokolás: Lásd a T/861/69. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal):- az Önkormányzati biz. egyharmada sem támogatja

  - a Környezetvédelmi biz. egyharmada sem támogatja

  - az Alkotmányügyi biz. nem támogatja

  - az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

 9. Dr. Kóródi Mária
 10. képviselõ a törvényjavaslat 1. § (2) bekezdésének a következõ módosítását javasolja:

  "(2) Közterület-felügyeletet a községi, a városi képviselõ-testület, a megyei jogú városi közgyûlés, a fõvárosban - a helyi önkormányzatokról szóló törvény keretei között - a fõvárosi kerületi képviselõ-testület és a közgyûlés (a továbbiakban együtt: képviselõ-testület) hozhat létre [a polgármesteri (fõpolgármesteri) hivatal belsõ szervezeti egységeként, közterület-felügyelet elnevezéssel]. A közterület-felügyelet szervezeti és mûködési szabályzatát a polgármester (fõpolgármester) hagyja jóvá."

  Megjegyzés: Ez a módosító javaslat tartalmilag összefügg az ajánlás 12., 13., 30. számú pontjában foglaltakkal.

  Indokolás: Lásd a T/861/8/1. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal):- az Önkormányzati biz. egyharmada sem támogatja

  - a Környezetvédelmi biz. egyharmada sem támogatja

  - az Alkotmányügyi biz. nem támogatja

  - az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

 11. Bakonyi Tibor és Katona Béla
 12. képviselõk a törvényjavaslat 1. § (2) bekezdésének a következõ módosítását javasolják:

  "(2) Közterület-felügyeletet a községi, a városi képviselõ-testület, a megyei jogú városi közgyûlés, a fõvárosban - a helyi önkormányzatokról szóló törvény keretei között - a fõvárosi [kerületi képviselõ-testület és a] közgyûlés [(a továbbiakban együtt: képviselõ-testület)] hozhat létre a polgármesteri (fõpolgármesteri) hivatal belsõ szervezeti egységeként, vagy önálló költségvetési intézményeként közterület-felügyelet elnevezéssel."

  Indokolás: Lásd a T/861/23. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal):- az Önkormányzati biz. egyharmada sem támogatja

  - a Környezetvédelmi biz. egyharmada sem támogatja

  - az Alkotmányügyi biz. nem támogatja

  - az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

 13. Dr. Zongor Gábor és Pál Béla
 14. képviselõk a törvényjavaslat 1. § (2) bekezdésének a következõ módosítását javasolják:

  "(2) Közterület-felügyeletet a községi, a városi képviselõ-testület, a megyei jogú városi közgyûlés, a fõvárosban - a helyi önkormányzatokról szóló törvény keretei között - a fõvárosi kerületi képviselõ-testület és a közgyûlés (a továbbiakban együtt: képviselõ-testület) [hozhat létre] a polgármesteri (fõpolgármesteri) hivatal belsõ szervezeti egységeként, valamint közterület-felügyelet elnevezéssel költségvetési szervként, vagy annak részeként hozhat létre."

  Indokolás: Lásd a T/861/59/1. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal):- az Önkormányzati biz. egyharmada sem támogatja

  - a Környezetvédelmi biz. nem támogatja

  - az Alkotmányügyi biz. nem támogatja

  - az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

 15. Önkormányzati bizottság
 16. a törvényjavaslat 1. § (2) bekezdésének a következõ kiegészítését javasolja:

  "(2) Közterület-felügyeletet a községi, a városi képviselõ-testület, a megyei jogú városi közgyûlés, a fõvárosban - a helyi önkormányzatokról szóló törvény keretei között - a fõvárosi kerületi képviselõ-testület és a közgyûlés (a továbbiakban együtt: képviselõ-testület) hozhat létre a polgármesteri (fõpolgármesteri) hivatal belsõ szervezeti egységeként, vagy önálló költségvetési szervként közterület-felügyelet elnevezéssel. Közterület-felügyeletet több önkormányzat társulásos formában is mûködtethet."

  Indokolás: Lásd az Önkormányzati bizottság 1999. április 28-i ülésérõl készült jegyzõkönyvet.

  A módosító javaslatot(tal):- a Környezetvédelmi biz.

  - az Alkotmányügyi biz.

  - az Elõterjesztõ képviselõje egyetért

 17. Pozsgai Balázs és Dr. Lamperth Mónika, valamint Dr. Gémesi György és Szászfalvi László
 18. képviselõk a törvényjavaslat 1. § (2) bekezdésének a következõ kiegészítését javasolják:

  "(2) Közterület-felügyeletet a községi, a városi képviselõ-testület, a megyei jogú városi közgyûlés, a fõvárosban - a helyi önkormányzatokról szóló törvény keretei között - a fõvárosi kerületi képviselõ-testület és a közgyûlés (a továbbiakban együtt: képviselõ-testület) hozhat létre a polgármesteri (fõpolgármesteri) hivatal belsõ szervezeti egységeként, továbbá költségvetési szervként, vagy annak részeként közterület-felügyelet elnevezéssel."

  Indokolás: Lásd a T/861/76., valamint 102/1. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal):- az Önkormányzati biz. egyharmada sem támogatja

  - a Környezetvédelmi biz. egyharmada sem támogatja

  - az Alkotmányügyi biz. nem támogatja

  - az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

 19. Dr. Weszelovszky Zoltán
 20. képviselõ a törvényjavaslat 1. § (2) bekezdésének a következõ kiegészítését javasolja:

  "(2) Közterület-felügyeletet a községi, a városi képviselõ-testület, a megyei jogú városi közgyûlés, a fõvárosban - a helyi önkormányzatokról szóló törvény keretei között - a fõvárosi kerületi képviselõ-testület és a közgyûlés (a továbbiakban együtt: képviselõ-testület) hozhat létre a polgármesteri (fõpolgármesteri) hivatal belsõ szervezeti egységeként, vagy önálló költségvetési szervként közterület-felügyelet elnevezéssel."

  Megjegyzés: Ez a módosító javaslat tartalmilag összefügg az ajánlás 33. számú pontjában foglaltakkal.

  Indokolás: Lásd a T/861/85/1. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal):- az Önkormányzati biz. támogatja

  - a Környezetvédelmi biz. támogatja

  - az Alkotmányügyi biz. támogatja

  - az Elõterjesztõ képviselõje egyetért

 21. Lezsák Sándor
 22. képviselõ a törvényjavaslat 1. § (2) bekezdésének a következõ kiegészítését javasolja:

  "(2) Közterület-felügyeletet a községi, a városi képviselõ-testület, a megyei jogú városi közgyûlés, a megyei közgyûlés, a fõvárosban - a helyi önkormányzatokról szóló törvény keretei között - a fõvárosi kerületi képviselõ-testület és a közgyûlés (a továbbiakban együtt: képviselõ-testület) hozhat létre a polgármesteri (fõpolgármesteri) hivatal belsõ szervezeti egységeként, közterület-felügyelet elnevezéssel."

  Indokolás: Lásd a T/861/49. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal):- az Önkormányzati biz. egyharmada sem támogatja

  - a Környezetvédelmi biz. egyharmada sem támogatja

  - az Alkotmányügyi biz. egyharmada sem támogatja

  - az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

 23. Dr. Kóródi Mária
 24. képviselõ a törvényjavaslat 1. § (3) bekezdésének elhagyását javasolja: (a módosító javaslat elfogadása esetén a további bekezdések számozása értelemszerûen változik)

  "[(3) A közterület-felügyelet (a továbbiakban: felügyelet) feladatait a polgármesteri, a fõpolgármesteri (a továbbiakban: polgármesteri) hivatalban alkalmazott egy vagy több közterület-felügyelõ (a továbbiakban: felügyelõ) is elláthatja.]"

  Indokolás: Lásd a T/861/8/2. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal):- az Önkormányzati biz. egyharmada sem támogatja

  - a Környezetvédelmi biz. egyharmada sem támogatja

  - az Alkotmányügyi biz. nem támogatja

  - az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

 25. Dr. Kóródi Mária
 26. képviselõ a törvényjavaslat 1. § (4) bekezdés felvezetõ szövegének a következõ kiegészítését javasolja:

  "1.§ (4) A közterület felügyelet (a továbbiakban: felügyelet), illetõleg a közterület felügyelõ (a továbbiakban: felügyelõ) feladata:"

  Indokolás: Lásd a T/861/8/3. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal):- az Önkormányzati biz. egyharmada sem támogatja

  - a Környezetvédelmi biz. egyharmada sem támogatja

  - az Alkotmányügyi biz. nem támogatja

  - az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

 27. Zakó László
 28. képviselõ a törvényjavaslat 1. § (4) bekezdés b) pontjának a következõ kiegészítését javasolja:

  /(4) A felügyelet, illetõleg a felügyelõ feladata:/

  "b) a közterület rendjére és tisztaságára vonatkozó jogszabály által tiltott tevékenység megelõzése, megakadályozása, megszakítása, illetve szankcionálása, különösen a kutyatartás írott szabályainak, valamint a jármûvek zaj- és károsanyag-kibocsátási elõírásainak betartása;"

  Indokolás: Lásd a T/861/62. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal):- az Önkormányzati biz. egyharmada sem támogatja

  - a Környezetvédelmi biz. nem támogatja

  - az Alkotmányügyi biz. egyharmada sem támogatja

  - az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

 29. Dr. Weszelovszky Zoltán
 30. képviselõ a törvényjavaslat 1. § (4) bekezdés b) pontjának a következõ kiegészítését javasolja:

  /(4) A felügyelet, illetõleg a felügyelõ feladata:/

  "b) a közterület rendjére és tisztaságára vonatkozó jogszabály által tiltott tevékenység megelõzése, megakadályozása, megszakítása, megszüntetése, illetve szankcionálása;"

  Indokolás: Lásd a T/861/86. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal):- az Önkormányzati biz. támogatja

  - a Környezetvédelmi biz. egyharmada sem támogatja

  - az Alkotmányügyi biz. egyharmada sem támogatja

  - az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

 31. Dr. Fenyvessy Zoltán
 32. képviselõ a törvényjavaslat 1. § (4) bekezdés e) pontjának a következõ kiegészítését javasolja:

  "e) közremûködés az állami és az önkormányzati vagyon védelmében."

  Indokolás: Lásd a T/861/20/1. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal):- az Önkormányzati biz. egyharmada sem támogatja

  - a Környezetvédelmi biz. nem támogatja

  - az Alkotmányügyi biz. egyharmada sem támogatja

  - az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

 33. Dr. Füle István
 34. képviselõ a törvényjavaslat 1. § (4) bekezdését új f) ponttal kiegészíteni javasolja:

  /(4) a felügyelet, illetõleg a felügyelõ feladata:/

  "e) közremûködés az önkormányzati vagyon védelmében[.];

  "f) a közterület rendjére, vagy tisztaságára vonatkozó jogszabályok végrehajtásának ellenõrzése.""

  Indokolás: Lásd a T/861/2. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal):- az Önkormányzati biz. egyharmada sem támogatja

  - a Környezetvédelmi biz. egyharmada sem támogatja

  - az Alkotmányügyi biz. egyharmada sem támogatja

  - az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

 35. Bakonyi Tibor és Katona Béla, Dr. Kóródi Mária, valamint Dr. Gémesi György és Szászfalvi László
 36. képviselõk a törvényjavaslat 1. § (4) bekezdését új f) ponttal kiegészíteni javasolják:

  /(4) A felügyelet, illetõleg a felügyelõ feladata:/

  "f) a jogszabályokban és a települési képviselõ-testület, a fõvárosi közgyûlés döntéseiben meghatározott egyéb feladatok ellátása."

  Indokolás: Lásd a T/861/28., 58., valamint 102/2. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal):- az Önkormányzati biz. egyharmada sem támogatja

  - a Környezetvédelmi biz. nem támogatja

  - az Alkotmányügyi biz. egyharmada sem támogatja

  - az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

 37. Molnár László
 38. képviselõ a törvényjavaslat 1. § (4) bekezdését új f) és g) ponttal kiegészíteni javasolja:

  /(4) A felügyelet, illetõleg a felügyelõ feladata:/

  "f) állategészségügyi és ebrendészeti (gyepmesteri) feladatok ellátása,"

  "g) a jogszabályokban és a települési képviselõ-testület, a fõvárosi közgyûlés döntéseiben meghatározott egyéb feladatok ellátása."

  Indokolás: Lásd a T/861/46/1-2. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal):- az Önkormányzati biz. egyharmada sem támogatja

  - a Környezetvédelmi biz. nem támogatja

  - az Alkotmányügyi biz. egyharmada sem támogatja

  - az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

 39. Zakó László
 40. képviselõ a törvényjavaslat 1. § (5) bekezdésének a következõ kiegészítését javasolja:

  "(5) A felügyelet feladatkörében, illetõleg saját hatáskörében eljáró felügyelõ közfeladatot ellátó személy, aki a közterületi rend és tisztaság védelmében jogosult és köteles ellenõrizni, eljárást kezdeményezni vagy - kivételes esetben - az e törvényben meghatározott intézkedést megtenni. A felügyelet, illetõleg a felügyelõ feladatát folyamatos mûszakrend keretén belül látja el."

  Indokolás: Lásd a T/861/61. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal):- az Önkormányzati biz. egyharmada sem támogatja

  - a Környezetvédelmi biz. nem támogatja

  - az Alkotmányügyi biz. egyharmada sem támogatja

  - az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

 41. Dr. Kerényi János és Font Sándor
 42. képviselõk a törvényjavaslat 1. § (5) bekezdésének a következõ módosítását javasolják:

  "(5) A felügyelet feladatkörében, illetõleg saját hatáskörében eljáró felügyelõ [közfeladatot ellátó személy] köztisztviselõ, aki a közterületi rend és tisztaság védelmében jogosult és köteles ellenõrizni, eljárást kezdeményezni vagy - kivételes esetben - az e törvényben meghatározott intézkedést megtenni."

  Indokolás: Lásd a T/861/19. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal):- az Önkormányzati biz. egyharmada sem támogatja

  - a Környezetvédelmi biz. egyharmada sem támogatja

  - az Alkotmányügyi biz. egyharmada sem támogatja

  - az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

 43. Dr. Kóródi Mária, Molnár László, Pozsgai Balázs, Dr. Zongor Gábor és Pál Béla, valamint Dr. Gémesi György és Szászfalvi László
 44. képviselõk a törvényjavaslat 1. § (5) bekezdésének a következõ módosítását javasolják:

  "(5) A felügyelet feladatkörében, illetõleg saját hatáskörében eljáró felügyelõ [közfeladatot ellátó] hivatalos személy, aki a közterületi rend és tisztaság védelmében jogosult és köteles ellenõrizni, eljárást kezdeményezni vagy - kivételes esetben - az e törvényben meghatározott intézkedést megtenni."

  Indokolás: Lásd a T/861/57., 52., 71., 59/2., valamint 102/3. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal):- az Önkormányzati biz. támogatja

  - a Környezetvédelmi biz. támogatja

  - az Alkotmányügyi biz. támogatja

  - az Elõterjesztõ képviselõje egyetért

 45. Bakonyi Tibor és Katona Béla
 46. képviselõk a törvényjavaslat 1. § (5) bekezdésének a következõ kiegészítését javasolják:

  "(5) A felügyelet feladatkörében, illetõleg saját hatáskörében eljáró felügyelõ közfeladatot ellátó hivatalos személy, aki a közterületi rend és tisztaság védelmében jogosult és köteles ellenõrizni, eljárást kezdeményezni vagy - kivételes esetben - az e törvényben meghatározott intézkedést megtenni."

  Indokolás: Lásd a T/861/24. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal):- az Önkormányzati biz. egyharmada sem támogatja

  - a Környezetvédelmi biz. egyharmada sem támogatja

  - az Alkotmányügyi biz. egyharmada sem támogatja

  - az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

 47. Dr. Zongor Gábor és Pál Béla
 48. képviselõk a törvényjavaslat 1. § (6) bekezdésének a következõ módosítását javasolják:

  "(6) A felügyeletnek, illetõleg a felügyelet részérõl eljáró felügyelõnek feladatot törvény, kormányrendelet, az önkormányzat rendelete állapíthat meg. [Az önkormányzat rendelete olyan feladatot állapíthat meg, melyet jogszabály nem utal más szerv hatáskörébe.]"

  Indokolás: Lásd a T/861/59/3. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal):- az Önkormányzati biz. egyharmada sem támogatja

  - a Környezetvédelmi biz. egyharmada sem támogatja

  - az Alkotmányügyi biz. nem támogatja

  - az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

 49. Önkormányzati bizottság
 50. a törvényjavaslat 1. § (6) bekezdésének a következõ kiegészítését javasolja:

  "(6) A felügyeletnek, illetõleg a felügyelet részérõl eljáró felügyelõnek feladatot - a (4) bekezdés keretei között - törvény, kormányrendelet, az önkormányzat rendelete állapíthat meg. Az önkormányzat rendelete olyan feladatot állapíthat meg, melyet jogszabály nem utal más szerv hatáskörébe."

  Indokolás: Lásd a T/861/108. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal):- a Környezetvédelmi biz.

  - az Alkotmányügyi biz.

  - az Elõterjesztõ képviselõje egyetért

 51. Dr. Kóródi Mária
 52. képviselõ a törvényjavaslat 1. § (6) bekezdésének a következõ módosítását javasolja:

  "(6) A felügyeletnek, illetõleg a felügyelet részérõl eljáró felügyelõnek feladatot törvény, [kormányrendelet,] valamint az önkormányzat rendelete állapíthat meg. Az önkormányzat rendelete olyan feladatot állapíthat meg, melyet jogszabály nem utal más szerv hatáskörébe."

  Indokolás: Lásd a T/861/17. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal):- az Önkormányzati biz. egyharmada sem támogatja

  - a Környezetvédelmi biz. egyharmada sem támogatja

  - az Alkotmányügyi biz. támogatja

  - az Elõterjesztõ képviselõje az Alkotmányügyi bizottság ülésén egyetért , az Önkormányzati és a Környezetvédelmi bizottság ülésén nem ért egyet

 53. Molnár László
 54. képviselõ a törvényjavaslat 1. § (7) bekezdésének elhagyását javasolja:

  "[(7) A képviselõ-testület a szervezeti és mûködési szabályzatában, illetõleg - a szabályzattal együtt elfogadott - hivatali ügyrendben határozhatja meg a felügyelet szervezeti formáját, a felügyelet, illetõleg a felügyelõ feladatait.]"

  Indokolás: Lásd a T/861/45. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal):- az Önkormányzati biz. egyharmada sem támogatja

  - a Környezetvédelmi biz. egyharmada sem támogatja

  - az Alkotmányügyi biz. nem támogatja

  - az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

 55. Dr. Weszelovszky Zoltán
 56. képviselõ a törvényjavaslat 1. §-át új (8) bekezdésssel kiegészíteni javasolja:

  "(8) A felügyelet fenntartási és mûködési költségének felét a központi költségvetés biztosítja hozzájárulásként, ha a felügyelet az 1. § (4) bekezdésben meghatározott feladatok teljes körét ellátja. A központi költségvetési támogatásnál figyelembe vehetõ, az önkormányzatok lakosságszámától függõ felügyelõi létszámot a Kormány rendeletben határozza meg."

  Indokolás: Lásd a T/861/88. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal):- az Önkormányzati biz. támogatja

  - a Környezetvédelmi biz. támogatja

  - az Alkotmányügyi biz. egyharmada sem támogatja

  - az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

 57. T. Asztalos Ildikó
 58. képviselõ a törvényjavaslat 1. §-át új (8) bekezdéssel kiegészíteni javasolja:

  "(8) Amennyiben a felügyelet az 1. § (4) bekezdésében említett valamennyi feladatkört ellátja, a központi költségvetés fenntartási és mûködési költségeihez a költségek 50 %-ának átvállalásával hozzájárul."

  Megjegyzés: Ez a módosító javaslat tartalmilag összefügg az ajánlás 112., 113. számú pontjában foglaltakkal.

  Indokolás: Lásd a T/861/103/1. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal):- az Önkormányzati biz. egyharmada sem támogatja

  - a Környezetvédelmi biz. egyharmada sem támogatja

  - az Alkotmányügyi biz. nem támogatja

  - az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

 59. Dr. Kóródi Mária
 60. képviselõ a törvényjavaslat 2. § (1) bekezdésének elhagyását javasolja: (a módosító javaslat elfogadása esetén a további bekezdések számozása értelemszerûen változik)

  "[(1) A felügyelõ a települési polgármesteri hivatal köztisztviselõje. Közszolgálati jogviszonyára, ha e törvény eltérõen nem rendelkezik, a köztisztviselõk jogállásáról szóló törvény (a továbbiakban: Ktv.) rendelkezéseit kell alkalmazni.]"

  Indokolás: Lásd a T/861/8/4. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal):- az Önkormányzati biz. egyharmada sem támogatja

  - a Környezetvédelmi biz. egyharmada sem támogatja

  - az Alkotmányügyi biz. nem támogatja

  - az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

 61. Dr. Zongor Gábor és Pál Béla
 62. képviselõk a törvényjavaslat 2. § (1) bekezdésének a következõ módosítását javasolják:

  "2.§ (1) Amennyiben a felügyelet [A felügyelõ a települési] a polgármesteri hivatal szervezetében mûködik, a felügyelõ köztisztviselõ[je]. Közszolgálati jogviszonyára, ha e törvény eltérõen nem rendelkezik, a köztisztviselõk jogállásáról szóló törvény (a továbbiakban: Ktv.) rendelkezéseit kell alkalmazni."

  Indokolás: Lásd a T/861/59/4. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal):- az Önkormányzati biz. egyharmada sem támogatja

  - a Környezetvédelmi biz. egyharmada sem támogatja

  - az Alkotmányügyi biz. nem támogatja

  - az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

 63. Dr. Gémesi György és Szászfalvi László
 64. képviselõk a törvényjavaslat 2. § (1) bekezdésének a következõ módosítását javasolják:

  "2.§ (1) A felügyelõ [a települési polgármesteri hivatal köztisztviselõje.] [K]közszolgálati jogviszonyára, ha e törvény eltérõen nem rendelkezik, a köztisztviselõk jogállásáról szóló törvény (a továbbiakban: Ktv.) rendelkezéseit kell alkalmazni."

  Indokolás: Lásd a T/861/102/4. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal):- az Önkormányzati biz. nem támogatja

  - a Környezetvédelmi biz. egyharmada sem támogatja

  - az Alkotmányügyi biz. nem támogatja

  - az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

 65. Dr. Weszelovszky Zoltán
 66. képviselõ a törvényjavaslat 2. § (1) bekezdésének a következõ módosítását javasolja:

  "2.§ (1) A felügyelõ [a települési polgármesteri hivatal] köztisztviselõ [je]. Közszolgálati jogviszonyára, ha e törvény eltérõen nem rendelkezik, a köztisztviselõk jogállásáról szóló törvény (a továbbiakban: Ktv.) rendelkezéseit kell alkalmazni."

  Indokolás: Lásd a T/861/85/2. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal):- az Önkormányzati biz. támogatja

  - a Környezetvédelmi biz. támogatja

  - az Alkotmányügyi biz. támogatja

  - az Elõterjesztõ képviselõje egyetért

 67. Dr. Kóródi Mária
 68. képviselõ a törvényjavaslat 2. §-át új (2) bekezdéssel kiegészíteni javasolja: (a módosító javaslat elfogadása esetén a további bekezdések számozása értelemszerûen változik)

  "2. § (2) A felügyelõ hivatalos személy."

  Indokolás: Lásd a T/861/16. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal):- az Önkormányzati biz. egyharmada sem támogatja

  - a Környezetvédelmi biz. egyharmada sem támogatja

  - az Alkotmányügyi biz. egyharmada sem támogatja

  - az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

 69. Dr. Zongor Gábor és Pál Béla
 70. képviselõk a törvényjavaslat 2. § (2) bekezdésének a következõ kiegészítését javasolják:

  "(2) Felügyelõként egészségileg és fizikailag alkalmas magyar állampolgár alkalmazható. Amennyiben a felügyelõ nem köztisztviselõ, úgy alkalmazásának feltétele a büntetlen elõélet. "

  Indokolás: Lásd a T/861/59/5. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal):- az Önkormányzati biz. egyharmada sem támogatja

  - a Környezetvédelmi biz. egyharmada sem támogatja

  - az Alkotmányügyi biz. nem támogatja

  - az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

 71. Bakonyi Tibor
 72. képviselõ a törvényjavaslat 2. § (2) bekezdésének a következõ kiegészítését javasolja:

  "(2) Felügyelõként cselekvõképes, büntetlen elõéletû, egészségileg és fizikailag alkalmas magyar állampolgár alkalmazható."

  Indokolás: Lásd a T/861/33. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal):- az Önkormányzati biz. egyharmada sem támogatja

  - a Környezetvédelmi biz. nem támogatja

  - az Alkotmányügyi biz. egyharmada sem támogatja

  - az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

 73. Molnár László
 74. képviselõ a törvényjavaslat 2. § (2) bekezdésének a következõ kiegészítését javasolja:

  "(2) Felügyelõként egészségileg és fizikailag alkalmas cselekvõképes és büntetlen elõéletû magyar állampolgár alkalmazható."

  Indokolás: Lásd a T/861/44. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal):- az Önkormányzati biz. egyharmada sem támogatja

  - a Környezetvédelmi biz. támogatja

  - az Alkotmányügyi biz. egyharmada sem támogatja

  - az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

 75. Dr. Kóródi Mária
 76. képviselõ a törvényjavaslat 2. § (2) bekezdésének a következõ kiegészítését javasolja:

  "(2) Felügyelõként egészségileg és fizikailag alkalmas, cselekvõképes, büntetlen elõéletû magyar állampolgár alkalmazható."

  Indokolás: Lásd a T/861/55. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal):- az Önkormányzati biz. egyharmada sem támogatja

  - a Környezetvédelmi biz. nem támogatja

  - az Alkotmányügyi biz. egyharmada sem támogatja

  - az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

 77. Zakó László
 78. képviselõ a törvényjavaslat 2. § (2) bekezdésének a következõ kiegészítését javasolja:

  "(2) Felügyelõként egészségileg és fizikailag alkalmas pszichológiai vizsgálaton megfelelt magyar állampolgár alkalmazható."

  Indokolás: Lásd a T/861/63. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal):- az Önkormányzati biz. egyharmada sem támogatja

  - a Környezetvédelmi biz. nem támogatja

  - az Alkotmányügyi biz. egyharmada sem támogatja

  - az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

 79. Molnár László
 80. képviselõ a törvényjavaslat 2. §-át új (4) bekezdéssel kiegészíteni javasolja:

  "(4) A felügyelõt nyugdíjkorkedvezmény és száz százalékos táppénz illeti meg."

  Indokolás: Lásd a T/861/43. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal):- az Önkormányzati biz. egyharmada sem támogatja

  - a Környezetvédelmi biz. nem támogatja

  - az Alkotmányügyi biz. egyharmada sem támogatja

  - az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

 81. Dr. Zongor Gábor és Pál Béla
 82. képviselõk a törvényjavaslatot új 2/A. §-sal kiegészíteni javasolják:

  "2/A.§ Új felügyelet megalakítási, továbbá a felügyeletek fenntartási és mûködési költségeinek felét a központi költségvetés biztosítja hozzájárulásként. A Kormány rendeletben állapítja meg az önkormányzatok lakosságszámától függõen a támogatásnál elismerhetõ felügyelõi létszámot."

  Indokolás: Lásd a T/861/59/6. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal):- az Önkormányzati biz. egyharmada sem támogatja

  - a Környezetvédelmi biz. egyharmada sem támogatja

  - az Alkotmányügyi biz. nem támogatja

  - az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

 83. Bakonyi Tibor és Katona Béla
 84. képviselõk a törvényjavaslatot új II. fejezettel kiegészíteni javasolják: (a módosító javaslat elfogadása esetén a további §-ok számozása értelemszerûen változik)

  "II. Fejezet

  A közterület-felügyelet finanszírozása

  1. § A közterület-felügyelet mûködési és alapítási költségeit 50 %-ban a központi költségvetés állja, 50 %-ban az önkormányzati költségvetés fedezi."

  Megjegyzés:A módosító indítványnak a § számozására vonatkozó javaslata pontosítást igényel.

  Indokolás: Lásd a T/861/27. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal):- az Önkormányzati biz. egyharmada sem támogatja

  - a Környezetvédelmi biz. egyharmada sem támogatja

  - az Alkotmányügyi biz. nem támogatja

  - az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

 85. Dr. Weszelovszky Zoltán
 86. képviselõ a törvényjavaslat II. fejezete címének a következõ módosítását javasolja:

  "II. Fejezet

  A felügyelõ intézkedési jogköre

  [Az intézkedések alkalmazásának közös szabályai] Általános szabályok"

  Indokolás: Lásd a T/861/89. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal):- az Önkormányzati biz. támogatja

  - a Környezetvédelmi biz. nem támogatja

  - az Alkotmányügyi biz. egyharmada sem támogatja

  - az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

 87. Bakonyi Tibor és Katona Béla
 88. képviselõk a törvényjavaslatot új 3. §-al kiegészíteni javasolják: (a módosító javaslat elfogadása esetén a további §-ok számozása értelemszerûen változik)

  "3.§ A közterület-felügyelet ellátja az ebrendészeti (gyepmesteri) feladatokat is illetékességi területén."

  Indokolás: Lásd a T/861/26. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal):- az Önkormányzati biz. egyharmada sem támogatja

  - a Környezetvédelmi biz. egyharmada sem támogatja

  - az Alkotmányügyi biz. egyharmada sem támogatja

  - az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

 89. Dr. Kóródi Mária, valamint Dr. Weszelovszky Zoltán
 90. képviselõk a törvényjavaslat 3. §-ának a következõ módosítását javasolják:

  "3. § A felügyelõ a feladatait az önkormányzat illetékességi területén közterületen [- törvényben, kormányrendeletben, illetõleg önkormányzati rendeletben meghatározott esetben közterületnek nem minõsülõ területen -] látja el."

  Indokolás: Lásd a T/861/15., valamint 101/1. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal):- az Önkormányzati biz. támogatja

  - a Környezetvédelmi biz. támogatja

  - az Alkotmányügyi biz. támogatja

  - az Elõterjesztõ képviselõje egyetért

 91. Dr. Zongor Gábor és Pál Béla
 92. képviselõk a törvényjavaslat 4. § (1) bekezdésének a következõ módosítását javasolják:

  "4.§ (1) A felügyelõ a feladatát járõrszolgálat vagy õrszolgálat keretében [országosan egységes formaruhában] a fenntartó önkormányzat által szabályozott egyenruhában teljesíti."

  Megjegyzés: Ez a módosító javaslat tartalmilag összefügg az ajánlás 49. számú pontjában foglaltakkal.

  Indokolás: Lásd a T/861/59/7. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal):- az Önkormányzati biz. egyharmada sem támogatja

  - a Környezetvédelmi biz. egyharmada sem támogatja

  - az Alkotmányügyi biz. nem támogatja

  - az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

 93. Bakonyi Tibor és Katona Béla
 94. képviselõk a törvényjavaslat 4. § (1) bekezdésének a következõ módosítását javasolják:

  "4.§ (1) A felügyelõ a feladatát járõrszolgálat vagy õrszolgálat keretében [országosan egységes] közterület-felügyelõi [forma]egyenruhában teljesíti."

  Indokolás: Lásd a T/861/30. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal):- az Önkormányzati biz. egyharmada sem támogatja

  - a Környezetvédelmi biz. egyharmada sem támogatja

  - az Alkotmányügyi biz. nem támogatja

  - az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

 95. Molnár László, valamint Pozsgai Balázs
 96. képviselõk a törvényjavaslat 4. § (1) bekezdésének a következõ módosítását javasolják:

  "4.§ (1) A felügyelõ a feladatát járõrszolgálat vagy õrszolgálat keretében országosan egységes [forma] egyenruhában teljesíti."

  Megjegyzés: Ez a módosító javaslat tartalmilag összefügg az ajánlás 49., 110. számú pontjában foglaltakkal.

  Indokolás: Lásd a T/861/42., valamint 73. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal):- az Önkormányzati biz. támogatja

  - a Környezetvédelmi biz. támogatja

  - az Alkotmányügyi biz. támogatja

  - az Elõterjesztõ képviselõje egyetért

 97. Dr. Zongor Gábor és Pál Béla, valamint Pozsgai Balázs
 98. képviselõk a törvényjavaslat 4. § (2) bekezdésének a következõ módosítását javasolják:

  "(2) A felügyelõ szolgálata teljesítésekor [forma] egyenruhájára kitûzve viseli az országosan egységes, egyedi azonosító számmal ellátott felügyelõi jelvényt. A felügyelõ - a helyi önkormányzat rendeleti szabályozása esetén - a település jelképét karjelzésként viseli."

  Indokolás: Lásd a T/861/59/8., valamint 73. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal):- az Önkormányzati biz. támogatja

  - a Környezetvédelmi biz. támogatja

  - az Alkotmányügyi biz. támogatja

  - az Elõterjesztõ képviselõje egyetért

 99. Dr. Dán János
 100. képviselõ a törvényjavaslat 4. §-át új (3) bekezdéssel kiegészíteni javasolja:

  "(3) Az alkalmazó önkormányzat köteles a felügyelõt országosan egységes formaruhával, könnygázszóró palackkal és a szolgálat idejére rádiótelefonnal, valamint helyi önkormányzati rendelet alapján szolgálati kutyával ellátni."

  Indokolás: Lásd a T/861/104. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal):- az Önkormányzati biz. egyharmada sem támogatja

  - a Környezetvédelmi biz. egyharmada sem támogatja

  - az Alkotmányügyi biz. egyharmada sem támogatja

  - az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

 101. Bakonyi Tibor és Katona Béla
 102. képviselõk a törvényjavaslat 5. §-ának a következõ módosítását javasolják:

  "5.§ A felügyelõt intézkedése során [elõtt köteles felügyelõi minõségét szóban közölni, magát szolgálati igazolvánnyal] az egyenruhája és az egyedi azonosító számmal ellátott felügyelõi jelvé[n]nye[l] igazol[ni]ja. [A szolgálati igazolvány tartalmazza a felügyelõ arcfényképét, nevét, a munkáltató szerv megnevezését és címét, továbbá a felügyelõi jelvény sorszámát.]"

  Indokolás: Lásd a T/861/31. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal):- az Önkormányzati biz. egyharmada sem támogatja

  - a Környezetvédelmi biz. egyharmada sem támogatja

  - az Alkotmányügyi biz. egyharmada sem támogatja

  - az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

 103. Önkormányzati bizottság
 104. a törvényjavaslat 6. § (1) bekezdésének a következõ módosítását javasolja:

  "6.§ (1) A [felügyelõ] felügyelet a képviselõ-testület által meghatározottak szerint együttmûködik a rendõrséggel, a polgári védelemmel, a vám- és pénzügyõrséggel, a hivatásos önkormányzati tûzoltósággal (a továbbiakban: rendvédelmi szervek), [továbbá] határterületen a határõrséggel az egyéb állami ellenõrzõ és önkormányzati szervekkel, társadalmi szervezettel, így különösen a polgárõrség helyi szervezetével, valamint a feladati ellátásához segítséget nyújtó egyéb szervezettel."

  Indokolás: Lásd a T/861/109. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal):- a Környezetvédelmi biz.

  - az Alkotmányügyi biz.

  - az Elõterjesztõ képviselõje egyetért

 105. Dr. Kerényi János és Font Sándor
 106. képviselõk a törvényjavaslat 6. § (1) bekezdésének a következõ kiegészítését javasolják:

  "6.§ (1) A felügyelõ a képviselõ-testület által meghatározottak szerint együttmûködik a rendõrséggel, a polgári védelemmel, a vám- és pénzügyõrséggel, a hivatásos önkormányzati tûzoltósággal (a továbbiakban: rendvédelmi szervek), a természetvédelmi õrszolgálattal, továbbá határterületen a határõrséggel."

  Indokolás: Lásd a T/861/18. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal):- az Önkormányzati biz. egyharmada sem támogatja

  - a Környezetvédelmi biz. nem támogatja

  - az Alkotmányügyi biz. egyharmada sem támogatja

  - az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

 107. Bakonyi Tibor és Katona Béla
 108. képviselõk a törvényjavaslat 6. § (1) bekezdésének a következõ kiegészítését javasolják:

  "6.§ (1) A felügyelõ, mint a közterület-felügyelet alkalmazottja a képviselõ-testület által meghatározottak szerint együttmûködik a rendõrséggel, a polgári védelemmel, a vám- és pénzügyõrséggel, a hivatásos önkormányzati tûzoltósággal (a továbbiakban: rendvédelmi szervek), továbbá határterületen a határõrséggel."

  Indokolás: Lásd a T/861/25/1. sz. módosító javaslat indokolását.

  Megjegyzés: Ez a módosító javaslat tartalmilag összefügg az ajánlás 57. számú pontjában foglaltakkal.

  A módosító javaslatot(tal):- az Önkormányzati biz. egyharmada sem támogatja

  - a Környezetvédelmi biz. egyharmada sem támogatja

  - az Alkotmányügyi biz. egyharmada sem támogatja

  - az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

 109. Dr. Kóródi Mária
 110. képviselõ a törvényjavaslat 6. § (1) bekezdésének a következõ módosítását javasolja:

  "6.§ (1) A felügyel[õ]et a képviselõ-testület által meghatározottak szerint együttmûködik a rendõrséggel, a polgári védelemmel, a vám- és pénzügyõrséggel, a hivatásos önkormányzati tûzoltósággal (a továbbiakban: rendvédelmi szervek), továbbá határterületen a határõrséggel."

  Megjegyzés: Ez a módosító javaslat tartalmilag összefügg az ajánlás 58. számú pontjában foglaltakkal.

  Indokolás: Lásd a T/861/54/1. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal):- az Önkormányzati biz. egyharmada sem támogatja

  - a Környezetvédelmi biz. egyharmada sem támogatja

  - az Alkotmányügyi biz. nem támogatja

  - az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

 111. Dr. Weszelovszky Zoltán
 112. képviselõ a törvényjavaslat 6. § (3) bekezdésének elhagyását javasolja:

  "[(3) A felügyelõ a képviselõ-testület által meghatározottak szerint együttmûködik az egyéb állami ellenõrzõ és önkormányzati szervekkel, társadalmi szervezettel, így különösen a polgárõrség helyi szervezetével, továbbá a feladatai ellátásához segítséget nyújtó egyéb szervezettel.]"

  Indokolás: Lásd a T/861/90/2. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal):- az Önkormányzati biz. támogatja

  - a Környezetvédelmi biz. támogatja

  - az Alkotmányügyi biz. támogatja

  - az Elõterjesztõ képviselõje egyetért

 113. Bakonyi Tibor és Katona Béla
 114. képviselõk a törvényjavaslat 6. § (3) bekezdésének a következõ kiegészítését javasolják:

  "(3) A felügyelõ, mint a közterület-felügyelet alkalmazottja a képviselõ-testület által meghatározottak szerint együttmûködik az egyéb állami ellenõrzõ és önkormányzati szervekkel, társadalmi szervezettel, így különösen a polgárõrség helyi szervezetével, továbbá a feladatai ellátásához segítséget nyújtó egyéb szervezettel."

  Indokolás: Lásd a T/861/25/2. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal):- az Önkormányzati biz. egyharmada sem támogatja

  - a Környezetvédelmi biz. egyharmada sem támogatja

  - az Alkotmányügyi biz. egyharmada sem támogatja

  - az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

 115. Dr. Kóródi Mária
 116. képviselõ a törvényjavaslat 6. § (3) bekezdésének a következõ módosítását javasolja:

  "(3) A felügyel[õ]et a képviselõ-testület által meghatározottak szerint együttmûködik az egyéb állami ellenõrzõ és önkormányzati szervekkel, társadalmi szervezettel, így különösen a polgárõrség helyi szervezetével, továbbá a feladatai ellátásához segítséget nyújtó egyéb szervezettel."

  Indokolás: Lásd a T/861/54/2. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal):- az Önkormányzati biz. egyharmada sem támogatja

  - a Környezetvédelmi biz. egyharmada sem támogatja

  - az Alkotmányügyi biz. nem támogatja

  - az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

 117. Dr. Fenyvessy Zoltán
 118. képviselõ a törvényjavaslat 6. §-át új (4) bekezdéssel kiegészíteni javasolja:

  "(4) A felügyeletet alapító képviselõ-testület biztosítani köteles a helyi rendvédelmi szervek, valamint a határterületen a határõrség ügyeletével való rádiótelefon összeköttetését a felügyeletnek."

  Indokolás: Lásd a T/861/20/2. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal):- az Önkormányzati biz. egyharmada sem támogatja

  - a Környezetvédelmi biz. egyharmada sem támogatja

  - az Alkotmányügyi biz. egyharmada sem támogatja

  - az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

 119. Dr. Kóródi Mária
 120. képviselõ a törvényjavaslat 7. § (2) bekezdésének a következõ kiegészítését javasolja:

  "(2) A felügyelõ az intézkedéssel érintett személyrõl, az intézkedés vagy az eljárás szempontjából lényeges környezetrõl és körülményrõl, tárgyról kép- és hangfelvételt készíthet, amely kizárólag az adott eljárásban, jogszabály elõírásai szerint használható fel. Az intézkedéssel érintett személyrõl való kép- és hangfelvétel készítésérõl az intézkedéssel érintett személyt elõzetesen tájékoztatni kell."

  Indokolás: Lásd a T/861/14. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal):- az Önkormányzati biz. egyharmada sem támogatja

  - a Környezetvédelmi biz. egyharmada sem támogatja

  - az Alkotmányügyi biz. egyharmada sem támogatja

  - az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

 121. Dr. Kóródi Mária
 122. képviselõ a törvényjavaslat 8. § (1) bekezdésének a következõ módosítását javasolja:

  "8. § (1) A felügyelõ köteles intézkedni vagy intézkedést kezdeményezni, ha a feladatkörébe tartozó jogszabálysértõ tényt, tevékenységet, mulasztást észlel [vagy olyan tényt, tevékenységet, mulasztást hoznak tudomására], amely a feladatkörébe tartozó ügyben beavatkozást tesz szükségessé. Amennyiben a felügyelõ tudomására hoznak olyan tényt, tevékenységet, vagy mulasztást, amely a feladatkörébe tartozó ügyben intékedést tenne szükségessé, úgy az intézkedést megelõzõen meg kell gyõzõdnie a tudomására hozottak valódiságáról."

  Indokolás: Lásd a T/861/13. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal):- az Önkormányzati biz. egyharmada sem támogatja

  - a Környezetvédelmi biz. egyharmada sem támogatja

  - az Alkotmányügyi biz. egyharmada sem támogatja

  - az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

 123. Dr. Weszelovszky Zoltán
 124. képviselõ a törvényjavaslat 8. § (1) bekezdésének a következõ kiegészítését javasolja:

  "8.§ (1) A felügyelõ köteles intézkedni vagy intézkedést kezdeményezni, ha a feladatkörébe tartozó jogszabálysértõ tényt, tevékenységet, mulasztást észlel vagy olyan tényt, tevékenységet, mulasztást hoznak tudomására, amelynek valóságtartalmáról meggyõzõdött és amely a feladatkörébe tartozó ügyben beavatkozást tesz szükségessé."

  Indokolás: Lásd a T/861/91. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal):- az Önkormányzati biz. egyharmada sem támogatja

  - a Környezetvédelmi biz. támogatja

  - az Alkotmányügyi biz. egyharmada sem támogatja

  - az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

 125. Zakó László
 126. képviselõ a törvényjavaslat 8. § (1) bekezdésének a következõ kiegészítését javasolja:

  "8.§ (1) A felügyelõ köteles haladéktalanul intézkedni vagy intézkedést kezdeményezni, ha a feladatkörébe tartozó jogszabálysértõ tényt, tevékenységet, mulasztást észlel vagy olyan tényt, tevékenységet, mulasztást hoznak tudomására, amely a feladatkörébe tartozó ügyben beavatkozást tesz szükségessé."

  Indokolás: Lásd a T/861/64. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal):- az Önkormányzati biz. egyharmada sem támogatja

  - a Környezetvédelmi biz. nem támogatja

  - az Alkotmányügyi biz. egyharmada sem támogatja

  - az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

 127. Dr. Weszelovszky Zoltán
 128. képviselõ a törvényjavaslat 9. §-ának a következõ módosítását javasolja:

  "9.§ A felügyelõ eljárása során a diplomáciai és konzuli képviseletek, valamint azok személyzetének kiváltságait és mentességeit, továbbá más, törvényben megállapított mentességeket köteles tiszteletben tartani."

  Indokolás: Lásd a T/861/92. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal):- az Önkormányzati biz. támogatja

  - a Környezetvédelmi biz. támogatja

  - az Alkotmányügyi biz. támogatja

  - az Elõterjesztõ képviselõje egyetért

 129. Molnár László
 130. képviselõ a törvényjavaslat 10. § (1)-(2) bekezdésének a következõ módosítását javasolja:

  "10.§ (1) A [felügyelõ] felügyelet az 1.§-ban szabályozott feladatkörében, feladatainak ellátásához személyes adatot kezelhet. A [felügyelõ] felügyelet a feladatkörébe tartozó iratokból az eljáró szerv részére személyes adatot csak törvényben meghatározott célból és adatkörben továbbíthat a hatósági eljárással érintett személyre vonatkozóan.

  (2) A [felügyelõ] felügyelet az érintett természetes személy azonosító adatait (családi és utónév, nõk esetében leánykori családi és utónév is, születési hely és idõ, anyja leánykori családi és utóneve, külföldiek esetében állampolgárság), lakcímét (lakóhelyének és tartózkodási helyének adatai),

  valamint az üggyel összefüggõ adatokat kezeli."

  Megjegyzés: Ez a módosító javaslat tartalmilag összefügg az ajánlás 66., 67. számú pontjában foglaltakkal.

  Indokolás: Lásd a T/861/41/1-2. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal):- az Önkormányzati biz. támogatja

  - a Környezetvédelmi biz. támogatja

  - az Alkotmányügyi biz. támogatja

  - az Elõterjesztõ képviselõje egyetért

 131. Molnár László
 132. képviselõ a törvényjavaslat 11. § (1)-(2)-(3) bekezdésének a következõ módosítását javasolja:

  "11. § (1) Az igazoltatott személy azonosító adatait és lakcímét - a 12.§-ban foglaltak kivételével - a [felügyelõ] felügyelet két évig kezelheti.

  (2) A [felügyelõ] felügyelet jogosult további intézkedés céljából a kerékbilinccsel rögzített, valamint a feltartóztatott jármû tulajdonosának (üzemeltetõjének) személyazonosító adatait és lakcímét - térítés nélkül - átvenni az országos jármûnyilvántartásból. Az ilyen módon szerzett adatokat az eredeti céltól eltérõen a felügyelõ nem használhatja fel.

  (3) A [felügyelõ] felügyelet két évig kezeli a kerékbilinccsel rögzített, továbbá a feltartóztatott jármû adatait és a tulajdonos (üzemeltetõ) személyazonosító adatait, lakcímét."

  Indokolás: Lásd a T/861/39/1. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal):- az Önkormányzati biz. egyharmada sem támogatja

  - a Környezetvédelmi biz. nem támogatja

  - az Alkotmányügyi biz. egyharmada sem támogatja

  - az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

 133. Molnár László
 134. képviselõ a törvényjavaslat 12. §-ának a következõ módosítását javasolja:

  "12.§ A [felügyelõ] felügyelet feladatkörébe tartozó szabálysértési és államigazgatási eljárásokkal összefüggõ személyes adatok kezelésére a külön törvények rendelkezései az irányadók."

  Indokolás: Lásd a T/861/39/2. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal):- az Önkormányzati biz. támogatja

  - a Környezetvédelmi biz. támogatja

  - az Alkotmányügyi biz. támogatja

  - az Elõterjesztõ képviselõje egyetért

 135. Molnár László
 136. képviselõ a törvényjavaslat 13. § (2) bekezdésének elhagyását javasolja: (a javaslat elfogadása esetén a 13. § bekezdésének számozása megszûnik)

  "[(2) A felügyelõ neve, a munkáltató szerv megnevezése és címe közérdekû adat, ezeket az adatokat a felügyelõ elõzetes tudta és beleegyezése nélkül nyilvánosságra lehet hozni.]"

  Indokolás: Lásd a T/861/38. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal):- az Önkormányzati biz. egyharmada sem támogatja

  - a Környezetvédelmi biz. nem támogatja

  - az Alkotmányügyi biz. egyharmada sem támogatja

  - az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

 137. Dr. Weszelovszky Zoltán
 138. képviselõ a törvényjavaslat 14. §-ának a következõ módosítását javasolja:

  "14. § A felügyelõ [a közterületen] felvilágosítást kérhet attól, akirõl alaposan feltehetõ, hogy a felügyelõi feladat ellátásához érdemi tájékoztatást tud adni. [A kérdezett az általa ismert tényekkel, adatokkal kapcsolatos válaszadást nem tagadhatja meg, kivéve, ha azzal magát vagy hozzátartozóját jogszabálysértéssel vádolná.] A válaszadás idejéig a kérdezett személy feltartóztatható."

  Indokolás: Lásd a T/861/101/2. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal):- az Önkormányzati biz. támogatja

  - a Környezetvédelmi biz. támogatja

  - az Alkotmányügyi biz. támogatja

  - az Elõterjesztõ képviselõje egyetért

 139. Dr. Kóródi Mária
 140. képviselõ a törvényjavaslat 14. §-ának a következõ módosítását javasolja:

  "14.§ A felügyelõ a közterületen felvilágosítást kérhet attól, akirõl alaposan feltehetõ, hogy a felügyelõi feladat ellátásához érdemi tájékoztatást tud adni. [A kérdezett az általa ismert tényekkel, adatokkal kapcsolatos válaszadást nem tagadhatja meg, kivéve, ha azzal magát vagy hozzátartozóját jogszabálysértéssel vádolná.] A válaszadás idejéig a kérdezett személy feltartóztatható."

  Indokolás: Lásd a T/861/12. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal):- az Önkormányzati biz. egyharmada sem támogatja

  - a Környezetvédelmi biz. egyharmada sem támogatja

  - az Alkotmányügyi biz. egyharmada sem támogatja

  - az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

 141. Zakó László
 142. képviselõ a törvényjavaslat 15. § (1) bekezdésének a következõ kiegészítését javasolja:

  "15.§ (1) A felügyelõ feljelentés megtétele vagy egyéb jogszerû intézkedés céljából az érintettet személyazonosságának megállapítása érdekében igazoltathatja. A személyazonosság igazolására alkalmas minden olyan hatósági igazolvány, amely tartalmazza az érintett nevét, születési helyét és idejét, lakhelyét, az állampolgárságát, valamint az arcfényképét és a sajátkezû aláírását. A felügyelõ az általa ismert vagy más jelenlévõ, ismert személy közlését is elfogadhatja igazolásként."

  Indokolás: Lásd a T/861/65. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal):- az Önkormányzati biz. egyharmada sem támogatja

  - a Környezetvédelmi biz. nem támogatja

  - az Alkotmányügyi biz. egyharmada sem támogatja

  - az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

 143. Zakó László
 144. képviselõ a törvényjavaslat 15. § (1) bekezdésének a következõ módosítását javasolja:

  "15.§ (1) A felügyelõ feljelentés megtétele vagy egyéb jogszerû intézkedés céljából az érintettet személyazonosságának megállapítása érdekében igazoltathatja. A személyazonosság igazolására alkalmas minden olyan hatósági igazolvány, amely tartalmazza az érintett nevét, születési helyét és idejét, az állampolgárságát, valamint az arcfényképét és a sajátkezû aláírását. [A felügyelõ az általa ismert vagy más jelenlévõ, ismert személy közlését is elfogadhatja igazolásként.]"

  Indokolás: Lásd a T/861/66. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal):- az Önkormányzati biz. egyharmada sem támogatja

  - a Környezetvédelmi biz. nem támogatja

  - az Alkotmányügyi biz. egyharmada sem támogatja

  - az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

 145. Dr. Füle István
 146. képviselõ a törvényjavaslat 17. §-ának a következõ kiegészítését javasolja:

  "17. § A felügyelõ a szabálysértés elkövetõjét - a cselekmény súlyától függõen - köteles figyelmeztetni, illetve jogosult a jogszabályban meghatározott esetekben helyszíni bírsággal sújtani."

  Indokolás: Lásd a T/861/3. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal):- az Önkormányzati biz. egyharmada sem támogatja

  - a Környezetvédelmi biz. nem támogatja

  - az Alkotmányügyi biz. egyharmada sem támogatja

  - az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

 147. Dr. Zongor Gábor és Pál Béla
 148. képviselõk a törvényjavaslat 18. §-ának a következõ módosítását javasolják:

  "18.§ A felügyelõ azt a dolgot, amelynek elkobzását a szabálysértésekrõl szóló törvény, valamint helyi önkormányzati rendelet lehetõvé, illetõleg kötelezõvé teszi, átvételi elismervény ellenében visszatarthatja, [illetõleg] vagy visszatartja és az elkövetés helye szerint illetékes szabálysértési hatóságnak adja át."

  Indokolás: Lásd a T/861/59/9. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal):- az Önkormányzati biz. egyharmada sem támogatja

  - a Környezetvédelmi biz. egyharmada sem támogatja

  - az Alkotmányügyi biz. nem támogatja

  - az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

 149. Bakonyi Tibor és Katona Béla
 150. , valamint Molnár László képviselõk a törvényjavaslat 18. §-ának a következõ kiegészítését javasolják:

  "18.§ A felügyelõ azt a dolgot, amelynek elkobzását a szabálysértésekrõl szóló törvény, valamint önkormányzati rendelet lehetõvé, illetõleg kötelezõvé teszi, átvételi elismervény ellenében visszatarthatja, illetõleg visszatartja és az elkövetés helye szerint illetékes szabálysértési hatóságnak adja át."

  Indokolás: Lásd a T/861/22., valamint 37. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal):- az Önkormányzati biz. egyharmada sem támogatja

  - a Környezetvédelmi biz. egyharmada sem támogatja

  - az Alkotmányügyi biz. nem támogatja

  - az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

 151. Lezsák Sándor
 152. képviselõ a törvényjavaslatot új 20. §-al kiegészíteni javasolja: (a módosító javaslat elfogadása esetén a további §-ok számozása értelemszerûen változik)

  "20. § Ha a közterületre áramló zaj nagysága meghaladja az önkormányzat által megengedett felsõ határértéket, és a zaj forrásának okozója nem tesz eleget a szabálysértés azonnali vagy ésszerû határidõn belül történõ megszüntetésére, akkor a felügyelõ a zajt okozó ipari-, kereskedelmi- vagy szolgáltató egység mûködését 24 órára felfüggesztheti."

  Indokolás: Lásd a T/861/48. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal):- az Önkormányzati biz. egyharmada sem támogatja

  - a Környezetvédelmi biz. nem támogatja

  - az Alkotmányügyi biz. egyharmada sem támogatja

  - az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

 153. Dr. Fenyvessy Zoltán
 154. képviselõ a törvényjavaslat 20. § (1) bekezdésének a következõ módosítását javasolja:

  "20.§ (1) Ha a közterületen szabálytalanul elhelyezett, illetve a korlátozott várakozási övezetben díjfizetés nélkül várakozó jármû balesetveszélyt nem jelent és a forgalmat nem akadályozza, [rögzítésére - a jármû elszállításáig vagy további intézkedésig - a felügyelõ az önkormányzat rendelete alapján kerékbilincset alkalmazhat] a felügyelõ a helyi rendõrség intézkedését kezdeményezheti a helyi önkormányzat rendelete alapján a jármû kerékbilinccsel történõ rögzítése céljából, a jármû elszállításáig, illetve további intézkedésig."

  Indokolás: Lásd a T/861/20/4. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal):- az Önkormányzati biz. egyharmada sem támogatja

  - a Környezetvédelmi biz. egyharmada sem támogatja

  - az Alkotmányügyi biz. egyharmada sem támogatja

  - az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

 155. Dr. Fenyvessy Zoltán
 156. képviselõ a törvényjavaslat 21. §-ának a következõ kiegészítését javasolja:

  "21.§ A felügyelõ a helyi közúton jogosult feltartóztatni a köztisztasági szabályokat megszegõ, továbbá a táblával jelzett behajtási tilalmat vagy korlátozást megszegõ jármûvet a helyi rendõrség egyidejû értesítése mellett, annak helyszínre érkezéséig."

  Indokolás: Lásd a T/861/20/5. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal):- az Önkormányzati biz. egyharmada sem támogatja

  - a Környezetvédelmi biz. nem támogatja

  - az Alkotmányügyi biz. egyharmada sem támogatja

  - az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

 157. Zakó László
 158. képviselõ a törvényjavaslat 21. §-ának a következõ kiegészítését javasolja:

  "21.§ A felügyelõ a helyi közúton jogosult feltartóztatni a köztisztasági szabályokat megszegõ, a feltünõen nagy zajjal mûködõ, továbbá a táblával jelzett behajtási tilalmat vagy korlátozást megszegõ jármûvet."

  Indokolás: Lásd a T/861/67. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal):- az Önkormányzati biz. egyharmada sem támogatja

  - a Környezetvédelmi biz. nem támogatja

  - az Alkotmányügyi biz. egyharmada sem támogatja

  - az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

 159. Bakonyi Tibor, Molnár László, Pozsgai Balázs, valamint Dr. Zongor Gábor és Pál Béla
 160. képviselõk a törvényjavaslat 21. §-ának a következõ módosítását javasolják:

  "21.§ A felügyelõ a helyi közúton jogosult [feltartóztatni] megállítani a köztisztasági szabályokat megszegõ, továbbá a táblával jelzett behajtási tilalmat vagy korlátozást megszegõ jármûvet."

  Indokolás: Lásd a T/861/32., 36., 75., valamint 59/10. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal):- az Önkormányzati biz. egyharmada sem támogatja

  - a Környezetvédelmi biz. egyharmada sem támogatja

  - az Alkotmányügyi biz. nem támogatja

  - az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

 161. Dr. Kóródi Mária
 162. képviselõ a törvényjavaslat 21. §-ának a következõ kiegészítését javasolja:

  "21.§ A felügyelõ a helyi közúton jogosult feltartóztatni (megállítani) a köztisztasági szabályokat megszegõ, továbbá a táblával jelzett behajtási tilalmat vagy korlátozást megszegõ jármûvet."

  Indokolás: Lásd a T/861/53. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal):- az Önkormányzati biz. egyharmada sem támogatja

  - a Környezetvédelmi biz. egyharmada sem támogatja

  - az Alkotmányügyi biz. egyharmada sem támogatja

  - az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

 163. Dr. Füle István
 164. képviselõ a törvényjavaslat 23. § (4) bekezdésének a következõ módosítását javasolja:

  "(4) A jegyzõ a panasz tárgyában a beérkezéstõl számított 8 napon belül az államigazgatási eljárás általános szabályai szerint határozattal dönt. A határozat ellen a panaszos a határozat közlésétõl számított 15 napon belül fellebbezéssel élhet a fõvárosi, megyei közigazgatási hivatal vezetõjénél [fellebbezéssel élhet]."

  Indokolás: Lásd a T/861/4. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal):- az Önkormányzati biz. egyharmada sem támogatja

  - a Környezetvédelmi biz. egyharmada sem támogatja

  - az Alkotmányügyi biz. egyharmada sem támogatja

  - az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

 165. Dr. Weszelovszky Zoltán
 166. képviselõ a törvényjavaslat III. fejezete címének a következõ módosítását javasolja:

  "III. Fejezet

  [A kényszerítõ eszközök alkalmazásának szabályai] A feladat végrehajtásának eszközei"

  Indokolás: Lásd a T/861/93. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal):- az Önkormányzati biz. nem támogatja

  - a Környezetvédelmi biz. támogatja

  - az Alkotmányügyi biz. egyharmada sem támogatja

  - az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

 167. Önkormányzati bizottság
 168. a törvényjavaslat III. fejezete címének a következõ módosítását javasolja:

  "III. Fejezet

  [A kényszerítõ eszközök alkalmazásának szabályai] A feladat végrehajtásának eszközei"

  Indokolás: Lásd az Önkormányzati bizottság 1999. április 28-i ülésének jegyzõkönyvét.

  A módosító javaslatot(tal):- a Környezetvédelmi biz.

  - az Alkotmányügyi biz.

  - az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

 169. Molnár László
 170. képviselõ a törvényjavaslat 24. § (1) bekezdésének a következõ módosítását javasolja:

  "24.§ (1) A felügyelõ a jogszerû intézkedésével szembeni ellenállás megtörése érdekében [testi erõvel] a cselekvést vagy a cselekvés abbahagyását célzó [testi kényszert, könnygázszóró palackot, továbbá szolgálati kutyát alkalmazhat. A láthatóan terhes nõvel és a gyermekkorúval szemben kényszerítõ eszközként szolgálati kutya nem alkalmazható]

  a)testi kényszert (jogos védelmi helyzetben és végszükségben),

  b)könnygázszóró palackot,

  c)valamint vagyonvédelmi feladatok ellátásához szolgálati kutyát alkalmazhat."

  Indokolás: Lásd a T/861/35. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal):- az Önkormányzati biz. egyharmada sem támogatja

  - a Környezetvédelmi biz. nem támogatja

  - az Alkotmányügyi biz. egyharmada sem támogatja

  - az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

 171. Dr. Kóródi Mária
 172. képviselõ a törvényjavaslat 24. § (1) bekezdésének a következõ módosítását javasolja:

  "24.§ (1) A felügyelõ a jogszerû intézkedésével szembeni ellenállás megtörése érdekében testi erõvel a cselekvést vagy a cselekvés abbahagyását célzó [testi kényszert, könnygázszóró palackot, továbbá szolgálati kutyát alkalmazhat. A láthatóan terhes nõvel és a gyermekkorúval szemben kényszerítõ eszközként szolgálati kutya nem alkalmazható]

  a)testi kényszert,

  a jogos védelmi helyzetben és végszükségben

  b)könnygázszóró palackot,

  valamint vagyonvédelmi feladatok ellátásához

  c)szolgálati kutyát

  alkalmazhat."

  Indokolás: Lásd a T/861/56. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal):- az Önkormányzati biz. egyharmada sem támogatja

  - a Környezetvédelmi biz. egyharmada sem támogatja

  - az Alkotmányügyi biz. egyharmada sem támogatja

  - az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

 173. Bakonyi Tibor és Katona Béla
 174. képviselõk a törvényjavaslat 24. § (1) bekezdésének a következõ módosítását javasolják:

  "24.§ (1) A felügyelõ a jogszerû intézkedésével szembeni ellenállás megtörése érdekében [testi erõvel] a cselekvést vagy a cselekvés abbahagyását célzó a) testi kényszert, a jogos védelmi helyzetben és végszükségben b) könnygázszóró palackot, valamint vagyonvédelmi feladatok ellátásához [továbbá] szolgálati kutyát alkalmazhat. A láthatóan terhes nõvel és a gyermekkorúval szemben kényszerítõ eszközként szolgálati kutya nem alkalmazható."

  Indokolás: Lásd a T/861/29. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal):- az Önkormányzati biz. egyharmada sem támogatja

  - a Környezetvédelmi biz. nem támogatja

  - az Alkotmányügyi biz. egyharmada sem támogatja

  - az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

 175. Dr. Weszelovszky Zoltán
 176. képviselõ a törvényjavaslat 24. § (1) bekezdésének a következõ módosítását javasolja:

  "24.§ (1) A felügyelõ a jogszerû intézkedésével szembeni ellenállás megtörése érdekében testi erõ[vel a cselekvést vagy a cselekvés abbahagyását célzó testi kényszer]t, vagy könnygázszóró palackot[, továbbá szolgálati kutyát] alkalmazhat. [A láthatóan terhes nõvel és a gyermekkorúval szemben kényszerítõ eszközként szolgálati kutya nem alkalmazható.]"

  Megjegyzés: Ez a módosító javaslat tartalmilag összefügg az ajánlás 93. számú pontjában foglaltakkal.

  Indokolás: Lásd a T/861/94. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal):- az Önkormányzati biz. támogatja

  - a Környezetvédelmi biz. támogatja

  - az Alkotmányügyi biz. egyharmada sem támogatja

  - az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

 177. Dr. Kóródi Mária
 178. képviselõ a törvényjavaslat 24. § (1) bekezdésének a következõ módosítását javasolja:

  "24. § (1) A felügyelõ a jogszerû intézkedésével szembeni ellenállás megtörése érdekében testi erõvel a cselekvést vagy a cselekvés abbahagyását célzó testi kényszert[,] valamint könnygázszóró palackot[, továbbá szolgálati kutyát] alkalmazhat. A láthatóan terhes nõvel és a gyermekkorúval szemben kényszerítõ eszközként szolgálati kutya nem alkalmazható."

  Megjegyzés: Ez a módosító javaslat tartalmilag összefügg az ajánlás 95., 98., 102. számú pontjában foglaltakkal.

  Indokolás: Lásd a T/861/9/1. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal):- az Önkormányzati biz. egyharmada sem támogatja

  - a Környezetvédelmi biz. egyharmada sem támogatja

  - az Alkotmányügyi biz. nem támogatja

  - az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

 179. Zakó László
 180. képviselõ a törvényjavaslat 24. § (1) bekezdésének a következõ kiegészítését javasolja:

  "24.§ (1) A felügyelõ a jogszerû intézkedésével szembeni ellenállás megtörése érdekében testi erõvel a cselekvést vagy a cselekvés abbahagyását célzó testi kényszert, könnygázszóró palackot, továbbá szolgálati kutyát alkalmazhat. A láthatóan terhes nõvel, szellemi- és testi fogyatékossal és a gyermekkorúval szemben kényszerítõ eszközként szolgálati kutya nem alkalmazható."

  Indokolás: Lásd a T/861/68. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal):- az Önkormányzati biz. egyharmada sem támogatja

  - a Környezetvédelmi biz. nem támogatja

  - az Alkotmányügyi biz. egyharmada sem támogatja

  - az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

 181. Lezsák Sándor
 182. képviselõ a törvényjavaslat 24. § (1) bekezdésének a következõ kiegészítését javasolja:

  "24. § (1) A felügyelõ a jogszerû intézkedésével szembeni ellenállás megtörése érdekében testi erõvel a cselekvést vagy a cselekvés abbahagyását célzó testi kényszert, könnygázszóró palackot, továbbá szolgálati kutyát alkalmazhat. A láthatóan terhes nõvel és a gyermekkorúval szemben kényszerítõ eszközként könnygázszóró palack és szolgálati kutya nem alkalmazható."

  Indokolás: Lásd a T/861/47. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal):- az Önkormányzati biz. egyharmada sem támogatja

  - a Környezetvédelmi biz. egyharmada sem támogatja

  - az Alkotmányügyi biz. egyharmada sem támogatja

  - az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

 183. Dr. Boda Ilona
 184. képviselõ a törvényjavaslat 24. § (1) bekezdésének a következõ módosítását javasolja:

  "24.§ (1) A felügyelõ a jogszerû intézkedésével szembeni ellenállás megtörése érdekében testi erõvel a cselekvést vagy a cselekvés abbahagyását célzó testi kényszert, könnygázszóró palackot, továbbá szolgálati kutyát alkalmazhat. A [láthatóan] terhes nõvel és a gyermekkorúval szemben kényszerítõ eszközként szolgálati kutya nem alkalmazható."

  Indokolás: Lásd a T/861/21. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal):- az Önkormányzati biz. egyharmada sem támogatja

  - a Környezetvédelmi biz. egyharmada sem támogatja

  - az Alkotmányügyi biz. egyharmada sem támogatja

  - az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

 185. Dr. Weszelovszky Zoltán
 186. képviselõ a törvényjavaslat 24. § (2) bekezdésének a következõ módosítását javasolja:

  "(2) A [kényszerítõ eszköz] testi erõ alkalmazására - ha az eset körülményei lehetõvé teszik - az érintettet elõzetesen figyelmeztetni kell."

  Indokolás: Lásd a T/861/95. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal):- az Önkormányzati biz. támogatja

  - a Környezetvédelmi biz. támogatja

  - az Alkotmányügyi biz. egyharmada sem támogatja

  - az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

 187. Dr. Weszelovszky Zoltán
 188. képviselõ a törvényjavaslat 24. § (3) bekezdésének elhagyását javasolja:

  "[(3) Amennyiben a kényszerítõ eszköz alkalmazása következtében személyi sérülés történt, a felügyelõ - a tõle elvárható módon - köteles gondoskodni a sérült személy elsõsegélyben részesítésérõl, szükség esetén a sérült orvosi ellátásáról.]"

  Megjegyzés: Ez a módosító javaslat tartalmilag összefügg az ajánlás 96. számú pontjában foglaltakkal.

  Indokolás: Lásd a T/861/96/1. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal):- az Önkormányzati biz. egyharmada sem támogatja

  - a Környezetvédelmi biz. támogatja

  - az Alkotmányügyi biz. egyharmada sem támogatja

  - az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

 189. Dr. Kóródi Mária
 190. képviselõ a törvényjavaslat 25. §-ának elhagyását javasolja: (a módosító javaslat elfogadása esetén a további §-ok számozása értelemszerûen változik)

  "[25.§ Szolgálati kutya - a törvényben meghatározott esetben is - csak akkor alkalmazható, ha a képviselõ-testület annak igénybevételét rendeletben szabályozta.]"

  Indokolás: Lásd a T/861/9/2. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal):- az Önkormányzati biz. egyharmada sem támogatja

  - a Környezetvédelmi biz. egyharmada sem támogatja

  - az Alkotmányügyi biz. nem támogatja

  - az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

 191. Dr. Weszelovszky Zoltán
 192. képviselõ a törvényjavaslat 25. §-ának a következõ módosítását javasolja:

  "25.§ [Szolgálati kutya - a törvényben meghatározott esetben is - csak akkor alkalmazható, ha a képviselõ-testület annak igénybevételét rendeletben szabályozta.] Amennyiben a testi erõ, vagy könnygázszóró palack alkalmazása következtében a jogszerû intézkedéssel szembeszegülõ személy megsérül, a felügyelõ - a tõle elvárható módon - köteles gondoskodni a sérült személy elsõsegélyben részesítésérõl, szükség esetén a sérült orvosi ellátásáról."

  Indokolás: Lásd a T/861/96/2. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal):- az Önkormányzati biz. támogatja

  - a Környezetvédelmi biz. támogatja

  - az Alkotmányügyi biz. egyharmada sem támogatja

  - az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

 193. Dr. Weszelovszky Zoltán
 194. képviselõ a törvényjavaslat 26. § (1) bekezdésének a következõ módosítását javasolja:

  "26. § (1) A testi [kényszer,] erõ, vagy könnygázszóró palack [és a szolgálati kutya] alkalmazását az intézkedést követõen haladéktalanul - legkésõbb az alkalmazást követõ munkanapon - jelenteni kell a jegyzõ útján a felügyelet mûködési helye szerint illetékes rendõrkapitányságnak."

  Megjegyzés: Ez a módosító javaslat tartalmilag összefügg az ajánlás 101. számú pontjában foglaltakkal.

  Indokolás: Lásd a T/861/97/1. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal):- az Önkormányzati biz. támogatja

  - a Környezetvédelmi biz. támogatja

  - az Alkotmányügyi biz. egyharmada sem támogatja

  - az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

 195. Dr. Kóródi Mária
 196. képviselõ a törvényjavaslat 26. § (1) bekezdésének a következõ módosítását javasolja:

  "26.§ (1) A testi kényszer[,] és a könnygázszóró palack [és a szolgálati kutya] alkalmazását az intézkedést követõen haladéktalanul - legkésõbb az alkalmazást követõ munkanapon - jelenteni kell a jegyzõ útján a felügyelet mûködési helye szerint illetékes rendõrkapitányságnak."

  Indokolás: Lásd a T/861/9/3. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal):- az Önkormányzati biz. egyharmada sem támogatja

  - a Környezetvédelmi biz. egyharmada sem támogatja

  - az Alkotmányügyi biz. nem támogatja

  - az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

 197. Dr. Fenyvessy Zoltán
 198. képviselõ a törvényjavaslat 26. § (1) bekezdésének a következõ módosítását javasolja:

  "26.§ (1) A testi kényszer, könnygázszóró palack és a szolgálati kutya alkalmazását az intézkedést követõen haladéktalanul - legkésõbb az alkalmazást követõ munkanapon - jelenteni kell a jegyzõ [útján] értesítése mellett a felügyelet mûködési helye szerint illetékes rendõrkapitányságnak."

  Indokolás: Lásd a T/861/20/6. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal):- az Önkormányzati biz. egyharmada sem támogatja

  - a Környezetvédelmi biz. egyharmada sem támogatja

  - az Alkotmányügyi biz. egyharmada sem támogatja

  - az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

 199. Dr. Füle István
 200. képviselõ a törvényjavaslat 26. § (2) bekezdésének a következõ módosítását javasolja:

  "(2) A testi kényszer, a könnygázszóró palack és a szolgálati kutya alkalmazásának [a] jogszerûségét a felügyelet mûködési helye szerint illetékes rendõrkapitányság vizsgálja ki a[z államigazgatási eljárás általános] rendõrségrõl szóló törvény szabályai szerint."

  Indokolás: Lásd a T/861/5. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal):- az Önkormányzati biz. egyharmada sem támogatja

  - a Környezetvédelmi biz.egyharmada sem támogatja

  - az Alkotmányügyi biz. egyharmada sem támogatja

  - az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

 201. Dr. Weszelovszky Zoltán
 202. képviselõ a törvényjavaslat 26. § (2) bekezdésének a következõ módosítását javasolja:

  "(2) A testi [kényszer,] erõ és a könnygázszóró palack [és a szolgálati kutya] alkalmazásának a jogszerûségét a felügyelet mûködési helye szerint illetékes rendõrkapitányság vizsgálja ki az államigazgatási eljárás általános szabályai szerint."

  Indokolás: Lásd a T/861/97/2. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal):- az Önkormányzati biz. támogatja

  - a Környezetvédelmi biz. támogatja

  - az Alkotmányügyi biz. egyharmada sem támogatja

  - az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

 203. Dr. Kóródi Mária
 204. képviselõ a törvényjavaslat 26. § (2) bekezdésének a következõ módosítását javasolja:

  "(2) A testi kényszer[,] és a könnygázszóró palack [és a szolgálati kutya] alkalmazásának a jogszerûségét a felügyelet mûködési helye szerint illetékes rendõrkapitányság vizsgálja ki az államigazgatási eljárás általános szabályai szerint."

  Indokolás: Lásd a T/861/9/4. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal):- az Önkormányzati biz. egyharmada sem támogatja

  - a Környezetvédelmi biz. egyharmada sem támogatja

  - az Alkotmányügyi biz. nem támogatja

  - az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

 205. Dr. Weszelovszky Zoltán
 206. képviselõ a törvényjavaslat 27. § b) pontjának a következõ módosítását javasolja:

  "b) [kényszerítõ eszköz: testi kényszer, könnygázszóró palack, szájkosárral ellátott, pórázon vagy póráz nélkül alkalmazott, kiképzett szolgálati kutya] közterületi rend: a közterület rendeltetésszerû használatára, igénybevételére vonatkozó jogszabályok megtartása;"

  Indokolás: Lásd a T/861/98. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal):- az Önkormányzati biz. támogatja

  - a Környezetvédelmi biz. támogatja

  - az Alkotmányügyi biz. egyharmada sem támogatja

  - az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

 207. Önkormányzati bizottság
 208. a törvényjavaslat 27. § c) pontjának a következõ kiegészítését javasolja:

  /27.§ E törvény alkalmazása során/

  "c) feltartóztatás: a felügyelõnek az a tevékenysége, amelynek során azt a személyt, aki a személyazonosságának igazolását megtagadja, vagy az igazolásra történõ felszólításnak nem engedelmeskedik, továbbá, akitõl felvilágosítást kér a felvilágosítás megadásának idejére, valamint a szabálysértés elkövetésén tetten ért személyt az intézkedés idejére vagy a további intézkedés megtételéig a helyszín elhagyásában korlátozza, vagy a helyszín elhagyásában megakadályozza, a feltartóztatás a jármûvezetõre is vonatkozik."

  Indokolás: Lásd a T/861/112. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal):- a Környezetvédelmi biz.

  - az Alkotmányügyi biz.

  - az Elõterjesztõ képviselõje egyetért

 209. Önkormányzati bizottság
 210. a törvényjavaslat 27. §-át új d) ponttal kiegészíteni javasolja:

  /27. § E törvény alkalmazása során /

  "d)felügyelet alatt felügyelõt kell érteni azon a településen, ahol a 1. § (3) bekezdése szerint nem szerveztek felügyeletet és annak feladatait felügyelõ látja el."

  Indokolás: Lásd a T/861/113. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal):- a Környezetvédelmi biz.

  - az Alkotmányügyi biz.

  - az Elõterjesztõ képviselõje egyetért

 211. Lezsák Sándor
 212. képviselõ a törvényjavaslat 27. §-át új (2) bekezdéssel javasolja:

  "(2) A települési önkormányzat közterület-felügyelete az országos közutak területén csak az illetékes minisztérium felhatalmazása alapján jogosult intézkedésekre."

  Indokolás: Lásd a T/861/83/1. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal):- az Önkormányzati biz. egyharmada sem támogatja

  - a Környezetvédelmi biz. egyharmada sem támogatja

  - az Alkotmányügyi biz. egyharmada sem támogatja

  - az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

 213. Lezsák Sándor
 214. képviselõ a törvényjavaslat 27. §-át új (3) bekezdéssel kiegészíteni javasolja:

  "(3) A települési önkormányzat közterület-felügyelete az Országos Vízügyi Fõigazgatóság illetõségi területén nem jogosult intézkedések meghozatalára."

  Indokolás: Lásd a T/861/83/2. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal):- az Önkormányzati biz. egyharmada sem támogatja

  - a Környezetvédelmi biz. egyharmada sem támogatja

  - az Alkotmányügyi biz. egyharmada sem támogatja

  - az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

 215. Dr. Weszelovszky Zoltán
 216. képviselõ a törvényjavaslat 28. § (4) bekezdésének a következõ módosítását javasolja:

  "(4) E törvény hatálybalépésekor felügyelõi munkakörben foglalkoztatott köztisztviselõ közszolgálati jogviszonya a középfokú iskolai végzettség hiánya miatt nem szüntethetõ meg, ha

  [a)] az öregségi nyugdíjkorhatár eléréséig kevesebb, mint öt év van hátra.[, vagy

  b) középfokú oktatási intézményben - a törvény hatálybalépését követõ tanévben - megkezdi tanulmányait és az elõírt idõben a képesítést (végzettséget) megszerzi.] "

  Indokolás: Lásd a T/861/99. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal):- az Önkormányzati biz. támogatja

  - a Környezetvédelmi biz. támogatja

  - az Alkotmányügyi biz. egyharmada sem támogatja

  - az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

 217. Dr. Weszelovszky Zoltán
 218. képviselõ a törvényjavaslat 29. § b) pontjának a következõ módosítását javasolja:

  / 29. § Felhatalmazást kap/

  "b) a belügyminiszter arra, hogy állapítsa meg a helyszíni bírságolási eljárással kapcsolatos szabályokat, a felügyelõi intézkedések, továbbá a [kényszerítõ eszközök rendszeresítésének, a kényszerítõ eszközök] testi erõ alkalmazásának részletes eljárási szabályait, a formaruhára vonatkozó szabályokat, a szolgálati igazolvánnyal, a felügyelõi jelvénnyel és a felügyelõkkel kapcsolatos központi nyilvántartás vezetésének, illetve a szolgálati igazolvány rendszeresítésének szabályait, valamint a felügyelõk szakmai és vizsgáztatási követelményrendszerét."

  Indokolás: Lásd a T/861/100. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal):- az Önkormányzati biz. támogatja

  - a Környezetvédelmi biz. támogatja

  - az Alkotmányügyi biz. egyharmada sem támogatja

  - az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

 219. Molnár László, valamint Pozsgai Balázs
 220. képviselõk a törvényjavaslat 29. § b) pontjának a következõ módosítását javasolják:

  /29.§ Felhatalmazást kap/

  "b) a belügyminiszter arra, hogy állapítsa meg a helyszíni bírságolási eljárással kapcsolatos szabályokat, a felügyelõi intézkedések, továbbá a kényszerítõ eszközök rendszeresítésének, a kényszerítõ eszközök alkalmazásának részletes eljárási szabályait, az [forma] egyenruhára vonatkozó szabályokat, a szolgálati igazolvánnyal, a felügyelõi jelvénnyel és a felügyelõkkel kapcsolatos központi nyilvántartás vezetésének, illetve a szolgálati igazolvány rendszeresítésének szabályait, valamint a felügyelõk szakmai és vizsgáztatási követelményrendszerét."

  Indokolás: Lásd a T/861/34., valamint 73. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal):- az Önkormányzati biz. támogatja

  - a Környezetvédelmi biz. támogatja

  - az Alkotmányügyi biz. támogatja

  - az Elõterjesztõ képviselõje egyetért

 221. Dr. Kóródi Mária
 222. képviselõ a törvényjavaslat 29. §-át új c) ponttal kiegészíteni javasolja:

  /29. § Felhatalmazást kap/

  "c) a belügyminiszter arra, hogy készítsen el irányelvet a képviselõ-testületek számára a felügyelõ és a rendvédelmi szervek, a határõrség, az egyéb ellenõrzõ szervek és társadalmi szervezetek együttmûködésének meghatározásához."

  Indokolás: Lásd a T/861/10. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal):- az Önkormányzati biz. egyharmada sem támogatja

  - a Környezetvédelmi biz. egyharmada sem támogatja

  - az Alkotmányügyi biz. egyharmada sem támogatja

  - az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

 223. T. Asztalos Ildikó
 224. képviselõ a törvényjavaslat 30. § (1) bekezdésének a következõ módosítását javasolja:

  "30.§ (1) E törvény - a (2) bekezdésben foglaltak kivételével - 2000. január 1. napján lép hatályba[, a (4) és (5) bekezdésekben foglaltak a törvény kihirdetésének napján]."

  Indokolás: Lásd a T/861/103/2. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal):- az Önkormányzati biz. egyharmada sem támogatja

  - a Környezetvédelmi biz. egyharmada sem támogatja

  - az Alkotmányügyi biz. nem támogatja

  - az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

 225. T. Asztalos Ildikó
 226. képviselõ a törvényjavaslat 30. §-át új (2) bekezdéssel kiegészíteni javasolja: (a módosító javaslat elfogadása esetén a további bekezdések számozása értelemszerûen változik)

  "(2) Az 1. § (8) bekezdésben foglalt rendelkezés 2001. január 1. napjával, a 30. § (4) és (5) bekezdésében foglaltak a törvény kihírdetésének napján lépnek hatályba."

  Megjegyzés: a módosító indítványnak a 30. § bekezdéseire való utalása - elfogadása esetén - pontosítást igényel.

  Indokolás: Lásd a T/861/103/3. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal):- az Önkormányzati biz. egyharmada sem támogatja

  - a Környezetvédelmi biz. egyharmada sem támogatja

  - az Alkotmányügyi biz. nem támogatja

  - az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

 227. Dr. Kóródi Mária
 228. képviselõ a törvényjavaslat 30. § (4) bekezdésének elhagyását javasolja:

  Megjegyzés: Ezen módosító indítvány ismertetésétõl - a nagy terjedelem miatt - e helyen eltekintünk.

  Megjegyzés: Ez a módosító javaslat tartalmilag összefügg az ajánlás1 115., 116. számú pontjában foglaltakkal.

  Indokolás: Lásd a T/861/11/1. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal):- az Önkormányzati biz. egyharmada sem támogatja

  - a Környezetvédelmi biz. egyharmada sem támogatja

  - az Alkotmányügyi biz. egyharmada sem támogatja

  - az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

 229. Dr. Kóródi Mária
 230. képviselõ a törvényjavaslat 30. § (5) bekezdésének elhagyását javasolja:

  "[(5) A Kjt. az e törvény 1. számú mellékletébe foglalt új, 4. számú melléklettel egészül ki.]"

  Indokolás: Lásd a T/861/11/2. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal):- az Önkormányzati biz. egyharmada sem támogatja

  - a Környezetvédelmi biz. egyharmada sem támogatja

  - az Alkotmányügyi biz. egyharmada sem támogatja

  - az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

 231. Dr. Kóródi Mária
 232. képviselõ a törvényjavaslat 1. számú mellékletének elhagyását javasolja:

  Megjegyzés: Ezen módosító indítvány ismertetésétõl - a nagy terjedelem miatt - e helyen eltekintünk.

  Indokolás: Lásd a T/861/11/3. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal):- az Önkormányzati biz. egyharmada sem támogatja

  - a Környezetvédelmi biz. egyharmada sem támogatja

  - az Alkotmányügyi biz. egyharmada sem támogatja

  - az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

 233. Dr. Fenyvessy Zoltán
 234. képviselõ a törvényjavaslat 1. számú melléklet I. pontjának a következõ kiegészítését javasolja:

  /A közalkalmazott/

  "I.

  *neve (leánykori neve)

  *születési helye, ideje

  *anyja neve

  *állampolgársága

  *TAJ száma, adóazonosító jele

  *lakóhelye, tartózkodási hely, telefonszáma

  *családi állapota

  *gyermekeinek születési ideje

  *egyéb eltartottak száma, az eltartás kezdete"

  Megjegyzés: Ez a módosító javaslat tartalmilag összefügg az ajánlás 118. számú pontjában foglaltakkal.

  Indokolás: Lásd a T/861/20/8. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal):- az Önkormányzati biz. egyharmada sem támogatja

  - a Környezetvédelmi biz. támogatja

  - az Alkotmányügyi biz. egyharmada sem támogatja

  - az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

 235. Dr. Fenyvessy Zoltán
 236. képviselõ a törvényjavaslat 1. számú melléklet IV. pontjának a következõ módosítását javasolja:

"IV.

*a közalkalmazotti jogviszony kezdete

[*állampolgársága]

*a jogviszony létesítéséhez szükséges[, az] erkölcsi bizonyítvány száma, kelte *a jubileumi jutalom és a végkielégítés mértéke kiszámításának alapjául szolgáló idõtartamok"

Indokolás: Lásd a T/861/20/9. sz. módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot(tal):- az Önkormányzati biz. egyharmada sem támogatja

- a Környezetvédelmi biz. nem támogatja

- az Alkotmányügyi biz. egyharmada sem támogatja

- az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

Összeállította: az Országgyûlés Jogi Fõosztálya

Budapest, 1999. április 29.

Dr. Bernáth Varga Balázs s.k.,
az Önkormányzati és rendészeti bizottság elnöke

Dr. Illés Zoltán s.k.,
a Környezetvédemi

bizottság elnöke

Dr. Pokol Béla s.k.,
az Alkotmányügyi- és igazságügyi bizottság elnöke