T/548/100.

Módosító javaslat

Dr. Áder János úrnak
az Országgyûlés elnöke

részére

Helyben

Tisztelt Elnök Úr!

A Házszabály 94../1/ bekezdése és a 102../1/ bekezdése alapján a temetõkrõl és a temetkezésekrõl szóló T/548. számú törvényjavaslathoz a következõ

módosító javaslatot

terjesztem elõ:

A törvényjavaslat 33../1/ bekezdés b.) pontja az alábbiak szerint változik:

"b.) igazolja és vállalja, hogy 1.000.000 Ft [ 300.000,- Ft] vagyoni biztosítékkal folyamatosan rendelkezik, amelyet kizárólag a temetési szolgáltatást igénybe vevõk olyan kártérítési igényének közvetlen kielégítésére használhat fel, amelyet a szolgáltatással okozott."

Indoklás

A vagyoni biztosíték összegének emelése a rendeltetési célját illetõen szükséges. A szolgáltatás árai jelenleg is rendkívül magasak, így az esetleg felmerülõ akár vagyoni, akár nem vagyoni kártérítési igények fedezetét nagyobb összegben kell garantálni. ezen túl a pénzügyi teljesítõképesség tartós voltát bizonyítja az

1 millió forint biztosíték nyújtásának vállalása.

Budapest, 1999. február 10.

Dr. Gémesi György
MDF