T/728/142.

Kapcsolódó módosító javaslat

Dr. Áder János úrnak
az Országgyûlés elnöke

Helyben

Tisztelt Elnök Úr!

A Házszabály 102. -ának (1) bekezdése alapján a szerzõi jogról szóló T/728. számú törvényjavaslathoz - kapcsolódva dr. Bánk Attila képviselõ T/728/63. számú módosító javaslatához - az alábbi

kapcsolódó módosító javaslatot

nyújtom be:

1. A törvényjavaslat 21. (3) bekezdése helyébe a következõ szöveget javaslom:

"(3) Az (1) bekezdésben említett díjat [a közös jogkezelõ szervezet állapítja meg] - a közös jogkezelõ szervezet és a készüléket gyártók érdekképviseleti szervezete egyeztetett véleményének figyelembevételével - a nemzeti kulturális örökség minisztere rendeletben szabályozza. A díj megállapításakor figyelembe kell venni különösen a készülék használati módját, teljesítményét, az ellenérték fejében történõ üzemeltetés esetében pedig a mûködés helyét is."

2. A törvényjavaslat 90. (1) bekezdése helyébe a következõ szöveget javasolom:

"(1) A szerzõi és a szomszédos jogok közös kezelését végzõ egyesület abban a körben, amelyben a nyilvántartás szerint jogkezelésre jogosult - a 21. (3) bekezdésében foglaltak kivételével - rendszeres idõközönként megállapítja az egyes felhasználási módok tekintetében - a felhasználókra indokolatlan megkülönböztetés nélkül vonatkozó - jogdíjakat és a felhasználás egyéb - szintén indokolatlan különbségtétel nélkül érvényesülõ - feltételeit."

I n d o k o l á s

A díj mértékét a felek ellenérdekeltségére tekintettel jogszabályban kell megállapítani. A 2. pont alatti módosítás koherencia végett szükséges.

Budapest, 1999. április 29.

Rogán Antal
Fidesz - Magyar Polgári Párt