J/858/5. szám

Bizottsági ajánlás általános vitához

Az Országgyûlés
Alkotmány- és igazságügyi
bizottságának

a j á n l á s a

az állampolgári jogok országgyûlési biztosának és általános helyettesének 1998. évi tevékenységérõl szóló J/858. számú beszámolóhoz

Tisztelt Országgyûlés!

Az Országgyûlés Alkotmány- és igazságügyi bizottsága az 1999. június 9-i ülésén a jelentést megvitatta, és a Házszabály 95. § (2) bekezdése, valamint a 114. § (1) bekezdése alapján a beszámoló általános vitára bocsátását támogatja.

Budapest, 1999. június 9.

Dr. Pokol Béla
a bizottság elnöke