T/596/6.

Dr. Áder János úrnak
az Országgyûlés elnökének

Helyben

Tisztelt Elnök Úr!

A Házszabály 94. § (1) bekezdése és 102. § (1) bekezdése a gazdasági társaságokról szóló 1997. évi CXLIV. törvény módosításáról szóló T/596. számú törvényjavaslathoz a következõ

módosító javaslatot

terjesztjük elõ:

A javaslat 1. §-ának az alábbi módosítását javasoljuk:

1. §

A gazdasági társaságokról szóló 1997. évi CXLIV. törvény 294. § (2) bekezdése [hatályát veszti.] az alábbi rendelkezés lép:

(2) Ugyanazon személy nem lehet egyidejûleg az uralkodó tag vezetõ tisztség viselõje és az ellenõrzött társaság felügyelõ bizottságának tagja.

Indokolás:

Nem helyes, ha a vezetõ tisztségviselõ FB tagként ellenõrizheti saját intézkedéseit.

Budapest, 1999. február 23.

Farkas Imre
országgyûlési képviselõ

Göndör István
országgyûlési képviselõ